Candy | LB SLCB102TR | Candy LB SLCB102TR, LB CB103 TR Manuale utente

Candy LB SLCB102TR, LB CB103 TR Manuale utente
DA
ES
SV
NO
IT
Brugsanvisning
Instrucciones para el uso
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Istruzioni per l’uso
CB 103 TR
DA
SV
NO
IT
TILLYKKE
ENHORABUENA
GRATULERAR TILL ETT
BRA KÖP!
GRATULERER
COMPLIMENTI
Med Deres nye maskine.
Denne vaskemaskine er
resultatet af mange års
forskning og udvikling, en
udvikling der i meget høj
grad er foregået i
samarbejde med brugerne.
Con la compra de este
electrodoméstico Candy;
usted ha demostrado no
conformarse con cualquier
cosa: usted quiero lo mejor.
Genom att välja en
tvättmaskin från Candy har
Du visat att Du en
kvalitetsmedveten
konsument.
Ved å kjøpe en maskin fra
Candy, har du vist at bare
det beste er godt nok for
deg.
Con l’acquisto di questo
elettrodomestico Candy;
Lei ha dimostrato di non
accettare compromessi:
Lei vuole il meglio.
Med en Candy har De valgt
kvaliteten og fordelene ved
en maskine der teknologisk
er på forkant med
udviklingen.
Candy se complace en
ofrecerle esta nueva
lavadora, fruto de años de
investigación y de
experiencia en el marcado
y del contacto directo con
los Consumidores. Usted ha
escogido la calidad, la
duración y las enormes
prestaciones que esta
lavadora le ofrece.
Vår nya tvättmaskin är
resultatet av Candys långa
erfarenhet på
vitvaruområdet och
kontakten med våra kunder.
Dess kvalitet och
oöverträffade egenskaper
kommer att vara till glädje i
många år framöver.
Candy er stolte over å
kunne presentere denne
nye vaskemaskinen,
resultatet av årelang
forskning og
markedserfaring i direkte
kontakt med kundene.
Denne maskinen gir dea
kvalitet, driftssikkerhet og
høy ytelse.
Candy é lieta di proporLe
questa nuova lavatrice
frutto di anni di ricerche e di
esperienze maturate sul
mercato, a contatto diretto
con i Consumatori. Lei ha
scelto la qualità, la durata e
le elevate prestazioni che
questa lavatrice Le offre.
Candy le ofreces además,
una amplia gama de
electrodomésticos:
lavadoras, lavavajillas,
lavadoras-secadoras,
cocinas, microondas, hornos
y encimeras, frigoríficos y
congeladores.
I Candys omfattande
produktprogram finns
förutom tvättmaskiner även
en rad andra
hushållsmaskiner, såsom
diskmaskiner, kombinerade
tvättmaskiner/torktumlare,
spisar, mikrovågsugnar,
ugnar och spishällar samt
kylskåp och frysar.
Candy kan også tilby et stort
utvalg av andre hvitevarer:
vaskemaskiner,
oppvaskmaskiner,
vaskemaskiner med
tørketrommel, komfyrer,
mikrobølgeovner,
tradisjonelle stekeovner og
komfyrtopper, kjøleskap og
frysebokser.
Candy Le propone inoltre
una vasta gamma di
elettrodomestici: lavatrici,
lavastoviglie, lavasciuga,
cucine, forni a microonde,
forni e piani di cottura,
frigoriferi e congelatori.
Läs noggrant igenom denna
bruksanvisning. Den
innehåller viktig information
om installation, användning
och underhåll av
tvätt.maskinen. Dessutom
ges en del tips om hur
tvättmaskinens kapacitet
skall utnyttjas på bästa sätt.
Be din lokale forhandler om
den komplette katalogen
over Candy-produkter.
Chieda al Suo Rivenditore
il catalogo completo dei
prodotti Candy
Les denne bruksanvisningen
nøye, da den inneholder
viktige opplysninger om
sikker installasjon, og nyttig
informasjon om bruk og
vedlikehold av
vaskemaskinen for å få best
mulig resultat.
La preghiamo di leggere
attentamente le avvertenze
contenute nel presente
libretto in quanto forniscono
importanti indicazioni
riguardanti la sicurezza di
installazione, d’uso, di
manutenzione e alcuni utili
consigli per il migliore utilizzo
della lavatrice.
Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.
Ta godt vare på denne
bruksanvisningen slik at du
lett kan finne den senere.
Conservi con cura questo
libretto per ogni ulteriore
consultazione.
För service kontaktas någon
av Candys auktoriserade
serviceverkstäder. Ange
alltid maskinens modell,
tillverkningsnummer och Gnummer (version). Dessa
uppgifter finner Du på
typskylten vid
påfyllningsöppningen.
Nårdu tar kontakt med oss
eller et av våre
servicesentre, oppgi alltid
modellnummeret og
Gnummeret (hvis dette
finnes) for apparatet, se
typeskiltet.
Quando comunica con la
Candy o con i suoi centri di
assistenza citi sempre il
Modello, il n° e il numero G
(se c’è). Praticamente tutto
ciò che é citato nel
riquadro.
Candy’s produktprogram
omfatter:
opvaskemaskiner,
vaske/tørremaskiner,
mikrobølgeov-ne, køleskabe
og frysere.
Spørg hos Deres lokale
forhandler efter Candy’s
produktkatalog.
Læs nøje denne instruktionsbog, inden maskinen tages i
brug. Instruktionsbogen giver
vigtig information vedr.
Installation, brug og
vedligeholdelse af
maskinen.
Gem denne instruktionsbog,
den er god at have ved
fremtidige tvivls spørgsmål.
Ved kontakt til Candy’s
Servicecenter, bedes De
venligst opgive maskinens
Model. Nr. og G. Nr. Disse
numre findes på typeskiltet,
(se tegn.).
2
ES
Solicite a su vendedor el
catálogo completo de la
gama de productos Candy.
Le rogamos lea
atentamente la información
contenida en este manual
ya que proporciona
importantes instrucciones
sobre seguridad en su
instalación, uso,
mantenimiento y algunos
consejos prácticos para que
ested saque el mejor
provecho de su lavadora.
Conserve este manual para
cualquier consulta posterior.
Cuando se ponga en
contacto con Candy o con
sus centros de Asistencia
mencione siempre el
Modelo, el n° y el número G
(si lo tiene).
Es decir todo lo que viene
anotado en el recuadro.
3
ES
DA
4
INDHOLD.
ÍNDICE CAPÍTULO
Introduktion.
Introduccíon
Modtagelse og udpakning.
Notas generales a la
entrega
Garantibestemmelser.
KAPITEL
CAPÍTULO
AVSNITT
KAPITTEL
CAPITOLO
SV
NO
IT
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INNHOLD
INDICE
Inlednig
Innledning
Prefazione
1
Allmänt
Generelt om levering
Note generali alla consegna
Garantía
2
Garanti
Garanti
Garanzia
Sikkerhedsregler .
Normas de seguridad
3
Säkerhetsanvisningar
Sikkerhetsregler
Prescrizioni di sicurezza
Tekniske data.
Datos técnicos
4
Tekniska data
Tekniske data
Dati tecnici
Opstilling og Installation.
Puesta en funcionamiento
instalación
5
Idrifttagning och installation
Montering og oppstarting
Messa in opera, installazione
Beskrivelse af funktioner.
Descripción de los mandos
6
Manöverpanel
Bruksanvisning
Descrizione comandi
Sæbe skuffen.
Cubeta del detergente
7
Tvättmedelsbehållare
Beholder for vaskemiddel
Cassetto detersivo
Valg af program
Seleción
8
Programval
Valg av
program/temperatur
Selezione
Gode råd vedr. vask
El producto
9
Hantering av tvätt
Produktet
Il prodotto
Program oversigt.
Tabla de programas
10
Programtabell
Tabell over
vaskeprogrammer
Tabella programmi
Forbruger
information/Sådan bruges
maskinen.
Consejos útiles para el
usuario/Lavado
11
Goda råd om tvätt/Tvätt
Forbrukerinformasjon/
Vasking
Consigli utili per gli utenti
/Lavaggio
Vedligeholdelse og
rengøring.
Limpieza y mantenimiento
ordinario
12
Rengöring och skötsel
Rengjøring og rutinemessig
vedlikehold
Pulizia e manutenzione
ordinaria
Fejl søgnings skema.
Causas de averías
13
Checklista
Feilsøking
Ricerca guasti
5
DA
ES
SV
NO
IT
KAPITEL 1
CAPÍTULO 1
AVSNITT 1
KAPITTEL 1
CAPITOLO 1
MODTAGELSE OG
UDPAKNING.
NOTAS GENERALES
DE ENTREGA
ALLMÄNT OM
LEVERANSEN
GENERELT OM
LEVERING
NOTE GENERALI
ALLA CONSEGNA
Ved modtagelse af
maskinen bør De kontrollere
at følgende dele medfølger:
A la entrega compruebe
que con la máquina estén:
Kontrollera att leveransen
innehåller följande
utrustning:
Ved levering, kontroller at
det følgende er inkludert:
Alla consegna controlli che
con la macchina ci siano:
A) INSTRUKTIONSBOG
A) MANUAL DE
INSTRUCCIONES
A) BRUKSANVISNING
A) BRUKSANVISNING
A) MANUALE
D’ISTRUZIONE
B) ADRESSE OG TELEFON
NUMMER PÅ CANDY
SERVICE. (STÅR I
INSTRUKTIONS
BOGEN).
B) DIRECCIONES DE
ASISTENCIA TÉCNICA
B) FÖRTECKNING ÖVER
SERVICEVERKSTÄDER
B) ADRESSER FOR
KUNDESERVICE
B) INDIRIZZI DI
ASSISTENZA
C) GARANTISEDEL
C) GARANTIBEVIS
C) CERTIFICATI DI
GARANZIA
D) PLUGG
D) PLUGG
D) TAPPO
E) HÅLLARE FÖR
AVLOPPSSLANG
E) RØR TIL UTLØPSSLUK
E) CURVA PER TUBO
SCARICO
F) BEHÅLLARE FÖR
FLYTANDE TVÄTTMEDEL
F) BEHOLDER FOR
FLYTENDE
VASKEMIDDEL
F) BACINELLA DETERSIVO
LIQUIDO
G) “32 MINUTERS-MÅTT”
G) “32 MINUTTERS
LYNVASK”
G) MISURATORE
DETERSIVO
PROGRAMMA 32’
EUROPE
C) GARANTI
CERTIFIKATER. (SKAL
IKKE BRUGES I DK).
C) CERTIFICADOS DE
GARANTÍA
D) DÆKPLADE.
D) TAPONE
E) BØJNING FOR
AFLØBSSLANGE.
E) CURVAS PARA EL TUBO
DE DESAGÜE
F) BEHOLDER FOR
FLYDENDE SÆBE.
F) DEPÓSITO
DETERGENTE LÍQUIDO
G) “32 MINUTTERS
LYNVASK”
G) MEDIDOR
PROGRAMA 32’
GEM DISSE TING
Kontroller at maskinen ikke
er beskadiget under
transport, hvis dette er
tilfældet, kontakt da
omgående forhandler eller
importør.
A
SPEDIRE
B
TRATTENERE
C
D
FÖRVARA DEM PÅ ETT
SÄKERT STÄLLE
F
y compruebe que no haya
sufrido desperfectos durante
el transporte, en caso
contrario llame al centro
Candy más cercano.
G
E
Kontrollera också, att
maskinen inte skadats under
transporten. Kontakta
omedelbart återförsäljaren
vid eventuella
transportskador.
OPPBEVAR DISSE PÅ ET
TRYGT STED
Kontroller også at maskinen
ikke har blitt skadet under
transporten. Hvis dette har
skjedd, ta kontakt med
nærmeste Candy-senter.
CONSERVATELI
e controlli che non abbia
subito danni durante il
trasporto, in caso contrario
chiami il centro Candy più
vicino.
'
2
3
6
CONSÉRVELOS
Dovunque
tu sia.
7
DA
ES
SV
NO
KAPITEL 2
CAPÍTULO 2
AVSNITT 2
KAPITTEL 2
CAPITOLO 2
GARANTI
BESTEMMELSER.
GARANTIA
GARANTI
GARANTI
GARANZIA
Denne maskine er omfattet
af et års fabriksgaranti.
El aparato va acompañado
de un Certificado de
Garantía de 1 año.
En los primeros 6 meses, a
partir de la fecha de la
compra, la garantía le
cubre: piezas, recambios,
mano de obra y
desplazamientos.
En los 6 meses siguientes, la
garantía le cubre piezas y
recambios.
På denna maskin lämnas ett
års garanti enligt de
allmänna garantivillkor, som
gäller för radio- och
hushallsmaskinbranschen.
Garantin omfattar
reparationskostnader för
skador som konstruktions-,
tillverknings- och materialfel
orsakat på själva produkten.
Maskinen leveres med et
garantibevis som gir deg rett
til å gjøre gratis bruk av vår
tekniske assistanse.
L’apparecchio é
corredatoda un certificato
di garanzia che Le permette
di usufruire gratuitamente
del Servizio di Assistenza
Tecnica, salvo l’addebito di
un diritto fisso di chiamata,
per il periodo di un anno
dalla data d’acquisto.
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
☎ 199. 123. 123
SERVICIO POST VENTA
Deres købskvittering er Deres
garantibevis.
Købskvitteringen skal
forevises ved Service besøg.
Ved kontakt til Candy
Service, skal De opgive
maskinens Model. Nr. - G. Nr. N Nr. samt Købsdato.
De skal altså ikke udfylde og
returnere de medfølgende
garantikort.
8
IT
☎ 902. 100. 150
No olvide remitir la parte B
del Certificado de Garantia
para la debida
convalidación en los 10 días
siguientas a la fecha de
compra.
La parte A deberá
conservarla, debidamente
cumplimentada, para
presentarla al Servicio
Técnico de Asistencia, en
caso de necesitar su
intervención junto a la
factura legal expedida por
el vendedor en el momento
de combra.
Ett daterat och specificerat
inköpskvitto gäller som
garantisedel. Häfta fast
kvittot vid briksanvisningen,
så att det inte tappas bort.
Husk å sende inn del A av
garantibeviset innen 10
dager fra kjøpsdatoen.
Ricordi di spedire la parte A
del certificato di garanzia,
per la necessaria convalida
entro10 giorni dalla data di
acquisto.
Fyll ut del B og oppbevar den
på et trygt sted, slik at du om
nødvendig kan vise den fram
ved garantikrav. Ta også vare
på kvitteringen fra
forhandleren.
La parte B dovrà essere da
Lei conservata,
debitamente compilata, per
essere esibita al Servizio
Assistenza Tecnica, in caso
di necessità di intervento,
insieme alla ricevuta fiscale
rilasciata dal rivenditore al
momento dell’acquisto.
*Rellenar la garantía que
viene en Castellano.
9
DA
SV
NO
IT
KAPITEL 3
CAPÍTULO 3
AVSNITT 3
KAPITTEL 3
CAPITOLO 3
SIKKERHEDS
REGLER.
NORMAS DE
SEGURIDAD
SÄKERHETSANVISNINGAR
SIKKERHETSREGLER
PRESCRIZIONI DI
SICUREZZA
VIGTIGT:
VEDR. RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
● Fjern stikket fra kontakten,
eller afbryd kontakten. Hvis
kontakten ikke kan afbrydes,
afbrydes strømmen på
hovedkontakten, ved
måleren.
● Luk for maskinens
vandtilførsel.
● Alle elektriske apparater
skal jordforbindes, jævnfør
stærk strøms reglementet.
Forvis Dem om at Deres
apparat er jordforbundet.
Skulle det ikke være
tilfældet, kontakt da en Aut.
El-Installatør.
MEGET VIGTIGT
Det stik der er monteret fra
fabrikken, skal udskiftes med
et trebenet stik, der
indeholder jord, eller kobles
direkte til jordet afbryder.
Maskinen skal tilkobles af
aut. El-Installatør. Fabrikant
og Importør kan ikke drages
til ansvar for skader, opstået
som følge af forkert opstilling
eller tilslutning.
Denne maskine
opfylder EEC Direktiv 89/336,
73/23 med efterfølgende
ændringer.
● Maskinen må ikke
udsættes for vandstænk eller
fugt.
● Brug ikke
forlængerledninger i fugtige
rum.
ADVARSEL:
UNDER VASK KAN
VANDET BLIVE OP TIL 9O
GRADER VARMT.
● Før lågen åbnes, bør det
kontrolleres at der ikke er
vand i maskinen.
10
ES
ATENCION:
PARA CUALQUIER
TRABAJO DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO
● Desenchúfela.
OBS!VID RENGÖRING
OCH SKÖTSEL AV
MASKINEN
VIKTIG: MÅ FØLGES VED
ALL RENGJØRING OG ALT
VEDLIKEHOLD
● Drag ut konktakten ur
eluttaget.
● Trekk ut støpselet.
● Tolga la spina.
● Stäng vattenkranen.
● Skru av vanntilførselen.
● Chiuda il rubinetto
dell’acqua.
● Cierre el grifo del agua.
● Alla Candy maskiner är
● Candy provede a todas
sus máquinas de toma de
tierra.
Asegúrese de que la
instalación electrica tenga
toma de tierra, en caso
contrario llame a un Servicio
cualificado.
Estos aparatos
cumplen con las Directivas
EEC 89/336, EEC 73/23 y
modificaciónes siguientes.
● No toque el aparato con
las manos, los pies mojados o
húmedos.
● No use el aparato estando
descalzo.
● Alle Candy-maskiner er
jordet. Påse at maskinen
tilkoples jordet kontakt. Tilkall
en autorisert elektriker for å
ordne tilkoplingen hvis dette
ikke er mulig.
● La Candy correda tutte le
Denna produkt
uppfyller bestämmelserna i
Direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC och senare
ändringar.
Dette apparatet
oppfyller betingelsene i
direktiv 89/336/EEC,
73/23/EEC med senere
endringer
Apparecchio
conforme alle Direttive
Europee 89/336/CEE,
73/23/CEE e successive
modifiche.
● Vidrör inte maskinen om
Du är våt eller barfota.
● Ta ikke på maskinen med
våte eller fuktige hender
eller føtter.
● Non tocchi l’apparecchio
● Använd inga skarvsladdar
● Bruk ikke maskinen hvis du
er barføtt.
● Non usi l’apparecchio a
● Unngå om mulig å bruke
skjøteIedninger i våtrom, og
vis ekstrem forsiktighet hvis
dette ikke er til å unngå.
● Non usi, se non con
jordade. Kontrollera att
elanslutningen är jordad.
i badrum och våtutrymmen.
● No use, si no es con
especial cuidado, alargos en
cuartos de baño o aseos.
ATENCION:
DURANTE EL LAVADO EL
AGUA PUEDE
ALCANZAR LOS 90°C.
● Antes de abrir el ojo de
buey, asegúrese de que no
haya agua en el tambor.
ATTENZIONE:
PER QUALSIASI
INTERVENTO DI PULIZIA
E MANUTENZIONE
DELLA LAVATRICE
OBS! UNDER TVÄTTEN
KAN
VATTENTEMPERATUREN
STIGA TILL 90°C.
ADVARSEL: UNDER
VASKEPROGRAMMET
KAN VANNET NÅ EN
TEMPERATUR PÅ OPPTIL
90 °C.
● Se till att inte finns något
vatten i trumman, när Du
öppnar luckan.
● Før du åpner døren til
vaskemaskinen, påse at det
ikke er vann igjen i
trommelen.
sue macchine di messa a
terra. Si assicuri che
l’impianto elettrico sia
provvisto di messa a terra in
caso contrario richieda
l’intervento di personale
qualificato.
con mani, piedi bagnati o
umidi.
piedi nudi.
particolare cautela,
prolunghe in locali adibiti a
bagno o doccia.
ATTENZIONE:
DURANTE IL LAVAGGIO
L’ACQUA PUO’ ANDARE
A 90°C.
● Prima di aprire l’oblò si
assicuri che non vi sia
acqua nel cestello.
11
DA
ES
● Brug ikke adaptere, eller
● No use adaptadores o
multistik.
enchufes múltiples.
● Lad ikke børn betjene
● No permita la
maskinen, uden behørigt
opsyn.
manipulación del aparato a
niños o incapacitados, sin
vigilancia.
● Træk aldrig i apparatets
● No tire del cable de
ledning, hverken for at
trække stikket ud af
kontakten, eller for at flytte
maskinen.
alimentación, ni del aparato,
para desconectar la toma
de corriente.
● Efterlad ikke maskinen
● No deje el aparato a la
udsat for regn, eller direkte
sol.
intemperie o expuesto a la
acción de los agentes
atmosfericos (lluvia, sol, etc..).
● Hvis apparatet skal flyttes,
● En caso de traslado no la
løft da aldrig i knapper og
sæbeskuffe.
sujete nunca por los mandos
ni por la cubeta de
detergente.
● Ved transport, læn da ikke
● Durante su transporte no
maskinens front imod
sækkevogn. el. lign.
apoye el ojo de buey en la
carretilla.
Vigtig:
Hvis maskinen skal stå på et
tæppe, pas da på ikke at
blokere for ventilation under
maskinen.
Importante!
Si se va a instalar el aparato
sobre una alfombra o
moqueta, es necesario tener
cuidado para evitar que se
obstruyan las rejillas de
ventilación situadas en la
base de la lavadora.
● Hvis maskinen skal flyttes
● Levántela ayudado por
eller løftes, sørg da for at
være to personer, som vist
på ill.
otra persona tal como
aparece en la figura.
● Hvis maskinen går i stå
● En caso de avería y/o mal
eller ikke virker korrekt. Følg
instruktionerne i afsnittet
Fejlsøgning. Hvis dette ikke
hjælper kontakt de Aut.
Candy Service.
Reparationer skal altid
udføres af Aut, Candy
Service center. Anvend altid
originale reservedele. I
modsat fald bortfalder
enhver form for garanti fra
Fabrikant og Importør.
functionamiento del
aparato, desconéctelo,
cierre el grifo del agua y no
manipule el
electrodoméstico. Para su
eventual reparación diríjase
únicamente a un centro de
Asistencia Técnica Candy y
solicite el uso de recambios
originales. El incumplimiento
de estas sugerencias puede
comprometer la seguridad
del aparato.
● Hvis ledningen (til
● Si el cable de alimentación
strømnettet) beskadiges,
skal den erstattes med en
bestemt ledning, som kan
købes hos et autoriseret
servicecenter.
resultase dañado, tendrá
que ser sustituido por un
cable especiäl disponible en
el servicio de asistencia
técnica.
12
SV
NO
IT
● Anslut inte maskinen till
adapter eller skarvdosor.
● Bruk ikke adaptere eller
● Låt inte barn använda
maskinen.
● Maskinen må ikke brukes
● Håll i stickkontakten när Du
drar ut den ur eluttaget, inte i
sladden.
● Trekk alltid i selve støpselet,
● Utsätt inte maskinen för
vädrets makter (regn, sol
etc.).
● La ikke vaskemaskinen bli
● Håll inte i vreden eller
tvättmedelsbehållaren när
Du lyfter maskinen.
● Løft aldri vaskemaskinen
● Tvättmaskinen för inte
transporteras så att den lutar
mot luckan.
● Ved transport må ikke
Viktigt!
Ifall maskinen placeras på en
matta, skall Du se till att
luftintagen under maskinen
inte täpps till.
Viktig!
Hvis vaskemaskinen
plasseres oppå et
teppegulv, må man påse at
luftventilene i bunnen ikke
blir blokkert.
Importante!
Nel caso si installi
l’apparecchio su un
pavimento ricoperto da
tappeti o con moquette, si
deve fare attenzione che le
aperture di ventilazione alla
base dell’apparecchio non
vengano ostruite.
● Vær alltid to personer ved
● Sollevarla in due persone
come illustrato in figura.
“tjuvkontakter.
av barn eller ukyndige uten
nødvendig tilsyn.
ikke i ledningen eller
vaskemaskinen.
utsatt for regn, sol eller andre
værpåvirkninger.
etter knappene eller
vaskemiddelbeholderen.
vaskemaskinens dør lenes
mot transporttrallen.
● När maskinen lyfts behövs
det två personer som på
bilden.
● Om maskinen går sönder
eller inte fungerar som den
skall, slå av strömmen, stäng
vattentillförseln och försök
inte öppna luckan med våld.
Kontakta alltid en
auktoriserad Candy
serviceverkstad. En sakkunnig
service garanterar en säker
funktion.
OM PRODUKTEN ANVÄNDS I
STRID MED INSTRUKTIONERNA
ELLER OVARSAMT, ANSVARAR
PRODUKTENS ANVÄNDARE
FÖR EVENTUELLA SAK- OCH
PERSONSKADOR
(PRODUKTSKADOR).
løfting av vaskemaskinen,
som vist på tegningen.
● Hvis vaskemaskinen er
defekt, eller ikke virker som
den skal, slå av maskinen,
steng vanntilførselen og gjør
ingen inngrep i maskinen. Ta
kontakt med en Candyrepresentant ved eventuelle
reparasjoner, og bruk
originale Candyreservedeler. Hvis ikke, kan
sikkerheten ved maskinen bli
redusert.
● Dersom strømledningen (til
● En maskin som inte längre
används kan vara farlig för
bl.a. lekande barn. Se till att
ingen kan bli instängd i
maskinen t ex genom att ta
bort luckan.
● Skulle sladden för
strömförsörjningen
(strömkabeln) skadas, måste
den ersättas med en speciell
kabel som du kan beställa
hos serviceverkstaden.
strømnettet) skades, må den
erstattes med en bestemt
ledning som kan fåes hos et
autorisert.
● Non usi adattatori o spine
multiple
● Non permetta che
l’apparecchio sia usato dai
bambini o da incapaci,
senza sorveglianza.
● Non tiri il cavo di
alimentazione, o
l’apparecchio stesso, per
staccare la spina dalla
presa di corrente.
● Non lasci esposto
l’apparecchio ad agenti
atmosferici (pioggia, sole,
ecc...).
● In caso di trasloco non la
sollevi mai dalle manopole o
dal cassetto del detersivo.
● Durante il trasporto non
appoggi mai l’oblò al
carrello.
● In caso di guasto e/o di
cattivo funzionamento
dell’apparecchio, lo
spenga, chiuda il rubinetto
dell’acqua e non
manometta
l’elettrodomestico. Per
l’eventuale riparazione si
rivolga solamente a un
centro di Assistenza Tecnica
Candy e richieda l’utilizzo di
ricambi originali.
Il mancato rispetto di
quanto sopra può
compromettere la sicurezza
dell’apparecchio.
● Se il cavo di alimentazione
risultasse danneggiato,
dovrà essere sostituito da un
cavo speciale disponibile
presso il servizio di Assistenza
Tecnica.
13
DA
KAPITEL 4
ES
SV
CAPÍTULO 4
AVSNITT 4
NO
KAPITTEL 4
IT
CAPITOLO 4
54 cm
85 cm
60 cm
14
KAPACITET
CAPACIDAD DE ROPA
SECA
kg
5
TVÄTTMÄNGD MAX
TORR TVÄTT
MAX VASKEMENGDE
TØRRVASK
CAPACITA’ DI BIANCHERIA
ASCIUTTA
VANDSTAND NORMAL
NIVEL NORMAL DE AGUA
l
8÷15
NORMAL VATTENMÄNGD
NORMALT VANNIVÅ
ACQUA
LIVELLO NORMALE
TILSLUTNINGS
POTENCIA
ABSORBIDA
W
2150
ANSLUTNINGSEFFEKT
FULL EFFEKT
POTENZA
ASSORBITA
ENERGI FORBRUG
(PROG. 2)
CONSUMO DE ENERGÍA
(PROG. 2)
kWh
1,75
ENERGIFÖRBRUKNING
(PROGRAM 2)
STRØMFORBRUK
(PROG. 2)
CONSUMO DI ENERGIA
(PROG. 2)
FORSIKRING (Amp.)
AMPERIOS DEL FUSIBLE DE
LA RED
A
10
SÄKRING
SIKRING I STRØMTILFØRSELSKRETSEN AMPERE
AMPERE DEL
FUSIBILE DELLA RETE
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED (Omd/min)
REVOLUCIONES DE
CENTRIFUGADO (rpm/min.)
Giri/min.
1000
VARVTAL VID
CENTRIFUGERING (Varv/min)
OMDREININGSTALL
SENTRIFUGE (omdr./min.)
GIRI DI
CENTRIFUGA
VANDTRYK.
PRESIÓN EN EL CIRCUITO
HIDRÁULICO
MPa
min. 0,05
max. 0,8
VATTENTRYCK
VANNTRYKK
PRESSIONE NELL’IMPIANTO
IDRAULICO
DRIFT SPÆNDING
TENSION
V
230
SPÄNNING
STRØMSPENNINGEN
TENSIONE
15
DA
16
ES
SV
NO
IT
KAPITEL 5
CAPÍTULO 5
AVSNITT 5
KAPITTEL 5
CAPITOLO 5
OPSTILLING OG
TILSLUTNING.
PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO
INSTALACIÓN
IDRIFTTAGNING
INSTALLATION
MONTERING OG
OPPSTARTING
MESSA IN OPERA
INSTALLAZIONE
Flyt maskinen tæt til dens
endelige placering, uden
transportkasse.
Ponga la máquina cerca
del lugar de uso sin la base
del embalaje.
Tag bort
förpackningsunderlaget och
ställ maskinen i närheten av
dess slutliga plats.
Flyt maskinen tæt til dens
Flytt maskinen uten
transportsikringen til et sted
nær der hvor den skal stå.
Porti la macchina vicino al
luogo di utilizzo senza il
basamento dell’imballo.
Klip binderen der holder
slangerne over.
Corte las cintas del tubo.
Kapa bandet kring
slangarna.
Kutt klemmene som fester
røret.
Tagli le fascette fermatubo
Afmonter centerskruen (A),
Afmonter de fire skruer (B),
og fjern tvær stiveren (C).
Desenroscar el tornillo
central (A); desenroscar los
4 tornillos laterales (B) y
extraer el travesaño (C).
Lossa den mellersta skruven
(A) och de 4 skruvarna i
kanten (B) och tag bort
transportstödet (C).
Skru ut skruen i midten (A),
de 4 skruene på siden (B) og
fjern tverrstykket (C).
Svitare la vite centrale (A);
svitare le 4 viti laterali (B) e
rimuovere la traversa (C).
Læn maskinen fremover, og
fjern de to plastik poser der
indeholder polystyren
blokkene, ved at tage fat og
trække nedad.
Inclinar la máquina hacia
delante y sacar los sacos de
plástico que contienen los
dos protectores de plástico
puestos sobre 2 lados,
tirando hacia abajo.
Luta maskinen framåt. Tag
bort plastpåsarna med
polystyren på sidorna
genom att dra nedåt.
Vippmaskinen litt forover.
Trekk av plastposene som
inneholder de to
isoporblokkene på siden ved
å trekke dem nedover.
Inclinare la macchina in
avanti e sfilare i sacchetti in
plastica che contengono i
due blocchetti in polistirolo
posti sui 2 lati tirando verso il
basso.
Monter dækpladen i hullet
bag på maskinen, som vist
på tegningen. Dækpladen
findes i konvolutten inden i
maskinen.
Tapar un agujero utilizando
el tapón que contiene la
bolsa con las instrucciones.
Täck över hålet med den
medföljande pluggen.
Lukk åpningen ved hjelp av
pluggen som følger med i
posen med
bruksanvisningen.
Richiudere il foro utilizzando
il tappo contenuto nella
busta istruzioni.
ADVARSEL:
INDPAKNINGSMATERIALER PLASTIK - FOLIE POLYSTYREN O.S.V. KAN
VÆRE FARLIGT FOR
MINDRE BØRN, OG BØR
FJERNES UMIDDELBART
EFTER UDPAKNING.
ATENCIÓN:
NO DEJE AL ALCANCE
DE LOS NIÑOS LOS
ELEMENTOS DE
EMBALAJE YA QUE
PUEDEN SER
PELIGROSOS.
VARNING!
TÄNK PÅ ATT
FÖRPACKNINGSMATERIAL, SPECIELLT PLASTER
KAN VARA FARLIGA
FÖR BARN.
ADVARSEL:
EMBALLASJEN MÅ
OPPBEVARES
UTILGJENGELIG FOR
BARN, DA DEN KAN
VÆRE FARLIG.
ATTENZIONE:
NON LASCI ALLA
PORTATA DI BAMBINI
GLI ELEMENTI
DELL’IMBALLAGGIO IN
QUANTO POTENZIALI
FONTI DI PERICOLO.
17
DA
ES
SV
NO
IT
Montér den porøse
bundplade som vist på
tegningen.
Aplique la lamina de
polionda como se muestra
en la figura.
Montera den räfflade,
porösa bottenplattan som
bilden visar.
Fest den korrugerte
bunnplaten som vist på
figuren.
Applichi il foglio di polionda
sul fondo come mostrato in
figura.
Forbind tilgangs slangen til
hanen.
Conecte el tubo del agua
al grifo.
Anslut tvättmaskinens
tilloppsslang till vattenkran.
Kopl vannrøret til kranen.
Allacci il tubo dell’acqua al
rubinetto.
Når maskinen opstilles,
anbefaler vi at De anvender
den med leverede nye vand
tilslutnings slange, I stedet for
den gamle slange som sad
på Deres gamle apparat.
El aparato debe ser
conectado a la red
hidraulica sólo con los
nuevos tubos de carga
disponibles en dotación.
Los viejos tubos de carga no
tienen que ser reutilizados.
Apparaten bör kopplas till
vattennätet med den
medföljande
påfyllningsslangen. Gammal
slang får ej användas.
Når maskinen skal oppstilles
anbefaler vi at De bruker
den leverte nye
vanntilslutningsslangen, i
stedet for den gamle
tilslutningsslangen som satt
på det gamle apparatet.
L’apparecchio deve essere
connesso alla rete idrica
solo con i nuovi tubi di
carico forniti in dotazione.
I vecchi tubi di carico non
devono essere riutilizzati.
VIGTIGT:
LUK IKKE OP FOR
HANEN.
ATENCIÓN:
NO ABRA EL GRIFO.
Placer maskinen der hvor
den permanent skal
stå.Placer afløbs slangen
over kanten på vasken eller
badekarret, pas på at
slangen ikke vrider eller er
knækket sammen.
Acerque la lavadora a la
pared procurando que no
se formen curvas o
estrangulamientos, fije el
tubo desagüe al borde de
la pila.
Det er endnu bedre at
forbinde afløbet til en fast
installation. Røret som
slangen skal hægtes i skal
have en diameter der er
større end selve afløbs
slangen. Højden på den
faste Installation skal vare
min. 60 cm over sulvet.
For at undgå at slangen
knækker, kan denne
monteres i den
medfølgende bøjning.
o mejor aún, a un desagüe
fijo, con un diámetro mayor
que el del tubo de la
lavadora, a una altura
mínima de 50 cm.
En caso necesario, utilice la
curva rígida adjunta.
OBS!
ÖPPNA INTE
VATTENKRANEN ÄNNU.
Ställ tvättmaskinen vid
väggen och kontrollera, att
det inte finns veck på
slangen.
Avloppsslangen ansluts till
ett fast avloppsrör,
vattenavrinningsrör eller
hängs över kanten på en
tvättho. Diametern på
vattenavrinningsröret skall
vara större än
avloppsslangens.
Oberoende av
installationssätt, skall
avloppsslangens utlopp
vara placerat minst 50 cm
över golvet. Vid behov kan
den medföljande styva
slanghållaren användas.
VIKTIG: SKRU IKKE PÅ
VANNET.
ATTENZIONE:
NON APRA
IL RUBINETTO
Plasser vaskemaskinen opp
mot veggen. Hekt
utløpsrøret til kanten av
badekaret, og påse at det
ikke er noen knekker eller
innsnevringer pa røret.
Accosti la lavatrice al muro
facendo attenzione che
non vi siano curve o
strozzature, allacci il tubo di
scarico al bordo della
vasca.
Det er best a kople
utløpsrøret til et fast utløp
med større diameter enn
utløpsrøret og en høyde pa
minst 50 cm. Bruk om
nødvendig plastrøret som
følger med.
o meglio a uno scarico fisso;
altezza minima 50 cm, di
diametro superiore al tubo
della lavatrice.
In caso di necessità utilizzare
la curva rigida in dotazione.
min 4 cm
18
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
max 100 cm
max 100 cm
min 4 cm
+2,6 mt max
min 50 cm
max 85 cm
19
DA
ES
SV
NO
IT
Juster maskinen med de
forreste ben.
Nivele la máquina con las
patas delantares
Justera maskinen så att den
står rakt med hjälp av
framfötterna.
Reguler føttene foran slik at
maskinen står jevnt.
Livelli la macchina con i
piedini anteriori.
a) Contra møtrikken løsnes.
a) Girar la tuerca en el
sentido de las agujas del
reloj para desbloquear el
tornillo del pie.
a) Öppna låsmuttrarna
genom att vrida dem
medurs.
a) Drei mutteren med
urviserne for å løsne
justeringsskruen.
a) Girare in senso orario il
dado per sbloccare la vite
del piedino.
b) Drej de justerbare ben
indtil maskinen står plant og
fast.
b) Girar el pie y hacerlo
bajar o subir hasta
conseguir su perfecta
adherencia al suelo.
b) Justera maskinen så att
den står rakt med hjälp av
fötterna. Kontrollera med
vattenpass.
b) Drei foten for a heve eller
senke den til den star solid
på gulvet.
b) Ruotare il piedino e farlo
scendere o salire fino ad
ottenere la perfetta
aderenza al suolo.
c) Spænd contra møtrikken
igen.
c) Bloquear el pie girando la
tuerca en el sentido
contrario a las agujas del
reloj hasta que se adhiera al
fondo de la lavadora.
c) Lås fötterna och dra åt
låsmuttrarna moturs mot
maskinens botten.
c) Lås foten i stilling ved å
skru fast igjen mutteren ved
å dreie mot urviserne.
c) Bloccare infine il piedino
riavvitando il dado in senso
antiorario, fino a farlo
aderire al fondo della
lavatrice.
A
B
C
Kontroller at maskinens
ON/OFF knap ikke er
aktiveret.
Asegúrese de que el botón
Marcha/Paro (C) no esté
pulsado.
Se till att Start/Stoppknappen (C) inte är intryckt.
Se etter at av/på-knappen
(C) ikke er trykket inn.
Si assicuri che il pulsante
Marcia/Arresto (C) non sia
premuto.
Kontroller at
programvælgeren står på
“0” , og at lågen er lukket.
Asegúrese de que todos los
mandos estén en posición
“0” y que el ojo de buey
esté cerrado.
Kontrollera att alla knappar
är i O-läge och luckan
stängd.
Se etter at alle bryterne står
pa “O” og at
vaskemaskinens dør er
lukket.
Si assicuri che tutte le
manopole siano in posizione
“0” e l’oblò sia chiuso.
Enchúfela.
20
Forbind maskinen til ElInstallation.
El aparato tiene que ser
colocado de forma que el
enchufe sea accesible una
vez instalado .
Sätt in stickkontakten i
uttaget.
Sett støpselet i kontakten.
Inserisca la spina.
Når maskinen opstilles,
anbefaler vi at De anvender
den med leverede nye vand
tilslutnings slange, I stedet for
den gamle slange som sad
på Deres gamle apparat.
El aparato debe ser
conectado a la red
hidraulica sólo con los
nuevos tubos de carga
disponibles en dotación.
Los viejos tubos de carga no
tienen que ser reutilizados.
Apparaten bör kopplas till
vattennätet med den
medföljande
påfyllningsslangen. Gammal
slang får ej användas.
Når maskinen skal oppstilles
anbefaler vi at De bruker
den leverte nye
vanntilslutningsslangen, i
stedet for den gamle
tilslutningsslangen som satt
på det gamle apparatet.
L’apparecchio deve essere
connesso alla rete idrica
solo con i nuovi tubi di
carico forniti in dotazione.
I vecchi tubi di carico non
devono essere riutilizzati.
Tryk startknappen “C” ind.
Når knappen trykkes ind skal
kontrollampen “N” tænde.
Hvis lampen ikke tænder,
følg da instruktionerne i
afsnittet fejlsøgning.
A continuación pulse el
botón START (C) se
encenderá el piloto de
funcionamiento “conexión
de corriente efectuada” (N)
si no se enciende vea
“causas de averías”
När Start/Stopp-knappen
trycks in tänds signallampan.
Om så inte sker, se på
checklistan.
Trykk på startknappen (C).
En lampe (N) viser at
maskinen er pa. Hvis denne
lampen ikke lyser, se
kapittelet “Feilsøking”.
Quindi prema il tasto START
(C), si accenderà la spia di
funzionamento corrente
inserita (N), se non si
accende veda ricerca
guasti.
21
DA
ES
KAPITEL 6
SV
CAPÍTULO 6
NO
IT
AVSNITT 6
KAPITTEL 6
CAPITOLO 6
MANÖVERPANEL
KONTROLLPANEL
COMANDI
N
A
D
E
F
H
I
L
BC
22
FUNKTIONS OVERSIGT
CUADRO DE MANDOS
Sæbe skuffe
Cubeta del detergente
A
Tvättmedelsbehållare
Beholder for vaskemiddel
Cassetto detersivo
Knap for lågeåbning
Botón de apertura del ojo de
buey
B
Lucköppningsknapp
Knapp for åpning av dør
Tasto apertura oblò
Tænd/sluk knap
Botón de puesta en
marcha/paro
C
Start/Stopp-knapp
Av/på-knapp
Tasto marcia arresto
Lynvask-knap
Botón Super Rápido
D
Snabbknapp “super rapid”
Lynvask-knapp
Tasto Super Rapido
Knap for skylle stop
Botón “antiarrugas”
E
Knapp för sköljstopp
Knapp for skyllestopp
Tasto stop con acqua in
vasca
Ekstra skyl
Botón de superaclarado
F
Knapp för extra sköljning
Knapp for ekstra skylling
Tasto super risciacquo
Knap for variabel
centrifugerings hastighed
Regulador de velocidad
H
Knapp för val av
centrifugeringshastighet
Regulering av
sentrifugeringshastighet
Manopola di regolazione
velocità
Variabel termostat
Selector para regular la
temperatura de lavado
I
Temperaturväljare
Innstilling av
vasketemperatur
Manopola di regolazione
della temperatura di lavaggio
Timer knap for valg af
program
Selector de programas de
lavado
L
Programväljare
Tidsur for vaskeprogrammer
Manopola programmi di
lavaggio
Kontrol lampe for drift
Piloto luminoso de
funcionamiento
N
Signallampa
Varsellampe for “på”
Segnalazione luminosa di
funzionamento
23
DA
BESKRIVELSE AF
FUNKTIONER
DESCRIPCIÓN DE
LOS MANDOS
KNAP FOR LÅGEÅBNING
BOTÓN DE APERTURA DEL
OJO DE BUEY
VIGTIGT:
EN SPECIEL
SIKKERHEDS
ANORDNING
FORHINDRER
LÅGEÅBNING
UMIDDELBART EFTER
PROGRAM
AFSLUTNING. EFTER
AFSLUTNING VENT I CA
2 MIN FØR LÅGEN KAN
ÅBNES.
24
ES
ATENCIÓN:
UN DISPOSITIVO DE
SEGURIDAD ESPECIAL
IMPIDE LA APERTURA
INMEDIATA DEL OJO DE
BUEY AL FINALIZAR EL
LAVADO. AL FINAL DE
LA FASE DE
CENTRIFUGADO,
ESPERE 2 MINUTOS
ANTES DE ABRIR EL OJO
DE BUEY.
SV
B
2 min.
NO
IT
MANÖVERPANELENS FUNKTIONER
OVERSIKT OVER
KONTROLLER
DESCRIZIONE
COMANDI
LUCKÖPPNINGSKNAPP
KNAPP FOR ÅPNING AV DØR
TASTO APERTURA OBLÒ
OBS!
LUCKAN HAR EN
SÄKERHETSSPÄRR S0M
GÖR ATT DEN INTE KAN
ÖPPNAS OMEDELBART
EFTER TVÄTTNING/
CENTRIFUGERING.
VÄNTA CA 2 MINUTER
INNAN DU ÖPPNAR
LUCKAN.
VIKTIG:
DØREN ER UTSTYRT
MED EN SPESIELL
SIKRING SOM GJØR AT
DEN IKKE ÅPNER SEG
STRAKS VASKINGEN/
SENTRIFUGERINGEN ER
FERDIG. ETTER
SENTRIFUGERlNG, VENT
OPPTIL 2 MINUTTER FØR
DU ÅPNER DØREN.
ATTENZIONE:
UNO SPECIALE
DISPOSITIVO DI
SICUREZZA IMPEDISCE
L’IMMEDIATA
APERTURA DELL’OBLO”
ALLA FINE DEL
LAVAGGIO. AL
TERMINE DELLA FASE DI
CENTRIFUGA ATTENDA
2 MINUTI PRIMA DI
APRIRE L’OBLÒ.
TÆND/SLUK KNAP
BOTÓN DE PUESTA EN
MARCHA/PARO
C
START/STOPP—KNAPP
AV/PÅ-KNAPP
TASTO
MARCIA /ARRESTO
LYNVASK-KNAP
OPCIÓN SUPER RAPIDO
D
SNABBKNAPP “SUPER RAPID”
LYNVASK-KNAPP
TASTO SUPER RAPIDO
Hvis du trykker på knappen
“Lynvask”, reduceres
vaskeprogrammets varighed
til maksimalt 50 minutter, alt
afhængig af hvilket
program og hvilken
temperatur, du har valgt.
Knappen “Lynvask” kan
bruges til vasketøjsmængder
fra 1 til 5,5 kg.
(Denne mulighed kan kun
bruges på bomulds
programmer og syntetiske
programmer).
Apretando esta tecla la
duración de los programas
de lavado de esta lavadora
se reducen hasta un
máximo de 50 minutos
según el programa y la
temperatura de lavado
elegida. Es posible utilizar la
tecla Super Rápido para
lavados de 1 a 6 kg de
colada.
(Esta tecla es funcional sólo
para los programas algodón
y mixtos).
När du trycker på den här
knappen reduceras
tvättprogrammet till 50
minuter eller mindre,
beroende på vilket program
och vilken temperatur du
har valt. Knappen “Super
Rapid” kan du använda för
tvättar mellan 1 och 5,5 kg.
(Denna funktion kan
används bara med
bomull- och
syntetmaterialprogrammen).
Hvis du trykker på knappen
“Lynvask”, blir
vaskeprogrammets varighet
redusert til maksimum 50
minutter avhengig av hvilket
program og hvilken
temperatur du har valgt.
Knappen “Lynvask” kan
brukes til vasketøymengder
fra 1 til 5,5 kg.
(Denne muligheten kan kun
brukes på bomullsprogram
og syntetiske program).
Premendo questo tasto la
durata dei programmi di
lavaggio di questa
lavabiancheria viene ridotta
fino ad un massimo di 50
minuti a seconda del
programma e della
temperatura prescelti.
È possibile utilizzare il tasto
Super rapido per lavaggi da
1 a 5,5 kg di biancheria.
(Questo tasto è attivo solo
nei cicli cotone e sintetici).
25
DA
KNAP FOR SKYLLE STOP
ANTIARRUGAS
I normal vaskeprogrammers
slutning vil det varme
vaskevand blive tilsat koldt
vand, og ved
udpumpningen vil tromlen
stå stille, herefter vil
maskinen centrifugere let.
Hermed mindskes krølningen
væsentlig, idet tøjet krøller
nemt i varmt vand men ikke
i koldt, og den lette
centrifugering sikre at
sæberesterne kommer ud af
tøjet.
I skåne vaskeprogrammer
stopper programmet med
vand i maskinen og den
lette centrifugering
udelukkes.
I farveægte tekstiler og
uldprogrammet vil skylle stop
knappen kun medfører at
programmet stopper med
vand i maskinen.
Activando esta función es
posible reducir al mínimo la
formación de arrugas
seleccionando posteriormente
el ciclo de lavado en base al
programa elegido y al tipo de
ropa a lavar.
De manera particular, para los
tejidos mixtos la acción
combinada de una fase de
enfriamiento gradual del agua,
la ausencia de rotación del
tambor durante la descarga
del agua y un centrifugado
delicado a baja velocidad
asegura al máximo la
distensión de los tejidos.
Para tejidos delicados, a
excepción de la lana, se
suceden las fases arriba
indicadas para los tejidos
mixtos, a excepción del
enfriamiento gradual del agua,
pero con el añadido de una
fase en la que la colada
permanece sumergida en el
agua del último aclarado.
Para tejidos resistentes y en el
programa lana, esta tecla
posee la única función de
dejar los tejidos inmersos en el
agua del último aclarado con
el fin de distender
perfectamente las fibras.
Para finalizar el ciclo de los
tejidos resistentes, delicados y
de la lana, las operaciones
pueden ser:
volver a apretar la tecla para
terminar el ciclo con la fase de
vaciado y centrifugado. O en
el caso de que se desee
efectuar solo vaciado:
- Apagar la lavadora
apretando la tecla de
encendido/apagado.
- Seleccionar el programa Z
- Encender la lavadora
volviendo a accionar de nuevo
la tecla encendido/apagado
Efter farveægte tekstiler,
skåne- og uld programmet
kan udtømningen foretages
ved at frakoble skylle stop
knappen og programmet vil
afslutte normalt, eller ved at
vælge program Z som alene
pumper vandet ud.
Hvis Z vælges gøres
følgende: tryk tænd/sluk
knappen, drej program
vælgeren hen på Z, og
genstart ved at trykke på
tænd/sluk knappen igen.
26
ES
KNAP FOR EKSTRA SKYL
BOTÓN DE SUPERACLARADO
Ved at trykke denne knap
ind, vil maskinen foretage et
ekstra skyl. Et ekstra skyl vil
fjerne selv de svageste
sæberester fra tøjet. Kan
være nyttigt for mennesker
med overfølsomhed, eller til
baby tøj.
Pulsando el botón se
aumenta la carga de agua
en cada aclarado, ésto
resulta particularmente
importante para las
personas de piel delicada.
SV
E
F
NO
IT
SKÖLJSTOPP
SKYLLESTOPP
TASTO STOP CON ACQUA IN
VASCA
Denna funktion kan
aktiveras för att minimera
skrynklor, varefter man
specificerar tvättprocessen
närmare genom att välja
tvättprogram och tvättsätt.
Minsta möjliga påfrestning
av blandad tvätt säkerställs i
synnerhet genom att
kombinera ett skede med
gradvis avkylning av vattnet
och icke-rotation av korgen
medan maskinen töms på
vatten och en varsam
centrifugering.
För ömtåliga tyger, med
undantag av ylle, väljs de
tvättskeden som har
beskrivits ovan för blandad
tvätt, med undantag av den
gradvisa avkylningen av
vattnet, men med ett extra
skede där vattnet står stilla i
trumman med stopp efter
den sista sköljningen.
I färgäkta textilier och
ylleprogrammet har denna
tryckknapp endast den
funktionen, att textilerna
lämnas kvar i vattnet efter
den sista sköljningen, så att
fibrerna blir så smidiga som
möjligt.
Tvättprocessen för färgäkta
textilier, ömtålig tvätt och
ylle kan avslutas på följande
sätt:
- Återställ knappen för
SKÖLJSTOPP för att avsluta
processen med tömning
och centrifugering.
Eller för att avsluta endast
med tömning:
- Koppla av maskinen
genom att trycka på
huvudbrytaren (on/off)
- Välj program Z
- Koppla åter på maskinen
genom att trycka på
huvudbrytaren (on/off)
I slutten av normale
vaskeprogrammer vil det
varme vaskevannet bli tilsatt
kaldt vann. Ved
utpumpingen vil trommelen
stå stille, og maskinen vil
sentrifugere lett.
Hermed minskes krøllningen
vesentlig, da tøyet krøller lett
i varmt vann men ikke i
kaldt, og den lette
sentrifugeringen sikrer at
såperestene kommer ut av
tøyet.
I skåne vaskeprogrammer
stopper programmet med
vann i maskinen og den
lette sentrifugeringen
utelukkes.
I fargeekte tekstiler og
ullprogrammet vil skyllestopp
knappen kun medføre at
programmet stopper med
vann i maskinen.
Attivando questa funzione è
possibile ridurre al minimo la
formazione di pieghe
personalizzando ulteriormente
il ciclo di lavaggio in base al
programma scelto ed al tipo
di biancheria da lavare.
In modo particolare per i
tessuti misti l’azione
combinata di una fase di
raffreddamento graduale
dell’acqua, l’assenza di
rotazione del cesto durante
gli scarichi dell’acqua ed una
centrifuga delicata a bassa
velocità assicura la massima
distensione dei capi.
Per i tessuti delicati, ad
esclusione della lana,
vengono svolte le fasi già
descritte sopra per i tessuti
misti ad eccezione del
raffreddamento graduale
dell’acqua ma con
l’aggiunta di una fase di
fermo acqua in vasca con
stop dopo l’ultimo risciacquo.
Per i tessuti resistenti e nel
programma lana questo tasto
ha la sola funzione di lasciare i
capi immersi nell’acqua alla
fine dell’ultimo risciacquo al
fine di distendere
perfettamente le fibre.
Per terminare il ciclo dei
tessuti resistenti, delicati e
della lana le operazioni
possono essere:
- rilasciare il tasto per
terminare il ciclo con la fase
di scarico e centrifuga
oppure nel caso in cui si
voglia effettuare solo lo
scarico
- spegnere la macchina
premendo il tasto
avvio/arresto
- impostare il programma Z
- riaccendere la macchina
premendo nuovamente il
tasto avvio/arresto
KNAPP FÖR EXTRA SKÖLJNING
KNAPP FOR EKSTRA SKYLLING
TASTO SUPER RISCIACQUO
Med knappen intryckt utför
maskinen sköljningar med
höjd vattenmäld, som
avlägsnar de sista
tvättmedelsresterna ur
tvätten. Detta är speciellt
viktigt för allergiker och
personer med ömtålig hy
(bl.a.småbarn).
Når du trykker på denne
knappen, blir selv de minste
rester av vaskemiddel fjernet
fra stoffene. Dette er særlig
viktig for personer med
ømtålig hud (allergiske
hudreaksjoner).
Premendo il tasto viene
aggiunta più acqua ad ogni
risciacquo.
Questo risulta
particolarmente importante
per le persone con pelli
delicate.
Efter fargeekte tekstiler,
skåne-og ull programmet
kan uttømmingen foretas
ved å frakoble skyllestopp
knappen og programmet vil
avslutte normalt, eller ved å
velge program Z som alene
pumper vannet ut.
Hvis Z velges gjøres
følgende: trykk tenn/slukk
knappen, drei program
velgeren på Z, og gjenstart
ved å trykke på tenn/slukk
knappen igjen.
27
DA
KNAP FOR VARIABEL
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHED
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER
Centrifugerings fasen er
beregnet til at fjerne så
meget vand så muligt fra
vasketøjet, uden at
beskadige tøjets fibre.
Centrifugerings hastigheden
kan justeres, og dermed
tilpasses de forskellige
behov. Det er muligt at
reducere centrifugerings
hastigheden, og hvis det
ønskes kan centrifugering
helt undlades ved at stille
kontrol knappen på
.
BEMÆRK:
DENNE MASKINE ER
UDSTYRET MED
ELEKTRONISK
CENTRIFUGERINGS
KONTROL. DET BETYDER
AT HVIS TØJET I
MASKINEN ER I
UBALLANCE
NEDSÆTTES
CENTRIFUGERINGS
HASTIGHEDEN
AUTOMATISK, OG PÅ
DEN MÅDE HINDRE AT
VIBRATIONER SKAL
SKADE MASKINEN.
28
ES
REGULADOR DE VELOCIDAD
PUEDE GIRARSI EN
AMBOS SENTIDO
H
SV
NO
KNAPP FÖR VAL AV
CENTRIFUGERINGSHASTIGHET
REGULERING AV
SENTRIFUGERINGSHASTIGHET
KNAPPEN KAN VRIDAS I
BÅDA RIKTNINGARNA
La fase de centrifugado es
muy importante para
obtener un buen secado.
Este modelo de lavadora
està dotada de la máxima
flexibilidad para cada
exigencia. Accionando el
mando es posible reducir la
velocidad máxima hasta la
eliminación completa del
centrifugado (posición
).
Syftet med centrifugering är
att avlägsna så mycket
vatten som möjligt ur
tvätten, dock utan att
textilierna skadas.
Centrifugeringshastigheten
kan väljas efter behov.
Genom vridning av
knappen kan den maximala
hastigheten sänkas eller vid
behov helt kopplas bort om
knappen vrids till läge
.
NOTA:
EL MODELO ESTÁ
PROVISTO DE UN
MECANISMO
ELECTRÓNICO
ESPECIAL QUE IMPIDE
LA PUESTA EN MARCHA
DEL CENTRIFUGADO EN
CASO DE CARGAS
PARTICULARMENTE
DESEQUILIBRADAS.
ESTE MECANISMO
MEJORA LAS
VIBRACIONES, LA
SILENCIOSIDAD Y LA
DURACIÓN DE LA
LAVADORA.
MASKINEN ÄR
UTRUSTAD MED EN
ELEKTRONISK
CENTRIFUGERINGSKONTROLL, SOM
AVBRYTER
CENTRIFUGERING OM
TVÄTTEN ÄR OJÄMNT
FÖRDELAD I TRUMMAN.
DETTA MINSKAR LJUD
OCH VIBRATIONER
OCH FÖRLÄNGER
MASKINENS
LIVSLÄNGD.
OM
CENTRIFUGERINGEN
AVBRUTITS,
FÖRDELA TVÄTTEN
JÄMT I TRUMMAN OCH
STARTA
CENTRIFUGERINSPROGRAMMET PÅ NYTT.
ROTERER I BEGGE
RETNINGER
Sentrifugeringen er svært
viktig for å fjerne så mye
vann fra vasketøyet som
mulig uten å skade
tekstilene. Du kan justere
maskinens
sentrifugeringshastighet
etter behov ved hjelp av
denne kontrollknappen. Du
kan redusere den
maksimale
sentrifugeringshastigheten,
eller du kan hoppe helt over
sentrifugeringen hvis du
ønsker det ved å sette den
på
.
MERK:
MASKINEN ER UTSTYRT
MED EN ELEKTRONISK
FØLER SOM STOPPER
SENTRIFUGERINGEN
HVIS VASKETØYET ER
SKJEVT FORDELT. DETTE
REDUSERER STØY OG
VIBRASJONER OG
FORLENGER
MASKINENS LEVETID.
IT
REGOLATORE DI VELOCITÀ
PUÒ RUOTARE NEI DUE
SENSI
La fase di centrifuga è molto
importante per la
preparazione ad una buona
asciugatura ed il vostro
modello è dotato della
massima flessibilità per ogni
vostra esigenza.
Agendo sulla manopola è
possibile ridurre la velocità
massima fino alla completa
eliminazione della
centrifuga (posizione
).
NOTA:
IL MODELLO È DOTATO
DI UN PARTICOLARE
DISPOSITIVO
ELETTRONICO CHE
IMPEDISCE LA
PARTENZA DELLA
CENTRIFUGA CON
CARICHI
PARTICOLARMENTE
SBILANCIATI.
QUESTO SERVE A
MIGLIORARE LE
VIBRAZIONI, LA
SILENZIOSITÀ E LA
DURATA DELLA
LAVABIANCHERIA.
29
DA
VARIABEL TERMOSTAT.
KNAPPEN KAN DREJES I
BEGGE RETNINGER
Den trinløse termostat giver
mulighed for frit at vælge den
temperatur der giver det
bedste resultat. Der kan altid
vælges en lavere temperatur,
end den programmet angiver
i programoversigten. Det er
ikke muligt at vælge en højere
temperatur. Sker det, vil det
være den temperatur der er
angivet for det valgte
program, der bliver anvendt.
ADVARSEL:
VASK ALDRIG TØJ PÅ
HØJERE TEMPERATUR END
DER ER ANGIVET I
VASKEANVISNINGEN
TIMER KNAP FOR VALG AF
PROGRAM
VIGTIGT:
DREJ ALTID
PROGRAMVÆLGEREN
MED URET. FORSØG
ALDRIG AT DREJE
KNAPPEN MOD URET.
TRYK IKKE TÆND/SLUK
KNAPPEN IND FØR
PROGRAMMET ER VALGT.
Program oversigten beskriver
programmet for det nummer
eller symbol der er valgt.
VIGTIGT: HVIS DET ER
NØDVENDIGT AT ÆNDRE
PROGRAMMET EFTER
DEN ER STARTET GØRES
FØLGENDE: SLUK PÅ
TÆND/SLUK KNAPPEN,
DREJ
PROGRAMKNAPPEN HEN
PÅ DET NYE PROGRAM
OG TÆND IGEN FOR
TÆND/SLUK KNAPPEN.
KONTROL LAMPE FOR DRIFT
30
ES
SELECTOR PARA REGULAR LA
TEMPERATURA DE LAVADO
SV
I
T°C
PUEDE GIRARSE EN AMBOS
SENTIDO
KAN VRIDAS ÅT BÅDA
HÅLLEN
Esta lavadora está provista de
este dispositivo para
seleccionar la temperatura de
lavado deseada.
La tabla de los programas de
lavado indica la temperatura
máxima aconsejada para
cada tipo de lavado.
Med temperaturväljaren väljs
önskad tvättemparatur. I
tvättprogramtabellen hittar Du
den rekommenderade
temperaturen för varje
tvättprogram, som Du efter
behov kan sänka.
ATENCIÓN NUNCA DEBE
SER SUPERIOR
SELECTOR DE PROGRAMAS DE
LAVADO
OBS!
ÖVERSKRID INTE DE
REKOMMENDERADE
MAXIMITEMPERATURERNA!
PROGRAMVÄLJARE
L
ATENCIÓN:
NO GIRE NUNCA EL
PROGRAMADOR EN
SENTIDO CONTRARIO A
LAS MANECILLAS DEL
RELOJ, SINO EN EL
SENTIDO DE ÉSTAS Y NO
PULSE EL BOTÓN DE
PUESTA EN MARCHA (C)
ANTES DE LA SELECCION
DEL PROGRAMA.
OBS!
PROGRAMVÄLJAREN FÅR
EJ VRIDAS MOTURS, BARA
MEDURS. TRYCK INTE IN
START/STOPP-KNAPPEN
(C) INNNAN DU VALT
PROGRAMMET.
Las tablas indican el programa
de lavado en base al número o
símbolo seleccionado.
IMPORTANTE: EN EL CASO
EN QUE SE QUIERA
CAMBIAR UN PROGRAMA
YA INICIADO, DESACTIVAR
SIEMPRE LA TECLA
ENCENDIDO / PARO ANTES
DE GIRAR EL
PROGRAMADOR SINO, LA
LAVADORA, DESPUÉS DE
ALGUNOS MINUTOS
LLEVARÁ
AUTOMÁTICAMENTE EL
PROGRAMADOR A LA
POSICIÓN INICIAL.
PILOTO LUMINOSO DE
FUNCIONAMIENTO
TEMPERATURVÄLJARE
OK
N
NO
KONTROLL FOR
VASKETEMPERATUR
KAN DREIES I BEGGE
RETNINGER
Med denne kontrollen er det
mulig å redusere, men ikke
øke, temperaturen i et
vaskeprogram. Oversikten over
programmene viser den
maksimale temperaturen som
anbefales i hvert
vaskeprogram.
ADVARSEL:
DENNE TEMPERATUREN
MÅ ALDRI OVERSKRIDES
TIDSUR FOR
VASKEPROGRAMMER
VIKTIG:
DENNE KNAPPEN MÅ
ALLTID DREIES MED
URVISERNE, ALDRI MOT
URVISERNE. TRYKK IKKE
PÅ KNAPPEN “PÅ” (C)
FØR DU HAR VALGT
PROGRAM.
Välj tvättprogram med hjälp av
programtabellen eller
plaggens tvättmärkning.
Tabellene beskriver
vaskeprogrammene med tall
eller symboler.
VIKTIGT: OM DET BLIR
NÖDVÄNDIGT ATT ÄNDRA
ETT PROGRAM SOM REDAN
HAR STARTAT,
REKOMMENDERAR VI ATT
DU STÄNGER AV MED
HUVUDBRYTAREN
(ON/OFF) INNAN DU
VRIDER PÅ
PROGRAMVÄLJAREN.
ANNARS ÅTERFÖR
MASKINEN
PROGRAMVÄLJAREN TILL
DET URSPRUNGLIGA LÄGET
EFTER NÅGRA MINUTER.
VIKTIG: HVIS DET ER
NØDVENDIG Å ENDRE
PROGRAMMET ETTER DET
ER STARTET GJØRES
FØLGENDE: SLUKK PÅ
TENN/SLUKK KNAPPEN,
DREI
PROGRAMKNAPPEN PÅ
DET NYE PROGRAM OG
TENN IGJEN FOR
TENN/SLUKK KNAPPEN.
SIGNALLAMPA FÖR
START/STOPP
VARSELLAMPE “PÅ”
IT
MANOPOLA DI REGOLAZIONE
DELLA TEMPERATURA DI
LAVAGGIO
PUO’ RUOTARE NEI DUE
SENSI
Questa lavatrice é dotata di
questo dispositivo per
impostare la temperatura di
lavaggio desiderata.
La tabella programmi di
lavaggio indica la
temperatura massima
consigliata per tipo di
lavaggio.
ATTENZIONE QUESTA
TEMPERATURA NON DEVE
MAI ESSERE SUPERATA
MANOPOLA PROGRAMMI DI
LAVAGGIO
ATTENZIONE:
NON RUOTI MAI LA
MANOPOLA IN SENSO
ANTIORARIO MA LA
RUOTI IN SENSO ORARIO
E NON PREMA IL TASTO
MARCIA (C) PRIMA DELLA
SELEZIONE DEL
PROGRAMMA.
Le tabelle descrivono il
programma di lavaggio in
base al numero o simbolo
scelto.
IMPORTANTE: NEL CASO SI
VOLESSE CAMBIARE UN
PROGRAMMA GIÀ
AVVIATO, DISATTIVARE
SEMPRE IL TASTO
AVVIO/ARRESTO PRIMA DI
RUOTARE LA MANOPOLA
PROGRAMMI ALTRIMENTI
LA MACCHINA, DOPO
ALCUNI MINUTI,
RIPORTERÀ
AUTOMATICAMENTE LA
MANOPOLA NELLA
POSIZIONE INIZIALE.
SEGNALAZIONE LUMINOSA DI
FUNZIONAMENTO
31
DA
ES
NO
IT
KAPITEL 7
CAPÍTULO 7
AVSNITT 7
KAPITTEL 7
CAPITOLO 7
SÆBE SKUFFEN
CUBETA DEL
DETERGENTE
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
BEHOLDER FOR
VASKEMIDDEL
CASSETTO
DETERSIVO
Sæbeskuffen er opdelt i fire
rum.
La cubeta del detergente
está dividida en 4
compartimentos:
Tvättmedelsbehållaren är
indelad i fyra fack:
Beholderen for vaskemiddel
har fire skuffer:
Il cassetto detersivo é
suddiviso in 4 vaschette:
- Den første mærket ” I ”
er til forvask og til det
særlige 32 minutters
lynprogram.
- Det andet rum II er til
klarvask.
- El primero, indicado con
“I”, sirve para el
detergente del
prelavado o del
programa rápido 32’.
- el segundo II para el
detergente de lavado
En speciel beholder til
flydende vaskemiddel
medfølger maskinen. Denne
kan anbringes i sæbeskuffen
som vist på tegningen.
Para el detergente liquido
usar el recipiente que se
adjunta (olocándolo) según
figura.
VIGTIGT:
HUSK PÅ AT NOGLE
FLYDENDE VASKEMIDLER
KAN VÆRE MEGET
SVÆRE AT SKYLLE UD AF
BEHOLDEREN. i
SÅDANNE TILFÆLDE
ANBEFALES DET I STEDET
AT ANVENDE
VASKEBOLD
ATENCIÓN:
RECUERDE QUE
ALGUNOS DETERGENTES
SON DIFÍCILES DE
ARRASTRAR, EN ESTE
CASO, LE
ACONSEJAMOS
UTILIZAR EL
CONTENEDOR
APROPIADO PARA
PONERLO
DIRECTAMENTE EN EL
TAMBOR.
- Det tredje rum
blegemiddel.
er til
VIGTIGT:
BRUG KUN FLYDENDE
MIDLER I RUM TRE OG
FIRE. DET ANBEFALES AT
FORTYNDE
KONCENTREREDE
MIDLER
- Det fjerde rum
skyllemiddel.
32
SV
✿
er til
- el tercero
sirve para
el blanqueador
ATENCIÓN:
EN EL TERCER Y CUARTO
COMPARTIMENTO,
INTRODUZCA
UNICAMENTE
PRODUCTOS LÍQUIDOS.
✿
- el cuarto
sirve para
aditivos especiales,
suavizantes, perfumes
almidonados, azuletas,
ecc.
- Den första med tecknet
”I” anger tvättmedel för
förtvätt eller tvättmedel
för det snabba 32
minuters programmet.
- tvättmedel till
huvudtvätt i fack II
cl
För flytande tvättmedel finns
ett separat fack som läggs in
i fack II såsom bilden visar.
OBS !
VISSA TVÄTTMEDEL ÄR
SVÅRA ATT FÅ BORT UR
FACKEN . FÖR SÅDANA
FALL REKOMMEDERAS
EN TVÄTTBOLL, SOM
LÄGGS IN I TRUMMAN.
- blekningsmedel i det
tredje facket
OBS!
ANVÄND BARA
FLYTANDE MEDEL I
FACKEN TRE OCH FYRA.
- sköljmedel, stärkelse
m.m. tillsatser,i det fjärde
.
facket
✿
- Den første som er
merket ” I ” er til forvask
og til det særlige 32
minutters lynprogram.
- Den andre skuffen II for
hovedvaskemiddel
- la prima contrassegnata
con “l”, serve per il
detersivo del
prelavaggio o del
programma rapido 32’
- la seconda II per il
detersivo di lavaggio
En egen beholder for
flytende vaskemiddel følger
med. Denne kan plasseres i
skuffen som vist på figuren.
Per i detersivi liquidi usare la
bacinella in dotazione da
posizionare come in figura.
VIKTIG: HUSK AT EN
DEL VASKEMIDLER ER
VANSKELIGE Å FJERNE.
I SLIKE TILFELLER
ANBEFALER VI AT DU
BRUKER VASKEBALL
FOR PLASSERING
DIREKTE I TROMMELEN.
- Den tredje skuffen
for blekemiddel.
ATTENZIONE:
SI RICORDI CHE
ALCUNI DETERSIVI
SONO DI DIFFICILE
ASPORTAZIONE.
IN QUESTO CASO LE
CONSIGLIAMO L’USO
DELL’APPOSITO
CONTENITORE DA
PORRE NEL CESTELLO.
- la terza cl serve per il
candeggiante
VIKTIG:
I DEN TREDJE OG FJERDE
SKUFFEN MÅ DET BARE
BRUKES FLYTENDE
STOFFER.
✿
- Den fjerde skuffen
er for spesielle
tilsetningsstoffer,
tøymyknere, parfymer,
stivelse osv.
ATTENZIONE:
NELLA TERZA E QUARTA
VASCHETTA METTERE
SOLO PRODOTTI LIQUIDI.
✿
- la quarta
serve per
additivi speciali,
ammorbidenti, profumi
inamidanti, azzurranti,
ecc.
33
DA
34
ES
SV
NO
IT
KAPITEL 8
CAPÍTULO 8
AVSNITT 8
KAPITTEL 8
CAPITOLO 8
VALG AF
PROGRAM
SELECCIÓN
VAL AV PROGRAM
VALG
SELEZIONE
PROGRAMMI
Til at behandle de forskellige
tekstiltyper, og forskellige
tilsmudsningsgrader, har
denne maskine 3 forskellige
program-områder. (se
programoversigt).
Para tratar los distintos tipos
de tejido y los diferentes
grados de suciedad, la
lavadora tiene 3 áreas de
programas diferentes para
cada tipo de: lavado,
temperatura y duración
(vea tabla de programas de
lavado).
För att klara av olika grader
av nedsmutsning och olika
typer av textilier finns det tre
grupper av tvättprogram
med varierande tvättrytm,
temperatur och tvättid.
For å kunne behandle
forskjellige typer tekstiler og
forskjellige typer smuss best
mulig, har denne
vaskemaskinen 3 forskjellige
programvalg for
vaskeprogram, temperatur
og varighet (se tabell over
vaskeprogrammer).
Per trattare i vari tipi di
tessuto e le varie gradazioni
di sporco, la lavatrice ha 3
fasce di programmi diversi
per tipo di: lavaggio,
temperatura e durata
(vedere tabella programmi
di lavaggio).
1 normal vask - kogevask normale tekstiler
Dette program er udviklet
for at give de bedste
vaskeresultater. Skyl og
mellemcentrifuge sikrer
perfekt skylning, der effektivt
fjerner alle sæberester. Trinvis
afkølning af vandet sikrer at
tøjet ikke krøller. En
afsluttende kraftig
centrifugering sikrer en lille
restfugtighed.
1 Tejidos resistentes
1. Vit- och kulörtvätt
1 Solide stoffer
1 Tessuti resistenti
Los programas se han
confeccionado para
desarrollar el máximo grado
de lavado y los aclarados
regulados por las fases de
centrifugado aseguran un
perfecto aclarado.
El centrifugado final asegura
un escurrido óptimo.
Programmen är avsedda att
ge optimal tvätteffekt.
Sköljningar med
mellancentrifugering ger
bästa sköljresultat.
Den gradvisa sänkningen av
vattnets temperatur
förhindrar att tvätten blir
skrynklig. Den effektiva
slutcentrifugeringen
underlättar torkningen.
Programmene gir maksimal
vaskeeffekt og skylling med
mellomsentrifugering gir
optimal skylling av tøyet. En
gradvis reduksjon av
vaskevannets temperatur gir
dessuten maxsimal
beskyttelse mot krølling, og
den avsluttende
sentrifugeringen sikrer best
mulig tørking.
I programmi sono realizzati
per sviluppare il massimo
grado di lavaggio e i
risciacqui, intervallati da fasi
di centrifuga, assicurano
una perfetta sciacquatura.
La centrifuga finale assicura
un’ottima strizzatura.
2 finvask - syntetisk vask
2 Tejidos mixtos y sintéticos.
2 Bland- och syntetmaterial
El lavado y el aclarado
estan optimizados por los
ritmos de rotación del
tambor y los niveles de
agua.
El centrifugado de accion
delicada, asegura una
reducida formación de
arrugas sobre los tejidos.
Vid för- och huvudtvätten är
resultatet optimalt tack vare
trummans olika
rotationsrytmer. Tre
sköljningar med hög
vattennivå garanterar en
skonsam behandling och ett
effektivt resultat.
2 Blandede og syntetiske
stoffer
Hovedvask gir best resultat
takket være trommelens
reverserende bevegelser.
Skylling med høy vannstand
gir skånsom behandling og
best resultat.
2 Tessuti misti e sintetici
Under finvask arbejder
maskinen med skåne
vaskebevægelser, der er
meget nøje afstemt til de
syntetiske stoffer. De tre skyl
med ekstra høj; vandstand,
giver tøjet en meget
skånsom behandling, og et
meget fint vaskeresultat.
3. Skånevask, uldvask og
håndvask.
Disse programmer anvendes
selvfølgelig til det vasketøj
som kræver særlig
behandling ofte fordi tøjet
ikke kan tåle høje
temperaturer eller
voldsomme
vaskebevægelser.
Følg anvisningen på tøjet.
Uld programmet er
beregnet til ” vaskbart uld i
maskine”
Håndvaske programmet er
til ” vaskbart i hånden ”
3. Tejidos delicados, lana y
lavado a mano:
Este tramo comprende una
serie de programas muy
diferentes entre ellos,
estudiados específicamente
para lavar tejidos que
requieren de un tratamiento
particular:
3. Ömtåliga tyger, ylle och
handtvätt
I denna grupp ingår klart
olika program för tvätt av
tyger som fordrar speciell
behandling:
Varsam tvätt används för
ömtåliga tyger.
Ylletvätten används
uteslutande för tyger
betecknade som ”ylle som
tål maskintvätt”.
Handtvätten är avsedd för
varsam behandling av tyger
för vilka tvätt för hand
rekommenderas.
3. Skånevask, ullvask og
håndvask.
Disse programmene
anvendes selvfølgelig til det
vasketøyet som krever særlig
behandling. Ofte fordi tøyet
ikke tåler høye temperaturer
eller voldsomme
vaskebevegelser.
Følg anvisningen på tøyet.
Ullprogrammet er beregnet
til ” vaskbart ull i maskine”
Håndvaskeprogrammet er
til ” vaskbart i hånden ”
3. Tessuti delicati, lana e
lavaggio a mano
Questa fascia comprende
una serie di programmi ben
distinti fra loro studiati
specificatamente per lavare
capi che necessitano dei
trattamenti particolari:
El lavado delicado para los
tejidos muy delicados
El lavado lana para usarse
exclusivamente para los
tejidos “lana lavable en
lavadora”.
El lavado a mano
concebido para tratar
delicadamente los tejidos
lavables a mano.
Il lavaggio ed il risciacquo
sono ottimizzati nei ritmi di
rotazione del cesto e nei
livelli di acqua.
La centrifuga ad azione
delicata, assicura una
ridotta formazione di pieghe
sui tessuti.
Il lavaggio delicato da usarsi
per tessuti delicatissimi.
Il lavaggio lana da usarsi
esclusivamente per tessuti
“lana lavabile in lavatrice”.
Il lavaggio a mano
concepito per trattare
delicatamente i capi lavabili
a mano.
35
DA
SV
NO
IT
KAPITEL 9
CAPÍTULO 9
AVSNITT 9
KAPITTEL 9
CAPITOLO 9
GODE RÅD VEDR.
VASK.
EL PRODUCTO
SORTERING AV
TVÄTT
PRODUKTET
IL PRODOTTO
VIGTIGT:
Af hensyn til en bedre
fordeling af tøjet under
centrifugering, er det en god
ide at iblande mindre
tøjstykker når der vaskes store
stykker tekstiler, sengetøj eller
andre tunge ting. Evt. kan
centrifugering undlades ved
at trykke knappen for udeladelse af centrifugering ind.
Ved uldvask skal det
kontrolleres at tøjet er
mærket uld eller “MASCHINE
WASHABLE”“MASKINVASK”
“TÅLER MASKINVASK”
“VASKBAR I MASKINE”
ATENCION:
si tiene que lavar alfombras,
colchas u otras prendas
pesadas es mejor no
centrifugar.
Sortera plaggen före tvätten
efter kulör, material och hur
smutsiga de är.
OBS!
Tunga, stora textilier såsom
sängöverdrag, filtar etc. skall
inte centrifugeras.
VIKTIG:
Ved vasking av tunge
tepper, sengetepper og
andre tunge artikler, bør
sentrifugering ikke brukes.
ATTENZIONE:
se deve lavare tappetoni,
copriletti o altri indumenti
pesanti é bene non
centrifugare.
Las prendas y ropa de lana,
para poderlas lavar en la
lavadora, deben llevar el
símbolo “Pura Lana Virgen” y
tener además la indicación
“no se apelmaza” o bien
“lavable en máquina”.
Ylleplagg som tvättas i
maskin skall vara märkta
“Superwash”.
For å kunne maskinvaskes
må ullplagg og andre
artikler i ull være merket
med “ren ny ull”.
Indumenti e biancheria di
lana, per poter essere lavati
in lavatrice, devono essere
contrassegnati con il
simbolo “Pura Lana Vergine”
e avere inoltre l’indicazione
“Non infeltrisce” oppure
“Lavabile in lavatrice”.
VIGTIGT:
Se efter symbolerne i
tøjet, og 1æs
fabrikantens vaske
anvisninger. Opdel tøjet
i følgende
hovedgrupper
- Kogevask
- Normal vask
- Kulørt vask
- Fin vask
- Uld vask
Hvidt og kulørt tøj bør
vaskes hver for sig, for at
undgå farveafsmitning.
Det kan anbefales at
kulørt tøj vaskes separat
første gang det vaskes, da
nyt tøj ofte afgiver farve.
Når vasketøjet sorteres, er
det vigtigt at kontrollerer
følgende:
- Kontroller at alle lommer
er tømte
- at der ikke er
metalgendstande på
tøjet Badges - nåle mønter o.s.v.
- Løse stropper/bælter i
sengetøj, kjoler e.t.c.
bindes sammen.
- Lommer er knappet eller
lynet.
- Løbere fra gardiner er
fjernet.
Ved vask af tøj med
meget kraftige pletter, er
det en god ide at lade
tøjet ligge i blød, eller
anvende speciel
pletfjerner, før tøjet vaskes.
36
ES
ATENCIÓN:
Durante la selección
asegúrese de que:
- en la ropa para lavar
no haya objetos
metálicos (por
ejemplo, clips,
imperdibles, alfileres,
monedas, etc.);
- abroche las fundas de
las almohadas, cierre
las cremalleras, las
anillas, ate las cintas
sueltas y las tiras largas
de los vestidos;
- quite de las cortinas
tanbién los elementos
de rodamiento;
- lea atentamente las
etiquetas de los
tejidos;
- si durante la selección
aprecia manchas
resistentes, quítelas
con un detergente
especial o con una
pasta de lavado
apropiada.
OBS!
Vid sorteringen skall
Du se till att
- metallföremål såsom
broscher,
säkerhetsnålar,
knappnålar, mynt osv.
har avlägsnats från
plaggen
- blixtlås, knappar är
stängda, bälten och
band knutna
- gardinringar tagits bort
- Du ger akt på plaggens
tvättmärkningar
- besvärliga fläckar
avlägsnats med
specialmedel före
tvätten
- fickorna är tomma.
VIKTIG:
Ved sortering før
vasking, påse at:
- det ikke er noen
metallgjenstander i
vasken (f.eks. smykker,
sikkerhetsnåler, nåler,
mynter osv.).
- eventuelle knapper i
putetrekk knappes
sammen, glidelåser og
hekter lukkes, løse
belter og lange band
på f.eks. morgenkåper
knyttes.
- kroker fjernes fra
gardiner.
- vaskeinstruksene på
plagget blir fulgt.
- eventuelle vanskelige
flekker blir behandlet
ved sorteringen før
vaskingen. Bruk bare
flekkfjerningsmidler som
er anbefalt i merkingen.
ATTENZIONE:
Durante la selezione si
assicuri che:
- nella biancheria da
lavare non vi siano
oggetti metallici (ad
esempio fermagli, spille
di sicurezza, spilli,
monete, ecc.);
- abbottoni federe,
chiuda le cerniere
lampo, gancetti a
occhielli, annodi
cinghie sciolte e lunghi
nastri di vestaglie;
- asporti dalle tendine
anche i rulli di
scorrimento;
- osservi attentamente le
etichette sui tessuti;
- se durante la selezione
vede delle macchie
resistenti, le asporti con
del detersivo speciale o
con un’apposita pasta
di lavaggio.
37
DA
KAPITEL 10
TEKSTIL ART
Kogevask
Normal Vask
PROGRAM OVERSIGT
EKSEMPLER PÅ TØJ
OG SMUDSGRAD
FYLDNING
MAX
kg
PROGRAM
NR
Vigtige noter:
FYLDNING I SÆBESKUFFE
❙
❙❙
●
●
●
●
❀
Hvid normal vask med forvask
5,5
1
Op til
90°
Bomuld, Blandet,
Kraftigt
Hvid normal vask
5,5
2
Op til
90°
●
●
●
Bomuld, Blandet
Kulørt vask (hurtigt)
5
3
Op til
60°
●
●
●
3,5
4
Op til
40°
●
●
●
Bomuld Linned
*)
Kulørt vask
Bomuld
Skylning
Bomuld, Linned
Skånevask Syntetiske
Stoffer
-
-
●
Sidste skylning
-
-
●
Lang centrifugering
-
-
*)
Op til
60°
●
●
Op til
50°
Op til
40°
●
●
●
●
Nylon, Perlon, Blandet,
Bomuld
Bomuld
Blandet, Syntetisk
Syntetisk/blandet vask
2
5
Kulørt
2
6
Nylon, Dralon, Trevira
Akryl
2
7
Sart, Blandet, Syntetisk
Skylning
-
-
●
Sidste skylning
-
-
●
Kort centrifugering
-
-
Skånevask
1,5
8
Op til
40°
●
●
1
9
●
●
1
10
Op til
40°
Op til
30°
●
●
Ekstra Finvask
ULD vask
Uldvask
Håndvask
Syntetisk, Dralon acryl,
Trevira
Skylning
Blandet, Sart,
Syntetisk, ULD
Sidste skylning
For tøj der ikke skal
centrifugeres
*)
-
-
●
-
-
●
-
-
Quick vask
2
Op til
50°
Organiske pletter
5,5
Udpumpning
-
Kort centrifugering
38
TEMPERATUR
INDSTILLING
32’
Z
Hvis der er tale om usœdvanligt snavset Tøj, anbefales det kun at
fylde maskinen med 3 kg.
På programmerne som er vist i program oversigten, kan
automatisk blegning opnås ved at komme flydende
blegemiddel i sæbeskuffens rum
.
Vaskemaskinen er udstyret med en trinløs termostat der frit kan
indstilles på alle temperaturer. Ofte kan man vælge en lavere
temperatur en man normalt gør og få samme resultat. Herved
spares på energien.
Centrifugerings hastigheden kan ligeledes vælges frit, og kan
også udelades helt, især til de sarte vaske programmer.
*) Programmer efter CENELEC EN 60456.
32 minutters lynvask
Programmet “32 minutters lynvask” gør det muligt at gennemføre et
komplet vaskeprogram på ca. 30 minutter med en vasketøjsmængde på
op til 2 kg og med en temperatur på op til 50°C. Vasketemperaturen kan
reduceres ved hjælp af knappen “I”.
Den maksimale mængde vaskemiddel, som kan bruges, er markeret på
det indlagte målebæger for “32 minutters lynvask”.
Vaskemidlet placeres i rummet for forvask (markeret med I) i
sæbeskuffen.
Hvis vasketøjet er meget snavset og ikke tåler grov vask, vil det ofte
være nødvendigt at udføre en forvask inden man vælger den egentlige
hovedvask. Dette kan gøres ved at vælge det hurtige 32 minutter
vaskeprogram som forvask ( husk sæbepulver i rum I ). Normal forvask
er kun en mulighed på de grove programmer.
●
●
39
ES
CAPÍTULO 10
TYPO DE TEJIDO
TABLA DE PROGRAMAS
PROGRAMA PARA
CARGA
MAX
kg
SELECC.
PROG.
Tejidos resistentes
CARGA DETERGENTE
SELECC.
TEMP.
°C
Notas a considerar
❀
❙
❙❙
●
●
●
●
Algodón, lino, cáñamo
Intensivo con prelavado
6
1
Hasta
90°
Algodón, mixtos
resistentes
Intensivo
6
2
Hasta
90°
●
●
●
Algodón, mixtos
Colores resistentes
5
3
Hasta
60°
●
●
●
3,5
4
Hasta
40°
●
●
●
*)
Colores delicados
Algodón
Aclarado
-
-
●
Último aclarado
-
-
●
Centrifugado intensivo
-
-
Algodón, lino
Tejidos mixtos y
sintéticos
Tejidos mixtos
*)
Mixtos resistentes
5
Hasta
60°
●
●
●
●
●
●
Mixtos, algodón,
sintéticos
Ropa de color
2
6
Sintéticos (Rayon,
Acrilicos)
Acrílicos
2
7
Aclarado
-
-
●
Último aclarado
-
-
●
Centrifugado delicado
-
-
Lavado delicado
1,5
8
Hasta
40°
1
9
1
10
Hasta
40°
Hasta
30°
Mixtos, sintéticos
delicados
Tejidos muy
delicados
Ropa de lana
Sintéticos (Rayon,
Acrilicos)
Lana “LAVABLE EN LAVADORA”
Lavado a mano
Mixtos, sintéticos
delicados, lana
-
Último aclarado
-
-
Centrifugado delicado
-
-
Ciclo rápido
Manchas orgánicas
Para ropa que no
precisa centrifugado
*)
Hasta
50°
Hasta
40°
-
Aclarado
40
2
Sólo desagüe
2
32’
Hasta
50°
6
-
-
-
Z
●
●
●
●
●
●
●
En caso de ropa con un alto grado de suciedad,
se aconseja la reducción de la carga a máximo 3 kg.
En los programas indicados puede conseguirse un blanqueo
automático, colocando el blanqueador en la cubeta
.
Regulando oportunamente el termostato es posible lavar a cualquier
temperatura por debajo de la prevista en el programa seleccionado.
En todos los programas es posible regular la velocidad de centrifugado
según el consejo del fabricante de la prenda. Si la etiqueta no posee
ninguna indicación se puede centrifugar a la máxima velocidad
prevista en el programa.
* Programas según normas CENELEC EN 60456.
Programa rápido de 32 minutos
El programa rápido de 32 minutos permite efectuar en 30 minutos un
ciclo completo de lavado para un máximo de 2 kg de colada y una
temperatura de 50°C. Es posible reducir la temperatura de lavado
utilizando el programador específico (programador I).
La cantidad màxima de detergente para este programa està indicada
sobre el medidor 32’ en dotación.
El detergente debe ser cargado en el dispensador de prelavado
(dispensador 1).
Para los tejidos mixtos, sintéticos y delicados particularmente sucios, es
posible efectuar el ciclo de prelavado utilizando el programa rápido 32
minutos ( el detergente tiene que ser introducido en el compartimiento I
de la cubeta), seleccionando posteriormente el programa principal
deseado.
Consigue los mejores resultados con tu lavadora Candy
Para asegurarte que consigues los mejores resultados con tu nueva
lavadora Candy, es importante que uses el detergente correcto en tu
colada diaria. Existen muchos detergentes en los lineales de las tiendas,
y elegir el correcto entre tantos puede ser complicado.
En Candy regularmente hacemos pruebas entre diferentes tipos de
detergentes, para saber cual obtiene los mejores resultados con
nuestras lavadoras. Hemos concluido que solo una marca cumple
siempre los estandares de excelencia que necesitamos y consigue una
blancura superior en una amplia gama de manchas, además
proporciona un cuidado especial a la ropa. Es por todo esto por lo que
Candy otorga a Ariel su sello de aprobacion oficial.
●
●
●
PARA TU NUEVA LAVADORA
41
SV
AVSNITT 10
TEXTILTYP
PROGRAM TABELL
PROGRAMVÄLJARE
5,5
1
Opp till
90°
5,5
2
5
Kulörtvätt med icke-beständig färg
3,5
Sköljningar
-
-
●
Sista sköljning
-
-
●
Lång centrifugering
-
-
Vit-kulõrtvätt
Bomull, Linne
Vittvätt & förtvätt
Tåligt blandmaterial
Bomull
Normal vittvätt
Kulörtvätt med beständig färg
Alla ovannämnda
Bland- och
syntetmaterial
Blandad tvätt
Plyamid, Polyester,
Bomull, Blandat
Alla ovannämnda
*)
*)
Tvätt som ej
centrifugeras
❙
❙❙
●
●
●
●
Opp till
90°
●
●
●
3
Opp till
60°
●
●
●
4
Opp till
40°
●
●
●
❀
Opp till
60°
●
●
Opp till
50°
Opp till
40°
●
●
●
●
Vid verkligt hårt smutsad tvätt bör maskinen endast fyllas med 3 kg.
Programmen som visat i tabellen har automatisk blekning. Häll
blekningsmedlet i därför avsett fack
.
(I Finland innehåller vittvätt- och universaltvättmedlen blekningsmedel
och därför behövs just ingen extra tillsats av blekningsmedel).
Knappen för valbar temperatur möjliggör sänkning av
tvättemperaturen. Till exempel i ett intensivprogram för bomullstyg kan
tvätten ske i kallt vatten helt enkelt genom att föra väljaren till
kransymbolen.
Också centrifugeringshastigheten kan sänkas enligt anvisningarna på
tygets lapp eller centrifugeringen kan helt utelämnas för mycket
ömtåliga tyger.
* Program enligt EN 60456.
32 minuters snabbprogram
Snabbprogrammet på 32 minuter utför hela tvättförloppet på ca 30
minuter, förutsatt att tvättgodset väger högst 2 kg och temperaturen är
högst 50°C.
Du kan sänka tvättemperaturen genom att använda temperaturväljaren I.
Maximal tvättmedelsmängd för detta program har markerats på
bifogade 32 minuters-mått.
Tvättmedlet måste placeras i förtvättfacket (märkt med siffran I) i
tvättmedelsbehållaren.
För blandad tvätt som består av syntetfiber och mycket ömtåliga tyger
som är svårt nedsmutsade kan man välja en förtvätt med hjälp av det
snabba 32 minuters programmet (tvättmedlet skall placeras i facket som
har tecknet I) innan man väljer huvudtvättprogrammet.
Kulörtvätt
2
6
Akrylfiber
2
7
Sköljningar
-
-
●
Sista sköljning
-
-
●
Få bästa resultat från din nya Candy maskin
-
-
För att se till att du får bästa tvättresultat med din nya Candy maskin är
det viktigt att du använder rätt tvättmedel till din vardagstvätt. Det finns
en mängd olika tvättmedel ute på marknaden och att välja tvättmedel
kan ibland vara förvillande.
1,5
8
Opp till
40°
●
●
1
9
●
●
Handtvätt
1
10
Opp till
40°
Opp till
30°
●
●
Sköljningar
-
-
●
Sista sköljning
-
-
●
Kort centrifugering
-
-
Quick tvätt
2
Opp till
50°
Separat blekning
5,5
Utpumpning av vatten
-
Ömtålig tvätt
Ylle som kan tvättas i maskin
Alla ovannämnda
OBS!:
5
Ylle
Acryl, Acetat etc.
TVÄTTMEDELSFACK
2
Kort centrifugering
Fintvätt
TEMPERATUR
MAX
°C
TVÄTTMÄNGD
MAX
kg
NEDSMUTSNINGSGRAD
*)
32’
Z
På Candy testar vi regelbundet många olika typer av tvättmedel för att
utvärdera vilket som ger det bästa tvättresultatet i våra maskiner. Vi kom
fram till att bara ett märke lever upp till vår höga standard och ger
utmärkt tvättresultat över ett brett urval av fläckar samtidigt som det ger
en hög nivå av klädvård. Detta är anledningen till att Candy har gett
Ariel sitt officiella bevis på erkännande.
●
●
FÖR DIN NYA TVÄTTMASKIN
42
43
NO
KAPITTEL 10
STOFF
Motstandskyktige
stoffer
TABEL OVER VASKEPROGRAMMER
PROGRAM FOR
MAKS.
VEKT
kg
Hvit normal vask med forvask
Bomull, lin
Bomull, blandet
motstandsdyktighet
Bomull, blandet
Bomull
Bomull, lin
Hvit normal vask
44
●
●
●
●
5,5
1
Opp till
90°
5,5
2
Opp till
90°
●
●
●
●
●
Kulørt vask
3,5
4
Opp till
40°
●
●
●
Skylling
-
-
●
Siste skylling
-
-
●
Lang sentrifugering
-
-
*)
*)
2
5
Opp till
60°
Kulørt
2
6
Akryl
2
7
Opp till
50°
Opp till
40°
Skylling
-
-
●
-
-
●
Kort sentrifugering
-
-
Skånevask
1,5
8
Opp till
40°
1
9
Håndvask
1
10
Opp till
40°
Opp till
30°
Skylling
-
-
●
Siste skylling
-
-
●
Kort sentrifugering
-
-
Quick vask
2
Organiske flekker
5,5
Siste skylling
Stoffer som ikke skal
sentrifugeres
❙❙
●
Syntetiske stoffer
(nylon, dralon, trevira)
Blandete, ømtålige
syntetiske stoffer,
Ull
❀
❙
Opp till
60°
Bomull, blandete og
syntetiske stoffer
Ull
Syntetiske stoffer
(dralon, akryl, trevira)
Merk
BRUK AV VASKEMIDDEL
3
Syntetisk/blandet vask
Svært ømtålige stoffer
VELG
TEMP.
°C
5
Kulørt vask (hurtig)
Blandete og
syntetiske stoffer
(nylon, perlon), blandet
bomull
Blandete, ømtålige
syntetiske stoffer
VELG
PROG.
Ullvask
Bare utpumping av vann
*)
-
32’
Opp till
50°
-
Z
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ved svært skittent undertøy bør man ikke ha i mer enn maks.
3 kg.
I programmene 1-2-3-4 kan man få automatisk bleking ved å
tømme flytende blekemiddel i vaskemiddelbeholderen
.
Vaskemaskinen er utstyrt med en trinnløs termostat som kan
innstilles fritt på alle temperaturer. Ofte kan man velge en lavere
temperatur enn man normalt gjør og få det samme resultat.
Herved sparer man på energien.
Sentrifugeringshastigheten kan på samme måte velges fritt, og
kan også helt utelukkes, især til de sarte vaske programmene.
*) Program ifølge EN 60456
32 minutters lynvask
Programmet “32 minutters lynvask” gjør det mulig å gjennomføre
et komplett vaskeprogram på ca. 30 minutter med en maksimal
vasketøymengde på opptil 2 kg og på
temperaturer på opptil 50°C.
Vasketemperaturen kan reduseres ved hjelp av knappen “I”.
Den maksimale mengden vaskemiddel som kan brukes, er
markert på det vedlagte målebegeret for “32 minutters lynvask”.
Ha vaskemiddelet i rommet for forvask (merket I) i såpeskuffen.
Hvis vasketøjet er veldig skittent og ikke tåler grov vask, vil det
ofte være nødvendig å utføre en forvask før man velger den
egentlige hovedvasken. Dette kan gjøres ved å velge det
hurtige 32 minutters vaskeprogram som forvask ( husk
såpepulver i rom 1 ). Normal forvask er kun en mulighet på de
grove programmene.
●
●
45
IT
CAPITOLO 10
TIPO DI TESSUTO
TABELLA PROGRAMMI
PROGRAMMA PER
CARICO
MAX
kg
SELEZ.
PROG.
Tessuti resistenti
Cotone, lino, canapa
Cotone, misti
Cotone
Cotone, lino
❙
❙❙
●
●
Note da considerare
❀
5,5
1
5,5
2
Fino a
90°
●
●
●
5
3
Fino a
60°
●
●
●
Colorati delicati
3,5
4
Fino a
40°
●
●
●
Risciacqui
-
-
●
Ultimo risciacquo
-
-
●
Centrifuga
-
-
Intensivo con prelavaggio
Colorati resistenti
Tessuti misti e sintetici
Misti resistenti
CARICO DETERSIVO
Fino a
90°
Intensivo
Cotone, misti resistenti
SELEZ.
TEMP.
°C
Tessuti misti
*)
*)
2
5
●
●
Fino a
60°
Fino a
50°
Fino a
40°
●
●
●
●
●
●
Colorati
2
6
Sintetici (Nylon Perlon)
misti di cotone
Acrilici
2
7
Misti, sintetici delicati
Risciacqui
-
-
●
Ultimo risciacquo
-
-
●
Centrifuga delicata
-
-
Tessuti delicatissimi
Lavaggio delicato
1,5
8
●
●
Biancheria in lana
Sintetici (Dralon, Acrylico
Trevira)
Fino a
40°
LANA “LAVABILE in LAVATRICE”
1
9
●
●
Lavaggio a mano
1
10
Fino a
40°
Fino a
30°
●
●
Risciacqui
-
-
Ultimo risciacquo
-
-
Centrifuga delicata
-
-
Misti, sintetici delicati,
lana
Ciclo rapido
Per biancheria da non
centrifugare
46
2
Candeggio
5,5
Solo scarico
-
32’
Fino a
50°
-
Z
-
Nei programmi indicati può essere eseguito il candeggio automatico mettendo
il candeggiante liquido nella vaschetta
.
* Programmi di prova secondo CENELEC EN 60456.
Misti, cotone, sintetici
*)
In caso di biancheria con elevato grado di sporco é consigliata la riduzione del
carico a non più di 3 kg.
●
●
●
●
Regolando opportunamente il termostato è possibile lavare a qualsiasi
temperatura al disotto della massima prevista per ciascun programma.
In tutti i programmi è possibile regolare la velocità della centrifuga secondo il
consiglio del fabbricante del tessuto.
Se l’etichetta non riporta alcuna indicazione è possibile centrifugare alla
massima velocità prevista dal programma.
Programma rapido 32 minuti
Il programma rapido 32 minuti permette di effettuare in 30 minuti circa un ciclo
completo di lavaggio per un massimo di 2 kg di biancheria ad una temperatura
di 50°. È possibile ridurre la temperatura di lavaggio utilizzando l’apposita
manopola I.
La quantità massima di detersivo utilizzabile per questo programma è indicata
sull’apposito misuratore 32’ in dotazione.
Il detersivo deve essere caricato nella vaschetta per il prelavaggio (vaschetta I).
Per i tessuti misti, sintetici e delicatissimi particolarmente sporchi, è possibile
effettuare il ciclo di prelavaggio utilizzando il programma rapido 32 minuti (il
detersivo deve essere caricato nella vaschetta I), selezionando
successivamente il programma principale desiderato.
DASH-SCELTO E RACCOMANDATO
DA CANDY
Quando costruiamo un nuovo modello di lavatrice, lo
sottoponiamo a tutti i possibili test. Ed uno dei più
importanti è quello che permette ai nostri esperti di
individuare il detersivo idoneo a risolvere i problemi del
bucato. Dash ha saputo rispondere alle nostre
esigenze: far funzionare bene la lavatrice, non
comprometterne la durata, raggiungere i migliori
risultati di lavaggio. Questa costante eccellenza di
risultati, che era l’obiettivo principale del test che
abbiamo effettuato, ha determinato la nostra scelta e
la nostra raccomandazione. La funzione primaria di un
detersivo che risponda a tutte le esigenze del lavaggio
è quella di collaborare con l’acqua per rimuovere lo
sporco dai tessuti, trattenendolo in sospensione affinché
sia eliminato al momento dello scarico e controllare il
volume della schiuma che si forma nella lavatrice,
sempre senza danneggiare le fibre dei capi del
bucato. Dash soddisfa pienamente queste esigenze,
perchè contiene elementi d’alta qualità, frutto delle più
avanzate ricerche, che assicurano eccellenti risultati in
tutte le condizioni.
Dash lo puoi trovare in polvere, liquido e nella nuova
formula compatta di Dash Ultra.
47
DA
ES
SV
NO
IT
KAPITEL 11
CAPÍTULO 11
AVSNITT 11
KAPITTEL 11
CAPITOLO 11
FORBRUGER
INFORMATION
CONSEJOS ÚTILES
PARA EL USUARIO
Goda råd
om tvätt
FORBRUKERINFORMASJON.
CONSIGLI UTILI
PER GLI UTENTI
Gode ide`er til optimal
udnyttelse af energien og
minimal påvirkning af
miljøet.
Breves sugerencias para la
utilización del electrodoméstico en
el respeto del medio ambiente y
con el máximo ahorro.
Så här använder du
maskinen miljövänligt och
ekonomiskt
Gode ideer til optimal
utnyttelse og minimal
innvirkning på miljøet.
Udnyttelse af kapaciteten
Ved at fylde maskinen helt,
opnås den bedste udnyttelse
af vand, el og sæbe. Såfremt
man kun fylder maskinen halvt,
vil forbruget af vand, el og
sæbe ikke blive halveret, men
kun nedsat med ca. 20 %.
CARGAR AL MÁXIMO LA LAVADORA
Para eliminar eventuales despilfarros
de energía, agua o detergente, se
recomienda utilizar la máxima
capacidad de carga de la
lavadora. Es posible, ahorrar hasta el
50% de energía con una carga
llena efectuada en una única
colada, respecto a dos coladas a
1/2 carga.
FYLL MASKINEN HELT
Du utnyttjar energi, vatten,
tvättmedel och tid bäst om
du fyller maskinen ända till
maximalt rekommenderad
kapacitet.
Spar upp till 50% energi
genom att tvätta en helt fylld
maskin i stället för två
halvfyllda.
UTNYTTELSE AY KAPASITETEN.
Ved å fylle maskinen helt,
oppnås den beste
utnyttelsen av vann,
elektrisitet, og såpe. Så sant
man kun fyller maskinen
halvt, vil ikke forbruket av
vann, elektrisitet og såpe bli
halvert, men kun redusert
med ca. 20 %.
Brevi suggerimenti per un
utilizzo del proprio
elettrodomestico nel rispetto
dell’ambiente e con il massimo
risparmio
CUANDO SIRVE REALMENTE EL
PRELAVADO?
Solamente para cargas
particularmente sucias!
Se ahorra del 5 al 15% de energía
evitando la selección de la opción
del prelavado para ropa de
suciedad normal.
BEHÖVS FÖRTVÄTT?
Förtvätt behövs bara för
mycket smutsig tvätt!
SPAR tid, tvättmedel, vatten
och mellan 5 och 15% energi
genom att INTE välja Förtvätt
när tvätten bara är lätt eller
normalt smutsad.
ER FORVASK NØDVENDIG?
Vaskemaskinens programmer
er utviklet til optimal effekt
uten forvask.
Kun i spesielle tilfeller, hvor
vasketøyet er meget skittent
med oljeflekker eller
lignende, vil det være en
fordel å bruke forvask.
MÅSTE MAN TVÄTTA VID HÖG
TEMPERATUR?
Vi rekommenderar att du
förbehandlar fläckar med
fläckborttagningsmedel eller
blötlägger plagg med
intorkade fläckar i vatten
innan du tvättar dem. Då
behöver du inte ha så hög
temperatur när du sedan
tvättar.
Spar upp till 50% energi
genom att köra ett program
på 60°C.
ER KOKEVASK NØDVZNDIG?
I dag er langt på vei de fleste
vaskemidler utviklet til
maksimal effekt ved lave
temperaturer. Man oppnår
derfor ikke bedre vaskeeffekt
ved å bruke høye
temperaturer. Kun i spesielle
tilfeller har man behov for
kokevask, for eksempel ved
antiseptisk vask.
Er forvask nødvendigt ?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt
uden forvask. Kun
i særlige tilfælde, hvor
vasketøjet er meget snavset
med olie pletter og
lign. vil det være en fordel at
benytte forvasken. Man kan
evt. læggetøjet i blød dagen
før, og laden sæbe gøre
arbejdet.
Er kogevask nødvendigt ?
Vaskemaskinens programmer
er udviklet til optimal effekt ved
lave temperaturer.
Man opnår derfor ikke større
vaskeeffekt ved at benytte
høje temperaturer. Kun i
særlige tilfælde har man
behov for kogevask f.eks. ved
antiseptiske vaske.
SÅDAN BRUGES
MASKINEN
VARIABEL KAPACITET.
Denne vaskemaskine justerer
selv vand niveau, i henhold til
tekstil art, og mængde.
Dette system betyder en
reduktion af vand og
energiforbrug, selv om
maskinen ikke er fyldt helt op.
Hvis en vask består af meget
snavset bomuld bør særligt
snavsede pletter forbehandles.
Hvis kun en del af tøjet har
pletter der kræver behandling
med specielle blegemidler,
kan dette gøres i maskinen.
48
QUÉ TEMPERATURA DE LAVADO
SELECCIONAR?
La utilización de productos para
eliminar manchas antes del lavado
en la lavadora, reduce la
necesidad de lavar a temperaturas
superiores a 60°C. Es posible ahorrar
hasta un 50% utilizando una
temperatura de lavado de 60°C.
LAVADO
CAPACIDA VARIABILE
Esta lavadora adapta
automáticamente el nivel del agua
al tipo y cantidad de ropa.Así pues,
es posible obtener una colada
“personalizada”, incluso desde el
punto de vista energético.
Este sistema aporta una
disminución del consumo de
energía y una sensible reducción
del tiempo de lavado.
Supongamos que la colada que va
a hacer sea de ALGODON MUY
SUCIO (si hay manchas
especialmente resistentes, quítelas
con la pasta apropiada).
Cuando son sólo algunas prendas
las que presentan manchas que
requieren un tratamiento con
productos blanqueadores líquidos,
se puede proceder a una
eliminación de manchas previa en
la lavadora.
TVÄTT
VARIERANDE
TVÄTTMÄNGDER
Tvättmaskinen reglerar
automatiskt vattennivån
efter tvättmängd och
tvättyp. Detta spar både
energi och tid, eftersom en
liten mängd vatten förkortar
tvättiden.
Fläckborttagning före
tvätten.
Om plaggen som skall
tvättas t ex består av hårt
smutsad bomull kan
fläckarna gnidas in med ett
lämpligt tvättmedel eller
CARICARE AL MASSIMO LA
PROPRIA LAVABIANCHERIA
Per eliminare eventuali sprechi
di energia, acqua o detersivo si
raccomanda di utilizzare la
massima capacità di carico
della propria lavabiancheria. E’
possibile infatti risparmiare fino
al 50% di energia con un
carico pieno effettuato con un
unico lavaggio rispetto a due
lavaggi a mezzo carico.
QUANDO SERVE VERAMENTE IL
PRELAVAGGIO?
Solamente per carichi
particolarmente sporchi!
Si risparmia dal 5 al 15% di
energia evitando di
selezionare l’opzione
prelavaggio per biancheria
normalmente sporca.
QUALE TEMPERATURA DI
LAVAGGIO SELEZIONARE?
L’utilizzo di smacchiatori prima
del lavaggio in lavabiancheria
riduce la necessità di lavare a
temperature superiori a 60°C.
E’ possibile risparmiare fino al
50% utilizzando la temperatura
di lavaggio di 60°C.
VASKING
LAVAGGIO
VARIABEL KAPASlTET
CAPACITÁ VARIABILE
Denne vaskemaskinen
tilpasser automatisk
vannmengden til hva og
hvordan det skal vaskes. På
denne måten er det også
mulig å få en “personlig” og
energisparende vasking.
Systemet gir redusert
vannforbruk og en fornuftig
reduksjon i vasketiden.
La oss for eksempelets skyld
anta at du skal vaske SVÆRT
SKITTENT BOMULLSTØY
(hardnakkede flekker bør
først behandles med
flekkfjerner). Hvis det bare er
noen få av plaggene som
Questa lavatrice é in grado di
adattare automaticamente il
livello dell’acqua al tipo e alla
quantità di biancheria.
E’ così possibile ottenere
un bucato “personalizzato”
anche dal punto di vista
energetico.
Questo sistema porta ad una
diminuzione dei consumi
d’energia e ad una riduzione
sensibile dei tempi di
lavaggio.
Supponiamo che il bucato da
lavare sia di COTONE MOLTO
SPORCO (se ha delle
macchie particolarmente
resistenti le asporti con
49
DA
ES
SV
NO
IT
Kom blegemidlet i
sæbeskuffen i rum 3.
og
stil programvælgeren på
det specielle program
“FORVASK PLETRENSNING”
Når maskinen er færdig, kan
det resterende tøj fyldes i
maskinen. Fortsæt den
normale vask på et
passende program.
Eche el blanqueador en el
compartimento
correspondiente de la cubeta
del detergente y posicione el
selector (L) en el programa
especial “ELIMINACION DE
MANCHAS PRELAVADO” .
Finalizado este tratamiento
agregue a las prendas
blanqueadas el resto de la ropa
y proceda al lavado normal con
el programa más adecuado.
fläckborttagningsmedel före
tvätten.
Om bara en del av tvätten har
fläckar gom kräver behandling
med blekningsmedel, kan du
använda förtvätt med
fläckborttagning. Fyll på
blekningsmedel i facket märkt
och vrid programväljaren till
separat blekning. Lägg in
resten av tvätten efter avslutat
program.
Undvik att fylla maskinen med
enbart stora textilier, som suger
upp mycket vatten (t ex stora
frottéhanddukar), eftersom de
inte fõrdelar sig jämnt i
trumman speciellt vid
centrifugering, utan blanda
gärna stõrre och mindre
plagg.
Rekommenderade max
tvättmängder:
-vit-kulõrtvätt 5,5 kg
-bland- och syntetmaterial
2 kg
-fintvätt och ylle 1 kg
Fõr mycket ömliga plagg ( t ex
strumpbyxor) rekommenderas
användning av tvättpåse.
har flekker som må
forbehandles med flytende
blekemiddel, kan dette
gjøres i vaskemaskinen. Tøm
blekemiddelet oppi den
spesielle skuffen for dette og
sett programvelgeren (L) på
spesialprogrammet
“Flekkfjerning forvask” .
Når dette programmet er
ferdig, legger du i resten av
tøyet som skal vaskes og
fortsetter med normal vask
på det mest egnede
programmet. Du bør ikke
vaske en hel maskin full av
frottéstoff, da dette trekker til
seg mye vann og blir svært
tungt.
Maksimal belastning med
solide stoffer er 5,5 kg. Ved
vasking av ømtålige stoffer
bør man ikke overstige 2 kg
(1 kg ved maskinvaskbar ull)
for å unngå at det danner
seg skrukker som kan være
vanskelige å få ut. Ved
spesielt ømtålige stoffer er
det en fordel å bruke et
vaskenett.
l’apposita pasta).
Quando solo alcuni capi
presentano macchie che
richiedono un trattamento con
prodotti candeggianti liquidi, si
può procedere a una
smacchiatura preliminare in
lavatrice.
Versare il candeggiante nella
vaschetta e posizionare la
manopola (L) sullo speciale
programma “SMACCHIATURA
PREBUCATO”
. Finito questo
trattamento, aggiungere ai capi
candeggiati il resto della
biancheria e procedere al
bucato normale con il
programma più adatto.
Le consigliamo di non fare un
carico di soli capi in tessuto di
spugna che, assorbendo molta
acqua, diventano troppo
pesanti. Il carico ammesso per i
tessuti resistenti é di 5,5 kg
mentre nel caso di tessuti
delicati, si consiglia di non
superare i 2 kg (1 kg nel caso di
capi in “Pura Lana Vergine”
lavabile in lavatrice), per evitare
la formazione di pieghe difficili
da stirare. Per tessuti molto
delicati é consigliabile l’utilizzo
di un sacchetto di rete.
Sammensæt ikke en vask
udelukkende med meget
sugende tekstiler. (frotté
e.c.t.), da disse stoffer suger
meget vand, og derfor bliver
meget tunge.
Maskinens kapacitet for en
normal vask er 5,5 kg. På
finvask anbefales det ikke at
komme mere end 2 kg i
maskinen.
Maskinvaskbar Uld
anbefales det kun at
komme 1 kg i maskinen.
EKSEMPEL PÅ EN KOGEVASK:
En komplet oversigt over
vaskeprogrammer med
anbefalede tekstilarter er
vist i program oversigten.
● Kontroller at tøjets
vaskeanvisning har symbolet
60° C.
● Åben lågen ved at trykke
på knap (B).
● Fyld maskinen med max
5,5 kg tørt tøj.
● Luk lågen.
VIGTIGT:
NAR PROGRAMMET
VÆLGES SKAL DET
SIKRES AT TÆND/SLUK
KNAPPEN IKKE ER
TRYKKET IND.
Vælg program 2:
Vælg programmet ved at
dreje programvælgeren (L)
med uret, indtil tallet 2 står
lige under symbolet.
● Drej termostatknappen (I)
til 60.
● Åben sæbeskuffen (A).
50
Le aconsejamos no realizar una
colada con sólo prendas de
tejidos esponjosos, ya que al
absorber mucha agua, sehacen
demasiado pesadas.La carga
admitida para los tejidos
resistentes es de 6 kg mientras
que en el caso de tejidos
delicados se aconseja no
superar los 2 kg (1 kg en el caso
de prendas de “Pura Lana
Virgen” lavables en lavadora),
para evitar la formación de
arrugas difìciles de planchar.
Para tejidos se aconseja el uso
de una bolsa de rejilla.
EJEMPLO:
Mire la tabla de los programas
de lavado, verá como Candy le
aconseja sobre el modo de
operar:
cl
OK
● Abra el ojo de buey con el
botón (B).
EXEMPEL:
Använd tabellen med
tvättprogram, som innehåller
anvisningar för val av rätt
tvättprogram, temperatur,
tvättmängd, dosering av
tvättmedel och andra viktiga
frågor som sammanhänger
med tvätten.
Exempel på tvätt av smutsig
vittvätt.
● Merkingen på plagget
viser 60°C.
● Cargue el tambor con 6 kg
como máximo de ropa en seco.
● Kontrollera
tvättmärkningarna (60°C).
● Åpn døren ved å trykke
på knappen (B).
● Apra l’oblò con il tasto (B).
● Cierre el ojo de buey.
● Öppna luckan genom tryck
på lucköppningsknappen B.
● Legg maks. 5,5 kg tørt tøy i
maskinen.
● Riempia il cestello con
5,5 kg massimo di biancheria
asciutta
● Lägg in max 5,5 kg i
maskinen.
● Lukk døren.
● Asegúrese que en las
etiquetas de las prendas esté
indicado “60° C”.
ATENCIÓN:
AL SELECCIONAR EL
PROGRAMA, ASEGURESE
DE QUE EL BOTÓN DE
PUESTA EN
MARCHA/PARO NO
ESTÁ APRETADO.
Seleccione el programa 2: el
programa se selecciona
haciendo girar el mando (L) en
el SENTIDO DE LAS MANECILLAS
DEL RELOJ y haciendo coincidir
el número del programa con el
indicator.
● Gire el mando de la
temperatura (I) hasta 60°C
como máximo.
● Abra la cubeta del
detergente (A).
● Stäng luckan.
OBS!
KONTROLLERA ATT
START/STOPP-KNAPPEN
INTE ÄR INTRYCKT, INNAN
DU VÄLJER PROGRAM
Välj program 2: vrid
programväljaren (L) medurs,
tills pilen pekar på nummer 2.
EKSEMPEL
Tabellen over
vaskeprogrammer viser
Candys anbefalinger. Her er
et eksempel:
VIKTIG:
SE ETTER AT MASKINEN
ER SLÅTT AV FØR DU
STILLER INN PROGRAM.
Velgprogram 2:
Velg programmet ved å
dreie knappen (L) MED
URVISERNE til programtallet
stemmer overens med
symbolet.
● Vrid temperaturväljaren (I)
till 60 grader.
● Sett
temperaturinnstillingen (I) på
maks. 60.
● Drag ut
tvättmedelsbehållaren (A).
● Åpn beholderen for
vaskemiddel.
ESEMPIO DI USO:
Guardi la tabella dei programmi
di lavaggio, vedrà come Candy
le consiglia di comportarsi:
● Si assicuri che sulle etichette
dei capi ci sia scritto “60° C”.
● Chiuda l’oblò.
ATTENZIONE:
NELL’IMPOSTARE IL
PROGRAMMA SI
ASSICURI CHE IL TASTO
MARCIA/ARRESTO
NON SIA INSERITO.
Selezioni il programma 2:
il programma viene scelto
ruotando la manopola (L) in
SENSO ORARIO e facendo
coincidere il numero del
programma con l’indice.
● Porti la manopola della
temperatura (I) su 60° massimo
● Apra il cassetto detersivo (A).
51
DA
ES
SV
● Kom ca. 60 g sæbemiddel
i rum II til klarvask.
● Ponga en el segundo
compartimento II de lavado
60 g de detergente.
● Hell 60 g vaskemiddel i
den andre skuffen II.
● Metta nella 2ª vaschetta II
di lavaggio 60 g di detersivo.
● NB:Hvis det ønskes også at
blege tøjet, kan der kommes
ca. 5 cl blegemiddel i rum .
● Ponga 100 cc de lejía en
el compartimento para
blanqueadores
● Fyll tvättmedel för
huvudtvätten i fack II. Betr.
doseringen se
tvättmedelsförpackningen;
för tvättmedelskoncentrat är
dosen ca 1 dl, för
traditionella tvättmedel ca
2 dl.
● Kom ca. 5 cl skyllemiddel i
rum
.
● Ponga 50 cc del aditivo
que desee en el
compartimento para
.
aditivos
● Fyll 1 dl blekningsmedel i
facket för blekningsmedel
(i Finland används i
allmänhet inte
blekningsmedel separat).
● Hell 100 cm3 blekemiddel
i skuffen for blekemiddel
.
● Metta 100 cc di
candeggina nella vaschetta
candeggio
● Hell 50 cm3 av det
ønskede tilsetningsstoffet i
skuffen
for
tilsetningsstoffer.
● Metta 50 cc dell’additivo
che desidera nella
vaschetta additivo
.
✿
✿
IT
cl
● Kontroller at der er åbnet
for vandtilførsel.
● Asegúrese de que el grifo
del agua esté abierto,
● Fyll vid behov ca 1/2 dl
eller rekommenderad
mängd sköljmedel eller
något annat medel för
efterbehandling i facket för
sköljmedel
.
● Kontroller at afløbs slangen
ikke er knækket.
● Que el desagüe esté en
posición correcta.
● Stäng
tvättmedelsbehållaren (A).
● Lukk beholderen for
vaskemiddel (A).
● Chiuda il cassetto
detersivo (A).
● Tryk TÆND/SLUK ( C )
knappen ind. Kontrollampen
(N) vil tænde, og maskinen
begynde at udføre vasken.
● Pulse el botón de puesta
en marcha (C).
Se encenderá el piloto
luminoso (N).
La lavadora ejecutará el
programa que usted ha
seleccionado.
● Öppna kranen.
● Se etter at vanntilførselen
er skrudd på.
● Si assicuri che il rubinetto
dell’acqua sia aperto.
● Kontrollera att
avloppsslangen är på plats.
● Se også etter at
utløpsrøret er på plass.
● Che lo scarico sia in
posizione regolare.
● Tryck in Start/Stoppknappen (C). Signallampan
(N) tänds. Maskinen utför
det valda programmet.
● Trykk på knappen “PÅ”
(C). Varsellampen (N) vil bli
tent, og vaskemaskinen vil
gå gjennom det innstilte
programmet.
● Prema il pulsante di
marcia (C) si accenderà la
segnalazione luminosa (N).
La lavatrice svolgerà il
programma che le ha
ordinato.
● Tryck på Start/Stoppknappen efter avslutat
tvättprogram. Signallampan
slocknar.
● Når programmet er over,
slår du av maskinen.
Varsellampen vil bli slukket.
● Al termine prema il tasto
(C) di marcia/arresto, si
spegneranno le segnalazioni
luminose.
● Öppna luckan och ta ut
tvätten.
● Ta ut døren og ta ut de
vaskede plaggene.
● Apra l’oblò e tolga i
tessuti.
● Luk sæbeskuffen
● Cierra la cubeta del
detergente (A).
● Ved program slut tryk da
TÆND/SLUK (C) knappen ud.
Kontrol lampen (N) vil da gå
ud.
● Al finalizar el programa,
pulse el botón (C) de
puesta en marcha/paro, se
apagará el piloto luminoso.
● Åben lågen ved at trykke
på knap (B).
● Abra el ojo de buey y
saque la ropa.
FOR ALLE TYPEP AF VASK
- SE I PROGRAM
OVERSIGTEN, OG
FØLG OVERSIGTENS
ANVISNINGER.
52
NO
PARA CUALQUIER TIPO
DE LAVADO, CONSULTE
SIEMPRE LA TABLA DE
LOS PROGRAMAS Y
SIGA LA SECUENCIA DE
LAS OPERACIONES TAL
COMO VIENE
INDICADO.
✿
✿
✿
ANVÄND ALLTID
TABELLEN MED
TVÄTTPROGRAM SOM
HJÄLP OCH BEAKTA
OVANNÄMNDA
ORDNINGSFÖLJD.
SE ETTER I
PROGRAMTABELLEN
VED ALLE TYPER VASK,
OG GÅ FRAM I DEN
REKKEFØLGEN SOM ER
NEVNT OVENFOR.
PER QUALSIASI TIPO DI
LAVAGGIO CONSULTI
SEMPRE LA TABELLA DEI
PROGRAMMI E SEGUA
LA SEQUENZA DELLE
OPERAZIONI COME
INDICATO
53
DA
KAPITEL 12
CAPÍTULO 12
SV
NO
IT
AVSNITT 12
KAPITTEL 12
CAPITOLO 12
RENGØRING OG
VEDLIGEHOLDELSE
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
ORDINARIO
RENGÖRING OCH
SKÖTSEL
RENGJØRING OG
RUTINEMESSIG
VEDLIKEHOLD
PULIZIA E
MANUTENZIONE
ORDINARIA
Brug aldrig slibemidler,
aggressive midler, sure
midler eller blegemidler.
Rengør maskinen udvendigt
med en opvredet klud, evt.
kan der anvendes en lille
smule alm.
rengøringsmiddel.
Para su limpieza exterior no
use productos abrasivos,
alcohol y/o disolventes,
basta sólo una pasada con
un paño húmedo.
Använd inga medel eller
redskap med skurande
verkan eller lösningsmedel
för yttre rengöring av
maskinen. Det räcker om
maskinen torkas med en
fuktig trasa.
Bruk ikke skuremidler, alkohol
og/eller løsemidler utvendig
på
vaskemaskinen/tørketromm
elen. Det er tilstrekkelig å
bruke en fuktig klut.
Per la Sua lavatrice
all’esterno non usi abrasivi,
alcool e/o diluenti, basta
solo una passata con un
panno umido.
Deres vaskemaskine kræver
et minimum af rengøring og
vedligeholdelse, dog bør
følgende jævnligt udføres.:
La lavadora necesita muy
poco mantenimiento:
Tvättmaskinen behöver
mycket liten skötsel:
Vaskemaskinen trenger
svært lite vedlikehold:
La lavatrice ha bisogno di
pochissime manutenzioni:
● Rengöring av
tvättmedelsbehållare
● Rengjøringav skuffene i
beholderen for vaskemiddel.
● Pulizia vaschette.
● Rengøring af sæbeskuffe.
54
ES
● Limpieza de la cubeta y
sus compartimentos
● Rensning af filter.
● Limpieza filtro
● Rengöring av avloppssil
● Rengjøring av filteret.
● Pulizia filtro.
● Hvis maskinen skal flyttes,
eller efterlades ubrugt for en
længere periode.
● Traslados o largos
períodos de inactividad de
la máquina.
● Åtgärder vid förflyttning
av maskin eller om maskinen
länge står oanvänd.
● Ved flytting eller hvis
maskinen ikke skal brukes
over lengre tid.
● Traslochi o lunghi periodi
di fermo macchina.
RENGØRING AF SÆBESKUFFE
LIMPIEZA DE LA CUBETA DEL
DETERGENTE Y SUS
COMPARTIMENTOS
RENGÖRING AV
TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE
RENGJØRING AV SKUFFENE
PULIZIA VASCHETTE
Selv om det ikke er absolut
nødvendigt, anbefales det
jævnligt at rengøre sæbe
skuffen.
Aunque no sea
estrictamente necesario, es
conveniente limpiar de vez
en en cuando los
compartimentos del
detergente, blanqueadores
y aditivos.
Tvättmedelsbehållaren bör
rengöras regelbundet för att
få bort eventuella tvätt- och
sköljmedelsrester.
Selv om det ikke er strengt
tatt nødvendig, anbefaler vi
å rengjøre skuffene i
beholderen for vaskemiddel
fra tid til annen.
Anche se non strettamente
necessario é bene pulire
saltuariamente le vaschette
da detersivo, candeggiante
e additivi.
Sæbeskuffen fjernes ved at
åbne denne, og yderligere
give et let ryk udad.
Para esta operacion basta
extraerlos haciendo un
poco de fuerza.
Dra bort
tvättmedelsbehållaren.
Trekkbeholderen forsiktig ut.
Per questa operazione
basta che le estragga con
una leggera forza.
Rengør sæbeskuffen med
en børste og rindende vand.
Limpie todo el contenido
bajo un chorro de agua.
Rengör behållaren under
rinnande vatten och borsta
vid behov.
Skyllunder rennende vann.
Pulisca tutto il contenuto
sotto un getto d’acqua.
Anbring sæbeskuffen igen.
Vuelva a colocar todo en su
sitio.
Skjut in behållaren.
Sett beholderen tilbake på
plass.
Reinserisca il tutto nella
propria sede.
55
DA
ES
RENGØRINGAF FILTER.
Maskinen er udstyret med et
selvrensende filter, der
opsamler større ting så som
mønter knapper o.s.v. men
tillader trævler at passerer.
Filteret er meget nemt at
rense, og det anbefales
jævnligt at kontrollerer dette.
LIMPIEZA FILTRO
La lavadora está dotada de un
filtro especial que retiene los
residuos de tamaño más grande
que podrían obstruir la
descarga (monedas, botones,
etc) y que de esta manera se
pueden recuperar fácilmente.
Cuando sea necesario limpiar el
filtro seguir los siguientes pasos:
● Frigør fodsparket ved at
presse det lidt ned, og træk
det ud foroven og bøj det
ned, som vist på tegningen.
Skru sikkerheds skruen lidt ud
og drej filterhåndtaget mod
uret, træk derefter filteret ud
og rens det.
● Suelte el zócalo como se
indica en la figura.
● Brug panelet til at opsamle
evt. overskydende vand i
filteret.
● Efter rengøring monteres
filteret igen i modsat
rækkefølge.
● Utilizar el zócalo para recoger
el agua residual del filtro.
● Desenrosquen el tornillo que
fija el filtro.
● Lösgör sockel försiktigt som
bilden visar.
● Använd sockeln för att
samla upp vattnet som rinner
ur silen.
● Extráigalo y limpielo.
● Vrid silen moturs tills den
stoppar i vertikalt läge.
● Después de haberlo limpiado
vuelva a montarlo siguiendo las
operaciones en sentido
contrario a la descripción
precedente.
HVIS MASKINEN SKAL FLYTTES;
ELLER SKAL STÅ UBRUGT FOR
EN LÆNGERE PERIODE
TRASLADOS O LARGOS
PERÍODOS DE INACTIVIDAD DE LA
MÁQUINA
Hvis maskinen ikke skal
bruges i en længere
periode, hvis maskinen kan
blive udsat for frost, eller hvis
maskinen skal transporteres,
skal maskinen tømmes helt
for vand.
En eventuales traslados o en
caso que la máquina estuviese
inactiva durante largo período
de tiempo en lugares fríos, hay
que vaciar completamente
todo residuo de agua en los
tubos.
56
Maskinens avloppssil
förhindrar att knappar,
knäppen, mynt etc. täpper till
avloppspumpen. Rengör silen
regelbundet, t ex med 1-2
månaders intervaller.
● Lossa silens skruv (den
behövs inte skruvas loss helt
och hållet).
ATENCIÓN:
EN EL CASO DE QUE LA
LAVADORA NO TUVIERA QUE
EVACUAR EL AGUA, ANTES
DE PROCEDER A LA LIMPIEZA
DEL FILTRO, VACIAR EL
TAMBOR DEL AGUA
RESIDUAL SIGUIENDO LAS
INDICACIONES DETALLADAS
EVITANDO UNA PÉRDIDA
EXCESIVA DE AGUA EN EL
MOMENTO DE EXTRAER EL
FILTRO.
Gentag denne fremgangsmåde for tilløbs slangen.
RENGÖRING AV AVLOPPSSIL
● Gire el filtro en sentido
contrario a las agujas del reloj
hasta que haga tope en
posición vertical.
ADVARSEL: HVIS
TREVLEFILTERET UDTAGES
MEDENS DER ER VAND I
MASKINEN, VIL ALT VAND I
MASKINEN ØJEBLIKKELIGT
LØBE UD PÅ GULVET. ( OP
TIL 10 LITER). FØLG
VEJLEDNINGEN I NÆSTE
PUNKT.
Afbryd for strøm og vand.
Afmonter afløbs slangen og
placer denne på gulvet,
således at alt vandet i
maskinen kan løbe ud.
SV
Estando desconectada suelte el
tubo de la abrazadera y dirijalo
hacia abajo, en el cubo, hasta
conseguir la salida completa del
agua.
Finalizada la operación, repita
los pasos en sentido contrario.
● Ta ut och rengör silen.
● Sätt tillbaka silen, vrid
medurs och utför
ovannämna åtgärder i
omvänd ordning.
OBSERVERA: OM FILTRET
BEHÖVER RENGÖRAS
MEDAN TVÄTT ÄNNU ÄR
KVAR I TRUMMAN, FÖLJ
ANVISNINGARNA I NÄSTA
STYCKE FÖR ATT TÖMMA
MASKINEN PÅ VATTEN.
HÄRMED UNDVIKS STORT
VATTENSPILL VIA FILTRET.
NO
IT
RENGJØRING AV FILTERET
Vaskemaskinen er utstyrt
med et spesielt filter som
fanger opp
fremmedlegemer som ellers
kunne stoppe til avløpet, som
mynter, knapper osv. Disse
kan da også lett hentes ut av
filteret. Slik går man fram ved
rengjøring av filteret:
PULIZIA FILTRO
La lavatrice è dotata di uno
speciale filtro in grado di
trattenere i residui più grossi
che potrebbero bloccare lo
scarico (monete, bottoni,
ecc.) che possono così
essere facilmente recuperati.
Quando lo deve pulire si
comporti così:
● Frigjør sparkeplaten ved å
presse litt ned, og trekk ut
forover or bøy det ned, som
viat på tegningen. Skru
sikkerhets skruen lidt ut og vri
filterhåndtaket mot uret, trekk
deretter filteret ut og rens
det.
● Tolga lo zoccolo come
mostrato in figura.
● Bruk bunnen av
vaskemaskinen som et brett
til å samle opp overflødig
vann i filteret.
● Utilizzi lo zoccolo per
raccogliere l’acqua residua
del filtro.
● Allenti la vite che fissa il
filtro.
● Ruoti il filtro in senso
antiorario fino all’arresto, in
posizione verticale.
● Lo estragga e lo pulisca.
● Etter rengjøring setter du
filteret på plass igjen ved å
sørge for at sporet på filteret
dreies med urviserne. Gå
deretter fram i omvendt
rekkefølge av det som er
beskrevet ovenfor.
ADVARSEL: HVIS
LOFILTERET TAS UT MENS
DET ER VANN I MASKINEN,
VIL ALT VANNET I
MASKINEN ØYEBLIKKELIG
RENNE UT PÅ GULVET.
(OPP TIL 10 LITER). FØLG
VEILEDNINGEN I NESTE
PUNKT.
● Dopo averlo pulito osservi
la tacca e lo rimonti
seguendo in senso contrario
tutte le operazioni
precedentemente descritte.
ATTENZIONE: NEL CASO IN
CUI LA MACCHINA NON
DOVESSE SCARICARE,
PRIMA DI PROCEDERE ALLA
PULIZIA DEL FILTRO,
SVUOTARE IL CESTO
DALL’ACQUA RESIDUA
SEGUENDO LE INDICAZIONI
RIPORTATE QUI SOTTO ONDE
EVITARNE UNA FUORIUSCITA
ECCESSIVA AL MOMENTO DI
ESTRARRE LA CARTUCCIA
ÅTGÄRDER VID FLYTTNING
ELLER NÄR MASKINEN LÄNGE
STÅR OANVÄND
VED FLYTTING ELLER HVIS
MASKINEN IKKE SKAL BRUKES
OVER LENGRE TID
TRASLOCHI O LUNGHI
PERIODI DI FERMO
MACCHINA
Om maskinen måste flyttas
eller står oanvänd under en
längre tid t ex i ett kallt rum,
måste både avlopps- och
tilloppsslangarna tömmas.
Ved eventuell flytting eller
hvis maskinen skal stå ubrukt
over lengre tid i
uoppvarmede rom, må
slangene tømmes fullstendig
for alt vann.
Per eventuali traslochi o
qualora la macchina
restasse ferma a lungo in
luoghi non riscaldati, é
necessario svuotare
completamente da ogni
residuo di acqua tutti i tubi.
Drag ut konktakten ur
eluttaget och ta fram en låg
skål t ex ett tvättfat.
Vaskemaskinen må slås av
og støpselet trekkes ut.
Plasser utløpsrøret i et
vaskevannsfat til alt vannet
har rent ut.
Lossa avloppsslangen och
töm ut allt vatten. Utför
samma åtgärd med
tilloppsslangen.
Gjenta det samme med
tilførselsrøret for vann.
A corrente disinserita, stacchi
il tubo dalla fascetta e lo
porti, verso il basso, sul catino,
fino alla completa fuoriuscita
dell’acqua.
Al termine ripeta
l’operazione in senso inverso.
57
DA
ES
KAPITEL 13
CAPÍTULO 13
FEJL OG KONTROL LISTE
Hvis Deres CANDY vaskemaskine ikke fungerer til deres tilfredshed, kontroller da følgende punkter inden De
tilkalder service teknikker:
FEJL
ANOMALÍA
1. No funciona con
nigún programa
Sæt stikket i, og tænd
STOP/START knappen er ikke trykket ind
Tryk på STOP/START knappen
Ingen strøm til maskine
Kontroller måler
Sikring sprunget
Kontroller Sikring
Lågen ikke lukket
Kontroller
Se punkt 1
Kontroller punkt 1
Programvælger stillet forkert
Vælg program igen
Afløbs slange bøjet eller knækket
sammen
Kontroller slange
Filter stoppet
Kontroller filter
Der kan være valgt et program med
flydestop
Vælg program til udpumpning (Z)
4. Maskine står stille
Vandopvarmining
Vent 20 - 30 min.
4. Presencia de agua
en el suelo
alrededor de la
lavadora
5. Der løber vand ud
på guivet
Vandtilslutning ulæt
Kontroller hane
5. No centrífuga
Forket sæbe Højtskummende
Kontroller sæbe og mænge
Se punkt 3
Kontroller
Alt vandet er ikke pumpet ud
Vent 5 min.
Nogle modeller har knap for fravalg
af cent
Kontroller om knappen er aktiv
Maskinen står ikke vandret eller står ikke
fast
Juster forreste stilbare ben.
Transportbeslag er ikke afmonteret
Afmonteret transportbesla
Vasketøj er klumpet sammen
Kontroller sammen sætning og mænge
Hævertvirkning
Kontroller afløbs slange,
højde min 50 cm.
2. Der kommer ikke
vand i maskinen
3. Maskinen pumper
ikke vandet ud
6. Maskinen
centrifugerer ikke
7. Maskinen står
uroligt, under
centrifugering
8. Vandet løber ud,
mens maskinen
fyldes
Vær opmærksom på, at programknappen drejer ikke rundt som et ur, men bevæger sig i ryk og i
forskellige hastigheder.
Den drejer ofte ikke tilbage til udgangspunktet, men til første stop på skiven.
Hvis maskinen stadig ikke virker. Afbryd strøm og vand. Tilkald Aut. Candy service. For hurtig service opgiv da
maskinens typenummer og serienummer, disse findes på typeskiltet bag lågerammen.
Brug af økologiske vaskemidler “uden fosfater” kan have følgende effekt:
1 Under skyl ser vandet en smule grumset ud, uden at dette dog har nogen betydning for skylleeffekten, og
udvaskning af sæberester.
2 En tynd hvid hinde kan opstå på vasketøjet, dette er imidlertid på ingen måde skadeligt for tektstiler eller
farver.
58
El enchufe de la corriente eléctrica no
está conectado a la toma de corriente
Conecte el enchufe
El botón del interruptor general no está
pulsado
Pulse el interruptor general
No hay corriente eléctrica
Compruébelo
Las válvulas de la instalación eléctrica
están averiadas
Compruébelo
Puerta abierta
Cierre la puerta
Vea causa 1
Compruébelo
El grifo del agua está cerrado
Abra el grifo del agua
El timer no está posicionado
correctamente
Posicione el timer correctamente
El tubo de desagüe está doblado
Enderezca el tubo de desagüe
Presencia de cuerpos extraños en el
filtro
Inspeccionar el filtro
Pérdida de agua por la guarnición de
goma que está entre el grifo y el tubo
de carga del agua
Sustituya la guarnición de goma y
enrosque bien el tubo al grifo
La lavadora todavía no ha vaciado el
agua
Espere unos minutos, la maquina
vaciara el agua
“Exclusión de centrifugado” pulsado
(sólo en algunos modelos)
Desactive el botón “exclusión
centrifugado”
La lavadora no está bien nivelada
Regule las patas regulables
Los soportes de fijación del transporte
no han sido retirados todavía
Retire los soportes de fijación del
transporte
La carga de ropa no ha sido distribuida
uniformemente
Distribuya uniformemente la ropa
FEJL RETNING
MULIG ÅRSAG
Maskinen er ikke tændt eller stikket ikke
sat i
1. Maskinen starter
ikke. Ingen lys i
kontrol lampe
SOLUCIÓN
CAUSA
2. No carga agua
3. No descarga agua
6. Fuertes vibraciones
durante el
centrifugado
Atención:
Si el mando de los programas queda situado en un programa mucho tiempo, para luego avanzar
rápidamente, o quizás efectúa un giro completo para luego posicionarse sobre el programa sucesivo, tal
funcionamiento debe considerarse como absolutamente normal.
La lavadora está prevista de un dispositivo electrónico que controla el movimiento del programador.
Si la anomalía persistiese, diríjase al Centro Asistencia Técnica Candy, indicando el modelo de lavadora,
relacionado en la placa colocada en el mueble al interior de la puerta o en la hoja de garantía.
Suministrando estas informaciones obtendrá un servicio más rápido y eficaz.
Atención
1 El uso de detergentes ecológicos sin fosfstos puede producir los siguientes efectos:
- El agua de vaciado de los aclarados es más turbia debido a la presencia de zeolitos en suspensión sin que
resulte perjudicada la eficacia del aclarado.
- Presencia de polvo blanco (zeolitos) en la ropa al finalizar el lavado que no se incrusta en el tejido ni altera
los colores.
- La presencia de espuma en el agua el último aclarado no es necesariamente una indicación de un mal
aclarado.
- Los tensioactivos aniónicos presentes en las formulaciones de los detergrntes para lavadoras, resultan ser a
menudo difíciles de separar de la ropa y, aunque en una cantidad mínima, pueden producir visibles
fenómenos de formación de espuma.
- La ejecución de más ciclos de aclarado, en casos como éste, no conlleva ningún beneficio.
2 Si su lavadora no funcionase, antes de llamar al Centro de Asistencia Técnica Candy, compruebe los puntos
arriba mencionados.
59
NO
SV
AVSNITT 13
FEL
KAPITTEL 13
ÅTGÄRDER
ORSAK
Stickkontakten är inte i uttaget
Sätt i stickkontakten
Strõmbrytaren är inte intryckt
Tryck in strömbrytaren
Elstrõmmen är bortkopplad
Kontrollera
Säkringen (proppen) har gått
Kontrollera
Luckan är inte helt stängd
Stäng luckan
Samma orsaker som i punkt 1
Kontrollera
Kranen är stängd
Öppna kranen
Programväljaren är i fel läge
Välj program på nytt
Veck på utloppsslangen
Räta ut slangen
Avloppssilen är igensatt
Rengõr silen
4. Vatten på golvet
nära maskinen
Tilloppsslangens packning läcker
Byt packning och dra åt ordentligt
5. Maskinen
centrifugerar inte
Maskinen har ännu inte pumpat ut
vattnet
Vänta tills vattnet pumpats ut
Knappen för bortkoppling av centrifugering intryckt (inte i alla modeller)
Tryck ut knappen
Maskinen står inte vågrätt
Justera fötterna
Transportstöden har inte tagits bort
Tag bort stöden
Tvätten ojämnt fördelad i trumman
Fõrdela tvätten jämnt
1. Tvättprogrammen
fungerar inte
2. Maskinen tar inte in
vatten
3. Vattnet pumpas
inte ut
6. Kraftiga vibrationer
vid centrifugering
Observera:
Under diskprogrammet flyttas programvisaren inte nödvändigtvis framåt i jämn takt medan programmet
pågår.
Om Du inte kan åtgärda felet, kontakta auktoriserad Candy serviceverkstad. Ange alltid maskinens modell, som
framgår av typskylten. Typskylten finns (oftast) i den övre kanten av påfyllningsöppningen.
Obs!
1 Användning av miljövänliga tvättmedel utan fosfater kan ha följande bieffekter:
- sköljvattnet kan verka grumligt på grund av zeoliterna, men detta minskar sköljningens effekt
- efter tvätten kan det finnas vitt pulver på tvätten, som dock inte fastnar i fibrerna eller påverkar färgerna
- skumbildning i det sista sköljvattnet är inte ett tecken på en dålig sköljning
- de anjoniska tvättaktiva tensiderna i tvättmedlen är ofta svåra att skölja bort och orsakar skumbildning även
när de förekommer i små mängder
extra sköljning hjälper i allmänhet inte
2 Innan Du beställer service, lönar det sig att gå igenom ovanstående lista.
60
FEIL
ÅTGÄRDER
ÅRSAK
Støpselet ikke satt i
Sett i støpselet
Vaskemaskinen ikke slått på
Slå på bryteren
Strømmen gått
Kontroller
Sikring gått
Kontroller
Døren i vaskemaskinen åpen
Lukk døren
Se årsakene under feil 1
Kontroller
Tilførselskranen skrudd av
skru på kranen
Tidsuret feil innstilt
Still inn tidsuret riktig
3. Vann kommer ikke
ut av
vakemaskinen
Utløpsrøret bøyd
Rett ut utløpsrøret
Fremmedlegemer blokkerer filteret
Kontroller filteret
4. Vann på gulvet
rundt
vaskemaskinen
Lekkasje fra pakningen mellom kranen
og tilførselsslangen
Skift pakningen og trekk slangen godt til
på kranen
5. Sentrifugerer ikke
Maskinen er ikke ferdig med å tappe ut
vannet
Vent noen minutter til maskinen har
tappet ut vannet
Innstilt på “ingen sentrifugering” (gjelder
enkelte modeller)
Velg en innstilling med sentrifugering
Vaskemaskinen står ikke jevnt
Juster føttene på vaskemaskinen
Transportsikringen ikke fjernet
Fjern transportsikringen
Tøyet ikke jevnt fordelt
Fordel tøyet jevnt
1. Virker ikke på noe
program
2. Vann kommer ikke
inn i vaskemaskinen
6. Kraftige vibrasjoner
under
sentrifugering
Vær oppmerksom på at programknappen ikke dreier rundt som et ur, men beveger seg i rykk og i
forskjellige hastigheter.
Den dreier ikke alltid tilbake til utgangspunktet, men til det første stopp på skiven.
Hvis feilen fortsetter, ta kontakt med et av Candys servicesentre. For best mulig service ber vi deg oppgi
vaskemaskinens modellnummer som finnes på typeskiltet eller garantibeviset.
Viktig
1 Bruk av miljøvennlige vaskemidler uten fosfater kan gi følgende virkninger:
- Avløpsvannet kan bli mer grumsete som følge av at det er zeolitt i vannet. Dette påvirker ikke effektiviteten
til skyllingen.
- Det kan være et hvitt pulver (zeolitt) på tøyet når vaskeprogrammet er over.
- Dette trenger ikke inn i stoffet og påvirker ikke fargen.
- Det kan være skum i det siste skyllevannet. Dette betyr ikke nødvendigvis at skyllingen ikke har vært
tilstrekkelig.
- De ikke-ioniske overflateaktive stoffene som finnes i vaskepulvere er ofte vanskelige å fjerne fra tøyet, og
kan selv i små mengder gi tydelige tegn pa skumdannelse.
- Det har ingen hensikt å gjennomføre flere skyllinger i slike tilfeller.
2 Hvis vaskemaskinen ikke fungerer, gå gjennom kontrollene i feilsøkingstabellen før du tar kontakt med et
Candy-servicesenter.
61
IT
CAPITOLO 13
ANOMALIA
1. Non funziona con
qualsiasi
programma
2. Non carica acqua
3. Non scarica acqua
RIMEDIO
CAUSA
Spina corrente elettrica
non inserita nella presa
Inserire la spina
Tasto interruttore generale
non inserito
Inserire tasto.
Interruttore generale
Manca energia elettrica
Controllare
Valvole impianto elettrico guaste
Controllare
Sportello aperto
Chiudere sportello
Vedi cause 1
Controllare
Rubinetto acqua chiuso
Aprire il rubinetto acqua
Timer non correttamente posizionato
Posizionare timer correttamente
Tubo di scarico piegato
Raddrizzare tubo di scarico
Presenza corpi estranei nel filtro
Ispezionare filtro
4. Presenza di acqua
sul pavimento
attorno alla
lavabiancheria
Perdita della guarnizione posta
tra rubinetto e tubo carico
Sostituire guarnizione e
stringere bene tubo e rubinetto
5. Non centrifuga
La lavabiancheria non ha ancora
scaricato l’acqua
Attendere alcuni minuti, la macchina
scaricherà
“Esclusione centrifuga” inserita
(solo per alcuni modelli)
Disinserire tasto
“esclusione centrifuga”
Lavabiancheria non perfettamente
in piano
Regolare gli appositi piedini regolabili.
Staffe di trasporto
non ancora asportate
Asportare staffe di trasporto
Carico biancheria
non uniformemente distribuito
Distribuire in modo uniforme
la biancheria
6. Forti vibrazioni
durante la
centrifuga
Attenzione :
Se la manopola programmi resta ferma troppo tempo su un programma per poi avanzare velocemente
oppure effettua un giro completo per poi posizionarsi sul programma successivo, tale funzionamento è da
considerarsi normale in quanto questa lavabiancheria è dotata di un dispositivo elettronico che controlla il
movimento del programmatore.
Se il malfunzionamento dovesse persistere si rivolga al Centro di Assistenza Tecnica Candy comunicando il
modello di lavabiancheria, riportato sulla targhetta posta sul mobile all’interno dell’oblò o sul foglio di garanzia.
Fornendo tali informazioni otterrete un intervento più tempestivo ed efficace.
Attenzione:
1 L’utilizzo di detersivi ecologici senza fosfati può produrre i seguenti effetti:
- l’acqua di scarico dei risciacqui risulta più torbida per la presenza di zeoliti in sospensione senza che
l’efficacia del risciacquo ne risulti pregiudicata
- presenza di polvere bianca (zeoliti) sulla biancheria al termine del lavaggio che non si ingloba nei tessuti e
non ne altera il colore.
- La presenza di schiuma nell’acqua dell’ultimo risciacquo non é necessariamente indice di una cattiva
sciacquatura.
- I tensioattivi anionici presenti nelle formulazioni dei detersivi per lavabiancheria, risultano spesso
difficilmente allontanabili dalla biancheria stessa e, anche in minima quantità, possono produrre vistosi
fenomeni di formazione di schiuma.
- L’esecuzione di ulteriori cicli di risciacquo, in casi come questi, non comporta alcun beneficio.
2 Se la Sua lavabiancheria non funzionasse, prima di chiamare il Centro di Assistenza Tecnica Candy
eseguire i controlli sopradescritti.
62
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for evt. trykfejl i nærværende instruktions
bog.
La firma fabricante declina toda responsabilitad por los posibles errores de impresión
que puedan haber en este libreto. Asimismo, se reserva el derecho de efectuar las
modificaciones que se consideren ùtiles a sus propios productos sin comprometer las
caraterìsticas esenciales.
Tillverkaren påtager sig inget ansvar för tryckfel i denna bruksanvisning. Tillverkaren
förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess
viktigaste egenskaper inte förändras.
Produsent og importør fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil i bruksanvisningen.
Produsenten forbeholder seg retten til å foreta modifiseringer av produkter uten
nærmere varsel om dette.
La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti
nel presente libretto. Si riserva inoltre il diritto di apportare le modifiche che si
renderanno utili ai propri prodotti senza compromettere le caratteristiche essenziali.
01.06 - 41001038 - Printed in Italy - Imprimé en Italie
DA
ES
SV
NO
IT
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising