Candy | GO 512-16S | Candy GO 512-16S Manuel utilisateur

Candy GO 512-16S Manuel utilisateur
FI
SV
DA
NO
FR
Käyttöohje
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Mode d’emploi
GO 512
FI
SV
NO
FR
ONNITTELUMME !
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
TILLYKKE
GRATULERER
TOUS NOS
COMPLIMENTS
Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut,
että et tyydy
kompromisseihin - haluat
vain parasta.
Genom att välja en
tvättmaskin från Candy har
Du visat att Du en
kvalitetsmedveten
konsument.
Med Deres nye maskine.
Denne vaskemaskine er
resultatet af mange års
forskning og udvikling, en
udvikling der i meget høj
grad er foregået i
samarbejde med brugerne.
Ved å kjøpe en maskin fra
Candy, har du vist at bare
det beste er godt nok for
deg.
En achetant cet appareil
ménager Candy, vous avez
démontré que vous
n’acceptez aucun
compromis: vous voulez
toujours ce qu’il y a de
mieux.
Olemme iloisia
voidessamme esitellä Sinulle
tämän uuden pesukoneen,
joka on vuosia kestäneen
tutkimuksen ja alalla
saamamme pitkän
kokemuksen tulos. Tämän
olemme tehneet yhdessä
kuluttajien kanssa. Olet
valinnut tämän pesukoneen
laadun, kestävyyden ja
ainutlaatuiset ominaisuudet.
Vår nya tvättmaskin är
resultatet av Candy långa
erfarenhet på
vitvaruområdet och
kontakten med våra kunder.
Dess kvalitet och
oöverträffade egenskaper
kommer att vara till glädje i
många år framöver.
Med en Candy har De valgt
kvaliteten og fordelene ved
en maskine der teknologisk
er på forkant med
udviklingen.
Candy er stolte over å
kunne presentere denne
nye vaskemaskinen,
resultatet av årelang
forskning og
markedserfaring i direkte
kontakt med kundene.
Denne maskinen gir dea
kvalitet, driftssikkerhet og
høy ytelse.
Candy’s produktprogram
omfatter:
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner,
mikrobølgeov-ne, køleskabe
og frysere.
Candy kan også tilby et stort
utvalg av andre hvitevarer:
vaskemaskiner,
oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner med
tørketrommel, komfyrer,
mikrobølgeovner,
tradisjonelle stekeovner og
komfyrtopper, kjøleskap og
frysebokser.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den
innehåller viktig information
om installation, användning
och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom
ges en del tips om hur
tvättmaskinens kapacitet
skall utnyttjas på bästa sätt.
Spørg hos Deres lokale
forhandler efter Candy’s
produktkatalog.
Be din lokale forhandler om
den komplette katalogen
over Candy-produkter.
Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
brug. Instruktionsbogen giver
vigtig information vedr.
Installation, brug og
vedligeholdelse af
maskinen.
Les denne bruksanvisningen
nøye, da den inneholder
viktige opplysninger om
sikker installasjon, og nyttig
informasjon om bruk og
vedlikehold av
vaskemaskinen for å få best
mulig resultat.
Nous vous prions de lire
attentivement les conseils
contenus dans ce livret. Il
contient d’importantes
indications concernant les
procédures d’installation,
d’emploi, d’entretien et
quelques suggestions utiles
en vue d’améliorer
l’utilisation de la machine à
laver.
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
Gem denne instruktionsbog,
den er god at have ved
fremtidige tvivls spørgsmål.
Ta godt vare på denne
bruksanvisningen slik at du
lett kan finne den senere.
Conservez avec soin ce
livret: vous pourrez le
consulter bien souvent.
För service kontaktas någon
av Candy auktoriserade
serviceverkstäder. Ange
alltid maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa
uppgifter finner Du på
typskylten vid
påfyllningsöppningen.
Ved kontakt til Candy’s
Servicecenter, bedes De
venligst opgive maskinens
Model. Nr. og G. Nr. Disse
numre findes på typeskiltet,
(se tegn.).
Nårdu tar kontakt med oss
eller et av våre
servicesentre, oppgi alltid
modellnummeret og
Gnummeret (hvis dette
finnes) for apparatet, se
typeskiltet.
Candy laajaan
kodinkonevalikoimaan
kuuluvat pesukoneet ,
astianpesukoneet, kuivaavat
pesukoneet, liedet,
mikroaaltouunit, erillisuunit ja
keittotasot sekä
kylmälaitteet.
Lue tämä käyttöohje
huolellisesti. Saat tärkeätä
tietoa pesukoneesi oikeasta
asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta sekä neuvoja
koneesi hyödyntämisestä
parhaalla mahdollisella
tavalla.
I Candy omfattande
produktprogram finns
förutom tvättmaskiner även
en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare,
spisar, mikrovågsugnar,
ugnar och spishällar samt
kylskåp och frysar.
Säilytä tämä käyttöohje
koneen läheisyydessä
myöhempää käyttöä
varten.
Tarvitessasi huoltoa, ota
yhteyttä valtuutettuun
Candy - huoltoon ja ilmoita
aina koneen tyyppi ,
valmistusnumero ja Gnumero (mahdollinen versionumero). Nämä tiedot
löytyvät koneen
arvokilvestä, joka sijaitsee
täyttöaukon yläreunassa.
2
DA
Candy a le plaisir de vous
proposer cette nouvelle
machine à laver qui est le
résultat d’années de
recherches et d’études des
besoins du consommateur.
Vous avez fait le choix de la
qualité, de la fiabilité et de
l’efficacité.
Candy vous propose une
large gamme d’appareils
électroménagers: machines
à laver la vaisselle, machines
à laver et sécher le linge,
cuisinières, fours à microondes, fours et tables de
cuisson, hottes, réfrigerateurs
et congélateurs.
Demandez à votre
Revendeur le catalogue
complet des produits
Candy.
Quand vous communiquez
avec Candy, ou avec ses
centres d’assistance, veuillez
citer le Modèle, le n° et le
numéro G (éventuellement).
3
SV
FI
4
KAPPALE
AVSNITT
KAPITEL
KAPITTEL
CHAPITRE
DA
NO
FR
INDHOLD
INNHOLD
INDEX
Introduktion.
Innledning
Avant-propos
1
Modtagelse og udpakning.
Generelt om levering
Notes générales à la
livraison
Garanti
2
Garantibestemmelser.
Garanti
Garantie
Turvallisuusohjeita
Säkerhetsanvisningar
3
Sikkerhedsregler .
Sikkerhetsregler
Mesures de sécurité
Teknisiä tietoja
Tekniska data
4
Tekniske data.
Tekniske data
Données techniques
Käyttöönotto ja asennus
Idrifttagning och installation
5
Opstilling og Installation.
Montering og oppstarting
Mise en place, installation
Ohjaustaulu
Manöverpanel
6
Beskrivelse af funktioner.
Bruksanvisning
Description des commandes
Ohjelmataulukko
Programtabell
7
Program oversigt.
Tabell over
vaskeprogrammer
Tableau des programmes
Ohjelman valinta
Programval
8
Valg af program
Valg av program
Sélection
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
9
Sæbe skuffen.
Beholder for vaskemiddel
Tiroir à lessive
Pyykin käsittely
Hantering av tvätt
10
Gode råd vedr. vask
Produktet
Le produit
Pesu
Tvätt
11
Sådan bruges maskinen.
Vasking
Lavage
Puhdistus ja hoito
Rengöring och skötsel
12
Vedligeholdelse og
rengøring.
Rengjøring og rutinemessig
vedlikehold
Nettoyage et entretien
Tarkastuslista
Checklista
13
Fejl søgnings skema.
Feilsøking
Recherche des pannes
SISÄLLYSLUETTELO
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Johdanto
Inlednig
Yleistä toimituksesta
Allmänt
Takuu
5
FI
NO
FR
KAPPALE 1
AVSNITT 1
KAPITEL 1
KAPITTEL 1
CHAPITRE 1
YLEISOHJEITA
TOIMITUKSESTA
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
MODTAGELSE OG
UDPAKNING.
GENERELT OM
LEVERING
NOTES GENERALES
A LA LIVRAISON
Tarkista, että pesukoneen
mukana ovat seuraavat
varusteet :
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
Ved modtagelse af
maskinen bør De kontrollere
at følgende dele medfølger:
Ved levering, kontroller at
det følgende er inkludert:
A la livraison veuillez,
contrôler que le matériel
suivant accompagne la
machine:
A) KAYTTÖOHJE
A) BRUKSANVISNING
A) INSTRUKTIONSBOG
A) BRUKSANVISNING
A) LIVRET
D’INSTRUCTIONS
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
B) ADRESSE OG TELEFON
NUMMER PÅ CANDY
SERVICE. (STÅR I
INSTRUKTIONS
BOGEN).
B) ADRESSER FOR
KUNDESERVICE
C) TAKUUKORTTI
C) GARANTISEDEL
C) GARANTI
CERTIFIKATER. (SKAL
IKKE BRUGES I DK).
C) GARANTIBEVIS
C) CERTIFICAT DE
GARANTIE
D) TULPPA
D) PLUGG
D) DÆKPLADE.
D) PLUGG
D) BOUCHON
E) POISTOLETKUN PIDIKE
E) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
E) BØJNING FOR
AFLØBSSLANGE.
E) RØR TIL UTLØPSSLUK
E) COUDES POUR LE TUBE
DE VIDANGE
F) NESTEMÄISEN
PESUAINEEN KAUKALO
JA NESTEMÄISEN
VALKAISUAINEEN
KAUKALO (SÄILIÖ)
F) BEHÅLLARE FÖR
FLYTANDE TVÄTTMEDEL
ELLER BLEKMEDEL
F) RUM TIL FLYDENDE
VASKE- ELLER
BLEGEMIDDEL
(BEHOLDER)
F) ROM (BEHOLDER) TIL
FLYTENDE
VASKEMIDDEL ELLER
FLYTENDE
BLEKEMIDDEL
F) BAC POUR LES
PRODUITS LESSIVIELS
LIQUIDES OU POUR LES
PRODUITS
BLANCHISSANTS
LIQUIDES
SÄILYTÄ NÄMÄ
HUOLELLISESTI
Tarkista myös, että pesukone
ei ole vahingoittunut
kuljetuksessa. Mikäli
kuljetusvaurioita on, ota
välittömästi yhteyttä
jälleenmyyjään.
6
DA
SV
A
B
C
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
Kontrollera också, att
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
GEM DISSE TING
D
F
E
Kontroller at maskinen ikke
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
importør.
OPPBEVAR DISSE PÅ ET
TRYGT STED
Kontroller også at maskinen
ikke har blitt skadet under
transporten. Hvis dette har
skjedd, ta kontakt med
nærmeste Candy-senter.
B) ADRESSES DE SERVICE
APRES VENTE
LES CONSERVER
et contrôler que ce matériel
soit en bon état; si tel n’est
pas le cas appelez le centre
Candy le plus proche.
7
NO
FR
KAPPALE 2
AVSNITT 2
KAPITEL 2
KAPITTEL 2
CHAPITRE 2
TAKUU
GARANTI
GARANTI
GARANTI
GARANTIE
Maskinen er dækket af
gældende dansk lovgivning.
Maskinen leveres med et
garantibevis som gir deg rett
til å gjøre gratis bruk av vår
tekniske assistanse.
L’appareil est accompagné
par un certificat de
gàrantie.
Tälle laitteelle annetaan
takuu radio-ja
kodinkonealan yleisten
takuuehtojen mukaisesti.
Takuu koskee rakenne-,
valmistus ja raaka-ainevikoja
ja niiden aiheuttamia
korjauskustannuksia.
8
DA
SV
FI
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
allmänna garantivillkor, som
gäller för radio- och
hushallsmaskinbranschen.
Garantin omfattar
reparationskostnader för
skador som konstruktions-,
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
☎
GIAS SERVICE
0848-780.780 CH
0903-99109 BE
9
DA
SV
FI
FR
KAPPALE 3
AVSNITT 3
KAPITEL 3
KAPITTEL 3
CHAPITRE 3
TURVALLISUUSOHJEITA
SÄKERHETSANVISNINGAR
SIKKERHEDS
REGLER.
SIKKERHETSREGLER
MESURES DE
SECURITE
HUOM ! MUISTA
PUHDISTUKSEN JA
HOIDON YHTEYDESSÄ
● Irrota pistotulppa
● Sulje vesihana
● Kaikki Candy pesukoneet
ovat maadoitettuja. Tarkista
sähköliitännän maadoitus.
OBS!VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
● Stäng vattenkranen.
VIGTIGT:
VEDR. RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
● Fjern stikket fra kontakten,
eller afbryd kontakten. Hvis
kontakten ikke kan afbrydes,
afbrydes strømmen på
hovedkontakten, ved
måleren.
vandtilførsel.
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
● Alle elektriske apparater
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiver 73/23/EEC och
89/336/EEC (ersatts med
direktiver 2006/95/EC och
2004/108/EC) och senare
ändringar.
● Älä kosketa laitetta kun
olet märkä tai paljain jaloin.
● Vidrör inte maskinen om
Du är våt eller barfota.
● Älä käytä kosteissa tiloissa
● Använd inga skarvsladdar
i badrum och våtutrymmen.
skal jordforbindes, jævnfør
stærk strøms reglementet.
Forvis Dem om at Deres
apparat er jordforbundet.
Skulle det ikke være
tilfældet, kontakt da en Aut.
El-Installatør.
MEGET VIGTIGT
Det stik der er monteret fra
fabrikken, skal udskiftes med
et trebenet stik, der
indeholder jord, eller kobles
direkte til jordet afbryder.
Maskinen skal tilkobles af
aut. El-Installatør. Fabrikant
og Importør kan ikke drages
til ansvar for skader, opstået
som følge af forkert opstilling
eller tilslutning.
Denne maskine
oppfylder Direktiv 73/23/EEC
og 89/336/EEC (kompensert
med 2006/95/EC og
2004/108/EC) med
efterfølgende ændringer.
● Maskinen må ikke
udsættes for vandstænk eller
fugt.
HUOM! PESUN AIKANA
VEDEN LÄMPÖTILA VOI
NOUSTA 90°C:een.
● Ennen luukun
aukaisemista tarkista, että
rummussa ei ole vettä.
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
VIKTIG: MÅ FØLGES VED
ALL RENGJØRING OG ALT
VEDLIKEHOLD
● Brug ikke
forlængerledninger i fugtige
rum.
ADVARSEL:
UNDER VASK KAN
VANDET BLIVE OP TIL 9O
GRADER VARMT.
● Før lågen åbnes, bør det
kontrolleres at der ikke er
vand i maskinen.
ATTENTION:
EN CAS
D’INTERVENTION DE
NETTOYAGE ET
D’ENTRETIEN
● Trekk ut støpselet.
● Débrancher la prise de
courant.
● Skru av vanntilførselen.
● Fermer le robinet
d’alimentation d’eau.
● Alle Candy-maskiner er
● Toutes les machines Candy
● Luk for maskinens
● Alla Candy maskiner är
Tämä tuote täyttää
Direktiivien 73/23/EEC ja
89/336/EEC (korvattu
direktiiveillä 2006/95/EC ja
2004/108/EC) mukaiset
määräykset ja myöhemmät
muutokset.
jatkojohtoja .
10
NO
jordet. Påse at maskinen
tilkoples jordet kontakt. Tilkall
en autorisert elektriker for å
ordne tilkoplingen hvis dette
ikke er mulig.
Dette apparatet
oppfyller betingelsene i
Direktiv 73/23/EEC og
89/336/EEC (kompensert
med 2006/95/EC og
2004/108/EC) med senere
endringer.
sont pourvues de mise à la
terre.
Vérifier que l’installation
électrique soit alimentée par
une prise de terre, en cas
contraire demander
l’intervention du personnel
qualifié.
Produit compatible
avec les Directives
Européennes 73/23/EEC and
89/336/EEC, remplacé par
2006/95/EC et 2004/108/EC,
et les amendements
successifs.
● Ta ikke på maskinen med
våte eller fuktige hender
eller føtter.
● Bruk ikke maskinen hvis du
er barføtt.
● Unngå om mulig å bruke
skjøteIedninger i våtrom, og
vis ekstrem forsiktighet hvis
dette ikke er til å unngå.
ADVARSEL: UNDER
VASKEPROGRAMMET
KAN VANNET NÅ EN
TEMPERATUR PÅ OPPTIL
90 °C.
● Før du åpner døren til
vaskemaskinen, påse at det
ikke er vann igjen i
trommelen.
● Ne pas toucher l’appareil
pieds nus.
● Autant que possible éviter
l’usage de rallonges dans les
salles de bains ou les
douches.
ATTENTION:
PENDANT LE LAVAGE
L’EAU PEUT ATTEINDRE
90°C.
● Avant d’ouvrir le hublot
vérifier que le tambour soit
sans eau.
11
FI
● Älä käytä adapteria tai
● Anslut inte maskinen till
haaroituspistorasiaa.
adapter eller skarvdosor.
● Älä anna lasten leikkiä
● Låt inte barn använda
sähkölaitteilla.
maskinen.
● Irrottaessasi pistotulppaa
● Håll i stickkontakten när Du
älä koskaan vedä johdosta
tai itse laitteesta vaan tartu
pistotulppaan.
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
● Älä sijoita pesukonetta
ulkotiloihin
● Efterlad ikke maskinen
● La ikke vaskemaskinen bli
● Ne pas laisser la machine
Tärkeää!
Pesukonetta sijoitettaessa on
pidettävä huoli, että koneen
pohjassa olevia
ilmankiertoaukkoja ei tukita
esim. matolla.
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
● När maskinen lyfts behövs
det två personer som på
bilden.
● Om maskinen går sönder
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök
inte öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en
auktoriserad Candy
serviceverkstad. En sakkunnig
service garanterar en säker
funktion.
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
● En maskin som inte längre
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
● Skulle sladden för
vioittunut ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
12
être utilisé sans surveillance.
vädrets makter (regn, sol
etc.).
transporteras så att den lutar
mot luckan.
● Mikäli virtajohto on
● Cet appareil ne doit pas
● Utsätt inte maskinen för
pesukone ei saa nojata
luukkua vasten.
saattaa olla vaarallinen esim.
lasten leikeissä. Huolehdi, ettei
koneen sisälle voi jäädä
lukituksi esim. poistamalla
luukku.
av barn eller ukyndige uten
nødvendig tilsyn.
d’adaptateurs ou de prises
multiples.
ne pas tirer sur le câble.
● Tvättmaskinen för inte
● Käytöstä poistettu kone
● Maskinen må ikke brukes
● Ne pas utiliser
● Pour débrancher la prise,
● Kuljetuksen aikana
MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN
OHJEIDEN VASTAISESTI TAI
HUOLIMATTOMASTI, VASTUU
SYNTYVISTÄ ESINE- JA
HENKILÖVAHINGOISTA
(TUOTEVAHINGOT) LANKEAA
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄLLE.
maskinen, uden behørigt
opsyn.
“tjuvkontakter.
ikke i ledningen eller
vaskemaskinen.
tvättmedelsbehållaren när
Du lyfter maskinen.
epäkunnossa eikä toimi
moitteettomasti , katkaise
virta verkkokytkimestä, sulje
vesihana äläkä yritä avata
luukkua väkivalloin. Ota
yhteyttä valtuutettuun Candy
- huoltoon . Näin varmistat
koneen asianmukaisen
huollon ja turvallisen käytön.
● Lad ikke børn betjene
● Bruk ikke adaptere eller
● Trekk alltid i selve støpselet,
● Håll inte i vreden eller
● Mikäli kone on
multistik.
FR
ledning, hverken for at
trække stikket ud af
kontakten, eller for at flytte
maskinen.
kytkimistä tai
pesuainekaukalosta.
tarpeen kaksi henkilöä kuten
kuvassa.
● Brug ikke adaptere, eller
NO
● Træk aldrig i apparatets
● Älä nosta konetta
● Koneen nostossa on
DA
SV
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa
hos serviceverkstaden.
udsat for regn, eller direkte
sol.
● Hvis apparatet skal flyttes,
løft da aldrig i knapper og
sæbeskuffe.
utsatt for regn, sol eller andre
værpåvirkninger.
● Løft aldri vaskemaskinen
etter knappene eller
vaskemiddelbeholderen.
exposée aux agents
atmosphériques (pluie, soleil,
etc...).
● En cas de déménagement
ne jamais soulever la
machine par les boutons ou
par le tiroir des produits
lessiviels.
● Pendant le transport ne
pas appuyer le hublot sur le
chariot.
● Ved transport, læn da ikke
● Ved transport må ikke
Vigtig:
Hvis maskinen skal stå på et
tæppe, pas da på ikke at
blokere for ventilation under
maskinen.
Viktig!
Hvis vaskemaskinen
plasseres oppå et
teppegulv, må man påse at
luftventilene i bunnen ikke
blir blokkert.
Important!
Les ouvertures à la base de
l’appareil ne doivent en
aucun cas être obstruées par
des tapis, moquette ou
autres objets.
● Hvis maskinen skal flyttes
● Vær alltid to personer ved
● 2 personnes pour soulever
● Hvis maskinen går i stå
● Hvis vaskemaskinen er
● Hvis ledningen (til
● Dersom strømledningen (til
maskinens front imod
sækkevogn. el. lign.
eller løftes, sørg da for at
være to personer, som vist
på ill.
eller ikke virker korrekt. Følg
instruktionerne i afsnittet
Fejlsøgning. Hvis dette ikke
hjælper kontakt de Aut.
Candy Service.
Reparationer skal altid
udføres af Aut, Candy
Service center. Anvend altid
originale reservedele. I
modsat fald bortfalder
enhver form for garanti fra
Fabrikant og Importør.
strømnettet) beskadiges,
skal den erstattes med en
bestemt ledning, som kan
købes hos et autoriseret
servicecenter.
vaskemaskinens dør lenes
mot transporttrallen.
løfting av vaskemaskinen,
som vist på tegningen.
defekt, eller ikke virker som
den skal, slå av maskinen,
steng vanntilførselen og gjør
ingen inngrep i maskinen. Ta
kontakt med en Candyrepresentant ved eventuelle
reparasjoner, og bruk
originale Candyreservedeler. Hvis ikke, kan
sikkerheten ved maskinen bli
redusert.
strømnettet) skades, må den
erstattes med en bestemt
ledning som kan fåes hos et
autorisert.
la machine (voir dessin).
● En cas de panne et/ou de
mauvais fonctionnement
éteindre la machine, fermer
le robinet d’alimentation
d’eau et ne pas toucher à la
machine. Pour toute
réparation adressez-vous
exclusivement à un centre
d’assistance technique
Candy en demandant des
pièces de rechange
certifiées constructeur. Le fait
de ne pas respecter les
indications susmentionnées
peut compromettre la
sécurité de l’appareil.
● Si le remplacement du
câble d’alimentation s’avère
nécessaire, il devra être
remplacé par un câble
special fourni par le service
après-vente.
13
FI
KAPPALE 4
KAPITEL 4
AVSNITT 4
85
cm
85
cm
60 cm
14
DA
SV
KAPITTEL 4
FR
CHAPITRE 4
85
cm
54 cm
60 cm
52 cm
NO
60 cm
52
cm
54
cm
60
cm
TEKNISKE DATA
TEKNISKE DATA
DONNÉES TECHNIQUES
5
6
7,5
KAPACITET
MAX VASKEMENGDE
TØRRVASK
CAPACITE DE LINGE
SEC
VANDSTAND NORMAL
NORMALT VANNIVÅ
EAU NIVEAU NORMAL
TILSLUTNINGS
FULL EFFEKT
PUISSANCE
ABSORBEE
1,8
ENERGI FORBRUG
(PROG. 90°C)
STRØMFORBRUK
(PROG. 90°C)
CONSOMMATION ENERGIE
(PROG. 90°C)
10
FORSIKRING (Amp.)
SIKRING I STRØMTILFØRSELSKRETSEN AMPERE
AMPERAGE
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED (Omd/min)
OMDREININGSTALL
SENTRIFUGE (omdr./min.)
ESSORAGE
(Tours/min.)
min. 0,05
max. 0,8
VANDTRYK.
VANNTRYKK
PRESSION DANS
L’INSTALLATION HYDRAULIQUE
230
DRIFT SPÆNDING
STRØMSPENNINGEN
TENSION
TEKNISIÄ TIETOJA
TEKNISKA DATA
TÄYTTÖMÄÄRA MAX. KUIVAA
PYYKKIÄ
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
VEDEN NORMAALIMÄÄRÄ
/TÄYTTÖ
NORMAL VATTENMÄNGD
l
6÷15
LIITÄNTÄTEHO
ANSLUTNINGSEFFEKT
W
2150
ENERGIANKULUTUS
(OHJELMA 90°C)
ENERGIFÖRBRUKNING
(PROGRAM 90°C)
kWh
TARVITTAVA SULAKE
SÄKRING
A
LINKOUSTEHO
(Kierr./min.)
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
TARVITTAVA VEDENPAINE
VATTENTRYCK
MPa
JÄNNITE
SPÄNNING
V
kg
60 cm
KATSO ARVOKILPEÄ
SE UPPSTÄLLNINGEN MED KAPACITETSVÄRDEN
SE OVERSIGT
SE TABELL
CONSULTER LA PLAQUE TECHNIQUE
15
FI
DA
SV
NO
FR
KAPPALE 5
AVSNITT 5
KAPITEL 5
KAPITTEL 5
CHAPITRE 5
KÄYTTÖÖNOTTO
ASENNUS
IDRIFTTAGNING
INSTALLATION
OPSTILLING OG
TILSLUTNING.
MONTERING OG
OPPSTARTING
MISE EN PLACE
INSTALLATION
Poista pakkausalusta ja siirrä
kone lähelle lopullista
sijoituspaikkaa.
Tag bort
förpackningsunderlaget och
ställ maskinen i närheten av
dess slutliga plats.
Flyt maskinen tæt til dens
endelige placering, uden
transportkasse.
Flyt maskinen tæt til dens
Flytt maskinen uten
transportsikringen til et sted
nær der hvor den skal stå.
Placer la machine près du
lieu d’utilisation sans la base
d’emballage.
Katkaise johtojen nippuside.
Kapa bandet kring
slangarna.
Klip binderen der holder
slangerne over.
Kutt klemmene som fester
røret.
Couper les bandes
serre-tubes
Afmonter centerskruen (A),
Afmonter de fire skruer (B),
og fjern tvær stiveren (C).
Skru ut skruen i midten (A),
de 4 skruene på siden (B) og
fjern tverrstykket (C).
Læn maskinen fremover, og
fjern de to plastik poser der
indeholder polystyren
blokkene, ved at tage fat og
trække nedad.
Vippmaskinen litt forover.
Trekk av plastposene som
inneholder de to
isoporblokkene på siden ved
å trekke dem nedover.
Incliner la machine en avant
et enlever les sachets en
plastique qui contiennent les
2 arrêts en polystyrène qui
se trouvent sur les 2 côtés en
tirant vers le bas.
Monter dækpladen i hullet
bag på maskinen, som vist
på tegningen. Dækpladen
findes i konvolutten inden i
maskinen.
Lukk åpningen ved hjelp av
pluggen som følger med i
posen med
bruksanvisningen.
Refermer le trou en utilisant
le bouchon se trouvant dans
le sachet “instructions”.
Irrota keskimmäinen ruuvi
(A) sekä 4 reunassa olevaa
ruuvia (B) ja poista
kuljetustuki (C).
Kallista konetta eteenpäin.
Vedä ulos styroksia sisältävät
muovipussit koneen alta.
Peitä reikä mukana
toimitetulla tulpalla.
VAROITUS:
ÄLÄ JÄTÄ
PAKKAUSMATERIAALIA,
ERITYISESTI MUOVIA
LASTEN ULOTTUVILLE.
16
Lossa den mellersta skruven
(A) och de 4 skruvarna i
kanten (B) och tag bort
transportstödet (C).
Luta maskinen framåt. Tag
bort plastpåsarna med
polystyren på sidorna
genom att dra nedåt.
Täck över hålet med den
medföljande pluggen.
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
ADVARSEL:
INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
VÆRE FARLIGT FOR
MINDRE BØRN, OG BØR
FJERNES UMIDDELBART
EFTER UDPAKNING.
ADVARSEL:
EMBALLASJEN MÅ
OPPBEVARES
UTILGJENGELIG FOR
BARN, DA DEN KAN
VÆRE FARLIG.
Dévisser la vis centrale (A);
dévisser les 4 vis latérales (B)
et enlever l’axe (C).
ATTENTION:
NE PAS LAISSER À LA
PORTÉE DES ENFANTS
DES ELEMENTS
D’EMBALLAGE QUI
PEUVENT CAUSER DES
RISQUES.
17
FI
SV
Kiinnitä aaltomainen
pohjalevy koneen pohjaan
kuvan mukaisesti.
Montera den räfflade,
porösa bottenplattan som
bilden visar.
Liitä tulovesiletku
vesihanaan.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
Laite täytyy liittää
vesijohtoverkostoon
käyttämällä uutta
täyttöletkua. Vanhaa
täyttöletkua ei saa käyttää.
Apparaten bör kopplas till
vattennätet med den
medföljande
påfyllningsslangen. Gammal
slang får ej användas.
TÄRKEÄÄ!
ÄLÄ AVAA
VESIHANAA VIELÄ.
Siirrä pesukone seinän
viereen. Tarkista, että letkut
eivät ole taitteilla.
Poistoletku kiinnitetään
kiinteään viemäriputkeen ,
vedenjuoksuputkeen tai
ripustetaan pesualtaan
reunaan.
Vedenjuoksuputken
halkaisijan on oltava
suurempi kuin poistoletkun.
Kaikissa asennustavoissa on
tarkistettava, etta
poistoputki on vähintään 50
cm lattiapinnan yläpuolella.
Tarvittaessa voidaan
käyttää apuna koneen
mukana toimitettua
letkunpidikettä.
DA
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
Fest den korrugerte
bunnplaten som vist på
figuren.
Appliquer la feuille
supplémentaire sur le fond
comme dans la figure.
Forbind tilgangs slangen til
hanen.
Kopl vannrøret til kranen.
Raccorder le tuyau d’arrivée
d’eau au robinet.
Når maskinen opstilles,
anbefaler vi at De anvender
den med leverede nye vand
tilslutnings slange, I stedet for
den gamle slange som sad
på Deres gamle apparat.
Når maskinen skal oppstilles
anbefaler vi at De bruker
den leverte nye
vanntilslutningsslangen, i
stedet for den gamle
tilslutningsslangen som satt
på det gamle apparatet.
L'appareil doit être relié à
l'arrivée d'eau exlusivement
avec les tuyaux fournis .
Ne pas réutiliser les anciens
tuyaux.
Placer maskinen der hvor
den permanent skal
stå.Placer afløbs slangen
over kanten på vasken eller
badekarret, pas på at
slangen ikke vrider eller er
knækket sammen.
Avloppsslangen ansluts till
ett fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens.
Oberoende av
installationssätt, skall
avloppsslangens utlopp
vara placerat minst 50 cm
över golvet. Vid behov kan
den medföljande styva
slanghållaren användas.
Det er endnu bedre at
forbinde afløbet til en fast
installation. Røret som
slangen skal hægtes i skal
have en diameter der er
større end selve afløbs
slangen. Højden på den
faste Installation skal vare
min. 60 cm over sulvet.
For at undgå at slangen
knækker, kan denne
monteres i den
medfølgende bøjning.
VIKTIG: SKRU IKKE PÅ
VANNET.
Plasser vaskemaskinen opp
mot veggen. Hekt
utløpsrøret til kanten av
badekaret, og påse at det
ikke er noen knekker eller
innsnevringer pa røret.
Det er best a kople
utløpsrøret til et fast utløp
med større diameter enn
utløpsrøret og en høyde pa
minst 50 cm. Bruk om
nødvendig plastrøret som
følger med.
ATTENTION:
NE PAS OUVRIR LE
ROBINET
Approcher la machine contre
le mur en faisant attention à
ce que le tuyau n’ait ni
coudes ni étranglements.
Raccorder le tuyau de
vidange au rebord de la
baignoire ou, mieux encore, à
un dispositif fixe d’évacuation,
hauteur mini. 50 cm, et de
diamètre supérieur au tuyau
de la machine à laver.
En cas de besoin, utiliser le
coude rigide livré avec la
machine.
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
18
FR
Montér den porøse
bundplade som vist på
tegningen.
VIGTIGT:
LUK IKKE OP FOR
HANEN.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns veck på
slangen.
NO
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
FI
DA
SV
FR
Aseta kone suoraan neljän
säädettävän jalan avulla:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
Mettre la machine à niveau
en reglant les 4 pieds:
a) Avaa lukitusmutteri
kiertämällä myötäpäivään.
a) Öppna låsmuttrarna
genom att vrida dem
medurs.
a) Contra møtrikken løsnes.
a) Drei mutteren med
urviserne for å løsne
justeringsskruen.
a) Tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre
l’écrou de façon à
dévérouiller la vis du pied.
b) Drej de justerbare ben
indtil maskinen står plant og
fast.
b) Drei foten for a heve eller
senke den til den star solid
på gulvet.
b) Tourner le pied et le faire
monter ou descendre
jusqu’à obtenir une parfaite
adhérence au sol.
c) Spænd contra møtrikken
igen.
c) Lås foten i stilling ved å
skru fast igjen mutteren ved
å dreie mot urviserne.
c) Enfin bloquer le pied en
revissant l’écrou dans le sens
inverse des aiguilles d’une
montre et le faire adhérer au
fond de la machine.
A
20
NO
b) Säädä kone suoraan
säatöjalkojen avulla. Tarkista
suoruus vesivaa’alla.
b) Justera maskinen så att
den står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
c) Lukitse säätöjalat
kiertämällä lukitusmutterit
vastapäivään koneen
pohjaan asti.
c) Lås fötterna och dra åt
låsmuttrarna moturs mot
maskinens botten.
Varmista, että
ohjelmavalitsin on OFFasennossa ja luukku suljettu.
Kontrollera att
programväljarknappen står i
läge OFF och att luckan är
stängd.
Kontroller at programvælger
knappen står på OFF og at
lågen er lukket.
Kontroller at programvelger
knappen står på OFF og at
luken er lukket.
Vérifier que la manette soit
sur la position “OFF” et que le
hublot soit fermé.
Laita pistotulppa
pistorasiaan.
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
Forbind maskinen til ElInstallation.
Sett støpselet i kontakten.
Brancher la prise.
Laite on sijoitettava siten,
että pistotulppa voidaan
irroittaa laitetta siirtämättä.
Apparaten bör placeras så
att el-ledningen kan kopplas
och lösgöras utan att
behöva flytta på
apparaten.
Maskinens elektriske
tilslutning bør foretages til en
stikkontakt eller tilslutnings
dåse som er tilgængelig
uden at det er nødvendigt
at fjerne maskinen først.
Den elektriske tilslutningen til
maskinen bør være til en
stikkontakt eller skøteledning
som er tilgjengelig uten at
man behøver å fjerne
maskinen først.
B
C
Une fois l'appareil installé, la
prise électrique doit rester
accessible.
21
FI
SV
KAPPALE 6
DA
AVSNITT 6
M
G
L
I
H
NO
FR
KAPITEL 6
KAPITTEL 6
CHAPITRE 6
FUNKTIONS OVERSIGT
KONTROLLPANEL
COMMANDES
N
P
F
E
D
C
B
A
22
OHJAUSTAULU
MANÖVERPANEL
Luukun kahva
Handtag
A
Luge håndtag
Dør håndtag
Poignée d’ouverture du
hublot
Luukku lukittu - merkkivalo
Lampan Dörren låst
B
Indikator for lukket luge
Låst dør-lampen
Temoin de verrouillage de
porte
Start Kytkin
Start-knapp
Start knap
“Start”-knapp
Touche marche/pause
Rypistymisen esto painike
Kapp för skrynkelskydd
Anti krøl knappen
Antikrøll knappen
Touche Repassage Facile
Aquaplus-painike
Knappen Aquaplus
Knappen Aquaplus
Aquaplus-knapp
Touche "Aquaplus"
Tehopesupainike
Intensive-knappen
Knappen for Intensiv vask
Intensiv-knappen
Touche "Très Sale"
Aloituksen ajastus - painike
Knappen startfördröjning
Knap til udskudt start
Utsatt start-knappen
Touche Départ Différé
Linkousnopeuspainike
Spin-Speed-knappen
C
D
E
F
G
H
Knap for Variabel
centrifugeringshastighed
Knapp for
Sentrifugeringshastighet
Touche "Essorage"
Linkousnopeuden merkkivalo
Indikatorlampa för
centrifugeringshastighet
I
Kontrollampe for
centrifugeringshastighed
Varsellampe for
sentrifugeringshastighet
Indicateur lumineux vitesse
d'essorage
Jäljellä olevan ajan näyttö
Indikatorlampor för
tidsnedräkningssystem
L
Indikatorer for
tidsnedtællingssystem
Programforløp-lamper
Indicateur lumineux temps
restant
Painikkeiden merkkivalot
Tryckknapparnas
kontrollampa
M
Kontrollys bag betjenings
knapperne
Kontrollys bak betjenings
knappene
Les voyants des touches
Ohjelmanvalitsin jossa OFFasento
Programväljarknapp med OFF
position
N
Programvælger knap med
OFF position
Programvelger knapp med
OFF position
Manette des programmes de
lavage avec OFF
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
P
Sæbe skuffe
Beholder for vaskemiddel
Bacs à produits
23
FI
OHJAUSTAULUN
SELITYKSET
MANÖVERPANELENS FUNKTIONER
LUUKKU KAHVA
HANDTAG
Luukku avataan painamalla
kahvan painiketta.
DA
SV
A
Tryck in handta get in för att
öppna luckan.
2 min.
HUOM!
LUUKUSSA ON
TURVALUKITUS, JOKA
ESTÄÄ LUUKUN
AUKAISUN
VÄLITTÖMÄSTI
PESUN/LINKOUKSEN
JÄLKEEN.
ODOTA N. 2 MINUUTTIA
ENNEN KUIN AUKAISET
LUUKUN.
OBS!
LUCKAN HAR EN
SÄKERHETSSPÄRR S0M
GÖR ATT DEN INTE KAN
ÖPPNAS OMEDELBART
EFTER
TVÄTTNING/CENTRIFUGERING. VÄNTA CA 2
MINUTER INNAN DU
ÖPPNAR LUCKAN.
LUUKKU LUKITTU -MERKKIVALO
LAMPAN DÖRREN LÅST
Luukku lukittu -merkkivalo
palaa, kun luukku on täysin
suljettuna ja laite on
käynnissä.
Kun laitteen KÄYNNISTYSpainiketta painetaan luukun
ollessa suljettuna, merkkivalo
välähtää hetkellisesti ja alkaa
palaa.
Jos luukkua ei ole suljettu,
merkkivalo jatkaa
vilkkumista.
Erityinen turvalaite estää
luukun avaamisen heti pesun
jälkeen. Odota 2 minuuttia
pesun loppumisen ja Luukku
lukittu -valon sammumisen
jälkeen, ennen kuin avaat
luukun. Käännä pesun
lopussa ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
painiketta uudelleen.
24
B
NO
BESKRIVELSE AF
FUNKTIONER
OVERSIKT OVER
KONTROLLER
DESCRIPTION DES
COMMANDES
LUGE HÅNDTAG
DØR HÅNDTAG
POIGNEE D’OUVERTURE DU
HUBLOT
Trykk handtaget in for at
abne doren.
Pour ouvrir le hublot
actionner le bouton dans
la poignée.
Tryk håndtaget ind for at
åbne lugen
VIGTIGT:
EN SPECIEL
SIKKERHEDS
ANORDNING
FORHINDRER
LÅGEÅBNING
UMIDDELBART EFTER
PROGRAM
AFSLUTNING. EFTER
AFSLUTNING VENT I CA
2 MIN FØR LÅGEN KAN
ÅBNES.
VIKTIG:
DØREN ER UTSTYRT
MED EN SPESIELL
SIKRING SOM GJØR AT
DEN IKKE ÅPNER SEG
STRAKS
VASKINGEN/SENTRIFUGERINGEN ER FERDIG.
ETTER SENTRIFUGERlNG,
VENT OPPTIL 2
MINUTTER FØR DU
ÅPNER DØREN.
INDIKATOR FOR LUKKET LUGE
LÅST DØR-LAMPEN
Lampan "Dörren låst" är
tänd när dörren är helt
stängd och maskinen är
påslagen.
När knappen START trycks in
på maskinen när dörren är
stängd, blinkar lampan till
och tänds sedan.
Indikatoren for lukket luge
lyser, hvis lugen er helt lukket,
og maskinen er tændt.
Når du trykker på START på
maskinen, mens lugen er
lukket, blinker indikatoren
kortvarigt og begynder
derefter at lyse.
“Låst dør”-lampen lyser når
døren er helt lukket og
maskinen er PÅ.
Hvis du trykker på START
mens døren er lukket, blinker
lampen et øyeblikk før den
tennes.
Om dörren inte är stängd
fortsätter lampan att blinka.
Hvis lugen ikke er lukket,
fortsætter indikatoren med
at blinke.
Hvis døren ikke er lukket,
fortsetter lampen å blinke.
En særlig sikkerhedsenhed
forhindrer, at lugen kan
åbnes umiddelbart efter
endt vask. Vent 2 minutter,
indtil indikatoren for den
lukkede luge holder op med
at lyse, inden lugen åbnes.
Når vasken er færdig, skal
programvælgeren drejes til
FRA.
En spesiell
sikkerhetsanordning
forhindrer døren fra å kunne
åpnes rett etter at
vaskesyklusen er over. Vent i
to minutter etter at
vaskesyklusen er avsluttet og
til Låst dør-lampen har
slukket før du åpner døren.
Når vaskesyklusen er over,
vrir du programvelgeren til
AV.
Det finns en särskild
säkerhetsanordning som
förhindrar att dörren öppnas
omedelbart efter att cykeln
avslutats. Vänta två minuter
efter att tvättcykeln
avslutats och dörrlåsets
lampa slocknat innan
dörren öppnas. Sätt
programväljaren i läge AV
vid cykelns slut.
FR
ATTENTION:
UN DISPOSITIF SPECIAL
DE SECURITE EMPECHE
L’OUVERTURE IMMEDIATE
DU HUBLOT A LA FIN DU
LAVAGE. APRES LA PHASE
D’ESSORAGE, ATTENDRE 2
MINUTES AVANT
D’OUVRIR LE HUBLOT.
TEMOIN DE VERROUILLAGE DE
PORTE
Le voyant lumineux s’allume
lorsque la porte est
totalement fermée et que la
machine est en marche.
Lorsque la touche "MARCHE"
est enfoncée sur la machine
et que la porte est fermée,
l’indicateur clignote
temporairement puis
s’allume.
Si la porte n’est pas
fermée, le voyant lumineux
continue de clignoter.
Un dispositif de sécurité
spécial vous empêche
d’ouvrir la porte
immédiatement après la fin
du cycle. Attendez
2 minutes après la fin du
cycle de lavage et assurezvous que le témoin est éteint
avant d’ouvrir la porte. Par
mesure de sécurité, vérifiez
qu’il n’y a plus d’eau dans le
tambour. A la fin du cycle,
tournez le sélecteur de
programmes à la position
OFF.
25
FI
DA
SV
START-PAINIKE
START KNAPP
Odota ohjelmavalinnan
aikana, että LOPETUSmerkkivalo välähtää, ennen
kuin painat START-painiketta.
Paina tätä painiketta
käynnistääksesi valitun
pesuohjelman (yksi
merkkivalo syttyy)
C
NO
FR
START KNAP
START KNAPP
TOUCHE MARCHE/PAUSE
När programvalet pågår,
vänta till lampan "STOPP"
börjar blinka innan du
trycker på knappen START.
Når du har valgt et program,
skal indikatoren STOP blinke,
inden du trykker på
knappen START.
Mens et program velges, må
du vente til “STOPP”-lampen
blinker før du trykker på
START-knappen.
Après avoir sélectionné un
programme attendre que le
témoin "STOP" commence à
clignoter avant de presser la
touche MARCHE
Tryck in startknappen
(kontrollampan lyser för det
valda programmet)
Tryk startknappen ind
(kontrollampen vil lyse ved
det valgte program).
Trykk startknappen inn
(kontrollampen vil lyse ved
det valgte program)
Appuyez sur la touche pour
commencer le cycle (une
voyant s’allumera).
ATTENTION:
LORSQUE LA TOUCHE
START A ETE
ENCLENCHEE L’APPAREIL
NE COMMENCERA LE
CYCLE QU’APRES
QUELQUES SECONDES.
HUOM. KUN STARTPAINIKETTA ON
PAINETTU, SAATTAA
KESTÄÄ MUUTAMAN
SEKUNNIN ENNEN KUIN
LAITE ALKAA TOIMIA.
MASKINEN STARTAR
EFTER NÅGRA FÅ
SEKUNDER, EFTER DET ATT
STARKNAPPEN TRYCKTS
IN.
MASKINEN GÅR I GANG
FÅ SEKUNDER EFTER, DER
ER TRYKKET PÅ START.
MASKINEN STARTER FÅ
SEKUNDER ETTER AT
MAN TRYKKER PÅ
START.
Asetusten muuttaminen sen
jälkeen, kun ohjelmat on
käynnistetty (TAUKO)
Ohjelma voidaan
keskeyttää milloin tahansa
pesun aikana painamalla
Start/Tauko-painiketta parin
sekunnin ajan. Kun ohjelma
on keskeytetty, jäljellä oleva
pesuaika -merkkivalon,
linkousnopeuden ja
toimintojen painikkeet
vilkkuvat.
Ändring av inställningar när
programmet har startats
(PAUSE)
Du kan göra paus i
programmet när som helst
under tvättcykeln genom
att hålla ner Start/Pauseknappen cirka två
sekunder. När maskinen är i
pausläge blinkar
indikatorlampan
tidsnedräkningssystem
(sluttid), knapparna för
centrifugeringshastighet
och tillval.
Ændring af indstillinger efter
start af program (PAUSE)
Endring av innstillinger etter
at programmet er startet
(PAUSE)
Vaskeprogrammet kan når
som helst avbrytes etter at
det er startet ved å holde
inne "Start/Pause"-knappen i
ca. to sekunder. Når
maskinen er stilt inn på
pause, vil varsellampen for
"Gjenværende tid",
velgerknappene og
knappen for
sentrifugeringshastighet
blinke.
CHANGER LA
PROGRAMMATION APRES LE
DEMARRAGE DE LA MACHINE
(PAUSE)
Il est possible d’arrêter
momentanément le
programme pendant le cycle
de lavage, en maintenant le
bouton "MARCHE/PAUSE"
enfoncé pendant environ
deux secondes. Lorsque la
machine est en mode de
pause, les voyants des
touches d’options, du temps
restant du programme et de
la vitesse d’essorage
clignotent.
Hvis man har behov for å
stoppe programmet for å ta
tøy ut eller legge inn mer
tøy, vente 2 minutter inntil
sikkerhets dørlåsen er utløst.
Åpn opp luken og ta det
aktuelle tøy ut eller legg inn
tøy.
Trykk start knappen inn igjen
og programmet vil fortsette i
sitt forløp.
Le voyant lumineux " Témoin
de verrouillage de porte "
reste allumé pendant environ
2 minutes. Il est possible
d’ouvrir la porte une fois le
voyant lumineux éteint.
Pour relancer le programme,
appuyez une nouvelle fois
sur le bouton "MARCHE".
Jos haluat lisätä tai poistaa
vaatteita pesun aikana,
odota 2 minuuttia ennen
kuin turvalukitus
mahdollistaa luukun
avaamisen.
Kun olet lisännyt tai
poistanut pyykkiä, sulje ovi,
paina START-painiketta ja
laite jatkaa toimintaansa
siitä kohdasta mihin se jäi.
Om man har behov av att
stoppa programmet för att
ta ut tvätt eller lägga in,
vänta 2 minuter tills
säkerhetsdörrlåset har löst
ut. Därefter öppnas luckan
och det Aktuella plagget
kan tas ut eller läggas in.
Tryck in startknappen igen,
och programmet fortsätter
från den punkt där det
avbröts.
OHJELMAN PERUUTTAMINEN
Ohjelma voidaan peruuttaa
kiertämällä ohjelmanvalitsin
OFF-asentoon.
26
AVBROTT I PROGRAMMET
Programmet kan avbrytas
genom att vrida väljaren till
läge AV.
Programmet kan afbrydes
midlertidigt når som helst
under vask, ved at knappen
"Start/Pause" holdes nede i
ca. 2 sekunder. Når
maskinen er i pausetilstand,
blinker kontrollamperne for
sluttidspunkt,
centrifugeringshastighed og
indstillinger.
Hvis man har behov for at
stoppe programmet for at
tage tøj ud eller ind, vente 2
minutter indtil sikkerheds
dørlåsen er udløst. Åben
lugen og tag det aktuelle tøj
ud eller ind.
Tryk start knappen ind igen
og programmet vil fortsætte
i sit forløb.
ANNULLERING AF
PROGRAMMET
Hvis programmet skal
annulleres, skal
programvælgeren drejes
hen til positionen FRA.
AVBRYTE PROGRAMMET
Hvis du vil avbryte
programmet, vrir du
programvelgeren til AV.
ANNULATION D’UN
PROGRAMME SELECTIONNÉ
Pour annuler le programme,
le sélecteur doit être mis sur
la position OFF.
Sélectionnez un nouveau
programme et mettez-le en
marche, comme expliqué cidessus.
27
FI
SV
Toimintopainikkeet pitää
valita, ennen kuin
KÄYNNISTYS- painiketta
painetaan.
Alternativknapparna ska
tryckas in innan knappen
START trycks in.
RYPISTYMISEN ESTO PAINIKE
(Ei PUUVILLA-ohjelmissa)
Tämän toiminnon avulla
voidaan vähentää ryppyjen
muodostumista . Sekoite- ja
tekokuituohjelmissa
yhdistetään veden
asteittainen jäähtyminen,
rummun pyörimisen esto
veden poiston ajaksi ja
hellävarainen linkous.
Hienopesuohjelmissa, ei
villapesussa, rypistymisen
esto toimii kuten sekoite- ja
tekokuituohjelmissa ja lisäksi
ohjelma pysähtyy viimeisen
huuhtelu jälkeen ja jättää
pyykin veteen.
Villapesussa painikkeen
ainoa toiminto on jättää
pyykki veteen viimeisessä
huuhtelussa.
KNAPP FÖR SKRYNKELSKYDD
(Inte möjligt på bomulls
programmen)
Denna funktion kan aktiveras
för att minimera skrynklor,
varefter man specificerar
tvättprocessen närmare
genom att välja
tvättprogram och tvättsätt.
Minsta möjliga påfrestning
av blandad tvätt säkerställs i
synnerhet genom att
kombinera ett skede med
gradvis avkylning av vattnet
och icke-rotation av korgen
medan maskinen töms på
vatten och en varsam
centrifugering.
För ömtåliga tyger, med
undantag av ylle, väljs de
tvättskeden som har
beskrivits ovan för blandad
tvätt, med undantag av den
gradvisa avkylningen av
vattnet, men med ett extra
skede där vattnet står stilla i
trumman med stopp efter
den sista sköljningen.
I ylleprogrammet har denna
tryckknapp endast den
funktionen, att textilerna
lämnas kvar i vattnet efter
den sista sköljningen, så att
fibrerna blir så smidiga som
möjligt.
Under skölj stopp fasen
kommer indikatorlampan att
blinka för att visa att
apparaten är i pause läge.
Tvättprocessen för ömtålig
tvätt och ylle kan avslutas
på följande sätt:
- Återställ knappen för
SKRYNKELSKYDD för att
avsluta processen med
tömning och centrifugering.
Om du inte vill centrifugera
kläderna och aktivera
endast vattentömning:
- Sätt programväljaren i läge
AV.
- Välj bara programstyrd
vattentömning
- Starta maskinen igen
genom att trycka på
knappen START.
Kun pyykki jää veteen,
painikkeen merkkivalo
vilkkuu osoitukseksi siitä,
että kone on tauko
–vaiheessa.
Hienopesu- ja villaohjelma
voidaan päättää
seuraavasti:
- Vapauta RYPISTYMISEN
ESTO painike lopettaaksesi
ohjelman veden poistoon ja
linkoukseen.
Jos et halua lingota
vaatteita, vaan vain poistaa
veden, tee seuraavasti:
- Käännä ohjelmanvalitsin
OFF-asentoon
- Valitse vain veden
poistamiseen tarkoitettu
ohjelma
- Kytke koneeseen
uudelleen virta painamalla
KÄYNNISTYS-painiketta.
28
DA
D
NO
FR
Indstillingsknapperne skal
vælges, før du trykker på
knappen START
Du må velge ønsket
program før du trykker på
START.
Les options doivent être
sélectionnées AVANT
d’appuyer sur la touche
“MARCHE”.
ANTI KRØL KNAPPEN
(ikke muligt i
bomuldsprogrammer)
I normal vaskeprogrammers
slutning vil det varme
vaskevand blive tilsat koldt
vand, og ved
udpumpningen vil tromlen
stå stille, herefter vil
maskinen centrifugere let.
Hermed mindskes krølningen
væsentlig, idet tøjet krøller
nemt i varmt vand men ikke
i koldt, og den lette
centrifugering sikre at
sæberesterne kommer ud af
tøjet.
I skåne vaskeprogrammer
stopper programmet med
vand i maskinen og den
lette centrifugering
udelukkes.
I uldprogrammet vil anti krøl
knappen kun medfører at
programmet stopper med
vand i maskinen.
ANTIKRØLL KNAPPEN
(ikke muligt I
bomuldsprogrammer)
I slutten av normale
vaskeprogrammer vil det
varme vaskevannet bli tilsatt
kaldt vann. Ved
utpumpingen vil trommelen
stå stille, og maskinen vil
sentrifugere lett.
Hermed minskes krøllningen
vesentlig, da tøyet krøller lett
i varmt vann men ikke i
kaldt, og den lette
sentrifugeringen sikrer at
såperestene kommer ut av
tøyet.
I skåne vaskeprogrammer
stopper programmet med
vann i maskinen og den
lette sentrifugeringen
utelukkes.
I ullprogrammet vil antikrøll
knappen kun medføre at
programmet stopper med
vann i maskinen.
TOUCHE “REPASSAGE FACILE”
Under skylle pauserne vil
indikator lampen blinke for
at vise at maskinen er i
pause.
Under skylle pauserne vil
indikator lampen blinke for
åt vise at maskinen er I
pause.
Efter skåne- og uld
programmet kan
udtømningen foretages ved
at frakoble anti krøl
knappen og programmet vil
afslutte normalt.
Etter skåne-og ull
programmet kan
uttømmingen foretas ved å
frakoble antikrøll knappen
og programmet vil avslutte
normalt.
Hvis tøjet ikke skal
centrifugeres, men vandet
udpumpes, skal du benytte
følgende fremgangsmåde:
- Drej programvælgeren til
OFF.
- Vælg kun udpumpning.
- Tænd maskinen igen ved
at trykke på knappen START.
Hvis du ikke ønsker å
sentrifugere tøyet, velger du
programmet Utpumping på
følgende måte:
- Vri programvelgeren til AV.
- Velg programmet
Utpumping.
- Skru på maskinen igjen ved
å trykke på START-knappen.
Si vous utilisez cette touche
(Non disponible sur les
programmes COTON), il vous
sera possible de réduire la
formations des plis, selon le
programme choisi et la
nature du tissu lavé.
Tissu mixte et synthetique:
- le refroidissement de l’eau
sera fait graduellement pour
éviter les chocs thermiques;
- la vidange sera faite sans
aucune action mécanique
du tambour;
- une phase d’essorage
doux, pour assurer la
distension maximale des
fibres.
Tissu délicat (sauf laine):
- Votre lave-linge effectuera
les actions ci dessus
mentionnées, ensuite un
"arrêt cuve pleine" après le
dernier rinçage.
Laine:
- Votre lave linge effectuera
un "arrêt cuve pleine".
Le indicateur d’option
clignote et le linge reste dans
l’eau du tambour.
Pour terminer le cycle des
tissus délicats et de la laine,
les opérations à accomplir
sont les suivantes :
1. Relâcher la touche de
repassage facile pour
terminer le cycle.
2. Sinon, vous pouvez
effectuer une simple vidange
- Tourner le sélecteur de
programme à la position
“OFF”;
- Sélectionner le programme
“Uniquement vidange”
;
- Allumer de nouveau la
lave-linge en appuyant sur
la touche “MARCHE/PAUSE”.
29
FI
AQUAPLUS-PAINIKE
KNAPPEN AQUAPLUS
Tällä painikkeella voit uuden
Sensor Activa –järjestelmän
ansiosta käynnistää uuden
erikoispesun Valko-kirjopyykkija Tekokuidut-ohjelmissa.
Toiminto on hellä vaatteiden
kuiduille ja niiden käyttäjien
herkälle iholle.
Pyykki pestään tavallista
paljon suuremmassa
vesimäärässä ja rummun
pyörimisliikettä on tehostettu
rummun täytön ja
tyhjennyksen aikana, mikä
takaa sen, että vaatteiden
pesu ja huuhtelu onnistuu
täydellisesti. Pesuveden
määrää on lisätty, jotta
pesuaine liukenee täysin,
mikä varmistaa tehokkaan
puhdistuksen. Veden määrää
on lisätty myös huuhtelun
aikana (5 erillistä huuhtelua),
jolloin kaikki pesuainejäämät
huuhtoutuvat kuiduista.
Toiminto on suunniteltu
erityisesti herkkäihoisia
varten, joille pieninkin
pesuainemäärä aiheuttaa
ärsytystä tai allergiaa.
Toimintoa suositellaan
käytettäväksi pestäessä
lasten vaatteita ja yleensäkin
arkoja kankaita tai pestäessä
froteevaatteita, joiden kuidut
yleensä imevät itseensä
enemmän pesuainetta.
Tämä toiminto on
automaattisesti aktivoitu
hienopyykki- ja
villaohjelmissa.
Du sätter igång en ny
specialtvättcykel i
programmen för Vit-kulörtvätt,
Bland- och syntetmaterial när
du trycker på knappen, tack
vare det nya Sensor Activa
System. Programmet
behandlar textilfibrerna
skonsamt, vilket också är bra
för känslig hud.
Kläderna tvättas i en mycket
större mängd vatten, som fylls
på och töms ut enligt en ny
princip med trumrotation i
kombinerade cykler. Som
resultat blir kläderna perfekt
rengjorda och sköljda.
Mängden vatten i tvätten
ökas så att tvättmedlet löses
upp helt, vilket säkerställer
effektiv tvättning. Mer vatten
används också i
sköljproceduren (5 separata
sköljningar) så att allt
tvättmedel sköljs ut ur fibrerna.
Funktionen är särskilt utformad
för personer med ömtålig och
känslig hud, där också
obetydliga rester av
tvättmedel kan orsaka
hudirritationer och allergiska
reaktioner.
Du rekommenderas att också
använda denna funktion för
barnkläder och för ömtåliga
textilier i allmänhet, samt när
du tvättar frottétextilier, där
fibrerna brukar absorbera en
större mängd tvättmedel.
Funktionen aktiveras alltid
automatiskt i program för
fintvätt och ylle.
30
DA
SV
E
NO
FR
KNAPPEN AQUAPLUS
AQUAPLUS-KNAPP
TOUCHE "AQUAPLUS"
Ved at trykke på denne knap
kan De, takket være det nye
Sensor Activa System, aktivere
en speciel, ny vaskecyklus
under programmerne
Kogevask, Skånevask och
Syntetiske Stoffer. Med denne
indstilling behandles tøjfibrene
skånsomt, hvilket også sker af
hensyn til brugeren af tøjet.
Tøjet vaskes i en større
mængde vand, og det,
sammen med den nye
kombination af rotationer,
hvor vand tages ind og
pumpes ud, betyder, at tøjet
er rengjort og skyllet perfekt.
Vandmængden øges under
vask, så vaskemidlet opløses
fuldstændigt, hvilket sikrer en
effektiv vask. Vandmængden
øges også under skylning (5
separate skylninger) for at
fjerne alle spor af
vaskemiddel fra tøjet.
Denne funktion er udviklet
specielt til brugere med sart
og følsom hud, hvor selv en
meget lille mængde
vaskemiddel kan medføre
irritation eller allergi.
Det anbefales også, at denne
funktion bruges til børnetøj og
finvask generelt eller ved vask
af frotté, da fibrene her suger
en større mængde
vaskemiddel.
Denne funktion er altid
aktiveret ved vask på finvaskog uldprogrammer.
Ved å trykke på denne
knappen kan du aktivere en
spesiell, ny vaskesyklus i
programmene for
Motstandskyktige stoffer,
Blandete og syntetiske stoffer,
takket være det nye Sensor
Activa-systemet.
Denne funksjonen er skånsom
mot fibrene i plaggene og
den følsomme huden til de
som skal ha dem på seg.
Vaskingen skjer med mye
høyere vannstand, og dette
sammen med trommelens
reverserende bevegelser når
vannet fylles og tømmes, vil gi
optimal vasking og skylling av
tøyet. Den økte
vannmengden gjør at
vaskemiddelet løser seg
fullstendig opp og sikrer en
effektiv vask. Vannmengden
er også økt under
skylleprogrammet (5 separate
skyllinger) for at ingen
såperester skal henge igjen i
fibrene.
Denne funksjonen er spesielt
beregnet for mennesker med
sensitiv hud. For disse kan selv
små mengder såperester gi
utslett og allergi.
Det anbefales at du også
benytter denne funksjonen til
vask av barnetøy og
ømfintlige stoffer generelt, og
når du vasker frottéplagg,
fordi fibrene har en tendens til
å absorbere større mengder
av vaskemiddelet.
Denne funksjonen er alltid
aktivert når du benytter
programmene Skånevask og
Ullvask.
Grâce au nouveau Sensor
Activa System, il est possible,
en activant la touche
Aquaplus, d’effectuer un
cycle de lavage spécifique
pour les tissus résistants et
mixtes. Le lavage ainsi
effectué permet d’éliminer
tout résidu lessiviel et donc
de prendre soin des peaux
délicates qui seront en
contact avec ces fibres.
L’ajout d’une plus grande
quantité d’eau au lavage
ainsi que l’action renforcée
de 5 rinçages avec
essorages intermédiaires
permettent d’obtenir un
linge propre parfaitement
rincé. Afin d’obtenir un
résultat optimal de lavage, la
quantité d’eau est accrue
pendant cette phase du
cycle garantissant une
parfaite dilution de la lessive.
La quantité d’eau est
également accrue au
moment du rinçage de
manière à éliminer toute
trace de lessive des fibres.
Cette fonction a été
spécialement étudiée pour
les PEAUX DELICATES ET
SENSIBLES pour lesquelles
même un minimum de résidu
de lessive peut causer
irritations ou allergies.
Il est aussi conseillé d’utiliser
cette fonction pour le LINGE
DES ENFANTS, pour le LINGE
DELICAT en général ainsi que
pour le lavage des TISSUS
EPONGE dont les fibres
tendent à retenir la lessive.
Pour assurer une meilleure
prestation de lavage, cette
fonction est toujours active
pendant les programmes
Délicat et Laine.
31
FI
SV
TEHOPESUPAINIKE
Tämä painike, jota voidaan
käyttää vain
puuvillaohjelmissa, käynnistä
uuden Active-järjestelmän
sensorit. Ne vaikuttavat
valittuun lämpötilaan pitämällä
sen tasaisena koko pesun
aikana sekä rummun
mekaaniseen toimintaan.
Ohjelman tietyissä vaiheissa
rumpu pyörii kahdella eri
nopeudella. Kun pesuaine
imeytyy vaatteisiin, rumpu
pyörii siten, että pesuaine
jakautuu tasaisesti. Pesun ja
huuhtelun aikana rummun
nopeus kuitenkin kasvaa, jotta
puhdistus tapahtuisi
mahdollisimman tehokkaasti.
Tämän erikoisjärjestelmän
ansiosta pesun tehokkuus
paranee ILMAN, ETTÄ
OHJELMAN KESTO PITENEE.
INTENSIVE-KNAPPEN
Trycker du på den här knappen
aktiveras sensorerna i det nya
Activa-systemet. Det kan bara
aktiveras i programmet Cotton
(bomull). Sensorerna påverkar
vald temperatur som hålls på
konstant nivå under hela
tvättprogrammet och trummans
mekaniska arbete.
Trumman är utformad så att
den vänder med två olika
hastigheter vid särskilda tillfällen.
När tvättmedlet sugs in i
textilierna roteras trumman så
att tvättmedlet fördelas
enhetligt. Under tvätt och
sköljningen ökas hastigheten så
att rengöringen maximeras.
Tack vare detta specialsystem
förbättras effektiviteten i
tvättproceduren UTAN ATT
TVÄTTPROGRAMMET BEHÖVER
FÖRLÄNGAS.
ALOITUKSEN AJASTUS -PAINIKE
Laitteen käynnistysaika
voidaan asettaa tällä
painikkeella, ja sen käynnistystä
voidaan lykätä 3, 6 tai 9 tuntia.
Aseta ajastettu aloitus
seuraavasti:
Valitse ohjelma (LOPETUSmerkkivalo vilkkuu)
Paina Aloituksen ajastus painiketta (aina painiketta
painettaessa aloitusta
lykätään 3, 6 tai 9 tunnilla
painallusten mukaan ja
ajastusta vastaava valo syttyy).
Aloita Aloituksen ajastus toiminto painamalla
KÄYNNISTYS-painiketta (valittua
Aloituksen ajastus -aikaa
vastaava merkkivalo lakkaa
vilkkumasta ja jää palamaan
jatkuvasti).
Määritetyn ajastusajan lopussa
ohjelma käynnistyy.
KNAPPEN STARTFÖRDRÖJNING
Utrustningens starttid kan ställas
in med denna knapp. Starten
kan fördröjas med 3, 6 eller 9
timmar.
Gör så här för att ställa in en
fördröjd start:
Välj ett program (lampan
"STOPP" blinkar)
Tryck på knappen
Startfördröjning (varje gång
knappen trycks in fördröjs
starten med 3, 6 eller 9 timmar,
och motsvarande lampor
blinkar).
Tryck på START för att utlösa
startfördröjningsfunktionen
(lampan för den valda
starttiden slutar blinka och lyser
med fast sken).
Vid slutet av den inställda
tidsfördröjningen startar
programmet.
Aloituksen ajastus -toiminto
voidaan peruuttaa
seuraavasti:
Paina Aloituksen ajastus painiketta, kunnes merkkivalot
sammuvat (LOPETUS-valo
vilkkuu), jolloin ohjelma
voidaan käynnistää
manuaalisesti KÄYNNISTYSpainikkeella, tai katkaise
laitteesta virta siirtämällä
ohjelmanvalitsin off-asentoon.
32
Gör så här för att avbryta
startfördröjningsfunktionen:
Tryck på knappen
startfördröjning tills lamporna
stängs av (lampan "STOPP"
blinkar) och programmet kan
startas manuellt med knappen
START eller utrustningen stängas
av genom att sätta
programväljaren i läge AV.
FR
DA
NO
F
KNAPPEN FOR INTENSIV VASK
Ved at trykke på denne knap,
der kun kan aktiveres under
bomuldsprogrammer, aktiveres
sensorerne i det nye Activasystem. De påvirker både den
valgte temperatur, der bevares
konstant under hele vasken,
samt tromlens mekaniske
funktion.
Tromlen er fremstillet til at rotere
ved to forskellige hastigheder
på afgørende tidspunkter. Når
vaskemidlet blandes med tøjet,
roterer tromlen på en måde, så
vaskemidlet fordeles jævnt.
Under vask og skylning øges
tromlens rotationshastighed, for
at optimere vaskeprocessen.
Takket være dette specielle
system er vaskeeffektiviteten
blevet forbedret UDEN AT
FORLÆNGE
VASKEPROGRAMMET.
INTENSIV-KNAPPEN
Ved å trykke på denne
knappen, som bare kan brukes
sammen med Bomullprogrammet, aktiveres
sensorene i det nye Activasystemet. Disse berører både
valgt temperatur, ved å holde
denne konstant gjennom hele
vaskeprogrammet, og den
mekaniske trommelfunksjonen.
Systemet gjør at trommelen
roterer med to forskjellige
hastigheter på forskjellige
stadier i programmet. Når
vaskemiddelet kommer inn i
maskinen, roterer trommelen slik
at vaskemiddelet blir fordelt på
alt tøyet; mens den under
vasking og skylling vil rotere
med høyere hastighet for
optimal vaskeeffekt. Med dette
spesielle systemet vil
vaskeresultatet bli bedre UTEN
AT PROGRAMMET BRUKER
LENGER TID.
TOUCHE "TRÈS SALE"
En pressant cette touche,
activable uniquement pour les
cycles coton, les capteurs du
nouveau Activa System
agissent sur la température
sélectionnée pour la maintenir
constante durant toutes les
phases du cycle de lavage et
sur la rotation du tambour.
En effet, le tambour tourne à
deux vitesses différentes dans
les moments déterminants.
Quand la lessive pénètre dans
le linge, le tambour tourne de
manière à ce qu’elle se
répande de façon homogène
; la vitesse augmente au
moment du lavage et du
rinçage pour que l’action
mécanique soit maximale.
Grâce à cette option,
l’efficacité de lavage des
taches réputées difficiles est
très largement améliorée SANS
AUGMENTER LA DUREE DU
PROGRAMME.
G
KNAP TIL UDSKUDT START
Maskinens starttidspunkt kan
indstilles med denne knap.
Starten kan udskydes med 3, 6
eller 9 timer.
Følg nedenstående for at
indstille udskudt start:
Vælg et program (indikatoren
STOP blinker)
Tryk på knappen for udskudt
start (hver gang du trykker på
denne knap, udskydes starten
med hhv. 3, 6 eller 9 timer, og
den tilsvarende indikator
blinker).
Tryk på START for at aktivere
funktionen for udskudt start
(den indikator, der er tilknyttet
det valgte tidspunkt for udskudt
start, holder op med at blinke
og forbliver tændt).
Programmet starter, når den
indstillede tidsforskydning er
nået.
UTSATT START-KNAPPEN
Du kan angi når maskinen skal
starte med denne knappen, og
forsinke starttidspunktet med
tre, seks eller ni timer.
Slik programmerer du utsatt
start:
Velg et program (“STOPP”lampen blinker)
Trykk på Utsatt start-knappen
(for hver gang du trykker på
knappen, forsinkes
starttidspunktet med
henholdsvis tre, seks eller ni
timer, og den tilhørende lampen
vil blinke).
Trykk på START for å aktivere
Utsatt start (indikatorlampen
ved det valgte Utsatt starttidspunktet, slutter å blinke og
forblir PÅ).
Når tiden for utsatt start har
utløpt, starter
vaskeprogrammet.
TOUCHE DEPART DIFFERE
Cette option permet de
différer jusqu’à 9 heures la
mise en marche du cycle de
lavage. La sélection de
temps se fait en appuyant sur
la touche Départ Différé; Un
voyant indique alors le temps
sélectionné.
Lorsque la période de départ
différé qui convient a été
sélectionnée, appuyez sur la
touche "MARCHE"
Sådan annulleres funktionen for
udskudt start:
Tryk på knappen for udskudt
start, indtil indikatoren holder
op med at lyse (indikatoren
STOP blinker), og programmet
kan startes manuelt ved hjælp
af knappen START, eller sluk
maskinen ved at dreje
programvælgeren til FRA.
Slik annullerer du Utsatt start:
Trykk på Utsatt start-knappen til
indikatorlampene slukkes
(STOPP-lampen blinker). Du kan
starte programmet manuelt ved
å trykke på START-knappen, eller
slå av maskinen ved å vri
programvelgeren til AV.
Si vous désirez annuler le
Départ Différé, procédez de la
maniére suivante :
Enfoncez la touche "Départ
Différé" pour éteindre le témoin
du Temp (le témoin "STOP"
commence à clignoter).
Vouz devez alors presser la
touche "MARCHE" pour la mise
en marche du programme
sélectionnée ou annuler le
programme choisi en tournant
la manette programmes sur la
position "OFF".
33
FI
SV
LINKOUSNOPEUSPAINIKE
SPIN SPEED-KNAPPEN
Linkousohjelmassa on
tärkeää poistaa
mahdollisimman paljon vettä
pyykistä vahingoittamatta
kankaita. Voit säätää koneen
linkousnopeutta tarpeen
mukaan.
Tällä painikkeella voit
hidastaa enimmäisnopeutta
ja jopa peruuttaa linkouksen.
Voit käynnistää
linkousohjelman uudelleen
painamalla painiketta,
kunnes pääset valitsemaan
haluamasi linkousnopeuden.
Jotta pyykki ei vahingoittuisi,
nopeus ei voi olla suurempi
kuin se, joka automaattisesti
valitaan ohjelmaa
valittaessa.
Voit muuttaa linkousnopeutta
milloin tahansa ilman koneen
pysäyttämistä.
Centrifugeringscykeln är
viktig för att så mycket av
vattnet som möjligt
avlägsnas från tvätten utan
att skada textilierna. Du kan
justera centrifugeringens
hastighet efter behov.
Du kan minska hastigheten
genom att trycka på
knappen och även avstå
från centrifugering om du vill.
Vill du återställa
centrifugeringscykeln
behöver du bara trycka på
knappen tills du når den
hastighet du vill ha.
Det är inte möjligt att öka
hastigheten till värden över
dem som ställs in automatiskt
vid programvalet, så att
textilierna inte skadas.
Du kan ändra hastigheten
när som helst, också utan att
sätta maskinen i pausläge.
LINKOUSNOPEUDEN
MERKKIVALO
INDIKATORLAMPA FÖR
CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Kun valitset ohjelman, sen
merkkivalo osoittaa
automaattisesti ohjelman
enimmäislinkousnopeuden.
Jos valitset pienemmän
linkousnopeuden, sen
painikkeen merkkivalo syttyy.
När du ställer in ett program
visas maximal
centrifugeringshastighet
automatiskt av en
indikatorlampa.
Du kan välja en lägre
hastighet genom att trycka
på en knapp så att den
berörda indikatorlampan
lyser.
JÄLJELLÄ OLEVAN AJAN
MERKKIVALOT
Tässä pesukoneessa on
ajanhallintaa varten
merkkivalojärjestelmä, jonka
ansiosta tiedät koko ajan,
kuinka paljon pesuaikaa on
jäljellä.
INDIKATORLAMPOR FÖR
TIDSNEDRÄKNINGSSYSTEM
För att bättre kunna hantera
din tid, har tvättmaskinen ett
indikatorbelysningssystem
som håller dig konstant
informerad om den
återstående cykeltiden.
Merkkivalo 90:
Jäljellä on yli 60 minuuttia.
Lampan "90": Mer än 60
minuter kvar
Merkkivalo 60: Jäljellä on alle
60 minuuttia.
Lampan "60": Mindre än 60
minuter kvar
Merkkivalo 30: Jäljellä on alle
30 minuuttia.
Lampan "30": Mindre än 30
minuter kvar
Merkkivalo 15: Jäljellä on alle
15 minuuttia.
Lampan "15": Mindre än 15
minuter kvar
Lopetuksen merkkivalo:
Ohjelma on päättynyt.
Lampan "Stopp":
Programmet slut
34
DA
NO
FR
KNAP FOR VARIABEL
CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
Centrifugeringen er meget
vigtig for at få fjernet så
meget vand fra vasketøjet
som muligt uden at
ødelægge det. De kan
justere maskinens
centrifugeringshastighed
efter behov. Ved at trykke på
denne knap er det muligt at
reducere den maksimale
centrifugeringshastighed eller
annullere centrifugeringen,
hvis det ønskes.
Hvis De vil genoptage
centrifugeringen, skal De blot
trykke på knappen, til De når
den ønskede
centrifugeringshastighed.
Af hensyn til tøjet er det ikke
muligt at øge hastigheden til
mere end den automatisk
anbefalede hastighed for det
valgte program.
Det er muligt at ændre
centrifugeringshastigheden
når som helst – også uden at
afbryde programmet
midlertidigt.
KNAPP FOR
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Sentrifugeringen er svært
viktig for å få ut så mye vann
som mulig av tøyet uten å
skade stoffet. Du kan regulere
sentrifugeringshastigheten
etter behov.
Ved å trykke på denne
knappen er det mulig å
redusere
maksimumshastigheten, og
du kan stanse
sentrifugeringen hvis du
ønsker.
For å starte sentrifugeringen
på nytt, trenger du bare å
trykke på knappen til du får
den ønskede hastigheten.
For at ikke stoffet skal bli
skadet, er det ikke mulig å
øke hastigheten utover den
maksimumshastigheten som
er automatisk innstilt for det
enkelte programmet.
Det er til enhver tid mulig å
regulere
sentrifugeringshastigheten,
også uten å trykke inn
"Pause"-knappen.
TOUCHE "ESSORAGE"
I
KONTROLLAMPE FOR
CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
Når De har angivet et
program, vises den
maksimale
centrifugeringshastighed
automatisk af den relevante
kontrollampe.
Hvis De vælger en lavere
centrifugeringshastighed
vha. knapperne, tændes den
relevante kontrollampe.
VARSELLAMPE FOR
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Når du velger et program, vil
den aktuelle varsellampen
vise den høyest mulige
sentrifugeringshastigheten.
Når du velger en lavere
hastighet, vil den aktuelle
varsellampen lyse.
INDICATEUR LUMINEUX VITESSE
D'ESSORAGE
Une fois sélectionné le
programme désiré, le voyant
s'allumera relatif à la vitesse
d'essorage maximale
possible.
En choisissant une vitesse
inférieure en agissant sur la
touche appropriée, le voyant
correspondant s'allumera.
L
INDIKATORER FOR
TIDSNEDTÆLLINGSSYSTEM
Du kan bedre tilrettelægge
din tid, da denne
vaskemaskine har et
indikatorsystem, så du hele
tiden kan se, hvor lang tids
vasketid der er tilbage.
PROGRAMFORLØP-LAMPER
INDICATEUR LUMINEUX TEMPS
RESTANT
Afin de mieux gérer votre
temps, ce lave-linge est
équipé d’un système
indicateur lumineux qui vous
informe constamment sur le
temps restant jusqu’à la fin du
cycle.
Voyant “90” s’allume: Temps
restant supérieur à 60 minutes
Voyant “60” s’allume:
Temps restant inférieur à 60
minutes
Voyant “30” s’allume:
Temps restant inférieur à 30
minutes
Voyant “15” s’allume:
Temps restant inférieur à 15
minutes
Voyant “STOP”s’allume:
Fin du programme
H
Indikator ved 90:
Resterende tid over 60
minutter
For at det skal være enklere
for deg å styre tiden din, har
vaskemaskinen
indikatorlamper som hele
tiden viser deg hvor lang tid
som gjenstår av det aktuelle
vaskeprogrammet.
Indikatorlampen 90: Mer enn
60 minutter gjenstår
Indikator ved 60: Resterende
tid er under 60 minutter
Indikatorlampen 60: Mindre
enn 60 minutter gjenstår
Indikator ved 30: Resterende
tid er under 30 minutter
Indikatorlampen 30: Mindre
enn 30 minutter gjenstår
Indikator ved 15: Resterende
tid er under 15 minutter
Indikatorlampen 15: Mindre
enn 15 minutter gjenstår
Indikator ved stop:
Programmet er slut.
Indikatorlampen Stopp:
Programmet slutt.
La phase d'essorage est très
importante pour la
préparation à un bon séchage
et votre modèle est doté d'une
grande flexibilité pour satisfaire
chaque exigence.
En agissant sur cette touche
vous pouvez réduire la vitesse
maximale possible pour le
programme sélectionnée,
jusqu'à une complète
élimination de l'essorage.
Pour réactiver l'essorage, il est
suffisant de presser la touche
de nouveau, jusqu'à atteindre
la vitesse choisie.
Pour la sauvegarde des tissus,
il n'est pas possible
d'augmenter la vitesse
d'essorage, au-delà de celle
qui est indiquée
automatiquement au moment
de la sélection du programme.
Il est toujours possible de
modifier la vitesse d'essorage,
sans mettre la machine en
PAUSE.
35
FI
PAINIKKEIDEN MERKKIVALOT
Merkkivalo painikkeen
vieressä osoittaa, että
toiminto on valittu.
OHJELMANVALITSIN, JOSSA
OFF-ASENTO
VALITSINTA VOIDAAN
KIERTÄÄ MOLEMPIIN
SUUNTIIN.
PESUKONE
KÄYNNISTETÄÄN
VALITSEMALLA OHJELMA
OHJELMANVALITSIMELLA.
TÄMÄN TILAN MERKIKSI
LOPETUS-MERKKIVALO
VILKKUU. MERKKIVALO
VILKKUU SIIHEN ASTI, KUN
KONE ON KÄYNNISTYNYT
TAI PALANNUT OFFASENTOON.
M
Kontrollampan vid
tryckknapparna tänds då
man väljer en viss funktion.
PROGRAMVÄLJARKNAPP
MED OFF POSITION.
KNAPPEN KAN VRIDAS I
BÅDA RIKTNINGARNA.
MASKINEN SLÅS PÅ
GENOM ATT VÄLJA ETT
PROGRAM MED
PROGRAMVÄLJAREN.
STATUS VISAS GENOM
ATT LAMPAN "STOPP"
BLINKAR, OCH
FORTSÄTTER ATT BLINKA
TILLS MASKINEN
STARTATS ELLER
MASKINEN ÅTERSTÄLLTS
TILL LÄGET AV.
Tryck på knappen
Start/Pause för att påbörja
vald cykel.
Ohjelmanvalitsin pysyy valitun
ohjelman kohdalla koko
pesuvaiheen ajan.
Programväljaren har en fast
position under hela
tvättfasen och ändrar sig
inte.
HUOMAUTUS:
OHJELMANVALITSIN
PITÄÄ PALAUTTAA OFFASENTOON JOKAISEN
VAIHEEN JÄLKEEN TAI
SILLOIN, KUN
ALOITETAAN
SEURAAVAA PESUA
ENNEN SEURAAVAN
OHJELMAN
VALITSEMISTA JA
KÄYNNISTÄMISTÄ.
36
TRYCKKNAPPARNAS
KONTROLLAMPA
Käynnistä haluamasi pesu
painamalla Start/Taukopainiketta.
Katkaise koneesta virta
kääntämällä ohjelmavalitsin
OFF-asentoon.
DA
SV
Stäng av maskinen genom att
vrida programväljarknappen
till OFF.
OBS:
PROGRAMVÄLJAREN
MÅSTE ÅTERSTÄLLAS TILL
LÄGE AV VID SLUTET AV
VARJE CYKEL ELLER VID
START AV EN
EFTERFÖLJANDE
STARTCYKEL.
N
NO
FR
KONTROLLYS BAG BETJENINGS
KNAPPERNE
KONTROLLYS BAK
BETJENINGS KNAPPENE
LES VOYANTS DES TOUCHES
Kontrollyset bag
betjeningsknapperne vil lyse
når knappen er aktiveret
d.v.s at funktionen er valgt.
Kontrollyset bak
betjeningsknappene vil lyse
når knappen er aktivert d.v.s
at funksjonen er valgt.
Ces voyants s’allument dès
que les touches sont
enclenchées.
PROGRAMVÆLGER KNAP
MED OFF POSITION.
PROGRAMVELGER KNAPP
MED OFF POSITION.
MANETTE DES PROGRAMMES
DE LAVAGE AVEC OFF
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER.
MASKINEN TÆNDES
VED AT VÆLGE ET
PROGRAM VIA
PROGRAMVÆLGEREN.
DENNE STATUS
ANGIVES VED, AT
INDIKATOREN STOP
BLINKER. DENNE
INDIKATOR BLINKER,
INDTIL MASKINEN
STARTES ELLER SLUKKES.
KNAPPEN KAN DREIES I
BEGGE RETNINGER.
DU SKRUR PÅ
MASKINEN VED Å VELGE
ET PROGRAM MED
PROGRAMVELGEREN.
DENNE STATUSEN VISES
VED AT STOPP-LAMPEN
BLINKER. LAMPEN
FORTSETTER Å BLINKE
HELT TIL MASKINEN HAR
STARTET ELLER
MASKINEN SETTES
TILBAKE I AV-STILLING.
ELLE PEUT TOURNER
DANS LES DEUX SENS.
LA MACHINE EST MISE
EN MARCHE EN
SELECTIONNANT UN
PROGRAMME SUR LE
SELECTEUR DE
PROGRAMME. CE MODE
EST INDIQUE PAR LE
VOYANT LUMINEUX
STOP, QUI CLIGNOTE
JUSQU’A CE
QUE LA MACHINE SE
METTE EN MARCHE OU
JUSQU’A CE QU’ELLE
SOIT REMISE EN
POSITION OFF.
Tryk på knappen
"Start/Pause" for at starte det
valgte forløb.
Trykk på "Start/Pause"knappen for å starte det
valgte programmet.
Appuyez sur la touche
"MARCHE/PAUSE" pour
commencer le cycle.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele vaskprocessen.
Programvelgeren blir
stående på det valgte
program hele
vaskeprosessen.
Le cycle de lavage se
réalisera avec la manette
des programmes arrêtée sur
le programme sélectionné
jusqu'à la fin de celui-ci.
Sluk maskinen ved at dreje
programvælger knappen
hen på OFF.
Slå av maskinen ved å drei
programvelger knappen til
OFF.
A la fin du lavage, mettez la
machine à l' arrêt en
tournant la manette
programmes sur la position
"OFF"
MERK:
PROGRAMVELGEREN
MÅ VRIS TILBAKE TIL AV
ETTER HVER
VASKESYKLUS, ELLER
NÅR DU STARTER EN
PÅFØLGENDE VASK
FØR NESTE PROGRAM
VELGES OG STARTES.
NOTE: LORS DE LA MISE EN
MARCHE DU CYCLE DE
LAVAGE SUIVANT, LE
SELECTEUR DE
PROGRAMME DOIT ETRE
REMIS EN POSITION OFF
AVANT DE SELECTIONNER
ET DE LANCER LE
PROGRAMME SUIVANT.
BEMÆRK!
PROGRAMVÆLGEREN
SKAL DREJES TIL OFF
IGEN VED HVER ENDT
VASK, ELLER NÅR DER
STARTES EN
EFTERFØLGENDE VASK,
FØR DET NÆSTE
PROGRAM VÆLGES OG
STARTES.
37
FI
KAPPALE 7
OHJELMATAULUKKO
Ohjelmataulukko
OHJELMANVALITSIN
VALITTUNA:
LÄMPÖTILA
°C
MAX
TÄYTTÖMÄÄRÄ
MAX
kg
*
Valko-kirjopyykki
Puuvilla, Pellava,
Puuvilla, Pellava,
Kestävät sekoitteet
Kaikki yllämainitut
Sekoitetekstiilit ja
tekokuidut
Polyamidi, Polyesteri,
Puuvillasekoitteet
Kaikki yllämainitut
5
6
7,5
90°
●
●
Valko-kirjopyykki +
esipesu
60
P
5
6
7,5
60°
●
●
Kirjopyykki,
kestävät värit
60
5
6
7,5
60°
●
●
Kirjopyykki,
kestävät värit
40
5
6
7,5
40°
●
●
Kirjopyykki, arat
värit
30
5
6
7,5
30°
●
●
5
6
7,5
-
●
●
Kirjopyykki, arat
värit, kylmäpesu
**
Tekokuidut, kestävät
värit + esipesu
60
P
2,5
3
3,5
60°
●
●
Tekokuidut, kestävät
värit
60
** 2,5
3
3,5
60°
●
●
Tekokuidut, kestävät
värit
50
2,5
3
3,5
50°
●
●
Tekokuidut, arat
värit
40
2,5
3
3,5
40°
●
●
30
2,5
3
3,5
30°
●
●
2,5
3
3,5
-
●
●
1,5
2
40°
●
●
1
1
1,5
30°
●
●
1
1
1,5
-
●
●
Käsipesu
1
1
1,5
30°
●
●
Huuhtelu
-
-
-
-
Nopea linkous
-
-
-
-
Tyhjennys
-
-
-
-
“Mix & Wash
System” ohjelma
5
6
7,5
40°
●
●
32 min pikaohjelma
2
2
2
50°
●
●
Paidat
Hienopyykki
Konepesun kestävä
villa
40
30
Konepesun kestävä
villa,
kylmäpesu
** 1,5
30
Erikoisohjelmat
1
90
Hienopyykki
38
2
Valko-kirjopyykki
Tekokuidut, arat
värit, kylmäpesu
Villa
PESUAINEKOTELO
●
Huom!
* Kuivan pyykin enimmäismäärä käytetyn mallin mukaan (katso arvokilpeä).
Jos kyseessä on erittäin likainen pyykki, suositeltava täyttömäärä on 3/4 kg.
●
Linkousnopeutta voidaaan myös vähentää pyykille sopivaksi tai hellävarainen
pyykki voidaan jättää linkoamatta.
** EN 60456 mukainen ohjelma
Kun vain osassa pyykkiä on tahroja, jotka täytyy käsitellä valkaisuaineella,
tahran esipesu voidaan tehdä pesukoneessa.
Kaada valkaisuainetta nestemäisen valkaisuaineen kaukaloon, jonka olet
asettanut pesuainekaukalon osaan "2", ja valitse huuhtelun erikoisohjelma
(
).
Kun tämä vaihe on ohi, käännä ohjelmanvalitsin "OFF"-asentoon, lisää loput
pyykistä ja jatka normaalia pesua parhaiten sopivalla ohjelmalla.
●
39
SV
AVSNITT 7
PROGRAM TABELL
PROGRAMVÄLJARE PÅ:
Tvättprogram
TVÄTTMÄNGD
MAX
kg
*
Vit-kulõrtvätt
TEMPERATUR
MAX °C
TVÄTTMEDELSFACK
2
1
Vittvätt
90
5
6
7,5
90°
●
●
Bomull, Linne
Tåligt blandmaterial
Bomull
Vittvätt med
förtvätt
60
P
5
6
7,5
60°
●
●
Kulörtvätt
färgäkta
60
5
6
7,5
60°
●
●
Kulörtvätt
färgäkta
40
5
6
7,5
40°
●
●
Kulörtvätt inte
färgäkta
30
5
6
7,5
30°
●
●
5
6
7,5
-
●
●
2,5
3
3,5
60°
●
●
2,5
3
3,5
60°
●
●
50
2,5
3
3,5
50°
●
●
Alla ovannämnda
Bland- och
syntetmaterial
Plyamid, Polyester,
Bomull, Blandat
Alla ovannämnda
Kulörtvätt inte
färgäkta
Kulörtvätt
färgäkta med
förtvätt
Kulörtvätt
färgäkta
Kulörtvätt
färgäkta
Kulörtvätt inte
färgäkta
60
P
40
2,5
3
3,5
40°
●
●
Skjortor
30
2,5
3
3,5
30°
●
●
2,5
3
3,5
-
●
●
1,5
2
40°
●
●
1
1
1,5
30°
●
●
1
1
1,5
-
●
●
1
1
1,5
30°
●
●
Sköljningar
-
-
-
-
Snabbcentrifugering
-
-
-
-
Utpumpning
-
-
-
-
Programmet “Mix
&Wash System”
5
6
7,5
40°
●
●
32 minuters
snabbtvätt
2
2
2
50°
●
●
60
Kulörtvätt inte
färgäkta
Fintvätt
Skontvätt
40
Ullprogram
30
Ylle
Ullprogram
Special
Handtvätt
40
**
30
**
** 1,5
●
OBS!:
* Största tvättkapacitet med torra kläder, enligt den modell som används (se
uppställningen med kapacitetsvärden).
Vid verkligt hårt smutsad tvätt bör maskinen endast fyllas med 3/4 kg.
●
Också centrifugeringshastigheten kan sänkas enligt anvisningarna på tygets
lapp eller centrifugeringen kan helt utelämnas för mycket ömtåliga tyger.
** Program enligt EN 60456.
Om bara ett begränsat antal artiklar har fläckar som kräver behandling med
blekmedel går det att ta bort en fläck i förväg i tvättmaskinen.
Häll blekmedlet i behållaren för flytande blekmedel som finns i facket som är
märkt "2" i tvättmedelsluckan och ställ in programmet på "SKÖLJNING" (
).
När detta är utfört vrider du programknappen till "OFF", lägger i resten av
textilierna och fortsätter med ett vanligt tvättprogram.
●
41
DA
PROGRAM OVERSIGT
KAPITEL 7
PROGRAM
VÆLGEREN
PÅ:
Vaskeprogrammer:
Kogevask Normal Vask
Bomuld Linned
Bomuld, Blandet,
Kraftigt
Bomuld, Blandet
Bomuld
Skånevask
Syntetiske Stoffer
TEMPERATUR
°C
FYLDNIG
MAX
kg
*
FYLDNING I
SÆBESKUFFE
2
1
Hvid vask
90
5
6
7,5
90°
●
●
Hvid vask med
forvask
60
P
5
6
7,5
60°
●
●
Kulørt vask
farveægte
60
5
6
7,5
60°
●
●
Kulørt vask
farveægte
40
5
6
7,5
40°
●
●
Kulørt vask ikke
farveægte
30
5
6
7,5
30°
●
●
5
6
7,5
-
●
●
2,5
3
3,5
60°
●
●
2,5
3
3,5
60°
●
●
**
Kulørt vask ikke
farveægte
Nylon, Perlon, Blandet, Bomuld
Kulørt vask
farveægte med
forvask
60
P
Bomuld
Blandet, Syntetisk
Kulørt vask
farveægte
60
Nylon, Dralon, Trevira
Kulørt vask
farveægte
50
2,5
3
3,5
50°
●
●
Kulørt vask ikke
farveægte
40
2,5
3
3,5
40°
●
●
Skjorter
30
2,5
3
3,5
30°
●
●
2,5
3
3,5
-
●
●
1,5
2
40°
●
●
1
1
1,5
30°
●
●
1
1
1,5
-
●
●
Håndvask
1
1
1,5
30°
●
●
Skylninger
-
-
-
-
centrifugering
-
-
-
-
Udpumpning
-
-
-
-
& Wash System”
5
6
7,5
40°
●
●
32 minutter quick
vask
2
2
2
50°
●
●
Sart, Blandet, Syntetisk
Kulørt vask ikke
farveægte
Skånevask
Ekstra Finvask
ULD vask
Uldvask
40
30
Uldvask
Speciel
30
42
Programmet “Mix
**
** 1,5
●
Vigtige noter:
* Den maksimale kapacitet for tørt tøj i henhold til den anvendte model (se
oversigt).
Hvis der er tale om usœdvanligt snavset Tøj, anbefales det kun at fylde
maskinen med 3/4 kg.
●
Centrifugerings hastigheden kan ligeledes vælges frit, og kan også udelades
helt, især til de sarte vaske programmer.
** Programmer efter CENELEC EN 60456.
Når det kun er et begrænset antal artikler, der har pletter, der kræver
behandling med flydende blegemiddel, kan forbehandling ske i
vaskemaskinen.
Hæld blegemidlet i den beholder til flydende blegemiddel, der er sat i rum "2"
i sæbeskuffen, og vælg tillægsprogrammet "SKYL" (
).
Når programmet er færdigt, skal De dreje programvælgeren hen på "OFF" og
lægge resten af tøjet i maskinen og fortsætte med en normal vask på det
relevante program.
●
43
NO
KAPITTEL 7
TABEL OVER VASKEPROGRAMMER
PROGRAM
VELGEREN
PÅ:
Vaskeprogrammer:
MAKS. VEKT
kg
*
BRUK AV
VASKEMIDDEL
VELG
TEMP.
°C
2
Motstandskyktige stoffer
1
Bomull, lin
Hvit vask
90
5
6
7,5
90°
●
●
Bomull, blandet
motstandsdyktighet
Hvit vask med
forvask
60
P
5
6
7,5
60°
●
●
Bomull, blandet
Kulørt vask
fargeekte
60
5
6
7,5
60°
●
●
Kulørt vask
fargeekte
40
5
6
7,5
40°
●
●
Kulørt vask ikke
fargeekte
30
5
6
7,5
30°
●
●
5
6
7,5
-
●
●
2,5
3
3,5
60°
●
●
2,5
3
3,5
60°
●
●
**
Bomull
Kulørt vask ikke
fargeekte
Blandete og syntetiske stoffer
(nylon, perlon), blandet bomull
Kulørt vask
fargeekte med
forvask
60
P
Bomull, blandete og
syntetiske stoffer
Kulørt vask
fargeekte
60
Syntetiske stoffer
(nylon, dralon, trevira)
Kulørt vask
fargeekte
50
2,5
3
3,5
50°
●
●
Kulørt vask ikke
fargeekte
40
2,5
3
3,5
40°
●
●
Skjorter
30
2,5
3
3,5
30°
●
●
2,5
3
3,5
-
●
●
1,5
2
40°
●
●
1
1
1,5
30°
●
●
1
1
1,5
-
●
●
1
1
1,5
30°
●
●
Skylninger
-
-
-
-
Høy
sentrifugeringshastighet
-
-
-
-
Utpumping
-
-
-
-
blandingsvask
programmet
5
6
7,5
40°
●
●
32 minutter
hurtigvask
2
2
2
50°
●
●
Blandete, ømtålige syntetiske
stoffer
Svært ømtålige
stoffer
Ull
Syntetiske stoffer
(dralon, akryl, trevira)
Kulørt vask ikke
fargeekte
Skånevask
40
Ullvask
30
Ullvask
Spesial
Håndvask
44
30
**
** 1,5
●
Merk
* Maksimum mengde tørt vasketøy, beregnet etter hvilke tekstiler det gjelder (se
tabell).
Ved svært skittent undertøy bør man ikke ha i mer enn maks. 3/4 kg.
●
Sentrifugeringshastigheten kan på samme måte velges fritt, og kan også helt
utelukkes, især til de sarte vaske programmene.
** Program ifølge EN 60456
Når bare en del av vasketøyet har flekker som krever behandling med
flytende blekemiddel, kan tøyet forbehandles i vaskemaskinen.
Hell blekemiddelet i beholderen for flytende blekemiddel, som er satt inn i
rommet merket "2" i såpeskuffen, og velg det spesielle "SKYLLE"-programmet
(
).
Når programmet er avsluttet, vri programvelgeren til "AV", legg i resten av
tøyet og velg et normalprogram som passer til den aktuelle tøyvasken.
●
45
FR
CHAPITRE 7
TABLEAU DES PROGRAMMES
PROGRAMME POUR:
Tissus résistants
MANETTE DES
PROGRAMME
DE LAVAGE
SUR:
TEMP.
°C
CHARGE
MAXI
kg*
CHARGE DE LESSIVE
2
1
Blanc
90
5
6
7,5
90°
●
●
Coton, lin, chanvre
Coton, mixtes
résistants
Couleurs résistantes
avec prélavage
60
P
5
6
7,5
60°
●
●
Couleurs résistantes
60 **
5
6
7,5
60°
●
●
Couleurs résistantes
40
5
6
7,5
40°
●
●
Couleurs délicates
30
5
6
7,5
30°
●
●
5
6
7,5
-
●
●
Coton, mixte
●
Notes importantes
*Pour la maximale capacité de linge sec consulter la plaque technique.
Si les sous-vêtements sont très sales, réduire le chargement à 3/4 kg maxi.
Coton
Couleurs délicates
Lavage à froide
Tissus mixtes et synthétiques
Mixtes résistants
Couleurs résistantes
avec prélavage
60
P
2,5
3
3,5
60°
●
●
Mixtes, cotons,
Synthétiques
Couleurs résistantes
60 ** 2,5
3
3,5
60°
●
●
Synthétiques (Nylon,
mixtes de coton)
Couleurs résistantes
50
2,5
3
3,5
50°
●
●
Couleurs délicates
40
2,5
3
3,5
40°
●
●
Chemises
30
2,5
3
3,5
30°
●
●
2,5
3
3,5
-
●
●
2
40°
●
●
Mixtes, Synthétiques
délicats
** Programmes en accord CENELEC EN 60456.
Couleurs délicates
Lavage a froide
Tissus très délicats
Laine
Synthétiques
acryliques
Délicat
Laine “lavable en
machine”
Speciaux
30
1
1
1,5
30°
●
●
1
1
1,5
-
●
●
1
1
1,5
30°
●
●
Rinçage
-
-
-
-
Essorage Energique
-
-
-
-
Uniquement
vidange
-
-
-
-
Programme “Mix &
Wash System”
5
6
7,5
40°
●
●
Cycle rapide 32’
2
2
2
50°
●
●
Laine “lavable en
machine”
Lavage main
46
40 ** 1,5 1,5
30
●
Pour chaque programme vous avez la possibilité de sélectionner la vitesse
d’essorage selon les conseils du fabricant du tissu. Si l’étiquette du textile ne
présente pas d’indication, vous pouvez essorer à la vitesse maximale.
Quand certaines pièces ont des taches qui doivent être traitées par un
produit blanchissant liquide, vous pouvez les détacher dans la machine.
Introduire dans la section "2" du tiroir à lessive le bac pour les produits
liquide, le remplir avec le produit blanchissant liquide et sélectionner le
programme "RINÇAGE" (
).
Après ce traitement, tourner la manette des programmes sur la position
"OFF", ajouter à ces pièces le reste du linge et effectuer un lavage
normal, selon le programme choisi.
●
47
FI
48
DA
SV
NO
FR
KAPPALE 8
AVSNITT 8
KAPITEL 8
KAPITTEL 8
CHAPITRE 8
OHJELMAN
VALINTA
VAL AV PROGRAM
VALG AF
PROGRAM
VALG
SELECTION
Pesukoneessa on 4 erilaista
ohjelmaryhmää , jolloin
kullekkin tektiilityypille voidaan
valita paras mahdollinen
pesuohjelma.
Ohjelmaryhmissä on erilainen
käyntirytmi, pesulämpötila ,
ohjelmankulku ja - kesto.
För att klara av olika grader av
nedsmutsning och olika typer
av textilier finns det 4 grupper
av tvättprogram med
varierande tvättrytm,
temperatur och tvättid.
Til at behandle de forskellige
tekstiltyper, og forskellige
tilsmudsningsgrader, har
denne maskine 4 forskellige
program-områder. (se
programoversigt).
For å kunne behandle
forskjellige typer tekstiler og
forskjellige typer smuss best
mulig, har denne
vaskemaskinen 4 forskjellige
programvalg for
vaskeprogram, temperatur og
varighet (se tabell over
vaskeprogrammer).
L’appareil dispose de 4 groupes
de programmes différents pour
laver tous types de tissus et
selon différents degrés de
salissure en attribuant au type
de lavage, la température et la
durée (voir tableau des
programmes de lavage).
1 VALKO- JA KIRJOPYYKKI
Tehokkain pesuohjelma.
Pesuvaiheen jälkeen
huuhtelut. Jokaisen huuhtelun
jälkeen välilinkous , jolloin
pyykki huuhtoutuu
mahdollisimman tehokkaasti.
Pesuveden hidas jäähdytys
estää rypistymistä. Pitkä
loppulinkous poistaa veden
tehokkaasti.
1. VIT- OCH KULÖRTVÄTT
Programmen är avsedda att
ge optimal tvätteffekt.
Sköljningar med
mellancentrifugering ger
bästa sköljresultat.
Den gradvisa sänkningen av
vattnets temperatur förhindrar
att tvätten blir skrynklig. Den
effektiva slutcentrifugeringen
underlättar torkningen.
1 NORMAL VASK - KOGEVASK NORMALE TEKSTILER
Dette program er udviklet for
at give de bedste
vaskeresultater. Skyl og
mellemcentrifuge sikrer
perfekt skylning, der effektivt
fjerner alle sæberester. Trinvis
afkølning af vandet sikrer at
tøjet ikke krøller. En afsluttende
kraftig centrifugering sikrer en
lille restfugtighed.
1 SOLIDE STOFFER
Programmene gir maksimal
vaskeeffekt og skylling med
mellomsentrifugering gir
optimal skylling av tøyet. En
gradvis reduksjon av
vaskevannets temperatur gir
dessuten maxsimal beskyttelse
mot krølling, og den
avsluttende sentrifugeringen
sikrer best mulig tørking.
1. TISSUS RÉSISTANTS
Ces programmes sont destinés
à accomplir des lavages et des
rinçages avec le maximum
d’efficacité.
Ils sont entrecoupés de cycles
d’essorages qui offrent des
résultats parfaits sur le rinçage.
L’essorage final retire le
maximum d’eau contenue
dans les tissus.
2 SEKOITETEKSTIILIT JA
TEKOKUIDUT
Varsinaisessa pesussa tässä
ohjelmaryhmässä oma
käyntirytmi. Kolme huuhtelua
korkeassa vesimäärässä ovat
hellävaraisia ja takaavat
hyvän huuhtelutuloksen.
2 BLAND- OCH
SYNTETMATERIAL
Vid för- och huvudtvätten är
resultatet optimalt tack vare
trummans olika
rotationsrytmer. Tre sköljningar
med hög vattennivå
garanterar en skonsam
behandling och ett effektivt
resultat.
2 FINVASK - SYNTETISK VASK
Under finvask arbejder
maskinen med skåne
vaskebevægelser, der er
meget nøje afstemt til de
syntetiske stoffer. De tre skyl
med ekstra høj; vandstand,
giver tøjet en meget skånsom
behandling, og et meget fint
vaskeresultat.
2 BLANDEDE OG SYNTETISKE
STOFFER
Hovedvask gir best resultat
takket være trommelens
reverserende bevegelser.
Skylling med høy vannstand
gir skånsom behandling og
best resultat.
2. TISSUS MIXTES ET
SYNTHÉTIQUES
La combinaison d’un système
de lavage efficace, une
rotation optimum du tambour
et l’autogestion du niveau
d’eau assurent des résultats de
lavage excellents, pendant
qu’un rinçage délicat évite les
faux plis.
3 HIENOPYYKKI
Tämän ryhmän ohjelmissa
käyntirytmi on erittäin
hellävarainen ja soveltuu
aroille tekstiileille mm. villalle.
Sekä pesussa että huuhtelussa
on korkea vesitaso.
3 FINTVÄTT
Detta program med
alternativa rotations- och
blötningsfaser är mycket
skonsamt och lämpar sig för
ömtåliga textilier bl.a. ylle. Hög
vattennivå både vid tvättning
och sköljning.
3 EKSTRA FIN VASK ULDPROGRAM
Dette program præsenterer et
helt nyt koncept for vask.
Vaskebevægelser og
opblødningsfaser er afstemt,
specielt for meget sarte
tekstiler. Feks. MASKINVASKBAR
ULD.
3 SÆRLIG ØMFINTLIGE STOFFER
3. TISSUS TRÈS DÉLICATS
Il s’agit d’un nouveau concept
de lavage qui alterne des
moments de brassage et de
trempage du linge; ce
processus est particulièrement
indiqué pour le lavage de tissus
extrêmement délicats comme
la Pure Laine Vierge. Le lavage
et le rinçage sont effectués à
pleine eau afin d’obtenir les
meilleures prestations.
KÄSIPESU 30°
Tässä pesukoneessa on myös
hellävarainen Käsipesuohjelma. Tämä ohjelma
mahdollistaa konepesun
sellaisillekin vaatteille, joissa on
pesumerkintä ”Vain käsipesu
sallittu”. Ohjelman
pesulämpötila on 30°C ja
siihen kuuluu 3 huuhtelua ja
lyhyt linkous.
HANDTVÄTT 30°
Tvättmaskinen har också ett
"handtvättprogram" som kan
användas om plaggets
tvättråd visar "bara
Handtvätt". Programmet
innehåller skontvätt 30 grader
därefter 3 skonsamma
sköljningar med en svag
centrifugering.
HÅNDVASK 30°
Vaskemaskinen har også et
”håndvaske program” som
kan anvendes hvis tøjets
vaskeanvisning viser ”kun
Håndvask”. Programmet
indeholder svag vask ved 30
grader efterfulgt af 3
skånsomme skylninger med en
svag centrifugering.
HÅNDVASK 30°
Vaskemaskinen har også et
”håndvaske program” som
kan anvendes hvis tøyets
vaskeanvisning viser
”kun Håndvask”. Programmet
indeholder skånsom vask ved
30 grader etterfulgt av 3
skånsomme skyllinger med en
svag sentrifugering.
Denne nye vaskesyklusen,
med veksling mellom vasking
og bløtlegging, er spesielt
anbefalt for særlig ømfintlige
stoffer som ren ull. Vasking og
skylling skjer med høy
vannstand for a sikre de beste
resultater.
LAVAGE A LA MAIN
Cette machine à laver est
également équipée d’un
programme de Lavage à la
main.
Ce programme vous permet
d’effectuer un cycle de lavage
complet pour les vêtements qui
exigent d’être lavés à la main.
Le programme a une
température de 30°C et se
termine par 3 rinçages et un
essorage rapide.
49
FI
SV
DA
FR
NO
4. Erikois ohjelmat
4. Specialprogram
4. Speciel programmer
4. Spesial programmer
4. SPECIAUX
ERITYINEN
HUUHTELUOHJELMA
Tämä ohjelma tekee kolme
huuhtelua ja välilinkoukset
(jotka voi estää vastaavalla
painikkeella). Sitä voidaan
käyttää minkä tahansa
pyykin huuhtelemiseen,
esimerkiksi käsinpesun
jälkeen.
SPECIALPROGRAMMET
"SKÖLJNING"
Programmet genomför tre
sköljningar med en direkt
efterföljande centrifugering
(som kan saktas ner eller
uteslutas med en knapp).
Det kan användas för att
skölja alla typer av textilier, till
exempel handdukar.
TILLÆGSPROGRAMMET SKYL
SPESIELT “SKYLLE”-PROGRAM
Tätä ohjelmaa voidaan
käyttää valkaisuohjelmana
(katso
pesuohjelmataulukkoa).
Programmet kan också
användas vid blekning (se
tabellen över tvättprogram).
Under dette program
udføres 3 skylninger med
mellemliggende
centrifugeringer (der kan
reduceres eller annulleres
vha. den relevante knap).
Programmet kan bruges til
skylning af alle stoftyper,
f.eks. kan det anvendes efter
Håndvask.
Dette programmet utfører tre
skyllinger med
mellomsentrifugering
(sentrifugeringen kan
reduseres eller utelates ved å
trykke på den riktige
knappen). Det kan benyttes
til skylling av alle typer
tekstiler, også ved håndvask.
PROGRAMME SPÉCIAL
“RINÇAGE”
Ce programme effectue
trois rinçages et un essorage
intermédiaire (qui peut être
réduit ou supprimé en
agissant sur la touche
appropriée). Il peut être
utilisé pour rincer tous types
de tissus, par exemple après
un lavage à la main.
Dette programmet kan også
benyttes som blekeprogram
(se tabell for
vaskeprogrammer).
Ce programme peut être en
outre utilisé comme cycle
de BLANCHISSAGE (voir le
tableau des programmes).
ERITYINEN NOPEA LINKOUS OHJELMA
NOPEA LINKOUS linkoaa
enimmäisnopeudella (jota
voi hidastaa vastaavalla
painikkeella).
SPECIALPROGRAMMET
"SNABB CENTRIFUGERING"
Programmet för snabb
centrifugering genomförs
med maximal centrifugering
(hastigheten kan sänkas
med en knapp).
TILLÆGSPROGRAMMET
CENTRIFUGERING
Programmet Centrifugering
udfører en maksimal
centrifugering (der kan
reduceres vha. den
relevante knap).
SPESIELT PROGRAM FOR “HØY
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET”
Programmet “HØY
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET”
utfører sentrifugering på
maksimumshastighet
(hastigheten kan reduseres
ved å trykke på den riktige
knappen).
PROGRAMME SPÉCIAL
“ESSORAGE ENERGIQUE”
Ce programme effectue un
essorage à la vitesse
maximale (qui peut être
réduit en agissant sur la
touche appropriée).
VEDEN TYHJENNYS OHJELMA
UTPUMPNINGSPROGRAM
UDPUMPNING ALENE
KUN TØMMING
UNIQUEMENT VIDANGE
Tämä ohjelma tyhjentää
veden rummusta.
Detta program pumpar
bara ut vattnet.
Dette program vil alene
pumpe vandet ud af
tromlen.
Dette programmet vil kun
tømme vannet ut av
trommelen.
Ce programme vous permet
d’effectuer la vidange de
l’eau.
50
Programmet kan også
bruges som en del af
blegningsforløbet (se
programoversigt).
51
52
FI
SV
DA
NO
"MIX & WASH" -OHJELMA
Tämän on Candyn
erikoisominaisuus, joka antaa
käyttäjälle kaksi suurta etua:
PROGRAMMET "MIX & WASH
SYSTEM" (BLANDA & TVÄTTA)
Det här är en exklusiv
funktion i Candy-systemet
som ger två betydande
fördelar:
PROGRAMMET "MIX & WASH
SYSTEM"
Dette er et eksklusivt Candysystem, der indeholder to
store fordele for brugeren:
"BLANDINGSVASK” PROGRAMMET (“MIX & WASH
SYSTEM")
Dette er et eksklusivt Candysystem som gir brukeren 2
store fordeler:
PROGRAMME “MIX & WASH
SYSTEM”
Il s'agit d'un brevet exclusif
Candy et il comporte 2
grands avantages pour
l'utilisateur:
● Erityyppistä pyykkiä
voidaan pestä yhdessä
(esimerkiksi puuvillaa ja
synteettisiä kuituja jne.)
KESTÄVÄT VÄRIT.
● Det går att tvätta olika
typer av textilier på en
gång (till exempel bomull
+ syntetmaterial etc.),
färgäkta textilier.
● vask af forskellige
materialetyper samtidigt
(f.eks. bomuld + syntetiske
materialer osv…)
FARVEÆGTE.
● vasking av ulike VASKEEKTE
tekstiltyper samtidig (f.eks.
bomull + syntetiske stoffer
osv.)
• pouvoir laver différents
tissus ensemble (exemple:
coton + synthétique etc…)
QUI NE DÉTEINT PAS;
● Pesussa voidaan säästää
huomattavasti energiaa.
● Tvätten sker på ett
energibesparande sätt.
● energibesparende vask.
● vasking med betydelig
energisparing.
• effectuer le lavage avec
une économie d'énergie
considérable.
Mix & Wash -ohjelman
lämpötila on 40 °C ja siinä on
vaihtelevasti tehokkaita
jaksoja (rumpu pyörii) ja
staattisia jaksoja (pyykki
likoaa lepotilassa) ja kestoohjelma, joka kestää melkein
3 tuntia.
Energiankulutus koko
ohjelman aikana on vain
850 W/h.
Programmet Mix & Wash
utförs vid en temperatur på
40 °C, med omväxlande
dynamiska faser (trumman
vänder) och stillastående
faser (textilierna blötläggs i
viloläge) under nästan tre
timmar.
Energiförbrukningen för hela
cykeln är bara 850 W/h.
Programmet Mix & Wash har
en temperatur på 40°C og
forskellige dynamiske faser
(tromlen, der roterer) til
statiske faser (materiale, der
er i blød) med en
programvarighed på
næsten 3 timer.
Energiforbruget for det
samlede forløb er kun
850 W/t.
"Blandingsvask"programmet har en
temperatur på 40 °C og en
blanding av dynamiske faser
(når trommelen går rundt)
og statiske faser (tøyet ligger
i bløt når trommelen står
stille). Det varer i nesten 3
timer.
Energiforbruket for hele
programmet er bare
850 W/h.
Tärkeää:
● Uudet värilliset vaatteet
pitää pestä erikseen
ensimmäisellä kerralla.
Viktigt!
● Nya färgade textilier
måste tvättas separat
första gången.
Vigtigt:
● den første vask af ikke
farveægte materialer skal
ske separat,
Viktig:
● kulørt tøy bør vaskes
separat de første
gangene
● Älä koskaan sekoita VÄRIÄ
PÄÄSTÄVÄÄ PYYKKIÄ.
● Kom ihåg att aldrig
blanda textilier som INTE
ÄR FÄRGÄKTA.
● bland aldrig IKKE
FARVEÆGTE materialer.
● IKKE VASKEEKTE tøy i ulike
farger må aldri vaskes
sammen
32 MINUUTIN PIKAOHJELMA 50°
32 MINUTERS
SNABBPROGRAM 50°
32 MINUTTER HURTIG
PROGRAM 50°
32 MINUTTER HURTIG
PROGRAM 50°
32 minuutin pikaohjelma on
tarkoitettu 2 kg:n
pyykkimäärälle ja korkeintaan
50°C:en pesuohjelmalle,
jolloin pesu tapahtuu noin
puolessa tunnissa.
Käyttäessäsi “32 minuutin
pikaohjelma” suosittelemme
käytettävän pesuainetta
ainoastaan n. 20%
pakkauksessa mainitusta
määrästä.
32 minuters programmet
innehåller ett komplett
tvättprogram för max 2 kg
tvätt och max 50 grader.
Då du väljer “32 minuters
snabbprogram”
rekommenderar vi att
endast ca. 20% av
tvättmedelmängden
används som nämns på
förpackningen.
32 minutter programmet
indeholder et komplet
vaskeprogram for max. 2 kg
og for max. 50 grader .
32 minutter programmet
inneholder et komplet
vaskeprogram for max. 2 kg
og for max. 50 grader.
Når De vælger “32 minutter
hurtig program anbefaler vi,
at De kun bruger 20 % af det
af vaskepulver fabrikanten
anviste.
Når De velger “32 minutter
hurtig program, anbefaler vi
at De kun bruker 20% av den
mengde vaskepulver
fabrikanten foreslår.
FR
Le programme de lavage
"Mix & Wash" a une
température de 40°C et
alterne phases dynamiques
(le panier qui tourne) aux
phases statiques (linge en
trempage en phase de
repos).
Pour ce motif il a une durée
plus élevée, en atteignant
presque les 3 heures.
La consommation d'énergie
électrique pour le cycle
entier est de seulement 850
W/h.
Important:
• le premier lavage de
nouveau linge colorées,
doit être effectué
séparément;
• dans chaque cas, ne
jamais mélanger du linge
coloré QUI DÉTÉINT.
PROGRAMME “RAPIDE 32
MINUTES”
Ce programme permet
d’effectuer un cycle de
lavage complet en 30
minutes environ pour des
charges de linge jusqu’à 2
kg et à une température de
50°C.
Quand vous sélectionnez le
programme "Rapide 32
minutes", nous vous
recommandons d'utiliser
seulement 20% de la
quantité indiquée sur la
boîte de produit.
53
FI
SV
DA
KAPPALE 9
AVSNITT 9
KAPITEL 9
KAPITTEL 9
PESUAINEKOTELO
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
SÆBE SKUFFEN
BEHOLDER FOR
VASKEMIDDEL
Tvättmedelsbehållaren är
indelad i 3 fack:
Sæbeskuffen er opdelt i 3
rum.
Pesuainekotelo on jaettu 3
kaukaloon :
- Ensimmäinen lokero “1”
on esipesua varten.
- “ ”-merkitty lokero on
huuhteluaineelle ja
muille lisäaineille.
- Toinen, ”2” –merkitty
lokero on tarkoitettu
varsinaista pesua varten.
✿
- Den facket märkt ”1”
anger tvättmedel för
förtvätt.
- Sköljmedel, stärkelse
m.m. tillsatser,i det
facket märkt “ “.
✿
- Facket märkt ”2” är till
huvudtvätten.
Nestemäisen pesuaineen
käyttöä varten on erillinen
kaukalo, joka asetetaan
kaukalon II sisään kuvan
osoittamalla tavalla.
För flytande tvättmedel finns
ett separat fack som läggs in
i fack II såsom bilden visar.
Tämä erikoissäiliö on
asetettava
pesuainekaukalon osaan,
jossa on merkintä "2", myös
silloin, kun huuhteluohjelmaa
halutaan käyttää
valkaisuohjelmana.
Denna behållare måste
sättas in i facket med
märket "2" i
tvätttmedelsluckan, också
när du vill använda
sköljprogrammet i en
blekningscykel.
HUOM !
JOTKUT PESUAINEET
HUUHTOUTUVAT
HUONOSTI
PESUAINEKAUKALOSTA.
TÄLLÖIN
SUOSITTELEMME
KÄYTTÄMÄÄN
PESUPALLOA, JOKA
ASETETAAN RUMPUUN.
KÄYTÄ VAIN
NESTEMÄISIÄ AINEITA
"✿" -MERKITTYYN
LOKEROON.
KONE OTTAA
AUTOMAATTISESTI
HUUHTELUAINEEN
VIIMEISESSÄ
HUUHTELUSSA.
54
OBS !
VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
SVÅRA ATT FÅ BORT UR
FACKEN . FÖR SÅDANA
FALL REKOMMEDERAS
EN TVÄTTBOLL, SOM
LÄGGS IN I TRUMMAN.
OBS!
ANVÄND BARA
FLYTANDE MEDEL I
FACKET MÄRKT “✿”.
MASKINEN ÄR
PROGRAMMERAD ATT
AUTOMATISKT TA UPP
TILLSATSER UNDER DEN
SISTA SKÖLJNINGEN I
ALLA
TVÄTTOMGÅNGAR.
- Den rum mærket ”1” er
til forvask .
- Det rum mærket “
er til skyllemiddel.
FR
NO
✿“
- Den rum mærket ”2”, er
til hovedvasken.
En speciel beholder til
flydende vaskemiddel
medfølger maskinen. Denne
kan anbringes i sæbeskuffen
som vist på tegningen.
Denne specielle beholder
skal sættes i rum "2" i
sæbeskuffen, også når De vil
bruge programmet "SKYL" i
blegningsforløbet.
VIGTIGT:
HUSK PÅ AT NOGLE
FLYDENDE VASKEMIDLER
KAN VÆRE MEGET
SVÆRE AT SKYLLE UD AF
BEHOLDEREN. i
SÅDANNE TILFÆLDE
ANBEFALES DET I STEDET
AT ANVENDE
VASKEBOLD.
VIGTIGT:
BRUG KUN FLYDENDE
MIDLER I RUM MÆRKET
“✿”. DET ANBEFALES
AT FORTYNDE
KONCENTREREDE
MIDLER.
MASKINEN ER
PROGRAMMERET TIL
AUTOMATISK AT
OPTAGE
TILSÆTNINGSMIDLER
(SKYLLEMIDLER) UNDER
SIDSTE SKYL TIL ALLE
VASKEPROGRAMMER.
CHAPITRE 9
TIROIR A LESSIVE
Beholderen for vaskemiddel
har 3 skuffer:
- Den skuffen som er
merket ” 1 ” er til forvask.
✿
- Den skuffen merket “ “
er for spesielle
tilsetningsstoffer,
tøymyknere, parfymer,
stivelse osv.
- Den skuffen merket ” 2 ”
er til hovedvasken.
En egen beholder for
flytende vaskemiddel følger
med. Denne kan plasseres i
skuffen som vist på figuren.
Denne spesielle beholderen
settes inn i rommet merket
"2" i såpeskuffen, også når
du vil benytte "SKYLLE"programmet til bleking.
Le tiroir à lessive est divisé en
3 petits bacs:
– le bac marquée du
symbole “1” sert pour la
lessive destinée au
prélavage;
– le bac marquée du
✿
symbole “ ” sert pour
des additifs spéciaux:
adoucisseurs, parfums,
amidon, produits pour
l’azurage, etc;
– le bac marquée du
symbole “2” sert pour la
lessive destinée au
lavage.
Si vous souhaitez utiliser une
lessive liquide, un récipient
spécial peut être inséré
dans la section “2” du tiroir à
lessive. Grâce à ce système,
la lessive s’écoulera dans le
tambour seulement au bon
moment.
Ce bac doit être introduit
dans la section "2" du tiroir à
lessive, également lorsque
l’on désire utiliser le
programme "RINÇAGE"
comme cycle de
BLANCHISSAGE.
VIKTIG: HUSK AT EN
DEL VASKEMIDLER ER
VANSKELIGE Å FJERNE.
I SLIKE TILFELLER
ANBEFALER VI AT DU
BRUKER VASKEBALL
FOR PLASSERING
DIREKTE I TROMMELEN.
ATTENTION :
NOUS RAPPELONS QUE
CERTAINS PRODUITS
ONT DES DIFFICULTÉS A
ÊTRE ÉVACUÉS; DANS
CE CAS NOUS VOUS
CONSEILLONS D’UTILISER
LE DOSEUR QUI VA
DIRECTEMENT DANS LE
TAMBOUR.
VIKTIG:
I DEN SKUFFEN MERKET
“✿” MÅ DET BARE
BRUKES FLYTENDE
STOFFER.
MASKINEN ER
PROGRAMMERT TIL
AUTOMATISK Å TA OPP
TILSETNINGER UNDER
DEN SISTE SKYLLINGEN
FOR ALLE
VASKESYKLUSER.
ATTENTION :
DANS LE BAC
MARQUÉE DU SYMBOLE
“✿” N’INTRODUIRE
QUE DES PRODUITS
LIQUIDES. LA MACHINE
EST PROGRAMMÉE DE
MANIÈRE À
AUTOMATIQUEMENT
ABSORBER LES
PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
PENDANT LE DERNIER
RINÇAGE DE TOUS LES
CYCLES DE LAVAGE.
55
FI
SV
DA
NO
KAPPALE 10
AVSNITT 10
KAPITEL 10
KAPITTEL 10
PYYKIN LAJITTELU
SORTERING AV
TVÄTT
GODE RÅD VEDR.
VASK.
PRODUKTET
Lajittele pyykki ennen pesua
värin, materiaalin ja
pesulämpötilan sekä
likaisuuden mukaan.
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
HUOM !
Painavia, suuria tekstiilejä
kuten päiväpeittoja , huopia
jne. ei tule lingota.
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
VIGTIGT:
Af hensyn til en bedre
fordeling af tøjet under
centrifugering, er det en god
ide at iblande mindre
tøjstykker når der vaskes store
stykker tekstiler, sengetøj eller
andre tunge ting. Evt. kan
centrifugering undlades ved
at trykke knappen for udeladelse af centrifugering ind.
Ved uldvask skal det
kontrolleres at tøjet er
mærket uld eller “MASCHINE
WASHABLE”“MASKINVASK”
“TÅLER MASKINVASK”
“VASKBAR I MASKINE”
Villavaatteissa, jotka
pestään koneessa tulee olla
merkintä konepesun
kestävä “Superwash”
HUOM !
Pyykkiä lajitellessa
varmistu, että
- vaatteissa ei ole
irtonaisia metalliesineitä
esim. hakaneuloja,
nuppineuloja, kolikoita
- vetoketjut, nepparit
ovat suljettuna , vyöt ja
nauhat solmittuina
- verhojen liu’ut ja
pidikkeet ovat
irrotettuna
- noudatat tekstiilien
pesuohjemerkintöjä
- poistat vaikeat tahrat
erikoisaineella ennen
pesua
- taskut ovat tyhjät
56
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
VIGTIGT:
Se efter symbolerne i
tøjet, og 1æs
fabrikantens vaske
anvisninger. Opdel tøjet
i følgende
hovedgrupper
- Kogevask
- Normal vask
- Kulørt vask
- Fin vask
- Uld vask
Hvidt og kulørt tøj bør
vaskes hver for sig, for at
undgå farveafsmitning.
Det kan anbefales at
kulørt tøj vaskes separat
første gang det vaskes, da
nyt tøj ofte afgiver farve.
Når vasketøjet sorteres, er
det vigtigt at kontrollerer
følgende:
- Kontroller at alle lommer
er tømte
- at der ikke er
metalgendstande på
tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
- Løse stropper/bælter i
sengetøj, kjoler e.t.c.
bindes sammen.
- Lommer er knappet eller
lynet.
- Løbere fra gardiner er
fjernet.
Ved vask af tøj med
meget kraftige pletter, er
det en god ide at lade
tøjet ligge i blød, eller
anvende speciel
pletfjerner, før tøjet vaskes.
VIKTIG:
Ved vasking av tunge
tepper, sengetepper og
andre tunge artikler, bør
sentrifugering ikke brukes.
For å kunne maskinvaskes
må ullplagg og andre
artikler i ull være merket
med “ren ny ull”.
VIKTIG:
Ved sortering før
vasking, påse at:
- det ikke er noen
metallgjenstander i
vasken (f.eks. smykker,
sikkerhetsnåler, nåler,
mynter osv.).
- eventuelle knapper i
putetrekk knappes
sammen, glidelåser og
hekter lukkes, løse
belter og lange band
på f.eks. morgenkåper
knyttes.
- kroker fjernes fra
gardiner.
- vaskeinstruksene på
plagget blir fulgt.
- eventuelle vanskelige
flekker blir behandlet
ved sorteringen før
vaskingen. Bruk bare
flekkfjerningsmidler som
er anbefalt i merkingen.
FR
CHAPITRE 10
LE PRODUIT
ATTENTION:
si vous devez laver des tapis,
des couvre-lits ou d’autres
pièces lourdes, nous
conseillons de ne pas
essorer.
Pour laver à la machine des
vêtements et de la lingerie
se reporter à l’étiquette qui
doit mentionner “pure laine
vierge” et l’indication “ne se
feutre pas” ou “peut être
lavé en machine”.
ATTENTION:
Au cours de la phase
de sélection vérifier
que:
- aucun objet
métallique ne se
trouve dans le linge à
laver (boucles,
épingles de nourrice,
épingles, monnaie,
etc.);
- les taies d’oreiller
soient boutonnées, les
fermetures à glissière,
les crochets, les oeillets
soient fermés, les
ceintures et les rubans
des robes de chambre
soient noués;
- les anneaux soient
enlevés des rideaux;
- n’oublier pas de lire
attentivement
l’étiquette sur les tissus;
- Si, au cours de la
sélection, vous trouvez
des taches résistantes,
les enlever à l’aide
d’un nettoyant
spécial.
57
FI
SV
KAPPALE 11
AVSNITT 11
YLEISOHJEITA
Goda råd
om tvätt
Ympäristöystävällisyys ja
taloudellisuus
DA
NO
FR
KAPITEL 11
KAPITTEL 11
CHAPITRE 11
FORBRUGER
INFORMATION
FORBRUKERINFORMASJON.
CONSEILS UTILES
POUR L’UTILISATEUR
Så här använder du maskinen
miljövänligt och ekonomiskt
Gode ide`er til optimal
udnyttelse af energien og
minimal påvirkning af
miljøet.
Gode ideer til optimal
utnyttelse og minimal
innvirkning på miljøet.
HUOMIOI PYYKIN
TÄYTTÖMÄÄRÄ
Saavuttaaksesi optimi
energian-, veden-,
pesuaineen ja ajan käytön
suosittelemme käyttämään
maksimi pyykin
täyttömäärää, jolloin säästät
energiaa jopa 50%.
FYLL MASKINEN HELT
UDNYTTELSE AF KAPACITETEN
UTNYTTELSE AY KAPASITETEN.
Du utnyttjar energi, vatten,
tvättmedel och tid bäst om
du fyller maskinen ända till
maximalt rekommenderad
kapacitet.
Spar upp till 50% energi
genom att tvätta en helt fylld
maskin i stället för två
halvfyllda.
Ved at fylde maskinen helt,
opnås den bedste udnyttelse
af vand, el og sæbe. Såfremt
man kun fylder maskinen
halvt, vil forbruget af vand, el
og sæbe ikke blive halveret,
men kun nedsat med ca. 20 %.
Ved å fylle maskinen helt,
oppnås den beste
utnyttelsen av vann,
elektrisitet, og såpe. Så sant
man kun fyller maskinen
halvt, vil ikke forbruket av
vann, elektrisitet og såpe bli
halvert, men kun redusert
med ca. 20 %.
TARVITSETKO ESIPESUA
Käytä esipesua vain erittäin
likaiselle pyykille. Säästät
pesuainetta, vettä ja aikaa 5
- 15%, kun et valitse esipesua
normaalilikaiselle pyykille.
BEHÖVS FÖRTVÄTT?
ER FORVASK NØDVENDIGT?
ER FORVASK NØDVENDIG?
Förtvätt behövs bara för
mycket smutsig tvätt!
SPAR tid, tvättmedel, vatten
och mellan 5 och 15% energi
genom att INTE välja Förtvätt
när tvätten bara är lätt eller
normalt smutsad.
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
uden forvask. Kun
i særlige tilfælde, hvor
vasketøjet er meget snavset
med olie pletter og
lign. vil det være en fordel at
benytte forvasken. Man kan
evt. læggetøjet i blød dagen
før, og laden sæbe gøre
arbejdet.
Vaskemaskinens programmer
er utviklet til optimal effekt
uten forvask.
Kun i spesielle tilfeller, hvor
vasketøyet er meget skittent
med oljeflekker eller
lignende, vil det være en
fordel å bruke forvask.
KIINNITÄ HUOMIOTA
PESULÄMPÖTILAAN
Esikäsittele likalahrat
tahranpoistoaineella ennen
pesua, jolloin voit käyttää
alempaa lämpötilaa. Säästät
energiaa 50% käyttämällä
60°C: een ohjelmaa.
MÅSTE MAN TVÄTTA VID HÖG
TEMPERATUR?
Vi rekommenderar att du
förbehandlar fläckar med
fläckborttagningsmedel eller
blötlägger plagg med
intorkade fläckar i vatten
innan du tvättar dem. Då
behöver du inte ha så hög
temperatur när du sedan
tvättar.
Spar upp till 50% energi
genom att köra ett program
på 60°C.
ER KOGEVASK NØDVENDIGT?
ER KOKEVASK NØDVZNDIG?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
ved lave temperaturer.
Man opnår derfor ikke større
vaskeeffekt ved at benytte
høje temperaturer. Kun i
særlige tilfælde har man
behov for kogevask f.eks. ved
antiseptiske vaske.
I dag er langt på vei de fleste
vaskemidler utviklet til
maksimal effekt ved lave
temperaturer. Man oppnår
derfor ikke bedre vaskeeffekt
ved å bruke høye
temperaturer. Kun i spesielle
tilfeller har man behov for
kokevask, for eksempel ved
antiseptisk vask.
58
SUGGESTION POUR L’UTILISATION
DE VOTRE LAVE-LINGE
Dans le souci du respect de
l’environnement et avec le
maximum d’économie
d’énergie,
charger au maximum votre lavelinge pour éliminer les éventuels
gaspillages d’énergie et d’eau.
Nous recommandons d’utiliser la
capacité maximale de
chargement de votre lave-linge.
Vous pouvez ainsi économiser
jusqu’à 50% d’énergie si vous
pratiquez le chargement
maximal.
Effectuez un lavage unique à
l’opposé de 2 lavages en 1/2
charge.
QUAND LE PRE-LAVAGE EST-IL
VRAIMENT NÉCESSAIRE ?
Seulement dans le cas d’un linge
particulièrement sale. Dans le cas
d’un linge normalement sale, ne
sélectionnez pas l’option
" prélavage ", ceci vous
permettra une économie
d’énergie de 5 à 15%.
QUELLE TEMPÉRATURE DE LAVAGE
SÉLECTIONNER ?
L’utilisation des détachants avant
le lavage en machine ne rend
pas nécessaire le lavage au-delà
de 60°C. L’utilisation de la
température de 60°C permet de
diminuer la consommation
d’énergie de 50%.
59
SV
FI
PESU
TVÄTT
MÄÄRÄAUTOMATIIKKA
VARIERANDE
TVÄTTMÄNGDER
DA
NO
FR
SÅDAN BRUGES
MASKINEN
VASKING
LAVAGE
VARIABEL KAPACITET.
VARIABEL KAPASlTET
CAPACITÉ VARIABLE
AUTOMATIQUE
Tämä pesukone säätää
vesimäärän automaattisesti
pyykin määrän ja laadun
mukaan. Tällöin pesu kuluttaa
energiaa aina
mahdollisimman säästävästi.
Vähentynyt vesimäärä
lyhentää myös pesuaikaa.
Tvättmaskinen reglerar
automatiskt vattennivån efter
tvättmängd och tvättyp.
Detta spar både energi och
tid, eftersom en liten mängd
vatten förkortar tvättiden.
Denne vaskemaskine justerer
selv vand niveau, i henhold til
tekstil art, og mængde.
Dette system betyder en
reduktion af vand og
energiforbrug, selv om
maskinen ikke er fyldt helt op.
Denne vaskemaskinen
tilpasser automatisk
vannmengden til hva og
hvordan det skal vaskes. På
denne måten er det også
mulig å få en “personlig” og
energisparende vasking.
Systemet gir redusert
vannforbruk og en fornuftig
reduksjon i vasketiden.
Cette machine peut adapter
automatiquement le niveau
d’eau au type et à la
quantité de linge. Vous
pouvez ainsi obtenir un
lavage “personnalisé”, même
du point de vue énergétique.
Ce système permet de
diminuer la consommation
d’énergie et réduit nettement
les temps de lavage.
ESIMERKKI:
Pesua edeltävä tahranpoisto
EXEMPEL:
Fläckborttagning före tvätten.
Om plaggen som skall tvättas t
ex består av hårt smutsad
bomull kan fläckarna gnidas in
med ett lämpligt tvättmedel
eller fläckborttagningsmedel
före tvätten.
EKSEMPEL:
Hvis en vask består af meget
snavset bomuld bør særligt
snavsede pletter
forbehandles.
EKSEMPEL
Ved spesielt ømtålige stoffer
er det en fordel å bruke et
vaskenett.
EXEMPLE:
Hvis kun en del af tøjet har
pletter der kræver
behandling med specielle
blegemidler, kan dette gøres
i maskinen.Sammensæt ikke
en vask udelukkende med
meget sugende tekstiler.
(frotté e.c.t.), da disse stoffer
suger meget vand, og derfor
bliver meget tunge.
La oss for eksempelets skyld
anta at du skal vaske SVÆRT
SKITTENT BOMULLSTØY
(hardnakkede flekker bør
først behandles med
flekkfjerner).
Du bør ikke vaske en hel
maskin full av frottéstoff, da
dette trekker til seg mye
vann og blir svært tungt.
Nous vous conseillons de ne
pas faire un lavage
exclusivement de servietteséponge qui, absorbant
beaucoup d’eau, deviennent
trop lourdes.
Oletetaan, että pestävä
pyykki on erittäin likaista
puuvillaa. Tahroille voidaan
hieroa sopivaa
pyykinpesuainetta tai
tahranpoistoainetta ennen
pesua.
Pour les tissus extrêmement
délicats nous conseillons
d’utiliser un filet.
Supposons que le linge à
laver soit en COTON
EXTREMEMENT SALE (s’il a des
taches particulièrement
résistantes les enlever avec
un detachant).
Vältä pesukoneen
täyttämistä pelkästään isoilla,
paljon vettä imevillä
tekstiileillä (esim. isot
froteepyyhkeet) , koska niiden
tasapainottuminen rummussa
erityisesti linkousvaiheessa on
huono.
Sekoita samaan
koneeelliseen myös pieniä ja
kevyitä tekstiilejä.
Undvik att fylla maskinen med
enbart stora textilier, som suger
upp mycket vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom de
inte fõrdelar sig jämnt i
trumman speciellt vid
centrifugering, utan blanda
gärna stõrre och mindre plagg.
● Avaa pesuainekotelo
vetämällä.
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren (P).
● Åben sæbeskuffen (P).
● Åpn beholderen for
vaskemiddel.
● Ouvrir le tiroir à produits
lessiviels (P).
● Laita 120 g pesuainetta
2-merkittyyn lokeroon.
Tarkista annostus
pesuainepakkauksesta ;
tiivistepesuainetta
annostellaan n. 1 dl ja
perinteistä n. 2 dl.
● Fyll 120 g tvättmedel i fack 2
Betr. doseringen se
tvättmedelsförpackningen;
för tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1 dl, för traditionella
tvättmedel ca 2 dl.
● Kom ca. 120 g
sæebemiddel i rum 2.
● Hel 120 g vaskemiddel i
den andre skuffen 2.
● Remplir le bac de lavage 2
avec 120 g de produit.
● Annostele tarvittaessa n.
1/2 dl tai pakkauksen ohjeen
mukainen määrä
huuhteluainetta tai muuta
viimeistysainetta
kaukaloon
.
● Fyll vid behov ca 1/2 dl eller
rekommenderad mängd
sköljmedel eller något annat
medel för efterbehandling i
facket för sköljmedel
.
● Kom ca. 50 ml skyllemiddel
i rum
.
● Hell 50 cm3 av det
ønskede tilsetningsstoffet i
● En cas de besoin, remplir le
bac des additifs avec 50 ml
de produit
.
● Sulje pesuainekotelo (P).
● Stäng
tvättmedelsbehållaren (P).
● Luk sæbeskuffen.
✿
60
✿
✿
✿
skuffen
for
tilsetningsstoffer.
● Lukk beholderen for
vaskemiddel (P).
✿
● Fermer le tiroir (P).
61
FI
SV
DA
NO
● Avaa vesihana.
● Öppna kranen.
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
● Se etter at vanntilførselen
er skrudd på.
● Tarkista, että poistoletku
on paikallaan.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
● Kontroller at afløbs
slangen ikke er knækket.
● Se også etter at
utløpsrøret er på plass.
OHJELMAN VALINTA
PROGRAMVÄLJAREN
PROGRAMVÆLGEREN
PROGRAMVELGEREN
Tutustumalla
ohjelmaoppaaseen osaat
valita sopivimman ohjelman.
Haluttu ohjelma otetaan
käyttöön kääntämällä
valitsinnuppia.
Odota, että LOPETUSmerkkivalo alkaa vilkkua.
Paina sitten KÄYNNISTYSpainiketta.
Kun KÄYNNISTYS-painiketta
painetaan, pesukone
käynnistää valitun ohjelman.
Välj det lämpligaste
programmet ur
programguiden.
Vrid väljarknappen så att det
valda programmet aktiveras.
Vänta tills lampan "STOPP"
börjar blinka.
Tryck sedan på knappen
START.
När knappen START tryckts in,
sätter maskinen igång
arbetssekvensen.
Se programvejledningen for
at vælge det mest
velegnede program.
Når valgknappen drejes,
aktiveres det ønskede
program.
Vent, indtil indikatoren STOP
blinker.
Tryk derefter på knappen
START.
Når knappen START er
aktiveret, starter maskinen
vaskeprogrammet.
Ohjelmanvalitsin pysyy
valitun ohjelman kohdalla
koko pesuvaiheen ajan.
Programväljaren har en fast
position under hela tvättfasen
och ändrar sig inte.
Varoitus: Mikäli koneen
käydessä tapahtuu
sähkökatkos, kone muistaa
valitun ohjelman ja
katkoksen päättyessä jatkaa
siitä mihin se jäi.
PS. Om det blir strömavbrott
under tvättprogrammet,
kommer maskinen att
"komma ihåg" var den
stannade och fortsätta
därifrån när strömmen
kommer tillbaka.
● Ohjelman päätyttyä
”Ohjelma päättynyt”
–merkkivalo syttyy.
● När programmet är slut
kommer Slutkontrollampan
att lysa.
● Odota, että luukun lukitus
avautuu (noin 2 minuuttia
ohjelman loppumisen
jälkeen).
● Vänta tills dörrlåset har
frigjorts (ungefär två minuter
efter att programmet
avslutats)
Se programtabellen for å
velge det best egnede
programmet.
Ved å vri på
programvelgeren aktiverer
du ønsket program.
Vent til “STOPP”-lampen
begynner å blinke.
Trykk deretter på STARTknappen.
Når du trykker på START,
settes maskinen i bevegelse.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele
vaskprocessen.
Programvelgeren blir
stående på det valgte
program hele
vaskeprosessen.
PS. Hvis der kommer en
strøm afbrydelse under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppede
og fortsætte igen når
strømmen kommer tilbage.
PS. Hvis det kommer et
strømbrudd under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppet
og fortsette igjen når
strømmen kommer tilbake.
FR
● Vérifier que le robinet
d’eau soit ouvert.
● Vérifier que la vidange soit
placée correctement.
SÉLECTION DU PROGRAMME
Sélectionnez le programme
en tournant le sélecteur de
programmes et en alignant
le nom du programme sur
l’indicateur.
Vérifiez que le voyant
lumineux STOP clignote et
dans le cas contraire, assurezvous que la porte est bien
fermée.
Appuyez sur le bouton " START
" et quelques secondes plus
tard, le programme se lance.
Le cycle de lavage se
réalisera avec la manette
des programmes arrêtée sur
le programme sélectionné
jusqu'à la fin de celui-ci.
Attention: En cas de coupure
de courant pendant un
programme de lavage, une
mémoire spéciale restaure le
programme sélectionné et,
lorsque le courant est rétabli,
reprend le cycle là où il s’est
arrêté.
● La machine accomplira le
programme demandé.
● Le temoin “fin du cycle”
s’allumera.
● Når programmet er slut vil
Slut kontrollampen lyse.
● Når programmet er ferdig
vil ferdig kontrollampen lyse.
● Lorsque le programme est
terminé:
● Vent, indtil lugen kan
åbnes (ca. 2 minutter efter
at programmet er afsluttet).
● Vent til dørlåsen åpnes
(ca. to minutter etter at
programmet er ferdig).
● Attendez que le verrou de
porte se désactive. Le voyant
lumineux "" Témoin de
verrouillage de porte "
s’éteint après environ 2
minutes;
● Katkaise virta
pesukoneesta kääntämällä
ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
● Stäng av maskinen genom
att sätta programväljaren i
läge AV.
● Sluk maskinen ved at dreje
programvælgeren til FRA.
● Slå av maskinen ved å vri
programvelgeren til “AV”.
● Avaa luukku ja poista
pyykki.
● Öppna dörren och ta bort
tvätten.
● Åbn lugen, og tag tøjet
ud.
● Åpne døren og ta ut
tøyet.
● Mettez la machine à l’arrêt
en tournant le sélecteur de
programme à la position OFF.
● Ouvrez la porte.
● Enlevez le linge.
KÄYTÄ APUNASTI
PESUOHJELMATAULUKKOA
JA NOUDATA AINA YLLÄ
MAINITTUA JÄRJESTYSTÄ.
62
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
FOR ALLE TYPEP AF
VASK - SE I PROGRAM
OVERSIGTEN, OG
FØLG OVERSIGTENS
ANVISNINGER.
SE ETTER I
PROGRAMTABELLEN
VED ALLE TYPER VASK,
OG GÅ FRAM I DEN
REKKEFØLGEN SOM ER
NEVNT OVENFOR.
POUR TOUS LES TYPES DE
LAVAGE CONSULTER
TOUJOURS LE TABLEAU
DES PROGRAMMES ET
SUIVRE LA SEQUENCE
DES OPERATIONS
INDIQUEE.
63
FI
64
SV
DA
NO
FR
KAPPALE 12
AVSNITT 12
KAPITEL 12
KAPITTEL 12
CHAPITRE 12
PUHDISTUS JA
HOITO
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
RENGJØRING OG
RUTINEMESSIG
VEDLIKEHOLD
NETTOYAGE ET
ENTRETIEN
ORDINAIRE
Älä käytä koneen
ulkopinnan puhdistamiseen
hankaavia aineita tai
välineitä eikä liuotteita.
Ulkopinnan puhdistamiseksi
riittää kostealla pyyhkeellä
pyyhkiminen.
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
Brug aldrig slibemidler,
aggressive midler, sure
midler eller blegemidler.
Rengør maskinen udvendigt
med en opvredet klud, evt.
kan der anvendes en lille
smule alm.
rengøringsmiddel.
Bruk ikke skuremidler, alkohol
og/eller løsemidler utvendig
på
vaskemaskinen/tørketromm
elen. Det er tilstrekkelig å
bruke en fuktig klut.
Ne jamais utiliser de produits
abrasifs, d’alcool et/ou de
diluant, pour laver l’extérieur
de votre machine; il suffit de
passer un chiffon humide.
Pesukone tarvitsee vain
vähän hoitoa:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
Deres vaskemaskine kræver
et minimum af rengøring og
vedligeholdelse, dog bør
følgende jævnligt udføres.:
Vaskemaskinen trenger
svært lite vedlikehold:
La machine n’a besoin que
de peu d’entretien:
● Pesuainekotelon puhdistus
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Rengøring af sæbeskuffe.
● Rengjøringav skuffene i
beholderen for vaskemiddel.
● Nettoyage des bacs.
● Nukkasihdin puhdistus.
● Rengöring av avloppssil
● Rensning af filter.
● Rengjøring av filteret.
● Nettoyage filtre.
● Toimenpiteet muuton
yhteydessä tai kun kone on
pitkään käytttämättä.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
● Hvis maskinen skal flyttes,
eller efterlades ubrugt for en
længere periode.
● Ved flytting eller hvis
maskinen ikke skal brukes
over lengre tid.
● Déménagements ou
longues périodes d’arrêt de
la machine.
PESUAINEKOTELON
PUHDISTUS
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
RENGØRING AF SÆBESKUFFE
RENGJØRING AV SKUFFENE
NETTOYAGE DES BACS
Pesuainekotelo on
suositeltavaa puhdistaa
säännöllisti mahdollisista
pesu- ja
huuhteluainejäämistä.
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Selv om det ikke er absolut
nødvendigt, anbefales det
jævnligt at rengøre sæbe
skuffen.
Selv om det ikke er strengt
tatt nødvendig, anbefaler vi
å rengjøre skuffene i
beholderen for vaskemiddel
fra tid til annen.
Poista kotelo paikaltaan
vetämällä se kokonaan ulos.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
Sæbeskuffen fjernes ved at
åbne denne, og yderligere
give et let ryk udad.
Trekkbeholderen forsiktig ut.
Il suffit de tirer légèrement
sur le tiroir pour l’extraire.
Puhdista kotelo juoksevalla
vedellä ja tarvittaessa
harjaamalla. (Irrota myös
huuhtelu+valkaisuainekauka
-lon suoja).
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Rengør sæbeskuffen med
en børste og rindende vand.
Skyllunder rennende vann.
Nettoyer le tiroir sous un jet
d’eau.
Aseta pesuainekotelo
takaisin paikalleen.
Skjut in behållaren.
Anbring sæbeskuffen igen.
Sett beholderen tilbake på
plass.
Remettre le tiroir dans sa
niche.
Même si cette opération
n’est pas strictement
nécessaire, il vaut mieux
nettoyer de temps en temps
les bacs à produits lessiviels.
65
FI
SV
DA
NO
FR
NUKKASIHDIN PUHDISTUS
Tämänpesukoneen
nukkasihti on nk.
neulaloukku, jonka
tarkoituksena on kerätä
isommat esineet kuten napit,
klemmarit, kolikot , jotka
voisivat tukkia
poistopumpun. Varsinainen
nukka poistuu poistopumpun
kautta viemäriin. On
suositeltavaa tarkistaa sihti
säännöllisesti , esim 1-2 kk
välein:
RENGÖRING AV AVLOPPSSIL
Maskinens avloppssil
förhindrar att knappar,
knäppen, mynt etc. täpper till
avloppspumpen. Rengör silen
regelbundet, t ex med 1-2
månaders intervaller.
RENGØRINGAF FILTER.
Maskinen er udstyret med et
selvrensende filter, der
opsamler større ting så som
mønter knapper o.s.v. men
tillader trævler at passerer.
Filteret er meget nemt at
rense, og det anbefales
jævnligt at kontrollerer dette.
RENGJØRING AV FILTERET
Vaskemaskinen er utstyrt
med et spesielt filter som
fanger opp
fremmedlegemer som ellers
kunne stoppe til avløpet, som
mynter, knapper osv. Disse
kan da også lett hentes ut av
filteret. Slik går man fram ved
rengjøring av filteret:
NETTOYAGE FILTRE
La machine à laver est
équipée d’un filtre spécial
qui peut retenir les résidus les
plus gros qui pourraient
bloquer le tuyau
d’évacuation (pièces de
monnaie, boutons, etc.). Ce
dispositif permet de les
récupérer facilement. Pour
nettoyer le filtre, suivre les
indications ci-dessous:
● Avaa kansi.
● Öppna luckan
● Åben lugen
● Åpne luken
● Ouvrez le capot
● Saatavana vain tietyissä
malleissa:
Vedä mutkalla oleva letku
auki, poista tulppa ja poista
vesi letkusta astiaan.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Disponible sur certains
modèles uniquement :
Sortez le tuyau, ôtez le
bouchon et videz l’eau
dans un récipient.
● Ennen kuin irrotat
roskaloukun, aseta pyyhe
roskaloukun alapuolelle, jotta
pumpun sisällä oleva pieni
vesimäärä voi valua siihen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Avant de retirer le filtre,
placez un tissue absorbant
en dessous de ce dernier
afin de récupérer le résidu
d’eau contenu dans la
pompe
● Käännä nukkasihtiä
vastapäivään, kunnes kahva
on vaaka-asennossa.
● Vrid silen moturs tills den
stoppar i vertikalt läge.
● Brug panelet til at opsamle
evt. overskydende vand i
filteret.
● Bruk bunnen av
vaskemaskinen som et brett
til å samle opp overflødig
vann i filteret.
● Tourner le filtre dans le
sens contraire des aiguilles
d’une montre jusqu’à l’arrêt,
en position verticale.
● Poista nukkasihti ja
puhdista.
● Ta ut och rengör silen.
● Sätt tillbaka silen, vrid
medurs och utför
ovannämna åtgärder i
omvänd ordning.
● Etter rengjøring setter du
filteret på plass igjen ved å
sørge for at sporet på filteret
dreies med urviserne. Gå
deretter fram i omvendt
rekkefølge av det som er
beskrevet ovenfor.
● Enlever et nettoyer.
● Aseta sihti huolellisesti
takaisin paikalleen
seuraamalla oikean reunan
uraa ja kiertämällä
myötäpäivään. Kiristä
kiinnitysruuvi ja kiinitä
jalkalista takaisin paikalleen.
● Efter rengøring monteres
filteret igen i modsat
rækkefølge.
TOIMENPITEET MUUTON
YHTEYDESSÄ TAI KUN KONE
ON PITKAAN KÄYTTÄMÄTTÄ
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
HVIS MASKINEN SKAL FLYTTES;
ELLER SKAL STÅ UBRUGT FOR
EN LÆNGERE PERIODE
VED FLYTTING ELLER HVIS
MASKINEN IKKE SKAL BRUKES
OVER LENGRE TID
DEMENAGEMENTS OU
LONGUES PERIODES D’ARRET
DE LA MACHINE
Muuton yhteydessä tai kun
pesukone on pitkään
käyttämättömänä esim.
lämmittämättömässä
huoneessa, tulee sekä
poisto- etta tulovesiletku
tyhjentää huolellisesti.
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
Hvis maskinen ikke skal
bruges i en længere
periode, hvis maskinen kan
blive udsat for frost, eller hvis
maskinen skal transporteres,
skal maskinen tømmes helt
for vand.
Ved eventuell flytting eller
hvis maskinen skal stå ubrukt
over lengre tid i
uoppvarmede rom, må
slangene tømmes fullstendig
for alt vann.
En cas de déménagement,
ou de longues périodes
d’arrêt de la machine dans
des endroits non chauffés, il
faut vidanger
soigneusement tous ses
tuyaux.
Irrota pistotulppa
pistorasiasta. Varaa matala
astia esim. pesuvati.
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Afbryd for strøm og vand.
Afmonter afløbs slangen og
placer denne på gulvet,
således at alt vandet i
maskinen kan løbe ud.
Vaskemaskinen må slås av
og støpselet trekkes ut.
Plasser utløpsrøret i et
vaskevannsfat til alt vannet
har rent ut.
Débrancher le courant et se
servir d’un seau.
Enlever la bague sur le tuyau
et le plier vers le bas, dans le
seau, jusqu’à ce qu’il ne
sorte plus d’eau.
Irrota poistoletku ja tyhjennä
se huolellisesti. Tee samoin
tulovesiletkulle.
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.
Gjenta det samme med
tilførselsrøret for vann.
Après cette opération, la
répéter en sens inverse.
66
● Apres avoir nettoyé,
utilisez l’entaille et remontez
le filtre en faisant toutes les
opérations précédentes
dans le sens inverse.
67
SV
FI
KAPPALE 13
VIKA
AVSNITT 13
KORJAUS
SYY
Pistotulppa ei ole pistorasiassa
Kytke pistotulppa pistorasiaan
Verkkokytkin ei ole ala-asennossa
Paina verkkokytkin alas
Sähkõvirta on katkaistu
Tarkista
Sulake on palanut
Tarkista
Täyttõluukku on auki
Sulje täyttõluukku
Samat syyt kuin 1. kohdassa
Tarkista
Vesihana on kiinni
Avaa vesihana
Ohjelmanvalitsin ei ole oikeassa
kohdassa
Valitse ohjelma uudelleen
Poistoletku on taiteilla
Suorista poistoletku
Nukkasihti on tukossa
Puhdista nukkasihti
4. Vettä lattialla
koneen lähellä
Tulovesiletkun tiiviste vuotaa
Vaihda tiiviste ja kiinnitä letku huolellisesti
5. Kone ei linkoa
Kone ei ole vielä poistanut vettä
Odota kunnes vesi on poistettu
Linkouksen poistokytkin alaspainettuna
(ei kaikissa malleissa)
Palauta linkouksen poistokytkin
Kone ei ole vaakasuorassa
Säädä kone suoraan
Kuljetustukia ei ole irrotettu
Irrota kuljetustuet
Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti
rumpuun
Jaa pyykki tasaisesti rumpuun
1. Pesuohjelmat eivät
toimi
2. Koneeseen ei tule
vettä
3. Vesi ei poistu
koneesta
6. Voimakas tärinä
linkouksen aikana
JOS PYYKKI EI OLE JAKAUTUNUT TASAISESTI RUMMUSSA, ELEKTRONINEN OHJAIN ESTÄÄ
LINKOUKSEN. TÄMÄ VÄHENTÄÄ ÄÄNTÄ SEKÄ TÄRINÄÄ KONEESSA JA NÄIN PIDENTÄÄ KONEEN
KÄYTTÖIKÄÄ. JOS LINKOUS ON ESTYNYT, JAA PYYKKI TASAISESTI RUMPUUN JA KÄYNNISTÄ
LINKOUSOHJELMA UUDELLEEN.
Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun Candy - huoltoon. Ilmoita aina koneen malli, joka lõytty
koneen arvokilvestä. Arvokilpi sijaitsee (useimmiten) pesukoneen täyttõaukon yläreunassa.
Huom!
1 Ympäristõystävällisten, fosfaatteja sisältämättõmien pesuaineiden käyttõ voi aiheuttaa seuraavia
sivuvaikutuksia:
- huuhteluvesi saattaa näyttää samealta johtuen zeoliiteista, tämä ei kuitenkaan alenna huuhtelun tehoa
- pesun jälkeen saattaa pyykissä olla valkoisia jälkiä, jotka eivät kuitenkaan tartu kuituihin eivätkä muuta
värejä
- lievä vaahtoaminen viimeisessä huuhteluvedessä ei ole merkki huonosta huuhtelutuloksesta
- pyykinpesuaineiden sisältämät ei-ioniset pesuaktiiviset aineet huuhtoutuvat huonosti ja aiheuttavat
pieninäkin määrinä vaahtoamista
- lisähuuhteluista ei yleensä ole apua
2 Ellei koneesi toimi, tarkista aina ensin oheisen listan mukaiset asiat ennenkuin kutsut huoltomiehen.
68
FEL
ÅTGÄRDER
ORSAK
Stickkontakten är inte i uttaget
Sätt i stickkontakten
Strõmbrytaren är inte intryckt
Tryck in strömbrytaren
Elstrõmmen är bortkopplad
Kontrollera
Säkringen (proppen) har gått
Kontrollera
Luckan är inte helt stängd
Stäng luckan
Samma orsaker som i punkt 1
Kontrollera
Kranen är stängd
Öppna kranen
Programväljaren är i fel läge
Välj program på nytt
Veck på utloppsslangen
Räta ut slangen
Avloppssilen är igensatt
Rengõr silen
4. Vatten på golvet
nära maskinen
Tilloppsslangens packning läcker
Byt packning och dra åt ordentligt
5. Maskinen
centrifugerar inte
Maskinen har ännu inte pumpat ut
vattnet
Vänta tills vattnet pumpats ut
Knappen för bortkoppling av centrifugering intryckt (inte i alla modeller)
Tryck ut knappen
Maskinen står inte vågrätt
Justera fötterna
Transportstöden har inte tagits bort
Tag bort stöden
Tvätten ojämnt fördelad i trumman
Fõrdela tvätten jämnt
1. Tvättprogrammen
fungerar inte
2. Maskinen tar inte in
vatten
3. Vattnet pumpas
inte ut
6. Kraftiga vibrationer
vid centrifugering
MASKINEN ÄR UTRUSTAD MED EN ELEKTRONISK CENTRIFUGERINGS-KONTROLL, SOM AVBRYTER
CENTRIFUGERING OM TVÄTTEN ÄR OJÄMNT FÖRDELAD I TRUMMAN. DETTA MINSKAR LJUD OCH VIBRATIONER
OCH FÖRLÄNGER MASKINENS LIVSLÄNGD.
OM CENTRIFUGERINGEN AVBRUTITS, FÖRDELA TVÄTTEN JÄMT I TRUMMAN OCH STARTA CENTRIFUGERINSPROGRAMMET PÅ NYTT.
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Candy serviceverkstad. Ange alltid maskinens modell, som
framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre kanten av påfyllningsöppningen.
Obs!
1 Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
- sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar sköljningens effekt
- efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna eller påverkar färgerna
- skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
- de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och orsakar skumbildning även
när de förekommer i små mängder
extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2 Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
69
DA
NO
KAPITEL 13
KAPITTEL 13
FEJL OG KONTROL LISTE
Hvis Deres CANDY vaskemaskine ikke fungerer til deres tilfredshed, kontroller da følgende punkter inden De
tilkalder service teknikker:
FEJL
FEJL RETNING
MULIG ÅRSAG
FEIL
ÅTGÄRDER
ÅRSAK
Støpselet ikke satt i
Sett i støpselet
Vaskemaskinen ikke slått på
Slå på bryteren
Tryk på STOP/START knappen
Strømmen gått
Kontroller
Ingen strøm til maskine
Kontroller måler
Sikring gått
Kontroller
Sikring sprunget
Kontroller Sikring
Døren i vaskemaskinen åpen
Lukk døren
Lågen ikke lukket
Kontroller
Se årsakene under feil 1
Kontroller
Se punkt 1
Kontroller punkt 1
Tilførselskranen skrudd av
skru på kranen
Programvælger stillet forkert
Vælg program igen
Afløbs slange bøjet eller knækket
sammen
Kontroller slange
Tidsuret feil innstilt
Still inn tidsuret riktig
Rett ut utløpsrøret
Kontroller filter
3. Vann kommer ikke
ut av
vakemaskinen
Utløpsrøret bøyd
Filter stoppet
Fremmedlegemer blokkerer filteret
Kontroller filteret
Der kan være valgt et program med
flydestop
Vælg program til udpumpning (Z)
Lekkasje fra pakningen mellom kranen
og tilførselsslangen
Skift pakningen og trekk slangen godt til
på kranen
4. Maskine står stille
Vandopvarmining
Vent 20 - 30 min.
4. Vann på gulvet
rundt
vaskemaskinen
5. Der løber vand ud
på guivet
Vandtilslutning ulæt
Kontroller hane
5. Sentrifugerer ikke
Maskinen er ikke ferdig med å tappe ut
vannet
Vent noen minutter til maskinen har
tappet ut vannet
Forket sæbe Højtskummende
Kontroller sæbe og mænge
Kontroller
Innstilt på “ingen sentrifugering” (gjelder
enkelte modeller)
Velg en innstilling med sentrifugering
Se punkt 3
Alt vandet er ikke pumpet ud
Vent 5 min.
Vaskemaskinen står ikke jevnt
Juster føttene på vaskemaskinen
Nogle modeller har knap for fravalg
af cent
Kontroller om knappen er aktiv
Transportsikringen ikke fjernet
Fjern transportsikringen
Tøyet ikke jevnt fordelt
Fordel tøyet jevnt
Maskinen står ikke vandret eller står ikke
fast
Juster forreste stilbare ben.
Transportbeslag er ikke afmonteret
Afmonteret transportbesla
Vasketøj er klumpet sammen
Kontroller sammen sætning og mænge
Hævertvirkning
Kontroller afløbs slange,
højde min 50 cm.
1. Maskinen starter
ikke. Ingen lys i
kontrol lampe
2. Der kommer ikke
vand i maskinen
3. Maskinen pumper
ikke vandet ud
6. Maskinen
centrifugerer ikke
7. Maskinen står
uroligt, under
centrifugering
8. Vandet løber ud,
mens maskinen
fyldes
Maskinen er ikke tændt eller stikket ikke
sat i
Sæt stikket i, og tænd
STOP/START knappen er ikke trykket ind
BEMÆRK:
DENNE MASKINE ER UDSTYRET MED ELEKTRONISK CENTRIFUGERINGS KONTROL. DET BETYDER AT HVIS
TØJET I MASKINEN ER I UBALLANCE NEDSÆTTES CENTRIFUGERINGS HASTIGHEDEN AUTOMATISK, OG
PÅ DEN MÅDE HINDRE AT VIBRATIONER SKAL SKADE MASKINEN.
Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Candy service. For hurtig service opgiv da
maskinens typenummer og serienummer, disse findes på typeskiltet bag lågerammen.
Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning for skylleeffekten, og
udvaskning af sæberester.
2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde skadeligt for tektstiler eller
farver.
70
1. Virker ikke på noe
program
2. Vann kommer ikke
inn i vaskemaskinen
6. Kraftige vibrasjoner
under
sentrifugering
MERK:
MASKINEN ER UTSTYRT MED EN ELEKTRONISK FØLER SOM STOPPER SENTRIFUGERINGEN
HVIS VASKETØYET ER SKJEVT FORDELT. DETTE REDUSERER STØY OG VIBRASJONER OG
FORLENGER MASKINENS LEVETID.
Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med et av Candy servicesentre. For best mulig service ber vi deg oppgi
vaskemaskinens modellnummer som finnes på typeskiltet eller garantibeviset.
Viktig
1 Bruk av miljøvennlige vaskemidler uten fosfater kan gi følgende virkninger:
- Avløpsvannet kan bli mer grumsete som følge av at det er zeolitt i vannet. Dette påvirker ikke effektiviteten
til skyllingen.
- Det kan være et hvitt pulver (zeolitt) på tøyet når vaskeprogrammet er over.
- Dette trenger ikke inn i stoffet og påvirker ikke fargen.
- Det kan være skum i det siste skyllevannet. Dette betyr ikke nødvendigvis at skyllingen ikke har vært
tilstrekkelig.
- De ikke-ioniske overflateaktive stoffene som finnes i vaskepulvere er ofte vanskelige å fjerne fra tøyet, og
kan selv i små mengder gi tydelige tegn pa skumdannelse.
- Det har ingen hensikt å gjennomføre flere skyllinger i slike tilfeller.
2 Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, gå gjennom kontrollene i feilsøkingstabellen før du tar kontakt med et
Candy-servicesenter.
71
FR
CHAPITRE 13
ANOMALIE
REMEDE
CAUSE
La fiche n’est pas introduite dans la
prise de courant
Brancher la fiche
L’interrupteur géneral n’est pas branché
Brancher l’interrupteur général
L’énergie électrique est coupée
Contróler
Les valves de l’installation électrique
sont défectueuses
Contróler
Portillon ouvert
Fermer le portillon
Voir cause 1
Contróler
Robinet de l’eau fermé
Ouvrir le robinet d’alimentation d’eau
Programmateur mal positionné
Positionner correctement le timer
Tuyau de vidange plié
Redresser le tuyau de vidange
Présence de corps étrangers dans le
filtre
Inspecter le filtre
4. Présence d’eau sur
le sol tout autour
de la machine
Fuite du joint se trouvant entre le robinet
et le tuyau de remplissage
Remplacer le joint et serrer à fond le
tube sur le robinet
5. La machine
n’essore pas
La machine n’a pas encore évacué
l’eau
Attendre quelques minutes et la
machine évacuera l’eau
La fonction “suppression d’essorage” est
introduite (exclusivement sur certains
modèles)
Relever la touche “exclusion
centrifugation”
La machine n’est pas à niveau
Régler les pieds
Les étriers de transport n’ont pas été
enlevés
Enlever les étriers de transport
La charge de linge n’est pas répartie
de façon uniforme
Répartir le linge de façon uniforme
1. Aucun
fonctionnement
sur n’importe quel
programme
2. Absence
d’alimentation
d’eau
3. L’eau n’est pas
évacuèe
6. De fortes vibrations
pendant la phase
de centrifugation
NOTE:
LA MACHINE EST DOTEE D’UN DISPOSITIF ELECTRONIQUE QUI EMPECHE LE DÉPART DE
L’ESSORAGE SI LES CHARGES SONT MAL REPARTIES ET LIMITE LES VIBRATIONS ET LE BRUIT DURANT
LE LAVAGE.
Si le mauvais fonctionnement persiste, adressez-vous au Centre d’Assistance Technique Candy; communiquez
le nom du modèle indiqué sur la plaquette se trouvant sur la carrosserie à l’intérieur du hublot ou sur le bulletin
de garantie.
En indiquant ces informations vous obtiendrez une intervention plus rapide et efficace.
1 L’utilisation des produits écologiques sans phosphates peut produire les effets suivants:
- L’eau de vidange du rinçage est trouble à cause de zéolites en suspension; l’efficacité du rinçage n’est
absolument pas compromis;
- Présence de poudre blanche (zéolites) sur le linge à la fin du lavage: cette poudre ne pénètre pas dans le
tissu et n’en altère pas la couleur;
- présence de mousse dans l’eau du dernier rinçage: elle ne signifie pas pour autant un mauvais rinçage;
- Les tensioactifs anioniques de la formule des produits pour machines à laver, s’enlèvent difficilement du linge
et, même en toute petite quantité, ils peuvent provoquer d’importants phénomènes de formation de mousse;
- L’exécution d’autres cycles de rinçage, en de tels cas, n’apporte aucun avantage.
2 Avant d’appeler le Centre d’Assistance technique Candy, si votre machine ne fonctionne pas, effectuer les
contrôles susmentionnés.
72
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
bog.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
Le constructeur décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d’imprimerie
contenues dans le présent mode d’emploi. Il se réserve en outre le droit d’apporter
toutes modifications qui se révèleraient utiles à ses propes produits sans pour autant
en compromettre les caractéristiques essentielles.
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan unionin direktiivin
2002/96/EY mukaisesti.
Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja
terveysvaikutukset, joita vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa.
Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan
se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen.
Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Den här enheten är märkt enligt det europeiska direktivet 2002/96/EC om återvinning av elutrustning
(Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att lämna produkten till återvinning kan du förhindra potentiella skador för människor och
miljö, som i annat fall kan uppstå genom felaktig hantering.
Symbolen på produkten anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. I stället bör den
lämnas till ett uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Följ de lokala förordningarna för avfallshantering.
Du kan få mer detaljerad information om hantering och återvinning av produkten hos kommunen,
på återvinningsanläggningen eller på produktens inköpsställe.
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om kasserte elektriske og
elektroniske produkter (WEEE).
Ved å forsikre deg om at dette produktet er avhendet på korrekt måte bidrar du til å hindre
potensielle skader på miljø og andres helse. Det kan få negative følger hvis en kvitter seg med
produktet på en uskikket måte.
Symbolet på apparatet viser at det ikke kan behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet
leveres til resirkuleringspunktet for elektrisk og elektronisk utstyr.
Avhending må skje i henhold til lokale miljøbestemmelser for avfallsdeponering.
For mer informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulasjon av dette produktet kan du
kontakte kommunen din, det nærmeste renholdsverket eller butikken hvor du kjøpte produktet.
Cet appareil est commercialisé en accord avec la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets
des équipements électriques et électroniques (DEEE).
En vous assurant que ce produit est correctement recyclé, vous participez à la prévention des
conséquences négatives sur l’environnement et la santé publique qui pourrait être causé par une
mise au rebut inappropriée de ce produit.
Le symbole sur ce produit indique qu’il ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit
être rapporté jusqu’à un point de recyclage des déchets électriques et électroniques.
La collecte de ce produit doit se faire en accord avec les réglementations environnementales
concernant la mise au rebut de ce type de déchets.
Pour plus d’information au sujet du traitement, de la collecte et du recyclage de ce produit, merci
de contacter votre mairie, votre centre de traitement des déchets ou le magasin où vous avez
acheté ce produit.
FI
SV
DA
NO
FR
07.07 - 41026079 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Denne maskine er markeret i overensstemmelse med det europæiske direktiv2002/96/EC
vedrørende elektrisk affald og elektronisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at forhindre eventuelle skadelige
konsekvenser for miljøet og helbredet, som ellers kan forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af
dette produkt.
Symbolet på produktet angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. I stedet
bør det overdrages til en genbrugsstation med henblik på genanvendelse af elektrisk og elektronisk
udstyr
Bortskaffelse bør ske i henhold til de lokale miljømæssige regler.
Du kan få yderligere oplysninger om håndtering, genskabelse og genanvendelse af dette produkt
ved at kontakte dit lokale rådhus, genbrugsstationen eller den forhandler, du købte produktet af.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising