Candy | CVMAD60N | Candy CVMAD60N Manuale utente

Candy CVMAD60N Manuale utente
Αντικατάσταση ενός λαμπτήρα GU10
● Πιέστε το δακτυλίδι του φωτιστικού σώματος σφιχτά με το χέρι· στρίψτε το προς τα
αριστερά για να ξεβιδώσετε το φωτιστικό σώμα· αφαιρέστε το από τον
απορροφητήρα. Δείτε την εικ 11a.
Εικ 11A
Σ η μ α ν τ ι κ ό : σιγουρευτείτε ότι έχετε κλείσει την τροφοδοσία του ρεύματος πριν
καθαρίσετε τον απορροφητήρα ή αντικαταστήσετε λαμπτήρες.
Τοποθέτηση του φίλτρου άνθρακα
● Αφαιρέστε το φίλτρο για τα λίπη όπως φαίνεται στην εικ 12.
Εικ 12
● Βάλτε το φίλτρο άνθρακα επάνω στους πείρους οι οποίοι βρίσκονται στο άκρο του
μοτέρ· γυρίστε το φίλτρο άνθρακα προς τα δεξιά, μέχρι να αισθανθείτε ότι έχει
ασφαλίσει στην θέση του. Επαναλάβετε αυτή την διαδικασία για το δεύτερο φίλτρο
άνθρακα. Θα πρέπει να τοποθετήσετε ένα φίλτρο άνθρακα σε κάθε άκρο του μοτέρ.
Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο για τα λίπη. Δείτε την εικ 13.
Άνοιγμα
Εικ 13
Κλείσιμο
104
Instruction Manual
Καθαρισμός και Συντήρηση:
SAFETY PRECAUTIONS
 Keep children away from the product when it is operating and do not
allow them to play with or near the product.
 The cooker hood is for domestic use only, not suitable for barbecues,
delicatessens or other commercial use.
 All installation work must be carried out by a competent person or
qualified electrician.
 The cooker hood and its filter mesh should be cleaned regularly in order
to keep in good working order.
 The cooker hood must be disconnected from the power supply before
cleaning procedures.
 Clean the cooker hood according to the instruction manual to avoid the
risk of electric shock or product damage.
 Do not light any fire directly under the cooker hood.
 If there is any fault with your cooker hood, call the service department
immediately.
 Ensure there is enough ventilation when you are using the cooker hood
and hob at the same time.
 Do not connect the ducting system of the cooker hood to an existing
ventilation system which is being used for a gas hob or other fuel burning
appliance.
 Make sure that the voltage (V) and wattage (W) shown on the cooker
hood label meet the local requirements before installation and use.
 To ensure the cooker hood performs in perfect condition, read the
instruction manual carefully before installation and usage. Keep it in a
suitable place.
 In order to receive our best service for cooker hoods, keep the
maintenance card and invoice. Otherwise, the warranty service will be
void.
2
Καθαρισμός των φίλτρων για τα λίπη
● Ανοίξτε την πρόσοψη και τραβήξτε κάτω το φίλτρο για τα λίπη, όπως φαίνεται στην
εικ 10.
Εικ 10
● Μουλιάστε το για περίπου 3 λεπτά σε ζεστό νερό (40-50 βαθμοί) με ένα καθαριστικό
για τα λίπη και μετά βουρτσίστε το ελαφρά με μία μαλακή βούρτσα. Μην ασκείτε
υπερβολική πίεση, για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς σε αυτό.
● Μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα πλυντήριο πιάτων με καθαριστικό·ρυθμίστε την
θερμοκρασία σε περίπου 60 βαθμούς.
● Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά με κόκκους για τον καθαρισμό των μεταλλικών
μερών του απορροφητήρα, αλλιώς θα προκληθεί ζημιά
Αντικατάσταση ενός λαμπτήρα LED
● Χρησιμοποιώντας ένα ίσιο κατσαβίδι, σηκώστε απαλά το άκρο του φωτιστικού
σώματος από την βάση του, όπως φαίνεται στην εικ 11. Μόλις ελευθερωθεί το
φωτιστικό σώμα από την βάση, τραβήξτε το απαλά έξω από το φωτιστικό σώμα.
Υπάρχουν καλώδια συνδεδεμένα στο πίσω μέρος του φωτιστικού σώματος. Αφού
έχετε τραβήξει έξω το φωτιστικό σώμα και τα καλώδια σε ένα μικρό τμήμα,
μπορείτε να αποσυνδέσετε τα καλώδια τραβώντας τα έξω από τα φις σύνδεσης.
103
Function and Features
Οριζόντιος
Με κλίση
Εικ 8
Για να χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα σας:
Πως να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου
 The cooker hood is made of high-quality materials with streamlined design
according to technical and physical engineering theory, is high-end and luxury
with a modern aesthetic. There are also various kinds of styles for you to choose
from to make your kitchen perfect.
 Equipped with a high-power low-noise electric motor and centrifugal fan, it
produces strong suction, low noise, has a non stick grease filter and is easy to
clean.
 With the isolated low voltage circuit board control, 12vAC input, the lights are
more concentrated and use is much safer.
 The grease filter is easy to remove and clean; only wipe lightly for the motor and
other interior parts.
Special wind tunnel construction and oil collector design, avoiding redundant grease
left in the flue.
Installation
1. The cooker hood should be placed at a distance of
65-75 cm (26-30 inches) from the cooking surface for
the best effect. See Pic 1.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Συνδέστε την τροφοδοσία του ρεύματος· ο απορροφητήρας μπαίνει σε κατάσταση
αναμονής.
2. Using a drill bit with an 8 mm diameter, make 8 holes
in the wall at the position that you reserve for installing
the chimney and cooker hood body. See Pic 2.
Ο απορροφητήρας έχει μία συνολική επιλογή 3 ταχυτήτων. Χαμηλή ταχύτητα, μεσαία
ταχύτητα, υψηλή ταχύτητα.
3. Insert rawl plugs into the holes that you have drilled
for the cooker hood body, fasten 2 × support screw
ST4*40 mm halfway in, leaving them 2 mm out of the
wall. See Pic 2.
Πλήκτρο Off
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να σβήσετε το μοτέρ
4. Hang the cooker hood onto the support screws.
Πλήκτρο χαμηλής ταχύτητας
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να λειτουργήσει σε χαμηλή ταχύτητα.
Pic 1
Hole for inner
chimney
Πλήκτρο μεσαίας ταχύτητας
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να λειτουργήσει σε μεσαία ταχύτητα.
Hole for outer
chimney
Πλήκτρο υψηλής ταχύτητας
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να λειτουργήσει σε υψηλή ταχύτητα.
Hole for hood
body
Πλήκτρο φωτισμού
Safety hole
Πιέστε μία φορά· θα ανάψει το φως. Πιέστε και πάλι· το φως θα σβήσει.
Pic 2
102
3
5. Insert self-tap screw ST4*30 mm into the safety holes and fully fasten it to ensure
the cooker hood is well fixed. See pic 3.
9. Αφού τοποθετήσετε την εξωτερική καπνοδόχο στο επάνω μέρος του απορροφητήρα,
χρησιμοποιήστε αυτασφάλιστη βίδα ST4*8 mm για να στηρίξετε το μπράτσο της
καπνοδόχου στον απορροφητήρα. Στηρίξτε το μπράτσο της εξωτερικής καπνοδόχου
στον τοίχο χρησιμοποιώντας την αυτασφάλιστη βίδα ST4*40 MM. Δείτε την εικ 6.
Pic 3
6. Connect the coupling to the outlet of the cooker hood, and then connect the
ducting hose to the coupling. The other end of the ducting hose should be connected
to a discharge outlet that it is suitable for cooking vapours.
7. Use self tapping screw ST4*40 mm to fix the inner chimney bracket into the wall.
See pic 4.
Εικ 6
10. Τραβήξτε την εσωτερική καπνοδόχο έξω από την εξωτερική καπνοδόχο μέχρι να
φτάσει το μπράτσο στον τοίχο· στηρίξτε την χρησιμοποιώντας 2 × αυτασφάλιστες
βίδες ST4*8 MM. Δείτε την εικ 7.
Inner chimney bracket
Εικ 7
Pic 4
8. Put the inner chimney and outer chimney together and use self tapping screw
ST4*8mm to fix the outter chimney bracket onto the outer chimney. Make sure that
the inner chimney is adjustable inside the outerchimney. See pic 5.
Σημειώσεις:
●
Οποιαδήποτε εργασία τοποθέτησης θα πρέπει να εκτελείται από ένα προσοντούχο
άτομο ή πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
Outer chimney bracket
●
Μην συνδέετε το σύστημα αγωγών του απορροφητήρα σε οποιοδήποτε υπάρχον
σύστημα εξαερισμού το οποίο χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε άλλη συσκευή,
όπως θερμότερο σωλήνα, σωλήνα αερίου, σωλήνα ζεστού αέρα.
Outer chimney
●
Η γωνία κλίσης του σωλήνα εξαερισμού δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από
120º· θα πρέπει να κατευθύνετε τον σωλήνα οριζόντια, ή, εναλλακτικά, ο σωλήνας
θα πρέπει να πηγαίνει προς τα επάνω από το αρχικό σημείο και θα πρέπει να
οδηγείται σε ένα εξωτερικό τοίχο.
●
Μετά από την τοποθέτηση, σιγουρευτείτε ότι ο απορροφητήρας είναι επίπεδος για
την αποφυγή συγκέντρωσης λίπους στο ένα άκρο του. Δείτε την Εικ. 8.
Inner chimney
Pic 5
4
101
5. Βάλτε μία αυτασφάλιστη βίδα ST4*30 mm μέσα στις τρύπες ασφαλείας και σφίξτε
τις καλά έτσι ώστε να εξασφαλίσετε ότι ο απορροφητήρας έχει στηριχτεί σωστά. Δείτε
την εικ 3.
9. Positioning the outer chimney on the top of the cooker hood, use self tapping
screw ST4*8 mm to fix the chimney bracket to the cooker hood. Fix the outer
chimney bracket to the wall by using the ST4*40 MM self tapping screw. See pic 6.
Εικ 3
Pic 6
6. Συνδέστε τον σύνδεσμο στην έξοδο του απορροφητήρα, και μετά συνδέστε τον
σωλήνα του αγωγού στον σύνδεσμο. Το άλλο άκρο του σωλήνα του αγωγού θα πρέπει
να συνδεθεί σε μία έξοδο εξαγωγής η οποία είναι κατάλληλη για ατμούς μαγειρέματος.
10. Pull the inner chimney out from the outer chimney until it reaches the bracket on
the wall; fix it using 2 × ST4*8 MM self taping screw. See pic 7.
7. Χρησιμοποιήστε αυτασφάλιστη βίδα ST4*40 mm για να στηρίξετε το μπράτσο της
εσωτερικής καπνοδόχου στον τοίχο. Δείτε την εικ 4.
Μπράτσο εσωτερικής καπνοδόχου
Pic 7
Notes:
Εικ 4
8. Συνδέστε την εσωτερική καπνοδόχο και την εξωτερική καπνοδόχο μαζί και
χρησιμοποιήστε αυτασφάλιστη βίδα ST4*8mm για να στηρίξετε το μπράτσο της
εξωτερικής καπνοδόχου επάνω στην εξωτερική καπνοδόχο. Σιγουρευτείτε ότι ο
εσωτερική καπνοδόχος μπορεί να ρυθμιστεί μέσα στην εξωτερική καπνοδόχο. Δείτε την
εικ 5.
●
Any installation work must be carried out by a qualified electrician or competent
person.
●
Do not connect the ducting system of the hood to any existing ventilation
system which is being used for any other appliance, such as warmer tube, gas
tube, hot wind tube.
●
The angle of the bend of the ventilation pipe should not be less than 120º; you
must direct the pipe horizontally, or, alternatively, the pipe should go up from
the initial point and should be led to an outer wall.
●
After the installation, make sure that the cooker hood is level to avoid grease
collection at one end. See Pic. 8.
Εσωτερική καπνοδόχος
Μπράτσο εξωτερικής καπνοδόχου
Εξωτερική καπνοδόχος
Εικ 5
100
5
Λειτουργία και Χαρακτηριστικά
Horizontal
Slant
Pic 8
To use your cooker hood:
How to use the control panel
 Ο απορροφητήρας είναι κατασκευασμένος από υλικά υψηλής ποιότητας με
βελτιωμένο σχεδιασμό σύμφωνα με την τεχνική και φυσική θεωρία της μηχανικής,
είναι υψηλής απόδοσης και πολυτελής με μία μοντέρνα αισθητική. Υπάρχουν επίσης
διάφοροι τύποι στιλ για εσάς από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε για να κάνετε
ιδανική την κουζίνα σας.
 Εφοδιασμένος με ένα ηλεκτρικό μοτέρ υψηλής ισχύος χαμηλού θορύβου και ένα
φυγοκεντρικό ανεμιστήρα, παράγει ισχυρή αναρρόφηση, χαμηλά επίπεδα θορύβου,
έχει ένα αντικολλητικό φίλτρο λίπους και είναι εύκολος στον καθαρισμό του.
 Με το απομονωμένο κύκλωμα ελέγχου χαμηλής τάσης, εισόδου 12VAC, τα φώτα
είναι πιο συγκεντρωμένα και η χρήση είναι πολύ πιο ασφαλής.
 Το φίλτρο λίπους είναι εύκολο να αφαιρεθεί και να καθαριστεί· σκουπίστε μόνο
ελαφρά για το μοτέρ και τα υπόλοιπα εσωτερικά μέρη.
Ειδική κατασκευή αεροδυναμικής σήραγγας και σχεδιασμός συλλέκτη λαδιού,
αποτρέπουν την παραμονή του πλεονάζοντος λίπους μέσα στην καπνοδόχο.
Τοποθέτηση
OPERATION
Connect to the power supply; the cooker hood enters standby mode.
The cooker hood has a total of 3 speed selections. Low speed, medium speed, high
speed.
Off button
1. Ο απορροφητήρας πρέπει να τοποθετηθεί σε μία
απόσταση 65-75 cm (26-30 inches) από την επιφάνεια
μαγειρέματος για βέλτιστη απόδοση. Δείτε την Εικ 1.
2. Χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι διαμέτρου 8 mm, κάντε
8 τρύπες στον τοίχο στην θέση που έχετε δεσμεύσει για
την τοποθέτηση της καπνοδόχου και του σώματος του
απορροφητήρα. Δείτε την Εικ 2.
3. Βάλτε τα ούπα μέσα στις τρύπες τις οποίες έχετε
τρυπήσει για το σώμα του απορροφητήρα, βιδώστε 2 ×
βίδες συγκράτησης ST4*40 mm μέχρι το μισό μήκος τους,
αφήνοντας τες κατά 2 mm έξω από τον τοίχο. Δείτε την
Εικ 2.
Press this button to turn off the motor
Low Speed button
Press this button to operate at low speed.
4. Κρεμάστε τον απορροφητήρα στις βίδες συγκράτησης.
Εικ 1
Medium Speed button
Press this button to operate at medium speed.
Τρύπα για την
εσωτερική
καπνοδόχο
High Speed button
Press this button to operate at high speed.
Τρύπα για την
εξωτερική
καπνοδόχο
Light button
Τρύπα για το σώμα
του απορροφητήρα
Press once; the lighting will be on. Press again; the lighting will be off.
Τρύπα
ασφαλείας
Εικ 2
6
99
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το προϊόν όταν είναι σε λειτουργία και μην
τους επιτρέπετε να παίζουν με ή κοντά στο προϊόν.
 O απορροφητήρας προορίζεται για μόνο για οικιακή χρήση, είναι
ακατάλληλος για ψησταριές, καταστήματα ή άλλη εμπορική χρήση.
 Όλη η εργασία τοποθέτησης πρέπει να εκτελεστεί από ένα αρμόδιο άτομο ή
πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
 Ο απορροφητήρας και το δικτυωτό φίλτρο του πρέπει να καθαρίζονται
τακτικά έτσι ώστε να διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
 Ο απορροφητήρας πρέπει να αποσυνδέεται από την τροφοδοσία του
ρεύματος πριν από τις διαδικασίες καθαρισμού.
 Καθαρίστε τον απορροφητήρα όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο οδηγιών
χρήσης για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή την πρόκληση
ζημιάς στο προϊόν.
 Μην ανάβετε οποιαδήποτε φλόγα απευθείας κάτω από τον απορροφητήρα.
 Εάν υπάρχει οποιαδήποτε βλάβη με τον απορροφητήρα σας, καλέστε άμεσα
το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης.
 Σιγουρευτείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός όταν χρησιμοποιείτε τον
απορροφητήρα και τις εστίες ταυτόχρονα.
 Μην συνδέσετε το σύστημα αγωγών του απορροφητήρα σε ένα υπάρχον
σύστημα εξαερισμού που χρησιμοποιείται για εστίες αερίου ή άλλη συσκευή
καύσης καυσίμου.
 Πριν από την τοποθέτηση και την χρήση σιγουρευτείτε ότι η τάση (V) και η
ισχύς (W) που αναγράφονται επάνω στην ετικέτα του απορροφητήρα
πληρούν τις τοπικές προϋποθέσεις.
 Για να εξασφαλίσετε ότι ο απορροφητήρας λειτουργεί σε άριστες συνθήκες,
διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πριν από την
τοποθέτηση και την χρήση. Φυλάξτε το σε ένα κατάλληλο μέρος.
 Για να μπορέσετε να λάβετε την καλύτερη εξυπηρέτηση για απορροφητήρες,
φυλάξτε την κάρτα συντήρησης και το τιμολόγιο. Αλλιώς, η υπηρεσία της
εγγύησης δεν θα ισχύει.
98
Cleaning and Maintenance:
Cleaning the anti-grease filters
● Open the panel and pull down the grease filter, as shown in pic 10.
Pic 10
● Soak them for about 3 minutes in warm water (40-50 degrees) with a greaseloosening detergent then brush gently with a soft brush. Do not apply too much
pressure, to avoid damaging it.
● It can be put into a dishwasher with detergent; set the temperature at around
60 degrees.
● Do not use abrasive detergents for cleaning the metal parts of the cooker hood,
otherwise it will be damaged
Changing a light bulb for LED
● Using a flat -headed screwdriver, gently prise the edge of the light unit out of the
fixture, as shown in pic 11. Once the light unit has been released from the light,
gently pull out the light unit. There are wires connected to the back of the light
unit. Once you have pulled out the light unit and wires a short distance, you can
disconnect the wires by pulling them out of the connectors.
7
Changing a light bulb for GU10
● Press the ring of the light unit tightly by hand; turn it counterclockwise to
Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
unscrew the light unit; take it out of the cooker hood. See pic 11a.
Pic 11A
Important: make sure the power supply is shut off before cleaning the cooker hood
or changing the lamps.
Fitting the carbon filter
● Remove the grease filter as shown in pic 12.
Pic 12
● Fit the carbon filter over the pins that are located at the end of the motor; turn
the carbon filter clockwise, until you feel it click into place. Repeat this process
for second carbon filters. You need to place a carbon filter at either end of the
motor. Refit the grease filters. See pic 13.
Open
Pic 13
Close
8
97
Zamjena žarulje za GU10
● Rukom čvrsto pritisnite prsten svjetlosne jedinice; okrenite ga u suprotnom
Manuel d'instructions
smjeru od kazaljke na satu da biste odvili svjetlosnu jedinicu; izvucite je iz
kuhinjske nape. Pogledajte sliku 11a.
Slika 11A.
Va ž no: napajanje mora biti isključeno prije čišćenja kuhinjske nape ili zamjene
žarulja.
Postavljanje filtra s umetkom od ugljena
● Uklonite filtar masnoća kako je prikazano na slici 12.
Slika 12.
● Postavite filtar s umetkom od ugljena iznad zatika na kraju motora; okrenite filtar
s umetkom od ugljena u smjeru kazaljke na satu dok ne osjetite škljocaj, tj. da je
ušao u pravi položaj. Ponovite ovaj postupak za druge filtre s umetkom od
ugljena. Trebate staviti filtar s umetkom od ugljena na svaki kraj motora. Ponovo
postavite filtre masnoća. Pogledajte sliku 13.
Otvoreno
Slika 13.
Zatvoreno
96
9
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
 Maintenez les enfants éloignés du produit lorsqu'il fonctionne et ne les
laissez pas jouer avec ou près du produit.
 La hotte de cuisson est destinée à un usage domestique uniquement, elle
n'est pas adaptée pour les barbecues, la charcuterie ou autre utilisation
commerciale.
 Tous les travaux d'installation doivent être réalisés par une personne
compétente ou un électricien qualifié.
 La hotte de cuisson et son filtre à mailles doivent être nettoyés
régulièrement afin de la maintenir en bon état de marche.
 La hotte de cuisson doit être débranchée avant les procédures de
nettoyage.
 Nettoyez la hotte de cuisson selon le manuel d'instructions afin d'éviter
tout risque de choc électrique ou de dommage au produit.
 N'allumez aucun feu directement sous la hotte de cuisson.
 En cas de défaillance de votre hotte de cuisson, appelez immédiatement
le service après-vente.
 Assurez-vous qu'il y ait suffisamment de ventilation lorsque vous utilisez la
hotte de cuisson et la plaque de cuisson en même temps.
 Ne connectez pas le système de conduits de la hotte de cuisson à un
système de ventilation existant qui est utilisé pour une plaque de cuisson
à gaz ou un autre appareil à combustible.
 Assurez-vous que la tension (V) et la puissance (W) indiquées sur
l'étiquette de la hotte sont conformes aux conditions requises avant
l'installation et l'utilisation.
 Pour s'assurer que la hotte fonctionne parfaitement, il convient de lire
minutieusement le manuel d'instructions avant l'installation et l'utilisation.
Conservez-le dans un endroit adapté.
 Afin de recevoir notre meilleur service pour les hottes de cuisson,
conservez la carte de maintenance et la facture. Autrement, le service de
garantie sera annulé.
10
Čišćenje i održavanje:
Čišćenje filtara za odmašćivanje
● Otvorite ploču i izvucite filtar masnoća, kako je prikazano na slici 10.
Slika 10.
● U vruću vodu (40 – 50 stupnjeva) ulijte sredstvo za otapanje masnoća i namačite
filtre oko 3 minute, a zatim lagano obrišite mekanom četkom. Da biste izbjegli
oštećenje filtra, ne pritišćite prejako.
● Možete ga staviti u perilicu posuđa s deterdžentom; postavite temperaturu na
oko 60 stupnjeva.
● Ne rabite abrazivne deterdžente pri čišćenju metalnih dijelova kuhinjske nape jer
ćete ih oštetiti.
Zamjena žarulje za LED
● Odvijačem sa širokom glavom lagano odvijte rub svjetlosne jedinice iz ugrađenog
elementa, kako je prikazano na slici 11. Nakon što je svjetlo uklonjeno iz
svjetlosne jedinice, lagano izvucite svjetlosnu jedinicu. Na stražnju stranu
svjetlosne jedinice spojene su žice. Nakon što ste svjetlosnu jedinicu i žice izvukli
na kratku udaljenost, možete izvući žice iz konektora i tako ih isključiti.
95
Fonctions et caractéristiques
Vodoravno
Nagnuto
Slika 8.
Uporaba vaše kuhinjske nape:
Kako rabiti upravljačku ploču
 La hotte de cuisson est réalisée en matériaux de grande qualité avec un design
fluide conforme aux théories du génie technique et physique, c'est un produit
haut de gamme et de luxe à l'esthétique moderne. Elle se présente également
dans différents styles afin de vous permettre de choisir le produit idéal pour
votre cuisine.
 Équipée d'un moteur électrique et d'un ventilateur centrifuge très puissants et
peu bruyants, elle produit une aspiration forte, un faible bruit, dispose d'un filtre
à graisse non collant et est facile à nettoyer.
 Avec la commande à circuit imprimé basse tension isolée, l'entrée 12 VCA, les
lumières sont plus concentrées et son utilisation est bien plus sûre.
 Le filtre à graisse est facile à enlever et à nettoyer ; il suffit d'essuyer légèrement
le moteur et les autres pièces intérieures.
Une construction spéciale de la soufflerie et le design du collecteur d'huile, évitent de
laisser de la graisse en surplus dans le tuyau d'évacuation.
Installation
RAD
Spojite kuhinjsku napu na izvor napajanja; pokreće se mod spremnosti za rad.
1. Pour obtenir l'effet optimum, la hotte doit être placée
à une distance de 65-75 cm (26-30 pouces) de la surface
de cuisson pour obtenir le meilleur effet. Voir photo 1.
Kuhinjska napa ima ukupno 3 različite brzine. Mala brzina, srednja brzina, velika
brzina.
2. En utilisant un foret de 8 mm de diamètre, percer
8 trous dans le mur à l'endroit où vous souhaitez
installer le conduit et le corps de la hotte. Voir photo 2.
Gumb za isključenje (Off)
Pritisnite ovaj gumb da biste pokrenuli motor
3. Insérez les chevilles dans les trous que vous avez
percés pour le corps de la hotte, fixez 2 vis de support
ST4*40 mm à moitié, en les laissant ressortir de 2 mm
du mur. Voir photo 2.
Gumb za malu brzinu
4. Suspendez la hotte sur les vis de support.
Pritisnite ovaj gumb za rad pri maloj brzini.
Photo 1
Gumb za srednju brzinu
Pritisnite ovaj gumb za rad pri srednjoj brzini.
Trou pour le
conduit
intérieur
Gumb za veliku brzinu
Pritisnite ovaj gumb za rad pri velikoj brzini.
Trou pour le
conduit
extérieur
Gumb za svjetlo
Trou pour le corps
de la hotte
Pritisnite jednom, osvjetljenje se uključuje. Pritisnite ponovo, osvjetljenje se
isključuje.
Trou de
sécurité
Photo 2
94
11
5. Insérez la vis auto-taraudeuse ST4*30 mm dans les trous de sécurité et fixez-la
totalement pour garantir une fixation correcte de la hotte. Voir photo 3.
9. Postavite vanjski dimnjak na vrh kuhinjske nape i vijkom za samonarezivanje
unutarnjih navoja ST4*8 mm pričvrstite nosač dimnjaka na kuhinjsku napu. Vijkom
za samonarezivanje unutarnjih navoja ST4*40 mm pričvrstite nosač vanjskog
dimnjaka na zid. Pogledajte sliku 6.
Photo 3
6. Connectez le raccord à la sortie de la hotte, puis connectez le tuyau au raccord.
L'autre extrémité du tuyau doit être raccordée à une sortie d'évacuation adaptée
pour les vapeurs de cuisson.
7. Utilisez une vis auto-taraudeuse ST4*40 mm pour fixer le support de conduit
intérieur dans le mur. Voir photo 4.
Slika 6.
10. Izvucite unutarnji dimnjak iz vanjskog dimnjaka dok ne dosegne nosač na zidu;
učvrstite ga rabeći 2 vijka za samonarezivanje unutarnjih navoja ST4*8 mm.
Pogledajte sliku 7.
Support de conduit intérieur
Slika 7.
Napomene:
Photo 4
8. Placez le conduit intérieur et le conduit extérieur ensemble et utilisez une vis autotaraudeuse ST4*8 mm pour fixer le support de conduit extérieur sur ce dernier.
Assurez-vous que le conduit intérieur est réglable à l'intérieur du conduit extérieur.
Voir photo 5.
Conduit intérieur
●
Bilo kakve radnje ugradnje moraju obaviti kvalificirani električar ili stručna osoba.
●
Ne spajajte sustav zračnih kanala nape na bilo koji postojeći sustav ventilacije
koji se rabi za druge uređaje, npr. za cijev za grijanje, plinsku cijev, cijev za topli
zrak.
●
Kut savijanja ventilacijske cijevi ne bi smio biti manji od 120º, morate usmjeriti
cijev vodoravno, ili, cijev bi trebala ići prema gore od početne točke i voditi do
vanjskog zida.
●
Nakon ugradnje kuhinjska napa mora biti ravna da se masnoće ne bi nakupljale
na jednom kraju. Pogledajte Sliku 8.
Support de conduit extérieur
Conduit extérieur
Photo 5
12
93
5. Umetnite vijak za samonarezivanje unutarnjih navoja ST4*30 mm u sigurnosne
rupe i potpuno ga pričvrstite da biste osigurali da je kuhinjska napa dobro
pričvršćena. Pogledajte sliku 3.
9. En positionnant le conduit extérieur sur le dessus de la hotte, utilisez une vis autotaraudeuse ST4*8 mm pour fixer le support de conduit à la hotte. Fixez le support de
conduit extérieur au mur en utilisant la vis auto-taraudeuse ST4*40 mm. Voir
photo 6.
Slika 3.
6. Spojite spojku na izlaz kuhinjske nape, zatim spojite savitljivu cijev zračnih kanala
na spojku. Drugi kraj savitljive cijevi zračnih kanala treba se spojiti na izlaz za ispust
prikladan za pare koje nastaju kuhanjem.
7. Vijkom za samonarezivanje unutarnjih navoja ST4*40 mm pričvrstite nosač
unutarnjeg dimnjaka na zid. Pogledajte sliku 4.
Photo 6
10. Tirez le conduit intérieur hors du conduit extérieur jusqu'à ce qu'il atteigne le
support sur le mur, fixez-le en utilisant 2 vis auto-taraudeuses 2 × ST4*8 mm. Voir
photo 7.
Nosač unutarnjeg dimnjaka
Photo 7
Notes :
Slika 4.
●
Tous les travaux d'installation doivent être réalisés par un électricien qualifié ou
une personne compétente.
●
Ne connectez pas le système de conduit de la hotte à un système de ventilation
existant utilisé pour un autre appareil, comme un tuyau de réchaud, un tuyau de
gaz, un tuyau de vent chaud.
Nosač vanjskog dimnjaka
●
L'angle de courbure du conduit de ventilation ne doit pas être inférieur à 120º ;
vous devez diriger le conduit horizontalement, ou alternativement, le conduit
doit monter depuis le point initial et doit être dirigé jusqu'au mur extérieur.
Vanjski dimnjak
●
Après l'installation, assurez-vous que la trémie est de niveau pour éviter la
récupération de graisse à une extrémité. Voir photo 8.
8. Stavite zajedno unutarnji i vanjski dimnjak i vijkom za samonarezivanje unutarnjih
navoja ST4*8 mm pričvrstite nosač vanjskog dimnjaka na vanjski dimnjak. Pobrinite
se da se unutarnji dimnjak može namjestiti u vanjskom dimnjaku. Pogledajte sliku 5.
Unutarnji dimnjak
Slika 5.
92
13
Funkcija i značajke
Horizontal
Inclinaison
Photo 8
Pour utiliser votre hotte :
Comment utiliser le panneau de commandes
 Kuhinjska napa izrađena je od visokokvalitetnih materijala, aerodinamičnog
dizajna, prema tehničkoj i fizičkoj teoriji; to je luksuzan proizvod, moderno
estetskog izgleda. Možete izabrati između nekoliko različitih stilova i tako učiniti
svoju kuhinju savršenom.
 Opremljena električnim motorom visoke snage koji ne proizvodi mnogo buke te
centrifugalnim ventilatorom, odlikuje se snažnim usisom, nije bučna, ima filtar
masnoća koji se ne lijepi i lako ju je očistiti.
 Zahvaljujući izoliranoj upravljačkoj ploči s niskonaponskim strujnim krugom,
ulazom od 12vAC, svjetla su koncentriranija i uporaba je mnogo sigurnija.
 Filtar masnoća lako je ukloniti i očistiti; trebate samo lagano prebrisati motor i
ostale unutarnje dijelove.
Posebni način izgradnje tunela za vjetar i dizajn sabirnika ulja čime se izbjegava višak
masnoće u dimovodu.
Ugradnja
FONCTIONNEMENT
Branchez l'alimentation électrique ; la hotte se met en mode veille.
La hotte propose 3 sélections de vitesses possibles. Basse vitesse, vitesse moyenne,
grande vitesse.
Bouton Arrêt
Appuyez sur ce bouton pour éteindre le moteur
Bouton basse vitesse
1. Kuhinjsku napu treba postaviti na udaljenost
65 - 75 cm (26 – 30 inča) od površine za kuhanje radi
najboljeg učinka. Pogledajte Sliku 1.
2. Šiljkom bušilice promjera 8 mm napravite 8 rupa u
zidu na mjestu koje ste odredili za ugradnju dimnjaka i
kućišta kuhinjske nape. Pogledajte Sliku 2.
3. Umetnite dosjedne zatike u rupe koje ste izbušili za
kućište kuhinjske nape, pričvrstite 2 potporna vijka
ST4*40 mm napola unutra, tj. neka 2 mm bude izvan
zida. Pogledajte Sliku 2.
4. Objesite kuhinjsku napu na potporne vijke.
Appuyez sur ce bouton pour lancer le fonctionnement à basse vitesse.
Slika 1.
Bouton vitesse moyenne
Appuyez sur ce bouton pour lancer le fonctionnement à vitesse moyenne.
Rupa za
unutarnji
dimnjak
Bouton grande vitesse
Appuyez sur ce bouton pour lancer le fonctionnement à grande vitesse.
Rupa za vanjski
dimnjak
Bouton Éclairage
Rupa za kućište
nape
Appuyez une fois, l'éclairage s'allume. Appuyez à nouveau, l'éclairage s'éteint.
Sigurnosna
rupa
Slika 2.
14
91
SIGURNOSNE MJERE OPREZA
 Pobrinite se da se djeca drže podalje od proizvoda kad radi i nemojte im
dopustiti da se igraju proizvodom ili blizu njega.
 Kuhinjska napa namijenjena je samo kućnoj uporabi, nije prikladna za
roštilje, trgovine delikatesama ili u druge komercijalne svrhe.
 Samo stručna osoba ili kvalificirani električar mogu obaviti ugradnju.
 Da bi bili u dobrom radnom stanju, kuhinjsku napu i njezinu mrežu za
filtriranje treba redovito čistiti.
 Prije čišćenja, treba isključiti dovod struje kuhinjske nape.
 Da biste izbjegli rizik od strujnog udara ili oštećenja proizvoda, očistite
kuhinjsku napu prema priručniku s uputama.
 Nikada ne palite vatru izravno ispod kuhinjske nape.
 Ako postoji bilo kakvi problem s kuhinjskom napom, odmah zovite servisni
odjel.
 Pobrinite se za dovoljno ventilacije kada istovremeno rabite kuhinjsku
napu i površinu za kuhanje.
 Ne spajajte sustav zračnih kanala kuhinjske nape na postojeći sustav
ventilacije koji se rabi za plinsku površinu za kuhanje ili drugi uređaj koji
izgara gorivo.
 Prije ugradnje i uporabe, pobrinite se da su napon (V) i snaga (W)
prikazani na naljepnici kuhinjske nape u skladu s lokalnim uvjetima.
 Da bi vaša kuhinjska napa odlično radila, pažljivo pročitajte priručnik s
uputama prije ugradnje i uporabe. Čuvajte je na prikladnom mjestu.
 Čuvajte listić za održavanje i račun da biste mogli ostvariti najbolje
servisne usluge za kuhinjske nape. Inače, jamstvo se poništava.
Nettoyage et Maintenance :
Nettoyage des filtres anti-graisse
● Ouvrez le panneau et tirez le filtre à graisse, comme indiqué sur la photo 10.
Photo 10
● Immergez-le pendant environ 3 minutes dans de l'eau tiède (40-50 degrés) avec
un détergent dégraissant puis brossez doucement avec une brosse douce.
N'appliquez pas trop de pression, pour éviter de l'endommager.
● Le filtre peut passer au lave-vaisselle ; réglez la température à environ 60 degrés.
● N'utilisez pas de détergents abrasifs pour nettoyer les pièces métalliques de la
hotte, cela risquerait de l'endommager.
Remplacement d'une ampoule à DEL
● En utilisant un tournevis à tête plate, faire prise sur le bord de l'unité d'éclairage
pour la sortir, comme indiqué sur la photo 11. Une fois que l'unité d'éclairage a
été enlevée du système, tirez lentement l'unité d'éclairage. Des câbles sont
branchés à l'arrière de l'unité d'éclairage. Une fois que vous avez sorti l'unité
d'éclairage et les câbles sur une courte distance, vous pouvez débrancher les
câbles en les sortant des connecteurs.
90
15
Remplacement d'une ampoule pour GU10
● Appuyez sur la bague de l'unité d'éclairage à la main ; tournez-la dans le sens
contraire aux aiguilles d'une montre pour dévisser l'unité d'éclairage ; sortez-la de
Priručnik s uputama
la hotte. Voir photo 11A.
Photo 11A
Important : assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant de
nettoyer la hotte ou de remplacer les ampoules.
Installation du filtre à charbon
● Enlevez le filtre à graisse comme indiqué sur la photo 12.
Photo 12
● Installez le filtre à charbon sur les broches situées à l'extrémité du moteur ;
tournez le filtre à charbon dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à
entendre le clic qui indique sa mise en place. Répétez ce processus pour les
seconds filtres à charbon. Vous devez placer un filtre à charbon à chaque
extrémité du moteur. Replacez les filtres à graisse. Voir photo 13.
Ouvrir
Photo 13
Fermer
16
89
Schimbarea unui bec GU10
● Apăsaţi ferm inelul unităţii de lumină cu mâna; rotiţi-l în sens contrar acelor de ceasornic
Gebrauchsanweisung
pentru a deşuruba unitatea de lumină; scoateţi-o din hota aragazului. Consultaţi
figura 11a.
Figura 11A
Important: asiguraţi-vă că alimentarea este oprită înainte să curăţaţi hota sau să
schimbaţi becurile.
Montarea filtrului de carbon
● Îndepărtarea filtrului de grăsime aşa cum se arată în figura 12.
Figura 12
● Potriviţi filtrul de carbon peste pinii care se află la capătul motorului; rotiţi filtrul de
carbon în sensul acelor de ceasornic până când auziţi un clic. Repetaţi procesul pentru al
doilea filtru de carbon. Trebuie să plasaţi un filtru de carbon la fiecare capăt al
motorului. Puneţi la loc filtrele de grăsime. Vezi Fig. 13
Deschis
Figura 13
Închis
88
17
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Curăţare şi întreţinere:
 Halten Sie während des Betriebs Kinder vom Produkt fern und lassen Sie sie
nicht mit oder in der Nähe des Produkts spielen.
 Die Dunstabzugshaube ist nur für den häuslichen Gebrauch vorgesehen und
nicht für andere Zwecke wie Grillpartys, Feinkostgeschäfte oder eine
gewerbliche Nutzung geeignet.
 Sämtliche Installationsarbeiten müssen von einer fachkundigen Person oder
einem ausgebildeten Elektriker ausgeführt werden.
 Die Abzugshaube und ihr Filter müssen regelmäßig gereinigt werden, damit
sie einwandfrei funktionieren.
 Bevor Reinigungsmaßnahmen durchgeführt werden, muss die Abzugshaube
von der Stromversorgung abgetrennt werden.
 Reinigen Sie die Abzugshaube wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben,
um die Gefahr eines Stromschlags oder Schadens am Produkt zu vermeiden.
 Entzünden Sie keinesfalls offenes Feuer direkt unter der Abzugshaube.
 Bei Unregelmäßigkeiten mit der Abzugshaube wenden Sie sich bitte
umgehend an den Kundendienst.
 Achten Sie auf eine ausreichende Entlüftung, wenn Sie Abzugshaube und
Gasherd gleichzeitig benutzen.
 Schließen Sie das Luftkanalsystem der Abzugshaube nicht an ein
vorhandenes Entlüftungssystem an, das für einen Gasherd oder eine andere
Feuerstätte benutzt wird.
 Achten Sie vor der Installation und Benutzung der Abzugshaube darauf,
dass die auf dem Typenschild angegebenen Werte für Spannung (V) und
Watt (W) den jeweils geltenden Vorschriften entsprechen.
 Lesen Sie vor der Installation und Benutzung der Abzugshaube aufmerksam
die Gebrauchsanweisung, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei
Curăţare şi filtre antigrăsime
funktioniert. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung an einem geeigneten
Platz auf.
 Bewahren Sie Wartungskarte und Rechnung auf, um unseren Kundendienst
für Abzugshauben in Anspruch nehmen zu können. Andernfalls verfallen die
Garantieleistungen.
18
● Deschideţi panoul şi trageţi în jos filtrul de grăsime, aşa cum se arată în figura 10.
Figura 10
● Inmuiaţi-l pentru aproximativ 3 minute în apă caldă (40-50 grade) cu un detergent care
dizolvă grăsimile apoi periaţi uşor cu o perie moale. Nu apăsaţi excesiv pentru a evita
deteriorarea acestuia.
● Se poate pune în maşina de spălat vase cu detergent; setaţi temperatura în jur de 60 de
grade.
● Nu folosiţi detergenţi abrazivi pentru curăţarea pieselor metalice ale hotei, altfel se va
deteriora
Schimbarea unui bec cu LED
● Folosind o şurubelniţă cu cap plat, apucaţi uşor marginea unităţii de iluminat, aşa cum
se arată în Figura 11. Odată ce unitatea de lumină a fost deconectată, trageţi uşor de
ea. În spatele unităţii sunt conectate fire. Odată ce aţi scos unitatea de lumină şi firele,
puteţi deconecta firele trăgându-le afară din conectori.
87
Funktionen und Merkmale
Orizontal
Înclinat
Figura 8
Pentru a folosi hota:
Cum se foloseşte panoul de comandă
 Die Abzugshaube besteht aus hochwertigen Materialien, wurde nach neuesten
technischen und physikalischen Erkenntnissen konzipiert, und ist ein luxuriöses
High-end-Produkt mit einer modernen Ästhetik. Es stehen verschiedene
Ausführungen zur Auswahl, die Ihre Küche perfekt machen.
 Dank eines hochleistungsfähigen, geräuscharmen Elektromotors und
Zentrifugalgebläses erzeugt sie eine starke Sogwirkung bei minimaler
Geräuschentwicklung. Sie hat einen Antihaft-Fettfilter und lässt sich leicht reinigen.
 Die isolierte Niederspannungs-Steuerplatine (12-VAC-Eingang) sorgt für eine
bessere Fokussierung der Leuchten und mehr Sicherheit.
 Der Fettfilter lässt sich leicht entfernen und reinigen. Der Motor und die sonstigen
Komponenten im Inneren sind nur vorsichtig abzuwischen.
Eine spezielle Windkanalkonstruktion und Ölauffangvorrichtung vermeiden, dass Fett im
Abzug verbleibt.
Installation
1. Um ihre optimale Wirkung zu erzielen, sollte die
Abzugshaube in einem Abstand von 65-75 cm von der
Kochstelle montiert werden (siehe Abb. 1).
FUNCŢIONARE
Coonectaţi la priză; hota intră în modul de aşteptare.
Hota are 3 viteze. Viteză mică, medie, mare.
Butonul oprit (off)
2. Bohren Sie mit einem Bohrer mit 8 mm Durchmesser
acht Löcher an der Stelle in die Wand, an der Sie den
Abzugskanal und das Gehäuse der Dunstabzugshaube
installieren wollen (siehe Abb. 2).
Apăsaţi acest buton pentru a opri motorul
3. Setzen Sie Dübel in die Bohrlöcher ein und bringen
Sie zwei Stützschrauben (ST4*40 mm) so an, dass Sie
2 mm aus der Wand hervorstehen (siehe Abb. 2).
Butonul de viteză mică
4. Hängen Sie die Abzugshaube an den Stützschrauben
auf.
Apăsaţi acest buton pentru a funcționa la viteză mică.
Abb. 1
Butonul de viteză medie
Apăsaţi acest buton pentru a funcţiona la viteză medie.
Loch für
inneren
Abzugskanal
Buton pentru viteză mare
Loch für
äußeren
Abzugskanal
Apăsaţi acest buton pentru a funcționa la viteză mare.
Loch für
Abzugshaubengehäuse
Buton pentru lumină
Apăsaţi o dată; lumina se va aprinde. Apăsaţi o dată; lumina se va stinge.
Sicherungsloch
Abb. 2
86
19
5. Setzen Sie eine selbstschneidende Schraube (ST4*30 mm) in die Sicherungslöcher
und ziehen Sie sie vollständig an, um sicherzustellen, dass die Abzugshaube fest sitzt
(siehe Abb. 3).
9. Poziţionaţi coşul extern în partea superioară a hotei aragazului, utilizaţi şurubul
autofiletant ST4*8 mm pentru a fixa suportul coşului de fum la hota aragazului. Fixaţi
suportul coşului extern pe perete folosind şurubul autofiletant ST4*40 MM. Vezi Fig. 6
Abb. 3
Figura 6
6. Verbinden Sie die Abdeckung mit dem Auslass der Abzugshaube und dann das
Abzugsrohr mit der Abdeckung. Das andere Ende des Abzugsrohrs ist mit einer
Auslassöffnung zu verbinden, die für Kochdünste geeignet ist.
10. Scoateţi coşul intern din coşul extern până ce ajunge la suportul de pe perete; fixaţi-l
folosind 2 şuruburi autofiletante 2×ST4*8 MM. Vezi Fig. 7
7. Befestigen Sie mit einer selbstschneidenden Schraube (ST4*40 mm) die innere
Abzugshalterung an der Wand (siehe Abb. 4).
Innere Abzugshalterung
Figura 7
Note:
●
Orice lucrare de instalare trebuie executată de un electrician calificat sau o persoană
competentă.
●
Nu conectaţi sistemul de conducte al hotei la un sistem de ventilaţie existent care este
folosit pentru alt aparat electrocasnic, cum ar fi o ţeavă mai caldă, o ţeavă de gaz, o
ţeavă cu aer cald.
●
Unghiul de îndoire al conductei de ventilare nu ar trebui să fie mai mic de 120º; trebuie
să direcţionaţi conducta orizontal, sau, alternativ, conducta ar trebui să meargă la
punctul iniţial şi trebuie dusă la un perete exterior.
●
După instalare, asiguraţi-vă că hota aragazului este nivelată pentru a evita acumularea
grăsimii la un capăt. Consultaţi Fig. 8.
Abb. 4
8. Setzen Sie inneren und äußeren Abzugskanal zusammen und nehmen Sie eine
selbstschneidende Schraube (ST4*8 mm), um die äußere Abzugshalterung am äußeren
Abzug zu befestigen . Achten Sie darauf, dass sich der innere Abzugskanal im äußeren
Abzugskanal verstellen lässt (siehe Abb. 5).
Innerer Abzugskanal
Äußere Abzugshalterung
Äußerer Abzugskanal
Abb. 5
20
85
5. Introduceţi şurubul autofiletant ST4*30 mm în orificiul de siguranţă pentru a vă asigura
că hota este bine fixată. Vezi Fig. 3
9. Setzen Sie den äußeren Abzugskanal oben auf die Abzugshaube und nehmen Sie
eine selbstschneidende Schraube (ST4*8 mm), um die Abzugshalterung an der
Abzugshaube zu befestigen. Befestigen Sie die äußere Abzugshalterung mit einer
selbstschneidenden Schraube (ST4*40 mm) an der Wand (siehe Abb. 6).
Figura 3
6. Conectaţi racordul la ieşirea din hota aragazului şi apoi conectaţi furtunul conductei la
racord. Celălalt capăt al furtunului conductei trebuie să fie conectat la ieşirea evacuării
adecvată vaporilor rezultaţi în urma gătitului.
7. Utilizaţi şuruburi autofiletante ST4*40 mm pentru a fixa suportul coşului de fum intern în
perete. Vezi Fig. 4
Abb. 6
10. Ziehen Sie den inneren Abzugskanal aus dem äußeren Abzugskanal so weit heraus,
bis er die Halterung an der Wand erreicht, und befestigen Sie ihn dann mit zwei
selbstschneidenden Schrauben (ST4*8 mm; siehe Abb. 7).
Suportul coşului intern
Abb. 7
Hinweise:
Figura 4
8. Puneţi împreună coşul de fum intern şi extern şi folosiţi şuruburi autofiletante ST4*8mm
pentru a fixa suportul coşului de fum extern pe acesta. Asiguraţi-vă că coşul de fum intern
este reglabil în interiorul coşului extern. Vezi Fig. 5
●
Sämtliche Installationsarbeiten müssen von einer fachkundigen Person oder einem
ausgebildeten Elektriker ausgeführt werden.
●
Schließen Sie das Luftkanalsystem der Abzugshaube nicht an ein vorhandenes
Entlüftungssystem an, das für andere Vorrichtungen (z. B. Gasherd o. ä.) benutzt
wird.
●
Das Entlüftungsrohr muss einen Neigungswinkel von mindestens 120º haben und
horizontal ausgerichtet sein; alternativ kann das Rohr vom Ausgangspunkt nach
oben zu einem Wandauslass geführt werden.
●
Achten Sie nach der Installation darauf, dass die Abzugshaube waagerecht
angebracht ist, damit sich nicht an einer Stelle Fett ansammeln kann (siehe
Abb. 8).
Coşul intern
Suportul coşului extern
Coşul extern
Figura 5
84
21
Funcţionare şi caracteristici
Waagerecht
Schräg
Abb. 8
Benutzung der Dunstabzugshaube:
Bedienelemente
 Hota aragazului este fabricată din materiale de înaltă calitate cu design simplificat în
conformitate cu teoria ingineriei tehnice şi fizice, este vârf de gamă, un produs de lux
cu o estetică modernă. Există, de asemenea, stiluri diferite din care puteţi alege pentru
a avea o bucătărie perfectă.
 Dotat cu un motor electric de mare putere, silenţios, şi un ventilator centrifugal,
produce o aspiraţie puternică, zgomot redus, are un filtru de care nu se lipeşte
grăsimea şi este uşor de curăţat.
 Cu panoul de comandă cu circuite de joasă tensiune, izolat, cu intrare de 12Vc.a,
luminile sunt mai concentrate și utilizarea este mult mai sigură.
 Filtrul de grăsime este uşor de scos şi curăţat; doar ştergeţi uşor motorul şi piesele din
interior.
Prin construcţia specială a tunelului de vânt şi designul proiectorului de ulei evită
acumularea de grăsime în conducta de evacuare.
BETRIEB
Instalare
Wenn Sie die Abzugshaube an der Stromversorgung anschließen, wechselt sie in den
Standby-Modus.
1. Hota aragazului se montează la o distanţă de
65-75 cm (26-30 inci) de suprafaţa de gătit pentru a
avea un randament optim. Consultaţi Figura 1.
Die Abzugshaube hat drei Geschwindigkeitsstufen: langsam, mittel, schnell.
Taste AUS
2. Folosind un vârf de găurit cu diametrul de 8 mm,
faceţi 8 găuri în perete în poziţia rezervată instalării
coşului şi a corpului hotei. Consultaţi Figura 2.
Drücken Sie diese Taste, um das Gebläse auszuschalten.
3. Introduceţi dibluri în găurile executate pentru corpul
hotei, strângeţi 2 şuruburi de suport ST4*40 mm până la
jumătate, până ies din perete 2 mm. Consultaţi Figura 2.
Taste LANGSAM
4. Agăţaţi hota pe şuruburile de suport.
Drücken Sie diese Taste, um die langsame Gebläsestufe einzuschalten.
Figura 1
Taste MITTEL
Drücken Sie diese Taste, um die mittlere Gebläsestufe einzuschalten.
Orificiu pentru
coşul intern
Taste SCHNELL
Drücken Sie diese Taste, um die schnelle Gebläsestufe einzuschalten.
Orificiu pentru
coşul extern
Taste LICHT
Orificiu pentru
corpul hotei
Einmal drücken, um die Beleuchtung einzuschalten. Erneut drücken, um die
Beleuchtung auszuschalten.
Orificiu de
siguranţă
Figura 2
22
83
Reinigung und Wartung:
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
 Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor atunci când acesta funcţionează şi nu le
permiteţi să se joace cu produsul sau lângă acesta.
 Hota de aragaz este numai pentru uz casnic, nu este potrivită pentru grătare,
rotiserii sau alte utilizări comerciale.
 Toate lucrările de instalare se vor efectua de către o persoană competentă sau
un electrician calificat.
 Hota aragazului şi filtrul său trebuie curăţate în mod regulat pentru a funcţia în
condiţii bune.
 Hota aragazului trebuie deconectată de la electricitate înainte de procedurile de
curăţare.
 Curăţaţi hota aragazului conform manualului de utilizare pentru a evita riscul de
şoc electric sau de deteriorare a produsului.
 Nu aprindeţi focul direct sub hota aragazului.
 Dacă hota aragazului are o defecţiune, sunaţi imediat la departamentul de
asistenţă.
 Asiguraţi-vă că spaţiul în care folosiţi hota şi plita este aerisit.
 Nu conectaţi sistemul de conducte ale hotei la un sistem de ventilaţie existent
care este folosit pentru plita pe gaz sau alt aparat electrocasnic care
funcţionează cu combustibil.
 Asigurați-vă că tensiunea (V) și puterea (W) indicate pe eticheta hotei
îndeplinesc cerințele locale înainte de instalare și utilizare.
 Pentru a vă asigura că hota funcţionează în condiţii perfecte, citiţi cu atenţie
manualul înainte de instalare şi utilizare. Păstraţi-l într-un loc adecvat.
 Pentru a beneficia de serviciul nostru cel mai bun pentru hote, păstraţi cardul cu
lucrări de întreţinere şi factura. În caz contrar, serviciul de garanție va fi nul.
Reinigen Sie die Antifett-Filter
● Öffnen Sie das Gehäuse und ziehen Sie den Fettfilter herunter (siehe Abb 10).
Abb. 10
● Legen Sie ihn ca. 3 Minuten in warmes Wasser (40-50°C) mit einem fettlöslichen
Reinigungsmittel und bürsten Sie ihn dann vorsichtig ab. Üben Sie nicht zu viel
Druck aus, um Beschädigungen zu vermeiden.
● Sie können ihn auch im Geschirrspüler bei ca. 60°C reinigen.
● Verwenden
Sie
zum
Reinigen
der
Metallteile
keine
Scheuermittel,
um
Beschädigungen zu vermeiden.
Auswechseln der LED-Leuchtmittel
● Hebeln Sie mit einem flachen Schraubendreher die Kante der Leuchteinheit
vorsichtig aus der Halterung (siehe Abb. 11). Ziehen Sie die gelockerte
Leuchteinheit vorsichtig heraus. Hinten an der Leuchteinheit befinden sich
Anschlussdrähte, die sich abtrennen lassen, sobald die Leuchteinheit weit genug
herausgezogen ist.
82
23
Auswechseln eines Leuchtmittels bei GU10
● Drücken Sie mit der Hand auf den Ring der Leuchteinheit und drehen Sie ihn gegen
Manual de instrucţiuni
den Uhrzeigersinn, um die Leuchteinheit zu lösen und aus der Abzugshaube zu
entfernen (siehe Abb 11a)
.
Abb. 11A
Wichtig: Achten Sie darauf, die Stromversorgung zu unterbrechen, bevor Sie die
Abzugshaube reinigen oder Leuchtmittel auswechseln.
Einsetzen des Kohlefilters
● Entfernen Sie den Fettfilter (siehe Abb. 12).
Abb. 12
● Setzen Sie den Kohlefilter auf die Stifte, die sich am Ende des Motors befinden, und
drehen Sie ihn dann im Uhrzeigersinn, bis er hörbar einrastet. Wiederholen Sie
diesen Vorgang beim zweiten Kohlefilter. Sie müssen den Kohlefilter auf beiden
Seiten des Motors auswechseln. Setzen Sie die Fettfilter wieder ein (siehe Abb. 13).
Öffnen
Abb. 13
Schließen
24
81
Substituir a lâmpada por GU10
● Pressione o anel da unidade de iluminação firmemente com a mão; rode-o para a
Manuale di istruzioni
esquerda para desenroscar a unidade de iluminação; retire-o do exaustor. Ver
imagem 11a.
Imagem 11A
Importante: confirme se a alimentação está desligada antes de limpar o exaustor
ou substituir as lâmpadas.
Ajustar o filtro de carbono
● Remover o filtro de gordura como apresentado na imagem 12.
Imagem 12
● Colocar o filtro de carbono sobre os pinos que se encontram na extremidade do
motor; rodar o filtro de carbono para a esquerda até ouvir um clique. Repetir
este processo para o segundo filtro. É necessário colocar um filtro de carbono em
cada extremidade do motor. Reajustar os filtros de gordura. Ver imagem 13.
Abrir
Imagem 13
Fechar
80
25
AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Limpeza e manutenção:
Limpeza dos filtros de gordura
 Tenere i bambini lontano dal prodotto quando è in funzione e non permettere
loro di giocare con o vicino al prodotto.
 La cappa è destinata al solo uso domestico e non è adatta per barbecue,
gastronomie e altri usi commerciali.
 Tutti i lavori di installazione devono essere effettuati da operatori competenti o
da elettricisti qualificati.
 La cappa e il suo filtro devono essere puliti regolarmente per garantirne il
buono stato di funzionamento.
 Prima di pulire la cappa, è necessario scollegarla dalla rete elettrica.
 Pulire la cappa secondo il manuale di istruzioni per evitare il rischio di scosse
elettriche o danni al prodotto.
 Non accendere fuochi direttamente sotto la cappa.
 Qualora la cappa presenti anomalie di funzionamento, contattare
immediatamente il servizio di assistenza.
 Assicurarsi che vi sia sufficiente ventilazione quando si utilizzano allo stesso
tempo la cappa e il piano cottura.
 Non collegare il sistema di canalizzazione della cappa a un sistema di
ventilazione esistente già in uso per un piano cottura a gas o per altri
apparecchi a combustione.
 Prima dell’installazione e dell’uso, accertarsi che i valori di tensione (V) e
potenza (W) indicati sull’etichetta della cappa soddisfino i requisiti locali.
 Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'installazione e dell’uso
per essere certi che la cappa funzioni in condizioni perfette. Conservare il
manuale in un luogo opportuno.
 Per consentirci di fornire la migliore assistenza possibile, conservare la fattura
e la scheda di manutenzione. In caso contrario, decadrà la garanzia.
● Abra o painel e puxe para baixo os filtros de gordura, como apresentado na
imagem 10.
Imagem 10
● Mergulhe-os durante cerca de 3 minutos em água morna (40-50 graus) com um
detergente anti-gordura e, de seguida, escove-os suavemente com uma escova
macia. Não aplique demasiada pressão para não danificar os filtros.
● Os filtros podem ser colocados na máquina de lavar loiça com detergente; ajustar
a temperatura para os 60 graus.
● Não use detergentes abrasivos para limpeza das partes metálicas do exaustor, ou
poderá danificar as mesmas
Substituir a lâmpada por LED
● Com uma chave de parafusos de ponta plana, levantar suavemente a
extremidade da unidade de iluminação até que se encontre fora da estrutura,
como apresentado na imagem 11. Uma vez retirada a unidade de iluminação,
retirar a lâmpada e puxar suavemente para fora da estrutura. Encontrará fios
ligados à parte de trás da unidade de iluminação. Depois de ter puxado a
unidade de iluminação e os fios para fora, pode desligar os fios puxando-os para
fora dos respetivos conectores.
26
79
Caratteristiche e funzioni
 Realizzata con materiali di pregio dal design dinamico secondo principi di ingegneria
tecnica e fisica, la cappa unisce raffinatezza, alta qualità ed estetica moderna. L’ampia
selezione di stili permette di creare una cucina perfettamente in sintonia con il proprio
gusto.
 Dotata di silenzioso motore elettrico ad alta potenza, di ventilatore centrifugo e di
filtro per il grasso antiaderente e facile da pulire, offre un’aspirazione efficace e bassa
rumorosità.
 Con il controllo isolato del circuito a bassa tensione (ingresso 12VAC), le luci sono più
intense e l'uso è molto più sicuro.
 Il filtro per il grasso è facile da rimuovere e pulire; il motore e le altre parti interne
possono essere puliti tramite semplice sfregamento.
La speciale costruzione del tubo di aerazione e il particolare design del collettore dell’olio
evitano il ristagno di grasso nel condotto.
Inclinação horizontal
Imagem 8
Usar o exaustor:
Como usar o painel de controlo
Installazione
OPERAÇÃO
Ligue a alimentação; o exaustor entra em modo standby.
O exaustor tem um total de 3 seleções de velocidade. Velocidade baixa, média e alta.
Botão Off
Premir este botão para desligar o motor.
1. Perché possa garantire la massima efficacia, la cappa
deve essere installata a una distanza di 65-75 cm
(26-30 pollici) dal piano cottura. Vedere figura 1.
2. Utilizzando una punta da trapano con diametro di
8 mm, praticare 8 fori nel muro nella posizione in cui si
prevede di installare il camino e il corpo della cappa.
Vedere figura 2.
Botão de baixa velocidade
3. Inserire i tasselli nei fori praticati per il corpo della
cappa e avvitare per metà corsa 2 viti di supporto
ST4x40 mm, lasciandole sporgere di 2 mm dalla parete.
Vedere figura 2.
Premir este botão para operar a baixa velocidade.
4. Appendere la cappa alle viti di supporto.
Figura 1
Botão de velocidade média
Premir este botão para operar a média velocidade.
Foro per il
camino interno
Botão de alta velocidade
Premir este botão para operar a alta velocidade.
Foro per il
camino esterno
Botão da iluminação
Foro per il corpo
della cappa
Premir uma vez para acender a luz. Premir de novo para desligar a luz.
Foro di
sicurezza
Figura 2
78
27
5. Inserire viti autofilettanti ST4x30 mm nei fori di sicurezza e avvitarle completamente
per garantire il fissaggio sicuro della cappa. Vedere figura 3.
9. Posicione a chaminé exterior no topo do exaustor, usando um parafuso
autorroscante ST4*8 mm para fixar a braçadeira da chaminé ao exaustor. Fixe a
braçadeira da chaminé exterior à parede, usando o parafuso autorroscante ST4*40
MM. Ver imagem 6.
Figura 3
6. Collegare il giunto all’uscita della cappa e quindi collegare il tubo di canalizzazione al
giunto. L'altra estremità del tubo di canalizzazione deve essere collegata ad un’uscita di
scarico adatta ai vapori di cottura.
7. Utilizzare viti autofilettanti ST4x40 mm per fissare la staffa del camino interno al muro.
Vedere figura 4.
Imagem 6
10. Puxe a chaminé interior para fora da chaminé exterior até atingir a braçadeira na
parede; fixe usando 2 parafusos autorroscantes ST4*8 mm. Ver imagem 7.
Staffa del camino interno
Imagem 7
Notas:
Figura 4
●
Todos os trabalhos de instalação devem ser realizados por um eletricista
qualificado ou por um técnico competente.
●
Não ligue o sistema de condutas do exaustor a um sistema de ventilação
existente que seja usado por qualquer outro aparelho, tal como um tubo de
aquecimento, gás ou ar quente.
Staffa del camino esterno
●
O ângulo da curva do tubo de ventilação não deve ser inferior a 120º; deve
colocar o tubo horizontalmente, ou, em alternativa, o tubo deve ir para cima a
partir do ponto inicial e deve ser conduzido para uma parede exterior.
Camino esterno
●
Depois da instalação, confirme se o exaustor está nivelado para evitar a
acumulação de gordura numa das extremidades. Ver Imagem. 8.
8. Assemblare il camino interno e il camino esterno e usare viti autofilettanti ST4x8 mm
per fissare la staffa al camino esterno. Assicurarsi che il camino interno possa essere
regolato all’interno del camino esterno. Vedere figura 5.
Camino interno
Figura 5
28
77
5. Inserir o parafuso autorroscante ST4*30 mm nos furos de segurança e apertar
completamente para garantir que o exaustor fica bem fixado. Ver imagem 3.
9. Posizionare il camino esterno sulla cappa e utilizzare viti autofilettanti ST4*8 mm per
fissare la staffa del camino alla cappa. Fissare la staffa del camino esterno alla parete
utilizzando viti autofilettanti ST4x40 mm. Vedere figura 6.
Imagem 3
6. Ligar a junção à saída do exaustor e, de seguida, ligar a mangueira à junção. A
outra ponta da mangueira deve ser ligada à saída de descarga que é adequada para
vapores de cozedura.
Figura 6
10. Estrarre il camino interno dal camino esterno fino a raggiungere la staffa sulla parete;
fissarlo con 2 viti autofilettanti ST4x8 mm. Vedere figura 7.
7. Use o parafuso autorroscante ST4*40 mm para fixar à parede a braçadeira da
chaminé interior. Ver imagem 4.
Braçadeira da chaminé interior
Figura 7
Note:
Imagem 4
8. Coloque a chaminé interior e a exterior juntas e use o parafuso autorroscante
ST4*8mm para fixar a braçadeira para fixar o conjunto à chaminé exterior. Confirme
se a chaminé interior se encontra bem ajustada no interior da chaminé exterior. Ver
imagem 5.
Chaminé interior
●
Tutti i lavori di installazione devono essere effettuati da operatori competenti o da
elettricisti qualificati.
●
Non collegare il sistema di canalizzazione della cappa a un sistema di ventilazione
esistente già in uso per altri dispositivi (tubi per scaldavivande, tubi del gas, tubi per
aria calda).
●
L'angolo di curvatura del tubo di ventilazione non deve essere inferiore a 120°; è
necessario dirigere il tubo orizzontalmente o, in alternativa, orientarlo verticalmente
dal punto iniziale verso una parete esterna.
●
Dopo l'installazione, assicurarsi che la cappa sia livellata per evitare il ristagno di
grasso a una estremità. Vedere figura8.
Braçadeira da chaminé exterior
Chaminé exterior
Imagem 5
76
29
Funcionamento e Características
Orizzontale
Inclinata
Figura 8
Utilizzo della cappa:
Come usare il pannello di comando
 O exaustor é fabricado com materiais de alta qualidade com um design
otimizado, luxuoso e de última geração, de acordo com as teorias da engenharia
técnica e física. Existem vários tipos de design disponíveis para tornar a sua
cozinha perfeita.
 O exaustor equipado com motor elétrico de alta potência e ventoinha centrífuga
que produzem uma sucção forte e de baixo ruído, tem um filtro de gordura
antiaderente e é fácil de limpar.
 Com a placa de circuito de controlo de baixa tensão isolada, entrada 12VCA, as
luzes estão mais concentradas e o uso é mais seguro.
 O filtro de gordura é fácil de remover e de limpar; basta limpar ligeiramente o
motor e outras peças interiores.
Construção do túnel de vento e design do coletor de óleo especial, para evitar que
fique gordura no aparelho.
Instalação
FUNZIONAMENTO
Collegare alla rete elettrica; la cappa entra in modalità standby.
La cappa offre 3 velocità: bassa, media e alta.
Tasto di spegnimento
Premere questo tasto per spegnere il motore.
Tasto bassa velocità
1. O exaustor deve ser colocado a uma distância de
65-75 cm (26-30 polegadas) da superfície de cozedura
para um funcionamento melhor. Ver Imagem 1.
2. Com uma broca com 8 mm de diâmetro, fazer 8 furos
na parede na posição destinada para a instalação da
chaminé e da estrutura do exaustor. Ver Imagem 2.
3. Inserir as buchas de fixação nos furos realizados para
a estrutura do exaustor, apertar os 2 × parafusos de
apoio ST4*40 mm até meio deixando-os 2 mm fora da
parede. Ver Imagem 2.
4. Pendurar o exaustor nos parafusos de apoio.
Premere questo tasto per azionare la cappa a bassa velocità.
Imagem 1
Tasto media velocità
Premere questo tasto per azionare la cappa a media velocità.
Furo para a
chaminé
interior
Tasto alta velocità
Premere questo tasto per azionare la cappa ad alta velocità.
Furo para a
chaminé
exterior
Tasto della luce
Furo para estrutura
do exaustor
Premere una volta per accendere la luce. Premere nuovamente per spegnere la
luce.
Furo de
segurança
Imagem 2
30
75
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
 Mantenha as crianças afastadas durante o funcionamento do produto e
não permita que brinquem com ou próximo do produto.
 O exaustor destina-se apenas a uso doméstico, não é apropriado para
churrasqueiras, charcutarias ou outros usos comerciais.
 Todo o trabalho de instalação deve ser realizado por um técnico ou por
um eletricista qualificado.
 O exaustor e o seu filtro de malha devem ser limpos regularmente para
que se mantenham em perfeitas condições de funcionamento.
 O exaustor deve ser desligado da alimentação elétrica antes dos
procedimentos de limpeza.
 Limpe o exaustor de acordo com o manual de instruções para evitar riscos
de choque elétrico ou danos no equipamento.
 Não faça qualquer tipo de fogueira diretamente por baixo do exaustor.
 Se o exaustor avariar, contacte imediatamente o departamento de
assistência técnica.
 Garanta que existe ventilação suficiente durante a utilização simultânea
do exaustor e do fogão.
 Não ligue o sistema de condutas do exaustor a um sistema de ventilação
existente que esteja a ser usado para um fogão de gás ou outro aparelho
de queima de combustível.
 Antes da instalação e utilização, confirme se a tensão (V) e a potência
(W) apresentadas na etiqueta do exaustor cumprem os requisitos locais.
 Para garantir que o exaustor funciona em condições perfeitas, leia
atentamente o manual de instruções antes da instalação e utilização.
Mantenha o exaustor num local adequado.
 Para receber o nosso melhor serviço para exaustores, conserve o cartão
de manutenção e a fatura. Caso contrário, o serviço de garantia será
anulado.
Pulizia e manutenzione:
Pulizia dei filtri antigrasso
● Aprire il pannello e tirare verso il basso il filtro antigrasso, come mostrato nella figura
10.
Figura 10
● Tenerlo in ammollo in acqua calda (40-50 gradi) e detersivo sciogli-grasso per circa
3 minuti, quindi strofinare delicatamente con una spazzola morbida. Non applicare una
pressione eccessiva per evitare di danneggiarlo.
● Può essere lavato con detergente in lavastoviglie; impostare la temperatura a circa
60 gradi.
● Non usare detergenti abrasivi per la pulizia delle parti metalliche della cappa, che
potrebbero danneggiarsi.
Sostituzione di una lampadina a LED
● Utilizzando un cacciavite a testa piatta, sollevare leggermente il bordo dell’unità di
illuminazione come mostrato nella figura 11. Una volta staccata dalla luce, estrarre
delicatamente l’unità di illuminazione. Il retro dell’unità di illuminazione è collegato ai
cavi elettrici. Estrarre leggermente l’unità di illuminazione e i fili e scollegare questi
ultimi togliendoli dai connettori.
74
31
Sostituzione di una lampadina GU10
● Premere forte con la mano sull'anello dell’unità di illuminazione; girare in senso
Manual de instruções
antiorario per svitare l’unità di illuminazione ed estrarla dalla cappa. Vedere figura 11A.
Figura 11A
Importante: assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia scollegata prima di pulire la
cappa o sostituire le lampadine.
Montaggio del filtro al carbone attivo
● Rimuovere il filtro antigrasso come mostrato nella figura 12.
Figura 12
● Montare il filtro al carbone attivo sui perni all’estremità del motore; girare il filtro al
carbone attivo in senso orario, fino a quando non scatta in posizione. Ripetere la
procedura per il secondo filtro al carbone attivo. È necessario collocare un filtro al
carbone attivo ad ogni estremità del motore. Rimontare i filtri antigrasso. Vedere
figura 13.
Aperto
Figura 13
Chiuso
32
73
Zamenjava žarnice za GU10
● Močno pritisnite obroč enote z lučko z roko; obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca,
Manual de instrucciones
da enoto z lučko odvijete; odstranite jo iz nape. Glejte sl. 11a.
Slika 11A
Pomembno: pred čiščenjem nape ali menjavo luči zagotovite, da je napajanje izključeno.
Montaža ogljikovega filtra
● Odstranite maščobni filter, kot je prikazano na sliki 12.
Slika 12
● Namestite ogljikov filter nad zatiči, ki se nahajajo na koncu motorja; obračajte ogljikov
filter v smeri urnega kazalca, dokler se ne zaskoči. Ta postopek ponovite za druge
ogljikove filtre. Ogljikov filter morate namestiti na obeh straneh motorja. Znova
namestite filter za mast. Glejte sl. 13.
Odprite
Slika 13
Zaprite
72
33
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
 Mantenga a los niños alejados del producto cuando esté funcionando y no
permita que jueguen con él ni cerca de él.
 La campana extractora es para uso doméstico exclusivamente y no puede
utilizarse en barbacoas, tiendas delicatessen u otros establecimientos
comerciales.
 Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un electricista
cualificado u otro profesional competente.
 La campana extractora y el filtro metálico deben limpiarse de forma
periódica para mantener el producto en buenas condiciones de uso.
 La campana extractora debe desconectarse de la fuente de alimentación
antes de limpiarla.
 Limpie la campana extractora como se indica en el manual de instrucciones
para evitar el riesgo de descarga eléctrica o de avería del producto.
 No encienda fuego justo debajo de la campana extractora.
 Cuando se produzca una avería en la campana extractora, póngase en
contacto de inmediato con el servicio técnico.
 Asegúrese de que haya suficiente ventilación cuando utilice la campana
extractora y la placa de cocción al mismo tiempo.
 No conecte el sistema de tubos de la campana extractora a cualquier
sistema de ventilación existente que se esté utilizando con una placa de
cocción de gas u otro electrodoméstico que funcione con combustible.
 Asegúrese de que la tensión (V) y los vatios (W) que aparecen en la
etiqueta de la campana extractora cumplen los requisitos locales antes de
instalar y utilizar el producto.
 Para asegurarse de que la campana extractora funcione en perfectas
condiciones, lea detenidamente el manual de instrucciones antes de instalar
y utilizar el producto. Guárdelo en un lugar adecuado.
 Para que la campana extractora reciba una asistencia óptima, guarde la
tarjeta de mantenimiento y la factura. En caso contrario se anulará la
garantía.
34
Čiščenje in vzdrževanje:
Čiščenje protimaščobnih filtrov
● Odprite ploščo in odstranite filter za mast, kot je prikazano na sliki 10.
Slika 10
● Filtre za približno 3 minute namočite v toplo vodo (40-50 stopinj) z detergentom za
odstranjevanje masti, nato nežno skrtačite z mehko krtačo. Ne pritiskajte premočno,
da bi se izognili poškodbam.
● Pomijete jih lahko tudi v pomivalnem stroju z detergentom; nastavite temperaturo na
okoli 60 stopinj.
● Ne uporabljajte abrazivnih detergentov za čiščenje kovinskih delov nape, saj se lahko
poškodujejo
Zamenjava žarnice za LED
● S ploščatim izvijač nežno dvignite rob enote z lučko iz nosilca, kot je prikazano na
sliki 11. Ko je enota z lučko sproščena, jo previdno izvlecite. Na zadnjo stran enote z
lučko so pritrjene žice. Ko na kratko potegnete navzven enoto z lučko in žice, jih lahko
odklopite tako, da jih povlečete iz priključkov.
71
Funciones y características
Vodoravno
Nagnjeno
Slika 8
Uporaba kuhinjske nape:
Uporaba upravljalne plošče
 La campana extractora es un producto con diseño moderno y optimizado según
conceptos técnicos y de ingeniería física que se ha fabricado con materiales de alta
calidad y pertenece a la gama alta de electrodomésticos de lujo. Además, existen
varios estilos entre los que se puede elegir para que la cocina luzca perfecta.
 Equipada con un ventilador centrífugo y un motor eléctrico de alta potencia y bajo
ruido, ofrece gran potencia de extracción y bajos niveles de ruido, tiene un filtro de
grasa antiadherente y se limpia con facilidad.
 Las luces están más concentradas y el uso es mucho más seguro gracias a la placa
de circuitos aislada de baja tensión con entrada de 12 V CA.
 El filtro de grasa se quita y se limpia con facilidad; solo hay que limpiar ligeramente
el motor y otros elementos del interior.
La estructura especial de túnel de viento y el diseño del colector de aceite evitan el
exceso de grasa en el tubo.
Instalación
UPORABA
Priključite na električno omrežje; napa preklopi v stanje pripravljenosti.
Napa ima skupaj 3 izbire hitrosti. Nizka hitrost, srednja hitrost, visoka hitrost.
Gumb za izklop
Pritisnite ta gumb za izklop motorja
1. La campana extractora debe colocarse a una distancia
de 65-75 cm (26-30 pulgadas) de la superficie de cocción
para obtener resultados óptimos. Consulte la figura 1.
2. Utilice una broca de 8 mm de diámetro para hacer
8 orificios en la pared en la posición en la que quiera
instalar la chimenea y la estructura de la campana
extractora. Consulte la figura 2.
Gumb Nizka hitrost
3. Meta tacos en los orificios que ha preparado para la
estructura de la campana extractora e introduzca
2 tornillos de soporte ST4 de 40 mm por la mitad; deje
2 mm fuera de la pared. Consulte la figura 2.
Pritisnite ta gumb za delovanje pri nizki hitrosti.
4. Cuelgue la campana extractora en los tornillos de
soporte.
Fig. 1
Gumb Srednja hitrost
Pritisnite ta gumb za delovanje pri srednji hitrosti.
Orificio para
chimenea
interior
Gumb Visoka hitrost
Pritisnite ta gumb za delovanje pri visoki hitrosti.
Orificio para
chimenea
exterior
Gumb za luč
Orificio para estructura
de campana
Pritisnite enkrat; vklop osvetlitve. Znova pritisnite; izklop osvetlitve.
Orificio de
seguridad
Fig. 2
70
35
5. Introduzca un tornillo autorroscante ST4 de 30 mm en cada orificio de seguridad y
apriételo por completo para que la campana extractora quede bien sujeta. Consulte la
figura 3.
9. Postavite zunanji izpuh na vrhu nap, uporabite samorezni vijak ST4*8 mm za pritrditev
nosilca izpuha na napo. Pritrdite nosilec zunanjega izpuha na steno s samoreznim vijakom
ST4*40 mm. Glejte sl. 6.
Fig. 3
Slika 6
6. Conecte el manguito a la salida de la campana extractora y luego acople el tubo en
el manguito. El otro extremo del tubo debe conectarse a una salida de descarga que
sea apta para vapores de cocción.
10. Vlecite notranji izpuh iz zunanjega izpuha, dokler ne doseže nosilca na steni; pritrdite
z 2 samoreznima vijakoma ST4*8 mm. Glejte sl. 7.
7. Utilice un tornillo autorroscante ST4 de 40 mm para fijar la abrazadera de la
chimenea interior a la pared. Consulte la figura 4.
Abrazadera de chimenea interior
Slika 7
Opombe:
Fig. 4
8. Ponga juntas las chimeneas interior y exterior y utilice un tornillo autorroscante ST4
de 8 mm para sujetar la abrazadera de la chimenea exterior a esa chimenea. Asegúrese
de que la chimenea interior se puede ajustar dentro de la chimenea exterior. Consulte
la figura 5.
Chimenea interior
Abrazadera de chimenea exterior
●
Vse napeljave mora opraviti usposobljen električar ali pristojna oseba.
●
Ne priključite sistema cevovoda nape z obstoječim prezračevalnim sistemom, ki se
uporablja za druge naprave, kot so grelne cevi, plinski cevi, cevi za vroč zrak.
●
Kot nagiba prezračevalne cevi ne sme biti manjši od 120º; cev morate usmeriti
vodoravno, ali jo lahko alternativno napeljete od začetne točke in jo nato napeljete do
zunanje stene.
●
Po namestitvi se prepričajte, da je napa ravna, da preprečite zbiranje masti na enem
koncu. Glejte sl. 8.
Chimenea exterior
Fig. 5
36
69
5. Vstavite samorezni vijak ST4*30 mm v varnostne luknje in popolnoma privijte, da
zagotovite dobro pritrditev nape. Glejte sl. 3.
9. Coloque la chimenea exterior sobre la campana extractora y utilice un tornillo
autorroscante ST4 de 8 mm para sujetar la abrazadera de la chimenea a la campana.
Fije la abrazadera de la chimenea exterior a la pared mediante el uso de un tornillo
autorroscante ST4 de 40 mm. Consulte la figura 6.
Slika 3
6. Povežite spojko z odvodom nape, nato povežite cev cevovoda s spojko. Drugi konec
cevi cevovoda mora biti povezan z odvodom, ki je primeren za hlape kuhanja.
7. Uporabite samorezni vijak ST4*40 mm za pritrditev nosilca notranjega izpuha nosilec v
steno. Glejte sl. 4.
Fig. 6
10. Tire de la chimenea interior hacia fuera de la chimenea exterior hasta que alcance
la abrazadera de la pared; fíjela mediante 2 tornillos autorroscantes ST4 de 8 mm.
Consulte la figura 7.
Nosilec notranjega izpuha
Fig. 7
Slika 4
8. Sestavite notranji in zunanji izpuh in uporabite samorezni vijak ST4*8 mm za pritrditev
nosilca zunanjega izpuha na zunanji izpuh. Preverite, ali je notranji izpuh možno nastavljati
znotraj zunanjega izpuha. Glejte sl. 5.
Notranji izpuh
Notas:
●
Cualquier trabajo de instalación debe ser realizado por un electricista cualificado u
otro profesional competente.
●
No conecte el sistema de tubos de la campana a ningún sistema de ventilación
existente que se esté utilizando con otro electrodoméstico, como el tubo de un
calentador, un tubo de gas o un tubo de aire caliente.
●
El codo del tubo de ventilación no debe tener un ángulo superior a 120º; aunque
el tubo debe tenderse en horizontal, también podría tener pendiente ascendente
desde el punto inicial y dirigirse hacia una pared exterior.
●
Tras la instalación, asegúrese de que la campana extractora esté nivelada para
evitar la acumulación de grasa en un extremo. Consulte la figura 8.
Nosilec zunanjega izpuha
Zunanji izpuh
Slika 5
68
37
Delovanje in funkcije
Horizontal
Inclinado
Fig. 8
Para utilizar la campana extractora:
Cómo utilizar el panel de control
 Napa je izdelana iz visoko kakovostnih materialov s poenostavljeno zasnovo v skladu s
tehnično in fizikalno teorijo inženiringa, ter združuje visoko kakovost in razkošje s
sodobno estetiko. Obstajajo različne vrste stilov med katerimi lahko izbirate, da bo
vaša kuhinja popolna.
 Opremljena z visoko zmogljivim tihim elektromotorjem in centrifugalnim ventilatorjem,
dosega močno sesanje, nizko raven hrupa, z maščobnim filtrom s prevleko proti
sprijemanju in enostavnim čiščenjem.
 Z izoliranim nizkonapetostnim tiskanim vezjem za upravljanje, 12vAC vhodom, so luči
bolj koncentrirane, tako da je uporaba veliko varnejša.
 Filter za mast je enostavno odstraniti in čistiti; preprosto rahlo obrišite motor in druge
notranje dele.
Posebna konstrukcija predorov in zasnova zbiralnika za olje preprečuje nabiranje odvečne
maščobe v izpuhu.
Montaža
FUNCIONAMIENTO
La campana extractora entrará en el modo de espera cuando la conecte a la fuente de
alimentación.
La campana extractora tiene 3 opciones de velocidad en total: baja, media y alta.
Botón de apagado
1. Napo morate za najboljši učinek postaviti na razdalji
65-75 cm (26-30 col) od površine za kuhanje. Glejte
sl. 1.
2. S svedrom premera 8 mm izvrtajte 8 lukenj v steno
na mestu, ki je namenjeno namestitvi izpuha in ohišja
nape. Glejte sl. 2.
Pulse este botón para apagar el motor.
3. Vstavite vložke za vijake v izvrtane luknje za ohišje
nape, do polovice privijte 2 × podporna vijaka
ST4*40 mm, tako da 2 mm molita iz stene. Glejte sl. 2.
Botón de baja velocidad
4. Obesite napo na podporna vijaka.
Pulse este botón para que la campana funcione a baja velocidad.
Slika 1
Botón de velocidad media
Pulse este botón para que la campana funcione a velocidad media.
Luknja za
notranji izpuh
Botón de alta velocidad
Pulse este botón para que la campana funcione a alta velocidad.
Luknja za
zunanji izpuh
Botón de luz
Luknja za
ohišje nape
Pulse el botón una vez para que se encienda la luz. La luz se apaga cuando se
vuelve a pulsar el botón.
Varnostna
luknja
Slika 2
38
67
Limpieza y mantenimiento:
VARNOSTNI UKREPI
 Otroci naj bodo izven dosega izdelka, ko deluje in jim ne dovolite, da se igrajo
z izdelkom ali blizu njega.
 Napa je za domačo uporabo, ni primerna za žar, delikatese ali druge
komercialne uporabe.
 Vse napeljave mora opraviti pristojna oseba ali usposobljen električar.
 Napo in mreže filtra je treba redno čistiti, da se ohranijo v dobrem stanju.
 Pred čiščenjem morate napo izključiti iz električnega omrežja.
 Očistite napo v skladu z navodili za uporabo, da bi se izognili nevarnosti
električnega udara ali poškodbam izdelka.
 Neposredno pod napo ne prižigajte ognja.
 Če se pojavi kakršna koli napaka nape, takoj pokličite servisno službo.
 Pri istočasni uporabi nape in kuharske plošče poskrbite za zadostno
prezračevanje.
 Ne priključite sistema cevovoda nape z obstoječim prezračevalnim sistemom, ki
se uporablja za plinsko ploščo ali drugo napravo za kurjenje.
 Pred montažo in uporabo poskrbite, da napetost (V) in moč (W), navedeni na
etiketi nape, izpolnjujeta lokalne zahteve.
 Da zagotovite delovanje nape v neoporečnem stanju, natančno preberite
navodila za uporabo pred namestitvijo in uporabo. Hranite na ustreznem
mestu.
 Za prejemanje najboljšega servisa za kuhinjske nape, ohranite kartico za
vzdrževanje in račun. V nasprotnem primeru bo garancijski servis neveljaven.
Limpieza de los filtros de grasa
● Abra el panel y extraiga el filtro de grasa, como se muestra en la figura 10.
Fig. 10
● Póngalo a remojo durante 3 minutos en agua templada (40 o 50 grados) con un
detergente que disuelva la grasa y luego frótelo suavemente con un cepillo blando.
No ejerza demasiada presión si no quiere dañar el filtro.
● El filtro se puede limpiar con detergente en el lavavajillas a una temperatura
aproximada de 60 grados.
● No utilice detergentes abrasivos para limpiar las partes metálicas de la campana
extractora, ya que se estropearán.
Cambio de la bombilla del LED
● Con un destornillador de cabeza plana, haga palanca ligeramente en el borde de la
unidad de iluminación para sacarla de la montura, como se muestra en la figura 11.
Una vez que la unidad de iluminación se haya soltado, sáquela con cuidado. En la
parte trasera de la unidad de iluminación hay cables conectados. Cuando haya
sacado un poco la unidad de iluminación y los cables, podrá desconectar los cables
de los conectores.
66
39
Cambio de la bombilla de GU10
● Apriete firmemente el anillo de la unidad de iluminación con la mano; gírelo a la
izquierda para desenroscar la unidad y retírela de la campana extractora. Consulte
Priročnik z navodili
la figura 11a.
Fig. 11A
Importante: asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada antes de
limpiar la campana extractora o de cambiar las luces.
Instalación del filtro de carbón
● Quite el filtro de grasa como se muestra en la figura 12.
Fig. 12
● Coloque el filtro de carbón sobre los pasadores que están situado en el extremo del
motor; gire el filtro de carbón a la derecha hasta que se escuche el chasquido que
indica que ha encajado en su sitio. Repita el proceso con el segundo filtro de
carbón. Es preciso instalar un filtro de carbón en cada extremo del motor. Vuelva a
instalar los filtros de grasa. Consulte la figura 13.
Abrir
Fig. 13
Cerrar
40
65
Výměna žárovky pro GU10
● Stiskněte kroužek světelné jednotky pevně rukou; otočte jím proti směru
Instrukcja obsługi
hodinových ručiček k odšroubování jednotky; vyjměte ji z odsavače. Viz obr. 11a.
Obr. 11A
Důležité upozornění: Před čištěním odsavače par nebo po výměně žárovek vždy
zkontrolujte, zda je odsavač vypnutý.
Nasazení uhlíkového filtru
● Vyjměte tukový filtr podle obr. 12.
Obr. 12
● Nasaďte uhlíkový filtr na čepy na konci motoru; otočením uhlíkového filtru ve
směru hodinových ručiček ho zablokujete. Tento postup opakujte pro druhý
uhlíkový filtr. Musíte nasadit uhlíkový filtr na obou koncích motoru. Tukové filtry
vraťte zpět. Viz obr. 13.
Otevřít
Obr. 13
Zavřít
64
41
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Čištění a údržba:
 Trzymać dzieci z dala od działającego urządzenia i nie zezwalać im na zabawę
z urządzeniem ani w pobliżu niego.
 Okap kuchenny służy wyłącznie do użytku domowego, nie nadaje się do
grillowania, użytkowania w sklepach spożywczych czy użytku komercyjnego.
 Wszelkie czynności instalacyjne powinna wykonać kompetentna osoba lub
wykwalifikowany elektryk.
 Okap kuchenny oraz jego filtr powinny być regularnie czyszczone, aby utrzymać
je we właściwym stanie technicznym.
 Przed czyszczeniem okap kuchenny należy odłączyć od zasilania elektrycznego.
 Okap kuchenny należy czyścić zgodnie z instrukcją, aby uniknąć ryzyka
porażenia prądem lub uszkodzenia produktu.
 Nie zapalać żadnego ognia bezpośrednio pod okapem kuchennym.
 W razie jakiejkolwiek usterki posiadanego okapu kuchennego należy
natychmiast skontaktować się z działem serwisowym.
 Upewnić się, że podczas równoczesnego korzystania z okapu kuchennego i płyty
grzejnej zapewniona jest wystarczająca wentylacja.
 Nie podłączać systemu kanałów okapu kuchennego do istniejącego systemu
wentylacyjnego, który jest wykorzystywany przez płytę gazową lub inne
urządzenie spalające paliwo.
 Przed zainstalowaniem i użytkowaniem urządzenia należy upewnić się, że
podane na etykiecie okapu kuchennego napięcie (V) oraz moc (W) są zgodne
z lokalnymi przepisami.
 Aby zapewnić, że okap kuchenny będzie w doskonałym stanie technicznym,
przed instalacją i pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać
instrukcję obsługi. Przechowywać ją w odpowiednim miejscu.
 Aby skorzystać z najlepszego serwisu okapów kuchennych, należy zachować
kartę gwarancyjną i dowód zakupu. W przeciwnym razie obsługa gwarancyjna
zostanie unieważniona.
Čištění tukových filtrů
42
● Otevřete panel a sklopte dolů tukový filtr, jak je znázorněno na obr. 10.
Obr. 10
● Namočte ho přibližně na 3 minuty do teplé vody (40-50 stupňů) s čisticím
odmašťovacím prostředkem, potom jemně vyčistěte měkkým kartáčkem. Netlačte
příliš, aby nedošlo k jeho poškození.
● Můžete ho také umýt v myčce na nádobí s mycím prostředkem; nastavte teploty
na přibl. 60 stupňů.
● Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky k čištění kovových částí odsavače par,
jinak dojde k jejich poškození.
Výměna žárovky osvětlení LED
● Pomocí plochého šroubováku jemně vytlačte okraj světelné jednotky ven
z držáku, jak je znázorněno na obr. 11. Jakmile je světelná jednotka uvolněná
z osvětlení, opatrně ji vytáhněte. K zadní části jednotky jsou připojené vodiče.
Když povytáhnete světelnou jednotku a vodiče, můžete odpojit vodiče tahem
z konektorů.
63
Działanie i funkcje
Vodorovně
Šikmo
Obr. 8
Jak používat odsavač par:
Jak používat ovládací panel
 Okap kuchenny wykonano z wysokiej jakości materiałów o dopracowanej konstrukcji
zgodnie z teorią inżynierii technicznej i fizycznej. Jest to produkt wysokiej klasy
o luksusowym i nowoczesnym wyglądzie. Do wyboru są różne pod względem stylu
rodzaje okapów, aby móc jak najlepiej dopasować dany produkt do swojej kuchni.
 Okap jest wyposażony w wysokiej mocy silnik o niskim poziomie hałasu i wentylator
odśrodkowy. Wytwarza dużą siłę ssania, jest cichy, posiada nieklejący się filtr
przeciwtłuszczowy i jest łatwy do czyszczenia.
 Dzięki izolowanemu obwodowi sterowania o niskim napięciu, z wejściem 12 V AC,
oświetlenie jest lepiej skupione, a jego obsługa łatwiejsza.
 Filtr przeciwtłuszczowy łatwo się wyjmuje i czyści. Silnik i pozostałe elementy
wewnętrzne należy jedynie delikatnie przetrzeć.
Specjalna tunelowa konstrukcja i pojemnik na olej pozwalają zapobiec pozostawaniu
nadmiaru tłuszczu w kanale wentylacyjnym.
Instalacja
POUŽITÍ
Připojte odsavač k napájecímu zdroji; odsavač se přepne do pohotovostního režimu.
Odsavač par ze sporáku má na výběr 3 rychlosti. Nízká rychlost, střední rychlost,
vysoká rychlost.
Tlačítko VYP
Stiskněte toto tlačítko k vypnutí motoru.
1. W celu uzyskania najlepszego efektu okap kuchenny
powinien być umieszczany w odległości 65-75 cm
(26-30 cali) od powierzchni kuchenki. Patrz Rys. 1.
2. Przy użyciu wiertarki z wiertłem o średnicy 8 mm
wykonać 8 otworów w ścianie, w miejscu przeznaczonym
na instalację komina oraz korpusu okapu kuchennego.
Patrz Rys. 2.
3. Włożyć kołki rozporowe do otworów wywierconych na
korpus okapu, wkręcić 2 śruby ST4*40 mm, tak aby
2 mm wystawały poza ścianę. Patrz Rys. 2.
4. Powiesić okap kuchenny na śrubach.
Tlačítko nízké rychlosti
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nízkou rychlost.
Rys. 1
Tlačítko střední rychlosti
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete střední rychlost.
Otwór na
komin
wewnętrzny
Tlačítko vysoké rychlosti
Otwór na
komin
zewnętrzny
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete vysokou rychlost.
Otwór na
korpus okapu
Tlačítko osvětlení
Stiskněte jednou, osvětlení se rozsvítí. Stiskněte opět tlačítko; osvětlení
zhasne.
Otwór
bezpieczeństwa
Rys. 2
62
43
5. Włożyć śrubę samogwintującą ST4*30 mm do otworów bezpieczeństwa i całkowicie
wkręcić, aby zapewnić, że okap kuchenny jest bezpiecznie umocowany. Patrz Rys. 3.
9. Umístěte vnější komín na horní část odsavače par, použijte samořezný šroub ST4*
8 mm k připevnění držáku komína k odsavači. Připevněte držák vnějšího komína na
zeď pomocí samořezného šroubu ST4* 40 mm. Viz obr. 6.
Rys. 3
6. Podłączyć złączkę do wylotu okapu, a następnie połączyć przewód odprowadzający ze
złączką. Druga końcówka przewodu odprowadzającego musi być połączona z kanałem
wylotowym, który jest przystosowany do oparów z gotowania.
Obr. 6
10. Vytáhněte vnitřní komín ven z vnějšího komína, dokud nedosáhne k držáku na
stěně; připevněte ho pomocí 2 samořezných šroubů ST4* 8 mm. Viz obr. 7.
7. Użyć śruby samogwintującej ST4*40 mm, aby umocować wspornik komina
wewnętrznego do ściany. Patrz Rys. 4.
Wspornik komina wewnętrznego
Obr. 7
Poznámka:
Rys. 4
8. Zmontować ze sobą komin wewnętrzny i komin zewnętrzny oraz użyć śruby
samogwintującej ST4*8 mm w celu zamontowania wspornika komina zewnętrznego na
kominie zewnętrznym. Upewnić się, że komin wewnętrzny można regulować wewnątrz
komina zewnętrznego. Patrz Rys. 5.
Komin wewnętrzny
Wspornik komina zewnętrznego
●
Všechny instalační práce smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba
s příslušným oprávněním.
●
Nepřipojujte odtahový systém odsavače do existujícího ventilačního systému,
který je používán pro jiný spotřebič, jako je trubka ohřívače, plynová trubka,
trubka s horkým vzduchem.
●
Úhel ohybu ventilačního potrubí by neměl být menší než 120 °; je třeba
směrovat potrubí ve vodorovném směru, nebo by potrubí mělo jít od
počátečního bodu nahoru a vést k vnější stěně.
● Po dokončení instalace se ujistěte, že je odsavač par ve vodorovné poloze, aby se
zabránilo shromažďování tuku na jednom konci. Viz obr. 8.
Komin zewnętrzny
Rys. 5
44
61
5. Vložte samořezný šroub ST4* 30 mm do bezpečnostních otvorů a úplně
zašroubujte k dobrému připevnění odsavače. Viz obr. 3.
9. Umieszczając komin zewnętrzny w górnej części okapu kuchennego, użyć śruby
samogwintującej ST4*8 mm w celu zamontowania do okapu wspornika komina. Umocować
wspornik komina zewnętrznego do ściany, używając śruby samogwintującej ST4*40 mm.
Patrz Rys. 6.
Obr. 3
6. Připojte spojku k výstupu odsavače a potom připojte ke spojce odtahovou trubku.
Druhý konec odtahové hadice musí být připojen k odtahovému otvoru, který je
vhodný pro kuchyňské výpary.
7. Použijte samořezný šroub ST4* 40 mm k připevnění držáku vnitřního komína ke
zdi. Viz obr. 4.
Rys. 6
10. Wyciągnąć komin wewnętrzny z komina zewnętrznego do momentu, w którym będzie
on na wysokości wspornika na ścianie; zamontować przy użyciu śruby samogwintującej 2 ×
ST4*8 mm. Patrz Rys. 7.
Držák vnitřního komína
Rys. 7
Obr. 4
8. Sestavte vnitřní a vnější komín a použijte samořezný šroub ST4* 8 mm
k připevnění držáku vnějšího komína k vnějšímu komínu. Ujistěte se, že je vnitřní
komín nastavitelný uvnitř vnějšího komína. Viz obr. 5.
Vnitřní komín
Uwagi:
●
Wszelkie czynności instalacyjne powinien wykonać wykwalifikowany elektryk lub
kompetentna osoba.
●
Nie podłączać systemu kanałów okapu kuchennego do istniejącego systemu
wentylacyjnego, który jest wykorzystywany przez inne urządzenie, na przykład
przewodu grzewczego, przewodu gazowego czy przewodu oparów.
●
Kąt zagięcia przewodu wentylacyjnego nie powinien być mniejszy niż 120º; przewód
musi być skierowany poziomo lub w górę od punktu początkowego i poprowadzony do
ściany zewnętrznej.
●
Po zainstalowaniu należy upewnić się, że okap kuchenny jest wypoziomowany, aby
zapobiec gromadzeniu się tłuszczu na jednym końcu. Patrz Rys. 8.
Držák vnějšího komína
Vnější komín
Obr. 5
60
45
Funkce a vlastnosti
 Odsavač par je vyroben z vysoce kvalitních materiálů s aerodynamickým tvarem
podle technických i fyzikálních pravidel; má špičkové a luxusní provedení s
moderním designem. Můžete si vybrat z různých druhů stylů a vytvořit si
tak dokonalou kuchyň.
 Odsavač je vybaven vysoce výkonným nehlučným elektromotorem a odstředivým
Poziom
Skos
Rys. 8
ventilátorem, a vytváří silné sání s nízkým hlukem. Má nepřilnavý tukový filtr a
snadno se čistí.
Obsługa okapu kuchennego:
 S izolovanou obvodovou deskou o nízkém napětí, vstupem 12 VAC jsou světla
mnohem koncentrovanější a použití je mnohem bezpečnější.
 Tukový filtr lze snadno odstranit a vyčistit; motor a další vnitřní díly stačí jen
Obsługa panelu sterowania
lehce otřít.
Speciální konstrukce aerodynamického tunelu a typ olejového kolektoru brání průniku
nadbytečné mastnoty do komína.
Instalace
OBSŁUGA
Podłączyć przewód zasilający; w okapie kuchennym włączany jest tryb gotowości.
1. Odsavač nejlépe funguje, pokud je umístěn ve
vzdálenosti 65-75 cm (26-30 palců) od varné plochy.
Viz obr. 1.
Okap kuchenny posiada w sumie 3 tryby prędkości. Niska prędkość, średnia prędkość,
wysoka prędkość.
2. Vrtákem o průměru 8 mm vyvrtejte 8 otvorů do zdi
tam, kde chcete instalovat i těleso komínu a odsavače
par. Viz obr. 2.
Przycisk wyłączania
3. Vložte hmoždinky do otvorů, které jste vyvrtali pro
těleso odsavače par, připevněte napůl 2 podpěrné
šrouby ST4* 40 mm a nechte je vyčnívat 2 mm ze zdi.
Viz obr. 2.
Nacisnąć ten przycisk, aby wyłączyć silnik
4. Pověste odsavač na podpěrné šrouby.
Przycisk niskiej prędkości
Nacisnąć ten przycisk, aby uruchomić niską prędkość.
Obr. 1
Przycisk średniej prędkości
Nacisnąć ten przycisk, aby uruchomić średnią prędkość.
Otvor pro
vnitřní komín
Przycisk wysokiej prędkości
Otvor pro
vnější komín
Nacisnąć ten przycisk, aby uruchomić wysoką prędkość.
Otvor pro těleso
odsavače
Przycisk oświetlenia
Nacisnąć raz: oświetlenie włączy się. Nacisnąć ponownie: oświetlenie wyłączy się.
Bezpečnostní
otvor
Obr. 2
46
59
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
 Nedovolte dětem, aby se k zapnutému spotřebiči přibližovaly, hrály si s
ním nebo v jeho blízkosti.
 Odsavač par je určen pouze pro domácí použití, není vhodný k opékání
uzenin ani jiné komerční využití.
 Veškeré instalační práce musí být provedeny odborně způsobilou osobou
nebo kvalifikovaným elektrikářem.
 Odsavač par a síťový filtr se musí pravidelně čistit, aby správně fungovaly.
 Před čištěním je nutné odsavač par odpojit od elektrické sítě.
 Vyčistěte odsavač v souladu s návodem k použití, aby nedošlo k úrazu
elektrickým proudem nebo poškození spotřebiče.
 Nezapalujte oheň přímo pod odsavačem.
 Pokud se odsavač nějak porouchá, okamžitě zavolejte do servisu.
 Pokud používáte odsavač par a varnou desku ve stejnou dobu,
zkontrolujte, zda je přívod čerstvého vzduchu dostatečný.
 Nepřipojujte odtahový systém odsavače do existujícího ventilačního
systému, který je používán pro plynovou varnou desku nebo spotřebiče
spalující jiné palivo.
 Před instalací a použitím se ujistěte, že napětí (V) a příkon (W) uvedené
na typovém štítku sporáku splňují místní požadavky.
 Přečtěte si pečlivě tento návod ještě před instalací spotřebiče a jeho
prvním použitím k zajištění bezpečného a správného provozu. Návod
uložte na vhodném místě.
 Uschovejte si také kartu na údržbu a fakturu, abychom vám mohli zajistit
náš nejlepší servis pro odsavače par. Jinak by záruční servis propadl.
Czyszczenie i konserwacja:
Czyszczenie filtrów przeciwtłuszczowych
● Otworzyć panel i pociągnąć w dół filtr przeciwtłuszczowy, jak pokazano na Rys. 10.
Rys. 10
● Moczyć filtr przez około 3 minuty w ciepłej wodzie (40-50 stopni) ze środkiem do
usuwania tłuszczu, a następnie wyczyścić delikatnie miękką szczotką. Nie wywierać
nadmiernego nacisku, aby nie uszkodzić filtra.
● Można go umieścić w zmywarce z zastosowaniem detergentu; ustawić temperaturę na
około 60 stopni.
● Nie stosować środków ściernych do czyszczenia metalowych elementów okapu, mogłyby
bowiem one uszkodzić go.
Wymiana żarówki na żarówkę typu LED
● Za pomocą śrubokręta z płaską końcówką delikatnie podważyć krawędź zespołu
oświetleniowego poza mocowanie, jak pokazano na Rys. 11. Po odłączeniu zespołu
oświetleniowego od mocowania należy delikatnie pociągnąć ten zespół. Znajdują się tam
przewody podłączone do tylnej części zespołu oświetleniowego. Po wyjęciu na krótkim
odcinku zespołu oświetleniowego i kabli możesz odłączyć kable, wyciągając je ze złączy.
58
47
Wymiana żarówki na żarówkę typu GU10
● Nacisnąć delikatnie pierścień zespołu oświetleniowego; obrócić nim w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odkręcić zespół oświetleniowy; wyjąć go
Návod k použití
z okapu. Patrz Rys. 11A.
Rys. 11A
Ważne: przed czyszczeniem okapu lub wymianą żarówek należy upewnić się, że zasilanie
jest odłączone.
Zakładanie filtra węglowego
● Wyjąć filtr przeciwtłuszczowy, jak pokazano na Rys. 12.
Rys. 12
● Umocować filtr węglowy na sworzniach znajdujących się przy końcu silnika; obrócić
filtrem węglowym zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dopóki nie zostanie
zamocowany. Będzie słychać wówczas kliknięcie. Powtórzyć tę czynność w przypadku
drugiego filtra węglowego. Konieczne jest założenie filtra węglowego z każdej strony
silnika. Założyć filtry przeciwtłuszczowe. Patrz Rys. 13.
Otwieranie
Rys. 13
Zamykanie
48
57
Een lampje voor de GU10 vervangen
● Druk stevig met de hand op de ring van de lichtunit; draai de unit linksom om hem
los te schroeven; verwijder de unit uit de afzuigkap. Zie afb. 11a.
Gebruiksaanwijzing
Afb. 11A
Belangrijk: zorg ervoor dat de stroomtoevoer is onderbroken voordat u de afzuigkap
schoonmaakt of de lampjes vervangt.
Het koolstoffilter monteren
● Verwijder het vetfilter zoals aangegeven in afb. 12.
Afb. 12
● Monteer het koolstoffilter op de pennen die op de achterkant van de motor zitten;
draai het koolstoffilter rechtsom, tot u het op zijn plaats vast hoort klikken. Herhaal
deze handeling voor het tweede koolstoffilter. U moet aan elke kant van de motor
een koolstoffilter monteren. Zet de vetfilters terug op hun plaats. Zie afb. 13.
Openen
Afb. 13
Sluiten
56
49
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
 Houd kinderen uit de buurt wanneer het apparaat in werking is en laat ze niet
met of in de buurt van het apparaat spelen.
 De afzuigkap is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, hij is niet
geschikt voor barbecues, traiteurs of ander commercieel gebruik.
 Alle installatiewerkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een
competent persoon of erkende elektricien.
 De afzuigkap en het filter ervan moeten regelmatig schoongemaakt worden
om de goede werking van het apparaat te garanderen.
 De afzuigkap moet losgekoppeld worden van het elektriciteitsnet alvorens
reinigingswerkzaamheden uitgevoerd worden.
 Maak de afzuigkap schoon volgens de gebruiksaanwijzing om het risico op
een elektrische schok of beschadiging van het apparaat te voorkomen.
 Maak geen open vuur rechtstreeks onder de afzuigkap.
 Als er een probleem is met uw afzuigkap, bel dan onmiddellijk de
servicedienst.
 Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het gelijktijdige gebruik van de
afzuigkap en de kookplaat.
 Sluit het afvoersysteem van de afzuigkap niet aan op een bestaand
ventilatiesysteem dat gebruikt wordt voor een kookplaat op gas of ander
apparaat op brandstof.
 Verzeker u ervan dat de spanning (V) en het vermogen (W) weergegeven op
het etiket van de afzuigkap voldoen aan de plaatselijke voorschriften voordat
de kap geïnstalleerd en in gebruik genomen wordt.
 Lees, om er zeker van te zijn dat de afzuigkap in perfecte conditie werkt, de
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat de kap geïnstalleerd en in gebruik
genomen wordt. Bewaar het boekje op een geschikte plaats.
 Om onze beste service van uw afzuigkap te ontvangen, adviseren wij u de
onderhoudskaart en de aankoopfactuur te bewaren. Anders komt de garantie
te vervallen.
50
Reiniging en Onderhoud:
De vetfilters reinigen
● Open het paneel en trek het vetfilter omlaag, zoals weergegeven in afb. 10.
Afb. 10
● Laat het filter ongeveer 3 minuten weken in warm water (40-50 graden) met een
vetoplossend reinigingsmiddel, borstel het vervolgens voorzichtig af met een zachte
borstel. Oefen niet teveel druk uit, om te voorkomen dat het beschadigd raakt.
● Het filter kan afgewassen worden in een afwasmachine met reinigingsmiddel; stel de
temperatuur in op ongeveer 60 graden.
● Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om de metalen delen van de afzuigkap
schoon te maken, anders kan hij beschadigd raken
Een led-lampje vervangen
● Gebruik een schroevendraaier met een platte punt, druk voorzichtig op de rand van
de lichtunit om hem uit zijn zitting te halen, zoals weergegeven in afb. 11. Nadat de
lichtunit los is gemaakt, hem voorzichtig naar buiten trekken. Aan de achterkant van
de lichtunit zitten draden. Zodra u de lichtunit naar buiten hebt getrokken dan kunt u
de draden losmaken door ze uit de stekkers te trekken.
55
Functies en kenmerken
Horizontaal
Schuin
Afb. 8
Het gebruik van uw afzuigkap:
Het gebruik van het bedieningspaneel
 De afzuigkap is gemaakt van materialen van hoge kwaliteit en heeft een
gestroomlijnd ontwerp op basis van technologische en bouwkundige theorieën, hij is
kwalitatief hoogwaardig en luxueus uitgevoerd met een moderne esthetiek. Er zijn
verschillende stijlen leverbaar waaruit u kunt kiezen om uw keuken perfect te
maken.
 Uitgerust met een elektrische motor met hoog vermogen en lage geluidsemissie en
een centrifugaal ventilator, zorgt hij voor sterke afzuiging, weinig lawaai, hij heeft
een vetfilter met anti-aanbaklaag en is gemakkelijk schoon te maken.
 Dankzij de geïsoleerde laagspanningscircuitkaart, 12vAC-ingang, zijn de lampjes
geconcentreerder en is het gebruik veel veiliger.
 Het vetfilter kan gemakkelijk verwijderd en schoongemaakt worden; veeg de motor
en andere interne onderdelen af met een zachte doek.
Speciale windtunnelconstructie en olieopvangontwerp, waardoor er weinig vet in de
afvoer achterblijft.
WERKING
Installatie
Bij het aansluiten op het elektriciteitsnet, moet de afzuigkap in stand-bymodus staan.
1. De afzuigkap moet gemonteerd worden op een afstand
van 65-75 cm van het oppervlak van de kookplaat om het
beste effect te verkrijgen. Zie Afb. 1.
Er zijn 3 keuzemogelijkheden voor de snelheid voor de afzuigkap. Lage, gemiddelde,
hoge snelheid.
Uit-knop
Druk op deze knop om de motor uit te schakelen.
2. Gebruik een boorpunt met een doorsnede van 8 mm,
boor 8 gaten in de wand op de plaats waar de rookafvoer
en de afzuigkap geïnstalleerd moeten worden. Zie Afb. 2.
3. Steek pluggen in de zojuist voor de afzuigkap geboorde
gaten, bevestig 2 steunbouten ST4*40 mm halverwege,
laat ze 2 mm uit de wand steken. Zie Afb. 2.
4. Hang de afzuigkap aan de steunbouten.
Knop lage snelheid
Druk op deze knop om de afzuigkap op lage snelheid te laten werken.
Afb. 1
Knop gemiddelde snelheid
Druk op deze knop om de gemiddelde snelheid in te schakelen.
Opening voor
binnenste
rookkanaal
Knop hoge snelheid
Druk op deze knop om de hoge snelheid in te schakelen.
Opening voor
buitenste
rookkanaal
Lichtknop
Opening voor
afzuigkap
Eenmaal indrukken; de verlichting gaat branden. Nogmaals indrukken; de
verlichting gaat uit.
Veiligheidsopening
Afb. 2
54
51
5. Steek zelftappende bout ST4*30 mm in de veiligheidsopeningen en draai ze volledig
vast om te garanderen dat de afzuigkap stevig vast zit. Zie afb. 3.
9. Gebruik, om het buitenste rookkanaal bovenop de afzuigkap te monteren,
zelftappende bout ST4*8 mm om de beugel van het rookkanaal te bevestigen aan de
afzuigkap. Monteer de beugel van het buitenste rookkanaal aan de wand met behulp van
de ST4*40 MM zelftappende bout. Zie afb. 6.
Afb. 3
6. Sluit de koppeling aan op de afvoer van de afzuigkap, en verbindt de afvoerslang
vervolgens met de koppeling. Het andere uiteinde van de afvoerslang moet aangesloten
worden op een afvoerkanaal dat geschikt is voor bereidingsdampen.
7. Gebruik zelftappende bout ST4*40 mm om de beugel van het binnenste rookkanaal in
de wand te bevestigen. Zie afb. 4.
Afb. 6
10. Trek het binnenste rookkanaal uit het buitenste rookkanaal tot dit de beugel aan de
wand raakt; monteer het met behulp van 2 × ST4*8 MM zelftappende bouten. Zie afb. 7.
Beugel binnenste rookkanaal
Afb. 7
Opmerkingen:
Afb. 4
8. Monteer het binnenste rookkanaal met het buitenste rookkanaal en gebruik
zelftappende bout ST4*8mm om de beugel van het buitenste rookkanaal te bevestigen
aan het buitenste rookkanaal. Zorg ervoor dat het binnenste rookkanaal verstelbaar is
binnenin het buitenste rookkanaal. Zie afb. 5.
Binnenste rookkanaal
Beugel buitenste rookkanaal
●
Alle installatiewerkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een erkende
elektricien of een competent persoon.
●
Sluit het afvoersysteem van de afzuigkap niet aan op een bestaand
ventilatiesysteem dat gebruikt wordt voor welk ander apparaat ook, zoals
verwarmingsbuizen, gasleidingen, hete luchtbuizen.
●
De hoek van de bocht van de ventilatiepijp mag niet kleiner zijn dan 120º; u moet
de pijp horizontaal richten, of anders, moet de pijp naar boven lopen vanuit het
beginpunt and geleid worden naar een buitenmuur.
● Controleer, na de installatie, dat de afzuigkap waterpas is, om te voorkomen dat vet
zich verzamelt aan een uiteinde. Zie afb. 8.
Buitenste rookkanaal
Afb. 5
52
53
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising