Candy | CDP 6S3TAX-S | Candy CDP 6S3TAX-S Használati utasítás

Candy CDP 6S3TAX-S Használati utasítás
HU Felhasználói kézikönyv
CDP 6S3TAW
CDP 6S3TAX
MOSOGATÓGÉP
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy kitűnő teljesítményt és
nagy megbízhatóságot garantáló, kiváló
minőségű
Candy
mosogatógépet
vásárolt.
A Candy sokféle háztartási készüléket
gyárt:
mosógépeket,
mosó-/
szárítógépeket, tűzhelyeket, mikrohullámú
sütőket, sütőket és tűzhelylapokat, hűtőés fagyasztógépeket.
A teljes Candy termékcsaládot bemutató
katalógust kérje márkakereskedőjétől.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a
füzetet, mert az fontos információkat
tartalmaz a gép biztonságos telepítésével,
használatával
és
karbantartásával
kapcsolatban,
továbbá
hasznos
tanácsokkal szolgál arra vonatkozóan,
hogyan érhetők el a legjobb eredmények
a mosogatógép használatával.
Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet
biztonságos helyen, hogy a későbbiek
során is bármikor belelapozhasson.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS
GARANCIA
Az új készülékre 12 hónapos teljes
garanciát ad a gyártó az elektromos/
mechanikai
meghibásodásokkal
szemben, az alábbiak kivételével:
A. A gép helytelen telepítése vagy
használata miatt bekövetkező hibák
vagy véletlen sérülések.
B. A gyártó által a szervizmunkák
elvégzésére felhatalmazással nem
rendelkező személyek által végzett
javítás vagy beavatkozás miatt
bekövetkező hibák.
C. A gépbe szerelt nem eredeti gyártói
alkatrészek miatt bekövetkező hibák.
D. A gép nem háztartási, illetve
szokatlan
vagy
rendellenes
használata miatt bekövetkező hibák.
E. A nem megfelelő feszültségen történő
működtetés miatt bekövetkező hibák.
F. A gép helytelen üzemeltetése miatt
bekövetkező hibák.
A garancia csak Nagy-Britanniában
és Észak-Írországban érvényes, és
az Ön törvényes jogait egészíti ki.
MŰSZAKI VEVŐSZOLGÁLAT
Szerviz vagy javítás elvégzése céljából hívja a helyi szerelőt az alábbi országos
telefonszámon:
Tyukász szerviz
+36 30 193 57 57
email: candyszerviz@tyukasz.hu
A KEZELŐLAP ISMERTETÉSE
A
„BE/KI” gomb
H
DIGITÁLIS KIJELZŐ
B
C
„PROGRAMVÁLASZTÁS” gomb
„SÓTARTÁLY ÜRES” lámpa
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” gomb
I
L
„START”/„VISSZAÁLLÍTÁS” gomb
(programindítás/programtörlés)
N
D
E
F
G
„U •WASH” („U MOSOGATÁS”) gomb
„SUPER ECO” opciógomb
„ÖBLÍTŐSZERTARTÁLY ÜRES”
jelzőlámpa
„U •WASH” („U MOSOGATÁS”)
lámpák
N
O
„OPCIÓVÁLASZTÁS” lámpák
Programtájékoztató
„ALL IN 1” („MINDEN AZ EGYBEN”)
opciógomb
MÉRETEK
Szélesség x Magasság x Mélység (cm)
Mélység nyitott ajtó esetén (cm)
munkalappal
munkalap nélkül
60 x 85 x 60
120
59,8 x 82 x 57,3
117
MŰSZAKI ADATOK
EN 50242 szerinti mennyiség
Befogadóképesség (lábasok, edények)
16 teríték
9
Hálózati víznyomás (MPa)
Min. 0,08 - Max 0,8
Biztosíték / bemenőteljesítmény / hálózati feszültség
Lásd az adatlapot
FOGYASZTÁS (fő programok)*
Program
Energiafogyasztás (kWh)
Vízfogyasztás (l)
2,07
1,46
0,85
0,59
21
15
10
9
INTENZÍV
UNIVERZÁLIS
ECO
ULTRA GYORS 24’
Energiafogyasztás kikapcsolt és tartás üzemmódban: 0,45 W / 0,45 W
* Az EN 50242 európai szabvány szerint laboratóriumban mért értékek (a használati körülményektől függően
előfordulhatnak eltérések).
3
PROGRAMVÁLASZTÁS ÉS
KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK
■
A program hossza a kijelzőn látható
az óra és a perc váltakozásával
[például: 1 h (1 óra) / 25 (25 perc)].
(Kérjük, használja a
programtájékoztatóval együtt!)
■
Amikor az ajtó zárt állapotban van, egy
hangjelzés
után
a
program
automatikusan elindul. A kijelző a ciklus
végéig hátralévő időt mutatja.
„U •WASH” („U •MOSOGATÁS”)
gomb
„IMPULZUS” programok
Ez a gomb a mosogatási idő és a
hőmérséklet
megváltoztatásával
a
mosogatás intenzitásának a módosítását
teszi
lehetővé
az
edények
szennyezettségétől függően.
Nyomja meg a gombot a mosogatás
intenzitásának növelése („+” jelzőlámpa)
vagy
a
mosogatás
intenzitásának
csökkentése („—” jelzőlámpa) céljából,
ezáltal
jelentősen
lerövidíthető
a
mosogatási idő.
A gomb és a 4 fő mosogató program
kombinációja további 8 mosogatási ciklust
tesz lehetővé (összesen 12 mosogató
program érhető el).
FONTOS!
A mosogatógép bekapcsolásakor
legutoljára használt beállítás látható.
Az „IMPULZUS” programok olyan impulzív
mosogatási technológiát alkalmaznak,
amely csökkenti a fogyasztást és a zajt, és
növeli a teljesítményt.
FONTOS!
A
mosogatószivattyú
„szakaszos”
működése
NEM
számít
hibás
működésnek, mert ez az impulzusos
mosogatás jellegzetessége, ezért a
program
normál
működésének
tekintendő.
A program megszakítása
a
A program futása közben, különösen a fő
mosogatási fázis és az utolsó meleg
öblítés közben nem javasoljuk az ajtó
kinyitását. Ha azonban a program közben
kinyitjuk az ajtót (például edények
behelyezése
céljából),
a
gép
automatikusan leáll, és a kijelzőn a ciklus
végéig hátralévő idő fog villogni. Csukja be
az ajtót gombok lenyomása nélkül. A
gép onnan folytatja a ciklust, ahol
abbahagyta.
Programbeállítások
■
Nyissa ki az ajtót és helyezze a piszkos
edényeket a készülékbe.
■
Nyomja le a „BE/KI” gombot
A kijelzőn két vonal jelenik meg.
■
Egy másik program beállításához
nyomja le a „PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot.
.
■
Ha szeretné, nyomja le az „U •WASH”
gombot.
■
Ha opciót szeretne választani, nyomja
le a megfelelő gombot (kigyullad a
jelzőlámpa).
■
Nyomja le a „START” gombot.
FONTOS!
A működésben lévő program az ajtó
kinyitása nélkül a „BE/KI” gomb
lenyomásával szakítható meg. Ebben az
esetben egyszerűen csak nyomja meg
ismét a „BE/KI” gombot, ha onnan
szeretné folytatni a ciklust, ahol az
félbeszakadt.
4
Opciógombok
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a szárítási ciklus közben nyitja ki az
ajtót, akkor hangjelzés figyelmezteti
Önt arra, hogy a szárítási ciklus még
nem fejeződött be.
„SUPER ECO” gomb
Ez a gomb átlagosan 25%-os energia- és
időmegtakarítást
tesz
lehetővé
(a
kiválasztott ciklusnak megfelelően), mert
csökkenti a mosogatóvíz hőmérsékletét és
a szárítási időt az utolsó öblítéskor.
Ezt az opciót enyhén szennyezett
edényekhez, illetve a jobb szárítás
érdekében kissé nedves edényekhez
javasoljuk. Javasoljuk, hogy hagyja félig
nyitva a mosogatógép ajtaját a ciklus
végén,
hogy
természetes
módon
keringhessen a levegő a mosogatógépben.
Működésben lévő program
módosítása
Egy
működésben
lévő
program
módosításához
vagy
törléséhez
a
következőképpen kell eljárni:
■
Tartsa
legalább
5
másodpercig
lenyomva
a
„VISSZAÁLLÍTÁS”
gombot. A „00” felirat jelenik meg a
kijelzőn, és hangjelzés hallható.
■
A működésben lévő program törlődik.
A kijelzőn két vonal jelenik meg.
■
Ezután egy új program állítható be.
„ALL IN 1” („MINDEN AZ EGYBEN”)
gomb
Ez az opció optimalizálja a „MINDEN az
egyben” („Három az egyben”/„Négy az
egyben”/„Öt az egyben” stb.) kombinált
mosogatószerek használatát.
A gomb lenyomásával a kiválasztott
mosogatóprogram módosul, hogy a legjobb
teljesítményt hozza ki a kombinált
mosogatószerekből
(ezen
kívül
inaktiválódnak a só- és öblítőszerhiány
jelzőlámpák).
FIGYELMEZTETÉS!
Egy új program elindítása előtt
ellenőriznie kell, hogy van-e még
mosogatószer az adagolóban.
Szükség esetén töltse fel az adagolót.
FIGYELMEZTETÉS!
A kiválasztás után ez az opció
bekapcsolva marad (a jelzőlámpa ég)
a következő mosogatási ciklusban is,
és kikapcsolása csak a gomb ismételt
lenyomásával
végezhető
el
(a
jelzőlámpa kialszik).
Programműveletek
A program működése közben a kijelző a
ciklus végéig hátralévő, automatikusan
frissülő időt mutatja.
Ha a gép működése közben áramszünet
következik be, a készülék speciális
programja elraktározza a kiválasztott
programot, és az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a
mosogatást, ahol abbahagyta.
FONTOS!
Ezt az opciót elsősorban az ULTRA
GYORS 24' program használata esetén
javasoljuk,
amelynek
időtartama
mintegy 15 perccel meghosszabbodik
azért, hogy mosogatószer-tabletták
jobban kifejthessék hatásukat.
A program vége
Egy 5 másodperces berregés hallatszik
(ha nincsen elnémítva) 3 alkalommal
30 másodperces időközökkel, jelezve, hogy
a program befejeződött.
A kijelző és a jelzőlámpák kikapcsolódnak.
5
„KÉSLELTETETT INDÍTÁS”
A hangjelzés némítása a
PROGRAM VÉGÉN
gomb
A program végét jelző figyelmeztetést a
következőképpen lehet némítani:
A mosogatógép beindításának ideje ezzel
a gombbal állítható be, így a készülék
indítása 1-23 órával késleltethető.
A
késleltetett
indításhoz
következőképpen kell eljárni:
a
■
Nyomja
le
a
„KÉSLELTETETT
INDÍTÁS” gombot („00” jelenik meg a
kijelzőn).
■
Nyomja meg ismét a gombot a
késleltetési órák számának növelése
céljából (a gomb minden egyes
lenyomásakor a késleltetés 1 órával
növekszik maximum 23 óráig).
■
FONTOS!
A művelet megkezdése
mosogatógépet
MINDIG
kapcsolni.
1. Tartsa
lenyomva
a
„PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot, és
ezzel egyidejűleg kapcsolja be a
mosogatógépet a „BE/KI” gomb
lenyomásával (egy rövid hangjelzés
hallható).
2. Legalább 15 másodpercig
is tartsa
lenyomva
„PROGRAMVÁLASZTÁS”
(ezalatt 2 hangjelzés hallható).
A visszaszámlálás megkezdéséhez
nyomja le a „START” gombot.
■
A kijelző a program kezdetéig hátralévő
időt mutatja.
■
A visszaszámlálás végén a program
automatikusan beindul, és a kiválasztott
ciklus hossza jelenik meg a kijelzőn.
■
A késleltetett indítás törléséhez
következőkképpen kell eljárni:
■
Tartsa
legalább
5
másodpercig
lenyomva
a
„VISSZAÁLLÍTÁS”
gombot. A „00” felirat jelenik meg a
kijelzőn, és hangjelzés hallható.
A késleltetett indítás és a kiválasztott
program törlődik. A kijelzőn két vonal
jelenik meg.
■
Ekkor új programot és opciógombokat
kell beállítani egy új program
beindításához
a
„PROGRAMBEÁLLÍTÁS”
című
részben foglaltak szerint.
továbbra
a
gombot
3. A
második
hangjelzés
megszólalásakor engedje fel a gombot
(a „b1” felirat jelenik meg a kijelzőn, ami
azt jelzi, hogy a hangjelző be van
kapcsolva).
4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot
(a „b0” felirat jelenik meg, ami azt jelzi,
hogy a hangjelző ki van kapcsolva).
a
■
előtt a
ki
kell
5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„BE/KI” gomb megnyomásával az új
beállítás megerősítéséhez.
A jelzőhang újbóli bekapcsolásához
ugyanezt a folyamatot kövesse végig.
6
Az utoljára használt program
tárolása
Az
utoljára
használt
program
következőképpen tárolható:
4. Nyomja le ismét ugyanazt a gombot
(az „A1” felirat jelenik meg a kijelzőn,
ami a tárolás bekapcsolását jelzi).
5. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„BE/KI” gomb megnyomásával az új
beállítás megerősítéséhez.
a
A tárolás megszüntetéséhez ugyanazt az
eljárást kell követni.
FONTOS!
A
művelet
megkezdése
előtt
a
mosogatógépet MINDIG ki kell kapcsolni.
FONTOS!
A mosogatógép túlfolyásgátló biztonsági
berendezéssel van felszerelve, amely
probléma esetén automatikusan kiüríti a
felesleges vizet.
1. Tartsa
lenyomva
a
„PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot,
és ezzel egyidejűleg kapcsolja be
a mosogatógépet a „BE/KI” gomb
lenyomásával (egy rövid hangjelzés
hallható).
FIGYELMEZTETÉS!
A túlfolyásgátló biztonsági berendezés
megfelelő
működése
érdekében
javasoljuk, hogy használat közben ne
mozgassa, illetve ne billentse meg a
mosogatógépet. Ha valami miatt el kell
mozdítania vagy meg kell billentenie a
mosogatógépet, először várja meg a
mosogatási ciklus befejeződését, vagy
ügyeljen arra, hogy ne maradjon víz a
mosogatógépben.
2. Legalább 30 másodpercig továbbra
is
tartsa
lenyomva
a
„PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot
(ezalatt 3 hangjelzés hallható).
3. A
HARMADIK
hangjelzés
megszólalásakor engedje fel a gombot
(az „A0” felirat jelenik meg a kijelzőn,
ami a tárolás kikapcsolását jelzi).
A mosogatógép többféle hibát képes a kijelzőn jelezni.
AUTOMATIKUS HIBAJELZÉSEK
HIBA
OK
MEGOLDÁS
E2 jelenik meg a kijelzőn és
megszólal a hangjelző.
Nincs víz (a bevezető cső le van
zárva).
Kapcsolja ki a mosogatógépet, nyissa ki a
bevezető csövet és nullázza a ciklust.
E3 jelenik meg a kijelzőn és
megszólal a hangjelző.
A gép nem tudja leüríteni a vizet.
Ellenőrizze, hogy az elvezető cső nincs-e
meghajolva, vagy a szifon és a szűrők
nincsenek-e eldugulva.
Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen
kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.
E4 jelenik meg a kijelzőn és
megszólal a hangjelző.
Szivárog a víz.
Ellenőrizze, hogy az elvezető cső nincs-e
meghajolva, vagy a szifon és a szűrők
nincsenek-e eldugulva.
Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen
kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.
E5, E6, E7, Ef vagy EL jelenik
meg a kijelzőn, és megszólal
a hangjelző.
Meghibásodott az elektronikus
vezérlőszerkezet.
Lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.
E8 vagy Ei jelenik meg a
kijelzőn és megszólal a
hangjelző.
A vízmelegítő elem nem
működik megfelelően, vagy
eltömődött a szűrőlemez.
Tisztítsa meg a szűrőlemezt.
Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen
kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.
7
PROGRAMTÁJÉKOZTATÓ
Mosogatás előmosással
Az előmosást is tartalmazó mosogatóprogramoknál célszerű még egy adag mosogatószert
közvetlenül a gépbe tölteni (max. 10 g).
Leírás
Program
Antibakteriális ciklus (akár erősen szennyezett)
edények, cumisüvegek stb. mosogatásához és
sterilizálásához.
Higiénikus:
75 °C
Intenzív
75 °C
PROGRAM
Erős és gyors
65 °C
■
■
Univerzális+
70 °C
Univerzális
60 °C
PROGRAM
■
edények
gyors
Naponta egyszer – átlagosan szennyezett
edényekhez és a nap folyamán félretett edények
mosogatásához
Napi
55 °C
Gyors ciklus „átlagosan” szennyezett edényekhez –
gyakori mosogatáshoz és normál adagokhoz.
Ultra halk
55 °C
A leghalkabb mosogatási ciklus. Ideális éjszakai
használatra
és
az
olcsóbb
villanyáram
kihasználására.
■
Eco
45 °C
■
Finom
45 °C
PROGRAM
Erősen
szennyezett
elmosogatásához.
Mindennapi mosogatáshoz. A két utolsó öblítés
magas szintű higiéniát és tisztaságot biztosít.
■
PROGRAM
Naponta
egyszer
–
erősen
szennyezett
edényekhez és a nap folyamán félretett edények
mosogatásához.
Átlagosan szennyezett edényekhez (az adott
edényfajta esetében a leghatékonyabb program a
kombinált
energiaés
vízfogyasztás
szempontjából). A program az EN 50242 szerint
van szabványosítva.
Finom cserép- és üvegedények mosogatásához.
Kevésbé szennyezett edényekhez, a lábasok
kivételével.
Ultragyors 59’
65 °C
Erősen szennyezett edényekhez, amelyeket
közvetlenül az étkezés után kell elmosogatni
(legfeljebb 8 adag).
Ultragyors 24’
50 °C
Az étkezés után azonnal elmosogatandó edények
gyors mosogatásához. Betölthető 6 teríték.
Felfrissítés
Rövid hideg előmosás olyan edényekhez,
amelyeket a mosogatógépben tárol addig, amíg
nem áll össze egy teljes adag.
■ = „IMPULZUS” programok
8
„MINDEN AZ EGYBEN”
gomb
„SUPER ECO” gomb
„KÉSLELTETETT
INDÍTÁS” gomb
Meleg öblítés
öblítőszerrel
Második hideg öblítés
Első hideg öblítés
Főmosás
Hideg előmosás
Meleg előmosás
Különleges
funkciógombok
○
75 °C
○ ○ ○
140 IGEN IGEN IGEN
○
75 °C
○ ○ ○
130 IGEN IGEN IGEN
○
65 °C
○
○
85 IGEN IGEN IGEN
○
70 °C
○ ○ ○
125 IGEN IGEN IGEN
○
60 °C
○
○
120 IGEN IGEN IGEN
○
55 °C
○
○
80 IGEN IGEN IGEN
○
55 °C
○
○
240 IGEN IGEN IGEN
○
45 °C
○
170 IGEN IGEN IGEN
○
45 °C
○
85 IGEN IGEN IGEN
65 °C
○
59 IGEN IGEN IGEN
50 °C
○
24 IGEN
○
○
○
5
9
IGEN
N/A IGEN
N/A
* MELEG VÍZ ESETÉN A PROGRAM VÉGÉIG HÁTRALÉVŐ IDŐT A KÉSZÜLÉK AUTOMATIKUSAN KIJELZI A PROGRAM FUTÁSA KÖZBEN.
•••••
•••••
•••••
••••
••••
••••
••••
•••••
••••
•••••
••••
•
Hideg vízzel (15 °C)*
± 10% tűrés
Átlagos
időtartam,
perc
A program tartalma
Sótartály ellenőrzése
Az öblítőadagoló
ellenőrzése
Szűrőtisztítás
Mosogatószer
Áztatószer (előmosás)
Ellenőrző lista
AQUASTOP-RENDSZER
A vízelzáró egység a bevezető tömlő természetes öregedése miatt kialakuló
szivárgások által okozott vízkárok ellen nyújt védelmet.
A vízelzáró rendszerben a szivárgó víz megtölti a bordáscsövet és működésbe hozza
az elzárószelepet, amely megszünteti a gép vízellátását.
A hibát az ablak piros sávja jelzi
.
A hiba bekövetkezte esetén forduljon szakszervizhez.
Ha a tömlő nem elég hosszú a megfelelő csatlakoztatás kialakításához, akkor egy
hosszabb tömlővel kell kicserélni azt. A tömlőt a szakszerviz képviselőjétől szerezheti be.
Csavarodásgátló biztonsági berendezés (nyomja le és csavarja el az alátét
eltávolításához).
10
VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG
* A vízlágyító egység gyárilag a 4. (d4)
szintre van beállítva, mivel ez felel
meg
a
legtöbb
felhasználó
igényének.
A víz eredetétől függően a víz különböző
mennyiségű mészkövet és ásványi
anyagokat
tartalmaz,
amelyek
az
edényeken lerakódva fehéres foltokat és
nyomokat hagynak. Minél több ásványi
anyag van a vízben, annál keményebb a
víz. A mosogatógép vízlágyító egységgel
van ellátva, amely különleges regeneráló
só használata révén lágyított vizet biztosít
az edények mosogatásához. A víz
keménységi fokát a helyi vízszolgáltatótól
tudhatja meg.
Szabályozza be a vízlágyító egység
beállítását a víz keménységi fokának
megfelelően a következőképpen:
FONTOS!
A
művelet
megkezdése
előtt
a mosogatógépet MINDIG ki kell
kapcsolni.
1. Tartsa
lenyomva
a
„PROGRAMVÁLASZTÁS” gombot, és
ezzel egyidejűleg kapcsolja be a
mosogatógépet a „BE/KI” gomb
lenyomásával (egy rövid hangjelzés
hallható).
A vízlágyító beszabályozása
elektronikus programozóval
A vízlágyító 8 beállítási fokozatban max.
90°fH (francia osztályozás) vagy 50°dH
(német osztályozás) keménységi értékig
képes kezelni a vizet.
2. Legalább 5 másodpercig továbbra is
tartsa
lenyomva
a
„PROGRAMVÁLASZTÁS”
gombot,
AMÍG hangjelzés nem hallható. Az
aktuális
vízlágyító-beállítási
szint
látható a kijelzőn.
°fH
(francia)
°dH
(német)
Regeneráló só
használata
A vízlágyító
beállítása
A beállítási értékeket az alábbi táblázat
tartalmazza:
0
0-5
0-3
NEM
d0
1
4-6
IGEN
d1
2
6-10
11-20
7-11
IGEN
d2
3
21-30
12-16 IGEN
d3
*4
31-40
17-22 IGEN
d4
5
41-50
23-27 IGEN
d5
6
51-60
28-33 IGEN
d6
7
61-90
34-50 IGEN
d7
Szint
Vízkeménység
3. Nyomja meg ismét ugyanezt a gombot
a
szükséges
vízlágyítási
szint
beállításához: a gomb minden egyes
lenyomásakor a beállítás egy-egy
szinttel növekszik. A „d7” elérésekor a
kijelző a „d0”-ra tér vissza.
4. Kapcsolja ki a mosogatógépet a
„BE/KI” gomb megnyomásával az új
beállítás megerősítéséhez.
FIGYELMEZTETÉS!
Bármilyen
probléma
felmerülése
esetén kapcsolja ki a mosogatógépet
a „BE/KI” gomb megnyomásával, és
kezdje elölről a műveletet (1. lépés).
Sószint-jelző
FONTOS!
A fehér foltok edényeken való
megjelenése arra utal, hogy a
sótartályt fel kell tölteni.
Ez a készüléktípus a kapcsolólapon
jelzőlámpával van ellátva, amely akkor
gyullad fel, ha fel kell tölteni a sótartályt.
11
A termék-adatlap a gyártó weboldalán tekinthető meg.
HU
15.09 - 41902573
A gyártó minden felelősséget elhárít az ebben a füzetben esetleg előforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzők megváltoztatása
nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising