Candy | LB CI100 T B | Candy LB CI100 T Y, LBCI100METAL, LB CI100 TR Manuale utente

Candy LB CI100 T Y, LBCI100METAL, LB CI100 TR Manuale utente
DA
FI
SV
NO
IT
Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Istruzioni per l’uso
CI 100 T
DA
SV
NO
IT
TILLYKKE
ONNITTELUMME !
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
GRATULERER
COMPLIMENTI
Med Deres nye maskine.
Denne vaskemaskine er
resultatet af mange års
forskning og udvikling, en
udvikling der i meget høj
grad er foregået i
samarbejde med brugerne.
Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut,
että et tyydy
kompromisseihin - haluat
vain parasta.
Genom att välja en
tvättmaskin från Candy har
Du visat att Du en
kvalitetsmedveten
konsument.
Ved å kjøpe en maskin fra
Candy, har du vist at bare
det beste er godt nok for
deg.
Con l’acquisto di questo
elettrodomestico Candy;
Lei ha dimostrato di non
accettare compromessi:
Lei vuole il meglio.
Med en Candy har De valgt
kvaliteten og fordelene ved
en maskine der teknologisk
er på forkant med
udviklingen.
Olemme iloisia
voidessamme esitellä Sinulle
tämän uuden pesukoneen,
joka on vuosia kestäneen
tutkimuksen ja alalla
saamamme pitkän
kokemuksen tulos. Tämän
olemme tehneet yhdessä
kuluttajien kanssa. Olet
valinnut tämän pesukoneen
laadun, kestävyyden ja
ainutlaatuiset ominaisuudet.
Vår nya tvättmaskin är
resultatet av Candys långa
erfarenhet på
vitvaruområdet och
kontakten med våra kunder.
Dess kvalitet och
oöverträffade egenskaper
kommer att vara till glädje i
många år framöver.
Candy er stolte over å
kunne presentere denne
nye vaskemaskinen,
resultatet av årelang
forskning og
markedserfaring i direkte
kontakt med kundene.
Denne maskinen gir dea
kvalitet, driftssikkerhet og
høy ytelse.
Candy é lieta di proporLe
questa nuova lavatrice
frutto di anni di ricerche e di
esperienze maturate sul
mercato, a contatto diretto
con i Consumatori. Lei ha
scelto la qualità, la durata e
le elevate prestazioni che
questa lavatrice Le offre.
Candy’s produktprogram
omfatter:
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner,
mikrobølgeov-ne, køleskabe
og frysere.
Candyn laajaan
kodinkonevalikoimaan
kuuluvat pesukoneet ,
astianpesukoneet, kuivaavat
pesukoneet, liedet,
mikroaaltouunit, erillisuunit ja
keittotasot sekä
kylmälaitteet.
I Candys omfattande
produktprogram finns
förutom tvättmaskiner även
en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare,
spisar, mikrovågsugnar,
ugnar och spishällar samt
kylskåp och frysar.
Candy kan også tilby et stort
utvalg av andre hvitevarer:
vaskemaskiner,
oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner med
tørketrommel, komfyrer,
mikrobølgeovner,
tradisjonelle stekeovner og
komfyrtopper, kjøleskap og
frysebokser.
Candy Le propone inoltre
una vasta gamma di
elettrodomestici: lavatrici,
lavastoviglie, lavasciuga,
cucine, forni a microonde,
forni e piani di cottura,
frigoriferi e congelatori.
Spørg hos Deres lokale
forhandler efter Candy’s
produktkatalog.
Lue tämä käyttöohje
huolellisesti. Saat tärkeätä
tietoa pesukoneesi oikeasta
asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta sekä neuvoja
koneesi hyödyntämisestä
parhaalla mahdollisella
tavalla.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den
innehåller viktig information
om installation, användning
och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom
ges en del tips om hur
tvättmaskinens kapacitet
skall utnyttjas på bästa sätt.
Be din lokale forhandler om
den komplette katalogen
over Candy-produkter.
Chieda al Suo Rivenditore
il catalogo completo dei
prodotti Candy
Les denne bruksanvisningen
nøye, da den inneholder
viktige opplysninger om
sikker installasjon, og nyttig
informasjon om bruk og
vedlikehold av
vaskemaskinen for å få best
mulig resultat.
La preghiamo di leggere
attentamente le avvertenze
contenute nel presente
libretto in quanto forniscono
importanti indicazioni
riguardanti la sicurezza di
installazione, d’uso, di
manutenzione e alcuni utili
consigli per il migliore utilizzo
della lavatrice.
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
Ta godt vare på denne
bruksanvisningen slik at du
lett kan finne den senere.
Conservi con cura questo
libretto per ogni ulteriore
consultazione.
För service kontaktas någon
av Candys auktoriserade
serviceverkstäder. Ange
alltid maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa
uppgifter finner Du på
typskylten vid
påfyllningsöppningen.
Nårdu tar kontakt med oss
eller et av våre
servicesentre, oppgi alltid
modellnummeret og
Gnummeret (hvis dette
finnes) for apparatet, se
typeskiltet.
Quando comunica con la
Candy o con i suoi centri di
assistenza citi sempre il
Modello, il n° e il numero G
(se c’è). Praticamente tutto
ciò che é citato nel
riquadro.
Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
brug. Instruktionsbogen giver
vigtig information vedr.
Installation, brug og
vedligeholdelse af
maskinen.
Säilytä tämä käyttöohje
koneen läheisyydessä
myöhempää käyttöä
varten.
Gem denne instruktionsbog,
den er god at have ved
fremtidige tvivls spørgsmål.
Tarvitessasi huoltoa, ota
yhteyttä valtuutettuun
Candy - huoltoon ja ilmoita
aina koneen tyyppi ,
valmistusnumero ja Gnumero (mahdollinen versionumero). Nämä tiedot
löytyvät koneen
arvokilvestä, joka sijaitsee
täyttöaukon yläreunassa.
Ved kontakt til Candy’s
Servicecenter, bedes De
venligst opgive maskinens
Model. Nr. og G. Nr. Disse
numre findes på typeskiltet,
(se tegn.).
2
FI
3
DA
4
FI
INDHOLD.
SISÄLLYSLUETTELO
Introduktion.
Johdanto
Modtagelse og udpakning.
Yleistä toimituksesta
Garantibestemmelser.
KAPITEL
KAPPALE
AVSNITT
KAPITTEL
CAPITOLO
SV
NO
IT
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INNHOLD
INDICE
Inlednig
Innledning
Prefazione
1
Allmänt
Generelt om levering
Note generali alla consegna
Takuu
2
Garanti
Garanti
Garanzia
Sikkerhedsregler .
Turvallisuusohjeita
3
Säkerhetsanvisningar
Sikkerhetsregler
Prescrizioni di sicurezza
Tekniske data.
Teknisiä tietoja
4
Tekniska data
Tekniske data
Dati tecnici
Opstilling og Installation.
Käyttöönotto ja asennus
5
Idrifttagning och installation
Montering og oppstarting
Messa in opera, installazione
Beskrivelse af funktioner.
Ohjaustaulu
6
Manöverpanel
Bruksanvisning
Descrizione comandi
Sæbe skuffen.
Pesuainekotelo
7
Tvättmedelsbehållare
Beholder for vaskemiddel
Cassetto detersivo
Valg af program
Ohjelman valinta
8
Programval
Valg av
program/temperatur
Selezione
Gode råd vedr. vask
Pyykin käsittely
9
Hantering av tvätt
Produktet
Il prodotto
Program oversigt.
Ohjelmataulukko
10
Programtabell
Tabell over
vaskeprogrammer
Tabella programmi
Sådan bruges maskinen.
Pesu
11
Tvätt
Vasking
Lavaggio
Vedligeholdelse og
rengøring.
Puhdistus ja hoito
12
Rengöring och skötsel
Rengjøring og rutinemessig
vedlikehold
Pulizia e manutenzione
ordinaria
Fejl søgnings skema.
Tarkastuslista
13
Checklista
Feilsøking
Ricerca guasti
5
DA
FI
SV
NO
IT
KAPITEL 1
KAPPALE 1
AVSNITT 1
KAPITTEL 1
CAPITOLO 1
MODTAGELSE OG
UDPAKNING.
YLEISOHJEITA
TOIMITUKSESTA
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
GENERELT OM
LEVERING
NOTE GENERALI
ALLA CONSEGNA
Ved modtagelse af
maskinen bør De kontrollere
at følgende dele medfølger:
Tarkista, että pesukoneen
mukana ovat seuraavat
varusteet :
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
Ved levering, kontroller at
det følgende er inkludert:
Alla consegna controlli che
con la macchina ci siano:
A) INSTRUKTIONSBOG
A) KAYTTÖOHJE
A) BRUKSANVISNING
A) BRUKSANVISNING
A) MANUALE
D’ISTRUZIONE
B) ADRESSE OG TELEFON
NUMMER PÅ CANDY
SERVICE. (STÅR I
INSTRUKTIONS
BOGEN).
B) HUOLTOLIIKELUETTELO
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
B) ADRESSER FOR
KUNDESERVICE
B) INDIRIZZI DI
ASSISTENZA
C) GARANTISEDEL
C) GARANTIBEVIS
C) CERTIFICATI DI
GARANZIA
D) PLUGG
D) PLUGG
D) TAPPO
E) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
E) RØR TIL UTLØPSSLUK
E) CURVA PER TUBO
SCARICO
F) BEHÅLLARE FÖR
FLYTANDE TVÄTTMEDEL
F) BEHOLDER FOR
FLYTENDE
VASKEMIDDEL
F) BACINELLA DETERSIVO
LIQUIDO
G) “32 MINUTERS-MÅTT”
G) “32 MINUTTERS
LYNVASK”
G) MISURATORE
DETERSIVO
PROGRAMMA 32’
EUROPE
Dovunque
tu sia.
C) GARANTI
CERTIFIKATER. (SKAL
IKKE BRUGES I DK).
C) TAKUUKORTTI
A
B
SPEDIRE
D) DÆKPLADE.
D) TULPPA
E) BØJNING FOR
AFLØBSSLANGE.
E) POISTOLETKUN PIDIKE
F) BEHOLDER FOR
FLYDENDE SÆBE.
F) NESTEMÄISEN
PESUAINEEN KAUKALO
G) “32 MINUTTERS
LYNVASK”
G) PIKAOHJELMAN
PESUAINEKAUKALO
GEM DISSE TING
6
C
D
E
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
SÄILYTÄ NÄMÄ
HUOLELLISESTI
Tarkista myös, että pesukone
ei ole vahingoittunut
kuljetuksessa. Mikäli
kuljetusvaurioita on, ota
välittömästi yhteyttä
jälleenmyyjään.
F
G
'
2
3
Kontroller at maskinen ikke
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
importør.
TRATTENERE
Kontrollera också, att
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
OPPBEVAR DISSE PÅ ET
TRYGT STED
Kontroller også at maskinen
ikke har blitt skadet under
transporten. Hvis dette har
skjedd, ta kontakt med
nærmeste Candy-senter.
CONSERVATELI
e controlli che non abbia
subito danni durante il
trasporto, in caso contrario
chiami il centro Candy più
vicino.
7
DA
FI
SV
NO
IT
KAPITEL 2
KAPPALE 2
AVSNITT 2
KAPITTEL 2
CAPITOLO 2
GARANTI
BESTEMMELSER.
TAKUU
GARANTI
GARANTI
GARANZIA
Denne maskine er omfattet
af et års fabriksgaranti.
Tälle laitteelle annetaan
yhden vuoden takuu radioja
kodinkonealan yleisten
takuuehtojen mukaisesti.
Takuu koskee rakenne-,
valmistus ja raaka-ainevikoja
ja niiden aiheuttamia
korjauskustannuksia.
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
allmänna garantivillkor, som
gäller för radio- och
hushallsmaskinbranschen.
Garantin omfattar
reparationskostnader för
skador som konstruktions-,
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
Maskinen leveres med et
garantibevis som gir deg rett
til å gjøre gratis bruk av vår
tekniske assistanse.
L’apparecchio é
corredatoda un certificato
di garanzia che Le permette
di usufruire gratuitamente
del Servizio di Assistenza
Tecnica, salvo l’addebito di
un diritto fisso di chiamata,
per il periodo di un anno
dalla data d’acquisto.
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
☎ 199. 123. 123
Deres købskvittering er Deres
garantibevis.
Købskvitteringen skal
forevises ved Service besøg.
Ved kontakt til Candy
Service, skal De opgive
maskinens Model. Nr. - G. Nr. N Nr. samt Købsdato.
Päivämäärållä varustettu
yksilöity ostokuitti toimii
takuukorttina. Varmistaaksesi
kuitin säilymisen, liitä se esim.
niittaamalla tähän
käyttöohjeeseen.
Ett daterat och specificerat
inköpskvitto gäller som
garantisedel. Häfta fast
kvittot vid briksanvisningen,
så att det inte tappas bort.
Husk å sende inn del A av
garantibeviset innen 10
dager fra kjøpsdatoen.
Ricordi di spedire la parte A
del certificato di garanzia,
per la necessaria convalida
entro10 giorni dalla data di
acquisto.
Fyll ut del B og oppbevar den
på et trygt sted, slik at du om
nødvendig kan vise den fram
ved garantikrav. Ta også vare
på kvitteringen fra
forhandleren.
La parte B dovrà essere da
Lei conservata,
debitamente compilata, per
essere esibita al Servizio
Assistenza Tecnica, in caso
di necessità di intervento,
insieme alla ricevuta fiscale
rilasciata dal rivenditore al
momento dell’acquisto.
De skal altså ikke udfylde og
returnere de medfølgende
garantikort.
8
9
DA
FI
SV
NO
KAPITEL 3
KAPPALE 3
AVSNITT 3
KAPITTEL 3
CAPITOLO 3
SIKKERHEDS
REGLER.
TURVALLISUUSOHJEITA
SÄKERHETSANVISNINGAR
SIKKERHETSREGLER
PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA
VIGTIGT:
VEDR. RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
● Fjern stikket fra kontakten,
eller afbryd kontakten. Hvis
kontakten ikke kan afbrydes,
afbrydes strømmen på
hovedkontakten, ved
måleren.
HUOM ! MUISTA
PUHDISTUKSEN JA
HOIDON YHTEYDESSÄ
OBS!VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
VIKTIG: MÅ FØLGES VED
ALL RENGJØRING OG ALT
VEDLIKEHOLD
● Irrota pistotulppa
ATTENZIONE:
PER QUALSIASI
INTERVENTO DI PULIZIA
E MANUTENZIONE
DELLA LAVATRICE
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
● Trekk ut støpselet.
● Tolga la spina.
● Sulje vesihana
● Stäng vattenkranen.
● Skru av vanntilførselen.
● Chiuda il rubinetto
dell’acqua.
● Kaikki Candy pesukoneet
ovat maadoitettuja. Tarkista
sähköliitännän maadoitus.
● Alla Candy maskiner är
● Alle Candy-maskiner er
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
jordet. Påse at maskinen
tilkoples jordet kontakt. Tilkall
en autorisert elektriker for å
ordne tilkoplingen hvis dette
ikke er mulig.
● La Candy correda tutte le
sue macchine di messa a
terra. Si assicuri che
l’impianto elettrico sia
provvisto di messa a terra in
caso contrario richieda
l’intervento di personale
qualificato.
MEGET VIGTIGT
Det stik der er monteret fra
fabrikken, skal udskiftes med
et trebenet stik, der
indeholder jord, eller kobles
direkte til jordet afbryder.
Maskinen skal tilkobles af
aut. El-Installatør. Fabrikant
og Importør kan ikke drages
til ansvar for skader, opstået
som følge af forkert opstilling
eller tilslutning.
Tämä tuote täyttää
Direktiivin 89/336/EEC,
73/23/EEC mukaiset
määräykset ja myöhemmät
muutokset.
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC och senare
ändringar.
Dette apparatet
oppfyller betingelsene i
direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC med senere
endringer
Apparecchio
conforme alle Direttive
Europee 89/336/CEE,
73/23/CEE e successive
modifiche.
● Älä kosketa laitetta kun
olet märkä tai paljain jaloin.
● Vidrör inte maskinen om
Du är våt eller barfota.
● Ta ikke på maskinen med
våte eller fuktige hender
eller føtter.
● Non tocchi l’apparecchio
con mani, piedi bagnati o
umidi.
Denne maskine
opfylder EEC Direktiv 89/336,
73/23 med efterfølgende
ændringer.
● Älä käytä kosteissa tiloissa
jatkojohtoja .
● Använd inga skarvsladdar
● Bruk ikke maskinen hvis du
er barføtt.
● Non usi l’apparecchio a
piedi nudi.
● Unngå om mulig å bruke
skjøteIedninger i våtrom, og
vis ekstrem forsiktighet hvis
dette ikke er til å unngå.
● Non usi, se non con
particolare cautela,
prolunghe in locali adibiti a
bagno o doccia.
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
ADVARSEL: UNDER
VASKEPROGRAMMET
KAN VANNET NÅ EN
TEMPERATUR PÅ OPPTIL
90 °C.
ATTENZIONE:
DURANTE IL LAVAGGIO
L’ACQUA PUO’ ANDARE
A 90°C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
● Før du åpner døren til
vaskemaskinen, påse at det
ikke er vann igjen i
trommelen.
● Luk for maskinens
vandtilførsel.
● Alle elektriske apparater
skal jordforbindes, jævnfør
stærk strøms reglementet.
Forvis Dem om at Deres
apparat er jordforbundet.
Skulle det ikke være
tilfældet, kontakt da en Aut.
El-Installatør.
90° C
i badrum och våtutrymmen.
● Maskinen må ikke
udsættes for vandstænk eller
fugt.
● Brug ikke
forlængerledninger i fugtige
rum.
ADVARSEL:
UNDER VASK KAN
VANDET BLIVE OP TIL 9O
GRADER VARMT.
● Før lågen åbnes, bør det
kontrolleres at der ikke er
vand i maskinen.
10
IT
HUOM! PESUN AIKANA
VEDEN LÄMPÖTILA VOI
NOUSTA 90°C:een.
● Ennen luukun
aukaisemista tarkista, että
rummussa ei ole vettä.
● Prima di aprire l’oblò si
assicuri che non vi sia
acqua nel cestello.
11
DA
FI
SV
NO
● Brug ikke adaptere, eller
multistik.
● Älä käytä adapteria tai
● Anslut inte maskinen till
● Bruk ikke adaptere eller
● Non usi adattatori o spine
haaroituspistorasiaa.
adapter eller skarvdosor.
“tjuvkontakter.
multiple
● Lad ikke børn betjene
maskinen, uden behørigt
opsyn.
● Älä anna lasten leikkiä
● Låt inte barn använda
● Maskinen må ikke brukes
● Non permetta che
sähkölaitteilla.
maskinen.
av barn eller ukyndige uten
nødvendig tilsyn.
l’apparecchio sia usato dai
bambini o da incapaci,
senza sorveglianza.
● Træk aldrig i apparatets
ledning, hverken for at
trække stikket ud af
kontakten, eller for at flytte
maskinen.
● Irrottaessasi pistotulppaa
● Håll i stickkontakten när Du
● Trekk alltid i selve støpselet,
● Non tiri il cavo di
älä koskaan vedä johdosta
tai itse laitteesta vaan tartu
pistotulppaan.
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
ikke i ledningen eller
vaskemaskinen.
alimentazione, o
l’apparecchio stesso, per
staccare la spina dalla
presa di corrente.
● Efterlad ikke maskinen
udsat for regn, eller direkte
sol.
● Älä sijoita pesukonetta
● Utsätt inte maskinen för
● La ikke vaskemaskinen bli
● Non lasci esposto
ulkotiloihin
vädrets makter (regn, sol
etc.).
utsatt for regn, sol eller andre
værpåvirkninger.
l’apparecchio ad agenti
atmosferici (pioggia, sole,
ecc...).
● Hvis apparatet skal flyttes,
løft da aldrig i knapper og
sæbeskuffe.
● Älä nosta konetta
● Håll inte i vreden eller
● Løft aldri vaskemaskinen
● In caso di trasloco non la
kytkimistä tai
pesuainekaukalosta.
tvättmedelsbehållaren när
Du lyfter maskinen.
etter knappene eller
vaskemiddelbeholderen.
sollevi mai dalle manopole o
dal cassetto del detersivo.
● Ved transport, læn da ikke
maskinens front imod
sækkevogn. el. lign.
● Kuljetuksen aikana
● Tvättmaskinen för inte
● Ved transport må ikke
● Durante il trasporto non
pesukone ei saa nojata
luukkua vasten.
transporteras så att den lutar
mot luckan.
vaskemaskinens dør lenes
mot transporttrallen.
appoggi mai l’oblò al
carrello.
Vigtig:
Hvis maskinen skal stå på et
tæppe, pas da på ikke at
blokere for ventilation under
maskinen.
Tärkeää!
Pesukonetta sijoitettaessa on
pidettävä huoli, että koneen
pohjassa olevia
ilmankiertoaukkoja ei tukita
esim. matolla.
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
Viktig!
Hvis vaskemaskinen
plasseres oppå et
teppegulv, må man påse at
luftventilene i bunnen ikke
blir blokkert.
Importante!
Nel caso si installi
l’apparecchio su un
pavimento ricoperto da
tappeti o con moquette, si
deve fare attenzione che le
aperture di ventilazione alla
base dell’apparecchio non
vengano ostruite.
● Om maskinen går sönder
● Vær alltid to personer ved
● Sollevarla in due persone
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök
inte öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en
auktoriserad Candy
serviceverkstad. En sakkunnig
service garanterar en säker
funktion.
løfting av vaskemaskinen,
som vist på tegningen.
come illustrato in figura.
● Hvis vaskemaskinen er
● In caso di guasto e/o di
defekt, eller ikke virker som
den skal, slå av maskinen,
steng vanntilførselen og gjør
ingen inngrep i maskinen. Ta
kontakt med en Candyrepresentant ved eventuelle
reparasjoner, og bruk
originale Candyreservedeler. Hvis ikke, kan
sikkerheten ved maskinen bli
redusert.
cattivo funzionamento
dell’apparecchio, lo
spenga, chiuda il rubinetto
dell’acqua e non
manometta
l’elettrodomestico. Per
l’eventuale riparazione si
rivolga solamente a un
centro di Assistenza Tecnica
Candy e richieda l’utilizzo di
ricambi originali.
Il mancato rispetto di
quanto sopra può
compromettere la sicurezza
dell’apparecchio.
● När maskinen lyfts behövs
● Koneen nostossa on
tarpeen kaksi henkilöä kuten
kuvassa.
● Hvis maskinen skal flyttes
● Mikäli kone on
eller løftes, sørg da for at
være to personer, som vist
på ill.
epäkunnossa eikä toimi
moitteettomasti , katkaise
virta verkkokytkimestä, sulje
vesihana äläkä yritä avata
luukkua väkivalloin. Ota
yhteyttä valtuutettuun Candy
- huoltoon . Näin varmistat
koneen asianmukaisen
huollon ja turvallisen käytön.
● Hvis maskinen går i stå
eller ikke virker korrekt. Følg
instruktionerne i afsnittet
Fejlsøgning. Hvis dette ikke
hjælper kontakt de Aut.
Candy Service.
Reparationer skal altid
udføres af Aut, Candy
Service center. Anvend altid
originale reservedele. I
modsat fald bortfalder
enhver form for garanti fra
Fabrikant og Importør.
MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN
OHJEIDEN VASTAISESTI TAI
HUOLIMATTOMASTI, VASTUU
SYNTYVISTÄ ESINE- JA
HENKILÖVAHINGOISTA
(TUOTEVAHINGOT) LANKEAA
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄLLE.
det två personer som på
bilden.
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
● Dersom strømledningen (til
● En maskin som inte längre
● Hvis ledningen (til
● Käytöstä poistettu kone
strømnettet) beskadiges,
skal den erstattes med en
bestemt ledning, som kan
købes hos et autoriseret
servicecenter.
saattaa olla vaarallinen esim.
lasten leikeissä. Huolehdi, ettei
koneen sisälle voi jäädä
lukituksi esim. poistamalla
luukku.
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
● Skulle sladden för
● Mikäli virtajohto on
vioittunut ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
12
IT
strømnettet) skades, må den
erstattes med en bestemt
ledning som kan fåes hos et
autorisert.
● Se il cavo di alimentazione
risultasse danneggiato,
dovrà essere sostituito da un
cavo speciale disponibile
presso il servizio di Assistenza
Tecnica.
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa
hos serviceverkstaden.
13
DA
KAPITEL 4
FI
SV
KAPPALE 4
AVSNITT 4
NO
KAPITTEL 4
IT
CAPITOLO 4
54 cm
85 cm
60 cm
14
KAPACITET
TÄYTTÖMÄÄRA MAX. KUIVAA
PYYKKIÄ
kg
5
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
MAX VASKEMENGDE
TØRRVASK
CAPACITA’ DI BIANCHERIA
ASCIUTTA
VANDSTAND NORMAL
VEDEN NORMAALIMÄÄRÄ
/TÄYTTÖ
l
8÷15
NORMAL VATTENMÄNGD
NORMALT VANNIVÅ
ACQUA
LIVELLO NORMALE
TILSLUTNINGS
LIITÄNTÄTEHO
W
2150
ANSLUTNINGSEFFEKT
FULL EFFEKT
POTENZA
ASSORBITA
ENERGI FORBRUG
(PROG. 1)
ENERGIANKULUTUS
(OHJELMA 1)
kWh
1,75
ENERGIFÖRBRUKNING
(PROGRAM 1)
STRØMFORBRUK
(PROG. 1)
CONSUMO DI ENERGIA
(PROG. 1)
FORSIKRING (Amp.)
TARVITTAVA SULAKE
A
10
SÄKRING
SIKRING I STRØMTILFØRSELSKRETSEN AMPERE
AMPERE DEL
FUSIBILE DELLA RETE
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED (Omd/min)
LINKOUSTEHO
kierr/min.
1000
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
OMDREININGSTALL
SENTRIFUGE
GIRI DI
CENTRIFUGA
VANDTRYK.
TARVITTAVA VEDENPAINE
MPa
min. 0,05
max. 0,8
VATTENTRYCK
VANNTRYKK
PRESSIONE NELL’IMPIANTO
IDRAULICO
DRIFT SPÆNDING
TULO JÄNNITE
V
230
SPÄNNING
STRØMSPENNINGEN
TENSIONE
15
DA
SV
NO
IT
KAPITEL 5
KAPPALE 5
AVSNITT 5
KAPITTEL 5
CAPITOLO 5
OPSTILLING OG
TILSLUTNING.
KÄYTTÖÖNOTTO
ASENNUS
IDRIFTTAGNING
INSTALLATION
MONTERING OG
OPPSTARTING
MESSA IN OPERA
INSTALLAZIONE
Flyt maskinen tæt til dens
endelige placering, uden
transportkasse.
Poista pakkausalusta ja siirrä
kone lähelle lopullista
sijoituspaikkaa.
Tag bort
förpackningsunderlaget och
ställ maskinen i närheten av
dess slutliga plats.
Flyt maskinen tæt til dens
Flytt maskinen uten
transportsikringen til et sted
nær der hvor den skal stå.
Porti la macchina vicino al
luogo di utilizzo senza il
basamento dell’imballo.
Klip binderen der holder
slangerne over.
Katkaise johtojen nippuside.
Kapa bandet kring
slangarna.
Kutt klemmene som fester
røret.
Tagli le fascette fermatubo
Afmonter centerskruen (A),
Afmonter de fire skruer (B),
og fjern tvær stiveren (C).
Irrota keskimmäinen ruuvi
(A) sekä 4 reunassa olevaa
ruuvia (B) ja poista
kuljetustuki (C).
Lossa den mellersta skruven
(A) och de 4 skruvarna i
kanten (B) och tag bort
transportstödet (C).
Skru ut skruen i midten (A),
de 4 skruene på siden (B) og
fjern tverrstykket (C).
Svitare la vite centrale (A);
svitare le 4 viti laterali (B) e
rimuovere la traversa (C).
Læn maskinen fremover, og
fjern de to plastik poser der
indeholder polystyren
blokkene, ved at tage fat og
trække nedad.
Kallista konetta eteenpäin.
Vedä ulos styroksia sisältävät
muovipussit koneen alta.
Luta maskinen framåt. Tag
bort plastpåsarna med
polystyren på sidorna
genom att dra nedåt.
Vippmaskinen litt forover.
Trekk av plastposene som
inneholder de to
isoporblokkene på siden ved
å trekke dem nedover.
Inclinare la macchina in
avanti e sfilare i sacchetti in
plastica che contengono i
due blocchetti in polistirolo
posti sui 2 lati tirando verso il
basso.
Monter dækpladen i hullet
bag på maskinen, som vist
på tegningen. Dækpladen
findes i konvolutten inden i
maskinen.
Peitä reikä mukana
toimitetulla tulpalla.
Täck över hålet med den
medföljande pluggen.
Lukk åpningen ved hjelp av
pluggen som følger med i
posen med
bruksanvisningen.
Richiudere il foro utilizzando
il tappo contenuto nella
busta istruzioni.
ADVARSEL:
INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
VÆRE FARLIGT FOR
MINDRE BØRN, OG BØR
FJERNES UMIDDELBART
EFTER UDPAKNING.
16
FI
VAROITUS:
ÄLÄ JÄTÄ
PAKKAUSMATERIAALIA,
ERITYISESTI MUOVIA
LASTEN ULOTTUVILLE.
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
ADVARSEL:
EMBALLASJEN MÅ
OPPBEVARES
UTILGJENGELIG FOR
BARN, DA DEN KAN
VÆRE FARLIG.
ATTENZIONE:
NON LASCI ALLA
PORTATA DI BAMBINI
GLI ELEMENTI
DELL’IMBALLAGGIO IN
QUANTO POTENZIALI
FONTI DI PERICOLO.
17
DA
FI
SV
NO
IT
Montér den porøse
bundplade som vist på
tegningen.
Kiinnitä aaltomainen
pohjalevy koneen pohjaan
kuvan mukaisesti.
Montera den räfflade,
porösa bottenplattan som
bilden visar.
Fest den korrugerte
bunnplaten som vist på
figuren.
Applichi il foglio di polionda
sul fondo come mostrato in
figura.
Forbind tilgangs slangen til
hanen.
Liitä tulovesiletku
vesihanaan.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
Kopl vannrøret til kranen.
Allacci il tubo dell’acqua al
rubinetto.
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
VIKTIG: SKRU IKKE PÅ
VANNET.
VIGTIGT:
LUK IKKE OP FOR
HANEN.
TÄRKEÄÄ!
ÄLÄ AVAA
VESIHANAA VIELÄ.
ATTENZIONE:
NON APRA
IL RUBINETTO
Placer maskinen der hvor
den permanent skal
stå.Placer afløbs slangen
over kanten på vasken eller
badekarret, pas på at
slangen ikke vrider eller er
knækket sammen.
Siirräpesukone seinän
viereen. Tarkista, että letkut
eivät ole taitteilla.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns veck på
slangen.
Plasser vaskemaskinen opp
mot veggen. Hekt
utløpsrøret til kanten av
badekaret, og påse at det
ikke er noen knekker eller
innsnevringer pa røret.
Accosti la lavatrice al muro
facendo attenzione che
non vi siano curve o
strozzature, allacci il tubo di
scarico al bordo della
vasca.
Det er endnu bedre at
forbinde afløbet til en fast
installation. Røret som
slangen skal hægtes i skal
have en diameter der er
større end selve afløbs
slangen. Højden på den
faste Installation skal vare
min. 60 cm over sulvet.
For at undgå at slangen
knækker, kan denne
monteres i den
medfølgende bøjning.
Poistoletku kiinnitetään
kiinteään viemäriputkeen ,
vedenjuoksuputkeen tai
ripustetaan pesualtaan
reunaan.
Vedenjuoksuputken
halkaisijan on oltava
suurempi kuin poistoletkun.
Kaikissa asennustavoissa on
tarkistettava, etta
poistoputki on vähintään 50
cm lattiapinnan yläpuolella.
Tarvittaessa voidaan
käyttää apuna koneen
mukana toimitettua
letkunpidikettä.
Avloppsslangen ansluts till
ett fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens.
Oberoende av
installationssätt, skall
avloppsslangens utlopp
vara placerat minst 50 cm
över golvet. Vid behov kan
den medföljande styva
slanghållaren användas.
Det er best a kople
utløpsrøret til et fast utløp
med større diameter enn
utløpsrøret og en høyde pa
minst 50 cm. Bruk om
nødvendig plastrøret som
følger med.
o meglio a uno scarico fisso;
altezza minima 50 cm, di
diametro superiore al tubo
della lavatrice.
In caso di necessità utilizzare
la curva rigida in dotazione.
NO
NO
=
50 cm.
18
19
DA
20
FI
Den Danske programoversigt
anbringes bag klappen (R)
på sæbeskuffen (A).
Kiinnitä pesuohjelmatarra
pesuainekaukalon (A)
läppään (R).
Juster maskinen med de
forreste ben.
Säädä kone suoraan
etujalkojen avulla.
a) Contra møtrikken løsnes.
a) Avaa lukitusmutteri
kiertämällä myötäpäivään.
SV
A
B
NO
IT
Fäst dekalen med
tvättprogram på klaffen (R) i
tvättmedelsbehällaren (A).
Kontroller at programtavlen
montert på maskinen er på
riktig språk, og erstatt den
hvis nødvendig med det
riktige kortet, som er levert
sammen med maskinen.
Applichi la legenda adesiva
in dotazione nella lingua
appropriata all’interno del
ribaltino (R) del cassetto
detersivo (A).
Justera maskinen så att den
står rakt med hjälp av
framfötterna.
Reguler føttene foran slik at
maskinen står jevnt.
Livelli la macchina con i
piedini anteriori.
a) Öppna låsmuttrarna
genom att vrida dem
medurs.
a) Drei mutteren med
urviserne for å løsne
justeringsskruen.
a) Girare in senso orario il
dado per sbloccare la vite
del piedino.
b) Justera maskinen så att
den står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
b) Drei foten for a heve eller
senke den til den star solid
på gulvet.
b) Ruotare il piedino e farlo
scendere o salire fino ad
ottenere la perfetta
aderenza al suolo.
b) Drej de justerbare ben
indtil maskinen står plant og
fast.
b) Säädä kone suoraan
säatöjalkojen avulla. Tarkista
suoruus vesivaa’alla.
c) Spænd contra møtrikken
igen.
c) Lukitse säätöjalat
kiertämällä lukitusmutterit
vastapäivään koneen
pohjaan asti.
c) Lås fötterna och dra åt
låsmuttrarna moturs mot
maskinens botten.
c) Lås foten i stilling ved å
skru fast igjen mutteren ved
å dreie mot urviserne.
c) Bloccare infine il piedino
riavvitando il dado in senso
antiorario, fino a farlo
aderire al fondo della
lavatrice.
Kontroller at maskinens
ON/OFF knap ikke er
aktiveret.
Varmista, ettei
käynnistyskytkin (C) ole
alaspainettuna.
Se till att Start/Stoppknappen (C) inte är intryckt.
Se etter at av/på-knappen
(C) ikke er trykket inn.
Si assicuri che il pulsante
Marcia/Arresto (C) non sia
premuto.
Kontroller at
programvælgeren står på
“0” , og at lågen er lukket.
Varmista, että kaikki kytkimet
ovat O - asennossa ja luukku
on suljettuna.
Kontrollera att alla knappar
är i O-läge och luckan
stängd.
Se etter at alle bryterne står
pa “O” og at
vaskemaskinens dør er
lukket.
Si assicuri che tutte le
manopole siano in posizione
“0” e l’oblò sia chiuso.
Forbind maskinen til ElInstallation.
Laita pistotulppa
pistorasiaan.
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
Sett støpselet i kontakten.
Inserisca la spina.
Tryk startknappen “C” ind.
Når knappen trykkes ind skal
kontrollampen “G” tænde.
Hvis lampen ikke tænder,
følg da instruktionerne i
afsnittet fejlsøgning.
Painamalla käynnistyskytkin
alas syttyy käynnin
merkkivalo. Mikäli näin ei
tapahdu , katso
“tarkistuslistasta “.
När Start/Stopp-knappen
trycks in tänds signallampan.
Om så inte sker, se på
checklistan.
Trykk på startknappen (C).
En lampe (G) viser at
maskinen er pa. Hvis denne
lampen ikke lyser, se
kapittelet “Feilsøking”.
Quindi prema il tasto START
(C), si accenderà la spia di
funzionamento corrente
inserita (G), se non si
accende veda ricerca
guasti.
C
21
DA
FI
KAPITEL 6
SV
KAPPALE 6
NO
IT
AVSNITT 6
KAPITTEL 6
CAPITOLO 6
MANÖVERPANEL
KONTROLLPANEL
COMANDI
R
A
22
B CD E F
G
H
L
I
FUNKTIONS OVERSIGT
OHJAUSTAULU
Sæbe skuffe
Pesuainekotelo
A
Tvättmedelsbehållare
Beholder for vaskemiddel
Cassetto detersivo
Knap for lågeåbning
Luukunaukaisu kytkin
B
Lucköppningsknapp
Knapp for åpning av dør
Tasto apertura oblò
Tænd/sluk knap
Käynnistyskytkin
C
Start/Stopp-knapp
Av/på-knapp
Tasto marcia arresto
Ekstra skyl
Lisähuuhtelu kytkin
D
Knapp för extra sköljning
Knapp for ekstra skylling
Tasto super risciacquo
Knap for skylle stop
Huuhtelupysäytys kytkin
E
Knapp för sköljstopp
Knapp for skyllestopp
Tasto stop con acqua in
vasca
Lynvask-knap
Super Rapid-painike
F
Snabbknapp “super rapid”
Lynvask-knapp
Tasto Super Rapido
Kontrol lampe for drift
Käynnin merkkivalo
G
Signallampa
Varsellampe for “på”
Segnalazione luminosa di
funzionamento
Knap for variabel
centrifugerings hastighed
Linkousnopeuden valitsin
H
Knapp för val av
centrifugeringshastighet
Regulering av
sentrifugeringshastighet
Manopola di regolazione
velocità
Variabel termostat
Lämpötilanvalitsin
I
Temperaturväljare
Innstilling av
vasketemperatur
Manopola di regolazione
della temperatura di lavaggio
Timer knap for valg af
program
Ohjelmanvalitsin
L
Programväljare
Tidsur for vaskeprogrammer
Manopola programmi di
lavaggio
Klap
Läppä
R
Klaff
Programtavlen
Ribaltino
23
DA
BESKRIVELSE AF
FUNKTIONER
OHJAUSTAULUN
SELITYKSET
KNAP FOR LÅGEÅBNING
LUUKUNAUKAISU KYTKIN
VIGTIGT:
EN SPECIEL
SIKKERHEDS
ANORDNING
FORHINDRER
LÅGEÅBNING
UMIDDELBART EFTER
PROGRAM
AFSLUTNING. EFTER
AFSLUTNING VENT I CA
2 MIN FØR LÅGEN KAN
ÅBNES.
24
FI
HUOM!
LUUKUSSA ON
TURVALUKITUS, JOKA
ESTÄÄ LUUKUN
AUKAISUN
VÄLITTÖMÄSTI
PESUN/LINKOUKSEN
JÄLKEEN.
ODOTA N. 2 MINUUTTIA
ENNEN KUIN AUKAISET
LUUKUN.
SV
B
2 min.
NO
IT
MANÖVERPANELENS FUNKTIONER
OVERSIKT OVER
KONTROLLER
DESCRIZIONE
COMANDI
LUCKÖPPNINGSKNAPP
KNAPP FOR ÅPNING AV DØR
TASTO APERTURA OBLÒ
OBS!
LUCKAN HAR EN
SÄKERHETSSPÄRR S0M
GÖR ATT DEN INTE KAN
ÖPPNAS OMEDELBART
EFTER
TVÄTTNING/CENTRIFUG
ERING. VÄNTA CA 2
MINUTER INNAN DU
ÖPPNAR LUCKAN.
VIKTIG:
DØREN ER UTSTYRT
MED EN SPESIELL
SIKRING SOM GJØR AT
DEN IKKE ÅPNER SEG
STRAKS
VASKINGEN/SENTRIFU
GERINGEN ER FERDIG.
ETTER SENTRIFUGERlNG,
VENT OPPTIL 2
MINUTTER FØR DU
ÅPNER DØREN.
ATTENZIONE:
UNO SPECIALE
DISPOSITIVO DI
SICUREZZA IMPEDISCE
L’IMMEDIATA
APERTURA DELL’OBLO”
ALLA FINE DEL
LAVAGGIO. AL
TERMINE DELLA FASE DI
CENTRIFUGA ATTENDA
2 MINUTI PRIMA DI
APRIRE L’OBLÒ.
TÆND/SLUK KNAP
KÄYNNISTYSKYTKIN
C
START/STOPP—KNAPP
AV/PÅ-KNAPP
TASTO
MARCIA /ARRESTO
KNAP FOR EKSTRA SKYL
LISÄHUUHTELU KYTKIN
D
KNAPP FÖR EXTRA
SKÖLJNING
KNAPP FOR EKSTRA SKYLLING
TASTO SUPER RISCIACQUO
Ved at trykke denne knap
ind, vil maskinen foretage et
ekstra skyl. Et ekstra skyl vil
fjerne selv de svageste
sæberester fra tøjet. Kan
være nyttigt for mennesker
med overfølsomhed, eller til
baby tøj.
Painamalla kytkin alaasentoon huuhteluiden vesimäärä lisääntyy.
Näin pyykistä saadaan
poistumaan viimeisetkin
pesuainejäämät. Tämä on
erityisen tärkeää allergisille
ja herkkäihoisille henkilöille
(mm. pikkulapset).
Med knappen intryckt utför
maskinen sköljningar med
höjd vattenmäld, som
avlägsnar de sista
tvättmedelsresterna ur
tvätten. Detta är speciellt
viktigt för allergiker och
personer med ömtålig hy
(bl.a.småbarn).
Når du trykker på denne
knappen, blir selv de minste
rester av vaskemiddel fjernet
fra stoffene. Dette er særlig
viktig for personer med
ømtålig hud (allergiske
hudreaksjoner).
Premendo il tasto viene
aggiunta più acqua ad ogni
risciacquo.
Questo risulta
particolarmente importante
per le persone con pelli
delicate.
25
DA
26
FI
KNAP FOR SKYLLE STOP
HUUHTELUPYSÄYTYS
Når denne knap trykkes ind
vil maskinen stoppe med
vand i maskinen efter sidste
skyl, på programmerne
finvask og uld.
Knappen kan anvendes hvis
maskinen ikke skal tømmes
umiddelbart efter vask. Skylle
stop forhindrer tøjet i at
krølle. Når knappen trykkes
ud, fortsættes programmet
med udpumpning og en
skåne centrifugering. Hvis
det ønskes kun at tømme
maskinen for vand, uden
centrifugering, afbrydes
maskinen, og program
vælgeren stilles på program
“Z”, knappen for skylle stop
trykkes ud, og maskinen
startes. Maskinen vil nu
foretage udpumpning og
derefter gå i stop.
Kun tämä kytkin on
alaspainettuna, pyykki jää
pesuohjelman loputtua
viimeiseen huuhteluveteen
sekoitetekstiili - ja
hienopesuohjelmissa. Kun
pyykki odottaa vedessä,
estetään sen rypistyminen
eikä pyykkiä tarvitse poistaa
heti, kuten linkouksen
jälkeen.
Kun kytkin vapautetaan
yläasentoon, ohjelma
päättyy veden poistoon ja
kevyeen linkoukseen. Jos
haluat vain poistaa veden
(ilman linkousta), vapauta
käynnistyskytkin (C), valitse
ohjelma Z ja vapauta
huuhtelupysäytys kytkin.
Paina käynnistyskytkin
uudelleen alas, jolloin
ohjelma päättyy veden
poistoon.
LYNVASK-KNAP
SUPER RAPID-PAINIKE
Hvis du trykker på knappen
“Lynvask”, reduceres
vaskeprogrammets varighed
til maksimalt 50 minutter, alt
afhængig af hvilket
program og hvilken
temperatur, du har valgt.
Knappen “Lynvask” kan
bruges til vasketøjsmængder
fra 1 til 5 kg.
Super Rapid painikkeen
avulla vähennetään
pesuaikaa kuitenkin
minimissään 50: een
minuuttiin riippuen valitusta
ohjelmasta ja lämpötilasta.
Painiketta voidaan käyttää
millä tahansa
täyttömäärällä.
KONTROL LAMPE FOR DRIFT
KÄYNNIN MERKKIVALO
SV
E
F
G
NO
IT
SKÖLJSTOPP
SKYLLESTOPP
TASTO STOP CON ACQUA IN
VASCA
När denna knapp är
intryckt, blir tvätten kvar i det
sista sköljvattnet efter
avslutat tvättprogram i
blandtextil- och
fintvättprogrammen. När
tvätten blir kvar i vattnet, blir
den inte skrynklig och
tvätten behöver inte tas bort
genast, såsom efter
centrifugering.
När knappen släpps ut,
avslutas programmet med
utpumpning av vattnet och
en lätt centrifugering. Om
du bara vill pumpa bort
vattnet (utan
centrifugering), släpp upp
startknappen (C), välj
program Z och släpp upp
knappen för sköljstopp. Tryck
in startknappen på nytt.
Programmet avslutas då
med pumpning.
Når denne knappen velges,
stopper maskinen etter siste
skylling i finvaskprogrammet
uten at vannet pumpes ut.
Dermed blir tøyet liggende i
vannet, slik at det ikke krøller
hvis du ikke har anledning til
å ta det ut rett etter
sentrifugeringen. Når
knappen slippes opp, kjøres
programmet ferdig ved at
vannet pumpes ut og tøyet
sentrifugeres lett. Hvis du
bare vil pumpe ut vannet
(uten sentrifugering), slipper
du opp på/av-knappen,
velger “Z” og slipper opp
skyllestopp-knappen. Trykk
på av/på-knappen igjen for
å pumpe ut vannet.
Premendo il pulsante il ciclo
si arresta con acqua in
vasca all’ultimo risciacquo
per tessuti misti e per la lana.
I tessuti rimangono così
immersi nell’acqua evitando
di ammassarsi e di formare
pieghe difficili da togliere.
Rilasciando il pulsante il
ciclo termina con la fase di
scarico e centrifuga
delicata.
Volendo effettuare solo lo
scarico occorre impostare il
programma Z (dopo aver
spento O/I) e rilasciare il
pulsante.
SNABBKNAPP “SUPER RAPID”
LYNVASK-KNAPP
TASTO SUPER RAPIDO
När du trycker på den här
knappen reduceras
tvättprogrammet till 50
minuter eller mindre,
beroende på vilket program
och vilken temperatur du
har valt. Knappen “Super
Rapid” kan du använda för
tvättar mellan 1 och 5 kg.
Hvis du trykker på knappen
“Lynvask”, blir
vaskeprogrammets varighet
redusert til maksimum 50
minutter avhengig av hvilket
program og hvilken
temperatur du har valgt.
Knappen “Lynvask” kan
brukes til vasketøymengder
fra 1 til 5 kg.
Premendo questo tasto la
durata dei programmi di
lavaggio di questa
lavabiancheria viene ridotta
fino ad un massimo di 50
minuti a seconda del
programma e della
temperatura prescelti. È
possibile utilizzare il tasto
Super rapido per lavaggi da
1 a 5 kg. di biancheria.
SIGNALLAMPA FÖR
START/STOPP
VARSELLAMPE “PÅ”
SEGNALAZIONE LUMINOSA
DI FUNZIONAMENTO
27
DA
KNAP FOR VARIABEL
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER
LINKOUSNOPEUDEN VALITSIN
VALITSINTA VOIDAAN
KIERTÄÄ MOLEMPIIN
SUUNTIIN
H
SV
NO
KNAPP FÖR VAL AV
CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
REGULERING AV
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
KNAPPEN KAN VRIDAS I
BÅDA RIKTNINGARNA
ROTERER I BEGGE
RETNINGER
IT
REGOLATORE DI VELOCITÀ
PUÒ RUOTARE NEI DUE
SENSI
Centrifugerings fasen er
beregnet til at fjerne så
meget vand så muligt fra
vasketøjet, uden at
beskadige tøjets fibre.
Centrifugerings hastigheden
kan justeres, og dermed
tilpasses de forskellige
behov. Det er muligt at
reducere centrifugerings
hastigheden, og hvis det
ønskes kan centrifugering
helt undlades ved at stille
kontrol knappen på
.
Lingon kierrosnopeus on
merkittävä tekijä
poistettessa mahdollisimman
paljon vettä pyykistä. Voit
valita linkousnopeuden, joka
sopii sinun tarpeisiisi.
Kääntämällä valitsinta voit
vähentää lingon
kierrosnopeutta
maksimaalisesta
kierrosnopeudesta.
Kiertämällä valitsimen
asentoon, voit estää
linkouksen.
Syftet med centrifugering är
att avlägsna så mycket
vatten som möjligt ur
tvätten, dock utan att
textilierna skadas.
Centrifugeringshastigheten
kan väljas efter behov.
Genom vridning av
knappen kan den maximala
hastigheten sänkas eller vid
behov helt kopplas bort om
knappen vrids till läge
.
Sentrifugeringen er svært
viktig for å fjerne så mye
vann fra vasketøyet som
mulig uten å skade
tekstilene. Du kan justere
maskinens
sentrifugeringshastighet
etter behov ved hjelp av
denne kontrollknappen. Du
kan redusere den
maksimale
sentrifugeringshastigheten,
eller du kan hoppe helt over
sentrifugeringen hvis du
ønsker det ved å sette den
på
.
La fase di centrifuga è molto
importante per la
preparazione ad una buona
asciugatura ed il vostro
modello è dotato della
massima flessibilità per ogni
vostra esigenza.
Agendo sulla manopola è
possibile ridurre la velocità
massima fino alla completa
eliminazione della
centrifuga (posizione
).
Tryk på midten af knappen
for at få denne til at springe
frem, efter indstilling kan
knappen igen trykkes ind.
Paina valitsimen keskiosaa
jolloin valitsin nousee ylös.
Valitse kierrosnopeus ja
paina valitsin alas.
Tryck på mitten av knappen
så att den kommer ut. Välj
önskad hastighet och tryck
in knappen på nytt.
Trykk på den sentrale delen
av knappen for å få den ut.
Trykk den sentrale delen inn
igjen etter innstilling.
Per ruotare la manopola,
premere la parte centrale
per estrarla.
Dopo l’impostazione,
premere di nuovo
l’impugnatura a fondo.
BEMÆRK:
DENNE MASKINE ER
UDSTYRET MED
ELEKTRONISK
CENTRIFUGERINGS
KONTROL. DET BETYDER
AT HVIS TØJET I
MASKINEN ER I
UBALLANCE
NEDSÆTTES
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHEDEN
AUTOMATISK, OG PÅ
DEN MÅDE HINDRE AT
VIBRATIONER SKAL
SKADE MASKINEN.
28
FI
JOS PYYKKI EI OLE
JAKAUTUNUT TASAISESTI
RUMMUSSA,
ELEKTRONINEN OHJAIN
ESTÄÄ LINKOUKSEN.
TÄMÄ VÄHENTÄÄ
ÄÄNTÄ SEKÄ TÄRINÄÄ
KONEESSA JA NÄIN
PIDENTÄÄ KONEEN
KÄYTTÖIKÄÄ.
JOS LINKOUS ON
ESTYNYT, JAA PYYKKI
TASAISESTI RUMPUUN
JA KÄYNNISTÄ
LINKOUSOHJELMA
UUDELLEEN.
MASKINEN ÄR
UTRUSTAD MED EN
ELEKTRONISK
CENTRIFUGERINGSKONTROLL, SOM
AVBRYTER
CENTRIFUGERING OM
TVÄTTEN ÄR OJÄMNT
FÖRDELAD I TRUMMAN.
DETTA MINSKAR LJUD
OCH VIBRATIONER
OCH FÖRLÄNGER
MASKINENS
LIVSLÄNGD.
OM
CENTRIFUGERINGEN
AVBRUTITS,
FÖRDELA TVÄTTEN
JÄMT I TRUMMAN OCH
STARTA
CENTRIFUGERINSPROGRAMMET PÅ NYTT.
MERK:
MASKINEN ER UTSTYRT
MED EN ELEKTRONISK
FØLER SOM STOPPER
SENTRIFUGERINGEN
HVIS VASKETØYET ER
SKJEVT FORDELT. DETTE
REDUSERER STØY OG
VIBRASJONER OG
FORLENGER
MASKINENS LEVETID.
NOTA:
IL MODELLO È DOTATO
DI UN PARTICOLARE
DISPOSITIVO
ELETTRONICO CHE
IMPEDISCE LA
PARTENZA DELLA
CENTRIFUGA CON
CARICHI
PARTICOLARMENTE
SBILANCIATI.
QUESTO SERVE A
MIGLIORARE LE
VIBRAZIONI, LA
SILENZIOSITÀ E LA
DURATA DELLA
LAVABIANCHERIA.
29
DA
VARIABEL TERMOSTAT.
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER
LÄMPÖTILANVALITSIN
Paina valitsimen keskiosaa
jolloin valitsin nousee ylös.
Valitse kierrosnopeus ja
paina valitsin alas.
Den trinløse termostat giver
mulighed for frit at vælge
den temperatur der giver
det bedste resultat. Der kan
altid vælges en lavere
temperatur, end den
programmet angiver i
programoversigten. Det er
ikke muligt at vælge en
højere temperatur. Sker det,
vil det være den temperatur
der er angivet for det valgte
program, der bliver anvendt.
Lämpötilanvalitsimella voit
valita haluamasi
pesulämpötilan.
Pesuohjelmataulukossa on
korkein suositeltu lämpötila
kullekkin pesuohjelmalle, jota
tarpeen mukaan voit
alentaa.
TIMER KNAP FOR VALG AF
PROGRAM
VIGTIGT:
DREJ ALTID
PROGRAMVÆLGEREN
MED URET. FORSØG
ALDRIG AT DREJE
KNAPPEN MOD URET.
TRYK IKKE TÆND/SLUK
KNAPPEN IND FØR
PROGRAMMET ER
VALGT.
SV
I
VALITSINTA VOIDAAN
KIERTÄÄ MOLEMPIIN
SUUNTIIN
Tryk på midten af knappen
for at få denne til at springe
frem, efter indstilling kan
knappen igen trykkes ind.
ADVARSEL:
VASK ALDRIG TØJ PÅ
HØJERE TEMPERATUR
END DER ER ANGIVET I
VASKEANVISNINGEN
30
FI
KAN VRIDAS ÅT BÅDA
HÅLLEN
HUOM!
ÄLÄ YLITÄ
SUOSITELTUJA
MAKSIMILÄMPÖTILOJA !
OHJELMANVALITSIN
TEMPERATURVÄLJARE
KONTROLL FOR
VASKETEMPERATUR
KAN DREIES I BEGGE
RETNINGER
IT
MANOPOLA DI
REGOLAZIONE DELLA
TEMPERATURA DI LAVAGGIO
PUO’ RUOTARE NEI DUE
SENSI
Tryck på mitten av knappen
så att den kommer ut. Välj
önskad hastighet och tryck
in knappen på nytt.
Trykk på den sentrale delen
av knappen for å få den ut.
Trykk den sentrale delen inn
igjen etter innstilling.
Per ruotare la manopola,
premere la parte centrale
per estrarla.
Dopo l’impostazione,
premere di nuovo
l’impugnatura a fondo.
Med temperaturväljaren
väljs önskad tvättemparatur.
I tvättprogramtabellen hittar
Du den rekommenderade
temperaturen för varje
tvättprogram, som Du efter
behov kan sänka.
Med denne kontrollen er det
mulig å redusere, men ikke
øke, temperaturen i et
vaskeprogram. Oversikten
over programmene viser
den maksimale
temperaturen som
anbefales i hvert
vaskeprogram.
Questa lavatrice é dotata di
questo dispositivo per
impostare la temperatura di
lavaggio desiderata.
La tabella programmi di
lavaggio indica la
temperatura massima
consigliata per tipo di
lavaggio.
OBS!
ÖVERSKRID INTE DE
REKOMMENDERADE
MAXIMITEMPERATURERNA!
L
NO
PROGRAMVÄLJARE
ADVARSEL:
DENNE TEMPERATUREN
MÅ ALDRI OVERSKRIDES
TIDSUR FOR
VASKEPROGRAMMER
ATTENZIONE QUESTA
TEMPERATURA NON
DEVE MAI ESSERE
SUPERATA
MANOPOLA PROGRAMMI DI
LAVAGGIO
HUOM ! KIERRÄ
OHJELMANVALITSINTA
VAIN
MYÖTÄPÄIVÄÄN ,
EI KOSKAAN
VASTAPÄIVÄÄN.
ÄLÄ PAINA
KÄYNNISTYSKYTKINTÄ
(C) ALAS ENNENKUIN
OLET VALINNUT
OHJELMAN.
OBS!
PROGRAMVÄLJAREN
FÅR EJ VRIDAS
MOTURS, BARA
MEDURS. TRYCK INTE IN
START/STOPP-KNAPPEN
(C) INNNAN DU VALT
PROGRAMMET.
VIKTIG:
DENNE KNAPPEN MÅ
ALLTID DREIES MED
URVISERNE, ALDRI MOT
URVISERNE. TRYKK IKKE
PÅ KNAPPEN “PÅ” (C)
FØR DU HAR VALGT
PROGRAM.
Tryk på midten af knappen
for at få denne til at springe
frem, efter indstilling kan
knappen igen trykkes ind.
Paina valitsimen keskiosaa
jolloin valitsin nousee ylös.
Valitse kierrosnopeus ja
paina valitsin alas.
Tryck på mitten av knappen
så att den kommer ut. Välj
önskad hastighet och tryck
in knappen på nytt.
Trykk på den sentrale delen
av knappen for å få den ut.
Trykk den sentrale delen inn
igjen etter innstilling.
Program oversigten beskriver
programmet for det nummer
eller symbol der er valgt.
Käytä
pesuohjelmataulukkoa
hyväksesi valitetessasi
ohjelmaa numeron tai
pesuohjemerkintöjen
mukaan.
Per ruotare la manopola,
premere la parte centrale
per estrarla.
Dopo l’impostazione,
premere di nuovo
l’impugnatura a fondo.
Välj tvättprogram med hjälp
av programtabellen eller
plaggens tvättmärkning.
Tabellene beskriver
vaskeprogrammene med
tall eller symboler.
Le tabelle descrivono il
programma di lavaggio in
base al numero o simbolo
scelto.
ATTENZIONE:
NON RUOTI MAI LA
MANOPOLA IN SENSO
ANTIORARIO MA LA
RUOTI IN SENSO ORARIO
E NON PREMA IL TASTO
MARCIA (C) PRIMA
DELLA SELEZIONE DEL
PROGRAMMA.
31
DA
FI
KAPITEL 7
KAPPALE 7
SÆBE SKUFFEN
Sæbeskuffen er opdelt i fire
rum.
- Det første rum I er til
forvask.
- Det andet rum II er til
klarvask.
1
PESUAINEKOTELO
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
BEHOLDER FOR
VASKEMIDDEL
Pesuainekotelo on jaettu
neljään kaukaloon :
Tvättmedelsbehållaren är
indelad i fyra fack:
Beholderen for vaskemiddel
har fire skuffer:
- ensimmäinen kaukalo I
esipesuaine
- toinen kaukalo II
varsinaisen pesun
pesuaine
VIGTIGT:
HUSK PÅ AT NOGLE
FLYDENDE VASKEMIDLER
KAN VÆRE MEGET
SVÆRE AT SKYLLE UD AF
BEHOLDEREN. i
SÅDANNE TILFÆLDE
ANBEFALES DET I STEDET
AT ANVENDE
VASKEBOLD
HUOM !
JOTKUT PESUAINEET
HUUHTOUTUVAT
HUONOSTI
PESUAINEKAUKALOSTA
. TÄLLÖIN
SUOSITTELEMME
KÄYTTÄMÄÄN
PESUPALLOA, JOKA
ASETETAAN RUMPUUN.
VIGTIGT:
BRUG KUN FLYDENDE
MIDLER I RUM TRE OG
FIRE. DET ANBEFALES AT
FORTYNDE
KONCENTREREDE
MIDLER
- Det fjerde rum
skyllemiddel.
✿
er til
IT
KAPITTEL 7
Nestemäisen pesuaineen
käyttöä varten on erillinen
kaukalo, joka asetetaan
kaukalon II sisään kuvan
osoittamalla tavalla.
er til
NO
AVSNITT 7
En speciel beholder til
flydende vaskemiddel
medfølger maskinen. Denne
kan anbringes i sæbeskuffen
som vist på tegningen.
- Det tredje rum
blegemiddel.
32
SV
2
För flytande tvättmedel finns
ett separat fack som läggs in
i fack II såsom bilden visar.
OBS !
VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
SVÅRA ATT FÅ BORT UR
FACKEN . FÖR SÅDANA
FALL REKOMMEDERAS
EN TVÄTTBOLL, SOM
LÄGGS IN I TRUMMAN.
✿
- neljäs kaukalo
is
voor huuhteluaineelle ,
tärkille ym. lisäaineille
CASSETTO
DETERSIVO
- Den første skuffen I for
forvaskemiddel
- Den andre skuffen II for
hovedvaskemiddel
- blekningsmedel i det
tredje facket
4
OBS!
ANVÄND BARA
FLYTANDE MEDEL I
FACKEN TRE OCH FYRA.
- sköljmedel, stärkelse
m.m. tillsatser,i det fjärde
facket
.
✿
Il cassetto detersivo é
suddiviso in 4 vaschette:
- la prima I serve per il
detersivo di prelavaggio
- la seconda II per il
detersivo di lavaggio
En egen beholder for
flytende vaskemiddel følger
med. Denne kan plasseres i
skuffen som vist på figuren.
Per i detersivi liquidi usare la
bacinella in dotazione da
posizionare come in figura.
VIKTIG: HUSK AT EN
DEL VASKEMIDLER ER
VANSKELIGE Å FJERNE.
I SLIKE TILFELLER
ANBEFALER VI AT DU
BRUKER VASKEBALL
FOR PLASSERING
DIREKTE I TROMMELEN.
ATTENZIONE:
SI RICORDI CHE ALCUNI
DETERSIVI SONO
DI DIFFICILE
ASPORTAZIONE.
IN QUESTO CASO LE
CONSIGLIAMO L’USO
DELL’APPOSITO
CONTENITORE DA
PORRE NEL CESTELLO.
3
- kolmas kaukalo
valkaisuaineelle
HUOM !
KÄYTÄ VAIN
NESTEMÄISIÄ AINEITA
KAUKALOIHIN KOLME
JA NELJÄ.
- tvättmedel till förtvätt i
fack I
- tvättmedel till
huvudtvätt i fack II
CAPITOLO 7
- Den tredje skuffen
for blekemiddel.
- la terza
serve per il
candeggiante
VIKTIG:
I DEN TREDJE OG FJERDE
SKUFFEN MÅ DET BARE
BRUKES FLYTENDE
STOFFER.
✿
- Den fjerde skuffen
er for spesielle
tilsetningsstoffer,
tøymyknere, parfymer,
stivelse osv.
ATTENZIONE:
NELLA TERZA E QUARTA
VASCHETTA METTERE
SOLO PRODOTTI
LIQUIDI.
✿
- la quarta
serve per
additivi speciali,
ammorbidenti, profumi
inamidanti, azzurranti,
ecc.
33
DA
34
FI
SV
NO
IT
KAPITEL 8
KAPPALE 8
AVSNITT 8
KAPITTEL 8
CAPITOLO 8
VALG AF
PROGRAM
OHJELMAN
VALINTA
VAL AV PROGRAM
VALG
SELEZIONE
PROGRAMMI
Til at behandle de forskellige
tekstiltyper, og forskellige
tilsmudsningsgrader, har
denne maskine 3 forskellige
program-områder. (se
programoversigt).
Pesukoneessaon kolme
erilaista ohjelmaryhmää ,
jolloin kullekkin tektiilityypille
voidaan valita paras
mahdollinen pesuohjelma.
Ohjelmaryhmissä on
erilainen käyntirytmi,
pesulämpötila ,
ohjelmankulku ja - kesto.
För att klara av olika grader
av nedsmutsning och olika
typer av textilier finns det tre
grupper av tvättprogram
med varierande tvättrytm,
temperatur och tvättid.
For å kunne behandle
forskjellige typer tekstiler og
forskjellige typer smuss best
mulig, har denne
vaskemaskinen 3 forskjellige
programvalg for
vaskeprogram, temperatur
og varighet (se tabell over
vaskeprogrammer).
Per trattare i vari tipi di
tessuto e le varie gradazioni
di sporco, la lavatrice ha 3
fasce di programmi diversi
per tipo di: lavaggio,
temperatura e durata
(vedere tabella programmi
di lavaggio).
1 normal vask - kogevask normale tekstiler
Dette program er udviklet
for at give de bedste
vaskeresultater. Skyl og
mellemcentrifuge sikrer
perfekt skylning, der effektivt
fjerner alle sæberester. Trinvis
afkølning af vandet sikrer at
tøjet ikke krøller. En
afsluttende kraftig
centrifugering sikrer en lille
restfugtighed.
1 Valko- ja kirjopyykki
1. Vit- och kulörtvätt
1 Solide stoffer
1 Tessuti resistenti
Tehokkain pesuohjelma.
Pesuvaiheen jälkeen
huuhtelut. Jokaisen
huuhtelun jälkeen välilinkous
, jolloin pyykki huuhtoutuu
mahdollisimman
tehokkaasti. Pesuveden
hidas jäähdytys estää
rypistymistä. Pitkä
loppulinkous poistaa veden
tehokkaasti.
Programmen är avsedda att
ge optimal tvätteffekt.
Sköljningar med
mellancentrifugering ger
bästa sköljresultat.
Den gradvisa sänkningen av
vattnets temperatur
förhindrar att tvätten blir
skrynklig. Den effektiva
slutcentrifugeringen
underlättar torkningen.
Programmene gir maksimal
vaskeeffekt og skylling med
mellomsentrifugering gir
optimal skylling av tøyet. En
gradvis reduksjon av
vaskevannets temperatur gir
dessuten maxsimal
beskyttelse mot krølling, og
den avsluttende
sentrifugeringen sikrer best
mulig tørking.
I programmi sono realizzati
per sviluppare il massimo
grado di lavaggio e i
risciacqui, intervallati da fasi
di centrifuga, assicurano
una perfetta sciacquatura.
La presenza di una fase di
riduzione graduale della
temperatura dell’acqua di
lavaggio, assicura anche
una ridotta formazione di
pieghe sui tessuti.
La centrifuga finale assicura
un’ottima strizzatura.
2 finvask - syntetisk vask
2 Sekoitetekstiilit ja
tekokuidut
2 Bland- och syntetmaterial
2 Blandede og syntetiske
stoffer
2 Tessuti misti e sintetici
Under finvask arbejder
maskinen med skåne
vaskebevægelser, der er
meget nøje afstemt til de
syntetiske stoffer. De tre skyl
med ekstra høj; vandstand,
giver tøjet en meget
skånsom behandling, og et
meget fint vaskeresultat.
Varsinaisessa pesussa tässä
ohjelmaryhmässä oma
käyntirytmi. Kolme huuhtelua
korkeassa vesimäärässä
ovat hellävaraisia ja
takaavat hyvän
huuhtelutuloksen.
Vid för- och huvudtvätten är
resultatet optimalt tack vare
trummans olika
rotationsrytmer. Tre
sköljningar med hög
vattennivå garanterar en
skonsam behandling och ett
effektivt resultat.
Hovedvask gir best resultat
takket være trommelens
reverserende bevegelser.
Skylling med høy vannstand
gir skånsom behandling og
best resultat.
Il lavaggio è ottimizzato nei
ritmi di rotazione del cesto;
i risciaqui con alto livello
d’acqua consentono di
ottenere un trattamento
delicato e alte prestazioni.
3 Ekstra fin vask uldprogram
Dette program præsenterer
et helt nyt koncept for vask.
Vaskebevægelser og
opblødningsfaser er afstemt,
specielt for meget sarte
tekstiler. Feks.
MASKINVASKBAR ULD
3 Hienopyykki
3 Fintvätt
3 Særlig ømfintlige stoffer
3 Tessuti delicatissimi
Tämän ryhmän ohjelmissa
käyntirytmi on erittäin
hellävarainen ja soveltuu
aroille tekstiileille mm. villalle.
Sekä pesussa että
huuhtelussa on korkea
vesitaso.
Detta program med
alternativa rotations- och
blötningsfaser är mycket
skonsamt och lämpar sig för
ömtåliga textilier bl.a. ylle.
Hög vattennivå både vid
tvättning och sköljning.
Denne nye vaskesyklusen,
med veksling mellom
vasking og bløtlegging, er
spesielt anbefalt for særlig
ømfintlige stoffer som ren ull.
Vasking og skylling skjer med
høy vannstand for a sikre de
beste resultater.
E’ un nuovo concetto di
lavaggio in quanto alterna
momenti di lavoro a
momenti di pausa,
particolarmente indicato
per il lavaggio di tessuti
molto delicati quali la Pura
Lana Vergine. Il lavaggio e i
risciacqui sono eseguiti con
alto livello di acqua per
assicurare le migliori
prestazioni.
35
DA
SV
NO
IT
KAPITEL 9
KAPPALE 9
AVSNITT 9
KAPITTEL 9
CAPITOLO 9
GODE RÅD VEDR.
VASK.
PYYKIN LAJITTELU
SORTERING AV
TVÄTT
PRODUKTET
IL PRODOTTO
VIGTIGT:
Af hensyn til en bedre
fordeling af tøjet under
centrifugering, er det en god
ide at iblande mindre
tøjstykker når der vaskes store
stykker tekstiler, sengetøj eller
andre tunge ting. Evt. kan
centrifugering undlades ved
at trykke knappen for udeladelse af centrifugering ind.
Ved uldvask skal det
kontrolleres at tøjet er
mærket uld eller “MASCHINE
WASHABLE”“MASKINVASK”
“TÅLER MASKINVASK”
“VASKBAR I MASKINE”
Lajittele pyykki ennen pesua
värin, materiaalin ja
pesulämpötilan sekä
likaisuuden mukaan.
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
VIKTIG:
Ved vasking av tunge
tepper, sengetepper og
andre tunge artikler, bør
sentrifugering ikke brukes.
ATTENZIONE:
se deve lavare tappetoni,
copriletti o altri indumenti
pesanti é bene non
centrifugare.
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
For å kunne maskinvaskes
må ullplagg og andre
artikler i ull være merket
med “ren ny ull”.
Indumenti e biancheria di
lana, per poter essere lavati
in lavatrice, devono essere
contrassegnati con il
simbolo “Pura Lana Vergine”
e avere inoltre l’indicazione
“Non infeltrisce” oppure
“Lavabile in lavatrice”.
VIGTIGT:
Se efter symbolerne i
tøjet, og 1æs
fabrikantens vaske
anvisninger. Opdel tøjet
i følgende
hovedgrupper
- Kogevask
- Normal vask
- Kulørt vask
- Fin vask
- Uld vask
Hvidt og kulørt tøj bør
vaskes hver for sig, for at
undgå farveafsmitning.
Det kan anbefales at
kulørt tøj vaskes separat
første gang det vaskes, da
nyt tøj ofte afgiver farve.
Når vasketøjet sorteres, er
det vigtigt at kontrollerer
følgende:
- Kontroller at alle lommer
er tømte
- at der ikke er
metalgendstande på
tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
- Løse stropper/bælter i
sengetøj, kjoler e.t.c.
bindes sammen.
- Lommer er knappet eller
lynet.
- Løbere fra gardiner er
fjernet.
Ved vask af tøj med
meget kraftige pletter, er
det en god ide at lade
tøjet ligge i blød, eller
anvende speciel
pletfjerner, før tøjet vaskes.
36
FI
HUOM !
Painavia, suuria tekstiilejä
kuten päiväpeittoja , huopia
jne. ei tule lingota.
Villavaatteissa, jotka
pestään koneessa tulee olla
merkintä konepesun
kestävä “Superwash”
HUOM !
Pyykkiä lajitellessa
varmistu, että
- vaatteissa ei ole
irtonaisia metalliesineitä
esim. hakaneuloja,
nuppineuloja, kolikoita
- vetoketjut, nepparit
ovat suljettuna , vyöt ja
nauhat solmittuina
- verhojen liu’ut ja
pidikkeet ovat
irrotettuna
- noudatat tekstiilien
pesuohjemerkintöjä
- poistat vaikeat tahrat
erikoisaineella ennen
pesua
- taskut ovat tyhjät
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
VIKTIG:
Ved sortering før
vasking, påse at:
- det ikke er noen
metallgjenstander i
vasken (f.eks. smykker,
sikkerhetsnåler, nåler,
mynter osv.).
- eventuelle knapper i
putetrekk knappes
sammen, glidelåser og
hekter lukkes, løse
belter og lange band
på f.eks. morgenkåper
knyttes.
- kroker fjernes fra
gardiner.
- vaskeinstruksene på
plagget blir fulgt.
- eventuelle vanskelige
flekker blir behandlet
ved sorteringen før
vaskingen. Bruk bare
flekkfjerningsmidler som
er anbefalt i merkingen.
ATTENZIONE:
Durante la selezione si
assicuri che:
- nella biancheria da
lavare non vi siano
oggetti metallici (ad
esempio fermagli, spille
di sicurezza, spilli,
monete, ecc.);
- abbottoni federe,
chiuda le cerniere
lampo, gancetti a
occhielli, annodi
cinghie sciolte e lunghi
nastri di vestaglie;
- asporti dalle tendine
anche i rulli di
scorrimento;
- osservi attentamente le
etichette sui tessuti;
- se durante la selezione
vede delle macchie
resistenti, le asporti con
del detersivo speciale o
con un’apposita pasta
di lavaggio.
37
DA
PROGRAM OVERSIGT
KAPITEL 10
TEKSTIL ART
Kogevask
Normal Vask
VASKE
SYMBOL
EKSEMPLER PÅ TØJ
OG SMUDSGRAD
FYLDNING
MAX
kg
PROGRAM
NR
1)
95°
Intensiv - Meget snavset
5
1
Op til
90°
5
2
Op til
60°
3,5
3
4
Bomuld Linned
Bomuld, Blandet,
Kraftigt
Bomuld, Blandet
60°
Normalt snavset
TEMPERATUR
INDSTILLING
FYLDNING I SÆBESKUFFE
❙
Vigtige noter:
❀
❙❙
●
●
●
●
●
●
Op til
50°
●
●
●
Op til
40°
●
50°
Kulørt
40°
Let snavset. - Kulørt
3,5
Bomuld
Kraftigt skyl
-
-
●
Bomuld, Linned
Blødgøring
Kraftig centrifuge
-
-
●
Skånevask Syntetiske
Stoffer
60°
Meget snavset
Bomuld
Blandet, Syntetisk
50°
Nylon, Dralon, Trevira
Nylon, Perlon, Blandet,
Bomuld
1)
Op til
60°
●
●
2
5
Normal snavset
2
6
40°
Kulørt
2
7
Op til
50°
Op til
40°
30°
Let snavset
2
8
Op til
30°
Skåne skyl
-
-
●
Blødgøring
Skåne centrifuge
-
-
●
Sart, Blandet, Syntetisk
●
●
●
●
●
●
●
●
1
9
Op til
40°
●
●
Gardiner
1,5
10
Op til
30°
●
●
Syntetisk, Dralon acryl,
Trevira
Skåne skyl
-
Blandet, Sart,
Syntetisk, ULD
Blødgøring
Skåne centrifuge
-
Ekstra Finvask
Maskinvaskbar uld
1)
ULD vask
30°
Quick vask
For tøj der ikke skal
centrifugeres
38
2)
2
Organiske pletter
5
Udpumpning
-
32’
-
●
-
●
Op til
50°
-
Z
Hvis der er tale om usœdvanligt snavset Tøj, anbefales det kun at
fylde maskinen med 3 kg.
På programmerne som er vist i program oversigten, kan
automatisk blegning opnås ved at komme flydende
blegemiddel i sæbeskuffens rum
.
1) Programmer efter IEC 456.
2) 32 minutters lynvask
Programmet “32 minutters lynvask” gør det muligt at gennemføre et
komplet vaskeprogram på ca. 30 minutter med en vasketøjsmængde på
op til 2 kg og med en temperatur på op til 50°C. Vasketemperaturen kan
reduceres ved hjælp af knappen “I”.
Den maksimale mængde vaskemiddel, som kan bruges, er markeret på
det indlagte målebæger for “32 minutters lynvask”.
Vaskemidlet placeres i rummet for forvask (markeret med I) i
sæbeskuffen.
Programmet “32 minutters lynvask” kan også bruges som forvask af ekstra
snavset vasketøj før valg af det egentlige vaskeprogram.
●
●
-
39
FI
OHJELMATAULUKKO
KAPPALE 10
TEKSTIILITYYPPI
Valko-kirjopyykki
PESUMERKINTÄ
LIKAISUUSASTE OHJELMAVAIHE
OHJELMANVALITSIN
3,5
1
Maks
90°
3,5
2
Maks
60°
3,5
3
4
1)
95°
Erittäin likainen
Puuvilla, Pellava,
60°
Puuvilla, Pellava,
Kestävät sekoitteet
Normaali likainen
❙
Huom!
❀
❙❙
●
●
●
●
●
●
Maks
50°
●
●
●
Maks
40°
●
●
●
Lyhennetty ohjelma
40°
Arat värit
3,5
Huuhtelut
3,5
-
●
3,5
-
●
Huuhteluaine
Pitkä linkous
Polyamidi, Polyesteri,
Puuvillasekoitteet
PESUAINEKOTELO
50°
Kaikki yllämainitut
Sekoitetekstiilit ja
tekokuidut
LÄMPÖTILA
°C
MAX
TÄYTTÖMÄÄRÄ
MAX
KG
60°
Erittäin likainen
50°
1)
Maks
60°
2
5
Yleisohjelma
2
6
40°
Arat värit
2
7
Maks
50°
Maks
40°
30°
Lyhennetty ohjelma
2
8
Maks
30°
Huuhtelut
-
-
●
Huuhteluaine
Lyhyt linkous
-
-
●
Kaikki yllämainitut
1)
●
●
●
●
●
●
●
●
1
9
Maks
40°
●
●
Erittäin likainen
1,5
10
Maks
30°
●
●
Akryyli, Asetaatti mm.
Huuhtelut
-
-
●
Kaikki yllämainitut
Huuhteluaine
Lyhyt linkous
-
-
●
Konepesun kestävä villa
Hienopyykki
Villa
30°
32:n minuutin pikaohjelma
Pyykille, jota ei lingota
40
2)
3,5
Erillinen valkaisu
3,5
Vain veden poisto
-
32’
Maks
50°
-
Z
Taulukon mukaisissa ohjelmissa on automaattinen valkaisu. Lisää
valkaisuaine omaan lokeroonsa
.
(Suomessa valko- ja yleispesuaineet sisältävät valmiiksi
valkaisuaineen eikä erillisiä valkaisuaineita juuri käytetä
1) IEC 456 mukainen ohjelma
2) 32:n minuutin pikaohjelma
Pikaohjelma on tarkoitettu 2 kg: n pyykkimäärälle ja korkeintaan
50°C: een pesuohjelmalle, jolloin pesu tapahtuu noin puolessa
tunnissa.
Pesuohjelman lämpötilaa voidaan säätää valitsimesta I.
Pikaohjelmassa käytettävä pesuaineen maksimimäärä on
merkitty pesuainemitan sisäpuolelle.
Pikapesussa pesuaine on sijoitettava pesuaineainekotelossa
esipesulle tarkoitettuun osastoon I. Mikäli pestään erittäin likaista
pyykkiä niin pikapesuohjelmaa voidaan käyttää myös
esipesuohjelmana ennen varsinaista pesua.
●
●
-
41
SV
PROGRAM TABELL
AVSNITT 10
TEXTILTYP
Vit-kulõrtvätt
TVÄTTMÄRKNING
NEDSMUTSNINGSGRAD
PROGRAMVÄLJARE
95°
Tåligt blandmaterial
Bomull
60°
50°
40°
Alla ovannämnda
Hårt smutsad
3,5
1
Opp till
90°
Normalt nedsmutsad
3,5
2
Opp till
60°
Lätt smutsad
3,5
60°
Plyamid, Polyester,
Bomull, Blandat
50°
❀
❙❙
●
●
●
●
●
●
3
Opp till
50°
●
●
●
4
Opp till
40°
●
●
●
3,5
Sköljningar
-
-
●
-
-
●
Hårt smutsad
1)
Opp till
60°
●
●
●
●
●
●
●
●
5
Normalt nedsmutsad
2
6
40°
Snabb programm
2
7
30°
Lätt smutsad
2
8
Sköljningar
-
-
●
Centrifugering
-
-
●
1)
Opp till
50°
Opp till
40°
Opp till
30°
1
9
Opp till
40°
●
●
Hårt smutsad
1,5
10
Opp till
30°
●
●
Acryl, Acetat etc.
Sköljningar
-
-
●
Alla ovannämnda
Centrifugering
-
-
●
Fintvätt
Ylleprogram
Ylle
30°
Quick tvätt
Tvätt som ej
centrifugeras
2)
2
Separat blekning
3,5
Utpumpning av vatten
-
32’
Opp till
50°
-
Z
Programmen som visat i tabellen har automatisk blekning. Häll
blekningsmedlet i därför avsett fack
.
(I Finland innehåller vittvätt- och universaltvättmedlen
blekningsmedel och därför behövs just ingen extra tillsats av
blekningsmedel).
1) Program enligt IEC 456.
2
Alla ovannämnda
42
OBS!:
Lätt smutsig - Snabb program
Centrifugering
Bland- och
syntetmaterial
TVÄTTMEDELSFACK
❙
1)
Bomull, Linne
TEMPERATUR
MAX °C
TVÄTTMÄNGD
MAX
KG
2) 32 minuters snabbprogram
Snabbprogrammet på 32 minuter utför hela tvättförloppet på
ca 30 minuter, förutsatt att tvättgodset väger högst 2 kg och
temperaturen är högst 50°C.
Du kan sänka tvättemperaturen genom att använda
temperaturväljaren I.
Maximal tvättmedelsmängd för detta program har markerats på
bifogade 32 minuters-mått.
Tvättmedlet måste placeras i förtvättfacket (märkt med siffran I) i
tvättmedelsbehållaren.
Du kan också använda 32-minutersprogrammet som förtvätt av
mycket smutsig tvätt, innan du startar huvudprogrammet.
●
●
-
43
NO
TABEL OVER VASKEPROGRAMMER
KAPITTEL 10
STOFF
MERKING
PROGRAM FOR
MAKS.
VEKT
kg
VELG
PROG.
VELG
TEMP.
°C
BRUK AV VASKEMIDDEL
❙
Motstandskyktige
stoffer
1)
❀
Ved svært skittent undertøy bør man ikke ha i mer enn maks.
3 kg.
I programmene 1-2-3-4 kan man få automatisk bleking ved å
tømme flytende blekemiddel i vaskemiddelbeholderen
.
5
1
Opp till
90°
●
●
●
5
2
Opp till
60°
●
●
●
50°
Bomull, motstandsdyktig
3,5
3
Opp till
50°
●
●
●
40°
Lite skittent - Fargeekte ved 40°C
3,5
4
Opp till
40°
●
●
●
Bomull
Kraftig skylling
-
-
●
Bomull, lin
Tilsetningsstoffer, parfyme, tøymykne
Kraftig sentrifugering
-
-
●
95°
Svært skittent
Bomull, lin
Bomull, blandet
motstandsdyktighet
Bomull, blandet
Blandete og
syntetiske stoffer
(nylon, perlon), blandet
bomull
Bomull,
blandete og
syntetiske stoffer
Syntetiske stoffer
(nylon, dralon, trevira)
60°
60°
Blandete, ømtålige
syntetiske stoffer,
Ull
Vask med forvask
1)
2
5
Opp till
60°
Opp till
50°
Opp till
40°
●
●
●
●
●
●
●
●
2
6
40°
Fargeekte ved 40°C
2
7
30°
Lite skitten
2
8
Forsiktig skylling
-
-
●
Tilsetningsstoffer, parfyme, tøymykner
Forsiktig sentrifugering
-
-
●
30°
1)
Opp till
30°
1
9
Opp till
40°
●
●
Gardiner
1,5
10
Opp till
30°
●
●
Forsiktig skylling
-
-
●
Tilsetningsstoffer, parfyme, tøymykner
Forsiktig sentrifugering
-
-
●
Maskinvaskbar ull
Quick vask
Stoffer som ikke skal
sentrifugeres
1) Program ifølge IEC 456.
Normalt skitten
Svært ømtålige stoffer
Ull
Syntetiske stoffer
(dralon, akryl, trevira)
normalt skittent
50°
Blandete, ømtålige
syntetiske stoffer
44
❙❙
Merk
2)
2
Organiske flekker
5
Bare utpumping av vann
-
32’
Opp till
50°
-
Z
2) 32 minutters lynvask
Programmet “32 minutters lynvask” gjør det mulig å gjennomføre
et komplett vaskeprogram på ca. 30 minutter med en maksimal
vasketøymengde på opptil 2 kg og på
temperaturer på opptil 50°C.
Vasketemperaturen kan reduseres ved hjelp av knappen “I”.
Den maksimale mengden vaskemiddel som kan brukes, er
markert på det vedlagte målebegeret for “32 minutters lynvask”.
Ha vaskemiddelet i rommet for forvask (merket I) i såpeskuffen.
Programmet “32 minutters lynvask” kan også brukes som forvask
av ekstra skittent vasketøy før valg av hovedvask.
●
●
-
45
IT
TABELLA PROGRAMMI
CAPITOLO 10
TIPO DI TESSUTO
SIMBOLO
ETICHETTA
PROGRAMMA PER
CARICO
MAX
KG
SELEZ.
PROG.
SELEZ.
TEMP.
°C
CARICO DETERSIVO
❙
Tessuti resistenti
Cotone, lino, canapa
1)
95°
Intensivo - Molto sporco
1
Fino a
90°
5
2
Fino a
60°
5
Note da considerare
❀
❙❙
●
●
●
●
●
●
In caso di biancheria con elevato grado di sporco é consigliata la
riduzione del carico a non più di 3 kg.
Nei programmi indicati può essere eseguito il candeggio
automatico mettendo il candeggiante liquido nella vaschetta
.
1) Programmi in accordo con IEC 456.
Cotone, misti resistenti
60°
Sporco normale
50°
Colorati resistenti
3,5
3
Fino a
50°
●
●
●
40°
Poco sporco - Colori delicati
3,5
4
Fino a
40°
●
●
●
Cotone
Risciacqui energici
-
-
●
Cotone, lino
Appretto, profumo, ammorbidente
Centrifuga energica
-
-
●
Cotone, misti
Tessuti misti e sintetici
1)
Fino a
60°
60°
Molto sporco
Misti, cotone, sintetici
50°
Sporco normale
2
6
Sintetici (Nylon Perlon)
misti di cotone
40°
Colorati delicati
2
7
30°
Poco sporco
2
8
Risciacqui delicati
-
-
●
Appretto, profumo, ammorbidente
Centrifuga delicata
-
-
●
Misti resistenti
Misti, sintetici delicati
Tessuti delicatissimi
Biancheria in lana
Sintetici (Dralon, Acrylico
Trevira)
Misti, sintetici delicati,
lana
46
●
Fino a
50°
Fino a
40°
Fino a
30°
●
●
●
●
●
●
●
9
Fino a
40°
●
●
Tende
1,5
10
Fino a
30°
●
●
Risciacqui delicati
-
-
●
Appretto, profumo, ammorbidente
Centrifuga delicata
-
-
●
Ciclo rapidissimo
Per biancheria da non
centrifugare
1)
5
1
LANA “LAVABILE in LAVATRICE”
30°
2
2)
2
Candeggio
5
Solo scarico
-
32’
Fino a
50°
-
Z
-
2) Programma rapido 32 minuti
Il programma rapido 32 minuti permette di effettuare in 30 minuti
circa un ciclo completo di lavaggio per un massimo di 2 Kg. di
biancheria ad una temperatura di 50°. È possibile ridurre la
temperatura di lavaggio utilizzando l’apposita manopola I.
La quantità massima di detersivo utilizzabile per questo programma
è indicata sull’apposito misuratore 32’ in dotazione.
Il detersivo deve essere caricato nella vaschetta per il prelavaggio
(vaschetta I).
Il programma rapido 32 minuti può essere, inoltre, utilizzato come
ciclo di prelavaggio nel caso di carichi particolarmente sporchi
selezionando successivamente il programma principale desiderato.
●
●
DASH-SCELTO E RACCOMANDATO
DA CANDY
Quando costruiamo un nuovo modello
di lavatrice, lo sottoponiamo a tutti i
possibili test. Ed uno dei più importanti è quello
che permette ai nostri esperti di
individuare il detersivo idoneo a risolvere
i problemi del bucato. Dash ha saputo
rispondere alle nostre esigenze: far
funzionare bene la lavatrice, non
comprometterne la durata,
raggiungere i migliori risultati di
lavaggio. Questa costante eccellenza
di risultati, che era l’obiettivo principale
del test che abbiamo effettuato, ha
determinato la nostra scelta e la nostra
raccomandazione. La funzione
primaria di un detersivo che risponda a tutte
le esigenze del lavaggio è quella
di collaborare con l’acqua per
rimuovere lo sporco dai tessuti,
trattenendolo in sospensione affinché
sia eliminato al momento dello scarico e
controllare il volume della schiuma che
si forma nella lavatrice, sempre senza
danneggiare le fibre dei capi del
bucato. Dash soddisfa pienamente
queste esigenze, perchè contiene
elementi d’alta qualità, frutto delle più
avanzate ricerche, che assicurano
eccellenti risultati in tutte le condizioni.
Dash lo puoi trovare in polvere, liquido e nella
nuova formula compatta di Dash Ultra.
47
DA
SV
NO
IT
KAPITEL 11
KAPPALE 11
AVSNITT 11
KAPITTEL 11
CAPITOLO 11
SÅDAN BRUGES
MASKINEN
PESU
TVÄTT
VASKING
LAVAGGIO
VARIABEL KAPACITET.
MÄÄRÄAUTOMATIIKKA
VARIERANDE
TVÄTTMÄNGDER
VARIABEL KAPASlTET
CAPACITÁ VARIABILE
Denne vaskemaskine
justerer selv vand niveau, i
henhold til tekstil art, og
mængde.
Dette system betyder en
reduktion af vand og
energiforbrug, selv om
maskinen ikke er fyldt helt
op.
Tämä pesukone säätää
vesimäärän automaattisesti
pyykin määrän ja laadun
mukaan. Tällöin pesu
kuluttaa energiaa aina
mahdollisimman säästävästi.
Vähentynyt vesimäärä
lyhentää myös pesuaikaa.
Tvättmaskinen reglerar
automatiskt vattennivån
efter tvättmängd och
tvättyp. Detta spar både
energi och tid, eftersom en
liten mängd vatten förkortar
tvättiden.
Denne vaskemaskinen
tilpasser automatisk
vannmengden til hva og
hvordan det skal vaskes. På
denne måten er det også
mulig å få en “personlig” og
energisparende vasking.
Systemet gir redusert
vannforbruk og en fornuftig
reduksjon i vasketiden.
Questa lavatrice é in grado
di adattare
automaticamente il livello
dell’acqua al tipo e alla
quantità di biancheria.
E’ così possibile ottenere
un bucato “personalizzato”
anche dal punto di vista
energetico.
Questo sistema porta ad
una diminuzione dei
consumi d’energia e ad una
riduzione sensibile dei tempi
di lavaggio.
Hvis en vask består af meget
snavset bomuld bør særligt
snavsede pletter
forbehandles.
Hvis kun en del af tøjet har
pletter der kræver
behandling med specielle
blegemidler, kan dette gøres
i maskinen.
Pesua edeltävä
tahranpoisto
Fläckborttagning före
tvätten.
Om plaggen som skall
tvättas t ex består av hårt
smutsad bomull kan
fläckarna gnidas in med ett
lämpligt tvättmedel eller
fläckborttagningsmedel före
tvätten.
Om bara en del av tvätten
har fläckar gom kräver
behandling med
blekningsmedel, kan du
använda förtvätt med
fläckborttagning. Fyll på
blekningsmedel i facket
märkt
och vrid
programväljaren till separat
blekning. Lägg in resten av
tvätten efter avslutat
program.
Undvik att fylla maskinen
med enbart stora textilier,
som suger upp mycket
vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom
de inte fõrdelar sig jämnt i
trumman speciellt vid
centrifugering, utan blanda
gärna stõrre och mindre
plagg.
La oss for eksempelets skyld
anta at du skal vaske SVÆRT
SKITTENT BOMULLSTØY
(hardnakkede flekker bør
først behandles med
flekkfjerner). Hvis det bare er
noen få av plaggene som
har flekker som må
forbehandles med flytende
blekemiddel, kan dette
gjøres i vaskemaskinen. Tøm
blekemiddelet oppi den
spesielle skuffen for dette og
sett programvelgeren (L) på
spesialprogrammet
“Flekkfjerning forvask” .
Når dette programmet er
ferdig, legger du i resten av
tøyet som skal vaskes og
fortsetter med normal vask
på det mest egnede
programmet. Du bør ikke
vaske en hel maskin full av
frottéstoff, da dette trekker til
seg mye vann og blir svært
tungt.
Supponiamo che il bucato
da lavare sia di COTONE
MOLTO SPORCO (se ha delle
macchie particolarmente
resistenti le asporti con
l’apposita pasta).
Quando solo alcuni capi
presentano macchie che
richiedono un trattamento
con prodotti candeggianti
liquidi, si può procedere a
una smacchiatura
preliminare in lavatrice.
Versare il candeggiante
nella vaschetta e
posizionare la manopola (L)
sullo speciale programma
“SMACCHIATURA
PREBUCATO”
. Finito
questo trattamento,
aggiungere ai capi
candeggiati il resto della
biancheria e procedere al
bucato normale con il
programma più adatto.
Le consigliamo di non fare
un carico di soli capi in
tessuto di spugna che,
assorbendo molta acqua,
diventano troppo pesanti.
Kom blegemidlet i
sæbeskuffen i rum 3.
og
stil programvælgeren på
det specielle program
“FORVASK PLETRENSNING”
Når maskinen er færdig, kan
det resterende tøj fyldes i
maskinen. Fortsæt den
normale vask på et
passende program.
Sammensæt ikke en vask
udelukkende med meget
sugende tekstiler. (frotté
e.c.t.), da disse stoffer suger
meget vand, og derfor bliver
meget tunge.
48
FI
Oletetaan, että pestävä
pyykki on erittäin likaista
puuvillaa. Tahroille voidaan
hieroa sopivaa
pyykinpesuainetta tai
tahranpoistoainetta ennen
pesua.
Jos vain osa pyykistä vaatii
käsittelyä nestemäisellä
valkaisuaineella, voit käyttää
pesua edeltävää
tahranpoisto-ohjelmaa.
Kaada valkaisuaine cl lokeroon ja käännä
ohjelmanvalitsin
tahranpoisto-ohjelman
kohdalle
. Kun tämä
ohjelma on loppunut, lisää
muu pyykki ja jatka
normaalilla ohjelmalla.
Vältä pesukoneen
täyttämistä pelkästään
isoilla, paljon vettä imevillä
tekstiileillä (esim. isot
froteepyyhkeet) , koska
niiden tasapainottuminen
rummussa erityisesti
linkousvaiheessa on huono.
49
DA
FI
SV
NO
IT
Maskinens kapacitet for en
normal vask er 5 Kg. På
finvask anbefales det ikke at
komme mere end 2 Kg. i
maskinen.
Maskinvaskbar Uld
anbefales det kun at
komme 1 Kg. i maskinen.
Sekoita samaan
koneeelliseen myös pieniä ja
kevyitä tekstiilejä.
Suositeltavat maksimi
täyttömäärät :
-valko-kirjopyykki 3.5 kg
-sekoitetekstiilit ja tekokuidut
2 kg
-hienopyykki ja villa 1 kg
Erittäin aroille vaatteille
(esim. sukkahousut)
suosittelemme pesupussin
käyttöä.
Rekommenderade max
tvättmängder:
-vit-kulõrtvätt 3,5 kg
-bland- och syntetmaterial
2 kg
-fintvätt och ylle 1 kg
Fõr mycket ömliga plagg ( t
ex strumpbyxor)
rekommenderas användning
av tvättpåse.
Maksimal belastning med
solide stoffer er 5 kg. Ved
vasking av ømtålige stoffer
bør man ikke overstige 2 kg
(1 kg ved maskinvaskbar ull)
for å unngå at det danner
seg skrukker som kan være
vanskelige å få ut. Ved
spesielt ømtålige stoffer er
det en fordel å bruke et
vaskenett.
Il carico ammesso per i
tessuti resistenti é di 5 kg
mentre nel caso di tessuti
delicati, si consiglia di non
superare i 2 kg (1 kg nel
caso di capi in “Pura Lana
Vergine” lavabile in
lavatrice), per evitare la
formazione di pieghe difficili
da stirare. Per tessuti molto
delicati é consigliabile
l’utilizzo di un sacchetto di
rete.
EKSEMPEL PÅ EN KOGEVASK:
En komplet oversigt over
vaskeprogrammer med
anbefalede tekstilarter er
vist i program oversigten.
ESIMERKKI:
Käytä apunasi
pesuohjelmataulukkoa, jossa
on ohjeita sopivan
pesuohjelman ja lämpötilan
valinnasta, täyttömäärästä,
pesuaineiden annostuksesta
ja muista tärkeistä pesuun
liittyvistä asioista.
EXEMPEL:
Använd tabellen med
tvättprogram, som innehåller
anvisningar för val av rätt
tvättprogram, temperatur,
tvättmängd, dosering av
tvättmedel och andra viktiga
frågor som sammanhänger
med tvätten.
Exempel på tvätt av smutsig
vittvätt.
EKSEMPEL
Tabellen over
vaskeprogrammer viser
Candys anbefalinger. Her er
et eksempel:
ESEMPIO DI USO:
Guardi la tabella dei
programmi di lavaggio,
vedrà come Candy le
consiglia di comportarsi:
Esimerkki likaisen valkopyykin
pesusta.
● Kontroller at tøjets
vaskeanvisning har symbolet
60° C.
● Tarkista tekstiilien
pesuohjemerkinnöistä, että
niissä on pesumerkintä 60 °C.
● Kontrollera
tvättmärkningarna (60°C).
● Merkingen på plagget
viser 60°C.
● Si assicuri che sulle
etichette dei capi ci sia
scritto “60° C”.
● Åben lågen ved at trykke
på knap (B).
● Avaa täyttöluukku
painamalla
luukunaukaisukytkintä (B).
● Öppna luckan genom
tryck på
lucköppningsknappen B.
● Åpn døren ved å trykke
på knappen (B).
● Apra l’oblò con il tasto (B).
● Fyld maskinen med max 5
Kg. tørt tøj.
● Laita max 3.5 kg pyykkiä
rumpuun.
● Lägg in max 3,5 kg i
maskinen.
● Legg maks. 5 kg tørt tøy i
maskinen.
● Riempia il cestello con
5 kg massimo di biancheria
asciutta
● Luk lågen.
● Sulje luukku.
● Stäng luckan.
● Lukk døren.
● Chiuda l’oblò.
VIGTIGT:
NAR PROGRAMMET
VÆLGES SKAL DET
SIKRES AT TÆND/SLUK
KNAPPEN IKKE ER
TRYKKET IND.
50
5 kg max
HUOM !
ENNEN OHJELMAN
VALINTAA TARKISTA,
ETTEI
KÄYNNISTYSKYTKIN OLE
ALASPAINETTUNA.
Vælg program 1:
Vælg programmet ved at
dreje programvælgeren (L)
med uret, indtil tallet 1 står
lige under symbolet.
Valitse ohjelma 1: kierrä
ohjelmanvalitsinta (L)
myötäpäivään , kunnes
numero 1 on nuolen
kohdalla.
● Drej termostatknappen (I)
til 60.
● Åben sæbeskuffen (A).
OBS!
KONTROLLERA ATT
START/STOPP-KNAPPEN
INTE ÄR INTRYCKT,
INNAN DU VÄLJER
PROGRAM
VIKTIG:
SE ETTER AT MASKINEN
ER SLÅTT AV FØR DU
STILLER INN PROGRAM.
ATTENZIONE:
NELL’IMPOSTARE IL
PROGRAMMA SI
ASSICURI CHE IL TASTO
MARCIA/ARRESTO
NON SIA INSERITO.
Välj program 1: vrid
programväljaren (L) medurs,
tills pilen pekar på nummer 1.
Velgprogram 1:
Velg programmet ved å
dreie knappen (L) MED
URVISERNE til programtallet
stemmer overens med
symbolet.
Selezioni il programma 1:
il programma viene scelto
ruotando la manopola (L) in
SENSO ORARIO e facendo
coincidere il numero del
programma con l’indice.
● Kierrä lämpötilanvalitsin 60
asteen kohdalle.
● Vrid temperaturväljaren (I)
till 60 grader.
● Sett
temperaturinnstillingen (I) på
maks. 60.
● Porti la manopola della
temperatura (I) su 60°
massimo
● Avaa pesuainekotelo
vetämällä.
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren (A).
● Åpn beholderen for
vaskemiddel.
● Apra il cassetto detersivo
(A).
OK
60° max
51
DA
FI
● Kom ca. 60 g sæbemiddel
i rum II til klarvask.
● Annostele varsinaisen
pesun pesuaine kaukaloon II
Tarkista annostus
pesuainepakkauksesta ;
tiivistepesuainetta
annostellaan n. 1 dl ja
perinteistä n. 2 dl.
● NB:Hvis det ønskes også at
blege tøjet, kan der kommes
ca. 5 cl blegemiddel i rum .
● Annostele
valkaisuainekoteloon
1 dl
valkaisuainetta (Suomessa ei
erillistä valkaisuainetta
yleensä käytetä)
● Kom ca. 5 cl skyllemiddel i
rum
.
✿
● Annostele tarvittaessa n.
1/2 dl tai pakkauksen
ohjeen mukainen määrä
huuhteluainetta tai muuta
viimeistysainetta kaukaloon
.
✿
60 g
100 cc
~50 ml
NO
IT
● Fyll tvättmedel för
huvudtvätten i fack II. Betr.
doseringen se
tvättmedelsförpackningen;
för tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1 dl, för
traditionella tvättmedel ca
2 dl.
● Hell 60 g vaskemiddel i
den andre skuffen II.
● Metta nella 2ª vaschetta II
di lavaggio 60 g di detersivo.
● Fyll 1 dl blekningsmedel i
facket för blekningsmedel
(i Finland används i
allmänhet inte
blekningsmedel separat).
● Hell 100 cm3 blekemiddel
i skuffen for blekemiddel
.
● Metta 100 cc di
candeggina nella vaschetta
candeggio
● Fyll vid behov ca 1/2 dl
eller rekommenderad
mängd sköljmedel eller
något annat medel för
efterbehandling i facket för
sköljmedel
.
● Hell 50 cm3 av det
ønskede tilsetningsstoffet i
skuffen
for
tilsetningsstoffer.
● Metta 50 cc dell’additivo
che desidera nella
vaschetta additivo
.
✿
✿
✿
● Luk sæbeskuffen
● Sulje pesuainekotelo (A).
● Stäng
tvättmedelsbehållaren (A).
● Lukk beholderen for
vaskemiddel (A).
● Chiuda il cassetto
detersivo (A).
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
● Avaa vesihana.
● Öppna kranen.
● Se etter at vanntilførselen
er skrudd på.
● Si assicuri che il rubinetto
dell’acqua sia aperto.
● Kontroller at afløbs slangen
ikke er knækket.
● Tarkista, että poistoletku
on paikallaan.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
● Se også etter at
utløpsrøret er på plass.
● Che lo scarico sia in
posizione regolare.
● Tryk TÆND/SLUK ( C )
knappen ind. Kontrollampen
(G) vil tænde, og maskinen
begynde at udføre vasken.
● Paina käynnistyskytkin (C)
alas. Käynnin merkkivalo (G)
syttyy. Pesu etenee valitun
ohjelman mukaisesti.
● Tryck in Start/Stoppknappen (C). Signallampan
(G) tänds. Maskinen utför
det valda programmet.
● Trykk på knappen “PÅ”
(C). Varsellampen (G) vil bli
tent, og vaskemaskinen vil
gå gjennom det innstilte
programmet.
● Prema il pulsante di
marcia (C) si accenderà la
segnalazione luminosa (G).
La lavatrice svolgerà il
programma che le ha
ordinato.
● Ved program slut tryk da
TÆND/SLUK (C) knappen ud.
Kontrol lampen (G) vil da gå
ud.
● Pesuohjelman päätyttyä
palauta käynnistyskytkin (C)
takaisin yläasentoon.
Merkkivalo sammuu.
● Tryck på Start/Stoppknappen efter avslutat
tvättprogram. Signallampan
slocknar.
● Når programmet er over,
slår du av maskinen.
Varsellampen vil bli slukket.
● Al termine prema il tasto
(C) di marcia/arresto, si
spegneranno le segnalazioni
luminose.
● Åben lågen ved at trykke
på knap (B).
● Avaa luukku ja poista
pyykki.
● Öppna luckan och ta ut
tvätten.
● Ta ut døren og ta ut de
vaskede plaggene.
● Apra l’oblò e tolga i
tessuti.
FOR ALLE TYPEP AF VASK
- SE I PROGRAM
OVERSIGTEN, OG
FØLG OVERSIGTENS
ANVISNINGER.
52
SV
KÄYTÄ APUNASI
PESUOHJELMATAULUKKOA JA NOUDATA
AINA E.O JÄRJESTYSTÄ.
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
SE ETTER I
PROGRAMTABELLEN
VED ALLE TYPER VASK,
OG GÅ FRAM I DEN
REKKEFØLGEN SOM ER
NEVNT OVENFOR.
PER QUALSIASI TIPO DI
LAVAGGIO CONSULTI
SEMPRE LA TABELLA DEI
PROGRAMMI E SEGUA
LA SEQUENZA DELLE
OPERAZIONI COME
INDICATO
53
DA
KAPITEL 12
FI
SV
KAPPALE 12
NO
IT
AVSNITT 12
KAPITTEL 12
CAPITOLO 12
ALCOOL
54
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
PUHDISTUS JA
HOITO
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
RENGJØRING OG
RUTINEMESSIG
VEDLIKEHOLD
PULIZIA E
MANUTENZIONE
ORDINARIA
Brug aldrig slibemidler,
aggressive midler, sure
midler eller blegemidler.
Rengør maskinen udvendigt
med en opvredet klud, evt.
kan der anvendes en lille
smule alm.
rengøringsmiddel.
Älä käytä koneen
ulkopinnan puhdistamiseen
hankaavia aineita tai
välineitä eikä liuotteita.
Ulkopinnan puhdistamiseksi
riittää kostealla pyyhkeellä
pyyhkiminen.
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
Bruk ikke skuremidler, alkohol
og/eller løsemidler utvendig
på
vaskemaskinen/tørketromm
elen. Det er tilstrekkelig å
bruke en fuktig klut.
Per la Sua lavatrice
all’esterno non usi abrasivi,
alcool e/o diluenti, basta
solo una passata con un
panno umido.
Deres vaskemaskine kræver
et minimum af rengøring og
vedligeholdelse, dog bør
følgende jævnligt udføres.:
Pesukone tarvitsee vain
vähän hoitoa:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
Vaskemaskinen trenger
svært lite vedlikehold:
La lavatrice ha bisogno di
pochissime manutenzioni:
● Rengøring af sæbeskuffe.
● Pesuainekotelon puhdistus
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Rengjøringav skuffene i
beholderen for vaskemiddel.
● Pulizia vaschette.
● Rensning af filter.
● Nukkasihdin puhdistus.
● Rengöring av avloppssil
● Rengjøring av filteret.
● Pulizia filtro.
● Hvis maskinen skal flyttes,
eller efterlades ubrugt for en
længere periode.
● Toimenpiteet muuton
yhteydessä tai kun kone on
pitkään käytttämättä.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
● Ved flytting eller hvis
maskinen ikke skal brukes
over lengre tid.
● Traslochi o lunghi periodi
di fermo macchina.
RENGØRING AF SÆBESKUFFE
PESUAINEKOTELON
PUHDISTUS
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
RENGJØRING AV SKUFFENE
PULIZIA VASCHETTE
Selv om det ikke er absolut
nødvendigt, anbefales det
jævnligt at rengøre sæbe
skuffen.
Pesuainekotelo on
suositeltavaa puhdistaa
säännöllisti mahdollisista
pesu- ja
huuhteluainejäämistä.
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Selv om det ikke er strengt
tatt nødvendig, anbefaler vi
å rengjøre skuffene i
beholderen for vaskemiddel
fra tid til annen.
Anche se non strettamente
necessario é bene pulire
saltuariamente le vaschette
da detersivo, candeggiante
e additivi.
Sæbeskuffen fjernes ved at
åbne denne, og yderligere
give et let ryk udad.
Poista kotelo paikaltaan
vetämällä se kokonaan ulos.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
Trekkbeholderen forsiktig ut.
Per questa operazione
basta che le estragga con
una leggera forza.
Rengør sæbeskuffen med
en børste og rindende vand.
Puhdista kotelo juoksevalla
vedellä ja tarvittaessa
harjaamalla. (Irrota myös
huuhtelu+valkaisuainekauka
-lon suoja).
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Skyllunder rennende vann.
Pulisca tutto il contenuto
sotto un getto d’acqua.
Anbring sæbeskuffen igen.
Aseta pesuainekotelo
takaisin paikalleen.
Skjut in behållaren.
Sett beholderen tilbake på
plass.
Reinserisca il tutto nella
propria sede.
55
DA
56
FI
SV
NO
IT
RENGØRINGAF FILTER.
NUKKASIHDIN PUHDISTUS
RENGÖRING AV AVLOPPSSIL
RENGJØRING AV FILTERET
Maskinen er udstyret med et
selvrensende filter, der
opsamler større ting så som
mønter knapper o.s.v. men
tillader trævler at passerer.
Filteret er meget nemt at
rense, og det anbefales
jævnligt at kontrollerer
dette.
Tämänpesukoneen
nukkasihti on nk.
neulaloukku, jonka
tarkoituksena on kerätä
isommat esineet kuten napit,
klemmarit, kolikot , jotka
voisivat tukkia
poistopumpun. Varsinainen
nukka poistuu poistopumpun
kautta viemäriin. On
suositeltavaa tarkistaa sihti
säännöllisesti , esim 1-2 kk
välein:
Maskinens avloppssil
förhindrar att knappar,
knäppen, mynt etc. täpper till
avloppspumpen. Rengör silen
regelbundet, t ex med 1-2
månaders intervaller.
Vaskemaskinen er utstyrt
med et spesielt filter som
fanger opp
fremmedlegemer som ellers
kunne stoppe til avløpet, som
mynter, knapper osv. Disse
kan da også lett hentes ut av
filteret. Slik går man fram ved
rengjøring av filteret:
● Lösgör sockel försiktigt med
hjälp av ett mynt eller en
sked.
● Bøy klaffen på sokkelen
ned.
● Con una moneta o
cucchiaino facendo
delicatamente leva tolga lo
zoccolo.
PULIZIA FILTRO
La lavatrice è dotata di uno
speciale filtro in grado di
trattenere i residui più grossi
che potrebbero bloccare lo
scarico (monete, bottoni,
ecc.) che possono così
essere facilmente recuperati.
Quando lo deve pulire si
comporti così:
● Brug en mønt til forsigtigt
at fjerne fodsparket.
● Irrota jalkalista varovasti
kolikon tai lusikan avulla.
● Brug panelet til at
opsamle evt. overskydende
vand i filteret.
● Käytä jalkalistaa sihdistä
tulevan veden keräämiseen.
● Använd sockeln för att
samla upp vattnet som rinner
ur silen.
● Bruk bunnen av
vaskemaskinen som et brett
til å samle opp overflødig
vann i filteret.
● Utilizzi lo zoccolo per
raccogliere l’acqua residua
del filtro.
● Løsén skruen som holder
filteret. (Se tegningen).
● Löysää nukkasihdin
kiinnitysruuvi (sitä ei tarvitse
kiertää kokonaan irti).
● Lossa silens skruv (den
behövs inte skruvas loss helt
och hållet).
● Skru løs skruen som holder
filteret.
● Allenti la vite che fissa il
filtro.
● Drej filteret mod uret,
således at tværsprossen står
vandret.
● Käännä nukkasihtiä
vastapäivään, kunnes kahva
on vaaka-asennossa.
● Vrid silen moturs tills den
stoppar i vertikalt läge.
● Drei filteret mot urviserne til
det stanser i vertikal stilling.
● Ruoti il filtro in senso
antiorario fino all’arresto, in
posizione verticale.
● Rengør filteret under
rindende vand.
● Poista nukkasihti ja
puhdista.
● Ta ut och rengör silen.
● Ta filteret ut og rengjør det.
● Lo estragga e lo pulisca.
● Efter rengøring monteres
filteret igen i modsat
rækkefølge.
● Aseta sihti huolellisesti
takaisin paikalleen
seuraamalla oikean reunan
uraa ja kiertämällä
myötäpäivään. Kiristä
kiinnitysruuvi ja kiinitä
jalkalista takaisin paikalleen.
● Sätt tillbaka silen, vrid
medurs och utför
ovannämna åtgärder i
omvänd ordning.
● Etter rengjøring setter du
filteret på plass igjen ved å
sørge for at sporet på filteret
dreies med urviserne. Gå
deretter fram i omvendt
rekkefølge av det som er
beskrevet ovenfor.
● Dopo averlo pulito osservi
la tacca e lo rimonti
seguendo in senso contrario
tutte le operazioni
precedentemente descritte.
HVIS MASKINEN SKAL
FLYTTES; ELLER SKAL STÅ
UBRUGT FOR EN LÆNGERE
PERIODE
Hvis maskinen ikke skal
bruges i en længere
periode, hvis maskinen kan
blive udsat for frost, eller hvis
maskinen skal transporteres,
skal maskinen tømmes helt
for vand.
TOIMENPITEET MUUTON
YHTEYDESSÄ TAI KUN KONE
ON PITKAAN KÄYTTÄMÄTTÄ
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
VED FLYTTING ELLER HVIS
MASKINEN IKKE SKAL BRUKES
OVER LENGRE TID
TRASLOCHI O LUNGHI
PERIODI DI FERMO
MACCHINA
Muuton yhteydessä tai kun
pesukone on pitkään
käyttämättömänä esim.
lämmittämättömässä
huoneessa, tulee sekä
poisto- etta tulovesiletku
tyhjentää huolellisesti.
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
Ved eventuell flytting eller
hvis maskinen skal stå ubrukt
over lengre tid i
uoppvarmede rom, må
slangene tømmes fullstendig
for alt vann.
Per eventuali traslochi o
qualora la macchina
restasse ferma a lungo in
luoghi non riscaldati, é
necessario svuotare
completamente da ogni
residuo di acqua tutti i tubi.
Afbryd for strøm og vand.
Afmonter afløbs slangen og
placer denne på gulvet,
således at alt vandet i
maskinen kan løbe ud.
Irrota pistotulppa
pistorasiasta. Varaa matala
astia esim. pesuvati.
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Vaskemaskinen må slås av
og støpselet trekkes ut.
Plasser utløpsrøret i et
vaskevannsfat til alt vannet
har rent ut.
A corrente disinserita, stacchi
il tubo dalla fascetta e lo
porti, verso il basso, sul catino,
fino alla completa fuoriuscita
dell’acqua.
Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.
Irrota poistoletku ja tyhjennä
se huolellisesti. Tee samoin
tulovesiletkulle.
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
Gjenta det samme med
tilførselsrøret for vann.
Al termine ripeta
l’operazione in senso inverso.
57
DA
FI
KAPITEL 13
KAPPALE 13
FEJL OG KONTROL LISTE
Hvis Deres CANDY vaskemaskine ikke fungerer til deres tilfredshed, kontroller da følgende punkter inden De
tilkalder service teknikker:
FEJL
FEJL RETNING
MULIG ÅRSAG
VIKA
1. Pesuohjelmat eivät
toimi
KORJAUS
SYY
Pistotulppa ei ole pistorasiassa
Kytke pistotulppa pistorasiaan
Verkkokytkin ei ole ala-asennossa
Paina verkkokytkin alas
Sähkõvirta on katkaistu
Tarkista
Maskinen er ikke tændt eller stikket ikke
sat i
Sæt stikket i, og tænd
STOP/START knappen er ikke trykket ind
Tryk på STOP/START knappen
Ingen strøm til maskine
Kontroller måler
Sulake on palanut
Tarkista
Sikring sprunget
Kontroller Sikring
Täyttõluukku on auki
Sulje täyttõluukku
Lågen ikke lukket
Kontroller
Samat syyt kuin 1. kohdassa
Tarkista
Se punkt 1
Kontroller punkt 1
Programvælger stillet forkert
Vælg program igen
Vesihana on kiinni
Avaa vesihana
Afløbs slange bøjet eller knækket
sammen
Kontroller slange
Ohjelmanvalitsin ei ole oikeassa
kohdassa
Valitse ohjelma uudelleen
Filter stoppet
Kontroller filter
Poistoletku on taiteilla
Suorista poistoletku
Der kan være valgt et program med
flydestop
Vælg program til udpumpning (Z)
Nukkasihti on tukossa
Puhdista nukkasihti
4. Maskine står stille
Vandopvarmining
Vent 20 - 30 min.
Vaihda tiiviste ja kiinnitä letku huolellisesti
Vandtilslutning ulæt
Kontroller hane
4. Vettä lattialla
koneen lähellä
Tulovesiletkun tiiviste vuotaa
5. Der løber vand ud
på guivet
Forket sæbe Højtskummende
Kontroller sæbe og mænge
5. Kone ei linkoa
Kone ei ole vielä poistanut vettä
Odota kunnes vesi on poistettu
Se punkt 3
Kontroller
Vent 5 min.
Linkouksen poistokytkin alaspainettuna
(ei kaikissa malleissa)
Palauta linkouksen poistokytkin
Alt vandet er ikke pumpet ud
Nogle modeller har knap for fravalg
af cent
Kontroller om knappen er aktiv
Kone ei ole vaakasuorassa
Säädä kone suoraan
Maskinen står ikke vandret eller står ikke
fast
Juster forreste stilbare ben.
Kuljetustukia ei ole irrotettu
Irrota kuljetustuet
Afmonteret transportbesla
Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti
rumpuun
Jaa pyykki tasaisesti rumpuun
Transportbeslag er ikke afmonteret
Vasketøj er klumpet sammen
Kontroller sammen sætning og mænge
Hævertvirkning
Kontroller afløbs slange,
højde min 50 cm.
1. Maskinen starter
ikke. Ingen lys i
kontrol lampe
2. Der kommer ikke
vand i maskinen
3. Maskinen pumper
ikke vandet ud
6. Maskinen
centrifugerer ikke
7. Maskinen står
uroligt, under
centrifugering
8. Vandet løber ud,
mens maskinen
fyldes
Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Candy service. For hurtig service opgiv da
maskinens typenummer og serienummer, disse findes på typeskiltet bag lågerammen.
Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning for skylleeffekten, og
udvaskning af sæberester.
2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde skadeligt for tektstiler eller
farver.
2. Koneeseen ei tule
vettä
3. Vesi ei poistu
koneesta
6. Voimakas tärinä
linkouksen aikana
Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun Candy - huoltoon. Ilmoita aina koneen malli, joka lõytty
koneen arvokilvestä. Arvokilpi sijaitsee (useimmiten) pesukoneen täyttõaukon yläreunassa.
Huom!
1 Ympäristõystävällisten, fosfaatteja sisältämättõmien pesuaineiden käyttõ voi aiheuttaa seuraavia
sivuvaikutuksia:
- huuhteluvesi saattaa näyttää samealta johtuen zeoliiteista, tämä ei kuitenkaan alenna huuhtelun tehoa
- pesun jälkeen saattaa pyykissä olla valkoisia jälkiä, jotka eivät kuitenkaan tartu kuituihin eivätkä muuta
värejä
- lievä vaahtoaminen viimeisessä huuhteluvedessä ei ole merkki huonosta huuhtelutuloksesta
- pyykinpesuaineiden sisältämät ei-ioniset pesuaktiiviset aineet huuhtoutuvat huonosti ja aiheuttavat
pieninäkin määrinä vaahtoamista
- lisähuuhteluista ei yleensä ole apua
2 Ellei koneesi toimi, tarkista aina ensin oheisen listan mukaiset asiat ennenkuin kutsut huoltomiehen.
Candy Service 86647500
58
59
NO
SV
AVSNITT 13
FEL
KAPITTEL 13
ÅTGÄRDER
ORSAK
Stickkontakten är inte i uttaget
Sätt i stickkontakten
Strõmbrytaren är inte intryckt
Tryck in strömbrytaren
Elstrõmmen är bortkopplad
Kontrollera
Säkringen (proppen) har gått
Kontrollera
Luckan är inte helt stängd
Stäng luckan
Samma orsaker som i punkt 1
Kontrollera
Kranen är stängd
Öppna kranen
Programväljaren är i fel läge
Välj program på nytt
Veck på utloppsslangen
Räta ut slangen
Avloppssilen är igensatt
Rengõr silen
4. Vatten på golvet
nära maskinen
Tilloppsslangens packning läcker
Byt packning och dra åt ordentligt
5. Maskinen
centrifugerar inte
Maskinen har ännu inte pumpat ut
vattnet
Vänta tills vattnet pumpats ut
Knappen för bortkoppling av centrifugering intryckt (inte i alla modeller)
Tryck ut knappen
Maskinen står inte vågrätt
Justera fötterna
Transportstöden har inte tagits bort
Tag bort stöden
Tvätten ojämnt fördelad i trumman
Fõrdela tvätten jämnt
1. Tvättprogrammen
fungerar inte
2. Maskinen tar inte in
vatten
3. Vattnet pumpas
inte ut
6. Kraftiga vibrationer
vid centrifugering
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Candy serviceverkstad. Ange alltid maskinens modell, som
framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre kanten av påfyllningsöppningen.
Obs!
1 Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
- sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar sköljningens effekt
- efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna eller påverkar färgerna
- skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
- de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och orsakar skumbildning även
när de förekommer i små mängder
extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2 Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
60
FEIL
ÅTGÄRDER
ÅRSAK
Støpselet ikke satt i
Sett i støpselet
Vaskemaskinen ikke slått på
Slå på bryteren
Strømmen gått
Kontroller
Sikring gått
Kontroller
Døren i vaskemaskinen åpen
Lukk døren
Se årsakene under feil 1
Kontroller
Tilførselskranen skrudd av
skru på kranen
Tidsuret feil innstilt
Still inn tidsuret riktig
3. Vann kommer ikke
ut av
vakemaskinen
Utløpsrøret bøyd
Rett ut utløpsrøret
Fremmedlegemer blokkerer filteret
Kontroller filteret
4. Vann på gulvet
rundt
vaskemaskinen
Lekkasje fra pakningen mellom kranen
og tilførselsslangen
Skift pakningen og trekk slangen godt til
på kranen
5. Sentrifugerer ikke
Maskinen er ikke ferdig med å tappe ut
vannet
Vent noen minutter til maskinen har
tappet ut vannet
Innstilt på “ingen sentrifugering” (gjelder
enkelte modeller)
Velg en innstilling med sentrifugering
Vaskemaskinen står ikke jevnt
Juster føttene på vaskemaskinen
Transportsikringen ikke fjernet
Fjern transportsikringen
Tøyet ikke jevnt fordelt
Fordel tøyet jevnt
1. Virker ikke på noe
program
2. Vann kommer ikke
inn i vaskemaskinen
6. Kraftige vibrasjoner
under
sentrifugering
Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med et av Candys servicesentre. For best mulig service ber vi deg oppgi
vaskemaskinens modellnummer som finnes på typeskiltet eller garantibeviset.
Viktig
1 Bruk av miljøvennlige vaskemidler uten fosfater kan gi følgende virkninger:
- Avløpsvannet kan bli mer grumsete som følge av at det er zeolitt i vannet. Dette påvirker ikke effektiviteten
til skyllingen.
- Det kan være et hvitt pulver (zeolitt) på tøyet når vaskeprogrammet er over.
- Dette trenger ikke inn i stoffet og påvirker ikke fargen.
- Det kan være skum i det siste skyllevannet. Dette betyr ikke nødvendigvis at skyllingen ikke har vært
tilstrekkelig.
- De ikke-ioniske overflateaktive stoffene som finnes i vaskepulvere er ofte vanskelige å fjerne fra tøyet, og
kan selv i små mengder gi tydelige tegn pa skumdannelse.
- Det har ingen hensikt å gjennomføre flere skyllinger i slike tilfeller.
2 Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, gå gjennom kontrollene i feilsøkingstabellen før du tar kontakt med et
Candy-servicesenter.
61
IT
CAPITOLO 13
ANOMALIA
RIMEDIO
CAUSA
Spina corrente elettrica
non inserita nella presa
Inserire la spina
Tasto interruttore generale
non inserito
Inserire tasto.
Interruttore generale
Manca energia elettrica
Controllare
Valvole impianto elettrico guaste
Controllare
Sportello aperto
Chiudere sportello
Vedi cause 1
Controllare
Rubinetto acqua chiuso
Aprire il rubinetto acqua
Timer non correttamente posizionato
Posizionare timer correttamente
Tubo di scarico piegato
Raddrizzare tubo di scarico
Presenza corpi estranei nel filtro
Ispezionare filtro
4. Presenza di acqua
sul pavimento
attorno alla
lavabiancheria
Perdita della guarnizione posta
tra rubinetto e tubo carico
Sostituire guarnizione e
stringere bene tubo e rubinetto
5. Non centrifuga
La lavabiancheria non ha ancora
scaricato l’acqua
Attendere alcuni minuti, la macchina
scaricherà
“Esclusione centrifuga” inserita
(solo per alcuni modelli)
Disinserire tasto
“esclusione centrifuga”
Lavabiancheria non perfettamente
in piano
Regolare gli appositi piedini regolabili.
Staffe di trasporto
non ancora asportate
Asportare staffe di trasporto
Carico biancheria
non uniformemente distribuito
Distribuire in modo uniforme
la biancheria
1. Non funziona con
qualsiasi
programma
2. Non carica acqua
3. Non scarica acqua
6. Forti vibrazioni
durante la
centrifuga
Se il malfunzionamento dovesse persistere si rivolga al Centro di Assistenza Tecnica Candy comunicando il
modello di lavabiancheria, riportato sulla targhetta posta sul mobile all’interno dell’oblò o sul foglio di garanzia.
Fornendo tali informazioni otterrete un intervento più tempestivo ed efficace.
Attenzione:
1 L’utilizzo di detersivi ecologici senza fosfati può produrre i seguenti effetti:
- l’acqua di scarico dei risciacqui risulta più torbida per la presenza di zeoliti in sospensione senza che
l’efficacia del risciacquo ne risulti pregiudicata
- presenza di polvere bianca (zeoliti) sulla biancheria al termine del lavaggio che non si ingloba nei tessuti e
non ne altera il colore.
- La presenza di schiuma nell’acqua dell’ultimo risciacquo non é necessariamente indice di una cattiva
sciacquatura.
- I tensioattivi anionici presenti nelle formulazioni dei detersivi per lavabiancheria, risultano spesso
difficilmente allontanabili dalla biancheria stessa e, anche in minima quantità, possono produrre vistosi
fenomeni di formazione di schiuma.
- L’esecuzione di ulteriori cicli di risciacquo, in casi come questi, non comporta alcun beneficio.
2 Se la Sua lavabiancheria non funzionasse, prima di chiamare il Centro di Assistenza Tecnica Candy
eseguire i controlli sopradescritti.
62
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
bog.
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti
nel presente libretto. Si riserva inoltre il diritto di apportare le modifiche che si
renderanno utili ai propri prodotti senza compromettere le caratteristiche essenziali.
99.04 -- 9150268 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
DA
FI
SV
NO
IT
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising