Candy | CMXC 30DCVB | Candy CMXC 30DCVB Használati utasítás

Candy CMXC 30DCVB Használati utasítás
H
CMXC 30DCS
CMXC 30DCVB
Mikrohullámú sütő
Használati útmutató
1
H
H
Mikrohullámú sütő
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Modell: CMXC 30DCS
CMXC 30DCVB
A mikrohullámú sütő használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat
és tartsa be őket.
Ha követi az utasításokat, a sütő sokéves jó szolgáltatást fog nyújtani Önnek.
TARTSA MEG EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST
A terméken elhelyezett CE jelzés (CE) által kijelentjük, hogy saját
felelősségünkre beleegyezünk minden európai biztonsági, egészségügyi
és környezetvédelmi követelmény betartásába az erre a termékre kijelölt
jogszabály alapján.
VIGYÁZAT!
MAGAS FESZÜLTSÉG!
Ne szerelje le a védőburkolatot!
A készülék belsejében magas
feszültség van
1
H
MICRO/GRILL/COMBI/LÉGKEVERÉS
KIOLVASZTÁS (TÖMEG)
KIOLVASZTÁS (IDŐ)
ECO FUNKCIÓ
ÓRA/PRE-SET/GYEREKZÁR
AUTO MENÜ
STOP/TÖRLÉS
START/EXPRESS
IDŐ/TÖMEG
2
H
ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ ESETLEGES TÚLZOTT
MIKROHULLÁMÚ ENERGIA-KITEVÉS
ELKERÜLÉSÉRE
(a) Ne próbálja a sütőt nyitott ajtóval működtetni, mivel ez káros
mikrohullám-sugárzást eredményezhet. Fontos, hogy ne törjék
el vagy változtassák meg a biztosító mechanizmusokat.
(b) Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő eleje és az ajtó
elé, és ne hagyja a koszt vagy tisztítószer-maradványokat
felgyülemleni a tömítő felületeken.
(c) FIGYELMEZTETÉS: Ha az ajtó vagy annak biztosítói
megsérültek, tilos a sütőt üzemeltetni, amíg azt egy illetékes
személy meg nem javította.
FÜGGELÉK
Ha a készülék nincs tisztán tartva, annak felülete leromolhat,
ami befolyásolja a készülék élettartamát és veszélyes
helyzethez vezethet.
Műszaki jellemzés
Modell:
CMXC 30DCS / CMXC 30DCVB
Merőleges feszültség:
230V~50Hz
Mért bemeneti teljesítmény (Mikrohullám):
1450 W
Mért leadott teljesítmény (Mikrohullám):
900 W
Mért bemeneti teljesítmény (Grill):
1100 W
Mért bemeneti teljesítmény (Légkeverés):
2500 W
Űrtartalom:
30 l
Tányér átmérője:
ø315 mm
Külső méretek (Hossz/Szél/Mag):
520 x 510 x 325,7 mm
Nettó tömeg:
19,9 kg
3
H
FONTOS BIZTONSÁGI UTASITÁSOK
VIGYÁZAT
A tűz, áramütés, sérülések, szélsőségesen magas
mikrohullámú energiának való kitétel kockázatának
csökkentése érdekében a készülék használatakor tartsa be az
alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:
1. Folyadékokat és egyéb élelmiszereket tilos lezárt edényben
melegíteni, mivel azok felrobbanhatnak.
2. Az illetékes személyen kívül bárkire nézve veszélyes lehet
bármilyen javítást vagy karbantartást végezni, amely magába
foglalja a mikrohullámú sugárzástól védő borítás eltávolítását.
3. A készüléket használhatják 8 év feletti gyermekek,
csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű,
illetve a megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező
személyek, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy útmutatást
kaptak a készülék biztonságos módon való használatára
és megértették a használattal járó esetleges kockázatokat.
Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A tisztítást és
felhasználói karbantartást végezhetik gyerekek, amennyiben 8
éves kornál idősebbek és felügyelet alatt állnak.
4. Tartsák a készüléket és annak vezetékét elzárva a 8 évesnél
fiatalabb gyerekektől.
5. Csak olyan edényeket használjanak, amelyek alkalmasak
mikrohullámú sütőben való használatra.
6. A sütőt rendszeresen tisztítani kell és az ételmaradékokat el
kell távolítani.
7. Olvassák el és kövessék az adott „ÓVINTÉZKEDÉSEK
AZ ESETLEGES TÚLZOTT MIKROHULLÁM-KITÉTEL
ELKERÜLÉSÉRE”
8. A műanyag vagy papír tárolóban melegített ételt tartsa
szemmel, mivel azok kigyulladhatnak.
9. Ha füstöt észlel, kapcsolja vagy húzza ki a sütőt, és hagyja
4
H
zárva az ajtót a lángok elfojtása érdekében.
10. Ne főzze túl az ételt.
11. Ne használja a sütő belsejét tárolásra. Ne tároljon
kenyeret, süteményt és egyéb élelmiszereket a sütőben.
12. Távolítsa el a fém kábelrögzítőket és fogantyúkat a papír
vagy műanyag tárolókról/zacskókról a sütőbe helyezés előtt.
13. Csakis a telepítési utasításoknak megfelelően telepítse
vagy helyezze el a sütőt.
14. Tojást héjában és főtt tojást egészben nem szabad
a sütőben melegíteni, mivel azok felrobbanhatnak, a
mikrohullámú sütés vége után is.
15. A készülék háztartásokban és hasonló helyeken való
használatra van szánva, mint például:
- Személyzeti konyhák üzletekben, hivatalokban és egyéb
munkakörnyezetben;
- Ügyfelek számára szállodákban, motelekben és egyéb lakásjellegű környezetben;
- Tanyaházakban;
- Panzió jellegű közegekben.
16. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülésének
érdekében a gyártónak, a hivatalos márkaszerviznek vagy más
hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie azt.
17. Ne tárolja vagy használja a készüléket a szabadban.
18. Ne használja a sütőt víz közelében, nedves pincében vagy
úszómedence közelében.
19. A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet,
miközben a készülék működik. Tartsa a vezetéket távol a
meleg felületektől és ne takarja le a sütő nyílásait.
20. Ne hagyja, hogy a vezeték lelógjon az asztal vagy pult
széléről.
21. A sütő karbantartásának és tisztításának elhanyagolása
a felületek károsodásához vezethet, amely kedvezőtlenül
befolyásolhatja a készülék élettartamát és esetlegesen
veszélyes helyzetet eredményezhet.
5
H
22. Az égési sérülések elkerülése érdekében a cumisüvegeket
és bébiétel üvegeket fogyasztás előtt fel kell rázni és
ellenőrizni hőmérsékletüket.
23. Italok mikrohullámú melegítése késleltetett robbanásszerű
forráshoz vezethet, ezért figyelemmel kell kezelni az edényt.
24. A készüléket nem használhatják olyan személyek
(beleértve gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességgel, illetve nem megfelelő
tapasztalattal és ismeretekkel rendelkeznek, hacsak nem
állnak a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vagy
nem kaptak megfelelő utasítást a készülék használatára.
25. A gyerekeknek felügyelet alatt kell állniuk annak biztosítása
érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
26. A készülékek nem működtethetőek külső időzítővel vagy
külön távirányító rendszerrel.
27. A hozzáférhető részek használat közben felforrósodhatnak,
ezért a kisgyerekeket távol kell tartani a készüléktől.
28. Tilos a készülék gőzsugárral való tisztítása.
29. Használat közben a készülék felmelegszik. Ügyelni kell
arra, hogy ne érjen a fűtőelemekhez a sütőben.
30. Csak a sütőhöz ajánlott hőmérőt alkalmazza. (Hőmérő
használatára ellátott sütők esetében.)
31. FIGYELEM: A készülék és annak hozzáférhető részei
használat közben felforrósodnak. Ügyeljen rá, hogy ne érjen
a fűtőelemekhez. A 8 éves kor alatti gyermekek állandó
felügyelet nélkül ne tartózkodjanak a készülék közelében.
32. A mikrohullámú sütőt nyitott díszajtóval kell működtetni.
(Díszajtóval rendelkező sütők esetében.)
33. A készülék hátsó felületét falhoz kell helyezni.
34. A mikrohullámú sütő nem helyezhető el szekrényben,
hacsak nem tesztelték szekrényben.
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
6
H
A földelést végző személy sérülésének
kockázata csökkentése érdekében
VESZÉLY
Áramütés veszélye
Bizonyos belső alkatrészek megérintése súlyos személyi
sérülést vagy halált okozhat. Ne szerelje szét a készüléket.
VIGYÁZAT
Áramütés veszélye
A földelés hibás használata áramütést eredményezhet.
Ne dugja be a készüléket a konnektorba, amíg nincs
megfelelően telepítve és leföldelve. Ezt a készüléket földelni
kell. Elektromos rövidzárlat esetében a földelés csökkenti
az áramütés veszélyét egy menekülési vezeték által,
amelyen távozhat az elektromos áram. Ez a készülék fel van
szerelve egy földelő huzalt és dugót tartalmazó vezetékkel.
A dugót csak megfelelően telepített és leföldelt konnektorba
szabad dugni. Amennyiben a földelési útmutatók nem
teljesen érthetőek, vagy ha kétség merül fel a tekintetben,
hogy a készülék megfelelően földelve van, hívjon képzett
villanyszerelőt vagy szervizest. Használjon háromeres
hosszabbítót, amennyiben annak használata elengedhetetlen.
1. A készülék egy rövid vezetékkel van ellátva, amely csökkenti
a kockázatokat, amely egy hosszabb vezeték esetén
fennállhat (pl. annak összegabalyodása, belebotlás).
2. Hosszabb vezeték vagy hosszabbító használatának
esetében:
1) A vezeték vagy hosszabbító jelzett elektromos minősítése
legalább akkora legyen, mint a készüléké.
2) A hosszabbító legyen háromeres földelős vezeték.
3) A hosszú vezetéket úgy helyezze el, hogy ne lógjon le az
asztal vagy pult széléről, ahol gyerekek meghúzhatják vagy
valaki belebotolhat.
7
H
TISZTÍTÁS
Tisztítás előtt feltétlenül húzza ki a készüléket az elektromos
hálózatból.
1. Használat után tisztítsa ki a sütő belsejét egy enyhén
nedves ronggyal.
2. Tisztítsa meg a tartozékokat a szokásos módon szappanos
vízzel.
3. Az ajtókeretet és zárat és a szomszédos részeket gondosan
meg kell tisztítani egy nedves ronggyal, ha koszosak.
4. Ne használjon erős hatású súrolószereket vagy éles
fémkaparót a sütő üvegajtajának tisztítására, mivel ez
összekarcolhatja a felületet, ami az üveg összetöréséhez
vezethet.
5. Tisztítás Tipp – a sütő belterének könnyebb tisztítása
érdekében helyezzen egy fél citromot egy tálba, adjon hozzá
300 ml vizet és melegítse 100% teljesítményen 10 percig.
Ezután törölje tisztára a sütő belsejét egy puha, száraz
ronggyal.
EDÉNYEK
VIGYÁZAT
Személyi sérülés
veszélye
Az illetékes személyen
kívül bárkire nézve
veszélyes lehet
bármilyen javítás vagy
karbantartás végzése,
amely magába foglalja
a mikrohullámú
sugárzástól védő borítás
eltávolítását.
Lásd az utasításokat: „Mikrohullámú sütőben
használható és nem használható edények”.
Egyes nemfémes edények használata a sütőben nem
biztonságos. Amennyiben kétségei vannak efelől, az
alábbi eljárás alapján tesztelheti a kérdéses edényt:
Edény tesztelése:
1. Töltsön meg egy mikrohullámú sütésre alkalmas
edényt egy csészényi (250 ml) hideg vízzel és
helyezze a kérdéses edénnyel együtt a sütőbe.
2. Melegítse maximális teljesítmé¬nyen egy percig.
3. Óvatosan érintse meg az edényt. Ha az üres edény
forró, ne használja mikrohullámú melegítésre.
4. Ne haladja meg az egy perces melegítési időt.
8
H
Mikrohullámú sütőben használható anyagok
Alufólia
Csak takarásra használja. Kisebb, sima darabokkal letakarhatóak a
vékonyabb húsok a túlmelegítés elkerülése érdekében. Szikrázás jöhet létre,
ha a fólia túl közel kerül a sütő falához. A fólia legalább 1 hüvelyk (2,5 cm)
távolságra legyen a sütő falaitól.
Pirító tál
Kövesse a gyártó utasításait. A pirító tál aljának legalább 5 mm-rel a
forgótányér felett kell lennie. Helytelen használat esetén a forgótányér
eltörhet.
Étkészlet
Kizárólag mikrohullámú sütésre alkalmas eszközöket használjon. Kövesse a
gyártó utasításait. Ne használjon repedt vagy csorba edényeket.
Befőttes üveg
Mindig távolítsa el a fedelet. Ne melegítse tovább az ételt, mint ameddig
feltétlenül szükséges. A legtöbb üvegedény nem hőálló és eltörhet.
Üvegedények
Csak hőálló üvegedényeket használjon. Győződjön meg róla, hogy az
edénynek nincs fém pereme vagy borítása. Ne használjon repedt vagy csorba
edényeket.
Sütőzacskó
Kövesse a gyártó utasításait. Ne zárja le a zacskót fém huzallal. Csináljon
réseket a zacskón, hogy a felszabaduló gőz távozni tudjon.
Papír tányérok és
poharak
Csak rövid idejű főzésre/melegítésre használja. Ne hagyja sütőt felügyelet
nélkül főzés közben.
Papírtörlők
Használható az étel lefedésére és a zsír felitatására melegítés közben.
Kizárólag rövid idejű melegítés során, állandó felügyelet mellett használható.
Pergamen
Használható fedőként a fröccsenések megelőzésére vagy csomagolásként
gőzöléshez.
Műanyag
Kizárólag mikrohullámú sütésre alkalmas edényt használjon. Kövesse a
gyártó utasításait. Az edényen „Mikrohullám-biztos” jelölésnek kellene lennie.
Egyes műanyag edények megpuhulnak, miközben az étet felmelegszik.
A „főzőzacskókat” és szorosan lezárt műanyag zacskókat a csomagolás
utasításai alapján ki kell lyukasztani/rést nyitni rajtuk.
Műanyag fólia
Kizárólag mikrohullámú sütésre alkalmas edényt használjon. Használja az
étel lefedésére főzés közben a nedvesség megtartására. Ne hagyja, hogy a
fólia melegítés közben az ételhez érjen.
Hőmérők
Kizárólag mikrohullámú sütésre alkalmas eszközöket használjon (hús- és
cukrászhőmérők).
Zsírpapír
Használja az étel lefedésére főzés közben a fröccsenések megelőzésére és a
nedvesség megtartására.
Mikrohullámú sütőben nem használható anyagok
Alumínium tálca
Szikrázás keletkezhet. Helyezze az ételt mikrohullámú sütésre alkalmas
edénybe.
Élelmiszer doboz fém
fogantyúval
Szikrázás keletkezhet. Helyezze az ételt mikrohullámú sütésre alkalmas
edénybe.
Fém vagy fémperemű
edények
A fém akadályozza a mikrohullámokat. A fém perem elektromos kisüléseket
okozhat.
Fém kábelrögzítők
Szikrák keletkezhetnek és tüzet okozhatnak a sütőben.
Papírzacskók
Tüzet okozhatnak a sütőben.
Műanyag hab
A műanyag hab megolvadhat vagy szennyezheti a benne levő folyadékot, ha
magas hőmérsékletnek van kitéve.
Fa
A fa kiszáradhat és elrepedhet, ha mikrohullámú sütőben használják.
9
H
A SÜTŐ BEÁLLÍTÁSA
A sütő alkatrészeinek és tartozékainak nevei
Vegye ki a sütőt és annak tartozékait a kartondobozból és a sütő belteréből.
A sütő a következő tartozékokat tartalmazza:
Üvegtálca:
1
Korongszerelvény: 1
Használati utasítás: 1
A
F
E
D
C
B
A) Control panel
A) Kezelőpanel
B) Korongtengely
C) Korongszerelvény
D) Üvegtálca
E) Megfigyelőablak
F) Ajtószerelvény
G) Biztonsági zárrendszer
G
Figyelem: ne használja
a grillrácsot, ha a sütő
mikrohullám módban van!
A sütő használata előtt
mindig vegye ki a rácsot!
Grill-rács (csak a Grillsorozat tartozéka)
Korong telepítése
Kerékagy
Üvegtálca
a. Soha ne helyezze el az üvegtálcát fejjel lefelé. A tálcának
nem szabad akadályba ütköznie.
b. Az üvegtálcát és a korongszerelvényt mindig használni
kell sütés közben.
c. Minden ételt és élelmiszertárolót az üvegtálcára kell
helyezni sütés közben.
Korongtengely
d. Ha az üvegtálca vagy a korongszerelvény megreped vagy
eltörik, forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.
Korongszerelvény
10
H
Pultra való felszerelés
Szekrény: Távolítsa el a védőfóliát a
mikrohullámú sütő szekrényfelületéről.
Ne távolítsa el a világosbarna Mica fedőt a
sütő belteréből, amely a magnetront védi.
Távolítson el minden csomagolóanyagot és
tartozékot. Ellenőrizze, nem esett-e kár a
sütőben, mint pl. horpadások vagy törött ajtó.
Ha a sütőben kár keletkezett, ne telepítse.
Telepítés
1. Válasszon egy sík felületet,
amely elegendő teret nyújt
a szívó és/vagy kimeneti
nyílásoknak.
FP
5) Helyezze a sütőt a minél
távolabb a rádióktól és TVtől. A mikrohullámú sütő
üzemeltetése zavart okozhat
a rádió vagy televízió
vételében.
FP
FP
FP
2. Csatlakoztassa a
sütőt egy szabványos
háztartási konnektorba.
Ellenőrizze, hogy a
feszültség és a frekvencia
megegyezik a címkén
feltüntetett feszültséggel és
frekvenciával.
FIGYELEM: Ne telepítse
sütőt más hőtermelő készülék
közelébe. Ha más hőforrás
közelébe vagy fölé telepíti,
a sütő megsérülhet és a
garancia semmis lenne.
PLQFP
1) A minimális telepítéshez
szükséges magasság 85 cm.
2) A készülék hátsó felületét
falhoz kell helyezni. Hagyjon
legalább 30 cm-nyi szabad
helyet a sütő felett és
legalább 20 cm-nyi szabad
helyet a sütő oldalai és a
mellette levő falak között.
3) Ne távolítsa el a sütő
lábait.
4) A szívó és/vagy kimeneti
nyílások blokkolása
károsíthatja a sütőt.
A hozzáférhető felület
felforrósodhat használat
közben.
11
H
MŰKÖDTETÉSI ÚTMUTATÓ
Ez a mikrohullámú sütő modern elektronikus vezérlést használ, hogy megfeleljen az Ön számára
szükséges főzési igényeinek.
1. Órabeállítás
Amikor a mikrohullámú sütő áramot kap, a sütő kijelzőjén „00:00“ látható és a hangjelző egyszer
csenget.
1) Nyomja meg a
2) Forgassa a
gombot – az óramutató számjegyei villogni kezdenek.
gombot az órák beállításához, amelynek 0-23 között kell mozognia.
3) Nyomja meg a
4) Forgassa a
gombot – a percmutató számjegyei villogni kezdenek.
gombot a percek beállításához, ennek 0-59 között kell mozognia.
5) Nyomja meg a
villogni fog.
gombot az óra beállításának befejezéséhez. Ezután a „:” jel
Megjegyzés: 1) Ha az óra nincs beállítva, nem működik, ha a készülék áram alatt áll.
2) Ha az óra beállítása alatt megnyomja a STOP
gombot, vagy nem tesz egyéb
műveletet a következő egy percben, a sütő kilép a beállításból.
2. Mikrohullámú sütés
Nyomja meg a
gombot egyszer – megjelenik a „P100”. Ezután forgassa a
gombot
a kívánt funkcióra. Nyomja meg a
gombot a funkció kiválasztásához. Forgassa a
gombot a sütési idő beállításához. Nyomja meg a
a sütés indításához.
Példa: ha a sütőt 80% teljesítményen szeretné használni 20 percen keresztül, használja a sütőt a
következő lépések alapján:
1) Nyomja meg a
gombot egyszer – a LED kijelző „P100”-at fog
mutatni. És a
kijelző felvilágít.
2) Forgassa a
gombot a 80% teljesítmény kiválasztásához – a LED kijelző „P80”-at
fog mutatni. Nyomja meg a
gombot a teljesítmény jóváhagyásához.
3) Forgassa a
gombot a sütési idő beállításához, amíg a kijelző „20:00”-át mutat.
(A maximum sütési idő 95 perc.)
4) Nyomja meg a
gombot a sütés elindításához. Felvillan a „:” jel és a kijelző
villogni kezd. (A hangjelző a sütés befejezése után 5x szólal meg.)
MEGJEGYZÉS: A lépésmennyiség a kódoló kapcsolók beállítási idejéhez a kvetkező:
0---1 min : 5 sec
10---30 min : 1 min
1---5 min : 10 sec
30---95 min : 5 min
5---10 min : 30 sec
Mikrohullámú teljesítmény táblázat:
Teljesítmény
100%
80%
50%
12
30%
10%
H
3. Grillsütés
1) Nyomja meg a
gombot kétszer – a kijelzőn megjelenik a „G” jel
és ez által kiválasztja a grillfunkciót. Nyomja meg a
gombot a funkció
jóváhagyásához.
2) Forgassa a
gombot a sütési idő beállításához. A maximum sütési idő 95 perc.
3) Nyomja meg a
„:” jel.
gombot a sütés elindításához. Ekkor a
jel villogni kezd és felvillan a
4. Kombinált sütés
1) Nyomja meg a
gombot kétszer – a kijelzőn megjelenik a „G” jel és
ez által kiválasztja a grillfunkciót. Forgassa a
„C-4” funkció kiválasztásához.
2) Nyomja meg a
3) Forgassa a
4) Nyomja meg a
gombot a „C-1”, „C-2”, „C-3” vagy
gombot a funkció jóváhagyásához.
gombot a sütési idő beállításához. (A maximum sütési idő 95 perc.)
gombot a sütés elindításához. A főzési mutatók és a „:” jel felvillannak.
Megjegyzés: útmutató a kombinációkhoz
Utasítások
LED kijelző
Mikrohullám
Grill
Légkeverés
1
2
3
4
5. Gyors sütés
1) Amikor a sütő várakozó módban van, nyomja meg a
gombot a 30 másodpercig tartó
teljes mikrohullámú teljesítményen való sütéshez. A
gomb minden egyes
megnyomásával 30 másodpercet ad hozzá a sütési időhöz. (A maximum sütési idő 95 perc.)
Megjegyzés: A hozzáadott idő a
gomb megnyomásával növelhető, kivéve a
tömegkiolvasztás és az automenü programok alatt.
2) Amikor a sütő várakozó módban van, forgassa a
gombot balra a sütési idő közvetlen
beállításához, ezután nyomja meg a
gombot a 100% teljesítményen való sütéshez.
6. Légkeveréses sütés (előmelegítő funkcióval)
1) Nyomja meg a
gombot 3x – felvillan a „140”.
2) Forgassa a
gombot a légkeverés funkció kiválasztásához. Felvillannak a „˚C” és
A légkeverés hőmérsékletének beállításához forgassa tovább a gombot.
Megjegyzés: a hőmérséklet 140-230 ˚C közé állítható.
3) Nyomja meg a
gombot a megerősítéshez.
13
jelek.
H
4) Nyomja meg a
gombot az előmelegítés elindításához.
5) Tegye az ételt a sütőbe és zárja be az ajtót. Forgassa a
(A maximum sütési idő 95 perc.)
6) Nyomja meg a
gombot a sütés indításához.
gombot a sütési idő beállításához.
7. Légkeveréses sütés (előmelegítés nélkül)
1) Nyomja meg a
gombot 3x – felvillan a „140”.
2) Forgassa a
gombot a légkeverés funkció kiválasztásához. Felvillannak a „˚C” és
A légkeverés hőmérsékletének beállításához forgassa tovább a gombot.
3) Nyomja meg a
gombot a megerősítéshez.
jelek.
4) Forgassa a
gombot a sütési idő beállításához. (A maximum sütési idő 95 perc.)
5) Nyomja meg a
gombot a sütés indításához.
8. Kiolvasztás idő alapján
1) Nyomja meg a
gombot egyszer – a LED kijelzőn megjelenik a „dEF1” jel.
2) Forgassa a
gombot a sütési idő beállításához. Eközben a
és
felvillannak. Az idő beállítása 00:05—95:00 értékek között történik.
Az alapértelmezett teljesítmény „P30”. Ez nem változtatható.
3) Nyomja meg a
Ezután a
és
jelek
gombot a kiolvasztás elindításához.
kijelzők felvillannak.
9. Kiolvasztás tömeg alapján
1) Nyomja meg a
gombot kétszer – a LED kijelzőn megjelenik a „dEF2” jel.
2) Forgassa a
gombot az élelmiszer tömegének megadásához.
Eközben a kijelzőn felvillan a „g” jel. A tömegnek 100-2000 gramm között kell lennie.
3) Nyomja meg a
Ezután a
és
gombot a kiolvasztás elindításához.
kijelzők felvillannak és eltűnik a „g” jel.
10. Auto Menü
1) Amikor a sütő várakozó módban van, nyomja meg az
gombot vagy forgassa a
gombot,
hogy kiválassza az Önnek megfelelő menüt. A kijelzőn sorban megjelennek az „A-01”, „A-02”…
„A-10” jelek.
2) Nyomja meg a
2). Forgassa a
gombot a kiválasztott főmenü jóváhagyásához.
gombot a „b-1”… „b-4” menü kiválasztásához.
3) Nyomja meg a
gombot a sütés elindításához.
Amikor a sütés befejeződött, a hangjelző ötször szólal meg. Ha az óra korábban be lett állítva, a
pontos idő jelenik meg, ha azonban nem, a kijelzőn „0:00” jelenik meg.
14
H
Példa: tészta főzése
1) Nyomja meg az
gombot hétszer. Megjelenik az „A-07” jel, ezzel kiválasztja a tészta menüt és
felvillannak a
és
kijelzők.
2) Nyomja meg a
3) Forgassa a
gombot a kiválasztott főmenü jóváhagyásához.
gombot „b-4”-re.
3). Nyomja meg a
gombot a sütés elindításához.
Amikor a sütés befejeződött, a hangjelző ötször szólal meg; ezután visszaáll várakozó módba.
11. Többszakaszos sütés
A sütésnek maximum két szakasza lehet. Ha az első szakasz a kiolvasztás, automatikusan az első
szakaszba lép. Én se értem, miről van itt szó. A hangjelző minden szakasz után egyszer szólal meg.
Megjegyzés: Automenü nem állítható be szakaszként.
Példa: ha szeretne kiolvasztani 500 g ételt 80% teljesítményen 5 perc alatt, kövesse a következő
lépéseket:
1) Nyomja meg a
2) Forgassa a
gombot kétszer; megjelenik a dEF2 jel.
gombot a megfelelő tömeg beállításához. (Ez esetben ha a kijelző „500”-at mutat.)
3) Nyomja meg a
teljesítményre; nyomja meg a
4) Forgassa a
5)
gombot egyszer és forgassa a
gombot 80%
gombot a jóváhagyáshoz.
gombot, amíg a kijelző 5 percet nem mutat
Nyomja meg a
gombot a sütés elindításához.
Megjegyzés: Ha a szakasz véget ért, a hangjelző egyszer szólal meg, ezután elindul a második
szakasz. Ha minden szakasz véget ért, a hangjelző ötször szólal meg, ezután visszaáll várakozó
módba.
12. Előre beállított funkció (Pre-set)
1) Állítsa be az órát (lásd: 1. Órabeállítás)
2) Állítsa be a sütőprogramot. Legfeljebb két szakasz állítható be. Ebbe nem ajánlott kiolvasztást
beállítani.
3) Nyomja meg a
4) Forgassa a
lennie.
gombot. Az óramutató számjegyei villogni kezdenek.
gombot az órák beállításához; a kívánt időnek 0-23 között kell
5) Nyomja meg újra a
6) Forgassa a
lennie.
gombot. A percmutató számjegyei villogni kezdenek.
gombot a percek beállításához; a kívánt időnek 0-59 között kell
7) Nyomja meg a
gombot a beállítás befejezéséhez. Ezután felvillan a „:” jel.
A kívánt időpontban a hangjelző kétszer jelez, ezután a sütés automatikusan elindul.
15
H
Megjegyzés:
1) Először az órát kell beállítani. Enélkül a funkció nem működik.
2) Ha az Előre beállított funkció a sütési program nélkül volt beállítva, a beállítás időzítőként fog
működni.
13. ECO-funkció
Várakozó módban nyomja meg a
gombot. Egy perc elteltével a kijelző kikapcsol.
Megjegyzés:
1) A sütő nem lép ECO-módba, ha az ajtó nyitva van.
2) A kijelző megjelenítéséhez nyissa ki az ajtót vagy nyomja meg bármely gombot.
3) A gyerekzár az ECO-mód használata alatt is működik.
14. Néma üzemmód
Várakozó üzemmódban 3 másodpercig tartsa lenyomva a STOP
és
Néma üzemmódban a készülék semmilyen hangjelzést nem ad ki.
Néma üzemmód kikapcsolása: 3 másodpercig tartsa lenyomva a STOP
gombokat.
és
gombokat.
15. Tudakozó funkció
1)
2)
3)
Sütés közben nyomja meg a
gombot – ezután három másodpercre megjelenik a
jelenlegi teljesítmény.
Előre beállított módban nyomja meg a
gombot az előre beállított idő megjelenítéséhez.
Az előre beállított idő 3 másodpercre felvillan, ezután a kijelző újra a pillanatnyi időt fogja mutatni.
Sütés alatt nyomja meg a
gombot – ezután három másodpercre megjelenik a pillanatnyi
idő.
16. Gyerekzár
Zárás: várakozó módban tartsa lenyomva a
gombot 3 másodpercig – a hangjelző sípszóval
jelzi, hogy a sütő gyerekzár-módban van, a kijelzőn megjelenik a
jel és felvillan a
jel.
Feloldás: tartsa lenyomva a
gombot 3 másodpercig – a hangjelző sípszóval jelzi, hogy a sütő
gyerekzár-mód fel lett oldva, a LED kijelző újra a pillanatnyi időt mutatja és a
jel kikapcsol.
17. Ventilátorvédelem
Ha a sütő 5 percnél tovább működik, az utolsó 15 másodpercben csak a ventilátor működik.
18. Magnetron vezérlő cső védelmi funkciója
Ha a sütő 30 percnél tovább működik magas teljesítményen, automatikusan 80%-ra csökken a
teljesítmény a magnetron vezérlő cső védelme érdekében. A funkció minden módban működik.
19. Automatikus kikapcsolás funkció
Ha az ajtó 10 percnél tovább nyitva marad, a sütő lámpája kikapcsol. Az ajtó bezárása után nyomja
meg bármelyik gombot – a lámpa újra meggyullad, és a visszaszámlálás folytatódik.
20. Egyéb részletek
1)
2)
3)
4)
A hangjelző a fogantyú elfordításakor egyszer szólal meg.
Ha az ajtó ki lett nyitva, a sütés folytatásához nyomja meg a
gombot.
Ha a sütési program beállítása után egy percen belül nem nyomja meg a
gombot, a
beállítás érvénytelenné válik és a kijelző átvált a pillanatnyi idő mutatására.
A hangjelző hatékony megnyomásra hangot ad ki, a nem hatékonyra viszont nem. Nehéz eleve
értelmetlen szöveget fordítani.
16
H
Automatikus menü táblázat
Menü
A-01
PÉKÁRU
A-02
BURGONYA
A-03
HÚS
A-04
HAL
A-05
ZÖLDSÉG
A-06
FORRÓ
ITALOK
Kijelző
Tömeg (g)
Teljesítmény
b-1 Pizza
300
C-4
b-2 Kenyér
100
C-3
b-3 Sós pite
400
Légkeverés
b-4 Kelt tészta
500
P30
b-1 Gőzölt
400
P100
b-2 Sült
600
Légkeverés
b-3 Gratin
600
Légkeverés
b-4 Hasábburgonya
200
P100
b-1 Csirke
800
P100
b-2 Pulyka
800
P100
b-3 Sertés
450
P100
b-4 Vörös hús
800
C-1
b-1 Kagyló
200
P80
b-2 Lazac
350
P80
b-3 Tonhal
350
P80
b-4 Tengeri sügér
350
P80
b-1 Brokkoli
400
P100
b-2 Spenót
400
P100
b-3 Sárgarépa
400
P100
b-4 Édeskömény
200-400
P80+P0
b-1 Tej(1 csésze/240ml)
1 csésze
P100
b-2 Kávé (1 cs. /120ml)
1 csésze
P100
b-3 Tea
1 csésze
P100
b-4 Forró csoki
200
P70
17
H
Automatikus menü táblázat
Menü
A-07
TÉSZTA-RIZS
A-08
CUKRÁSZTERMÉKEK
A-09
EGÉSZSÉGES
A-10
BABA
Kijelző
Tömeg (g)
Teljesítmény
b-1 Töltött tészta
450
P80
b-2 Rizs
1 csésze
P100+P50
b-3 Lasagne
(újramelegített leves)
500
b-4 Tészta
50 (adjon hozzá 500
ml vizet)
P80
b-1 Croissant
300
C-4
b-2 Torta
1 csésze
P80
b-3 Lekvár
400
P100+P0
b-4 Muffin
400
P100
b-1 Szárított étel
100
P80+P0
b-2 Házi joghurt
1 liter
P30
b-3 Teljes kiőrlésű tészta
150 (adjon hozzá 500
ml vizet)
P100
b-4 Hüvelyesek
500
P100
b-1 Püré
150
P80+P0
b-2 Leves
200
P100+P0
b-3 Sterilizáció
1 alátét
P100
b-4 Babatej
100 ml
P30
18
C-4
H
Hibaelhárítás
Normális esetek
A mikrohullámú sütő zavarja a TV-adást.
A rádió- és TV-adást zavarhatja a sütő
működése. Hatása hasonló más kisebb
elektromos készülékekéhez, mint pl. robotgép,
porszívó, hajszárító stb. Ez a jelenség teljesen
normális.
Halvány lámpa.
Ha a sütő alacsony teljesítményen működik, a
lámpa halványabban világíthat. Ez a jelenség is
teljesen normális.
Felgyülemlő gőz a sütő ajtaján.
Sütés közben az ételből gőz távozhat. Ennek
nagy része a szellőzőkön át távozik, ám egy
része felhalmozódhat egy hidegebb helyen,
mint pl. az ajtó. Még ez a jelenség is teljesen
normális.
Étel nélkül működésbe hozott sütő.
A készüléket tilos üresen elindítani, ez veszélyes
lehet.
Hiba
Lehetséges ok
Orvoslás
A sütőt képtelenség elindítani.
1) A dugó rosszul van bedugva
az aljzatba
Húzza ki, várjon 10
másodpercet, aztán dugja
vissza.
2) A biztosíték vagy a
megszakító működik
Biztosítékcsere vagy a
megszakító újbóli beállítása
(cégünk szakképzett szerelője
által).
3) Hibás aljzat
Tesztelje az aljzatot más
elektromos készülékekkel.
A sütő nem melegít.
4) Rosszul bezárt ajtó
Zárja be rendesen öcsém
Az üvegtálca hangokat ad ki a
sütő működése közben.
5) Koszos a forgótányér és a
sütő alja
Lásd: Mikrohullámú sütő
karbantartása
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZERVIZ
Ha nem tudja azonosítani a működési rendellenesség okát, kapcsolja ki a készüléket (ne tegye ki
durva kezelésnek), és lépjen kapcsolatba a segítségnyújtó szolgáltatással.
TERMÉK SOROZATSZÁMA
Fontos, hogy tájékoztassa a segítségnyújtó szolgálatot a termék kódjáról és sorozatszámáról (egy
16 számjegyből álló kód, amely a „3”-as számmal kezdődik); ez megtalálható a garanciabizonylaton,
illetve a készüléken található adattáblán.
Ez segít elkerülni felesleges utazásokat technikusokhoz, ezáltal (és ami a leglényegesebb)
megtakaríthatja a megfelelő kiemelési díjakat.
19
H
A készülék az EU Elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló
2012/19/EU irányelv alapján van megjelölve. Azzal, hogy gondoskodik e termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a
környezetre és az emberi egészségre, melyet egyébként a helytelen hulladékkezeléssel
okozhatna.
A terméken látható szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási
hulladékként. Ehelyett át kell adni az elektromos és elektronikus berendezések
gyűjtőhelyén újrahasznosítására. A hulladékot a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell
felszámolni.
További részletes információkért a termék kezeléséről, hasznosításáról és újrahasznosításáról a helyi
önkormányzatnál, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálatnál vagy abban a boltban kaphat,
ahol a terméket vásárolta.
20
H
Sütési útmutató
MIKROHULLÁMOK
A mikrohullámú energia valójában behatol az ételbe, ahová annak víz-, zsír- és cukortartalma vonzza
és nyeli el.
A mikrohullámok hatására az étel molekulái gyorsan kezdenek mozogni. A gyors mozgás e molekulák
súrlódását okozza és az így keletkező hő melegíti fel az ételt.
SÜTÉS
Edények mikrohullámú sütéshez
Az edénynek lehetővé kell tennie a mikrohullámú energiát rajta való áthaladását a maximális
hatékonyság érdekében.
A mikrohullámok áthatolnak a kerámián, üvegen, porcelánon és műanyagon, valamint a papíron és
fán, a fémek viszont visszatükrözik azt (például a rozsdamentes acél, az alumínium vagy réz). Tehát
az élelmiszert nem szabad fém edényekben melegíteni.
Mikrohullámú sütésre alkalmas élelmiszerek
Sokféle étel alkalmas a mikrohullámú sütésre/főzésre, beleértve a friss vagy fagyasztott zöldséget,
gyümölcsöt, tésztát, rizst, babot, halat és húst. Szószok, pudingok, levesek, párolt pudingok, lekvárok,
chutney-k is készíthetőek a mikrohullámú sütőben. Általánosságban elmondható, hogy a mikrohullám
ideális minden olyan élelmiszer elkészítésére, amelyek főzőlappal is elkészíthetőek.
Főzés közbeni lefedés
Fontos, hogy főzés során az étel le legyen fedve, mivel az ételből gőz formájában távozó víz
hozzájárul a főzési folyamathoz. Az élelmiszer különböző módokon is lefedhető, pl. kerámiatányér,
műanyag fedő vagy mikrohullámú fólia által.
Állóidő
Az állóidő fontos, hogy a főzés vége után a hőmérséklet kiegyenlítődjön az ételben.
21
H
Sütési útmutató
Főzési útmutató fagyasztott zöldségekhez
Használjon megfelelő jénai üvegtálat fedővel. Főzze lefedve a minimális ideig – lásd a táblázatot.
Folytatassa a főzést a kívánt eredmény eléréséig.
Keverje meg kétszer főzés közben és egyszer főzés után az ételt. Főzés után adjon hozzá sót,
fűszereket vagy vajat. Fedje le az állóidő alatt.
Étel
Adag
Teljesítmény
Idő
(perc)
Állóidő
(perc)
Utasítások
Spenót
150g
P80
5-6
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg vizet
Brokkoli
300g
P80
8-9
2-3
Adjon hozzá 30 ml
(2 ek.) hideg vizet
Borsó
300g
P80
7-8
2-3
Add 15 ml
(1 ek.) hideg vizet
Zöldbab
300g
P80
7½-8½
2-3
Adjon hozzá 30 ml
(2 ek.) hideg vizet
Vegyes zöldség
(répa/borsó/
kukorica)
300 g
P80
7-8
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 ek.) hideg vizet
Vegyes zöldség
(kínai stílus)
300 g
P80
7½ -8½
2-3
Adjon hozzá 15 ml
(1 ek.) hideg vizet
22
H
Sütési útmutató
Főzési útmutató friss zöldségekhez
Használjon megfelelő jénai üvegtálat fedővel. Adjon hozzá 30-45 ml (2-3 ek.) hideg vizet minden
250 grammnyi zöldséghez, amennyiben nincs más mennyiség megadva – lásd a táblázatban. Főzze
lefedve a minimális ideig – lásd a táblázatot. Folytatassa a főzést a kívánt eredmény eléréséig.
Keverje meg az ételt egyszer főzés közben és egyszer utána. Főzés után adjon hozzá sót, fűszereket
vagy vajat. Hagyja lefedve a 3 perces állóidő alatt.
Tipp:
Vágja fel a friss zöldséget egyforma nagyságú darabokra. Minél kisebb darabokra vágja,
annál hamarabb megfő.
Minden friss zöldséget maximum mikrohullámú teljesítményen főzzön.
Étel
Adag
Idő
(perc)
Állóidő
(perc)
Utasítások
Brokkoli
250 g
250 g
3½ -4
6-7
3
Készítsen egyenlő nagyságú virágokat.
Rendezze a szárakat a központ felé.
Kelbimbó
250 g
5-5½
3
Adjon hozzá 60-75 ml (5-6 ek.) vizet.
Sárgarépa
250 g
3½-4
3
Vágja a répát egyenlő nagyságú
darabokra.
Karfiol
250 g
500 g
4-4½
6½ -7½
3
Készítsen egyenlő nagyságú virágokat.
A nagyobb darabokat vágja félbe.
Rendezze a szárakat a központ felé.
Cukkini
250 g
3-3½
3
Szeletelje fel a cukkinit. Adjon hozzá 30
ml (2 ek.) vizet vagy 30 g (2 ek.) vajat.
Főzze, amíg megpuhul.
Padlizsán
250 g
2½-3
3
Vágja a padlizsánt kis szeletekre és
locsolja meg egy ek. Citromlével.
Póréhagyma
250 g
3-3½
3
Vágja a póréhagymákat vastag
szeletekre.
Gomba
125 g
250 g
1-1½
2-2½
3
Készítsen kis egész vagy szeletelt
gombákat. Ne adjon hozzá vizet. Locsolja
meg citromlével. Ízesítse sóval és
borssal. Szűrje le tálalás előtt.
Hagyma
250 g
4-4½
3
Vágja a hagymát szeletekre vagy félbe.
Adjon hozzá 15 ml (1 ek.) vizet.
Paprika
250 g
3½-4
3
Vágja a paprikát kis szeletekre.
Burgonya
250 g
500 g
3-4
6-7
3
Mérje le a meghámozott burgonyát és
vágja őket hasonló nagyságú felekre
vagy negyedekre.
Karalábé
250 g
4½-5
3
Vágja a karalábét kis kockákra.
23
H
Sütési útmutató
Főzési útmutató rizshez és tésztához
Rizs: Használjon nagyméretű jénai üvegtálat fedővel – a rizs kétszeresére dagad főzés közben.
Főzze lefedve.
Főzés után, az állóidő előtt keverje meg, ezután sózza, fűszerezze vagy adjon hozzá vajat.
Megjegyzés: nem biztos, hogy a rizs az összes vizet magába szívja a főzés alatt.
Tészta: Használjon nagyméretű jénai üvegtálat. Adjon hozzá forrásba levő vizet, egy csipetnyi sót és
alaposan keverje el. Főzze fedetlenül.
A főzés alatt és után alkalmanként keverje meg. Fedje le az állóidő alatt, ezután alaposan szűrje le
Étel
Adag
Teljesítmény
Idő (perc)
Állóidő
(perc)
Utasítások
Fehér rizs
(előfőzött)
250 g
375 g
P100
15-16
17½ -18½
5
Adjon hozzá 500 ml
hideg vizet.
Adjon hozzá 750 ml
hideg vizet.
Barna rizs
(előfőzött)
250 g
375 g
P100
20-21
22-23
5
Adjon hozzá 500 ml
hideg vizet.
Adjon hozzá 750 ml
hideg vizet.
Vegyes rizs
(rizs + vadrizs)
250 g
P100
16-17
5
Adjon hozzá 500 ml
hideg vizet.
Vegyes kukorica
(rizs + gabona)
250 g
P100
17-18
5
Adjon hozzá 400 ml
hideg vizet.
Tészta
250 g
P100
10-11
5
Adjon hozzá 1000 ml
hideg vizet.
Újramelegítés
Mikrohullámú sütője a hagyományos főzőlapokhoz képest az idő töredéke alatt újramelegíti az ételt.
Kövesse a táblázatban látható teljesítményszintek és melegítési idők útmutatását. A táblázatban
feltüntetett időegységek a szobahőmérsékletű folyadékokat +18-20 °C, a hűtött élelmiszereket
körülbelül +5-7 °C hőmérsékletűnek tekintik.
Elrendezés és lefedés
Kerülje nagyobb dolgok (mint például nagyobb húsok) melegítését – hajlamosak a túlmelegedésre és
kiszáradnak, mielőtt a közepük felmelegedik. Kisebb darabok felmelegítésével sikeresebb lesz.
Teljesítményszintek és keverés
Egyes élelmiszereket lehet maximális teljesítményen melegíteni, míg mások melegítéséhez elég
kisebb teljesítmény is.
Kövesse a táblázatok útmutatását. Általánosságban véve jobb, ha az élelmiszert alacsonyabb
teljesítményszinten melegíti újra, ha az étel nagy mennyiségben van, finom, illetve ha valószínűleg
gyorsan felmelegszik (pl. darált húsos piték).
A legjobb eredményért keverje meg jól vagy fordítsa meg az ételt a melegítés közben. Ha lehetséges,
keverje meg tálalás előtt.
24
H
Sütési útmutató
Fordítson különös figyelmet a folyadékok és bébiételek melegítésére. A folyadékok kitörésszerű
forrása és a forrázás megelőzésének érdekében keverje meg a folyadékot melegítés előtt, alatt és
után. Az állóidő alatt hagyja a folyadékot a sütőben. Ajánlott egy műanyag vagy üveg kanalat tenni a
folyadékba. Kerülje az étel túlmelegítését.
Célszerűbb alábecsülni a melegítési időt és extra időt hozzáadni, ha szükséges.
Melegítés és állóidő
Hasznos megjegyezni a melegítési időt az étel első melegítésekor a jövőbeni hivatkozás céljából.
Mindig győződjön meg róla, hogy a felmelegített étel minden része forró.
Hagyja az ételt állni egy rövid ideig a melegítés után, hogy kiegyenlítődjön a hőmérséklet. Az ajánlott
állóidő a felmelegítés után 2-4 perc, hacsak nincs más idő megadva a táblázatban.
Fordítson különös figyelmet a folyadékok és bébiételek melegítésére. Olvassa el a biztonsági
óvintézkedésekről szóló fejezetet is.
Folyadékok újramelegítése
A sütő kikapcsolása után mindig várjon legalább 20 másodpercet, hogy kiegyenlítődjön a hőmérséklet.
Ha szükséges, keverje meg melegítés közben. MINDIG keverje meg melegítés után. A folyadékok
kitörésszerű forrása és a forrázás megelőzésének érdekében tegyen egy műanyag vagy üveg kanalat
az italba és keverje meg a folyadékot melegítés előtt, alatt és után.
Bébiétel újramelegítése
BABAÉTEL:
Tegye az ételt egy mély kerámiatálba és fedje le egy műanyag fedővel. Alaposan keverje el melegítés
után és hagyja állni 2-3 percig, mielőtt tálalja. Keverje meg újra és ellenőrizze a hőmérsékletet.
Ajánlott fogyasztási hőmérséklet: 30-40 °C.
BABATEJ:
Öntse a tejet egy sterilizált üvegbe. Melegítse fedetlenül. Soha ne melegítse az üveget cumival,
az üveg felrobbanhat, ha túlmelegszik. Alaposan rázza fel az állóidő előtt és fogyasztás előtt is!
Mindig figyelmesen ellenőrizze a tej hőmérsékletét, mielőtt a gyermeknek adja. Ajánlott fogyasztási
hőmérséklet: cca. 37 °C.
MEGJEGYZÉS
A bébiételeket különös figyelemmel kell ellenőrizni a tálalás előtt az égési sérülések megelőzése.
Használja a következő táblázat útmutatását a melegítéshez ajánlott teljesítményszintekhez és időhöz.
25
H
Sütési útmutató
Folyadékok és élelmiszerek újramelegítése
Használja a következő táblázat útmutatását a melegítéshez ajánlott teljesítményszintekhez és időhöz.
Étel
Adag
Teljesítmény
Idő (perc)
Italok (kávé, tej, tea,
szobahőmér-sékletű
víz)
150 ml
(1 csésze)
300 ml
(2 csésze)
450 ml
(3 csésze)
600 ml
(4 csésze)
P100
1-1½
Leves
(hűtött)
250 g
350 g
450 g
550 g
P100
Ragu (hűtött)
350 g
Tészta szósszal
(hűtött)
Állóidő
(perc)
Utasítások
1-2
Öntse egy kerámia
csészébe és melegítse
fedetlenül. Helyezzen 1
csészét a központba, 2-t
egymással szemben, 3-at
vagy 4-et körben. Keverje
meg alaposan az állóidő
előtt és után; óvatosan
vegye ki a sütőből.
2 - 2½
2½ - 3
3 - 3½
3½ - 4
2-3
Öntse egy mély kerámia
tányérba vagy mély
kerámia tálba. Fedje le
műanyag fedővel. Keverje
el jól a melegítés után és
a tálalás előtt újra.
P80
4½ - 5½
2-3
Tegye a ragut egy mély
kerámia tányérba. Fedje
le műanyag fedővel.
Időnként keverje meg a
melegítés során és után,
majd tálalás előtt is.
350g
P80
3½ - 4½
3
Tegye a tésztát (például
spagettit vagy tojásos
tésztát) egy lapos
kerámia tányérra. Fedje
le mikrohullámú fóliával.
Keverje meg tálalás előtt.
Töltött tészta
szósszal (hűtött)
350 g
P80
4-5
3
Tegye a töltött tésztát
(például raviolit,
tortellinit) egy mély
kerámia tányérba. Fedje
le műanyag fedővel.
Időnként keverje meg a
melegítés során és után,
majd tálalás előtt is.
Tálalt étel (hűtött)
350 g
450 g
550 g
P80
4½ - 5½
5-6
5½ - 6½
3
Helyezze a 2-3 hűtött
összetevőt egy
kerámiaedénybe. Fedje le
mikrohullámú fóliával.
1½ - 2
2½ - 3
3-3½
26
H
Sütési útmutató
Babaétel és –tej újramelegítése
Használja a következő táblázat útmutatását a melegítéshez ajánlott teljesítményszintekhez és időhöz.
Étel
Adag
Teljesítmény
Idő (perc)
Állóidő
(perc)
Utasítások
Babaétel
(zöldség + hús)
190 g
P80
30 mp
2-3
Helyezze mély
kerámiatányérba. Melegítse
lefedve. Melegítés után
keverje meg. Hagyja állni
2-3 percig. Tálalás előtt
alaposan keverje meg és
figyelmesen ellenőrizze a
hőmérsékletét.
Babakása
(dara + tej +
gyümölcs)
190 g
P80
20 mp
2-3
Helyezze mély
kerámiatányérba. Melegítse
lefedve. Melegítés után
keverje meg. Hagyja állni
2-3 percig. Tálalás előtt
alaposan keverje meg és
figyelmesen ellenőrizze a
hőmérsékletét.
Tej
100 ml
200 ml
P80
30 - 40 mp
1 perc
1 perc 10
mp
2-3
Keverje vagy rázza
fel alaposan és öntse
sterilizált üvegbe. Tegye
a forgótányér közepére.
Melegítse fedetlenül. Rázza
fel alaposan, hagyja állni
3 percig. Tálalás előtt
alaposan rázza fel és
figyelmesen ellenőrizze a
hőmérsékletét.
27
H
Sütési útmutató
GRILL
A grill fűtőelem a sütőtér mennyezete alatt található. Akkor működik, amikor az ajtó zárva van és a
forgótányér forog. A forgótányér mozgása által az étel egyenletesebben barnul. A grillsütő 4 perces
előmelegítése után az étel gyorsabban pirul.
Edények grillezéshez
Tűzállónak kell lennie és tartalmazhat fémet. Ne használjon semmilyen műanyag edényt, mivel azok
elolvadhatnak.
Grillezésre alkalmas ételek
Hússzeletek, kolbászok, bifsztek, hamburgerek, szalonna és szeletelt füstölt sonka, vékony
halszeletek, szendvicsek és különböző pirítósok feltétekkel.
FONTOS MEGJEGYZÉS:
Kérjük, ne feledje, hogy az élelmiszert a magas állványra kell helyezni, hacsak nem más utasítás
ajánlott.
MIKROHULLÁM + GRILL
Ez a sütési mód egyesíti a grillből áramló hőt a mikrohullámú sütés gyorsaságával. Akkor működik,
amikor az ajtó zárva van és a forgótányér forog. A forgótányér mozgása által az étel egyenletesebben
pirul.
Edények mikrohullámú grillezéshez
Olyan tűzálló edényt használjon, amelyen áthatolnak a mikrohullámok. Ne használjon fém edényeket
a kombinált sütéshez. Ne használjon semmilyen műanyag edényt, mivel azok elolvadhatnak.
Mikrohullámú grillezésre alkalmas ételek
Minden olyan étel alkalmas a kombinált sütésre, amelyet újramelegíteni és pirítani kell (pl. sült tészta),
valamint olyan ételek, amelyeknek rövid idő kell az ételek tetejének megpirulásához. Továbbá, ez
a mód használható nagyobb ételadagokhoz, amelyeknek javára válik pirított és ropogós külső (pl.
csirkedarabok). Kérjük, olvassa el a táblázatot a további részletekért.
Az ételt meg kell fordítani, ha mindkét oldalát egyformán szeretné megpirítani.
28
H
Sütési útmutató
Grillezési útmutató friss ételhez
Melegítse elő a grillt a grill funkcióval 4 percig.
Használja a következő táblázat útmutatását a grillezéshez ajánlott teljesítményszintekhez és időhöz.
Étel
Adag
Teljesítmény
1. oldal
idő (perc)
2. oldal
idő (perc)
Utasítások
Pirítós szeletek
4 db
(darabja
25 g)
Csak
grill
3½-4½
3-4
Helyezze a szeleteket egymás
mellé a rácsra.
Zsemle (kész)
2-4
db
Csak
grill
2½-3½
1½-2½
Helyezze a zsemléket először
az alsó oldalával felfelé
egy körbe közvetlenül a
forgótányérra.
Grillezett paradicsom
200 g
(2 db)
400 g
(4 db)
C2
3½-4½
-
Vágja félbe a paradicsomokat.
Tegyen rá sajtot. Rendezze
körbe egy lapos jénai tálon és
helyezze a rácsra.
Paradicso-mossajtos pirítós
4 db
(300 g)
C2
4-5
-
Pirítsa meg a kenyérszeleteket
először. Tegye a pirítósokat a
feltéttel a rácsra és süsse 2-3
percig.
Hawaii-pirítós
(ananász, sonka,
sajt)
2 db
(300 g)
4 db
(600 g)
C1
3½-4½
-
Pirítsa meg a kenyérszeleteket
először. Tegye a pirítósokat a
feltéttel a rácsra. Helyezzen
2 pirítóst egymással szembe.
Süsse 2-3 percig.
Sült burgonya
250 g
500 g
C1
4½-5½
6½-7½
-
Vágja félbe a burgonyákat.
Helyezze őket körbe a rácson
a vágott oldalukkal felfelé.
Burgonya/
zöldség Gratin
(hűtött)
500 g
C1
9-11
-
Tegye a friss gratint egy
kisebb jénai tálba és helyezze
a rácsra. Sütés után hagyja
állni 2-3 percig.
Csirkeda-rabok
450 g
(2 db)
650 g
(2-3 db)
850 g
(4 db)
C2
7-8
7-8
8-9
9-10
Kenje meg a csirkedarabokat
olajjal es fűszerezze be.
Rendezze őket körbe úgy,
hogy a csontok középre
mutassanak. Hagyja állni 2-3
percig.
900 g
1100 g
C1
9-11
11-13
Kenje meg a csirkét olajjal es
fűszerezze be. Helyezze a
húsokat először mellel lefelé a
forgótányérra, aztán fordítsa
meg. Hagyja állni 5 percig
grillezés után.
Sült csirke
5-6
6-7
9-10
11-12
10-12
12-14
29
H
Sütési útmutató
Grillezési útmutató friss ételhez
Étel
Adag
Teljesítmény
1. oldal
idő
(perc)
2. oldal
idő (perc)
Utasítások
Bárányborda
400 g
(4 db)
Csak grill
10-12
8-9
Kenje meg a bárányt olajjal
és fűszerezze be. Fektesse
őket kör alakban a rácsra.
Grillezés után hagyja állni
2-3 percig.
Sertés szeletek
250 g
(2 db)
500 g
(4 db)
Mikrohullám
+
Grill
C2
(Csak grill)
6-7
8-10
5-6
7-8
Kenje meg a sertést olajjal
és fűszerezze be. Fektesse
őket kör alakban a rácsra.
Grillezés után hagyja állni
2-3 percig.
450 g
650 g
C2
6-7
7-8
7-8
8-9
Kenje meg a halat olajjal
és fűszerezze be. Fektesse
őket egymás mellé a rácsra.
2 alma
(kb. 400g)
4 alma
(kb. 800g)
C2
6-7
-
Belezze ki az almákat és
töltse meg mazsolával és
lekvárral. Tegyen a tetejére
mandulaszeleteket. Tegye
az almákat egy lapos jénai
tálra és helyezze a tálat a
forgótányérra.
Sült hal
Sült alma
10-12
30
H
Sütési útmutató
Grillezési útmutató fagyasztott ételhez
Használja a következő táblázat útmutatását a grillezéshez ajánlott teljesítményszintekhez és időhöz.
Étel
Zsemle
(darabja kb.
50 g)
Adag
Teljesítmény
1. oldal
idő (perc)
2. oldal
idő (perc)
Utasítások
2 db
4 db
Mikrohullám
+
Grill
C2
1½-2
2½-3
Csak grill
2-3
2-3
Helyezze a zsemléket az alsó
oldalukkal felfelé egy körbe
közvetlenül a forgótányérra.
Süsse annyira ropogósra,
amilyenre szeretné. Hagyja
állni 2-5 percig.
200-250 g
(1 db)
Mikrohullám
+
Grill
C1
3½-4
Csak grill
2-3
Tegye a fagyasztott bagettet
átlósan a sütőpapírral letakart
rácsra. Hagyja állni 2-3 percig.
Gratin
(zöldség vagy
burgonya)
400 g
C1
13-15
-
Tegye a fagyasztott gratint egy
kisebb jénai tálba. Helyezze
a tálat a forgótányérra. Sütés
után hagyja állni 2-3 percig.
Tészta
(Cannelloni,
Macaroni,
Lasagne)
400 g
C1
14-16
-
Tegye a fagyasztott tésztát
egy kis, lapos, négyzet alakú
jénai tálba. Helyezze a tálat
a forgótányérra. Sütés után
hagyja állni 2-3 percig.
Hal Gratin
400 g
C1
16-18
-
Tegye a fagyasztott hal gratint
egy kis, lapos, négyzet alakú
jénai tálba. Helyezze a tálat
a forgótányérra. Sütés után
hagyja állni 2-3 percig.
Bagett
31
,QIRUPiFLyD]HOKDV]QiOWHOHNWURPRVNpV]OpNUĘO
PDJiQKi]WDUWiVRN
$WHUPpNHNHQpVYDJ\DPHOOpNHOWGRNXPHQWXPRNRQIHOWQWHWHWWV]LPEyOXPD]WMHOHQWLKRJ\D]
HOHNWURPRVpVHOHNWURQLNXVNpV]OpNHNHWDPHJVHPPLVtWpVVRUiQWLORVD]iOWDOiQRVKi]WDUWiVL
KXOODGpNNDO|VV]HNHYHUQL
$KHO\HVJD]GiONRGiVKHO\UHiOOtWiVpV~MUDKDV]QRVtWiVpUGHNpEHQNpUMNKRJ\H]HNHWDWHUPpNHNHW
V]iOOtWVDHODNLMHO|OWJ\ĦMWĘKHO\HNUHDKROGtMPHQWHVHQiWYHV]LND]RNDW1pPHO\RUV]iJEDQH]HNHW
DWHUPpNHNHWYLVV]DOHKHWYLQQLN|]YHWOHQODNLVNHUHVNHGpVEHDEEDQD]HVHWEHQKDKDVRQOy~M
WHUPpNHWUHQGHODYHYĘ
(]HNQHNDWHUPpNHNQHNDPHJIHOHOĘPHJVHPPLVtWpVHpUWpNHVHQHUJLDIRUUiVWPHQWKHWPHJpV
V]iPRVHPEHULHJpV]VpJUHNiURVKDWiVWyONtPpOKHWLPHJN|UQ\H]HWpWPHO\HNDKXOODGpNQHP
PHJIHOHOĘNH]HOpVHUpYpQNHOHWNH]KHWQHN$]|QK|]OHJN|]HOHEEWDOiOKDWyJ\ĦMWĘKHO\UĘOEĘYHEE
LQIRUPiFLyWDKHO\LKLYDWDOWyONpUKHW
$KXOODGpNQHPPHJIHOHOĘPHJVHPPLVtWpVHHVHWpQEtUViJRWV]DEKDWQDNNLD]pUYpQ\EHQOHYĘ
W|UYpQ\HNDODSMiQ
-RJLV]HPpO\HNQHND](XUySDL8QLyEDQ
(OKDV]QiOyGRWWHOHNWURPRVYDJ\HOHNWURQLNDLNpV]OpNHNPHJVHPPLVtWpVpUĘOEĘYHEELQIRUPiFLyNpUW
IRUGXOMRQDKHO\LHODGyKR]YDJ\IRUJDOPD]yKR]
,QIRUPiFLyNDPHJVHPPLVtWpVUĘOD](XUySDL8QLyQNtYO
(]DV]LPEyOXPFVDND](XUySDL8QLyEDQpUYpQ\HV+DDMHOHQNpV]OpNHWNtYiQMDPHJVHPPLVtWHQL
NpUHPIRUGXOMRQDKHO\LKLYDWDOKR]YDJ\DIRUJDOPD]yKR]pVNpUMHQLQIRUPiFLyWH]HQWtSXV~KXOODGpN
PHJVHPPLVtWpVpQHNOHJPHJIHOHOĘEEPyGMiUyO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising