Candy | AQUA 1000 T | Candy AQUA 1000 T User manual

Candy AQUA 1000 T User manual
DA
FI
SV
NO
NL
Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Gebruiksaanwijzing
AQUA 1000 T
DA
SV
NO
NL
TILLYKKE
ONNITTELUMME !
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
GRATULERER
ONZE COMPLIMENTEN
Med Deres nye maskine.
Denne vaskemaskine er
resultatet af mange års
forskning og udvikling, en
udvikling der i meget høj
grad er foregået i
samarbejde med brugerne.
Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut,
että et tyydy
kompromisseihin - haluat
vain parasta.
Genom att välja en
tvättmaskin från Candy har
Du visat att Du en
kvalitetsmedveten
konsument.
Ved å kjøpe en maskin fra
Candy, har du vist at bare
det beste er godt nok for
deg.
Med en Candy har De valgt
kvaliteten og fordelene ved
en maskine der teknologisk
er på forkant med
udviklingen.
Olemme iloisia
voidessamme esitellä Sinulle
tämän uuden pesukoneen,
joka on vuosia kestäneen
tutkimuksen ja alalla
saamamme pitkän
kokemuksen tulos. Tämän
olemme tehneet yhdessä
kuluttajien kanssa. Olet
valinnut tämän pesukoneen
laadun, kestävyyden ja
ainutlaatuiset ominaisuudet.
Met de aankoop van dit
Candy huishoudelijk
apparaat hebt u laten zien
dat u geen genoegen
neemt met
tussenoplossingen en dat u
alleen het
allerbeste wilt.
Vår nya tvättmaskin är
resultatet av Candys långa
erfarenhet på
vitvaruområdet och
kontakten med våra kunder.
Dess kvalitet och
oöverträffade egenskaper
kommer att vara till glädje i
många år framöver.
Candy er stolte over å
kunne presentere denne
nye vaskemaskinen,
resultatet av årelang
forskning og
markedserfaring i direkte
kontakt med kundene.
Denne maskinen gir dea
kvalitet, driftssikkerhet og
høy ytelse.
Candy’s produktprogram
omfatter:
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner,
mikrobølgeov-ne, køleskabe
og frysere.
Candyn laajaan
kodinkonevalikoimaan
kuuluvat pesukoneet ,
astianpesukoneet, kuivaavat
pesukoneet, liedet,
mikroaaltouunit, erillisuunit ja
keittotasot sekä
kylmälaitteet.
I Candys omfattande
produktprogram finns
förutom tvättmaskiner även
en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare,
spisar, mikrovågsugnar,
ugnar och spishällar samt
kylskåp och frysar.
Candy kan også tilby et stort
utvalg av andre hvitevarer:
vaskemaskiner,
oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner med
tørketrommel, komfyrer,
mikrobølgeovner,
tradisjonelle stekeovner og
komfyrtopper, kjøleskap og
frysebokser.
Spørg hos Deres lokale
forhandler efter Candy’s
produktkatalog.
Lue tämä käyttöohje
huolellisesti. Saat tärkeätä
tietoa pesukoneesi oikeasta
asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta sekä neuvoja
koneesi hyödyntämisestä
parhaalla mahdollisella
tavalla.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den
innehåller viktig information
om installation, användning
och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom
ges en del tips om hur
tvättmaskinens kapacitet
skall utnyttjas på bästa sätt.
Be din lokale forhandler om
den komplette katalogen
over Candy-produkter.
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
Ta godt vare på denne
bruksanvisningen slik at du
lett kan finne den senere.
Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
brug. Instruktionsbogen giver
vigtig information vedr.
Installation, brug og
vedligeholdelse af
maskinen.
Säilytä tämä käyttöohje
koneen läheisyydessä
myöhempää käyttöä
varten.
Gem denne instruktionsbog,
den er god at have ved
fremtidige tvivls spørgsmål.
Tarvitessasi huoltoa, ota
yhteyttä valtuutettuun
Candy - huoltoon ja ilmoita
aina koneen tyyppi ,
valmistusnumero ja Gnumero (mahdollinen versionumero). Nämä tiedot
löytyvät koneen
arvokilvestä, joka sijaitsee
täyttöaukon yläreunassa.
Ved kontakt til Candy’s
Servicecenter, bedes De
venligst opgive maskinens
Model. Nr. og G. Nr. Disse
numre findes på typeskiltet,
(se tegn.).
2
FI
Les denne bruksanvisningen
nøye, da den inneholder
viktige opplysninger om
sikker installasjon, og nyttig
informasjon om bruk og
vedlikehold av
vaskemaskinen for å få best
mulig resultat.
Het is voor Candy een
ge-noegen u een nieuwe
wasautomaat aan te
bieden die het resultaat is
van
jarenlang onderzoek en
ervaring opgedaan door
een direct contact met de
gebruiker. U hebt gekozen
voor de kwaliteit, de
duurzaamheid en de
uitstekende prestatie die
deze wasmachine levert.
Candy kan u ook een
uitgebreid scala van andere
huishoudelijke apparaten
bieden: wasautomaten,
vaatwasmachines,
wasdrogers, fornuizen,
magnetronovens,
traditionele ovens en
kookdelen, koelkasten en
vriezers.
Een uitgebreide catalogus
van Candy apparaten kunt
u bij uw winkelier krijgen.
Wij verzoeken u dit boekje
aandachtig door te lezen,
want het geeft u belangrijke
richtlijnen omtrent het veilig
installeren, het gebruik en
het onderhoud en bruikbare
tips om met uw
wasautomaat de beste
resultaten te verkrijgen.
Bewaar dit boekje op een
goede plaats zodat u het
kunt raadplegen.
För service kontaktas någon
av Candys auktoriserade
serviceverkstäder. Ange
alltid maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa
uppgifter finner Du på
typskylten vid
påfyllningsöppningen.
Nårdu tar kontakt med oss
eller et av våre
servicesentre, oppgi alltid
modellnummeret og
Gnummeret (hvis dette
finnes) for apparatet, se
typeskiltet.
Vermeld altijd het type,
nummer en G-nummer
(indien van toepassing) van
het apparaat (staat op het
paneel) als u contact
opneemt met Candy of de
Klantenservice.
3
FI
DA
4
INDHOLD.
SISÄLLYSLUETTELO
Introduktion.
Johdanto
Modtagelse og udpakning.
Yleistä toimituksesta
Garantibestemmelser.
KAPITEL
KAPPALE
AVSNITT
KAPITTEL
HOOFDSTUK
SV
NL
NO
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INNHOLD
INHOUDSOPGAVE
Inlednig
Innledning
Inleiding
1
Allmänt
Generelt om levering
Algemene aanwijzingen bij
levering
Takuu
2
Garanti
Garanti
Garantie
Sikkerhedsregler .
Turvallisuusohjeita
3
Säkerhetsanvisningar
Sikkerhetsregler
Veiligheidsmaatregelen
Tekniske data.
Teknisiä tietoja
4
Tekniska data
Tekniske data
Technische gegevens
Opstilling og Installation.
Käyttöönotto ja asennus
5
Idrifttagning och installation
Montering og oppstarting
In elkaar zetten en
installeren
Beskrivelse af funktioner.
Ohjaustaulu
6
Manöverpanel
Bruksanvisning
Bedieningspaneel
Sæbe skuffen.
Pesuainekotelo
7
Tvättmedelsbehållare
Beholder for vaskemiddel
Wasmiddelbakje
Valg af program/Forbruger
information
Ohjelman
valinta/Yleisohjeita
8
Programval/Goda råd om
tvätt
Valg av program/
Forbrukerinformasjon
Kiezen van het
programma/Tips voor
gebruik
Gode råd vedr. vask
Pyykin käsittely
9
Hantering av tvätt
Produktet
Weefsels
Program oversigt.
Ohjelmataulukko
10
Programtabell
Tabell over vaskeprogrammer
Overzicht van programma’s
Sådan bruges maskinen.
Pesu
11
Tvätt
Vasking
Het wassen
Vedligeholdelse og
rengøring.
Puhdistus ja hoito
12
Rengöring och skötsel
Rengjøring og rutinemessig
vedlikehold
Schoonmaken en normaal
onderhoud
Fejl søgnings skema.
Tarkastuslista
13
Checklista
Feilsøking
Storingzoeker
5
DA
FI
SV
NO
NL
KAPITEL 1
KAPPALE 1
AVSNITT 1
KAPITTEL 1
HOOFDSTUK 1
MODTAGELSE OG
UDPAKNING.
YLEISOHJEITA
TOIMITUKSESTA
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
GENERELT OM
LEVERING
ALGEMENE
AANWIJZINGEN BIJ
DE LEVERING
Ved modtagelse af
maskinen bør De kontrollere
at følgende dele medfølger:
Tarkista, että pesukoneen
mukana ovat seuraavat
varusteet :
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
Ved levering, kontroller at
det følgende er inkludert:
Controleer bij de levering of
met de machine het
volgende is bijgeleverd:
A) INSTRUKTIONSBOG
A) KAYTTÖOHJE
A) BRUKSANVISNING
A) BRUKSANVISNING
A) HANDLEIDING
B) ADRESSE OG TELEFON
NUMMER PÅ CANDY
SERVICE. (STÅR I
INSTRUKTIONS
BOGEN).
B) HUOLTOLIIKELUETTELO
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
B) ADRESSER FOR
KUNDESERVICE
B) ADRESSEN KLANTENSERVICE
C) GARANTI
CERTIFIKATER. (SKAL
IKKE BRUGES I DK).
C) TAKUUKORTTI
C) GARANTISEDEL
C) GARANTIBEVIS
C) GARANTIEBEWIJZEN
D) BØJNING FOR
AFLØBSSLANGE.
D) POISTOLETKUN PIDIKE
D) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
D) RØR TIL UTLØPSSLUK
D) AFVOERSLANGGELEIDER
GEM DISSE TING
Kontroller at maskinen ikke
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
importør.
SÄILYTÄ NÄMÄ
HUOLELLISESTI
A
B
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
C
Kontrollera också, att
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
Tarkista myös, että pesukone
ei ole vahingoittunut
kuljetuksessa. Mikäli
kuljetusvaurioita on, ota
välittömästi yhteyttä
jälleenmyyjään.
OPPBEVAR DISSE PÅ ET
TRYGT STED
Kontroller også at maskinen
ikke har blitt skadet under
transporten. Hvis dette har
skjedd, ta kontakt med
nærmeste Candy-senter.
BEWAAR DEZE GOED
Controleer ook of de
machine gedurende het
transport niet beschadigd is.
Mocht dat wel het geval
zijn, neemt u dan contact
op met de dichtstbijzijnde
Candy winkel.
D
6
7
DA
8
SV
FI
NO
NL
KAPITEL 2
KAPPALE 2
AVSNITT 2
KAPITTEL 2
HOOFDSTUK 2
GARANTI
BESTEMMELSER.
TAKUU
GARANTI
GARANTI
GARANTIE
Denne maskine er omfattet
af et års fabriksgaranti.
Tälle laitteelle annetaan
yhden vuoden takuu radioja
kodinkonealan yleisten
takuuehtojen mukaisesti.
Takuu koskee rakenne-,
valmistus ja raaka-ainevikoja
ja niiden aiheuttamia
korjauskustannuksia.
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
allmänna garantivillkor, som
gäller för radio- och
hushallsmaskinbranschen.
Garantin omfattar
reparationskostnader för
skador som konstruktions-,
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
Maskinen leveres med et
garantibevis som gir deg rett
til å gjøre gratis bruk av vår
tekniske assistanse.
Bij het apparaat is een
garantiecertificaat gevoegd
dat u recht geeft op
reparatie en technische
ondersteuning.
GIAS SERVICE
NL
BE
0903-99109
01805-625562 DE
0820.220.224 A
0848.780.780 CH
☎ 0900-9999109
9
DA
FI
SV
NL
KAPITEL 3
KAPPALE 3
AVSNITT 3
KAPITTEL 3
HOOFDSTUK 3
SIKKERHEDS
REGLER.
TURVALLISUUSOHJEITA
SÄKERHETSANVISNINGAR
SIKKERHETSREGLER
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
VIGTIGT:
VEDR. RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
● Fjern stikket fra kontakten,
eller afbryd kontakten. Hvis
kontakten ikke kan afbrydes,
afbrydes strømmen på
hovedkontakten, ved
måleren.
● Luk for maskinens
vandtilførsel.
● Alle elektriske apparater
skal jordforbindes, jævnfør
stærk strøms reglementet.
Forvis Dem om at Deres
apparat er jordforbundet.
Skulle det ikke være
tilfældet, kontakt da en Aut.
El-Installatør.
MEGET VIGTIGT
Det stik der er monteret fra
fabrikken, skal udskiftes med
et trebenet stik, der
indeholder jord, eller kobles
direkte til jordet afbryder.
Maskinen skal tilkobles af
aut. El-Installatør. Fabrikant
og Importør kan ikke drages
til ansvar for skader, opstået
som følge af forkert opstilling
eller tilslutning.
Denne maskine
opfylder EEC Direktiv 89/336,
73/23 med efterfølgende
ændringer.
HUOM ! MUISTA
PUHDISTUKSEN JA
HOIDON YHTEYDESSÄ
OBS!VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
ADVARSEL:
UNDER VASK KAN
VANDET BLIVE OP TIL 9O
GRADER VARMT.
● Før lågen åbnes, bør det
kontrolleres at der ikke er
vand i maskinen.
BELANGRIJK:
VOOR HET
SCHOONMAKEN EN
ONDERHOUD
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
● Trekk ut støpselet.
● Sulje vesihana
● Stäng vattenkranen.
● Skru av vanntilførselen.
● Draai de
watertoevoerkraan dicht.
● Kaikki Candy pesukoneet
ovat maadoitettuja. Tarkista
sähköliitännän maadoitus.
● Alla Candy maskiner är
● Alle Candy-maskiner er
jordet. Påse at maskinen
tilkoples jordet kontakt. Tilkall
en autorisert elektriker for å
ordne tilkoplingen hvis dette
ikke er mulig.
● Alle Candy apparaten zijn
geaard. Controleer of het
hoofdnet wel geaard is.
Als dat niet het geval is dient
u contact op te nemen met
een erkend elektricien.
Tämä tuote täyttää
Direktiivin 89/336/EEC,
73/23/EEC mukaiset
määräykset ja myöhemmät
muutokset.
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC och senare
ändringar.
Dette apparatet
oppfyller betingelsene i
direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC med senere
endringer
Dit apparaat voldoet
aan de EEC richtlijnen
89/336, 73/23 en eventuele
wijzigingen.
● Älä kosketa laitetta kun
olet märkä tai paljain jaloin.
● Vidrör inte maskinen om
Du är våt eller barfota.
● Ta ikke på maskinen med
● Raak het apparaat niet
aan met natte of vochtige
handen of voeten.
● Älä käytä kosteissa tiloissa
jatkojohtoja .
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
● Använd inga skarvsladdar
i badrum och våtutrymmen.
våte eller fuktige hender
eller føtter.
● Bruk ikke maskinen hvis du
er barføtt.
● Unngå om mulig å bruke
skjøteIedninger i våtrom, og
vis ekstrem forsiktighet hvis
dette ikke er til å unngå.
udsættes for vandstænk eller
fugt.
● Brug ikke
forlængerledninger i fugtige
rum.
VIKTIG: MÅ FØLGES VED
ALL RENGJØRING OG ALT
VEDLIKEHOLD
● Irrota pistotulppa
● Maskinen må ikke
10
NO
HUOM! PESUN AIKANA
VEDEN LÄMPÖTILA VOI
NOUSTA 90°C:een.
● Ennen luukun
aukaisemista tarkista, että
rummussa ei ole vettä.
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
ADVARSEL: UNDER
VASKEPROGRAMMET
KAN VANNET NÅ EN
TEMPERATUR PÅ OPPTIL
90 °C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
● Før du åpner døren til
vaskemaskinen, påse at det
ikke er vann igjen i
trommelen.
● Haal de stekker uit het
stopcontact.
● Gebruik het apparaat niet
blootsvoets.
● Als er verlengsnoeren in
de badkamer of
doucheruimte worden
gebruikt moet u extra
voorzichtig zijn. Vermijd dat,
als dat mogelijk is.
WAARSCHUWIG:
TIJDENS HET
WASPROGRAMMA
KAN DE TEMPERATUUR
VAN HET WATER
OPLOPEN TOT 90° C.
● Controleer voordat u de
deur van de wasautomaat
openmaakt of er geen
water in de trommel zit.
11
DA
FI
● Brug ikke adaptere, eller
● Älä käytä adapteria tai
multistik.
haaroituspistorasiaa.
● Lad ikke børn betjene
● Älä anna lasten leikkiä
maskinen, uden behørigt
opsyn.
sähkölaitteilla.
● Træk aldrig i apparatets
● Irrottaessasi pistotulppaa
ledning, hverken for at
trække stikket ud af
kontakten, eller for at flytte
maskinen.
älä koskaan vedä johdosta
tai itse laitteesta vaan tartu
pistotulppaan.
● Efterlad ikke maskinen
● Älä sijoita pesukonetta
udsat for regn, eller direkte
sol.
ulkotiloihin
● Hvis apparatet skal flyttes,
● Älä nosta konetta
løft da aldrig i knapper og
sæbeskuffe.
kytkimistä tai
pesuainekaukalosta.
● Ved transport, læn da ikke
● Kuljetuksen aikana
maskinens front imod
sækkevogn. el. lign.
pesukone ei saa nojata
luukkua vasten.
Vigtig:
Hvis maskinen skal stå på et
tæppe, pas da på ikke at
blokere for ventilation under
maskinen.
Tärkeää!
Pesukonetta sijoitettaessa on
pidettävä huoli, että koneen
pohjassa olevia
ilmankiertoaukkoja ei tukita
esim. matolla.
● Koneen nostossa on
tarpeen kaksi henkilöä kuten
kuvassa.
● Hvis maskinen skal flyttes
● Mikäli kone on
eller løftes, sørg da for at
være to personer, som vist
på ill.
epäkunnossa eikä toimi
moitteettomasti , katkaise
virta verkkokytkimestä, sulje
vesihana äläkä yritä avata
luukkua väkivalloin. Ota
yhteyttä valtuutettuun Candy
- huoltoon . Näin varmistat
koneen asianmukaisen
huollon ja turvallisen käytön.
● Hvis maskinen går i stå
eller ikke virker korrekt. Følg
instruktionerne i afsnittet
Fejlsøgning. Hvis dette ikke
hjælper kontakt de Aut.
Candy Service.
Reparationer skal altid
udføres af Aut, Candy
Service center. Anvend altid
originale reservedele. I
modsat fald bortfalder
enhver form for garanti fra
Fabrikant og Importør.
MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN
OHJEIDEN VASTAISESTI TAI
HUOLIMATTOMASTI, VASTUU
SYNTYVISTÄ ESINE- JA
HENKILÖVAHINGOISTA
(TUOTEVAHINGOT) LANKEAA
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄLLE.
● Hvis ledningen (til
● Käytöstä poistettu kone
strømnettet) beskadiges,
skal den erstattes med en
bestemt ledning, som kan
købes hos et autoriseret
servicecenter.
saattaa olla vaarallinen esim.
lasten leikeissä. Huolehdi, ettei
koneen sisälle voi jäädä
lukituksi esim. poistamalla
luukku.
● Mikäli virtajohto on
vioittunut ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
12
SV
NO
NL
● Anslut inte maskinen till
● Bruk ikke adaptere eller
● Gebruik geen
adapter eller skarvdosor.
“tjuvkontakter.
verdeelstekkers of
meervoudige contactdozen.
● Låt inte barn använda
● Maskinen må ikke brukes
maskinen.
av barn eller ukyndige uten
nødvendig tilsyn.
● Laat de apparaten niet
● Håll i stickkontakten när Du
● Trekk alltid i selve støpselet,
zonder adequaat toezicht
gebruiken door kinderen of
door iemand die daar niet
bekwaam genoeg voor is.
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
ikke i ledningen eller
vaskemaskinen.
● Trek niet aan de
elektriciteitsdraad of aan het
apparaat zelf om de stekker
uit het stopcontact te halen.
● Utsätt inte maskinen för
● La ikke vaskemaskinen bli
vädrets makter (regn, sol
etc.).
utsatt for regn, sol eller andre
værpåvirkninger.
● Stel het apparaat niet
bloot aan atmosferische
invloeden (regen, zon, etc.)
● Håll inte i vreden eller
● Løft aldri vaskemaskinen
tvättmedelsbehållaren när
Du lyfter maskinen.
etter knappene eller
vaskemiddelbeholderen.
● Tvättmaskinen för inte
● Ved transport må ikke
transporteras så att den lutar
mot luckan.
vaskemaskinens dør lenes
mot transporttrallen.
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
Viktig!
Hvis vaskemaskinen
plasseres oppå et
teppegulv, må man påse at
luftventilene i bunnen ikke
blir blokkert.
det två personer som på
bilden.
● Om maskinen går sönder
● Vær alltid to personer ved
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök
inte öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en
auktoriserad Candy
serviceverkstad. En sakkunnig
service garanterar en säker
funktion.
løfting av vaskemaskinen,
som vist på tegningen.
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
● Skulle sladden för
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa
hos serviceverkstaden.
● Laat tijdens het
verplaatsen de vuldeur niet
tegen de steekwagen
steunen.
● Als u het apparaat op een
● Til het apparaat op zoals in
● Hvis vaskemaskinen er
defekt, eller ikke virker som
den skal, slå av maskinen,
steng vanntilførselen og gjør
ingen inngrep i maskinen. Ta
kontakt med en Candyrepresentant ved eventuelle
reparasjoner, og bruk
originale Candyreservedeler. Hvis ikke, kan
sikkerheten ved maskinen bli
redusert.
● Dersom strømledningen (til
● En maskin som inte längre
verplaatsen til het dan nooit
op aan de knoppen of aan
de wasmiddellade.
ondergrond met een hoog
polig tapijt zet, controleer
dan of de opening aan de
onderkant vrij blijft.
● När maskinen lyfts behövs
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
● Als u het apparaat wilt
strømnettet) skades, må den
erstattes med en bestemt
ledning som kan fåes hos et
autorisert.
de schets is aangegeven.
● Ingeval van storing en/of
niet goed functioneren: zet
de wasautomaat uit, draai
de watertoevoerkraan dicht
en kom verder niet aan het
apparaat. U hoeft alleen
maar contact op te nemen
met een Candy Service
Dienst voor eventuele
reparaties en vraag om
originele Candy onderdelen.
Als deze regels niet worden
opgevolgd zou de veiligheid
van het apparaat in gevaar
gebracht kunnen worden.
● Als de (hoofd)
aanvoerslang beschadigd is,
moet deze worden
vervangen door een
speciale kabel die
verkrijgbaar is bij de after
sales afdeling van Candy
(Gias Service).
13
DA
KAPITEL 4
SV
FI
AVSNITT 4
KAPPALE 4
NO
KAPITTEL 4
NL
HOOFDSTUK 4
43 cm
70 cm
51 cm
14
KAPACITET
TÄYTTÖMÄÄRA MAX. KUIVAA
PYYKKIÄ
kg
3,5
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
MAX VASKEMENGDE
TØRRVASK
CAPACITEIT DROOG
WASGOED
VANDSTAND NORMAL
VEDEN NORMAALIMÄÄRÄ
/TÄYTTÖ
l
9÷13
NORMAL VATTENMÄNGD
NORMALT VANNIVÅ
NORMAAL WATER NIVEAU
TILSLUTNINGS
LIITÄNTÄTEHO
W
1300
ANSLUTNINGSEFFEKT
FULL EFFEKT
AANSLUITWAARDE
ENERGI FORBRUG
(PROG. 2)
ENERGIANKULUTUS
(OHJELMA 2)
kWh
1,4
ENERGIFÖRBRUKNING
(PROGRAM 2)
STRØMFORBRUK
(PROG. 2)
ENERGIEVER BRUIK
(PROGR. 2)
FORSIKRING (Amp.)
TARVITTAVA SULAKE
A
10
SÄKRING
SIKRING I STRØMTILFØRSELSKRETSEN AMPERE
STROOMSTERKTE VAN DE
ZEKERING
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED (Omd/min)
LINKOUSTEHO
(kierr./min.)
Giri/min.
1000
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
OMDREININGSTALL
SENTRIFUGE (omdr./min.)
CENTRIFUGE
(t/min.)
VANDTRYK.
TARVITTAVA VEDENPAINE
MPa
min. 0,05
max. 0,8
VATTENTRYCK
VANNTRYKK
DRUK HYDRAULISCHE POMP
DRIFT SPÆNDING
TULO JÄNNITE
V
230
SPÄNNING
STRØMSPENNINGEN
NETSPANNING
15
DA
FI
SV
NO
NL
KAPITEL 5
KAPPALE 5
AVSNITT 5
KAPITTEL 5
HOOFDSTUK 5
OPSTILLING OG
TILSLUTNING.
KÄYTTÖÖNOTTO
ASENNUS
IDRIFTTAGNING
INSTALLATION
MONTERING OG
OPPSTARTING
IN ELKAAR ZETTEN
EN INSTALLEREN
Flyt maskinen tæt til dens
endelige placering, uden
transportkasse.
Poista pakkausalusta ja siirrä
kone lähelle lopullista
sijoituspaikkaa.
Tag bort
förpackningsunderlaget och
ställ maskinen i närheten av
dess slutliga plats.
Flytt maskinen uten
transportsikringen til et sted
nær der hvor den skal stå.
Breng de machine zonder
de onderkant van de
verpakking dicht bij de
plaats waar hij komt te
staan.
Klip binderen, der holder
slangerne, over.
Katkaise johtojen nippuside.
Kapa bandet kring
slangarna.
Kutt klemmene som fester
røret.
Knip het ringetje waarmee
de slang en de snoer vast zit
door.
Afmonter de to top skruer
(A), og tag låget af ved at
føre det horisontalt bagud.
Irrota kansilevyn kaksi
kiinnitysruuvia A ja poista
kansilevy liuttamaalla sitä
vaakatasossa taaksepäin.
Skruva loss de två
fästskruvarna i locket och
tag bort locket genom att
dra det bakåt i horisontal
nivå.
Skru løs de to øverste
skruene A og fjern lokket
ved å trekke det ut
horisontalt.
Draai de twee schroeven
aangegeven door A los en
neem de dekplaat af.
Verwijder de kartonnen
verpakking.
Afmonter de to bøsninger
(B) med en 19 mm.
fastnøgle. Fjern polystyren
blokkene.
Poista tukiraudan kaksi
kiinnikettä B (avaajalla) ja
poista styroksilevy C
tukiraudan alta.
Tag bort stödjärnets två
fästen B (med nyckel) och
styrenskivan C under järnet.
Skru løs de to avstiverne B
på tverrstykket (med en
skrunøkkel H. 19) og fjern
avstandsstykket i isopor
plassert under den (C).
Draai ook de twee moeren
bij B los en verwijder deze.
Dit kan met een sleutel
nummer 19. Neem de plastic
afstandhouder weg die
onder de houder zat.
VIKTIGT!
TAG INTE BORT
STYRENSKIVORNA
OVANPÅ STÖDJÄRNET.
VIKTIG:
IKKE FJERN ISOPORSAVSTANDSSTYKKET
PLASSERT OVER
TVERRSTYKKET.
A
C
VIGTIGT:
FJERN IKKE AFSTANDS
STYKKERNE OVER TVÆR
STIVEREN.
Monter lågen igen med
skruerne (A).
ADVARSEL:
INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
VÆRE FARLIGT FOR
MINDRE BØRN, OG BØR
FJERNES UMIDDELBART
EFTER UDPAKNING.
16
TÄRKEÄÄ:
ÄLÄ POISTA
STYROKSIVÄLIKAPPALET
TA TUKIRAUDAN
PÄÄLTÄ.
B
Kiinnitä kansilevy takaisin
paikalleen kahdella ruuvilla
A.
Montera fast locket med de
2 skruvarna A.
Kontrollera att locket går
odrentligt på sin plats enligt
bilden.
VAROITUS :
ÄLÄ JÄTÄ
PAKKAUSMATERIAALIA,
ERITYISESTI MUOVIA
LASTEN
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
Monter lokket på igjen og
skru det fast med de to
skruene A.
ADVARSEL:
EMBALLASJEN MÅ
OPPBEVARES
UTILGJENGELIG FOR
BARN, DA DEN KAN
VÆRE FARLIG.
ATTENTIE:
NEEM NIET DE PLASTIC
AFSTANDHOUDER WEG
DIE BOVEN DE
DWARSBALK ZIT.
Monteer de afdekplaat
weer met de schroeven A.
Controleer bij het monteren
van het bovenblad dat de
gaatjes aan de zijkant van
het bovenblad voor de
Schroefopeningenvallen,
zoals getoond op de
tekening.
WAARSCHUWING:
ZORG ERVOOR DAT HET
VERPAKKINGSMATERIAAL BUITEN HET BEREIK
VAN KINDEREN BLIJFT
OMDAT DAT GEVAAR
KAN OPLEVEREN.
17
DA
FI
SV
Montér den porøse
bundplade som vist på
tegningen.
Kiinnitä aaltomainen
pohjalevy koneen pohjaan
kuvan mukaisesti.
Forbind tilgangs slangen til
hanen.
Liitä tulovesiletku
vesihanaan.
Når maskinen opstilles,
anbefaler vi at De anvender
den med leverede nye vand
tilslutnings slange, I stedet for
den gamle slange som sad
på Deres gamle apparat.
Laite täytyy liittää
vesijohtoverkostoon
käyttämällä uutta
täyttöletkua. Vanhaa
täyttöletkua ei saa käyttää.
VIGTIGT:
LUK IKKE OP FOR
HANEN.
Placer maskinen der hvor
den permanent skal
stå.Placer afløbs slangen
over kanten på vasken eller
badekarret, pas på at
slangen ikke vrider eller er
knækket sammen.
Det er endnu bedre at
forbinde afløbet til en fast
installation. Røret som
slangen skal hægtes i skal
have en diameter der er
større end selve afløbs
slangen. Højden på den
faste Installation skal vare
min. 60 cm over sulvet.
For at undgå at slangen
knækker, kan denne
monteres i den
medfølgende bøjning.
Montera den räfflade,
porösa bottenplattan som
bilden visar.
Fest den korrugerte
bunnplaten som vist på
figuren.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
Kopl vannrøret til kranen.
Apparaten bör kopplas till
vattennätet med den
medföljande
påfyllningsslangen. Gammal
slang får ej användas.
Når maskinen skal oppstilles
anbefaler vi at De bruker
den leverte nye
vanntilslutningsslangen, i
stedet for den gamle
tilslutningsslangen som satt
på det gamle apparatet.
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
TÄRKEÄÄ!
ÄLÄ AVAA
VESIHANAA VIELÄ.
Siirräpesukone seinän
viereen. Tarkista, että letkut
eivät ole taitteilla.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns veck på
slangen.
Poistoletku kiinnitetään
kiinteään viemäriputkeen ,
vedenjuoksuputkeen tai
ripustetaan pesualtaan
reunaan.
Vedenjuoksuputken
halkaisijan on oltava
suurempi kuin poistoletkun.
Kaikissa asennustavoissa on
tarkistettava, etta
poistoputki on vähintään 50
cm lattiapinnan yläpuolella.
Tarvittaessa voidaan
käyttää apuna koneen
mukana toimitettua
letkunpidikettä.
Avloppsslangen ansluts till
ett fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens.
Oberoende av
installationssätt, skall
avloppsslangens utlopp
vara placerat minst 50 cm
över golvet. Vid behov kan
den medföljande styva
slanghållaren användas.
VIKTIG: SKRU IKKE PÅ
VANNET.
Plasser vaskemaskinen opp
mot veggen. Hekt
utløpsrøret til kanten av
badekaret, og påse at det
ikke er noen knekker eller
innsnevringer pa røret.
Det er best a kople
utløpsrøret til et fast utløp
med større diameter enn
utløpsrøret og en høyde pa
minst 50 cm. Bruk om
nødvendig plastrøret som
følger med.
Bevestig het geribbelde
materiaal op de bodem,
zoal op de figuur.
Verbind de
watertoevoerslang met de
waterkraan.
Het apparaat moet
aangesloten worden aan
de waterkraan met behulp
van de watertoevoerslang.
Maak gebruik van de
nieuwe watertoevoerslang,
gebruik niet de oude!
BELANGRIJK:
DRAAI DE WATERKRAAN
NIET OPEN
Zet de wasmachine dicht
tegen de muur aan.
Let er op dat er geen
bochten of vernauwingen in
de buis zitten.
Het is het beste om de
afvoerslang aan te sluiten
op een vaste afvoer met
een doorsnee die groter is
dan die van de afvoerslang
en op een hoogte van
minstens 50 cm.
Gebruik zonodig de
bligeleverde slanggeleider.
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
18
NL
NO
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
FI
SV
Påklæb den medfølgende
label på det ønskede sprog
på udtrækspladen.
Koneen mukana
toimitetaan suomenkielinen
pesuohjelmatarra. Kiinnitä
tarra ulosvedettävään
pidikkeeseen
ohjauspanelissa.
Klistra fast den medföljande
etiketten på önskat språk på
den utdragbara plattan för
programguiden .
Sett det medfølgende
klistremerket på det
ønskede språk på den
uttrekkbare platen.
Plak de bijgevoegde sticker
op het uitschuifbare plaatje.
Let op de juiste taal.
Juster maskinen med de
forreste ben.
Säädä kone suoraan
etujalkojen avulla.
Justera maskinen så att den
står rakt med hjälp av
framfötterna.
Reguler føttene foran slik at
maskinen står jevnt.
Zet de machine waterpas
door middel van de
voorvoetjes.
a) Contra møtrikken løsnes.
a) Avaa lukitusmutteri
kiertämällä myötäpäivään.
a) Öppna låsmuttrarna
genom att vrida dem
medurs.
a) Drei mutteren med
urviserne for å løsne
justeringsskruen.
a) Kontra moer losdraaien
b) Drej de justerbare ben
indtil maskinen står plant og
fast.
b) Säädä kone suoraan
säatöjalkojen avulla. Tarkista
suoruus vesivaa’alla.
b) Justera maskinen så att
den står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
b) Drei foten for a heve eller
senke den til den star solid
på gulvet.
b) Apparaatwaterpas
zetten m.b.v. verstelbare
voeten (maak eventueel
gebruik van een waterpas)
c) Spænd contra møtrikken
igen.
c) Lukitse säätöjalat
kiertämällä lukitusmutterit
vastapäivään koneen
pohjaan asti.
c) Lås fötterna och dra åt
låsmuttrarna moturs mot
maskinens botten.
c) Lås foten i stilling ved å
skru fast igjen mutteren ved
å dreie mot urviserne.
c) Kontra moer weer
vastdraaien.
Kontroller at maskinens
ON/OFF knap ikke er
aktiveret.
Varmista, ettei
käynnistyskytkin (C) ole
alaspainettuna.
Se till att Start/Stoppknappen (C) inte är intryckt.
Se etter at av/på-knappen
(C) ikke er trykket inn.
Zorg er voor dat de
Aan/uit toets (C) niet is
ingedrukt.
Kontroller at
programvælgeren står på
“0” , og at lågen er lukket.
Varmista, että kaikki kytkimet
ovat O - asennossa ja luukku
on suljettuna.
Kontrollera att alla knappar
är i O-läge och luckan
stängd.
Se etter at alle bryterne står
pa “O” og at
vaskemaskinens dør er
lukket.
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
Sett støpselet i kontakten.
Apparaten bör placeras så
att el-ledningen kan kopplas
och lösgöras utan att
behöva flytta på
apparaten.
Den elektriske tilslutningen til
maskinen bør være til en
stikkontakt eller skøteledning
som er tilgjengelig uten at
man behøver å fjerne
maskinen først.
A
B
C
NO
NL
DA
Controleer of alle knoppen
op “0” staan en of de vulder
gesloten is.
Laita pistotulppa
pistorasiaan.
Forbind maskinen til ElInstallation.
Maskinens elektriske
tilslutning bør foretages til en
stikkontakt eller tilslutnings
dåse som er tilgængelig
uden at det er nødvendigt
at fjerne maskinen først.
20
Laite on sijoitettava siten,
että pistotulppa voidaan
irroittaa laitetta siirtämättä.
Painamalla käynnistyskytkin
alas syttyy käynnin
merkkivalo. Mikäli näin ei
tapahdu , katso
“tarkistuslistasta “.
Steek de stekker in het
stopcontact.
Na installatie, plaatst u het
apparaat zo, het
stopcontact makkelijk
toegangbaar is.
21
DA
FI
KAPITEL 6
SV
KAPPALE 6
NL
NO
AVSNITT 6
KAPITTEL 6
HOOFDSTUK 6
MANÖVERPANEL
KONTROLLPANEL
BEDIENINGSPANEEL
M
BCDE
I
L
A
22
FUNKTIONS OVERSIGT
OHJAUSTAULU
Sæbe skuffe
Pesuainekotelo
A
Tvättmedelsbehållare
Beholder for vaskemiddel
Wasmiddelbakje
Knap for lågeåbning
Luukunaukaisu kytkin
B
Lucköppningsknapp
Knapp for åpning av dør
Toets openen vuldeur
Tænd/sluk knap
Käynnistyskytkin
C
Start/Stopp-knapp
Av/på-knapp
Aan/uit Toets
Knap for undladelse af
centrifugering
Linkouksen poisto-kytkin
D
Knap för bortkoppling av
centrifugering
Utkopling av sentrifuge
Toets om centrifuge uit te
schakelen
Knap for ekstra skyl
Lisähuuhtelu
E
Knapp för extra sköljning
Ekstra skylle knapp
“Extra spoelen” toets
Variabel termostat
Lämpötilanvalitsin
I
Temperaturväljare
Innstilling av
vasketemperatur
Knop instellen temperatuur
wasprogramma
Timer knap for valg af
program
Ohjelmanvalitsin
L
Programväljare
Tidsur for vaskeprogrammer
Programmaknop wassen
Udtræksplade med
vaskeprogramoversigt
Työnnä
pesuohjelmataulukko
paikalleen
M
Tvättprogram-guiden i infällt
läge
Uttrekksplate med
vaskeprogramtabell
Schuif het plaatje met de
wasprogramma-tabel in de
daarvoor bestemde opening
23
DA
BESKRIVELSE AF
FUNKTIONER
OHJAUSTAULUN
SELITYKSET
KNAP FOR LÅGEÅBNING
LUUKUNAUKAISU KYTKIN
VIGTIGT:
EN SPECIEL SIKKERHEDS
ANORDNING FORHINDRER
LÅGEÅBNING
UMIDDELBART EFTER
PROGRAM AFSLUTNING.
EFTER AFSLUTNING VENT I
CA 2 MIN FØR LÅGEN KAN
ÅBNES.
24
FI
HUOM!
LUUKUSSA ON
TURVALUKITUS, JOKA
ESTÄÄ LUUKUN
AUKAISUN
VÄLITTÖMÄSTI
PESUN/LINKOUKSEN
JÄLKEEN.
ODOTA N. 2 MINUUTTIA
ENNEN KUIN AUKAISET
LUUKUN.
SV
B
2 min.
NO
NL
MANÖVERPANELENS FUNKTIONER
OVERSIKT OVER
KONTROLLER
BEDIENINGSPANEEL
LUCKÖPPNINGSKNAPP
KNAPP FOR ÅPNING AV DØR
TOETS OM VULDEUR TE
OPENEN
OBS!
LUCKAN HAR EN
SÄKERHETSSPÄRR SOM
GÖR ATT DEN INTE KAN
ÖPPNAS OMEDELBART
EFTER TVÄTTNING/
CENTRIFUGERING.
VÄNTA CA 2 MINUTER
INNAN DU ÖPPNAR
LUCKAN.
VIKTIG:
DØREN ER UTSTYRT
MED EN SPESIELL
SIKRING SOM GJØR AT
DEN IKKE ÅPNER SEG
STRAKS VASKINGEN/
SENTRIFUGERINGEN ER
FERDIG. ETTER
SENTRIFUGERlNG, VENT
OPPTIL 2 MINUTTER FØR
DU ÅPNER DØREN.
BELANGRIJK:
EEN SPECIALE
VEILIGHEIDSVERGRENDELING ZORGT ERVOOR
DAT DE VULDEUR NA
AFLOOP VAN HET
WASPROGRAMMA NIET
OPEN KAN. WACHT NA
HET CENTRIFUGEREN
NOG 2 MINUTEN VOOR
U DE VULDEUR OPENT.
TÆND/SLUK KNAP
KÄYNNISTYSKYTKIN
C
START/STOPP—KNAPP
AV/PÅ-KNAPP
AAN/UIT TOETS
KNAP FOR UNDLADELSE AF
CENTRIFUGERING
LINKOUKSEN POISTO-KYTKIN
D
KNAPP FÖR BORTKOPPLING
AV CENTRIFUGERING
UTKOPLING AV SENTRIFUGE
TOETS OM CENTRIFUGE UIT TE
SCHAKELEN
Ved at trykke denne knap
ind er det muligt at
overspringe
centrifugeringen, på alle
programmer.
Dette kan være nyttigt hvis
det ønskes at vaske strygefrit
eller Syntetiske tekstiler på et
normalprogram.
Painamalla tämä kytkin alaasentoon voidaan linkous
poistaa mistä tahansa
ohjelmasta. Linkouksen
poisto sopii erikoiskäsitellylle
puuvillalle ja siliäville
sekoitetekstiileille.
Tryck in denna knapp när
Du inte vill ha någon
centrifugering. Bortkoppling
av centrifugering
rekommenderas för
specialbehandlade
bomullstextilier och för
ömtåliga blandtextilier.
Ved å trykke pa denne
tasten er det mulig å kople
ut sentrifugeringen i alle
programmer. Dette
anbefales ved programmer
med 90 °C og 60 °C ved
spesielle stoffer (som
cottonova og stoffer med
fast press), samt blandete
ømtålige stoffer.
Om kreuken van weefsels te
voorkomen kunt u met deze
toets de centrifugegang na
alle wasprogramma’s
uitschakelen.
25
DA
SV
FI
KNAP FOR EKSTRA SKYL
LISÄHUUHTELU
Afhængigt af det valgte
program vil der blive tilsat
mere vand til skylningerne,
eller tilføjet flere skylninger.
Kan være nyttigt for
mennesker med
overfølsomhed, eller til baby
tøj.
Ohjelmavalinnasta riippuen
lisähuuhtelupainikkeella
lisätään huuhtelussa
käytettävän veden määrää
tai yksi huuhtelukerta.
Tämä on erityisen tärkeää
allergisille ja herkkäihoisille
henkilöille (mm. pikkulapset).
VARIABEL TERMOSTAT.
LÄMPÖTILANVALITSIN
E
KNAPP FÖR EXTRA
SKÖLJNING
Beroende på det valda
programmet kan mera
vatten fås till
sköljningsskedet eller en
extra sköljning väljas med
denna knapp.
Detta är speciellt viktigt för
allergiker och personer med
ömtålig hy (bl.a.småbarn).
TEMPERATURVÄLJARE
I
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER
Den trinløse termostat giver
mulighed for frit at vælge
den temperatur der giver
det bedste resultat. Der kan
altid vælges en lavere
temperatur, end den
programmet angiver i
programoversigten. Det er
ikke muligt at vælge en
højere temperatur. Sker det,
vil det være den temperatur
der er angivet for det valgte
program, der bliver anvendt.
ADVARSEL:
VASK ALDRIG TØJ PÅ
HØJERE TEMPERATUR
END DER ER ANGIVET I
VASKEANVISNINGEN
26
VALITSINTA VOIDAAN
KIERTÄÄ MOLEMPIIN
SUUNTIIN
Lämpötilanvalitsimella voit
valita haluamasi
pesulämpötilan.
Pesuohjelmataulukossa on
korkein suositeltu lämpötila
kullekkin pesuohjelmalle, jota
tarpeen mukaan voit
alentaa.
HUOM!
ÄLÄ YLITÄ
SUOSITELTUJA
MAKSIMILÄMPÖTILOJA !
KAN VRIDAS ÅT BÅDA
HÅLLEN
Med temperaturväljaren
väljs önskad tvättemparatur.
I tvättprogramtabellen hittar
Du den rekommenderade
temperaturen för varje
tvättprogram, som Du efter
behov kan sänka.
OBS!
ÖVERSKRID INTE DE
REKOMMENDERADE
MAXIMITEMPERATURERNA!
NO
NL
EKSTRA SKYLLE KNAPP
TOETS “EXTRA SPOELEN”
Avhengig av hvilket
program man har valgt, vil
det bli tilsatt mer vann til
skyllingene, eller tilføyet flere
skyllinger.
Dette er særlig viktig for
personer med ømtålig hud
(allergiske hudreaksjoner).
Door deze toets in te
drukken wordt er bij elke
spoeling meer water
toegevoegd of een extra
spoeling toegevoegd. Dit is
vooral belangrijk voor
mensen met een gevoelige
huid.
KONTROLL FOR
VASKETEMPERATUR
KNOP INSTELLEN TEMPERATUUR
WASPROGRAMMA
KAN DREIES I BEGGE
RETNINGER
Med denne kontrollen er det
mulig å redusere, men ikke
øke, temperaturen i et
vaskeprogram. Oversikten
over programmene viser
den maksimale
temperaturen som
anbefales i hvert
vaskeprogram.
ADVARSEL:
DENNE TEMPERATUREN
MÅ ALDRI OVERSKRIDES
DRAAIT IN BEIDE
RICHTINGEN
Met deze knop is het
mogelijk de gewenste
temperatuur voor het
wasprogramma in te stellen.
De wasprogramma’s geven
de maximum temperatuur
aan die voor elk soort
wasgoed geadviseerd wordt.
BIJ OVERSCHRIJDING
VAN DEZE TEMP. WORDT
AUTOMATISCH DE
GEADVISEERDE TEMP.
AANGEHOUDEN.
27
DA
TIMER KNAP FOR VALG AF
PROGRAM
VIGTIGT:
DREJ ALTID
PROGRAMVÆLGEREN
MED URET. FORSØG
ALDRIG AT DREJE
KNAPPEN MOD URET.
TRYK IKKE TÆND/SLUK
KNAPPEN IND FØR
PROGRAMMET ER
VALGT.
Program oversigten beskriver
programmet for det nummer
eller symbol der er valgt.
VIGTIGT: HVIS DET ER
NØDVENDIGT AT
ÆNDRE PROGRAMMET
EFTER DEN ER STARTET
GØRES FØLGENDE:
SLUK PÅ TÆND/SLUK
KNAPPEN, DREJ
PROGRAMKNAPPEN
HEN PÅ DET NYE
PROGRAM OG TÆND
IGEN FOR TÆND/SLUK
KNAPPEN.
28
FI
OHJELMANVALITSIN
SV
PROGRAMVÄLJARE
L
HUOM ! KIERRÄ
OHJELMANVALITSINTA
VAIN
MYÖTÄPÄIVÄÄN ,
EI KOSKAAN
VASTAPÄIVÄÄN.
ÄLÄ PAINA
KÄYNNISTYSKYTKINTÄ
(C) ALAS ENNENKUIN
OLET VALINNUT
OHJELMAN.
Käytä
pesuohjelmataulukkoa
hyväksesi valitetessasi
ohjelmaa numeron tai
pesuohjemerkintöjen
mukaan.
TÄRKEÄÄ: JOS HALUAT
VAIHTAA KESKEN
PESUN PESUOHJELMAA
KYTKE VIRTA POIS
KÄYNNISTYSKYTKIMEST
Ä JA TEE
OHJELMAVALINTA
UUDELLEEN, TAI
MUUTEN OHJELMA
PALAA
AUTOMAATTISESTI
AIEMMIN VALITTUUN
OHJELMAAN
MUUTAMAN MINUUTIN
KULUTTUA.
OBS!
PROGRAMVÄLJAREN
FÅR EJ VRIDAS MOTURS,
BARA MEDURS. TRYCK
INTE IN START/STOPPKNAPPEN (C) INNNAN
DU VALT
PROGRAMMET.
Välj tvättprogram med hjälp
av programtabellen eller
plaggens tvättmärkning.
NO
TIDSUR FOR
VASKEPROGRAMMER
VIKTIG:
DENNE KNAPPEN MÅ
ALLTID DREIES MED
URVISERNE, ALDRI MOT
URVISERNE. TRYKK IKKE
PÅ KNAPPEN “PÅ” (C)
FØR DU HAR VALGT
PROGRAM.
Tabellene beskriver
vaskeprogrammene med
tall eller symboler.
OK
VIKTIGT: OM DET BLIR
NÖDVÄNDIGT ATT
ÄNDRA ETT PROGRAM
SOM REDAN HAR
STARTAT,
REKOMMENDERAR VI ATT
DU STÄNGER AV MED
HUVUDBRYTAREN
(ON/OFF) INNAN DU
VRIDER PÅ
PROGRAMVÄLJAREN.
ANNARS ÅTERFÖR
MASKINEN
PROGRAMVÄLJAREN TILL
DET URSPRUNGLIGA
LÄGET EFTER NÅGRA
MINUTER.
VIKTIG: HVIS DET ER
NØDVENDIG Å ENDRE
PROGRAMMET ETTER
DET ER STARTET GJØRES
FØLGENDE: SLUKK PÅ
TENN/SLUKK KNAPPEN,
DREI
PROGRAMKNAPPEN
PÅ DET NYE PROGRAM
OG TENN IGJEN FOR
TENN/SLUKK KNAPPEN.
NL
KNOP WASPROGRAMMA’S
BELANGRIJK:
DRAAI DE KNOP ALTIJD
MET DE KLOK MEE,
NOOIT TEGEN DE KLOK
IN. DRUK DE “AAN”
TOETS (C) NIET IN
VOORDAT HET
PROGRAMMA IS
INGESTELD.
Het overzicht geeft de
wasprogramma’s aan op
grond van het gekozen
nummer of symbool.
BELANGRIJK: ZODRA HET
PROGRAMMA IS
GESTART KAN DE
SELECTIE ALLEEN
VERANDERD WORDEN
DOOR HET INDRUKKEN
VAN DE STARTKNOP. DAN
KUNT U HET
PROGRAMMA WIJZIGEN
EN OPNIEUW OPSTARTEN
DOOR DE STARTKNOP IN
TE DRUKKEN. DOET U DIT
ZONDER DE STARTKNOP
IN TE DRUKKEN, ZAL HET
PROGRAMMA
TERUGKEREN NAAR HET
STARTPROGRAMMA.
29
DA
FI
NL
NO
KAPITEL 7
KAPPALE 7
AVSNITT 7
KAPITTEL 7
HOOFDSTUK 7
SÆBE SKUFFEN
PESUAINEKOTELO
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
BEHOLDER FOR
VASKEMIDDEL
WASMIDDELBAKJE
Sæbeskuffen er opdelt i 2
rum.
Pesuainekotelo on jaettu 2
kaukaloon :
Tvättmedelsbehållaren är
indelad i 2 fack:
Beholderen for vaskemiddel
har 2 skuffer:
Bestaat uit 2 afzonderlijke
vakjes:
- Den første mærket ” I ” er
til klarvask.
- Ensimmäinen,“I”, on
varsinaisen pesun
pesuaine.
- Det andet rum
skyllemiddel.
✿
er til
✿
- Toinen kaukalo
on
tarkoitettu
huuhteluaineelle , tärkille
ym. lisäaineille
- Den första med tecknet
”I” anger tvättmedel för
huvudvätt.
- Den første som er
merket ” I ” er til
hovedvask.
- Sköljmedel, stärkelse
m.m. tillsatser,i det
facket
.
- Den andre skuffen
er for spesielle
tilsetningsstoffer,
tøymyknere, parfymer,
stivelse osv.
✿
- Het eerste vakje “I” is
voor het
hoofdwasmiddel.
✿
✿
is voor
- Het tweede
speciale toevoegingen,
verzachters,
geurmiddelen, stijfsel,
bleekwater, enz.
Hvis der anvendes
blegemiddel, brug da
rummet
til skyllemiddel.
Käytettäessä erillistä
valkaisuainetta se
annostellaan
huuhteluainekaukaloon.
Vid användning av
blekningsmedel doseras
medlet i sköljmedelsfacket.
Hvis du velger
blekeprogrammet. Skal du
bruke bløtemiddelskuffen
Als u wilt wassen met
bleekmiddel, programma,
dan kunt u dit toevoegen via
het wasverzachterbakje
.
Hvis der ønskes vask med
forvask, kom da sæben
direkte i tromlen.
Käytettäessä esipesua
(ohjelma 1) pesuaine
annostellaan suoraan
rumpuun.
Vid användning av förtvätt
(program 1) doseras
tvättmedlet direkt i
trumman.
Hvis du velger forvask,
plasserer du vaskemiddelet
direkte i trommelen.
Als u een programma kiest
met voorwas dan kunt u het
poeder rechtstreeks in de
trommel doen.
Når 32 minutters
hurtigprogrammet vælges,
skal vaskepulveret placeres
direkte i maskinen og ikke i
sæbeskuffen.
Valittaessa 32 min
pikaohjelma, annostellaan
pesuaine suoraan rumpuun.
Vid val av "32 min
snabbprogram " lägg i
tvättmedlet direkt inne i
trumman.
Ved bruk av 32 minutters
Rapid program, husk å putte
vaskepulveret direkte i
vasketromlen.
Als u een programma 32
minuten selecteert, dan kunt
u het poeder rechtstreeks in
de trommel doen.
VIGTIGT:
HUSK PÅ AT NOGLE
FLYDENDE VASKEMIDLER
KAN VÆRE MEGET
SVÆRE AT SKYLLE UD AF
BEHOLDEREN. I SÅDANNE
TILFÆLDE ANBEFALES DET
I STEDET AT ANVENDE
VASKEBOLD
VIGTIGT:
BRUG KUN FLYDENDE
SKYLLEMIDDEL OG
BLEGEMIDDEL.
30
SV
HUOM !
JOTKUT PESUAINEET
HUUHTOUTUVAT
HUONOSTI
PESUAINEKAUKALOSTA.
TÄLLÖIN SUOSITTELEMME
KÄYTTÄMÄÄN
PESUPALLOA, JOKA
ASETETAAN RUMPUUN.
OBS !
VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
SVÅRA ATT FÅ BORT UR
FACKEN . FÖR SÅDANA
FALL REKOMMEDERAS
EN TVÄTTBOLL, SOM
LÄGGS IN I TRUMMAN.
VIKTIG: HUSK AT EN
DEL VASKEMIDLER ER
VANSKELIGE Å FJERNE.
I SLIKE TILFELLER
ANBEFALER VI AT DU
BRUKER VASKEBALL
FOR PLASSERING
DIREKTE I TROMMELEN.
BELANGRIJK:
U DIENT ER REKENING
MEE TE HOUDEN DAT
SOMMIGE
WASMIDDELEN MOEILIJK
TE VERWIJDEREN ZIJN. IN
DAT GEVAL RADEN WIJ U
AAN OM EEN
WASBOLLETJE IN DE
TROMMEL TE
GEBRUIKEN.
HUOM !
KÄYTÄ VAIN
NESTEMÄISIÄ AINEITA
HUUHTELUAINEKAUKALOSSA.
OBS!
ANVÄND BARA
FLYTANDE MEDEL I
SKÖLJMEDELSFACKET.
VIKTIG:
I DEN ANDRE SKUFFEN
MÅ DET BARE BRUKES
FLYTENDE STOFFER.
BELANGRIJK:
HET TWEEDE VAKJE IS
ALLEEN ZIJN ALLEEN
BESTEMD VOOR
VLOEIBARE STOFFEN.
31
DA
FI
SV
NO
NL
KAPITEL 8
KAPPALE 8
AVSNITT 8
KAPITTEL 8
HOOFDSTUK 8
VALG AF
PROGRAM
OHJELMAN
VALINTA
VAL AV PROGRAM
VALG
KIEZEN VAN HET
PROGRAMMA
Til at behandle de forskellige
tekstiltyper, og forskellige
tilsmudsningsgrader, har
denne maskine 3 forskellige
program-områder. (se
programoversigt).
Pesukoneessaon kolme
erilaista ohjelmaryhmää ,
jolloin kullekkin tektiilityypille
voidaan valita paras
mahdollinen pesuohjelma.
Ohjelmaryhmissä on
erilainen käyntirytmi,
pesulämpötila ,
ohjelmankulku ja - kesto.
För att klara av olika grader
av nedsmutsning och olika
typer av textilier finns det tre
grupper av tvättprogram
med varierande tvättrytm,
temperatur och tvättid.
For å kunne behandle
forskjellige typer tekstiler og
forskjellige typer smuss best
mulig, har denne
vaskemaskinen 3 forskjellige
programvalg for
vaskeprogram, temperatur
og varighet (se tabell over
vaskeprogrammer).
Voor de verschillende
soorten weefsels en
afhankelijk van de graad
van vervuiling van het
wasgoed heeft de
wasautomaat 3
verschillende hoofdgroepen:
(zie het overzicht van de
wasprogramma’s).
1 normal vask - kogevask normale tekstiler
Dette program er udviklet
for at give de bedste
vaskeresultater. Skyl og
mellemcentrifuge sikrer
perfekt skylning, der effektivt
fjerner alle sæberester. Trinvis
afkølning af vandet sikrer at
tøjet ikke krøller. En
afsluttende kraftig
centrifugering sikrer en lille
restfugtighed.
1 Valko- ja kirjopyykki
1. Vit- och kulörtvätt
1 Solide stoffer
1 Sterke weefsels
Tehokkain pesuohjelma.
Pesuvaiheen jälkeen
huuhtelut. Jokaisen
huuhtelun jälkeen välilinkous
, jolloin pyykki huuhtoutuu
mahdollisimman
tehokkaasti. Pesuveden
hidas jäähdytys estää
rypistymistä. Pitkä
loppulinkous poistaa veden
tehokkaasti.
Programmen är avsedda att
ge optimal tvätteffekt.
Sköljningar med
mellancentrifugering ger
bästa sköljresultat.
Den gradvisa sänkningen av
vattnets temperatur
förhindrar att tvätten blir
skrynklig. Den effektiva
slutcentrifugeringen
underlättar torkningen.
Programmene gir maksimal
vaskeeffekt og skylling med
mellomsentrifugering gir
optimal skylling av tøyet. En
gradvis reduksjon av
vaskevannets temperatur gir
dessuten maxsimal
beskyttelse mot krølling, og
den avsluttende
sentrifugeringen sikrer best
mulig tørking.
Deze programma’s zijn
bestemd om grondig te
wassen. De verschillende
spoelgangen, die tussendoor
gecentrifugeerd worden,
zorgen dat er perfect
gespoeld wordt. Bij de
laatste centrifugegang
wordt het water optimaal
verwijderd.
2 Gemengde en
synthetische weefsels
32
2 finvask - syntetisk vask
2 Sekoitetekstiilit ja
tekokuidut
2 Bland- och syntetmaterial
2 Blandede og syntetiske
stoffer
Under finvask arbejder
maskinen med skåne
vaskebevægelser, der er
meget nøje afstemt til de
syntetiske stoffer. De tre skyl
med ekstra høj; vandstand,
giver tøjet en meget
skånsom behandling, og et
meget fint vaskeresultat.
Varsinaisessa pesussa tässä
ohjelmaryhmässä oma
käyntirytmi. Kolme huuhtelua
korkeassa vesimäärässä
ovat hellävaraisia ja
takaavat hyvän
huuhtelutuloksen.
Vid för- och huvudtvätten är
resultatet optimalt tack vare
trummans olika
rotationsrytmer. Tre
sköljningar med hög
vattennivå garanterar en
skonsam behandling och ett
effektivt resultat.
Hovedvask gir best resultat
takket være trommelens
reverserende bevegelser.
Skylling med høy vannstand
gir skånsom behandling og
best resultat.
3. Skånevask, uldvask og
håndvask.
3. Hellävarainen-, villa- ja
‘käsin’ pesu
3. Ömtåliga tyger, ylle och
handtvätt
3. Skånevask, ullvask og
håndvask.
Disse programmer anvendes
selvfølgelig til det vasketøj
som kræver særlig
behandling ofte fordi tøjet
ikke kan tåle høje
temperaturer eller
voldsomme
vaskebevægelser.
Følg anvisningen på tøjet.
Uld programmet er
beregnet til ” vaskbart uld i
maskine”
Håndvaske programmet er
til ” vaskbart i hånden ”
Tämä ohjelmaryhmä on
tarkoitettu aroille tekstiileille,
jotka vaativat
erikoiskäsittelyä:
Hellävarainen pesu aroille
tekstiileille.
Villapesu ainoastaan
konepestävälle villapyykille.
‘Käsin’ pesu erittäin
hellävarainen käsittely
pyykille, jotka on tarkoitettu
käsin pestäviksi.
I denna grupp ingår klart
olika program för tvätt av
tyger som fordrar speciell
behandling:
Varsam tvätt används för
ömtåliga tyger.
Ylletvätten används
uteslutande för tyger
betecknade som ”ylle som
tål maskintvätt”.
Handtvätten är avsedd för
varsam behandling av tyger
för vilka tvätt för hand
rekommenderas.
Disse programmene
anvendes selvfølgelig til det
vasketøyet som krever særlig
behandling. Ofte fordi tøyet
ikke tåler høye temperaturer
eller voldsomme
vaskebevegelser.
Følg anvisningen på tøyet.
Ullprogrammet er beregnet
til ” vaskbart ull i maskine”
Håndvaskeprogrammet er
til ” vaskbart i hånden ”
Dankzij een speciale
trommelbeweging en het
hogere waterniveau wordt
er tijdens de hoofdwas en
de spoeling de beste
resultaten behaald. Er wordt
met een laag toerental
gecentrifugeerd om kreuken
te voorkomen.
3. Gevoelige weefsels, wol
en handwas
Deze groep omvat een serie
verschillende programma’s
die ontwikkeld zijn voor
weefsels die een speciale
behandeling nodig hebben.
- Fijne was voor gevoelige
weefsels
- Een wolwasprogramma
speciaal voor wolwas die in
de machine gewassen mag
worden.
- Handwas voor een zachte
behandeling van weefsels
als waren die met de hand
gewassen
33
DA
FI
SV
NO
NL
FORBRUGER
INFORMATION
YLEISOHJEITA
Goda råd
om tvätt
FORBRUKERINFORMASJON.
Gode ide`er til optimal
udnyttelse af energien og
minimal påvirkning af
miljøet.
Ympäristöystävällisyys ja
taloudellisuus
Så här använder du
maskinen miljövänligt och
ekonomiskt
Gode ideer til optimal
utnyttelse og minimal
innvirkning på miljøet.
Udnyttelse af kapaciteten
Ved at fylde maskinen helt,
opnås den bedste udnyttelse
af vand, el og sæbe. Såfremt
man kun fylder maskinen
halvt, vil forbruget af vand, el
og sæbe ikke blive halveret,
men kun nedsat med ca. 20 %.
HUOMIOI PYYKIN
TÄYTTÖMÄÄRÄ
Saavuttaaksesi optimi
energian-, veden-,
pesuaineen ja ajan käytön
suosittelemme käyttämään
maksimi pyykin
täyttömäärää, jolloin säästät
energiaa jopa 50%.
FYLL MASKINEN HELT
Du utnyttjar energi, vatten,
tvättmedel och tid bäst om
du fyller maskinen ända till
maximalt rekommenderad
kapacitet.
Spar upp till 50% energi
genom att tvätta en helt fylld
maskin i stället för två
halvfyllda.
UTNYTTELSE AY KAPASITETEN.
Ved å fylle maskinen helt,
oppnås den beste
utnyttelsen av vann,
elektrisitet, og såpe. Så sant
man kun fyller maskinen
halvt, vil ikke forbruket av
vann, elektrisitet og såpe bli
halvert, men kun redusert
med ca. 20 %.
MAXIMALISEREN VAN DE
LADING
Door de machine te vullen
met de geadviseerde
maximale lading, maakt u
optimaal gebruik van
energie, water, wasmiddel en
tijd.
Door één keer een volle
lading te wassen, in plaats
van twee keer een halve
lading, bespaart u 50%
energie.
Er forvask nødvendigt ?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
uden forvask. Kun
i særlige tilfælde, hvor
vasketøjet er meget snavset
med olie pletter og
lign. vil det være en fordel at
benytte forvasken. Man kan
evt. læggetøjet i blød dagen
før, og laden sæbe gøre
arbejdet.
TARVITSETKO ESIPESUA
Käytä esipesua vain erittäin
likaiselle pyykille. Säästät
pesuainetta, vettä ja aikaa 5 15%, kun et valitse esipesua
normaalilikaiselle pyykille.
BEHÖVS FÖRTVÄTT?
Förtvätt behövs bara för
mycket smutsig tvätt!
SPAR tid, tvättmedel, vatten
och mellan 5 och 15% energi
genom att INTE välja Förtvätt
när tvätten bara är lätt eller
normalt smutsad.
ER FORVASK NØDVENDIG?
Vaskemaskinens programmer
er utviklet til optimal effekt
uten forvask.
Kun i spesielle tilfeller, hvor
vasketøyet er meget skittent
med oljeflekker eller
lignende, vil det være en
fordel å bruke forvask.
IS VOORWASSEN ECHT
NODIG?
U kunt uw kleding
voorwassen wanneer hier
grote, moeilijke vlekken
inzitten.
Door kleding met normale
vlekken te wassen zonder
gebruik te maken van het
voorwasprogramma, kunt u
wasmiddel, tijd, water en 5
tot 15% energie besparen.
Er kogevask nødvendigt ?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
ved lave temperaturer.
Man opnår derfor ikke større
vaskeeffekt ved at benytte
høje temperaturer. Kun i
særlige tilfælde har man
behov for kogevask f.eks. ved
antiseptiske vaske.
KIINNITÄ HUOMIOTA
PESULÄMPÖTILAAN
Esikäsittele likalahrat
tahranpoistoaineella ennen
pesua, jolloin voit käyttää
alempaa lämpötilaa. Säästät
energiaa 50% käyttämällä
60°C: een ohjelmaa.
MÅSTE MAN TVÄTTA VID HÖG
TEMPERATUR?
Vi rekommenderar att du
förbehandlar fläckar med
fläckborttagningsmedel eller
blötlägger plagg med
intorkade fläckar i vatten
innan du tvättar dem. Då
behöver du inte ha så hög
temperatur när du sedan
tvättar.
Spar upp till 50% energi
genom att köra ett program
på 60°C.
ER KOKEVASK NØDVZNDIG?
I dag er langt på vei de fleste
vaskemidler utviklet til
maksimal effekt ved lave
temperaturer. Man oppnår
derfor ikke bedre vaskeeffekt
ved å bruke høye
temperaturer. Kun i spesielle
tilfeller har man behov for
kokevask, for eksempel ved
antiseptisk vask.
IS WASSEN OP EEN HOGE
TEMPERATUUR
NOODZAKELIJK?
Bespaar 50% energie door
vlekken voor te behandelen
met een vlekkenverwijderaar
of uw was voor te laten
weken. Hierdoor kan het
gebruik van warm water
worden verminderd.
34
TIPS VOOR GEBRUIK
Tips voor economisch en
milieuvriendelijk gebruik van
uw wasmachine.
35
DA
SV
NO
KAPITEL 9
KAPPALE 9
AVSNITT 9
KAPITTEL 9
GODE RÅD VEDR.
VASK.
PYYKIN LAJITTELU
SORTERING AV
TVÄTT
PRODUKTET
VIGTIGT:
Af hensyn til en bedre
fordeling af tøjet under
centrifugering, er det en god
ide at iblande mindre
tøjstykker når der vaskes store
stykker tekstiler, sengetøj eller
andre tunge ting. Evt. kan
centrifugering undlades ved
at trykke knappen for udeladelse af centrifugering ind.
Ved uldvask skal det
kontrolleres at tøjet er
mærket uld eller “MASCHINE
WASHABLE”“MASKINVASK”
“TÅLER MASKINVASK”
“VASKBAR I MASKINE”
Lajittele pyykki ennen pesua
värin, materiaalin ja
pesulämpötilan sekä
likaisuuden mukaan.
VIGTIGT:
Se efter symbolerne i
tøjet, og 1æs
fabrikantens vaske
anvisninger. Opdel tøjet
i følgende
hovedgrupper
- Kogevask
- Normal vask
- Kulørt vask
- Fin vask
- Uld vask
Hvidt og kulørt tøj bør
vaskes hver for sig, for at
undgå farveafsmitning.
Det kan anbefales at
kulørt tøj vaskes separat
første gang det vaskes, da
nyt tøj ofte afgiver farve.
Når vasketøjet sorteres, er
det vigtigt at kontrollerer
følgende:
- Kontroller at alle lommer
er tømte
- at der ikke er
metalgendstande på
tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
- Løse stropper/bælter i
sengetøj, kjoler e.t.c.
bindes sammen.
- Lommer er knappet eller
lynet.
- Løbere fra gardiner er
fjernet.
Ved vask af tøj med
meget kraftige pletter, er
det en god ide at lade
tøjet ligge i blød, eller
anvende speciel
pletfjerner, før tøjet vaskes.
36
FI
HUOM !
Painavia, suuria tekstiilejä
kuten päiväpeittoja , huopia
jne. ei tule lingota.
Villavaatteissa, jotka
pestään koneessa tulee olla
merkintä konepesun
kestävä “Superwash”
HUOM !
Pyykkiä lajitellessa
varmistu, että
- vaatteissa ei ole
irtonaisia metalliesineitä
esim. hakaneuloja,
nuppineuloja, kolikoita
- vetoketjut, nepparit
ovat suljettuna , vyöt ja
nauhat solmittuina
- verhojen liu’ut ja
pidikkeet ovat
irrotettuna
- noudatat tekstiilien
pesuohjemerkintöjä
- poistat vaikeat tahrat
erikoisaineella ennen
pesua
- taskut ovat tyhjät
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
VIKTIG:
Ved vasking av tunge
tepper, sengetepper og
andre tunge artikler, bør
sentrifugering ikke brukes.
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
For å kunne maskinvaskes
må ullplagg og andre
artikler i ull være merket
med “ren ny ull”.
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
HOOFDSTUK 9
DE WEEFSELS
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
NL
VIKTIG:
Ved sortering før
vasking, påse at:
- det ikke er noen
metallgjenstander i
vasken (f.eks. smykker,
sikkerhetsnåler, nåler,
mynter osv.).
- eventuelle knapper i
putetrekk knappes
sammen, glidelåser og
hekter lukkes, løse
belter og lange band
på f.eks. morgenkåper
knyttes.
- kroker fjernes fra
gardiner.
- vaskeinstruksene på
plagget blir fulgt.
- eventuelle vanskelige
flekker blir behandlet
ved sorteringen før
vaskingen. Bruk bare
flekkfjerningsmidler som
er anbefalt i merkingen.
BELANGRIJK:
Als er zware kleden,
bedspreien andere zware
artikelen worden gewassen is
het aan te bevelen om niet
te centrifugeren.
Om wollen kledingstukken
en andere wollen artikelen
met de machine te kunnen
wassen moeten zij een
“Zuiver Scheerwol” etiket
dragen met de vermelding
“Krimpvrij” of “wasbaar in de
machine”
BELANGRIJK:
Bij het uitzoeken van
het wasgoed moet u er
op letten:
- dat er geen metalen
voorwerpen aan of in
het wasgoed zitten
(zoals broches,
veiligheidsspelden,
pennen, munten, etc.);
- dat kussenovertrekken
zijn dichtgeknoopt,
ritssluitingen en haken
dicht zijn, losse ceintuurs
en lange koorden aan
bad-of ochtendjassen
zijn vastgeknoopt;
- dat haken uit de
gordijnen zijn
verwijderd;
- wat er op het etiket van
het kledingstuk staat;
- dat bij het sorteren van
het wasgoed
hardnekkige vlekken
verwijderd moeten
worden met een
speciaal
reinigingsmiddel of met
zeep voordat het
wasgoed wordt
ingeladen.
37
DA
KAPITEL 10
TEKSTIL ART
BOMULD
PROGRAM OVERSIGT
EKSEMPLER PÅ TØJ
OG SMUDSGRAD
Hvid vask med forvask
FYLDNING
MAX
kg
1)
Bomuld Linned
Bomuld, Blandet,
Kraftigt
Bomuld, Blandet
Hvid vask
Kulørt vask farveægte
*)
Kulørt vask ikke farveægte
Bomuld
Skylning
Bomuld, Linned
TEMPERATUR
INDSTILLING
FYLDNING I
SÆBESKUFFE
3,5
1
Op til
90°
●
●
3,5
2
Op til
90°
●
●
3,5
3
Op til
60°
●
●
3,5
4
Op til
40°
●
●
-
●
Sidste skylning
-
-
●
Lang centrifugering
-
-
*)
Nylon, Perlon, Blandet,
Bomuld
Blandet
2
5
Bomuld
Blandet, Syntetisk
Kulørt vask farveægte
2
6
Nylon, Dralon, Trevira
Kulørt vask ikke farveægte
2
7
Sart, Blandet, Syntetisk
Skylning
Op til
60°
Op til
50°
Op til
40°
●
●
●
●
●
●
-
●
Sidste skylning
-
-
●
Kort centrifugering
-
-
Skånevask
1,5
8
Op til
40°
1
9
Håndvask
1
10
Op til
40°
Op til
30°
Syntetisk, Dralon acryl,
Trevira
Skylning
-
-
Blandet, Sart,
Syntetisk, ULD
Sidste skylning
-
-
Kort centrifugering
-
-
32 min hurtig vask
2
Blegning
3,5
-
Udpumpning
-
-
ULD vask
Uld
SPECIALPROGRAMMER
For tøj der ikke skal
centrifugeres
*)
RAPID
32’
1) Hvis der ønskes vask med forvask, kom da sæben direkte i
tromlen.
*) Programmer efter CENELEC EN 60456.
Vaskemaskinen er udstyret med en trinløs termostat der frit kan
indstilles på alle temperaturer. Ofte kan man vælge en lavere
temperatur en man normalt gør og få samme resultat. Herved
spares på energien.
32 minutters lynvask
Programmet “32 minutters lynvask” gør det muligt at gennemføre et
komplet vaskeprogram på ca. 30 minutter med en vasketøjsmængde på
op til 2 kg og med en temperatur på op til 50°C. Vasketemperaturen kan
reduceres ved hjælp af knappen “I”.
Når De vælger programmet “32 minutters lynvask” anbefaler vi, at De
kun bruger 20 % af det af vaskepulver fabrikanten anviste.
Vaskepulveret skal placeres direkte i maskinen.
-
FINVASK
Vigtige noter:
Hvis der er tale om usœdvanligt snavset Tøj, anbefales det kun at
fylde maskinen med 3 kg.
❙
-
SYNTETISKE STOFFER
38
PROGRAM
NR
●
●
●
●
●
●
Hvis vasketøjet er meget snavset og ikke tåler grov vask, vil det ofte
være nødvendigt at udføre en forvask inden man vælger den egentlige
hovedvask. Dette kan gøres ved at vælge det hurtige 32 minutter
vaskeprogram som forvask ( HUSK at vaskepulveret skal placeres
direkte i maskinen). Normal forvask er kun en mulighed på de grove
programmer.
●
●
Op til
50°
39
FI
KAPPALE 10
TEKSTIILITYYPPI
OHJELMATAULUKKO
LIKAISUUSASTE OHJELMAVAIHE
TÄYTTÖMÄÄRÄ
MAX
kg
OHJEL- LÄMPÖTILA
MAN°C
VALITSIN
MAX
1)
PUUVILLA
Valkopyykki + esipesu
Kaikki yllämainitut
Jos kyseessä on erittäin likainen pyykki, suositeltava täyttömäärä on 3 kg.
Maks
90°
●
●
Maks
90°
●
●
3
Maks
60°
●
●
4
Maks
40°
●
●
1
3,5
2
3,5
Kirjopyykki, arat värit
3,5
Huuhtelut
-
-
●
Viimeinen huuhtelu
-
-
●
Tehokas linkous
-
-
2
5
Maks
60°
Tekokuidut, kestävät värit
2
6
Tekokuidut, arat värit
2
7
Valkopyykki
Kirjopyykki kestävät värit
*)
Huom!
❙
3,5
Puuvilla, Pellava,
Puuvilla, Pellava,
Kestävät sekoitteet
PESUAINEKOTELO
1) Käytettäessä esipesua (ohjelma 1) pesuaine annostellaan suoraan
rumpuun.
* EN 60456 mukainen ohjelma
Lämpötilanvalitsimella voidaan vähentää pesulämpötilaa. Esimerkiksi
puuvillapesu voidaan suorittaa kylmäpesuna.
32 minuutin pikaohjelma
Pikaohjelma on tarkoitettu 2 kg: n pyykkimäärälle ja korkeintaan 50°C:
een pesuohjelmalle, jolloin pesu tapahtuu noin puolessa tunnissa.
Pesuohjelman lämpötilaa voidaan säätää valitsimesta I.
Käyttäessäsi “32 minuutin pikaohjelmaa”, suosittelemme käytettävän
pesuainetta ainoastaan n. 20% pakkauksessa mainitusta määrästä.
Huom. Pesuaine on annosteltava suoraan rumpuun.
TEKOKUIDUT
Polyamidi, Polyesteri,
Puuvillasekoitteet
Sekoitetekstiilit
*)
Huuhtelut
Kaikki yllämainitut
HIENOPESU
Villa
Akryyli, Asetaatti mm.
Kaikki yllämainitut
ERIKOISOHJELMAT
Pyykille, jota ei lingota
40
Maks
50°
Maks
40°
●
●
●
●
Erittäin likaiset sekoitetekstiilit, tekokuidut ja arat tekstiilit voidaan esipestä
käyttämällä 32 minuutin pikapesua ennen kuin valitaan varsinainen
pesuohjelma (pesuaine laitetaan suoraan rumpuun).
●
●
Hanki paras mahdollinen pesutulos uudella Candy pesukoneellasi
-
-
●
Viimeinen huuhtelu
-
-
●
Hellävarainen linkous
-
-
Hienopesu
1,5
8
Maks
40°
1
9
Käsinpesu
1
10
Maks
40°
Maks
30°
Huuhtelut
-
-
●
Viimeinen huuhtelu
-
-
●
Hellävarainen linkous
-
-
32 min pikaohjelma
2
Valkaisu
3,5
-
Vain veden poisto
-
-
Villa
*)
RAPID
32’
●
●
●
●
●
●
Varmistaaksesi parhaan mahdollisen pesutuloksen uudella Candy
pesukoneellasi on tärkeää, että käytät oikeaa pesuainetta
jokapäiväisessä pyykinpesussasi. Markkinoilla on paljon erilaisia
pesuaineita ja joskus oikean pesuaineen valitseminen saattaa olla
vaikeaa.
Me Candylla testaamme säännöllisesti erilaisia pesuaineita
saadaksemme selville, millä pesuaineella saadaan aikaan paras pesutulos
pesukoneissamme. Me olemme löytäneet vain yhden pesuaineen, mikä
vastaa meidän korkeita standardejamme. Se poistaa tehokkaasti monia
erilaisia tahroja samalla antaen korkeatasoisen suojan kankaille. Tämän
vuoksi Candy on antanut virallisen suosituksensa Ariel: lle.
Maks
50°
41
SV
AVSNITT 10
TEXTILTYP
PROGRAM TABELL
NEDSMUTSNINGSGRAD
TVÄTTMÄNGD
MAX
kg
PROGRAMVÄLJARE
1)
BOMULL
TEMPERATUR
MAX
°C
TVÄTTMEDELSFACK
Vid verkligt hårt smutsad tvätt bör maskinen endast fyllas med 3 kg.
❙
Bomull, Linne
Vittvätt med förtvätt
3,5
1
Max.
90°
Tåligt blandmaterial
Bomull
Vittvätt
3,5
2
Max.
90°
●
●
3,5
3
Max.
60°
●
●
Kulortvätt inte färgäkta
3,5
4
Max.
40°
●
●
Sköljningar
-
-
●
Sista sköljning
-
-
●
Lång centrifugering
-
-
Kulörtvätt färgäkta
Alla ovannämnda
SYNTETMATERIAL
Blandat material
Plyamid, Polyester,
Bomull, Blandat
Alla ovannämnda
FINTVÄTT
Ylle
*)
*)
Max.
60°
●
1) Vid användning av förtvätt (program 1) doseras tvättmedlet direkt i
trumman.
* Program enligt EN 60456.
Knappen för valbar temperatur möjliggör sänkning av
tvättemperaturen. Till exempel i ett intensivprogram för bomullstyg kan
tvätten ske i kallt vatten helt enkelt genom att föra väljaren till
kransymbolen.
32 minuters snabbprogram
Snabbprogrammet på 32 minuter utför hela tvättförloppet på ca 30
minuter, förutsatt att tvättgodset väger högst 2 kg och temperaturen är
högst 50°C.
Du kan sänka tvättemperaturen genom att använda temperaturväljaren I.
Då du väljer “32 minuters snabbprogram” rekommenderar vi att endast
ca. 20% av tvättmedelmängden används som nämns på förpackningen.
Tvättmedlet måste läggas i direkt i trumman.
5
Kulörtvätt färgäkta
2
6
Kulortvätt inte färgäkta
2
7
Sköljningar
-
-
●
Få bästa resultat från din nya Candy maskin
Sista sköljning
-
-
●
Kort centrifugering
-
-
För att se till att du får bästa tvättresultat med din nya Candy maskin är
det viktigt att du använder rätt tvättmedel till din vardagstvätt. Det finns
en mängd olika tvättmedel ute på marknaden och att välja tvättmedel
kan ibland vara förvillande.
Skontvätt
1,5
●
●
●
●
●
●
På Candy testar vi regelbundet många olika typer av tvättmedel för att
utvärdera vilket som ger det bästa tvättresultatet i våra maskiner. Vi kom
fram till att bara ett märke lever upp till vår höga standard och ger
utmärkt tvättresultat över ett brett urval av fläckar samtidigt som det ger
en hög nivå av klädvård. Detta är anledningen till att Candy har gett
Ariel sitt officiella bevis på erkännande.
Ylle
*)
Max.
50°
Max.
40°
8
Max.
40°
1
9
1
10
Max.
40°
Max.
30°
Acryl, Acetat etc.
Sköljningar
-
-
Alla ovannämnda
Sista sköljning
-
-
Kort centrifugering
-
-
Tvätt som ej
centrifugeras
●
2
Handtvätt
SPECIALPROGRAM
OBS!:
32 min snabbtvätt
2
RAPID
32’
●
●
●
●
●
●
För blandad tvätt som består av syntetfiber och mycket ömtåliga tyger
som är svårt nedsmutsade kan man välja en förtvätt med hjälp av det
snabba 32 minuters programmet (NOTERA att tvättmedlet måste läggas i
direkt i trumman) innan man väljer huvudtvättprogrammet.
●
●
Max.
50°
Blekning
3,5
-
Utpumpning av vatten
-
FÖR DIN NYA TVÄTTMASKIN
42
43
NO
KAPITTEL 10
STOFF
TABEL OVER VASKEPROGRAMMER
PROGRAM FOR
MAKS.
VEKT
kg
VELG
PROG.
VELG
TEMP.
°C
BRUK AV
VASKEMIDDEL
Ved svært skittent undertøy bør man ikke ha i mer enn maks.
3 kg.
❙
BOMULL
Bomull, lin
Bomull, blandet
motstandsdyktighet
Bomull, blandet
Bomull
Bomull, lin
SYNTETISKE STOFFER
(nylon, perlon), blandet
bomull
1)
3,5
1
Opp till
90°
●
●
3,5
2
Opp till
90°
●
●
3,5
3
Opp till
60°
●
●
Kulørt vask ikke fargeekte
3,5
4
Opp till
40°
●
●
Skylling
-
-
●
Siste skylling
-
-
●
Lang sentrifugering
-
-
Hvit vask med forvask
Hvit vask
Kulørt vask fargeegte
Blandet
*)
*)
2
5
Opp till
60°
Opp till
50°
Opp till
40°
Bomull, blandete og
syntetiske stoffer
Kulørt vask fargeekte
2
6
Syntetiske stoffer
(nylon, dralon, trevira)
Kulørt vask ikke fargeekte
2
7
Blandete, ømtålige
syntetiske stoffer
Skylling
●
●
●
●
●
-
●
-
-
●
Kort sentrifugering
-
-
FINVASK
Skånevask
1,5
8
Ull
Syntetiske stoffer
(dralon, akryl, trevira)
Opp till
40°
Ull
1
9
1
10
Opp till
40°
Opp till
30°
Håndvask
*)
Skylling
-
-
Blandete, ømtålige
syntetiske stoffer,
Ull
Siste skylling
-
-
Kort sentrifugering
-
-
SPECIALPROGRAMMER
32 min hurtig vask
2
Blekning
3,5
-
Bare utpumping av vann
-
-
Stoffer som ikke skal
sentrifugeres
44
●
-
Siste skylling
RAPID
32’
Merk
●
●
●
●
●
●
1) Hvis du velger forvask, plasserer du vaskemiddelet direkte i
trommelen.
*) Program ifølge EN 60456
Vaskemaskinen er utstyrt med en trinnløs termostat som kan
innstilles fritt på alle temperaturer. Ofte kan man velge en
lavere temperatur enn man normalt gjør og få det samme
resultat. Herved sparer man på energien.
32 minutters lynvask
Programmet “32 minutters lynvask” gjør det mulig å
gjennomføre et komplett vaskeprogram på ca. 30 minutter
med en maksimal vasketøymengde på opptil 2 kg og på
temperaturer på opptil 50°C.
Vasketemperaturen kan reduseres ved hjelp av knappen “I”.
Når De velger programmet “32 minutters lynvask”, anbefaler
vi at De kun bruker 20% av den mengde vaskepulver
fabrikanten foreslår.
Vaskepulveret skal lagges direkte inn i vasketromlen.
Hvis vasketøjet er veldig skittent og ikke tåler grov vask, vil
det ofte være nødvendig å utføre en forvask før man velger
den egentlige hovedvasken. Dette kan gjøres ved å velge
det hurtige 32 minutters vaskeprogram som forvask (Husk å
legge vaskepulvret direkte inn i vasketromlen). Normal
forvask er kun en mulighet på de grove programmene.
●
●
Opp till
50°
45
NL
HOOFDSTUK 10
MATERIAAL
OVERZICHT VAN PROGRAMMA’S
PROGRAMMA
KEUZE
TEMPERATUUR
KEUZE
°C
1
Tot
90°
3,5
2
Tot
90°
●
●
3,5
3
Tot
60°
●
●
Bonte was
3,5
4
Tot
40°
●
●
Spoelen
-
-
Laatste spoeling
-
-
Lang centrifugeren
-
-
2
Tot
60°
●
Tot
50°
Tot
40°
●
●
●
●
PROGRAMMA VOOR
1)
STERKE WEEFSELS
Katoen, linnen, jute
MAXIMALE
BELADING
kg
Witgoed en voorwas
3,5
WASMIDDELBAKJE
Enkele belangrijke opmerkingen:
Bij sterk vervuild wasgoed wordt een belading van 3 kg aanbevolen.
❙
●
●
1) Als u een programma kiest met voorwas dan kunt u het poeder
rechtstreeks in de trommel doen.
* Programma volgens CENELEC EN 60456.
Katoen, linnen,
kleurecht bontgoed
gemengde weefsels
Kookwas
Katoen
Gemengde weefsels
Bonte was kleurecht
Katoen
Katoen, linnen
SYNTHETISCH
Witgoed, kleurecht bontgoed
Gemengde weefsels van
katoen en synthetisch
Synthetisch (nylon),
Gemengde weefsels
Gemengde, fijne,
synthetische weefsels
*)
*)
Gemengde weefsels
5
Bonte was
2
6
Acryl
2
7
Spoelen
2
Laatste spoeling
Kort centrifugeren
DELICAAT
Fijne was
Wol
Synthetische weefsels
(dralon, acryl)
Wolwas dat in de machine
gewassen kan worden
Handwas
(*
Wanneer u het “32 minuten programma” kies, wordt u aangeraden om
slecht 20% van de aanbevolen hoeveelheid zeep te gebruiken.
●
Het wasmiddel moet gelijk in de trommel worden geplaatst.
Voor gemengde, synthetische en zeer fijne weefsels die sterk vervuild
zijn kunt u het 32 minuten programma gebruiken als voorwascyclus. Het
wasmiddel moet gelijk in de trommel worden geplaatst. Daarna kunt u
het hoofdprogramma selecteren.
●
Zo krijgt u de beste resultaten met uw nieuwe Candy wasmachine
-
-
●
-
-
Om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten behaalt met uw nieuwe
Candy wasmachine, is het belangrijk dat u het juiste wasmiddel gebruikt
voor uw dagelijkse was. Er zijn veel wasmiddelen op het schap in de
supermarkt en een juiste keuze maken uit het uitgebreide assortiment
kan vaak verwarrend zijn.
1,5
8
1
9
1
10
Spoelen
-
Laatste spoeling
-
Tot
40°
Tot
40°
Tot
30°
-
Kort centrifugeren
SPECIAAL
Snel cyclus
2
Bleken
3,5
-
Afpompen
-
-
46
●
32 minuten programma
Het 32 minuten programma zorgt voor een complete wascyclus in
ongeveer 30 minuten bij een maximale lading van 2 kg en een
temperatuur tot aan 50°C.
De wastemperatuur kan verlaagd worden door middel van de knop
“Instellen temperatuur was programma”.
-
Gevoelige,
gemengde/synthetische
weefsels
Wasgoed dat niet
gecentrifugeerd
wordt
●
De knop “Instellen temperatuur was programma” maakt het mogelijk
om de temperatuur van een bepaald programma naar beneden in te
stellen, indien nodig. U kunt geen hogere temperatuur instellen dan het
maximum, aangegeven bij het programma in de programmatabel.
●
●
●
●
●
●
Bij Candy testen wij regelmatig verschillende soorten wasmiddelen om
te bepalen welke de beste wasresultaten geven in onze wasmachines.
Wij vonden maar een wasmiddel dat voldeed aan onze scherpe eisen
en dat over een grote reeks verschillende vlekken uitstekend schoon
wast en bovendien zorgt voor het behoud van de stoffen. Daarom
kreeg Ariel het officiële Candy keurmerk.
●
●
-
RAPID
32’
Tot
50°
VOOR UW NIEUWE WASMACHINE
47
DA
FI
SV
NO
KAPITEL 11
KAPPALE 11
AVSNITT 11
KAPITTEL 11
SÅDAN BRUGES
MASKINEN
PESU
TVÄTT
VASKING
MÄÄRÄAUTOMATIIKKA
VARIERANDE
TVÄTTMÄNGDER
VARIABEL KAPASlTET
Tämä pesukone säätää
vesimäärän automaattisesti
pyykin määrän ja laadun
mukaan. Tällöin pesu kuluttaa
energiaa aina
mahdollisimman säästävästi.
Vähentynyt vesimäärä
lyhentää myös pesuaikaa.
Tvättmaskinen reglerar
automatiskt vattennivån
efter tvättmängd och
tvättyp. Detta spar både
energi och tid, eftersom en
liten mängd vatten förkortar
tvättiden.
Denne vaskemaskinen
tilpasser automatisk
vannmengden til hva og
hvordan det skal vaskes. På
denne måten er det også
mulig å få en “personlig” og
energisparende vasking.
Systemet gir redusert
vannforbruk og en fornuftig
reduksjon i vasketiden.
VARIABEL KAPACITET
Denne vaskemaskine justerer
selv vand niveau, i henhold til
tekstil art, og mængde.
Dette system betyder en
reduktion af vand og
energiforbrug, selv om
maskinen ikke er fyldt helt op.
Hvis en vask består af meget
snavset bomuld bør særligt
snavsede pletter
forbehandles.
Hvis kun en del af tøjet har
pletter der kræver behandling
med specielle blegemidler,
kan dette gøres i maskinen.
Kom blegemidlet i
sæbeskuffen og stil
programvælgeren på det
specielle program “FORVASK
PLETRENSNING”
Når maskinen er færdig, kan
det resterende tøj fyldes i
maskinen. Fortsæt den
normale vask på et passende
program.
Sammensæt ikke en vask
udelukkende med meget
sugende tekstiler. (frotté
e.c.t.), da disse stoffer suger
meget vand, og derfor bliver
meget tunge.
Maskinens kapacitet for en
normal vask er 3,5 kg. På
finvask anbefales det ikke at
komme mere end 2 kg i
maskinen.
Maskinvaskbar Uld anbefales
det kun at komme 1 kg i
maskinen.
48
Pesua edeltävä tahranpoisto
Oletetaan, että pestävä
pyykki on erittäin likaista
puuvillaa. Tahroille voidaan
hieroa sopivaa
pyykinpesuainetta tai
tahranpoistoainetta ennen
pesua.
Jos vain osa pyykistä vaatii
käsittelyä nestemäisellä
valkaisuaineella, voit käyttää
pesua edeltävää
tahranpoisto-ohjelmaa.
Kaada valkaisuaine
huuhtelvainekaukaloon ja
käännä ohjelmanvalitsin
tahranpoisto/
valkaisuohjelman
. Kun
tämä ohjelma on loppunut,
lisää muu pyykki ja jatka
normaalilla ohjelmalla.
Vältä pesukoneen täyttämistä
pelkästään isoilla, paljon vettä
imevillä tekstiileillä (esim. isot
froteepyyhkeet) , koska niiden
tasapainottuminen rummussa
erityisesti linkousvaiheessa on
huono.
Sekoita samaan koneeelliseen
myös pieniä ja kevyitä
tekstiilejä. Suositeltavat maksimi
täyttömäärät :
-valko-kirjopyykki 3,5 kg
-sekoitetekstiilit ja tekokuidut 2 kg
-hienopyykki ja villa 1 kg
Erittäin aroille vaatteille (esim.
sukkahousut) suosittelemme
pesupussin käyttöä.
OK
Fläckborttagning före
tvätten.
Om plaggen som skall
tvättas t ex består av hårt
smutsad bomull kan
fläckarna gnidas in med ett
lämpligt tvättmedel eller
fläckborttagningsmedel före
tvätten.
Om bara en del av tvätten
har fläckar gom kräver
behandling med
blekningsmedel, kan du
använda förtvätt med
fläckborttagning. Fyll på
blekningsmedel i
sköljmedelsfacket
och
vrid programväljaren till
separat blekning. Lägg in
resten av tvätten efter
avslutat program.
Undvik att fylla maskinen
med enbart stora textilier,
som suger upp mycket
vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom
de inte fõrdelar sig jämnt i
trumman speciellt vid
centrifugering, utan blanda
gärna stõrre och mindre
plagg.
Rekommenderade max
tvättmängder:
-vit-kulõrtvätt 3,5 kg
-bland- och syntetmaterial 2 kg
-fintvätt och ylle 1 kg
Fõr mycket ömliga plagg
( t ex strumpbyxor)
rekommenderas användning
av tvättpåse.
La oss for eksempelets skyld
anta at du skal vaske SVÆRT
SKITTENT BOMULLSTØY
(hardnakkede flekker bør
først behandles med
flekkfjerner). Hvis det bare er
noen få av plaggene som
har flekker som må
forbehandles med flytende
blekemiddel, kan dette
gjøres i vaskemaskinen. Tøm
blekemiddelet oppi den
spesielle skuffen for dette og
sett programvelgeren (L) på
spesialprogrammet “Forvask
med bleking” .
Når dette programmet er
ferdig, legger du i resten av
tøyet som skal vaskes og
fortsetter med normal vask
på det mest egnede
programmet. Du bør ikke
vaske en hel maskin full av
frottéstoff, da dette trekker til
seg mye vann og blir svært
tungt.
Maksimal belastning med
solide stoffer er 3,5 kg. Ved
vasking av ømtålige stoffer
bør man ikke overstige 2 kg
(1 kg ved maskinvaskbar ull)
for å unngå at det danner
seg skrukker som kan være
vanskelige å få ut. Ved
spesielt ømtålige stoffer er
det en fordel å bruke et
vaskenett.
NL
HOOFDSTUK 11
HET WASSEN
VARIABELE CAPACITEIT
Deze wasautomaat regelt
automatisch het waterniveau
afhankelijk van het soort en de
hoeveelheid wasgoed.Vanuit
het oogpunt van
energiebesparing is het op deze
manier mogelijk om ‘persoonlijk’
te wassen.
Dit systeem geeft een
vermindering van het
energieverbruik en een
merkbare vermindering van de
wastijd.
Stel dat het wasgoed bestaat uit
ZWAAR VERVUILD KATOEN
(hardnekkige vlekken dienen
verwijderd te worden met een
speciaal middel). Als slechts
weinig artikelen vlekken hebben
die behandeling met een
vloeibaar bleekmiddel vereisen,
kan de voorbehandeling van
vlekken in de machine worden
uitgevoerd.
Giet het bleekmiddel in het
speciaal daartoe bestemde
vakje en zet de knop (L) op het
speciale programma voor
“VOORWAS VLEKKEN
VERWIJDEREN” cl .
Als dit programma is afgewerkt
voeg dan de rest van het
wasgoed toe en ga door met
een normale wasgang met het
wasprogramma dat daar het
meest geschikt voor is.
Het is aan te bevelen om het
wasgoed niet geheel te laten
bestaan uit badstoffen of
andere stoffen die veel water
opnemen en te zwaar worden.
Voor sterke weefsels is de
maximale lading 3,5 kg, terwijl bij
gevoelige weefsels het aan te
bevelen is niet meer dan 2 kg te
wassen (1 kg, als het gaat om
machinewasbare artikelen van
zuiver scheerwol). Dit voorkomt
kreuken die moeilijk weg te
strijken zijn. Doe uitzonderlijk
gevoelige weefsels in een net.
49
DA
FI
SV
EKSEMPEL PÅ EN KOGEVASK:
En komplet oversigt over
vaskeprogrammer med
anbefalede tekstilarter er
vist i program oversigten.
ESIMERKKI:
Käytä apunasi
pesuohjelmataulukkoa, jossa
on ohjeita sopivan
pesuohjelman ja lämpötilan
valinnasta, täyttömäärästä,
pesuaineiden annostuksesta ja
muista tärkeistä pesuun
liittyvistä asioista.
EXEMPEL:
Använd tabellen med
tvättprogram, som innehåller
anvisningar för val av rätt
tvättprogram, temperatur,
tvättmängd, dosering av
tvättmedel och andra viktiga
frågor som sammanhänger
med tvätten.
Exempel på tvätt av smutsig
vittvätt.
Esimerkki likaisen valkopyykin
pesusta.
● Kontroller at tøjets
vaskeanvisning har symbolet
60° C.
● Tarkista tekstiilien
pesuohjemerkinnöistä, että
niissä on pesumerkintä 60 °C.
● Åben lågen ved at trykke
på knap (B).
● Avaa täyttöluukku
painamalla
luukunaukaisukytkintä (B).
● Fyld maskinen med max
3,5 kg tørt tøj.
● Laita max 3,5 kg pyykkiä
rumpuun.
● Luk lågen.
● Sulje luukku.
VIGTIGT:
NAR PROGRAMMET
VÆLGES SKAL DET
SIKRES AT TÆND/SLUK
KNAPPEN IKKE ER
TRYKKET IND.
50
HUOM !
ENNEN OHJELMAN
VALINTAA TARKISTA, ETTEI
KÄYNNISTYSKYTKIN OLE
ALASPAINETTUNA.
Vælg program 2:
Vælg programmet ved at
dreje programvælgeren (L)
med uret, indtil tallet 2 står
lige under symbolet.
Valitse ohjelma 2: kierrä
ohjelmanvalitsinta (L)
myötäpäivään , kunnes
numero 2 on nuolen kohdalla.
● Drej termostatknappen (I)
til 60.
● Kierrä lämpötilanvalitsin 60
asteen kohdalle.
● Åben sæbeskuffen (A).
● Avaa pesuainekotelo
vetämällä.
60° C
3,5 kg MAX
NO
NL
EKSEMPEL
Tabellen over
vaskeprogrammer viser
Candys anbefalinger. Her er
et eksempel:
VOORBEELD:
Candy laat hieronder zien hoe
u moet handelen als u
programma 2 kiest.
● Merkingen på plagget
viser 60°C.
● De etiketten aan de
artikelen moeten een 60° C
teken hebben.
● Åpn døren ved å trykke
på knappen (B).
● Open de vuldeur door op
toets (B) te drukken.
● Lägg in max 3,5 kg i
maskinen.
● Legg maks. 3,5 kg tørt tøy i
maskinen.
● Laad maximaal 3,5 kilo
droog wasgoed in de trommel.
● Stäng luckan.
● Lukk døren.
● Doe de vuldeur dicht.
● Kontrollera
tvättmärkningarna (60°C).
● Öppna luckan genom tryck
på lucköppningsknappen B.
OBS!
KONTROLLERA ATT
START/STOPP-KNAPPEN
INTE ÄR INTRYCKT, INNAN
DU VÄLJER PROGRAM
VIKTIG:
SE ETTER AT MASKINEN
ER SLÅTT AV FØR DU
STILLER INN PROGRAM.
BELANGRIJK:
BIJ HET INSTELLEN VAN
HET PROGRAMMA MOET
DE “AAN/UIT” KNOP NIET
OP “AAN” STAAN.
Välj program 2: vrid
programväljaren (L) medurs,
tills pilen pekar på nummer 2.
Velgprogram 2:
Velg programmet ved å
dreie knappen (L) MED
URVISERNE til programtallet
stemmer overens med
symbolet.
Kies programma 2: Stel het
programma in door knop (L)
MET DE KLOK MEE TE DRAAIEN
en laat het nummer van het
programma overeenkomen
met het teken.
● Vrid temperaturväljaren (I)
till 60 grader.
● Sett
temperaturinnstillingen (I) på
maks. 60.
● Draai de temperatuurknop
(I) op 60° C maximaal.
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren (A).
● Åpn beholderen for
vaskemiddel.
● Trek de wasmiddellade
open.
51
DA
FI
SV
● Kom ca. 60 g sæbemiddel
i rum I til klarvask.
● Annostele varsinaisen
pesun pesuaine kaukaloon I
Tarkista annostus
pesuainepakkauksesta;
tiivistepesujauhetta
annostellaan n. 1/2 dl ja
perinteistä n. 1 dl.
● Fyll tvättmedel för
huvudtvätten i fack I. Betr.
doseringen se
tvättmedelsförpackningen;
för tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1 dl, för
traditionella tvättmedel ca
2 dl.
● Hell 60 g vaskemiddel i
den Første skuffen I.
● Doe 60 gram in het eerste
bakje I.
● Kom ca. 5 cl skyllemiddel i
.
rum
● Annostele tarvittaessa n.
1/2 dl tai pakkauksen
ohjeen mukainen määrä
huuhteluainetta tai muuta
viimeistysainetta kaukaloon
.
● Fyll vid behov ca 1/2 dl
eller rekommenderad
mängd sköljmedel eller
något annat medel för
efterbehandling i facket för
sköljmedel
.
● Hell 50 cm3 av det
ønskede tilsetningsstoffet i
● Doe 50 cc van het
gewenste
● Luk sæbeskuffen
● Sulje pesuainekotelo (A).
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
✿
✿
NL
✿
skuffen
for
tilsetningsstoffer.
toevoegmiddel in het
toevoegvakje.
● Stäng
tvättmedelsbehållaren (A).
● Lukk beholderen for
vaskemiddel (A).
● Sluit de wasmiddellade (A)
● Avaa vesihana.
● Öppna kranen.
● Se etter at vanntilførselen
er skrudd på.
● Controleer of de
watertoevoerkraan open
staat.
● Kontroller at afløbs slangen
ikke er knækket.
● Tarkista, että poistoletku
on paikallaan.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
● Se også etter at
utløpsrøret er på plass.
● En of de afvoerslang goed
is aangesloten.
● Tryk TÆND/SLUK ( C )
knappen ind. Maskinen
begynde at udføre vasken.
● Paina käynnistyskytkin (C)
alas. Pesu etenee valitun
ohjelman mukaisesti.
● Tryck in Start/Stoppknappen (C). Maskinen utför
det valda programmet.
● Trykk på knappen “PÅ”
(C). Vaskemaskinen vil gå
gjennom det innstilte
programmet.
● Druk de “AAN” toets
(C) in.
● Ved program slut tryk da
TÆND/SLUK (C) knappen ud.
● Pesuohjelman päätyttyä
palauta käynnistyskytkin (C)
takaisin yläasentoon.
● Tryck på Start/Stoppknappen efter avslutat
tvättprogram.
● Når programmet er over,
slår du av maskinen.
● Åben lågen ved at trykke
på knap (B).
● Avaa luukku ja poista
pyykki.
● Öppna luckan och ta ut
tvätten.
● Ta ut døren og ta ut de
vaskede plaggene.
✿
FOR ALLE TYPEP AF VASK
- SE I PROGRAM
OVERSIGTEN, OG
FØLG OVERSIGTENS
ANVISNINGER.
52
NO
KÄYTÄ APUNASI
PESUOHJELMATAULUKKOA JA NOUDATA
AINA E.O JÄRJESTYSTÄ.
✿
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
SE ETTER I
PROGRAMTABELLEN
VED ALLE TYPER VASK,
OG GÅ FRAM I DEN
REKKEFØLGEN SOM ER
NEVNT OVENFOR.
● De wasmachine voert het
ingestelde programma uit.
● Als het programma is
afgewerkt drukt u’op de
Aan/Uit toets (C).
● Open de vuldeur en haal
het gewassen wasgoed er
uit.
VOOR ALLE SOORTEN
WASPROGRAMMA’S
RAADPLEEG HET
OVERZICHT EN VOER
DE HANDELINGEN UIT
IN DE AANGEGEVEN
VOLGORDE
53
DA
SV
NO
NL
KAPITEL 12
KAPPALE 12
AVSNITT 12
KAPITTEL 12
HOOFDSTUK 12
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
PUHDISTUS JA
HOITO
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
RENGJØRING OG
RUTINEMESSIG
VEDLIKEHOLD
SCHOONMAKEN
EN NORMAAL
ONDERHOUD
Brug aldrig slibemidler,
aggressive midler, sure
midler eller blegemidler.
Rengør maskinen udvendigt
med en opvredet klud, evt.
kan der anvendes en lille
smule alm.
rengøringsmiddel.
Älä käytä koneen
ulkopinnan puhdistamiseen
hankaavia aineita tai
välineitä eikä liuotteita.
Ulkopinnan puhdistamiseksi
riittää kostealla pyyhkeellä
pyyhkiminen.
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
Bruk ikke skuremidler, alkohol
og/eller løsemidler utvendig
på
vaskemaskinen/tørketromm
elen. Det er tilstrekkelig å
bruke en fuktig klut.
Deres vaskemaskine kræver
et minimum af rengøring og
vedligeholdelse, dog bør
følgende jævnligt udføres.:
Pesukone tarvitsee vain
vähän hoitoa:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
Vaskemaskinen trenger
svært lite vedlikehold:
● Rengøring af sæbeskuffe.
● Pesuainekotelon puhdistus
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Rengjøringav skuffene i
beholderen for vaskemiddel.
● Rensning af filter.
● Nukkasihdin puhdistus.
● Rengöring av avloppssil
● Rengjøring av filteret.
● Hvis maskinen skal flyttes,
eller efterlades ubrugt for en
længere periode.
● Toimenpiteet muuton
yhteydessä tai kun kone on
pitkään käytttämättä.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
● Ved flytting eller hvis
maskinen ikke skal brukes
over lengre tid.
RENGØRING AF SÆBESKUFFE
PESUAINEKOTELON
PUHDISTUS
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
RENGJØRING AV SKUFFENE
HET SCHOONMAKEN VAN DE
VAKJES VOOR WASMIDDELEN
Selv om det ikke er absolut
nødvendigt, anbefales det
jævnligt at rengøre sæbe
skuffen.
Pesuainekotelo on
suositeltavaa puhdistaa
säännöllisti mahdollisista
pesu- ja
huuhteluainejäämistä.
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Selv om det ikke er strengt
tatt nødvendig, anbefaler vi
å rengjøre skuffene i
beholderen for vaskemiddel
fra tid til annen.
Alhoewel het niet strikt
noodzakelijk is raden wij aan
af en toe de vakjes voor de
was-en bleekmiddelen en
de toevoegingen schoon te
maken.
Poista kotelo paikaltaan
vetämällä se kokonaan ulos.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
Trekkbeholderen forsiktig ut.
Puhdista kotelo juoksevalla
vedellä ja tarvittaessa
harjaamalla. (Irrota myös
huuhtelu+valkaisuainekauka
-lon suoja).
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Skyllunder rennende vann.
Aseta pesuainekotelo
takaisin paikalleen.
Skjut in behållaren.
Sett beholderen tilbake på
plass.
Sæbeskuffen fjernes ved at
åbne denne, og yderligere
give et let ryk udad.
Rengør sæbeskuffen med
en børste og rindende vand.
Anbring sæbeskuffen igen.
54
FI
Gebruik geen
schuurmiddelen, alcoholoplossingen en/of
oplosmiddelen aan de
buitenkant van de wasautomaat of droger. Een
vochtige doek is voldoende.
De wasautomaat behoeft
zeer weinig onderhoud:
● Schoonmaken van de
vakjes voor wasmiddelen.
● Het reinigen van het filter.
● Bij verplaatsingen of
wanneer de machine voor
langere tijd niet gebruikt
wordt.
Haal de vakjes er uit door er
voorzichtig aan te trekken.
Schoonmaken met water.
De vakjes opnieuw naar
binnen schuiven.
55
DA
FI
SV
NO
NL
RENGØRINGAF FILTER.
ROSKALOUKUN PUHDISTUS
RENGÖRING AV AVLOPPSSIL
RENGJØRING AV FILTERET
HET REINIGEN VAN HET FILTER
Maskinen er udstyret med et
selvrensende filter, der
opsamler større ting så som
mønter knapper o.s.v. men
tillader trævler at passerer.
Filteret er meget nemt at
rense, og det anbefales
jævnligt at kontrollerer dette.
Tässä pesukoneessa on
roskaloukku, jonka
tarkoituksena on kerätä
isommat esineet kuten
napit, klemmarit ja kolikot,
jotka voisivat tukkia
poistopumpun. Varsinainen
nukka poistuu
poistopumpun kautta
viemäriin. On suositeltavaa
tarkistaa roskaloukku
säännöllisesti, esim. 1-2 kk
välein:
Maskinens avloppssil
förhindrar att knappar,
knäppen, mynt etc. täpper till
avloppspumpen. Rengör silen
regelbundet, t ex med 1-2
månaders intervaller.
Vaskemaskinen er utstyrt
med et spesielt filter som
fanger opp
fremmedlegemer som ellers
kunne stoppe til avløpet, som
mynter, knapper osv. Disse
kan da også lett hentes ut av
filteret. Slik går man fram ved
rengjøring av filteret:
De wasmachine is uitgerust
met een speciaal filter dat
materialen zoals knopen en
munten tegenhoudt, die de
afvoerslang kunnen
blokkeren.
De procedure voor het
reinigen van het filter is als
volgt.
● Drej filterhus dækslet ud til
venstre.
● Avaa luukku kuvan
osoittamalla tavalla.
● Öppna locket som visas i
figuren.
● Åpen skruelokket på
lofilteret, som vist på
tegningen.
● Open het klepje zoals
weergegeven in figuur.
● Drej filterhåndtaget mod
uret, træk derefter filteret ud
og rens det.
● Käännä roskaloukkua
vastapäivään, kunnes kahva
on vaaka-asennossa.
● Vrid silen moturs tills den
stoppar i vertikalt läge.
● Vri filterhåndtaket mot
uret, trekk deretter filteret ut
og rens det.
● Draai de dop tegen de
klok in open in verticale
richting.
● Vedä roskaloukku ulos.
● Ta ut och rengör silen.
● Aseta roskaloukku
huolellisesti takaisin
paikalleen seuraamalla
oikean reunan uraa ja
kiertämällä myötäpäivään.
Kiristä kiinnitysruuvi ja kiinnitä
jalkalista takaisin paikalleen.
● Sätt tillbaka silen, vrid
medurs och utför
ovannämna åtgärder i
omvänd ordning.
● Etter rengjøring setter du
filteret på plass igjen ved å
sørge for at sporet på filteret
dreies med urviserne. Gå
deretter fram i omvendt
rekkefølge av det som er
beskrevet ovenfor.
● Als het filter schoon is kan
het met de klok mee weer in
de opening gedraaid
worden, vastgeschroefd
worden en kan het klepje
weer dicht gedaan worden,
zoals boven in omgekeerde
volgorde werd aangegeven.
● Sulje luukku.
● Stäng locket.
● Skru lokket på lofilteret på
plads, som vist på tegningen.
● Sluit het klepje
HVIS MASKINEN SKAL FLYTTES;
ELLER SKAL STÅ UBRUGT FOR
EN LÆNGERE PERIODE
TOIMENPITEET MUUTON
YHTEYDESSÄ TAI KUN
KONE ON PITKAAN
KÄYTTÄMÄTTÄ
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
VED FLYTTING ELLER HVIS
MASKINEN IKKE SKAL BRUKES
OVER LENGRE TID
BIJ VERPLAATSINGEN OF
WANNER DE MACHINE VOOR
LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT
WORDT
Hvis maskinen ikke skal
bruges i en længere
periode, hvis maskinen kan
blive udsat for frost, eller hvis
maskinen skal transporteres,
skal maskinen tømmes helt
for vand.
Muuton yhteydessä tai kun
pesukone on pitkään
käyttämättömänä esim.
lämmittämättömässä
huoneessa, tulee sekä
poistoetta tulovesiletku
tyhjentää huolellisesti.
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
Ved eventuell flytting eller
hvis maskinen skal stå ubrukt
over lengre tid i
uoppvarmede rom, må
slangene tømmes fullstendig
for alt vann.
Bij eventuele verplaatsingen
of wanneer de machine voor
langere tijd in een
onverwarmde ruimte stil staat
moet het resterende water
uit alle slangen worden
verwijderd.
Afbryd for strøm og vand.
Afmonter afløbs slangen og
placer denne på gulvet,
således at alt vandet i
maskinen kan løbe ud.
Irrota pistotulppa
pistorasiasta. Varaa matala
astia esim. pesuvati.
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Vaskemaskinen må slås av
og støpselet trekkes ut.
Plasser utløpsrøret i et
vaskevannsfat til alt vannet
har rent ut.
Haal de stekker uit het
stopcontact. U hebt een bak
nodig. Haak de slang van de
klem en laat die laag over
de bak hangen tot al het
water weggelopen is.
Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.
Irrota poistoletku ja tyhjennä
se huolellisesti. Tee samoin
tulovesiletkulle.
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
Gjenta det samme med
tilførselsrøret for vann.
Herhaal deze handelingen
aan de andere kant.
● Efter rengøring monteres
filteret igen i modsat
rækkefølge.
● Luk dækslet igen.
56
● Verwijder het filter en maak
het schoon.
57
FI
DA
KAPPALE 13
KAPITEL 13
FEJL OG KONTROL LISTE
Hvis Deres CANDY vaskemaskine ikke fungerer til deres tilfredshed, kontroller da følgende punkter inden De
tilkalder service teknikker:
FEJL
FEJL RETNING
MULIG ÅRSAG
Maskinen er ikke tændt eller stikket ikke
sat i
Sæt stikket i, og tænd
STOP/START knappen er ikke trykket ind
Tryk på STOP/START knappen
Ingen strøm til maskine
Kontroller måler
Sikring sprunget
Kontroller Sikring
Lågen ikke lukket
Kontroller
Se punkt 1
Kontroller punkt 1
Programvælger stillet forkert
Vælg program igen
Afløbs slange bøjet eller knækket
sammen
Kontroller slange
Filter stoppet
Kontroller filter
Der kan være valgt et program med
flydestop
Vælg program til udpumpning
4. Maskine står stille
Vandopvarmining
Vent 20 - 30 min.
5. Der løber vand ud
på guivet
Vandtilslutning ulæt
Kontroller hane
Forket sæbe Højtskummende
Kontroller sæbe og mænge
Se punkt 3
Kontroller
Alt vandet er ikke pumpet ud
Vent 5 min.
Nogle modeller har knap for fravalg
af cent
Kontroller om knappen er aktiv
Maskinen står ikke vandret eller står ikke
fast
Juster forreste stilbare ben.
Transportbeslag er ikke afmonteret
Afmonteret transportbesla
Vasketøj er klumpet sammen
Kontroller sammen sætning og mænge
Hævertvirkning
Kontroller afløbs slange,
højde min 50 cm.
1. Maskinen starter
ikke. Ingen lys i
kontrol lampe
2. Der kommer ikke
vand i maskinen
3. Maskinen pumper
ikke vandet ud
6. Maskinen
centrifugerer ikke
7. Maskinen står
uroligt, under
centrifugering
8. Vandet løber ud,
mens maskinen
fyldes
Vær opmærksom på, at programknappen drejer ikke rundt som et ur, men bevæger sig i ryk og i
forskellige hastigheder.
Den drejer ofte ikke tilbage til udgangspunktet, men til første stop på skiven.
Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Candy service. For hurtig service opgiv da
maskinens typenummer og serienummer, disse findes på typeskiltet bag lågerammen.
Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning for skylleeffekten, og
udvaskning af sæberester.
2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde skadeligt for tektstiler eller
farver.
58
VIKA
KORJAUS
SYY
Pistotulppa ei ole pistorasiassa
Kytke pistotulppa pistorasiaan
Verkkokytkin ei ole ala-asennossa
Paina verkkokytkin alas
Sähkõvirta on katkaistu
Tarkista
Sulake on palanut
Tarkista
Täyttõluukku on auki
Sulje täyttõluukku
Samat syyt kuin 1. kohdassa
Tarkista
Vesihana on kiinni
Avaa vesihana
Ohjelmanvalitsin ei ole oikeassa
kohdassa
Valitse ohjelma uudelleen
Poistoletku on taiteilla
Suorista poistoletku
Nukkasihti on tukossa
Puhdista nukkasihti
4. Vettä lattialla
koneen lähellä
Tulovesiletkun tiiviste vuotaa
Vaihda tiiviste ja kiinnitä letku huolellisesti
5. Kone ei linkoa
Kone ei ole vielä poistanut vettä
Odota kunnes vesi on poistettu
Linkouksen poistokytkin alaspainettuna
(ei kaikissa malleissa)
Palauta linkouksen poistokytkin
Kone ei ole vaakasuorassa
Säädä kone suoraan
Kuljetustukia ei ole irrotettu
Irrota kuljetustuet
Pyykki ei ole jakautunut tasaisesti
rumpuun
Jaa pyykki tasaisesti rumpuun
1. Pesuohjelmat eivät
toimi
2. Koneeseen ei tule
vettä
3. Vesi ei poistu
koneesta
6. Voimakas tärinä
linkouksen aikana
Huomioitavaa:
Pesuohjelman aikana pesuohjelmavalikko ei välttämättä siirry eteenpäin tasaisesti ohjelman
edetessä.
Mikäli vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun Candy - huoltoon. Ilmoita aina koneen malli, joka lõytty
koneen arvokilvestä. Arvokilpi sijaitsee (useimmiten) pesukoneen täyttõaukon yläreunassa.
Huom!
1 Ympäristõystävällisten, fosfaatteja sisältämättõmien pesuaineiden käyttõ voi aiheuttaa seuraavia
sivuvaikutuksia:
- huuhteluvesi saattaa näyttää samealta johtuen zeoliiteista, tämä ei kuitenkaan alenna huuhtelun tehoa
- pesun jälkeen saattaa pyykissä olla valkoisia jälkiä, jotka eivät kuitenkaan tartu kuituihin eivätkä muuta
värejä
- lievä vaahtoaminen viimeisessä huuhteluvedessä ei ole merkki huonosta huuhtelutuloksesta
- pyykinpesuaineiden sisältämät ei-ioniset pesuaktiiviset aineet huuhtoutuvat huonosti ja aiheuttavat
pieninäkin määrinä vaahtoamista
- lisähuuhteluista ei yleensä ole apua
2 Ellei koneesi toimi, tarkista aina ensin oheisen listan mukaiset asiat ennenkuin kutsut huoltomiehen.
59
NO
SV
AVSNITT 13
FEL
KAPITTEL 13
ÅTGÄRDER
ORSAK
Stickkontakten är inte i uttaget
Sätt i stickkontakten
Strõmbrytaren är inte intryckt
Tryck in strömbrytaren
Elstrõmmen är bortkopplad
Kontrollera
Säkringen (proppen) har gått
Kontrollera
Luckan är inte helt stängd
Stäng luckan
Samma orsaker som i punkt 1
Kontrollera
Kranen är stängd
Öppna kranen
Programväljaren är i fel läge
Välj program på nytt
Veck på utloppsslangen
Räta ut slangen
Avloppssilen är igensatt
Rengõr silen
4. Vatten på golvet
nära maskinen
Tilloppsslangens packning läcker
Byt packning och dra åt ordentligt
5. Maskinen
centrifugerar inte
Maskinen har ännu inte pumpat ut
vattnet
Vänta tills vattnet pumpats ut
Knappen för bortkoppling av centrifugering intryckt (inte i alla modeller)
Tryck ut knappen
Maskinen står inte vågrätt
Justera fötterna
Transportstöden har inte tagits bort
Tag bort stöden
Tvätten ojämnt fördelad i trumman
Fõrdela tvätten jämnt
1. Tvättprogrammen
fungerar inte
2. Maskinen tar inte in
vatten
3. Vattnet pumpas
inte ut
6. Kraftiga vibrationer
vid centrifugering
Observera:
Under diskprogrammet flyttas programvisaren inte nödvändigtvis framåt i jämn takt medan programmet
pågår.
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Candy serviceverkstad. Ange alltid maskinens modell, som
framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre kanten av påfyllningsöppningen.
Obs!
1 Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
- sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar sköljningens effekt
- efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna eller påverkar färgerna
- skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
- de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och orsakar skumbildning även
när de förekommer i små mängder
extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2 Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
60
FEIL
ÅTGÄRDER
ÅRSAK
Støpselet ikke satt i
Sett i støpselet
Vaskemaskinen ikke slått på
Slå på bryteren
Strømmen gått
Kontroller
Sikring gått
Kontroller
Døren i vaskemaskinen åpen
Lukk døren
Se årsakene under feil 1
Kontroller
Tilførselskranen skrudd av
skru på kranen
Tidsuret feil innstilt
Still inn tidsuret riktig
3. Vann kommer ikke
ut av
vakemaskinen
Utløpsrøret bøyd
Rett ut utløpsrøret
Fremmedlegemer blokkerer filteret
Kontroller filteret
4. Vann på gulvet
rundt
vaskemaskinen
Lekkasje fra pakningen mellom kranen
og tilførselsslangen
Skift pakningen og trekk slangen godt til
på kranen
5. Sentrifugerer ikke
Maskinen er ikke ferdig med å tappe ut
vannet
Vent noen minutter til maskinen har
tappet ut vannet
Innstilt på “ingen sentrifugering” (gjelder
enkelte modeller)
Velg en innstilling med sentrifugering
Vaskemaskinen står ikke jevnt
Juster føttene på vaskemaskinen
Transportsikringen ikke fjernet
Fjern transportsikringen
Tøyet ikke jevnt fordelt
Fordel tøyet jevnt
1. Virker ikke på noe
program
2. Vann kommer ikke
inn i vaskemaskinen
6. Kraftige vibrasjoner
under
sentrifugering
Vær oppmerksom på at programknappen ikke dreier rundt som et ur, men beveger seg i rykk og i
forskjellige hastigheter.
Den dreier ikke alltid tilbake til utgangspunktet, men til det første stopp på skiven.
Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med et av Candys servicesentre. For best mulig service ber vi deg oppgi
vaskemaskinens modellnummer som finnes på typeskiltet eller garantibeviset.
Viktig
1 Bruk av miljøvennlige vaskemidler uten fosfater kan gi følgende virkninger:
- Avløpsvannet kan bli mer grumsete som følge av at det er zeolitt i vannet. Dette påvirker ikke effektiviteten
til skyllingen.
- Det kan være et hvitt pulver (zeolitt) på tøyet når vaskeprogrammet er over.
- Dette trenger ikke inn i stoffet og påvirker ikke fargen.
- Det kan være skum i det siste skyllevannet. Dette betyr ikke nødvendigvis at skyllingen ikke har vært
tilstrekkelig.
- De ikke-ioniske overflateaktive stoffene som finnes i vaskepulvere er ofte vanskelige å fjerne fra tøyet, og
kan selv i små mengder gi tydelige tegn pa skumdannelse.
- Det har ingen hensikt å gjennomføre flere skyllinger i slike tilfeller.
2 Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, gå gjennom kontrollene i feilsøkingstabellen før du tar kontakt med et
Candy-servicesenter.
61
NL
HOOFDSTUK 13
PROBLEEM
1. Geen enkel
programma
functioneert
OPLOSSING
OORZAAK
Stekker zit niet in het stopcontact
Doe de stekker in het stopcontact
Hoofdschakelaar is niet aan
Zet de hoofdschakelaar aan
Stroomonderbreking
Controleer
Elektrische zekeringen doorgebrand
Controleer
Vuldeur is open
Sluit de vuldeur
Zie oorzaak 1
Controleer
De watertoevoerkraan staat niet open
Zet de watertoevoerkraan open
De tijdschakelaar is niet juist ingesteld
Stel de tijdschakelaar in
Er zit een knik in de afvoerslang
Trek de afvoerslang recht
Materiaal blokkeert het filter
Controleer het filter
4. Water op de vloer
bij de machine
Een lek bij de ring tussen de kraan en de
inlaatslang
Vervang de sluitring en draai de slang
goed aan bij de kraan
5. Centrifugeert niet
De wasautomaat heeft het water niet
weggepompt
Wacht een paar minuten tot de
machine het water heeft weggepompt
Ingesteld op “niet centrifugeren” (alleen
bij enkele machines)
Maak de “niet centrifugeren” instelling
ongedaan
De wasautomaat staat niet recht
Stel de speciale voetjes bij
De transportklemmen zijn niet
verwijderd
Verwijder de transportklemmen
Het wasgoed is niet gelijkmatig
verdeeld
Schut het wasgoed los en verdeel het
geljkmatig
2. Er wordt geen
water ingevoerd
3. Pompt het water
niet weg
6. Sterke trillingen
gedurende het
centrifugeren
Wanneer de programma selector niet snel vooruit gaat tijdens een programma, is dit niets bijzonders. De
programma selector wordt namelijk elektronisch geregeld waardoor dit kan voorkomen.
Als de storing niet verholpen kan worden neem dan contact op met een Gias Service Center van Candy. Voor
snelle service geeft u het soort automaat op dat op het etiket aan de binnenkant van de deur of op het
garantiebewijs is vermeld.
Belangrijk
1 Het gebruik van fosfaatvrije milieuvriendelijke wasmiddelen kunnen het volgende effect geven:
- Het afgevoerde spoelwater kan troebel zijn vanwege de aanwezigheid van in het water zwevende zeoliet.
Dit betekent niet dat de spoelgangen niet effectief genoeg waren.
- De aanwezigheid van wit poeder (zeoliet) op het eind van het programma. Dit blijft niet in het wasgoed
zitten en geeft geen kleurverandering.
- De aanwezigheid van schuim in het laatste spoelwater. Dit is niet noodzakelijkerwijs een teken dat er niet
goed gespoeld is.
- De niet-ionische middelen die in de samenstelling van wasmiddelen zitten zijn vaak moeilijk uit het
wasgoed te verwijderen en zelfs als het gaat om kleine hoeveelheden kan er zichtbare sopvorming zijn.
In dergelijke gevallen is het niet nodig om nog een spoelgang te laten uitvoeren.
2 Als uw wasmachine niet meer functioneert zoals het moet wilt u dan a.u.b. eerst de bovenstaande controles
uitvoeren voordat u contact opneemt met de Gias Service Center van Candy.
62
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
bog.
Valmistaja ei ole vastuussa tässä ohjekirjassa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä tarvittavia muutoksia tuotteisiinsa
muuttamatta sen olennaisia ominaisuuksia.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Kleine veranderingen en
technische ontuikklingen zijn voorbehouden.
04.02 - 41010565.A - Printed in Italy - Imprimé en Italie
DA
FI
SV
NO
NL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising