Candy | AQUA 10 T | Candy AQUA 10 T User manual

Candy AQUA 10 T User manual
EN
SV
DA
FI
NO
User instructions
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
1
Aquamatic 10 T
EN
1
DA
FI
NO
OUR COMPLIMENTS
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
TILLYKKE
ONNITTELUMME !
GRATULERER
With the purchase of this
Candy household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Genom att välja en
tvättmaskin från Candy har
Du visat att Du en
kvalitetsmedveten
konsument.
Med Deres nye maskine.
Denne vaskemaskine er
resultatet af mange års
forskning og udvikling, en
udvikling der i meget høj
grad er foregået i
samarbejde med brugerne.
Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut,
että et tyydy
kompromisseihin - haluat
vain parasta.
Ved å kjøpe en maskin fra
Candy, har du vist at bare
det beste er godt nok for
deg.
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Vår nya tvättmaskin är
resultatet av Candys långa
erfarenhet på
vitvaruområdet och
kontakten med våra kunder.
Dess kvalitet och
oöverträffade egenskaper
kommer att vara till glädje i
många år framöver.
Med en Candy har De valgt
kvaliteten og fordelene ved
en maskine der teknologisk
er på forkant med
udviklingen.
Olemme iloisia
voidessamme esitellä Sinulle
tämän uuden pesukoneen,
joka on vuosia kestäneen
tutkimuksen ja alalla
saamamme pitkän
kokemuksen tulos. Tämän
olemme tehneet yhdessä
kuluttajien kanssa. Olet
valinnut tämän pesukoneen
laadun, kestävyyden ja
ainutlaatuiset ominaisuudet.
Candy er stolte over å kunne
presentere denne nye
vaskemaskinen, resultatet av
årelang forskning og
markedserfaring i direkte
kontakt med kundene.
Denne maskinen gir dea
kvalitet, driftssikkerhet og høy
ytelse.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
I Candys omfattande
produktprogram finns
förutom tvättmaskiner även
en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare,
spisar, mikrovågsugnar,
ugnar och spishällar samt
kylskåp och frysar.
Candy’s produktprogram
omfatter:
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner,
mikrobølgeov-ne, køleskabe
og frysere.
Candyn laajaan
kodinkonevalikoimaan
kuuluvat pesukoneet ,
astianpesukoneet, kuivaavat
pesukoneet, liedet,
mikroaaltouunit, erillisuunit ja
keittotasot sekä
kylmälaitteet.
Candy kan også tilby et stort
utvalg av andre hvitevarer:
vaskemaskiner,
oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner med
tørketrommel, komfyrer,
mikrobølgeovner, tradisjonelle
stekeovner og komfyrtopper,
kjøleskap og frysebokser.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den
innehåller viktig information
om installation, användning
och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom
ges en del tips om hur
tvättmaskinens kapacitet
skall utnyttjas på bästa sätt.
Spørg hos Deres lokale
forhandler efter Candy’s
produktkatalog.
Lue tämä käyttöohje
huolellisesti. Saat tärkeätä
tietoa pesukoneesi oikeasta
asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta sekä neuvoja
koneesi hyödyntämisestä
parhaalla mahdollisella
tavalla.
Be din lokale forhandler om
den komplette katalogen
over Candy-produkter.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
2
SV
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
För service kontaktas någon
av Candys auktoriserade
serviceverkstäder. Ange
alltid maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa
uppgifter finner Du på
typskylten vid
påfyllningsöppningen.
2
Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
brug. Instruktionsbogen giver
vigtig information vedr.
Installation, brug og
vedligeholdelse af
maskinen.
Gem denne instruktionsbog,
den er god at have ved
fremtidige tvivls spørgsmål.
Ved kontakt til Candy’s
Servicecenter, bedes De
venligst opgive maskinens
Model. Nr. og G. Nr. Disse
numre findes på typeskiltet,
(se tegn.).
Säilytä tämä käyttöohje
koneen läheisyydessä
myöhempää käyttöä
varten.
Tarvitessasi huoltoa, ota
yhteyttä valtuutettuun
Candy - huoltoon ja ilmoita
aina koneen tyyppi ,
valmistusnumero ja Gnumero (mahdollinen versionumero). Nämä tiedot
löytyvät koneen
arvokilvestä, joka sijaitsee
täyttöaukon yläreunassa.
Les denne bruksanvisningen
nøye, da den inneholder
viktige opplysninger om sikker
installasjon, og nyttig
informasjon om bruk og
vedlikehold av
vaskemaskinen for å få best
mulig resultat.
Ta godt vare på denne
bruksanvisningen slik at du
lett kan finne den senere.
Nårdu tar kontakt med oss
eller et av våre servicesentre,
oppgi alltid modellnummeret
og Gnummeret (hvis dette
finnes) for apparatet, se
typeskiltet.
3
EN
4
SV
INDEX
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Introduction
Inlednig
General points on delivery
Allmänt
Guarantee
NO
FI
DA
CHAPTER
AVSNITT
KAPITEL
KAPPALE
KAPITTEL
INDHOLD.
SISÄLLYSLUETTELO
INNHOLD
Introduktion.
Johdanto
Innledning
1
Modtagelse og udpakning.
Yleistä toimituksesta
Generelt om levering
Garanti
2
Garantibestemmelser.
Takuu
Garanti
Safety Measures
Säkerhetsanvisningar
3
Sikkerhedsregler .
Turvallisuusohjeita
Sikkerhetsregler
Technical Data
Tekniska data
4
Tekniske data.
Teknisiä tietoja
Tekniske data
Setting up and Installation
Idrifttagning och installation
5
Opstilling og Installation.
Käyttöönotto ja asennus
Montering og oppstarting
Control Description
Manöverpanel
6
Beskrivelse af funktioner.
Ohjaustaulu
Bruksanvisning
Detergent drawer
Tvättmedelsbehållare
7
Sæbe skuffen.
Pesuainekotelo
Beholder for vaskemiddel
Selection
Programval
8
Valg af program
Ohjelman valinta
Valg av
program/temperatur
The Product
Hantering av tvätt
9
Gode råd vedr. vask
Pyykin käsittely
Produktet
Table of Programmes
Programtabell
10
Program oversigt.
Ohjelmataulukko
Tabell over
vaskeprogrammer
Washing
Tvätt
11
Sådan bruges maskinen.
Pesu
Vasking
Cleaning and routine
maintenance
Rengöring och skötsel
12
Vedligeholdelse og
rengøring.
Puhdistus ja hoito
Rengjøring og rutinemessig
vedlikehold
Faults Search
Checklista
13
Fejl søgnings skema.
Tarkastuslista
Feilsøking
5
EN
SV
DA
FI
NO
CHAPTER 1
AVSNITT 1
KAPITEL 1
KAPPALE 1
KAPITTEL 1
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
MODTAGELSE OG
UDPAKNING.
YLEISOHJEITA
TOIMITUKSESTA
GENERELT OM
LEVERING
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
Ved modtagelse af
maskinen bør De kontrollere
at følgende dele medfølger:
Tarkista, että pesukoneen
mukana ovat seuraavat
varusteet :
Ved levering, kontroller at
det følgende er inkludert:
A) INSTRUCTION MANUAL
A) BRUKSANVISNING
A) INSTRUKTIONSBOG
A) KAYTTÖOHJE
A) BRUKSANVISNING
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
B) ADRESSE OG TELEFON
NUMMER PÅ CANDY
SERVICE. (STÅR I
INSTRUKTIONS BOGEN).
B) HUOLTOLIIKELUETTELO
B) ADRESSER FOR
KUNDESERVICE
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
C) GARANTISEDEL
C) GARANTI
CERTIFIKATER. (SKAL
IKKE BRUGES I DK).
C) TAKUUKORTTI
C) GARANTIBEVIS
EUROPE
I Finland: ett daterat och
specificerat inköpskvitto
gäller som garantisedel
Dovunque
tu sia.
A
SPEDIRE
D) BEND FOR OUTLET TUBE
Suomessa:
päivämäärällä varustettu
yksilöity ostokuitti toimii
takuukorttina
B
TRATTENERE
D) BØJNING FOR
AFLØBSSLANGE.
D) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
D) POISTOLETKUN PIDIKE
D) RØR TIL UTLØPSSLUK
C
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
6
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
Kontrollera också, att
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
EM DISSE TING
D
Kontroller at maskinen ikke
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
importør.
SÄILYTÄ HUOLELLISESTI
Tarkista myös, että pesukone
ei ole vahingoittunut
kuljetuksessa. Mikäli
kuljetusvaurioita on, ota
välittömästi yhteyttä
jälleenmyyjään.
OPPBEVARTILBEHØR OG
DOKUMENTER PÅ ET
TRYGT STED
Kontroller også at maskinen
ikke har blitt skadet under
transporten. Hvis dette har
skjedd, ta kontakt med
nærmeste Candy-senter.
7
EN
NO
CHAPTER 2
AVSNITT 2
KAPITEL 2
KAPPALE 2
KAPITTEL 2
GUARANTEE
GARANTI
GARANTI
BESTEMMELSER.
TAKUU
GARANTI
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance
Service, apart from a fixed
call out charge, for a period
of one year from the date of
purchase.
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
allmänna garantivillkor, som
gäller för radio- och
hushallsmaskinbranschen.
Garantin omfattar
reparationskostnader för
skador som konstruktions-,
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
Denne maskine er omfattet
af et års fabriksgaranti.
Tälle laitteelle annetaan
yhden vuoden takuu radioja kodinkonealan yleisten
takuuehtojen mukaisesti.
Takuu koskee rakenne-,
valmistus ja raaka-ainevikoja
ja niiden aiheuttamia
korjauskustannuksia.
Maskinen leveres med et
garantibevis som gir deg rett
til å gjøre gratis bruk av vår
tekniske assistanse.
Remember to post part A of
the guarantee certificate
within 10 days of the
purchase date.
Ett daterat och specificerat
inköpskvitto gäller som
garantisedel. Häfta fast
kvittot vid bruksanvisningen,
så att det inte tappas bort.
Deres købskvittering er Deres
garantibevis.
Købskvitteringen skal
forevises ved Service besøg.
Päivämäärållä varustettu
yksilöity ostokuitti toimii
takuukorttina. Varmistaaksesi
kuitin säilymisen, liitä se esim.
niittaamalla tähän
käyttöohjeeseen.
Husk å sende inn del A av
garantibeviset innen 10
dager fra kjøpsdatoen.
Ved kontakt til Candy
Service, skal De opgive
maskinens Model. Nr. - G. Nr. N Nr. samt Købsdato.
Part B should be filled in and
kept by you to be shown if
necessary to the technician
from the Technical
Assistance Service. The sales
receipt should also be kept.
8
FI
DA
SV
Fyll ut del B og oppbevar den
på et trygt sted, slik at du om
nødvendig kan vise den fram
ved garantikrav. Ta også vare
på kvitteringen fra
forhandleren.
De skal altså ikke udfylde og
returnere de medfølgende
garantikort.
9
EN
NO
FI
DA
SV
CHAPTER 3
AVSNITT 3
KAPITEL 3
KAPPALE 3
KAPITTEL 3
SAFETY MEASURES
SÄKERHETSANVISNINGAR
SIKKERHEDS
REGLER.
TURVALLISUUSOHJEITA
SIKKERHETSREGLER
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Remove the plug
VIGTIGT:
VEDR. RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
OBS! VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
● Turn off the water inlet tap.
● Stäng vattenkranen.
● All Candy appliances are
● Alla Candy maskiner är
This appliance complies
with Directives 89/336/EEC,
73/23/EEC and following
changes.
VIKTIG: MÅ FØLGES
VED ALL RENGJØRING
OG ALT VEDLIKEHOLD
● Fjern stikket fra kontakten,
eller afbryd kontakten. Hvis
kontakten ikke kan afbrydes,
afbrydes strømmen på
hovedkontakten, ved
måleren.
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
earthed. Ensure that the main
electricity circuit is earthed.
Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
HUOM ! MUISTA
PUHDISTUKSEN JA
HOIDON YHTEYDESSÄ
● Luk for maskinens
vandtilførsel.
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC och senare
ändringar.
● Alle elektriske apparater
skal jordforbindes, jævnfør
stærk strøms reglementet.
Forvis Dem om at Deres
apparat er jordforbundet.
Skulle det ikke være
tilfældet, kontakt da en Aut.
El-Installatør.
1
MEGET VIGTIGT
Det stik der er monteret fra
fabrikken, skal udskiftes med
et trebenet stik, der
indeholder jord, eller kobles
direkte til jordet afbryder.
Maskinen skal tilkobles af aut.
El-Installatør. Fabrikant og
Importør kan ikke drages til
ansvar for skader, opstået
som følge af forkert opstilling
eller tilslutning.
● Do not touch the appliance
with wet or damp hands or
feet.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Vidrör inte maskinen om
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
● Använd inga skarvsladdar
Du är våt eller barfota.
i badrum och våtutrymmen.
90° C
● Irrota pistotulppa
● Trekk ut støpselet.
● Sulje vesihana
● Skru av vanntilførselen.
● Kaikki Candy pesukoneet
● Alle Candy-maskiner er
ovat maadoitettuja. Tarkista
sähköliitännän maadoitus.
jordet. Påse at maskinen
tilkoples jordet kontakt. Tilkall
en autorisert elektriker for å
ordne tilkoplingen hvis dette
ikke er mulig.
Tämä tuote täyttää
Direktiivin 89/336/EEC,
73/23/EEC mukaiset
määräykset ja myöhemmät
muutokset.
Dette apparatet
oppfyller betingelsene i
Direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC med senere
endringer.
● Älä kosketa laitetta kun
● Ta ikke på maskinen med
olet märkä tai paljain jaloin.
våte eller fuktige hender
eller føtter.
● Älä käytä kosteissa tiloissa
● Bruk ikke maskinen hvis du
jatkojohtoja .
er barføtt.
● Unngå om mulig å bruke
Denne maskine
opfylder EEC Direktiv 89/336,
73/23 med efterfølgende
ændringer.
skjøteIedninger i våtrom, og
vis ekstrem forsiktighet hvis
dette ikke er til å unngå.
● Maskinen må ikke
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the washing
machine door, ensure that
there is no water in the drum.
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
udsættes for vandstænk eller
fugt.
● Brug ikke
forlængerledninger i fugtige
rum.
ADVARSEL:
UNDER VASK KAN
VANDET BLIVE OP TIL 9O
GRADER VARMT.
● Før lågen åbnes, bør det
kontrolleres at der ikke er
vand i maskinen.
10
HUOM! PESUN AIKANA
VEDEN LÄMPÖTILA VOI
NOUSTA 90°C:een.
● Ennen luukun
aukaisemista tarkista, että
rummussa ei ole vettä.
ADVARSEL: UNDER
VASKEPROGRAMMET
KAN VANNET NÅ EN
TEMPERATUR PÅ OPPTIL
90 °C.
● Før du åpner døren til
vaskemaskinen, påse at det
ikke er vann igjen i
trommelen.
11
EN
SV
● Do not use adaptors or
multiple plugs.
● Anslut inte maskinen till
● Do not allow the
appliance to be used by
children or the incompetent
without due supervision.
● Låt inte barn använda
maskinen.
● Do not pull the mains lead
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
adapter eller skarvdosor.
● Håll i stickkontakten när Du
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
● Utsätt inte maskinen för
vädrets makter (regn, sol
etc.).
l● Do not leave the
appliance exposed to
atmospheric agents (rain,
sun etc.)
tvättmedelsbehållaren när
Du lyfter maskinen.
● In the case of removal,
● Tvättmaskinen för inte
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
transporteras så att den lutar
mot luckan.
● During transportation
do not lean the door
against the trolley.
● Håll inte i vreden eller
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
● När maskinen lyfts behövs
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a
Candy Technical Assistance
Centre for any repairs and
ask for original Candy spare
parts. Avoidance of these
norms may compromise the
safety of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available
from the after sales service
centre.
12
det två personer som på
bilden.
● Om maskinen går sönder
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök
inte öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en autoriserad
Candy serviceverkstad. En
sakkunnig service garanterar
en säker funktion.
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
● En maskin som inte längre
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
● Skulle sladden för
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa
hos serviceverkstaden.
DA
FI
NO
● Brug ikke adaptere, eller
multistik.
● Älä käytä adapteria tai
haaroituspistorasiaa.
● Bruk ikke adaptere eller
● Lad ikke børn betjene
maskinen, uden behørigt
opsyn.
● Älä anna lasten leikkiä
sähkölaitteilla.
● Maskinen må ikke brukes
● Træk aldrig i apparatets
ledning, hverken for at
trække stikket ud af
kontakten, eller for at flytte
maskinen.
● Irrottaessasi pistotulppaa
älä koskaan vedä johdosta
tai itse laitteesta vaan tartu
pistotulppaan.
● Trekk alltid i selve støpselet,
● Efterlad ikke maskinen
udsat for regn, eller direkte
sol.
● Älä sijoita pesukonetta
ulkotiloihin
● La ikke vaskemaskinen bli
● Hvis apparatet skal flyttes,
løft da aldrig i knapper og
sæbeskuffe.
● Älä nosta konetta
kytkimistä tai
pesuainekaukalosta.
● Løft aldri vaskemaskinen
● Ved transport, læn da ikke
maskinens front imod
sækkevogn. el. lign.
● Kuljetuksen aikana
pesukone ei saa nojata
luukkua vasten.
● Ved transport må ikke
Vigtig:
Hvis maskinen skal stå på et
tæppe, pas da på ikke at
blokere for ventilation under
maskinen.
Tärkeää!
Pesukonetta sijoitettaessa on
pidettävä huoli, että koneen
pohjassa olevia
ilmankiertoaukkoja ei tukita
esim. matolla.
Viktig!
Hvis vaskemaskinen
plasseres oppå et
teppegulv, må man påse at
luftventilene i bunnen ikke
blir blokkert.
● Hvis maskinen skal flyttes
eller løftes, sørg da for at
være to personer, som vist
på ill.
● Koneen nostossa on
tarpeen kaksi henkilöä kuten
kuvassa.
● Vær alltid to personer ved
● Hvis maskinen går i stå
● Mikäli kone on
epäkunnossa eikä toimi
moitteettomasti , katkaise
virta verkkokytkimestä, sulje
vesihana äläkä yritä avata
luukkua väkivalloin. Ota
yhteyttä valtuutettuun
Candy - huoltoon . Näin
varmistat koneen
asianmukaisen huollon ja
turvallisen käytön.
● Hvis vaskemaskinen er
eller ikke virker korrekt. Følg
instruktionerne i afsnittet
Fejlsøgning. Hvis dette ikke
hjælper kontakt de Aut.
Candy Service.
Reparationer skal altid
udføres af Aut, Candy
Service center. Anvend altid
originale reservedele. I
modsat fald bortfalder
enhver form for garanti fra
Fabrikant og Importør.
● Hvis ledningen (til
strømnettet) beskadiges,
skal den erstattes med en
bestemt ledning, som kan
købes hos et autoriseret
servicecenter.
“tjuvkontakter.
av barn eller ukyndige uten
nødvendig tilsyn.
ikke i ledningen eller
vaskemaskinen.
utsatt for regn, sol eller andre
værpåvirkninger.
etter knappene eller
vaskemiddelbeholderen.
vaskemaskinens dør lenes
mot transporttrallen.
løfting av vaskemaskinen,
som vist på tegningen.
defekt, eller ikke virker som
den skal, slå av maskinen,
steng vanntilførselen og gjør
ingen inngrep i maskinen. Ta
kontakt med en Candyrepresentant ved eventuelle
reparasjoner, og bruk
originale Candyreservedeler. Hvis ikke, kan
sikkerheten ved maskinen bli
redusert.
MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN
OHJEIDEN VASTAISESTI TAI
HUOLIMATTOMASTI, VASTUU
SYNTYVISTÄ ESINE- JA
HENKILÖVAHINGOISTA
(TUOTEVAHINGOT) LANKEAA
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄLLE.
● Käytöstä poistettu kone
saattaa olla vaarallinen
esim. lasten leikeissä.
Huolehdi, ettei koneen sisälle
voi jäädä lukituksi esim.
poistamalla luukku.
● Dersom strømledningen (til
strømnettet) skades, må den
erstattes med en bestemt
ledning som kan fåes hos et
autorisert.
● Mikäli virtajohto on
vioittunut ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
13
EN
CHAPTER 4
SV
DA
AVSNITT 4
KAPITEL 4
FI
KAPPALE 4
NO
KAPITTEL 4
4
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
kg
3
KAPACITET
TÄYTTÖMÄÄRA MAX. KUIVAA
PYYKKIÄ
MAKSIMUM
KAPASITET
WATER LEVEL
VATTENMÄNGD
l
~ 10
VAND NIVEAU
VESIMÄÄRÄ/
TÄYTTÖ
VANNIVÅ
WASH MOTOR POWER
TVÄTTMOTORNS
EFFEKT
W
150
MOTOR
EFFEKT VASK
PESUMOOTTORIN TEHO
VASKEMASKINENS
MOTOREFFEKT
SPIN MOTOR POWER
CENTRIFUGMOTORNS
EFFEKT
W
250
MOTOR EFFEKT
CENTRIFUGERING
LINKOUSMOOTTORIN
TEHO
SENTRIFUGENS
MOTOREFFEKT
DISCHARGE PUMP POWER
AVLOPPSPUMPENS
EFFEKT
W
30
MOTOR EFFEKT
LÆNSEPUMPE
POISTOPUMPUN
TEHO
PUMPEEFFEKT
HEATING ELEMENT POWER
ELEMENTEFFEKT
W
1100
VARME
EFFEKT
LÄMMITYSVASTUS
MOTSTAND
MAX ABSORBED POWER
ANSLUTNINGSEFFEKT
W
1250
MAX. OPTAGET
EFFEKT
LIITÄNTÄTEHO
MAKS. ABSORBERT
EFFEKT
POWER CURRENT FUSE
AMP
SÄKRING
A
10
FORSIKRING (Amp)
TARVITTAVA
SULAKE
SIKRING I STRØMTILFØRSELSKRETSEN AMPERE
SPIN
r.p.m.
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
giri/min.
1000
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED (Omd/min)
LINKOUSTEHO
(kierr./min.)
OMDREININGSTALL
SENTRIFUGE (omdr./min.)
N/cm2
min. 5
max. 80
VANDTRYK
TARVITTAVA
VEDENPAINE
VANNTRYKK
WATER PRESSURE
14
VATTENTRYCK
15
EN
DA
SV
NO
CHAPTER 5
AVSNITT 5
KAPITEL 5
KAPPALE 5
KAPITTEL 5
SETTING UP
INSTALLATION
IDRIFTTAGNING
INSTALLATION
OPSTILLING OG
TILSLUTNING.
KÄYTTÖÖNOTTO
ASENNUS
MONTERING OG
OPPSTARTING
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Tag bort
förpackningsunderlaget och
ställ maskinen i närheten av
dess slutliga plats.
Flyt maskinen tæt til dens
endelige placering, uden
transportkasse.
Poista pakkausalusta ja siirrä
kone lähelle lopullista
sijoituspaikkaa.
Flytt maskinen uten
transportsikringen til et sted
nær der hvor den skal stå.
Kapa bandet kring
slangarna.
Klip binderen, der holder
slangerne, over.
Katkaise johtojen nippuside.
Kutt klemmene som fester
røret.
Unscrews the two top screws
A and remove the cover,
sliding it off horizontally
Remove the cardboard
protection.
Skruva loss de två
fästskruvarna i locket och
tag bort locket genom att
dra det bakåt i horisontal
nivå.
Afmonter de to top skruer
(A), og tag låget af ved at
føre det horisontalt bagud.
Irrota kansilevyn kaksi
kiinnitysruuvia A ja poista
kansilevy liuttamaalla sitä
vaakatasossa taaksepäin.
Skru løs de to øverste
skruene A og fjern lokket
ved å trekke det ut
horisontalt.
Unscrews the two tie braces
B on the crosspiece (with an
H. 19 spanner) and remove
the polystyrene spacers
under it.
Tag bort stödjärnets två
fästen B (med nyckel) och
styrenskivan C under järnet.
Afmonter de to bøsninger
(B) med en 19 mm.
fastnøgle. Fjern polystyren
blokkene.
Poista tukiraudan kaksi
kiinnikettä B (avaajalla) ja
poista styroksilevy C
tukiraudan alta.
Skru løs de to avstiverne B
på tverrstykket (med en
skrunøkkel H. 19) og fjern
avstandsstykket i isopor
plassert under den (C).
Cut tube-holding straps.
5
A
6
IMPORTANT:
DO NOT REMOVE THE
SPACERS ABOVE THE
CROSSPIECE.
16
FI
VIKTIGT!
TAG INTE BORT
STYRENSKIVORNA
OVANPÅ STÖDJÄRNET.
Replace the cover with the
two screws A.
Please ensure when fitting
the table top the locating
pins are inserted correctly in
their slots, positioned on the
side of the cabinet as shown
in the relevant diagram.
Montera fast locket med de
2 skruvarna A.
Kontrollera att locket går
odrentligt på sin plats enligt
bilden.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN AS
IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
C
B
VIGTIGT:
FJERN IKKE AFSTANDS
STYKKERNE OVER TVÆR
STIVEREN.
Monter lågen igen med
skruerne (A).
ADVARSEL:
INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
VÆRE FARLIGT FOR
MINDRE BØRN, OG BØR
FJERNES UMIDDELBART
EFTER UDPAKNING.
TÄRKEÄÄ:
ÄLÄ POISTA
STYROKSIVÄLIKAPPALET
TA TUKIRAUDAN
PÄÄLTÄ.
VIKTIG:
IKKE FJERN ISOPORSAVSTANDSSTYKKET
PLASSERT OVER
TVERRSTYKKET.
Kiinnitä kansilevy takaisin
paikalleen kahdella ruuvilla
A.
Monter lokket på igjen og
skru det fast med de to
skruene A.
VAROITUS :
ÄLÄ JÄTÄ
PAKKAUSMATERIAALIA,
ERITYISESTI MUOVIA
LASTEN
ADVARSEL:
EMBALLASJEN MÅ
OPPBEVARES
UTILGJENGELIG FOR
BARN, DA DEN KAN
VÆRE FARLIG.
17
EN
SV
DA
FI
NO
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Montera den räfflade,
porösa bottenplattan som
bilden visar.
Montér den porøse
bundplade som vist på
tegningen.
Kiinnitä aaltomainen
pohjalevy koneen pohjaan
kuvan mukaisesti.
Fest den korrugerte
bunnplaten som vist på
figuren.
Connect the fill hose
to the tap.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
Forbind tilgangs slangen til
hanen.
Liitä tulovesiletku
vesihanaan.
Kopl vannrøret til kranen.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
Apparaten bör kopplas till
vattennätet med den
medföljande
påfyllningsslangen. Gammal
slang får ej användas.
Når maskinen opstilles,
anbefaler vi at De anvender
den med leverede nye vand
tilslutnings slange, I stedet for
den gamle slange som sad
på Deres gamle apparat.
Laite täytyy liittää
vesijohtoverkostoon
käyttämällä uutta
täyttöletkua. Vanhaa
täyttöletkua ei saa käyttää.
Når maskinen skal oppstilles
anbefaler vi at De bruker
den leverte nye
vanntilslutningsslangen, i
stedet for den gamle
tilslutningsslangen som satt
på det gamle apparatet.
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns vech på
slangen.
Avloppsslangen ansluts till
ett fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens.
Oberoende av
installationssätt, skall
avloppsslangens utlopp
vara placerat minst 50 cm
över golvet. Vid behov kan
den medföljande styva
slanghållaren användas.
VIGTIGT:
LUK IKKE OP FOR
HANEN.
Placer maskinen der hvor
den permanent skal
stå.Placer afløbs slangen
over kanten på vasken eller
badekarret, pas på at
slangen ikke vrider eller er
knækket sammen.
Det er endnu bedre at
forbinde afløbet til en fast
installation. Røret som
slangen skal hægtes i skal
have en diameter der er
større end selve afløbs
slangen. Højden på den
faste Installation må ikke
overstige 50 Cm. For at
undgå at slangen knækker,
kan denne monteres i den
medfølgende bøjning.
TÄRKEÄÄ!
ÄLÄ AVAA
VESIHANAA VIELÄ.
Siirräpesukone seinän
viereen. Tarkista, että letkut
eivät ole taitteilla.
Poistoletku kiinnitetään
kiinteään viemäriputkeen ,
vedenjuoksuputkeen tai
ripustetaan pesualtaan
reunaan.
Vedenjuoksuputken
halkaisijan on oltava
suurempi kuin poistoletkun.
Kaikissa asennustavoissa on
tarkistettava, etta
poistoputki on vähintään 50
cm lattiapinnan yläpuolella.
Tarvittaessa voidaan
käyttää apuna koneen
mukana toimitettua
letkunpidikettä.
VIKTIG: SKRU IKKE PÅ
VANNET.
Plasser vaskemaskinen opp
mot veggen. Hekt
utløpsrøret til kanten av
badekaret, og påse at det
ikke er noen knekker eller
innsnevringer pa røret.
Det er best a kople
utløpsrøret til et fast utløp
med større diameter enn
utløpsrøret og en høyde pa
minst 50 cm. Bruk om
nødvendig plastrøret som
følger med.
Drain hose connection
Anslutning för avloppsslang
Tilslutning af afløbs slange
Poistoletkun liitäntä
Tilkobling til avløpsrøret
18
19
EN
7
NO
DA
FI
Kontroller at programkortet
er korrekt monteret, og på
det rigtige sprog, hvis ikke,
skal kortet erstattes med det
rigtige, som medfølger
maskinen.
Koneen mukana toimitetaan
suomen- ja ruotsinkielinen
ohjelmataulukko. Sijoita
taulukko paikalleen luukun
reunaan.
Kontroller at programtavlen
montert på maskinen er på
riktig språk, og erstatt den
hvis nødvendig med det
riktige kortet, som er levert
sammen med maskinen.
Juster maskinen med de
forreste ben.
Säädä kone suoraan
etujalkojen avulla.
Reguler føten foran så
maskinen står jevnt.
a) Contra møtrikken løsnes.
a) Avaa lukitusmutteri
kiertämällä myötäpäivään.
a) Drei mutteren med
urviserne for å løsne
justeringsskruen.
b) Drej de justerbare ben
indtil maskinen står plant og
fast.
b) Säädä kone suoraan
säatöjalkojen avulla. Tarkista
suoruus vesivaa’alla.
b) Drei foten for a heve eller
senke den til den star solid
på gulvet.
c) Spænd contra møtrikken
igen.
c) Lukitse säätöjalat
kiertämällä lukitusmutterit
vastapäivään koneen
pohjaan asti.
c) Lås foten i stilling ved å
skru fast igjen mutteren ved
å dreie mot urviserne.
Be sure the programme
chart, inserted in the proper
place, is in the correct
language or replace it with
the proper chart supplied
with the machine.
Med maskinen följer en
programtabell på finska och
svenska. Lägg tabellen på
sin plats i luckan.
Use front foot to level the
machine with the floor.
Justera maskinen så att den
står rakt med hjälp av
framfötterna.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
a) Öppna låsmuttrarna
genom att vrida dem
medurs.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly on
the ground.
b) Justera maskinen så att
den står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
c) Lås fötterna och dra åt
låsmuttrarna moturs mot
maskinens botten.
Insert the plug.
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
Forbind maskinen til ElInstallation.
Laita pistotulppa
pistorasiaan.
Sett støpselet i kontakten.
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
Apparaten bör placeras så
att el-ledningen kan kopplas
och lösgöras utan att
behöva flytta på
apparaten.
Maskinens elektriske
tilslutning bør foretages til en
stikkontakt eller tilslutnings
dåse som er tilgængelig
uden at det er nødvendigt
at fjerne maskinen først.
Laite on sijoitettava siten, että
pistotulppa voidaan irroittaa
laitetta siirtämättä.
Den elektriske tilslutningen til
maskinen bør være til en
stikkontakt eller skøteledning
som er tilgjengelig uten at
man behøver å fjerne
maskinen først.
8
▲
20
SV
A
B
C
21
EN
SV
CHAPTER 6
DA
AVSNITT 6
FI
NO
KAPITEL 6
KAPPALE 6
KAPITTEL 6
FUNKTIONS OVERSIGT
OHJAUSTAULU
KONTROLLER
9
A
22
F
E DCB
I
L
CONTROLS
MANÖVERPANEL
Detergent drawer
Tvättmedelsbehållare
A
Sæbe skuffe
Pesuainekotelo
Beholder for vaskemiddel
Door open button
Lucköppningsknapp
B
Knap for lågeåbning
Luukunaukaisu kytkin
Knapp for åpning av dør
Off/On button
Start/Stopp-knapp
C
Tænd/sluk knap
Käynnistyskytkin
Av/på-knapp
No spin button
Knapp för bortkoppling av
centrifugering
D
Knap för undladelse af
centrifugering
Linkouksenpoisto kytkin
Utkopling av sentrifuge
Touche 400
400 knapp för centrifugering
E
Knap för 1000/400 omd.
centrifugering
Linkouksenvalitsin 1000/400
Knapp 1000/400
Wash control temperature
knob
Temperaturväljare
I
Variabel termostat
Lämpötilanvalitsin
Innstilling av
vasketemperatur
Timer knob for wash
programmes
Programväljare
L
Timer knap for valg af
program
Ohjelmanvalitsin
Tidsur for vaskeprogrammer
23
EN
SV
DA
FI
NO
DESCRIPTION OF
CONTROL
MANÖVERPANELENS FUNKTIONER
BESKRIVELSE AF
FUNKTIONER
OHJAUSTAULUN
SELITYKSET
OVERSIKT OVER
KONTROLLER
DOOR OPEN BUTTON
LUCKÖPPNINGSKNAPP
KNAP FOR LÅGEÅBNING
LUUKUNAUKAISU KYTKIN
KNAPP FOR ÅPNING AV DØR
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
OBS!
LUCKAN HAR EN
SÄKERHETSSPÄRR S0M
GÖR ATT DEN INTE KAN
ÖPPNAS OMEDELBART
EFTER TVÄTTNING/
CENTRIFUGERING.
VÄNTA CA 2 MINUTER
INNAN DU ÖPPNAR
LUCKAN.
OFF/ON BUTTON
START/STOPP—KNAPP
NO SPIN BUTTON
KNAPP FÖR BORTKOPPLING
AV CENTRIFUGERING
By pressing this button it is
possible to eliminate the
spin-drying on all
programmes. This operation
is suitable for programmes at
90°C and at 60°C in case of
special treated fabrics
(cottonova or permanent
press) or for mixed delicate
fabrics.
Tryck in denna knapp när Du
inte vill ha någon
centrifugering. Bortkoppling
av centrifugering
rekommenderas för
specialbehandlade
bomullstextilier och för
ömtåliga blandtextilier.
24
B
2 min.
C
D
VIGTIGT:
EN SPECIEL SIKKERHEDS
ANORDNING
FORHINDRER
LÅGEÅBNING
UMIDDELBART EFTER
PROGRAM
AFSLUTNING. EFTER
AFSLUTNING VENT I CA
2 MIN FØR LÅGEN KAN
ÅBNES.
HUOM!
LUUKUSSA ON
TURVALUKITUS, JOKA
ESTÄÄ LUUKUN
AUKAISUN
VÄLITTÖMÄSTI
PESUN/LINKOUKSEN
JÄLKEEN.
ODOTA N. 2 MINUUTTIA
ENNEN KUIN AUKAISET
LUUKUN.
VIKTIG:
DØREN ER UTSTYRT MED
EN SPESIELL SIKRING
SOM GJØR AT DEN IKKE
ÅPNER SEG STRAKS
VASKINGEN/
SENTRIFUGERINGEN ER
FERDIG. ETTER
SENTRIFUGERlNG, VENT
OPPTIL 2 MINUTTER FØR
DU ÅPNER DØREN.
TÆND/SLUK KNAP
KÄYNNISTYSKYTKIN
AV/PÅ-KNAPP
KNAP FOR UNDLADELSE AF
CENTRIFUGERING
LINKOUKSENPOISTO KYTKIN
UTKOPLING AV SENTRIFUGE
Ved at trykke denne knap
ind er det muligt at
overspringe
centrifugeringen, på alle
programmer.
Dette kan være nyttigt hvis
det ønskes at vaske strygefrit
eller Syntetiske tekstiler på et
normalprogram.
Painamalla tämä kytkin alaasentoon voidaan linkous
poistaa mistä tahansa
ohjelmasta. Linkouksen poisto
sopii erikoiskäsitellylle
puuvillalle ja siliäville
sekoitetekstiileille.
Ved å trykke pa denne
tasten er det mulig å kople
ut sentrifugeringen i alle
programmer. Dette
anbefales ved programmer
med 90 °C og 60 °C ved
spesielle stoffer (som
cottonova og stoffer med
fast press), samt blandete
ømtålige stoffer.
25
EN
SV
400 BUTTON
400 knapp för centrifugering
The programmes for resistant
fabrics operate at high spin
speed.
In special circumstances,
when the high speed spin is
not required, the slow spin
key may be pressed thus
eliminating the high spin. In
the delicate programmes the
drum always spins at 400
r.p.m.
Vid vit-kulörtvätt är
centrifugerinshastigheten
1000 varv/min. I specialfall,
när det inte är nödvändigt
med en snabb
centrifugering, kan du sänka
hastigheten genom att
trycka in 400 knappen. Vid
fintvätt är
centrifugeringshastigheten
alltid 400 varv/min.
WASH TEMPERATURE CONTROL
KNOB
TEMPERATURVÄLJARE
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS
With this device it is possible
to reduce, but no increase
washing cycle temperature.
The table of programmes
indicate the maximum
temperature advised for
each type of wash.
WARNING: THIS
TEMPERATURE MUST
NEVER BE EXCEEDED
26
KAN VRIDAS ÅT BÅDA
HÅLLEN
Med temperaturväljaren
väljs önskad tvättemperatur.
I tvättprogramtabellen hittar
Du den rekommenderade
temperaturen för varje
tvättprogram, som Du efter
behov kan sänka.
OBS!
ÖVERSKRID INTE DE
REKOMMENDERADE
MAXIMITEMPERATURERNA!
DA
E
11 I
FI
NO
KNAP FÖR 1000/400 OMD.
CENTRIFUGERING
LINKOUKSENVALITSIN
1000/400
KNAPP 1000/400
På programmerne for
normalvask - kogevask vil
maskinen gradvis øge
centrifugeringen fra 400
Omd/Min. til maskinens
maksimum centrifugering.
Hvis denne knap trykkes ind,
vil maskinen kun centrifugere
med 400 Omd/Min.
Valko-kirjopesuohjelmissa
linkousteho on 1000
kierr./min. Erikoistapauksissa,
kun voimakas linkous ei ole
tarpeen, voit estää sen
painamalla 400 -kytkimen
alas.
Hienopesuohjelmissa
linkousteho on aina 400
kierr./min.
På programmer for holdbare
tekstiler økes hastigheten på
siste sentrifugering fra 400
omdr./min. til maksimum
hastighet.
Når denne knappen er
trykket inn, reduseres
sentrifugeringshastigheten til
400 omdr./min.
VARIABEL TERMOSTAT.
LÄMPÖTILANVALITSIN
KONTROLL FOR
VASKETEMPERATUR
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER
Den trinløse termostat giver
mulighed for frit at vælge
den temperatur der giver det
bedste resultat. Der kan altid
vælges en lavere
temperatur, end den
programmet angiver i
programoversigten. Det er
ikke muligt at vælge en
højere temperatur. Sker det,
vil det være den temperatur
der er angivet for det valgte
program, der bliver anvendt.
ADVARSEL:
VASK ALDRIG TØJ PÅ
HØJERE TEMPERATUR
END DER ER ANGIVET I
VASKEANVISNINGEN
VALITSINTA VOIDAAN
KIERTÄÄ MOLEMPIIN
SUUNTIIN
KAN DREIES I BEGGE
RETNINGER
Lämpötilanvalitsimella voit
valita haluamasi
pesulämpötilan.
Pesuohjelmataulukossa on
korkein suositeltu lämpötila
kullekkin pesuohjelmalle, jota
tarpeen mukaan voit
alentaa.
Med denne kontrollen er det
mulig å redusere, men ikke
øke, temperaturen i et
vaskeprogram. Oversikten
over programmene viser
den maksimale
temperaturen som
anbefales i hvert
vaskeprogram.
HUOM!
ÄLÄ YLITÄ SUOSITELTUJA
MAKSIMILÄMPÖTILOJA !
ADVARSEL:
DENNE TEMPERATUREN
MÅ ALDRI OVERSKRIDES
27
EN
TIMER KNOB FOR WASH
PROGRAMMES
28
SV
PROGRAMVÄLJARE
IMPORTANT:
ALWAYS ROTATE THE
KNOB IN A CLOCKWISE
DIRECTION, NEVER IN
AN ANTI-CLOCKWISE
DIRECTION. DO NOT
PRESS THE “ON” BUTTON
(C) BEFORE SELECTING
THE PROGRAMME
OBS!
PROGRAMVÄLJAREN
FÅR EJ VRIDAS MOTURS,
BARA MEDURS. TRYCK
INTE IN START/STOPPKNAPPEN (C) INNNAN
DU VALT
PROGRAMMET.
The tables describe the
washing programme on the
basis of the number or
symbol chosen.
Välj tvättprogram med hjälp
av programtabellen eller
plaggens tvättmärkning.
12
DA
TIMER KNAP FOR VALG AF
PROGRAM
L
VIGTIGT:
DREJ ALTID
PROGRAMVÆLGEREN
MED URET. FORSØG
ALDRIG AT DREJE
KNAPPEN MOD URET.
TRYK IKKE TÆND/SLUK
KNAPPEN IND FØR
PROGRAMMET ER VALGT
13
OK
Program oversigten beskriver
programmet for det nummer
eller symbol der er valgt.
FI
OHJELMANVALITSIN
HUOM ! KIERRÄ
OHJELMANVALITSINTA
VAIN MYÖTÄPÄIVÄÄN ,
EI KOSKAAN
VASTAPÄIVÄÄN. ÄLÄ
PAINA
KÄYNNISTYSKYTKINTÄ
(C) ALAS ENNENKUIN
OLET VALINNUT
OHJELMAN.
Käytä
pesuohjelmataulukkoa
hyväksesi valitetessasi
ohjelmaa numeron tai
pesuohjemerkintöjen
mukaan.
NO
TIDSUR FOR
VASKEPROGRAMMER
VIKTIG:
DENNE KNAPPEN MÅ
ALLTID DREIES MED
URVISERNE, ALDRI MOT
URVISERNE. TRYKK IKKE
PÅ KNAPPEN “PÅ” (C)
FØR DU HAR VALGT
PROGRAM.
Tabellene beskriver
vaskeprogrammene med
tall eller symboler.
29
14
SV
EN
DA
FI
NO
CHAPTER 7
AVSNITT 7
KAPITEL 7
KAPPALE 7
KAPITTEL 7
DETERGENT
DRAWER
TVÄTTMEDELSFACK
SÆBE SKUFFEN
PESUAINEKOTELO
VASKEMIDDEL
SKUFF
The detergent drawer is
divided into 2
compartments:
Tvättmedelsfacket är
tvådelat:
Sæbeskuffen er opdelt i to
rum:
Pesuainekotelo on jaettu
kahteen kaukaloon:
Vaskemiddel skuffen er delt i
2 mindre skuffer:
- tvättmedel för
huvudtvätten
- sköljmedel
- Klarvaske sæbe rum.
- Skyllemiddel.
- varsinaisen pesun
pesuaine
- huuhteluaine
Vid användning av
blekningsmedel doseras cl
medlet i sköljmedelsfacket.
Hvis der anvendes
blegemiddel, brug da
rummet cl til skyllemiddel.
Kåytettäessä erillistä
valkaisuainetta se
annostellaan cl
huuhteluainekaukaloon.
Hvis du velger
blekeprogrammet. Skal du
bruke bløtemiddelskuffen cl
When pre-washing, put the
detergent directly in the
drum.
Vid användning av förtvätt
(program A) doseras
tvättmedlet direkt i
trumman.
Hvis der ønskes vask med
forvask, kom da sæben
direkte i tromlen.
Käytettäessä esipesua
(ohjelma A) pesuaine
annostellaan suoraan
rumpuun.
Hvis du velger forvask,
plasserer du vaskemiddelet
direkte i trommelen.
IMPORTANT:
REMEMBER THAT SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
IN THIS CASE WE ADVISE
THE USE OF THE SPECIAL
CONTAINER TO BE USED
INSIDE THE DRUM.
OBS !
VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
SVÅRA ATT FÅ BORT UT
TVÄTTMEDELSFACKET. VI
REKOMMENDERAR DÅ
ANVÄNDNING AV
TVÄTTBOLL SOM LÄGGS
IN I TRUMMAN.
BEMÆRK:
VISSE TYPER SÆBE KAN
VÆRE MEGET
VANSKELIGE AT SKYLLE
ORDENTLIGT UD.
I DE TILFÆLDE
ANBEFALES DET AT
ANVENDE VASKEBOLD.
HUOM !
JOTKUT PESUAINEET
HUUHTOUTUVAT
HUONOSTI
PESUAINEKAUKALOSTA.
TÄLLÖIN
SUOSITTELEMME
KÄYTTÄMÄÄN
PESUPALLOA, JOKA
LAITETAAN SUORAAN
RUMPUUN.
VIKTIG: HUSK AT NOEN
VASKEMIDLER ER
VANSKELIGE A FJERNE.
I DETTE TILFELLE
ANBEFALER VI AT
SPESIELLE BEHOLDERE
BRUKES I TROMMELEN.
IMPORTANT:
ONLY INTRODUCE
LIQUID PRODUCTS IN
THE SECOND
COMPARTMENT.
OBS!
ANVÄND BARA
FLYTANDE MEDEL I
SKÖLJMEDELSFACKET.
VIGTIGT:
BRUG KUN FLYDENDE
SKYLLEMIDDEL OG
BLEGEMIDDEL.
HUOM !
KÄYTÄ VAIN
NESTEMÄISIÄ AINEITA
HUUHTELUAINEKAUKALOSSA.
VIKTIG:
BRUK BARE FLYTENDE
PRODUKTER I
AVDELING 2.
- Main wash detergent
- Softener
When washing
with bleach
use the compartment
for softener.
30
cl
- hovedvask
- bløtemiddel
31
EN
32
SV
DA
NO
FI
CHAPTER 8
AVSNITT 8
KAPITEL 8
KAPPALE 8
KAPITTEL 8
SELECTION
VAL AV PROGRAM
VALG AF
PROGRAM
OHJELMAN
VALINTA
VALG
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has 2 different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
There is also a pre-wash
cycle with a stop which can
be used with especially dirty
laundry.
VAL AV PROGRAM
Det finns två grupper av
tvättprogram för olika
textilier. Programgrupperna
har varierande tvättrytm,
temperatur och tvättid.
För starkt nedsmutsad tvätt
finns ett separat
förtvättprogram (maskinen
stannar efter förtvätten).
Til at behandle de forskellige
tekstiltyper, og forskellige
tilsmudsningsgrader, har
denne maskine 2 forskellige
program-områder. (se
programoversigt).
Der er et separat program til
forvask, som kan anvendes
ved særligt snavset tøj.
Pesukoneessa on kaksi
erilaista ohjelmaryhmää
erityyppisille tekstiileille.
Ohjelmaryhmissä on
erilainen käyntirytmi,
pesulämpötila ,
ohjelmankulku ja - kesto.
Erityisen likaiselle pyykille on
erillinen esipesuohjelma
(kone pysähtyy esipesun
jälkeen).
For å kunne behandle
forskjellige typer tekstiler og
forskjellige typer smuss best
mulig, har denne
vaskemaskinen 2 forskjellige
programvalg for
vaskeprogram, temperatur
og varighet (se tabell over
vaskeprogrammer).
1 Resistants Fabrics
1. Vit- och kulörtvätt
1 normal vask - kogevask normale tekstiler
1 Valko- ja kirjopyykki
1 Solide stoffer
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing. The gradual
reduction of the water
temperature ensures less
creasing of fabrics and the
final spin gives more efficient
removal of water.
Programmen är avsedda att
ge optimal tvätteffekt.
Sköljningar med
mellancentrifugering ger
bästa sköljresultat.
Den gradvisa sänkningen av
vattnets temperatur
förhindrar att tvätten blir
skrynklig. Den effektiva
slutcentrifugeringen
underlättar torkningen.
Dette program er udviklet
for at give de bedste
vaskeresultater. Skyl og
mellemcentrifuge sikrer
perfekt skylning, der effektivt
fjerner alle sæberester. Trinvis
afkølning af vandet sikrer at
tøjet ikke krøller. En
afsluttende kraftig
centrifugering sikrer en lille
restfugtighed.
Tehokkain pesuohjelma.
Pesuvaiheen jälkeen
huuhtelut. Jokaisen
huuhtelun jälkeen
välilinkous, jolloin pyykki
huuhtoutuu mahdollisimman
tehokkaasti. Pesuveden
hidas jäähdytys estää
rypistymistä. Pitkä
loppulinkous poistaa veden
tehokkaasti.
Programmene gir maksimal
rengjøring, og fire
skylleprogrammer avbrutt av
sentrifugeringsprogrammer
gir optimal skylling av tøyet.
En gradvis reduksjon av
vaskevannets temperatur gir
dessuten maksimal
beskyttelse mot skrukker, og
den avsluttende
sentrifugeringen sikrer best
mulig tørking.
2 Wool and Mixed or
Delicate Fabrics
2 Fintvätt
2 Finvask - Syntetisk vask Uld vask
2 Hienopyykki
2 Blandede fibre ull og
delikate tekstiler
This is a wash cycle which
alternates washing and
soaking and is particularly
recommended for very
delicate fabrics such as Pure
Machine Washable Wool.
The wash cycle and rinses
are carried out with high
water levels to ensure best
results.
Programmen i denna grupp
lämpar sig för
syntetmaterial, ömtåliga
blandmaterial samt för ylle
som tål maskintvätt.
En skonsam, långsam
tvättrytm som lämpar sig
även för de mest ömtåliga
textilier. Hög vattennivå
både vid tvätt och sköljning.
Disse programmer har nøje
tilpassede opblødningsfaser
og vaskefaser, og er
velegnede til meget sarte
tekstiler eks. ren Maskinvaskbar Uld.
Vask og skyl udføres med
ekstra høj vandstand, for at
give det bedste resultat.
Tämän ryhmän ohjelmat
soveltuvat tekokuiduille,
aroille sekoitetekstiileille sekä
konepestävälle villalle.
Hellävarainen, hidas
käyntirytmi, joka soveltuu
arimmillekin tekstiileille. Sekä
pesussa että huuhteluissa on
korkea vesitaso.
Dette vaskeprogrammet
alternerer vask og
blotlegging, noe som er
særlig egnet til vask av
meget delikate tekstiler som
maskinvaskbar ren ny ull.
Vask og skylling utføres med
høyt vannivå for å garantere
best mulig resultat.
33
EN
SV
FI
NO
CHAPTER 9
AVSNITT 9
KAPITEL 9
KAPPALE 9
KAPITTEL 9
THE PRODUCT
SORTERING AV
TVÄTT
GODE RÅD VEDR.
VASK.
PYYKIN LAJITTELU
PRODUKTET
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
Lajittele pyykki ennen pesua
värin, materiaalin ja
pesulämpötilan sekä
likaisuuden mukaan.
VIKTIG:
Ved vasking av tunge
tepper, sengetepper og
andre tunge artikler, bør
sentrifugering ikke brukes.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
VIGTIGT:
Af hensyn til en bedre
fordeling af tøjet under
centrifugering, er det en god
ide at iblande mindre
tøjstykker når der vaskes store
stykker tekstiler, sengetøj eller
andre tunge ting. Evt. kan
centrifugering undlades ved
at trykke knappen for
udeladelse af centrifugering
ind.
HUOM !
Painavia, suuria tekstiilejä
kuten päiväpeittoja , huopia
jne. ei tule lingota.
For å kunne maskinvaskes
må ullplagg og andre
artikler i ull være merket
med “ren ny ull”.
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains
are removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any
tough stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
34
DA
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
Ved uldvask skal det
kontrolleres at tøjet er
mærket uld eller “MASCHINE
WASHABLE”“MASKINVASK”
“TÅLER MASKINVASK”
“VASKBAR I MASKINE”
VIGTIGT:
Se efter symbolerne i
tøjet, og 1æs
fabrikantens vaske
anvisninger. Opdel tøjet
i følgende
hovedgrupper
- Kogevask
- Normal vask
- Kulørt vask
- Fin vask
- Uld vask
Hvidt og kulørt tøj bør
vaskes hver for sig, for at
undgå farveafsmitning.
Det kan anbefales at
kulørt tøj vaskes separat
første gang det vaskes,
da nyt tøj ofte afgiver
farve.
- Når vasketøjet sorteres, er
det vigtigt at kontrollerer
følgende:
- Kontroller at alle lommer
er tømte
- at der ikke er
metalgendstande på
tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
- Løse stropper/bælter i
sengetøj, kjoler e.t.c.
bindes sammen.
- Lommer er knappet eller
lynet.
- Løbere fra gardiner er
fjernet.
Ved vask af tøj med
meget kraftige pletter, er
det en god ide at lade
tøjet ligge i blød, eller
anvende speciel
pletfjerner, før tøjet vaskes.
Villavaatteissa, jotka
pestään koneessa tulee olla
merkintä konepesun
kestävä “Superwash”
HUOM !
Pyykkiä lajitellessa
varmistu, että
- vaatteissa ei ole
irtonaisia metalliesineitä
esim. hakaneuloja,
nuppineuloja, kolikoita
- vetoketjut, nepparit
ovat suljettuna , vyöt ja
nauhat solmittuina
- verhojen liu’ut ja
pidikkeet ovat
irrotettuna
- noudatat tekstiilien
pesuohjemerkintöjä
- poistat vaikeat tahrat
erikoisaineella ennen
pesua
- taskut ovat tyhjät
VIKTIG:
Ved sortering før
vasking, påse at:
- det ikke er noen
metallgjenstander i
vasken (f.eks. smykker,
sikkerhetsnåler, nåler,
mynter osv.).
- eventuelle knapper i
putetrekk knappes
sammen, glidelåser og
hekter lukkes, løse belter
og lange band på f.eks.
morgenkåper knyttes.
- kroker fjernes fra
gardiner.
- vaskeinstruksene på
plagget blir fulgt.
- eventuelle vanskelige
flekker blir behandlet
ved sorteringen før
vaskingen. Bruk bare
flekkfjerningsmidler som
er anbefalt i merkingen.
35
EN
TABLE OF PROGRAMMES
CHAPTER 10
FABRIC
SYMBOL
ON LABEL
PROGRAM FOR
WEIGHT
MAX
kg
SELECT.
PROG.
SELECT.
TEMP.
°C
CHARGE
DETERGENT
❙
Resistants fabrics
95°
Intensive - Heavily soiled
Colour fast table cloths, towels,
underwear
60°
Eco-Energy saving
Colour fast table cloths, towels,
underwear
Cotton, linen
Cotton, mixed
resistant
Cotton, mixed
❀
3
1
90°
●
●
3
1
60°
●
●
3
1
40°
●
●
60°
Normally soiled
Coloured, shirts dressing gowns, sheets
3
2
30°/60°
●
●
40°
RAPID PROGRAMME
Non fast coloureds, blue jeans
2
3
30°/40°
-
●
Energetic rinsing
Conditioner, fragrance, softener
3
4
Cotton, linen
Energetic spin
3
5
-
1,5
6
40°/60°
●
●
1,5
7
30°/50°
●
●
1,5
8
40°
●
●
1
9
40°
●
●
1,5
10
-
A
40°
Mixed, resistants
40°
Cotton, mixed fabrics,
synthetics
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
30°
40°
50°
40°
(1
Universal
All types of lightly stained laundry
RAPID PROGRAMME
Shirts, blouses, skirts with resistants colours,
curtains
Woollens
“MACHINE WASHABLE” woollens
Mixed, delicate
synthetics, wool
Delicate spin
GET THE BEST RESULTS FROM YOUR NEW CANDY MACHINE
To ensure you get the best results from your new Candy
machine it is important to use the right detergent in your
everyday wash. There are many detergents on today’s
supermarket shelves and making a choice from the wide
range available can often be confusing.
At Candy we regularly test many different types of detergent
to assess which give the best wash results in our machines.
We found only one brand always lives up to our exacting
standards and provides outstanding cleaning across a broad
range of stains, as well as providing high levels of fabric care.
That’s why Candy gave Ariel their official seal of approval.
Cotton
Heavily soiled
Shirts, sheets, underwear
2) When pre-washing, put the detergent directly in the drum.
(1
(1
Delicate colours
Coloured, shirts dressing gowns, sheets
60°
In case of very dirty underwear, a 2 kg maximum load is
advised.
1) Programmes according to IEC 456.
(1
40°
Mixed and delicate
fabrics
Please, read these notes
FOR YOUR NEW WASHING MACHINE
For fabrics that should
not be spin
36
Pre-wash 2)
3
Pre-wash bleaching
3
Drain only
-
Z
37
SV
PROGRAMTABELL
AVSNITT 10
TEXTILTYP
Vit-kulõrtvätt
Bomull, Linne
Tåligt blandmaterial
Bomull
TVÄTTMÄRKNING
40°
NEDSMUTSNINGSGRAD
TVÄTTMÄNGD
MAX
kg
PROGRAMVÄLJARE
TEMPERATUR
MAX °C
TVÄTTMEDELSFACK
1) Programmet är enligt IEC 456 normen.
❙
❀
Hårt smutsad 1)
3
1
40°/90°
●
●
60°
Normalt smutsad
3
2
30°/60°
●
●
40°
KORT program
Färgfällande
2
3
30°/40°
●
●
Skõljningar, Skõljmedel
3
4
-
Lång centrifugering
3
5
-
95°
Alla ovannämnda
Fintvätt
60°
Plyamid, Polyester,
Bomull, Blandat
40°
Hårt smutsad 1)
OBS!:
2) Vid användning av förtvätt (program A) doseras tvättmedlet
direkt i trumman.
ANNAT VIKTIGT:
Vi rekommenderar följande fyllnadsmängder:
* vit-/kulörtvätt 3 kg
* blandtextiler och konstfiber 2 kg
* finvätt och ylle 1 kg
för att undvlka svart strykbara rynkor l plaggen.
För speciellt ömtaliga plagg (som t.ex. strumpbyxor) rekommenderar vi
användninga av tvättpase.
●
Få bästa resultat från din nya Candy maskin
1
6
40°/60°
●
●
1
7
30°/50°
●
●
1
8
40°
●
●
●
●
För att se till att du får bästa tvättresultat med din nya Candy maskin
är det viktigt att du använder rätt tvättmedel till din vardagstvätt. Det
finns en mängd olika tvättmedel ute på marknaden och att välja
tvättmedel kan ibland vara förvillande.
30°
Universalprogram
40°
50°
40°
Ylle
Superwash-märkt ylle
1
9
40°
Alla ovannämnda
Kort centrifugering
1
10
-
Förvätt 2)
3
A
40°
Separat blekning
3
Utpumpning av vatten
-
Tvätt som ej
centrifugeras
38
Kort program
På Candy testar vi regelbundet många olika typer av tvättmedel för
att utvärdera vilket som ger det bästa tvättresultatet i våra maskiner. Vi
kom fram till att bara ett märke lever upp till vår höga standard och
ger utmärkt tvättresultat över ett brett urval av fläckar samtidigt som
det ger en hög nivå av klädvård. Detta är anledningen till att Candy
har gett Ariel sitt officiella bevis på erkännande.
FÖR DIN NYA TVÄTTMASKIN
Z
-
39
DA
PROGRAM OVERSIGT
KAPITEL 10
TEKSTIL ART
Kogevask
Normal Vask
VASKE
SYMBOL
Bomuld
Blandet, Syntetisk
❙
❀
●
●
60°
Normalt snavset
Kulørt, Lagener, skjorter, kjoler, jakker
3
2
30°/60°
●
●
40°
Quik vask
Ikke farveægte kulørt vask blue jeans
2
3
30°/40°
●
●
Kraftig skyl
Blødgøring
3
4
-
3
5
-
Meget snavset
Skjorter, Lagener undertøj
1,5
6
40°/60°
●
●
Universal
Alle typer af let snavset vasketøj
1,5
7
30°/50°
●
●
1,5
8
40°
●
●
1
9
40°
●
●
1,5
10
-
Forvask 1)
3
A
40°
Forvask pletrensning
3
Udpumpning
-
Kraftig centrifuge
Vigtige noter:
Hvis der er tale om usædvanligt snavset tøj, anbefales det kun at fylde
maskinen med 2 kg.
1) Hvis der ønskes vask med forvask, kom da sæben direkte i tromlen.
40°/90°
2) Programmer efter IEC 456.
●
2)
60°
50°
40°
40
FYLDNING I
SÆBESKUFFE
1
Nylon, Dralon, Trevira
Quik vask
Skjorter, bluser, farveœgte kjoler duge,
gardiner
ULD vask
Maskinvaskbar uld
Blandet, Sart,
Syntetisk, ULD
Skåne centrifuge
For tøj der ikke skal
centrifugeres
TEMPERATUR
INDSTILLING
°C
3
Bomuld, Linned
Nylon, Perlon, Blandet,
Bomuld
PROGRAM
NR
95°
Bomuld
Finvask-Syntetisk
vask
FYLDNING
MAX
kg
2)
Meget snavset
Lagener, farveægte duge, håndklæder
undertøj
Bomuld Linned
Bomuld, Blandet,
Kraftigt
EKSEMPLER PÅ TØJ
OG SMUDSGRAD
-
Z
-
41
FI
OHJELMATAULUKKO
KAPPALE 10
TEKSTIILITYYPPI
Valko-kirjopyykki
Puuvilla, Pellava
Puuvilla, Pellava,
Kestävät sekoitteet
PESUMERKINTÄ
40°
LIKAISUUSASTE OHJELMAVAIHE
TÄYTTÖMÄÄRÄ
MAX
kg
OHJELMANVALITSIN
LÄMPÖTILA
°C
MAX
PESUAINEKOTELO
1) Ohjelma on normin IEC 456 mukalinen.
❙
❀
Erittäin likainen 1)
3
1
40°/90°
●
●
60°
Normaali likainen
3
2
30°/60°
●
●
40°
Lyhennetty ohjelma
2
3
30°/40°
●
●
95°
Kaikki yllämainitut
Hienopyykki
60°
Polyamidi, Polyesteri,
Aratsekoitteet
40°
30°
40°
Villa
Kaikki yllämainitut
Pyykille,
jota ei lingota
42
2) Käytettäessä esipesua (ohjelma A) pesuaine annostellaan suoraan
rumpuun.
MUUTA TÄRKEÄÄ:
Suositeltavat maksimi täyttömäärät:
* valko-/kirjopyykki 3 kg
* sekoitetekstiilit ja tekokuildut 2 kg
* hienopyykki ja villa 1 kg
hankalasti silitettävien ryppyjen väittämiseksi.
Erittäin aroille vaatteille (kuten esim, sukkahousut) suosittelemme
pesupussin käyttöä.
Huuhtelut, Huuhteluaine
3
4
-
Pitkä linkous
3
5
-
●
Hanki paras mahdollinen pesutulos uudella Candy pesukoneellasi
Erittäin likainen 1)
1
6
40°/60°
●
●
Yleisohjelma
1
7
30°/50°
●
●
Lyhennetty ohjelma
1
8
40°
●
●
Konepesun kestävä villa
1
9
40°
●
●
Lyhyt linkous
1
10
-
Esipesu 2)
3
A
40°
50°
40°
Huom!
Erillinen valkaisu
3
Vain veden poisto
-
Varmistaaksesi parhaan mahdollisen pesutuloksen uudella Candy
pesukoneellasi on tärkeää, että käytät oikeaa pesuainetta
jokapäiväisessä pyykinpesussasi. Markkinoilla on paljon erilaisia
pesuaineita ja joskus oikean pesuaineen valitseminen saattaa olla
vaikeaa.
Me Candylla testaamme säännöllisesti erilaisia pesuaineita
saadaksemme selville, millä pesuaineella saadaan aikaan paras
pesutulos pesukoneissamme. Me olemme löytäneet vain yhden
pesuaineen, mikä vastaa meidän korkeita standardejamme. Se
poistaa tehokkaasti monia erilaisia tahroja samalla antaen
korkeatasoisen suojan kankaille. Tämän vuoksi Candy on antanut
virallisen suosituksensa Ariel: lle.
-
Z
-
43
NO
TABELL OVER VASKEPROGRAMMER
KAPITTEL 10
STOFF
Motstandskyktige
stoffer
MERKING
95°
MAKS.
VEKT
kg
PROGRAM FOR
2)
Svært skittent
Fargeekte duker, håndklær, undertøy
VELG
PROG.
VELG
TEMP.
°C
BRUK AV
VASKEMIDDEL
Ved svært skittent undertøy bør man ikke ha i mer enn maks. 2 kg
❙
❀
3
1
40°/90°
●
●
Bomull, lin
60°
Normalt skittent
Fargede skjorter, kjoler, lakener
3
2
30°/60°
●
●
40°
Hurtigprogram
Ikke fargeekte, dongeribukser
2
3
30°/40°
●
●
Bomull
Kraftig skylling
Tilsetningsstoffer, parfyme, tøymykne
3
4
-
Bomull, lin
Kraftig sentrifugering
3
5
-
Blandete fibre og
delikate tekstiler
Kraftig skittent
Skjorter, lakener, undertøy
1,5
6
40°/60°
●
●
1,5
7
30°/50°
●
●
1,5
8
40°
●
●
1
9
40°
●
●
1,5
10
-
Forvask 1)
3
A
40°
Forvask med bleking
3
Bare utpumping av vann
-
Bomull, blandet
motstandsdyktighet
Bomull, blandet
60°
Merk
1) Hvis du velger forvask, plasserer du vaskemiddelet direkte i
trommelen.
2) Program ifølge IEC 456.
●
2)
blandet bomull
Bomull,
blandete og
syntetiske stoffer
50°
Syntetiske stoffer (dralon,
akryl, trevira)
40°
Hurtigprogram
Skjorter, bluser, fargeekte skjørt,
gardiner
Ull
Maskinvaskbar ul
Blandete, ømtålige
syntetiske stoffer, ul
Forsiktig sentrifugering
Stoffer som ikke skal
sentrifugeres
44
universal
Alle typer lett skitten vask
-
Z
-
45
EN
SV
FI
DA
NO
CHAPTER 11
AVSNITT 11
KAPITEL 11
KAPPALE 11
KAPITTEL 11
WASHING
TVÄTT
SÅDAN BRUGES
MASKINEN
PESU
VASKING
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough stains
should be removed with
suitable stain removal). When
only a limited number of
articles have stains which
require treatment with liquid
bleaching agents, preliminary
removal of stains can be
carried out in the washing
machine. Pour the bleach
into the special
compartment and set the
knob (L) on the special
programme.”PRE-WASH
BLEACHING” cl
When this phase has
terminated add the rest of
the washing and proceed
with a normal wash on the
most suitable programme.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
Fläckborttagning före
tvätten.
Om plaggen som skall
tvättas t ex består av hårt
smutsad bomull kan
fläckarna gnidas in med ett
lämpligt tvättmedel eller
fläckborttagningsmedel före
tvätten.
Om bara en del av tvätten
har fläckar gom kräver
behandling med
blekningsmedel, kan du
använda förtvätt med
fläckborttagning. Fyll på
blekningsmedel i
sköljmedelsfacket cl och
vrid programväljaren till
separat blekning. Lägg in
resten av tvätten efter
avslutat program.
Undvik att fylla maskinen
med enbart stora textilier,
som suger upp mycket
vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom
de inte fõrdelar sig jämnt i
trumman speciellt vid
centrifugering, utan blanda
gärna stõrre och mindre
plagg.
Hvis en vask består af meget
snavset bomuld bør særligt
snavsede pletter
forbehandles.
Hvis kun en del af tøjet har
pletter der kræver
behandling med specielle
blegemidler, kan dette gøres
i maskinen.
Pesua edeltävä tahranpoisto
Kom blegemidlet i
sæbeskuffen og stil
programvælgeren på det
specielle program
“FORVASK PLETRENSNING” cl
Når maskinen er færdig, kan
det resterende tøj fyldes i
maskinen. Fortsæt den
normale vask på et
passende program.
Jos vain osa pyykistä vaatii
käsittelyä nestemäisellä
valkaisuaineella, voit käyttää
pesua edeltävää
tahranpoisto-ohjelmaa.
Kaada valkaisuaine
huuhtelvainekaukaloon ja
käännä ohjelmanvalitsin
tahranpoisto/
valkaisuohjelman cl .
Kun tämä ohjelma on
loppunut, lisää muu pyykki ja
jatka normaalilla ohjelmalla.
La oss for eksempelets skyld
anta at du skal vaske SVÆRT
SKITTENT BOMULLSTØY
(hardnakkede flekker bør
først behandles med
flekkfjerner). Hvis det bare er
noen få av plaggene som
har flekker som må
forbehandles med flytende
blekemiddel, kan dette
gjøres i vaskemaskinen. Tøm
blekemiddelet oppi den
spesielle skuffen for dette og
sett programvelgeren (L) på
spesialprogrammet “Forvask
med bleking” cl .
Når dette programmet er
ferdig, legger du i resten av
tøyet som skal vaskes og
fortsetter med normal vask
på det mest egnede
programmet. Du bør ikke
vaske en hel maskin full av
frottéstoff, da dette trekker til
seg mye vann og blir svært
tungt.
15
Sammensæt ikke en vask
udelukkende med meget
sugende tekstiler. (frotté
e.c.t.), da disse stoffer suger
meget vand, og derfor bliver
meget tunge.
Oletetaan, että pestävä
pyykki on erittäin likaista
puuvillaa. Tahroille voidaan
hieroa sopivaa
pyykinpesuainetta tai
tahranpoistoainetta ennen
pesua.
Vältä pesukoneen
täyttämistä pelkästään isoilla,
paljon vettä imevillä
tekstiileillä (esim. isot
froteepyyhkeet) , koska niiden
tasapainottuminen rummussa
erityisesti linkousvaiheessa on
huono. Sekoita samaan
koneeelliseen myös pieniä ja
kevyitä tekstiilejä.
18
46
47
EN
DA
FI
NO
The maximum load for
heavy fabrics is 3 kg, while, in
the case of delicate fabrics,
it is advisable not to exceed
2 kg (1 kg in the case of
machine washable articles
in “Machine Washable
Woollens”) so as to avoid
the formation of creases
which may be difficult to
iron. A net bag should be
used for particularly delicate
fabrics.
Rekommenderade max
tvättmängder:
-vit-kulõrtvätt 3 kg
-bland- och syntetmaterial
2 kg
-fintvätt och ylle 1 kg
Fõr mycket ömliga plagg ( t
ex strumpbyxor)
rekommenderas
användning av tvättpåse.
Maskinens kapacitet for en
normal vask er 3 kg. På
finvask anbefales det ikke at
komme mere end 2 kg i
maskinen.
Maskinvaskbar Uld
anbefales det kun at
komme 1 kg i maskinen.
Suositeltavat maksimi
täyttömäärät :
-valko-kirjopyykki 3 kg
-sekoitetekstiilit ja tekokuidut
2 kg
-hienopyykki ja villa 1 kg
Erittäin aroille vaatteille
(esim. sukkahousut)
suosittelemme pesupussin
käyttöä.
Maksimal belastning med
solide stoffer er 3 kg. Ved
vasking av ømtålige stoffer
bør man ikke overstige 2 kg
(1 kg ved maskinvaskbar ull)
for å unngå at det danner
seg skrukker som kan være
vanskelige å få ut. Ved
spesielt ømtålige stoffer er
det en fordel å bruke et
vaskenett.
EXAMPLE:
The advice of Candy is set
out in the washing
programme table:
EXEMPEL:
Använd tabellen med
tvättprogram, som innehåller
anvisningar för val av rätt
tvättprogram, temperatur,
tvättmängd, dosering av
tvättmedel och andra
viktiga frågor som
sammanhänger med
tvätten.
Exempel på tvätt av smutsig
vittvätt.
EKSEMPEL PÅ EN KOGEVASK:
En komplet oversigt over
vaskeprogrammer med
anbefalede tekstilarter er
vist i program oversigten.
ESIMERKKI:
Käytä apunasi
pesuohjelmataulukkoa, jossa
on ohjeita sopivan
pesuohjelman ja lämpötilan
valinnasta, täyttömäärästä,
pesuaineiden annostuksesta
ja muista tärkeistä pesuun
liittyvistä asioista.
EKSEMPEL
Tabellen over
vaskeprogrammer viser
Candys anbefalinger. Her er
et eksempel:
● Ensure that article labels
carry the indication 60°C.
● Kontrollera
tvättmärkningarna (60°C).
● Open the door by
pressing button (B).
● Öppna luckan genom
tryck på
lucköppningsknappen B.
● Load the drum with a
maximum of 3 kg of dry
washing.
● Lägg in max 3 kg i
maskinen.
● Close the door
● Stäng luckan.
IMPORTANT:
WHEN SETTING THE
PROGRAMME ENSURE
THAT THE ON/OFF
BUTTON IS NOT TURNED
ON.
OBS!
KONTROLLERA ATT
START/STOPP-KNAPPEN
INTE ÄR INTRYCKT,
INNAN DU VÄLJER
PROGRAM
Select programme 1:
Choose the programme by
rotating the knob (L) in a
CLOCKWISE DIRECTION and
make the number of the
programme coincide with
the sign.
Välj program 1: vrid
programväljaren (L) medurs,
tills pilen pekar på nummer 1.
● Move the temperature
knob (I) to 60°.
● Vrid temperaturväljaren (I)
till 60 grader.
● Open the detergent
drawer (A).
48
SV
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren (A).
Esimerkki likaisen valkopyykin
pesusta.
17
3 kg max
18
● Kontroller at tøjets
vaskeanvisning har symbolet
60° C.
● Tarkista tekstiilien
pesuohjemerkinnöistä, että
niissä on pesumerkintä 60°C.
● Merkingen på plagget
viser 60 °C.
● Åben lågen ved at trykke
på knap (B).
● Avaa täyttöluukku
painamalla
luukunaukaisukytkintä (B).
● Åpn døren ved å trykke
på knappen (B).
● Fyld maskinen med max
3 kg tørt tøj.
● Laita max 3 kg pyykkiä
rumpuun.
● Legg maks. 3 kg tørt tøy i
maskinen.
● Luk lågen.
● Sulje luukku.
● Lukk døren.
VIGTIGT:
NAR PROGRAMMET
VÆLGES SKAL DET
SIKRES AT TÆND/SLUK
KNAPPEN IKKE ER
TRYKKET IND.
19
o
90
60° max
HUOM !
ENNEN OHJELMAN
VALINTAA TARKISTA,
ETTEI
KÄYNNISTYSKYTKIN OLE
ALASPAINETTUNA.
VIKTIG:
SE ETTER AT MASKINEN
ER SLÅTT AV FØR DU
STILLER INN PROGRAM.
Vælg program 1:
Vælg programmet ved at
dreje programvælgeren (L)
med uret, indtil tallet 1 står
lige under symbolet.
Valitse ohjelma 1: kierrä
ohjelmanvalitsinta (L)
myötäpäivään , kunnes
numero 1 on nuolen
kohdalla.
Velgprogram 1:
Velg programmet ved å
dreie knappen (L) MED
URVISERNE til programtallet
stemmer overens med
symbolet.
● Drej termostatknappen (I)
til 60.
● Kierrä lämpötilanvalitsin 60
asteen kohdalle.
● Sett
temperaturinnstillingen (I) på
maks. 60.
● Åben sæbeskuffen (A).
● Avaa pesuainekotelo
vetämällä.
● Åpn beholderen for
vaskemiddel.
49
20
EN
● Put 60 g, approx. 1
measure, of detergent
(for 3 kg) in the wash
compartment.
SV
● Fyll på ca 1 dl (3 kg tvätt) i
tvättmedelsfacket. Se
tvättmedelsförpackningen
för rätt dosering.
DA
60 g
FI
NO
● Kom 60 g. sæbe (til 3 kg) i
sæbeskuffens vaskemiddel
rum.
● Annostele varsinaisen
pesun kaukaloon
pesuainetta n. 1 dl (3 kg
pyykkiä). Tarkista annostus
pesuainepakkauksesta.
● Ha 60 gram vaskemiddel,
omtrent et målebeger, i den
første skuffen (for 3 kilo).
● Kom 5 cl Skyllemiddel
(til 3 kg) i det andet rum.
● Annostele tarvittaessa n.
1/2 dl tai pakkauksen
ohjeen mukainen määrä
huuhteluainetta tai muuta
viimeistysainetta toiseen
kaukaloon.
● Ha 50 cc tilsetningstoff i
den andre skuffen (for 3 kilo).
21
● Put 50 cc of the desired
additive (for 3 kg) in the
second compartment.
● Fyll vid behov på ca 1/2 dl
sköljmedel eller enligt
anvisningen på
förpackningen eller önskat
behandlingsmedel i det
andra facket.
● Close the detergent
drawer (A).
● Stäng
tvättmedelsbehållaren (A).
● Luk sæbeskuffen
● Sulje pesuainekotelo (A).
● Lukk beholderen for
vaskemiddel (A).
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● Öppna kranen.
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
● Avaa vesihana.
● Se etter at vanntilførselen
er skrudd på.
● And that the discharge
tube is in place.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
● Kontroller at afløbs
slangen ikke er knækket.
● Tarkista, että poistoletku
on paikallaan.
● Se også etter at
utløpsrøret er på plass.
● Press the “ON” button (C).
The washing machine will
carry out the set
programme.
● Tryck in Start/Stoppknappen (C). Maskinen utför
det valda programmet.
● Tryk TÆND/SLUK ( C )
knappen ind. Maskinen
begynde at udføre vasken.
● Paina käynnistyskytkin (C)
alas. Pesu etenee valitun
ohjelman mukaisesti.
● Trykk på knappen “PÅ”
(C). Vaskemaskinen vil gå
gjennom det innstilte
programmet.
~50 cc
▲
23
● At the end of the
programme, press the
On/Off button (C).
● Tryck på Start/Stoppknappen efter avslutat
tvättprogram.
● Ved program slut tryk da
TÆND/SLUK (C) knappen
ud.
● Pesuohjelman päätyttyä
palauta käynnistyskytkin (C)
takaisin yläasentoon.
● Når programmet er over,
slår du av maskinen.
● Open the door and
remove the washed articles.
● Öppna luckan och ta ut
tvätten.
● Åben lågen ved at trykke
på knap (B).
● Avaa luukku ja poista
pyykki.
● Ta ut døren og ta ut de
vaskede plaggene.
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
FOR ALLE TYPEP AF
VASK - SE I PROGRAM
OVERSIGTEN, OG
FØLG OVERSIGTENS
ANVISNINGER.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
50
KÄYTÄ APUNASI
PESUOHJELMATAULUKKOA JA NOUDATA AINA
E.O JÄRJESTYSTÄ.
SE ETTER I
PROGRAMTABELLEN
VED ALLE TYPER VASK,
OG GÅ FRAM I DEN
REKKEFØLGEN SOM ER
NEVNT OVENFOR.
51
EN
52
SV
CHAPTER 12
AVSNITT 12
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the washer-dryer.
It is sufficient to use a damp
cloth.
DA
FI
NO
KAPITEL 12
KAPPALE 12
KAPITTEL 12
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
PUHDISTUS JA
HOITO
RENGJØRING OG
RUTINEMESSIG
VEDLIKEHOLD
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
Brug aldrig slibemidler,
aggressive midler, sure
midler eller blegemidler.
Rengør maskinen udvendigt
med en opvredet klud, evt.
kan der anvendes en lille
smule alm.
rengøringsmiddel.
Älä käytä koneen ulkopinnan
puhdistamiseen hankaavia
aineita tai välineitä eikä
liuotteita. Ulkopinnan
puhdistamiseksi riittää
kostealla pyyhkeellä
pyyhkiminen.
Bruk ikke skuremidler, alkohol
og/eller løsemidler utvendig
på vaskemaskinen/
tørketrommelen. Det er
tilstrekkelig å bruke en fuktig
klut.
The washing machine
requires very little
maintenance:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
Deres vaskemaskine kræver
et minimum af rengøring og
vedligeholdelse, dog bør
følgende jævnligt udføres.:
Pesukone tarvitsee vain
vähän hoitoa:
Vaskemaskinen trenger svært
lite vedlikehold:
● Cleaning of drawer
compartments.
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Rengøring af sæbeskuffe.
● Pesuainekotelon puhdistus
● Rengjøringav skuffene i
beholderen for vaskemiddel.
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
● Hvis maskinen skal flyttes,
eller efterlades ubrugt for en
længere periode.
● Toimenpiteet muuton
yhteydessä tai kun kone on
pitkään käytttämättä.
● Ved flytting eller hvis
maskinen ikke skal brukes
over lengre tid.
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
RENGØRING AF SÆBESKUFFE
PESUAINEKOTELON PUHDISTUS
RENGJØRING AV SKUFFENE
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Selv om det ikke er absolut
nødvendigt, anbefales det
jævnligt at rengøre sæbe
skuffen.
Pesuainekotelo on
suositeltavaa puhdistaa
säännöllisti mahdollisista
pesu- ja
huuhteluainejäämistä.
Selv om det ikke er strengt
tatt nødvendig, anbefaler vi
å rengjøre skuffene i
beholderen for vaskemiddel
fra tid til annen.
Remove the compartments
by pulling gently.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
Sæbeskuffen fjernes ved at
åbne denne, og yderligere
give et let ryk udad.
Poista kotelo paikaltaan
vetämällä se kokonaan ulos.
Trekkbeholderen forsiktig ut.
Clean with water.
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Rengør sæbeskuffen med
en børste og rindende vand.
Puhdista kotelo juoksevalla
vedellä ja tarvittaessa
harjaamalla. (Irrota myös
huuhtelu+valkaisuainekaukalon suoja).
Skyllunder rennende vann.
Put the compartments back
into place
Skjut in behållaren.
Anbring sæbeskuffen igen.
Aseta pesuainekotelo
takaisin paikalleen.
Sett beholderen tilbake på
plass.
1
25
ALCOOL
53
54
FI
NO
EN
SV
DA
REMOVALS OR LONG
PERIODS WHEN THE MACHINE
IS LEFT STANDING
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
HVIS MASKINEN SKAL FLYTTES;
ELLER SKAL STÅ UBRUGT FOR
EN LÆNGERE PERIODE
TOIMENPITEET MUUTON
YHTEYDESSÄ TAI KUN KONE
ON PITKAAN KÄYTTÄMÄTTÄ
VED FLYTTING ELLER HVIS
MASKINEN IKKE SKAL BRUKES
OVER LENGRE TID
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
Hvis maskinen ikke skal
bruges i en længere periode,
hvis maskinen kan blive udsat
for frost, eller hvis maskinen
skal transporteres, skal
maskinen tømmes helt for
vand.
Muuton yhteydessä tai kun
pesukone on pitkään
käyttämättömänä esim.
lämmittämättömässä
huoneessa, tulee sekä poistoetta tulovesiletku tyhjentää
huolellisesti.
Ved eventuell flytting eller
hvis maskinen skal stå ubrukt
over lengre tid i
uoppvarmede rom, må
slangene tømmes fullstendig
for alt vann.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Afbryd for strøm og vand.
Afmonter afløbs slangen og
placer denne på gulvet,
således at alt vandet i
maskinen kan løbe ud.
Irrota pistotulppa
pistorasiasta. Varaa matala
astia esim. pesuvati.
Vaskemaskinen må slås av
og støpselet trekkes ut.
Plasser utløpsrøret i et
vaskevannsfat til alt vannet
har rent ut.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.
Irrota poistoletku ja tyhjennä
se huolellisesti. Tee samoin
tulovesiletkulle.
Gjenta det samme med
tilførselsrøret for vann.
55
EN
SV
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
AVSNITT 13
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Mains switch not on
FEL
ÅTGÄRDER
ORSAK
Stickkontakten är inte i uttaget
Sätt i stickkontakten
Turn on mains switch
Strõmbrytaren är inte intryckt
Tryck in strömbrytaren
No power
Check
Elstrõmmen är bortkopplad
Kontrollera
Electric circuit fuses failure
Check
Säkringen (proppen) har gått
Kontrollera
Load door open
Close load door
Luckan är inte helt stängd
Stäng luckan
See cause 1
Check
Samma orsaker som i punkt 1
Kontrollera
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Kranen är stängd
Öppna kranen
Timer not set correctly
Set timer on correct position
Programväljaren är i fel läge
Välj program på nytt
3. Does not discharge
water
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
3. Vattnet pumpas
inte ut
Veck på utloppsslangen
Räta ut slangen
4. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
4. Vatten på golvet
nära maskinen
Tilloppsslangens packning läcker
Byt packning och dra åt ordentligt
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
5. Maskinen
centrifugerar inte
Maskinen har ännu inte pumpat ut
vattnet
Vänta tills vattnet pumpats ut
5. Does not spin
Turn the programme dial onto spin
setting
Knappen för bortkoppling av
centrifugering intryckt (inte i alla modeller)
Tryck ut knappen
“No spin” setting (some models only)
Maskinen står inte vågrätt
Justera fötterna
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Stödjärnets fästen har inte
Tag bort fästena (se avsnitt 5)
Tie braces not removed
Remove Tie braces bracket
Tvätten ojämnt fördelad i trumman
Fõrdela tvätten jämnt
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
2. Does not load
water
6. Strong vibrations
during spin
If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of
the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the
guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not
compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not
remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often
difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the
formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy
Technical Assistance Service.
56
1. Tvättprogrammen
fungerar inte
2. Maskinen tar inte in
vatten
6. Kraftiga vibrationer
vid centrifugering
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Candy serviceverkstad. Ange alltid maskinens modell, som
framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre kanten av påfyllningsöppningen.
Obs!
1 Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
- sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar sköljningens effekt
- efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna eller påverkar färgerna
- skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
- de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och orsakar skumbildning även
när de förekommer i små mängder
- extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2 Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
57
DA
FI
KAPITEL 13
KAPPALE 13
FEJL OG KONTROL LISTE
Hvis Deres CANDY vaskemaskine ikke fungerer til deres tilfredshed, kontroller da følgende punkter inden De
tilkalder service teknikker:
FEJL
1. Maskinen starter
ikke. Ingen lys i
kontrol lampe
FEJL RETNING
MULIG ÅRSAG
VIKA
KORJAUS
SYY
Pistotulppa ei ole pistorasiassa
Kytke pistotulppa pistorasiaan
Verkkokytkin ei ole ala-asennossa
Paina verkkokytkin alas
Sähkõvirta on katkaistu
Tarkista
Sulake on palanut
Tarkista
Täyttõluukku on auki
Sulje täyttõluukku
Samat syyt kuin 1. kohdassa
Tarkista
Vesihana on kiinni
Avaa vesihana
Ohjelmanvalitsin ei ole oikeassa
kohdassa
Valitse ohjelma uudelleen
3. Vesi ei poistu
koneesta
Poistoletku on taiteilla
Suorista poistoletku
1. Pesuohjelmat eivät
toimi
Maskinen er ikke tændt eller stikket ikke
sat i
Sæt stikket i, og tænd
STOP/START knappen er ikke trykket ind
Tryk på STOP/START knappen
Ingen strøm til maskine
Kontroller måler
Sikring sprunget
Kontroller Sikring
Lågen ikke lukket
Kontroller
Se punkt 1
Kontroller punkt 1
Programvælger stillet forkert
Vælg program igen
3. Maskinen pumper
ikke vandet ud
Afløbs slange bøjet eller knækket
sammen
Kontroller slange
4. Maskine står stille
Vandopvarmining
Vent 20 - 30 min.
5. Der løber vand ud
Vandtilslutning ulæt
Kontroller hane
Vaihda tiiviste ja kiinnitä letku huolellisesti
Se punkt 3
Kontroller
4. Vettä lattialla
koneen lähellä
Tulovesiletkun tiiviste vuotaa
6. Maskinen
centrifugerer ikke
Alt vandet er ikke pumpet ud
Vent 5 min.
5. Kone ei linkoa
Kone ei ole vielä poistanut vettä
Odota kunnes vesi on poistettu
Nogle modeller har knap for fravalg
af cent
Kontroller om knappen er aktiv
Linkouksen poistokytkin alaspainettuna
(ei kaikissa malleissa)
Palauta linkouksen poistokytkin
Maskinen står ikke vandret eller står ikke
fast
Juster forreste stilbare ben.
Kone ei ole vaakasuorassa
Säädä kone suoraan
Transportbeslag ikke afmonteret
Afmonter transportbeslag
Tukiraudan kiinnikkeitä ei ole irrotettu
Irrota kiinnikkeet (ks. kappale 5)
Vasketøj er klumpet sammen
Kontroller sammen sætning og mænge
Kontroller afløbs slange,
højde min 50 cm.
Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti
rumpuun
Jaa pyykki tasaisesti rumpuun
Hævertvirkning
2. Der kommer ikke
vand i maskinen
7. Maskinen står
uroligt, under
centrifugering
8. Vandet løber ud,
mens maskinen
fyldes
Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Candy service. For hurtig service opgiv da
maskinens typenummer og serienummer, disse findes på typeskiltet bag lågerammen.
Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning for skylleeffekten, og
udvaskning af sæberester.
2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde skadeligt for tektstiler eller
farver.
58
2. Koneeseen ei tule
vettä
6. Voimakas tärinä
linkouksen aikana
Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun Candy - huoltoon. Ilmoita aina koneen malli, joka lõytty
koneen arvokilvestä. Arvokilpi sijaitsee (useimmiten) pesukoneen täyttõaukon yläreunassa.
Huom!
1 Ympäristõystävällisten, fosfaatteja sisältämättõmien pesuaineiden käyttõ voi aiheuttaa seuraavia
sivuvaikutuksia:
- huuhteluvesi saattaa näyttää samealta johtuen zeoliiteista, tämä ei kuitenkaan alenna huuhtelun tehoa
- pesun jälkeen saattaa pyykissä olla valkoisia jälkiä, jotka eivät kuitenkaan tartu kuituihin eivätkä muuta
värejä
- lievä vaahtoaminen viimeisessä huuhteluvedessä ei ole merkki huonosta huuhtelutuloksesta
- pyykinpesuaineiden sisältämät ei-ioniset pesuaktiiviset aineet huuhtoutuvat huonosti ja aiheuttavat
pieninäkin määrinä vaahtoamista
- lisähuuhteluista ei yleensä ole apua
2 Ellei koneesi toimi, tarkista aina ensin oheisen listan mukaiset asiat ennenkuin kutsut huoltomiehen.
59
NO
KAPITTEL 13
FEIL
1. Virker ikke på noe
program
TILTAK
ÅRSAK
Støpselet ikke satt i
Sett i støpselet
Vaskemaskinen ikke slått på
Slå på bryteren
Strømmen gått
Kontroller
Sikring gått
Kontroller
Døren i vaskemaskinen åpen
Lukk døren
Se årsakene under feil 1
Kontroller
Tilførselskranen skrudd av
skru på kranen
Tidsuret feil innstilt
Still inn tidsuret riktig
3. Vann kommer ikke ut
av vakemaskinen
Utløpsrøret bøyd
Rett ut utløpsrøret
4. Vann på gulvet
rundt vaskemaskinen
Lekkasje fra pakningen mellom kranen
og tilførselsslangen
Skift pakningen og trekk slangen godt til
på kranen
5. Sentrifugerer ikke
Maskinen er ikke ferdig med å tappe ut
vannet
Vent noen minutter til maskinen har
tappet ut vannet
Innstilt på “ingen sentrifugering” (gjelder
enkelte modeller)
Velg en innstilling med sentrifugering
Vaskemaskinen står ikke jevnt
Juster føttene på vaskemaskinen
Transport avstivere som enna ikke er blitt
fjernet
Fjern transportavstiverne
Tøyet ikke jevnt fordelt
Fordel tøyet jevnt
2. Vann kommer ikke
inn i vaskemaskinen
6. Kraftige vibrasjoner
under sentrifugering
Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med et av Candys servicesentre. For best mulig service ber vi deg oppgi
vaskemaskinens modellnummer som finnes på typeskiltet eller garantibeviset.
Viktig
1 Bruk av miljøvennlige vaskemidler uten fosfater kan gi følgende virkninger:
- Avløpsvannet kan bli mer grumsete som følge av at det er zeolitt i vannet. Dette påvirker ikke effektiviteten
til skyllingen.
- Det kan være et hvitt pulver (zeolitt) på tøyet når vaskeprogrammet er over.
- Dette trenger ikke inn i stoffet og påvirker ikke fargen.
- Det kan være skum i det siste skyllevannet. Dette betyr ikke nødvendigvis at skyllingen ikke har vært
tilstrekkelig.
- De ikke-ioniske overflateaktive stoffene som finnes i vaskepulvere er ofte vanskelige å fjerne fra tøyet, og
kan selv i små mengder gi tydelige tegn pa skumdannelse.
- Det har ingen hensikt å gjennomføre flere skyllinger i slike tilfeller.
2 Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, gå gjennom kontrollene i feilsøkingstabellen før du tar kontakt med et
Candy-servicesenter.
60
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
bog.
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
02.09 - 41001370.A - Printed in Italy - Imprimé en Italie
EN
SV
DA
FI
NO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising