Candy | LBACS130.6SY | Candy LBACS130.6SY User manual

Candy LBACS130.6SY User manual
DA
FI
SV
NO
EN
Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
User instructions
ACS 130
DA
SV
NO
EN
TILLYKKE
ONNITTELUMME !
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
GRATULERER
OUR COMPLIMENTS
Med Deres nye maskine.
Denne vaskemaskine er
resultatet af mange års
forskning og udvikling, en
udvikling der i meget høj
grad er foregået i
samarbejde med brugerne.
Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut,
että et tyydy
kompromisseihin - haluat
vain parasta.
Genom att välja en
tvättmaskin från Candy har
Du visat att Du en
kvalitetsmedveten
konsument.
Ved å kjøpe en maskin fra
Candy, har du vist at bare
det beste er godt nok for
deg.
With the purchase of this
Candy household
appliance, you have shown
that you will not accept
compromises: you want only
the best.
Med en Candy har De valgt
kvaliteten og fordelene ved
en maskine der teknologisk
er på forkant med
udviklingen.
Olemme iloisia
voidessamme esitellä Sinulle
tämän uuden pesukoneen,
joka on vuosia kestäneen
tutkimuksen ja alalla
saamamme pitkän
kokemuksen tulos. Tämän
olemme tehneet yhdessä
kuluttajien kanssa. Olet
valinnut tämän pesukoneen
laadun, kestävyyden ja
ainutlaatuiset ominaisuudet.
Vår nya tvättmaskin är
resultatet av Candys långa
erfarenhet på
vitvaruområdet och
kontakten med våra kunder.
Dess kvalitet och
oöverträffade egenskaper
kommer att vara till glädje i
många år framöver.
Candy er stolte over å
kunne presentere denne
nye vaskemaskinen,
resultatet av årelang
forskning og
markedserfaring i direkte
kontakt med kundene.
Denne maskinen gir dea
kvalitet, driftssikkerhet og
høy ytelse.
Candy’s produktprogram
omfatter:
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner,
mikrobølgeov-ne, køleskabe
og frysere.
Candyn laajaan
kodinkonevalikoimaan
kuuluvat pesukoneet ,
astianpesukoneet, kuivaavat
pesukoneet, liedet,
mikroaaltouunit, erillisuunit ja
keittotasot sekä
kylmälaitteet.
I Candys omfattande
produktprogram finns
förutom tvättmaskiner även
en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare,
spisar, mikrovågsugnar,
ugnar och spishällar samt
kylskåp och frysar.
Candy kan også tilby et stort
utvalg av andre hvitevarer:
vaskemaskiner,
oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner med
tørketrommel, komfyrer,
mikrobølgeovner,
tradisjonelle stekeovner og
komfyrtopper, kjøleskap og
frysebokser.
Spørg hos Deres lokale
forhandler efter Candy’s
produktkatalog.
Lue tämä käyttöohje
huolellisesti. Saat tärkeätä
tietoa pesukoneesi oikeasta
asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta sekä neuvoja
koneesi hyödyntämisestä
parhaalla mahdollisella
tavalla.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den
innehåller viktig information
om installation, användning
och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom
ges en del tips om hur
tvättmaskinens kapacitet
skall utnyttjas på bästa sätt.
Be din lokale forhandler om
den komplette katalogen
over Candy-produkter.
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
Ta godt vare på denne
bruksanvisningen slik at du
lett kan finne den senere.
Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
brug. Instruktionsbogen giver
vigtig information vedr.
Installation, brug og
vedligeholdelse af
maskinen.
Säilytä tämä käyttöohje
koneen läheisyydessä
myöhempää käyttöä
varten.
Gem denne instruktionsbog,
den er god at have ved
fremtidige tvivls spørgsmål.
Tarvitessasi huoltoa, ota
yhteyttä valtuutettuun
Candy - huoltoon ja ilmoita
aina koneen tyyppi ,
valmistusnumero ja Gnumero (mahdollinen versionumero). Nämä tiedot
löytyvät koneen
arvokilvestä, joka sijaitsee
täyttöaukon yläreunassa.
Ved kontakt til Candy’s
Servicecenter, bedes De
venligst opgive maskinens
Model. Nr. og G. Nr. Disse
numre findes på typeskiltet,
(se tegn.).
2
FI
För service kontaktas någon
av Candys auktoriserade
serviceverkstäder. Ange
alltid maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa
uppgifter finner Du på
typskylten vid
påfyllningsöppningen.
Les denne bruksanvisningen
nøye, da den inneholder
viktige opplysninger om
sikker installasjon, og nyttig
informasjon om bruk og
vedlikehold av
vaskemaskinen for å få best
mulig resultat.
Nårdu tar kontakt med oss
eller et av våre
servicesentre, oppgi alltid
modellnummeret og
Gnummeret (hvis dette
finnes) for apparatet, se
typeskiltet.
Candy is happy to present
their new washing machine,
the result of years of
research and market
experience through direct
contact with Consumers.
You have chosen the quality,
durability and high
performance that this
washing machine offers.
Candy is also able to offer a
vast range of other
household appliances:
washing machines,
dishwashers, washer-dryers,
cookers, microwave ovens.
Traditional ovens and hobs,
refrigerators and freezers.
Ask your local retailer for the
complete catalogue of
Candy products.
Please read this booklet
carefully as it provides
important guide lines for
safe installation, use and
maintenance and some
useful advise for best results
when using your washing
machine.
Keep this booklet in a safe
place for further
consultation.
When contacting Candy
or a Customer Services
Centre always refer to the
Model, No., and G number
(if applicable of the
appliance see panel).
3
DA
4
FI
INHALT
SISÄLLYSLUETTELO
Introduktion.
Johdanto
Modtagelse og udpakning.
Yleistä toimituksesta
Garantibestemmelser.
KAPITEL
KAPPALE
AVSNITT
KAPITTEL
CHAPTER
SV
NO
EN
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INNHOLD
INDEX
Inlednig
Innledning
Introduction
1
Allmänt
Generelt om levering
General points on delivery
Takuu
2
Garanti
Garanti
Guarantee
Sikkerhedsregler .
Turvallisuusohjeita
3
Säkerhetsanvisningar
Sikkerhetsregler
Safety Measures
Tekniske data.
Teknisiä tietoja
4
Tekniska data
Tekniske data
Technical Data
Opstilling og Installation.
Käyttöönotto ja asennus
5
Idrifttagning och installation
Montering og oppstarting
Setting up and Installation
Beskrivelse af funktioner.
Ohjaustaulu
6
Manöverpanel
Bruksanvisning
Control Description
Sæbe skuffen.
Pesuainekotelo
7
Tvättmedelsbehållare
Beholder for vaskemiddel
Detergent drawer
Valg af program
Ohjelman valinta
8
Programval
Valg av program/temperatur
Selection
Gode råd vedr. vask
Pyykin käsittely
9
Hantering av tvätt
Produktet
The Product
Program oversigt.
Ohjelmataulukko
10
Programtabell
Tabell over
vaskeprogrammer
Table of Programmes
Forbruger
information/Sådan bruges
maskinen.
Yleisohjeita/Pesu
11
Goda råd om tvätt/Tvätt
Forbrukerinformasjon/Vasking
Customer
awareness/Washing
Vedligeholdelse og
rengøring.
Puhdistus ja hoito
12
Rengöring och skötsel
Rengjøring og rutinemessig
vedlikehold
Cleaning and routine
maintenance
Fejl søgnings skema.
Tarkastuslista
13
Checklista
Feilsøking
Faults Search
5
DA
FI
SV
NO
KAPITEL 1
KAPPALE 1
AVSNITT 1
KAPITTEL 1
CHAPTER 1
MODTAGELSE OG
UDPAKNING.
YLEISOHJEITA
TOIMITUKSESTA
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
GENERELT OM
LEVERING
GENERAL POINTS
ON DELIVERY
Ved modtagelse af
maskinen bør De kontrollere
at følgende dele medfølger:
Tarkista, että pesukoneen
mukana ovat seuraavat
varusteet :
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
Ved levering, kontroller at
det følgende er inkludert:
On delivery, check that the
following are included with
the machine:
A) INSTRUKTIONSBOG
A) KAYTTÖOHJE
A) BRUKSANVISNING
A) BRUKSANVISNING
A) INSTRUCTION MANUAL
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
B) ADRESSER FOR
KUNDESERVICE
B) CUSTOMER SERVICE
ADDRESSES
C) GARANTISEDEL
C) GARANTIBEVIS
C) GUARANTEE
CERTIFICATES
D) PLUGG
D) PLUGG
D) CAP
E) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
E) RØR TIL UTLØPSSLUK
E) BEND FOR OUTLET TUBE
F) BEHÅLLARE FÖR
FLYTANDE TVÄTTMEDEL
F) BEHOLDER FOR
FLYTENDE
VASKEMIDDEL
F) LIQUID DETERGENT
COMPARTIMENT
G) “32 MINUTERS-MÅTT”
G) “32 MINUTTERS
LYNVASK”
G) 32 MINUTE
PROGRAMME
DOSING SCOOP
B) ADRESSE OG TELEFON
NUMMER PÅ CANDY
SERVICE. (STÅR I
INSTRUKTIONS
BOGEN).
EUROPE
C) GARANTI
CERTIFIKATER. (SKAL
IKKE BRUGES I DK).
C) TAKUUKORTTI
D) DÆKPLADE.
D) TULPPA
Dovunque
tu sia.
A
SPEDIRE
E) BØJNING FOR
AFLØBSSLANGE.
E) POISTOLETKUN PIDIKE
F) BEHOLDER FOR
FLYDENDE SÆBE.
F) NESTEMÄISEN
PESUAINEEN KAUKALO
G) “32 MINUTTERS
LYNVASK”
G) PIKAOHJELMAN
PESUAINEKAUKALO
B
TRATTENERE
C
D
GEM DISSE TING
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
SÄILYTÄ NÄMÄ
HUOLELLISESTI
Tarkista myös, että pesukone
ei ole vahingoittunut
kuljetuksessa. Mikäli
kuljetusvaurioita on, ota
välittömästi yhteyttä
jälleenmyyjään.
F
G
'
2
3
Kontroller at maskinen ikke
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
importør.
6
EN
E
Kontrollera också, att
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
OPPBEVAR DISSE PÅ ET
TRYGT STED
Kontroller også at maskinen
ikke har blitt skadet under
transporten. Hvis dette har
skjedd, ta kontakt med
nærmeste Candy-senter.
KEEP THEM IN A SAFE
PLACE
Check that the machine has
not incurred damage during
transport. If this is the case,
contact your nearest Candy
Centre.
7
DA
FI
SV
NO
EN
KAPITEL 2
KAPPALE 2
AVSNITT 2
KAPITTEL 2
CHAPTER 2
GARANTI
BESTEMMELSER.
TAKUU
GARANTI
GARANTI
GUARANTEE
Denne maskine er omfattet
af et års fabriksgaranti.
Tälle laitteelle annetaan
takuu radio-ja
kodinkonealan yleisten
takuuehtojen mukaisesti.
Takuu koskee rakenne-,
valmistus ja raaka-ainevikoja
ja niiden aiheuttamia
korjauskustannuksia.
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
allmänna garantivillkor, som
gäller för radio- och
hushallsmaskinbranschen.
Garantin omfattar
reparationskostnader för
skador som konstruktions-,
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
Maskinen leveres med et
garantibevis som gir deg rett
til å gjøre gratis bruk av vår
tekniske assistanse.
The appliance is supplied
with a guarantee certificate
which allows free use of the
Technical Assistance
Service.
Deres købskvittering er Deres
garantibevis.
Købskvitteringen skal
forevises ved Service besøg.
Päivämäärållä varustettu
yksilöity ostokuitti toimii
takuukorttina. Varmistaaksesi
kuitin säilymisen, liitä se esim.
niittaamalla tähän
käyttöohjeeseen.
Ett daterat och specificerat
inköpskvitto gäller som
garantisedel. Häfta fast
kvittot vid briksanvisningen,
så att det inte tappas bort.
Ved kontakt til Candy
Service, skal De opgive
maskinens Model. Nr. - G. Nr. N Nr. samt Købsdato.
De skal altså ikke udfylde og
returnere de medfølgende
garantikort.
8
9
DA
FI
SV
NO
EN
KAPITEL 3
KAPPALE 3
AVSNITT 3
KAPITTEL 3
CHAPTER 3
SIKKERHEDS
REGLER.
TURVALLISUUSOHJEITA
SÄKERHETSANVISNINGAR
SIKKERHETSREGLER
SAFETY MEASURES
VIGTIGT:
VEDR. RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
● Fjern stikket fra kontakten,
eller afbryd kontakten. Hvis
kontakten ikke kan afbrydes,
afbrydes strømmen på
hovedkontakten, ved
måleren.
HUOM ! MUISTA
PUHDISTUKSEN JA
HOIDON YHTEYDESSÄ
OBS!VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
VIKTIG: MÅ FØLGES VED
ALL RENGJØRING OG ALT
VEDLIKEHOLD
● Irrota pistotulppa
IMPORTANT:
FOR ALL CLEANING
AND MAINTENANCE
WORK
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
● Trekk ut støpselet.
● Remove the plug
● Sulje vesihana
● Stäng vattenkranen.
● Skru av vanntilførselen.
● Turn off the water inlet tap.
● Kaikki Candy pesukoneet
ovat maadoitettuja. Tarkista
sähköliitännän maadoitus.
● Alla Candy maskiner är
● Alle Candy-maskiner er
jordet. Påse at maskinen
tilkoples jordet kontakt. Tilkall
en autorisert elektriker for å
ordne tilkoplingen hvis dette
ikke er mulig.
● All Candy appliances are
MEGET VIGTIGT
Det stik der er monteret fra
fabrikken, skal udskiftes med
et trebenet stik, der
indeholder jord, eller kobles
direkte til jordet afbryder.
Maskinen skal tilkobles af
aut. El-Installatør. Fabrikant
og Importør kan ikke drages
til ansvar for skader, opstået
som følge af forkert opstilling
eller tilslutning.
Tämä tuote täyttää
Direktiivin 89/336/EEC,
73/23/EEC mukaiset
määräykset ja myöhemmät
muutokset.
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC och senare
ändringar.
Dette apparatet
oppfyller betingelsene i
direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC med senere
endringer
This appliance
complies with Directives
89/336/EEC, 73/23/EEC and
following changes.
● Älä kosketa laitetta kun
olet märkä tai paljain jaloin.
● Vidrör inte maskinen om
Du är våt eller barfota.
● Ta ikke på maskinen med
våte eller fuktige hender
eller føtter.
● Do not touch the
appliance with wet or damp
hands or feet.
Denne maskine
opfylder EEC Direktiv 89/336,
73/23 med efterfølgende
ændringer.
● Älä käytä kosteissa tiloissa
jatkojohtoja .
● Använd inga skarvsladdar
● Bruk ikke maskinen hvis du
er barføtt.
● Do not use the appliance
when bare-footed.
● Unngå om mulig å bruke
skjøteIedninger i våtrom, og
vis ekstrem forsiktighet hvis
dette ikke er til å unngå.
● Extreme care should be
taken if extension leads are
used in bathrooms or shower
rooms. Avoid this where
possible.
● Luk for maskinens
vandtilførsel.
● Alle elektriske apparater
skal jordforbindes, jævnfør
stærk strøms reglementet.
Forvis Dem om at Deres
apparat er jordforbundet.
Skulle det ikke være
tilfældet, kontakt da en Aut.
El-Installatør.
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
i badrum och våtutrymmen.
● Maskinen må ikke
udsættes for vandstænk eller
fugt.
● Brug ikke
forlængerledninger i fugtige
rum.
ADVARSEL:
UNDER VASK KAN
VANDET BLIVE OP TIL 9O
GRADER VARMT.
● Før lågen åbnes, bør det
kontrolleres at der ikke er
vand i maskinen.
10
HUOM! PESUN AIKANA
VEDEN LÄMPÖTILA VOI
NOUSTA 90°C:een.
● Ennen luukun
aukaisemista tarkista, että
rummussa ei ole vettä.
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
ADVARSEL: UNDER
VASKEPROGRAMMET
KAN VANNET NÅ EN
TEMPERATUR PÅ OPPTIL
90 °C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
● Før du åpner døren til
vaskemaskinen, påse at det
ikke er vann igjen i
trommelen.
earthed. Ensure that the
main electricity circuit is
earthed. Contact a qualified
electrician if this is not the
case.
WARNING: DURING THE
WASHING CYCLE, THE
WATER CAN REACH A
TEMPERATURE OF 90°C.
● Before opening the
washing machine door,
ensure that there is no water
in the drum.
11
DA
FI
SV
NO
EN
● Brug ikke adaptere, eller
multistik.
● Älä käytä adapteria tai
● Anslut inte maskinen till
● Bruk ikke adaptere eller
● Do not use adaptors or
● Lad ikke børn betjene
maskinen, uden behørigt
opsyn.
● Älä anna lasten leikkiä
● Låt inte barn använda
● Maskinen må ikke brukes
● Do not allow the appliance
● Træk aldrig i apparatets
ledning, hverken for at
trække stikket ud af
kontakten, eller for at flytte
maskinen.
● Irrottaessasi pistotulppaa
● Håll i stickkontakten när Du
● Trekk alltid i selve støpselet,
● Do not pull the mains lead
● Efterlad ikke maskinen
udsat for regn, eller direkte
sol.
● Älä sijoita pesukonetta
● Utsätt inte maskinen för
● La ikke vaskemaskinen bli
● Do not leave the
● Hvis apparatet skal flyttes,
løft da aldrig i knapper og
sæbeskuffe.
● Älä nosta konetta
● Håll inte i vreden eller
● Løft aldri vaskemaskinen
● In the case of removal,
● Ved transport, læn da ikke
maskinens front imod
sækkevogn. el. lign.
● Kuljetuksen aikana
● Tvättmaskinen för inte
● Ved transport må ikke
Vigtig:
Hvis maskinen skal stå på et
tæppe, pas da på ikke at
blokere for ventilation under
maskinen.
Tärkeää!
Pesukonetta sijoitettaessa on
pidettävä huoli, että koneen
pohjassa olevia
ilmankiertoaukkoja ei tukita
esim. matolla.
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
● Koneen nostossa on
det två personer som på
bilden.
haaroituspistorasiaa.
sähkölaitteilla.
älä koskaan vedä johdosta
tai itse laitteesta vaan tartu
pistotulppaan.
ulkotiloihin
kytkimistä tai
pesuainekaukalosta.
pesukone ei saa nojata
luukkua vasten.
tarpeen kaksi henkilöä kuten
kuvassa.
● Hvis maskinen skal flyttes
eller løftes, sørg da for at
være to personer, som vist
på ill.
● Hvis maskinen går i stå
eller ikke virker korrekt. Følg
instruktionerne i afsnittet
Fejlsøgning. Hvis dette ikke
hjælper kontakt de Aut.
Candy Service.
Reparationer skal altid
udføres af Aut, Candy
Service center. Anvend altid
originale reservedele. I
modsat fald bortfalder
enhver form for garanti fra
Fabrikant og Importør.
● Hvis ledningen (til
strømnettet) beskadiges,
skal den erstattes med en
bestemt ledning, som kan
købes hos et autoriseret
servicecenter.
● Mikäli kone on
epäkunnossa eikä toimi
moitteettomasti , katkaise
virta verkkokytkimestä, sulje
vesihana äläkä yritä avata
luukkua väkivalloin. Ota
yhteyttä valtuutettuun Candy
- huoltoon . Näin varmistat
koneen asianmukaisen
huollon ja turvallisen käytön.
MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN
OHJEIDEN VASTAISESTI TAI
HUOLIMATTOMASTI, VASTUU
SYNTYVISTÄ ESINE- JA
HENKILÖVAHINGOISTA
(TUOTEVAHINGOT) LANKEAA
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄLLE.
● Käytöstä poistettu kone
saattaa olla vaarallinen esim.
lasten leikeissä. Huolehdi, ettei
koneen sisälle voi jäädä
lukituksi esim. poistamalla
luukku.
● Mikäli virtajohto on
vioittunut ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
12
adapter eller skarvdosor.
maskinen.
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
vädrets makter (regn, sol
etc.).
tvättmedelsbehållaren när
Du lyfter maskinen.
transporteras så att den lutar
mot luckan.
● När maskinen lyfts behövs
● Om maskinen går sönder
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök
inte öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en
auktoriserad Candy
serviceverkstad. En sakkunnig
service garanterar en säker
funktion.
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
● En maskin som inte längre
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
“tjuvkontakter.
av barn eller ukyndige uten
nødvendig tilsyn.
ikke i ledningen eller
vaskemaskinen.
utsatt for regn, sol eller andre
værpåvirkninger.
etter knappene eller
vaskemiddelbeholderen.
vaskemaskinens dør lenes
mot transporttrallen.
Viktig!
Hvis vaskemaskinen
plasseres oppå et
teppegulv, må man påse at
luftventilene i bunnen ikke
blir blokkert.
● Vær alltid to personer ved
løfting av vaskemaskinen,
som vist på tegningen.
● Hvis vaskemaskinen er
defekt, eller ikke virker som
den skal, slå av maskinen,
steng vanntilførselen og gjør
ingen inngrep i maskinen. Ta
kontakt med en Candyrepresentant ved eventuelle
reparasjoner, og bruk
originale Candyreservedeler. Hvis ikke, kan
sikkerheten ved maskinen bli
redusert.
● Dersom strømledningen (til
strømnettet) skades, må den
erstattes med en bestemt
ledning som kan fåes hos et
autorisert.
multiple plugs.
to be used by children or the
incompetent without due
supervision.
or the appliance itself to
remove the plug from the
socket.
appliance exposed to
atmospheric agents (rain, sun
etc.)
never lift the appliance by
the knobs or detersive
drawer.
● During transportation
do not lean the door against
the trolley.
Important!
When the appliance
location is on carpet floors,
attention must be paid so as
to ensure that there is no
obstruction to the bottom
vents.
● Lift the appliance in pairs
as illustrated in the diagram.
● In the case of failure
and/or incorrect operation,
turn the washing machine
off, close the water inlet tap
and do not tamper with the
appliance. Contact a Candy
Technical Assistance Centre
for any repairs and ask for
original Candy spare parts.
Avoidance of these norms
may compromise the safety
of the appliance.
● Should the supply cord
(mains cable) be demaged,
this is to be replaced by a
specific cable available from
the after sales service centre.
● Skulle sladden för
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa
hos serviceverkstaden.
13
DA
KAPITEL 4
FI
SV
KAPPALE 4
AVSNITT 4
NO
KAPITTEL 4
EN
CHAPTER 4
54 cm
85 cm
60 cm
14
TEKNISKE DATA
TEKNISET TIEDOT
KAPACITET
TÄYTTÖMÄÄRA MAX. KUIVAA
PYYKKIÄ
kg
VANDSTAND NORMAL
VEDEN NORMAALIMÄÄRÄ
/TÄYTTÖ
l
TILSLUTNINGS
LIITÄNTÄTEHO
W
ENERGI FORBRUG
(PROG. 90°)
ENERGIANKULUTUS
(OHJELMA 90°)
FORSIKRING (Amp.)
TEKNISKA DATA
TEKNISKE DATA
TECHNICAL DATA
6
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
MAX VASKEMENGDE
TØRRVASK
MAXIMUM WASH
LOAD DRY
6÷15
NORMAL VATTENMÄNGD
NORMALT VANNIVÅ
NORMAL WATER LEVEL
2150
ANSLUTNINGSEFFEKT
FULL EFFEKT
POWER INPUT
kWh
1,8
ENERGIFÖRBRUKNING
(PROGRAM 90°)
STRØMFORBRUK
(PROG. 90°)
ENERGY CONSUMPTION
(PROG.90°C)
TARVITTAVA SULAKE
A
10
SÄKRING
SIKRING I STRØMTILFØRSELSKRETSEN AMPERE
POWER CURRENT FUSE
AMP
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED (Omd/min)
LINKOUSTEHO
(Kierr./min.)
giri/min.
1300
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
OMDREININGSTALL
SENTRIFUGE (omdr./min.)
SPIN
r.p.m.
VANDTRYK.
TARVITTAVA VEDENPAINE
MPa
min. 0,05
max. 0,8
VATTENTRYCK
VANNTRYKK
WATER PRESSURE
DRIFT SPÆNDING
JÄNNITE
V
230
SPÄNNING
STRØMSPENNINGEN
SUPPLY VOLTAGE
15
DA
SV
NO
EN
KAPITEL 5
KAPPALE 5
AVSNITT 5
KAPITTEL 5
CHAPTER 5
OPSTILLING OG
TILSLUTNING.
KÄYTTÖÖNOTTO
ASENNUS
IDRIFTTAGNING
INSTALLATION
MONTERING OG
OPPSTARTING
SETTING UP
INSTALLATION
Flyt maskinen tæt til dens
endelige placering, uden
transportkasse.
Poista pakkausalusta ja siirrä
kone lähelle lopullista
sijoituspaikkaa.
Tag bort
förpackningsunderlaget och
ställ maskinen i närheten av
dess slutliga plats.
Flyt maskinen tæt til dens
Flytt maskinen uten
transportsikringen til et sted
nær der hvor den skal stå.
Move the machine near its
permanent position without
the packaging base.
Klip binderen der holder
slangerne over.
Katkaise johtojen nippuside.
Kapa bandet kring
slangarna.
Kutt klemmene som fester
røret.
Cut tube-holding straps.
Afmonter centerskruen (A),
Afmonter de fire skruer (B),
og fjern tvær stiveren (C).
Irrota keskimmäinen ruuvi
(A) sekä 4 reunassa olevaa
ruuvia (B) ja poista
kuljetustuki (C).
Lossa den mellersta skruven
(A) och de 4 skruvarna i
kanten (B) och tag bort
transportstödet (C).
Skru ut skruen i midten (A),
de 4 skruene på siden (B) og
fjern tverrstykket (C).
Unscrew the central screw
(A); unscrew the 4 lateral
screws (B) and remove the
cross piece (C).
Læn maskinen fremover, og
fjern de to plastik poser der
indeholder polystyren
blokkene, ved at tage fat og
trække nedad.
Kallista konetta eteenpäin.
Vedä ulos styroksia sisältävät
muovipussit koneen alta.
Luta maskinen framåt. Tag
bort plastpåsarna med
polystyren på sidorna
genom att dra nedåt.
Vippmaskinen litt forover.
Trekk av plastposene som
inneholder de to
isoporblokkene på siden ved
å trekke dem nedover.
Lean the machine forward
and remove the plastic
bags containing the two
polystyrene blocks at the
sides, pulling downwards.
Monter dækpladen i hullet
bag på maskinen, som vist
på tegningen. Dækpladen
findes i konvolutten inden i
maskinen.
Peitä reikä mukana
toimitetulla tulpalla.
Täck över hålet med den
medföljande pluggen.
Lukk åpningen ved hjelp av
pluggen som følger med i
posen med
bruksanvisningen.
Press the plug (to be found
in the envelope with the
instructions) into the hole.
ADVARSEL:
INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
VÆRE FARLIGT FOR
MINDRE BØRN, OG BØR
FJERNES UMIDDELBART
EFTER UDPAKNING.
16
FI
VAROITUS:
ÄLÄ JÄTÄ
PAKKAUSMATERIAALIA,
ERITYISESTI MUOVIA
LASTEN ULOTTUVILLE.
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
ADVARSEL:
EMBALLASJEN MÅ
OPPBEVARES
UTILGJENGELIG FOR
BARN, DA DEN KAN
VÆRE FARLIG.
WARNING:
DO NOT LEAVE THE
PACKAGING IN THE
REACH OF CHILDREN
AS IT IS A POTENTIAL
SOURCE OF DANGER.
17
DA
FI
SV
NO
EN
Montér den porøse
bundplade som vist på
tegningen.
Kiinnitä aaltomainen
pohjalevy koneen pohjaan
kuvan mukaisesti.
Montera den räfflade,
porösa bottenplattan som
bilden visar.
Fest den korrugerte
bunnplaten som vist på
figuren.
Fix the sheet of corrugated
material on the bottom as
shown in picture.
Forbind tilgangs slangen til
hanen.
Liitä tulovesiletku
vesihanaan.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
Kopl vannrøret til kranen.
Connect the fill hose
to the tap.
Når maskinen opstilles,
anbefaler vi at De anvender
den med leverede nye vand
tilslutnings slange, I stedet for
den gamle slange som sad
på Deres gamle apparat.
Laite täytyy liittää
vesijohtoverkostoon
käyttämällä uutta
täyttöletkua. Vanhaa
täyttöletkua ei saa käyttää.
Apparaten bör kopplas till
vattennätet med den
medföljande
påfyllningsslangen. Gammal
slang får ej användas.
Når maskinen skal oppstilles
anbefaler vi at De bruker
den leverte nye
vanntilslutningsslangen, i
stedet for den gamle
tilslutningsslangen som satt
på det gamle apparatet.
The appliance must be
connected to the water
mains using new hose-sets.
The old hose-sets should not
be reused.
VIGTIGT:
LUK IKKE OP FOR
HANEN.
Placer maskinen der hvor
den permanent skal
stå.Placer afløbs slangen
over kanten på vasken eller
badekarret, pas på at
slangen ikke vrider eller er
knækket sammen.
Det er endnu bedre at
forbinde afløbet til en fast
installation. Røret som
slangen skal hægtes i skal
have en diameter der er
større end selve afløbs
slangen. Højden på den
faste Installation skal vare
min. 60 cm over sulvet.
For at undgå at slangen
knækker, kan denne
monteres i den
medfølgende bøjning.
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
TÄRKEÄÄ!
ÄLÄ AVAA
VESIHANAA VIELÄ.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns veck på
slangen.
Siirrä pesukone seinän
viereen. Tarkista, että letkut
eivät ole taitteilla.
Poistoletku kiinnitetään
kiinteään viemäriputkeen ,
vedenjuoksuputkeen tai
ripustetaan pesualtaan
reunaan.
Vedenjuoksuputken
halkaisijan on oltava
suurempi kuin poistoletkun.
Kaikissa asennustavoissa on
tarkistettava, etta
poistoputki on vähintään 50
cm lattiapinnan yläpuolella.
Tarvittaessa voidaan
käyttää apuna koneen
mukana toimitettua
letkunpidikettä.
Avloppsslangen ansluts till
ett fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens.
Oberoende av
installationssätt, skall
avloppsslangens utlopp
vara placerat minst 50 cm
över golvet. Vid behov kan
den medföljande styva
slanghållaren användas.
VIKTIG: SKRU IKKE PÅ
VANNET.
Plasser vaskemaskinen opp
mot veggen. Hekt
utløpsrøret til kanten av
badekaret, og påse at det
ikke er noen knekker eller
innsnevringer pa røret.
Position the washing
machine next to the wall.
Hook the outlet tube to the
edge of the bath tub,
paying attention that there
are no bends or
contractions along the tube.
Det er best a kople
utløpsrøret til et fast utløp
med større diameter enn
utløpsrøret og en høyde pa
minst 50 cm. Bruk om
nødvendig plastrøret som
følger med.
It is better to connect the
discharge hose to a fixed
outlet of a diameter greater
than that of the outlet tube
and at a height of min. 50
cm. If is necessary to use the
plastic sleeve supplied.
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
18
IMPORTANT:
DO NOT TURN THE TAP
ON AT THIS TIME.
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
DA
FI
SV
NO
EN
Juster maskinen med de
forreste ben.
Säädä kone suoraan
etujalkojen avulla.
Justera maskinen så att den
står rakt med hjälp av
framfötterna.
Reguler føttene foran slik at
maskinen står jevnt.
Use front feet to level the
machine with the floor.
a) Contra møtrikken løsnes.
a) Avaa lukitusmutteri
kiertämällä myötäpäivään.
a) Öppna låsmuttrarna
genom att vrida dem
medurs.
a) Drei mutteren med
urviserne for å løsne
justeringsskruen.
a) Turn the nut clockwise to
release the screw adjuster of
the foot.
b) Drej de justerbare ben
indtil maskinen står plant og
fast.
b) Säädä kone suoraan
säatöjalkojen avulla. Tarkista
suoruus vesivaa’alla.
b) Justera maskinen så att
den står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
b) Drei foten for a heve eller
senke den til den star solid
på gulvet.
b) Rotate foot to raise or
lower it until it stands firmly
on the ground.
c) Spænd contra møtrikken
igen.
c) Lukitse säätöjalat
kiertämällä lukitusmutterit
vastapäivään koneen
pohjaan asti.
c) Lås fötterna och dra åt
låsmuttrarna moturs mot
maskinens botten.
c) Lås foten i stilling ved å
skru fast igjen mutteren ved
å dreie mot urviserne.
c) Lock the foot in position
by turning the nut anticlockwise until it comes up
against the bottom of the
machine.
Kontrollera att startknappen
är intryckt.
Kontroller at start knappen
ikke er trykket inn.
Ensure that the START button
is not pressed.
Kontrollera att
programväljarknappen står i
läge OFF och att luckan är
stängd.
Kontroller at programvelger
knappen står på OFF og at
luken er lukket.
Ensure that the knob is on
the “OFF” position and the
load door is closed
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
Sett støpselet i kontakten.
Insert the plug.
Apparaten bör placeras så
att el-ledningen kan kopplas
och lösgöras utan att
behöva flytta på
apparaten.
Den elektriske tilslutningen til
maskinen bør være til en
stikkontakt eller skøteledning
som er tilgjengelig uten at
man behøver å fjerne
maskinen først.
After installation, the
appliance must be
positioned so that the plug is
accessible.
A
B
C
Kontroller at start knappen
ikke er trykket ind.
Varmista, että START-painike
ei ole painettu alaasentoon.
Kontroller at programvælger
knappen står på OFF og at
lågen er lukket.
Varmista, että
ohjelmavalitsin on OFFasennossa ja luukku suljettu.
Forbind maskinen til ElInstallation.
Laita pistotulppa
pistorasiaan.
Maskinens elektriske
tilslutning bør foretages til en
stikkontakt eller tilslutnings
dåse som er tilgængelig
uden at det er nødvendigt
at fjerne maskinen først.
Laite on sijoitettava siten,
että pistotulppa voidaan
irroittaa laitetta siirtämättä.
20
21
DA
FI
KAPITEL 6
SV
KAPPALE 6
FG
H
I
EN
AVSNITT 6
KAPITTEL 6
CHAPTER 6
MANÖVERPANEL
KONTROLLPANEL
CONTROLS
O
N
M
NO
L
BP
A
FUNKTIONS OVERSIGT
OHJAUSTAULU
Timer knap for valg af
program med OFF position
Ohjelmanvalitsin, jossa
OFF-asento
A
Programväljare med OFF
postion
Tidsur for vaskeprogrammer
med OFF position
Timer knob for wash
programmes with OFF position
Knap for lågeåbning
Luukunaukaisu kytkin
B
Lucköppningsknapp
Knapp for åpning av dør
Door open button
Lynvask-knap
Super Rapid-painike
F
Snabbknapp “super rapid”
Lynvask-knapp
Super Rapid button
ACTIVA skyllesystem
ACTIVA lisähuutelu-painike
G
ACTIVA sköljknappar
ACTIVA skyllesystem
ACTIVA rinse button
Anti krøl knappen
Rypistymisen esto painike
Kapp för skrynkelskydd
Antikrøll knappen
Crease guard button
Knap for variabel
centrifugerings hastighed
Linkousnopeuden painike
H
I
Knapp för val av
centrifugeringshastighet
Sentrifugeringshastighet
knappen
Spin speed button
Knappen for udskudt start
Ajastetun aloituksen säädin
L
Knapp för val av fördröjd
start
Knapp for valg av forsinket
start
Delayed start button
Sæbe skuffe
Pesuainekotelo
Tvättmedelsbehållare
Beholder for vaskemiddel
Detergent drawer
Display: Temperatur,
programforløb,
centrifugeringshastighed,
udskudt start
Näyttö: lämpötila, ohjelman
kestoaika, linkousnopeus
aloituksen ajastus
M
N
Display som visar temperatur,
programförlopp,
centrifugeringshastighet,
fördröjd start
Display: Temperatur,
programforløp,
sentrifugeringshastighet,
forsinket start
Display which shows wash
temperature, programme
duration,
spin speed, start delay.
Kontrol lampe for drift
Käynnin merkkivalo
Signallampa
Varsellampe for “på”
Off/On indicator light
Start knap
Start Kytkin
O
P
Start-knapp
“Start”-knapp
START button
22
23
DA
FI
BESKRIVELSE AF
FUNKTIONER
OHJAUSTAULUN
SELITYKSET
PROGRAMVÆLGER KNAP
MED OFF POSITION.
OHJELMANVALITSIN, JOSSA
OFF-ASENTO
KNAPPEN KAN DREJES
I BEGGE RETNINGER
OG ON/OFF
KONTROLLAMPEN VIL
LYSE NÅR DER DREJES
VÆK FRA OFF.
VALITSINTA VOIDAAN
KIERTÄÄ MOLEMPIIN
SUUNTIIN
ON/OFF MERKKIVALO
SYTTYY
SV
A
NO
MANÖVERPANELENS FUNKTIONER
OVERSIKT OVER
KONTROLLER
DESCRIPTION OF
CONTROL
PROGRAMVÄLJARKNAPP
MED OFF POSITION.
PROGRAMVELGER KNAP
MED OFF POSITION.
PROGRAMME SELECTOR
WITH OFF POSITION
KNAPPEN KAN VRIDAS I
BÅDA RIKTNINGARNA
OCH ON/OFF
KONTROLLAMPAN
KOMMER ATT LYSA NÄR
KNAPPEN VRIDS FRÅN
OFF.
KNAPPEN KAN DREIES I
BEGGE RETNINGER OG
ON/OFF
KONTROLLAMPEN VIL
LYSE NÅR DET DREIES
BORT FRA OFF.
HUOM. MERKKIVALON
SAMMUTTAMISEKSI
KÄÄNNÄ
OHJELMAVALITSIN
OFF-ASENTOON
ROTATES IN BOTH
DIRECTIONS.
THE ON/OFF
INDICATOR LIGHT WILL
GO ON
N.B. TO SWITCH OFF
THE INDICATOR LIGHT
MOVE THE
PROGRAMME
SELECTOR TO THE OFF
POSITION
VALG AF PROGRAM
PESUOHJELMAT
PROGRAMVAL
VALG AV PROGRAM
PROGRAMME SELECTION
Vaskemaskiner med Fuzzy
Logic teknologi
sammensætter automatisk
den mest optimale vask i
henhold til valg af tekstiltype
og program. Fuzzy Logic
tilpasser automatisk
mængden af vand der
behøves, vaskerytme og
skyllesekvens, uden en hel
masse vanskelige brugervalg.
Alt der behøves, er at dreje
programvælgeren til det
ønskede program, og
temperaturen eller
programbeskrivelsen vil
fremstå i det elektroniske
display (lyspanel).
Kääntämällä
valitsinpainiketta haluttu
pesuohjelma aktivoituu ja
lämpötila tai valitun
ohjelman kuvaus ilmestyy
näytölle.
Huom. sähkökatkoksen
sattuessa koneen ollessa
käynnissä koneen muisti
varastoi valitun ohjelman ja
kun sähkövirta palaa,
ohjelma jatkaa
pysähdyskohdasta
eteenpäin.
Tvättmaskiner med Fuzzy
Logic-teknologi ställer
automatiskt samman det
mest optimala
tvättförloppet med hänsyn
till textiltyp och program.
Fuzzy Logic anpassar
automatiskt nödvändig
vattenmängd, tvättrytm och
sköljningsfrekvens så att du
slipper göra detta själv. Allt
du behöver göra är att vrida
programväljaren till önskat
program, varvid displayen
visar temperaturen eller
programbeskrivningen.
Vaskemaskiner med Fuzzy
Logic-teknologi utarbeider
automatisk en optimal vask i
samsvar med tekstiltype og
program. Fuzzy Logic
tilpasser automatisk den
vannmengde, vaskerytme
og skyllesekvens som kreves,
uten en rekke kompliserte
brukervalg. Alt som trengs, er
å sette programvelgeren på
ønsket program, og
temperaturen eller
programbeskrivelser vil bli
vist på det elektroniske
displayet (lyspanel).
Washing machines with
FUZZY logic technology can
organise your wash in the
most intelligent way,
adapting the amount of
water required, wash rhythm
and rinses without the need
for constant user
involvement.
Simply by turning the
selector knob the required
programme is activated
and the temperature or the
description of the desired
programme appears on the
display.
VIKTIGT: Om det blir
strömavbrott under
tvättningen, lagras alla
maskinens funktioner och
programval automatiskt i
minnet, och maskinen
fortsätter tvätta så snart
strömmen kommer tillbaka.
VIKTIG: Hvis det under vask
forekommer strømavbrudd,
vil alle maskinens funksjoner
og programvalg automatisk
bli lagret i et minne, og
maskinen vil fortsette vasken
når strømmen kommer
tilbake.
Warning: If there is any break
in the power supply while
the machine is operating, a
special memory stores the
selected programme and,
when the power is restored,
it continues where it left off.
VIGTIGT: Hvis der under vask
forekommer strømsvigt, vil
alle maskinens funktioner og
programvalg automatisk
blive lagret i hukommelsen,
og maskinen vil fortsætte
vasken, når strømmen igen er
til rådighed.
24
EN
25
DA
KNAP FOR LÅGEÅBNING
FI
LUUKUNAUKAISU KYTKIN
VIGTIGT:
EN SPECIEL SIKKERHEDS
ANORDNING
FORHINDRER
LÅGEÅBNING
UMIDDELBART EFTER
PROGRAM
AFSLUTNING. EFTER
AFSLUTNING VENT I CA
2 MIN FØR LÅGEN KAN
ÅBNES.
HUOM!
LUUKUSSA ON
TURVALUKITUS, JOKA
ESTÄÄ LUUKUN
AUKAISUN
VÄLITTÖMÄSTI
PESUN/LINKOUKSEN
JÄLKEEN.
ODOTA N. 2 MINUUTTIA
ENNEN KUIN AUKAISET
LUUKUN.
Bemærk: Hvis
kontrollampen blinker på
tilvalgs knapperne, betyder
det, at funktionen ikke kan
bruges sammen med det
valgte program. Kun når
lampen lyser konstant er
tilvalget muligt.
HUOM. Mikäli painikkeessa
vilkkuu valo, tätä toimintoa
ei voida käyttää valitun
ohjelman kanssa.
Painikkeen mukainen
toiminto onnistuu vain silloin,
kun valo palaa
yhtäjaksoisesti.
LYNVASK-KNAP
Hvis du trykker på knappen
“Lynvask”, reduceres
vaskeprogrammets varighed
med maksimalt 50 minutter,
alt afhængig af hvilket
program og hvilken
temperatur, du har valgt.
Knappen “Lynvask” kan
bruges til vasketøjsmængder
fra 1 til 6 kg. (Denne
mulighed kan kun bruges på
bomulds programmer og
syntetiske programmer).
SUPER RAPID-PAINIKE
Super Rapid painikkeen
avulla pesuaika lyhenee
maksimissaan 50 minuutilla
riippuen valitusta ohjelmasta
ja lämpötilasta. Painiketta
voidaan käyttää millä
tahansa täyttömäärällä.
Toiminto on valittu kun
painike on pohjassa.
Lisätoimintoa voidaan
käyttää vain puuvilla- ja
tekokuituohjelmissa.
ACTIVA SKYLLESYSTEM
Takket være det nye
elektroniske ACTIVA system,
er det muligt at gøre
skylningerne endnu mere
effektive. Systemet tilsætter
væsentlig mere vand til
skylningerne under tøjets
rotation i tromlen og under
udpumpning.
Systemet er udviklet specielt
for folk med allergi over for
sæberester i tøjet.
Ligeledes er det særligt
egnet, hvis man har været
nød til at tilsætte meget
sæbe, fordi tøjet er utroligt
beskidt (børnetøj, sportstøj).
ACTIVA LISÄHUUTELU-PAINIKE
Uusi, elektroninen ACTIVAhuuhtelumenetelmä
mahdollistaa
erikoishuuhtelun, jossa
vesimäärää on
huomattavasti lisätty. Lisäksi
tehostettu rummun
pyörimisliike yhdistettynä
veden poistoon ja
sisäänottoon tekee
huuhtelutuloksesta
täydellisen.Tämä toiminto on
erityisen tärkeä henkilöille,
joilla on erittäin herkkä iho ja
joille jo pienetkin
pesuainejäämät saattavat
aiheuttaa ärsytystä ja
allergiaa.
26
SV
B
2 min.
F
G
LUCKÖPPNINGSKNAPP
NO
KNAPP FOR ÅPNING AV DØR
EN
DOOR OPEN BUTTON
OBS!
LUCKAN HAR EN
SÄKERHETSSPÄRR S0M
GÖR ATT DEN INTE KAN
ÖPPNAS OMEDELBART
EFTER
TVÄTTNING/CENTRIFUGERING. VÄNTA CA 2
MINUTER INNAN DU
ÖPPNAR LUCKAN.
VIKTIG:
DØREN ER UTSTYRT
MED EN SPESIELL
SIKRING SOM GJØR AT
DEN IKKE ÅPNER SEG
STRAKS
VASKINGEN/SENTRIFUGERINGEN ER FERDIG.
ETTER SENTRIFUGERlNG,
VENT OPPTIL 2
MINUTTER FØR DU
ÅPNER DØREN.
IMPORTANT:
A SPECIAL SAFETY
DEVICE PREVENTS THE
DOOR FROM OPENING
AT THE END OF THE
WASH/SPIN CYCLE. AT
THE END OF THE SPIN
PHASE WAIT UP TO 2
MINUTES BEFORE
OPENING THE DOOR.
Notera: Om kontrollampan
blinkar på tillvalsknapparna
betyder det att funktionen
inte kan användas med det
valda programmet. Tillvalet
är endast möjligt när
lampan lyser med ett fast
sken.
Vennligst merk: Hvis
kontrollampen på en knapp
blinker, kan ikke funksjonen
brukes sammen med det
valgte programmet.
Funksjonen kan kun brukes
når lampen lyser konstant.
Note: a flashing light on a
button means that the
option cannot be used with
the programme selected.
Buttons are only functional if
illuminated.
SNABBKNAPP “SUPER RAPID”
När du trycker på den här
knappen reduceras
tvättprogrammet med 50
minuter eller mindre,
beroende på vilket program
och vilken temperatur du
har valt. Knappen “Super
Rapid” kan du använda för
tvättar mellan 1 och 6 kg.
(Denna funktion kan
används bara med
bomull- och
syntetmaterialprogrammen).
LYNVASK-KNAPP
Hvis du trykker på knappen
“Lynvask”, blir
vaskeprogrammets varighet
redusert med maksimum 50
minutter avhengig av hvilket
program og hvilken
temperatur du har valgt.
Knappen “Lynvask” kan
brukes til vasketøymengder
fra 1 til 6 kg.
(Denne muligheten kan kun
brukes på bomullsprogram
og syntetiske program).
SUPER RAPID BUTTON
By pushing this button the
time of the wash
programme is reduced to a
maximum of 50 minutes
depending on the
programme and the
temperature selected. The
super rapid button can be
used for washing loads of 1
to 6 kg.
(This button can be utilised
only on cottons and
synthetic programmes).
ACTIVA SKÖLJKNAPPAR
Tack vare det nya
elektroniska ACTIVAsystemet kan man göra
sköljningarna ännu mer
effektiva. Systemet tillför
väsentligt mycket mer
vatten till sköljningarna när
kläderna roterar i trumman
och vid utpumpning.
Systemet är speciellt
utvecklat för folk som är
allergiska mot
tvättmedelsrester i kläderna.
Dessutom är det speciellt
bra om man varit tvungen
att tillsätta mycket
tvättmedel på grund av
hårt smutsade kläder
(barnkläder, träningskläder).
ACTIVA SKYLLESYSTEM
Takket være det nye,
elektroniske ACTIVA
skyllesystemet er det mulig å
gjøre skyllingene enda mer
effektive. Systemet tilsetter
betydelig mer vann til
skyllingene mens tøyet
roterer i trommelen og
under tømming. Systemet er
utviklet spesielt for personer
med allergi mot såperester i
tøyet. På samme måte er
det særlig godt egnet hvis
du har vært nødt til å tilsette
ekstra mye såpe når tøyet
er ekstra skittent (barnetøy,
treningstøy).
ACTIVA RINSE button
Thanks to the new
electronic system ACTIVA,
acting on the button is
possible to effect a new
special rinse cycle. The
addition of a lot of more
water and the new action
combined of cycles of
rotation of the drum with
load and unloading of
water, allow to get laundry
perfectly rinsed.
This function has been
studied for the people with
delicate and sensitive skin,
for which also a least
residue of detergent can
cause irritations or allergies.
27
DA
FI
SV
NO
EN
Kan også bruges med fordel,
når man vasker mange
håndklæder, idet disse har
en kedelig evne til at holde
på sæberester.
Tilvalgsknappen kan ikke
bruges sammen med
uldprogrammerne.
Myös hyvin likaisten
lastenvaatteiden pesun
yhteydessä, jolloin
pesuainetta usein käytetään
runsaasti, ACTIVAhuuhtelumenetelmä on
suositeltava samoin kuin
paksujen pyyheliinojen
pesussa, sillä pesuainetta jää
usein kuitujen väliin.
Tätä toimintoa ei voi käyttää
Villaohjelman yhteydessä.
Det kan också med fördel
användas när man tvättar
mycket handdukar eftersom
de har en tendens att
behålla tvättmedelsrester.
Tillvalsknappen kan inte
användas samtidigt med
tvättprogrammen för ylle.
Kan også med fordel brukes
når man vasker mange
håndklær, siden disse har en
lei evne til å holde på
såperester.
Denne knappen er ikke
tilgjengelig sammen med
ullprogrammene.
It advises to also use this
function for the children
items and in case of
washings of very dirty items,
for which it is due to use a
lot of detergent, or in the
washing of towelling items
whose fibers mostly have
the tendency to hold the
detergent.
This button is not available
in the Wool programmes.
ANTI KRØL KNAPPEN
I normal vaskeprogrammers
slutning vil det varme
vaskevand blive tilsat koldt
vand, og ved
udpumpningen vil tromlen
stå stille, herefter vil
maskinen centrifugere let.
Hermed mindskes krølningen
væsentlig, idet tøjet krøller
nemt i varmt vand men ikke
i koldt, og den lette
centrifugering sikre at
sæberesterne kommer ud af
tøjet.
I skåne vaskeprogrammer
stopper programmet med
vand i maskinen og den
lette centrifugering
udelukkes.
I farveægte tekstiler og
uldprogrammet vil anti krøl
knappen kun medfører at
programmet stopper med
vand i maskinen.
RYPISTYMISEN ESTO PAINIKE
Tämän toiminnon avulla
voidaan vähentää ryppyjen
muodostumista . Sekoite- ja
tekokuituohjelmissa
yhdistetään veden
asteittainen jäähtyminen,
rummun pyörimisen esto
veden poiston ajaksi ja
hellävarainen linkous.
Hienopesuohjelmissa, ei
villapesussa, rypistymisen
esto toimii kuten sekoite- ja
tekokuituohjelmissa ja lisäksi
ohjelma pysähtyy viimeisen
huuhtelu jälkeen ja jättää
pyykin veteen.
Tekokuidut-ohjelmassa ja
villapesussa painikkeen
ainoa toiminto on jättää
pyykki veteen viimeisessä
huuhtelussa.
Tekokuidut-, hienopesu- ja
villaohjelma voidaan
päättää seuraavasti:
- Vapauta RYPISTYMISEN
ESTO painike lopettaaksesi
ohjelman veden poistoon ja
linkoukseen.
Jos et halua lingota pyykkiä
vaan ainoastaan poistaa
veden:
- vapauta START-painike
- käännä ohjelmavalitsin
OFF-asentoon
- valitse vedenpoistoohjelma
- odota noin 5 sekuntia
- käynnistä laite jälleen
painamalle START-painiketta
Knapp för SKRYNKELSKYDD
Denna funktion kan
aktiveras för att minimera
skrynklor, varefter man
specificerar tvättprocessen
närmare genom att välja
tvättprogram och tvättsätt.
Minsta möjliga påfrestning
av blandad tvätt säkerställs i
synnerhet genom att
kombinera ett skede med
gradvis avkylning av vattnet
och icke-rotation av korgen
medan maskinen töms på
vatten och en varsam
centrifugering.
För ömtåliga tyger, med
undantag av ylle, väljs de
tvättskeden som har
beskrivits ovan för blandad
tvätt, med undantag av den
gradvisa avkylningen av
vattnet, men med ett extra
skede där vattnet står stilla i
trumman med stopp efter
den sista sköljningen.
I färgäkta textilier och
ylleprogrammet har denna
tryckknapp endast den
funktionen, att textilerna
lämnas kvar i vattnet efter
den sista sköljningen, så att
fibrerna blir så smidiga som
möjligt.
Tvättprocessen för färgäkta
textilier, ömtålig tvätt och
ylle kan avslutas på följande
sätt:
- Återställ knappen för
SKRYNKELSKYDD för att
avsluta processen med
tömning och centrifugering.
Om tvätten inte skall
centrifugeras:
- Tryck ut startknappen
- Vrid programväljarknappen
till OFF
- Vrid programväljarknappen
till program "tömning"
- Vänta i 5 sekunder
- Tryck in startknappen igen
ANTIKRØLL KNAPPEN
I slutten av normale
vaskeprogrammer vil det
varme vaskevannet bli tilsatt
kaldt vann. Ved
utpumpingen vil trommelen
stå stille, og maskinen vil
sentrifugere lett.
Hermed minskes krøllningen
vesentlig, da tøyet krøller lett
i varmt vann men ikke i
kaldt, og den lette
sentrifugeringen sikrer at
såperestene kommer ut av
tøyet.
I skåne vaskeprogrammer
stopper programmet med
vann i maskinen og den
lette sentrifugeringen
utelukkes.
I fargeekte tekstiler og
ullprogrammet vil antikrøll
knappen kun medføre at
programmet stopper med
vann i maskinen.
CREASE GUARD BUTTON
The Crease Guard function
minimizes creases as much
as possible with a uniquely
designed anti-crease system
that is tailored to specific
fabrics.
MIXED FABRICS - the water is
gradually cooled throughout
the final two rinses with no
spinning and then a delicate
spin assures the maximum
relaxation of the fabrics.
DELICATE FABRICS – final two
rinses with no spinning and
then the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the Crease
Guard button – this will drain
and spin ready for emptying
RESISTANT FABRICS AND
WOOLLENS - after the final
rinse, the fabrics are left in
water until it is time to
unload. When you are ready
to unload, press the Crease
Guard button – this will drain
and spin ready for emptying
If you do not want to spin the
clothes and activate drain
only:
- release the START button
- turn the selector knob to
the OFF position
- select programme drain
- wait around 5 seconds
- switch on the appliance
again by pressing the START
button
Efter farveægte tekstiler,
skåne- og uld programmet
kan udtømningen foretages
ved at frakoble anti krøl
knappen og programmet vil
afslutte normalt, eller ved at
vælge program Z som alene
pumper vandet ud.
Hvis vasketøjet ikke skal
centrifugeres :
- Tryk start knappen ud
- Drej programvælger
knappen hen på OFF
- Drej programvæger
knappen hen på program
”tømning”
- Vent 5 sekunder
- Tryk start knappen ind igen.
Toiminto on valittu kun painike
on pohjassa.
28
H
Etter fargeekte tekstiler,
skåne-og ull programmet
kan uttømmingen foretas
ved å frakoble antikrøll
knappen og programmet vil
avslutte normalt, eller ved å
velge program Z som alene
pumper vannet ut.
Hvis vasketøyet ikke skal
sentrifugeres :
- Trykk start knappen ut
- Drei programvelger
knappen til OFF
- Drei programvelger
knappen til program
”tømming”
- Vent 5 sekunder
- Trykk start knappen inn
igjen.
29
DA
KNAP FOR VARIABEL
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED
Centrifugeringen kan
reguleres fra 0 - 1300
omdr./min. En serie tal i
lyspanelet fra 0 til 13 indikerer
omdr./min. Fra 200 - 1300
omdr./min.
BEMÆRK:
DENNE MASKINE ER
UDSTYRET MED ET
SIKKERHEDSSYSTEM DER
FORHINDRER
CENTRIFUGERING VED
HØJE OMDREJNINGER,
HVIS DER SKULLE OPSTÅ
UBALANCE I TROMLEN.
PÅ DEN MÅDE
REDUCERES MASKINENS
VIBRATIONER,
STØJNIVEAUET SÆNKES
OG MASKINENS LEVETID
FORLÆNGES.
KNAPPEN FOR UDSKUDT START
Udskudt start fra 0 til 23 timer.
Hver gang der trykkes på
knappen, udskydes
starttidspunktet med 1 time.
DISPLAY BELYSNING
Display belysningen vil efter
ca. 30 sekunder blænde ned
for at spare energi.
KONTROL LAMPE FOR DRIFT
30
FI
LINKOUSNOPEUDEN PAINIKE
I
Näytöllä on 0 kun
linkoustoiminto
on poistettu; numerot 2-13
näytöllä vastaavat valittua
kierrosnopeutta 200-1300
rpm.
HUOM:
KONEESSA ON
ELEKTRONINEN
EPÄTASAPAINON
VALVONTA, JOKA ESTÄÄ
LINKOUKSEN MIKÄLI
PYYKKI ON
EPÄTASAPAINOSSA.
EPÄTASAPAINONVALVON
TA SUOJAA KONETTA
TÄRINÄLTÄ, SEN
ANSIOSTA KONE ON
HILJAISEMPI JA
PITKÄIKÄISEMPI.
AJASTETUN ALOITUKSEN
SÄÄDIN
Kaikissa ohjelmissa voidaan
pesuohjelman alkamista
siirtää 0-23 tuntia eteenpäin.
Joka kerran painettaessa
painiketta aika siirtyy
eteenpäin yhdellä tunnilla.
DIGITAALINEN NÄYTTÖ JA
MERKKIVALOT
Merkkivalot ilmaisevat mikä
toiminto näkyy digitaalisessa
näytössä (lämpötila,
ohjelman kesto,
linkousnopeus, ajastin).
HUOM. Energian
säästämiseksi näyttö
himmenee 30 min. kuluttua.
KÄYNNIN MERKKIVALO
L
N
O
SV
NO
EN
KNAPP FÖR VAL AV
CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
KNAPP FÖR VAL AV
CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
SPIN SPEED BUTTON
Centrifugeringen kan
regleras från 0 till 1300
varv/min. En sifferserie i
displayen från 0 till 13 anger
antalet varv per minut, från
200 till 1300.
Sentrifugeringen kan
reguleres fra 0 til 1300
omdr./min.
En rekke tall på lyspanelet
fra 0 til 13 indikerer
omdr./min. fra 200 til 1300
omdr./min.
Spin speed selector: each
press of this button reduces
the spin speed by 100 r.p.m.,
from the maximum for the
selected programme it can
reduce to 200 r.p.m. and
then to 0 r.p.m. for complete
spin cancel.
OBS!
DENNA MASKIN ÄR
UTRUSTAD MED ETT
SÄKERHETSSYSTEM SOM
AVBRYTER
CENTRIFUGERING VID
HÖGA VARVTAL OM DET
SKULLE UPPSTÅ OBALANS
I TRUMMAN.
PÅ DETTA SÄTT MINSKAS
MASKINENS
VIBRATIONER,
LJUDNIVÅN SÄNKS OCH
MASKINENS LIVSLÄNGD
ÖKAR.
MERK:
DENNE MASKINEN ER
UTSTYRT MED ET
SIKKERHETSSYSTEM SOM
FORHINDRER
SENTRIFUGERING VED
HØYE OMDREININGER
HVIS DET SKULLE OPPSTÅ
UBALANSE I
TROMMELEN. PÅ DEN
MÅTEN REDUSERES
VIBRASJONENE I
MASKINEN, STØYNIVÅET
SENKES OG MASKINENS
LEVETID FORLENGES.
NB:
THIS MODEL IS FITTED
WITH A SPECIAL
ELECTRONIC DEVICE
WHICH WILL NOT
ALLOW SPINNING TO
COMMENCE WHEN THE
LOAD IS UNBALANCED.
THIS HELPS REDUCE
VIBRATION, IMPROVE
THE SILENT OPERATION
AND INCREASE THE
LONGEVITY OF THE
MACHINE.
KNAPP FÖR VAL AV
FÖRDRÖJD START
Fördröjd start från 0 till 23
timmar. Varje gång du trycker
på knappen förskjuts
starttiden med 1 timme.
KNAPP FOR VALG AV
FORSINKET START
Forsinket start fra 0 til 23
timer. Hver gang det trykkes
på knappen, forsinkes
starttidspunktet med 1 time.
DELAYED START BUTTON
DISPLAYBELYSNING
DISPLAY-BELYSNING
DISPLAY LIGHTS
Displaybelysningen släcks ner
efter 30 sekunder för att
spara energi.
Display-belysningen slukkes
etter ca. 30 sekunder for å
spare energi.
These light up to indicate
the function shown in the
display (Temperature,
programme duration, spin
speed or start delay).
NOTE:
To save energy the display
grows dim after about 30”.
SIGNALLAMPA FÖR
START/STOPP
VARSELLAMPE “PÅ”
ON/OFF INDICATOR LIGHT
Delay the program start
from 0 to 23 h available for
all programmes. Each time
the button is pressed the
delay increases by one hour.
31
DA
FI
START KNAP
START-PAINIKE
START AF PROGRAMMET
OHJELMAN KÄYNNISTYS
”START”
Valintojen suorittamisen
jälkeen ohjelma
käynnistetään painamalla
Start painiketta (jolloin
luukun turvalukitus menee
päälle). Aluksi näyttöön
ilmestyy kolme viivaa - - - , ja
sen jälkeen ohjelman
keskimääräinen kestoaika.
10 – 15 minuutin kuluessa,
jolloin veden lämpötila ja
pyykin määrä tarkentuu,
näyttöön ilmestyy jäljellä
oleva pesuaika.
Når programmet og evt.
tilvalgsfunktioner er valgt,
kan vasken startes på ”start”
knappen ( bemærk at
dørlåsen bliver aktiveret).
Displayet vil nu vise 3 linier --efterfulgt af oplysninger om
længden af programmet og
efter 10-15 minutter vil
displayet vise resterende tid
til program slut.
Hvis der er valgt udskudt
start, vil programmet vente
med at starte til den valgte
tid er gået. Lyspanelet viser
den resterende ventetid i
timer samtidigt med, at
knappen for udskudt start vil
blinke.
ÆNDRING I DET VALGTE
PROGRAM EFTER START,
PAUSE I PROGRAMMET
ÆNDRING AF INDSTILLINGER
EFTER PROGRAMMET ER
STARTET
Efter programmet er startet
kan indstillingerne kun
ændres på følgende måde:
Udløs START knappen.
Temperaturen eller
programbeskrivelsen for det
valgte program vil komme til
syne i lyspanelet. Foretag
ændringer (f.eks. af
centrifugeringshastigheden)
. Tryk igen på START
knappen. Maskinen vil
genoptage vasken og den
resterende vasketid vil
komme til syne i lyspanelet.
Hvis det ønskes at fjerne eller
tilføje tøj under vask, kan
dette gøres ved at afbryde
maskinen på START knappen
og vente ca. to minutter
indtil lågen åbnes.
32
SV
NO
EN
START KNAPP
START KNAP
START BUTTON
STARTA PROGRAMMET
START AV PROGRAMMER
START A PROGRAMM
När programmet och
eventuella tillvalsfunktioner
valts kan tvättprogrammet
startas med ”startknappen”
(notera att lucklåset
aktiveras). Displayen visar nu
3 linjer, efterföljt av
upplysningar om
programmets längd och efter
10 – 15 minuter kommer
displayen visa återstående
tid för programmet.
Når programmet og evt.
tilleggsfunksjoner er valgt,
kan vasken startes med
”startknappen” (dette
aktiverer også dørlåsen).
Displayet viser nå 3 linjer –
etterfulgt av informasjon om
lengden programmets
lengde, og etter 10-15
minutter vil displayet vise
hvor mye tid som er igjen av
programmet.
Har du valt fördröjd start,
startar programmet inte
förrän den inställda tiden har
gått. Displayen visar
resterande väntetid i timmar
samtidigt som knappen för
fördröjd start blinkar.
Hvis det er valgt forsinket
start, vil programmet vente
med å starte til tiden som er
innstilt, har gått. Lyspanelet
viser gjenværende ventetid i
timer samtidig med at
knappen for forsinket start
blinker.
After the preceding
operations the programme
can be started by pressing
the START button (note that
the door safety lock will be
activated). At first 3 lines - - will appear on the display,
followed by: the average
length of programme and
after 10-15 minutes, during
which time the water
temperature, amount of
laundry, etc. are determined,
the display shows the time
remaining to the end of the
wash.
MASKINEN STARTAR
EFTER NÅGRA FÅ
SEKUNDER, EFTER DET ATT
STARKNAPPEN TRYCKTS IN.
MASKINEN STARTER FÅ
SEKUNDER ETTER AT
MAN TRYKKER PÅ
START.
ASETUSTEN MUUTTAMINEN
OHJELMAN ALKAMISEN
JÄLKEEN
ÄNDRING AV INSTÄLLNINGAR
UNDER PÅGÅENDE PROGRAM
ENDRING AV INNSTILLINGER
ETTER AT PROGRAMMET ER
STARTET
CHANGING THE SETTINGS
AFTER THE PROGRAMME HAS
STARTED
Vapauta käynnistyspainike,
tee muutokset (esim.
vähennä linkousnopeus) ja
paina uudelleen
käynnistyspainiketta.
När programmet har börjat
kan du ändra inställningarna
på följande sätt:
Frigör START-knappen.
Temperaturen eller
beteckningen på det valda
programmet visas då i
displayen. Ändra inställningen
(t.ex.
centrifugeringshastigheten).
Tryck igen på START-knappen.
Maskinen återgår till
programmet och resterande
tvättid visas i displayen. Om
du vill ta bort eller lägga till
plagg under pågående
tvättprogram kan du stänga
av maskinen genom att
frigöra START-knappen och
vänta två minuter innan du
öppnar luckan.
Når programmet er startet,
kan innstillingene bare
endres på følgende måte:
Utløs START-knappen.
Temperaturen eller
programbeskrivelsen for
valgt program vil bli vist på
lyspanelet. Foreta de
ønskede endringene (f.eks. av
sentrifugeringshastigheten).
Trykk på START-knappen
igjen. Maskinen vil fortsette
vasken, og gjenværende
vasketid vil bli vist på
lyspanelet. Hvis du ønsker å
ta ut eller legge inn mer tøy
under vasken, kan dette
gjøres ved å slå av maskinen
med START-knappen og
vente i ca. to minutter til
luken kan åpnes.
Once the programme has
started the settings can only
be altered by pressing the
relevant buttons.
Release the START button. The
temperature or the
description of the selected
programme flash on the
display. Make your changes
(eg. reduce the spin speed)
and press the START button
once more. The time
remaining to the end of the
programme will appear on
the display.
Kun pesu on ajastettu,
ajastinvalo vilkkuu ja
näytössä näkyy aika pesun
aloitukseen.
HUOM. KUN STARTPAINIKETTA ON
PAINETTU, SAATTAA
KESTÄÄ MUUTAMAN
SEKUNNIN ENNEN KUIN
LAITE ALKAA TOIMIA.
Jäljelläoleva pesuaika
ilmestyy näytölle.
Jos haluat lisätä tai poistaa
vaatteita pesun ollessa
käynnissä, vapauta
käynnistyskytkin ja odota
KAKSI MINUUTTIA kunnes
turvalukko vapauttaa
luukun.
P
If a delay start has been
selected, the appliance will
wait until that time before
starting, displaying a
countdown in hours, while
the “start delay” button will
continue to flash.
NOTE: WHEN THE START
BUTTON HAS BEEN
PRESSED, THE APPLIANCE
CAN TAKE FEW SECONDS
BEFORE STARTS WORKING.
33
DA
FI
SV
NO
EN
Efter endt operation lukkes
lågen, og maskinen startes
igen ved at trykke på START
knappen. Den resterende
vasketid vil komme til syne i
lyspanelet.
Painettaesa uudelleen
käynnistyskytkintä kone
jatkaa pesuohjelmaa
edelleen.
När du är klar stänger du
luckan och trycker på STARTknappen. Resterande tvättid
visas i displayen.
Steng luken igjen når du er
ferdig, og start maskinen
igjen ved å trykke på STARTknappen. Gjenværende
vasketid vil bli vist på
lyspanelet.
If you wish to add or remove
items during washing,
release the “START” button
and wait TWO minutes until
the safety device unlocks
the door. When you have
carried out the manoeuvre,
close the door, press the
“START” button and the
appliance will continue
working where it left off.
ANNULLERING AF VALGT
PROGRAM
OHJELMAN PERUUTUS
ANNULLERING AV VALT
PROGRAM
ANNULLERING AV VALGT
PROGRAM
CANCELLING A SELECTED
PROGRAMME
Det er muligt at annullere et
program på alle tidspunkter.
Udtryk start knappen, drej
programvælgeren hen på
OFF.
Hvis man ønsker andet
program, drej
programvælgeren hen på
det nye program og tryk
startknappen ind igen.
Ohjelma voidaan peruuttaa
missä ohjelman vaiheessa
tahansa seuraavasti: paina
Start-painiketta uudestaan,
käännä ohjelmavalitsin OFFasentoon, aloita uudelleen
kääntämällä valitsin pois
OFF-asennosta. Nyt voit
valita uuden ohjelman tai
sammuttaa virran.
Man kan när som helst
annullera ett tvättprogram.
Tryck ut startknappen och
vrid programväljaren till OFF.
Om man vill välja ett annat
program vrids
programväljaren till det nya
programmet och
startknappen trycks in igen.
Det er mulig å annullere et
program når som helst. Trykk
ut startknappen og vri
programvelgeren til OFF.
Ønsker du et annet
program, vrir du
programvelgeren til det nye
programmet og trykker
startknappen inn
The programme can be
cancelled at any time in the
following way: release the
START button, turn the
selector knob first to the OFF
position and then away from
it. The machine will be ready
for another programme or to
be switched off.
PS. LOKKET KAN IKKE
ÅPNES FØR START
KNAPPEN ER TRYKKET
UT OG VENTET I 2
MINUTTER.
ATTENTION:
THE DOOR CANNOT BE
OPENED UNTIL THE
START BUTTON HAS BEEN
RELEASED
PS. LÅGEN KAN IKKE
ÅBNES FØR START
KNAPPEN ER TRYKKET
UD OG VENTET I 2
MINUTTER.
HUOM.
LUUKKUA EI VOI AVATA
ENNEN KUIN STARTPAINIKE ON
VAPAUTETTU.
PS. LUCKAN KAN INTE
ÖPPNAS INNAN START
KNAPPEN ÄR UTRYCKT
OCH VÄNTETIDEN ÄR I
2 MINUTER.
PROGRAM SLUT
OHJELMAN LOPPU
PROGRAMSLUT
SLUTT PÅ PROGRAMMET
END CYCLE
Når programmet er slut vil
lyset i displayet gå ud og
der vil fremkomme 000 og
efter 2 minutter vil nullerne
blinke for at fortælle dig, at
døren nu kan åbnes og tøjet
kan tages ud. Tryk
startknappen ud , drej
programvælgeren hen på
OFF og tryk på døråbner
knappen.
Ohjelman loputtua näytön
valot sammuvat, näyttöön
ilmestyy 000 ja kahden
minuutin kuluttua 000
alkavat vilkkua näytössä
ilmoittaen, että pyykki
voidaan poistaa koneesta.
När programmet är slut
kommer ljuset i displayen att
släckas, siffrorna 000 visas
och efter 2 minuter börjar
nollorna blinka för att tala
om för dig att dörren nu kan
öppnas och kläderna tas ut.
Tryck ut startknappen och
vrid programväljaren till OFF
och tryck på
dörröppnarknappen.
Når programmet er slutt,
slukkes lyset i displayet. 000
vil vises, og etter 2 minutter
blinker nullene for å fortelle
deg at du nå kan åpne
døren og ta ut tøyet. Trykk ut
startknappen, vri
programvelgeren til OFF og
trykk på døråpnerknappen.
At the end of the cycle the
lights go out, and 000
appears on the display, after
2 minutes the 000 starts
flashing to indicate that the
laundry can be removed.
Press the START button
again, turn the selector to
the OFF position and press
the door open button.
34
35
DA
FI
SV
NO
EN
KAPITEL 7
KAPPALE 7
AVSNITT 7
KAPITTEL 7
CHAPTER 7
SÆBE SKUFFEN
PESUAINEKOTELO
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
BEHOLDER FOR
VASKEMIDDEL
DETERGENT
DRAWER
Sæbeskuffen er opdelt i fire
rum.
Pesuainekotelo on jaettu
neljään kaukaloon :
Tvättmedelsbehållaren är
indelad i fyra fack:
Beholderen for vaskemiddel
har fire skuffer:
The detergent drawer is
divided into 4
compartments:
cl
- Den første mærket ”I” er
til forvask
- Andet vaskerum,
mærket ”II”, er til
hovedvasken og til
quick vasken.
- Ensimmäinen,“I”, on
esipesua varten.
- Toinen,“II”-merkitty
lokero on tarkoitettu
varsinaista pesua tai
pikapesua varten.
- Den första med tecknet
”I” anger tvättmedel för
förtvätt
- Facket märkt ”II”, är till
huvudtvätten och till
snabbtvätten.
En speciel beholder til
flydende vaskemiddel
medfølger maskinen. Denne
kan anbringes i sæbeskuffen
som vist på tegningen.
Nestemäisen pesuaineen
käyttöä varten on erillinen
kaukalo, joka asetetaan
kaukalon II sisään kuvan
osoittamalla tavalla.
För flytande tvättmedel finns
ett separat fack som läggs in
i fack II såsom bilden visar.
VIGTIGT:
HUSK PÅ AT NOGLE
FLYDENDE VASKEMIDLER
KAN VÆRE MEGET
SVÆRE AT SKYLLE UD AF
BEHOLDEREN. i
SÅDANNE TILFÆLDE
ANBEFALES DET I STEDET
AT ANVENDE
VASKEBOLD
HUOM !
JOTKUT PESUAINEET
HUUHTOUTUVAT
HUONOSTI
PESUAINEKAUKALOSTA
. TÄLLÖIN
SUOSITTELEMME
KÄYTTÄMÄÄN
PESUPALLOA, JOKA
ASETETAAN RUMPUUN.
- Det tredje rum
blegemiddel.
er til
VIGTIGT:
BRUG KUN FLYDENDE
MIDLER I RUM TRE OG
FIRE. DET ANBEFALES AT
FORTYNDE
KONCENTREREDE
MIDLER
- Det fjerde rum
skyllemiddel.
36
✿
er til
- kolmas kaukalo
valkaisuaineelle
- blekningsmedel i det
tredje facket
HUOM !
KÄYTÄ VAIN
NESTEMÄISIÄ AINEITA
KAUKALOIHIN KOLME
JA NELJÄ.
✿
- neljäs kaukalo
tarkoitettu
huuhteluaineelle.
OBS !
VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
SVÅRA ATT FÅ BORT UR
FACKEN . FÖR SÅDANA
FALL REKOMMEDERAS
EN TVÄTTBOLL, SOM
LÄGGS IN I TRUMMAN.
on
OBS!
ANVÄND BARA
FLYTANDE MEDEL I
FACKEN TRE OCH FYRA.
- sköljmedel, stärkelse
m.m. tillsatser,i det fjärde
facket
.
✿
- Den første som er
merket ” I ” er til forvask
- Andre vaskerum, merket
” II ”, er til hovedvasken
og til hurtigvasken.
En egen beholder for
flytende vaskemiddel følger
med. Denne kan plasseres i
skuffen som vist på figuren.
VIKTIG: HUSK AT EN
DEL VASKEMIDLER ER
VANSKELIGE Å FJERNE.
I SLIKE TILFELLER
ANBEFALER VI AT DU
BRUKER VASKEBALL
FOR PLASSERING
DIREKTE I TROMMELEN.
- Den tredje skuffen
for blekemiddel.
- The first I for the
prewash detergent
- The second II for the
main wash detergent or
for 32 minute rapid
programme detergent
A special container is
supplied for use with liquid
detergent. This can be
placed inside the draw as
shown in fig.
IMPORTANT:
REMEMBER THAT SOME
DETERGENT ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
IN THIS CASE WE ADVISE
THE USE OF THE SPECIAL
CONTAINER TO BE USED
INSIDE THE DRUM.
- The third
bleach
compartment
VIKTIG:
I DEN TREDJE OG FJERDE
SKUFFEN MÅ DET BARE
BRUKES FLYTENDE
STOFFER.
✿
- Den fjerde skuffen
er for spesielle
tilsetningsstoffer,
tøymyknere, parfymer,
stivelse osv.
IMPORTANT:
ONLY INTRODUCE
LIQUID PRODUCTS IN
THE THIRD AND FOURTH
COMPARTMENTS.
✿
- The fourth
is for
special additives,
softeners, perfumes,
starches, whiteners, etc.
37
DA
SV
NO
EN
KAPITEL 8
KAPPALE 8
AVSNITT 8
KAPITTEL 8
CHAPTER 8
VALG AF
PROGRAM
OHJELMAN
VALINTA
VAL AV PROGRAM
VALG
SELECTION
Til at behandle de forskellige
tekstiltyper, og forskellige
tilsmudsningsgrader, har
denne maskine 4 forskellige
program-områder. (se
programoversigt).
Pesukoneessa on 4 erilaista
ohjelmaryhmää , jolloin
kullekkin tektiilityypille
voidaan valita paras
mahdollinen pesuohjelma.
Ohjelmaryhmissä on
erilainen käyntirytmi,
pesulämpötila ,
ohjelmankulku ja - kesto.
För att klara av olika grader
av nedsmutsning och olika
typer av textilier finns det 4
grupper av tvättprogram
med varierande tvättrytm,
temperatur och tvättid.
For å kunne behandle
forskjellige typer tekstiler og
forskjellige typer smuss best
mulig, har denne
vaskemaskinen 4 forskjellige
programvalg for
vaskeprogram, temperatur
og varighet (se tabell over
vaskeprogrammer).
For the various types of
fabrics and various degrees
of dirt the washing machine
has 4 different programme
bands according to: wash
cycle, temperature and
lenght of cycle (see table of
washing cycle
programmes).
1 normal vask - kogevask normale tekstiler
Dette program er udviklet
for at give de bedste
vaskeresultater. Skyl og
mellemcentrifuge sikrer
perfekt skylning, der effektivt
fjerner alle sæberester. Trinvis
afkølning af vandet sikrer at
tøjet ikke krøller. En
afsluttende kraftig
centrifugering sikrer en lille
restfugtighed.
1 Valko- ja kirjopyykki
1. Vit- och kulörtvätt
1 Solide stoffer
1 Resistants Fabrics
Tehokkain pesuohjelma.
Pesuvaiheen jälkeen
huuhtelut. Jokaisen
huuhtelun jälkeen välilinkous
, jolloin pyykki huuhtoutuu
mahdollisimman
tehokkaasti. Pesuveden
hidas jäähdytys estää
rypistymistä. Pitkä
loppulinkous poistaa veden
tehokkaasti.
Programmen är avsedda att
ge optimal tvätteffekt.
Sköljningar med
mellancentrifugering ger
bästa sköljresultat.
Den gradvisa sänkningen av
vattnets temperatur
förhindrar att tvätten blir
skrynklig. Den effektiva
slutcentrifugeringen
underlättar torkningen.
Programmene gir maksimal
vaskeeffekt og skylling med
mellomsentrifugering gir
optimal skylling av tøyet. En
gradvis reduksjon av
vaskevannets temperatur gir
dessuten maxsimal
beskyttelse mot krølling, og
den avsluttende
sentrifugeringen sikrer best
mulig tørking.
The programmes have been
designed for a maximum
wash and the rinses, with
spin intervals, ensure perfect
rinsing.
The final spin gives more
efficient removal of water.
2 finvask - syntetisk vask
2 Sekoitetekstiilit ja
tekokuidut
Varsinaisessa pesussa tässä
ohjelmaryhmässä oma
käyntirytmi. Kolme huuhtelua
korkeassa vesimäärässä
ovat hellävaraisia ja
takaavat hyvän
huuhtelutuloksen.
2 Bland- och syntetmaterial
2 Blandede og syntetiske
stoffer
Hovedvask gir best resultat
takket være trommelens
reverserende bevegelser.
Skylling med høy vannstand
gir skånsom behandling og
best resultat.
2 Mixed and Synthetic
Fabrics
The main wash and the rinse
gives best results thanks to
the rotation rhythms of the
drum and to the water
levels.
A gentle spin will mean that
the fabrics become less
creased.
3 Hienopyykki
3 Fintvätt
3 Særlig ømfintlige stoffer
3 Special Delicate Fibres
Tämän ryhmän ohjelmissa
käyntirytmi on erittäin
hellävarainen ja soveltuu
aroille tekstiileille mm. villalle.
Sekä pesussa että
huuhtelussa on korkea
vesitaso.
Detta program med
alternativa rotations- och
blötningsfaser är mycket
skonsamt och lämpar sig för
ömtåliga textilier bl.a. ylle.
Hög vattennivå både vid
tvättning och sköljning.
Denne nye vaskesyklusen,
med veksling mellom
vasking og bløtlegging, er
spesielt anbefalt for særlig
ømfintlige stoffer som ren ull.
Vasking og skylling skjer med
høy vannstand for a sikre de
beste resultater.
This is a new wash cycle
which alternates washing
and soaking and is
particularly recommended
for very delicate fabrics such
as Pure Machine Washable
Wool. The wash cycle and
rinses are carried out with
high water levels to ensure
best results.
Under finvask arbejder
maskinen med skåne
vaskebevægelser, der er
meget nøje afstemt til de
syntetiske stoffer. De tre skyl
med ekstra høj; vandstand,
giver tøjet en meget
skånsom behandling, og et
meget fint vaskeresultat.
3 Ekstra fin vask uldprogram
Dette program præsenterer
et helt nyt koncept for vask.
Vaskebevægelser og
opblødningsfaser er afstemt,
specielt for meget sarte
tekstiler. Feks.
MASKINVASKBAR ULD.
38
FI
Vid för- och huvudtvätten är
resultatet optimalt tack vare
trummans olika
rotationsrytmer. Tre
sköljningar med hög
vattennivå garanterar en
skonsam behandling och ett
effektivt resultat.
39
DA
40
FI
SV
NO
EN
4. Speciel programmer
4. ERIKOIS OHJELMAT
4. Specialprogram
4. Spesial programmer
4. Specials
HÅNDVASK 30°
KÄSIPESU 30°
HANDTVÄTT 30°
HÅNDVASK 30°
HAND WASH 30°
Vaskemaskinen har også et
”håndvaske program” som
kan anvendes hvis tøjets
vaskeanvisning viser ”kun
Håndvask”. Programmet
indeholder svag vask ved 30
grader efterfulgt af 2
skånsomme skylninger med
en svag centrifugering.
Tässä pesukoneessa on
myös hellävarainen
Käsipesu-ohjelma. Tämä
ohjelma mahdollistaa
konepesun sellaisillekin
vaatteille, joissa on
pesumerkintä ”Vain käsipesu
sallittu”. Ohjelman
pesulämpötila on 30°C ja
siihen kuuluu 2 huuhtelua ja
lyhyt linkous.
Tvättmaskinen har också ett
"handtvättprogram" som
kan användas om plaggets
tvättråd visar "bara
Handtvätt". Programmet
innehåller skontvätt 30
grader därefter 2
skonsamma sköljningar med
en svag centrifugering.
Vaskemaskinen har også et
”håndvaske program” som
kan anvendes hvis tøyets
vaskeanvisning viser
”kun Håndvask”.
Programmet indeholder
skånsom vask ved 30 grader
etterfulgt av 2 skånsomme
skyllinger med en svag
sentrifugering.
This washing machine also
has a gentle Hand Wash
programme cycle. This
programme allows a
complete washing cycle for
garments specified as
“Hand Wash only” on the
fabric care label. The
programme has a
temperature of 30°C and
concludes with 2 rinses and
a slow spin.
TILLÆGSPROGRAM “
SKYL” SP 1
ERITYINEN ‘’HUUHTELU’’
OHJELMA SP1
TILLÄGGSPROGRAM
”SKÖLJNING” SP 1
TILLEGGSPROGRAM
”SKYLLING” SP 1
SPECIAL “RINSE”
PROGRAMME SP1
Dette program udfører tre
skyl afsluttet med en
skånecentrifugering på 800
omdr./min.
(Centrifugeringshastigheden
kan ændres eller helt
udelukkes ved brug
knappen). Programmet kan
anvendes til alle typer
tekstiler. Praktisk til skyl af tøj
vasket i hånden.
Kolme huuhtelua ja lyhyt
linkous enintään 800
kierrosta minuutissa (voidaan
tarvittaessa lyhentää tai
kytkeä pois).
Detta program utför tre
sköljningar och avslutas med
en skoncentrifugering vid
800 varv/min. (Du kan sänka
centrifugeringshastigheten
eller utesluta den helt med
hjälp av knappen).
Programmet kan användas
till alla typer av textil.
Praktiskt vid sköljning av
handtvättade plagg.
Dette programmet utfører
tre skyllinger avsluttet med
en skånesentrifugering på
800 omdr./min.
(Sentrifugeringshastigheten
kan endres eller hoppes helt
over ved hjelp av knappen).
Programmet kan brukes til
alle tekstiltyper. Praktisk til
skylling av plagg som er
vasket for hånd.
The SP1 programme carries
out three rinses with a spin
at 800 rpm (which can be
reduced or excluded by
using the correct button). It
can be used for rinsing any
type of fabric, eg. use after
hand-washing.
TILLÆGSPROGRAM
“CENTRIFUGERING” SP 2
ERITYINEN ‘’TEHOKAS
LINKOUS’’OHJELMA SP2
TILLÄGGSPROGRAM
”CENTRIFUGERING” SP 2
TILLEGGSPROGRAM
”SENTRIFUGERING” SP 2
SPECIAL “FAST SPIN”
PROGRAMME SP2
Udfører en kraftig
centrifugering ved 1300
omdr./min.
(Centrifugeringshastigheden
kan nedsættes ved brug
knappen).
Pitkä linkous
maksiminopeudella.
Detta program utför en
kraftig centrifugering vid
1300 varv/min.
Du kan sänka
centrifugeringshastigheten
med hjälp av knappen.
Utfører en kraftig
sentrifugering på 1300
omdr./min.
(Sentrifugeringshastigheten
kan reduseres ved hjelp av
knappen).
Programme SP2 carries out a
spin at 1300 rpm (which can
be reduced by using the
correct button).
UDPUMPNING ALENE SP 3
VEDEN TYHJENNYS OHJELMA
SP3
UTPUMPNINGSPROGRAM
SP 3
KUN TØMMING SP 3
DRAIN ONLY SP3
Dette program vil alene
pumpe vandet ud af
tromlen.
Tämä ohjelma tyhjentää
veden rummusta.
Detta program pumpar
bara ut vattnet.
Dette programmet vil kun
tømme vannet ut av
trommelen.
The SP3 programme drains
out the water.
41
DA
FI
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAM 40°
“MIX & WASH SYSTEM”
OHJELMA 40°
Et økologisk vaskesystem der
gør det muligt at vaske
forskellige tekstiltyper på
samme tid.
Ekologinen pesujärjestelmä,
joka mahdollistaa erilaisten
tekstiilityyppien yhtäaikaisen
pesun.
32 MINUTTER HURTIG
PROGRAM 50°
32 minutter programmet
indeholder et komplet
vaskeprogram for max. 2 kg
og for max. 50 grader .
Der må ikke bruges mere
vaskepulver end ”32
minutter målebægeret”.
Sæben anbringes i rum 2.
42
SV
NO
EN
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAM 40°
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAM 40°
“MIX & WASH SYSTEM”
PROGRAMME 40°
Ett ekologiskt tvättprogram
som gör det möjligt att
tvätta olika textiltyper på
samma gång.
Et økologisk vaskesystem
som gjør det mulig å vaske
ulike tekstiltyper samtidig.
An ecological wash system
which permits different types
of fabric to be washed
together.
32 MINUUTIN PIKAOHJELMA
50°
32 MINUTERS
SNABBPROGRAM 50°
32 MINUTTER HURTIG
PROGRAM 50°
32 MINUTE RAPID
PROGRAMME 50°
32 minuutin pikaohjelma on
tarkoitettu 2 kg:n
pyykkimäärälle ja
korkeintaan 50°C:en
pesuohjelmalle, jolloin pesu
tapahtuu noin puolessa
tunnissa.
Enimmäispesuainemäärä on
merkitty mukana
seuraavaan 32 minuutin
mittaan. Pesuaine pitää
laittaa varsinaisen pesun
pesuainelokeroon (merkitty II).
32 minuters programmet
innehåller ett komplett
tvättprogram för max 2 kg
tvätt och max 50 grader.
Det får inte användas mer
tvättmedel än till strecket i
"32 minutersbägaren".
Tvättmedlet läggs i fack 2.
32 minutter programmet
inneholder et komplet
vaskeprogram for max. 2 kg
og for max. 50 grader.
Det må ikke brukes mer
vaskepulver enn
”32 minutter målebegeret”.
Såpen plaseres i rum 2.
The 32 minute rapid
programme allows a
complete washing cycle to
be carried out in
approximately 30 minutes,
with up to a maximum load
of 2 kg and a temperature
of 50°C.
The maximum quantity of
detergent that can be used
is marked on the enclosed
32 minute gauge. The
detergent must be placed
in the main wash
compartment (marked II) in
the detergent dispenser.
M&W
43
DA
FI
SV
NO
EN
KAPITEL 9
KAPPALE 9
AVSNITT 9
KAPITTEL 9
CHAPTER 9
GODE RÅD VEDR.
VASK.
PYYKIN LAJITTELU
SORTERING AV
TVÄTT
PRODUKTET
THE PRODUCT
VIGTIGT:
Af hensyn til en bedre
fordeling af tøjet under
centrifugering, er det en god
ide at iblande mindre
tøjstykker når der vaskes store
stykker tekstiler, sengetøj eller
andre tunge ting. Evt. kan
centrifugering undlades ved
at trykke knappen for udeladelse af centrifugering ind.
Ved uldvask skal det
kontrolleres at tøjet er
mærket uld eller “MASCHINE
WASHABLE”“MASKINVASK”
“TÅLER MASKINVASK”
“VASKBAR I MASKINE”
Lajittele pyykki ennen pesua
värin, materiaalin ja
pesulämpötilan sekä
likaisuuden mukaan.
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
HUOM !
Painavia, suuria tekstiilejä
kuten päiväpeittoja , huopia
jne. ei tule lingota.
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
VIKTIG:
Ved vasking av tunge
tepper, sengetepper og
andre tunge artikler, bør
sentrifugering ikke brukes.
IMPORTANT:
When washing heavy rugs,
bed spreads and other
heavy articles, it is advisable
not to spin.
Villavaatteissa, jotka
pestään koneessa tulee olla
merkintä konepesun
kestävä “Superwash”
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
For å kunne maskinvaskes
må ullplagg og andre
artikler i ull være merket
med “ren ny ull”.
To be machine-washed,
woollen garments and other
articles in wool must bear
the “Machine Washable
Label”.
VIGTIGT:
Se efter symbolerne i
tøjet, og 1æs
fabrikantens vaske
anvisninger. Opdel tøjet
i følgende
hovedgrupper
- Kogevask
- Normal vask
- Kulørt vask
- Fin vask
- Uld vask
Hvidt og kulørt tøj bør
vaskes hver for sig, for at
undgå farveafsmitning.
Det kan anbefales at
kulørt tøj vaskes separat
første gang det vaskes, da
nyt tøj ofte afgiver farve.
Når vasketøjet sorteres, er
det vigtigt at kontrollerer
følgende:
- Kontroller at alle lommer
er tømte
- at der ikke er
metalgendstande på
tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
- Løse stropper/bælter i
sengetøj, kjoler e.t.c.
bindes sammen.
- Lommer er knappet eller
lynet.
- Løbere fra gardiner er
fjernet.
Ved vask af tøj med
meget kraftige pletter, er
det en god ide at lade
tøjet ligge i blød, eller
anvende speciel
pletfjerner, før tøjet vaskes.
44
HUOM !
Pyykkiä lajitellessa
varmistu, että
- vaatteissa ei ole
irtonaisia metalliesineitä
esim. hakaneuloja,
nuppineuloja, kolikoita
- vetoketjut, nepparit
ovat suljettuna , vyöt ja
nauhat solmittuina
- verhojen liu’ut ja
pidikkeet ovat
irrotettuna
- noudatat tekstiilien
pesuohjemerkintöjä
- poistat vaikeat tahrat
erikoisaineella ennen
pesua
- taskut ovat tyhjät
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
VIKTIG:
Ved sortering før
vasking, påse at:
- det ikke er noen
metallgjenstander i
vasken (f.eks. smykker,
sikkerhetsnåler, nåler,
mynter osv.).
- eventuelle knapper i
putetrekk knappes
sammen, glidelåser og
hekter lukkes, løse
belter og lange band
på f.eks. morgenkåper
knyttes.
- kroker fjernes fra
gardiner.
- vaskeinstruksene på
plagget blir fulgt.
- eventuelle vanskelige
flekker blir behandlet
ved sorteringen før
vaskingen. Bruk bare
flekkfjerningsmidler som
er anbefalt i merkingen.
IMPORTANT:
When sorting articles
ensure that:
- there are no metal
objects in the washing
(e.g. brooches, safety
pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are
buttoned, zips and
hooks are closed, loose
belts and long tapes on
dressing gowns are
knotted.
- runners from curtains are
removed.
- attention is paid to
garment labels.
- when sorting, any tough
stains should be
removed prior to
washing using stain
removers only
recommended on
label.
45
DA
KAPITEL 10
PROGRAM OVERSIGT
TEKSTIL ART
FYLDNING
MAX
kg
Vaskeprogrammer:
PROGRAM
NR
TEMPERATUR
❙
Kogevask
Normal Vask
●
●
●
●
●
60°
●
●
●
40
40°
●
●
●
30
30°
●
●
-
●
●
●
●
6
90
90°
Bomuld, Blandet,
Kraftigt
Hvid vask med forvask
6
60
P
60°
Bomuld, Blandet
Kulørt vask farveægte
6
60
Kulørt vask farveægte
6
Kulørt vask ikke farveægte
6
(*
❀
❙❙
●
Hvid vask
Bomuld Linned
Vigtige noter:
FYLDNING I SÆBESKUFFE
●
Bomuld
Kulørt vask ikke farveægte med forvask
6
Skånevask
Syntetiske Stoffer
Kulørt vask farveægte med forvask
2
60°
Nylon, Perlon, Blandet, Bomuld
Bomuld
Blandet, Syntetisk
60
P
Kulørt vask farveægte
2
60
60°
●
●
●
●
Nylon, Dralon, Trevira
Sart, Blandet, Syntetisk
(*
Kulørt vask farveægte
2
50
50°
Kulørt vask ikke farveægte
2
40
40°
●
●
Kulørt vask ikke farveægte
2
30
30°
●
●
-
●
●
40°
●
●
30°
●
●
●
●
●
●
2
Kulørt vask ikke farveægte med forvask
Skånevask
1,5
40
Uldvask
1
30
Uldvask
1
30°
Håndvask
1
30°
SP1
Skylninger
-
-
SP2
Normal centrifugering
-
-
SP3
Udpumpning.
-
-
40°
“Mix & Wash System” program
6
50°
32 minutter quick vask
2
Ekstra Finvask
ULD vask
●
(*
-
Hvis der er tale om usœdvanligt snavset Tøj, anbefales det kun
at fylde maskinen med 3 kg.
På programmerne som er vist i program oversigten, kan
automatisk blegning opnås ved at komme flydende
blegemiddel i sæbeskuffens rum
.
Centrifugerings hastigheden kan ligeledes vælges frit, og kan
også udelades helt, især til de sarte vaske programmer.
Det er sandsynligt, at vandet ikke vil være synligt i tromlen!
Dette skyldes den sidste nye teknologi, som opnår samme
vaske- og skyllestandard, men med meget mindre
vandforbrug.
Maskinen vil lyde forskelligt under centrifugering. Dette er helt
normalt.
*) Programmer efter CENELEC EN 60456.
Speciel
46
M&W
●
40°
●
50°
●
●
47
FI
KAPPALE 10
OHJELMATAULUKKO
TEKSTIILITYYPPI
Valko-kirjopyykki
Puuvilla, Pellava,
Puuvilla, Pellava,
Kestävät sekoitteet
OHJELMANVALITSIN
Valko-kirjopyykki
6
90
90°
Valko-kirjopyykki + esipesu
6
60
P
60°
6
60
Kirjopyykki, kestävät värit
6
40
Kirjopyykki, arat värit
6
Kirjopyykki, kestävät värit
Kaikki yllämainitut
Sekoitetekstiilit ja
tekokuidut
Polyamidi, Polyesteri,
Puuvillasekoitteet
(*
30
❙
❀
❙❙
●
●
●
●
●
Linkousnopeutta voidaaan myös vähentää pyykille sopivaksi tai
hellävarainen pyykki voidaan jättää linkoamatta.
60°
●
●
●
* EN 60456 mukainen ohjelma
40°
●
●
●
30°
●
●
-
●
●
●
●
●
Tekokuidut, kestävät värit + esipesu
2
60
P
60°
2
60
60°
●
●
Tekokuidut, kestävät värit
2
50
50°
●
●
Tekokuidut, arat värit
2
40
40°
●
●
Tekokuidut, arat värit
2
30
30°
●
●
-
●
●
40°
●
●
30°
●
●
●
●
●
●
(*
Tekokuidut, arat värit, kylmäpesu
Hienopyykki
Hienopyykki
2
(*
1,5
40
Konepesun kestävä villa
1
30
Konepesun kestävä villa,
kylmäpesu
1
-
30°
Käsipesu
1
30°
SP1
Huuhtelu
-
-
SP2
Normaali linkous
-
-
SP3
Tyhjennys
-
-
40°
“Mix & Wash System” ohjelma
6
50°
32 min pikaohjelma
2
Villa
M&W
Jos kyseessä on erittäin likainen pyykki, suositeltava täyttömäärä on 3 kg.
Taulukon mukaisissa ohjelmissa on automaattinen valkaisu. Lisää
valkaisuaine omaan lokeroonsa
.
(Suomessa valko- ja yleispesuaineet sisältävät valmiiksi valkaisuaineen
eikä erillisiä valkaisuaineita juuri käytetä
●
6
Kaikki yllämainitut
48
Huom!
PESUAINEKOTELO
Kirjopyykki, arat värit, kylmäpesu
Tekokuidut, kestävät värit
Erikoisohjelmat
LÄMPÖTILA
°C
MAX
TÄYTTÖMÄÄRÄ
MAX
kg
Ohjelmataulukko
●
Rummussa ei yleensä näy vettä! Tämä johtuu uudesta tekniikasta, joka
mahdollistaa hyvän pesu- ja huuhtelutuloksen aikaisempaa
huomattavasti vähäisemmällä vedenkulutuksella.
Koneen ääni muuttuu linkouksen aikana. Tämä johtuu moottorin
rakenteesta.
Hanki paras mahdollinen pesutulos uudella Candy pesukoneellasi
Varmistaaksesi parhaan mahdollisen pesutuloksen uudella Candy
pesukoneellasi on tärkeää, että käytät oikeaa pesuainetta
jokapäiväisessä pyykinpesussasi. Markkinoilla on paljon erilaisia
pesuaineita ja joskus oikean pesuaineen valitseminen saattaa olla
vaikeaa.
Me Candylla testaamme säännöllisesti erilaisia pesuaineita
saadaksemme selville, millä pesuaineella saadaan aikaan paras
pesutulos pesukoneissamme. Me olemme löytäneet vain yhden
pesuaineen, mikä vastaa meidän korkeita standardejamme. Se poistaa
tehokkaasti monia erilaisia tahroja samalla antaen korkeatasoisen
suojan kankaille. Tämän vuoksi Candy on antanut virallisen suosituksensa
Ariel: lle.
●
40°
●
50°
●
●
49
SV
AVSNITT 10
PROGRAM TABELL
Vit-kulõrtvätt
Bomull, Linne
Tåligt blandmaterial
Bomull
TEMPERATUR
MAX °C
TVÄTTMÄNGD
MAX
kg
PROGRAMVÄLJARE
Vittvätt
6
90
90°
Vittvätt med förtvätt
6
60
P
60°
6
60
Kulörtvätt färgäkta
6
Kulörtvätt inte färgäkta
6
Tvättprogram
TEXTILTYP
Kulörtvätt färgäkta
(*
Alla ovannämnda
Kulörtvätt inte färgäkta med förtvätt
6
Bland- och
syntetmaterial
Kulörtvätt färgäkta med förtvätt
2
OBS!:
TVÄTTMEDELSFACK
❙
❙❙
❀
Vid verkligt hårt smutsad tvätt bör maskinen endast fyllas med 3 kg.
Programmen som visat i tabellen har automatisk blekning. Häll
blekningsmedlet i därför avsett fack
.
(I Finland innehåller vittvätt- och universaltvättmedlen blekningsmedel
och därför behövs just ingen extra tillsats av blekningsmedel).
●
●
●
●
●
●
60°
●
●
●
40
40°
●
●
●
30
30°
●
●
Det är osannolikt att man kan se vatten i trumman! Detta beror
på den senaste tekniken som gör att man uppnår samma
standard på tvätt och sköljning med mycket lägre
vattenförbrukning.
-
●
●
Maskinen vil under centrifugering ljude forskelligt. Det er normalt.
●
●
●
60
P
60°
2
60
60°
●
●
Kulörtvätt färgäkta
2
50
50°
●
●
Kulörtvätt inte färgäkta
2
40
40°
●
●
Kulörtvätt inte färgäkta
2
30
30°
●
●
Kulörtvätt inte färgäkta med förtvätt
2
-
●
●
Plyamid, Polyester,
Bomull, Blandat
Kulörtvätt färgäkta
(*
Alla ovannämnda
Skontvätt
Fintvätt
Ylle
Ullprogram
(*
●
1,5
40
40°
●
●
1
30
30°
●
●
Ullprogram
1
-
●
●
30°
Handtvätt
1
30°
●
●
SP1
Sköljningar
-
-
SP2
Normal centrifugering
-
-
SP3
Utpumpning
-
-
40°
“Mix &Wash System” program
6
50°
32 minuters snabbtvätt
2
Också centrifugeringshastigheten kan sänkas enligt anvisningarna på
tygets lapp eller centrifugeringen kan helt utelämnas för mycket
ömtåliga tyger.
* Program enligt EN 60456.
Få bästa resultat från din nya Candy maskin
För att se till att du får bästa tvättresultat med din nya Candy maskin
är det viktigt att du använder rätt tvättmedel till din vardagstvätt. Det
finns en mängd olika tvättmedel ute på marknaden och att välja
tvättmedel kan ibland vara förvillande.
På Candy testar vi regelbundet många olika typer av tvättmedel för
att utvärdera vilket som ger det bästa tvättresultatet i våra maskiner. Vi
kom fram till att bara ett märke lever upp till vår höga standard och
ger utmärkt tvättresultat över ett brett urval av fläckar samtidigt som
det ger en hög nivå av klädvård. Detta är anledningen till att Candy
har gett Ariel sitt officiella bevis på erkännande.
Special
50
M&W
●
40°
●
50°
●
FÖR DIN NYA TVÄTTMASKIN
●
51
NO
KAPITTEL 10
TABEL OVER VASKEPROGRAMMER
MAKS.
VEKT
kg
Vaskeprogrammer:
STOFF
VELG
PROG.
VELG
TEMP.
°C
❙
Motstandskyktige
stoffer
Bomull, blandet
motstandsdyktighet
●
●
●
●
60°
●
●
●
40
40°
●
●
●
30
30°
●
●
-
●
●
●
●
90
90°
Hvit vask med forvask
6
60
P
60°
6
60
Kulørt vask fargeekte
6
Kulørt vask ikke fargeekte
6
Kulørt vask fargeekte
Bomull, blandet
●
6
(*
❀
❙❙
●
Hvit vask
Bomull, lin
Merk
BRUK AV VASKEMIDDEL
●
Bomull
Kulørt vask ikke fargeekte med forvask
6
Blandete og
syntetiske stoffer
(nylon, perlon),
blandet bomull
Kulørt vask fargeekte med forvask
2
60
P
60°
Bomull, blandete og
syntetiske stoffer
Kulørt vask fargeekte
2
60
60°
●
●
Kulørt vask fargeekte
2
50
50°
●
●
Kulørt vask ikke fargeekte
2
40
40°
●
●
Kulørt vask ikke fargeekte
2
30
30°
●
●
Kulørt vask ikke fargeekte med forvask
2
-
●
●
Syntetiske stoffer
(nylon, dralon, trevira)
Blandete, ømtålige
syntetiske stoffer
Svært ømtålige
stoffer
52
(*
1,5
40
40°
●
●
Ullvask
1
30
30°
●
●
Ullvask
1
-
●
●
30°
Håndvask
1
30°
●
●
SP1
Skylninger
-
-
SP2
Normal sentrifugering
-
-
SP3
Utpumping
-
-
40°
“Mix & Wash System” program
6
50°
32 minutter hurtigvask
2
Skånevask
Ull
Syntetiske stoffer
(dralon, akryl, trevira)
Spesial
(*
●
M&W
Ved svært skittent undertøy bør man ikke ha i mer enn maks.
3 kg.
I programmene 1-2-3-4 kan man få automatisk bleking ved å
tømme flytende blekemiddel i vaskemiddelbeholderen
.
Sentrifugeringshastigheten kan på samme måte velges fritt,
og kan også helt utelukkes, især til de sarte vaske
programmene.
Det er usannsynlig av vannet vil være synlig i trommelen! Dette
skyldes at den nyeste teknologien oppnår samme standarder
for vasking og skylling, men med langt mindre forbruk av vann.
Maskinen vil lyde forskelligt under sentrifugering. Dette er helt
normalt.
*) Program ifølge EN 60456
●
40°
●
50°
●
●
53
EN
CHAPTER 10
TABLE OF PROGRAMMES
FABRIC
WEIGHT
MAX
Kg
PROGRAM FOR
PROG.
TEMP.
°C
❙
Resistant fabrics
Cotton, linen
Whites
6
90
90°
Whites with Prewash
6
60
P
60°
6
60
6
6
Please read these notes
CHARGE DETERGENT
❀
❙❙
●
●
●
When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is
reduced to 3 kg maximum.
In programmes shown in the wash guide, automatic bleaching is
possible by pouring the liquid bleach into the detergent draw .
* Programmes according to CENELEC EN 60456.
Cotton, mixed
resistant
(*
Fast coloureds
Cotton, mixed
Fast coloureds
Non fast coloureds
Cotton
Non fast coloureds
cold wash
Mixed fabrics and
synthetics
●
●
●
60°
●
●
●
40
40°
●
●
●
30
30°
●
●
-
●
●
●
●
6
2
Fast coloureds with Prewash
Mixed, resistant
(*
60
P
60°
●
●
Cotton, mixed fabrics,
synthetics
Fast coloureds
2
60
60°
●
●
Synthetics (nylon,
perlon), mixed cotton
Fast coloureds
2
50
50°
●
●
Non fast coloureds
2
40
40°
●
●
Non fast coloureds
2
30
30°
●
●
-
●
●
40°
●
●
30°
●
●
●
●
●
●
Mixed, delicate
synthetics
Delicates
(*
1,5
40
“MACHINE WASHABLE” woollens
1
“MACHINE WASHABLE” woollens
1
30°
Rinse
1
30°
SP1
Normal spin
-
-
SP2
Drain only
-
-
SP3
Mix & Wash system programme
-
-
40°
Rapid 32 minute
6
50°
Hand wash
2
Very delicate fabrics
Specials
54
2
Non fast coloureds
cold wash
30
-
M&W
The spin speed may also be reduced, to match any guidelines
suggested on the fabric label, or for very delicate fabrics cancel the
spin completely this option is available with a spin speed selector.
It is unlikely that water will be visible in the drum!
This is due to the latest technology that achieves the same standard
of washing and rinsing but with far less water consumption.
The machine makes a different noise when spinning! This is
because it has a manifold motor for better performance.
Get the best results from your new Candy machine
To ensure you get the best results from your new Candy machine it
is important to use the right detergent in your everyday wash. There
are many detergents available in the market and making a choice
from the wide range available can often be confusing.
At Candy we regularly test many different types of detergent to
assess which give the best wash results in our machines. We found
only one brand always lives up to our exacting standards and
provides outstanding cleaning across a broad range of dirt and
stains, as well as providing high levels of fabric care. That’s why
Candy gave Ariel their official seal of approval.
●
FOR YOUR NEW WASHING MACHINE
40°
●
50°
●
●
55
DA
FI
SV
NO
EN
KAPITEL 11
KAPPALE 11
AVSNITT 11
KAPITTEL 11
CHAPTER 11
FORBRUGER
INFORMATION
YLEISOHJEITA
Goda råd
om tvätt
FORBRUKERINFORMASJON.
CUSTOMER
AWARENESS
Gode ide`er til optimal
udnyttelse af energien og
minimal påvirkning af miljøet.
Ympäristöystävällisyys ja
taloudellisuus
Så här använder du maskinen
miljövänligt och ekonomiskt
Gode ideer til optimal
utnyttelse og minimal
innvirkning på miljøet.
A guide environmentally
friendly and economic use of
your appliance.
HUOMIOI PYYKIN
TÄYTTÖMÄÄRÄ
Saavuttaaksesi optimi
energian-, veden-,
pesuaineen ja ajan käytön
suosittelemme käyttämään
maksimi pyykin täyttömäärää,
jolloin säästät energiaa jopa
50%.
FYLL MASKINEN HELT
För att förhindra eventuellt
slöseri med energi, vatten eller
tvättmedel rekommenderar vi
att du fyller din tvättmaskin helt
men utan att överskrida nedan
angivna maximala
belastningar:
Bomull och linne 6 kg
Blandade
2 kg
Mycket ömtåliga 1,5 kg
Ylle
1 kg
UTNYTTELSE AY KAPASITETEN.
Utnytt vaskemaskinens
kapasitet helt hvis det er
muligt, da man på denne
måten sparer mest på energi,
vann og såpe.
Kapasiteten er 6 kg bomull
eller lin, 2 kg Syntetisk/blandet,
1,5 kg Skåne og 1 kg Ull.
Så sant man kun fyller
maskinen halvt, vil ikke
forbruket av vann, elektrisitet
og såpe bli halvert, men kun
redusert med ca. 20 %.
MAXIMISE THE LOAD SIZE
To prevent any possible
waste of energy, water or
detergent we recommend
that you put a full load in
your washing machine, not
exceed the maximum loads
shown below:
Cotton and linen 6
kg
Mixed
2
kg
Very delicate
1,5 kg
Wool
1
kg
Save up to 50% energy by
washing a full load instead of
2 half loads.
BEHÖVS FÖRTVÄTT?
Förtvätt behövs bara för
mycket smutsig tvätt!
SPAR tid, tvättmedel, vatten
och mellan 5 och 15% energi
genom att INTE välja Förtvätt
när tvätten bara är lätt eller
normalt smutsad.
ER FORVASK NØDVENDIG?
Vaskemaskinens programmer
er utviklet til optimal effekt uten
forvask.
Kun i spesielle tilfeller, hvor
vasketøyet er meget skittent
med oljeflekker eller lignende,
vil det være en fordel å bruke
forvask.
DO YOU NEED TO PRE-WASH?
For heavily soiled laundry
only!
SAVE detergent, time, water
and between 5 to 15%
energy consumption by NOT
selecting Prewash for slight to
normally soiled laundry.
MÅSTE MAN TVÄTTA VID HÖG
TEMPERATUR?
Vi rekommenderar att du
förbehandlar fläckar med
fläckborttagningsmedel eller
blötlägger plagg med
intorkade fläckar i vatten innan
du tvättar dem. Då behöver
du inte ha så hög temperatur
när du sedan tvättar.
Spar upp till 50% energi genom
att köra ett program på 60°C.
ER KOKEVASK NØDVZNDIG?
I dag er langt på vei de fleste
vaskemidler utviklet til
maksimal effekt ved lave
temperaturer. Man oppnår
derfor ikke bedre vaskeeffekt
ved å bruke høye
temperaturer. Kun i spesielle
tilfeller har man behov for
kokevask, for eksempel ved
antiseptisk vask.
IS A HOT WASH REQUIRED?
Pretreat stains with stain
remover or soak dried in
stains in water before
washing to reduce the
necessity of a hot wash
programme.
Save up to 50% energy by
using a 60°C wash
programme.
TVÄTT
VASKING
VARIERANDE
TVÄTTMÄNGDER
VARIABEL KAPASlTET
VARIABLE CAPACITY
Tvättmaskinen reglerar
automatiskt vattennivån efter
tvättmängd och tvättyp.
Detta spar både energi och
tid, eftersom en liten mängd
vatten förkortar tvättiden.
Denne vaskemaskinen
tilpasser automatisk
vannmengden til hva og
hvordan det skal vaskes. På
denne måten er det også
mulig å få en “personlig” og
energisparende vasking.
Systemet gir redusert
vannforbruk og en fornuftig
reduksjon i vasketiden.
This washing machine
automatically adapts the level
of the water to the type and
quantity of washing. In this way
it is also possible to obtain a
“personalized” wash from an
energy saving point of view.
This system gives a decrease in
energy consumption and a
sensible reduction in washing
times.
Udnyttelse af kapaciteten
Udnyt vaskemaskinens
kapacitet helt hvis det er muligt,
idet man på denne måde
spare mest på energi, vand og
sæbe.
Kapaciteten er 6 kg bomuld
eller linned, 2 kg
Syntetisk/blandet, 1,5 kg Skåne
og 1 kg Uld.
Såfremt man kun fylder
maskinen halvt, vil forbruget af
vand, el og sæbe ikke blive
halveret, men kun nedsat med
ca. 20 %.
Er forvask nødvendigt ?
Vaskemaskinens programmer er
udviklet til optimal effekt uden
forvask. Kun i særlige tilfælde,
hvor vasketøjet er meget
snavset med olie pletter og
lign. vil det være en fordel at
benytte forvasken. Man kan evt.
lægge tøjet i blød dagen før,
og laden sæbe gøre arbejdet.
Er kogevask nødvendigt ?
Vaskemaskinens programmer er
udviklet til optimal effekt ved
lavetemperaturer.
Man opnår derfor ikke større
vaskeeffekt ved at benytte høje
temperaturer. Kun i særlige
tilfælde har man behov for
kogevask f.eks. ved antiseptiske
vaske.
SÅDAN BRUGES
MASKINEN
VARIABEL KAPACITET.
Denne vaskemaskine justerer
selv vand niveau, i henhold til
tekstil art, og mængde.
Dette system betyder en
reduktion af vand og
energiforbrug, selv om
maskinen ikke er fyldt helt op.
56
Älä kuitenkaan ylitä seuraavia
suositeltuja täyttömääriä:
Puuvilla ja pellava 6 kg
Sekoitteet
2 kg
Arat tekokuidut
1,5 kg
Villa
1 kg
TARVITSETKO ESIPESUA
Käytä esipesua vain erittäin
likaiselle pyykille. Säästät
pesuainetta, vettä ja aikaa 5 15%, kun et valitse esipesua
normaalilikaiselle pyykille.
KIINNITÄ HUOMIOTA
PESULÄMPÖTILAAN
Esikäsittele likalahrat
tahranpoistoaineella ennen
pesua, jolloin voit käyttää
alempaa lämpötilaa. Säästät
energiaa 50% käyttämällä
60°C: een ohjelmaa.
PESU
MÄÄRÄAUTOMATIIKKA
Tämä pesukone säätää
vesimäärän automaattisesti
pyykin määrän ja laadun
mukaan. Tällöin pesu kuluttaa
energiaa aina
mahdollisimman säästävästi.
Vähentynyt vesimäärä
lyhentää myös pesuaikaa.
Suositeltavat maksimi
täyttömäärät :
-valko-kirjopyykki 6 kg
-sekoitetekstiilit ja tekokuidut 2 kg
-hienopyykki ja villa 1 kg
Erittäin aroille vaatteille (esim.
sukkahousut) suosittelemme
pesupussin käyttöä.
Spar upp till 50% energi genom
att tvätta en helt fylld maskin i
stället för två halvfyllda.
WASHING
57
DA
Maskinens kapacitet for en
normal vask er 6 kg. På finvask
anbefales det ikke at komme
mere end 2 Kg. i maskinen.
Maskinvaskbar Uld anbefales
det kun at komme 1 Kg. i
maskinen.
Hvis en vask består af meget
snavset bomuld bør særligt
snavsede pletter
forbehandles.
Hvis kun en del af tøjet har
pletter der kræver
behandling med specielle
blegemidler, kan dette gøres i
maskinen.Sammensæt ikke
en vask udelukkende med
meget sugende tekstiler.
(frotté e.c.t.), da disse stoffer
suger meget vand, og derfor
bliver meget tunge.
EKSEMPEL:
En komplet oversigt over
vaskeprogrammer med
anbefalede tekstilarter er vist i
program oversigten.
● Kontroller at tøjets
vaskeanvisning har symbolet
90° C.
● Åben lågen ved at trykke
på knap (B).
● Fyld maskinen med max
6 kg tørt tøj.
● Luk lågen.
● Åben sæbeskuffen (A).
● Kom ca. 120 g sæbemiddel
i rum II til klarvask.
● Kom ca. 50 ml skyllemiddel i
rum
.
✿
58
FI
Pesua edeltävä tahranpoisto
Oletetaan, että pestävä pyykki
on erittäin likaista puuvillaa.
Tahroille voidaan hieroa
sopivaa pyykinpesuainetta tai
tahranpoistoainetta ennen
pesua.
Vältä pesukoneen täyttämistä
pelkästään isoilla, paljon vettä
imevillä tekstiileillä (esim. isot
froteepyyhkeet) , koska niiden
tasapainottuminen rummussa
erityisesti linkousvaiheessa on
huono.
Sekoita samaan koneeelliseen
myös pieniä ja kevyitä
tekstiilejä.
ESIMERKKI:
Käytä apunasi
pesuohjelmataulukkoa, jossa
on ohjeita sopivan
pesuohjelman ja lämpötilan
valinnasta, täyttömäärästä,
pesuaineiden annostuksesta ja
muista tärkeistä pesuun
liittyvistä asioista.
Esimerkki likaisen valkopyykin
pesusta.
● Tarkista tekstiilien
pesuohjemerkinnöistä, että
niissä on pesumerkintä 90°C.
● Avaa täyttöluukku
painamalla
luukunaukaisukytkintä (B).
● Laita max 6 kg pyykkiä
rumpuun.
90° C
6 kg MAX
SV
NO
EN
Rekommenderade max
tvättmängder:
-vit-kulõrtvätt 6 kg
-bland- och syntetmaterial 2 kg
-fintvätt och ylle 1 kg
Fõr mycket ömliga plagg
(t
ex strumpbyxor)
rekommenderas användning
av tvättpåse.
Maksimal belastning med
solide stoffer er 6 kg. Ved
vasking av ømtålige stoffer bør
man ikke overstige 2 kg (1 kg
ved maskinvaskbar ull) for å
unngå at det danner seg
skrukker som kan være
vanskelige å få ut. Ved spesielt
ømtålige stoffer er det en
fordel å bruke et vaskenett.
Fläckborttagning före tvätten.
Om plaggen som skall tvättas t
ex består av hårt smutsad
bomull kan fläckarna gnidas in
med ett lämpligt tvättmedel
eller fläckborttagningsmedel
före tvätten.
La oss for eksempelets skyld
anta at du skal vaske SVÆRT
SKITTENT BOMULLSTØY
(hardnakkede flekker bør først
behandles med flekkfjerner).
The maximum load for heavy
fabrics is 6 kg, while, in the
case of delicate fabrics, it is
advisable not to exceed 2 kg
(1 kg in the case of machine
washable articles in
“Machine Washable
Woolens”) so as to avoid the
formation of creases which
may be difficult to iron. A net
bag should be used for
particularly delicate fabrics.
Undvik att fylla maskinen med
enbart stora textilier, som suger
upp mycket vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom de
inte fõrdelar sig jämnt i trumman
speciellt vid centrifugering, utan
blanda gärna stõrre och mindre
plagg.
Du bør ikke vaske en hel
maskin full av frottéstoff, da
dette trekker til seg mye vann
og blir svært tungt.
It is advisable not to wash a
load made up entirely of
articles in towelling fabric
which absorb a lot of water
and become too heavy.
EXEMPEL:
Använd tabellen med
tvättprogram, som innehåller
anvisningar för val av rätt
tvättprogram, temperatur,
tvättmängd, dosering av
tvättmedel och andra viktiga
frågor som sammanhänger
med tvätten.
Exempel på smutsig vittvätt.
EKSEMPEL
Tabellen over
vaskeprogrammer viser
Candys anbefalinger. Her er et
eksempel:
EXAMPLE:
The advice of Candy is set
out in the washing
programme table:
● Kontrollera
tvättmärkningarna (90°C).
● Merkingen på plagget viser
90°C.
● Ensure that article labels
carry the indication 90°C.
● Öppna luckan genom att
frydea på
lucköppningsknappen B.
● Åpn døren ved å trykke på
knappen (B).
● Open the door by pressing
button (B).
● Lägg in max 6 kg i maskinen.
● Legg maks. 6 kg tørt tøy i
maskinen.
● Load the drum with a
maximum of 6 kg of dry
washing.
● Lukk døren.
● Close the door
● Åpn beholderen for
vaskemiddel.
● Open the detergent
drawer (A).
● Hell 120 g vaskemiddel i den
andre skuffen II.
● Put 120 g in the second II
wash compartment .
● Hell 50 cm3 av det ønskede
tilsetningsstoffet i skuffen
for tilsetningsstoffer.
● Put 50 ml of the desired
additive in the additives
compartment
.
● Sulje luukku.
● Stäng luckan.
● Avaa pesuainekotelo
vetämällä.
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren (A).
● Annostele varsinaisen pesun
pesuaine kaukaloon II Tarkista
annostus
pesuainepakkauksesta ;
tiivistepesuainetta
annostellaan n. 1 dl ja
perinteistä n. 2 dl.
● Fyll tvättmedel för
huvudtvätten i fack II. Betr.
doseringen se
tvättmedelsförpackningen; för
tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1 dl, för traditionella
tvättmedel ca 2 dl.
● Annostele tarvittaessa n.
1/2 dl tai pakkauksen ohjeen
mukainen määrä
huuhteluainetta tai muuta
viimeistysainetta
kaukaloon
.
● Fyll vid behov ca 1/2 dl eller
rekommenderad mängd
sköljmedel eller något annat
medel för efterbehandling i
facket för sköljmedel
.
✿
✿
✿
Let us suppose that the
washing consists of HEAVILY
SOILED COTTON (tough stains
should be removed with
suitable stain removal).
✿
59
DA
FI
SV
NO
EN
● Luk sæbeskuffen.
● Sulje pesuainekotelo (A).
● Stäng
tvättmedelsbehållaren (A).
● Lukk beholderen for
vaskemiddel (A).
● Close the detergent
drawer (A).
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
● Avaa vesihana.
● Öppna kranen.
● Se etter at vanntilførselen
er skrudd på.
● Ensure that the water inlet
tap is turned on.
● Kontroller at afløbs
slangen ikke er knækket.
● Tarkista, että poistoletku
on paikallaan.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
● Se også etter at
utløpsrøret er på plass.
● And that the discharge
tube is in place.
PROGRAMVÆLGEREN
OHJELMAN VALINTA
PROGRAMVÄLJAREN
PROGRAMVELGEREN
PROGRAMME SELECTION
Vælg et program fra
oversigten som passer til det
aktuelle vasketøj og indstil
programvælgeren på
programmet. Tryk derefter
på start knappen og
maskinen går i gang.
Valitse ohjelmataulukosta
sopiva ohjelma.
Käännä ohjelmanvalitsinta
valitun ohjelman kohdalle.
Kun START-painiketta
painetaan, kone aloittaa
ohjelman.
Varoitus: Mikäli koneen
käydessä tapahtuu
sähkökatkos, kone muistaa
valitun ohjelman ja
katkoksen päättyessä jatkaa
siitä mihin se jäi.
Välj ett program från
översiktstabellen som passar
till den aktuella tvätten och
ställ in program-Väljaren på
programmet. Tryck därefter
på startknappen och
maskinen startar.
PS. Om det blir strömavbrott
under tvättprogrammet,
kommer maskinen att
"komma ihåg" var den
stannade och fortsätta
därifrån när strömmen
kommer tillbaka.
Velg et program fra
oversigten som passer til den
aktuelle tøyvasken.
PS. Hvis det kommer et
strømbrudd under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppet
og fortsette igjen når
strømmen kommer tilbake.
Refer to the programme
guide to select the most
suitable programme.
Turning the selector knob
the required programme is
activate.
When the START button is
pressed the machine sets
the working sequence in
motion.
PROGRAM SLUT
OHJELMAN LOPPU
PROGRAMSLUT
SLUTT PÅ PROGRAMMET
END CYCLE
Når programmet er slut vil
lyset i displayet gå ud og
der vil fremkomme 000 og
efter 2 minutter vil nullerne
blinke for at fortælle dig, at
døren nu kan åbnes og tøjet
kan tages ud. Tryk
startknappen ud , drej
programvælgeren hen på
OFF og tryk på døråbner
knappen.
Ohjelman loputtua näytön
valot sammuvat, näyttöön
ilmestyy 000 ja kahden
minuutin kuluttua 000
alkavat vilkkua näytössä
ilmoittaen, että pyykki
voidaan poistaa koneesta.
När programmet är slut
kommer ljuset i displayen att
släckas, siffrorna 000 visas och
efter 2 minuter börjar nollorna
blinka för att tala om för dig
att dörren nu kan öppnas
och kläderna tas ut. Tryck ut
startknappen och vrid
programväljaren till OFF och
tryck på
dörröppnarknappen.
Når programmet er slutt,
slukkes lyset i displayet. 000
vil vises, og etter 2 minutter
blinker nullene for å fortelle
deg at du nå kan åpne
døren og ta ut tøyet. Trykk ut
startknappen, vri
programvelgeren til OFF og
trykk på døråpnerknappen.
At the end of the cycle the
lights go out, and 000
appears on the display, after
2 minutes the
000 starts flashing to indicate
that the laundry can be
removed.
Press the START button
again, turn the selector to
the OFF position and press
the door
open button.
● Åben lågen ved at trykke
på knap (B).
● Avaa luukku ja poista
pyykki.
● Öppna luckan och ta ut
tvätten.
● Ta ut døren og ta ut de
vaskede plaggene.
● Open the door and
remove the washed articles.
PS. Hvis der kommer en
strøm afbrydelse under
vaskeforløbet, vil maskinen
”huske” hvor den stoppede
og fortsætte igen når
strømmen kommer tilbage.
FOR ALLE TYPEP AF
VASK - SE I PROGRAM
OVERSIGTEN, OG
FØLG OVERSIGTENS
ANVISNINGER.
60
KÄYTÄ APUNASTI
PESUOHJELMATAULUKKOA
JA NOUDATA AINA YLLÄ
MAINITTUA JÄRJESTYSTÄ.
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
SE ETTER I
PROGRAMTABELLEN
VED ALLE TYPER VASK,
OG GÅ FRAM I DEN
REKKEFØLGEN SOM ER
NEVNT OVENFOR.
FOR ALL TYPES OF
WASH CONSULT THE
PROGRAMME TABLE
AND FOLLOW THE
OPERATIONS IN THE
ORDER INDICATED.
61
DA
62
FI
SV
NO
EN
KAPITEL 12
KAPPALE 12
AVSNITT 12
KAPITTEL 12
CHAPTER 12
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
PUHDISTUS JA
HOITO
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
RENGJØRING OG
RUTINEMESSIG
VEDLIKEHOLD
CLEANING AND
ROUTINE
MAINTENANCE
Brug aldrig slibemidler,
aggressive midler, sure
midler eller blegemidler.
Rengør maskinen udvendigt
med en opvredet klud, evt.
kan der anvendes en lille
smule alm.
rengøringsmiddel.
Älä käytä koneen
ulkopinnan puhdistamiseen
hankaavia aineita tai
välineitä eikä liuotteita.
Ulkopinnan puhdistamiseksi
riittää kostealla pyyhkeellä
pyyhkiminen.
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
Bruk ikke skuremidler, alkohol
og/eller løsemidler utvendig
på
vaskemaskinen/tørketromm
elen. Det er tilstrekkelig å
bruke en fuktig klut.
Do not use abrasives, spirits
and/or diluents on the
exterior of the appliance. It is
sufficient to use a damp
cloth.
Deres vaskemaskine kræver
et minimum af rengøring og
vedligeholdelse, dog bør
følgende jævnligt udføres.:
Pesukone tarvitsee vain
vähän hoitoa:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
Vaskemaskinen trenger
svært lite vedlikehold:
The washing machine
requires very little
maintenance:
● Rengøring af sæbeskuffe.
● Pesuainekotelon puhdistus
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Rengjøringav skuffene i
beholderen for vaskemiddel.
● Cleaning of drawer
compartments.
● Rensning af filter.
● Nukkasihdin puhdistus.
● Rengöring av avloppssil
● Rengjøring av filteret.
● Filter cleaning
● Hvis maskinen skal flyttes,
eller efterlades ubrugt for en
længere periode.
● Toimenpiteet muuton
yhteydessä tai kun kone on
pitkään käytttämättä.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
● Ved flytting eller hvis
maskinen ikke skal brukes
over lengre tid.
● Removals or long periods
when the machine is left
standing.
RENGØRING AF SÆBESKUFFE
PESUAINEKOTELON
PUHDISTUS
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
RENGJØRING AV SKUFFENE
CLEANING OF DRAWER
COMPARTMENTS
Selv om det ikke er absolut
nødvendigt, anbefales det
jævnligt at rengøre sæbe
skuffen.
Pesuainekotelo on
suositeltavaa puhdistaa
säännöllisti mahdollisista
pesu- ja
huuhteluainejäämistä.
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Selv om det ikke er strengt
tatt nødvendig, anbefaler vi
å rengjøre skuffene i
beholderen for vaskemiddel
fra tid til annen.
Although not strictly
necessary, it is advisable to
clean the detergent, bleach
and additives
compartments occasionally.
Sæbeskuffen fjernes ved at
åbne denne, og yderligere
give et let ryk udad.
Poista kotelo paikaltaan
vetämällä se kokonaan ulos.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
Trekkbeholderen forsiktig ut.
Remove the compartments
by pulling gently.
Rengør sæbeskuffen med
en børste og rindende vand.
Puhdista kotelo juoksevalla
vedellä ja tarvittaessa
harjaamalla. (Irrota myös
huuhtelu+valkaisuainekauka
-lon suoja).
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Skyllunder rennende vann.
Clean with water.
Anbring sæbeskuffen igen.
Aseta pesuainekotelo
takaisin paikalleen.
Skjut in behållaren.
Sett beholderen tilbake på
plass.
Put the compartments back
into place
63
DA
FI
SV
RENGØRINGAF FILTER.
Maskinen er udstyret med et
selvrensende filter, der
opsamler større ting så som
mønter knapper o.s.v. men
tillader trævler at passerer.
Filteret er meget nemt at
rense, og det anbefales
jævnligt at kontrollerer dette.
NUKKASIHDIN PUHDISTUS
RENGÖRING AV AVLOPPSSIL
Tämänpesukoneen
nukkasihti on nk.
neulaloukku, jonka
tarkoituksena on kerätä
isommat esineet kuten napit,
klemmarit, kolikot , jotka
voisivat tukkia
poistopumpun. Varsinainen
nukka poistuu poistopumpun
kautta viemäriin. On
suositeltavaa tarkistaa sihti
säännöllisesti , esim 1-2 kk
välein:
Maskinens avloppssil
förhindrar att knappar,
knäppen, mynt etc. täpper till
avloppspumpen. Rengör silen
regelbundet, t ex med 1-2
månaders intervaller.
● Frigør fodsparket ved at
presse det lidt ned, og træk
det ud foroven og bøj det
ned, som vist på tegningen.
Drej filterhåndtaget mod
uret, træk derefter filteret ud
og rens det.
● Irrota jalkalista varovasti
kuten kuvassa.
● Lösgör sockel försiktigt som
bilden visar.
● Käytä jalkalistaa sihdistä
tulevan veden keräämiseen.
● Använd sockeln för att
samla upp vattnet som rinner
ur silen.
● Brug panelet til at opsamle
evt. overskydende vand i
filteret.
● Käännä nukkasihtiä
vastapäivään, kunnes kahva
on vaaka-asennossa.
● Vrid silen moturs tills den
stoppar i vertikalt läge.
● Poista nukkasihti ja
puhdista.
● Ta ut och rengör silen.
● Efter rengøring monteres
filteret igen i modsat
rækkefølge.
● Aseta sihti huolellisesti
takaisin paikalleen
seuraamalla oikean reunan
uraa ja kiertämällä
myötäpäivään. Kiristä
kiinnitysruuvi ja kiinitä
jalkalista takaisin paikalleen.
● Sätt tillbaka silen, vrid
medurs och utför
ovannämna åtgärder i
omvänd ordning.
HVIS MASKINEN SKAL FLYTTES;
ELLER SKAL STÅ UBRUGT FOR
EN LÆNGERE PERIODE
Hvis maskinen ikke skal
bruges i en længere
periode, hvis maskinen kan
blive udsat for frost, eller hvis
maskinen skal transporteres,
skal maskinen tømmes helt
for vand.
TOIMENPITEET MUUTON
YHTEYDESSÄ TAI KUN KONE
ON PITKAAN KÄYTTÄMÄTTÄ
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
Muuton yhteydessä tai kun
pesukone on pitkään
käyttämättömänä esim.
lämmittämättömässä
huoneessa, tulee sekä
poisto- etta tulovesiletku
tyhjentää huolellisesti.
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
Afbryd for strøm og vand.
Afmonter afløbs slangen og
placer denne på gulvet,
således at alt vandet i
maskinen kan løbe ud.
Irrota pistotulppa
pistorasiasta. Varaa matala
astia esim. pesuvati.
Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.
Irrota poistoletku ja tyhjennä
se huolellisesti. Tee samoin
tulovesiletkulle.
64
NO
EN
RENGJØRING AV FILTERET
Vaskemaskinen er utstyrt
med et spesielt filter som
fanger opp
fremmedlegemer som ellers
kunne stoppe til avløpet, som
mynter, knapper osv. Disse
kan da også lett hentes ut av
filteret. Slik går man fram ved
rengjøring av filteret:
FILTER CLEANING
● Frigjør sparkeplaten ved å
presse litt ned, og trekk ut
forover or bøy det ned, som
viat på tegningen. Vri
filterhåndtaket mot uret, trekk
deretter filteret ut og rens
det.
● Ease off the base as shown
in fig.
● Bruk bunnen av
vaskemaskinen som et brett
til å samle opp overflødig
vann i filteret.
The washing-machine is
equipped with a special filter
to retain large foreign matter
which could clog up the
drain, such as coins, buttons,
etc. These can, therefore,
easily be recovered. The
procedures for cleaning the
filter are as follows:
● Use the base as a tray to
collect leftover water in filter.
● Turn the filter anticlockwise
till it stops in vertical position.
● Remove and clean.
● Etter rengjøring setter du
filteret på plass igjen ved å
sørge for at sporet på filteret
dreies med urviserne. Gå
deretter fram i omvendt
rekkefølge av det som er
beskrevet ovenfor.
● After cleaning, replace by
turning the notch on the end
of the filter clockwise. Then
follow all procedures
described above in reverse
order.
VED FLYTTING ELLER HVIS
MASKINEN IKKE SKAL BRUKES
OVER LENGRE TID
Ved eventuell flytting eller
hvis maskinen skal stå ubrukt
over lengre tid i
uoppvarmede rom, må
slangene tømmes fullstendig
for alt vann.
REMOVALS OR LONG PERIODS
WHEN THE MACHINE IS LEFT
STANDING
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Vaskemaskinen må slås av
og støpselet trekkes ut.
Plasser utløpsrøret i et
vaskevannsfat til alt vannet
har rent ut.
The appliance must be
switched off and unplugged.
A bowl is needed. Detach
the drainage hose from the
clamp and lower it over the
bowl until all the water is
removed.
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
Gjenta det samme med
tilførselsrøret for vann.
Repeat the same operation
with the water inlet hose.
For eventual removals or
when the machine is left
standing for long periods in
unheated rooms, the drain
hose should be emptied of
all remaining water.
65
DA
FI
KAPITEL 13
PROBLEM
ARSAG
KAPPALE 13
AFHJÆLPNINGSMETODE
Stikket sidder ikke i kontakten.
Sæt stikket i kontakten.
Strøm ikke tilsluttet.
Tænd for maskinen.
Strømafbrydelse.
Kontroller og se afsnittet om “Strømafbrydelse”.
Sikring gået.
Kontroller.
Dør åben.
Luk luge.
HFI relæet er blevet udløst.
Tænd relæet igen én gang.
Er Udsæt start blevet indstillet.
Kontroller.
2. Fyldes ikke med
vand
Se årsag 1.
Vandtilførsel slukket.
Programvælger ikke indstillet korrekt.
Kontroller.
Tænd for vandtilførslen.
Indstil programvælgeren korrekt.
3. Vandet tømmes ikke
ud
Afløbsslangen knækket.
Fremmedlegemer i filter.
Maskinen er tilsluttet forkert.
Ret afløbsslangen ud.
Se afsnittet “Rengøring og vedligeholdelse”.
Kontroller installation.
4. Vand på gulvet
omkring
vaskemaskinen
Utæt pakning mellem vandhane og
vandtilførselsslange.
Tekstiltråd eller snavs mellem lugens
gummipakning og lugens glas.
Forkert afløbsinstallation.
Udskift pakning og efterspind forbindelsen.
Vandet er endnu ikke tømt ud.
Vent et par minutter på at maskinen
tømmes.
Kontroller.
1. Fungerer ikke ved
noget program
5. Centrifugere ikke
“Centrifugering annulleret” valgt
(kun på visse modeller).
Ubalanceret tøjmængde.
Fyld maskinen igen og hold lugens
gummipakning/lugens glas rent.
Kontroller afløbsinstallationen.
Omfordel tøjmængden jævnt.
ONGELMA
SYY
RATKAISU
1. Mikään ohjelma ei toimi
Pistoke ei ole pistorasiassa.
Virta ei ole kytketty.
Sähkökatkos.
Sulake palanut.
Luukku auki.
RCD-turvakytkin lauennut.
Käynnistysviive valittu.
Laita pistoke pistorasiaan.
Kytke virta.
Tarkista asia, lisätietoja kohdassa
"Sähkökatkot".
Tarkista.
Sulje luukku.
Kuittaa RCD-kytkin.
Tarkista.
2. Koneeseen ei tule vettä
Ks. kohta 1.
Vedensyöttö suljettu.
Ohjelmanvalitsin väärässä asennossa.
Tarkista.
Avaa vedensyöttö.
Käännä ohjelmanvalitsin oikeaan asentoon.
3. Vesi jää koneeseen
Poistoletkussa taitos.
Roskaloukussa vieraita esineitä.
Koneen vesiliitännät on tehty virheellisesti.
Suorista poistoletku.
Tutki roskaloukku.
Tarkista liitännät.
4. Vettä lattialla koneen
ympärillä
Vesihanan ja vedenottoletkun välinen tiiviste
vuotaa.
Luukun kumitiivisteen ja luukun lasin välillä
vaatekuituja tai likaa.
Vesiliitännät tehty virheellisesti.
Vaihda tiiviste ja kiinnitä letku huolellisesti.
5. Kone ei linkoa
Koneessa on vielä vettä.
Odota muutama minuutti, että kone ehtii
tyhjentyä.
Tarkista.
"Linkouksen peruutus" valittu (vain tietyissä
malleissa).
Täyttö epätasainen.
Puhdista.
Tarkasta.
Täytä kone uudestaan tasaisesti.
6. Kone tärisee linkouksen
aikana
Pesukone ei ole täysin vaakasuorassa.
Pyykki on jakautunut epätasaisesti.
Kuljetustukia ei ole irrotettu.
Säädä koneen asento säätöjaloilla.
Täytä kone uudestaan tasaisesti.
Irrota kuljetustuet (ks. "Asennus")
7. Luukku ei aukea.
Ohjelman päättymisestä ei ole vielä kulunut 2
minuuttia.
Odota 2 minuuttia.
6. Maskinen vibrere
meget under
centrifugering
Vaskemaskinen er ikke opstillet med
vægten fordelt på alle 4 ben.
Maskinen er opstillet på et fjedrene gulv.
Tøjmængden ikke fordelt jævnt.
Transportbeslag ikke aftaget.
Justér de særlige justerbare fødder.
7. Døren kan ikke
åbnes
Der er ikke gået to minutter siden
programmede blev færdigt.
Vent to minutter.
8. Näytössä lukee virhe
0, 1, 5, 7, 8, 9.
Ring efter service.
9. Näytössä lukee virhe 2
Koneeseen ei tule vettä.
Tarkista vedensyöttö.
10. Näytössä lukee virhe 3
Ei tyhjennystä.
Varmista, että poistopäässä ei ole
tukkeumia.
Varmista, että poistoletkussa ei ole taitoksia.
11. Näytössä lukee virhe 4
Koneessa liikaa vettä.
Sulje vesihana.
Soita huoltoon.
8. Display viser fejl:
0,1,5,7,8,9
–
Skal afhjælpes med fastskruet plade.
Omfordel vasketøjet jævnt.
Tag transportbeslagene af. (Se afsnittet
“Installation”.)
9. Display viser fejl 2
Intet vandindtag.
Kontroller at der er åbent for vandtilførslen.
10. Display viser fejl 3
Ingen udpumpning.
Kontroller at afløbet er rent.
Kontroller at afløbsslangen ikke er bugtet.
11. Display viser fejl 4
Maskinen overfyldt med vand.
Sluk for maskinens vandtilførsel. Ring til
service.
Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Candy service. For hurtig service opgiv da
maskinens typenummer og serienummer, disse findes på typeskiltet bag lågerammen.
Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning for skylleeffekten, og
udvaskning af sæberester.
2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde skadeligt for tektstiler eller
farver.
66
–
Soita huoltoon.
Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun Candy - huoltoon. Ilmoita aina koneen malli, joka lõytty
koneen arvokilvestä. Arvokilpi sijaitsee (useimmiten) pesukoneen täyttõaukon yläreunassa.
Huom!
1 Ympäristõystävällisten, fosfaatteja sisältämättõmien pesuaineiden käyttõ voi aiheuttaa seuraavia
sivuvaikutuksia:
- huuhteluvesi saattaa näyttää samealta johtuen zeoliiteista, tämä ei kuitenkaan alenna huuhtelun tehoa
- pesun jälkeen saattaa pyykissä olla valkoisia jälkiä, jotka eivät kuitenkaan tartu kuituihin eivätkä muuta
värejä
- lievä vaahtoaminen viimeisessä huuhteluvedessä ei ole merkki huonosta huuhtelutuloksesta
- pyykinpesuaineiden sisältämät ei-ioniset pesuaktiiviset aineet huuhtoutuvat huonosti ja aiheuttavat
pieninäkin määrinä vaahtoamista
- lisähuuhteluista ei yleensä ole apua
2 Ellei koneesi toimi, tarkista aina ensin oheisen listan mukaiset asiat ennenkuin kutsut huoltomiehen.
67
NO
SV
AVSNITT 13
PROBLEM
KAPITTEL 13
ÅTGÄRD
ORSAK
En säkring har gått.
Luckan är öppen.
RCD-utlöst (utlösningsbrytare).
Har fördröjd start ställts in?
Sätt i kontakten.
Slå på maskinen.
Kontrollera och se avsnittet
“Strömavbrott”.
Kontrollera.
Stäng luckan.
Ställ in RCD igen.
Kontrollera.
2. Inget vatten fylls på
Se orsak 1.
Vattentillförseln är avstängd.
Programväljaren är i fel läge.
Kontrollera.
Sätt på vattentillförseln.
Ställ in programväljaren i rätt läge.
3. Vattnet töms inte ut
Avloppsslangen är knickad.
Främmande föremål i filtret.
Räta ut avloppsslangen.
Se avsnittet “Rengöring och
underhåll”.
Kontrollera installationen.
1. Fungerar inte i något
program
Kontakten sitter inte i eluttaget.
Ej påslagen.
Strömavbrott.
Maskinen är felaktigt ansluten till
rörsystemet.
4. Vatten på golvet runt
tvättmaskinen
Läckande packning mellan kran och
slangen för vattenintag.
Klädfibrer eller smuts mellan luckans
gummipackning och luckglaset.
Felaktig rörmontering.
Byt ut packningen och dra åt
kopplingen.
Lasta om maskinen och håll luckans
gummipackning/glas rent.
Kontrollera rörmonteringen.
5. Centrifugerar inte
Vattnet har inte tömts ut än.
Vänta några minuter för att
maskinen ska tömmas.
Kontrollera.
PROBLEM
1. Fungerer ikke på noen
programmer
2. Fylles ikke med vann
3. Vannet tappes ikke ut
6. Maskinen vibrerar
mycket under
centrifugering
7. Luckan går inte att
öppna
Tvättmaskinen står inte riktigt plant.
Lasten är ojämnt fördelad.
Transporthållarna är inte borttagna.
Två minuter har inte förflutit sedan
programmet avslutades.
–
8. Displayen meddelar
fel: 0,1,5,7,8,9
Omfördela lasten jämnt.
Justera de inställningsbara nivåskruvarna.
Omfördela lasten jämnt.
Ta bort transporthållarna. (Se
avsnittet “Installation”.)
Koble til.
Slå på maskinen.
Sjekk og se avsnittet “Strømbrudd”.
Sikring røket.
Døren er åpen.
RCD utløst (utløserbryter).
Startforsinkelse angitt?
Sjekk.
Lukk døren.
Tilbakestill RCD.
Sjekk.
Se årsak 1.
Vanntilførsel stengt.
Programvelger er feil plassert.
Sjekk.
Åpne vanntilførselen.
Plasser programvelgeren riktig.
Bøy på avløpsslange.
Fremmedlegemer i filteret.
Rett ut avløpsslangen.
Se avsnittet “Rengjøring og rutinemessig
vedlikehold”.
Kontroller installasjonen.
Lekkasje i pakning mellom vannkran
og vanninntaksslange.
Tøybit eller smuss mellom dørens
gummipakning og dørglasset.
Feil røropplegg.
Skift pakningen og trekk til koblingen.
Vannet er ikke tappet ut ennå.
Alternativet for avbrutt sentrifugering er valgt
(bare visse modeller).
Feil vektfordeling på tøyet i maskinen.
Vent noen minutter slik at maskinen tømmes.
6. Maskinen vibrerer mye
under sentrifugering
Vaskemaskinen står ikke helt plant.
Tøyet i maskinen er ikke jevnt fordelt.
Transportbrakettene er ikke fjernet.
Juster de justerbare føttene.
Fordel tøyet jevnt.
Fjern transportbrakettene. (Se avsnittet
“Installasjon og testing”.)
7. Døren lar seg ikke åpne
Det har ikke gått 2 minutter siden programmet
var fullført.
Vent tominutter.
Fyll maskinen på nytt og hold dørens
gummipakning og dørglasset rent.
Sjekk røropplegget.
Sjekk.
Fordel tøyet jevnt.
Vänta i två minuter.
8. Displayet viser følgende
feil nr.: 0,1,5,7,8,9
Ring service.
9. Displayet viser feil nr. 2
Ingen påfylling av vann.
Kontroller at vanntilførselen er åpnet.
Ingen pumpe ut.
Kontroller at avløpet er åpent.
Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd.
Maskinen er overfylt med vann.
Steng vanntilførselen til maskinen.
Ring Kundeservice.
9. Displayen meddelar
fel 2
Ingen påfyllning av vatten.
Kontrollera att vattentillförseln är på.
10. Displayet viser feil nr. 3
10. Displayen meddelar
fel 3
Ingen utpumpning.
Kontrollera att avloppet är öppet.
Kontrollera att avloppsslangen inte
är knickad.
11. Displayet viser feil nr. 4
11. Displayen meddelar
fel 4
Maskinen är överfylld med vatten.
Stäng av vattentillförseln till
maskinen. Ring service.
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Candy serviceverkstad. Ange alltid maskinens modell, som
framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre kanten av påfyllningsöppningen.
Obs!
1 Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
- sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar sköljningens effekt
- efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna eller påverkar färgerna
- skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
- de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och orsakar skumbildning även
när de förekommer i små mängder
extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2 Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
68
UTBEDRING
Sett inn støpselet.
Ikke slått på.
Strømbrudd.
Maskinen er montert med feil røropplegg.
4. Vann på gulvet rundt
vaskemaskinen
5. Sentrifugerer ikke
Tillvalet “Ingen centrifugering” är
inställt (endast vissa modeller).
Obalanserad last.
ÅRSAK
–
Ring Kundeservice.
Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med et av Candys servicesentre. For best mulig service ber vi deg oppgi
vaskemaskinens modellnummer som finnes på typeskiltet eller garantibeviset.
Viktig
1 Bruk av miljøvennlige vaskemidler uten fosfater kan gi følgende virkninger:
- Avløpsvannet kan bli mer grumsete som følge av at det er zeolitt i vannet. Dette påvirker ikke effektiviteten
til skyllingen.
- Det kan være et hvitt pulver (zeolitt) på tøyet når vaskeprogrammet er over.
- Dette trenger ikke inn i stoffet og påvirker ikke fargen.
- Det kan være skum i det siste skyllevannet. Dette betyr ikke nødvendigvis at skyllingen ikke har vært
tilstrekkelig.
- De ikke-ioniske overflateaktive stoffene som finnes i vaskepulvere er ofte vanskelige å fjerne fra tøyet, og
kan selv i små mengder gi tydelige tegn pa skumdannelse.
- Det har ingen hensikt å gjennomføre flere skyllinger i slike tilfeller.
2 Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, gå gjennom kontrollene i feilsøkingstabellen før du tar kontakt med et
Candy-servicesenter.
69
EN
CHAPTER 13
FAULT
1. Does not function
on any
programme
REMEDY
CAUSE
Mains plug not plugged in
Insert plug
Start button not pressed
Press Start button
No power
Check
Electric circuit fuses failure
Check
Load door open
Close load door and press start button
Selector knob in OFF position
Select the required programme
See cause 1
Check
Inlet tap turned off
Turn on water inlet tap
Discharge tube bent
Straighten discharge tube
Odd material blocking filter
Check filter
4. Door will not open
Start button pressed in
Release start button
5. Water on floor
around washing
machine
Leak from the washer between the tap
and inlet tube
Replace washer and tighten the tube
on the tap
6. Does not spin
The washing machine has not
discharged water
Wait a few minutes until the machine
discharges water
“No spin” setting
Select a spin speed other than 0
Washing load not evenly distributed
Distribute the washing evenly
Washing machine not perfectly level
Adjust special feet
Transit brackets not removed
Remove transit brackets
2. Does not load
water
3. Does not discharge
water
7. Strong vibrations
during spin
8. Display reads error
0, 1, 5, 7, 8, 9
-
Call service.
9. Display reads error 2
No water fill.
Check water supplies are on.
10.Display reads error 3
No pump out.
Check drain is clear.
Check drain hose is not kinked.
11.Display reads error 4
Machine overfilled with water.
Turn off water supply to machine.
Call service.
If the fault should persist, contact a Candy Service Centre. For prompt servicing, give the model of the washing machine, to be
found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the guarantee certificate.
Important
1 The use of environment friendly detergents without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not compromise the
efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not remain incorporated in
the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detergents are often difficult to remove
from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy Technical Assistance
Service.
70
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
bog.
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in
this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate
modifications to its products without changing the essential characteristics.
03.07 - 41009812 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
DA
FI
SV
NO
EN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising