Candy | MIC 201 EX | Candy MIC 201 EX Упутство за коришћење

Candy MIC 201 EX Упутство за коришћење
MIC 201
MIKROTALASNE RERNE
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
SRB
SRB
MODEL:MIC 201
Pročitajte ove instrukcije pažljivo pre upotrebe Vaše
mikrotalasne rerne i koristite ga pažljivo.
Ukoliko pratite instrukcije, Vaša rerna će Vam obezbediti
mnogo godina dobre usluge.
PAŽLJIVO SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
1
SRB
MERE PREDOSTROŽNOSTI ZA IZBEGAVANJE
MOGUĆEG IZLAGANJA PREKOMERNOJ ENERGIJI
(a) Ne pokušavajte da koristite ovu rernu dok je
otvorena jer to može da rezultira ka opasnoj izloženosti
mikrotalasne energije. Važno je da ne prekršite ili
menjate bezbednosne brave.
(b) Ne postavljajte bilo kakav predmet između prednje
strane rerne i vrata rerne i takođe ne dozvolite da se
zemlja ili talog od čišćenja zadrži na unutrašnjim
površinama.
(c) UPOZORENJE: Ako se vrata ili brave vrata
mikrotalasne oštete, rerna ne sme da se koristi dok ne
bude popravljena od strane kompetentne osobe.
DODATAK
Ukoliko aparat nije održavan u dobrom stanju čistoće,
njegova površina bi mogla biti oštećena i mogla bi uticati
na rok trajanja aparata i dovesti do opasne situacije.
Specifikacije:
MIC 20GD FX
MIC 20GD FN
Model:
Procenjena Voltaža:
230V~50Hz
Procenjena Ulazna Snaga(Mikrotalasna):
1250W
Procenjena Izlazna Snaga(Mikrotalasna):
800W
Procenjena Ulazna Snaga(Grill):
1000W
Kapacitet rerne:
20L
Prečnik rotacione ploče:
245mm
594x331x382mm
Priblizno. 16 kg
Eksterne dimenzije:
Neto masa:
2
SRB
VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
UPOZORENJE
Da smanjite rizik zapaljenja, električnog šoka, povrede
osoba ili izloženosti prekomernoj energiji mikrotalasne rerne
kada koristite vaš uređaj, pratite osnovne mere
predostrožnosti, uključujući sledeće:
1. Upozorenje: Tečnosti i slična hrana ne sme biti
zagrevana u zatvorenim posudama s obzirom da su one
podložne eksplodiranju.
2. Upozorenje: Opasno je za sve, osim za kompetentnu
osobu, da sprovode bilo kakvu popravku ili izmenu na rerni
koja uključuje skidanje poklopca koji je štiti od izloženosti
mikrotalasnoj energiji.
3. Uređaj mogu koristiti ljudi (uključujući i decu) sa
smanjenom fizičkom, čulnom ili mentalnom sposobnošću
ili manjkom znanja i iskustva, ukoliko su upoznati sa ovim
uputstvima za upotrebu zarad njihove bezbednosti. Deca
ne bi trebalo da se igraju sa uređajem. Čišćenje i
održavanje ne bi trebalo da bude posao dece ukoliko nisu
stariji od 8 godina ili nadgledani.
4. Čuvajte uređaj i njegove kablove van domašaja
dece mlađe od 8 godina.
5. Koristite samo posuđe pogodno za korišćenje u
mikrotalasnim rernama.
6. Rerna bi trebalo da bude čišćena redovno i bilo kakvi
ostaci hrane bi trebalo da budu uklonjeni.
7. Počitaj i prati sledeće: ”PREDOSTROŽNOSTI ZA
IZBEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA
PREKOMERNOJ ENERGIJI”.
8. Kada zagrevate hranu u plastičnim ili papirnim kesama,
posmatrajte rernu u skladu sa mogućim zapaljenjima.
3
SRB
9. Ukoliko primetite dim, isključite uređaj ili ga iščupajte iz
utičnice i držite vrata rerne otvorena da bi ugasili bilo kakav
plamen.
10. Ne pregorevajte hranu.
11. Ne koristite unutrašnjost rerne za potrebe skladištenja.
Ne čuvajte namirnice kao što je hleb, keks, i slično, u
unutrašnjosti rerne.
12. Uklonite žičane zatvarače ili metalne oznake sa
papirnih ili plastičnih kesa pre nego što ih postavite u
rernu.
13. Postavite rernu jedino pridržavajući se instrukcija koje
su vam ovim uputstvom obezbeđene.
14. Jaja u ljusci i tvrdo kuvana jaja ne bi se trebala
zagrevati u mikrotalasnim rernama s obzirom da mogu da
eksplodiraju, čak i ako se mikrotalasno zagrevanje završilo.
15. Ovaj uređaj se namenski koristi u domaćinstvima i
sličnim situacijama kao što su:
-kuhinjske površine u prodavnicama, kancelarijama i
drugim radnim okruženjima;
-gosti hotela, motela i drugih tipova odmarališta;
-seoskim domaćinstvima;
-noćenje sa doručkom tip smeštaja;
16. Ukoliko je priključni kabl oštećen, on mora biti zamenjen
od strane proizvođača, njegovog ovlašćenog servisera ili
podjednako kvalifikovane osobe u cilju da se izbegne rizik.
17. Ne ostavljajte odnosno koristite ovaj uređaj napolju.
18. Ne koristite rernu u blizini vode, na vlažnoj površini ili
u blizini bazena.
19. Temperatura okolnih površina će možda biti povišena
dok uređaj radi. Površine su sklone zagrevanju sve dok
uređaj radi. Čuvajte priključni kabl dalje od zagrejane
površine i ne prekrivajte nijedan otvor od uređaja.
4
SRB
20. Ne dozvolite da priklučni kabl visi preko ivice stola.
21. Ukoliko ne održavate rernu u čistom stanju to može
dovesti do pogoršanja površine koja bi mogla znatno uticati
na rok trajanja aparata i mogućno izazvati opasnu situaciju.
22.Sadržaji flašica i bebi hrane trebalo bi protresti i proveriti
temperaturu pre komzumiranja, da se ne bi opržili.
23. Mikrotalasno zagrevanje pića može rezultirati
proključavanju pića po vađenju iz rerne, vodite računa.
24. Uređaj nije namenjen za ljude (uključujući i decu) sa
smanjenom fizičkom, čulnom ili mentalnom sposobnošću ili
manjkom znanja i iskustva, osim ako nisu upoznati sa ovim
uputstvima za upotrebu zarad njihove bezbednosti.
25.Decu bi trebalo nadzirati da bi obezbedili da se oni ne
igraju ovim aparatom.
26.Uređaj nije namenjen za svrhe eksterne štoperica ili
razdvojenog daljinskog sistema.
27. Okolne površine mogu postati vrele tokom korišćenja
rerne. Mlađa deca ne bi trebalo da budu tu.
28.Čistač “na paru” ne bi trebalo koristi.
29.Tokom korišćenja, uređaj postaje zagrejan. Obratite
pažnju da ne dodirnete vrele elemente koji su u rerni.
30.Koristite samo one temperature predviđene za ovu rernu
(za rerne koje su obezbeđene uputstvom).
5
SRB
31.UPOZORENJE: Uređaj i njegove okolne površine se
zagrevaju tokom korišćenja rerne. Obratite pažnju da se ne
povredite dodirujući ove površine. Decu mlađu od 8 godina
treba držati podalje ukoliko nisu konstantno pod nadzorom.
32.Mikrotalasna rerna mora raditi sa otvorenim
dekorativnim vratima (za rerne koje imaju takva vrata).
33.Površina unutrašnjosti može postati vrela.
PROČITAJTE PAŽLJIVO I VODITE RAČUNA
6
SRB
Da Sprečite Rizik Od Nastanka Povrede
Instalacija uzemljenja
Konsultujte se sa
OPASNOST
kvalifikovanim električarom
ili majstorom ako ova
uputstva nisu u potpunosti
jasna. Ukoliko je neophodno
da koristite dodatne kablove,
neka to budu 3-žični.
Električni strujni udar
Dodirivanje nekih unutrašnjih
komponenti može dovesti do
lične povrede ili smrti. Ne
rastavljajte ovaj uređaj.
UPOZORENJE
1. Kratka naponska žica
obezbeđuje sprečavanje rizika
da ne pređe preko duže žice.
2. Ukoliko je grupa instrukcija
za dužu žicu oštećena:
1) Označene električne
specifikacije moraju biti dobre
kao navedene električne
specifikacije uređaja.
2) Produžni kabl mora biti tipa
kabl sa uzemljenjem i tri žice.
3) Dugački kabl ne bi trebalo da
visi sa stola ili površine odakle
ga dete može povući ili se
slučajno sapeti o njega.
Električni strujni udar
Nepravilno korišćenje
rotirajućeg dela rerne može
rezultirati električnim udarom.
Ne uključujte uređaj u struju
ukoliko nije propisno
instaliran.
Uređaj mora biti uzemljen. U
slučaju električnog kratkog
spoja, uzemljenje smanjuje
rizik elektrošoka tako što
obezbeđuje uzemljenje za
uređaj. Ovaj uređaj je
opremljen žicom za
uzemljenje. Taj kabl mora biti
utaknut u ulaz koji je pravilno
instaliran i uzemljen.
7
SRB
ČIŠĆENJE
Budite sigurni da ste isključili
uređaj iz dovoda struje.
1. Očistite unutrašnjost rerne nakon korišćenja vlažnom
krpom.
2. Očistite dodatke na regularan način u sapunici.
3. Prostor oko vrata rerne i brave mora biti krpom očišćen
pažljivo kada su prljavi.
4. Ne koristite abrazivna sredstva ili oštre metalne delove da
biste očistili vrata rerne, oni mogu izgrebati tu površinu pa
dovesti do pucanja stakla.
5. Savet za čišćenje --- Za jednostavnije čišćenje
unutrašnjosti rerne koji je bio u dodiru sa hranom: Stavite
pola limuna u posudu, dodjte 300ml vode i zagrevajte na
100% u mikrotalasnoj 10 minuta. Onda obrišite rernu mekom
suvom krpom.
POSUĐE
PAŽNJA
Lična povreda
Opasno je za bilo koga
osim za kompetentnu
osobu da popravlja na
bilo koji način rernu
ako to uključuje i
uklanjanje zaštitnog
poklopca, koji služi kao
zaštita od
prekomernog izlaganja
mikrotalasnoj energiji.
Pogledajte uputstva u “Materijali koje možete koristiti i
Materijali koji nisu prikladni za korišćenje u mikrotalasnoj
rerni." Postoji određeno nemetalno posude koje nije
bezbedne za upotrebu u mikrotalasnoj rerni. Ukoliko
imate sumnju, testirajte ga na sledeći način:
1. Napunite posudu koja je bezbedna za korišćenje u
mikrotalasnoj rerni sa jednom čašom vode
(250ml) I zajedno sa ispitivanom posudom stavite
u mikrotalasnu rernu.
2. Kuvajte na maksimalnoj jačini jedan minut.
3. Pažljivo dodirnite ispitivanu posudu. Ukoliko je
prazna posuda vruća, nemojte je u budućnosti
koristiti u mikrotalasnoj rerni.
4. Pazite da ne prekoračite vreme testiranja od 1 min!
8
SRB
Materijali koje možete koristiti u mikrotalasnoj rerni
Materijali
Aluminijumska
folija
Zemljane činije
Keramika
Staklene tegle
Staklarija
Kese za
Napomene
Samo kao zaštita. Mali glatki delovi mogu biti korišćeni da prekriju tanke
komade mesa da spreče pregorevanje. Varničenje može da se dogodi
ukoliko je folija preblizu zidova rerne. Folija bi trebalo da bude udaljena
najmanje 1 inč (2.5 cm) od zidova rerne.
Pratite uputstva proizvođača. Dno tanjira mora biti najmanje 5mm iznad
table za rotiranje. Neprevilno korišćenje može izazvati lomljenje.
Samo kao zaštita. Pratite uputstva proizvođača.
Ne koristite oknjene ili polomljene tanjire.
Uvek uklonite poklopac. Koristite za zagrevanje hrane samo dok ne
postane topla. Većina staklenih tegli nisu otporne na toplotu i mogu se
polomiti.
Jedino one otporne na toplotu. Uverite se da nema metalnih delova.
Ne koristite oknjene ili polomljene tanjire.
Pratite uputstva proizvođača. Ne zatvarajte ih metalnom žičicom.
Kuvanje u rerni
Papirni tanjirići i
čaše
Koristite ih za kratkoročno zagrevanje. Uvek nadgledajte rernu dok se
zagreva.
Papirne
maramice
Koristite za prekrivanje hrane da sprečite pregrevanja ili upijanje masti.
Uvek nadgledajte rernu dok se zagreva i koristite samo rernu
Kratkotrajno.
Pogodna je za odmrzavanje i podgrevanje.
nAmbalaža od
stiropora
Plastika
Plastične obloge
Termometar
Masni papir
Samo ona koja je bezbedna za mikrotalasnu. Pratite uputstva
proizvođača. Trebalo bi da bude naznačeno “Microwave Safe".
Neka vrsta plastike se topi, kako se hrana u njoj zagreva.
"Kese za kuvanje" i dobro zatvorene plastične kese moraju biti probušene
u skladu sa pakovanjem.
Samo ona koja je bezbedna za mikrotalasnu. Koristite da zadržite
Svežinu hrane tokom kuvanja. Ne dozvolite da plastika dodiruje hranu.
Samo bezbedan za mikrotalasnu (termometri za meso i slatkiše).
Koristite kao zaštitu za curenje i zadržavanje svežine.
Materijali koje bi trebalo izbegavati u mikrotalasnoj rerni
Materijali
Aluminijumski tanjir
Karton za hranu
sa metalnom ručkom
Metal
Metalni zavrtač
Papirne kese
Plastična kesa
Drvo
Napomene
Može izazvati lomljenje. Prebacite hranu u tanjir bezbedan za rernu.
Može izazvati lomljenje. Prebacite hranu u tanjir bezbedan za rernu.
Metal štiti hranu od mikrotalasne energije.
Može izazvati lomljenje i požar u rerni.
Mogu izazvati požar u rerni.
Plastična kesa se može istopiti ili ispustiti tečnost kad je izložena
visokoj temperaturi.
Drvo će se isušiti pri korišćenju u mikrotalasnoj i može i pući.
9
SRB
PRIPREMANJE VAŠE RERNE
Imena delova rerne i dodataka
Uklonite rernu i sve dodatke iz kartona.
Vaša rerna stiže sa sledećim dodacima:
Stakleni rotacioni tanjir
1
Osovina rotacionog tanjira
1
Uputstvo za upotrebu
1
F
A
E D
G
Grill rešetka (samo za Grill rerne)
Postavka rotacionog
tanjira
Hab (ispod površine)
CB
A) Kontrolna tabla
B) Osovina rotacionog tanjira
C) Rotirajuća ploča
D) Stakleni rotacioni tanjir
E) Prozor za posmatranje
F) Vrata rerne
G) Sigurnosna bravica
a. Nikad ne postavljajte stakleni plato naopačke. On
nikada ne bi trebao biti skučen i sabijen.
b. I stakleni plato I prsten rotirajućeg tanjira uvek se
koriste tokom kuvanja.
c. Sva hrana i posude sa hranom postavljaju se na
Stakleni plato
stakleni plato za kuvanje.
d. Ako se stakleni plato ili rotirajući tanjih polomi ili
ošteti, kontaktirajte najbliži ovlašćeni korisnički
Osovina tanjira
servis.
Prsten rotirajućeg
tanjira
10
SRB
Instalacija i uključivanje
1. Ovaj uređaj je namenjen isključivo za kućnu upotrebu.
2.Ova rerna je namenjena za njoj specifično korišćenje.
Nije namenjeno za korišćenje na šanku ili u kartonu.
3. Molimo da pratite specijalne instrukcije za instalaciju.
4.Uređaj može biti postavljen 60cm udaljen od zidova
(najmanje 55cm u dubinu i 85cm od poda).
5.Uređaj je predviđen za povezivanje samo na
uredno postavljene instalacije sa uzemljenjem.
6.Glavna voltaža mora biti u skladu sa voltažom koja
se zahteva za ovu rernu.
7.Sve instalacije moraju biti instalirane ili zamenjene od
strane kvalifikovanog električara. Ukoliko kabl nije u
skladu sa sledećim instalacijama, isključiti ga.
8.Punjači i drugi dodaci za mikrotalasnu rernu ne smeju
se koristiti. Igranje sa strujom dovešće vas u rizik od
požara.
Ova površina je sklona
zagrevanju tokom rada.
11
SRB
Instrukcije za rad
1. Podešavanje sata
Kada je mikrotalasna rerna uključena, LED ekran će pokazivati "0:00",zvuk će se čuti jednom.
1) Pritisnite " Clock/ Pre-Set ", videćete oznake za sate.
2) Okrenite "
" da podesite oznake za sate, to vreme bi trebalo biti između 0--23.
3) Pritisnite " Clock/ Pre-Set ", videćete oznake za minute.
4) Okrenite "
" da podesite oznake za sate, to vreme bi trebalo biti između 0--59.
5) Pritisnite "Clock/ Pre-Set " da podesite sat. ":" će se pojaviti, a vreme će zasvetleti.
Napomena: 1) Ukoliko sat nije podešen, neće funkcionisati kad je mikrotalasna uključena.
2) Tokom procesa podešavanja sata, ukoliko pritisnete
“ Stop/Clear ", rerna će se
automatski vratiti na prethodna podešavanja.
2. Kuvanje u mikrotalasnoj rerni
Pritisnite " Micro./Grill/Combi. ", LED ekran će prikazati "P100”. Pritisnite
" Micro./Grill/Combi. " za koliko puta želite "
" da izaberete željenu jačinu ,
i "P100", "P80" "P50", "P30" or "P10" će se prikazati za svaki dodatni put koji pritisnete.
Onda pritisnite " Start/+30Sec./Confirm " da potvrdite, i okrenite "
kuvanjan od
" da podesite vreme
0:05 do 95:00. Pritisnite " Start/+30Sec./Confirm " ponovo da počnete sa kuvanjem.
Primer: Ako želite da koristite 80% snage mikrotalasne rerne da kuvate 20 minuta, možete
da podešavate rernu kao u prethodnim koracima.
1) Pritisnite
"
Micro./Grill/Combi.
2) Pritsnite
"
Micro./Grill/Combi.
" jednom, na ekranu će se prikazati "P100".
" da izaberete
" još jednom ili okrenite"
80%
Jačine mikrotalasne rerne.
3) Pritisnite "Start/+30Sec./Confirm" da potvrdite, i na ekranu će se prikazati "P 80".
4) Okrenite "
" da podesite vreme kuvanja sve dok ekran ne pokaže "20:00".
5) Pritisnite Start/+30Sec./Confirm " da počnete sa kuvanjem.
Napomena: korak promene vremenskog intervala prilikom podešavanja vremenskih vrenosti
se menja prema sledećem:
0---1 min
1---5 min
5---10 min
10---30 min
30---95 min
:
:
:
:
:
5 sekundi
10 sekundi
30 sekundi
1 min
5 min
SRB
"Micro./Grill/Combi." Instrukcije ekrana
Redosled
Mikrotalsna
Snaga
grila
Ekran
snaga
1
P100
100%
2
P80
80%
3
P50
50%
4
P30
30%
5
P10
10%
6
G
0%
100%
7
C-1
55%
45%
8
C-2
36%
64%
3. Gril ili Kombinovano. Kuvanje
" jednom,"P100" će se prikazati i onda
pritisnite
Pristisni
te "
Micro./Grill/Combi.
Micro./Grill/Combi.
"
" koliko puta želite ili
okrenite "
" da izaberete jačunu koju želite, i
"G","C-1" ili "C-2" će se prikazati za svaki dodatni put koji pritisnete. Onda pritisnite
" da podesite vreme kuvanja od 0:05
" Start/+30Sec./Confirm "da potvrdite, i okrenite "
do
95:00. Pritisnite " Start/+30Sec./Confirm " ponovo da počnete sa kuvanjem.
Primer: Ako želite da koristite 55% snage mikrotalasne rerne i 45% snage grill-a(C-1da kuvate
10 minuta, možete da upravljate rernom po sledećim koracima.
1) Pritisnite " Micro./Grill/Combi. " jednom, na ekranu će se pojaviti "P100".
2) Pritisnite " Micro./Grill/Combi.
" nekoliko puta ili
okrenite "
Start/+30Sec./Confi
3) Pritisnite " rm
" da potvrdite i ekran pokazuje "C-1".
4) Okrenite "
" ili izaberite kombinaciju.
da podesite vreme kuvanja dok ekran ne pokaže "10:00".
5) Pritisnite " Start/+30Sec./Confirm " da počnete sa kuvanjem.
Napomena:Ukoliko pola vremena za grill istekne, ili rerna dvaput ispusti to je normalno.
Da bi postigli bolji efekat roštiljanja hrane, prevnite hranu na drugu stranu, zatvorite
vrata, i nakon kraja kuvanja rerna će završiti kuvanje.
13
SRB
4. Brzo Kuvanje
1) U stanju čekanja, pritisnite " Start/+30Sec./Confirm" da počnete kuvati sa 100% jačine,
svaki sledeći put kad pritisnete dodaće se 30 sekundi za vreme kuvanja, maksimalno do
95 minuta.
2) U mikrotalasnom, grill, kombinovanom ili stanju odmrzavanja, svaki put kada pritisnete
" Start/+30Sec./Confirm " povećaćete vreme kuvanja za 30 sekundi.
3) U stanju čekanja, okrenite "
" obrnuto od smera kazaljke na satu da postavite
jačinu kuvanja na 100%, a zatim " Start/+30Sec./Confirm " da počnete kuvanje.
5. Odmrzavanje po težini
1) Pritisnite " Weight/Time
2) Okrenite "
Defrost
" jedanput, i na ekranu će pisati "dEF1".
" da izaberete težinu hrane od 100 do 2000 g.
3) Pritisnite" Start/+30Sec./Confirm " da započnete odmrzavanje.
6. Odmrzavanje po vremenu
1) Pritisnite " Weight/Time Defrost " dva puta, i na ekranu će pisati "dEF2".
2) Okrenite "
" da postavite vreme za odmrzavanje.
3) Pritisnite " Start/+30Sec./Confirm " da započnete odmrzavanje.
7. Auto Meni -
1) Okrenite "
" na desno da izaberete meni, I "A-1" do "A-10" će se prikazati, što
znači pica, krompir, meso, riba, povrće, piće, pasta, kokice, piletina ili podgrevanje.
2) Pritisnite" Start/+30Sec./Confirm " da potvrdite.
3) Okrenite "
" da biste izabrali podrazumevanu težinu kao na grafiku menija.
4) Pritisnite " Start/+30Sec./Confirm " da započnete kuvanje.
Primer: Ukoliko želite da koristite "Auto Menu" da pripremate ribu od 350g:
1) Okrenite "
" u smeru kazaljke na satu dok se ne prikaže "A-4" .
2) Pritisnite " Start/+30Sec./Confirm " da potvrdite.
3) Okrenite "
" da izaberete težinu ribe dok se ne prikaže "350" na ekranu.
4) Pristisnite " Start/+30Sec./Confirm " da započnete kuvanje.
14
SRB
Sadržaj menija:
Meni
Težina u gramima
A-1
200 g
200 g
Pizza
400 g
200 g
400 g
200 g
400 g
600 g
250 g
400 g
600 g
250 g
350 g
450 g
200 g
350 g
450 g
200 g
300 g
400 g
250 g
300 g
400 g
250 g
350 g
450 g
350 g
450 g
50g(sa 450ml hladne vode)
50g
100g(sa 800ml hladne vode)
100g
200g
200g
400g
400g
600g
800g
550 ml
1100 ml
600g
800g
550 ml
1100 ml
A-2
Krompir
A-3
Meso
A-4
Povrce
A-5
Riba
A-6
Pasta
A-7
Piletina
A-8
Kasica
Vrednost na displeju
8. Napredni programska grupa instrukcija
1) Podesite sat prvo. (Pogledajte instrukcije za podešavanje sata)
2) Podsetie program kuvanja. Možete uneti maksimalno dve faze.
Odmrzavanje ne bi trebalo postavljati kao program za kuvanje.
Primer: Ukoliko želite da kuvate sa 80% mikrotalasne jačine na 7 minuta, ponašajte se na
sledeći način:
a.Pritisnite" Micro./Grill/Combi.
b.Pritisnite" Micro./Grill/Combi.
" jedanput, na ekranu se prikazuje "P100".
" još jednom ili okrenite "
jačine.
15
" da izaberete 80%
SRB
c. Pritisnite " Start/+30Sec./Confirm " da potvrdite, I na ekranu se prikazuje "P 80".
d. Okrenite "
" da podesite vreme sve dok rerna ne prikaže na ekranu "7:00".
Nakon navedenih koraka, nemojte nikako pritiskati " Start/+30Sec./Confirm " da
započnete kuvanje.
3) Pritisnite " Clock/ Pre-Set ", prikazaće se oznake za sate.
4) Okrenite "
5)
" da podesite sate, unesite podatke u rasponu od 0--23.
Pritisnite " Clock/ Pre-Set ", prikazaće se oznake za minute.
6) Okrenite "
" da podesite minute, unesite podatke u rasponu od 0--59.
7) Pritisnite " Start/+30Sec./Confirm " da završite podešavanja. Ukoliko su vrata
mikrotalasne zatvorena, zvonce će označiti početak odbrojavanja I kuvanje će se
započeti automatski.
9. Kuvanje u više sekcija
Najviše dve sekcije mogu biti podešene za kuvanje. U kuvanju multi sekcija, ukoliko
je jedna sekcija odmrzavanje, onda bi ona trebalo da bude na prvom mestu.
Primer: Ukoliko želimo da odmrzavamo hranu 5 minuta I da kuvamo sa 80% jačine
mikrotalasne na 7 minuta, ponašajte se na sledeći način:
1) Pritisnite "
2) Okrenite "
Weight/Time Defrost
" dva puta, I prikazaće se "dEF2".
" da izaberete vreme odmrzavanja sve dok se ne prikaže "5:00".
3) Pritisnite " Microwave/Grill/Combi. " jednom, na ekranu se prikazuje "P100".
4) Pritisnite " Microwave/Grill/Combi. " još jednom ili okrenite"
" da izaberete 80%
jačine mikrotalasne rerne.
5) Pritisnite " Start/+30Sec./Confirm " da potvrdite I na prikazaće se "P 80".
6) Okrenite "
" da podesite vreme kuvanja dok rerna ne prikaže "7:00".
7) Pritisnite " Start/+30Sec./Confirm" da započnete kuvanje, i čućete zvuk za prvu sekciju,
vreme za odmrzavanje tada počinje da se odbrojava; čućete zvuk za drugu sekciju kada
ona počne. Kad se kuvanje završi, čućete zvuk pet puta.
16
SRB
10. Funkcije upita
(1) U stanju mikrotalasnog, grill ili kombinovanog kuvanja, pritisnite " Micro./Grill/Combi.
",
Trenutna jačina će biti prikazana naredne 3 sekunde. Nakon toga, rerna će se vratiti u svoje
prethodno stanje;
(2) U stanju kuvanja, pritisnite " Clock/ Pre-set " da zatražite upit za preostalo vreme
kuvanja i to vreme će vam biti prikazano na 3 sekunde.
(3) U unapred podešenom stanju, pritisnite “Clock/ Pre-set " da upitate o podešenom
vremenu i to vreme će vam biti prikazano na 3 sekunde.
11. Funkcija zaključavanja za Decu
Zaključavanje: U stanju čekanja, pritisnite " Stop/Clear " na 3 sekunde, čućete produženi
zvuk “beep”
Koji podrazumeva da ste ušli u dečje zaključano stanje I biće prikazano sadašnje vreme
ukoliko je podešeno na ekranu, odnosno LED ekran će imati ispisano "
".
Otključavanje: U zaključanom stanju, pritisnite " Stop/Clear " na 3 sekunde, I čućete
dugačak "beep" zvuk koji označava da je sistem otključan.
17
Ovaj uređaj je označen u skladu sa Evropskim direktivama
2002/96/EC za Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
Obezbeđujući da je proizvod pravilno korišćen, preventivno ćete
sprečiti negativne posledice na okruženje i ljudsko zdravlje, koje bi
mogle oštetiti sredinu ako bi ovaj proizvod nepravilno bacilli.
Simbol na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod ne treba tretirati kao
otpad koji nastaje u domaćinstvu. Naime, on bi trebalo da bude
predate na određenom mestu gde se skuplja električni I elektronski
otpad. Bacanje mora biti obavljeno u skladu sa lokalnim
regulativama o zaštiti životne sredine tokom bacanja otpada.
Za detaljnije informacije o retiranju, popravkama ili recikliranju ovog
proizvoda, molimo Vas da kontaktirate Vašu lokalnu zajednicu,
komunalno preduzeće ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.
POTROŠAČKI KORISNIČKI SERVIS
Ukoliko ne možete da zaključite šta je uzrok vašeg kvara: isključite vaš uređaj ( ne radite to na grub
način) i kontaktirajte Korisnički Servis.
SERIJSKI BROJ PROIZVODA. Gde ga možete pronaći?
Važno je da informišete Korisnički Servis o šifri vašeg proizvoda i serijskom broju proizvoda (šifra sa
16 karaktera koja počinje brojem 3); Nju možete pronaći na garantnom listu ili na uputstvu za
upotrebu lociranu na uređaju.
Ona će vam pomoći da sačuvate vreme tehničarima, pre svega da sprečite moguće tužbe.
Proizvođač ne odgovara za eventualne greške nastale u štampi ovog uputstva.
Sa konstantnim unapređenjem proizvoda, proizvođač zadržava pravo promene određenih
osobina proizvoda bez prethodne najave.
Sve slike u uputstvu služe samo kao grafički prikaz za pomoć pri razumevanju, te se mogu
razlikovati u odnosu na stvaran izgled aparata.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising