Candy | CCR61GH | Candy CCR61GH Manuale utente

Candy CCR61GH Manuale utente
CROATIAN
CZECH
ENGLISH
FRENCH
GERMAN
GREEK
ITALIAN
POLISH
PORTOGUESE
ROMANIAN
SLOVENIAN
SPANISH
DUTCH
UPUTE ZA UGRADNJU I UPORABU
NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI
INSTALLATION AND USER’S MANUAL
NOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION
BEDIENUNGS- &
INSTALLATIONSANLEITUNG
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
MANUALE D’ISTRUZIONE
INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU
MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO
MANUAL DE UTILIZARE SI INSTALARE
NAVODILA ZA PRIKLJUČITEV IN UPORABO
INSTALACIÓN Y MANUAL DEL USUARIO
GEBRUIKSAANWIJZING
UPUTE ZA UGRADNJU I UPORABU
SADRŽAJ
UVOD
SIGURNOSNE NAPOMENE
UGRADNJA (NA ZID/VANJSKA VENTILACIJA)
UGRADNJA (UNUTARNJA VENTILACIJA)
OPIS DIJELOVA
RUKOVANJE
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UKLANJANJE MANJIH PROBLEMA U RADU
TEHNIČKI PODACI
SUKLADNOST S DIREKTIVAMA
ZAŠTITA OKOLIŠA
1
1
2
2
5
9
10
11
10
11
12
12
12
UVOD
Zahvaljujemo na odabiru Candy kuhinjske nape.
Ovaj priručnik osmišljen je kako bi Vam bile pružene sve potrebne
upute koje se odnose na ugradnju, uporabu i održavanje uređaja.
Da uređaj koristite ispravno i sigurno, prije ugradnje i uporabe pažljivo pročitajte
ove upute. Za izradu ove moderno dizajnirane kuhinjske nape korišteni su
materijali visoke kvalitete. Napa je opremljena snažnim elektro-motorom i
centrifugalnim ventilatorom koji omogućuju veliku usisnu snagu uz nisku razinu
buke kao i filterom za masnoću. Ugradnja uređaja je vrlo jednostavna.
na ovom proizvodu, izjavljujemo, na vlastitu
Postavljanjem oznaku
odgovornost, sukladno njihovim sve europske sigurnosti, zdravlju i ekološkim
zahtjevima navedenim u propisima za ovaj proizvod.
SIGURNOSNE NAPOMENE
Nemojte dozvoliti da djeca diraju ili upravljaju s uređajem.
Kuhinjska napa namijenjena je isključivo za korištenje u domaćinstvu,
nije prikladna za korištenje uz roštilj, korištenje u pečenjarama ili za
drugu komercijalnu svrhu.
Da napa uvijek pruža dobar radni učinak, sam uređaj i filter
potrebno je redovito čistiti.
Čistite i održavajte kuhinjsku napu prema uputama u ovom priručniku
kako bi izbjegli opasnost od požara.
Budite oprezni kada pečete hranu na plinskom uređaju.
Osigurajte u kuhinji dobru ventilaciju (izmjenu zraka).
Prije spajanja uređaja na električnu mrežu provjerite da električni
kabel nije oštećen. Oštećeni električni kabel mora zamijeniti isključivo
kvalificirana osoba.
U prostoriji gdje je ugrađena kuhinjska napa potrebno je osigurati
odgovarajuću ventilaciju, posebno ako se koristi u isto vrijeme kada i
uređaj za kuhanje na plin ili drugi neelektrični energent.
Dim i pare koje ispušta kuhinjska napa ne smiju biti odvođeni u
odvode koji se koriste za plinske i druge neelektrične uređaje.
Potrebno je poštivati sve standarde i pravila u vezi ventilacije.
Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim
fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te osobe bez iskustva i
znanja, osim ako ih koriste uz nadzor osobe odgovorne za njihovu
sigurnost ili od iste osobe dobiju pravilne upute za korištenje uređaja
Pazite na djecu i osigurajte da se ne igraju s uređajem.
Ne flambirajte hranu ispod kuhinjske nape.
2
2
Kuhinjska napa nije namijenjena za ugradnju iznad ploče za kuhanje s
više od četiri grijaća elementa.
UPOZORENJE: opasnost od električnog udara
Kuhinjska napa mora biti spojena na ispravno uzemljenu
električnu instalaciju. Ako niste sigurni u ispravnost uzemljenja,
potražite savjet kvalificiranog stručnjaka.
Nepoštivanje ovih uputa može razultirati smrću, električnim
udarom ili požarom.
3
3
Standardni dijelovi za ugradnju
opis
slika
kom.
tijelo nape
1
vanjski plašt
1
unutarnji plašt
1
nosač plašteva
1
element za spajanje plašteva
1
nosač nape
1
"tiple" Ø 8x60
bijele boje
9
vijci
4.0×30 mm
vijci
4.0×8 mm
9
2
4
4
UGRADNJA (ugradnja na zid/vanjska ventilacija)
Ako imate osiguran odvod prema van, kuhinjsku napu možete spojiti kako je
prikazano na donjoj slici i to pomoću ispušne cijevi (emajlirane, aluminijske,
savitljive ili od drugog nezapaljivog materijala) unutarnjeg promjera od 150 mm.
1.
Prije ugradnje, isključite uređaj i odspojite iz električne mreže.
2.
Z a n a j b o l j i r a d n i u č i n a k , kuhinjska napa treba biti postavljena
na visini 65 ~75 cm iznad štednjaka/ploče za kuhanje.
3.
Izbušite u zidu 3 rupice od 8 mm za ugradnju nosača nape. Učvrstite
nosač nape na zid pomoću isporučenih "tipli" i vijaka.
"tipla"
vijci (4mm x 30mm)
107.5mm
zidni nosač
5
5
Za nagnuti panel model
potrebno izbušiti 2x8mm dodatne rupe i pričvrsne vijke i zaporne vijke prije
ugradnje
6
4.
Podignite napu i objesite je na zidni nosač pomoću kuke.
kuka
zidni
nosač
5.
Učvrstite nepovratni ventil na otvor za izlaz zraka na napi. Zatim,
spojite ispušnu cijev na nepovratni ventil kako je prikazano na donjoj
slici.
ispušna cijev
kuhinjska napa
6
7
6.
i.
Postavite stakleni dio u odgovarajući položaj u podnožju
kuhinjske nape.
ii.
Učvrstite s 4 vijka i brtvama. Da se izbjegne pucanje
stakla, ne stežite vijke previše čvrsto.
i.
Postavite unutarnji plašt nape u vanjski plašt nape. Zatim
klizno povucite unutarnji plašt prema gore i podesite na potrebnu
visinu.
ii.
Nakon što se postigli potrebnu visinu, učvrstite unutarnji i
vanjski plašt zajedno pomoću priloženog elementa za spajanje.
vanjski plašt
element
za spajanje
plašteva
unutarnji plašt
7
8
8.
i.
Izbušite u zidu dvije rupice od 8mm za nosač plašteva.
Učvrstite nosač plašteva na zid pomoću isporučenih "tipli" i
vijaka.
ii. Postavite plašteve na napu i učvrstite ih na bočne strane nosača
pomoću dva isporučena vijka.
nosač
plašteva
vijak
4mm x 8mm
vijak
(4mm x 30mm)
"tiple"
8
9
UGRADNJA (UNUTARNJA VENTILACIJA)
Ako nemate osiguran odvod prema van, ispušna cijev nije potrebna a
ugradnja nape je slična kao u poglavlju “UGRADNJA (ugradnja na zid/vanjska
ventilacija)”. Razlika je samo u filteru.
Pri unutarnjoj ventilaciji, za filtriranje dima i para koristi se aktivni ugljeni filter.
Prije ugradnje aktivnog ugljenog filtera, prvo uklonite filter za masnoću.
Pritisnite zasun i povucite filter prema dole.
Namjestite aktivni ugljeni filter na motor nape i učvrstite ga okretanjem udesno.
Ponovite isto i na drugoj strani.
ZATVARANJE
9
VAŽNA NAPOMENA:
o Budite sigurni da je aktivni ugljeni filter sigurno i ispravno učvršćen. U
suprotnom se može olabaviti i izazvati opasnost.
o Sa ugrađenim aktivnim ugljenim filterom, usisna snaga kuhinjske
biti će manja.
10
OPIS DIJELOVA KUHINJSKE NAPE
RADNE TIPKE
Tipka za malu brzinu
1
Koristi se za ventilaciju kuhinje. Mala brzina nape pogodna je kada se hrana
pirja i za kuhanje pri kojem se ne stvara previše pare.
Tipka za srednju brzinu
2
Protok zraka srednjom brzinom idealan je za uobičajene vrste kuhanja.
3
Tipka za veliku brzinu
Velika brzina nape koristi se kada se pri kuhanju stvaraju velike količine dima i
pare, pritisnite ovu tipku da postignete vrlo učinkovitu ventilaciju.
Tipka za svjetlo
NAPOMENA: ako se sve tri tipke pritisnu u isto vrijeme, napa će raditi na
velikoj brzini.
11
Gumb za uključivanje / isključivanje
To se koristi za uključivanje / isključivanje ventilatora.
Brzina plus gumb
Za povećanje brzine ventilatora
Gumb za brzo smanjenje
Za smanjenje brzine ventilatora
Gumb Light
Digitalni prikaz
Brzina ventilatora prikaz: "1" za nisku brzinu, "2" za srednje brzine,
"3" za velike brzine,"4" za Booster funkcijom.
Brzi Timer:: Pritisnite
&
hold 1 sekundu, digitalni zaslon
će treperiti i na 5 minuta odbrojavati, nakon 5 minuta motor i
svjetlo će se isključiti automatski i zujalicu za 1 sekundu.
Funkcija Booster
Ovaj napa ima funkciju booster. Za aktiviranje booster, pritisnite na
brzinu 4, ući u najvećoj brzini, dok je kabinet je u upotrebi, a to će
povećati brzinu za 5 minuta, prije nego što usporava ponovno.
11
12
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Prije čišćenja, isključite uređaj i odspojite ga iz električne mreže..
I. Uobičajeno čišćenje
Za uobičajeno čišćenje nape koristite mekanu krpu/spužvu, mlaku vodu i
kućni detrdžent. Za čišćenje nape nikada nemojte koristiti žičane spužve
ili četke, jaka kemijska sredstva, abrazivna sredstva (vim) ili sredstva na
bazi otapala.
II. Mjesečno čišćenje filtera za masnoću
VAŽNA NAPOMENA: očistite filter za masnoću jedanput mjesečno kako bi
spriječili opasnost od požara..
Filter sakuplja masnoću, dim i prašinu......tako da izravno utječe na radnu
učinkovitost nape. Ako se filter ne očisti bar jedanput mjesečno, ostaci
masnoće (potencijalo zapaljivo) će zasititi filter. Očistite filter pomoću
kućnog deterdženta.
III. Godišnje čišćenje aktivnog ugljenog filtera
Primijeniti ISKLJUČIVO za kuhinjsku napu sa unutarnjom ventilacijom
(NE sa vanjskom ventilacijom).Aktivni ugljeni filter sakuplja mirise i mora
biti zamijenjen najmanje jedanput godišnje, zavisno o učestalosti
korištenja kuhinjske nape.
IV. Zamjena žarulje
Odvijte vijke sa staklenog dijela nape i uklonite staklo. Žarulje su smještene
u rasvjetnom sklopu koji se nalazi u unutarnjem dijelu uređaja. Neispravni
rasvjetni sklop zamijenite novim.
Odspojite žičane vodove žarulja i uklonite držače žarulja i žice iz nape.
NAPOMENA: nije moguće zamijeniti samo žarulje pojedinačno, potrebno je
zamijeniti cijeli sklop koji se sastoji od žarulja, držača žarulja i žica.
(LED svjetlo: G4, max. 1.5W)
Ponovno ugradite cijeli sklop: žarulje, držače žarulja i žice, istim postupkom
12
13
kao i originalne. Ponovno spojite žičane vodove.
Ponovno namjestite stakleni dio i učvrstite ga vijcima. Pazite da su vijci potpuno
zavinuti.
UKLANJANJE MANJIH PROBLEMA U RADU
PROBLEM
Svjetlo je
uključeno ali
ventilator ne
radi
Obe žarulje i
ventilator ne
rade
Napa se
pretjerano
trese
Učinak
usisavanja nije
dobar
UZROK
Lopatica ventilatora je
zaglavljena.
Kvar na motoru.
Neispravne žarulje.
RJEŠENJE
Isključite uređaj i obratite se
ovlaštenom servisu.
Zamijenite žarulje.
Električni kabel nije
ispravno spojen.
Provjerite i spojite na ispravan način.
Lopatica ventilatora je
zaglavljena.
Motor ventilatora nije
dobro učvršćen
Isključite uređaj i obratite se
ovlaštenom servisu.
Isključite uređaj i obratite se
ovlaštenom servisu.
Skinite uređaj sa zida i provjerite da
li je nosač u pravilnom položaju.
Napa nije ispravno
obješena na zidni nosač
Preveliki razmak
između nape i
štednjaka/ploče za
kuhanje
Smanjite razmak na 65-75cm
13
14
OVLAŠTENI SERVIS
Ako ne možete otkriti uzrok problema u radu kuhinjske nape, isključite
uređaj, odspojite ga iz električne mreže i pozovite ovlašteni servis.
SERIJSKI BROJ UREĐAJA. Gdje se nalazi?
Vrlo je važno da u kontaktu sa ovlaštenim servisom navedete serijski broj
vašeg uređaja (to je broj od 16 znakova koji počinje s brojem 3) a možete
ga pronaći na naljepnici/pločici s tehničkim podacima koja se nalazi na
uređaju.
Taj podatak će pomoći serviseru i ukloniti mogućnosti eventualnog
uzaludnog dolaska servisera i nepotrebnih troškova.
ZAŠTITA PRIRODNOG OKOLIŠA
Ovaj uređaj je označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU-a o
"otpadu električne i elektronske oprema" (WEEE). Pravilnom i sigurnom
odlaganju ovog proizvoda možete pomoći i Vi te tako spriječiti potencijalne
negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu biti
uzrokovane neodgovarajućim odlaganjem ovog proizvoda.
Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne može biti tretiran kao
kućni otpad. Umjesto toga ovaj proizvod mora biti predan na odgovarajuće
sabirno mjesto za recikliranje električne i elektronske opreme. Odlaganje
mora biti izvršeno u skladu s lokalnim ekološkim propisima za odlagališta
otpada. Za opširnije informacije o tretmanu, recikliranju ili korištenju ovog
proizvoda kao otpada, molimo da kontaktirate svoj lokalni gradski ured,
službu vašeg lokalnog odlagališta otpada ili trgovinu gdje ste kupili
proizvod.
14
15
NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI
Obsah
Úvod.
Bezpečnostní upozornění
Seznam standardního instalačního příslušenství
Instalace (montáž na stěnu)
Instalace (verze s cirkulací vzduchu)
Obsluha
Údržba
Odstranění možných problémů
Servis
Sériové číslo výrobku. Kde jej najdu?
15
16
15
15
17
18
22
23
24
24
25
26
Úvod
Děkujeme za volbu tohoto odsavače.
Tento návod k použití je navržený pro poskytnutí všech potřebných
pokynů k instalaci, použití a údržbě spotřebiče. Pro správnou a
bezpečnou obsluhu spotřebiče si přečtěte tyto pokyny před instalací
a použitím.
Odsavač je vyrobený z vysoko kvalitních materiálů a v
aerodynamickém dizajnu. Vybavený výkonným elektrickým motorem
a odstředivým ventilátorem nabízí velký sací výkon, nízkou hladinu
hluku, nelepivý tukový filtr a snadnou instalaci.
Umístěním označení
na tomto výrobku, prohlašujeme na
naši vlastní odpovědnost, dodržování předpisů pro všechny
evropské bezpečnosti, zdraví a životního prostředí stanovených
právními předpisy pro tento produkt.
Bezpečnostní upozornění









16
Nedovolte dětem obsluhovat spotřebič.
Odsavač je určený pro použití v domácnosti, nevhodný pro
barbecue, restaurace a jiné komerční účely.
Odsavač a filtr je nutné pravidelné čistit k zachování dobrého
provozního stavu.
Čistěte odsavač podle pokynů v návodu k použití a zabraňte
riziku požáru.
Zabraňte výstupu volného plamene z plynového sporáku.
Zajistěte v kuchyni dostatečný přívod vzduchu.
Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda není poškozený
přívodní kabel. Poškozený přívodní kabel musí vyměnit
kvalifikovaný servisní technik.
V místnosti musí být dostatečná ventilace, pokud se používá
najednou i zařízení spalující plyn nebo jiná paliva;
Vývod odsavače nesmí být vedený do komínu, který se
současně využívá na odvod zplodin spalujících plyn nebo jiná
paliva;
17





Dodržujte předpisy týkající se odvodu vzduchu.
Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se
sníženými
fyzickými,
senzorickými
nebo
mentálními
schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí,
pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučené o použití
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
Pod odsavačem neflambujte.
Odsavač není určený pro instalaci nad varnou desku s více než
čtyři hořáky.
Riziko zasažení elektrickým proudem
• Spotřebič připojujte pouze ke správně uzemněné zásuvce. Pokud
si nejste jisti, kontaktujte
kvalifikovaného elektrikáře.
• Nedodržením těchto pokynů můžete způsobit zranění, požár nebo
zasažení elektrickým proudem.
17
18
Seznam standardního instalačního příslušenství
Popis
Obrázek
Množství.
Kryt
1
Horní kryt komínu
1
Spodní kryt komínu
1
Držák spodního krytu
1
Držák horního krytu
1
Závěsný držák
1
φ8 hmoždinky
φ8×φ6 bílé
9
Šrouby
ST4.0×30
9
φ7.2 šrouby
ST4.0×8
2
18
19
Instalace (montáž na stěnu)
Pokud máte vývod venku, odsavač můžete připojit podle obrázku
níže pomocí odtahového potrubí (smalt, hliník, flexibilní hadice nebo
nehořlavý materiál s vnitřním průměrem 150 mm).
1. Před instalací odsavač vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
2. Odsavač instalujte ve vzdálenosti 65~75 cm nad varnou desku pro
nejlepší efekt.
3. Vyvrtejte 3 x 8 mm otvory pro upevnění držáku. Našroubujte a
utáhněte držák na stěnu pomocí dodaných šroubů.
19
20
Pro modely se šikmouplochou
před instalací je třeba vy vrtat další 2x8mm díry, nasadit upevňovací
šroubya šroubové uzávěry.
4. Pověste odsavač na držák na stěně
21
5. Připevněte jednocestný ventil k výstupu vzduchu odsavače. Poté
i.
Umístěte sklo do příslušné pozice na horní stranu odsavače.
ii. Připevněte 4 šrouby a podložkami. Abyste zabránili prasknutí skla, neutahujte šrouby příliš.
i. Vložte vnitřní kryt komínu do vnějšího krytu. Poté vytáhněte vnitřní kryt nahoru. Nastavte na
připevněte odtahové potrubí k jednocestnému ventilu podle obrázku.
21
22
6. požadovanou výšku
ii. Vysunutím krytu nastavte výšku odsavače. Po dosažení
požadované výšky připevněte
upevňovací otvor šrouby podle obrázku.
22
23
8.
i. Vyvrtejte 2 x 8 mm otvory pro upevnění držáku II. Našroubujte a
utáhněte držák II na stěnu
pomocí dvou dodaných šroubů.
ii. Nasaďte sestavený kryt komínu na jednotku a upevněte 2 šrouby.
23
24
Instalace (verze s cirkulací vzduchu)
Pokud nemáte výstup vzduchu do exteriéru, není nutné odtahové
potrubí a instalace je podobná jako v části „Instalace (instalace na
stěnu)“.
K zachycení výparů se používá uhlíkový filtr.
K instalaci aktivního uhlíkového filtru musíte nejdříve vyjmout tukový
filtr. Stiskněte pojistku a vytáhněte dolů.
Vložte aktivní uhlíkový filtr na hlavní jednotku a otočte ve směru
hodinových ručiček.
Opakujte stejný postup pro druhou stranu.
Poznámka:
• Ujistěte se, zda je filtr pevné zajištěný. V opačném případě se
uvolní a představuje riziko pádu.
• Pokud je nasazený aktivní filtr, sací výkon se sníží.
24
25
Popis komponentů
Obsluha
Tlačítko nízkého výkonu
1
Slouží k větrání kuchyně. Vhodný pro mírné vaření s malým
množstvím páry.
tlačítko středního výkonu
2
Ideální odsávání vzduchu pro standardní vaření.
3
Tlačítko vysokého výkonu
V případě vysoké intenzity páry zvolte tento výkon pro nejvyšší
účinek odsavače.
Tlačítko osvětlení
Poznámka: Pokud stisknete najednou tlačítka
nízkého/středního/vysokého výkonu, spotřebič bude
fungovat na nejvyšším výkonu.
26
On / Off tlačítko
Používá se pro zapnutí / vypnutí ventilátoru.
Rychlost Tlačítko plus
Pro zvýšení rychlosti ventilátoru
Tlačítko rychlosti poklesu
Pro snížení rychlosti ventilátoru.
Tlačítko světlo
Digitální displej
Displej Fan rychlost: "1" pro nízké rychlosti, "2" pro střední
rychlost,"3" pro vysoké rychlosti,"4" pro funkci Booster.
Rychlý časovač: Press
&
držet po dobu 1
sekundy, digitální displej bude blikat a do 5 minut odpočítávat
čas, po 5 minutách motoru a zhasne automatické a zvuková
signalizace po dobu 1 sekundy.
Funkce Booster
Tentoodsavačmáfunkci Booster.Pro aktivacitétofunkcestiskněte
na úroveň 4 (nejvyšší stupeň rychlosti odsávání) a rychlost
se zvýší na 5 minut, po uplynutí této doby se rychlost opět sníží.
26
27
Údržba
Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
I. Pravidelné čištění
Použijte měkkou utěrku namočenou v teplé vodě se saponátem.
Nikdy nepoužívejte kovové škrabky,chemikálie, drsné materiály ani
tvrdé kartáče k čištění spotřebiče.
II. Měsíční čištění tukových filtrů
DŮLEŽITÉ: čistěním filtrů každý měsíc zabráníte riziku vzniku
požáru.Filtr zachycuje tuk, kouř a prach…... proto filtr přímo ovlivňuje
efektivnost odsavače. Pokud jej nevyčistíte, zbytky tuku (hořlavé) se
zachytí na filtru. Vyčistěte jej běžným mycím prostředkem na nádobí.
III. Roční čištění aktivního uhlíkového filtru
Pokud je odsavač v režimu cirkulace vzduchu (vzduch není
odvětrávaný do exteriéru). Tento filtr zachycuje zápachy a musíte jej
vyměnit nejméně jednou ročně v závislosti od frekvence použití
odsavače.
IV. Výměna žárovky
Vyjměte šrouby na skle, sejměte sklo odsavače. Najděte žárovku,
kterou je nutné vyměnit.
Odpojte bod spojení žárovky a vyjměte žárovku a vodiče z odsavače.
Důležité: nelze vyměnit žárovky jednotlivě, musíte vyměnit žárovky,
držáky a vodiče jako celek. (LED osvětlení: MAX 1.5W).
Nasaďte náhradní žárovky, držák žárovek a vodiče stejným
způsobem, jako originál. Poté připojte připojovací bod vodičů.
Nasaďte skleněný díl odsavače a upevněte šrouby. Ujistěte se, zda
jsou šrouby pevně utažené.
27
28
Odstranění možných problémů
Servis
Pokud nemůžete zjistit příčinu závady, spotřebič vypněte a ontaktujte
servisní středisko.
Sériové číslo výrobku. Kde jej najdu?
Je důležité sdělit servisnímu středisku kód výrobku a sériové číslo
(16 znakový kód začínající číslicí 3); můžete jej najít na záručním
listě nebo na výrobním štítku umístěním na spotřebiči. Pomůže
zabránit zbytečným výjezdům techniků, čímž (a značně) ušetří s tím
spojené náklady.
28
29
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení (domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech
znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být
přidány do běžného komunálního odpadu.Ke správné likvidaci,
obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde
budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit
své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového
produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné
přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte
od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s
národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si
potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.Chcete-li tento výrobek
zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu
likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
29
30
INSTALLATION AND USER’S MANUAL
CONTENT
INTRODUCTION
SAFETY PRECAUTION
SPECIFICATION
INSTALLATION (VENT OUTSIDE)
INSTALLATION (VENT INSIDE)
DESCRIPTION OF COMPONENTS
OPERATION
MAINTENANCE
TROBULESHOOTING
CONFORMITY WITH DIRECTIVES
ENVIRONMENTAL PROTECTION
29
29
31
32
36
37
38
38
39
40
40
30
31
INTRODUCTION
Thank you for choosing this cooker hood.
This instruction manual is designed to provide you with all required
instructions related to the installation, use and maintenance of the appliance.
In order to operate the unit correctly and safety, please read this instruction
manual carefully before installation and usage.
The cooker hood uses high quality materials, and is made with a streamlined
design. Equipped with large power electric motor and centrifugal fan, it also
provides strong suction power, low noise operation, non-stick grease filter and
easy assembly installation.
By placing the
marking on this product, we declare, on our own
responsibility, compliance to all of European safety, health and environmental
requirements stated in the legislation for this product.
SAFETY PRECAUTION
Never let the children operate the machine.
The cooker hood is for home use only, not suitable for barbecue, roast
shop and other commercial purpose.
The cooker hood and its filter should be clean regularly in order to
keep in good working condition.
Clean the cooker hood according to the instruction manual and keep
the unit from danger of burning.
Forbid the direct baking from the gas cooker.
Please keep the kitchen room a good convection.
Before connecting this appliance check that the power supply cord is
not damaged. A damage supply cord must be replaced by qualified
service personnel only.
There shall be adequate ventilation of the room when the range hood
is used at the same time as appliances burning gas or other fuels;
31
he air must not be discharged into a flue that is used for
exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels;
Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.
This appliance if not intended for use by persons(including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person slide for
their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
32
Do not flambé under the range hood.
CAUTION: Accessible parts may become hot when used with cooking
appliance
Electrical Shock Hazard
Only plug this unit into a properly earthed outlet. If in doubt seek
advice from a suitably qualified engineer.
Failure to follow these instructions can result in death, fire, or
electrical shock.
32
33
Standard Installation Accessories List
Spec.
Illustration Picture
Qty
Casing
1
Upper Chimney
1
Lower Chimney
1
Lower chimney bracket
1
Upper chimney bracket
1
Hanging Board
1
φ8 rawl plugs
φ8×φ6 white color
9
Screws
ST4.0×30
φ7.2screws
ST4.0×8
9
2
33
34
INSTALLATION (wall mounting)
If you have an outlet to the outside, your cooker hood can be connected as
below picture by means of an extraction duct (enamel, aluminum, flexible pipe or
inflammable material with an interior diameter of 150mm)
1.
Before installation, turn the unit off and unplug it from the outlet.
2.
The cooker hood should be placed at a distance of 65~75cm above
the cooking plane for best effect.
3.
Drill 3 x 8mm holes to accommodate the bracket. Screw and tighten
the bracket onto the wall with the screws provided.
Wall plug
Screw(4mm x 30mm)
Wall bracket
107.5mm
34
35
For inclined panel Model
eed to drill 2x8mm extra holes & fixing screws & screw plugs before
installation. Voor schuine modellen
36
4.
Leave up the cooker hood and hang onto the wall bracket hook.
Cooker hook
Wall
bracket
5.
Fix the one-way-valve to the air outlet of the cooker hood. Then,
attached the exhaust pipe onto the one-way-valve as shown below.
Exhaust pipe
Cooker hood
35
37
6.
i.
Place the glass in appropriate position on the top the cooker
hood.
ii.
Fix with 4 screws and washer. In order to avoid the glass
cracking, please do not tighten the screws too strongly.
i.
By Put the inner chimney into outer chimney .Then pulling out
the inner chimney upwards. Adjust to reach the height required.
ii.
Sliding the chimney to adjust the chimney height. When the
height you required is reached, then hang the fixing hole to the fixing
screws as showed in below pictures.
Inner chimney
Outer chimney
36
38
8.
i.
Drill 2 x 8mm holes to accommodate the plate II. Screw and
tighten the plate II onto the wall with 2 screws provided.
ii.
Assembly the chimney onto the unit and fix it with 2 screws.
Plate II
Screw
4mm x 8mm
Wall plug
Screw
(4mm x 30mm)
37
39
INSTALLATION (VENT INSIDE)
If you do not have an outlet to the outside, exhaust pipe is not required and
the installation is similar to the one show in section “INSTALLATION (VENT
OUTSIDE)”.
Activated carbon filter can be used to trap odors.
In order to install the activated carbon filter, the grease filter should be
detached first. Press the lock and pull it downward.
Plug the activated carbon filter into the unit and turn it in clockwise direction.
Repeat the same on the other side.
38
NOTE:
o Make sure the filter is securely locked. Otherwise, it would loosen and
cause dangerous.
o When activated carbon filter attached, the suction power will be
lowere
40
DESCRIPTION OF COMPONENTS
OPERATION
Low Speed button
1
It’s used for Ventilation on the kitchen. It is suitable for simmering and cooking
which do not make much steam.
Medium Speed button
2
Airflow speed is ideally for ventilation in standard cooking operation.
3
High Speed button
When high density of smoke or steam produced, press high-speed button for
highest effective ventilation.
Light button
NOTE: If Low / Medium / High speed buttons are press at the same time, the
unit will only operate at the highest speed.
41
On/Off button
It’s used for turning on/off the fan.
Speed plus button
For increasing the speed of the fan
Speed decrease button
For decreasing the speed of the fan.
Light button
Digital display
Fan speed display:"1" for Low speed, "2" for Medium speed,
"3" for High speed, “4” for Booster function.
Quick timer: Press
&
hold for 1 second, Digital display will
flashing & into 5 minutes count down, after 5 minutes motor & light
will turn off automatic & Buzzer sound for 1 second.
Booster function
This hood has a booster function. To activate the booster, Press
to speed 4, enter into highest speed while the hood is in use
and it will increase speed for 5 minutes, before slowing down
again.
40
42
MAINTENANCE
Before cleaning switch the unit off and pull out the plug.
I. Regular Cleaning
Use a soft cloth moistened with hand-warm mildly soapy water or
household cleaning detergent. Never use metal pads, chemical, abrasive
material or stiff brush to clean the unit.
II. Monthly Cleaning for Grease Filter
ESSENTIAL: Clean the filter every month can prevent any risk of fire.
The filter collects grease, smoke and dust…... so the filter is directly
affecting the efficiency of the cooker hood. If not cleaned, the grease
residue (potential flammable) will saturate on the filter. Clean it with
household cleaning detergent.
III. Annual Cleaning for Activated Carbon Filter
Apply SOLELY to unit that installed as a recirculation unit (not vented to
the outside). This filter traps odors and must be replaced at least once a
year
depending on how frequent the cooker hood used.
IV. Changing a light bulb
Remove the screws on the glass, take off the hood glass. Find the
bulb that requires replacement, you will find it located in the light
fixture which is inside the exposed section of the canopy.
Disconnect the light wiring point and remove the bulb holders and
wiring from the hood. Important: It’s not possible to replace the bulbs
individually, it will be necessary to obtain the bulbs, bulb holders and
wiring as a complete part. (LED light: MAX 1.5W)
Fit the replacement bulbs, bulb holders and wiring in the same
manners as the originals. Then reconnect the light wiring point.
41
43
Refit the hood glass and fasten the glass screws. Make sure the screws are
fully tightened.
TROBULESHOOTING
Fault
Light on, but
fan does not
work
Both light and
fan do not
work
Serious
Vibration of
the unit
Suction
performance
not good
Cause
The fan blade is
jammed.
The motor is damaged.
Solution
Switch off the unit and repair by
qualified service personnel only.
Power cord looses.
The fan blade is
damaged.
Replace the bulb with correct
rating.
Plug in to the power supply again.
Switch of the unit and repair by
qualified service personnel only.
The fan motor is not
fixed tightly.
Switch off the unit and repair by
qualified service personnel only.
The unit is not hung
properly on the bracket.
Take down the unit and check
whether the bracket is in proper
location.
Halogen light bulb burn.
Too long distance
between the unit and
the cooking plane
Readjust the distance to 65-75cm
CUSTOMER ASSISTANCE SERVICE
If you cannot identify the cause of the operating anomaly, switch off the
appliance and contact the Assistance Service.
PRODUCT SERIAL NUMBER. Where can I find it?
It is important you to inform the Assistance Service of your product code
and its serial number (a 16 character code which begins with the number 3);
this can be found on the guarantee certificate or on the data plate located
on the appliance.
It will help to avoid wasted journeys to technicians, thereby (and most
significantly) saving the corresponding callout charges.
42
44
ENVIRONMENTAL PROTECTION
Waste electrical products should not be disposed of with
household waste. Please recycle where facilities exist.
Check with your Local Authority or retailer for recycling
advice.
This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU
on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the environment and human health,
which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it shall be handed over to the applicable
collection point for the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local environmental
regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of
this product, please contact your local city office, your household waste
disposal service or the shop where you purchased the product.
43
45
NOTICE D’INSTALLATION ET
D’UTILISATION
Sommaire
INTRODUCTION
Conseils pour la sécurité
Cahier des charges
Installation (Evacuation)
Installation (Recyclage)
Description des composants
Fonctionnement
Entretien
Dépannage
Service après ventes
Protection de l’environnement
42
42
44
45
49
50
50
51
52
53
53
44
46
Introduction
Merci d‘avoir choisi cette hotte.
Ce manuel d'instructions est conçu pour vous fournir toutes les
instructions requises relatives à l'installation, l'utilisation et l'entretien de
l'appareil. Afin de faire fonctionner l'appareil correctement et en toute
sécurité, merci de lire attentivement ce manuel avant l'installation et
l'utilisation.
La hotte utilise des matériaux de haute qualité avec un design épuré.
Equipé d’un moteur électrique de grande puissance et d’un ventilateur
centrifuge, il fournit également une puissance d'aspiration forte, un
fonctionnement avec un bruit modéré, un filtre à graisse et un montage
facile.
, nous déclarons, sous
En plaçant le marquage sur ce produit
notre propre responsabilité, le respect à tous de la sécurité européenne,
la santé et les exigences environnementales énoncées dans la législation
pour ce produit.
Avertissement de sécurité
 Ne pas laisser d’enfants utiliser l’appareil
 Cette hotte est dédiée à un usage domestique uniquement. Elle
ne doit pas être utilisée pour les barbecues, les rôtisseries ou
toutes autres activités
 La hotte et ses filtres doivent être nettoyés régulièrement pour en
garantir un bon état de fonctionnement
 Respecter les consignes de ce manuel pour le nettoyage de la
hotte afin d’empêcher tout risque d’incendie
 Merci de garder une ventilation dans la cuisine
 Avant de connecter cet appareil, contrôlez que le cordon
d'alimentation n'est pas endommagé. Un cordon d'alimentation
endommagé doit être remplacé par une personne qualifiée.
 Il doit y avoir une ventilation adéquate de la pièce quand la hotte
est utilisée en même temps que des appareils utilisant du gaz ou
d'autres combustibles
 l'air ne doit pas être évacué par un conduit qui est utilisé pour
évacuer les fumées des appareils utilisant le gaz ou d'autres
combustibles
45
47





La réglementation concernant le rejet de l’air doit être satisfaite
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(notamment les enfants) incapables, irresponsables ou sans
connaissance sur l’utilisation du produit, à moins qu’elle ne soit
surveillées ou instruites sur l’utilisation de l’appareil par une
personne responsable de leur sécurité
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent
pas avec l'appareil.
Ne pas faire flamber sous la hotte
La hotte n'est pas destinée à être installé au-dessus d’une plaque
de cuisson ayant plus de quatre foyers de cuisson
Risque de choc électrique
 Cette hotte ne peut être branchée seulement sur une prise reliée
à la terre. En cas de doute, demandez conseil à un ingénieur
qualifié
 Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, un
incendie ou un choc électrique.
46
48
Liste d’accessoires pour l’installation
Caractérisriques
Base
Visuels
Qty
1
1
Cheminée haute
1
Cheminée basse
Support de la cheminée basse
1
Support de la cheminée haute
1
1
Fixation murale
φ8 chevilles
φ8×φ6 blanches
9
Vis
ST4.0×30
φ7.2 Vis
ST4.0×8
9
2
47
49
Installation (évacuation externe)
Si vous avez une évacuation vers l’extérieur, la hotte pourra être installée
comme suit au moyen d’un conduit d’extraction (émail, aluminium, tuyau
flexible et non inflammable avec un diamètre intérieur de 150mm).
1. Avant l’installation, éteindre et débrancher l’appareil..
2. La hotte doit être placée à une distance comprise entre 65 et 75 cm
au-dessus de la table de cuisson pour un meilleur résultat.
3. Percer 3 trous de 8mm x pour fixer le support. Visser et serrer le
support sur le mur avec les vis fournies.
Chevilles
Vis (4mm x30mm)
Fixation mural
48
107.5mm
50
Pour panneau incliné Modèle
besoin de forer 2x8mm trous supplémentaires et vis de fixation
et bouchons avant l'installation.
51
4. Soulever la hotte et fixer la sur la fixation murale
.
Hotte
Fixationl
mural
5. Fixer le clapet anti-retour pour la sortie d'air de la hotte. Puis, le tuyau
d'échappement est à fixer sur le clapet anti retour comme indiqué
ci-dessous
Tuyau d’évacuation
Hotte
49
52
6.
i Placer correctement le verre sur le dessus de la hotte
ii Fixer les 4 vis avec la rondelle. Afin d'éviter que le verre se fissure,
il est recommandé de ne pas serrer les vis trop fortement.
i Mettre la cheminée intérieur dans la cheminée extérieur. Puis, faire
glisser la cheminée intérieure vers le haut. Ajuster pour atteindre la
hauteur souhaitée.
ii faire glisser la cheminée pour ajuster la hauteur de la chemine.
Quand la hauteur souhaitée est atteinte, puis accrocher le support de
fixation avec les vis comme la photo ci-dessous.
Cheminée intérieur
Cheminée
extérieur
50
53
8.
1.Percez deux trous de 8mm pour fixer le support n°2. Vissez et
maintenez le support sur le mur à l’aide de deux visses adaptées.
2. Assemblez la hotte sur le support et fixez-la avec deux visses.
Support II
Visse
4mm x 8mm
Fixation
murale
Visse(4mm x
30mm)
51
54
Installation (En recyclage)
Installation (En recyclage)
Si vous n’avez pas de sortie vers l’extérieur, le tuyau d’évacuation
n’est pas nécessaire et l’installation est identique à celle expliquée
dans la section « Installation en évacuation externe »
Les filtres à charbon actif sont utilisés pour absorber les odeurs.
Pour installez le filtre à charbon actif, retirez dans un premier temps
le filtre à graisse. Appuyez sur le système d’ouverture de la grille et
tirez-la vers le bas.
Positionnez le filtre à charbon actif dans le bloc et tournez-le dans le
sens des aiguilles d’une montre. Faîtes pareil de l’autre côté.
Enclenché
52
55
NOTE :
Assurez-vous que le filtre est correctement enclenché. Autrement, il
pourrait tomber, ce qui est dangereux. Quand le filtre à charbon actif
est enclenché, la force d’aspiration baisse.
Description du bandeau de commande
Utilisation
Bouton vitesse minimale
1
Utilisée pour la ventilation de la cuisine. Elle est adaptée si vous
faîtes mijoter votre préparation ou si vous cuisinez sans qu’il y ait
beaucoup de vapeur.
2
Bouton vitesse intermédiaire
Cette vitesse est idéale pour une cuisson standard.
3
Bouton vitesse maximale
En cas de grosse fumée ou vapeur, appuyez sur le bouton de
puissance maximale pour une évacuation parfaite de l’air ambiant.
Bouton d’éclairage
Note : Si les trois puissances (minimale, intermédiaire et maximale)
sont enclenchées en même temps, l’appareil fonctionnera à pleine
puissance.
56
Bouton Marche / Arrêt
Il est utilisé pour allumer / éteindre le ventilateur
Vitesse bouton plus
Pour augmenter la vitesse du ventilateur
Bouton de diminution de la vitesse
For decreasing the speed of the fan.
Bouton d'éclairage
Digital display
Fan speed display:"1" for Low speed, "2" for Medium speed,
"3" for High speed, "4" pour la fonction Booster.
&
hold for 1 second, Digital display
Quick timer: Press
will flashing & into 5 minutes count down, after 5 minutes
motor & light will turn off automatic & Buzzer sound for 1
second.
Fonction booster
Cette hotte a une fonction booster. Pour activer le booster,
appuyez sur la touche 4, entrez dans la vitesse la plus élevée
pendant que le capot est en service et il augmente la vitesse
pendant 5 minutes, avant de ralentir à nouveau.
54
57
Maintenance
Avant de nettoyer votre hotte, débranchez la prise de courant.
1.Nettoyage régulier
Utilisez un chiffon doux humide avec un produit nettoyant. N’utilisez
jamais d’éponge du côté grattant, de produit chimique ou n’importe
quel autre matériel abrasif pour nettoyer votre hotte.
2. Nettoyage mensuel pour le filtre à graisse
Important : nettoyer le filtre à graisse tous les mois évite des risques
d’incendie.
Le filtre à graisse absorbe les graisses, les fumées et la poussière…
ce qui affecte directement la puissance d’aspiration de la hotte. Non
nettoyé, les résidus de graisse (potentiellement inflammables)
peuvent saturer le filtre à graisse. Nettoyez-le avec un produit
ménager.
3. Nettoyage annuel pour les filtres à charbon actif
Ce nettoyage s’applique uniquement aux hottes qui fonctionnent en
recyclage (non en évacuation externe).
Ces filtres absorbent les odeurs et doivent être remplacés au
minimum une fois par an, selon la fréquence d’utilisation de la hotte.
4. Remplacer une ampoule
Retirez les vis sur la vitre, et enlevez-la. Trouvez l’ampoule qui doit
être remplacée, vous la trouverez placée à l’intérieur de la base de la
hotte.
Débranchez la connexion, retirez les douilles et le câble de la hotte.
Important : il est impossible de remplacer les ampoules
individuellement, il faut donc se procurer les ampoules, les douilles
55
58
et le câble en même temps. (Leds :Max 1,5W)
Replacez les ampoules et les douilles de façon identique. Puis
reconnectez le câble d’alimentation de la lumière.
Remettez la plaque en verre en place et vissez-la. Assurez-vous que
les visses sont bien serrées.
Dépannage
Erreur
Cause
Lumière
allumée
mais aucune
ventilation
La turbine de
ventilateur est
coincée
Le moteur est
endommagé
Aucune
lumière,
aucune
ventilation
Forte
vibration de
la hotte
Faible
puissance
d’aspiration
Solution
Eteignez l’appareil et faîtes
intervenir un professionnel
pour la réparation
L’ampoule est grillée
Remplacez l’ampoule avec
le bon modèle
Cordon d’alimentation Rebranchez le cordon
débranché
d’alimentation
La turbine de
ventilateur est
coincée
Le moteur n’est
pas correctement
fixé
L’unité n’est pas
correctement fixée sur
le support
La hauteur entre la
hotte et la plaque
de cuisson est trop
élevée
Faîtes intervenir un
professionnel pour la
réparation
Eteignez l’appareil et faîtes
intervenir un professionnel
pour la réparation
Décrochez l’appareil et
vérifiez l’installation et
l’emplacement du support de
fixation
Ajustez la hauteur entre 65-75
cm
Service consommateur
56
59
Si vous ne pouvez pas identifier la cause de la panne, éteignez votre
appareil et contactez le service consommateur.
Numéro de série de l’appareil : où le trouver ?
Il est important d’informer le service consommateurs de la référence
de votre produit ainsi que du numéro de série (à 16 chiffres qui
commence par un 3) ; il peut être trouvé sur le certificat de garantie
ou sur l’appareil.
Cela peut éviter des trajets inutiles aux techniciens, mais aussi des
frais de déplacement non négligeables.
Protection de l’environnement
Cet appareil est produit conformément à la directive
européenne 2012/19/EU concernant la mise au rebut
des déchets d’équipements électriques et
électroniques.
Le fait que cet article ait été réalisé en conformité avec les normes
en vigueur, contribue à prévenir toute conséquence nuisible pour
l’environnement et la santé, la simple mise au rebut de cet appareil
provoquerait en revanche de graves dommages.
Ce symbole indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité
comme un déchet ménager, il doit être remis à un centre de collecte
chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.
Pour obtenir de plus amples détails au sujet au sujet du traitement,
de l’élimination, et du recyclage de cet appareil, contacter le service
local de collecte des déchets ou bien s’adresser au magasin dans
lequel l’article a été acheté.
57
60
BEDIENUNGS- &
INSTALLATIONSANLEITUNG
INHALT
EINLEITUNG
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
SPEZIFIKATIONEN
INSTALLATION (Abzug außen)
INSTALLATION (Luftauslass innen)
BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN
BEDIENUNG
WARTUNG
FEHLERBEHEBUNG
KUNDENDIENST
UMWELTSCHUTZ
55
56
57
58
62
63
64
65
65
65
66
58
61
Einleitung
Wir bedanken uns das Sie sich für eine Candy Dunstabzugshaube
entschieden haben
Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen alle erforderlichen
Anweisungen im Zusammenhang mit der Installation, des Gebrauchs und der
Wartung des Gerätes bieten.
Um das Gerät richtig und sicher zu betreiben, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung durch.
Die Dunstabzugshaube ist aus hochwertigen Materialien hergestellt worden.
Sie ist mit einem starken Elektromotor, einem geräuscharmen
Zentrifugallüfter und geschirrspültauglichen Edelstahl Filterkassetten
ausgestattet.
Platzierung auf dieser Produktkennzeichnung , erklären
Durch die
wir in alleiniger Verantwortung, die Einhaltung aller europäischen Sicherheit,
Gesundheit und Umwelt in den Rechtsvorschriften festgelegten
Anforderungen für dieses Produkt.
Sicherheitsvorkehrung
Lassen Sie keine Kinder das Gerät bedienen.
Die Dunstabzugshaube ist nur für den Hausgebrauch geeignet. Sie darf
nicht für das Grillen oder andere kommerzielle Zwecke eingesetzt
werden.
Die Dunstabzugshaube und die Filter sollten regelmäßig gereinigt
werden.
Reinigen Sie die Dunstabzugshaube nach der Gebrauchsanweisung
und halten sie das Gerät von brennbaren Materialien fern.
Das Brennen vom Gasherd ist strengstens verboten.
Kontrollieren Sie ob das Netzkabel beschädigt ist. Eine Beschädigung
des Netzkabels muss von einem qualifizierten Fachpersonal ersetzt
werden.
Der Raum sollte ausreichend belüftet sein wenn die
Dunstabzugshaube zur gleichen Zeit mit der Verbrennung von Gas
oder anderen Brennstoffen verwendet wird.
Die Luft darf nicht in einem Kamin,der zum Absaugen von
Rauch verwendet wird entladen werden.
Die Regularien über die Entlastung der Luft müssen erfüllt sein.
Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit
59
62
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder mangels Erfahrung und Wissen, bestimmt, sofern Sie eine
angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des
Gerätes durch eine Person erhalten.
Kinder sollten beaufsichtigt warden, um sicherzustellen, dass sie nicht
mit dem Gerät spielen.
Nicht unter der Dunstabzugshaube flambieren.
Die Dunstabzugshaube darf nicht über einen Herd mit mehr als 4
Kochplatten installiert werden.
Stromschlaggefahr
Schließen Sie dieses Gerät nur an eine ordnungsgemäß
geerdete Steckdose. Im Zweifelsfall konsultieren Sie das
entsprechende Fachpersonal.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, Feuer
oder elektrischen Schlag führen.
60
63
Lieferumfang Zubehörliste
Spezifikation
Abbildung
Menge
Gehäuse
1
Aeußerer Kaminschacht
1
Unterer Kaminschacht
1
Untere Kaminschacht Halterung
1
Aeußere Kaminschacht Halterung
1
Wandhalterung
1
φ8 Dübel
φ8×φ6 weiss
9
Schrauben
ST4.0×30
φ7. 2 Schrauben
ST4.0×8
9
2
61
64
Installation (Wandmontage)
Wenn Sie einen Abzug nach draußen haben, dann können Sie Ihre
Dunstabzugshaube wie im Bild unten durch einen Abluftkanal anschließen
(Emaille, Aluminium oder einem flexiblen Rohr mit einem Innendurchmesser
von 150 mm).
1.
Vor der Installation das Gerät ausschalten und den Stecker aus der
Steckdose ziehen.
2.
Die Dunstabzugshaube sollte in einem Abstand von 65 - 75 cm über
der Arbeitsplatte angebracht werden.
3.
Bohren Sie 3 x 8 mm Löcher, um die Halterung zu fixieren.
Schrauben und ziehen Sie die Halterung an der Wand mit den
mitgelieferten Schrauben fest.
Dübel
Schrauben
(4mm x 30mm)
Halterung
107.5mm
62
65
Für Schrägblende
müssen vor dem Einbau 2x8mm zusätzliche Löcher &
Befestigungsschrauben & Schraubstopfen bohren.
66
4.
Fixieren Sie die Dunstabzugshaube an der Halterung.
Haken
Halterung
5. Befestigen Sie den Ein-Weg-Ventil um den Luftauslass der
Dunstabzugshaube. Dann wie unten angezeigt den Abluftschlauch am
Ein-Weg-Ventil der Haube befestigen.
Abluftschlauch
Dunstabzugshaube
63
67
6.
i.
ii.
i.
Das Glass in der entsprechenden Position auf der Oberseite
der Dunstabzugshaube befestigen.
Mit 4 Schrauben und Unterlegscheiben fixieren. Ziehen
Sie die Schrauben nicht zu stark fest damit das Glass
nicht beschädigt wird.
Verschieben Sie den inneren Kaminschacht über den äußeren
Kaminschacht. Ziehen Sie den inneren Kaminschacht komplett
raus. Stellen Sie den Kamin in die entsprechende Höhe ein.
ii.
Stellen Sie die richtige Höhe des Kaminschachtes ein. Wenn
die richtige Höhe erreicht ist, dann hängen Sie die
Befestigungsbohrungen wie in der unteren Abbildung gezeigt in die
entsprechende Position.
Innerer Kaminschacht
Aeußerer
Kaminschacht
64
68
8.
i.
ii.
Bohren Sie 2 x 8 mm Löcher zur Befestigung der Platte II.
Schrauben und ziehen Sie die Platte II auf die Wand mit 2
Schrauben.
Stellen Sie den Kaminschacht auf die Haube und fixieren Sie es
mit 2 Schrauben.
Platte II
Schrauben
4mm x 8mm
Dübel
Schrauben
(4mm x 30mm)
65
69
Installation (Luftauslass Innen)
Wenn Sie nicht über einen Ausgang nach außen verfügen, ist der
Abluftschlauch nicht erforderlich. Die Installation ist ähnlich wie im vorigen
Abschnitt.
Aktivkohlefilter können eingesetzt werden um Gerüche aufzufangen.
Um die Aktivkohlefilter zu installieren, sollten die Metallfettfilter zuerst
gelöst werden. Drücken Sie die Verriegelung und ziehen ihn nach unten.
Legen Sie den Aktivkohlefilter in das Gerät und drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie das gleiche auf der anderen Seite.
HINWEIS:
o Vergewissern Sie sich, dass der Filter sicher verriegelt ist. Sollte er
losgelöst sein und nicht verriegelt kann es gefährlich werden.
o Wenn der Aktivkohlefilter eingesetzt wird dann wird die
Saugleistung gesenkt.
66
70
Beschreibung der Funktionen
BEDIENUNG
Taste geringste Stufe
1
Es wird für die Lüftung in der Küche verwendet. Es ist für das Sieden und das
Kochen geeignet welches nicht viel Dampf verursacht.
Taste mittlere Stufe
2
Die Air Flow Geschwindigkeit ist die ideale Funktion für den Standard
Kochvorgang.
Taste höchste Stufe
3
Wenn eine hohe Dichte von Rauch oder Dampf erzeugt wird dann drücken Sie
die High Speed Taste für höchste effektive Belüftung
Taste Beleuchtung
HINWEIS: Wenn alle Tasten zur gleichen Zeit gedrückt werden dann arbeitet
das Gerät nur bei der höchsten Drehzahl.
71
Ein / Aus-Taste
Es ist zum Ein- / Ausschalten der Lüfter verwendet.
Speed-Plus-Taste
Für die Geschwindigkeit des Lüfters zunehmenden
Geschwindigkeitsabnahme Taste
Für die Drehzahl des Gebläses abnimmt.
Licht-Taste
Digitaler Bildschirm
Lüfterdrehzahl -Anzeige: "1" für Low Speed, "2" für mittlere
Geschwindigkeit,"3" für High-Speed, "4" für Boosterfunktion.
+ -
Schnelle Zeit: Drücken Sie
& 1 Sekunde halten, werden
Digitalanzeige blinkt und in 5 Minuten Countdown, nach 5 Minuten
Motor & Licht schaltet sich automatisch und Summerton für 1
Sekunde.
Booster-Funktion
Diese Haube hat eine Boosterfunktion. Um den Booster zu
aktivieren, drücken Sie auf die Geschwindigkeit 4, geben Sie
die höchste Geschwindigkeit ein, während die Motorhaube in
Betrieb ist, und erhöhen Sie die Geschwindigkeit für 5 Minuten,
bevor Sie die Geschwindigkeit verlangsamen.
68
72
Wartung
Das Gerät ist vor jeder Reinigung vom Stromnetz zu trennen.
I. Regelmäßige Reinigung
Verwenden Sie ein weiches Tuch mit einer lauwarmen milden
Seifenlauge oder einem Haushaltsreiniger. Verwenden Sie niemals
Metall-Pads, chemische, abrasive Materialien oder harte Bürsten zum
Reinigen des Geräts.
II. Monatliche Reinigung des Fettfilters
NOTWENDIG: Reinigen Sie den Filter jeden Monat, so wird das Risiko
einer Brandgefahr verhindert.
Der Filter sammelt Fett, Rauch und Staub…….so stellt der Filter die
Effizienz der Dunstabzugshaube dar. Wenn Sie den Filter nicht reinigen so
sammelt sich das Fett an (brennbares Material). Reinigen Sie es mit einem
Haushaltsreiniger.
III. Jährliche Reinigung des Aktivkohlefilters
Dieser Filter wird einzeln in die Dunstabzugshaube eingesetzt. Es wird
keine Luft nach außen abgeführt. Dieser Filter nimmt Gerüche auf und
muss mindestens einmal pro Jahr ausgetauscht werden.
IV. Wechseln einer Glühbirne
Entfernen Sie die Schrauben vom Glass. Entnehmen Sie das Glass von der
Haube. Entfernen Sie die Glühbirne die ausgetauscht werden muss.
Trennen Sie die Lichtverkabelung und entfernen Sie die Lampenfassung
und Verkabelung von der Haube. Wichtig: Es ist nicht möglich die
Glühbirnen einzelnen zu ersetzen. Es wird notwendig sein die Lampe,
Lampenfassung und die Verkabelung als komplettes Teil zu erhalten.
(LED_Licht: G4, MAX 1,5 W)
Ersetzen Sie die Glühbirnen, Lampenfassungen und Verkabelung in der
69
73
gleichen Weise wie die Originalen. Dann schließen Sie die Lichtverdrahtung
wieder an.
Setzen Sie das Glass auf die Haube und ziehen Sie die Schrauben zu. Achten
Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen werden.
FEHLERBEHEBUNG
Fehler
Licht an aber
Ventilator
funktioniert
nicht
Sowohl Licht
und Lüfter
funktionieren
nicht
Starke
Vibration des
Gerätes
Ursache
Der Lüfterflügel
klemmt
Der Motor ist beschädigt
Halogen Glühbirne brennt
Netzkabel locker
Der Lüfterflügel ist
beschädigt.
Der Lüftermotor ist nicht
fest fixiert.
Das Gerät ist nicht richtig an
der Halterung befestigt
Saugleistung
nicht gut
Zu großer Abstand
zwischen dem Gerät und
der Arbeitsplatte
Lösung
Schalten Sie das Gerät aus
und lassen Sie es durch
qualifiziertes Fachpersonal
reparieren.
Ersetzen Sie die Glühbirne
mit den richtigen
Anschlußwerten.
Schließen Sie es an die
Stromversorgung wieder an.
Schalten Sie das Gerät aus
und lassen Sie es durch
qualifiziertes Fachpersonal
reparieren.
Schalten Sie das Gerät aus
und lassen Sie es durch
qualifiziertes Fachpersonal
reparieren.
Nehmen
Sie das Gerät ab
und prüfen Sie ob es in der
richtigen Position befestigt
ist.
Stellen Sie den Abstand auf
65-75 cm
KUNDENDIENST
Wenn Sie den Fehler nicht selbst feststellen bzw. beheben können: Gerät
vom Stromnetz trennen. Die Seriennummer und Modellnummer des
Gerätes notieren und den Kundendienst anrufen.
70
74
SERIENNUMMER. Wo finde ich diese?
Es wichtig, dass Sie dem Kundendienst die 16-stellige Seriennummer
mitteilen (16-stelliger Code der mit der Zahl 3 anfängt). Die Seriennummer
können Sie aus dem Garantiezertifikat oder vom Typenschild des Gerätes
(befindet sich am Gerät) entnehmen.
UMWELTSCHUTZ
Elektroschrott sollte nicht mit dem Hausmüll entsorgt
werden. Bitte recyceln soweit es möglich ist. Erkundigen
Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Händler im
Bezug auf die Wiederverwertung.
Dieses Gerät ist gemäß EU Direktive 2012/19/EU gekennzeichnet.
Durch fachgerechte Entsorgung dieses Produktes helfen Sie potenzielle
negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu
verhindern, die sonst von ungeeigneter Verschwendungshandhabung von
diesem Produkt verursacht werden könnte. Das Symbol auf dem Produkt
zeigt an, dass dieses Produkt nicht in den Haushaltsmüll gehört. Es soll
zum zutreffenden Sammlungspunkt für die Wiederverwertung elektrischer
und elektronischer Geräte gebracht werden. Die Entsorgung muss gemäß
der örtlichen Umweltregelungen für Abfallbeseitigung ausgeführt werden.
Für detaillierte Informationen über Behandlung, Rückgewinnung und
Wiederverwertung von diesem Produkt, kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche
Stadtverwaltung, Ihre Müllabfuhr oder Ihren Verkäufer.
71
75
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (με απαγωγή αέρα)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ανακύκλωση)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
72
76
68
68
70
71
75
76
77
78
79
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτόν τον απορροφητήρα
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει όλες εκείνες τις οδηγίες και
πληροφορίες που είναι χρήσιμες για την εγκατάσταση χρήση και συντήρηση της
συσκευής.
Για την σωστή λειτουργία και εγκατάσταση της συσκευής παρακαλούμε να
διαβάσετε προσεκτικά το βιβλίο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας.
Το καπέλο της συσκευής έχει κατασκευαστεί από εξαιρετικά υλικά και έχει
αεροδυναμικό σχεδιασμό.
Είναι εξοπλισμένο με ένα ηλεκτρικό μοτέρ και ένα ανεμιστήρα που εξασφαλίζει
μεγάλη ισχύ απορρόφησης ενώ η λειτουργία του είναι αθόρυβη,διαθέτει
επίσης ένα φίλτρο κατακράτησης λίπους το οποίο εγκαθίσταται χωρίς δυσκολία.
Με την τοποθέτηση της σήμανσης
για το προϊόν μας, δηλώνουμε με
δική μας ευθύνη, τη συμμόρφωση με το σύνολο της ευρωπαϊκής ασφάλειας,
της υγείας και του περιβάλλοντος απαιτήσεις που αναφέρονται στη νομοθεσία
για αυτό το προϊόν.
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή
Αυτή η συσκευή (απορροφητήρας) σχεδιάστηκε αποκλειστικά για
οικιακή χρήση. Ο απορροφητήρας αυτός είναι ακατάλληλος για χρήση
σε μπαρμπεκιου ,ψησταριά ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις
Ο απορροφητήρας και το φίλτρο πρέπει να πλένονται τακτικά έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία τους.
Καθαρίζετε τον απορροφητήρα σύμφωνα με τις οδηγίες και μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία που υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς
Δεν επιτρέπεται το ψήσιμο απευθείας επάνω στη φλόγα της εστίας
υγραερίου
Διατηρείται τον περιβάλλοντα χώρο τακτοποιημένο και καθαρό
Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής δεν
παρουσιάζει φθορές. Εάν το καλώδιο εμφανίζει φθορές πρέπει να
αντικατασταθεί από έμπειρο τεχνικό .
Ενόσω ο απορροφητήρας βρίσκεται σε λειτουργία σε χώρο στον οποίο
ταυτόχρονα λειτουργούν συσκευές με υγραέριο ή άλλο καύσιμο,πρέπει να
εξασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισμός του χώρου.
Η απαγωγή του αέρα δεν πρέπει να γίνεται σε καπνοδόχο
που χρησιμοποιείται για την απαγωγή των αερίων που παράγονται
από συσκευές αερίου ή άλλου καύσιμου.
73
77
Η απαγωγή του αέρα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα(και παιδιά )
με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή από άτομα που δεν διαθέτουν
γνώση και εμπειρία γύρω από το τρόπο λειτουργίας της συσκευής. Η
χρήση της συσκευής από τα προαναφερθέντα άτομα πρέπει να γίνεται
με την επίβλεψη ατόμου που θα φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια
τους.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Μην ανάβετε φλόγες κάτω από τον απορροφητήρα.
Ο απορροφητήρας αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά
πάνω από συσκευές με 4 το πολύ εστίες.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Η σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνει αποκλειστικά
σε γειωμένη πρίζα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ζητήστε
την βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού.
Η μη τήρηση των προαναφερθέντων οδηγιών
μπορεί να προκαλέσει ,πυρκαγιά και
ηλεκτροπληξία.
74
78
Πίνακας εξαρτημάτων για τυπική εγκατάσταση (standard)
Περιγραφή
Εικόνα
Καπέλο
Ποσότητα
1
Άνω καμινάδα
1
Κάτω
καμινάδα
1
Βάση
στήριξης κάτω
καμινάδας
1
Βάση
στήριξης άνω
καμινάδας
1
Βάση
στερέωσης
1
Ούπα
9
Βίδες
ST4.0×30
D7.2 Βίδες
ST4.0×8
9
2
75
79
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στο τοίχο (απαγωγή στο περιβάλλοντα χώρο)
Εάν διατίθεται μια οπή απαγωγής του αέρα στο περιβάλλον ο απορροφητήρας
μπορεί να συνδεθεί όπως απεικονίζεται στο σχέδιο που ακολουθεί ,με την
βοήθεια ενός σωλήνα από(σμάλτο, αλουμίνιο, εύκαμπτο σωλήνα ή άλλο μη
εύφλεκτο υλικό, με εσωτερική διάμετρο 150mm)
1.
Πριν από την εγκατάσταση διακόψτε την λειτουργία της συσκευής και
αποσυνδέστε την.
2
Ο απορροφητήρας πρέπει να απέχει από την επιφάνεια της εστίας
65 – 75 cm με αυτό το τρόπο λειτουργεί καλύτερα .
3. Ανοίξτε τρεις οπές
8mm για να βιδώσετε την βά ση
σ τ ή ρ ι ξ η ς . Βιδώστε και σφίξτε με τις βίδες που συνοδεύουν
βάση στήριξης .
την
Οπή
Βίδα (4mm x 30mm)
Βάση
107.5mm
76
80
Για μοντέλα με κεκλιμένο πλαίσιο
Θα πρέπει να ανοίξετε επιπλέον οπές 2x8 χιλιοστώνκαι να προμηθευτείτε
βίδες στερέωσης και υποδοχές (ούπα) πριν από την εγκατάσταση.
81
4.
Σηκώστε το καπέλο και κρεμάστε το στην βάση
στήριξης
Αγκιστρο
Στήριξη
5.
Στερεώστε την βαλβίδα μιας κατεύθυνσης για την
απαγωγή τω ν αερίων από τον απορροφητήρα . Στην
συνέχεια συνδέστε το σωλήνα απαγωγής επάνω στην
βαλβίδα όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα .
Σωλήνας απαγωγής αερίων
Καπέλο
77
82
6.
i.Τοποθετείστε το γυαλί στην θέση του στο επάνω μέρος του
απορροφητήρα .
ii. Στερεώστε τις 4 βίδες με τις ροδέλες. Μην σφίξετε
τις βίδες πολύ δυνατά γιατί υπάρχει κίνδυνος να
σπάσει
i. Θηλυκώστε τον ένα σωλήνα μέσα στον άλλο και τραβήξτε τον
εσωτερικό σωλήνα προς την οροφή. Ρυθμίστε ανάλογα το ύψος
που θέλετε .
ii.Ανασηκώστε την καμινάδα ώστε να διαμορφώσετε ανάλογα το
ύψος .Αφού ρυθμίσετε το ύψος, κρεμάστε την σωλήνα από
τις οπές στερέωσης στις βίδες όπως απεικονίζεται πιο
κάτω.
Εσωτερική σωλήνα
Εξωτερική
σωλήνα
78
83
7.
i.
Ανοίξτε δύο οπές με διάμετρο 8mm για να
τοποθετήσετε την δεύτερη βάση .Βιδώστε και
στερεώστε την δεύτερη βάση με τις δύο διαθέσιμες
βίδες
ii. Ευθυγραμμίστε τους αγωγούς με την βάση και στερεώστε με τις
δύο βίδες .
Βάση
Βίδα
4mm x 8mm
Οπή
Βίδα(4mm x 30mm)
79
84
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (λειτουργία ανακύκλωσης)
Εάν ο χώρος που θα εγκαταστήσετε τον απορροφητήρα δεν διαθέτει σημείο
απαγωγής ,δεν απαιτείται η χρήση του εύκαμπτου σωλήνα.
Ο τρόπος εγκατάστασης είναι όμοιος με εκείνο που περιγράφεται στην
παράγραφο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στο τοίχο (απαγωγή στο περιβάλλοντα χώρο)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα για να περιορίσετε τις
μυρωδιές. Για να τοποθετήσετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα πρέπει να αφαιρέσετε
πρώτα το φίλτρο κατακράτησης λίπους πιέζοντας το γάντζο στερέωσης.
Τοποθετείστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα από την πλευρά του μοτέρ και
περιστρέψτε δεξιόστροφα . Επαναλάβετε το ίδιο και από την άλλη πλευρά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
oΒεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι καλά στερεωμένο ,διαφορετικά μπορεί να
φύγει από τη θέση του και να κάνει ζημιά .
o Μόλις το φίλτρο στερεωθεί η ισχύς θα μειωθεί.
80
85
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Πλήκτρο χαμηλής ταχύτητας
1
Χρησιμοποιείται για τον εξαερισμό της κουζίνας. Ενδείκνυται όταν βράζουμε
νερό ή μαγειρεύουμε φαγητό που παράγει λίγο ατμό.
Πλήκτρο μεσαίας ταχύτητας
2
Χρησιμοποιείται για τον εξαερισμό της κουζίνας με στάνταρ λειτουργία.
3
Πλήκτρο χαμηλής ταχύτητας
Χρησιμοποιείται για τον εξαερισμό της κουζίνας όταν έχουμε παραγωγή πολύ
καπνού και ατμών.
Πλήκτρο φωτισμού
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πιέζοντας ταυτόχρονα και τα τρία πλήκτρα ,η συσκευή θα
λειτουργήσει με την μέγιστη ταχύτητα εξαερισμού .
86
Κουμπί On / Off
Είναι χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση /
απενεργοποίηση του ανεμιστήρα.
Ταχύτητα συν το κουμπί
Για την αύξηση της ταχύτητας του ανεμιστήρα
Κουμπί μείωσης ταχύτητας
Για τη μείωση της ταχύτητας του ανεμιστήρα.
κουμπί φωτός
ψηφιακή οθόνη
Ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα: "1" για χαμηλή ταχύτητα, "2"
για Μεσαία ταχύτητα, "3" για υψηλή ταχύτητα, "4" για τη
λειτουργίαBooster.
+ -
Quick timer: Πατήστε το
& κρατήστε για 1
δευτερόλεπτο, ψηφιακή οθόνη θα αναβοσβήνει και σε 5
λεπτά μετράνε προς τα κάτω, μετά από 5 λεπτά κινητήρα και
το φως θα σβήσει αυτόματα & Buzzer ήχος για 1
δευτερόλεπτο.
Λειτουργία Booster
Ο απορροφητήρας διαθέτει λειτουργία Booster. Για να την
ενεργοποιήσετε, πατήστε την ένδειξη μέχρι να φτάσετε στην
ένταση απορρόφησης 4 και αφού ενεργοποιηθείη υψηλότερη
ταχύτητα απορρόφησης κατά την διάρκεια λειτουργίας του
απορροφητήρα, η ταχύτητα θα αυξηθεί επιπλέον για 5 λεπτά
και έπειτα θα επανέλθει.
82
87
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πριν από κάθε διαδικασία καθαρισμού διακόψτε την λειτουργία της
συσκευής και αποσυνδέστε την από την παροχή .
I. Συνήθης καθαρισμός
Καθαρίστε με ένα υγρό μαλακό ύφασμα στο οποίο θα έχετε προσθέσει
μικρή ποσότητα απορρυπαντικού για το σπίτι ή σαπουνόνερο.Μην
χρησιμοποιείτε συρματάκι καθαρισμού,χημικές ουσίες,διαβρωτικά υλικά ή
πολύ σκληρές βούρτσες.
II. Μηνιαίος καθαρισμός των Φίλτρων
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο μηνιαίος καθαρισμός των φίλτρων είναι απαραίτητος για
την αποφυγή κίνδυνου πυρκαγιάς .
Τα φίλτρα μαζεύουν λίπος και σκόνη επηρεάζοντας την αποτελεσματική
λειτουργία του απορροφητήρα. Εάν δεν καθαριστούν ,τα υπολείμματα του
λίπους (που είναι εύφλεκτα ) μπορεί να βουλώσουν τα φίλτρα. Ο
καθαρισμός των φίλτρων να γίνεται με απορρυπαντικό καθαρισμού για το
σπίτι.
III. Ετήσιος καθαρισμός Φίλτρων Άνθρακα
Αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τις συσκευές που κάνουν ανακύκλωση του αέρα
Το φίλτρο αυτό κατακρατεί τις οσμές και πρέπει να αντικαθίσταται
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, ανάλογα με την χρήση του
απορροφητήρα .
IV. Αντικατάσταση του λαμπτήρα φωτισμού.
Ξεβιδώστε τις βίδες από το τζάμι και αφαιρέστε το.Εντοπίστε τον λαμπτήρα
που πρέπει να αντικατασταθεί. Στην εικόνα που ακολουθεί μπορείτε να
δείτε πως είναι τοποθετημένος
Αφαιρέστε την σύνδεση με την παροχή και βγάλτε την βάση του λαμπτήρα
από τον απορροφητήρα. Σημαντικό: Για να αντικαταστήσετε τον καμμένο
λαμπτήρα πρέπει να αφαιρέστε όλο το ηλεκτρικό κύκλωμα και την υποδοχή
83
88
των λαμπτήρων (LED light: MAX 1.5W)
Τοποθετείστε τους νέους λαμπτήρες,την υποδοχή και το κύκλωμα
επανσυνδέστε το κύκλωμα .
Τοποθετείστε το κρύσταλλο και τις βίδες .βεβαιωθείτε ότι έχετε βιδώσει τις βίδες
σωστά.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πρόβλημα
Το φως ανάβει
αλλά
δεν
λειτουργεί
ο
ανεμιστήρας
Δεν ανάβει το
φως και δεν
λειτουργεί ο
ανεμιστήρας
Έντονοι
τριγμοί
Αιτία
Ο ανεμιστήρας
έχει μπλοκάρει
Βλάβη μοτέρ
Καμένος λαμπτήρας
αλογόνου.
Διακόψτε την λειτουργία της
συσκευής και απευθυνθείτε στο
κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
Αντικατάσταση του λαμπτήρα
Αποσυνδεδεμένη
συσκευή
Συνδέστε την πρίζα στην παροχή
Χαλασμένος ο
ανεμιστήρας
Διακόψτε την λειτουργία της
συσκευής και απευθυνθείτε στο
κέντρο τεχνικής υποστήριξης
Διακόψτε την λειτουργία της
συσκευής και απευθυνθείτε στο
κέντρο τεχνικής υποστήριξης
Το μοτέρ δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά.
Δεν
απορροφά
ικανοποιητικά
Λύση
Ο απορροφητήρας δεν έχει
στερεωθεί καλά στην βάση
στήριξης
Ο απορροφητήρας
απέχει πολύ από την
επιφάνεια της εστίας.
Αποσυνδέστε τη συσκευή και
βεβαιωθείτε ότι οι βάσεις στήριξης είναι
σωστά τοποθετημένες.
Ο απορροφητήρας πρέπει να
απέχει από την επιφάνεια της
εστίας
65-75 cm
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η συσκευή συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό επί του οποίου αναγράφονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις ισχύος της εγγύησης . Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι 24 μήνες από την
ημερομηνία αγοράς της συσκευής, όπως αυτή προκύπτει από το τιμολόγιο αγοράς ή άλλο
επίσημο παραστατικό .
84
89
Το πιστοποιητικό εγγύησης πρέπει να είναι σωστά συμπληρωμένο και να επιδεικνύεται στο
τεχνικό προκειμένου να πιστοποιήσει ότι η επέμβαση γίνεται σε καθεστώς εγγύησης.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ έως 5 Χρόνια
Εάν επιθυμείτε να επεκτείνετε την διάρκεια εγγύησης της
συσκευής σας
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 210 6845750
εσωτερικό 2
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ η ΚΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα κέντρα τεχνικής υποστήριξης Gias Service είναι τα μόνα αρμόδια
για την αποκατάσταση τυχόν βλάβης ή κακής λειτουργίας . Καλέστε
το
80111505050 (αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα)
προκειμένου να συνδεθείτε με το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής
υποστήριξης.Στον δικτυακό τόπο www.candy.gr μπορείτε να
αναζητήσετε το πλησιέστερο στην περιοχή σας κέντρο τεχνικής
υποστήριξης.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Σε κάθε επικοινωνία με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης είναι
σημαντικό να αναφερθείτε στον αριθμό μητρώου και στα στοιχεία
παραγωγής της συσκευής
που αναγράφονται τόσο στο
πιστοποιητικό εγγύησης όσο και στην ετικέτα του προϊόντος. Με αυτό
το τρόπο θα βοηθήσετε στην ταχύτερη και πιο αποτελεσματική
επέμβαση του τεχνικού
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αυτή η συσκευή πληροί την υπάριθμ. 2012/19/EU Ευρωπαϊκή
Οδηγία για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Βεβαιωθείτε ότι η απόσυρση
της συσκευής θα γίνει με τον προσήκοντα τρόπο, έτσι συμβάλετε
ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση
συνθηκών υγιεινής . Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή δεν
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως
κοινό απόρριμμα.. Για την ορθή
απόσυρση της συσκευής απευθυνθείτε στο κέντρο ανακύκλωσης του
Δήμου της περιοχής σας, στην διεύθυνση καθαριότητας ή στο
κατάστημα που αγοράσατε την συσκευή.
85
90
MANUALE D’ISTRUZIONE
CONTENUTO
INTRODUZIONE
PRECAUZIONI DI SICUREZZA
ELENCO COMPONENTI
INSTALLAZIONE (scarico esterno)
INSTALLAZIONE (ricircolo)
DESCRIZIONE DEI COMPONENTI
FUNZIONI
MANUTENZIONE
COSA FARE IN CASO DI PROBLEMI
SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI
CONFORMITA’ ALLE DIRETTIVE
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
81
81
83
84
88
89
89
90
91
92
93
93
86
91
INTRODUZIONE
Grazie per avere scelto questa cappa.
Il seguente manuale di istruzioni è stato realizzato con lo scopo di
fornire tutte le istruzioni necessarie all’installazione, utilizzo e
manutenzione dell’apparecchio.
Per poter utilizzare il prodotto in maniera corretta e sicura, prima
dell’installazione e dell’utilizzo, La preghiamo di leggere
attentamente il manuale di istruzione.
La cappa è realizzata con materiali di alta qualità e con un design
aerodinamico.
E dotata di un motore elettrico ad elevata potenza e di un ventilatore,
che fornisce una forte potenza di aspirazione accompagnata da un
funzionamento silenzioso, da un filtro antigrasso e da una facile
installazione.
Inserendo la marcatura su questo prodotto
, si dichiara, sotto la
propria responsabilità, la conformità a tutti la sicurezza europea, la
salute e requisiti ambientali stabiliti dalla legislazione di questo
prodotto.
PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Non lasciare utilizzare il prodotto ai bambini
Questo elettrodomestico (la cappa) è progettata esclusivamente
per uso domestico, non è adatta per barbecue, rosticcerie ed altri
scopi commerciali.
La cappa ed il suo filtro dovrebbero essere lavati
regolarmente in maniera tale da mantenerli in condizione di
operare efficientemente.
Lavare la cappa seguendo il manuale di istruzioni e mantenere
il prodotto lontano da pericoli di incendio.
Vietata la cottura direttamente dal fornello a gas.
Si prega di mantenere l’ambiente cucina in buone condizioni
Prima di connettere questo strumento, controllare che il cavo di
fornitura energia non sia danneggiato. L’eventuale cavo
danneggiato deve essere sostituito esclusivamente da
personale qualificato.
Dovrebbe esserci un’adeguata ventilazione dell’ambiente
quando la cappa è in funzionamento contemporaneamente ad
apparecchi a gas o ad altri combustibili.
87
92
L’aria non deve essere scaricata in una canna
fumaria utilizzata per lo scarico di fumi provenienti da
apparecchi a gas o ad altri combustibili.
Devono essere soddisfatte le regolamentazioni concernenti lo
scarico dell’aria.
Questo apparecchio non è destinato all’utilizzo da parte di
persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali e
mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a
meno che non vi sia la supervisione e l’istruzione all’uso
dell’apparecchio da parte di una persona responsabile della loro
sicurezza.
I bambini dovrebbero essere supervisionati in maniera tale da
assicurarsi che non giochino con tale apparecchio.
Non provocare fiamme libere al di sotto della cappa.
La cappa non è destinata ad essere installata sopra un piano
cottura avente più di quattro elementi.
Pericolo Scossa Elettrica
Collegare l’apparecchio solamente in una presa a terra. In
caso di dubbio chiedere il parere di un tecnico qualificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare
morte, incendio e scosse elettriche.
88
93
Elenco componenti per l’installazione standard
Descrizione
Illustrazione
Cappa
Qtà
1
Camino
superiore
1
Camino
inferiore
1
Supporto
Camino
Inferiore
1
Supporto
Camino
Superiore
Hanging
Board
1
Fisher
9
Viti
ST4.0×30
D7.2 Viti
ST4.0×8
9
1
2
89
94
INSTALLAZIONE a parete (scarico esterno)
Se dispone di uno scarico per l’evacuazione dell’aria verso l’esterno
l’esterno, la Sua cappa può essere collegata, come nell’immagine sotto
riportata, per mezzo di un condotto di estrazione (smalto, alluminio, tubo
flessibile o materiale infiammabile con diametro interno di 150mm)
1. Prima che l’installazione sia completata, non collegare la spina di
alimentazione alla presa di corrente.
2 La cappa deve essere posizionata ad una distanza di 65 – 75 cm
sopra il piano cottura per un’efficienza migliore.
3. P r a t i c a r e 3 f o r i d a 8m m per accomodare il supporto.
Avvitare e stringere il supporto della cappa nel muro con le viti
in dotazione.
Foro
Vite (4mm x 30mm)
107.5mm
Supporto
90
95
Per inclinato Modello pannello
necessario praticare fori aggiuntivi 2x8mm e viti di fissaggio e tappi
a vite prima dell'installazione.
96
4.
S o l l e v a r e l a c a p p a ed a p p e n d e r l a al s u p p o r t o
Aggancio
Supporto
5.
Fissare la valvola unidirezionale per l’uscita dell’aria della
cappa. In seguito collegare il tubo di scarico sulla valvola
unidirezionale come mostrato nella figura sottostante
Tubo di evacuazione
Cappa
91
97
6.
i.
Posizionare il vetro in posizione appropriata sulla parte
superiore della cappa.
ii.
Fissare le 4 viti con le rondelle. Al fine di
evitare la rottura del vetro, si prega di non stringere le
viti troppo forte.
i.
Collocare il camino interno nel camino esterno.
Dopodiché estrarre il camino interno verso l’alto. Regolare
in maniera tale da raggiungere l’altezza desiderata.
ii.
Fare scorrere il camino per aggiustarne l’altezza.
Una volta raggiunta l’altezza desiderata, appendere le
viti al foro di fissaggio come mostrato nella figura sottostante.
Camino interno
Camino
esterno
92
98
7.
i.
Realizzare due fori da 8mm per fissare la
seconda piastra. Avvitare e stringere la seconda
piastra con le due viti in dotazione.
ii.
Allineare il camino nell’unità e fissarlo con le due viti.
Piastr
a II
Vite
4mm x 8mm
Vite
(4mm x 30mm)
Foro
93
99
INSTALLAZIONE (Ricircolo)
Nel caso non si abbia uno scarico esterno, il tubo flessibile di scarico non
è richiesto.
L’installazione è simile a quella mostrata nella sezione
“INSTALLAZIONE (SCARICO ESTERNO)”.
Il filtro al carbone attivo può essere utilizzato per eliminare gli odori.
Per installare il filtro al carbone attivo, bisogna prima rimuovere il
filtro anti-grasso premendo il gancio di sblocco.
Inserire il filtro carbone attivo sul lato del motore e girare in senso
orario. Ripetere la stessa cosa sull’altro lato.
NOTE:
o Assicurarsi che il filtro sia bloccato. In caso contrario potrebbe
allentarsi e provocare danni.
o Una volta che il filtro al carbone attivo è attaccato, la potenza di
aspirazione si abbasserà.
94
100
DESCRIZIONE DEI COMPONENTI
FUNZIONI
1
Pulsante Bassa Velocità
E’ utilizzato per l’areazione della cucina. E’ adatto durante l’ebollizione e
la cottura che comporti poco vapore.
2
Pulsante Media Velocità
E’ adatto per la ventilazione durante operazioni standard di cottura.
Pulsante Alta Velocità
3
Utilizzare nel caso in cui venga prodotta un’alta densità di fumo o
vapore.
Pulsante Illuminazione
NOTE: Se i pulsanti per la Bassa/Media/Alta velocità vengono premuti
contemporaneamente il prodotto funzionerà con la velocità maggiore.
101
Pulsante On / Off
E 'utilizzato per accendere / spegnere il ventilatore.
Velocità pulsante più
Per aumentare la velocità del ventilator
pulsante di diminuzione Velocità
Per diminuire la velocità della ventola.
Pulsante Light
Display digitale
visualizzazione della velocità del ventilatore: "1" per la bassa
velocità, "2" per la velocità media, "3" per alta velocità, "4" per
la funzione Booster.
+ -
Quick Timer: Premere
e tenere premuto per 1 secondo, display
digitale a lampeggiare e in 5 minuti il conto alla rovescia, dopo 5 minuti
il motore e la luce si spegne audio automatica e cicalino per 1 secondo.
Funzione Booster
Questo cappuccio ha una funzione di richiamo. Per attivare il booster,
consente di velocizzare 4, entrerà in velocità massima, mentre il
cofano è in uso e che farà aumentare la velocità per 5 minuti, prima di
rallentare di nuovo.
102
MANUTENZIONE
Prima di procedere con la pulizia spegnere l’unità e staccare la
spina.
I. Pulizia Regolare
Utilizzare uno straccio imbevuto di acqua tiepida e una piccola
quantità di sapone o di detergente per la casa. Non utilizzare
spugne metalliche, materiali chimici o abrasivi o spazzole troppo
dure per pulire l’unità.
II. Pulizia Mensile dei Filtri
IMPORTANTE: pulire I filtri ogni mese può prevenire i rischi
d’incendio.
I filtri accumulano grasso, fumo e polvere…... influenzano, infatti,
l’efficienza della cappa. Se non vengono puliti, i residui di grasso
(potenzialmente infiammabili) possono saturare i filtri. Utilizzare
detergenti per la casa per pulire i filtri.
III. Pulizia Annuale dei Filtri Carbone
Applicabile SOLAMENTE ad unità installate a ricircolo.
Questo filtro intrappola gli odori e deve essere sostituito almeno
una volta ogni anno a seconda della frequenza d’uso della cappa.
IV. Cambiare una lampadina
Svitare le viti dal vetro e rimuovere quest’ultimo. Localizzare la
lampadina che deve essere sostituita, L’impianto in cui è posizionata
è illustrato nella sezione qui sotto.
Rimuovere il collegamento elettrico e estrarre il portalampada dalla
cappa. Importante: non è possibile cambiare solamente le lampadine,
è necessario sostituire anche il circuito elettrico e il contenitore delle
lampadine. (LED light: G4, MAX 1.5W)
97
103
Inserire le nuove lampadine, il contenitore ed il circuito elettrico, poi
riconnettere il circuito.
Riposizionare il vetro e le viti. Assicurarsi che le viti siano ben avvitate.
COSA FARE IN CASO DI PROBLEMI
Problema
Luce
accesa ma
ventola
non
Sia luce che
ventola non
funzionanti
Forte
vibrazione
della
cappa
Causa
La ventola è
bloccata.
Il motore è
danneggiato.
Soluzione
La ventola è
danneggiata.
Spegnere l’unità e chiamare
personale qualificato per la
riparazione.
Spegnere l’unità e chiamare
personale qualificato per la
riparazione.
Spegnere l’unità e chiamare
personale qualificato per la
riparazione.
Rimpiazzare la lampadina.
Lampadina alogena
bruciata..
Caso elettrico staccato Rinserire la spina.
Il motore della
ventola non è ben
fissato
La cappa non è ben
ancorata al supporto.
Aspirazione Distanza eccessiva
tra la cappa ed il
non
soddisfacente piano cottura
Staccare l’unità e verificare
che I supporti siano nella
corretta posizione
Riposizione ad una distanza di
65-75 cm
98
104
99
105
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti insieme
ai rifiuti domestici.
Questo prodotto è marchiato secondo la direttiva
Europea 2012/19/EU sui rifiuti
(Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).
Questo simbolo indica che il prodotto non può essere
trattato come i rifiuti normali.
Deve essere portato al centro ecologico per il riciclaggio dei prodotti
elettrici ed elettronici.
Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative
locali per lo smaltimento dei rifiuti.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio locale della vostra città
o il vostro servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui avete
comprato l’apparecchio .
Assicurarsi che il prodotto sia smaltito correttamente, contribuirà a
prevenire potenziali conseguenze negative sull’ambiente e sulla
salute umana, che altrimenti verrebbero danneggiati da uno
smaltimento non corretto.
100
106
INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
SPECYFIKACJA
MONTAŻ (WERSJA WYWIEWOWA)
MONTAŻ (WERSJA Z RECYRKULACJĄ)
PANEL STEROWANIA
DZIAŁANIE
OBSŁUGA
MOŻLIWE USTERKI
OCHRONA ŚRODOWISKA
101
107
95
95
97
98
102
103
103
104
105
106
WPROWADZENIE
Dziękujemy za wybranie naszego okapu.
Niniejsza instrukcja zawiera wszelkie informacje dotyczące montażu,
użytkowania i obsługi urządzenia.
Proszę dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji przed przystąpieniem do
montażu i użytkowania okapu co zapewni bezpieczną i prawidłową jego
eksploatację.
Okap wykonany jest z materiałów wysokiej jakości, odznacza się
nowoczesnym wyglądem i prostotą montażu. Wyposażony jest w wydajny
silnik zapewniający odpowiednie parametry wentylacji i niski poziom hałasu
oraz w filtr tłuszczowy.
Poprzez umieszczenie oznakowania
na produkcie, oświadczamy,
na własną odpowiedzialność, zgodnie z wszystkimi bezpieczeństwa
europejskiego, zdrowia i ochrony środowiska określonymi w przepisach dla
tego produktu.
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Dzieci nie mogą obsługiwać urządzenia.
Okap przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Nie nadaje
się do grilla, rożna ani jakichkolwiek zastosowań komercyjnych.
Okap oraz filtry muszą być regularnie czyszczone tak aby
zachować ich dobre właściwości użytkowe.
Okap należy czyścić zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka
pożaru.
Nie wolno piec ani przyrządzać potraw na otwartym ogniu.
W kuchni należy zapewnić odpowiedni obieg powietrza.
Przed podłączeniem zasilania należy sprawdzić czy przewód
podłączeniowy nie jest uszkodzony. W razie uszkodzenia musi być
wymieniony przez wykwalifikowany personel.
Kuchnia musi mieć odpowiednią wentylację jeżeli okap jest używany
jednocześnie z palnikami gazowymi lub na inne paliwo.
Opary nie mogą być odprowadzane do przewodów
kominowych służących do odprowadzania gazów spalinowych z
urządzeń gazowych lub na inne paliwa.
Należy przestrzegać przepisów dotyczących wentylacji.
Urządzenie nie jest przewidziane do obsługi przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych własnościach fizycznych, czuciowych lub
umysłowych lub nie posiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że
zostały one uprzednio przeszkolone lub pozostają pod nadzorem osób
102
108
odpowiadających za ich bezpieczeństwo.
Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Pod okapem nie wolno używać otwartego ognia.
Okap nie jest przeznaczony do zabudowy nad płytą z więcej niż
czterema palnikami.
Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego
Urządzenie musi być skutecznie uziemione. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do wykwalifikowanego technika.
Nieprzestrzeganie niniejszych zaleceń może skutkować
śmiercią, pożarem lub porażeniem elektrycznym.
103
109
SPECYFIKACJA
Część
Wygląd
ilość
Okap
1
Komin górny
1
Komin dolny
1
Kątownik komina dolnego
1
Kątownik komina górnego
1
Wspornik okapu
1
Kołki rozporowe
9
Wkręty
4×30mm
Śruby
4 x 8mm
9
2
104
110
MONTAŻ (WERSJA WYWIEWOWA)
Jeżeli możliwe jest odprowadzenie oparów na zewnątrz okap można
zamontować jak na rysunku pokazanym poniżej z zastosowaniem kanału
odprowadzającego (emaliowanej lub aluminiowej giętkiej rury lub z innego
niepalnego materiału o średnicy 150mm).
1.
Przed montażem należy wyłączyć okap i odłączyć go od zasilania.
2.
Okap powinien być zamontowany 65-75cm nad płytą kuchenną co
gwarantuje najlepszą skuteczność.
3.
Wywiercić 3 otwory 8mm i przykręcić wspornik 3 wkrętami.
kołek
wkręt (4 x 30 mm)
wspornik
107.5mm
105
111
Za modele s kosom pločom
Prije instalacije, potrebno je izbušiti2 dodatne rupe od 8mm te pripremiti
odgovarajuće tiple i vijke.
112
4.
Okap zaczepić na wsporniku.
zaczep
wspornik
5.
Zamocować zawór zwrotny na wylocie okapu a następnie założyć
kanał wylotowy jak pokazano na rysunku.
kanał wylotowy
Okap
106
113
6.
7.
 Umieścić na okapie we właściwym położeniu szklaną
osłonę.
 Przykręcić osłonę za pomocą 4 śrub i podkładek. Aby
uniknąć uszkodzenia szkła nie dokręcać śrub zbyt
mocno.
 Zmontować komin wewnętrzny i zewnętrzny i rozsunąć na
właściwą wysokość..
 Po rozsunięciu komina na właściwą wysokość zablokować
komin za pomocą śrub blokujących jak pokazano na rysunku
poniżej.
komin wewnętrzny
komin
zewnętrzny
107
114
8.
 Wywiercić 2 otwory 8mm do zamocowania kątownika.
Przykręcić kątownik.
 Założyć komin na okap i zamocować 2 śrubami.
kątownik
śruba
4 x 8mm
kołek
wkręt
4 x 30mm
108
115
MONTAŻ ( WERSJA Z RECYRKULACJĄ )
Jeżeli nie mam możliwości wyprowadzenia oparów na zewnątrz
pomieszczenia to montaż jest podobny do montażu w wersji wywiewowej, z tym
że nie stosujemy kanału wylotowego.
Można w tej wersji zastosować filtr węglowy zatrzymujący zapachy (filtr
węglowy może występować jako wyposażenie lub jako opcja wyposażenia) .
Instalacja filtra węglowego wymaga zdjęcia filtra tłuszczowego: proszę wcisnąć
zaczep i zdjąć filtr odchylając go ku dołowi.
Włożyć filtr węglowy do gniazda w okapie i zamocować obracając w prawo.
Powtórzyć tę czynność dla filtra po drugiej stronie, jeśli budowa okapu tego
wymaga.
UWAGA:
o Proszę sprawdzić czy filtr jest dobrze zamocowany. Jego poluzowanie
może spowodować zagrożenie.
o Przy zastosowaniu filtra węglowego wydajność okapu będzie
mniejsza.
109
116
PANEL STEROWANIA
DZIAŁANIE
Mała prędkość wentylatora
1
Do wentylacji kuchni i do gotowania na wolnym ogniu przy niewielkiej ilości
oparów.
Średnia prędkość wentylatora
2
Prędkość przeznaczona do normalnego gotowania.
3
Duża prędkość wentylatora
Przy dużych ilościach oparów lub dymu przycisk ten umożliwia najbardziej
skuteczną wentylację.
Oświetlenie
UWAGA: Jednoczesne wciśniecie przycisków Mała/Średnia/Wysoka
Prędkość spowoduje działanie okapu na największej prędkości.
117
Przycisk On / Off
Jest używany do włączania / wyłączania wentylatora.
Szybkość Przycisk Plus
W celu zwiększenia szybkości wentylatora
Spadek prędkości Przycisk
Na zmniejszenie prędkości wentylatora.
Lampka przycisku
Wyświetlacz cyfrowy
Fan pomiaru prędkości: "1" dla niskiej prędkości, "2" dla
średnich prędkości,"3" dla dużych prędkości, "4" za Booster
funkciju.
+-
Quick Timer: Naciśnij przycisk i
przytrzymaj przez 1
sekundę, wyświetlacz cyfrowy będzie migać i na 5 minut,
odliczanie, po 5 minut i silnik zgaśnie automatycznie i dźwięk
brzęczyka przez 1 sekundę.
Booster funkcija
Za aktivaciju Booster funkcije, pritisnite za odabir brzine 4,
napa će raditi najvećom brzinom 5 minuta, nakon čega se
vraća na uobičajenu brzinu.
+
118
OBSŁUGA
Przed przystąpieniem do czyszczenia okapu należy go wyłączyć I odłączyć
od zasilania.
I. Czyszczenie okapu
Okap należy czyścić miękką ściereczką i detergentem do mycia naczyń.
Nie wolno stosować metalowych skrobaków, substancji chemicznych lub
ostrych zmywaków mogących uszkodzić okap.
II. Miesięczne czyszczenie filtra tłuszczu.
WAŻNE: czyszczenie raz na miesiąc filtra tłuszczu może zabezpieczyć nas
przed pożarem.
Filtr gromadzi tłuszcz, dym i kurz przez co znacząco wpływa na wydajność
okapu.
Jeżeli nie jest czyszczony to zapcha się tłuszczem (potencjalnie zapalnym).
Filtr należy czyścić detergentem do mycia naczyń naczyń.
III. Roczna wymiana filtra węglowego
Dotyczy WYŁĄCZNIE wersji z recyrkulacją (nie wersji wywiewowej). Filtr
węglowy zatrzymujący zapachy należy wymieniać nie rzadziej niż raz do
roku w zależności od intensywności użytkowania okapu.
IV. Wymiana oświetlenia
Odkręcić i zdjąć szklaną osłonę. Zlokalizować przepaloną żarówkę w
obudowie okapu.
Odłączyć przewód elektryczny i wyjąć oprawki z przewodami z okapu.
Ważne: nie jest możliwa wymiana samej żarówki, trzeba zmienić żarówki
razem oprawkami i przewodami (żarówki LED MAX 1.5W)
Zamontować nowe żarówki i przewody w okapie. Podłączyć przewody
elektryczne.
Założyć szklaną osłonę i przykręcić śrubami. Upewnić się, że śruby zostały
dokręcone (proszę pamiętać ,aby nie dokręcać ich zbyt mocno, aby nie
uszkodzić szyby).
112
119
MOŻLIWE USTERKI
Usterka
Świeci
światło, ale
wentylator
nie działa
Nie działa ani
światło ani
wentylator
Poważna
wibracja
okapu
Zbyt mała
wydajność
okapu
Przyczyna
Zablokowany
wentylator
Uszkodzony silnik
Przepalone oświetlenie
Działanie
Odłączyć od zasilania, wezwać
autoryzowany serwis
Wymienić żarówkę
Nie podłączone zasilanie Podłączyć zasilanie
Uszkodzony
wentylator
Nie zamocowany
silnik wentylatora
Niewłaściwie
zawieszony okap na
wsporniku
Odłączyć od zasilania, wezwać
autoryzowany serwis
Odłączyć od zasilania, wezwać
autoryzowany serwis
Zdjąć okap, sprawdzić czy
wspornik jest właściwie
zamocowany.
Okap zawieszony
zbyt wysoko na płytą
kuchenną.
Zamocować w odległości 65-75cm
od płyty.
Zabrudzone filtry
Wyczyścić lub wymienić filtry
SERWIS
Jeżeli nie jest możliwe zidentyfikowanie usterki należy odłączyć okap od
zasilania i wezwać autoryzowany serwis.
NUMER FABRYCZNY. Gdzie go znaleźć?
Przy wezwaniu serwisu ważne jest podanie modelu urządzenia oraz 16-to
cyfrowego numeru fabrycznego (zaczyna się na 3). Numer można znaleźć
na tabliczce znamionowej urządzenia.
Podanie danych zaoszczędzi niepotrzebnych wizyt technika i związanych z
tym kosztów.
113
120
OCHRONA ŚRODOWISKA
To urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/EU dotyczącą
Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEE). Właściwa utylizacja
zużytego produktu przyczynia się do uniknięcia potencjalnie
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z niewłaściwego usuwania
zużytego produktu.
Takie oznakowanie wskazuje, że ten sprzęt nie może być traktowany jako
odpad komunalny.
Produkt powinien zostać przekazany do właściwego punktu prowadzącego
zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celach recyklingu.
Utylizacja musi zostać przeprowadzona zgodnie z lokalnymi przepisami
ochrony środowiska naturalnego dotyczącymi usuwania odpadów.
Więcej szczegółowych informacji na temat obchodzenia się, regeneracji
oraz recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie,
służbach komunalnych lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.
114
121
MANUAL DE INSTALAÇÃO E
UTILIZAÇÃO
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
ESPECIFICAÇÕES
INSTALAÇÃO (VENTILAÇÃO PARA O EXTERIOR)
INSTALAÇÃO (VENTILAÇÃO INTERIOR)
DESCRIÇÃO DE COMPONENTES
MODO DE FUNCIONAMENTO
MANUTENÇÃO
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
CONFORMIDADE COM AS DIRECTIVAS
PROTECÇÃO AMBIENTAL
115
122
108
108
110
111
115
116
116
117
118
120
120
INTRODUÇÃO
Muito obrigado por ter escolhido este modelo
Este manual de instruções foi concebido para lhe fornecer todas as instruções
de instalação, utilização e manutenção do aparelho.
Para que consiga utilizar o aparelho correctamente, por favor leia o manual de
instruções cuidadosamente antes de instalar e utilizar a chaminé.
Este electrodoméstico foi concebido com materiais de alta qualidade e com um
design aerodinâmico. Equipado com um motor de grande potência e um
ventilador centrifugo, também é dotado de grande poder de sucção, baixo nível
de ruído, filtro anti-gordura e grande facilidade de montagem e instalação.
, declaramos, sob nossa
Ao colocar a marcação sobre este produto
responsabilidade, a conformidade a todos de segurança europeia, a saúde e
os requisitos ambientais estabelecidos na legislação para este produto.
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Nunca deixe que crianças operem com o aparelho
Esta chaminé exaustor foi concebido apenas para uso doméstico, não
está preparado para funcionar em barbecues, restaurantes de
grelhados ou outras finalidades comerciais.
O filtro da chaminé deve ser limpo regularmente para que se
mantenha em boas condições de utilização.
A limpeza deve ser feita de acordo com as instruções deste manual e
longe de fontes de perigo, calor ou fogo.
Não deve ser apoiado ou encostado directamente ao fogão ou placa.
A cozinha deve ser mantida em boas condições de limpeza e
segurança.
Antes de ligar este electrodoméstico, confirme se o cabo de
alimentação eléctrica está em boas condições. Se o cabo de
alimentação fornecido estiver danificado, este deve ser substituído
apenas por um professional qualificado e certificado.
Deve existir, na cozinha onde o aparelho for instalado, uma boa
ventilação sempre que este funcione ao mesmo tempo que esquentadores,
caldeiras ou outros aparelhos que consumam gás ou outros combustíveis.
O ar que é extraído por esta chaminé não deve sair ou ser
descarregado pelo mesmo local por onde se escoam fumos ou
outros gases de combustível a ser consumido;
Regulations concerning the discharge of air have to be fulfilled.
Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
116
123
reduzidas, falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam
supervisionadas e tenham sido dadas instruções específicas por parte
de uma pessoa que zele pela segurança dessa pessoa.
As crianças devem ser supervisionadas para que se garanta que não
brincam com este electrodoméstico.
Nunca faça fogo (mesmo que seja “flambé”) junto desta chaminé
A chaminé não deve ser instalada por cima de um fogão que tenha
mais de 4 queimadores ou zonas de aquecimento.
Risco de choque eléctrico
Ligue este equipamento exclusivamente a uma tomada com
ligação à terra. Se tiver dúvidas, esclareça-as com um
professional qualificado na matéria.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte,
incêndio ou choque eléctrico.
117
124
Lista de acessórios para instalação standard
Especificações
Imagem ilustrativa
Qtd
Revestimento
1
Zona de cima da chaminé
1
Zona de baixo do da chaminé
1
Calha de baixo da chaminé
1
Calha de cima da chaminé
1
Calha para pendurar
1
φ8 buchas
φ8×φ6 de cor branca
9
Parafusos
ST4.0×30
φ7.2 parafusos
ST4.0×8
9
2
118
125
INSTALAÇÃO (ventilação para o exterior - fixação na parede)
Se tiver uma saída de ar para o exterior, o exaustor pode ser ligado como
demonstrado na imagem em baixo, por meio de uma conduta de extracção
(esmalte, alumínio, tubo flexível de material que não seja inflamável e que
tenha um diâmetro interior de 150 mm).
1.
Antes da instalação desligue a a alimentação e retire a tomada da
ficha por questões de segurança.
2.
A chaminé deve ser colocada a uma distância de 65 a 75 cm acima
do fogão ou placa para se conseguirem os melhores resultados
3.
F a ç a 3 o r i f í c i o s d e 8mm para colocar o suporte. Ajuste o
suporte à parede com os parafusos e aperte-os até o suporte estar
bem fixado.
Bloco de
Tomada
ll
119
Parafuso (4mm x 30mm)
107.5mm
126
Para modelos com painel inclinado
Necessita de fazer buracos extra de 2 x8mm e fixar com parafusos
antes da instalação
127
4.
Levante e segure a chaminé e encaixe-a no suporte de parede depois
deste ser colocado.
Gancho de encaixe
Suporte de
Parede
5.
Fixe a válvula unidireccional para a saída de ar do exaustor. De
seguida encaixe o tubo de saída do ar na válvula, como se exemplifica
de seguida no desenho
Tubo de exaustão
Chaminé
120
128
6.
i.
Coloque a parte de vidro na posição correcta, no
extremo da chaminé.
ii.
Aperte os 4 parafusos, mas não faça demasiada
força para não correr o risco de partir ou rachar o
vidro. Molhe ligeiramente antes de apertar os
parafusos.
i. Coloque a parte de dentro da chaminé dentro da parte
exterior e ajuste até à altura pretendida.
ii.
Faça deslizar a chaminé para ajustar a altura. Deve
deslizar a parte de dentro e a parte de for a até obter a
altura pretendida. Quando a altura desejada for alcançada,
fixe os parafusos no orifício para fixar as duas partes da
chaminé, conforme mostram as imagens.
Interior da chaminé
Parte de fora
da chaminé
121
129
8.
i.
Faça 2 orifícios de 8mm para fixar a chapa II. Fixe e
aperte, com os 2 parafusos fornecidos, a chapa na parede.
ii.
Encoste e fixe a chaminé à parede, unindo-a à placa
com os 2 parafusos fornecidos. Certifique-se de que fica
bem pressa, fixa e firme.
Chapa
II
Parafuso
4mm x 8mm
Parafuso
(4mm x 30mm)
Tomada
de
parede
122
130
INSTALAÇÃO (VENTILAÇÃO INTERIOR)
Se não dispõe de uma saída de ar para o exterior, não é necessário tubo de
exaustão. A montagem e instalação será idêntica à indicada, no caso de a
ventilação ser feita para o exterior.
O filtro de carvão activado pode ser usado para captar e eliminar odores mais
complicados. Para instalar este filtro, deve destacar primeiro o filtro de gorduras.
Pressione a tranca e puxe-o para baixo.
Instale o filtro de carvão activado no tambor e rode-o no sentido dos ponteiros
do relógio. Repita a mesma operação do outro lado.
123
NOTA:
o Certifique-se de que os filtros estão trancados com segurança. Caso
contrário, podem-se soltar ecausar danos.
o Quando o filtro de carbono activado funciona, o poder de sucção
será menor
131
DESCRIÇÃO DE COMPONENTES
FUNCIONAMENTO
Botão de velocidade lenta
1
Esta velocidade é utilizada para ventilação da cozinha. Também usada para
cozeduras e cozinhados que não produzam muito vapor.
Botão de velocidade média
2
Esta velocidade é ideal para ventilação na maioria dos cozinhados a realizar
numa cozinha.
Botão de alta velocidade
3
Função utilizada para cozinhados que produzem muito vapor, fumos e cheiros.
Nestes casos, pressione o botão correspondente à velocidade mais alta para
uma efectiva ventilação e extracção de fumos.
Botão da luz
NOTA: Se os botões de velocidade lenta, media e alta estiverem forem
pressionados e seleccionados ao mesmo tempo, o comando que será
activado, será o de velocidade mais alta.
132
Botão On / Off
É usado para ligar / desligar o ventilador
Velocidade botão mais
Para aumentar a velocidade do ventilador
Botão de diminuição de velocidade
Para diminuir a velocidade do ventilador.
Botão de luz
Tela digital
indicação da velocidade do ventilador: "1" para a velocidade
baixa, "2" para a velocidade média, "3" para alta velocidade,
"4" para função Booster.
+ -
Temporizador rápido: Prima
e mantenha durante 1
segundo, display digital irá piscar e em 5 minutos contagem
regressiva, após 5 minutos motor & luz vai desligar o som
automática & Buzzer por 1 segundo.
Função Booster
Esta chaminé tem função booster. Para a ativar, pressione
para a velocidade 4, a chaminé vai entrar na velocidade
máxima/extra e ficará assim por 5 minutos, altura em que vai
abrandar novamente para a velocidade em que estava
anteriormente.
+
125
133
MANUTENÇÃO
Antes de limpar a chaminé, desligue-a e retire a ficha da tomada
I. Limpeza Regular
Utilize um pano macio embebido em água morna e um detergente
doméstico suave (da loiça, por exemplo). Lave com o pano e o detergente
com água, utilizando simplesmente as mãos. Não recorra a materiais de
metal, como escovas de dentes, metálicas ou outras para limpar o
aparelho.
II. Limpeza mensal ao filtro para gorduras
ATENÇÃO: Limpe este filtro todos os meses para prevenir qualquer risco
de incêndio.
O filtro absorve gorduras, fumo e pó…... por isso o estado do filtro afecta
directamente a eficiência do exaustor. Se não estiver limpo, os resíduos
de gordura (potencialmente inflamáveis) vão saturar no filtro. Por isso
deve ser limpo e lavado com detergente domestico (detergente da loiça
ou outro tipo de detergente utilizado em limpezas domésticas).
III. Limpeza anual do filtro de Carbono Activado
Aplica-se exclusivamente ao aparelho instalado como unidade de
renovação e circulação do ar (sem ventilação para o exterior). Este filtro
absorve os cheiros e deve ser substituído pelo menos uma vez por ano,
dependendo da frequência com que é utilizado.
IV. Trocar uma lâmpada
Retire os parafusos do vidro, depois retire a campânula de vidro.
Determine qual a lâmpada que precisa de ser substituída e retire-a.
Vai encontrar as lâmpadas dentro da secção de iluminação.
126
134
Desligue o ponto de luz e elimine os porta-lâmpadas, os casquilhos,
retirando-os da chaminé. Importante: não é possível substituir as
lâmpadas individualmente, tem que adquirir o suporte para
lâmpadas, o sistema de fixação e as lâmpadas, numa peça completa
que existe disponível no mercado (Luz LED: G4, MAX 1.5W)
Substitua as lâmpadas, o porta-lâmpadas e todo o kit, tal como
estavam os originais. De seguida volte a ligar o ponto de luz.
Volte a colocar a campânula de vidro e aperte bem os parafusos.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema
Causa possível
A luz acende,
mas
o
ventilador
não funciona
Luz e
ventilador não
funcionam
A pá do ventilador
pode estar pressa.
Vibraçõe se
barulhos na
chaminé
Solução
Desligar a chaminé, que deve ser
reparada por um profissional
O motor pode estar avariado qualificado da assistência técnica
Substitui a lâmpada por uma
boa e adequada
Lâmpada fundida.
Cabo de alimentação
danificado ou partido
A pá do ventilador
estará danificada
Ligue novamente um cabo de
alimentação.
Desligar a chaminé, que deve ser
reparada por um profissional
qualificado da assistência técnica
A pá do motor pode não
estar correctamente
fixada.
Desligar a chaminé, que deve ser
reparada por um profissional
qualificado da assistência técnica
Retire a chaminé e verifique se o
A chaminé pode não estar
suporte onde esta encaixa está
correctamente assente e fixa
devidamente localizado e fixado.
no suporte
A
performance/
poder de
sucção estão
fracos
Pode existir uma distância
demasiado grande entre a
chaminé e o fogão ou
placa
127
135
Reajustar a distância para 65 a
75cm entre a chaminé e o fogão
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO CLIENTE
Se não conseguir identificar a causa da avaria ou anomalia de
funcionamento, desligue o aparelho e contacte o Serviço de Assistência
Técnica.
Número de série do produto: não consegue encontrá-lo?
É muito importante que informe o Serviço de Assistência Técnica do código
e respectivo número de série do produto (um código de 16 caracteres que
começa pelo número 3), que pode ser encontrado no Certificado de
Garantia ou na pequena placa de identificação situada no próprio aparelho.
Este passo vai evitar uma deslocação inútil dos técnicos apenas para
verificarem o número de série. Evita ainda gastos desnecessários e
possíveis reclamações.
PROTECÇÃO AMBIENTAL
Resíduos ou lixo electrico, electrodomésticos antigos,
usados ou estragados não devem ser eliminados e
deitados for a com o lixo habitual do dia-a-dia. Por favor
informe-se na sua localidade, com as autoridades locais,
onde existem locais para depósito e posterior
reciclagem de electrodomésticos e material eléctrico.
Tratamento de resíduos eléctricos e equipamento electrónico
Ao garantir que este produto é correctamente eliminado, sendo depositado
nos locais adequados, está a prevenir potenciais consequência negativas
para o ambiente e para a saúde humana, que poderiam ser causadas pelo
tratamento inaquado deste tipo de lixo.
A eliminação do produto deve ser feita em conformidade com as normas
ambientais em vigor em cada país e com as normas europeias, se for o
caso.
Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento no fim de vida
e reciclagem do produto, entre em contacto com os serviços locais de
reciclagem e de recolha de lixo ou com o estabelecimento onde adquiriu o
produto.
128
136
MANUAL DE UTILIZARE SI INSTALARE
CONTINUT
INTRODUCERE
MĂSURI DE SIGURANTĂ
SPECIFICATII
INSTALARE ( EVACUARE ÎN EXTERIOR)
INSTALARE ( VENTILARE ÎN INTERIOR)
DESCRIERE COMPONENTE
OPERARE
MENTENANTĂ
PROBLEME TEHNICE
CONFORMITAREA CU DIRECTIVELE
PROTECTIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
129
137
122
124
125
129
130
130
131
132
132
133
INTRODUCERE
Vă multumim pentru că ati ales această hotă!
Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucţiunile
necesare referitoare la instalarea, utilizarea şi întreţinerea aparatului.
Pentru a opera unitatea corect şi în siguranţă, vă rugăm să citiţi acest
manual cu instrucţiuni cu atenţie înainte de instalare şi utilizare.
Hota de aragaz a fost realizată folosind materiale de înaltă calitate şi are
un design aerodinamic. Echipată cu un motor electric de mare putere şi
un ventilator centrifugal, aceasta oferă putere mare de aspirare,
functionare cu zgomot redus, filtru pentru grăsime şi instalare si
asamblare usoară.
Prin plasarea marcajului de pe acest produs
, declarăm pe
propria noastră răspundere, conformitatea tuturor securității europene,
de sănătate și de mediu prevăzute în legislația pentru acest produs.
MĂSURI DE SIGURANTĂ
Nu lăsati copii să umble la hotă.
Hota este doar pentru uz casnic, nu poate fi folosită pentru grătar,
rotiserii sau alte scopuri comerciale.
Pentru a asigura functionarea în bune conditii, trebuie să
curătati în mod regulat hota si filtrele ei.
Curătati hota corespunzător instructiunilor din manualul de
utilizare si aveti grijă să nu ia foc.
Este interzisă gătirea direct pe plita de aragaz.
Vă rugăm să asigurati o bună ventilatie în bucătărie.
Înainte de conectarea la sursa de alimentare verificati dacă
cordonul de alimentare este deteriorat. Înlocuirea unui cordon
de alimentare deteriorat trebuie făcută de către personal
calificat de service.
Trebuie să asigurti o ventilare adecvată a bucătărei atunci când
hota este folosită în acelaşi timp cu alte aparate consumatoare
de gaz sau alţi combustibili;
Aerul nu trebuie evacuat în acelasi coş folosit pentru evacuarea
fumului de la aparatele consumatoare de gaz sau alţi combustibili;
Trebuie respectate reglementările cu privire la evacuarea aerului.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau cu experienţă şi cunoştinţe insuficiente, cu excepţia
130
138
cazului în care acestea sunt supravegheate sau primesc
instrucţiuni cu privire la utilizarea aparatului de la o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie supravegheati pentru a vă asigura că nu se joacă
cu acest produs electrocasnic.
Nu folositi flacără deschisă sub hotă.
Hota nu este destinată instalării deasupra unei plite de aragaz cu
mai mult de 4 ochiuri.
Pericole cauzate de electricitate
Conectati hota doar la prize cu împământare care
functionează corespunzător. Dacă nu sunteti siguri că priza
îndeplineste aceste conditii, consultati un inginer calificat.
Dacă nu urmati aceste instructiuni se pot produce socuri
electrice, incendii sau chiar răniri mortale.
131
139
Lista accesoriilor standard de instalare
Spec.
Imagine
Cant
Carcasa hotei
1
Cosul superior
1
Cosul inferior
1
Suport cos inferior
1
Suport cos superior
1
Placa de prindere
1
Bolturi de φ8
9
Suruburi
ST4.0×30
Suruburi φ7.2
ST4.0×8
9
2
*Versiunea in limba engleza este de referinta.
132
140
INSTALARE(prinderea de perete)
Dacă aveti o iesire spre exterior, puteti conecta evacuarea hotei la
această iesire, asa cum se poate vedea în imaginea de mai jos, folosind
o teavă de evacuare (din email, aluminiu, tub flexibil sau material
inflamabil cu un diametru interior de 150 mm)
1.
Înainte de instalare, opriti aparatul si scoateti-l
din priz ă.
2.
Pentru efect optim, hota trebuie pozitionat ă la o
d i s t a n t ă d e 65~75cm deasupra plitei aragazului.
3.
F a c e t i g ă ur i î n p e r e t e de 3 x 8mm pentru a monta
suportul.Prindeti strâns suportul pe perete folosind suruburile
ce v-au fost livrate odată cu produsul.
Prindere în perete
133
Suport de perete
Surub
(4mmx30mm)
107.5mm
141
Pentru panoul înclinat model
nevoie pentru a detalia 2x8mm găuri suplimentare și șuruburi de
fixare și dopuri înainte de instalare.
142
4.
R i d i c a t i h o t a s i m o n t a t i - o î n c â r l i g e l e su p o r t u l u i d e
pe r e t e .
Cârlig hotă
Suport
perete
5. Fixati valva cu un singur sens la supapa de evacuare a aerului.
Apoi atasati teava de evacuare la valva cu un singur sens, asa
cum se prezintă în imaginea de mai jos :
TEAVA DE EVACUARE
HOTA
134
143
6.
i.
Asezati partea din sticlă a hotei în pozitia
corespunzătoare.
ii.
Fixati cu 4 suruburi. Pentru a evita crăparea
sticlei nu strângeti prea tare suruburile.
i.
Apoi montati cosul interior al hotei în cosul exterior. Trageti
în sus cosul interior până ce îl ajustati la înăltimea dorită.
ii.
Glisati cosul pentru a îi ajusta înaltimea. Când ati
obtinut înăltimea dorită, asezati găurile de fixare peste
suruburile de fixare, asa cum se arată în imaginea de mai jos:
Cos interior
Cos exterior
135
144
8.
i.
Dati găuri de 2 x 8mm pentru a monta placa II. Fixati
si însurubati placa II în perete folosind 2 dintre
suruburile ce v-au fost livrate.
ii.
Montati codul în unitate si fixati-l cu 2 suruburi.
Placa
II
surub
4mm x 8mm
surub
(4mm x 30mm)
Priza
de
perete
136
145
INSTALARE (VENTILARE ÎN INTERIOR)
Dacă nu aveti o iesire de evacuare către exterior, atunci nu aveti nevoie
de teava de evacuare si instalarea hotei se face similar cu cea
prezentată în sectiunea INSTALARE (VENTILARE în EXTERIOR)
Puteti folosi filtru de carbon activ pentru evacuarea mirosurilor nedorite.
Pentru a monta filtrul de carbon activ, trebuie mai întăi să scoateti filtrul
pentru grăsime. Apăsati mânerul si trageti-l în jos.
Montati filtrul de carbon activ în unitate si rotiti-l în sensul acelor de
ceasornic. Repetati operatiunea în partea cealaltă.
NOTĂ:
o Asigurati-vă că filtrul este bine montat si securizat. Altfel poate să
137
146
se desfacă si să cauzeze posibile deteriorări sau pericole.
o Când este montat filtrul de carbon activ, puterea de aspirare
si evacuare a aerului este mai mică.
DESCRIEREA COMPONENTELOR
OPERARE
1
Buton viteză minimă
Este folosit pentru ventilarea bucătăriei. Această viteză este indicată
pentru gătitul la foc mic si al mâncărurilor care nu fac mult abur.
2
Buton viteză medie
Viteza fluxului de aer este ideală pentru ventilarea în timpul gătitului
standard.
3
Butonul de viteză maximă
Când gătiti si se produce mult fum sau abur, apăsati butonul pentru
viteza maximă pentru a obtine cea mai eficientă ventilatie.
Buton lumină
NOTE: Dacă butoanele de viteză minimă/medie/maximă sunt apăsate
toate în acelasi timp, hota va functiona la viteză maximă.
147
Butonul On / Off
Este folosit pentru pornirea / oprirea ventilatorului..
Speed plus buton
Pentru creșterea vitezei ventilatorului
Buton descreștere viteză
Pentru reducerea turației ventilatorului.
Buton lumină
Afișaj digital
Ventilator Viteza de afișare: "1" pentru viteză mică, "2" pentru
viteza medie, "3" pentru mare viteză, "4" pentru funcția Booster.
+-
Timer rapidă:: Apăsați
țineți apăsat timp de 1 secundă,
afișaj digital se va aprinde intermitent și în 5 minute conta în jos,
după 5 minute, motorul si lumina se va opri automat de sunet &
buzzer timp de 1 secundă..
Funcţia Booster
Acest lucru hota are o funcție de rapel. Pentru a activa rapel,
presă pentru a accelera 4, intră în cea mai mare viteză, în timp
ce hota este în funcțiune și va crește viteza timp de 5 minute,
înainte de a încetini din nou.
148
MENTENANTĂ
Înainte de a o curăta, opriti hota si scoteti-o din priză.
I. Curătarea normală
Folosiţi o cârpă moale, umezită cu apă caldă si cu putin săpun sau
detergent de uz casnic pentru curăţare. Nu folosiţi niciodată bureţi
de metal, produse chimice, materiale abrazive sau perii rigide
pentru a curăţa unitatea.
II. Curătarea lunară a filtrului pentru grăsime
ESENTIAL: Curătarea lunară a filtrului poate preveni riscul
producerii unui incendiu.
Filtrul colectează grăsime, fum si praf, asadar afectează direct
eficienta hotei. Dacă nu este curătat, rezidurile de grăsime (cu
potential inflamabil) se vor îmbiba în filtru.Curătati-l cu detergent de
uz casnic pentru curătare.
III. Curătarea anuală a filtrului de carbon activ
Se aplică doar pentru hotele instalate ca unitate de recirculare a
aerului (nu si pentru cele cu ventilatie în exterior). Acest filtru
captează mirosurile neplăcute si trebuie înlocuit măcar o dată pe
an, în functie de frecventa cu care folositi hota.
IV. Schimbarea unui bec
Scoateti suruburile de fixare si mai apoi sticla. Găsiti becul care
trebuie înlocuit. Becurile se află în spatiul pentru lumini situat în
interiorul sectiunii expuse de pe bolta hotei.
Deconectati cablurile electrice si scoateti suportul becurilor cu totul.
Important: Nu puteti schimba doar un singur bec, trebuie să înlocuiti
suportul cu totul(LED : MAX 1.5W).
Asezati noul suport în acelasi mod în care era pozitionat cel original.
140
149
Apoi conectati la loc cablurile electrice.
Asezati la loc si sticla hotei, apoi fixati-o bine în suruburi.
PROBLEME TEHNICE
Defect
Cauză
Lumina se Lamela
aprinde, dar ventilatorului s-a
ventilatorul
blocat.
nu
Motorul este defect
functionează
Solutie
Opriti hota si apelati la
personal calificat de
service pentru reparatii.
Înlocuiti becul.
Nici lumina si
Becul s-a ars.
nici
ventilatorul nu
Cordonul de alimentare a Conectati la sursa de
functionează
iesit din priză.
alimentare
Unitatea
vibrează
puternic
Aspirarea nu
se face în
mod optim
Lamela
ventilatorului este
defectă
Opriti hota si apelati la
personal calificat de
service pentru reparatii.
Motorul ventilatorului
nu este bine fixat.
Opriti hota si apelati la
personal calificat de
service pentru reparatii.
Hota nu este bine fixată
pe suport.
Scoateti unitatea si
verificati dacă suportul
este bine pozitionat.
Distantă prea mare
între plita aragazului si
hotă
Reajustati distanta la
65-75cm
141
150
SERVICE ASISTENTĂ CLIENTI
Dacă nu puteti identifica de ce produsul nu functionează
corespunzător, opriti-l si contactati Serviciul de Asistentă clienti.
NUMARUL DE SERIE. Unde îl găsesc?
Este indicat să le spuneti celor de la Serviciul de Asistentă clienti
care este codul produsului si seria lui (un cod de 16 caractere care
începe cu numărul 3); acest cod poate fi găsit pe certificatul de
garantie sau pe eticheta cu date tehnice de pe produs.
Acest lucru va evita drumurile inutile făcute de/ la tehncieni si mai
ales, va reduce cheltuielile generate de transportul produsului până
la o unitate de service.
Conform prevederilor legislaţiei privind gestionarea deşeurilor, este interzisă eliminarea
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) alături de deşeurile municipale
nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societăţile autorizate de
colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziţionează echipamente noi de
acelaşi tip).
Autorităţile locale trebuie să asigure spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor
precum şi funcţionalitatea acestora. Contactaţi societatea de salubrizare sau compartimentul
specializat din cadrul primăriei pentru informaţii detaliate.
Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot fi predate şi distribuitorilor, la
achiziţionarea de echipamente noi de acelaşi tip (schimb 1 la 1).
Predarea, de către utilizatori, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, la punctele
de colectare municipale, societăţile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori ( în cazul
în care se achiziţionează echipamente noi de acelaşi tip) facilitează refolosirea, reciclarea sau
alte forme de valorificare a acestora.
Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot conţine substanţe
periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului şi sanătăţii umane
în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv şi gestionate conform
prevederilor legale.
Simbolul alaturat (o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X), aplicat pe
un echipament electric sau electronic, semnifică faptul că acesta face obiectul
unei colectări separate şi nu poate fi eliminat împreună cu deşeurile municipale
nesortate.
Importator: CANDY HOOVER ROMANIA SRL
Calea Victoriei, 155, bl.D1, sc.7, et.4, sector 1, Bucureşti
Tel/Fax: 021 318 32 97; 021 318 32 98
142
151
NAVODILA ZA PRIKLJUČITEV IN
UPORABO
CONTENT
UVOD
VARNO STNI UKREPI
SEZNAM SESTAVNIH DELOV
VGRADNJA IN PRIKLIUCITEV (pritrditev na zid)
VGRADNJA (kroženje zraka)
OPIS DELOVANJA
VZDRZEVANJE
ODRAPVLJANJE NEPRAVILNOST V DELOVANJU
POMOČ UPORABNIKOM
ENVIRONMENTAL PROTECTION
143
152
135
135
137
138
142
143
144
145
145
146
UVOD
Hvala, da ste izbrali našo kuhinjsko napo!
V tej knjižici boste našli vsa potrebna navodila za vgradnjo, priključitev,
uporabo in vzdrževanje aparata. Prosimo, da pred vgradnjo in uporabo
pozorno preberete ta navodila in jih upoštevate. Tako bo uporaba nape
pravilna in varna!
Kuhinjska napa je izdelana iz kakovostnih materialov in je sodobne oblike.
Opremljena je z zmogljivim električnim motorjem in centrifugalnim ventilatorjem
ter zagotavlja veliko sesalno moč in tiho delovanje,. Opremljena je s filtrom za
maščobe iz snovi, na katero se nečistoča ne oprime, vgradnja in priključitev pa
sta enostavni.
na tem izdelku, izjavljamo, na lastno
Z namestitvijo oznake
odgovornost, skladno z vso evropsko varnost, zdravje in okoljske zahteve,
navedene v zakonodaji za ta izdelek.
VARNOSTNI UKREPI
Otrokom ne smete dovoliti, da se igrajo z aparatom.
Ta kuhinjska napa je namenjena uporabi gospodinjstvih. Ni primerna za
uporabo na prostem (npr. nad žarom) ali v komercialne namene.
Kuhinjsko napo in filter redno čistite, saj s tem zagotovite
učinkovitost.
Napo čistite skladno z navodili v tej knjižici. Pomanjkljivo čiščenje
pomeni tveganje za vžig!
Gorilniki na plinski kuhalni plošči ne smejo biti prižgani, če na njih ni
posode.
Poskrbite za ustrezno zračenje v kuhinji.
Pred priključitvijo kuhinjske nape se prepričajte, da je priključni kabel
nepoškodovan. Poškodovan priključni kabel smejo zamenjati samo
ustrezno uposobljeni strokovnjaki.
Če je v prostoru, kjer uporabljate kuhinjsko napo, tudi plinska naprava
ali npr. peč na trda goriva, morate zagotoviti ustrezno zračenje.
Odvod zraka iz kuhinjske nape ne sme biti speljan v dimnik,
v katerega so speljani izpušni plini, ki nastajajo pri izgorevanju v
plinskih napravah ali pečeh na trda goriva.
Vedno morate upoštevati vse veljavne predpise za odvod zraka.
Aparat ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi
fizičnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi
izkušnjami ali znanjem, razen če jih pri uporabi nadzirajo in jim
razložijo način varne uporabe osebe, odgovorne za njihovo varnost.
144
153
Pazite na otroke in jim ne dovolite, da se igrajo s kuhinjsko napo.
Nikoli ne flambirajte pod kuhinjsko napo.
Ta kuhinjska napa ni primerana za vgradnjo nad kuhalno ploščo z več
kot štirimi kuhališči oz. gorilniki.
Tveganje za električni udar
Kuhinjsko napo priključite samo na pravilno ozemljeno vtičnico.
Če ste v dvomih, se posvetujte z ustrezno usposobljenim
strokovnjakom.
Neupoštevanje the navodil pomeni tveganje za resne
poškodbe ali smrt, požar ali električni udar.
145
154
Seznam sestavnih delov
Spec.
Ohišje
Količni
a
1
Zgornji del dimnika
1
Spodnji del dimnika
1
Spodnji nosilec
Slika
dimnika
1
Zgornji nosilec dimnika
1
Nosilec
1
φ8 zidni vložki
φ8×φ6 bele barve
9
Vijaki
ST4.0×30
φ7.2 vijaki
ST4.0×8
9
2
146
155
VGRADNJA IN PRIKLJUČITEV (pritrditev na zid)
Če obstaja odprtina za odvajanje zraka na prosto, lahko cev za zrak napeljete
tako, kot je prikazano spodaj (uporabite cev iz emajla, aluminija, ali gibljivo cev
iz negorljive snovi z notranjim premerom 150 mm)
1.
Pred priključitevanjem cevi izklopite napo in potegnite vtikač iz
vtičnice.
2.
Napa bo najbolj učinkovita, če bo od kuhalne površine oddaljena
65~75cm.
3.
Za nosilec izvrtajte 3 luknje s premerom 8 mm. Nosilec pritirdite na
zid s priloženimi vijaki; dobro jih zategnite.
Vložek
Vijak (4mm x 30mm)
Nosilec
107.5mm
147
156
Za model z nagnjeno ploščo
Pred montažo zvrtajte 2 dodatni luknji s premerom 8 mm, vanju
vstavite vložka in uporabite vijaka ustrezne velikosti.
157
4.
Napo obesite na kavlje na nosilcu, ki ste ga pritrdili na zid.
Kuhinjska napa
Nosilec
5.
Na odprtino za izhod zraka iz nape namestite enosmerni ventil. Nato
pa nanj namestite cev za odvod zraka, kot je to prikazano spodaj.
Cev za odvod zraka
Kuhinjska napa
148
158
6.
i.
Namestite stekleni del na kuhinjsko napo v pravilnem
položaju.
ii.
Pritrdite ga s 4 vijaki s podložko. Vijakov ne zategujte
preveč, da steklo ne bi počilo.
i.
Vstavite notranji del dimnika v zunanji del dimnika. Nato
potegnite notranji del dimnika navzgor. Prilagodite višino.
ii.
Višino dimnika prilagodite situaciji. Ko je dovolj dolg, ga s
pomočjo lukenj namestite na temu namenjene vijake, kot je to
prikazano na sliki.
Notranji del dimnika
Zunanji del
dimnika
149
159
8.
i.
Izvrtajte 2 luknji s premerom 8mm za ploščo II. Nato s
priloženima vijakoma pritrdite ploščo II na zid in ju zategnite.
ii.
Namestite sklop dimnika na napo in ga pritrdite z 2 vijakoma.
Plošča
II
Vijak
4mm x 8mm
Vijak
(4mm x 30mm)
Vložek
150
160
VGRADNJA (kroženje zraka)
Če nimate možnosti napeljati odvod zraka na prosto, napo instalirate na
podoben način kot je to pojasnjeno v prejšnjem poglavju.
V tem primeru v napo vstavite filter z aktivnim oglem, ki zadrži vonjave.
Najprej morate sneti filter za maščobe, nato pa lahko vstavite ogleni filter.
Potisnite na zapah in potegnite filter za maščobe navzdol.
Potisnite aktivni ogleni filter v napo in ga zavrtite v desno, v smeri vrtenja
urinega kazalca. Postopek ponovite na drugi strani nape.
(PRITRJEVANJE)
OPOMBA:
 Prepričajte se, da je filter varno nameščen. V nasprotnem primeru bi se
lahko zrahljal, to pa bi lahko bilo nevarno.
o Če uporabite aktivni ogleni filter, se sesalna moč nekoliko
zmanjša.
151
161
OPIS DELOVANJA
Tipka za počasno hitrost
1
Primerno za zračenje kuhinje. To stopnjo izberete med počasnim kuhanjem, ko
ne nastaja veliko pare.
Tipka za srednjo hitrost
2
Ta stopnja je idealna izbira pri običajnem kuhanju.
3
Tipka za veliko hitrost
Če med kuhanjem nastaja veliko dima in pare, izberite to stopnjo, ki zagotavlja
najbolj učinkovito zračenje.
Tipka za luč
OPOMBA: Če hkrati pritisnete na vse tri tipke (za nizko/srednjo/visoko stopnjo),
bo napa delovala z največjo hitrostjo.
162
Gumb za vklop / izklop
To se uporablja za vklop / izklop ventilatorja.
Hitrost plus gumb
Za povečanje hitrosti ventilatorja
Gumb za hitro zmanjšanje
Za zmanjšanje hitrosti ventilatorja.
Gumb za osvetlitev
Digitalni prikaz
Fan prikaz hitrost: "1" za nizko hitrost, "2" za srednje hitrosti,
"3" za visoke hitrosti, “4” za funkcijo Booster.
+ -
Hitro timer: Press
in zadržite 1 sekundo, digitalni
prikazovalnik utripa in v 5 minutah odšteva, bo po 5 minut
motorja in luči izklopiti samodejno in zvok brenčala za 1
sekundo.
Funkcija Booster
Ta napa ima funkcijo Booster, ki dodatno pospeši pretok
zraka.Vključite jo tako, da med delovanjem s tipko
nastavite
hitrostno stopnjo 4. Napa poveča pretok zraka za 5 minut,
potem se spet upočasni.
+
163
VZDRŽEVANJE
Pred čiščenjem izklopite napo in potegnite vtikač iz vtičnice.
I. Redno čiščenje
Napo čistite z mehko krpo, navlaženo z raztopino detergent za pomivanje
posode in mlačne vode. Za čiščenje nikoli ne uporabljajte jeklenih gobic,
jedkih kemičnih snovi ali grobih čistilnih pripomočkov.
II. Mesečno čiščenje filtra za maščobe
ZELO POMEMBNO: Filter morate redno čistiti enkrat mesečno, da
preprečite tveganje za vžig.
V filtru se nabira maščoba in prah, tako da neposredno vpliva na
učinkovitost kuhinjske nape. Če filtra ne čistite redno, se v njem nabere
maščoba, ki je vnetljiva. Filter čistite z običajnim detergentom, ki se
uporablja v gospodinjstvih.
III. Letna zamenjava aktivnega oglenega filtra
To se nanaša SAMO na nape, ki jih uporabljate v načinu za kroženje
zraka in so opremljene z oglenim filtrom (odvod zraka ni speljan na
prosto). Ta filter filtrira vonjave in ga morate zamenjati enkrat letno, ne
glede na to, kako pogosto uporabljate napo.
IV. Zamenjava žarnice
Odvijte vijake, s katerimi je pritrjeno steklo, ter ga odstranite. Ugotovite,
katera žarnica je pregorela (žarnice so vidne, ko odstranite steklo).
Odklopite žico za žarnico in z nape odklopite držalo žarnice in žico.
Pomembno: Ni mogoče zamenjati samo žarnico, ampak potrebujete
komplet – žarnico, nosilec in žico. (lučka LED: G4, MAX 1.5W)
Pritrdite novo žarnico z nosilcem in žico tako, kot je bila pritrjena pregorela
žarnica. Nato ponovno priključite žico.
154
164
Ponovno namestite steklo in privijte vijake. Prepričajte se, da ste jih do konca
zategnili.
ODPRAVLJANJE NEPRAVILNOST V DELOVANJU
Napaka
Luč
gori,
ventilator pa
ne deluje
Ne dela ne luč
ne ventilator
Hude
vibracije
Razlog
Izklopite napo in pokličite
pooblaščeni servis.
Motor je poškodovan.
Pregorela halogenska žarnica.
Napaka na priključitvi
Poškodovan
ventilator
Motor ventilatorja ni
dovolj trdno pritrjen
Napa ni pravilno
obešena na nosilec
Majhna
sesalna moč
Rešitev
Ovirano vrtenje
lopatice ventilatorja
Razdalja med kuhalno
ploščo in napo je
prevelika
Zamenjajte žarnico z
enakovredno.
Pravilno priključite vtikač v vtičnico.
Izklopite napo in pokličite
pooblaščeni servis.
Izklopite napo in pokličite
pooblaščeni servis.
Snemite napo in se prepričajte,
da je nosilec pravilno pritrjen.
Prilagodite razdaljo, ta mora znađati
med 65 in 75cm
POMOČ UPORABNIKOM
Če sami ne morete ugotoviti razloga za nepravilnost v delovanju, napo
izklopite iz električnega omrežja in se obrnite na najbližji pooblaščeni servis.
SERIJSKA ŠTEVILKA IZDELKA. Kje jo lahko najdem?
Pomembno je, da ob klicu na pooblaščeni servis navedete tudi produktno
kodo in serijsko številko izdelka (16-mestna koda, ki se začne s številko 3),
ki je navedena na garancijskem listu ali na tablici s podatki na izdelku.
Tako se izognete večkratnemu obisku s strani serviserja in predvsem
nepotrebnim stroškom.
155
165
ENVIRONMENTAL PROTECTION
Odpadne električne naprave ne smete zavreči skupaj z
odpadki iz gospodinjstva. Izdelek odpeljite na
ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in
elektronske opreme.
Izdelek je označen skladno z direktivo evropske Gospodarske zbornice
2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti
morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko
povzročilo nepravilno odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku označuje, da s tem izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z
običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno
mesto za predelavo električne in elektronske opreme.
Odstranjevanje
mora
biti
opravljeno
skladno
z
lokalnimi
okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.
Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se
obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov,
komunalno službo ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
156
166
INSTALACIÓN Y MANUAL DEL
USUARIO
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
MEDIDAS DE SEGURIDAD
ESPECIFICACIONES
INSTALACIÓN (VENT EXTERIOR)
INSTALACIÓN (VENT INTERIOR)
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
FUNCIONAMIENTO
MANTENIMIENTO
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
157
167
148
148
150
151
155
156
156
157
158
159
159
INTRODUCCIÓN
Gracias por elegir este extractor.
Con este manual de instrucciones se pretenden proporcionar todas las
instrucciones relacionadas con la instalación, el uso y el mantenimiento del
extractor.
Para que su funcionamiento sea correcto y seguro, ha de leerse el manual
antes de su instalación y utilización.
Los materiales utilizados son de primera calidad y su diseño aerodinámico.
Dispone de un motor eléctrico de gran potencia y un ventilador de centrifugado,
además de presentar una gran potencia de absorción, escaso ruido en
funcionamiento, filtro antigrasa y montaje sencillo.
Al colocar el marcado
en este producto, declaramos, bajo nuestra
propia responsabilidad, el cumplimiento de todos los requisitos ambientales
establecidos en la legislación de este producto en la seguridad europea, y de
salud.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Los niños no pueden poner en funcionamiento el extractor.
El extractor es para uso exclusivamente doméstico, por lo que no está
indicado para barbacoas, tiendas de alimentación u otros usos
comerciales.
Para un buen funcionamiento es fundamental limpiar con
regularidad no sólo la campana extractora, sino también el filtro.
Limpiar la campana -siguiendo las indicaciones del manual de
instrucciones- con el fin de evitar el riesgo de combustión.
Está prohibido cocinar directamente sobre cocinas de gas.
Asegurar una correcta ventilación de la cocina.
Antes de conectar la campana, comprobar que el cable eléctrico no
está dañado. Si el cable está dañado sólo puede sustituirlo personal
cualificado del servicio técnico.
Cuando se utilice la campana extractora junto con otros dispositivos de
combustión de gas u otros, ha de asegurarse una adecuada ventilación de
la cocina;
El aire extraído no ha de desviarse a la salida de humos que se
utilice para el humo de dispositivos de combustión de gas u otros;
Han de cumplirse las regulaciones relacionadas con la extracción del
aire.
La campana no está pensada para que la utilicen personas -incluidos
niños- con deficiencias físicas, sensoriales o intelectuales, que
carezcan de experiencia o desconozcan su funcionamiento, salvo que
tengan supervisión o reciban instrucciones relativas al funcionamiento
158
168
por parte de la persona responsable de su seguridad.
Los niños no pueden jugar con el extractor.
No flambear debajo de la campana.
Esta campana extractora no está diseñada para su utilización en
cocinas de más de cuatro fogones.
Peligro de cortocircuito
Conectar la campana sólo a enchufes con toma de tierra. En caso
de duda, pregunte a un especialista cualificado.
En caso de no seguir estas instrucciones se puede incurrir en
fuego, cortocircuito o, incluso, defunción.
159
169
Lista de Accesorios Estándar de Instalación
Especificación
Imagen
Cantidad
Carcasa
1
Parte superior de la chimenea
1
Parte inferior de la chimenea
1
Grapa de la parte inferior de la
chimenea
Grapa de la parte superior de la
chimenea
1
Colgadero
1
1
φ8 tacos
φ8×φ6 blanco
9
Tornillos
ST4.0×30
φ7 tornillos
ST4.0×8
9
2
160
170
INSTALACIÓN(en la pared)
Si dispone de una salida exterior, el extractor puede colocarse como se
muestra en la imagen inferior utilizando un conducto de extracción (tubería de
esmalte, aluminio, flexible o para materiales inflamables con un diámetro
interno de 150 mm)
1.
Antes de la instalación, apagar y desconectar la campana.
2.
Para un correcto funcionamiento, el extractor ha de colocarse a una
distancia de 65~75cm encima de la cocina.
3.
Hacer 3 agujeros de 8 mm para colocar las grapas. Atornillar y
apretar la grapa a la pared con los tornillos proporcionados.
Enganche
de pared
Tornillo(4mm x 30mm)
107.5mm
Grapa de
pared
161
171
PARA MODELO INCLINADO
Se necesita taladrar2x8mm extra entre agujeros y fijar tornillos y
tornillos de cierre antes de la instalación.
172
4.
Levantar la campana y colgarla en la grapa de la campana.
Campana
Grapa
de pared
5.
Fijar la válvula de vía única a la salida del conducto del aire de la
campana. A continuación, colocar la tubería de extracción a la válvula
de vía única como se muestra a continuación.
Tubería de
extracción
Campana
162
173
6.
i.
Colocar el cristal en la posición adecuada en la parte superior
de la campana.
ii. Colocar los cuatro tornillos y limpiar. Para evitar que se
rompa el cristal, no apretar los tornillos demasiado.
i.
Colocar la parte interior de la chimenea dentro de la exterior.
Luego colocar la parte interna de la chimenea hacia arriba.
Ajustar hasta llegar a la altura correspondiente.
ii.
Deslizar la chimenea para ajustar su altura. Cuando se
alcance la altura necesaria, colocar en los agujeros los tornillos de
fijación como se muestra en las imagines inferiores.
Chimenea interior
Chimenea
exterior
163
174
8.
i.
Hacer 2 agujeros de 8 mm para colocar la placa II. Atornillar
y apretar la placa II en la pared con los 2 tornillos
proporcionados.
ii.
Montar la chimenea en la campana y fijarla con 2 tornillos.
Placa
II
Tornillo
4mm x 8mm
Tornillo
(4mm x 30mm)
Enganche
de pared
164
175
INSTALACIÓN (VENTILACIÓN INTERIOR)
Si no dispone de salida al exterior no será necesaria una tubería de extracción.
La instalación será similar a la mostrada en el apartado “INSTALACIÓN
(VENTILACIÓN EXTERIOR)”.
Para neutralizar los olores se pueden utilizar filtros de carbono activado.
Para instalar un filtro de carbono activado, ha de desmontarse primero el
filtro antigrasa. Presionar el cierre y tirar hacia abajo.
Conectar el filtro de carbono activado en la unidad y girar en el sentido de las
agujas del reloj. Repetir en el otro lado.
NOTA:
o Comprobar que el filtro tiene el cierre de seguridad. En caso contrario
podría aflojarse y resultar peligroso.
o Si se coloca el filtro del carbono activado, puede que la potencia
de succión sea menor.
165
176
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
FUNCIONAMIENTO
Botón Baja Velocidad
1
Se utiliza para la ventilación de la cocina. Se recomienda cuando se utiliza la
cocina para hervir o cocinar sin mucho humo.
Botón Velocidad Media
2
Velocidad de aire ideal para ventilación en condiciones de cocina estándares.
3
Botón Alta Velocidad
Cuando hay concentración de humo o vapor, pulsar el botón de alta velocidad
para una ventilación de mayor eficacia.
Botón luz
NOTA: Si están pulsados los botones de velocidad Baja/ Media / Alta al mismo
tiempo, la campana funcionará a máxima velocidad.
177
Boton de encendido / apagado
Se utiliza para encender / apagar el ventilador.
Velocidad más una tecla
Para aumentar la velocidad del ventilador
Botón de disminución de la velocidad
Para la disminución de la velocidad del ventilador.
Botón de la luz
Pantalla digital
Ventilador de visualización de la velocidad: "1" para la
velocidad baja, "2" para la velocidad media, "3" para la alta
velocidad, "4" para la función Booster.
+ -
Temporizador rápida: Pulse
y durante 1 segundo,
pantalla digital de parpadear y en 5 minutos de cuenta atrás,
después de 5 minutos de motor y la luz se apagará
automática del sonido y del zumbador durante 1 segundo.
Función Booster
Esta campana dispone de una función Booster. Para activar
el booster, pulsar
hasta la velocidad 4, pulsar la velocidad
máxima mientras la campana está funcionando y aumentará
la velocidad durante 5 minutos, antes de volver a la velocidad
inicial.
+
178
MANTENIMIENTO
Antes de limpiar, desconectar y desenchufar la campana extractora.
I. Limpieza regular
Utilizar un paño humedecido con jabón suave o detergente. No utilizar
estropajo metálico, materiales químicos, abrasivos ni cepillos duros.
II. Limpieza mensual del filtro de grasa
PRIMORDIAL: Limpiar el filtro todos los meses evitará todo riesgo de
fuego.
El filtro recoge la grasa, el humo, la suciedad… así que el filtro afecta
directamente a la eficacia de la campana. Si no está limpia, los residuos de
grasa (potencialmente inflamable) saturarán el filtro. Limpiar con
lavavajillas.
III. Limpieza anual del filtro de carbono activado
Aplicable SOLAMENTE a la campana que se instale como campana de
recirculación (no colocada en el exterior). Este filtro neutraliza los olores y
ha de sustituirse al menos una vez al año, dependiendo de la frecuencia
con la que se utilice la campana.
IV. Cambio de la bombilla
Retirar los tornillos del cristal y extraer el cristal. Localizar la bombilla
que ha de sustituirse, estará en la fijación de luz que hay dentro de la
sección expuesta en el palio.
Desconectar el cable de luz y retirar la sujeción de las bombillas y el
cable de la clavija. Importante: no es posible sustituir las bombillas
de forma individual, habrá que sacar obligatoriamente todas las
bombillas, la sujeción de las mismas y el cableado como un todo.
(LED light: MAX 1.5W)
Colocar las bombillas sustituidas, la sujeción y el cable igual que
estaba. Volver a conectar los puntos de luz.
168
179
Volver a colocar las sujeciones del cristal y apretar los tornillos del cristal.
Asegurarse de que los tornillos están bien apretados.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Fallo
La luz se
enciende,
pero
el
ventilador
no funciona
No funciona ni
el ventilador
ni la bombilla
Vibración
de la
campana
Succión
insuficiente
Motivo
El aspa del
ventilador está
atascada
Solución
Desenchufar la campana. Llamar
al servicio técnico para su
reparación
El motor está dañado.
La bombilla está fundida.
Volver a colocar la bombilla
con el voltaje adecuado.
El cable está suelto.
El aspa del
ventilador está
dañada.
El motor del
ventilador no está
bien colocado
Volver a conectarlo a la corriente.
Desenchufar la campana y
reparación por parte del servicio
técnico.
Desenchufar la campana. Llamar
al servicio técnico para su
reparación.
La unidad no está bien
colocada en la grapa.
Descolgar la campana y
comprobar que la grapa esté
bien colocada.
Demasiada distancia
entre la campana y la
cocina
Volver a ajustar la distancia a
65-75cm
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Si no se puede identificar la causa de la anomalía, desenchufar la campana
y llamar al Servicio Técnico.
NÚMERO DE PRODUCTO DE SERIE. ¿Dónde está?
Es importante comunicarle al Servicio Técnico el código de producto y su
número de serie (un código de 16 caracteres que empieza por 3); este
código aparece en el certificado de garantía o en la placa de datos que hay
169
180
en la campana. Ayudará a evitar desplazamientos baldíos a los técnicos y
(lo más importante) se reducirán los correspondientes gastos de
desplazamiento.
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Los residuos de dispositivos eléctricos no pueden
depositarse en los contenedores convencionales, sino
en los puntos de reciclaje correspondientes. Si tiene
dudas, consulte a la Autoridad Local correspondiente, o
al vendedor.
Este electrodoméstico tiene el distintivo de la directiva europea 2012/19/EU
de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE).
Asegurándose de que este producto se elimina correctamente ayudará a
prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud, daños
que podrían darse si la eliminación del producto no fuese la adecuada.
El símbolo en el producto indica que este producto no puede tratarse como
residuo doméstico. Debe depositarse en el punto de recogida
correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
La eliminación ha de realizarse de acuerdo con la normativa
medioambiental local de eliminación de residuos.
Para más información sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este
producto póngase en contacto con la oficina local de la ciudad, con su
servicio de recogida de residuos domésticos o con la tienda donde haya
adquirido el producto.
170
181
INSTALLATIE EN
GEBRUIKSAANWIJZING
INHOUD
INTRODUCTIE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
SPECIFICATIES
INSTALLATIE (VENTILATIE BUITEN)
INSTALLATIE (VENTILATIE BINNEN)
BESCHRIJVING VAN DE COMPONENTEN
WERKING
ONDERHOUD
PROBLEMEN OPLOSSEN
OVEREENSTEMMING MET RICHTLIJNEN
MILIEUBESCHERMING
171
182
162
162
164
165
169
170
171
171
172
173
173
INTRODUCTIE
Wij danken U dat U voor deze afzuigkap koos.
De inhoud van dit boekje eerst grondig doorlezen, omdat het belangrijke
informatie bevat voor een veilige installatie, gebruik en onderhoud.
De afzuigkap is gemaakt vanuit materialen van hoge kwaliteit en met een
gestroomlijnd design. Het toestel is uitgerust met een elektrische motor met
een grote kracht en een centrifuge ventilator en het biedt ook een sterke
zuigkracht, weinig geluid, anti-vetfilters en een gemakkelijke installatie van het
toestel.
Door het plaatsen van de
markering op dit product, verklaren wij, op
onze eigen verantwoordelijkheid, naleving van alle Europese veiligheid,
gezondheid en milieu-eisen gesteld in de regelgeving voor dit product.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Laat kinderen niet met het toestel spelen.
De afzuigkap is bestemd voor een huishoudelijk gebruik en is niet
geschikt voor de barbecue en voor commerciële doelen.
De afzuigkap en de filters moeten regelmatig onderhouden worden
voor een efficiënte werking.
Onderhoud de afzuigkap zoals uitgelegd in de gebruiksaanwijzing en
hou het toestel ver van vuur.
Vermijd het rechtstreeks bakken op het kookfornuis.
Laat de keuken goed ventileren.
Vooraleer u de afzuigkap gebruikt, controleer dat het netsnoer niet
beschadigd is. Een beschadigd netsnoer moet vervangen worden
door een gekwalifieerde dienstenpersoon.
er moet voldoende ventilatie zijn in de ruimte wanneer de afzuigkap
tegelijkertijd met gastoestellen of andere brandstoffen werkt.
de lucht mag niet worden afgevoerd naar een rookkanaal dat wordt
gebruikt voor het afzuigen van rook van apparaten met brandend gas
of andere brandstoffen
Richtlijnen betreffende de afvoer van lucht moeten worden gevolgd.
Het toestel kan niet gebruikt worden door personen (kinderen
inbegrepen) met lage fysische, sensoriële en mentale capaciteiten,
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of
worden begeleid door een volwassen persoon voor het gebruik van het
apparaat en dit voor hun veiligheid.
Zorg ervoor dat kinderen niet met het toestel spelen.
172
183
Gebruik geen flambé onder het toestel.
De afzuigkap is niet geschikt voor kookplaten met meer dan 4
branders.
Gevaar voor elektrische schokken
De stekker van dit apparaat enkel in een goed geaard
stopcontact plaatsen. In geval van twijfel advies inwinnen van
een gekwalificeerde technicus.
Als u deze instructies niet
opvolgt kan dit leiden tot de ood, vuur of een elektrische schok.
173
184
Standaard Installatie - Accessoires Lijst
Spec.
Illustratie
Hoeveelheid
Omhulsel
1
Bovenstuk schouw
500mm
1
Onderstuk schouw
500mm
1
Console voor onderstuk schouw
1
Console voor bovenstuk schouw
1
Plaat met haakjes
1
φ8 pluggen
φ8×φ6 Witte kleur
9
Schroeven
ST4.0×30
φ7.2 Schroeven
ST4.0×8
9
2
174
185
INSTALLATIE (wandmontage)
Indien u beschikt over een uitgang naar buiten, dan kunt u uw afzuigkap
installeren zoals hieronder afgebeeld, met een afzuigkanaal (email, aluminium,
flexibele buis of ontvlambaar materiaal met een binnendiameter van 150mm),
aansluiten.
1. Vooralleer u de afzuigkap aanlegt, moet het toestel uitgeschakeld
worden en de stekker uit het stopcontat worden gehaald.
2.
De afzuigkap moet op een afstand van 65~75cm boven de kookplaat
worden geplaatst.
3.
Boor gaten van 3 x 8mm voor de console.Maak de console stevig vast
aan de wand via de bijgeleverde schroeven.
Wandplug
Schroeven (4mm x
30mm)
Wandconsole
107.5mm
175
186
Voor schuine modellen
Hiervoor moeten 2x8mm extra gaten, bevestigingsschroeven &
afsluitschroeven geboord worden voor de installatie.
187
4.
Plaats de afzuigkap en maak het vast aan de wand dankzij de
wandconsole.
Fornuishaak
Wandconsole
5.
Bevestig de one-way klep aan de luchtuitgang van de afzuigkap. Maak
de uitlaatbuis vast aan de one-way klep. (Zie afbeelding hieronder).
Uitlaatbuis
Afzuigkap
176
188
6.
i.
ii.
Plaats het glas op de top van de afzuigkap.
Maak het glas vast met behulp van de 4 bijgeleverde
schroeven. Om te vermijden dat het glas breekt, gelieve de
schroeven niet te hard vast te draaien.
i.
Plaats het binnenste van de schoorsteen in de buitenste
schoorsteen. Trek de binnenste schoorsteen naar boven. Pas
het aan tot de gewenste hoogte wordt bereikt.
ii.
Schuif de schoorsteen naar boven of naar beneden totdat u de
juiste hoogte hebt bereikt.Maak nadien de bevestigingsgaten vast
met de schroeven. (Zie afbeelding hieronder).
Binnenste schouw
Buitenste
schouw
177
189
8.
i.
Boor gaten van 2 x 8mm voor plaat II. Maak de plaat stevig
vast aan de wand met de 2 schroeven.
ii.
Monteer de schoorsteen binnen het toestel en maak het vast
met 2 schroeven.
Plaat II
Schroeven
4mm x 8mm
Wandplug
Schroeven
(4mm x 30mm)
178
190
INSTALLATIE (BINNEN VENTILATIE)
Indien u niet beschikt over een uitgang naar buiten, blijft de installatie hetzelfde
als beschreven in hoofdstuk “Installatie (ventilatie buiten)”. Een uitlaatbuis is niet
nodig.
De koolfilter kan gebruikt worden om geuren op te vangen.
Om de koolfilter aan te leggen moet u eerst de vetfilter van de afzuigkap
halen. Hiervoor dient u op de vergrendeling te drukken en de vetfilter naar
beneden te trekken.
Schuif de koolstoffilter in de afzuigkap en draai het rechtsom. Herhaal de
handeling aan de andere kant.
NOTA:
o Zorg ervoor dat de filter veilig vast staat zodat het niet loskomt omdat het
gevaarlijk kan zijn.
o Wanneer u de koolstoffilter inschakelt, zal de zuigkracht verlagen.
179
191
BESCHRIJVING VAN DE COMPONENTEN
WERKING
Toets Lage snelheid
Kan gebruikt worden om de keuken te ventileren. Het is geschikt voor het
sudderen en koken bij lage stoomproductie.
Toets Medium snelheid
Ideale ventilatie bij een standaard bereiding.
Toets Hoge snelheid
Gebruik deze toets als er tijdens het koken veel rook of stoom wordt
geproduceerd.
Toets Lamp
NOTA:Indien u de toetsen voor Lage/ Medium / Hoge snelheid samen indrukt,
dan zal het toestel alleen werken op de hoogste snelheid.
192
Aan / uit-knop
Het wordt gebruikt voor het draaien aan / uit de ventilator
Snelheid plus-knop
Voor het verhogen van de snelheid van de ventilator
Snelheidstoets
Voor het verminderen van de snelheid van de ventilator..
Light-knop
Digitaal beeld
Ventilatorsnelheid weergave: "1" voor lage snelheid, "2" voor
middelgrote snelheid, "3" voor hoge snelheid, "4" voor de
Booster functie.
+ -
Quick timer: Druk op
en te houden voor 1 seconde, digitale
displayzal knipperen en in 5 minuten aftellen, na 5 minuten motor
en licht uitautomatische & Buzzer geluid zal veranderen gedurende
1 seconde.
Booster functie
This hood has a booster function.To activate the booster, Press
to
speed 4, enter into highest speedwhile the hood is in use
and it willincrease speed for 5 minutes, beforeslowing down again.
+
181
193
ONDERHOUD
Voor een onderhoud, schakel het toestel uit en haal de stekker van het
stopcontact.
I. Regelmatig onderhoud
Gebruik een zacht doekje, die u vochtig maakt met behulp van warm water
gemengd met zeep of huishoudelijke schoonmaakmiddelen, om het toestel te
reinigen. Gebruik nooit metalen, chemische en schurende materialen of harde
borstels om de afzuigkap schoon te maken.
II. Maandelijks onderhoud van de vetfilters
ESSENTIEEL: Het maandelijks onderhouden van de filters belet brandgevaren.
De filters vangen vet, rook en vuil op die geproduceerd worden tijdens het koken.
De filters hebben een rechtstreekse invloed op de werking van de afzuigkap.
Indien ze niet worden gereinigd zal het vet (ontvlambaar) de filter verzadigen.
Onderhoud de filters met huishoudelijk schoonmaakmiddelen.
III. Jaarlijks onderhoud voor de koolstoffilters
Gebruik SOLELY voor het toestel die aangelegd wordt als hercirculatie toestel
( niet geventileerd naar buiten). De filter vangt geuren op die mintens eenmaal
per jaar, afhankelijk van de gebruiksfrequentie van het toestel, vervangen moet
worden.
IV. Een gloeilamp vervangen
Verwijder de schroeven van het glas en haal de glazen kap van de afzuigkap
weg. Zoek de gloeilamp die moet vervangen worden. U vindt het in de
lamp-fitting in het blootgestelde deel van de luifel.
Schakel het bedradingspunt van het lampje uit en haal de lamphouders en het
elektriciteitsdradennet van de afzuigkap weg. Belangrijk: Het is niet mogelijk om
het lampje individueel te vervangen. Het is van belang dat u het lampje samen met
de lamphouders en het elektriciteitsdradennet vervangt. (LED light: G4, MAX
1.5W)
Leg het lampje, de lamphouders en het elektriciteitsdradennet aan op dezelfde
manier als oorspronkelijk. Schakel dan het bedradingspunt van het lampje opnieuw
aan.
182
194
Plaats de glazen kap opnieuw op de afzuigkap en maak het vast met de schroeven.
Zorg ervoor dat de schroeven stevig vast zijn.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
Licht aan
maar de
ventilator
werkt niet
Oorzaak
Het ventilatorblad
is vastgelopen
Lamp en
ventilator
werken niet.
Halogene gloeilamp
verbrand.
Verloren netsnoer
Ventilatorblad is
beschadigd
Harde trilling
van het
toestel
Onvoldoende
zuigkracht
Oplossing
Schakel het toestel uit en laat het
herstellen door een gekwalifieerde
service.
Beschadigde motor.
De motor van de
ventilator staat niet
stevig vast
Het toestel hangt niet
goed op de beugel.
Een te grote afstand
tussen de kookplaat
en de afzuigkap.
Vervang de lamp door een ander
met dezelfde waarde.
Steek de stekker in het stopcontact
Schakkl het toestel uit en laat het
herstellen door een gekwalificeerde
service.
Schakel het toestel uit en laat het
herstellen door een gekwalifieerde
service.
Haal het toestel van de beugel en
controleer of de beugel juist
geplaatst is.
Regel opnieuw de afstand tot 65-75cm
DIENST NA VERKOOP
Indien u niet weet waar het probleem ligt of er is een storing in de werking van het
toestel, contacteer de dienst na verkoop.
SERIENUMMER VAN HET PRODUCT. Waar kunt u het vinden?
Het is van belang om de productcode en het serienummer te melden aan de dienst
na verkoop (een code van 16 tekens die begint met het nummer 3); die u
terugvindt op het garantiebewijs of het typeplaatje. Hiermee wint u en de technicus
tijd en kosten.
MILIEUBESCHERMING
Defecte elektrische toestellen horen niet weggegooid te worden
met huishoudelijk afval.Recycleer indien mogelijk. Neem
contact op met uw plaatselijke Autoriteit of handelaar voor
183
195
recyclage advies.
Op dit apparaat staat het merkteken van de Europese richtlijn 2012/19/EU met
betrekking tot de afvalwerking van elektrische en elektronische apparatuur
(WEEE). Door dit apparaat volgens de richtlijnen af te voeren, voorkomt u
mogelijke milieuschade en aantasting van de gezondheid van mens en dier als
gevolg van op een onjuiste wijze afdanken van dit product.
Dit symbool op het product geeft aan dat het niet tot huishoudelijk afval behoort.
Lever het apparaat in bij uw leverancier of bij de milieustraat van uw gemeente,
zodat het als elektrisch en elektronisch afval kan worden gerecycleerd. Volg de
lokale wet- en regelgeving op voor het aanbieden van dit apparaat bij de
afvalverwerking.
Als u meer informatie wilt over verwerking, hergebruik en recycling van dit product,
neemt u contact op met de gemeente, de afvalinzamelaar of de winkel waar u het
product heeft gekocht.
184
196
‫ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ‬
‫ﻳﺟﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ‪ .‬ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺩﻭﻳﺭ ﻓﻲ‬
‫ﺃﻣﺎﻛﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻓﺣﺹ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺎﺟﺭ ﺍﻟﺗﺟﺯﺋﺔ‬
‫ﺑﺷﺄﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺩﻭﻳﺭ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫ُﻭﺳﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺑﻣﻁﺎﺑﻘﺗﻪ ﻟﻠﺗﻭﺟﻳﻪ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺭﻗﻡ ‪ EU/19/2012‬ﺑﺧﺻﻭﺹ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ‬
‫ﻭﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ )‪.(WEEE‬‬
‫ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ‪ ،‬ﺳﻭﻑ ﺗﺳﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﺻﺣﺔ‬
‫ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻧﺟﻡ ﺑﺳﺑﺏ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﺭﻣﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺃﻧﻪ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﺩﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻛﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﻣﻧﺯﻟﻳﺔ‪ .‬ﺑﺩﻻ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻳﺟﺏ ﺗﺳﻠﻳﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻁﺔ‬
‫ﺗﺟﻣﻳﻊ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺩﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ‪ .‬ﻭﻳﺟﺏ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ‪.‬‬
‫ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻭﺍﻻﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺩﻭﻳﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ‪ ،‬ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ‬
‫ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﺗﺧﻠﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ ﻟﺩﻳﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺗﺟﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺷﺗﺭﻳﺕ ﻣﻧﻪ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫ﺍﺳﺗﻛﺷﺎﻑ ﺍﻷﻋﻁﺎﻝ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻌﻁﻝ‬
‫ﺍﻟﺣﻝ‬
‫ﺍﻟﺳﺑﺏ‬
‫ﺍﻟﻣﺻﺑﺎﺡ ﻳﺿﻲء‪ ،‬ﻭﻟﻛﻥ ﺷﻔﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻭﺣﺔ ﻣﺣﺷﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻣﺭﻭﺣﺔ ﻻ ﺗﻌﻣﻝ‬
‫ﺍﻟﻣﻭﺗﻭﺭ ﺗﺎﻟﻑ‪.‬‬
‫ﻣﺻﺑﺎﺡ ﺇﺿﺎءﺓ ﺍﻟﻬﺎﻟﻭﺟﻳﻥ‬
‫ﻛ ٌﻝ ﻣﻥ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﻭﺍﻟﻣﺭﻭﺣﺔ ﻣﺣﺗﺭﻕ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻌﻣﻼﻥ‪.‬‬
‫ﺳﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻣﻔﺻﻭﻝ‪.‬‬
‫ﺍﻫﺗﺯﺍﺯ ﺧﻁﻳﺭ ﻟﻠﻭﺣﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺃﺩﺍء ﺍﻻﻣﺗﺻﺎﺹ ﻟﻳﺱ ﺟﻳﺩًﺍ‬
‫ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻭﺃﺻﻠﺣﻬﺎ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻓﻧﻲ ﺧﺩﻣﺔ‬
‫ﻣﺅﻫﻝ ﻓﻘﻁ‪.‬‬
‫ﺍﺳﺗﺑﺩﻝ ﺍﻟﻣﺻﺑﺎﺡ ﺑﺂﺧﺭ ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻔﺋﺔ‪.‬‬
‫ﻗﻡ ﺑﺎﻟﺗﻭﺻﻳﻝ ﺑﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ‪.‬‬
‫ﺷﻔﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻭﺣﺔ ﺗﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻭﺃﺻﻠﺣﻬﺎ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻓﻧﻲ ﺧﺩﻣﺔ‬
‫ﻣﺅﻫﻝ ﻓﻘﻁ‪.‬‬
‫ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺛﺑﻳﺕ ﻣﻭﺗﻭﺭ ﺍﻟﻣﺭﻭﺣﺔ‬
‫ﺑﺈﺣﻛﺎﻡ‪.‬‬
‫ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻭﺃﺻﻠﺣﻬﺎ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻓﻧﻲ ﺧﺩﻣﺔ‬
‫ﻣﺅﻫﻝ ﻓﻘﻁ‪.‬‬
‫ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﻠﻳﻖ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﺗﻳﻔﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻧﺯﻝ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻭﺍﻓﺣﺹ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻛﺗﻳﻔﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻛﺎﻥ ﺻﺣﻳﺢ ﺃﻡ ﻻ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ‬
‫ﻭﻣﺳﻁﺢ ﺍﻟﻁﻬﻲ‪.‬‬
‫ﺃﻋﺩ ﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ‪ 75-65‬ﺳﻡ‬
‫ﺧﺩﻣﺔ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻣﻼء‬
‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺳﺑﺏ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻓﺄﻏﻠﻖ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻭﺍﺗﺻﻝ ﺑﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ ﻟﻠﺟﻬﺎﺯ‪ .‬ﺃﻳﻥ ﻳﻣﻛﻧﻧﻲ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻳﻪ؟‬
‫ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺃﻥ ﺗﺧﺑﺭ ﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺑﺭﻣﺯ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻭﺭﻗﻣﻪ ﺍﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ )ﺭﻣﺯ ﻣﻛﻭﻥ ﻣﻥ ‪ 16‬ﺣﺭﻓًﺎ ﻳﺑﺩﺃ ﺑﺎﻟﺭﻗﻡ ‪(3‬؛‬
‫ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻌﺛﻭﺭ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫ﺳﻭﻑ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺗﺟﻧﺏ ﺗﺿﻳﻳﻊ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺭﺣﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻧﻳﻳﻥ‪ ،‬ﻭﻣﻥ ﺛﻡ )ﻭﺍﻷﻫﻡ( ﻳﻭﻓﺭ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺩﻋﺎء‬
‫ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ‬
‫ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻑ ﺃﻭﻗﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻭﺍﻧﺯﻉ ﺍﻟﻘﺎﺑﺱ‪.‬‬
‫‪ I.‬ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻑ ﺍﻟﻣﻧﺗﻅﻡ‬
‫ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ ﻗﻁﻌﺔ ﻗﻣﺎﺵ ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻣﺭﻁﺑﺔ ﻭﻣﻳﺎﻩ ﺩﺍﻓﺋﺔ ﺑﺻﺎﺑﻭﻥ ﻣﻌﺗﺩﻝ ﺃﻭ ﻣﻧﻅﻑ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ‪ .‬ﺗﺟﻧﺏ ﻣﻁﻠﻘًﺎ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ‬
‫ﻟﺑﺎﺩﺍﺕ ﻣﻌﺩﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻭﺍﺩ ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﺷﻁﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﺷﺎﺓ ﺻﻠﺑﺔ ﻟﺗﻧﻅﻳﻑ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ‪.‬‬
‫‪ II.‬ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻑ ﺍﻟﺷﻬﺭﻱ ﻟﻔﻠﺗﺭ ﺍﻟﺷﺣﻭﻡ‬
‫ﻣﻬﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ‪ :‬ﺍﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻅﻳﻑ ﺍﻟﻔﻠﺗﺭ ﻛﻝ ﺷﻬﺭ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺗﻔﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺧﻁﺭ ﻟﻧﺷﻭﺏ ﺣﺭﻳﻖ‪.‬‬
‫ﻳﺟﻣﻊ ﺍﻟﻔﻠﺗﺭ ﺍﻟﺷﺣﻭﻡ ﻭﺍﻟﺩﺧﺎﻥ ﻭﺍﻟﻐﺑﺎﺭ …‪ ...‬ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺅﺛﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺓ ﻣﺩﺧﻧﺔ ﻣﻭﻗﺩ ﺍﻟﻁﻬﻲ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ‬
‫ﺗﻧﻅﻳﻔﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻟﺷﺣﻭﻡ )ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺍﻻﺷﺗﻌﺎﻝ( ﺳﻭﻑ ﺗﺳﺩ ﺍﻟﻔﻠﺗﺭ‪ .‬ﻧﻅﻔﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻧﻅﻑ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ III.‬ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻑ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻔﻠﺗﺭ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﺍﻟﻧﺷﻁ‬
‫ﻳﻧﻁﺑﻖ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﺭﻛﻳﺑﻬﺎ ﻛﻭﺣﺩﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺩﻭﻳﺭ )ﻋﺩﻡ ﺗﻬﻭﻳﺗﻬﺎ ﻟﻠﺧﺎﺭﺝ(‪ .‬ﻳﻠﺗﻘﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻠﺗﺭ‬
‫ﺍﻟﺭﻭﺍﺋﺢ ﻭﻳﺟﺏ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻪ ﻣﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﺗﻛﺭﺍﺭ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺩﺧﻧﺔ ﻣﻭﻗﺩ ﺍﻟﻁﻬﻲ‪.‬‬
‫‪ IV.‬ﺗﻧﻅﻳﻑ ﻣﺻﺑﺎﺡ ﺍﻹﺿﺎءﺓ‬
‫ﺑﺎﺩﺭ ﺑﻔﻙ ﺍﻟﺑﺭﺍﻏﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‪ ،‬ﻟﻧﺯﻉ ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‪ .‬ﺍﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺻﺑﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻠﺯﻡ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻪ‪ ،‬ﺳﻭﻑ ﺗﺟﺩﻩ ﻓﻲ ﺗﺭﻛﻳﺑﺔ‬
‫ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻣﻛﺷﻭﻑ ﻟﻠﻣﻅﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻓﺻﻝ ﻧﻘﻁﺔ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺳﻠﻙ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﻭﺃﺯﻝ ﺣﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺻﺑﺎﺡ ﻭﺍﻷﺳﻼﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺧﻧﺔ‪ .‬ﻣﻬﻡ‪ :‬ﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ‬
‫ﺍﻟﻣﺻﺎﺑﻳﺢ ﻭﺣﺩﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺻﺎﺑﻳﺢ ﻭﺣﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺑﻳﺢ ﻭﺍﻷﺳﻼﻙ ﻛﺟﺯء ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ‪.‬‬
‫)ﻣﺻﺑﺎﺡ ‪ :LED‬ﺃﻗﺻﻰ ﻗﺩﺭﺓ ‪ 1.5‬ﻭﺍﺕ(‬
‫ﻗﻡ ﺑﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﻣﺻﺎﺑﻳﺢ ﺍﻟﺑﺩﻳﻠﺔ ﻭﺣﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺻﺎﺑﻳﺢ ﻭﺍﻷﺳﻼﻙ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺻﺎﺑﻳﺢ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ‪ .‬ﺛﻡ ﺃﻋﺩ ﺗﻭﺻﻳﻝ‬
‫ﻧﻘﻁﺔ ﺃﺳﻼﻙ ﺍﻹﺿﺎءﺓ‪.‬‬
‫ﺃﻋﺩ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﺯﺟﺎﺝ ﺍﻟﻣﺩﺧﻧﺔ ﻭﺛﺑﺗﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﺭﺍﻏﻲ ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‪ .‬ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﺳﺎﻣﻳﺭ ﺑﺈﺣﻛﺎﻡ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ﺯﺭ ﺗﺷﻐﻳﻝ‪ /‬ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ‬
‫ﻳُﺳﺗﺧﺩﻡ ﻟﺗﺷﻐﻳﻝ‪ /‬ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﺭﻭﺣﺔ‪.‬‬
‫ﺯﺭ ﺳﺭﻋﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ‬
‫ﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﻣﺭﻭﺣﺔ‬
‫ﺯﺭ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ‬
‫ﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﻣﺭﻭﺣﺔ‬
‫ﺯﺭ ﺍﻟﻣﺻﺑﺎﺡ‬
‫ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺎﺷﺔ ﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﻣﺭﻭﺣﺔ‪ "1":‬ﻟﻠﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ‪ ،‬ﻭ"‪ "2‬ﻟﻠﺳﺭﻋﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ‪ ،‬ﻭ"‪ "3‬ﻟﻠﺳﺭﻋﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻳﺔ‪ ،‬ﻭ"‪ "4‬ﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﻣﻌﺯﺯ‪.‬‬
‫ﻟﻣﺩﺓ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ‪ ،1‬ﺳﻭﻑ ﺗﻭﻣﺽ‬
‫&‬
‫ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ‪ :‬ﺍﺿﻐﻁ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﺭﻗﻣﻳﺔ ﻭﻳﺑﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩ ﺍﻟﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﻣﻥ ‪ 5‬ﺩﻗﺎﺋﻖ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺩ ‪ 5‬ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻭﻗﻑ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺗﻭﺭ‬
‫ﻭﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻳًﺎ ﻭﻳﺻﺩﺭ ﺻﻭﺕ ﺻﺎﻓﺭﺓ ﻟﻣﺩﺓ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ‪.‬‬
‫ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﻣﻌﺯﺯ‬
‫ﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ‪،4‬‬
‫ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺩﺧﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﻣﻌﺯﺯ‪ .‬ﻟﺗﻧﺷﻳﻁ ﺍﻟﻣﻌﺯﺯ‪ ،‬ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻭﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﺭﻋﺔ ﺣﻳﻧﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺩﺧﻧﺔ ﻗﻳﺩ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ ﻟﻣﺩﺓ ‪ 5‬ﺩﻗﺎﺋﻖ‪،‬‬
‫ﻗﺑﻝ ﺍﻹﺑﻁﺎء ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ﻭﺻﻑ ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ‬
‫‪1‬‬
‫ﺯﺭ ﺳﺭﻋﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ‬
‫ﻳُﺳﺗﺧﺩﻡ ﻟﺗﻬﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺑﺦ‪ .‬ﻭﻫﻭ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺣﻣﻳﺭ ﻭﺍﻟﻁﻬﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺻﺩﺭ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺯﺭ ﺳﺭﻋﺔ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ‬
‫ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺳﺭﻋﺔ ﺗﺩﻓﻖ ﺍﻟﻬﻭﺍء ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻬﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻁﻬﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺯﺭ ﺳﺭﻋﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ‬
‫‪3‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺭﻭﺝ ﺑﺧﺎﺭ ﺃﻭ ﺩﺧﺎﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻛﺛﺎﻓﺔ‪ ،‬ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﺳﺭﻋﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺗﻬﻭﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺯﺭ ﺍﻟﻣﺻﺑﺎﺡ‬
‫ﻣﻼﺣﻅﺔ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺳﺭﻋﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ‪ /‬ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ‪ /‬ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ‪ ،‬ﻓﺳﻭﻑ ﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ‬
‫ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺳﺭﻋﺔ ﻓﻘﻁ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ )ﺍﻟﺗﻬﻭﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ(‬
‫ً‬
‫ﻣﻣﺎﺛﻼ ﻟﻺﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﻭﺿﺢ‬
‫ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻭﻓﺭ ﻟﻙ ﻣﻧﻔﺫ ﺗﺻﺭﻳﻑ ﻟﻠﺧﺎﺭﺝ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﻧﺑﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﻡ ﻏﻳﺭ ﻣﻁﻠﻭﺏ ﻭﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺳﻡ "ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ )ﺍﻟﺗﻬﻭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ("‪.‬‬
‫ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻓﻠﺗﺭ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﺍﻟﻣﻧﺷﻁ ﻟﺳﺣﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺋﺢ‪.‬‬
‫ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﻓﻠﺗﺭ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﺍﻟﻣﻧﺷﻁ‪ ،‬ﻳﺟﺏ ً‬
‫ﺃﻭﻻ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻓﻠﺗﺭ ﺍﻟﺷﺣﻭﻡ‪ .‬ﺍﺿﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻔﻝ ﻭﺍﺳﺣﺑﻪ ﻷﺳﻔﻝ‪.‬‬
‫ﺃﺩﺧﻝ ﻓﻠﺗﺭ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﺍﻟﻣﻧﺷﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻭﺃﺩﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ‪ .‬ﻛﺭﺭ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻵﺧﺭ‪.‬‬
‫ﺇﻏﻼﻕ‬
‫ﻣﻼﺣﻅﺔ‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻗﻔﻝ ﺍﻟﻔﻠﺗﺭ ﺑﺈﺣﻛﺎﻡ‪ .‬ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻗﺩ ﻳﺗﺩﻟﻰ ﻭﻳﺷﻛﻝ ﺧﻁﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫ﻋﻧﺩ ﺗﺭﻛﻳﺏ ﻓﻠﺗﺭ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﺍﻟﻣﻧﺷﻁ‪ ،‬ﺳﻭﻑ ﺗﻧﺧﻔﺽ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﻣﺗﺻﺎﺹ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.I‬‬
‫ﺍﺛﻘﺏ ﻓﺗﺣﺎﺕ ‪ 8 × 2‬ﻣﻡ ﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻭﺣﺔ ‪ .II‬ﺍﺭﺑﻁ ﻭﺛﺑﺕ ﺍﻟﻠﻭﺣﺔ ‪ II‬ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﺭﺍﻏﻲ‬
‫ﻭﺳﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺑﺭﺍﻏﻲ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ‪.‬‬
‫‪.II‬‬
‫ﻗﻡ ﺑﺗﺟﻣﻳﻊ ﻋﻣﻭﺩ ﺍﻟﻣﺩﺧﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻭﺛﺑﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﺭﻏﻳﻳﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻠﻭﺣﺔ ‪II‬‬
‫ﺑﺭﻏﻲ‬
‫‪ 4‬ﻣﻡ × ‪ 8‬ﻣﻡ‬
‫ﺑﺭﻏﻲ‬
‫)‪ 4‬ﻣﻡ × ‪ 30‬ﻣﻡ(‬
‫ﺳﺩﺍﺩﺓ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ‬
‫‪8‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.I‬‬
‫ﺿﻊ ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ ﻓﻲ ﻣﻭﺿﻊ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺩﺧﻧﺔ ﻣﻭﻗﺩ ﺍﻟﻁﻬﻲ‪.‬‬
‫‪.II‬‬
‫ﺛﺑﺗﻪ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ‪ 4‬ﺑﺭﺍﻏﻲ ﻭﻓﻠﻛﺔ‪ .‬ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺟﻧﺏ ﺗﺷﻘﻖ ﺍﻟﺯﺟﺎﺝ‪ ،‬ﺍﻟﺭﺟﺎء ﻋﺩﻡ ﺭﺑﻁ ﺍﻟﺑﺭﺍﻏﻲ ﺑﻘﻭﺓ‬
‫ﻣﻔﺭﻁﺔ‪.‬‬
‫‪.III‬‬
‫ﻗﻡ ﺑﺗﺭﻛﻳﺏ ﻋﻣﻭﺩ ﺍﻟﻣﺩﺧﻧﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻭﺩ ﺍﻟﻣﺩﺧﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ‪ .‬ﺛﻡ ﺍﺳﺣﺏ ﻋﻣﻭﺩ ﺍﻟﻣﺩﺧﻧﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ‬
‫ﻷﻋﻠﻰ‪ .‬ﺍﺿﺑﻁ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ‪.‬‬
‫‪.IV‬‬
‫ﺗﺣﺭﻳﻙ ﻋﻣﻭﺩ ﺍﻟﻣﺩﺧﻧﺔ ﻟﺿﺑﻁ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ‪ .‬ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ‪ ،‬ﻗﻡ ﺑﺗﻌﻠﻳﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﺗﺣﺔ‬
‫ﺍﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﻟﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﻟﺑﺭﺍﻏﻲ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻭﺭ ﺃﺩﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫ﻋﻣﻭﺩ ﺍﻟﻣﺩﺧﻧﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ‬
‫ﻋﻣﻭﺩ ﺍﻟﻣﺩﺧﻧﺔ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ‬
‫‪7‬‬
‫‪.4‬‬
‫ﺍﺭﻓﻊ ﻣﺩﺧﻧﺔ ﻣﻭﻗﺩ ﺍﻟﻁﻬﻲ ﻭﻋﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻁﺎﻑ ﻛﺗﻳﻔﺔ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ‪.‬‬
‫ﻣﺩﺧﻧﺔ ﻣﻭﻗﺩ‬
‫ﻁ‬
‫ﻛﺗﻳﻔﺔ‬
‫ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ‬
‫‪.5‬‬
‫ﺛﺑّﺕ ﺍﻟﺻﻣﺎﻡ ﻣﻥ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻭﺍﺣﺩ ﻓﻲ ﻣﺧﺭﺝ ﺍﻟﻬﻭﺍء ﺑﻣﺩﺧﻧﺔ ﻣﻭﻗﺩ ﺍﻟﻁﻬﻲ‪ .‬ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻗﻡ ﺑﺗﺭﻛﻳﺏ ﻣﺎﺳﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻡ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺻﻣﺎﻡ ﻣﻥ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻭﺍﺣﺩ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﺃﺩﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫ﻣﺎﺳﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻡ‬
‫ﻣﺩﺧﻧﺔ ﻣﻭﻗﺩ ﺍﻟﻁﻬﻲ‬
‫‪6‬‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻁﺭﺍﺯ ﺑﻠﻭﺣﺔ ﻣﺎﺋﻠﺔ‬
‫‪ ‬ﻗﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﺛﻘﻭﺏ ‪ 8 × 2‬ﻣﻡ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻭﺛﺑﺕ ﺍﻟﺑﺭﺍﻏﻲ ﻭﺳﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺑﺭﺍﻏﻲ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ )ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ(‬
‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﻣﺧﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ‪ ،‬ﻓﻳﻣﻛﻥ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﻣﺩﺧﻧﺔ ﻣﻭﻗﺩ ﺍﻟﻁﻬﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﻧﺑﻭﺏ ﺇﺧﺭﺍﺝ‬
‫)ﻣﺻﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻹﻳﻧﺎﻣﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻣﻭﻧﻳﻭﻡ ﺃﻭ ﺃﻧﺑﻭﺏ ﻣﺭﻥ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﺓ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺗﻌﺎﻝ ﺑﻘﻁﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ ‪ 150‬ﻣﻡ(‬
‫‪.1‬‬
‫ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ‪ ،‬ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻓﺻﻝ ﻗﺎﺑﺳﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺄﺧﺫ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ﻳﺟﺏ ﻭﺿﻊ ﻣﺩﺧﻧﺔ ﻣﻭﻗﺩ ﺍﻟﻁﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻓﺔ ‪ 75~65‬ﺳﻡ ﻓﻭﻕ ﻣﺳﻁﺢ ﺍﻟﻁﻬﻲ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺃﻓﺿﻝ ﺃﺩﺍء‪.‬‬
‫‪ 65‬ﺳﻡ‬
‫‪ 75‬ﺳﻡ‬
‫‪.3‬‬
‫ﺍﺛﻘﺏ ﻓﺗﺣﺎﺕ ‪ 8 × 3‬ﻣﻡ ﻻﺳﺗﻳﻌﺎﺏ ﺍﻟﻛﺗﻳﻔﺔ‪ .‬ﺍﺭﺑﻁ ﻭﺛﺑّﺕ ﺍﻟﻛﺗﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﺭﺍﻏﻲ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺳﺩﺍﺩﺓ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ‬
‫ﺑﺭﻏﻲ )‪ 4‬ﻣﻡ × ‪ 30‬ﻣﻡ(‬
‫‪ 107.5‬ﻣﻡ‬
‫ﻛﺗﻳﻔﺔ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ‬
‫‪4‬‬
‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻠﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ‬
‫ﺻﻭﺭﺓ ﺗﻭﺿﻳﺣﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻔﺎﺕ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻛﻣﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﺣﺎﻭﻳﺔ‬
‫‪1‬‬
‫ﻋﻣﻭﺩ ﺍﻟﻣﺩﺧﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ‬
‫‪1‬‬
‫ﻋﻣﻭﺩ ﺍﻟﻣﺩﺧﻧﺔ ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ‬
‫‪1‬‬
‫ﻛﺗﻳﻔﺔ ﻋﻣﻭﺩ ﺍﻟﻣﺩﺧﻧﺔ ﺍﻟﺳﻔﻠﻲ‬
‫‪1‬‬
‫ﻛﺗﻳﻔﺔ ﻋﻣﻭﺩ ﺍﻟﻣﺩﺧﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ‬
‫‪1‬‬
‫ﻟﻭﺣﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻖ‬
‫‪1‬‬
‫ﺳﺩﺍﺩﺍﺕ ﺭﺍﺅﻭﻝ ﻗﻁﺭ ‪8‬‬
‫ﻗﻁﺭ ‪ × 8‬ﻗﻁﺭ ‪ 6‬ﺑﻠﻭﻥ ﺃﺑﻳﺽ‬
‫‪9‬‬
‫ﺑﺭﺍﻏﻲ‬
‫ﺫﺍﺗﻳﺔ ﺍﻟﺛﻘﺏ ‪30×4.0‬‬
‫‪9‬‬
‫ﺑﺭﺍﻏﻲ ﺑﻘﻁﺭ ‪7.2‬‬
‫ﺫﺍﺗﻳﺔ ﺍﻟﺛﻘﺏ ‪8×4.0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ﻣﻘﺩﻣﺔ‬
‫ﻧﺷﻛﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻣﺩﺧﻧﺔ ﻣﻭﻗﺩ ﺍﻟﻁﻬﻲ ﻫﺫﻩ‪.‬‬
‫ﺻﻣﻡ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﻟﻳﻘﺩﻡ ﻟﻙ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻭﺻﻳﺎﻧﺗﻪ‪ .‬ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺷﻐﻳﻝ‬
‫ُ‬
‫ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ ﻭﺑﺄﻣﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻗﺭﺃ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﻭﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ‪.‬‬
‫ﺗﺗﻣﻳﺯ ﻣﺩﺧﻧﺔ ﻣﻭﻗﺩ ﺍﻟﻁﻬﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻟﻣﻭﺍﺩ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﻭﺗﺻﻣﻳﻣﻬﺎ ﺍﻻﻧﺳﻳﺎﺑﻲ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺯﻭﺩﺓ ﺑﻣﻭﺗﻭﺭ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﻛﺑﻳﺭ‬
‫ﻭﻗﻭﻱ ﻭﻣﺭﻭﺣﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻁﺭﺩ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ‪ ،‬ﻭﺗﻭﻓﺭ ﺃﻳﺿًﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻣﺗﺻﺎﺹ ﻛﺑﻳﺭﺓ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺿﻭﺿﺎء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ‪ ،‬ﻭﺑﻬﺎ‬
‫ً‬
‫ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ‪.‬‬
‫ﻣﺭﺷﺢ ﺷﺣﻭﻡ ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﻟﺗﺻﺎﻕ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻌﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻧﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﺔ‬
‫ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ‪.‬‬
‫ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻻ ﺗﺗﺭﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺃﺑﺩًﺍ ﻳﺷﻐﻠﻭﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫ﺗُﺧﺻﺹ ﻣﺩﺧﻧﺔ ﻣﻭﻗﺩ ﺍﻟﻁﻬﻲ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻧﺯﻟﻲ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻭﻏﻳﺭ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺑﺎﺭﺑﻛﻳﻭ ﻭﻣﺗﺎﺟﺭ ﺍﻟﻣﻘﻠﻳﺎﺕ‬
‫)ﺍﻟﺭﻭﺳﺕ( ﻭﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ‪.‬‬
‫ﻳﺟﺏ ﺗﻧﻅﻳﻑ ﻣﺩﺧﻧﺔ ﻣﻭﻗﺩ ﺍﻟﻁﻬﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺗﺭ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻧﺗﻅﺎﻡ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻣﻝ ﺟﻳﺩﺓ‪.‬‬
‫ّ‬
‫ﻧﻅﻑ ﻣﺩﺧﻧﺔ ﻣﻭﻗﺩ ﺍﻟﻁﻬﻲ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﻭﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺧﻁﺭ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻕ‪.‬‬
‫ﻳﺣﻅﺭ ﻋﻣﻝ ﺧﺑﺯ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻣﻥ ﻣﻭﻗﺩ ﺍﻟﻐﺎﺯ‪ .‬ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺟﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﻁﺑﺦ‪.‬‬
‫ﻗﺑﻝ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ‪ ،‬ﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺳﻠﻙ ﺗﻐﺫﻳﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻏﻳﺭ ﺗﺎﻟﻑ‪ .‬ﻳﺟﺏ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺳﻠﻙ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻑ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ‬
‫ﻓﻧﻲ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﺅﻫﻝ ﻓﻘﻁ‪.‬‬
‫ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﻬﻭﻳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺩﺧﻧﺔ ﺍﻟﻣﻭﻗﺩ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﻭﻗﺕ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺭﻕ ﺍﻟﻐﺎﺯ‬
‫ﺃﻭ ﻭﻗﻭﺩ ﺁﺧﺭ؛‬
‫ﻳﺟﺏ ﻋﺩﻡ ﺗﻔﺭﻳﻎ ﺍﻟﻬﻭﺍء ﺇﻟﻰ ﺃﻧﺑﻭﺏ ﻣﺩﺧﻧﺔ ﺗﻣﺭ ﺑﻪ ﺃﺑﺧﺭﺓ ﻋﺎﺩﻡ ﻣﻥ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﺣﺭﻕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺃﻭ ﻭﻗﻭﺩ ﺁﺧﺭ‪.‬‬
‫ﻳﺟﺏ ﺍﺳﺗﻳﻔﺎء ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺻﺭﻳﻑ ﺍﻟﻬﻭﺍء‪.‬‬
‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻏﻳﺭ ﻣﺧﺻﺹ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ )ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ( ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺩﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺳﻳﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﻋﺩﻳﻣﻲ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺅﻫﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ‬
‫ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻣﻥ ﺷﺧﺹ ﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺳﻼﻣﺗﻬﻡ‪.‬‬
‫ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺧﺿﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻟﻺﺷﺭﺍﻑ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﺏ‪.‬‬
‫ﻧﺎﺭﺍ ﺃﺳﻔﻝ ﻣﺩﺧﻧﺔ ﻣﻭﻗﺩ ﺍﻟﻁﻬﻲ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺷﻌﻝ ً‬
‫ﺗﻧﺑﻳﻪ‪ :‬ﻗﺩ ﺗﺻﺑﺢ ﺍﻷﺟﺯﺍء ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺳﺎﺧﻧﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻁﻬﻲ‪.‬‬
‫ﺧﻁﺭ ﺍﻟﺻﺩﻣﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ‬
‫‪ ‬ﺍﻗﺑﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺣﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺄﺧﺫ ﻣﻧﺎﺳﺏ ﻣﺗﺻﻝ ﺑﺎﻷﺭﺽ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﻣﺗﺷﻛ ًﻛﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻁﻠﺏ ﺍﻟﻧﺻﻳﺣﺔ ﻣﻥ ﻣﻬﻧﺩﺱ ﻣﺅﻫﻝ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻧﺣﻭ ﻣﻧﺎﺳﺏ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﺗﺑﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﻧﺷﻭﺏ ﺣﺭﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﺻﺩﻣﺔ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ‬
‫ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ‬
‫ﻣﻘﺩﻣﺔ ‪2 ......................................................................................................‬‬
‫ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ‪2 ........................................................................................‬‬
‫ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ (ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ) ‪4 ..........................................................................‬‬
‫ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ )ﺍﻟﺗﻬﻭﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ( ‪9 ...............................................................................‬‬
‫ﻭﺻﻑ ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺎﺕ‪10 ........................................................................................‬‬
‫ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ‪10 ..................................................................................................‬‬
‫ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ‪12 ..................................................................................................‬‬
‫ﺍﺳﺗﻛﺷﺎﻑ ﺍﻷﻋﻁﺎﻝ ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ‪13 .........................................................................‬‬
‫ﺧﺩﻣﺔ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻣﻼء ‪13 ..................................................................................‬‬
‫ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ‪14 ...........................................................................................‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻋﺭﺑﻲ‬
‫ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising