Candy | FMCMG2180M | Candy FMCMG2180M Εγχειρίδιο χρήστη

Candy FMCMG2180M Εγχειρίδιο χρήστη
Φούρνος Μικροκυµάτων
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ: CMG 2180 M
∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιµοποιήσετε τον φούρνο
µικροκυµάτων, και κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσεως για πιθανή
µελλοντική σας χρήση.
Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσεως ο φούρνος σας θα διατηρηθεί σε καλή
κατάσταση λειτουργίας για πολλά χρόνια.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΊΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΑΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
(α) Μην προσπαθήσετε να λειτουργήσετε τον φούρνο µε την πόρτα ανοιχτή διότι
αυτό µπορεί να σας εκθέσει σε βλαβερή ενέργεια µικροκυµάτων. Είναι σηµαντικό
να µην παραβιάζετε το κλείστρο της πόρτας.
(β) Μην τοποθετείτε κανένα αντικείµενο µεταξύ της πρόσοψης του φούρνου και
της πόρτας. Μην αφήνετε βρωµιές ή υπολείµµατα καθαριστικών να
συγκεντρώνονται στις τσιµούχες της πόρτας.
(γ) Μην λειτουργείτε τον φούρνο εάν αν διαπιστώσετε ότι υπάρχει κάποια ζηµιά.
Είναι σηµαντικό να ελέγξτε εάν η πόρτα έχει κλείσει σωστά, και ότι η συσκευή
δεν διαθέτει κάποια ζηµία σε:
1) ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ
2) ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΝΤΑΣΕ∆ΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ (ΝΑ
ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΑΡΟΙ Η ΣΠΑΣΜΕΝΟΙ)
3) ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
(δ) Ο φούρνος µικροκυµάτων δεν πρέπει να ρυθµιστεί ή να επισκευασθεί από
κανέναν αλλά αποκλειστικά και µόνο από τεχνικό της GIAS SERVICE.
Μοντέλο:
Τάση λειτουργίας / Συχνότητα:
Κατανάλωση ρεύµατος:
Μέγιστη παραγόµενη ισχύς:
Μέγιστη παραγόµενη ισχύς του Γκριλ:
Χωρητικότητα φούρνου:
∆ιαστάσεις περιστρεφόµενου δίσκου:
Εξωτερικές διαστάσεις συσκευής:
Καθαρό βάρος:
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
CMG 2180 M
230V~ 50Hz 2450MHz
1300 W
800 W
900 W
21 l
270 mm
485mmX395mmX287mm
13.7 Kg
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Η συσκευή του φούρνου µικροκυµάτων πρέπει να τοποθετηθεί σε µια επίπεδη και στερεή
επιφάνεια.
Ο περιστρεφόµενος δίσκος θα πρέπει να βρίσκεται µέσα στον φούρνο κατά την διάρκεια του
µαγειρέµατος. Τοποθετήστε τα σκεύη µαγειρικής απαλά επάνω στον περιστρεφόµενο δίσκο
για να αποφύγετε πιθανή ζηµία.
Χρησιµοποιείτε το σωστό µέγεθος σακούλας για την λειτουργία ψησίµατος ποπ κορν (POP
CORN).
Ο φούρνος διαθέτει αρκετούς ενσωµατωµένους διακόπτες ασφαλείας οι οποίοι φροντίζουν να
διασφαλίσουν την µη ενεργοποίηση της συσκευής όταν η πόρτα παραµένει ανοιχτή. Μην
επέµβετε σε αυτούς τους διακόπτες.
Μην ενεργοποιείτε τον φούρνο όταν είναι άδειος. Ενεργοποιώντας τον φούρνο άδειο ή µε
φαγητά τα οποία έχουν εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα υγρασίας µπορεί να προκληθεί φωτιά ή
σπίθες.
Μην ψήνετε µπέικον (bacon) κατευθείαν επάνω στον περιστρεφόµενο δίσκο. Έντονο τοπικό
ζέσταµα του περιστρεφόµενου δίσκου µπορεί να προκαλέσει την θραύση του.
Μην ζεσταίνεται παιδικά µπιµπερό ή παιδικές τροφές µέσα στον φούρνο
µικροκυµάτων. Ανοµοιογενή ζέσταµα µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα.
Μην ζεσταίνετε δοχεία µε στενό άνοιγµα και ανοιχτά όπως µπουκάλια από σιρόπι.
Μην προσπαθήσετε να τηγανίσετε µε λίπος µέσα στον φούρνο µικροκυµάτων.
Μην προσπαθήσετε να χρησιµοποιήσετε τον φούρνο µικροκυµάτων για την δηµιουργία
αποστειρωµένων τροφών, µέσα σε κονσέρβες, διότι είναι αδύνατον να βεβαιωθείτε ότι όλο το
περιεχόµενο έχει φτάσει σε σηµείο βρασµού.
Μην χρησιµοποιείτε τον φούρνο µικροκυµάτων για επαγγελµατική χρήση. Ο φούρνος αυτός
έχει κατασκευασθεί για οικιακή χρήση µόνο.
Προσέχετε όταν µεταφέρετε δοχεία που περιέχουν υγρά που έχετε ζεστάνει, γιατί µπορεί να
αναβράσουν µε καθυστέρηση. Ανακινείστε ελαφρά τα δοχεία που περιέχουν υγρά πριν τα
τοποθετήσετε στον φούρνο αλλά και στην µέση περίπου του χρόνου µαγειρέµατος. Αφήστε
µέσα στον φούρνο για µικρό χρονικό διάστηµα το δοχείο και ανακατέψτε το ξανά πριν το
µετακινήσετε.
Παρακαλώ ελέγξτε το φαγητό κατά την διάρκεια ψησίµατος του µέσα στον φούρνο για να
αποφύγετε το υπερβολικό ψήσιµο του.
Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του φούρνου µε γκριλ και µε µικροκύµατα τα παιδία θα
πρέπει να χρησιµοποιούν την συσκευή µε την επίβλεψη κάποιου ενήλικα λόγω τον µεγάλων
θερµοκρασιών που αναπτύσσονται.
Η µη διατήρηση του φούρνου σε καθαρή κατάσταση µπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των
τοιχωµάτων του φούρνου µε άµεσα αποτελέσµατα στην µακρά λειτουργία του.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για την µείωση του κίνδυνου φωτιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυµατισµού ή έκθεσης σε
µικροκύµατα θα πρέπει κατά την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής να λαµβάνετε τα
παρακάτω µέτρα προστασίας.
1. ∆ιαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την
συσκευή.
2. ∆ιαβάστε και ακολουθήστε της: “O∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ”.
3. Η παρακολούθηση της συσκευής κατά την διάρκεια
της λειτουργίας της είναι απαραίτητη για την µείωση
του κινδύνου φωτιάς µέσα στον φούρνο.
Αν ξεσπάσει φωτιά:
1. Κρατήστε την πόρτα του φούρνου κλειστή.
2. ∆ιακόψτε την λειτουργία του φούρνου και
βγάλτε τον από την πρίζα.
3. ∆ιακόψτε την παροχή ρεύµατος κατεβάζοντας
τον γενικό διακόπτη παροχής ρεύµατος στον
πίνακα.
Έχετε πάντα υπόψη σας τις παρακάτω οδηγίες:
1. Μην παραψήνετε το φαγητό. Παρακολουθείτε
την συσκευή εάν χαρτί, πλαστικό ή άλλα υλικά
εύφλεκτα υλικά χρησιµοποιούνται για να
διευκολύνουν το µαγείρεµα.
2. Μην χρησιµοποιείτε τον θάλαµο του φούρνου
σαν αποθηκευτικό χώρο. Μην αποθηκεύετε
εύφλεκτα υλικά όπως ψωµί, µπισκότα, χάρτινα
προϊόντα κτλ. Αν χτυπήσει κεραυνός την
γραµµή παροχής ρεύµατος υπάρχει η
πιθανότητα ο φούρνος να αρχίσει να λειτουργεί.
3. Αφαιρέστε τα συρµάτινα ελάσµατα και τις
µεταλλικές λαβές από τα χάρτινα ή τα πλαστικά
δοχεία ή σακούλες πριν τα τοποθετήσετε µέσα
στον φούρνο.
4. Αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί. Συνδέστε
την σε κατάλληλα γειωµένη ηλεκτρική παροχή
πρίζας. ∆είτε:”Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ”
5. Εγκαταστήστε ή τοποθετήστε την συσκευή
σύµφωνα µε τις οδηγίες εγκατάστασης της
συσκευής.
6. Μερικά προϊόντα όπως ολόκληρα αυγά, νερό µε
λάδι ή λίπος, αεροστεγή δοχεία και κλειστά βάζα
µπορεί να εκραγούν και δεν θα πρέπει να
ζεσταίνονται µέσα στον φούρνο.
7. Χρησιµοποιείστε την συσκευή µόνο για τις
προτεινόµενες χρήσεις τις όπως αυτές
περιγράφονται µέσα στις οδηγίες χρήσεως.
Μην χρησιµοποιείτε διαβρωτικά χηµικά ή
ατµούς αυτών µε αυτή την συσκευή. Αυτός
ο φούρνος έχει κατασκευασθεί για να
ζεσταίνει ή να µαγειρεύει φαγητό. ∆εν έχει
σχεδιασθεί για βιοµηχανική χρήση ή για
χρήση σε περιβάλλον εργαστηρίου.
8. Όπως µε κάθε συσκευή, η επίβλεψη είναι
απαραίτητη όταν αυτή χρησιµοποιείτε από
παιδιά.
9. Μην χρησιµοποιείτε τον φούρνο εάν το
καλώδιο ή η πρίζα της συσκευής είναι
χαλασµένα, εάν δεν λειτουργεί σωστά εάν
είναι χτυπηµένη ή έχει πέσει κάτω.
10. Η συντήρηση ή επισκευή της συσκευής
πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και µόνο
από άτοµα ειδικά εκπαιδευµένα για αυτή
τη δουλειά. Επικοινωνήστε µε το
κοντινότερο εξουσιοδοτηµένο σέρβις για
την επισκευή, έλεγχο ή συντήρηση της
συσκευής σας.
11. Μην καλύπτετε ή µην φράσσετε τους
αεραγωγούς του φούρνου.
12. Μην αποθηκεύετε και µην χρησιµοποιείτε
την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
13. Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή κοντά σε
νερό, κοντά στον νιπτήρα της κουζίνας,
κοντά σε πισίνα ή επάνω σε βρεγµένες
επιφάνειες.
14. Μην βρέχετε το καλώδιο ή την πρίζα µε
νερό.
15. Κρατήστε το καλώδιο µακριά από ζεστές
επιφάνειες.
16. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέµεται στην
άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.
17. Όταν καθαρίζετε την πόρτα και τις
επιφάνειες του φούρνου χρησιµοποιείστε
ήπια, χωρίς οξεία δράση σαπούνια, ή
απορρυπαντικά τα οποία εφαρµόζονται µε
ένα σφουγγάρι ή µε ένα µαλακό ύφασµα.
Οδηγίες Για Την Γείωση Της Συσκευής
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας.
Αν έρθετε σε επαφή µε το εσωτερικό της συσκευής
µπορεί να σας προκληθεί κάποιο σοβαρό ατύχηµα. Μην
αποσυναρµολογείτε την συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας.
Η µη ενδεδειγµένη χρήση της γειωµένης πρίζας µπορεί
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην συνδέετε την
συσκευή στην πρίζα µέχρι να ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες εγκατάστασης και γείωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος Προσωπικού Ατυχήµατος.
Αεροστεγώς κλειστά δοχεία και βάζα µπορεί να
εκραγούν. Τα κλειστά δοχεία θα πρέπει να ανοίγονται
και τα πλαστικά τους καπάκια ή πώµατα θα πρέπει να
αποµακρύνονται πριν από το µαγείρεµα.
.
Η συσκευή θα πρέπει να είναι γειωµένη. Η γείωση της
συσκευής µειώνει την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας στην
περίπτωση βραχυκυκλώµατος γιατί διοχετεύει στην γη
την ηλεκτρική ενέργεια. Η συσκευή διαθέτει καλώδιο και
πρίζα παροχής µε γείωση. Το φις του καλωδίου θα πρέπει
να τοποθετείτε σε πρίζα η οποία διαθέτει γείωση και είναι
σωστά συναρµολογηµένη. Συµβουλευθείτε έναν
ηλεκτρολόγο ή κάποιον τεχνικό αν οι οδηγίες για την
γείωση της συσκευής δεν σας έχουν γίνει κατανοητές ή
αν έχετε αµφιβολίες για το αν η συσκευή έχει γειωθεί
σωστά. Αν χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε κάποια
προέκταση καλωδίου, χρησιµοποιείστε µόνο τρίκλωνο
γειωµένο καλώδιο µε υποδοχή φις τύπου σούκο.
1. Ένα κοντό καλώδιο παροχής ρεύµατος παρέχετε µαζί
µε την συσκευή ώστε να µην µπλεχτείτε ή
σκοντάψετε.
2. Αν χρησιµοποιήσετε µακρύ καλώδιο ή προέκταση:
i.
Οι προδιαγραφές του καλωδίου ή της
προέκτασης θα πρέπει να είναι συµβατές µε τις
προδιαγραφές της συσκευής
ii.
Η προέκταση θα πρέπει να είναι τρίκλωνο
γειωµένο καλώδιο.
iii.
Το µακρύ καλώδιο θα πρέπει να τοποθετηθεί
µακριά από τις άκρες του τραπεζιού ή του
πάγκου ώστε να αποφθεχθεί η πιθανότητα
ατυχήµατος αν τραβηχτεί ή από παιδία ή
σκοντάψει κάποιος κατά λάθος.
∆είτε στην επόµενη σελίδα περισσότερες οδηγίες:
“Ο∆ΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΚΕΥΩΝ”
Υπάρχουν συγκεκριµένα, όχι µεταλλικά, µαγειρικά
σκεύη τα οποία δεν είναι ασφαλές να χρησιµοποιηθούν
σε φούρνο µικροκυµάτων. Αν έχετε αµφιβολίες για την
δυνατότητα χρήσης ενός µαγειρικού σκεύους µέσα στον
φούρνο µικροκυµάτων µπορείτε να ακολουθήσετε την
παρακάτω διαδικασία για να ελέγξετε την συµβατότητα ή
όχι του σκεύους.
∆ιαδικασία Ελέγχου:
1. Γεµίστε ένα συµβατό µαγειρικό σκεύος µε ένα
250ml κρύο νερό µαζί µε το αµφισβητήσιµο
δοχείο.
2. Μαγειρέψτε στην µέγιστη δυνατή ισχύ για ένα
λεπτό.
3. Μην ξεπεράσετε το ένα λεπτό σαν χρόνο
µαγειρέµατος.
4. Αγγίξτε προσεκτικά το αµφισβητήσιµο δοχείο.
Αν είναι ζεστό, µην το χρησιµοποιήσετε µέσα
στον φούρνο µικροκυµάτων.
∆οχεία τα οποία µπορείτε να χρησιµοποιείστε στον φούρνο µικροκυµάτων
Σκεύος
Αλουµινόχαρτο
………………
Πιάτα
Βάζα
Υαλικά
Μαγειρικές Σακούλες
Χάρτινα πιάτα και ποτήρια
……………..
Πλαστικά
Πλαστικά περιτυλίγµατα
θερµόµετρα
………………
Παρατηρήσεις
Μόνο για κάλυµµα. Μπορεί να χρησιµοποιηθούν µικρά κοµµάτια αλουµινόχαρτου για την κάλυψη λεπτών κοµµατιών κρέατος
ώστε να αποφευχθεί το υπερβολικό τους ψήσιµο. Αν το αλουµινόχαρτο ακουµπάει στα τοιχώµατα του φούρνου µπορεί να
δηµιουργηθεί βραχυκύκλωµα. Το αλουµινόχαρτο θα πρέπει να βρίσκετε τουλάχιστον 2,5 εκατοστά µακριά από τα εσωτερικά
τοιχώµατα του φούρνου.
Ακολουθήστε της οδηγίες του κατασκευαστή. Ο πάτος του σκεύους θα πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 5 χιλιοστά.
Μόνο πιάτα συµβατά για χρήση σε φούρνο µικροκυµάτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Ακολουθήστε τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Μην χρησιµοποιείτε σπασµένα ή ραγισµένα πιάτα. Λάθος χρήση µπορεί να σπάσει τον περιστρεφόµενο δίσκο.
Αφαιρείτε πάντοτε τα καπάκια. Χρησιµοποιείστε τα µόνο για ζέσταµα φαγητού. Τα περισσότερα βάζα δεν είναι
κατασκευασµένα για χρήση σε φούρνο µικροκυµάτων και µπορεί να σπάσουν.
Μόνο συµβατά µε φούρνο µικροκυµάτων υαλικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται. Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν επάνω στο
δοχεία µεταλλικά αποσπώµενα καπάκια. Μην χρησιµοποιείτε σπασµένα ή ραγισµένα υαλικά
Ακολουθείστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην κλείνετε τις σακούλες µε µεταλλικές δέστρες. Τρυπήστε τις σακούλες ώστε
να επιτρέπετε στους υδρατµούς να βγαίνουν.
Χρησιµοποιείστε τα για µικρής διάρκειας µαγείρεµα ή ζέσταµα. Θα πρέπει να επιβλέπετε τον φούρνο κατά την διάρκεια της
χρήσης τους.
Χρησιµοποιείστε το µόνο σαν κάλυψη του φαγητού για την αποφυγή λερώµατος των εσωτερικών τοιχωµάτων του φούρνου ή
για τύλιγµα του φαγητού για µαγείρεµα στον ατµό.
Μόνο συµβατά µε φούρνο µικροκυµάτων πλαστικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται. Ακολουθείστε τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Θα πρέπει επάνω στο δοχείο να αναγράφεται: ‘Κατάλληλο για χρήση σε φούρνο µικροκυµάτων’. Μερικά
δοχεία µαλακώνουν όταν τα φαγητά που βρίσκονται µέσα αρχίζουν να ζεσταίνονται. Σακούλες βρασµού και σφιχτά κλεισµένα
δοχεία θα πρέπει να σκίζονται, τρυπιόνται ή ξεβιδώνονται.
Μόνο συµβατά µε φούρνο µικροκυµάτων πλαστικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται. Χρησιµοποιείστε το την κάλυψη του
φαγητού κατά την διάρκεια του µαγειρέµατος για να διατηρήσετε την υγρασία. Μην επιτρέπετε στο πλαστικό να έρχεται σε
επαφή µε το φαγητό.
Μόνο συµβατά µε φούρνο µικροκυµάτων πλαστικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται (θερµόµετρα για µαγειρική ή
ζαχαροπλαστική).
Χρησιµοποιείστε το σαν κάλυψη του φαγητού για την αποφυγή λερώµατος των εσωτερικών τοιχωµάτων του φούρνου και για
την διατήρηση της υγρασίας του φαγητού.
∆οχεία τα οποία θα πρέπει να αποφεύγετε να χρησιµοποιείστε στον φούρνο µικροκυµάτων
Σκεύος
Αλουµινένια ταψιά
…………………..
Μεταλλικά ή στολισµένα µε
µέταλλα δοχεία
Μεταλλικές δέστρες
Χάρτινες σακούλες
Πλαστικός αφρός
Ξύλο
Παρατηρήσεις
Μπορεί να δηµιουργηθεί βραχυκύκλωµα. Μεταφέρετε το φαγητό σε ταψί κατάλληλο για χρήση σε φούρνο µικροκυµάτων.
Μπορεί να δηµιουργηθεί βραχυκύκλωµα. Μεταφέρετε το φαγητό σε ταψί κατάλληλο για χρήση σε φούρνο µικροκυµάτων.
Το µέταλλο προστατεύει το φαγητό από την ενέργεια των µικροκυµάτων. Τα µεταλλικά αντικείµενα µπορεί να προκαλέσουν
βραχυκύκλωµα.
Μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωµα και φωτιά στον φούρνο.
Μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στον φούρνο.
Ο πλαστικός αφρός µπορεί να λιώσει ή να µολύνει το φαγητό όταν εκτίθεται σε υψηλή θερµοκρασία.
Το ξύλο θα ξεραθεί όταν χρησιµοποιηθεί µέσα σε φούρνο µικροκυµάτων µε αποτέλεσµα να ραγίσει ή να σπάσει.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΣΑΣ
Αφαιρέστε από τον φούρνο όλα τα υλικά συσκευασίας. Ο φούρνος σας παραδίδετε µε τα παρακάτω εξαρτήµατα:
Γυάλινος Περιστρεφόµενος ∆ίσκος 1, Περιστρεφόµενη Βάση 1, Οδηγίες Χρήσης 1, Γκριλ 1 (µόνο για τους
φούρνους µε γκριλ)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Πίνακας Ελέγχου
Βάση Στήριξης Περιστρεφόµενου ∆ίσκου
Περιστρεφόµενη Βάση
Γυάλινος Περιστρεφόµενος ∆ίσκος
Κρύσταλλο Πόρτας
Συναρµολόγηση Πόρτας
Ασφάλεια Πόρτας
F
A
E
D
C
B
G
∆ιακόπτει την παροχή ρεύµατος του φούρνου σας εάν η πόρτα είναι ανοιχτή κατά την διάρκεια λειτουργίας
του.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ
a.
b.
c.
d.
e.
Ποτέ µην τοποθετείτε τον γυάλινο δίσκο ανάποδα. Η κίνηση του γυάλινου δίσκου δεν θα πρέπει να
παρεµποδίζετε.
Ο γυάλινος δίσκος και το περιστρεφόµενο δαχτυλίδι θα πρέπει να χρησιµοποιούνται πάντοτε κατά την
διάρκεια του µαγειρέµατος.
Όλα τα φαγητά και τα δοχεία µαγειρέµατος θα πρέπει να τοποθετούνται επάνω στον περιστρεφόµενο
δίσκο κατά την διάρκεια µαγειρέµατος.
Ο περιστρεφόµενος δίσκος περιστρέφετε µε την φορά του ρολογιού. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Εάν ο περιστρεφόµενος δίσκος ή το περιστρεφόµενο δαχτυλίδι σπάσουν ελάτε σε επαφή µε το
πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο σέρβις.
Βάση (από την κάτω πλευρά)
Γυάλινος δίσκος
Εγκατάσταση περιστρεφόµενου δαχτυλιδιού
Βάση Στήριξης Περιστρεφόµενου ∆ίσκου
Εγκατάσταση
Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα εξαρτήµατα. Ελέγξτε τον φούρνο προσεκτικά για πιθανές ζηµιές όπως βαθουλώµατα ή
σπασµένη πόρτα. Μην εγκαταστήσετε τον φούρνο αν έχει ζηµιές.
Προσοχή
Καµπίνα: Αφαιρέστε το προστατευτικό το οποί ο βρίσκετε µέσα στην καµπίνα του φούρνου.
Μην αφαιρείτε το κάλυµµα, χρώµατος ελαφρύ καφέ, το οποίο βρίσκετε βιδωµένο µέσα στην κοιλότητα του φούρνου και
προστατεύει την λυχνία των µικροκυµάτων.
Εγκατάσταση
1.
Επιλέξτε µια επιφάνεια για να τοποθετήσετε επάνω τον φούρνο που να προσφέρει αρκετό χώρο για τον εξαερισµό της συσκευής.
12 inch(30cm)
3.0 inch(7.5cm)
OPEN
3.0 inch(7.5cm)
Η πλάτη της συσκευής πρέπει να απέχει από τον τοίχο 10 εκατοστά και γύρω από την συσκευή να υπάρχει ένα κενό 5
εκατοστών που θα διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. Η µία πλευρά θα πρέπει να παραµένει ελεύθερη.
1) Αφήστε ελεύθερο χώρο επάνω από την συσκευή τουλάχιστον 30 εκατοστών
2) Μην µετακινείτε τα ποδαράκια από τον πάτο του φούρνου.
3) Φρακάροντας τις διόδους και τις εξόδους εξαερισµού του φούρνου µπορεί να δηµιουργηθεί ζηµία στον φούρνο.
4) Τοποθετήστε τον φούρνο όσο πιο µακριά γίνετε από ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Η λειτουργία του φούρνου
µικροκυµάτων µπορεί να δηµιουργήσει παράσιτα στην λήψη των ραδιοφώνων ή των τηλεοράσεων.
2.
Συνδέστε τον φούρνο σε µια κανονική πρίζα του σπιτιού. Βεβαιωθείτε ότι η τάση (volt) και η συχνότητα (hertz) του ρεύµατος είναι
συµβατά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην θέτεται σε λειτουργία τον φούρνο πάνω από µαγειρικές εστίες ή επάνω από άλλες συσκευές οι ποίες παράγουν
θερµότητα διότι υπάρχει η πιθανότητα καταστροφής της συσκευής και η εγγύηση θα ακυρωθεί.
Η συσκευή κατά την λειτουργία της µπορεί να αναπτύξει µεγάλες θερµοκρασίες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Για να θέσετε την ισχύ µαγειρέµατος, περιστρέψτε το κουµπί της ισχύος στην επιθυµητή θέση.
2. Για να θέσετε το χρονικό διάστηµα µαγειρέµατος, περιστρέψτε το κουµπί του
χρονοδιακόπτη στο επιθυµητό χρονικό διάστηµα.
3. Ο φούρνος θα ξεκινήσει αυτόµατα το µαγείρεµα, αφού τεθεί η ισχύς και το χρονικό διάστηµα
µαγειρέµατος.
4. Όταν ολοκληρωθεί το χρονικό διάστηµα µαγειρέµατος, η συσκευή θα
σταµατήσει τη λειτουργία της εκπέµποντας ένα ηχητικό σήµα «ντριν».
5. Όταν η συσκευή δεν χρησιµοποιείται, να θέτετε πάντα το χρονικό διάστηµα µαγειρέµατος στο «0».
Power
Med
M.Low
Ισχύς
M.High
Low
High
Combi.1
Combi.2
Combi.3
Grill
0
Defrost(kg)
1
2
3
35
4
30
5
25
Χρονοδιακόπτης
0.2
6 0.4
20
15
1.0
0.8
10
7
9
8
0.6
Timer
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΙΣΧΥΣ
Χαµηλή ισχύς
ΕΙ∆ΟΣ ΙΣΧΥΟΣ (%)
17% µικροκύµατα
Απόψυξη (χαµηλή-µεσαία
ισχύς)
Μεσαία ισχύς
33% µικροκύµατα
Μεσαία-Yψηλή ισχύς
Υψηλή ισχύς
77% µικροκύµατα
100% µικροκύµατα
Γκριλ
100% γκριλ
Συνδυασµός-1
80% γκριλ +20%
µικροκύµατα
70% γκριλ + 30%
µικροκύµατα
60% γκριλ + 40%
µικροκύµατα
Συνδυασµός-2
Συνδυασµός-3
55% µικροκύµατα
ΧΡΗΣΗ
∆ιατήρηση της θερµοκρασίας των φαγητών,
ελαφρό µαλάκωµα του παγωτού πριν το
σερβίρισµα
Απόψυξη τροφίµων
Ψήσιµο κέικς, σιγοψήσιµο-τσιγάρισµα
φαγητών
Ρύζι, ψάρι, γλυκίσµατα, κρέας
Ζέσταµα, βράσιµο νερού, φρέσκα λαχανικά,
κοτόπουλο, ζέσταµα υγρών εκτός από γάλα
∆υνατό ψήσιµο φαγητών, φιλέτα ψαριού,
πατάτες τηγανιτές
Μοσχαρίσιες, χοιρινές µπριζόλες, πουλερικά
κτλ.
Για ελαφρότερο ψήσιµο : µοσχαρίσιες,
χοιρινές µπριζόλες, πουλερικά κτλ.
Κοτόπουλα, πάπιες, κρέας, φαγητό
ξεροψηµένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ
1.
ΠΡΟΣΟΧΗ: κατά την διάρκεια της λειτουργίας του φούρνου µε γκριλ και µε µικροκύµατα τα παιδία θα πρέπει να
χρησιµοποιούν την συσκευή µε την επίβλεψη κάποιου ενήλικα λόγω τον µεγάλων θερµοκρασιών που
αναπτύσσονται.
2.
ΠΡΟΣΟΧΗ: εάν η πόρτα ή οι επιφάνειες επαφής της πόρτας είναι κατεστραµµένοι δεν θα πρέπει ο φούρνος να
τίθεται σε λειτουργία µέχρι να επισκευασθεί από κάποιον εξουσιοδοτηµένο τεχνικό.
3.
ΠΡΟΣΟΧΗ: είναι επικίνδυνο να επισκευάζει ή να συντηρεί την συσκευή και το κάλυµµα το οποίο προστατεύει
την έκθεση σας σε ενέργεια µικροκυµάτων, µη εξουσιοδοτηµένος τεχνικός.
4.
ΠΡΟΣΟΧΗ: υγρά και άλλα φαγητά δεν θα πρέπει να ζεσταίνονται σε ερµητικά κλειστά δοχεία διότι υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης.
5.
ΠΡΟΣΟΧΗ: επιτρέπετε την χρήση της συσκευής από παιδία χωρίς την επίβλεψη κάποιου ενήλικα µόνο αν
έχουν γίνει πλήρως κατανοητές οι οδηγίες χρήσης και η επικινδυνότητα η οποία υπάρχει από την πιθανή λάθος
χρήση της συσκευής.
6.
7.
8.
ελάχιστο επιτρεπτό ύψος ελεύθερου χώρου επάνω από την συσκευή
χρησιµοποιήστε µόνο σκεύη τα οποία είναι συµβατά για την χρήση σε φούρνο µικροκυµάτων.
όταν ζεσταίνετε φαγητό µέσα σε πλαστικά ή χάρτινα σκεύη να ελέγχετε τον φούρνο συχνά διότι υπάρχει η
πιθανότητα ανάφλεξης.
9.
εάν παρατηρήσετε ότι η συσκευή καπνίζει, σβήστε και αποσυνδέστε τον φούρνο και κρατήστε την πόρτα του
κλειστή ώστε να καταπνίξετε τις φλόγες.
10.
η χρήση του φούρνου µικροκυµάτων για την θέρµανση αναψυκτικών µπορεί να δηµιουργήσει καθυστερηµένο
βρασµό του υγρού, και για αυτό τον λόγο θα πρέπει να προσέξετε όταν θα έρθετε σε επαφή µε το αναψυκτικό.
11.
τα µπιµπερό ή τα παιδικά διατροφικά σκεύη θα πρέπει να τα ανακινήσετε καλά και να ελέγξετε την θερµοκρασία
12.
αυγά βρασµένα ή άβραστα δεν θα πρέπει να τα ζεσταίνεται µέσα στον φούρνο µικροκυµάτων γιατί υπάρχει
τους πριν τα χρησιµοποιήσετε ώστε να αποφύγετε πιθανό τραυµατισµό.
κίνδυνος διότι µπορεί να εκραγούν έστω και αν ο φούρνος βρίσκεται στην τελευταία φάση της λειτουργίας του.
13.
λεπτοµέρειες για τον καθαρισµό στις τσιµούχες, τους µεντεσέδες και στο κλείστρο της πόρτας του φούρνου και
των παρακειµένων εξαρτηµάτων.
14.
15.
ο φούρνος θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά και να αφαιρούνται τα υπολείµµατα τροφών.
η µη σωστή και σε τακτικά χρονικά διαστήµατα καθαριότητα του φούρνου µπορεί να αλλοιώσει τις εσωτερικές
επιφάνειες του φούρνου µε αποτέλεσµα την πιθανή µείωση της ζωής της συσκευής και δηµιουργία ατυχηµάτων.
16.
εάν το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος της συσκευής κοπεί θα πρέπει να αποκατασταθεί από τον
κατασκευαστή ή από το εξουσιοδοτηµένο σέρβις για την αποφυγή ατυχηµάτων.
17.
οι προσβάσιµες στον χρήστη επιφάνειες της συσκευής µπορεί να έχουν αναπτύξει υψηλή θερµοκρασία κατά την
διάρκεια λειτουργίας της.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Πριν χρησιµοποιήσετε τον φούρνο διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και
αποθηκεύστε τις για µελλοντικής σας χρήση.
2. Θα πρέπει να υπάρχει µια απόσταση τουλάχιστον 30 εκατοστών επάνω από τον φούρνο.
3. Μην επισκευάζετε τον φούρνο, συµβουλευθείτε το εξουσιοδοτηµένο σέρβις.
4. Τα µπιµπερό ή τα παιδικά διατροφικά σκεύη θα πρέπει να τα ανακινήσετε καλά και να
ελέγξετε την θερµοκρασία τους πριν τα χρησιµοποιήσετε ώστε να αποφύγετε πιθανό
τραυµατισµό.
5. Ελέγχετε τακτικά τον φούρνο και το καλώδιο παροχής για πιθανή βλάβη.
Προσοχή:
1. Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο εκτός από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό να
εκτελεί εργασίες σέρβις ή επισκευής, στις οποίες απαιτείτε η αφαίρεση
οποιουδήποτε καλύµµατος το οποίο προστατεύει από πιθανές εκθέσεις σε
ενέργεια µικροκυµάτων.
2. Επιτρέπετε την χρήση της συσκευής από παιδία χωρίς την επίβλεψη κάποιου
ενήλικα µόνο αν έχουν γίνει πλήρως κατανοητές οι οδηγίες χρήσης και η
επικινδυνότητα η οποία υπάρχει από την πιθανή λάθος χρήση της συσκευής.
3. Εάν το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος της συσκευής κοπεί θα πρέπει να
αποκατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το εξουσιοδοτηµένο σέρβις για την
αποφυγή ατυχηµάτων.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην προσπαθήσετε να λειτουργήσετε τον φούρνο µε την πόρτα ανοιχτή διότι αυτό µπορεί
να σας εκθέσει σε βλαβερή ενέργεια µικροκυµάτων. Είναι σηµαντικό να µην παραβιάζετε το
κλείστρο της πόρτας.
Καθαρίστε προσεκτικά τις τσιµούχες, τους µεντεσέδες και στο κλείστρο της πόρτας του
φούρνου.
Μην λειτουργείτε τον φούρνο εάν είναι χαλασµένος. Είναι πολύ σηµαντικό η πόρτα του
φούρνου κλείνει σωστά και ότι δεν υπάρχουν ζηµίες σε: (1) πόρτα (κύρτωση), (2) µεντεσέδες
(σπασµένοι ή χαλαροί), (3) τσιµούχες.
Τα σκεύη που θα χρησιµοποιήσετε στον φούρνο θα πρέπει να έχετε ελέγξει ότι είναι
κατάλληλα για χρήση σε φούρνο µικροκυµάτων.
Όταν ζεσταίνετε φαγητό µέσα σε πλαστικά ή χάρτινα σκεύη να ελέγχετε τον φούρνο συχνά
διότι υπάρχει η πιθανότητα ανάφλεξης.
Η χρήση του φούρνου µικροκυµάτων για την θέρµανση αναψυκτικών µπορεί να
δηµιουργήσει καθυστερηµένο βρασµό του υγρού, και για αυτό τον λόγο θα πρέπει να
προσέξετε όταν θα έρθετε σε επαφή µε το αναψυκτικό.
Εάν παρατηρήσετε ότι η συσκευή καπνίζει, σβήστε και αποσυνδέστε τον φούρνο και
κρατήστε την πόρτα του κλειστή ώστε να καταπνίξετε τις φλόγες.
Αυγά βρασµένα ή άβραστα δεν θα πρέπει να τα ζεσταίνεται µέσα στον φούρνο
µικροκυµάτων γιατί υπάρχει κίνδυνος διότι µπορεί να εκραγούν έστω και αν ο φούρνος
βρίσκεται στην τελευταία φάση της λειτουργίας του.
Εάν η πόρτα ή τσιµούχες έχουν κάποια ζηµία τότε ο φούρνος δεν θα πρέπει να τεθεί σε
λειτουργία µέχρι να επισκευαστεί από κάποιο εξουσιοδοτηµένο τεχνικό.
Υγρά ή άλλα φαγητά δεν θα πρέπει να ζεσταίνονται σε ερµητικά κλειστά δοχεία διότι µπορεί
να εκραγούν.
Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Ε: Γιατί ακούγεται θόρυβος από τον περιστρεφόµενο δίσκο όταν ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία;
Α: Ο θόρυβος εµφανίζεται όταν υπάρχει φαγητό ή βρωµιές ανάµεσα στον περιστρεφόµενο δίσκο και την κάτω
εσωτερική επιφάνεια του φούρνου. Η συχνή καθαριότητα ανάµεσα στα δύο αυτά εξαρτήµατα θα µειώσει ή θα
εξαφανίσει τελείως τον θόρυβο.
Ε: Γιατί ακούγεται θόρυβος από τον περιστρεφόµενο δίσκο όταν ο φούρνος βρίσκεται στην λειτουργία χαµηλής
ισχύς των µικροκυµάτων;
Α: Όταν µαγειρεύετε µε την ισχύ του φούρνου σε διαφορετική θέση από το 100% τότε ο φούρνος ανοίγει και
κλείνει την παροχή του ώστε να διατηρεί χαµηλή ισχύ των µικροκυµάτων. Ο ήχος που αναπτύσσεται έρχεται
από το άνοιγµα και το κλείσιµο του διακόπτη. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Ε: Γιατί βγαίνει ατµός από την εξάτµιση του φούρνου, από το πίσω µέρος;
Α: Ο ατµός παράγεται κατά την διάρκεια του µαγειρέµατος. Ο φούρνος είναι κατασκευασµένος έτσι ώστε να
εξάγει τον ατµό από το εσωτερικό του.
Ε: Τι συµβαίνει όταν το φως του φούρνου δεν ανάβει;
Α: Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Το λαµπάκι µπορεί να έχει καεί ή να µην έχει τοποθετηθεί ο
χρονοδιακόπτης στην κατάλληλη θέση.
Ε: Γιατί τα αυγά εκρήγνυνται;
Α: Ο κρόκος του αυγού µπορεί να εκραγεί γιατί δηµιουργείται ατµός µέσα στην µεµβράνη. Τρυπήστε µε µια
οδοντογλυφίδα την µεµβράνη πριν τα µαγειρέψετε. Μην µαγειρεύετε στον φούρνο µικροκυµάτων αυγά
µέσα στο κέλυφος τους διότι µπορεί να εκραγούν.
Ε: Πως αποφεύγετε ο υπερβολικός βρασµός;
Α: Χρησιµοποιείστε ένα µεγαλύτερο δοχείο κατά την διάρκεια του µαγειρέµατος. Εάν ανοίξετε την πόρτα του
φούρνου ή τοποθετήσετε τον χρονοδιακόπτη στην θέση “0”, το φαγητό θα σταµατήσει τον βρασµό του.
Καθαριότητα
Σκουπίστε εσωτερικά και εξωτερικά τον φούρνο µε ένα µαλακό πανί και ήπιο απορρυπαντικό. Αποµακρύνεται το
απορρυπαντικό και στεγνώστε µε ένα στεγνό πανί. Αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιείται κάθε εβδοµάδα ή και πιο
συχνά αν είναι απαραίτητο. Μην χρησιµοποιείτε για το καθαρισµό σπρέι, άλλα καυστικά καθαριστικά ή πούδρες γιατί
µπορεί να καταστρέψουν ή γδάρουν τις επιφάνειες. Η παρατεταµένη παραµονή λεκέδων µέσα στον φούρνο θα
δηµιουργήσει δυσκολία στην αποµάκρυνση τους. Καθαρίστε την εσωτερική επιφάνεια του φούρνου µε ένα κοµµάτι
χαρτί µετά από κάθε χρήση και ειδικά µετά από µαγείρεµα κοτόπουλου ή µπέικον.
Αφαιρούµενα Τεµάχια
(1) Ο περιστρεφόµενος δίσκος µπορεί να πλυθεί στον νεροχύτη. Θα πρέπει να προσέχετε να µην γρατσουνίσετε ή
σπάσετε τις άκρες του δίσκου γιατί αυτό µπορεί να προκαλέσει την θραύση του δίσκου κατά την διάρκεια της
λειτουργίας του φούρνου.
(2) Το περιστρεφόµενο δαχτυλίδι και η βάση του φούρνου θα πρέπει να πλένονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
Ειδική Φροντίδα
Για την καλύτερη λειτουργία και ασφάλεια του φούρνου θα πρέπει το εσωτερικό του φούρνου και της πόρτας να
παραµένουν καθαρά.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Βλάβες
Αν ο φούρνος σας παρουσιάσει κάποιο πρόβληµα ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα για την λύση του προβλήµατος. Εάν
ο φούρνος σας συνεχίζει να µην λειτουργεί σωστά επικοινωνήστε µε το εξουσιοδοτηµένο σέρβις.
ΒΛΑΒΗ
ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ
ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Ο φούρνος δεν ξεκινάει την
1. Το καλώδιο δεν είναι
1. Βάλτε το καλώδιο στην πρίζα
λειτουργία του
τοποθετηµένο στην πρίζα
2. κλείστε την πόρτα και
2. Η πόρτα είναι ανοιχτή
προσπαθήστε ξανά
3. Έχετε επιλέξει λάθος λειτουργία
3. Ελέγξτε τις οδηγίες χρήσης
4. Η πρίζα που χρησιµοποιείτε έχει
4. Ελέγξτε αν δουλεύει η πρίζα µε
πρόβληµα
µια άλλη ηλεκτρική συσκευή
Ο φούρνος βγάζει σπίθες ή
1.Υλικά που δεν θα πρέπει να
1.Χρησιµοποιείστε σκεύη συµβατά
βραχυκυκλώνει
χρησιµοποιούνται έχουν τοποθετηθεί
για χρήση σε φούρνο µικροκυµάτων
µέσα στον φούρνο
2.Μην ενεργοποιείτε τον φούρνο
2.Ο φούρνος έχει ενεργοποιηθεί
άδειο
άδειος
3.Καθαρίστε τον φούρνο µε µια
3.Ο φούρνος εσωτερικά είναι
καθαρή πετσέτα
βρώµικος
Ανοµοιογενώς µαγειρεµένο φαγητό
1. Υλικά που δεν θα πρέπει να
1. Χρησιµοποιείστε σκεύη συµβατά
χρησιµοποιούνται έχουν τοποθετηθεί
για χρήση σε φούρνο µικροκυµάτων
µέσα στον φούρνο
2.Αποψύξτε πλήρως το φαγητό
2.Το φαγητό δεν έχει αποψυχθεί
3.Επιλέξτε την κατάλληλη
πλήρως
θερµοκρασία και ένταση
3.∆εν έχει επιλεγεί σωστός χρόνος
µαγειρέµατος
και ένταση µαγειρέµατος
4.Ανακατεύετε το φαγητό κατά την
4.Το φαγητό δεν έχει ανακατευθεί
διάρκεια του µαγειρέµατος
κατά την διάρκεια του µαγειρέµατος
Υπερβολικά µαγειρεµένο φαγητό
∆εν έχει επιλεγεί σωστός χρόνος και
Επιλέξτε την κατάλληλη
ένταση µαγειρέµατος
θερµοκρασία και ένταση
µαγειρέµατος
Φαγητό µαγειρεµένο ελάχιστα
1.Υλικά που δεν θα πρέπει να
1. Χρησιµοποιείστε σκεύη συµβατά
χρησιµοποιούνται έχουν τοποθετηθεί
για χρήση σε φούρνο µικροκυµάτων
µέσα στον φούρνο
2.Αποψύξτε πλήρως το φαγητό
2.Το φαγητό δεν έχει αποψυχθεί
3.Ελέγξτε αν ο εξαερισµός του
πλήρως
φούρνου έχει φραχθεί
3.Ο εξαερισµός του φούρνου έχει
4.Επιλέξτε την κατάλληλη
φραχθεί
θερµοκρασία και ένταση
4. ∆εν έχει επιλεγεί σωστός χρόνος
µαγειρέµατος
και ένταση µαγειρέµατος
Ακατάλληλη απόψυξη
1.Υλικά που δεν θα πρέπει να
1. Χρησιµοποιείστε σκεύη συµβατά
χρησιµοποιούνται έχουν τοποθετηθεί
για χρήση σε φούρνο µικροκυµάτων
µέσα στον φούρνο
2. Επιλέξτε την κατάλληλη
2.∆εν έχει επιλεγεί σωστός χρόνος
θερµοκρασία και ένταση
και ένταση µαγειρέµατος
µαγειρέµατος
3. Το φαγητό δεν έχει ανακατευθεί
3. Ανακατεύετε το φαγητό κατά την
κατά την διάρκεια του µαγειρέµατος
διάρκεια του µαγειρέµατος
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising