Candy | GO 1660D-86S | Candy GO 1660D-86S Benutzerhandbuch

Candy GO 1660D-86S Benutzerhandbuch
FI
SV
DA
NO
DE
Käyttöohje
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bedienungsanleitung
GO 1460 D
GO 1660 D
FI
SV
ONNITTELUMME !
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut,
että et tyydy
kompromisseihin - haluat
vain parasta.
Genom att välja en
tvättmaskin från Candy har
Du visat att Du en
kvalitetsmedveten
konsument.
Olemme iloisia
voidessamme esitellä Sinulle
tämän uuden pesukoneen,
joka on vuosia kestäneen
tutkimuksen ja alalla
saamamme pitkän
kokemuksen tulos. Tämän
olemme tehneet yhdessä
kuluttajien kanssa. Olet
valinnut tämän pesukoneen
laadun, kestävyyden ja
ainutlaatuiset ominaisuudet.
Vår nya tvättmaskin är
resultatet av Candy långa
erfarenhet på
vitvaruområdet och
kontakten med våra kunder.
Dess kvalitet och
oöverträffade egenskaper
kommer att vara till glädje i
många år framöver.
Candy laajaan
kodinkonevalikoimaan
kuuluvat pesukoneet ,
astianpesukoneet, kuivaavat
pesukoneet, liedet,
mikroaaltouunit, erillisuunit ja
keittotasot sekä
kylmälaitteet.
I Candy omfattande
produktprogram finns
förutom tvättmaskiner även
en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare,
spisar, mikrovågsugnar,
ugnar och spishällar samt
kylskåp och frysar.
Lue tämä käyttöohje
huolellisesti. Saat tärkeätä
tietoa pesukoneesi oikeasta
asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta sekä neuvoja
koneesi hyödyntämisestä
parhaalla mahdollisella
tavalla.
2
NO
DE
TILLYKKE
GRATULERER
Med Deres nye maskine.
Denne vaskemaskine er
resultatet af mange års
forskning og udvikling, en
udvikling der i meget høj
grad er foregået i
samarbejde med brugerne.
Ved å kjøpe en maskin fra
Candy, har du vist at bare
det beste er godt nok for
deg.
Med en Candy har De valgt
kvaliteten og fordelene ved
en maskine der teknologisk
er på forkant med
udviklingen.
Candy er stolte over å
kunne presentere denne
nye vaskemaskinen,
resultatet av årelang
forskning og
markedserfaring i direkte
kontakt med kundene.
Denne maskinen gir dea
kvalitet, driftssikkerhet og
høy ytelse.
Candy’s produktprogram
omfatter:
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner,
mikrobølgeov-ne, køleskabe
og frysere.
Candy kan også tilby et stort
utvalg av andre hvitevarer:
vaskemaskiner,
oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner med
tørketrommel, komfyrer,
mikrobølgeovner,
tradisjonelle stekeovner og
komfyrtopper, kjøleskap og
frysebokser.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den
innehåller viktig information
om installation, användning
och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom
ges en del tips om hur
tvättmaskinens kapacitet
skall utnyttjas på bästa sätt.
Spørg hos Deres lokale
forhandler efter Candy’s
produktkatalog.
Be din lokale forhandler om
den komplette katalogen
over Candy-produkter.
Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
brug. Instruktionsbogen giver
vigtig information vedr.
Installation, brug og
vedligeholdelse af
maskinen.
Les denne bruksanvisningen
nøye, da den inneholder
viktige opplysninger om
sikker installasjon, og nyttig
informasjon om bruk og
vedlikehold av
vaskemaskinen for å få best
mulig resultat.
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
Gem denne instruktionsbog,
den er god at have ved
fremtidige tvivls spørgsmål.
Ta godt vare på denne
bruksanvisningen slik at du
lett kan finne den senere.
Bewahren Sie das Heft für
eine spätere Nutzung gut auf.
För service kontaktas någon
av Candy auktoriserade
serviceverkstäder. Ange
alltid maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa
uppgifter finner Du på
typskylten vid
påfyllningsöppningen.
Ved kontakt til Candy’s
Servicecenter, bedes De
venligst opgive maskinens
Model. Nr. og G. Nr. Disse
numre findes på typeskiltet,
(se tegn.).
Nårdu tar kontakt med oss
eller et av våre
servicesentre, oppgi alltid
modellnummeret og
Gnummeret (hvis dette
finnes) for apparatet, se
typeskiltet.
Geben Sie bitte in allen
Mitteilungen an Candy oder
an Ihre zuständige
Kundendienststelle stets das
Modell, die Nummer und die
G-Nummer (falls vorhanden),also praktisch alle Angaben
des Typenschildes -, an.
Säilytä tämä käyttöohje
koneen läheisyydessä
myöhempää käyttöä
varten.
Tarvitessasi huoltoa, ota
yhteyttä valtuutettuun
Candy - huoltoon ja ilmoita
aina koneen tyyppi ,
valmistusnumero ja Gnumero (mahdollinen versionumero). Nämä tiedot
löytyvät koneen
arvokilvestä, joka sijaitsee
täyttöaukon yläreunassa.
DA
HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH!
Mit dem Kauf dieses Candy
Elektrogerätes haben Sie
bewiesen, daß Sie stets nur
das Beste wählen - ohne
Kompromisse.
Candy freut sich, Ihnen diese
neue Waschmaschine
anbieten zu können. Sie ist
das Ergebnis jahrelanger
Forschung und einer
Markterfahrung, die im
ständigen direkten Kontakt
mit dem Verbraucher gereift
ist. Sie haben mit diesem
Gerät Qualität, lange
Lebensdauer und einen
hohen Leistungsstandard
gewählt.
Candy bietet Ihnen darüber
hinaus eine breite Palette
weiterer elektrischer
Haushaltsgeräte:
Waschmaschinen,
Geschirrspüler,
Wäschetrockner,
Elektroherde,
Mikrowellenherde, Backöfen
und Kochfelder, Kühl - und
Gefrierschränke.
Fragen Sie Ihren Fachhändler
nach dem kompletten
Candy Katalog.
Lesen Sie bitte aufmerksam
die Anweisungen, die Sie in
diesem Heft finden. Sie finden
dort wichtige Hinweise zur
sicheren Installation, zur
Bedienung, zur Pflege und zur
optimalen Verwendung der
Waschmaschine.
3
SV
FI
SISÄLLYSLUETTELO
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Johdanto
Inlednig
Yleistä toimituksesta
Allmänt
KAPPALE
AVSNITT
KAPITEL
KAPITTEL
KAPITEL
DA
INDHOLD
DE
NO
INNHOLD
INHALT
Einleitung
Introduktion.
Innledning
1
Modtagelse og udpakning.
Generelt om levering
Garanti
Sikkerhetsregler
Allgemeine Hinweise zur
Lieferung
Garantie
Takuu
Garanti
2
Garantibestemmelser.
Turvallisuusohjeita
Säkerhetsanvisningar
3
Sikkerhedsregler .
Sicherheitsvorschriften
Technische Daten
Teknisiä tietoja
Tekniska data
4
Tekniske data.
Tekniske data
Käyttöönotto ja asennus
Idrifttagning och installation
5
Opstilling og Installation.
Montering og oppstarting
Inbetriebnahme, Installation
Bedienungsanleitung
Ohjaustaulu
Manöverpanel
6
Beskrivelse af funktioner.
Bruksanvisning
7
Program oversigt.
Tabell over
vaskeprogrammer
Programmtabelle
Ohjelmataulukko
Ohjelman valinta
Programtabell
Programval
8
Valg af program
Programm/Temperaturwahl
Valg av program
Waschmittelbehälter
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
9
Sæbe skuffen.
Beholder for vaskemiddel
Das Produkt
4
Pyykin käsittely
Hantering av tvätt
10
Gode råd vedr. vask
Produktet
Pesu
Tvätt
11
Sådan bruges maskinen.
Vasking
Puhdistus ja hoito
Rengöring och skötsel
12
Vedligeholdelse og
rengøring.
Rengjøring og rutinemessig
vedlikehold
Tarkastuslista
Checklista
13
Fejl søgnings skema.
Feilsøking
Waschen
Reinigung und allgemeine
Wartung
Fehlersuche
5
FI
DA
SV
DE
NO
KAPPALE 1
AVSNITT 1
KAPITEL 1
KAPITTEL 1
KAPITEL 1
YLEISOHJEITA
TOIMITUKSESTA
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
MODTAGELSE OG
UDPAKNING.
GENERELT OM
LEVERING
ALLGEMEINE
HINWEISE ZUR
LIEFERUNG
Tarkista, että pesukoneen
mukana ovat seuraavat
varusteet :
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
Ved modtagelse af
maskinen bør De kontrollere
at følgende dele medfølger:
Ved levering, kontroller at
det følgende er inkludert:
Kontrollieren Sie bei
Anlieferung des Gerätes, ob
das folgende Zubehör
mitgeliefert wurde:
A) KAYTTÖOHJE
A) BRUKSANVISNING
A) INSTRUKTIONSBOG
A) BRUKSANVISNING
A) BEDIENUNGSANLEITUNG
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
B) ADRESSE OG TELEFON
NUMMER PÅ CANDY
SERVICE. (STÅR I
INSTRUKTIONS
BOGEN).
B) ADRESSER FOR
KUNDESERVICE
B) VERZEICHNIS DER
KUNDENDIENSTSTELLEN
C) GARANTIESCHEIN
C) TAKUUKORTTI
C) GARANTI
CERTIFIKATER. (SKAL
IKKE BRUGES I DK).
C) GARANTIBEVIS
D) STÖPSEL
D) TULPPA
D) PLUGG
D) DÆKPLADE.
D) PLUGG
E) POISTOLETKUN PIDIKE
E) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
E) BØJNING FOR
AFLØBSSLANGE.
E) RØR TIL UTLØPSSLUK
E) ROHRBOGEN FÜR
ABLAUFSCHLAUCH
F) NESTEMÄISEN
PESUAINEEN KAUKALO
JA NESTEMÄISEN
VALKAISUAINEEN
KAUKALO (SÄILIÖ)
F) BEHÅLLARE FÖR
FLYTANDE TVÄTTMEDEL
ELLER BLEKMEDEL
F) RUM TIL FLYDENDE
VASKE- ELLER
BLEGEMIDDEL
(BEHOLDER)
F) ROM (BEHOLDER) TIL
FLYTENDE
VASKEMIDDEL ELLER
FLYTENDE
BLEKEMIDDEL
F) EINSATZ FÜR
FLÜSSIGWASCHMITTEL
BZW. BLEICHMITTEL
SÄILYTÄ NÄMÄ
HUOLELLISESTI
Tarkista myös, että pesukone
ei ole vahingoittunut
kuljetuksessa. Mikäli
kuljetusvaurioita on, ota
välittömästi yhteyttä
jälleenmyyjään.
6
C) GARANTISEDEL
A
B
C
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
Kontrollera också, att
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
GEM DISSE TING
D
F
E
Kontroller at maskinen ikke
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
importør.
OPPBEVAR DISSE PÅ ET
TRYGT STED
Kontroller også at maskinen
ikke har blitt skadet under
transporten. Hvis dette har
skjedd, ta kontakt med
nærmeste Candy-senter.
BITTE GUT AUFBEWAHREN
Gerät bei Lieferung auf
eventuelle
Transportschäden
untersuchen und
gegebenenfalls beim
Händler reklamieren.
7
DA
SV
FI
DE
NO
KAPPALE 2
AVSNITT 2
KAPITEL 2
KAPITTEL 2
KAPITEL 2
TAKUU
GARANTI
GARANTI
GARANTI
GARANTIE
Maskinen er dækket af
gældende dansk lovgivning.
Maskinen leveres med et
garantibevis som gir deg rett
til å gjøre gratis bruk av vår
tekniske assistanse.
Der beiliegende
Garantieschein und die
Original-Kaufrechnung
ermöglicht die kostenlose
Inanspruchnahme des
technischen Kundendienstes.
Die Garantiezeit beträgt zwei
Jahre ab Kaufdatum.
Tälle laitteelle annetaan
takuu radio-ja
kodinkonealan yleisten
takuuehtojen mukaisesti.
Takuu koskee rakenne-,
valmistus ja raaka-ainevikoja
ja niiden aiheuttamia
korjauskustannuksia.
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
allmänna garantivillkor, som
gäller för radio- och
hushallsmaskinbranschen.
Garantin omfattar
reparationskostnader för
skador som konstruktions-,
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
IM SERVICEFALL WENDEN
SIE SICH BITTE AN UNSEREN
AUTORISIERTEN
WERKSKUNDENDIENST. BITTE
WÄHLEN
SIE FÜR DEUTSCHLAND AUS
DEM FESTNETZ DIE
BUNDESWEIT EINHEITLICHE
SERVICENUMMER
01805 - 625562 (12 CT./
MIN), DIE SIE AUTOMATISCH
MIT DEM ZUSTÄNDIGEN
GIAS-WERKSKUNDENDIENST
IN IHRER NÄHE VERBINDET.
GIAS SERVICE
☎ 0820.220.224
0848.780.780
8
A
CH
9
DA
SV
FI
KAPPALE 3
AVSNITT 3
KAPITEL 3
KAPITTEL 3
KAPITEL 3
TURVALLISUUSOHJEITA
SÄKERHETSANVISNINGAR
SIKKERHEDS
REGLER.
SIKKERHETSREGLER
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
HUOM ! MUISTA
PUHDISTUKSEN JA
HOIDON YHTEYDESSÄ
● Irrota pistotulppa
● Sulje vesihana
● Kaikki Candy pesukoneet
ovat maadoitettuja. Tarkista
sähköliitännän maadoitus.
OBS!VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
● Stäng vattenkranen.
VIGTIGT:
VEDR. RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
● Fjern stikket fra kontakten,
eller afbryd kontakten. Hvis
kontakten ikke kan afbrydes,
afbrydes strømmen på
hovedkontakten, ved
måleren.
vandtilførsel.
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
● Alle elektriske apparater
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiver 73/23/EEC och
89/336/EEC (ersatts med
direktiver 2006/95/EC och
2004/108/EC) och senare
ändringar.
● Älä kosketa laitetta kun
olet märkä tai paljain jaloin.
● Vidrör inte maskinen om
Du är våt eller barfota.
● Älä käytä kosteissa tiloissa
● Använd inga skarvsladdar
i badrum och våtutrymmen.
VIKTIG: MÅ FØLGES VED
ALL RENGJØRING OG ALT
VEDLIKEHOLD
skal jordforbindes, jævnfør
stærk strøms reglementet.
Forvis Dem om at Deres
apparat er jordforbundet.
Skulle det ikke være
tilfældet, kontakt da en Aut.
El-Installatør.
MEGET VIGTIGT
Det stik der er monteret fra
fabrikken, skal udskiftes med
et trebenet stik, der
indeholder jord, eller kobles
direkte til jordet afbryder.
Maskinen skal tilkobles af
aut. El-Installatør. Fabrikant
og Importør kan ikke drages
til ansvar for skader, opstået
som følge af forkert opstilling
eller tilslutning.
Denne maskine
oppfylder Direktiv 73/23/EEC
og 89/336/EEC (kompensert
med 2006/95/EC og
2004/108/EC) med
efterfølgende ændringer.
● Maskinen må ikke
udsættes for vandstænk eller
fugt.
● Trekk ut støpselet.
● Netzstecker ziehen.
● Skru av vanntilførselen.
● Alle Candy-maskiner er
jordet. Påse at maskinen
tilkoples jordet kontakt. Tilkall
en autorisert elektriker for å
ordne tilkoplingen hvis dette
ikke er mulig.
Dette apparatet
oppfyller betingelsene i
Direktiv 73/23/EEC og
89/336/EEC (kompensert
med 2006/95/EC og
2004/108/EC) med senere
endringer.
● Ennen luukun
aukaisemista tarkista, että
rummussa ei ole vettä.
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
● Wasserzufuhr sperren.
forlængerledninger i fugtige
rum.
ADVARSEL:
UNDER VASK KAN
VANDET BLIVE OP TIL 9O
GRADER VARMT.
● Før lågen åbnes, bør det
kontrolleres at der ikke er
vand i maskinen.
● Alle Candy Geräte sind
geerdet.
Versichern Sie sich, daß Ihr
Stromnetz geerdet ist. Sollte
dies nicht der Fall sein, rufen
Sie einen Fachmann.
Das Gerät entspricht
den Europäischen Richtlinien
73/23/CEE und 89/336/CEE,
ersetzt durch 2006/95/CE
bzw. 2004/108/CE , und deren
nachträglichen
Veränderungen.
● Ta ikke på maskinen med
våte eller fuktige hender
eller føtter.
● Bruk ikke maskinen hvis du
er barføtt.
● Unngå om mulig å bruke
skjøteIedninger i våtrom, og
vis ekstrem forsiktighet hvis
dette ikke er til å unngå.
● Brug ikke
HUOM! PESUN AIKANA
VEDEN LÄMPÖTILA VOI
NOUSTA 90°C:een.
ZUR BEACHTUNG:
BEI REINIGUNG UND
WARTUNG DES
GERÄTES
● Luk for maskinens
● Alla Candy maskiner är
Tämä tuote täyttää
Direktiivien 73/23/EEC ja
89/336/EEC (korvattu
direktiiveillä 2006/95/EC ja
2004/108/EC) mukaiset
määräykset ja myöhemmät
muutokset.
jatkojohtoja .
10
DE
NO
ADVARSEL: UNDER
VASKEPROGRAMMET
KAN VANNET NÅ EN
TEMPERATUR PÅ OPPTIL
90 °C.
● Før du åpner døren til
vaskemaskinen, påse at det
ikke er vann igjen i
trommelen.
● Benutzen Sie nach
Mögkichkeit keine
Verlängerungskabel in
Feuchträumen.
ACHTUNG:
JE NACH
WASCHPROGRAMM
KANN SICH DAS
WASSER BIS AUF 90° C
AUFHEIZEN.
● Vor dem Öffnen des
Bullauges sicherstellen, daß
kein Wasser mehr in der
Trommel steht.
11
FI
DA
SV
● Brug ikke adaptere, eller
● Älä käytä adapteria tai
● Anslut inte maskinen till
haaroituspistorasiaa.
adapter eller skarvdosor.
● Älä anna lasten leikkiä
● Låt inte barn använda
sähkölaitteilla.
maskinen.
● Irrottaessasi pistotulppaa
● Håll i stickkontakten när Du
älä koskaan vedä johdosta
tai itse laitteesta vaan tartu
pistotulppaan.
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
● Älä sijoita pesukonetta
● Utsätt inte maskinen för
ledning, hverken for at
trække stikket ud af
kontakten, eller for at flytte
maskinen.
ulkotiloihin
vädrets makter (regn, sol
etc.).
● Älä nosta konetta
● Håll inte i vreden eller
kytkimistä tai
pesuainekaukalosta.
tvättmedelsbehållaren när
Du lyfter maskinen.
● Kuljetuksen aikana
● Tvättmaskinen för inte
pesukone ei saa nojata
luukkua vasten.
transporteras så att den lutar
mot luckan.
Tärkeää!
Pesukonetta sijoitettaessa on
pidettävä huoli, että koneen
pohjassa olevia
ilmankiertoaukkoja ei tukita
esim. matolla.
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
● När maskinen lyfts behövs
● Koneen nostossa on
tarpeen kaksi henkilöä kuten
kuvassa.
det två personer som på
bilden.
● Om maskinen går sönder
● Mikäli kone on
epäkunnossa eikä toimi
moitteettomasti , katkaise
virta verkkokytkimestä, sulje
vesihana äläkä yritä avata
luukkua väkivalloin. Ota
yhteyttä valtuutettuun Candy
- huoltoon . Näin varmistat
koneen asianmukaisen
huollon ja turvallisen käytön.
MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN
OHJEIDEN VASTAISESTI TAI
HUOLIMATTOMASTI, VASTUU
SYNTYVISTÄ ESINE- JA
HENKILÖVAHINGOISTA
(TUOTEVAHINGOT) LANKEAA
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄLLE.
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök
inte öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en
auktoriserad Candy
serviceverkstad. En sakkunnig
service garanterar en säker
funktion.
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
● En maskin som inte längre
● Käytöstä poistettu kone
saattaa olla vaarallinen esim.
lasten leikeissä. Huolehdi, ettei
koneen sisälle voi jäädä
lukituksi esim. poistamalla
luukku.
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
● Skulle sladden för
● Mikäli virtajohto on
vioittunut ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
12
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa
hos serviceverkstaden.
multistik.
● Lad ikke børn betjene
maskinen, uden behørigt
opsyn.
NO
● Bruk ikke adaptere eller
“tjuvkontakter.
● Maskinen må ikke brukes
av barn eller ukyndige uten
nødvendig tilsyn.
DE
● Gerät nicht an Adapter
oder Mehrfachsteckdosen
anschließen.
● Achten sie darauf, daß
Kinder nicht unbeaufsichtigt
am Gerät hantieren.
● Ziehen Sie den Stecker
● Træk aldrig i apparatets
● Trekk alltid i selve støpselet,
immer am Stecker selbst aus
der Steckdose.
ikke i ledningen eller
vaskemaskinen.
● Setzen Sie das Gerät keinen
● Efterlad ikke maskinen
● La ikke vaskemaskinen bli
● Das Gerät niemals an den
utsatt for regn, sol eller andre
værpåvirkninger.
Schaltknöpfen oder am
Waschmittelbehälter
anheben.
● Hvis apparatet skal flyttes,
● Løft aldri vaskemaskinen
● Während des Transportes
● Ved transport, læn da ikke
● Ved transport må ikke
Wichtig!
Falls Sie das Gerät auf einen
Teppich oder Teppichboden
aufstellen, achten Sie darauf,
daß die Lufteinlässe am
Boden des Gerätes nicht
verstopft werden.
Vigtig:
Hvis maskinen skal stå på et
tæppe, pas da på ikke at
blokere for ventilation under
maskinen.
Viktig!
Hvis vaskemaskinen
plasseres oppå et
teppegulv, må man påse at
luftventilene i bunnen ikke
blir blokkert.
● Hvis maskinen skal flyttes
● Vær alltid to personer ved
● Hvis maskinen går i stå
● Hvis vaskemaskinen er
udsat for regn, eller direkte
sol.
løft da aldrig i knapper og
sæbeskuffe.
maskinens front imod
sækkevogn. el. lign.
eller løftes, sørg da for at
være to personer, som vist
på ill.
eller ikke virker korrekt. Følg
instruktionerne i afsnittet
Fejlsøgning. Hvis dette ikke
hjælper kontakt de Aut.
Candy Service.
Reparationer skal altid
udføres af Aut, Candy
Service center. Anvend altid
originale reservedele. I
modsat fald bortfalder
enhver form for garanti fra
Fabrikant og Importør.
● Hvis ledningen (til
strømnettet) beskadiges,
skal den erstattes med en
bestemt ledning, som kan
købes hos et autoriseret
servicecenter.
etter knappene eller
vaskemiddelbeholderen.
vaskemaskinens dør lenes
mot transporttrallen.
løfting av vaskemaskinen,
som vist på tegningen.
defekt, eller ikke virker som
den skal, slå av maskinen,
steng vanntilførselen og gjør
ingen inngrep i maskinen. Ta
kontakt med en Candyrepresentant ved eventuelle
reparasjoner, og bruk
originale Candyreservedeler. Hvis ikke, kan
sikkerheten ved maskinen bli
redusert.
● Dersom strømledningen (til
strømnettet) skades, må den
erstattes med en bestemt
ledning som kan fåes hos et
autorisert.
Witterungseinflüssen (Regen,
Sonne usw.) aus.
mit einer Sackkarre das Gerät
nicht auf das Bullauge
lehnen.
● Stets, wie auf der
Zeichnung dargestellt, zu
zweit anheben.
● Bei eventuellen Defekten
und Fehlfunktionen das Gerät
abschalten, die Wasserzufuhr
unterbrechen und die
Waschmaschine nicht
gewaltsam öffnen. Bei
anfallenden Reparaturen
wenden Sie sich bitte
ausschließlich an die
Kundendienststelle der Firma
Candy und bestehen Sie auf
die Verwendung von
Originalersatzteilen. Die
Nichtbeachtung der o.a.
Vorschriften kann zur
Beeinträchtigung der Gerätesicherheit führen.
● Wenn das Gerät einmal
ausgedient hat, entsorgen Sie
es bitte ordnungsgemäß über
Ihren Fachhändler oder die
kommunalen
Entsorgungseinrichtungen.
● Sollte das Netzkabel
beschädigt sein, muß dieses
mit dem speziellen Netzkabel
ersetzt werden, das vom
Gias-Kundendienst zur
Verfügung gestellt werden
kann.
13
FI
KAPPALE 4
DA
SV
KAPITEL 4
AVSNITT 4
DE
NO
KAPITTEL 4
KAPITEL 4
85
cm
52 cm
60 cm
14
TEKNISIÄ TIETOJA
TEKNISKA DATA
TÄYTTÖMÄÄRA MAX. KUIVAA
PYYKKIÄ
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
VEDEN NORMAALIMÄÄRÄ
/TÄYTTÖ
NORMAL VATTENMÄNGD
LIITÄNTÄTEHO
TEKNISKE DATA
TEKNISKE DATA
TECHNISCHE DATEN
6
KAPACITET
MAX VASKEMENGDE
TØRRVASK
FASSUNGSVERMÖGEN
TROCKENWÄSCHE
l
6÷15
VANDSTAND NORMAL
NORMALT VANNIVÅ
WASSERSTAND NORMAL.
ANSLUTNINGSEFFEKT
W
2150
TILSLUTNINGS
FULL EFFEKT
GESAMTANSCHLUßWERT
ENERGIANKULUTUS
(OHJELMA 90°C)
ENERGIFÖRBRUKNING
(PROGRAM 90°C)
kWh
1,8
ENERGI FORBRUG
(PROG. 90°C)
STRØMFORBRUK
(PROG. 90°C)
ENERGIEVERBRAUCH
(PROGR. 90°C)
TARVITTAVA SULAKE
SÄKRING
A
10
FORSIKRING (Amp.)
SIKRING I STRØMTILFØRSELSKRETSEN AMPERE
ABSICHERUNG
LINKOUSTEHO
(Kierr./min.)
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED (Omd/min)
OMDREININGSTALL
SENTRIFUGE (omdr./min.)
SCHLEUDERDREHZAHL
(U/min.)
TARVITTAVA VEDENPAINE
VATTENTRYCK
MPa
min. 0,05
max. 0,8
VANDTRYK.
VANNTRYKK
WASSERDRUCK
JÄNNITE
SPÄNNING
V
230
DRIFT SPÆNDING
STRØMSPENNINGEN
SPANNUNG
kg
KATSO ARVOKILPEÄ
SE TYPSKYLT
SE MARKEPLADE
SE MERKEPLAT
SIEHE MATRIKELSCHILD
15
FI
DA
SV
DE
NO
KAPPALE 5
AVSNITT 5
KAPITEL 5
KAPITTEL 5
KAPITEL 5
KÄYTTÖÖNOTTO
ASENNUS
IDRIFTTAGNING
INSTALLATION
OPSTILLING OG
TILSLUTNING.
MONTERING OG
OPPSTARTING
INBETRIEBNAHME
INSTALLATION
Poista pakkausalusta ja siirrä
kone lähelle lopullista
sijoituspaikkaa.
Tag bort
förpackningsunderlaget och
ställ maskinen i närheten av
dess slutliga plats.
Flyt maskinen tæt til dens
endelige placering, uden
transportkasse.
Flyt maskinen tæt til dens
Flytt maskinen uten
transportsikringen til et sted
nær der hvor den skal stå.
Gerät ohne
Verpackungsunterteil in die
Nähe des Aufstellungsortes
bringen.
Katkaise johtojen nippuside.
Klipp bandet kring
slangarna.
Klip binderen der holder
slangerne over.
Kutt klemmene som fester
røret.
Poista 4 kiinnitysruuvia (A) ja
4 välikappaletta (B).
Lossa de 4 skruvarna (A) och
de 4 mellan-stycken (B).
Afmonter de fire skruer (A)
og de fire middel (B).
Skru ut de 4 skruene og de 4
brikker (B).
Peitä reiät mukana
toimitetuilla tulpilla, jotka
löytyvät käyttöohjepussista.
Täck över hålen med de
medföljande pluggar som
finns i plastpåse som
innehåller t.ex.
bruksanvisningar.
Monter dækplader i huler.
Dækplader findes i posen
inden i maskinen.
Lukk åpninger ved hjelp av
plugger som følger med i
posen med
bruksanvisningen.
VAROITUS:
ÄLÄ JÄTÄ
PAKKAUSMATERIAALIA,
ERITYISESTI MUOVIA
LASTEN ULOTTUVILLE.
16
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
ADVARSEL:
INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
VÆRE FARLIGT FOR
MINDRE BØRN, OG BØR
FJERNES UMIDDELBART
EFTER UDPAKNING.
ADVARSEL:
EMBALLASJEN MÅ
OPPBEVARES
UTILGJENGELIG FOR
BARN, DA DEN KAN
VÆRE FARLIG.
Schneiden Sie das
Kunststoffband der
Schlauchbefestigung durch.
Achten Sie darauf, den
Schlauch und das Kabel
nicht zu beschädigen.
Schrauben Sie die 4
Schrauben (A) auf der
Rückseite ab und entfernen
Sie die 4 Distanzstücke (B).
Schließen Sie die 4
Öffnungen mit den im
Beipack mitgelieferten
Stöpseln.
ACHTUNG:
DIE VERPACKUNG IST IN
DEN HÄNDEN VON
KINDERN EINE
GEFAHRENQUELLE. BITTE
ENTSORGEN SIE DAS
VERPACKUNGSMATERIAL
ORDNUNGSGEMÄß.
17
FI
SV
Kiinnitä aaltomainen
pohjalevy koneen pohjaan
kuvan mukaisesti.
Montera den räfflade,
porösa bottenplattan som
bilden visar.
Liitä tulovesiletku
vesihanaan.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
Laite täytyy liittää
vesijohtoverkostoon
käyttämällä uutta
täyttöletkua. Vanhaa
täyttöletkua ei saa käyttää.
Apparaten bör kopplas till
vattennätet med den
medföljande
påfyllningsslangen. Gammal
slang får ej användas.
TÄRKEÄÄ!
ÄLÄ AVAA
VESIHANAA VIELÄ.
Siirrä pesukone seinän
viereen. Tarkista, että letkut
eivät ole taitteilla.
Poistoletku kiinnitetään
kiinteään viemäriputkeen ,
vedenjuoksuputkeen tai
ripustetaan pesualtaan
reunaan.
Vedenjuoksuputken
halkaisijan on oltava
suurempi kuin poistoletkun.
Kaikissa asennustavoissa on
tarkistettava, etta
poistoputki on vähintään 50
cm lattiapinnan yläpuolella.
Tarvittaessa voidaan
käyttää apuna koneen
mukana toimitettua
letkunpidikettä.
DA
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
Montér den porøse
bundplade som vist på
tegningen.
Fest den korrugerte
bunnplaten som vist på
figuren.
Befestigen Sie die gewellte
Bodenplatte wie in der
Abbildung dargestellt.
Forbind tilgangs slangen til
hanen.
Kopl vannrøret til kranen.
Den Zulaufschlauch an den
Wasserhahn anschließen.
Når maskinen opstilles,
anbefaler vi at De anvender
den med leverede nye vand
tilslutnings slange, I stedet for
den gamle slange som sad
på Deres gamle apparat.
Når maskinen skal oppstilles
anbefaler vi at De bruker
den leverte nye
vanntilslutningsslangen, i
stedet for den gamle
tilslutningsslangen som satt
på det gamle apparatet.
Das Gerät muß an die
Wasserversorgung mit neuen
Schläuchen angeschlossen
werden.
Alte Schläuche dürfen nicht
wiederverwendet werden.
VIGTIGT:
LUK IKKE OP FOR
HANEN.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns veck på
slangen.
Placer maskinen der hvor
den permanent skal
stå.Placer afløbs slangen
over kanten på vasken eller
badekarret, pas på at
slangen ikke vrider eller er
knækket sammen.
Avloppsslangen ansluts till
ett fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens.
Oberoende av
installationssätt, skall
avloppsslangens utlopp
vara placerat minst 50 cm
över golvet. Vid behov kan
den medföljande styva
slanghållaren användas.
Det er endnu bedre at
forbinde afløbet til en fast
installation. Røret som
slangen skal hægtes i skal
have en diameter der er
større end selve afløbs
slangen. Højden på den
faste Installation skal vare
min. 60 cm over sulvet.
For at undgå at slangen
knækker, kan denne
monteres i den
medfølgende bøjning.
VIKTIG: SKRU IKKE PÅ
VANNET.
Plasser vaskemaskinen opp
mot veggen. Hekt
utløpsrøret til kanten av
badekaret, og påse at det
ikke er noen knekker eller
innsnevringer pa røret.
Det er best a kople
utløpsrøret til et fast utløp
med større diameter enn
utløpsrøret og en høyde pa
minst 50 cm. Bruk om
nødvendig plastrøret som
følger med.
ACHTUNG:
WASSERHAHN NOCH
NICHT ÖFFNEN.
Die Waschmaschine an die
Wand rücken, darauf achten,
daß dabei der Schlauch nicht
verkrümmt oder eingeengt
wird.
Ablaufschlauch am
Wannenrand
befestigen, oder an einem
festen Abfluß von mindestens
50 cm Höhe anbringen, dessen
Durchmesser größer ist als der
des
Waschmaschinenschlauchs.
Falls erforderlich den
mitgelieferten starren
Rohrbogen benutzen.
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
18
DE
NO
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
FI
DA
SV
NO
DE
Aseta kone suoraan neljän
säädettävän jalan avulla:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
Använd de fyra justerbara
fötterna för att få maskinen
plan mot golvet:
Richten Sie das Gerät mit
den 4 Verstellfüßen
waagerecht aus:
a) Avaa lukitusmutteri
kiertämällä myötäpäivään.
a) Öppna låsmuttrarna
genom att vrida dem
medurs.
a) Contra møtrikken løsnes.
a) Drei mutteren med
urviserne for å løsne
justeringsskruen.
a) Kontermuttern im
Uhrzeigersinn lösen.
b) Drej de justerbare ben
indtil maskinen står plant og
fast.
b) Drei foten for a heve eller
senke den til den star solid
på gulvet.
b) Standfuß einregulieren, bis
das Gerät genau
ausgerichtet ist (möglichst
mit der Wasserwaage
justieren!).
c) Spænd contra møtrikken
igen.
c) Lås foten i stilling ved å
skru fast igjen mutteren ved
å dreie mot urviserne.
c) Kontermuttern (gegen
den Uhrzeigersinn) festziehen.
A
20
b) Säädä kone suoraan
säatöjalkojen avulla. Tarkista
suoruus vesivaa’alla.
b) Justera maskinen så att
den står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
c) Lukitse säätöjalat
kiertämällä lukitusmutterit
vastapäivään koneen
pohjaan asti.
c) Lås fötterna och dra åt
låsmuttrarna moturs mot
maskinens botten.
Varmista, että
ohjelmavalitsin on OFFasennossa ja luukku suljettu.
Kontrollera att
programväljarknappen står i
läge OFF och att luckan är
stängd.
Laita pistotulppa
pistorasiaan.
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
Laite on sijoitettava siten,
että pistotulppa voidaan
irroittaa laitetta siirtämättä.
Apparaten bör placeras så
att el-ledningen kan kopplas
och lösgöras utan att
behöva flytta på
apparaten.
B
C
Wichtig: Sollte das Gerät auf
einen Sockel aufgestellt
werden, ist es durch eine
Sockelbefestigung zu sichern.
Erkundigen Sie sich bitte
hierfür im Fachhandel.
Der Hersteller haftet nicht für
unsachgemäße Aufstellung
und Installation.
Kontroller at programvælger
knappen står på OFF og at
lågen er lukket.
Kontroller at programvelger
knappen står på OFF og at
luken er lukket.
Sicherstellen, daß der
Schalter auf “OFF” steht, und
das Bullauge geschlossen ist.
Forbind maskinen til ElInstallation.
Sett støpselet i kontakten.
Stecker einstecken.
Maskinens elektriske
tilslutning bør foretages til en
stikkontakt eller tilslutnings
dåse som er tilgængelig
uden at det er nødvendigt
at fjerne maskinen først.
Den elektriske tilslutningen til
maskinen bør være til en
stikkontakt eller skøteledning
som er tilgjengelig uten at
man behøver å fjerne
maskinen først.
Nach der Installation muß der
Anschluß zugänglich sein.
21
FI
SV
KAPPALE 6
DA
AVSNITT 6
IB
L
O
DE
NO
KAPITEL 6
KAPITTEL 6
KAPITEL 6
FUNKTIONS OVERSIGT
KONTROLLPANEL
BEDIENUNGSELEMENTE
A
B
Luge håndtag
Dør håndtag
Türöffnungsgriff
Indikator for lukket luge
Låst dør-lampen
Leuchtanzeige Tür
geschlossen
Start knap
“Start”-knapp
Start/Pause Taste
Anti krøl knappen
Antikrøll knappen
Taste Leichtbügeln
M
P
H G F E D C
N
A
22
OHJAUSTAULU
MANÖVERPANEL
Luukun kahva
Handtag
Luukku lukittu - merkkivalo
Lampan Dörren låst
Start Kytkin
Start-knapp
Rypistymisen esto painike
Kapp för skrynkelskydd
C
D
Pesulämpötila-painike
Knappen disktemperatur
E
Knappen "Vasketemperatur"
"Vasketemperatur"-knapp
Taste Temperaturwahl
Ajastin-painike
Knappen “fördröjd Start”
Knappen "forsinket start"
Taste Startzeitvorwahl
Knappen Aquaplus
Knappen Aquaplus
Aquaplus-knapp
Taste Aquaplus
Esipesu-painike
knapp förtvätt
Forvaske knap
Forvask-knappen
Taste Vorwäsche
Linkousnopeuspainike
Spin-Speed-knappen
F
G
H
I
Udskyd Start-knap
Aquaplus-painike
Knap for Variabel
centrifugeringshastighed
Knapp for
Sentrifugeringshastighet
Taste Schleuderdrehzahl
Digitaalinäyttö
”Digital”-display
L
Digital-display
Digitalt display
Display Digit
Likaisuusaste-painike
Knappen ”smutsighetsgrad”
M
Tilsmudsning-knappen
Knappen "skittenhetsgrad"
Taste Verschmutzungsgrad
Ohjelmanvalitsin jossa OFFasento
Programväljarknapp med OFF
position
N
Programvælger knap med
OFF position
Programvelger knapp med
OFF position
Waschprogrammwahlschalter mit OFF
Painikkeiden merkkivalot
Knapplampor
O
Knap-indikatorer
Lamper ved knapper
Tastenanzeigen
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
P
Sæbe skuffe
Beholder for vaskemiddel
Waschmittelbehälter
23
FI
OHJAUSTAULUN
SELITYKSET
MANÖVERPANELENS FUNKTIONER
LUUKKU KAHVA
HANDTAG
Luukku avataan painamalla
kahvan painiketta.
DA
SV
Tryck in handta get in för att
öppna luckan.
A
NO
DE
BESKRIVELSE AF
FUNKTIONER
OVERSIKT OVER
KONTROLLER
BESCHREIBUNG DER
BEDIENELEMENTE
LUGE HÅNDTAG
DØR HÅNDTAG
TÜRÖFFNUNGSGRIFF
Trykk handtaget in for at
abne doren.
Um das Bullauge zu öffnen,
drücken Sie den Hebel im
Türgriff.
Tryk håndtaget ind for at
åbne lugen
2 min.
HUOM!
LUUKUSSA ON
TURVALUKITUS, JOKA
ESTÄÄ LUUKUN
AUKAISUN
VÄLITTÖMÄSTI
PESUN/LINKOUKSEN
JÄLKEEN.
ODOTA N. 2 MINUUTTIA
ENNEN KUIN AUKAISET
LUUKUN.
LUUKKU LUKITTU -MERKKIVALO
LAMPAN DÖRREN LÅST
Luukku lukittu -merkkivalo
palaa, kun luukku on täysin
suljettuna ja laite on
käynnissä.
Kun laitteen KÄYNNISTYSpainiketta painetaan luukun
ollessa suljettuna, merkkivalo
välähtää hetkellisesti ja alkaa
palaa.
Jos luukkua ei ole suljettu,
merkkivalo jatkaa
vilkkumista.
Erityinen turvalaite estää
luukun avaamisen heti pesun
jälkeen. Odota 2 minuuttia
pesun loppumisen ja Luukku
lukittu -valon sammumisen
jälkeen, ennen kuin avaat
luukun. Käännä pesun
lopussa ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
painiketta uudelleen.
Lampan "Dörren låst" är
tänd när dörren är helt
stängd och maskinen är
påslagen.
När knappen START trycks in
på maskinen när dörren är
stängd, blinkar lampan till
och tänds sedan .
Om dörren inte är stängd
fortsätter lampan att blinka.
Det finns en särskild
säkerhetsanordning som
förhindrar att dörren öppnas
omedelbart efter att cykeln
avslutats. Vänta två minuter
efter att tvättcykeln
avslutats och dörrlåsets
lampa slocknat innan
dörren öppnas. Sätt
programväljaren i läge AV
vid cykelns slut.
24
VIGTIGT:
EN SPECIEL
SIKKERHEDS
ANORDNING
FORHINDRER
LÅGEÅBNING
UMIDDELBART EFTER
PROGRAM
AFSLUTNING. EFTER
AFSLUTNING VENT I CA
2 MIN FØR LÅGEN KAN
ÅBNES.
OBS!
LUCKAN HAR EN
SÄKERHETSSPÄRR S0M
GÖR ATT DEN INTE KAN
ÖPPNAS OMEDELBART
EFTER
TVÄTTNING/CENTRIFUGERING. VÄNTA CA 2
MINUTER INNAN DU
ÖPPNAR LUCKAN.
B
VIKTIG:
DØREN ER UTSTYRT
MED EN SPESIELL
SIKRING SOM GJØR AT
DEN IKKE ÅPNER SEG
STRAKS
VASKINGEN/SENTRIFUGERINGEN ER FERDIG.
ETTER SENTRIFUGERlNG,
VENT OPPTIL 2
MINUTTER FØR DU
ÅPNER DØREN.
INDIKATOR FOR LUKKET LUGE
LÅST DØR-LAMPEN
Indikatoren for lukket luge
lyser, hvis lugen er helt lukket,
og maskinen er tændt.
Når du trykker på START på
maskinen, mens lugen er
lukket, blinker indikatoren
kortvarigt og begynder
derefter at lyse.
Hvis lugen ikke er lukket,
fortsætter indikatoren med
at blinke.
En særlig sikkerhedsenhed
forhindrer, at lugen kan
åbnes umiddelbart efter
endt vask. Vent 2 minutter,
indtil indikatoren for den
lukkede luge holder op med
at lyse, inden lugen åbnes.
Når vasken er færdig, skal
programvælgeren drejes til
FRA.
“Låst dør”-lampen lyser når
døren er helt lukket og
maskinen er PÅ.
Hvis du trykker på START
mens døren er lukket, blinker
lampen et øyeblikk før den
tennes.
Hvis døren ikke er lukket,
fortsetter lampen å blinke.
En spesiell
sikkerhetsanordning
forhindrer døren fra å kunne
åpnes rett etter at
vaskesyklusen er over. Vent i
to minutter etter at
vaskesyklusen er avsluttet og
til Låst dør-lampen har
slukket før du åpner døren.
Når vaskesyklusen er over,
vrir du programvelgeren til
AV.
ACHTUNG:
DIE SICHERHEITSTÜRVERRIEGELUNG
VERHINDERT DAS
SOFORTIGE ÖFFNEN
DES BULLAUGES NACH
BEENDIGUNG DES
WASCH-PROGRAMMS.
WARTEN SIE DAHER NACH
DEM LETZTEN
SCHLEUDERN CA. ZWEI
MINUTEN, BEVOR SIE DIE
TÜR ÖFFNEN.
LEUCHTANZEIGE TÜR
GESCHLOSSEN
Die Anzeige leuchtet, wenn die
Tür korrekt geschlossen ist und
das Gerät eingeschaltet ist.
Nach Drücken der Taste
START/PAUSE blinkt die Taste
zuerst, dann leuchtet sie
permanent bis zum
Programmende.
Wenn das Bullauge nicht korrekt
geschlossen wurde, blinkt die
Leuchtanzeige weiter.
Eine spezielle
Sicherheitsvorrichtung
verhindert, dass das Bullauge
unmittelbar nach dem
Programmende geöffnet
werden kann.Warten Sie ca. 2
Minuten, bis die Leuchtanzeige
ausgeht und schalten Sie dann
das Gerät durch Drehen des
Programmwahlschalters auf die
Position AUS ab.
25
FI
DA
SV
START-PAINIKE
START KNAPP
Paina tätä painiketta
käynnistääksesi valitun
pesuohjelman.
Tryck in startknappen.
C
NO
START KNAP
START KNAPP
START/PAUSE TASTE
Tryk startknappen ind.
Trykk startknappen inn.
Drücken Sie diese Taste, um das
Programm zu starten, die mit
dem Programmwahlschalter
gewählt wurde.
HUOM. KUN STARTPAINIKETTA ON
PAINETTU, SAATTAA
KESTÄÄ MUUTAMAN
SEKUNNIN ENNEN KUIN
LAITE ALKAA TOIMIA.
MASKINEN STARTAR
EFTER NÅGRA FÅ
SEKUNDER, EFTER DET ATT
STARKNAPPEN TRYCKTS
IN.
MASKINEN GÅR I GANG
FÅ SEKUNDER EFTER, DER
ER TRYKKET PÅ START.
MASKINEN STARTER FÅ
SEKUNDER ETTER AT
MAN TRYKKER PÅ
START.
Asetusten muuttaminen sen
jälkeen, kun ohjelmat on
käynnistetty (TAUKO)
Paina Start/Tauko-painiketta
noin kaksi sekuntia, minkä
jälkeen valintapainikkeiden
vilkkuvalot ja jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttävät, että
kone on pysäytetty hetkeksi.
Tee tarvittavat muutokset ja
paina uudelleen
Start/Tauko-painiketta, jolloin
valot lakkaavat vilkkumasta.
Ändring av inställningar när
programmet har startats
(PAUSE)
Håll in knappen
”START/PAUS” i cirka 2
sekunder. De blinkande
lamporna på valknapparna
och indikatorn för
återstående tid visar att
maskinen har pausats. Gör
önskade justeringar och
tryck på knappen
”START/PAUS” igen för att
stänga av de blinkande
lamporna.
Ændring af indstillinger efter
start af program (PAUSE)
Endring av innstillinger etter
at programmet er startet
(PAUSE)
Hold inne knappen
"START/PAUSE" i omtrent 2
sekunder. De blinkende
lampene ved
valgknappene og
indikatoren for
gjenværende vasketid viser
at maskinen er stoppet
midlertidig. Endre
innstillingene etter behov og
trykk på "START/PAUSE"knappen igjen slik at
lampene slutter å blinke.
Jos haluat lisätä tai poistaa
vaatteita pesun aikana,
odota 2 minuuttia ennen
kuin turvalukitus
mahdollistaa luukun
avaamisen.
Kun olet lisännyt tai
poistanut pyykkiä, sulje ovi,
paina START-painiketta ja
laite jatkaa toimintaansa
siitä kohdasta mihin se jäi.
Om man har behov av att
stoppa programmet för att
ta ut tvätt eller lägga in,
vänta 2 minuter tills
säkerhetsdörrlåset har löst
ut. Därefter öppnas luckan
och det Aktuella plagget
kan tas ut eller läggas in.
Tryck in startknappen igen,
och programmet fortsätter
från den punkt där det
avbröts.
Hvis man har behov for at
stoppe programmet for at
tage tøj ud eller ind, vente 2
minutter indtil sikkerheds
dørlåsen er udløst. Åben
lugen og tag det aktuelle tøj
ud eller ind.
Tryk start knappen ind igen
og programmet vil fortsætte
i sit forløb.
Hvis man har behov for å
stoppe programmet for å ta
tøy ut eller legge inn mer
tøy, vente 2 minutter inntil
sikkerhets dørlåsen er utløst.
Åpn opp luken og ta det
aktuelle tøy ut eller legg inn
tøy.
Trykk start knappen inn igjen
og programmet vil fortsette i
sitt forløp.
OHJELMAN PERUUTTAMINEN
AVBROTT I PROGRAMMET
ANNULLERING AF
PROGRAMMET
Drej programvælgeren til
OFF for at annullere
programmet .
Vælg et andet program.
Drej programvælgeren til
OFF igen.
AVBRYTE PROGRAMMET
Peruuta ohjelma siirtämällä
valitsin OFF-asentoon.
Valitse jokin muu ohjelma.
Siirrä ohjelmanvalitsin
takaisin OFF-asentoon.
26
Om du vill avbryta
programmet, placera
väljaren i OFF-läget.
Välj ett annat program.
Ställ in programväljaren på
OFF-läget.
DE
Tryk på, og hold
START/PAUSE-knappen inde i
ca. 2 sekunder. De blinkende
indikatorer i
indstillingsknapperne og
resterende tid-indikatoren
viser, at maskinen er
standset. Juster som
nødvendigt, og tryk på
START/PAUSE-knappen igen
for at annullere de
blinkende indikatorer.
Du avslutter programmet
ved å sette
programvelgeren i OFFstilling.
Velg et annet program.
Still programvelgeren i OFFstilling på nytt.
ANMERKUNG: NACH DER
BETÄTIGUNG DER STARTTASTE DAUERT ES EINIGE
SEKUNDEN, BIS DAS
GERÄT ANFÄNGT ZU
ARBEITEN.
EINSTELLUNGEN NACH DEM
PROGRAMMSTART ÄNDERN
(PAUSE)
Nachdem das Programm
gestartet wurde, können nur die
Programmoptionen und die
Zusatzfunktionen mit den
Funktionstasten verändert
werden.
Drücken Sie die Taste
“START/PAUSE” ca. 2 Sekunden
lang. Die Lampen der
Optionstasten und der
Restzeitanzeigen blinken, um
anzuzeigen, dass das Gerät sich
in einer Betriebspause befindet.
Verändern Sie nun die
gewünschten Einstellungen und
drücken Sie dann erneut die
Taste “START/PAUSE”, damit das
Blinken aufhört.
Wenn Sie während des
Programmablaufs Wäsche
entnehmen bzw. hinzufügen
wollen, warten Sie ZWEI Minuten,
damit der
Türverriegelungsmechanismus
die Tür entriegelt.
Nachdem Sie die Wäsche
entnommen bzw. hinzugefügt
haben, schließen Sie die Tür und
drücken Sie die START-Taste. Das
Gerät fängt wieder dort an zu
arbeiten, wo es aufgehört hatte.
EINGESTELLTES PROGRAMM
LÖSCHEN
Um das Programm zu löschen,
drehen Sie den
Programmwahlschalter auf OFF.
Wählen Sie nun ein anderes
Programm.
Drehen sie dann den
Programmwahlschalter wieder
auf OFF.
27
FI
SV
Toimintopainikkeet pitää
valita, ennen kuin
KÄYNNISTYS- painiketta
painetaan.
Alternativknapparna ska
tryckas in innan knappen
START trycks in.
RYPISTYMISEN ESTO PAINIKE
(Ei PUUVILLA-ohjelmissa)
Tämän toiminnon avulla
voidaan vähentää ryppyjen
muodostumista . Sekoite- ja
tekokuituohjelmissa
yhdistetään veden
asteittainen jäähtyminen,
rummun pyörimisen esto
veden poiston ajaksi ja
hellävarainen linkous.
Hienopesuohjelmissa, ei
villapesussa, rypistymisen
esto toimii kuten sekoite- ja
tekokuituohjelmissa ja lisäksi
ohjelma pysähtyy viimeisen
huuhtelu jälkeen ja jättää
pyykin veteen.
Villapesussa ja käsipesu
painikkeen ainoa toiminto
on jättää pyykki veteen
viimeisessä huuhtelussa.
Kun pyykki jää veteen,
painikkeen merkkivalo
vilkkuu osoitukseksi siitä,
että kone on tauko
–vaiheessa.
Hienopesu- käsipesu- ja
villaohjelma voidaan
päättää seuraavasti:
- Vapauta RYPISTYMISEN
ESTO painike lopettaaksesi
ohjelman veden poistoon ja
linkoukseen.
Jos et halua lingota
vaatteita, vaan vain poistaa
veden, tee seuraavasti:
- Käännä ohjelmanvalitsin
OFF-asentoon
- Valitse vain veden
poistamiseen tarkoitettu
ohjelma
- Kytke koneeseen
uudelleen virta painamalla
KÄYNNISTYS-painiketta.
KNAPP FÖR SKRYNKELSKYDD
(Inte möjligt på bomulls
programmen)
Denna funktion kan aktiveras
för att minimera skrynklor,
varefter man specificerar
tvättprocessen närmare
genom att välja
tvättprogram och tvättsätt.
Minsta möjliga påfrestning
av blandad tvätt säkerställs i
synnerhet genom att
kombinera ett skede med
gradvis avkylning av vattnet
och icke-rotation av korgen
medan maskinen töms på
vatten och en varsam
centrifugering.
För ömtåliga tyger, med
undantag av ylle, väljs de
tvättskeden som har
beskrivits ovan för blandad
tvätt, med undantag av den
gradvisa avkylningen av
vattnet, men med ett extra
skede där vattnet står stilla i
trumman med stopp efter
den sista sköljningen.
I ylleprogrammet och
handtvätt har denna
tryckknapp endast den
funktionen, att textilerna
lämnas kvar i vattnet efter
den sista sköljningen, så att
fibrerna blir så smidiga som
möjligt.
Under skölj stopp fasen
kommer indikatorlampan att
blinka för att visa att
apparaten är i pause läge.
Tvättprocessen för ömtålig
tvätt, handtvätt och ylle kan
avslutas på följande sätt:
- Återställ knappen för
SKRYNKELSKYDD för att
avsluta processen med
tömning och centrifugering.
Om du inte vill centrifugera
kläderna och aktivera
endast vattentömning:
- Sätt programväljaren i läge
AV.
- Välj bara programstyrd
vattentömning
- Starta maskinen igen
genom att trycka på
knappen START.
28
DA
D
NO
DE
Indstillingsknapperne skal
vælges, før du trykker på
knappen START
Du må velge ønsket
program før du trykker på
START.
Die Optionstasten müssen
VOR der Betätigung der
START-Taste gedrückt
werden.
ANTI KRØL KNAPPEN
(ikke muligt i
bomuldsprogrammer)
I normal vaskeprogrammers
slutning vil det varme
vaskevand blive tilsat koldt
vand, og ved
udpumpningen vil tromlen
stå stille, herefter vil
maskinen centrifugere let.
Hermed mindskes krølningen
væsentlig, idet tøjet krøller
nemt i varmt vand men ikke
i koldt, og den lette
centrifugering sikre at
sæberesterne kommer ud af
tøjet.
I skåne vaskeprogrammer
stopper programmet med
vand i maskinen og den
lette centrifugering
udelukkes.
I uldprogrammet og
håndvask vil anti krøl
knappen kun medfører at
programmet stopper med
vand i maskinen.
ANTIKRØLL KNAPPEN
(ikke muligt I
bomuldsprogrammer)
I slutten av normale
vaskeprogrammer vil det
varme vaskevannet bli tilsatt
kaldt vann. Ved
utpumpingen vil trommelen
stå stille, og maskinen vil
sentrifugere lett.
Hermed minskes krøllningen
vesentlig, da tøyet krøller lett
i varmt vann men ikke i
kaldt, og den lette
sentrifugeringen sikrer at
såperestene kommer ut av
tøyet.
I skåne vaskeprogrammer
stopper programmet med
vann i maskinen og den
lette sentrifugeringen
utelukkes.
I ullprogrammet og
håndvask vil antikrøll
knappen kun medføre at
programmet stopper med
vann i maskinen.
Under skylle pauserne vil
indikator lampen blinke for
at vise at maskinen er i
pause.
Under skylle pauserne vil
indikator lampen blinke for å
vise at maskinen er I pause.
Efter skåne- håndvask- og
uld programmet kan
udtømningen foretages ved
at frakoble anti krøl
knappen og programmet vil
afslutte normalt.
Etter skåne- håndvask- og
ull programmet kan
uttømmingen foretas ved å
frakoble antikrøll knappen
og programmet vil avslutte
normalt.
Hvis tøjet ikke skal
centrifugeres, men vandet
udpumpes, skal du benytte
følgende fremgangsmåde:
- Drej programvælgeren til
OFF.
- Vælg kun udpumpning.
- Tænd maskinen igen ved
at trykke på knappen START.
Hvis du ikke ønsker å
sentrifugere tøyet, velger du
programmet Utpumping på
følgende måte:
- Vri programvelgeren til AV.
- Velg programmet
Utpumping.
- Skru på maskinen igjen ved
å trykke på START-knappen.
TASTE LEICHTBÜGELN
Diese Funktion (nicht
verfügbar für die
Programme KOCHWÄSCHE)
reduziert die Knitterbildung
durch die individuelle Wahl
der Programme und der
Wäscheart.
Im Besonderen für
Mischgewebe sorgt die
Kombination der langsamen
Abkühlphase verbunden mit
dem Stillstand der Wäsche
während des Abpumpens
und einem Schonschleudern
für die optimale Schonung
der Wäsche.
Für die Feinwäsche sind die
Phasen wie bei
Mischgewebe beschrieben,
mit Ausnahme der
Abkühlphase unter
Hinzunahme des
Wasserstopps nach dem
letzten Spülgang.
Für die Programme
Woolmark (Wolle) und
Handwäsche dient diese
Taste ausschließlich als
Spülstopp, um die Fasern zu
glätten.
In der Spülstopp-Phase
blinkt die Leuchtanzeige der
Taste, um anzuzeigen, dass
das Gerät sich in Pause
befindet.
Um die Feinwäsche bzw. das
Woll-oder HandwäscheProgramm zu beenden,
können Sie wie folgt
vorgehen:
- Drücken Sie die Taste
Leichtbügeln zurück, um das
Programm mit Abpumpen
und Schleudern
zu beenden
Wenn Sie nur abpumpen
wollen:
- drehen Sie den
Programmwahlschalter auf
die Position OFF
- wählen Sie das Programm
Abpumpen
- schalten Sie das Gerät
durch erneutes Drücken der
Taste START/PAUSE ein
29
FI
DA
SV
NO
DE
KNAPPEN "VASKETEMPERATUR"
"VASKETEMPERATUR"-KNAPP
TASTE “TEMPERATURWAHL”
Med knappen disktemperatur
kan man sänka
disktemperaturen i alla
program.
För varje tryck på knappen
sänks temperaturen. Den
lägsta temperaturen är 15°C
(kalltvätt
).
Knappen Vasketemperatur
gør det muligt at reducere
vasketemperaturen i hvert
program.
Hver gang du trykker på
knappen, mindskes
temperaturen, indtil et
minimum på 15°C (kold
vask
) nås.
Med knappen
Vasketemperatur kan du
redusere vasketemperaturen
for hvert program.
Temperaturen senkes hver
gang du trykker på knappen,
til et minimum på 15 °C (kald
vask
).
Huomaa: Lämpötila on
valittava ennen
likaisuusasteen valintaa.
Anm.: Du måste ställa in
temperaturen innan du väljer
SMUTSIGHETSGRAD.
Bemærk: Temperaturen skal
justeres, før du vælger
TILSMUDSNING.
Mit dieser Option können Sie
die für das eingestellte
Programm maximal
vorgesehene Temperatur
beliebig reduzieren und
wählen.
Bei jedem Drücken der Taste
reduziert sich die
Waschtemperatur
schrittweise auf bis zu 15°C
(Kaltwäsche
).
AJASTIN-PAINIKE
Tämän painikkeen avulla voit
ohjelmoida pesuohjelman
alkamaan vasta jopa 24
tunnin kuluttua.
Voit kytkeä ajastimen päälle
seuraavasti:
Valitse haluamasi ohjelma.
Aktivoi painike painamalla
sitä kerran (näyttöön ilmestyy
h00) ja paina tämän jälkeen
painiketta uudelleen, mikä
siirtää ohjelman alkua
yhdellä tunnilla (näyttöön
ilmestyy h01); jokainen
painallus siirtää ohjelman
alkua yhdellä tunnilla, kunnes
näyttöön ilmestyy h24, minkä
jälkeen uusi painallus
palauttaa ajastimen
alkutilanteeseen.
KNAPPEN “FÖRDRÖJD START”
Med den här knappen kan
du förprogrammera
tvättcykeln så att dess start
fördröjs med upp till 24
timmar.
Så här fördröjer du starten:
Ställ in önskat program.
Tryck på knappen en gång
för att aktivera den (h00 visas
på displayen) och tryck
sedan på den igen för att
ställa in en fördröjning på 1
timme (h01 visas på
displayen). Den förinställda
fördröjningen ökar med 1
timme för varje gång du
trycker på knappen, tills h24
visas på displayen. Om du då
trycker på knappen igen
nollställs fördröjningen.
Vahvista valinta painamalla
Start/Tauko-painiketta
(näytön valo alkaa vilkkua).
Ajastin käynnistyy, ja kun aika
on kulunut umpeen, ohjelma
alkaa automaattisesti.
Bekräfta genom att trycka på
knappen ”START/PAUS”
(lampan på displayen börjar
blinka). Nedräkningen
påbörjas och när den är
slutförd startar programmet
automatiskt.
PESULÄMPÖTILA-PAINIKE
KNAPPEN DISKTEMPERATUR
Pesulämpötila-painikkeella
voi vähentää ohjelmien
sisältämiä pesulämpötiloja.
Jokainen painikkeen
painallus vähentää
lämpötilaa, kunnes lämpötila
on vähintään 15 °C
(kylmäpesu
).
Ajastimen käynnistyksen voi
perua seuraavasti:
Paina painiketta viiden
sekunnin ajan, kunnes valitun
ohjelman asetukset
ilmestyvät näyttöön.
Tässä vaiheessa aiemmin
valittu ohjelma voidaan
käynnistää painamalla
Start/Tauko-painiketta tai
valinta voidaan perua
siirtämällä valitsin OFFasentoon ja valitsemalla
tämän jälkeen uusi ohjelma.
30
Du kan avbryta fördröjningen
på följande sätt:
Tryck in knappen i 5 sekunder
tills displayen visar
inställningarna för det valda
programmet.
Vid det här stadiet kan du
starta det program som
tidigare har valts genom att
trycka in knappen
”START/PAUS” eller avbryta
processen genom att vrida
väljaren till OFF-läget och
sedan välja ett annat
program.
E
F
UDSKYD START-KNAP
Denne knap giver dig
mulighed for at
forprogrammere
vaskeprogrammet til at
udskyde starten af
programmet med op til 24
timer.
Sådan udskyder du starten:
Indstil det ønskede program.
Tryk på knappen en gang for
at aktivere den (h00 vises i
displayet), og tryk derefter på
den igen for at indstille
udskydelse på 1 time (h01
vises i displayet). Den
forudindstillede udskydelse
øges med 1 time, hver gang
der trykkes på knappen, indtil
der står h24 i displayet. Hvis
der trykkes på knappen igen,
nulstilles udskydelsen.
Bekræft ved at trykke på
START/PAUSE-knappen
(indikatoren i displayet
begynder at blinke).
Nedtællingen begynder, og
når den er færdig, starter
programmet automatisk.
Du kan annullere udskudt
start ved at gøre følgende:
Tryk på knappen, og hold
den nede i 5 sekunder, indtil
displayet viser indstillingerne
for det valgte program.
Nu kan du starte det
program, der før var valgt,
ved at trykke på
START/PAUSE-knappen, eller
du kan annullere processen
ved at dreje
programvælgeren til OFF og
derefter vælge et andet
program.
Merk: Temperaturen må
justeres før du velger
SKITTENHETSGRAD.
KNAPPEN "FORSINKET START"
Med denne knappen kan du
forhåndsprogrammere
vaskesyklusen, slik at det er
mulig å utsette start av
vaskesyklusen med opptil 24
timer.
Du gjør følgende for å utsette
programstart:
Velg ønsket program.
Trykk på knappen én gang for
å aktivere forsinket start (h00
vises på displayet) og trykk
deretter på knappen en
gang til for stille inn en
forsinkelse på 1 time (h01 vises
på displayet). De
forhåndsinnstilte intervallene
øker med 1 time hver gang
du trykker på knappen. Hvis
du trykker på knappen en
gang til når h24 vises på
displayet, vil funksjonen
nullstilles og begynne på 0
igjen.
Bekreft ved å trykke på
"START/PAUSE"-knappen (lyset
på displayet begynner å
blinke). Nedtellingen starter,
og når den er ferdig, starter
programmet automatisk.
Det er mulig å avbryte
forsinkelsen ved å gjøre
følgende:
Hold knappen inne i 5
sekunder til displayet viser
innstillingene for det valgte
programmet.
Det er da mulig å starte det
tidligere valgte programmet
ved å trykke på
"START/PAUSE"-knappen, eller
avbryte prossessen ved å
sette programvelgeren i OFFstilling og deretter velge et
annet program.
HINWEIS: Die Temperatur
muss vor der Einstellung des
Verschmutzungsgrades
gewählt werden:
TASTE STARTZEITVORWAHL
Diese Taste ermöglicht die
Programmierung einer
Startzeitvorwahl von bis zu 24
Stunden. Um die
Startverzögerung
einzustellen, gehen Sie wie
folgt vor:
Wählen Sie das gewünschte
Programm.
Drücken Sie die Taste einmal,
damit die Funktion aktiviert
ist. Das Display zeigt h00.
Drücken Sie die Taste erneut,
um eine Startverzögerung
von einer Stunde einzustellen
(das Display zeigt nun h01).
Bei jedem weiteren Drücken
der Taste wird die
Startverzögerung bis h24um
je eine Stunde erhöht. Durch
ein weiteres Drücken wird die
Verzögerungszeit annulliert.
Bestätigen Sie Ihre
Einstellung mit der Taste
“START/PAUSE”. Die
Leuchtanzeige im Display
fängt an zu blinken und die
Zeit beginnt abzulaufen. Ist
die Zeit abgelaufen, startet
das Programm automatisch.
Sie können die
Startzeitvorwahl wie folgt
löschen:
Halten Sie die Taste 5
Sekunden lang gedrückt, bis
das Display die
Voreinstellungen des
gewählten Programms
wieder anzeigt.
Nun können Sie entweder
das Programm durch
Drücken der Taste
“START/PAUSE” manuell
starten oder das Programm
durch Drehen des
Programmwahlschalters auf
OFF löschen und ein neues
Programm einstellen.
31
FI
AQUAPLUS-PAINIKE
KNAPPEN AQUAPLUS
Tällä painikkeella voit uuden
Sensor Activa –järjestelmän
ansiosta käynnistää uuden
erikoispesun Valko-kirjopyykkija Tekokuidut-ohjelmissa.
Toiminto on hellä vaatteiden
kuiduille ja niiden käyttäjien
herkälle iholle.
Pyykki pestään tavallista
paljon suuremmassa
vesimäärässä ja rummun
pyörimisliikettä on tehostettu
rummun täytön ja
tyhjennyksen aikana, mikä
takaa sen, että vaatteiden
pesu ja huuhtelu onnistuu
täydellisesti. Pesuveden
määrää on lisätty, jotta
pesuaine liukenee täysin,
mikä varmistaa tehokkaan
puhdistuksen. Veden määrää
on lisätty myös huuhtelun
aikana (5 erillistä huuhtelua),
jolloin kaikki pesuainejäämät
huuhtoutuvat kuiduista.
Toiminto on suunniteltu
erityisesti herkkäihoisia
varten, joille pieninkin
pesuainemäärä aiheuttaa
ärsytystä tai allergiaa.
Toimintoa suositellaan
käytettäväksi pestäessä
lasten vaatteita ja yleensäkin
arkoja kankaita tai pestäessä
froteevaatteita, joiden kuidut
yleensä imevät itseensä
enemmän pesuainetta.
Tämä toiminto on
automaattisesti aktivoitu
hienopyykki- ja
villaohjelmissa/käsipesu.
Du sätter igång en ny
specialtvättcykel i
programmen för Vit-kulörtvätt,
Bland- och syntetmaterial när
du trycker på knappen, tack
vare det nya Sensor Activa
System. Programmet
behandlar textilfibrerna
skonsamt, vilket också är bra
för känslig hud.
Kläderna tvättas i en mycket
större mängd vatten, som fylls
på och töms ut enligt en ny
princip med trumrotation i
kombinerade cykler. Som
resultat blir kläderna perfekt
rengjorda och sköljda.
Mängden vatten i tvätten
ökas så att tvättmedlet löses
upp helt, vilket säkerställer
effektiv tvättning. Mer vatten
används också i
sköljproceduren (5 separata
sköljningar) så att allt
tvättmedel sköljs ut ur fibrerna.
Funktionen är särskilt utformad
för personer med ömtålig och
känslig hud, där också
obetydliga rester av
tvättmedel kan orsaka
hudirritationer och allergiska
reaktioner.
Du rekommenderas att också
använda denna funktion för
barnkläder och för ömtåliga
textilier i allmänhet, samt när
du tvättar frottétextilier, där
fibrerna brukar absorbera en
större mängd tvättmedel.
Funktionen aktiveras alltid
automatiskt i program för
fintvätt och ylle/handtvätt.
32
DA
SV
G
NO
DE
KNAPPEN AQUAPLUS
AQUAPLUS-KNAPP
TASTE AQUAPLUS
Ved at trykke på denne knap
kan De, takket være det nye
Sensor Activa System, aktivere
en speciel, ny vaskecyklus
under programmerne
Kogevask, Skånevask och
Syntetiske Stoffer. Med denne
indstilling behandles tøjfibrene
skånsomt, hvilket også sker af
hensyn til brugeren af tøjet.
Tøjet vaskes i en større
mængde vand, og det,
sammen med den nye
kombination af rotationer,
hvor vand tages ind og
pumpes ud, betyder, at tøjet
er rengjort og skyllet perfekt.
Vandmængden øges under
vask, så vaskemidlet opløses
fuldstændigt, hvilket sikrer en
effektiv vask. Vandmængden
øges også under skylning (5
separate skylninger) for at
fjerne alle spor af
vaskemiddel fra tøjet.
Denne funktion er udviklet
specielt til brugere med sart
og følsom hud, hvor selv en
meget lille mængde
vaskemiddel kan medføre
irritation eller allergi.
Det anbefales også, at denne
funktion bruges til børnetøj og
finvask generelt eller ved vask
af frotté, da fibrene her suger
en større mængde
vaskemiddel.
Denne funktion er altid
aktiveret ved vask på finvaskog uldprogrammer/håndvask.
Ved å trykke på denne
knappen kan du aktivere en
spesiell, ny vaskesyklus i
programmene for
Motstandskyktige stoffer,
Blandete og syntetiske stoffer,
takket være det nye Sensor
Activa-systemet.
Denne funksjonen er skånsom
mot fibrene i plaggene og
den følsomme huden til de
som skal ha dem på seg.
Vaskingen skjer med mye
høyere vannstand, og dette
sammen med trommelens
reverserende bevegelser når
vannet fylles og tømmes, vil gi
optimal vasking og skylling av
tøyet. Den økte
vannmengden gjør at
vaskemiddelet løser seg
fullstendig opp og sikrer en
effektiv vask. Vannmengden
er også økt under
skylleprogrammet (5 separate
skyllinger) for at ingen
såperester skal henge igjen i
fibrene.
Denne funksjonen er spesielt
beregnet for mennesker med
sensitiv hud. For disse kan selv
små mengder såperester gi
utslett og allergi.
Det anbefales at du også
benytter denne funksjonen til
vask av barnetøy og
ømfintlige stoffer generelt, og
når du vasker frottéplagg,
fordi fibrene har en tendens til
å absorbere større mengder
av vaskemiddelet.
Denne funksjonen er alltid
aktivert når du benytter
programmene Skånevask og
Ullvask/håndvask.
Dank des neuen „Sensor
Activa Systems“ kann durch
Drücken dieser Taste ein
neues, spezielles
Waschprogramm für Kochund Buntwäsche
durchgeführt werden, das
nicht nur Ihre Wäsche
besonders gut pflegt,
sondern auch besonders
schonend für empfindliche
Haut ist.
Durch die Hinzunahme von
bedeutend mehr Wasser
und die Kombination von
Trommeldrehungen
während der Wasserzu- und
-ablaufphasen wird Ihre
Wäsche porentief gereinigt
und rückstandsfrei gespült.
Um die vollständige
Auflösung des Waschmittels
zu garantieren, wird mehr
Wasser für die Waschlauge
hinzugefügt, so dass
perfekte Waschergebnisse
erreicht werden. Auch für
die Spülgänge wird die
Wassermenge erhöht, so
dass jegliche
Waschmittelrückstände von
den Fasern restlos entfernt
werden.
Diese Funktion wurde
speziell für Menschen mit
empfindlicher Haut
konzipiert, für die auch die
kleinsten
Waschmittelrückstände zu
Hautreaktionen oder
Allergien führen können.
Wir empfehlen, diese
Funktion auch zum Waschen
von Kinderwäsche und für
Feinwäsche im Allgemeinen
zu wählen, oder zum
Waschen von besonders
saugfähigem Gewebe, wie
Frottee o.Ä., dessen Fasern
die Waschlauge stärker
aufnehmen.
Damit die besten
Waschergebnisse
gewährleistet werden, ist
diese Funktion in den
Programmen für Feinwäsche
und Wolle/Handwäsche
immer aktiviert.
33
FI
SV
ESIPESU-PAINIKE
Esipesu on erityisen
hyödyllinen erittäin likaiselle
pyykille. Sitä voidaan käyttää
vain tietyissä ohjelmissa, jotka
on osoitettu
ohjelmataulukossa. Esipesu
valitaan ennen varsinaista
pesuohjelmaa. Esipesussa
käytettävä pesuaine
kaadetaan
pesuainelokeroon 1 (ks. kohta
Pesuainekotelo). Käytä vain
20 % pesuainepakkauksessa
suositellusta määrästä. Älä
käytä esipesussa
huuhteluainetta.
KNAPP FÖRTVÄTT
Detta alternativ är särskilt
användbart för hårt
nedsmutsad tvätt och kan
bara väljas för vissa program
enligt programtabellen.
Tvättmedel ska för detta
program hällas i facket i
tvättmedelslådan som är
märkt “1” (Se avsnittet
Tvättmedelslåda i
bruksanvisningen). Vi
rekommenderar att du
endast använder 20 % av
den mängd som anges på
tvättmedelsförpackningen.
Mjukmedel ska inte
användas i detta program.
LINKOUSNOPEUSPAINIKE
SPIN SPEED-KNAPPEN
Linkousohjelmassa on
tärkeää poistaa
mahdollisimman paljon vettä
pyykistä vahingoittamatta
kankaita. Voit säätää koneen
linkousnopeutta tarpeen
mukaan.
Tällä painikkeella voit
hidastaa enimmäisnopeutta
ja jopa peruuttaa linkouksen.
Voit käynnistää
linkousohjelman uudelleen
painamalla painiketta,
kunnes pääset valitsemaan
haluamasi linkousnopeuden.
Jotta pyykki ei vahingoittuisi,
nopeus ei voi olla suurempi
kuin se, joka automaattisesti
valitaan ohjelmaa
valittaessa.
Centrifugeringscykeln är
viktig för att så mycket av
vattnet som möjligt
avlägsnas från tvätten utan
att skada textilierna. Du kan
justera centrifugeringens
hastighet efter behov.
Du kan minska hastigheten
genom att trycka på
knappen och även avstå
från centrifugering om du vill.
Vill du återställa
centrifugeringscykeln
behöver du bara trycka på
knappen tills du når den
hastighet du vill ha.
Det är inte möjligt att öka
hastigheten till värden över
dem som ställs in automatiskt
vid programvalet, så att
textilierna inte skadas.
Voit muuttaa linkousnopeutta
milloin tahansa ilman koneen
pysäyttämistä.
Jos pyykki ei ole
jakautunut tasaisesti
rummussa, elektroninen
ohjain estää linkouksen.
tämä vähentää ääntä
sekä tärinää koneessa ja
näin pidentää koneen
käyttöikää. jos linkous on
estynyt, jaa pyykki
tasaisesti rumpuun ja
käynnistä linkousohjelma
uudelleen.
34
Du kan ändra hastigheten
när som helst, också utan att
sätta maskinen i pausläge.
Maskinen är utrustad
med en elektronisk
centrifugerings-kontroll,
som avbryter
centrifugering om tvätten
är ojämnt fördelad i
trumman. detta minskar
ljud och vibrationer
och förlänger maskinens
livslängd.
om centrifugeringen
avbrutits, fördela tvätten
jämt i trumman och
starta centrifugerinsprogrammet på nytt.
DA
NO
DE
H
FORVASKE KNAP
Denne indstilling er især
nyttig, hvis tøjet er meget
snavset, og indstillingen kan
kun bruges sammen med
visse programmer, som vist i
programoversigten. Sæbe til
dette program bør hældes i
rum i sæbeskuffen afmærket
“1” (Se venligst afsnittet
Sæbeskuffe i
instruktionsbogen). Vi
anbefaler, at De kun
anvender 20% af de
anbefalede mængder, som
angives på sæbepakken, og
der bør ikke anvendes
skyllemiddel til dette
program.
FORVASK-KNAPPEN
Dette programvalget er
spesielt nyttig for svært
skittent tøy, og kan kun brukes
sammen med enkelte
programmer (se
programtabellen).
Vaskemiddel for dette
programmet bør legges i
rommet i vaskemiddelskuffen,
som er merket “1” (vennligst
se avsnittet
“Vaskemiddelskuff” senere i
bruksanvisningen). Vi
anbefaler at du bare bruker
20 % av de anbefalte
mengdene på
vaskemiddelpakken, og det
bør ikke brukes tøymykner for
dette programmet.
TASTE VORWÄSCHE
Diese Option ist besonders
empfehlenswert bei stark
verschmutzter Wäsche. Sie
kann nur bei bestimmten
Programmen gewählt
werden (s hierzu
Programmtabelle).
Für dieses Programm füllen
Sie das Waschmittel in die
Kammer „1“ des
Waschmitteilbehälters ein (für
nähere Informationen
schauen Sie bitte im Kapitel
über den
Waschmittelbehälter in
diesem Heft nach). Es ist
anzuraten, nur 20% der auf
der Waschmittelpackung
empfohlenen Menge
einzusetzen.
I
KNAP FOR VARIABEL
CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
Centrifugeringen er meget
vigtig for at få fjernet så
meget vand fra vasketøjet
som muligt uden at
ødelægge det. De kan
justere maskinens
centrifugeringshastighed
efter behov. Ved at trykke på
denne knap er det muligt at
reducere den maksimale
centrifugeringshastighed eller
annullere centrifugeringen,
hvis det ønskes.
Hvis De vil genoptage
centrifugeringen, skal De blot
trykke på knappen, til De når
den ønskede
centrifugeringshastighed.
Af hensyn til tøjet er det ikke
muligt at øge hastigheden til
mere end den automatisk
anbefalede hastighed for det
valgte program.
KNAPP FOR
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Sentrifugeringen er svært
viktig for å få ut så mye vann
som mulig av tøyet uten å
skade stoffet. Du kan regulere
sentrifugeringshastigheten
etter behov.
Ved å trykke på denne
knappen er det mulig å
redusere
maksimumshastigheten, og
du kan stanse
sentrifugeringen hvis du
ønsker.
For å starte sentrifugeringen
på nytt, trenger du bare å
trykke på knappen til du får
den ønskede hastigheten.
For at ikke stoffet skal bli
skadet, er det ikke mulig å
øke hastigheten utover den
maksimumshastigheten som
er automatisk innstilt for det
enkelte programmet.
TASTE SCHLEUDERDREHZAHL
Det er muligt at ændre
centrifugeringshastigheden
når som helst – også uden at
afbryde programmet
midlertidigt.
Det er til enhver tid mulig å
regulere
sentrifugeringshastigheten,
også uten å trykke inn
"Pause"-knappen.
Bemærk:
denne maskine er
udstyret med elektronisk
centrifugerings kontrol.
det betyder at hvis tøjet i
maskinen er i uballance
nedsættes
centrifugerings
hastigheden automatisk,
og på den måde hindre
at vibrationer skal skade
maskinen.
Merk:
maskinen er utstyrt med
en elektronisk føler som
stopper sentrifugeringen
hvis vasketøyet er skjevt
fordelt. dette reduserer
støy og vibrasjoner og
forlenger maskinens
levetid.
Die Schleuderphase ist sehr
wichtig für eine gute Trocknung
der Wäsche.Auch hier kann Ihr
Gerät sich sehr flexibel an Ihre
Bedürfnisse anpassen.
Durch Betätigen der Taste
Schleuderdrehzahl können Sie
die für das jeweilige Programm
höchstmögliche Tourenzahl
reduzieren oder die
Schleuderung ganz
ausschließen.
Um den Schleudergang
wieder zu aktivieren, brauchen
Sie nur die Taste erneut zu
drücken, bis die gewünschte
Tourenzahl angezeigt wird.
Um die Gewebe zu schonen, ist
es nicht möglich, eine höhere
Schleuderdrehzahl einzustellen,
als die, die bei der
Programmwahl automatisch
angezeigt wird.
Die Schleuderdrehzahl kann zu
jedem Zeitpunkt des
Programms eingestellt werden.
Dabei brauchen Sie die Taste
PAUSE nicht zu betätigen.
ANMERKUNG:
DAS MODELL IST MIT EINER
ELEKTRONISCHEN
VORRICHTUNG AUSGESTATTET,
DIE VERHINDERT, DAß DER
SCHLEUDERGANG MIT
FÜLLMENGEN, DEREN GEWICHT
UNGLEICHMÄßIG VERTEILT SIND,
STARTET. DIES TRÄGT ZU EINER
REDUZIERUNG DER
VIBRATIONEN, DER
GERÄUSCHENTWICKLUNG UND
ZU EINER VERLÄNGERUNG DER
LEBENSDAUER DER
WASCHMASCHINE BEI.
35
DIGITAALINÄYTTÖ
DA
SV
L
”DIGITAL”-DISPLAY
Tack vare displayens
indikatorsystem hålls du
informerad om maskinens
status:
1) PESULÄMPÖTILA
Kun ohjelma on valittu,
merkkivalo syttyy ja näyttää
korkeimman mahdollisen
pesulämpötilan.
Kun erikoispainikkeen avulla
valitaan alempi lämpötila,
vastaava merkkivalo syttyy.
Huomaa: Lämpötila on
valittava ennen
likaisuusasteen valintaa.
1) TVÄTTEMPERATUR
När ett program har valts
tänds motsvarande indikator
för att visa maximal tillåten
tvättemperatur.
Om du väljer en lägre
temperatur med
specialknappen tänds
motsvarande indikator.
Anm.: Du måste ställa in
temperaturen innan du väljer
SMUTSIGHETSGRAD.
{
5
{
Näytön merkkijärjestelmän
avulla pystyt koko ajan
seuraamaan pesuohjelman
etenemistä:
4
6
{
7
3
3) LINKOUSNOPEUS
Ohjelman valitsemisen
jälkeen näyttöön ilmestyy
kyseisen ohjelman suurin
mahdollinen linkousnopeus.
Jokainen linkouspainikkeen
painallus vähentää nopeutta
100 kierroksella minuutissa.
Vähimmäisnopeus on 400
kierrosta minuutissa, mutta
linkous voidaan poistaa
painamalla linkouspainiketta
toistuvasti.
3) CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
När programmet har valts
visas den maximala tillåtna
centrifugeringshastigheten för
det aktuella programmet på
displayen. Om du trycker på
centrifugeringsknappen sänks
hastigheten med 100
varv/min för varje
knapptryckning. Lägsta
tillåtna hastigheten är 400
varv/min, men det är också
möjligt att hoppa över
centrifugeringen genom att
trycka på knappen flera
gånger.
4) AJASTIMEN MERKKIVALO
Merkkivalo välkkyy, kun ajastin
on ohjelmoitu.
4) LAMPA FÖR FÖRDRÖJD
START
Den blinkar när fördröjd start
har ställts in.
5) PESUOHJELMAN KESTO
Pesuohjelman valitsemisen
jälkeen näyttöön ilmestyy
automaattisesti ohjelman
kesto, jonka pituus riippuu
tehdyistä valinnoista.
Kun ohjelma on käynnistynyt,
näytössä näkyy koko ajan
jäljellä oleva pesuaika.
5) CYKELNS VARAKTIGHET
När ett program har valts visas
cykelns varaktighet
automatiskt på displayen. Den
kan variera beroende på vilka
val som har gjorts.
När programmet har startat
hålls du hela tiden informerad
om hur långt tid som återstår
av programmet.
36
2
{
3
4
5
{
2) LUCKLAMPA
När knappen START/PAUS har
tryckts in blinkar lampan först
och lyser sedan med fast sken
tills tvättprogrammet är slut.
2 minuter efter avslutat
tvättprogram slocknar
lampan för att visa att luckan
nu kan öppnas.
DE
DIGITAL-DISPLAY
DIGITALT DISPLAY
Displayets indikatorsystem
viser dig konstant maskinens
status:
Ved hjelp av
indikatorsystemet på
displayet kan du hele tiden
få informasjon om maskinens
status:
1) VASKETEMPERATUR
Når et program vælges, lyser
den relevante indikator og
viser den højest mulige
vasketemperatur.
Hvis du vælger en lavere
temperatur ved hjælp af den
specielle knap, vil den
tilsvarende indikator lyse.
Bemærk: Temperaturen skal
justeres, før du vælger
TILSMUDSNING.
1) VASKETEMPERATUR
Når du har valgt et program,
lyser den relevante
indikatoren for å vise den
maksimale
vasketemperaturen som er
mulig.
Hvis du bruker
spesialknappen og velger en
lavere temperatur, vil dette
føre til at den tilsvarende
indikatorlampen lyser.
Merk: Temperaturen må
justeres før du velger
SKITTENHETSGRAD.
1) Waschtemperatur
Sobald ein Programm
gewählt wird, erscheint
automatisch die
höchstmögliche
Waschtemperatur dieses
Programms durch
Aufleuchten der
entsprechenden Anzeige. .
Wenn Sie mit der
Temperaturwahltaste eine
niedrigere Temperatur
wählen, leuchtet die
entsprechende Anzeige auf.
HINWEIS: Die Temperatur muss
vor der Einstellung des
Verschmutzungsgrades
gewählt werden:
2) LÅGE-INDIKATOR
Når du har trykket på
START/PAUSE-knappen, blinker
indikatoren først for derefter
at holde op med at blinke og
bliver ved med at lyse, indtil
vasken er færdig.
2 minutter efter vasken er
færdig, slukkes indikatoren for
at vise, at lågen nu kan
åbnes.
2) DØRLAMPE
Når du har trykket på
START/PAUSE-knappen,
blinker lampen først, før den
lyser konstant til vasken er
fullført.
2 minutter etter at
vaskesyklusen er fullført,
slukker lampen for å vise at
døren kan åpnes.
2) TÜRVERRIEGELUNGSANZEIGE
Nachdem die Taste
START/PAUSE gedrückt wurde,
blinkt die Anzeige zuerst eine
Zeitlang, dann leuchtet sie
permanent bis zum
Programmende.
2 Minuten nach
Programmende erlischt die
Lampe, um anzuzeigen, dass
die Tür nun entriegelt ist und
geöffnet werden kann.
3) CENTRIFUGERINGSHASTIGHED
Når programmet er valgt,
vises den maksimale
centrifugeringshastighed for
programmet i displayet.
Hastighed reduceres med
100 omdr./min., hver gang du
trykker på
centrifugeringknappen. Den
lavest mulige hastighed er
400 omdr./min.. Du kan også
udelade centrifugeringen
ved at trykke på
centrifugeringsknappen
gentagne gange.
3) SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
Når programmet er valgt,
vises den maskimalt tillatte
sentrifugeringshastigheten
for programmet på displayet.
Hvis du trykker på
sentrifugeringsknappen,
reduseres harstigheten med
100 rpm for hvert trykk. Den
tillatte minimumshastigheten
er 400 rpm, eller du kan velge
bort sentrifugeringen ved å
trykke på knappen flere
ganger.
3) SCHLEUDERDREHZAHL
Sobald das Programm
gewählt wurde, erscheint auf
dem Display die
höchstmögliche Tourenzahl
für dieses Programm. Durch
wiederholtes Drücken der
Taste wird die
Schleuderdrehzahl jeweils um
100 U/Min herabgesenkt. Die
Mindestdrehzahl beträgt 400
U/Min, es ist jedoch auch
möglich, den Schleudergang
ganz zu unterdrücken, wenn
man die Taste
Schleuderdrehzahl wiederholt
drückt.
4) UDSKYD START-INDIKATOR
Denne indikator blinker, når
du har valgt udskyd start.
4) LAMPE FOR FORSINKET START
Denne blinker når du har
angitt forsinket vaskestart.
4) ANZEIGE
STARTZEITVORWAHL
Sie blinkt, wenn eine
Startzeitvorwahl eingestellt ist.
5) PROGRAMVARIGHED
Når du har valgt et program,
viser displayet automatisk
programvarigheden
afhængigt af de valgte
indstillinger.
Når programmet er startet,
kan du hele tiden se, hvor
lang tid der er tilbage, før
vasken er færdig.
5) VARIGHET PÅ VASKESYKLUS
Når et program er valgt, viser
displayet automatisk
varigheten for vaskesyklusen.
Denne tiden kan variere,
avhengig av valgene som er
foretatt.
Når programmet har startet,
holdes du hele tiden
informert om hvor lang tid
som gjenstår av
vaskesyklusen.
5) PROGRAMMDAUER
Sobald das Programm
eingestellt ist, wird die
Programmdauer automatisch
angezeigt. Diese kann je nach
den eventuell zusätzlich
gewählten Optionen
variieren.
Nach dem Programmstart
gibt Ihnen die Anzeige
ständig Auskunft über die
Restzeit zum Programmende.
37
1
2) LUUKUN MERKKIVALO
Kun Start/Tauko-painiketta
painetaan, valo alkaa ensin
vilkkua, minkä jälkeen se
palaa pesuohjelman loppuun
asti.
Kaksi minuuttia pesuohjelman
loppumisen jälkeen valo
sammuu sen merkiksi, että
luukun voi nyt avata.
NO
1
{
2
{
FI
DISPLAY “DIGIT”
Die Anzeigen im Display
geben Ihnen ständig Auskunft
über die gerade
durchgeführten Funktionen
des Gerätes.
FI
SV
6) OHJELMAN ALOITUKSEN
MERKKIVALO
Valo syttyy, kun Startpainiketta painetaan.
6) LAMPA FÖR
PROGRAMSTART
Den tänds när knappen START
har tryckts in.
7) LIKAISUUSASTE
Kun ohjelma on valittu,
merkkivalo syttyy ja näyttää
alimman mahdollisimman
likaisuusasteen.
Kun erityispainikkeen avulla
valitaan korkeampi
likaisuusaste, vastaava
merkkivalo syttyy.
Huomaa: Likaisuusaste voi
vaihdella automaattisesti
valitun lämpötilan mukaan.
7) SMUTSIGHETSGRAD
När ett program har valts
tänds motsvarande indikator
för att visa minsta tillåtna
smutsighetsgrad.
Om du väljer en högre
smutsighetsgrad med
specialknappen tänds
motsvarande indikator.
Anm.: Smutsighetsgraden kan
variera automatisk, beroende
på vilken temperatur som
väljs.
LIKAISUUSASTE-PAINIKE
KNAPPEN
”SMUTSIGHETSGRAD”
Med den här knappen
(endast aktiv i programmen
för BOMULL och BLANDADE
FIBRER) kan du välja mellan
tre tvättintensitetsgrader,
beroende på hur smutsiga
textilierna är.
När programmet och
tvättemperaturen har valts
ställs smutsighetsgraden
automatiskt in på det lägsta
tillåtna värdet. Om du trycker
på knappen ökar nivån och
inställningarna för cykelns
varaktighet ändras i enlighet
med detta.
Tämän painikkeen avulla
(käytettävissä vain Puuvillaja Sekakuitu-ohjelmissa)
voidaan valita kolme eri
pesutehoa vaatteiden
likaisuusasteen mukaan.
Kun ohjelma ja
pesulämpötila on valittu,
likaisuusasteenilmaisin on
automaattisesti
alhaisimmassa asennossa;
pesutehoa voidaan lisätä
painiketta painamalla, ja
pesuohjelman kesto muuttuu
pesutehon mukaisesti.
38
6
}
7
M
DA
NO
DE
6) PROGRAMSTART-INDIKATOR
Denne indikator lyser, når du
har trykket på STARTknappen.
6) LAMPE FOR
PROGRAMSTART
Denne lampen lyser når du
har trykket på START-knappen.
6) ANZEIGE PROGRAMMSTART
Sie leuchtet auf, sobald die
Taste START gedrückt wurde.
7) TILSMUDSNING
Når du vælger et program,
lyser den relevante indikator
og viser den lavest mulige
tilsmudsning.
Hvis du vælger større
tilsmudsning ved hjælp af
den specielle knap, vil den
tilsvarende indikator lyse op.
Bemærk: Tilsmudsningen kan
varieres automatisk
afhængigt af den valgte
temperatur.
7) SKITTENHETSGRAD
Når et program er valgt, lyser
den relevante
indikatorlampen for å vise
den laveste skittenhetsgraden
som er mulig.
Hvis du velger en høyere grad
ved hjelp av spesialknappen,
lyser den tilsvarende
indikatorlampen.
Merk: Skittenhetsgraden kan
variere automatisk, avhengig
av temperaturen som velges.
TILSMUDSNING-KNAPPEN
KNAPPEN "SKITTENHETSGRAD"
Når du vælger denne knap
(kan kun vælges ved
programmerne BOMULD og
BLANDEDE FIBRE) kan du
vælge mellem 3 niveauer af
vaskeintensitet alt efter, hvor
tilsmudset tøjet er.
Når programmet og
vasketemperaturen er valgt,
indstilles
tilsmudsningsindikatoren
automatisk til det lavest
mulige. Når du trykker på
knappen, øges niveauet, og
indstillingerne for hele
programmet justeres
tilsvarende.
Når du trykker på denne
knappen (bare aktiv ved
programmene BOMULL og
BLANDINGSFIBRE), kan du
velge mellom 3 nivåer av
vaskeintensitet, avhengig av
hvor skittent tøyet er.
Når du har valgt program og
vasketemperatur, stilles
indikatoren for skittenhetsgrad
automatisk til minste tillatte
nivå. Hvis du trykker på
knappen, øker nivået, og
innstillingene for syklusvarighet
justeres også tilsvarende.
7) VERSCHMUTZUNGSGRAD
Sobald ein Programm
gewählt wird, zeigt eine
Anzeige den voreingestellten,
mindestmöglichen
Verschmutzungsgrad an.
Wenn Sie eine höhere Stufe
durch Drücken der hierzu
vorgesehenen Taste wählen,
leuchtet die entsprechende
Anzeige auf.
HINWEIS: Je nach
eingestellter
Waschtemperatur kann der
Verschmutzungsgrad
automatisch variieren.
TASTE
“VERSCHMUTZUNGSGRAD”
Durch Betätigen dieser Taste
(die nur für die
Programmgruppe
BAUMWOLLE und
MISCHGEWEBE aktiviert
werden kann) können Sie je
nach Verschmutzungsgrad
der Wäsche drei
verschiedene Stufen für die
Intensität der
Waschbewegungen
einstellen.
Nachdem das Programm
und die Waschtemperatur
gewählt wurden, stellt sich die
Anzeige für den
Verschmutzungsgrad
automatisch auf die
Mindeststufe. Durch Drücken
der Taste erhöht sich die Stufe
um je einen Schritt,
gleichzeitig wird auch die
Programmdauer
dementsprechend verändert.
39
FI
OHJELMANVALITSIN, JOSSA
OFF-ASENTO
KUN
OHJELMANVALITSINTA
KÄÄNNETÄÄN, NÄYTÖN
VALO SYTTYY JA VALITUN
OHJELMAN ASETUKSET
ILMESTYVÄT NÄYTTÖÖN.
HUOMAA: PESUKONE
SAMMUTETAAN
KÄÄNTÄMÄLLÄ
OHJELMANVALITSIN OFFASENTOON.
DA
SV
PROGRAMVÄLJARKNAPP MED
OFF POSITION.
N
NÄR
PROGRAMVÄLJAREN
VRIDS LYSES DISPLAYEN
UPP FÖR ATT VISA DET
VALDA PROGRAMMETS
INSTÄLLNINGAR.
OBS! OM DU VILL
STÄNGA AV MASKINEN,
VRID
PROGRAMVÄLJAREN TILL
LÄGET ”OFF”.
PROGRAMVÆLGER KNAP MED
OFF POSITION.
NÅR
PROGRAMVÆLGEREN
ER DREJET, LYSER
INDIKATORERNE I
DISPLAYET FOR AT VISE
INDSTILLINGERNE FOR
DET VALGTE PROGRAM.
NB SLUK MASKINEN VED
AT DREJE
PROGRAMVÆLGEREN
TIL OFF.
NO
PROGRAMVELGER KNAPP
MED OFF POSITION.
NÅR
PROGRAMVELGEREN ER
SLÅTT PÅ, LYSER
DISPLAYET OG VISER
INNSTILLINGENE FOR DET
VALGTE PROGRAMMET.
MERK! DU SLÅR AV
MASKINEN VED Å SETTE
PROGRAMVELGEREN I
OFF-STILLING.
DE
PROGRAMMWAHLSCHALTER MIT
OFF
DURCH DREHEN AM
WAHLSCHALTER LEUCHTET
DAS DISPLAY AUF UND
ZEIGT DIE
VOREINSTELLUNGEN DES
GEWÄHLTEN
PROGRAMMS. HINWEIS:
UM DAS GERÄT
AUSZUSCHALTEN,
PROGRAMMWAHLSCHAL
TER AUF OFF STELLEN.
Drücken Sie die START-Taste,
um das Programm zu starten.
Käynnistä haluamasi pesu
painamalla Start/Taukopainiketta.
Tryck på knappen Start/Pause
för att påbörja vald cykel.
Tryk på knappen "Start/Pause"
for at starte det valgte forløb.
Trykk på "Start/Pause"knappen for å starte det
valgte programmet.
Ohjelmanvalitsin pysyy
valitun ohjelman kohdalla
koko pesuvaiheen ajan.
Programväljaren har en fast
position under hela tvättfasen
och ändrar sig inte.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele vaskprocessen.
Programvelgeren blir stående
på det valgte program hele
vaskeprosessen.
Während des Waschgangs
bleibt der
Programmwahlschalter bis
zum Ende des Programmes
auf dem gewählten
Programm stehen.
Slå av maskinen ved å drei
programvelger knappen til
OFF.
Am Ende des
Waschprogrammes schalten
Sie das Gerät ab durch
Drehen des Wahlschalters auf
die Position OFF.
Katkaise koneesta virta
kääntämällä ohjelmavalitsin
OFF-asentoon.
HUOMAUTUS:
OHJELMANVALITSIN
PITÄÄ PALAUTTAA OFFASENTOON JOKAISEN
VAIHEEN JÄLKEEN TAI
SILLOIN, KUN
ALOITETAAN
SEURAAVAA PESUA
ENNEN SEURAAVAN
OHJELMAN
VALITSEMISTA JA
KÄYNNISTÄMISTÄ.
40
Stäng av maskinen genom att
vrida programväljarknappen till
OFF.
Sluk maskinen ved at dreje
programvælger knappen hen
på OFF.
OBS:
PROGRAMVÄLJAREN
MÅSTE ÅTERSTÄLLAS TILL
LÄGE AV VID SLUTET AV
VARJE CYKEL ELLER VID
START AV EN
EFTERFÖLJANDE
STARTCYKEL.
PAINIKKEIDEN MERKKIVALOT
KNAPPLAMPOR
Painikkeiden merkkivalot
syttyvät, kun kyseisiä
painikkeita painetaan.
Jos valitaan vaihtoehto, joka
ei ole mahdollinen kyseisessä
ohjelmassa, valo alkaa ensin
vilkkua, minkä jälkeen se
sammuu.
De tänds när motsvarande
knapp trycks in.
Om något av de alternativ
som väljs inte är kompatibelt
med det valda programmet
blinkar knappen först och
slocknar sedan.
BEMÆRK!
PROGRAMVÆLGEREN
SKAL DREJES TIL OFF
IGEN VED HVER ENDT
VASK, ELLER NÅR DER
STARTES EN
EFTERFØLGENDE VASK,
FØR DET NÆSTE
PROGRAM VÆLGES OG
STARTES.
O
MERK:
PROGRAMVELGEREN
MÅ VRIS TILBAKE TIL AV
ETTER HVER
VASKESYKLUS, ELLER
NÅR DU STARTER EN
PÅFØLGENDE VASK FØR
NESTE PROGRAM
VELGES OG STARTES.
HINWEIS:
DREHEN SIE IMMER NACH
BEENDIGUNG DES
PROGRAMMS, UND
BEVOR SIE EIN NEUES
PROGRAMM EINSTELLEN,
DEN
PROGRAMMWAHLSCHALT
ER AUF DIE POSITION AUS.
KNAP-INDIKATORER
LAMPER VED KNAPPER
TASTENANZEIGEN
Disse indikatorer lyser, når du
trykker på de relevante
knapper.
Hvis der er valgt en indstilling,
som ikke er kompatibel med
det valgte program, blinker
knappens indikator først for
derefter at slukke.
Disse lampene lyser når du
trykker på de forskjellige
knappene.
Hvis du har foretatt et valg
som ikke er kompatibelt med
det valgte programmet,
blinker først lampen før den
slukker.
Sie leuchten auf, sobald die
entsprechenden Tasten
gedrückt werden.
Falls eine Option gewählt
wird, die mit dem
eingestellten Programm nicht
kompatibel ist, blinkt die
Anzeige auf der Taste zuerst,
dann erlischt sie.
41
FI
KAPPALE 7
OHJELMATAULUKKO
Ohjelmataulukko
Valko-kirjopyykki
OHJELMANVALITSIN
VALITTUNA:
TÄYTTÖMÄÄRÄ
MAX
kg
1)
Puuvilla, Pellava,
Puuvilla, Pellava, Kestävät
sekoitteet, Kirjopyykki,
1)
Sekoitetekstiilit ja tekokuidut
1)
**
LÄMPÖTILA
°C
MAX
PESUAINEKOTELO
2
1
6
Maks:
90°
●
●
(● )
6
Maks:
60°
●
●
(● )
Huom!
Jos kyseessä on erittäin likainen pyykki, suositeltava täyttömäärä on 3 kg.
42
**
3
Maks:
60°
●
●
Hienopyykki
1,5
Maks:
40°
●
●
Huuhtelu
-
-
Nopea linkous
-
-
Tyhjennys
-
-
32 min pikaohjelma
2
Maks:
40°
●
Käsipesu
1
Maks:
30°
●
●
Konepesun kestävä villa
1
Maks:
40°
●
●
“Mix & Wash System” ohjelma
6
Maks:
40°
●
●
Polyamidi, Polyesteri,
Puuvillasekoitteet
●
(● )
Linkousnopeutta voidaaan myös vähentää pyykille sopivaksi tai hellävarainen pyykki
voidaan jättää linkoamatta.
** Ohjelmaa suositellaan myös alhaisessa lämpötilassa pestäville vaatteille (alle
näkyvän enimmäislämpötilan).
Ohjelma on testattu CENELEC EN 60456 -standardin mukaisesti, kun käytössä on
ollut suurin mahdollinen likaisuusaste.
1) Voit valita edellä kuvattujen ohjelmien keston ja voimakkuuden Likaisuusastepainikkeen avulla.
( )
Vain, kun Esipesu-painike on valittuna. (Ohjelmat, joissa Esipesu-painike on
käytettävissä)
Pesulämpötila-painiketta painamalla voidaan valita mikä tahansa
enimmäislämpötilaa alempi lämpötila.
Kun vain osassa pyykkiä on tahroja, jotka täytyy käsitellä valkaisuaineella, tahran
esipesu voidaan tehdä pesukoneessa.
Kaada valkaisuainetta nestemäisen valkaisuaineen kaukaloon, jonka olet asettanut
pesuainekaukalon osaan "2", ja valitse huuhtelun erikoisohjelma (
).
Kun tämä vaihe on ohi, käännä ohjelmanvalitsin "OFF"-asentoon, lisää loput pyykistä ja
jatka normaalia pesua parhaiten sopivalla ohjelmalla.
43
SV
AVSNITT 7
PROGRAM TABELL
Tvättprogram
PROGRAMVÄLJARE PÅ:
TVÄTTMÄNGD
MAX
kg
TEMPERATUR
MAX °C
TVÄTTMEDELSFACK
2
Vit-kulõrtvätt
1)
Bomull, Linne
Tåligt blandmaterial
Bomull, Kulörtvätt
1)
**
1
6
Opp Till:
90°
●
●
(● )
6
Opp Till:
60°
●
●
(● )
OBS!:
Vid verkligt hårt smutsad tvätt bör maskinen endast fyllas med 3 kg.
Bland- och syntetmaterial
1)
**
3
Opp Till:
60°
1,5
Opp Till:
40°
Sköljningar
-
-
Snabbcentrifugering
-
-
Plyamid, Polyester,
Bomull, Blandat
Fintvätt
Skontvätt
Utpumpning
44
-
●
●
●
●
●
(● )
Också centrifugeringshastigheten kan sänkas enligt anvisningarna på tygets lapp eller
centrifugeringen kan helt utelämnas för mycket ömtåliga tyger.
** Detta program rekommenderas även för tvätt i låga temperaturer (lägre än visad
maxtemperatur).
Detta program har testats i enlighet med CENELEC EN 60456 med maximal
smutsighetsgrad vald.
1) För de program som visas kan du ställa in varaktigheten och intensiteten med hjälp
av knappen för smutsighetsgrad.
( )
Endast när förtvättsknappen har valts. (Program med förtvättsknapp tillgänglig)
Om du trycker på knappen för tvättemperatur kan du tvätta i valfri temperatur
som är lägre än den tillåtna maxtemperaturen.
-
32 minuters snabbtvätt
2
Opp Till:
40°
●
Handtvätt
1
Opp Till:
30°
●
●
Ullprogram
1
Opp Till:
40°
●
●
Programmet “Mix &Wash
System”
6
Opp Till:
40°
●
●
Om bara ett begränsat antal artiklar har fläckar som kräver behandling med
blekmedel går det att ta bort en fläck i förväg i tvättmaskinen.
Häll blekmedlet i behållaren för flytande blekmedel som finns i facket som är märkt "2" i
tvättmedelsluckan och ställ in programmet på "SKÖLJNING" (
).
När detta är utfört vrider du programknappen till "OFF", lägger i resten av textilierna
och fortsätter med ett vanligt tvättprogram.
45
DA
KAPITEL 7
PROGRAM OVERSIGT
Vaskeprogrammer:
PROGRAM
VÆLGEREN
PÅ:
FYLDNIG
MAX
kg
TEMPERATUR
°C
FYLDNING I
SÆBESKUFFE
2
Kogevask Normal Vask
1)
Bomuld Linned
Bomuld, Blandet,
Kraftigt, Kulørt vask
1)
Skånevask
Syntetiske Stoffer
1)
**
**
6
Op til:
90°
●
●
(● )
6
Op til:
60°
●
●
(● )
●
●
1,5
Op til:
40°
●
●
Skylninger
-
-
centrifugering
-
-
Udpumpning
-
-
32 minutter quick vask
2
Op til:
40°
●
Håndvask
1
Op til:
30°
●
●
Uldvask
1
Op til:
40°
●
●
Programmet “Mix & Wash
System”
6
Op til:
40°
●
●
Ekstra Finvask
Skånevask
Vigtige noter:
Hvis der er tale om usœdvanligt snavset Tøj, anbefales det kun at fylde maskinen med
3 kg.
Op til:
60°
3
Bomuld
Blandet, Syntetisk
46
1
●
(● )
Centrifugerings hastigheden kan ligeledes vælges frit, og kan også udelades helt, især
til de sarte vaske programmer.
** Programmet anbefales også til vask ved lavere temperatur (lavere end den viste maks).
Programmet er testet i overensstemmelse med CENELEC EN 60456 med maksimal
tilsmudsning valgt.
1) Du kan tilpasse vaskens varighed og intensitet for de viste programmer ved at
bruge tilsmudsningsknappen.
( )
Kun hvis knappen til forvask er valgt. (Programmer, hvor knappen til forvask er
tilgængelig)
Når du trykker på vasketemperaturknappen, kan du vaske ved enhver temperatur,
der er lavere end den maksimalt mulige.
Når det kun er et begrænset antal artikler, der har pletter, der kræver behandling med
flydende blegemiddel, kan forbehandling ske i vaskemaskinen.
Hæld blegemidlet i den beholder til flydende blegemiddel, der er sat i rum "2" i
sæbeskuffen, og vælg tillægsprogrammet "SKYL" (
).
Når programmet er færdigt, skal De dreje programvælgeren hen på "OFF" og lægge
resten af tøjet i maskinen og fortsætte med en normal vask på det relevante program.
47
NO
KAPITTEL 7
TABEL OVER VASKEPROGRAMMER
Vaskeprogrammer:
PROGRAM
VELGEREN
PÅ:
MAKS.
VEKT
kg
VELG
TEMP.
°C
BRUK AV
VASKEMIDDEL
2
Motstandskyktige stoffer
1)
1
6
Opp til:
90°
●
●
(● )
6
Opp til:
60°
●
●
(● )
3
Opp til:
60°
●
●
Syntetiske stoffer
(dralon, akryl, trevira)
1,5
Opp til:
40°
●
●
Skylninger
-
-
Høy sentrifugeringshastighet
-
-
Utpumping
-
-
Bomull, lin
Bomull, blandet
motstandsdyktighet, Kulørt vask
1)
Blandete og syntetiske stoffer
1)
**
Merk
Ved svært skittent undertøy bør man ikke ha i mer enn maks. 3 kg.
Bomull, blandete og
syntetiske stoffer
**
Svært ømtålige stoffer
48
●
(● )
Sentrifugeringshastigheten kan på samme måte velges fritt, og kan også helt
utelukkes, især til de sarte vaske programmene.
** Programmet anbefales også for vask ved lav temperatur (lavere enn den
maksimale temperaturen som vises).
Programmet er testet i henhold til CENELEC EN 60456 med maskimal
skittenhetsgrad.
1) Du kan justere varighet og intensitet for de viste programmene ved hjelp av
knappen for skittenhetsgrad.
( ) Kun når Forvask-knappen er valgt. (Programmer med Forvask-knappen tilgjengelig)
Hvis du trykker på knappen for vasketemperatur, er det mulig å vaske ved en
hvilken som helst temperatur som er lavere enn den tillatte maksimaltemperaturen.
32 minutter hurtigvask
2
Opp til:
40°
●
Håndvask
1
Opp til:
30°
●
●
Ullvask
1
Opp til:
40°
●
●
blandingsvask programmet
6
Opp til:
40°
●
●
Når bare en del av vasketøyet har flekker som krever behandling med flytende
blekemiddel, kan tøyet forbehandles i vaskemaskinen.
Hell blekemiddelet i beholderen for flytende blekemiddel, som er satt inn i rommet
merket "2" i såpeskuffen, og velg det spesielle "SKYLLE"-programmet (
).
Når programmet er avsluttet, vri programvelgeren til "AV", legg i resten av tøyet og
velg et normalprogram som passer til den aktuelle tøyvasken.
49
DE
KAPITEL 7
PROGRAMMTABELLE
Koch-/Buntwäsche
MAX
BELADUNG
kg
PROGRAMM-WAHLSCHALTER
EINSTELLEN
AUF
PROGRAMM FÜR / GEWEBEART
6
Baumwolle Leinen Jute
1)
Synthetik
1)
Bis:
90°
●
1
●
(● )
Hinweise:
**
6
Bis:
60°
●
●
(● )
Es empfiehlt sich, bei stark verschmutzter Wäsche die Füllmenge auf höchstens 3 kg zu reduzieren.
**
3
Bis:
60°
●
●
(● )
** Empfohlenes Programm auch für Waschgänge bei niedriger Temperatur (niedrigere Einstellung als
die automatisch angezeigte)
Normprogramm nach CENELEC EN 60456 bei höchstem Verschmutzungsgrad.
1,5
Bis:
40°
●
●
Spülen
-
-
Intensivschleudern
-
-
Abpumpen
-
-
Mischgewebe aus
Baumwolle und Synthetik
Feinwäsche
Synthetik (Dralon, Acryl, Trevira)
50
WASCHMITTEL
EINFÜLLEN
2
1)
Baumwolle Leinen
strapazierfähige Gewebe
Widerstandsfähige
TEMP.
°C
●
In allen Programmen können Sie die Schleuderdrehzahl entsprechend dem Pflegeetikett des
Wäschestücks herunterregulieren. Wenn Sie keine Angabe im Wäscheetikett vorfinden, können sie
die höchstmögliche Schleuderdrehzahl des Programms anwenden.
( ) Nur wenn die Taste Vorwäsche eingeschaltet ist (Programme, die die Option Vorwäsche zulassen)
Durch Drücken der Taste Waschtemperatur kann diese beliebig unterhalb des höchstmöglichen
Werts gesenkt werden.
1) Bei den angegebenen Programmen ist es möglich, mit der Taste Verschmutzungsgrad die
Programmdauer und die Waschintensität zu wählen.
Schnellprogramm
2
Bis:
40°
●
Handwäsche
1
Bis:
30°
●
Wenn nur einige Wäschestücke Verschmutzungen aufweisen, die mit einem flüssi-gen
Bleichmittel behandelt werden müssen, können Sie eine Vorbehandlung mit Bleichmittel in der
Waschmaschine vornehmen.
Legen Sie in die Waschmittelkammer “2“ den hierfür vorgesehenen Einsatz für Flüs-sigmittel und
füllen Sie das Bleichmittel ein. Stellen Sie das Programm „Spülen“ (
) ein.
●
Waschmaschinengeeignete Wolle
1
Bis:
40°
●
●
“Mix & Wash system” Programm
6
Bis:
40°
●
●
Nach der Behandlung mit Bleichmittel stellen Sie den Programmwahlschalter wieder auf OFF,
fügen Sie die anderen Wäschestücke in die Trommel hinzu und waschen normal mit dem
Waschprogramm Ihrer Wahl.
51
FI
52
DA
SV
DE
NO
KAPPALE 8
AVSNITT 8
KAPITEL 8
KAPITTEL 8
KAPITEL 8
OHJELMAN
VALINTA
VAL AV PROGRAM
VALG AF
PROGRAM
VALG
PROGRAMM/
TEMPERATURWAHL
Pesukoneessa on 4 erilaista
ohjelmaryhmää , jolloin
kullekkin tektiilityypille
voidaan valita paras
mahdollinen pesuohjelma.
Ohjelmaryhmissä on erilainen
käyntirytmi, pesulämpötila ,
ohjelmankulku ja - kesto.
För att klara av olika grader
av nedsmutsning och olika
typer av textilier finns det 4
grupper av tvättprogram
med varierande tvättrytm,
temperatur och tvättid.
Til at behandle de forskellige
tekstiltyper, og forskellige
tilsmudsningsgrader, har
denne maskine 4 forskellige
program-områder. (se
programoversigt).
For å kunne behandle
forskjellige typer tekstiler og
forskjellige typer smuss best
mulig, har denne
vaskemaskinen 4 forskjellige
programvalg for
vaskeprogram, temperatur
og varighet (se tabell over
vaskeprogrammer).
Um unterschiedliche Textilien
und Verschmutzungsgrade
optimal behandeln zu
können, bietet Ihnen diese
Waschmaschine 4
Programmtypen für
unterschiedliche
Gewebearten, Temperaturen
und Programmdauer (siehe
Programmtabelle) an .
1 VALKO- JA KIRJOPYYKKI
1. VIT- OCH KULÖRTVÄTT
1 SOLIDE STOFFER
1. UNEMPFINDLICHE STOFFE
Tehokkain pesuohjelma.
Pesuvaiheen jälkeen
huuhtelut. Jokaisen
huuhtelun jälkeen välilinkous ,
jolloin pyykki huuhtoutuu
mahdollisimman tehokkaasti.
Pesuveden hidas jäähdytys
estää rypistymistä. Pitkä
loppulinkous poistaa veden
tehokkaasti.
Programmen är avsedda att
ge optimal tvätteffekt.
Sköljningar med
mellancentrifugering ger
bästa sköljresultat.
Den gradvisa sänkningen av
vattnets temperatur
förhindrar att tvätten blir
skrynklig. Den effektiva
slutcentrifugeringen
underlättar torkningen.
1 NORMAL VASK KOGEVASK - NORMALE
TEKSTILER
Dette program er udviklet
for at give de bedste
vaskeresultater. Skyl og
mellemcentrifuge sikrer
perfekt skylning, der effektivt
fjerner alle sæberester. Trinvis
afkølning af vandet sikrer at
tøjet ikke krøller. En
afsluttende kraftig
centrifugering sikrer en lille
restfugtighed.
Programmene gir maksimal
vaskeeffekt og skylling med
mellomsentrifugering gir
optimal skylling av tøyet. En
gradvis reduksjon av
vaskevannets temperatur gir
dessuten maxsimal
beskyttelse mot krølling, og
den avsluttende
sentrifugeringen sikrer best
mulig tørking.
Die Programme bieten eine
maximale Reinigung und
jeweils von Schleuderphasen
unterbrochene Spülgänge,
die die optimale Spülung der
Wäsche garantieren.
Der abschließende
Schleudergang sichert die
bestmögliche Trocknung.
2 SEKOITETEKSTIILIT JA
TEKOKUIDUT
2 BLAND- OCH
SYNTETMATERIAL
2 FINVASK - SYNTETISK VASK
2 BLANDEDE OG SYNTETISKE
STOFFER
2. MISCHGEWEBE UND
KUNSTFASERN
Varsinaisessa pesussa tässä
ohjelmaryhmässä oma
käyntirytmi. Kolme huuhtelua
korkeassa vesimäärässä ovat
hellävaraisia ja takaavat
hyvän huuhtelutuloksen.
Vid för- och huvudtvätten är
resultatet optimalt tack vare
trummans olika
rotationsrytmer. Tre
sköljningar med hög
vattennivå garanterar en
skonsam behandling och ett
effektivt resultat.
Under finvask arbejder
maskinen med skåne
vaskebevægelser, der er
meget nøje afstemt til de
syntetiske stoffer. De tre skyl
med ekstra høj; vandstand,
giver tøjet en meget
skånsom behandling, og et
meget fint vaskeresultat.
Hovedvask gir best resultat
takket være trommelens
reverserende bevegelser.
Skylling med høy vannstand
gir skånsom behandling og
best resultat.
Das Waschen und Spülen
dieser Gewebearten ist
durch die optimale Drehzahl
der Trommel und durch das
perfekt abgestimmte
Wasserniveau besonders
wirksam.
Das Schonschleudern
verhindert außerdem die
Bildung von Falten in der
Wäsche.
3 HIENOPYYKKI
3 FINTVÄTT
Tämän ryhmän ohjelmissa
käyntirytmi on erittäin
hellävarainen ja soveltuu
aroille tekstiileille.
Sekä pesussa että
huuhtelussa on korkea
vesitaso.
Detta program med
alternativa rotations- och
blötningsfaser är mycket
skonsamt och lämpar sig för
ömtåliga textilier.
Hög vattennivå både vid
tvättning och sköljning.
3 EKSTRA FIN VASK ULDPROGRAM
Dette program præsenterer
et helt nyt koncept for vask.
Vaskebevægelser og
opblødningsfaser er afstemt,
specielt for meget sarte
tekstiler.
3 SÆRLIG ØMFINTLIGE
STOFFER
Denne nye vaskesyklusen,
med veksling mellom
vasking og bløtlegging, er
spesielt anbefalt for særlig
ømfintlige stoffer.
Vasking og skylling skjer med
høy vannstand for a sikre de
beste resultater.
3. HOCHEMPFINDLICHE
STOFFE
Dieses neue Waschkonzept
mit abwechselnden Waschund Einweichphasen ist
besonders geeignet für die
Wäsche feinster Textilien. Die
Spülgänge werden mit
hohem Wasserstand
durchgeführt, um eine
schonende Behandlung und
beste Ergebnisse zu sichern.
53
FI
SV
DA
NO
DE
4. Erikois ohjelmat
4. Specialprogram
4. Speciel programmer
4. Spesial programmer
4. SPEZIALPROGRAMM
ERITYINEN HUUHTELUOHJELMA
Tämä ohjelma tekee kolme
huuhtelua ja välilinkoukset
(jotka voi estää vastaavalla
painikkeella). Sitä voidaan
käyttää minkä tahansa
pyykin huuhtelemiseen,
esimerkiksi käsinpesun
jälkeen.
SPECIALPROGRAMMET
"SKÖLJNING"
Programmet genomför tre
sköljningar med en direkt
efterföljande centrifugering
(som kan saktas ner eller
uteslutas med en knapp).
Det kan användas för att
skölja alla typer av textilier, till
exempel handdukar.
TILLÆGSPROGRAMMET SKYL
SPESIELT “SKYLLE”-PROGRAM
Tätä ohjelmaa voidaan
käyttää valkaisuohjelmana
(katso
pesuohjelmataulukkoa).
Programmet kan också
användas vid blekning (se
tabellen över tvättprogram).
Under dette program
udføres 3 skylninger med
mellemliggende
centrifugeringer (der kan
reduceres eller annulleres
vha. den relevante knap).
Programmet kan bruges til
skylning af alle stoftyper,
f.eks. kan det anvendes efter
Håndvask.
Dette programmet utfører tre
skyllinger med
mellomsentrifugering
(sentrifugeringen kan
reduseres eller utelates ved å
trykke på den riktige
knappen). Det kan benyttes
til skylling av alle typer
tekstiler, også ved håndvask.
SPEZIALPROGRAMM “SPÜLEN”
Das Programm Spülen führt
drei Spülgänge aus mit
letztem Schleudergang, der
evtl. reduziert oder ganz
ausgeschlossen werden kann
(drücken Sie die
entsprechende Taste).
Geeignet zum Spülen
jedweder Gewebeart, z.B.
nach dem Waschen per
Hand.
ERITYINEN NOPEA LINKOUS OHJELMA
NOPEA LINKOUS linkoaa
enimmäisnopeudella (jota
voi hidastaa vastaavalla
painikkeella).
SPECIALPROGRAMMET
"SNABB CENTRIFUGERING"
Programmet för snabb
centrifugering genomförs
med maximal centrifugering
(hastigheten kan sänkas
med en knapp).
TILLÆGSPROGRAMMET
CENTRIFUGERING
Programmet Centrifugering
udfører en maksimal
centrifugering (der kan
reduceres vha. den
relevante knap).
SPESIELT PROGRAM FOR “HØY
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET”
Programmet “HØY
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET”
utfører sentrifugering på
maksimumshastighet
(hastigheten kan reduseres
ved å trykke på den riktige
knappen).
SPEZIALPROGRAMM
“INTENSIVSCHLEUDERN”
Dieses Spezialprogramm führt
einen Intensivschleudergang
(die Schleuderdrehzahl kann
evtl. durch Drücken der
entsprechenden Taste
reduziert werden).
VEDEN TYHJENNYS OHJELMA
Tämä ohjelma tyhjentää
veden rummusta.
UTPUMPNINGSPROGRAM
Detta program pumpar
bara ut vattnet.
UDPUMPNING ALENE
Dette program vil alene
pumpe vandet ud af
tromlen.
KUN TØMMING
Dette programmet vil kun
tømme vannet ut av
trommelen.
ABPUMPEN
Das Programm pumpt das
Wasser nur ab.
32 MINUUTIN PIKAOHJELMA
32 MINUTERS
SNABBPROGRAM
32 minuters programmet
innehåller ett komplett
tvättprogram för max 2 kg
tvätt och max 40 grader.
Då du väljer “32 minuters
snabbprogram”
rekommenderar vi att
endast ca. 20% av
tvättmedelmängden
används som nämns på
förpackningen.
32 MINUTTER HURTIG
PROGRAM
32 minutter programmet
indeholder et komplet
vaskeprogram for max. 2 kg
og for max. 40 grader .
32 MINUTTER HURTIG
PROGRAM
32 minutter programmet
inneholder et komplet
vaskeprogram for max. 2 kg
og for max. 40 grader.
Når De vælger “32 minutter
hurtig program anbefaler vi,
at De kun bruger 20 % af det
af vaskepulver fabrikanten
anviste.
Når De velger “32 minutter
hurtig program, anbefaler vi
at De kun bruker 20% av den
mengde vaskepulver
fabrikanten foreslår.
SCHNELLPROGRAMM 32
MINUTEN
Das Schnellprogramm 32
Minuten ermöglicht es, in ca.
30 Minuten einen kompletten
Waschzyklus für maximal 2 kg.
Wäsche bei 40°C
durchzuführen.
Bei Wahl der
“Schnellprogramm 32
Minuten” empfehlen wir, nur
20% der auf der
Waschmittelverpackung
angegebenen Menge zu
verwenden.
HANDTVÄTT 30°
Tvättmaskinen har också ett
"handtvättprogram" som kan
användas om plaggets
tvättråd visar "bara
Handtvätt". Programmet
innehåller skontvätt 30 grader
därefter 3 skonsamma
sköljningar med en svag
centrifugering.
HÅNDVASK 30°
Vaskemaskinen har også et
”håndvaske program” som
kan anvendes hvis tøjets
vaskeanvisning viser ”kun
Håndvask”. Programmet
indeholder svag vask ved 30
grader efterfulgt af 3
skånsomme skylninger med en
svag centrifugering.
HÅNDVASK 30°
Vaskemaskinen har også et
”håndvaske program” som kan
anvendes hvis tøyets
vaskeanvisning viser
”kun Håndvask”. Programmet
indeholder skånsom vask ved
30 grader etterfulgt av 3
skånsomme skyllinger med en
svag sentrifugering.
32 minuutin pikaohjelma on
tarkoitettu 2 kg:n
pyykkimäärälle ja
korkeintaan 40°C:en
pesuohjelmalle, jolloin pesu
tapahtuu noin puolessa
tunnissa.
Käyttäessäsi “32 minuutin
pikaohjelma” suosittelemme
käytettävän pesuainetta
ainoastaan n. 20%
pakkauksessa mainitusta
määrästä.
KÄSIPESU 30°
Tässä pesukoneessa on myös
hellävarainen Käsipesuohjelma. Tämä ohjelma
mahdollistaa konepesun
sellaisillekin vaatteille, joissa on
pesumerkintä ”Vain käsipesu
sallittu”. Ohjelman
pesulämpötila on 30°C ja siihen
kuuluu 3 huuhtelua ja lyhyt
linkous.
54
Programmet kan også
bruges som en del af
blegningsforløbet (se
programoversigt).
Dette programmet kan også
benyttes som blekeprogram
(se tabell for
vaskeprogrammer).
Dieses Programm kann auch
als BLEICHPROGRAMM
benutzt werden
(s.Programmtabelle).
SPEZIALPROGRAMM
“HANDWÄSCHE”
Das Gerät verfügt auch über
ein besonders sanftes
Waschprogramm, das
Handwäsche-Programm. Es
handelt sich um einen
kompletten Waschzyklus für
Wäschestücke, die nur mit
der Hand gewaschen
werden können. Das
Programm erreicht eine
Höchsttemperatur von 30°C
und endet mit 3 Spülgängen
und einem
Schonschleudergang.
55
FI
SV
DA
NO
WOOLMARK-OHJELMA
YLLEPROGRAMMET
ULDPROGRAM
ULL-PROGRAM
WOOLMARK-hyväksytty ja
–sertifioitu villapesuohjelma
pesee villatuotteet täydellisen
puhtaiksi ja käsittelee niitä
hellävaraisesti.
Ohjelmassa on erittäin
hellävarainen käyntirytmi, 40
°C pesulämpötila, 3
huuhtelua ja hellävarainen
linkous.
Ylletvättcykeln har godkänts
och certifierats av
WOOLMARK. Därför
garanteras en fullständig
rengöring utan skador på
plaggen.
Detta program innehåller
alternativa rotations- och
blötningsfaser, 40 °C
tvättemperatur, 3 sköljnignar
och en skonsam
centrifugering.
Uldvaskeprogrammet er
godkendt og certificeret af
WOOLMARK. Derfor
garanteres en fuldstændig
renvask uden skader på
tøjet.
Dette program indeholder
vaskebevægelser og
opblødningsfaser, 40 °C
vasketemperatur, 3
skylninger og skånsom
centrifugering.
Ullprogrammet er godkjent
og sertifisert av
WOOLMARK. Det vasker
ullplaggene fullstendig rene
og behandler dem
skånsomt.
Dette program indeholder
veksling mellom vasking og
bløtlegging, 40 °C
vasktemperatur, 3 skyllinger
og skånsom sentrifugering.
"MIX & WASH" -OHJELMA
PROGRAMMET "MIX & WASH
SYSTEM" (BLANDA & TVÄTTA)
PROGRAMMET "MIX & WASH
SYSTEM"
Tämän on Candyn
erikoisominaisuus, joka antaa
käyttäjälle kaksi suurta etua:
Det här är en exklusiv
funktion i Candy-systemet
som ger två betydande
fördelar:
Dette er et eksklusivt Candysystem, der indeholder to
store fordele for brugeren:
"BLANDINGSVASK” PROGRAMMET (“MIX & WASH
SYSTEM")
Dette er et eksklusivt Candysystem som gir brukeren 2
store fordeler:
● Erityyppistä pyykkiä
voidaan pestä yhdessä
(esimerkiksi puuvillaa ja
synteettisiä kuituja jne.)
KESTÄVÄT VÄRIT.
● Det går att tvätta olika
typer av textilier på en
gång (till exempel bomull
+ syntetmaterial etc.),
färgäkta textilier.
● vask af forskellige
materialetyper samtidigt
(f.eks. bomuld + syntetiske
materialer osv…)
FARVEÆGTE.
● vasking av ulike VASKEEKTE
tekstiltyper samtidig (f.eks.
bomull + syntetiske stoffer
osv.)
● Pesussa voidaan säästää
huomattavasti energiaa.
● Tvätten sker på ett
energibesparande sätt.
● energibesparende vask.
● vasking med betydelig
energisparing.
Mix & Wash -ohjelman
lämpötila on 40 °C ja siinä on
vaihtelevasti tehokkaita
jaksoja (rumpu pyörii) ja
staattisia jaksoja (pyykki
likoaa lepotilassa) ja kestoohjelma, joka kestää melkein
3 tuntia.
Energiankulutus koko
ohjelman aikana on vain
850 W/h.
Programmet Mix & Wash
utförs vid en temperatur på
40 °C, med omväxlande
dynamiska faser (trumman
vänder) och stillastående
faser (textilierna blötläggs i
viloläge) under nästan tre
timmar.
Energiförbrukningen för hela
cykeln är bara 850 W/h.
Programmet Mix & Wash har
en temperatur på 40°C og
forskellige dynamiske faser
(tromlen, der roterer) til
statiske faser (materiale, der
er i blød) med en
programvarighed på
næsten 3 timer.
Energiforbruget for det
samlede forløb er kun
850 W/t.
"Blandingsvask"programmet har en
temperatur på 40 °C og en
blanding av dynamiske faser
(når trommelen går rundt)
og statiske faser (tøyet ligger
i bløt når trommelen står
stille). Det varer i nesten 3
timer.
Energiforbruket for hele
programmet er bare
850 W/h.
Tärkeää:
● Uudet värilliset vaatteet
pitää pestä erikseen
ensimmäisellä kerralla.
Viktigt!
● Nya färgade textilier
måste tvättas separat
första gången.
Vigtigt:
● den første vask af ikke
farveægte materialer skal
ske separat,
Viktig:
● kulørt tøy bør vaskes
separat de første
gangene
● Älä koskaan sekoita VÄRIÄ
PÄÄSTÄVÄÄ PYYKKIÄ.
● Kom ihåg att aldrig
blanda textilier som INTE
ÄR FÄRGÄKTA.
● bland aldrig IKKE
FARVEÆGTE materialer.
● IKKE VASKEEKTE tøy i ulike
farger må aldri vaskes
sammen
DE
WOLLPROGRAMM
Mit diesem speziellen
WOOLMARK-zertifizierten
Waschprogramm kann Ihre
Wollwäsche nicht nur porentief
gereinigt werden, sondern wird
gleichzeitig besonders
geschont.
Der Waschzyklus arbeitet bei
einer Höchsttemperatur von
40°C, wobei sich
Arbeitsphasen mit
Waschpausen abwechseln.
Das Programm endet mit 3
Spülgängen und einem
sanften Schonschleudergang.
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMM
Es handelt sich um ein
exklusives, von Candy
patentiertes Spezialprogramm,
das für Sie einen doppelten
Vorteil bedeutet:
• Sie können NICHT
AUSFÄRBENDE Wäschestücke
aus unterschiedlichen
Geweben zusammen
waschen (z.B. Baumwolle und
Kunstfasern, usw.)
• Gleichzeitig erreichen Sie mit
diesem Programm eine
außerordentliche
Energieersparnis
Das Waschprogramm “Mix &
Wash“ wäscht mit einer
Temperatur von nur 40°C, wobei
sich dynamische Phasen (in
denen sich die Trommel dreht)
mit Ruhepausen (in denen die
Wäsche in der Waschflotte
liegen bleibt) abwechseln. Aus
diesem Grund ist die
Programmdauer mit fast 3
Stunden zwar länger, aber der
Energieverbrauch für das
gesamte Waschprogramm
beträgt nur 0,85 KW/h.
Wichtiger Hinweis:
• Buntwäsche, die zum ersten
Mal gewaschen wird, sollte
separat gewaschen werden.
•Mischen Sie niemals
ausfärbende Wäschestücke
mit anderer Wäsche.
56
57
FI
SV
DA
DE
NO
KAPPALE 9
AVSNITT 9
KAPITEL 9
KAPITTEL 9
KAPITEL 9
PESUAINEKOTELO
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
SÆBE SKUFFEN
BEHOLDER FOR
VASKEMIDDEL
WASCHMITTELBEHÄLTER
Pesuainekotelo on jaettu 3
kaukaloon :
- Ensimmäinen lokero “1”
on esipesua varten.
- “ ”-merkitty lokero on
huuhteluaineelle ja
muille lisäaineille.
- Toinen, ”2” –merkitty
lokero on tarkoitettu
varsinaista pesua varten.
Tvättmedelsbehållaren är
indelad i 3 fack:
Sæbeskuffen er opdelt i 3
rum.
Beholderen for vaskemiddel
har 3 skuffer:
Der Waschmittelbehälter ist in
3 Fächer unterteilt:
– Das Fach mit "1" ist für die
Vorwäsche.
– Das Fach “ ”, ist für
spezielle Zusätze wie
Weichspüler, Duftstoffe,
Stärke usw.
– Das Fach mit "2" ist für das
Hauptwaschmittel.
✿
- Den facket märkt ”1”
anger tvättmedel för
förtvätt.
- Sköljmedel, stärkelse
m.m. tillsatser,i det
facket märkt “ “.
✿
- Facket märkt ”2” är till
huvudtvätten.
Nestemäisen pesuaineen
käyttöä varten on erillinen
kaukalo, joka asetetaan
kaukalon II sisään kuvan
osoittamalla tavalla.
För flytande tvättmedel finns
ett separat fack som läggs in
i fack II såsom bilden visar.
Tämä erikoissäiliö on
asetettava
pesuainekaukalon osaan,
jossa on merkintä "2", myös
silloin, kun huuhteluohjelmaa
halutaan käyttää
valkaisuohjelmana.
Denna behållare måste
sättas in i facket med
märket "2" i
tvätttmedelsluckan, också
när du vill använda
sköljprogrammet i en
blekningscykel.
HUOM !
JOTKUT PESUAINEET
HUUHTOUTUVAT
HUONOSTI
PESUAINEKAUKALOSTA.
TÄLLÖIN
SUOSITTELEMME
KÄYTTÄMÄÄN
PESUPALLOA, JOKA
ASETETAAN RUMPUUN.
KÄYTÄ VAIN
NESTEMÄISIÄ AINEITA
"✿" -MERKITTYYN
LOKEROON.
KONE OTTAA
AUTOMAATTISESTI
HUUHTELUAINEEN
VIIMEISESSÄ
HUUHTELUSSA.
58
OBS !
VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
SVÅRA ATT FÅ BORT UR
FACKEN . FÖR SÅDANA
FALL REKOMMEDERAS
EN TVÄTTBOLL, SOM
LÄGGS IN I TRUMMAN.
OBS!
ANVÄND BARA
FLYTANDE MEDEL I
FACKET MÄRKT “✿”.
MASKINEN ÄR
PROGRAMMERAD ATT
AUTOMATISKT TA UPP
TILLSATSER UNDER DEN
SISTA SKÖLJNINGEN I
ALLA
TVÄTTOMGÅNGAR.
- Den rum mærket ”1” er
til forvask .
- Det rum mærket “
er til skyllemiddel.
✿“
- Den rum mærket ”2”, er
til hovedvasken.
En speciel beholder til
flydende vaskemiddel
medfølger maskinen. Denne
kan anbringes i sæbeskuffen
som vist på tegningen.
Denne specielle beholder
skal sættes i rum "2" i
sæbeskuffen, også når De vil
bruge programmet "SKYL" i
blegningsforløbet.
VIGTIGT:
HUSK PÅ AT NOGLE
FLYDENDE VASKEMIDLER
KAN VÆRE MEGET
SVÆRE AT SKYLLE UD AF
BEHOLDEREN. i
SÅDANNE TILFÆLDE
ANBEFALES DET I STEDET
AT ANVENDE
VASKEBOLD.
VIGTIGT:
BRUG KUN FLYDENDE
MIDLER I RUM MÆRKET
“✿”. DET ANBEFALES
AT FORTYNDE
KONCENTREREDE
MIDLER.
MASKINEN ER
PROGRAMMERET TIL
AUTOMATISK AT
OPTAGE
TILSÆTNINGSMIDLER
(SKYLLEMIDLER) UNDER
SIDSTE SKYL TIL ALLE
VASKEPROGRAMMER.
- Den skuffen som er
merket ” 1 ” er til forvask.
✿
- Den skuffen merket “ “
er for spesielle
tilsetningsstoffer,
tøymyknere, parfymer,
stivelse osv.
- Den skuffen merket ” 2 ”
er til hovedvasken.
En egen beholder for
flytende vaskemiddel følger
med. Denne kan plasseres i
skuffen som vist på figuren.
Denne spesielle beholderen
settes inn i rommet merket
"2" i såpeskuffen, også når
du vil benytte "SKYLLE"programmet til bleking.
VIKTIG: HUSK AT EN
DEL VASKEMIDLER ER
VANSKELIGE Å FJERNE.
I SLIKE TILFELLER
ANBEFALER VI AT DU
BRUKER VASKEBALL
FOR PLASSERING
DIREKTE I TROMMELEN.
VIKTIG:
I DEN SKUFFEN MERKET
“✿” MÅ DET BARE
BRUKES FLYTENDE
STOFFER.
MASKINEN ER
PROGRAMMERT TIL
AUTOMATISK Å TA OPP
TILSETNINGER UNDER
DEN SISTE SKYLLINGEN
FOR ALLE
VASKESYKLUSER.
✿
Für Flüssigwaschmittel
benutzen Sie bitte den
beiliegenden Einsatz, der wie
abgebildet in die
Waschmittelkammer “2” der
Waschmittelschublade
einzusetzen ist.
Der Einsatz für Flüssigmittel ist
ebenfalls in die
Waschmittelkammer "2"
einzusetzen, wenn Sie das
Programm “SPÜLEN“ als
BLEICHPROGRAMM nutzen
wollen.
ACHTUNG:
BEKANNTLICH LASSEN
SICH EINIGE
WASCHMITTEL SCHWER
EINSPÜLEN, IN SOLCHEN
FÄLLEN BENUTZEN SIE
BITTE DIE SPEZIELLEN
BEHÄLTER FÜR DIE
VERWENDUNG DIREKT
IN DER TROMMEL.
ACHTUNG:
IN DAS FACH “✿” NUR
FLÜSSIGE MITTEL
EINFÜLLEN. DAS GERÄT
SPÜLT DIE ZUSATZMITTEL
AUTOMATISCH
WÄHREND DES LETZTEN
SPÜLGANGS IN ALLEN
WASCHPROGRAMMEN
EIN.
59
FI
SV
DA
NO
KAPPALE 10
AVSNITT 10
KAPITEL 10
KAPITTEL 10
PYYKIN LAJITTELU
SORTERING AV
TVÄTT
GODE RÅD VEDR.
VASK.
PRODUKTET
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
VIGTIGT:
Af hensyn til en bedre
fordeling af tøjet under
centrifugering, er det en god
ide at iblande mindre
tøjstykker når der vaskes store
stykker tekstiler, sengetøj eller
andre tunge ting. Evt. kan
centrifugering undlades ved
at trykke knappen for udeladelse af centrifugering ind.
Ved uldvask skal det
kontrolleres at tøjet er
mærket uld eller “MASCHINE
WASHABLE”“MASKINVASK”
“TÅLER MASKINVASK”
“VASKBAR I MASKINE”
Lajittele pyykki ennen pesua
värin, materiaalin ja
pesulämpötilan sekä
likaisuuden mukaan.
HUOM !
Painavia, suuria tekstiilejä
kuten päiväpeittoja , huopia
jne. ei tule lingota.
Villavaatteissa, jotka
pestään koneessa tulee olla
merkintä konepesun
kestävä “Superwash”
HUOM !
Pyykkiä lajitellessa
varmistu, että
- vaatteissa ei ole
irtonaisia metalliesineitä
esim. hakaneuloja,
nuppineuloja, kolikoita
- vetoketjut, nepparit
ovat suljettuna , vyöt ja
nauhat solmittuina
- verhojen liu’ut ja
pidikkeet ovat
irrotettuna
- noudatat tekstiilien
pesuohjemerkintöjä
- poistat vaikeat tahrat
erikoisaineella ennen
pesua
- taskut ovat tyhjät
60
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
VIGTIGT:
Se efter symbolerne i
tøjet, og 1æs
fabrikantens vaske
anvisninger. Opdel tøjet
i følgende
hovedgrupper
- Kogevask
- Normal vask
- Kulørt vask
- Fin vask
- Uld vask
Hvidt og kulørt tøj bør
vaskes hver for sig, for at
undgå farveafsmitning.
Det kan anbefales at
kulørt tøj vaskes separat
første gang det vaskes, da
nyt tøj ofte afgiver farve.
Når vasketøjet sorteres, er
det vigtigt at kontrollerer
følgende:
- Kontroller at alle lommer
er tømte
- at der ikke er
metalgendstande på
tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
- Løse stropper/bælter i
sengetøj, kjoler e.t.c.
bindes sammen.
- Lommer er knappet eller
lynet.
- Løbere fra gardiner er
fjernet.
Ved vask af tøj med
meget kraftige pletter, er
det en god ide at lade
tøjet ligge i blød, eller
anvende speciel
pletfjerner, før tøjet vaskes.
DE
KAPITEL 10
DAS PRODUKT
VIKTIG:
Ved vasking av tunge
tepper, sengetepper og
andre tunge artikler, bør
sentrifugering ikke brukes.
For å kunne maskinvaskes
må ullplagg og andre
artikler i ull være merket
med “ren ny ull”.
VIKTIG:
Ved sortering før
vasking, påse at:
- det ikke er noen
metallgjenstander i
vasken (f.eks. smykker,
sikkerhetsnåler, nåler,
mynter osv.).
- eventuelle knapper i
putetrekk knappes
sammen, glidelåser og
hekter lukkes, løse
belter og lange band
på f.eks. morgenkåper
knyttes.
- kroker fjernes fra
gardiner.
- vaskeinstruksene på
plagget blir fulgt.
- eventuelle vanskelige
flekker blir behandlet
ved sorteringen før
vaskingen. Bruk bare
flekkfjerningsmidler som
er anbefalt i merkingen.
ACHTUNG:
Wenn Sie Kleinere Läufer,
Tagesdecken oder ähnliche,
schwere Textilien waschen,
sollten Sie auf das
Schleudern verzichten.
Das Symbol “reine Wolle”
kennzeichnet Kleidung und
Textilien aus Wolle, die für die
Maschinenwäsche geeignet
sind. Darüber hinaus sollten
solche Textilien den Hinweis
“nicht filzend” oder
“waschmaschinenecht”
tragen.
ACHTUNG:
Achten Sie beim
Sortieren der Wäsche
auf folgende Details:
- keine Metallteile (z.B.
Schnallen,
Sicherheitsnadeln,
Anstecknadeln,
Münzen) an oder in der
Wäsche;
- Kissenbezüge
zuknöpfen,
Reißverschlüsse und
Druckknöpfe schließen,
lose Gürtel und Bänder
von Morgenröcken
zuknöpfen;
- Rollen von den
Gardinen entfernen;
- Hinweise auf den
Wäscheetiketten
genauestens
beachten;
- beim Sortieren
auffallende,
hartnäckige Flecken
mit Spezialreiniger oder
geeigneter
Waschpaste
vorbehandeln.
61
FI
SV
DA
DE
NO
KAPPALE 11
AVSNITT 11
KAPITEL 11
KAPITTEL 11
KAPITEL 11
YLEISOHJEITA
Goda råd
om tvätt
FORBRUGER
INFORMATION
FORBRUKERINFORMASJON.
EINIGE NÜTZLICHE
HINWEISE
Ympäristöystävällisyys ja
taloudellisuus
Så här använder du maskinen
miljövänligt och ekonomiskt
Gode ide`er til optimal
udnyttelse af energien og
minimal påvirkning af
miljøet.
Gode ideer til optimal
utnyttelse og minimal
innvirkning på miljøet.
HUOMIOI PYYKIN
TÄYTTÖMÄÄRÄ
Saavuttaaksesi optimi
energian-, veden-,
pesuaineen ja ajan käytön
suosittelemme käyttämään
maksimi pyykin
täyttömäärää, jolloin säästät
energiaa jopa 50%.
FYLL MASKINEN HELT
UDNYTTELSE AF KAPACITETEN
UTNYTTELSE AY KAPASITETEN.
Du utnyttjar energi, vatten,
tvättmedel och tid bäst om
du fyller maskinen ända till
maximalt rekommenderad
kapacitet.
Spar upp till 50% energi
genom att tvätta en helt fylld
maskin i stället för två
halvfyllda.
Ved at fylde maskinen helt,
opnås den bedste udnyttelse
af vand, el og sæbe. Såfremt
man kun fylder maskinen
halvt, vil forbruget af vand, el
og sæbe ikke blive halveret,
men kun nedsat med ca. 20 %.
Ved å fylle maskinen helt,
oppnås den beste
utnyttelsen av vann,
elektrisitet, og såpe. Så sant
man kun fyller maskinen
halvt, vil ikke forbruket av
vann, elektrisitet og såpe bli
halvert, men kun redusert
med ca. 20 %.
TARVITSETKO ESIPESUA
BEHÖVS FÖRTVÄTT?
ER FORVASK NØDVENDIGT?
ER FORVASK NØDVENDIG?
Käytä esipesua vain erittäin
likaiselle pyykille. Säästät
pesuainetta, vettä ja aikaa 5
- 15%, kun et valitse esipesua
normaalilikaiselle pyykille.
Förtvätt behövs bara för
mycket smutsig tvätt!
SPAR tid, tvättmedel, vatten
och mellan 5 och 15% energi
genom att INTE välja Förtvätt
när tvätten bara är lätt eller
normalt smutsad.
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
uden forvask. Kun
i særlige tilfælde, hvor
vasketøjet er meget snavset
med olie pletter og
lign. vil det være en fordel at
benytte forvasken. Man kan
evt. læggetøjet i blød dagen
før, og laden sæbe gøre
arbejdet.
Vaskemaskinens programmer
er utviklet til optimal effekt
uten forvask.
Kun i spesielle tilfeller, hvor
vasketøyet er meget skittent
med oljeflekker eller
lignende, vil det være en
fordel å bruke forvask.
KIINNITÄ HUOMIOTA
PESULÄMPÖTILAAN
Esikäsittele likalahrat
tahranpoistoaineella ennen
pesua, jolloin voit käyttää
alempaa lämpötilaa. Säästät
energiaa 50% käyttämällä
60°C: een ohjelmaa.
MÅSTE MAN TVÄTTA VID HÖG
TEMPERATUR?
Vi rekommenderar att du
förbehandlar fläckar med
fläckborttagningsmedel eller
blötlägger plagg med
intorkade fläckar i vatten
innan du tvättar dem. Då
behöver du inte ha så hög
temperatur när du sedan
tvättar.
Spar upp till 50% energi
genom att köra ett program
på 60°C.
ER KOGEVASK NØDVENDIGT?
ER KOKEVASK NØDVZNDIG?
WELCHE WASCHTEMPERATUR?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
ved lave temperaturer.
Man opnår derfor ikke større
vaskeeffekt ved at benytte
høje temperaturer. Kun i
særlige tilfælde har man
behov for kogevask f.eks. ved
antiseptiske vaske.
I dag er langt på vei de fleste
vaskemidler utviklet til
maksimal effekt ved lave
temperaturer. Man oppnår
derfor ikke bedre vaskeeffekt
ved å bruke høye
temperaturer. Kun i spesielle
tilfeller har man behov for
kokevask, for eksempel ved
antiseptisk vask.
Durch die Vorbehandlung der
Wäsche mit geeigneten
Fleckentfernern ist eine
Waschtemperatur von über
60°C in den meisten Fällen
nicht mehr nötig. Sie können bis
zu 50% sparen, wenn Sie die
Waschtemperatur auf 60°C
begrenzen.
62
Wir möchten Ihnen im
folgenden einige Hinweise für
die richtige Nutzung Ihres
Haushaltsgerätes, damit Sie es
umweltschonend und mit der
höchstmöglichen Ersparnis
betreiben können.
STETS MAXIMALE FÜLLUNG
BELADEN
Um Strom, Wasser und
Waschmittel nicht zu
verschwenden, empfehlen wir,
Ihre Waschmaschine stets mit
der maximalen Wäschefüllung
zu beladen. Das Waschen einer
vollen Wäscheladung
emöglicht eine Erspamis von bis
zu 50% Strom gegenüber zwei
Wäscheladungen mit halber
Menge.
WANN IST EINE VORWÄSCHE
WIRKLICH NOTWENDIG?
In der Regel nur für stark
verschmutzte Wäsche!
Wenn Sie normal oder wenig
verschmutzte Wäsche
waschen, sparen Sie zwischen
5% und 15% Strom, wenn Sie
keine Vorwäsche wählen.
63
SV
FI
PESU
TVÄTT
MÄÄRÄAUTOMATIIKKA
VARIERANDE
TVÄTTMÄNGDER
DA
DE
NO
SÅDAN BRUGES
MASKINEN
VASKING
WASCHEN
VARIABEL KAPACITET.
VARIABEL KAPASlTET
UNTERSCHIEDLICHE
WÄSCHEMENGEN
Tämä pesukone säätää
vesimäärän automaattisesti
pyykin määrän ja laadun
mukaan. Tällöin pesu kuluttaa
energiaa aina
mahdollisimman säästävästi.
Vähentynyt vesimäärä
lyhentää myös pesuaikaa.
Tvättmaskinen reglerar
automatiskt vattennivån efter
tvättmängd och tvättyp.
Detta spar både energi och
tid, eftersom en liten mängd
vatten förkortar tvättiden.
Denne vaskemaskine justerer
selv vand niveau, i henhold til
tekstil art, og mængde.
Dette system betyder en
reduktion af vand og
energiforbrug, selv om
maskinen ikke er fyldt helt op.
Denne vaskemaskinen
tilpasser automatisk
vannmengden til hva og
hvordan det skal vaskes. På
denne måten er det også
mulig å få en “personlig” og
energisparende vasking.
Systemet gir redusert
vannforbruk og en fornuftig
reduksjon i vasketiden.
Die Waschmaschine gleicht die
Wassermenge automatisch an
Art und Menge der Wäsche an.
So ist, auch im Hinblick auf den
Energieverbrauch, eine sehr
“individuelle” Form des
Waschens möglich.
Dieses System ermöglicht eine
spürbare Reduzierung sowohl
des. Wasserverbrauches als
auch der Waschzeiten.
ESIMERKKI:
Pesua edeltävä tahranpoisto
EXEMPEL:
Fläckborttagning före tvätten.
Om plaggen som skall tvättas t
ex består av hårt smutsad
bomull kan fläckarna gnidas in
med ett lämpligt tvättmedel
eller fläckborttagningsmedel
före tvätten.
EKSEMPEL:
Hvis en vask består af meget
snavset bomuld bør særligt
snavsede pletter
forbehandles.
EKSEMPEL
Ved spesielt ømtålige stoffer
er det en fordel å bruke et
vaskenett.
Hvis kun en del af tøjet har
pletter der kræver
behandling med specielle
blegemidler, kan dette gøres
i maskinen.Sammensæt ikke
en vask udelukkende med
meget sugende tekstiler.
(frotté e.c.t.), da disse stoffer
suger meget vand, og derfor
bliver meget tunge.
La oss for eksempelets skyld
anta at du skal vaske SVÆRT
SKITTENT BOMULLSTØY
(hardnakkede flekker bør
først behandles med
flekkfjerner).
BEISPIEL:
Für die Wäsche extrem
empfindlicher Teile empfiehlt
sich die Verwendung eines
Waschnetzes.
Angenommen, Sie waschen
z.B. STARK VERSCHMUTZTE
BAUMWOLLE (auf die
hartnäckigen Flecken vorher
eine geeignete Waschpaste
auftragen).Waschen Sie
nach Möglichkeit niemals
ausschließlich sehr
saugfähige Wäschestücke,
die, bedingt durch die
extreme Wasseraufnahme,
sehr schwer werden.
Oletetaan, että pestävä
pyykki on erittäin likaista
puuvillaa. Tahroille voidaan
hieroa sopivaa
pyykinpesuainetta tai
tahranpoistoainetta ennen
pesua.
Vältä pesukoneen
täyttämistä pelkästään isoilla,
paljon vettä imevillä
tekstiileillä (esim. isot
froteepyyhkeet) , koska niiden
tasapainottuminen rummussa
erityisesti linkousvaiheessa on
huono.
Sekoita samaan
koneeelliseen myös pieniä ja
kevyitä tekstiilejä.
Undvik att fylla maskinen med
enbart stora textilier, som suger
upp mycket vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom de
inte fõrdelar sig jämnt i
trumman speciellt vid
centrifugering, utan blanda
gärna stõrre och mindre plagg.
● Avaa pesuainekotelo
vetämällä.
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren (P).
● Åben sæbeskuffen (P).
● Åpn beholderen for
vaskemiddel.
● Waschmittelbehälter (P)
öffnen.
● Laita 120 g pesuainetta
2-merkittyyn lokeroon.
Tarkista annostus
pesuainepakkauksesta ;
tiivistepesuainetta
annostellaan n. 1 dl ja
perinteistä n. 2 dl.
● Fyll 120 g tvättmedel i fack 2
Betr. doseringen se
tvättmedelsförpackningen;
för tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1 dl, för traditionella
tvättmedel ca 2 dl.
● Kom ca. 120 g
sæebemiddel i rum 2.
● Hel 120 g vaskemiddel i
den andre skuffen 2.
● in das Fach mit 2
(Hauptwäsche) ca 120 g
Waschmittel geben.
● Annostele tarvittaessa n.
1/2 dl tai pakkauksen ohjeen
mukainen määrä
huuhteluainetta tai muuta
viimeistysainetta
kaukaloon
.
● Fyll vid behov ca 1/2 dl eller
rekommenderad mängd
sköljmedel eller något annat
medel för efterbehandling i
facket för sköljmedel
.
● Kom ca. 50 ml skyllemiddel
i rum
.
● Hell 50 cm3 av det
ønskede tilsetningsstoffet i
● auf Wunsch ca. 50 ml
Zusatzmittel in den Behälter
für Zusatzmittel geben.
● Sulje pesuainekotelo (P).
● Stäng
tvättmedelsbehållaren (P).
● Luk sæbeskuffen.
✿
64
✿
✿
Du bør ikke vaske en hel
maskin full av frottéstoff, da
dette trekker til seg mye
vann og blir svært tungt.
✿
skuffen
for
tilsetningsstoffer.
● Lukk beholderen for
vaskemiddel (P).
✿
● Waschmittelbehälter (P)
schließen.
65
FI
SV
DA
NO
DE
● Avaa vesihana.
● Öppna kranen.
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
● Se etter at vanntilførselen
er skrudd på.
● überzeugen Sie sich, daß die
Wasserzufuhr geöffnet ist.
● Tarkista, että poistoletku on
paikallaan.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
● Kontroller at afløbs slangen
ikke er knækket.
● Se også etter at utløpsrøret
er på plass.
● daß der Ablaufschlauch
richtig angebracht ist.
OHJELMAN VALINTA
PROGRAMVÄLJAREN
PROGRAMVÆLGEREN
PROGRAMVELGEREN
Tutustumalla
ohjelmaoppaaseen osaat
valita sopivimman ohjelman.
Haluttu ohjelma otetaan
käyttöön kääntämällä
valitsinnuppia.
Välj det lämpligaste
programmet ur
programguiden.
Vrid väljarknappen så att det
valda programmet aktiveras.
Se programvejledningen for
at vælge det mest
velegnede program.
Når valgknappen drejes,
aktiveres det ønskede
program.
Se programtabellen for å
velge det best egnede
programmet.
Ved å vri på
programvelgeren aktiverer du
ønsket program.
Näytössä näkyvät valitun
ohjelman asetukset.
Inställningarna för det valda
programmet visas på
displayen.
Displayet viser indstillingerne
for det valgte program.
Displayet viser innstillingene
for det valgte programmet.
Säädä tarvittaessa
pesulämpötilaa.
Justera tvättemperaturen vid
behov.
Tilpas vasketemperaturen hvis
nødvendigt.
Juster vasketemperaturen om
nødvendig.
PROGRAMM WÄHLEN
Die Programmtabelle oder die
Programmübersicht am Gerät
hilft Ihnen, das geeignete
Programm für Ihre Wäsche zu
finden.
Drehen Sie den
Programmwahlschalter auf das
gewünschte Programm, bis die
Programmnummer mit der
Anzeigemarke übereinstimmt
Das Display zeigt sodann die
Voreinstellungen des gewählten
Programms.
Paina valintapainikkeita
(tarvittaessa).
Tryck på valknapparna (vid
behov).
Tryk på indstillingsknapperne
(hvis nødvendigt)
Trykk på valgknappene
(dersom det kreves).
Paina sitten KÄYNNISTYSpainiketta.
Kun KÄYNNISTYS-painiketta
painetaan, pesukone
käynnistää valitun ohjelman.
Tryck sedan på knappen
START.
När knappen START tryckts in,
sätter maskinen igång
arbetssekvensen.
Tryk derefter på knappen
START.
Når knappen START er
aktiveret, starter maskinen
vaskeprogrammet.
Trykk deretter på STARTknappen.
Når du trykker på START, settes
maskinen i bevegelse.
Ohjelmanvalitsin pysyy valitun
ohjelman kohdalla koko
pesuvaiheen ajan.
Programväljaren har en fast
position under hela tvättfasen
och ändrar sig inte.
Programvælgeren bliver
stående på det valgte
program hele vaskprocessen.
Programvelgeren blir
stående på det valgte
program hele
vaskeprosessen.
Varoitus: Mikäli koneen
käydessä tapahtuu
sähkökatkos, kone muistaa
valitun ohjelman ja katkoksen
päättyessä jatkaa siitä mihin
se jäi.
PS. Om det blir strömavbrott
under tvättprogrammet,
kommer maskinen att "komma
ihåg" var den stannade och
fortsätta därifrån när
strömmen kommer tillbaka.
● Kun ohjelma on päättynyt,
näyttöön ilmestyy sana ”End”
(Loppu).
● När programmet är slut visas
ordet ”End” (Slut) på displayen
PS. Hvis der kommer en strøm
afbrydelse under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppede
og fortsætte igen når
strømmen kommer tilbage.
PS. Hvis det kommer et
strømbrudd under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppet
og fortsette igjen når
strømmen kommer tilbake.
● Odota, että luukun lukitus
avautuu (noin 2 minuuttia
ohjelman loppumisen
jälkeen).
● Vänta tills dörrlåset har
frigjorts (ungefär två minuter
efter att programmet
avslutats)
● Når programmet er
færdigt, vises ordet "End"
(Slut) i displayet
● Når programmet er
avsluttet, vises ordet "End"
(Slutt) på displayet.
● Katkaise virta
pesukoneesta kääntämällä
ohjelmanvalitsin OFFasentoon.
● Stäng av maskinen genom
att sätta programväljaren i
läge AV.
● Vent, indtil lugen kan åbnes
(ca. 2 minutter efter at
programmet er afsluttet).
● Vent til dørlåsen åpnes (ca.
to minutter etter at
programmet er ferdig).
● Sluk maskinen ved at dreje
programvælgeren til FRA.
● Slå av maskinen ved å vri
programvelgeren til “AV”.
● Avaa luukku ja poista
pyykki.
● Öppna dörren och ta bort
tvätten.
● Åbn lugen, og tag tøjet ud.
● Åpne døren og ta ut tøyet.
KÄYTÄ APUNASTI
PESUOHJELMATAULUKKOA
JA NOUDATA AINA YLLÄ
MAINITTUA JÄRJESTYSTÄ.
66
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
FOR ALLE TYPEP AF
VASK - SE I PROGRAM
OVERSIGTEN, OG
FØLG OVERSIGTENS
ANVISNINGER.
SE ETTER I
PROGRAMTABELLEN
VED ALLE TYPER VASK,
OG GÅ FRAM I DEN
REKKEFØLGEN SOM ER
NEVNT OVENFOR.
Bei Bedarf Waschtemperatur
verändern.
Optionstasten (sofern
gewünscht) drücken.
Drücken Sie die Taste
START/PAUSE.
Das Programm startet.
Während des Waschgangs
bleibt der
Programmwahlschalter bis zum
Ende des Programmes auf dem
gewählten Programm stehen.
ACHTUNG: Bei einem
eventuellen Stromausfall
während des Betriebs der
Waschmaschine werden die
gewählten Einstellungen in
einem speziellen Speicher
abgespeichert, so daß das
Gerät wieder dort anfängt zu
arbeiten, wo es aufgehört hatte,
wenn der Strom wieder da ist.
● Am Ende des Programms
erscheint im Display die Anzeige
“End”
● Warten Sie, bis die
Türverriegelungsanzeige
ausgeht (2 Minuten nach
Programmende).
● Schalten Sie die ab und
Waschmaschine stellen Sie den
Programmwahlschalter auf die
Position OFF
● Das Bullage öffnen und die
Wäsche entnehmen.
BENUTZEN SIE FÜR JEDE
WÄSCHE DIE
PROGRAMMTABELLE UND
BEACHTEN SIE DIE O.A.
REIHENFOLGE.
67
FI
68
SV
DA
NO
DE
KAPPALE 12
AVSNITT 12
KAPITEL 12
KAPITTEL 12
KAPITEL 12
PUHDISTUS JA
HOITO
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
RENGJØRING OG
RUTINEMESSIG
VEDLIKEHOLD
REINIGUNG UND
ALLGEMEINE
WARTUNG
Älä käytä koneen
ulkopinnan puhdistamiseen
hankaavia aineita tai
välineitä eikä liuotteita.
Ulkopinnan puhdistamiseksi
riittää kostealla pyyhkeellä
pyyhkiminen.
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
Brug aldrig slibemidler,
aggressive midler, sure
midler eller blegemidler.
Rengør maskinen udvendigt
med en opvredet klud, evt.
kan der anvendes en lille
smule alm.
rengøringsmiddel.
Bruk ikke skuremidler, alkohol
og/eller løsemidler utvendig
på
vaskemaskinen/tørketromm
elen. Det er tilstrekkelig å
bruke en fuktig klut.
Benutzen Sie für die äußere
Reinigung niemals
Scheuermittel, Alkohol oder
Verdünnungsmittel. Es
genügt, wenn Sie die
Maschine mit einem
feuchten Lappen
abwischen.
Pesukone tarvitsee vain
vähän hoitoa:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
Deres vaskemaskine kræver
et minimum af rengøring og
vedligeholdelse, dog bør
følgende jævnligt udføres.:
Vaskemaskinen trenger
svært lite vedlikehold:
Das Gerät braucht nur sehr
wenig Pflege:
● Pesuainekotelon puhdistus
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Rengøring af sæbeskuffe.
● Rengjøringav skuffene i
beholderen for vaskemiddel.
● Reinigung des
Waschmittelbehälters
● Nukkasihdin puhdistus.
● Rengöring av avloppssil
● Rensning af filter.
● Rengjøring av filteret.
● Reinigen des Flusensiebs
● Toimenpiteet muuton
yhteydessä tai kun kone on
pitkään käytttämättä.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
● Hvis maskinen skal flyttes,
eller efterlades ubrugt for en
længere periode.
● Ved flytting eller hvis
maskinen ikke skal brukes
over lengre tid.
● Umzug oder längerer
Stillstand der Maschine.
PESUAINEKOTELON
PUHDISTUS
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
RENGØRING AF SÆBESKUFFE
RENGJØRING AV SKUFFENE
REINIGUNG DES
WASCHMITTELBEHÄLTERS
Pesuainekotelo on
suositeltavaa puhdistaa
säännöllisti mahdollisista
pesu- ja
huuhteluainejäämistä.
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Selv om det ikke er absolut
nødvendigt, anbefales det
jævnligt at rengøre sæbe
skuffen.
Selv om det ikke er strengt
tatt nødvendig, anbefaler vi
å rengjøre skuffene i
beholderen for vaskemiddel
fra tid til annen.
Obwohl nicht unbedingt
notwendig, empfiehlt es sich,
den Behälter gelegenlich
von Waschmittel-und
Weichspülerrückständen zu
reinigen.
Poista kotelo paikaltaan
vetämällä se kokonaan ulos.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
Sæbeskuffen fjernes ved at
åbne denne, og yderligere
give et let ryk udad.
Trekkbeholderen forsiktig ut.
Hierzu den Behälter mit
wenig Kraft herausziehen.
Puhdista kotelo juoksevalla
vedellä ja tarvittaessa
harjaamalla. (Irrota myös
huuhtelu+valkaisuainekauka
-lon suoja).
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Rengør sæbeskuffen med
en børste og rindende vand.
Skyllunder rennende vann.
Die Rückstände unter
fließendem Wasser abspülen.
Aseta pesuainekotelo
takaisin paikalleen.
Skjut in behållaren.
Anbring sæbeskuffen igen.
Sett beholderen tilbake på
plass.
Den Behälter wieder
einschieben.
69
FI
SV
DA
NO
DE
NUKKASIHDIN PUHDISTUS
Tämänpesukoneen
nukkasihti on nk.
neulaloukku, jonka
tarkoituksena on kerätä
isommat esineet kuten napit,
klemmarit, kolikot , jotka
voisivat tukkia
poistopumpun. Varsinainen
nukka poistuu poistopumpun
kautta viemäriin. On
suositeltavaa tarkistaa sihti
säännöllisesti , esim 1-2 kk
välein:
RENGÖRING AV AVLOPPSSIL
Maskinens avloppssil
förhindrar att knappar,
knäppen, mynt etc. täpper till
avloppspumpen. Rengör silen
regelbundet, t ex med 1-2
månaders intervaller.
RENGØRINGAF FILTER.
Maskinen er udstyret med et
selvrensende filter, der
opsamler større ting så som
mønter knapper o.s.v. men
tillader trævler at passerer.
Filteret er meget nemt at
rense, og det anbefales
jævnligt at kontrollerer dette.
RENGJØRING AV FILTERET
Vaskemaskinen er utstyrt
med et spesielt filter som
fanger opp
fremmedlegemer som ellers
kunne stoppe til avløpet, som
mynter, knapper osv. Disse
kan da også lett hentes ut av
filteret. Slik går man fram ved
rengjøring av filteret:
REINIGEN DER
KLAMMERNFALLE
Das Gerät besitzt eine
Klammernfalle zur Aufnahme
größerer Gegenstände
(Münzen, Knöpfe), die das
Abpumpen des Waschwassers
behindern könnten. Die
Klammernfalle kann
problemlos wie folgt gereinigt
werden:
● Avaa kansi.
● Öppna luckan
● Åben lugen
● Åpne luken
● Klappe herunter klappen
● Saatavana vain tietyissä
malleissa:
Vedä mutkalla oleva letku
auki, poista tulppa ja poista
vesi letkusta astiaan.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Finns bara på vissa
modeller:
Dra ut den korrugerade
slangen, ta bort pluggen och
led ut vattnet i en behållare.
● Nur bei einigen Modellen:
Schlauch herausziehen,
Stöpsel entfernen und
Restwasser in einem Behälter
auffangen.
● Ennen kuin irrotat
roskaloukun, aseta pyyhe
roskaloukun alapuolelle, jotta
pumpun sisällä oleva pieni
vesimäärä voi valua siihen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Innan borttagandet av
filtret, lägg en handduk
under filterlocket för smala
upp det lilla vattnet som finns
inuti pumpen.
● Bevor Sie den Filter
herausnehmen, empfiehlt es
sich, einen saugfähigen
Aufnehmer darunter zu
legen, um das daraus
fließende Restwasser
aufzufangen.
● Käännä nukkasihtiä
vastapäivään, kunnes kahva
on vaaka-asennossa.
● Vrid silen moturs tills den
stoppar i vertikalt läge.
● Drej filterhåndtaget mod
uret, træk derefter filteret ud
og rens det.
● Vri filterhåndtaket mot
uret, trekk deretter filteret ut
og rens det.
● Poista nukkasihti ja
puhdista.
● Ta ut och rengör silen.
● Brug panelet til at opsamle
evt. overskydende vand i
filteret.
● Aseta sihti huolellisesti
takaisin paikalleen
seuraamalla oikean reunan
uraa ja kiertämällä
myötäpäivään. Kiristä
kiinnitysruuvi ja kiinitä
jalkalista takaisin paikalleen.
● Sätt tillbaka silen, vrid
medurs och utför
ovannämna åtgärder i
omvänd ordning.
● Bruk bunnen av
vaskemaskinen som et brett
til å samle opp overflødig
vann i filteret.
● Efter rengøring monteres
filteret igen i modsat
rækkefølge.
● Etter rengjøring setter du
filteret på plass igjen ved å
sørge for at sporet på filteret
dreies med urviserne. Gå
deretter fram i omvendt
rekkefølge av det som er
beskrevet ovenfor.
TOIMENPITEET MUUTON
YHTEYDESSÄ TAI KUN KONE
ON PITKAAN KÄYTTÄMÄTTÄ
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
VED FLYTTING ELLER HVIS
MASKINEN IKKE SKAL BRUKES
OVER LENGRE TID
UMZUG ODER LÄNGERER
STILLSTAND DER MASCHINE
Muuton yhteydessä tai kun
pesukone on pitkään
käyttämättömänä esim.
lämmittämättömässä
huoneessa, tulee sekä
poisto- etta tulovesiletku
tyhjentää huolellisesti.
HVIS MASKINEN SKAL FLYTTES;
ELLER SKAL STÅ UBRUGT FOR
EN LÆNGERE PERIODE
Ved eventuell flytting eller
hvis maskinen skal stå ubrukt
over lengre tid i
uoppvarmede rom, må
slangene tømmes fullstendig
for alt vann.
Bei einem Umzug, oder wenn
die Maschine längere Zeit in
ungeheizter Umgebung
stillstehen wird, müssen alle
Schläuche vollständig entleert
werden.
Irrota pistotulppa
pistorasiasta. Varaa matala
astia esim. pesuvati.
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Hvis maskinen ikke skal
bruges i en længere
periode, hvis maskinen kan
blive udsat for frost, eller hvis
maskinen skal transporteres,
skal maskinen tømmes helt
for vand.
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
Vaskemaskinen må slås av
og støpselet trekkes ut.
Plasser utløpsrøret i et
vaskevannsfat til alt vannet
har rent ut.
Strom abschalten und eine
Waschschüssel bereitstellen.
Irrota poistoletku ja tyhjennä
se huolellisesti. Tee samoin
tulovesiletkulle.
Afbryd for strøm og vand.
Afmonter afløbs slangen og
placer denne på gulvet,
således at alt vandet i
maskinen kan løbe ud.
Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.
Gjenta det samme med
tilførselsrøret for vann.
70
● Drehen Sie die
Klammernfalle gegen den
Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag in vertikaler
Stellung.
● Entnehmen Sie und
reinigen Sie die
Klammernfalle.
● Beim Einsetzen nach der
Reinigung achten Sie bitte
auf die Einkerbung, und
verfahren Sie in umgekehrter
Reihenfolge wie zuvor
beschrieben.
Schlauch von der Klemme
nehmen und bis zur völligen
Entleerung in die Schüssel
halten.
71
SV
FI
KAPPALE 13
VIKA
1. Pesuohjelmat
eivät toimi
2. Koneeseen ei tule
vettä
AVSNITT 13
KORJAUS
SYY
Pistotulppa ei ole pistorasiassa
Kytke pistotulppa pistorasiaan
Verkkokytkin ei ole ala-asennossa
Paina verkkokytkin alas
Sähkõvirta on katkaistu
Sätt i stickkontakten
Tarkista
Strõmbrytaren är inte intryckt
Tryck in strömbrytaren
Sulake on palanut
Tarkista
Elstrõmmen är bortkopplad
Kontrollera
Täyttõluukku on auki
Sulje täyttõluukku
Säkringen (proppen) har gått
Kontrollera
Samat syyt kuin 1. kohdassa
Tarkista
Luckan är inte helt stängd
Stäng luckan
Vesihana on kiinni
Avaa vesihana
Samma orsaker som i punkt 1
Kontrollera
Ohjelmanvalitsin ei ole oikeassa
kohdassa
Valitse ohjelma uudelleen
Kranen är stängd
Öppna kranen
Programväljaren är i fel läge
Välj program på nytt
Veck på utloppsslangen
Räta ut slangen
Avloppssilen är igensatt
Rengõr silen
4. Vatten på golvet
nära maskinen
Tilloppsslangens packning läcker
Byt packning och dra åt ordentligt
5. Maskinen
centrifugerar inte
Maskinen har ännu inte pumpat ut
vattnet
Vänta tills vattnet pumpats ut
Knappen för bortkoppling av centrifugering intryckt (inte i alla modeller)
Tryck ut knappen
Maskinen står inte vågrätt
Justera fötterna
Transportstöden har inte tagits bort
Tag bort stöden
Tvätten ojämnt fördelad i trumman
Fõrdela tvätten jämnt
Suorista poistoletku
Nukkasihti on tukossa
Puhdista nukkasihti
4. Vettä lattialla
koneen lähellä
Tulovesiletkun tiiviste vuotaa
Vaihda tiiviste ja kiinnitä letku huolellisesti
5. Kone ei linkoa
Kone ei ole vielä poistanut vettä
Odota kunnes vesi on poistettu
Linkouksen poistokytkin alaspainettuna
(ei kaikissa malleissa)
Palauta linkouksen poistokytkin
Kone ei ole vaakasuorassa
Säädä kone suoraan
Kuljetustukia ei ole irrotettu
Irrota kuljetustuet
Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti
rumpuun
Jaa pyykki tasaisesti rumpuun
6. Voimakas tärinä
linkouksen aikana
–
7. Näytössä lukee
virhe 0, 1, 5, 7, 8, 9.
1. Tvättprogrammen
fungerar inte
2. Maskinen tar inte
in vatten
3. Vattnet pumpas
inte ut
6. Kraftiga
vibrationer vid
centrifugering
Soita huoltoon.
8. Näytössä lukee
virhe 2
Koneeseen ei tule vettä.
Tarkista vedensyöttö.
9. Näytössä lukee
virhe 3
Ei tyhjennystä.
Varmista, että poistopäässä ei ole
tukkeumia.
Varmista, että poistoletkussa ei ole
taitoksia.
10. Näytössä lukee
virhe 4
Koneessa liikaa vettä.
Sulje vesihana.
Soita huoltoon.
Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun Candy - huoltoon. Ilmoita aina koneen malli, joka lõytty
koneen arvokilvestä. Arvokilpi sijaitsee (useimmiten) pesukoneen täyttõaukon yläreunassa.
Huom!
1 Ympäristõystävällisten, fosfaatteja sisältämättõmien pesuaineiden käyttõ voi aiheuttaa seuraavia
sivuvaikutuksia:
- huuhteluvesi saattaa näyttää samealta johtuen zeoliiteista, tämä ei kuitenkaan alenna huuhtelun tehoa
- pesun jälkeen saattaa pyykissä olla valkoisia jälkiä, jotka eivät kuitenkaan tartu kuituihin eivätkä muuta
värejä
- lievä vaahtoaminen viimeisessä huuhteluvedessä ei ole merkki huonosta huuhtelutuloksesta
- pyykinpesuaineiden sisältämät ei-ioniset pesuaktiiviset aineet huuhtoutuvat huonosti ja aiheuttavat
pieninäkin määrinä vaahtoamista
- lisähuuhteluista ei yleensä ole apua
2 Ellei koneesi toimi, tarkista aina ensin oheisen listan mukaiset asiat ennenkuin kutsut huoltomiehen.
72
ÅTGÄRDER
ORSAK
Stickkontakten är inte i uttaget
Poistoletku on taiteilla
3. Vesi ei poistu
koneesta
FEL
7. Displayen
meddelar fel:
0,1,5,7,8,9
–
Ring service.
8. Displayen
meddelar fel 2
Ingen påfyllning av vatten.
Kontrollera att vattentillförseln är på.
9. Displayen
meddelar fel 3
Ingen utpumpning.
Kontrollera att avloppet är öppet.
Kontrollera att avloppsslangen inte
är knickad.
10.Displayen
meddelar fel 4
Maskinen är överfylld med vatten.
Stäng av vattentillförseln till
maskinen. Ring service.
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Candy serviceverkstad. Ange alltid maskinens modell, som
framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre kanten av påfyllningsöppningen.
Obs!
1 Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
- sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar sköljningens effekt
- efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna eller påverkar färgerna
- skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
- de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och orsakar skumbildning även
när de förekommer i små mängder
extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2 Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
73
DA
NO
KAPITEL 13
KAPITTEL 13
FEJL OG KONTROL LISTE
Hvis Deres CANDY vaskemaskine ikke fungerer til deres tilfredshed, kontroller da følgende punkter inden De
tilkalder service teknikker:
FEJL
1. Maskinen starter
ikke. Ingen lys i
kontrol lampe
2. Der kommer ikke
vand i maskinen
3. Maskinen pumper
ikke vandet ud
FEJL RETNING
MULIG ÅRSAG
FEIL
1. Virker ikke på noe
program
ÅTGÄRDER
ÅRSAK
Støpselet ikke satt i
Sett i støpselet
Vaskemaskinen ikke slått på
Slå på bryteren
Tryk på STOP/START knappen
Strømmen gått
Kontroller
Ingen strøm til maskine
Kontroller måler
Sikring gått
Kontroller
Sikring sprunget
Kontroller Sikring
Døren i vaskemaskinen åpen
Lukk døren
Lågen ikke lukket
Kontroller
Se årsakene under feil 1
Kontroller
Se punkt 1
Kontroller punkt 1
Tilførselskranen skrudd av
skru på kranen
Programvælger stillet forkert
Vælg program igen
Tidsuret feil innstilt
Still inn tidsuret riktig
Afløbs slange bøjet eller knækket
sammen
Kontroller slange
3. Vann kommer ikke
ut av
vakemaskinen
Utløpsrøret bøyd
Rett ut utløpsrøret
Fremmedlegemer blokkerer filteret
Kontroller filteret
Maskinen er ikke tændt eller stikket ikke
sat i
Sæt stikket i, og tænd
STOP/START knappen er ikke trykket ind
2. Vann kommer ikke
inn i vaskemaskinen
Filter stoppet
Kontroller filter
Der kan være valgt et program med
flydestop
Vælg program til udpumpning (Z)
4. Vann på gulvet
rundt
vaskemaskinen
Lekkasje fra pakningen mellom kranen
og tilførselsslangen
Skift pakningen og trekk slangen godt til
på kranen
4. Maskine står stille
Vandopvarmining
Vent 20 - 30 min.
5. Sentrifugerer ikke
5. Der løber vand ud
på guivet
Vandtilslutning ulæt
Kontroller hane
Maskinen er ikke ferdig med å tappe ut
vannet
Vent noen minutter til maskinen har
tappet ut vannet
Forket sæbe Højtskummende
Kontroller sæbe og mænge
Innstilt på “ingen sentrifugering” (gjelder
enkelte modeller)
Velg en innstilling med sentrifugering
Se punkt 3
Kontroller
Vaskemaskinen står ikke jevnt
Juster føttene på vaskemaskinen
Alt vandet er ikke pumpet ud
Vent 5 min.
Transportsikringen ikke fjernet
Fjern transportsikringen
Nogle modeller har knap for fravalg
af cent
Kontroller om knappen er aktiv
Tøyet ikke jevnt fordelt
Fordel tøyet jevnt
Maskinen står ikke vandret eller står ikke
fast
Juster forreste stilbare ben.
Transportbeslag er ikke afmonteret
Afmonteret transportbesla
Vasketøj er klumpet sammen
Kontroller sammen sætning og mænge
8. Displayet viser feil
nr. 2
Ingen påfylling av vann.
Kontroller at vanntilførselen er åpnet.
8. Vandet løber ud,
mens maskinen
fyldes
Hævertvirkning
Kontroller afløbs slange,
højde min 50 cm.
9. Displayet viser feil
nr. 3
Ingen pumpe ut.
Kontroller at avløpet er åpent.
Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd.
9. Display viser fejl:
0,1,5,7,8,9
–
Ring efter service.
10. Displayet viser feil
nr. 4
Maskinen er overfylt med vann.
Steng vanntilførselen til maskinen.
Ring Kundeservice.
10.Display viser fejl 2
Intet vandindtag.
Kontroller at der er åbent for
vandtilførslen.
11. Display viser fejl 3
Ingen udpumpning.
Kontroller at afløbet er rent.
Kontroller at afløbsslangen ikke er
bugtet.
12.Display viser fejl 4
Maskinen overfyldt med vand.
Sluk for maskinens vandtilførsel. Ring til
service.
6. Maskinen
centrifugerer ikke
7. Maskinen står
uroligt, under
centrifugering
Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Candy service. For hurtig service opgiv da
maskinens typenummer og serienummer, disse findes på typeskiltet bag lågerammen.
Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning for skylleeffekten, og
udvaskning af sæberester.
2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde skadeligt for tektstiler eller farver.
74
6. Kraftige
vibrasjoner under
sentrifugering
7. Displayet viser
følgende feil nr.:
0,1,5,7,8,9
–
Ring Kundeservice.
Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med et av Candy servicesentre. For best mulig service ber vi deg oppgi
vaskemaskinens modellnummer som finnes på typeskiltet eller garantibeviset.
Viktig
1 Bruk av miljøvennlige vaskemidler uten fosfater kan gi følgende virkninger:
- Avløpsvannet kan bli mer grumsete som følge av at det er zeolitt i vannet. Dette påvirker ikke effektiviteten
til skyllingen.
- Det kan være et hvitt pulver (zeolitt) på tøyet når vaskeprogrammet er over.
- Dette trenger ikke inn i stoffet og påvirker ikke fargen.
- Det kan være skum i det siste skyllevannet. Dette betyr ikke nødvendigvis at skyllingen ikke har vært
tilstrekkelig.
- De ikke-ioniske overflateaktive stoffene som finnes i vaskepulvere er ofte vanskelige å fjerne fra tøyet, og
kan selv i små mengder gi tydelige tegn pa skumdannelse.
- Det har ingen hensikt å gjennomføre flere skyllinger i slike tilfeller.
2 Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, gå gjennom kontrollene i feilsøkingstabellen før du tar kontakt med et
Candy-servicesenter.
75
DE
KAPITEL 13
FEHLVERHALTEN
ABHILFE
GRUND
Stecker nicht in der Steckdose
Stecker einstecken
Hauptschalter nicht eingedrückt
Strom einschalten
Stromausfall
Kontrollieren
Sicherungen defekt
Kontrollieren
Bullauge nicht geschlossen
Bullauge schließen
Siehe Gründe zu 1
Kontrollieren
Wasserhahn geschlossen
Wasserhahn öffnen
Programmwahlschalter nicht richtig
eingestellt
Programmwahlschalter richtig einstellen
Ablaufschlauch gekrümmt
Ablaufschlauch begradigen
Fremdkörper in der Klammernfalle
Klammernfalle reinigen
4. Wasser auf dem
Boden rund um
das Gerät
Dichtung vom Wasserzulaufschlauch
defekt
Dichtung ersetzen und Zulaufschlauch
am Wasserhahn befestigen
5. Keine
Schleuderfunktion
Die Waschmaschine hat das Wasser
noch nicht abgepumpt
Einige Minuten warten, bis das Wasser
abgepumpt ist
Taste “Schleuderstop” eingestellt (nur bei
einigen Modellen)
Taste “Schleuderstop” herausdrücken
Waschmaschine nicht richtig justiert
Über die entsprechenden einstellbaren
Füße justieren
Transportstange noch nicht entfernt
Transportstange entfernen
Wäsche nicht gleichmäßig in der
Trommel verteilt
Wäsche gleichmäßig verteilen
1. Programme
funktionieren nicht
2. Kein Wasserzulauf
3. Kein Wasserablauf
6. Starke Vibrationen
während des
Schleuderns
7. Folgende
Fehlermeldung auf
dem Display:
0,1,5,7,8,9
Kundendienst anrufen.
–
8. Fehlermeldung 2
auf dem Display
Waschmaschine füllt sich nicht mit
Wasser.
Überprüfen, ob der Wasserhahn
aufgedreht ist.
9. Fehlermeldung 3
auf dem Display
Wasser wird nicht abgepumpt.
Überprüfen, ob der Ablaufschlauch
verstopft ist.
Überprüfen, ob der Schlauch geknickt ist.
10. Fehlermeldung 4
auf dem Display
Zu viel Wasser in Waschmaschine.
Wasserhahn für Waschmaschine
zudrehen.
Kundendienst anrufen.
Läßt sich der Fehler nicht beheben, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst der Firma Candy.
Geben Sie dabei das Maschinenmodell laut Typenschild * oder Garantieschein an, um eine schnelle effektive
Hilfe zu ermöglichen.
* (welches sich im Bullauge befindet)
Achtung:
1 Die Verwendung von umweltfreundlichen Waschmitteln kann folgende Effekte auslösen:
- Die schwebenden Minerale führen zu einer Trübung des Spülwassers, die aber weder die Wirkung der
Spülungen noch das Waschergebnis beeinflussen.
- Nach erfolgter Wäsche können sich auf der Wäsche Spuren weißen Pulvers (Minerale) befinden, die sich
aber weder in der Wäsche festsetzen noch die Farben beeinträchtigen.
- Schaumbildung auf dem letzten Spülwasser bedeutet nicht unbedingt unzureichende Spülresultate.
- Die in den Waschmitteln enthaltenen waschaktiven anionischen Tenside sind häufig sehr schwer ausspülbar,
und erzeugen auch in nur geringer Dosierung auffällige Schaummengen.
- Zusätzliche Spülgange sind in solchen Fällen nicht sehr effektiv.
2 Bitte wenden Sie sich bei Defekten an der Maschine erst dann an den Kundendienst, wenn Sie anhand der
obigen Liste selbst versucht haben, eventuelle Fehler zu beheben.
76
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
bog.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
Wir schileßen die Haftung für alle evtl. Druckfehler aus. Kleinere Änderungen und
technische Weiterentwicklungen im Detail vorbehalten.
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan unionin direktiivin
2002/96/EY mukaisesti.
Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja
terveysvaikutukset, joita vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa.
Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan
se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen.
Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Den här enheten är märkt enligt det europeiska direktivet 2002/96/EC om återvinning av elutrustning
(Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att lämna produkten till återvinning kan du förhindra potentiella skador för människor och
miljö, som i annat fall kan uppstå genom felaktig hantering.
Symbolen på produkten anger att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. I stället bör den
lämnas till ett uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Följ de lokala förordningarna för avfallshantering.
Du kan få mer detaljerad information om hantering och återvinning av produkten hos kommunen,
på återvinningsanläggningen eller på produktens inköpsställe.
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om kasserte elektriske og
elektroniske produkter (WEEE).
Ved å forsikre deg om at dette produktet er avhendet på korrekt måte bidrar du til å hindre
potensielle skader på miljø og andres helse. Det kan få negative følger hvis en kvitter seg med
produktet på en uskikket måte.
Symbolet på apparatet viser at det ikke kan behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet
leveres til resirkuleringspunktet for elektrisk og elektronisk utstyr.
Avhending må skje i henhold til lokale miljøbestemmelser for avfallsdeponering.
For mer informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulasjon av dette produktet kan du
kontakte kommunen din, det nærmeste renholdsverket eller butikken hvor du kjøpte produktet.
Dieses Elektrohaushaltsgerät ist entsprechend der EU-Richtlinie 2002/96/CE über Elektro- und ElektronikAltgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Bitte sorgen Sie dafür, dass das Gerät ordnungsgemäß entsorgt wird,
damit mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit vermieden werden, die bei einer
unsachgemäßen Entsorgung des Altgerätes entstehen könnten.
Das Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht in den normalen Hausmüll gehört, sondern
den jeweiligen kommunalen Rücknahmesystemen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte übergeben werden
muss. Die Entsorgung muss im Einklang mit den geltenden Umweltrichtlinien für die Abfallentsorgung
erfolgen.
Für nähere Informationen über Entsorgung und Recycling dieses Produktes wenden Sie sich bitte an Ihre
kommunalen Einrichtungen (Umweltamt) oder an die Abfallentsorgungsgesellschaft Ihrer Stadt bzw. an Ihren
Händler.
FI
SV
DA
NO
DE
07.05 - 41025124 - www.graficaestampa.it - Printed in Italy - Imprimé en Italie
Denne maskine er markeret i overensstemmelse med det europæiske direktiv2002/96/EC
vedrørende elektrisk affald og elektronisk udstyr (WEEE).
Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at forhindre eventuelle skadelige
konsekvenser for miljøet og helbredet, som ellers kan forårsages af uhensigtsmæssig bortskaffelse af
dette produkt.
Symbolet på produktet angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. I stedet
bør det overdrages til en genbrugsstation med henblik på genanvendelse af elektrisk og elektronisk
udstyr
Bortskaffelse bør ske i henhold til de lokale miljømæssige regler.
Du kan få yderligere oplysninger om håndtering, genskabelse og genanvendelse af dette produkt
ved at kontakte dit lokale rådhus, genbrugsstationen eller den forhandler, du købte produktet af.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising