Candy | CDI 2D36 | Candy CDI 2D36 Naudotojo gidas

Candy CDI 2D36 Naudotojo gidas
Naudojimo instrukcija
CDI 2D36
INDAPLOVĖ
Sveikinimai!
Dėkojame, kad pasirinkote „Candy“
prietaisą. Kokybiškos indaplovės
garantuotai pasižymi dideliu našumu
ir patikimumu.
„Candy“ gamina platų asortimentą
buitinės technikos: skalbykles,
skalbykles/džiovykles, virykles,
mikrobangų krosneles, orkaites ir
kaitlentes, šaldytuvus ir šaldiklius.
Viso „Candy“ gaminių asortimento
katalogą galima gauti pas prekybos
atstovą. Įdėmiai perskaitykite šią
naudojimo instrukciją, nes joje
pateikiama svarbios informacijos apie
indaplovės saugų įrengimą,
naudojimą ir priežiūrą, o taip pat
naudingų patarimų apie tai, kaip
geriausiai išnaudoti visus indaplovės
privalumus.
Laikykite šią naudojimo instrukciją
saugioje vietoje, kad bet kada
galėtumėte pasiskaityti ją ateityje.
2
VALDYMO SKYDELIO APRAŠYMAS
A
B
Mygtukas „ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS“
F
Mygtukas „PROGRAMOS
PASIRINKIMAS“
Mygtukas „STARTAS/ATSTATA“
(programos paleidimas/atšaukimas)
G
Funkcijų pasirinkimo indikatoriai
C
D
E
Mygtukas „STARTO ATIDĖJIMAS“
H
I
SKAITINĖ INDIKACIJA
Funkcijos „EXPRESS“ mygtukas
Funkcijos „VISKAS VIENAME“
mygtukas
Programų gidas
MATMENYS
59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
117
Plotis x aukštis x gylis (cm)
Gylis esant atidarytoms durelėms (cm)
TECHNINIAI DUOMENYS
13 indų rinkinių
Indai 8 asmenims
Min. 0,08 – maks. 0,8
Užkrovimas pagal EN 50242
Talpa su puodais ir lėkštėmis
Vandens slėgis vandentiekyje (MPa)
Žr. duomenų lentelę
Naudojamoji galia / elektros tinklo įtampa
SĄNAUDOS (pagrindinių programų)*
Programa
Elektros energijos (kWh)
Vandens (l)
ANTIBAKTERINĖ
2,00
19,5
UNIVERSALI
1,38
13,5
EKO
0,92
10
GREITAS PLOVIMAS 24 min.
0,59
9
Naudojamoji galia išjungus indaplovę/palikus ją įjungtą: 0,45 W / 0,45 W
*Vertės išmatuotos laboratorijoje pagal europinį standartą EN 50242 (sąnaudų vertės gali varijuoti
priklausomai nuo naudojimo pobūdžio).
3
PROGRAMOS PASIRINKIMAS
IR SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS
Programos pertraukimas
Atidaryti indaplovės dureles vykstant programai nerekomenduojama, ypač pagrindinio
plovimo ir galutinio skalavimo karštu vandeniu fazėse. Tačiau, programos vykdymo
metu šiek tiek pravėrus dureles (pavyzdžiui,
prireikus įdėti indų), indaplovė automatiškai
sustoja ir ekranėlyje blykčioja iki programos
pabaigos likusio laiko indikacija. Uždarykite
dureles nespausdami jokio mygtuko.
Programa pratęsiama nuo vietos, kurioje
buvo pertraukta.
(Kartu naudokitės programų lentele)
Programos nustatymas
■ Atidarykite dureles ir į prietaisą sudėkite
nešvarius indus.
■ Apytikriai 2 sekundes palaikykite
nuspaustą mygtuką „ĮJUNGIMAS/
IŠJUNGIMAS“. Ekranėlyje rodomos dvi
eilutės.
ĮSPĖJIMAS!
Jei dureles atidarysite džiovinimo
fazės metu, nuskambėjęs akustinis
signalas įspės jus, kad džiovinimo
fazė dar nepasibaigė.
■ Spaudydami mygtuką „PROGRAMOS
PASIRINKIMAS“, pasirinkite norimą
plovimo programą.
■ Norėdami pasirinkti specialiąją funkciją,
paspauskite atitinkamą mygtuką (įsižiebia funkcijos indikatorius).
Funkcijas pasirinkti ar jų pasirinkimą
atšaukti galima PER vieną minutę nuo
programos pradžios.
■ Paspauskite mygtuką „STARTAS“.
Ekranėlyje atvaizduojama programos
trukmė: pakaitomis valandos ir minutės
[pvz.: 1 h (1 valanda) / 25 (25 minutės)].
Vykdomos programos
pakeitimas
■ Uždarykite dureles (nuskambėjus akustiniam signalui, programa automatiškai
pradedama vykdyti).
Norėdami pakeisti arba atšaukti vykdomą
programą, darykite štai ką:
PER vieną minutę nuo programos pradžios galima pasirinkti kitą programą
(paprasčiausiai spaudant mygtuką
„PROGRAMOS PASIRINKIMAS“).
■ Atidarykite dureles.
■ Mažiausiai 3 sekundes palaikykite
nuspaustą mygtuką „ATSTATA“.
Ekranėlyje atsiranda indikacija „00“ ir
nuskamba akustinis signalas.
Programos „IMPULSE“
■ Vykdoma programa yra atšaukiama.
Ekranėlyje rodomos dvi eilutės.
Programose „IMPULSE“ naudojama
impulsinė plovimo technologija, leidžianti
sumažinti sąnaudas, triukšmo lygį ir geriau
išplauti indus.
■ Dabar galima nustatyti naują programą.
SVARBU
Plovimo siurblio darbas „su pertraukomis“ NETURI BŪTI traktuojamas kaip
gedimas; tai būdinga impulsiniam
plovimui ir turi būti vertinama kaip
normali plovimo programos eiga.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš praleidžiant naują programą,
reikia patikrinti, ar tiektuve vis dar
yra ploviklio.
Prireikus įpilkite ploviklio į tiektuvą.
4
Jei indaplovei veikiant dingsta elektra,
programa išsaugoma specialiame
atminties kaupiklyje ir, vėl atsiradus
elektrai, pratęsiama nuo vietos, kurioje
buvo pertraukta.
SVARBU
Ši funkcija rekomenduojama naudojant programą „GREITAS PLOVIMAS
24 min.“, kurios trukmė padidinama
apytikriai 15 minučių, leidžiant geriau
suveikti ploviklio tabletei.
Programos pabaiga
Druskos trūkumo indikacija
Signalizavimui apie programos pabaigą
3 kartus kas 30 sekundžių nuskamba 5 sekundžių akustinis signalas (jei neišjungtas).
Indaplovė automatiškai išsijungia.
Jei į indaplovę reikia įpilti druskos, įjungus
indaplovę ekranėlyje blykčioja indikacija
„SL“.
Apie tai, kad reikia užpildyti druskos
konteinerį, paprastai byloja ant indų
atsiradusios balkšvos dėmės.
Funkcijų pasirinkimo mygtukai
Mygtukas „STARTO
ATIDĖJIMAS“
Mygtukas „EXPRESS“
Ši funkcija leidžia sutaupyti vidutiniškai
25% elektros energijos (priklausomai nuo
pasirinktosios programos), nes
sumažinama plovimui naudojamo vandens
temperatūra ir džiovinimo trukmė galutinio
skalavimo fazės metu.
Ši funkcija rekomenduojama nedaug
išteptiems ir šiek tiek šlapiems indams,
kurie nėra visiškai išdžiūvę, pagerinant
džiovinimo kokybę. Pasibaigus programai,
rekomenduojama palikti indaplovės
dureles praviras, kad indaplovėje galėtų
natūraliai cirkuliuoti oras.
Šiuo mygtuku galima nustatyti indaplovės
darbo pradžios laiką, atidedant programos
startą nuo 1 iki 23 valandų.
Norėdami nustatyti starto atidėjimą, darykite
štai ką:
■ Paspauskite mygtuką „STARTO
ATIDĖJIMAS“ (ekranėlyje atsiranda
indikacija „00“).
Mygtukas „VISKAS VIENAME“
■ Toliau spaudydami mygtuką, didinkite
atidėjimo laiką valandomis (sulig kiekvienu mygtuko paspaudimu atidėjimo
laikas padidėja 1 valanda iki daugiausiai
23 valandų).
Ši funkcija leidžia optimizuoti ploviklio
tablečių „VISKAS VIENAME“ („TRYS
VIENAME“/„KETURI VIENAME“/„PENKI
VIENAME“ ir pan.) poveikį.
Paspaudus šį mygtuką, pasirinktoji plovimo programa modifikuojama taip, kad
geriausiai suveiktų ploviklio tabletė (be to,
išjungiama druskos trūkumo indikacija).
■ Norėdami paleisti atgalinį laiko skaičiavimą, paspauskite mygtuką „STARTAS“.
Pasibaigus laiko skaičiavimui, programa
automatiškai pradedama vykdyti.
ĮSPĖJIMAS!
Pasirinkus šią funkciją, jį lieka
įjungta (indikatorius šviečia) ir kitos
programos metu, tad ją galima
išjungti (indikatorius nešviečia) tik
darsyk paspaudžiant mygtuką.
Jei norite pažiūrėti, kokia programa buvo
pasirinkta, paspauskite mygtuką
„PROGRAMOS PASIRINKIMAS“.
5
4. Darsyk paspauskite tą patį mygtuką
(ekranėlyje atsiranda indikacija „b0“,
parodanti, kad akustinis signalas yra
išjungtas).
Norėdami atšaukti starto atidėjimą, darykite
štai ką:
■ Mažiausiai 3 sekundes palaikykite
nuspaustą mygtuką „ATSTATA“.
Ekranėlyje atsiranda indikacija „00“ ir
nuskamba akustinis signalas.
5. Paspausdami mygtuką „ĮJUNGIMAS/
IŠJUNGIMAS“, išjunkite indaplovę
naujos nuostatos patvirtinimui.
Norėdami vėl įjungti akustinį signalą, atlikite
tą pačią procedūrą.
■ Pasirinktoji programa ir starto atidėjimas
yra atšaukiami.
Ekranėlyje rodomos dvi eilutės.
■ Dabar, kad būtų galima paleisti naują
programą, reikia pasirinkti reikiamą programą ir funkcijas, kaip aprašyta skyrelyje
„PROGRAMOS NUSTATYMAS“.
Vėliausiai naudotos programos
išsaugojimas atmintyje
Vėliausiai naudotą programą išsaugoti
atmintyje galima atliekant toliau aprašytą
procedūrą:
Pasibaigus programai skambančio akustinio signalo išjungimas
Akustinį signalą, skambantį pasibaigus
programai, išjungti galima taip:
SVARBU
Prieš pradedant šią procedūrą,
indaplovę VISUOMET būtina išjungti.
SVARBU
Prieš pradedant šią procedūrą,
indaplovę VISUOMET būtina išjungti.
1. Laikydami nuspaustą mygtuką
„PROGRAMOS PASIRINKIMAS“, tuo
pat metu įjunkite indaplovę,
paspausdami mygtuką „ĮJUNGIMAS/
IŠJUNGIMAS“ (nuskamba trumpas
pyptelėjimas).
1. Laikydami nuspaustą mygtuką
„PROGRAMOS PASIRINKIMAS“, tuo
pat metu įjunkite indaplovę,
paspausdami mygtuką „ĮJUNGIMAS/
IŠJUNGIMAS“ (nuskamba trumpas
pyptelėjimas).
2. Mažiausiai 30 sekundžių palaikykite
nuspaustą mygtuką „PROGRAMOS
PASIRINKIMAS“ (per tą laiką
nuskamba 3 pyptelėjimai).
2. Mažiausiai 15 sekundžių palaikykite
nuspaustą mygtuką „PROGRAMOS
PASIRINKIMAS“ (per tą laiką
nuskamba 2 pyptelėjimai).
3. Kai nuskamba TREČIASIS pyptelėjimas,
atleiskite nuspaustąjį mygtuką (ekranėlyje atsiranda indikacija „A0“, parodanti,
kad išsaugojimas atmintyje yra išjungtas).
4. Darsyk paspauskite tą patį mygtuką
(ekranėlyje atsiranda indikacija „A1“,
parodanti, kad išsaugojimas atmintyje
yra įjungtas).
3. Kai nuskamba ANTRASIS pyptelėjimas,
atleiskite nuspaustąjį mygtuką (ekranėlyje atsiranda indikacija „b1“, parodanti,
kad akustinis signalas yra įjungtas).
6
5. Paspausdami mygtuką „ĮJUNGIMAS/
IŠJUNGIMAS“, išjunkite indaplovę
naujos nuostatos patvirtinimui.
ĮSPĖJIMAS!
Kad galėtų tinkamai veikti apsaugos
nuo persipildymo įtaisas, darbo metu
indaplovės nerekomenduojama
judinti arba paversti. Tačiau prireikus
paversti indaplovę ar perstumti ją į
kitą vietą, palaukite, kol bus užbaigta
vykdyti plovimo programa ir iš indaplovės bus išpumpuotas visas vanduo.
Norėdami išjungti išsaugojimą atmintyje,
atlikite tą pačią procedūrą.
SVARBU
Ši indaplovė yra aprūpinta apsaugos
nuo persipildymo įtaisu, kuris iškilus
problemai automatiškai išleidžia bet
kokį vandens perteklių.
Indaplovė per indikaciją ekranėlyje geba signalizuoti apie visą eilę veikimo trikčių.
AUTOMATINIS SIGNALIZAVIMAS APIE TRIKTIS
TRIKTIS
PRIEŽASTIS
PROBLEMOS SPRENDIMO
BŪDAS
Ekranėlyje rodoma E2 ir
skamba akustinis signalas.
Į indaplovę neįbėga vanduo
(užsuktas vandens tiekimo
čiaupas).
Išjunkite indaplovę, atsukite
vandens tiekimo čiaupą ir iš
naujo paleiskite programą.
Ekranėlyje rodoma E3 ir
skamba akustinis signalas.
Indaplovė negali išpumpuoti
vandens.
Patikrinkite, ar nėra užsilenkusi
vandens išleidimo žarna, o taip
pat ar nėra užsikimšęs kanalizacijos sifonas arba siurblio sietelis.
Jei problema neišnyksta,
kreipkitės į techninės priežiūros
centrą.
Ekranėlyje rodoma E4 ir
skamba akustinis signalas.
Iš indaplovės bėga vanduo.
Patikrinkite, ar nėra užsilenkusi
vandens išleidimo žarna, o taip
pat ar nėra užsikimšęs kanalizacijos sifonas arba siurblio sietelis.
Jei problema neišnyksta,
kreipkitės į techninės priežiūros
centrą.
Ekranėlyje rodoma E5, E6, E7,
Ef arba EL ir skamba akustinis
Elektronikos modulio triktis.
Kreipkitės į techninės priežiūros
centrą.
Netinkamai veikia vandens kaitinimo
elementas arba užsikimšo siurblio
sietelis.
Išvalykite siurblio sietelį.
Jei problema neišnyksta, kreipkitės
į techninės priežiūros centrą.
signalas.
Ekranėlyje rodoma E8 arba Ei
ir skamba akustinis signalas.
7
PROGRAMŲ LENTELĖ
Plovimo programa su pirminiu plovimu
Jei plovimo programoje numatytas pirminis plovimas, tiesiai į indaplovės kamerą rekomenduojama
įpilti antrąją dozę ploviklio (maks. 10 g).
Programa
Aprašymas
Antibakterinė programa, skirta plauti ir sterilizuoti
indus (net ir labai nešvarius), kūdikių buteliukus ir
t.t.
Antibakterinė
75°C
Universali
60°C
Plovimui kartą per dieną – įprastai nešvariems
puodams ir keptuvėms, o taip pat kitiems per
dieną susikaupusiems neplautiems indams.
Kasdienis plovimas
55°C
Greita programa įprastai nešvariems indams –
skirta dažnam plovimui.
Eko
45°C
Programa įprastai nešvariems indams (tai yra
efektyviausia programa tokiems indams plauti
bendrų elektros energijos ir vandens sąnaudų
atžvilgiu). Programa atitinka EN 50242 standarto
reikalavimus.
Puodeliai ir taurės
45°C
Programa trapiems indams ir stiklo taurėms. Taip
pat ir mažiau nešvariems indams, tarp kurių nėra
puodų ir keptuvių.
skirta labai nešvariems indams, kurie
Greitas plovimas 59 min. Programa
plaunami iškart po valgio (indų rinkiniai maks. 8
65°C
asmenims).
Greitas plovimas 24 min. Trumpa programa indams, kurie plaunami iškart
po valgio. Indai 6 asmenims.
50°C
Plovimas naktį
55°C
Atšviežinimas
Tyliausia plovimo programa. Nepakeičiama plauti
indus naktį arba išnaudoti mažesnio elektros
energijos tarifo privalumus.
Trumpas pirminis plovimas šaltu vandeniu indų,
kurie kaupiami indaplovėje iki būsite pasirengę
plauti pilną indaplovės įkrovą.
Indaplovės švarinimas Šią programą reikia periodiškai atlikti įpylus spe-
cialios indaplovių švarinimo priemonės. Šių švarinimo programų metu indaplovė turi būti tuščia.
= „IMPULSE“ programos
Nėra duomenų = FUNKCIJOS NEĮMANOMA PASIRINKTI
8
75°C
130
TAIP
TAIP
TAIP
60°C
120
TAIP
TAIP
TAIP
55°C
80
TAIP
TAIP
TAIP
45°C
190
TAIP
TAIP
TAIP
45°C
85
TAIP
TAIP
TAIP
65°C
59
TAIP
TAIP
TAIP
50°C
24
Nėra
TAIP duomenų TAIP
55°C
240
TAIP
TAIP
5
TAIP
Nėra
duomenų
45
TAIP
9
Mygtukas „STARTO
ATIDĖJIMAS“
*
Programos eiga
Su šaltu vandeniu (15°C)
Tolerancija ±10%
Skalavimas karštu vandeniu su skalavimo priemone
Antrasis skalavimas
šaltu vandeniu
Pirmasis skalavimas
šaltu vandeniu
Pagrindinis plovimas
Pirminis plovimas šaltu
vandeniu
Mygtukas „VISKAS
VIENAME“
70°C
Mygtukas „EXPRESS“
•••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
••••
•
Pirminis plovimas
karštu vandeniu
Patikrinti druskos
konteinerį
Patikrinti skalavimo
priemonės tiektuvą
Išvalyti siurblio sietelį
Įpilti ploviklio pagrindiniam plovimui
Įpilti ploviklio mirkymui
(pirminiam plovimui)
Darbų sąrašas
Vidutinė
trukmė
minutėmis
Specialiųjų funkcijų
mygtukai
TAIP
KARŠTU VANDENIU IKI PROGRAMOS PABAIGOS LIKĘS LAIKAS AUTOMATIŠKAI
* SU
ATVAIZDUOJAMAS VYKSTANT PROGRAMAI.
„AQUAPROTECT“ – SAUGI VANDENS ĮLEIDIMO ŽARNA
Pagrindinė vandens įleidimo žarna yra patalpinta į skaidrią apsauginę žarną. Jei
įtrūksta pagrindinė vandens įleidimo žarna, bet koks vandens nuotėkis sulaikomas
skaidrioje žarnoje.
Atsiradus vandens nuotėkiui iš pagrindinės vandens įleidimo žarnos, tai tampa matoma
skaidrioje žarnoje.
Jūs galite iki galo užbaigti vykdomą plovimo programą, tačiau saugumo sumetimais
rekomenduojama po to pakeisti visą vandens įleidimo žarnos mazgą.
Jei žarna per trumpa, kad ją būtų galima tinkamai prijungti, vandens įleidimo žarną
reikia pakeisti ilgesne.
Žarną galima įsigyti techninės priežiūros centre.
Skaidri
apsauginė
žarna
Pagrindinė
vandens įleidimo žarna
10
VANDENS MINKŠTINTUVAS
* Vandens minkštintuvas gamykloje
būna nustatomas 4-am lygiui (d4),
nes tai daugumos vartotojų poreikius
atitinkanti nuostata.
Priklausomai nuo jums tiekiamo vandens
kietumo laipsnio, vandenyje gali būti
įvairus kiekis kalkių nuosėdų ir mineralinių
medžiagų, kurios nusėda ant indų ir
palieka balkšvas dėmes. Kuo daugiau
vandenyje yra šių mineralinių medžiagų,
tuo kietesnis vanduo. Indaplovė yra
aprūpinta vandens minkštintuvu, kuris,
naudodamas specialią regeneravimo
druską, indų plovimui tiekia suminkštintą
vandenį. Jums tiekiamo vandens kietumo
laipsnį galima sužinoti vietinėje vandens
tiekimo įmonėje.
Vandens minkštintuvas pagal jums tiekiamo
vandens kietumo laipsnį nustatomas taip:
SVARBU
Prieš pradedant šią procedūrą, indaplovę VISUOMET būtina išjungti.
1. Laikydami nuspaustą mygtuką
„PROGRAMOS PASIRINKIMAS“, tuo
pat metu įjunkite indaplovę,
paspausdami mygtuką „ĮJUNGIMAS/
IŠJUNGIMAS“ (nuskamba trumpas
pyptelėjimas).
Vandens minkštintuvo nustatymas elektroniniu programatoriumi
Vandens minkštintuvas gali apdoroti iki
90°fH kietumo (prancūziškais laipsniais)
arba 50°dH kietumo (vokiškais laipsniais)
vandenį: jame numatytos 8 nuostatos.
2. Mažiausiai 5 sekundes palaikykite
nuspaustą mygtuką „PROGRAMOS
PASIRINKIMAS“, KOL nuskambės
akustinis signalas. Ekranėlyje rodoma
esamoji vandens minkštintuvo nuostata.
Lygis
°fH
(pranc.
laipsniai)
°dH
(vok.
laipsniai)
Regeneravimo
druskos
naudojimas
Vandens
minkštintuvo
nuostata
Minkštintuvo nuostatos apžvelgtos
pateiktojoje lentelėje:
0
1
2
3
*4
5
6
7
0-5
6-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-90
0-3
4-6
7-11
12-16
17-22
23-27
28-33
34-50
NE
TAIP
TAIP
TAIP
TAIP
TAIP
TAIP
TAIP
d0
d1
d2
d3
d4
d5
d6
d7
Vandens
kietumas
3. Toliau spaudydami tą patį mygtuką, pasirinkite norimą vandens minkštintuvo
nuostatą: kiekvienąkart paspaudus
mygtuką, nuostata padidėja vienetu.
Pasiekus nuostatą „d7“, toliau ekranėlyje atsiranda indikacija „d0“.
4. Paspausdami mygtuką „ĮJUNGIMAS/
IŠJUNGIMAS“, išjunkite indaplovę
naujos nuostatos patvirtinimui.
ĮSPĖJIMAS!
Įvykus bet kokiam nesklandumui, išjunkite indaplovę paspausdami mygtuką „ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS“, o
po to pradėkite procedūrą nuo pradžių
(1-ojo ŽINGSNIO).
SKAITINĖ INDIKACIJA
Mygtukas „ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS“
11
Mygtukas „PROGRAMOS
PASIRINKIMAS“
Gamintojas neprisiims jokios atsakomybės už bet kokias šioje naudojimo instrukcijoje
pasitaikiusias spaudos klaidas. Gamintojas taip pat pasilieka teisę tobulinti savo gaminius,
nekeisdamas esminių jų charakteristikų.
Norėdami susipažinti su gaminio techninių duomenų lapu, aplankykite gamintojo tinklalapį.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising