Candy | TRIO 9501/1 W | Candy TRIO 9501/1 W Használati utasítás

Candy TRIO 9501/1 W Használati utasítás
HU
Használati utasítás
TRIO 501/1, TRIO 501/1 X
Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba
a CANDY HOOVER Márkaszervizzel
Telefon: 06-40-200-665
GÁZLAP – SÜTÕ – MOSOGATÓGÉP
Importôr:
Candy Hoover Hungary Kft. • 1122 Budapest, Városmajor u. 13.
Tel.: (06/1) 488-0177 • Fax: (06/1) 488-0176
A készülék jelölése megfelel az elektromos és az elektronikus berendezések hulladékelhelyezésérôl szóló 2002/96/EK európai irányelvnek (WEEE). A termék megfelelô
hulladék-elhelyezésével Ön segítséget nyújt a környezetre és az emberi egészségre
kifejtett esetleges negatív következmények megelôzésében, amelyeket a termék nem
megfelelô hulladékkezelése idézhet elô.
A terméken lévô szimbólum azt jelzi, hogy a termék háztartási hulladékként nem kezelhetô.
A készüléket arra kijelölt, elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására
alkalmas gyûjtôhelyen kell leadni.
Az elhelyezést a hulladékkezelésre vonatkozó helyi környezetvédelmi szabályokkal
összhangban kell elvégezni.
A termék kezelésével, visszanyerésével és újrahasznosításával kapcsolatos részletes
információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a hulladékkezelô
szolgálattal vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
TARTALOMJEGYZÉK
A készülék kicsomagolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Javaslatok – Biztonsági tanácsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–4
A KÉSZÜLÉK KICSOMAGOLÁSA
A készülékben található a füzet és egy csomag, amely az alábbiakat tartalmazza:
-ha meg kell változtatnia a gáztípust: új fúvókák a gázmódosításokhoz, butángáz
G30 28–30 mbar vagy propángáz G31–37 mbar,
-puha gumicsôvel történô csatlakoztatás esetén végdarab földgázhoz, illetve végdarab bután- vagy propángázhoz, tömítéssel.
JAVASLATOK
A KÉSZÜLÉK LEHETÔ LEGJOBB KIHASZNÁLÁSA ÉRDEKÉBEN OLVASSA EL
FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT. Javasoljuk, hogy ôrizze meg a telepítési és használati utasítást, és a készülék telepítése elôtt jegyezze fel az alábbi sorozatszámot arra az esetre, ha a vevôszolgálat segítségét szeretné igénybe venni.
Az azonosító lap a Trio hátoldalán helyezkedik el.
TELEPÍTÉS
• Biztonság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
• GÁZCSATLAKOZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• Lángbeállítás a gázbeállítás módosításakor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
MÛSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
HASZNÁLAT
• A TÛZHELYLAP
A gázégôk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• A SÜTÔ
Sütôberendezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Használat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Sütési tanácsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
• A MOSOGATÓGÉP
Kezelôszervek – Programok – Használat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Szûrôk – Az edények behelyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
A mosogatószer behelyezése – Öblítôszer – Só . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Programválasztás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ötletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vízbekötés – vízelvezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kisebb hibák kijavítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
A gyártó minden felelôsséget elhárít az ebben a füzetben esetleg elôforduló nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzôk megváltoztatása nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti
módosításának jogát.
2
A TÁRSASÁG NEM VÁLLAL FELELÔSSÉGET AZ EBBEN A FÜZETBEN
FOGLALTAK BE NEM TARTÁSÁÉRT.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
• A készülék telepítését és elektromos csatlakoztatását hivatalos szakszerelôre
vagy hasonló képzettségû szerelôre kell bízni.
• A Trio három részbôl, egy tûzhelylapból, egy sütôbôl és egy mosogatóból áll.
Biztonsági okból semmilyen körülmények között sem végezhetôk módosítások
a készüléken.
• A készüléket kizárólag háztartási célra tervezték.
• Ha a Trio készüléken a legkisebb hiba is észlelhetô, ne csatlakoztassa azt. Csatlakoztassa le a hálózatról, és haladéktalanul lépjen kapcsolatba egy felhatalmazott szerelôvel.
• Léteznek bizonyos alapvetô biztonsági szabályok, amelyek az összes háztartási
gépre érvényesek. Ezek a következôk:
- Ne érintse meg a készüléket, ha kezei vagy lábai vizesek vagy nedvesek.
- Ne használja mezítláb a készüléket.
- A hálózati csatlakozóaljzatból a dugót ne a hálózati kábel vagy a gép meghúzásával húzza ki.
3
- Ne tegye ki a készüléket az idõjárás hatásainak (esõ, nap stb.).
- Gyermekek (vagy a gépet használni képtelen személyek) felügyelet nélkül
nem használhatják a gépet.
- Ne támaszkodjon az ajtókra, és ezt a gyerekeknek se engedje meg.
• A Trio mûködése közben az összes hozzáférhetõ alkatrész meleg. Mûködés
közben tartsa távol a kisgyermekeket a Trio készüléktõl.
• Minden használat után javasoljuk a Trio megtisztítását. Ezzel megakadályozhatjuk a szennyezõdés vagy a zsír felgyülemlését, amely ráéghet a készülékre, és
kellemetlen szagokat és füstöt eredményezhet.
• A készülék tisztításához soha ne használjon gõzt vagy nagynyomású spray-t.
• Ne tároljon gyúlékony anyagokat a Trioban, mivel azok a készülék véletlen bekapcsolásakor tüzet foghatnak.
• Az edények sütõbõl történõ kivételekor használjon konyhai kesztyût.
• Ne bélelje ki a sütõ falait alumínium fóliával vagy az egyes üzletekben kapható
eldobható sütõvédõ anyagokkal. Ha az alumínium vagy más védõanyag közvetlenül érintkezik a forró zománccal, akkor a zománc megolvadhat vagy a készülék belsejének károsodását okozhatja.
• Zsírral vagy olajjal történõ fõzéskor mindig kísérje figyelemmel a fõzési folyamatot, mert a zsírok és az olajok gyorsan tüzet foghatnak.
• Tûzhelylap-fedél:
- A tûzhely használata közben tartsa a fedelet függõleges helyzetben.
- A fedél felnyitása elõtt a lecsúszás elkerülése érdekében vegye le a rajta lévõ
tárgyakat.
- A fedél lecsukása elõtt hagyja a tûzhely meleg részeit kihûlni.
- Ne tároljon nehéz vagy fémbõl készült tárgyakat a fedélen.
• A mosogatógépet szokásos konyhai eszközök mosogatásához tervezték.
A mosogatógépben nem moshatók el benzinnel, festékkel, acél- vagy vasmaradványokkal, korróziós hatású vegyszerekkel, savakkal vagy lúgokkal szennyezett tárgyak.
• A mosogatóprogram végén nem maradhat víz a gépben vagy az edényeken.
• Ha ki szeretne dobni egy régi mosogatógépet, ne felejtse el leszerelni az ajtaját, nehogy kisgyerekek szorulhassanak be a készülékbe.
• A mosogatógép újrahasznosítható anyagokból készült, ezért környezetbarát
módon kell eljárni a hulladékba helyezésénél.
• Vigyázzon arra, hogy a mosogatógép ne sértse meg az erõátviteli kábeleket.
• Nem javasoljuk adapterek, elosztók és/vagy hosszabbító kábelek használatát.
• A hálózati kábellel kapcsolatos kérdéseit a Vevõszolgálatnak vagy szakképzett
szerelõnek tegye fel.
A fenti tanácsok betartásának elmulasztása komoly következményekkel járhat a készülék biztonságos mûködésére vonatkozóan.
4
TELEPÍTÉS
A háztartási készülékek telepítése bonyolult mûvelet, amelynek helytelen elvégzése komolyan veszélyeztetheti a fogyasztók biztonságát.
Ezért ezt a feladatot olyan szakképzett személynek kell elvégeznie, aki a telepítést a hatályos mûszaki elõírásokkal összhangban végzi el.
A fenti tanács figyelmen kívül hagyása és szakszerûtlen telepítés esetén a CANDY
a termék mûszaki meghibásodásával kapcsolatban minden felelõsséget elhárít,
függetlenül attól, hogy a meghibásodás okoz-e személyi sérüléseket vagy anyagi
károkat.
TELEPÍTÉS
A készülék telepítése elõtt a szerelõnek a következõket kell elvégeznie:
- Ellenõrizze a Trio és a gázrendszer összeegyeztethetõségét.
A Trio gyárilag a csomagoláson és a tûzhelyre erõsített adattáblán feltüntetett gáztípushoz van beállítva. Földgáz G 20-20 mbar /G 25-25 mbar: fõ gáznyomás
- Szükség esetén változtassa meg a gázbeállítást.
A normál áramlási sebességet biztosító megfelelõ fúvókák gázégõhöz való beállítását lásd a 6. oldalon.
A telepítéshez a szerelõnek a következõket kell elvégeznie:
A Trio készülék 2. osztály 1. alosztályba tartozik; az egység melletti bútor nem lehet a készülék tetejénél magasabb.
- A tökéletes szintbeállításhoz a tûzhely állítható lábakkal rendelkezik.
- A rendszerhez történõ gázcsatlakoztatást a gázellátásnak megfelelõen kell elvégezni; lásd a 7. oldalt.
- A tûzhely elektromos csatlakoztatását a 8. oldalon található információk szerint
kell elvégezni.
- Ha a gáz típusa megváltozott, akkor a 8. oldalon leírtak szerint állítsa be az egyes
gázégõk minimális áramlását.
- Csatlakoztassa a Trio készüléket a vízellátó és a vízelvezetõ hálózatra (lásd a 2324. oldalt).
A GÁZBEÁLLÍTÁS MÓDOSÍTÁSAIT FEL KELL JEGYEZNI A TÛZHELYRE
RÖGZÍTETT ADATTÁBLÁRA.
Ha a készüléket szõnyegpadlóra helyezi, ügyeljen arra, hogy az alsó szellõzõnyílások ne legyenek elzárva.
5
GÁZCSATLAKOZÁS
TELEPÍTÉS: GÁZ
Gáznyomás (mbar)
Kategória
Ország
II 2E+3+
II 2H3+
II 2H3B/P
FR, BE
CH, ES, GB, GR, IE, IT, PT
CZ, AT, DK, FI, NO, SE
DE
HU
NL
PL
I 2E
II 2H3B/P
II 2L3B/P
II 2ELs3B/P
G20/20 G20/25 G25/25 G30/29 G30/36 G31/30 G31/37 G350/13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
•: Gyári beállítás: Földgáz = G20-20 mbar/G25-25 mbar
X: A gázbeállítás a telepítés szerint végezhetô el: butángáz G30-29 mbar vagy
propángáz G 31-37 mbar
A GÁZTÍPUS MÓDOSÍTÁSA: A gáz kalóriaértéke és nyomása a gáztípustól
függôen változik. A gáztípus módosításakor a szerelônek a következôket kell elvégeznie: a fúvókák átállítása, gázcsatlakoztatás a hálózatra, valamint az
összes égôfej minimális áramlási értékének beállítása.
A GÁZÉGÔK FÚVÓKÁINAK KICSERÉLÉSE
A gázcsatlakoztatást a telepítés szerinti országban érvényben lévô szabályok szerint kell elvégezni. A gázellátó csövet minden esetben elzárócsappal, szabályozóval vagy a propángázhoz szabályozó-kioldó berendezéssel kell ellátni. Csak a telepítés országa szerinti szelepeket, szabályozócsonkokat, rugalmas csöveket és
szabályozókat szabad használni.
Gázcsatlakoztatás a hálózatnak megfelelôen:
Földgáz
Merev, rugalmas tömlô, mechanikus szerelvényekkel (1) – Puha gumicsô (3)
Butángáz Merev, rugalmas tömlô, mechanikus szerelvényekkel (1) – Puha gumicsô (2)
Propángáz Merev, rugalmas tömlô, mechanikus szerelvényekkel (1) – Puha gumicsô (2-3)
1 - feltéve, hogy a rugalmas tömlô teljes hosszában ellenôrizhetô;
2 - feltéve, hogy a puha gumicsô teljes hosszában ellenôrizhetô, hossza nem
haladja meg az 1,5 métert, és végeinél megfelelô bilincsekkel van ellátva;
1, 2 - a mechanikus szerelvényekkel ellátott puha csöveket és rugalmas tömlôket
úgy kell elhelyezni, hogy nyílt lángtól távol legyenek, ne károsítsák az égés során
keletkezô gázok, a tûzhely meleg részei vagy az esetlegesen kifröccsenô forró
ételek.
HÁROM CSATLAKOZTATÁSI LEHETÔSÉG:
A tûzhelylap égôfejeinek fúvókái
Hozzáférés a fúvókákhoz:
- emelje fel a tûzhelylap fedelét,
- vegye le az összes égôfejrôl a rácsokat, a zárósapkákat és a fejeket,
- használja a csôkulcsot (7),
- a táblázatban szereplô adatok szerint szerelje be az
égôfej-típusnak és a gáztípusnak megfelelô fúvókákat.
Szerelje vissza a fejeket, az égôket és a rácsokat.
FÚVÓKA
• MEREV CSÔCSATLAKOZÁS
Csatlakoztassa közvetlenül az elosztóvezeték szerelvényére.
• CSATLAKOZTATÁS MECHANIKUS SZERELVÉNYEKKEL ELLÁTOTT RUGALMAS TÖMLÔVEL
Ezt a csatlakoztatási típust javasoljuk.
Csavarozza a tömlôn lévô csavaranyát közvetlenül az elosztóvezeték szerelvényére, valamint a csôvezeték elzárócsapjára.
Mindegyik fúvóka jellel van ellátva.
GYENGE
GÁZÉGÔK
jobb elsô
fúvóka
G20
G20
G25
G30
G31
G31
20 mbar
25 mbar
25 mbar
29 mbar
30 mbar
37 mbar
76
50
kW
1,00
1,20
0,90
1,00
0,90
1,00
KÖZÉPERÔS
bal hátsó
fúvóka
101
66
6
kW
1,75
2,00
1,60
1,75
1,60
1,75
ERÔS
NAGYON ERÔS
bal elsô
fúvóka
118
80
kW
2,50
2,80
2,30
2,50
2,25
2,50
jobb hátsó
fúvóka
144
94
kW
3,50
4,00
3,20
3,50
3,20
3,50
• CSATLAKOZTATÁS PUHA GUMIVAL
Ezt a csatlakoztatási típust nem javasoljuk.
Csak a régi telepítéseknél alkalmazzák, amelyeknél más lehetôség nincs.
Csavarozza be a megfelelô végdarabot (2)
Illessze a puha csövet a végdarabra,
valamint a szabályozóra vagy a szelepkimenetre.
Butángáz/Propángáz
Földgáz
7
(2) Minden esetben gyôzôdjön meg a tömítés behelyezésérôl. A csatlakoztatási
mûvelet végrehajtása után ellenôrizze a szivárgásmentességet szappanos vízzel; a
lánggal történô ellenôrzés szigorúan tilos!
TELEPÍTÉS – ELEKTROMOS BEKÖTÉS
A telepítés feleljen meg a szabványok elôírásainak.
A Candy minden felelôsséget elhárít a készülék nem megfelelô vagy indokolatlan
használatából keletkezô sérülésekkel kapcsolatban.
Figyelmeztetés:
• A készülék mûködtetése elôtt mindig ellenôrizze a mérôórán található hálózati
feszültséget, a megszakító beállítását, a földelôcsatlakozó folytonosságát, és a
biztosíték megfelelô voltát.
• A berendezés elektromos csatlakoztatását aljzaton és földelt dugón keresztül,
vagy legalább 3 mm-es érintkezônyílással rendelkezô többpólusú kioldó kapcsolóval kell kialakítani.
• Ha van a készüléken dugaszolóaljzat, akkor azt úgy kell telepíteni, hogy a dugaszolóaljzat hozzáférhetô legyen.
A Candy nem vállal felelôsséget a földeletlen vagy a hibásan földelt készülékek
használatából eredô balesetekért.
• A hálózati kábellel kapcsolatos kérdéseit a Vevôszolgálatnak vagy szakképzett
szerelônek tegye fel.
b) Földgáz:
• csavarja ki egy fordulattal az állítócsavart,
• tegye vissza a kombinált szabályozó gombot, gyújtsa meg az égôfejet és állítsa
kis lángra,
• vegye ki ismét a kombinált szabályozó gombot, csavarja be az állítócsavart a
csökkent mértékû láng megjelenéséig, amely a nagy lángról a kis lángra történô átállításkor stabil marad.
• tegye vissza a kombinált szabályozó gombot.
Figyelmeztetés: A többi csavart soha ne lazítsa meg!
MÛSZAKI ADATOK
A termékminôség javítása érdekében a CANDY a mûszaki fejlesztésekkel
összhangban módosításokat hajthat végre. A készülék megfelel a
89/336/EGK, a 73/23/EGK és a 90/396/EGK szabványnak.
CANDY
Gyártó
TRIO 501/1
Típus
A készülék méretei (cm)
Szélesség 59,6 x Mélység 60 x Magasság 86,5-87,5
felnyitott fedéllel (cm)
142-143 cm
A TÛZHELYLAP
4 gázégô
Jobb elsô
Gyenge – 1 kW
Jobb hátsó
A Trio készülékhez hálózati kábelt mellékeltünk, amely csak 230 V feszültségû
hálózatra való csatlakoztatást tesz lehetôvé a fázisok között, vagy a fázis és a
nullavezeték között. Csatlakoztatás 10/16 A-es aljzathoz.
LÁNGBEÁLLÍTÁS
A gáztípus változása esetén ellenôrizni kell a láng stabilitását minimális áramlás
mellett, beállítását az állítócsavarral kell elvégezni.
A felsô égôfej állítócsavarjának az eléréséhez vegye le a kezelôlap gombjait. Elôször húzza elõre a tárcsát, és vegye ki a kombinált szabályozó gombot.
Nagyon erôs – 3,5 kW
Bal elsô
Erôs – 2,5 kW
Bal hátsó
Középerõs – 1,75 kW
A SÜTÔ
„A” energiatakarékossági osztálytól (hatékonyabb)
„G” energiatakarékossági osztályig (kevésbé
hatékony)
EN 50304 szabvány
Figyelmeztetés! A készüléket földelni kell. Ha nincs megfelelô földelés, akkor
a készülék fémrészeinek megérintésekor elektromos terjedés érzékelhetô a
rádiózavar-mentesítô jelenléte miatt.
Melegítési funkció
Hagyományos
Energiafogyasztás hagyományos funkcióval
0,78 kW
Energiafogyasztás kényszerszellôzési hôközléssel
Hasznos térfogat:
8
–
39 liter
Készüléktípus (a sütô mérete)
Közepes térfogat
Sütési idô szabványadag esetén
39,5 perc
A legnagyobb sütôlap felülete
1250 cm2
Max. sütô + fôzôlap teljesítmény
2040 W
A MOSOGATÓGÉP
Energiafogyasztás
a) Propán-bután gáz: a beállítást az állítócsavar becsavarással (erôltetés nélkül)
végezzük, amelynek kalibrált furata adja meg a minimális áramlást.
A
0,75 kW
Energiatakarékossági osztály
B
Szárítási osztály
B
Behelyezhetô mennyiség
6
Vízfogyasztás
9
9
A GÁZÉGÔ
SÜTÔBERENDEZÉS
NÉHÁNY ÖTLET…
• Ívelt, merev vagy horpadt fenekû edények használatát nem javasoljuk.
• Kerülje az étel túlságosan erôteljes forralását. Az étel nem fog gyorsabban megfôni. Ezzel szemben gyakori kevergetést igényel, ami az étel ízvesztését eredményezheti.
• Gázmegtakarítás érdekében ügyeljen arra, hogy a láng ne nyúljon túl az edény
fenéklapján.
• Üres edénnyel ne használja a gázégôt.
A elsô használata elôtt alapos tisztítás elvégzése szükséges. Mossa le szivaccsal. Öblítse le és törölje szárazra.
Figyelmeztetés! Ha nem használja az égôfejeket, akkor mindig zárja el a fô gázcsapot.
• A POLC: A polc edények, tányérok és húsdarabok elhelyezésére szolgál grillezéskor. Sínekkel van ellátva, amelyek a csepegtetôtálca
becsúsztatását teszik lehetôvé.
Különleges alakjának köszönhetôen a polc mindig vízszintes helyzetben marad,
még akkor is, ha teljesen kihúzzuk a sütô elé, így elkerülhetô az edények lecsúszása vagy felborulása.
Különbözõ égõfejek: A tûzhelylap különbözô méretû égôfejekkel rendelkezik. Ismerje meg az egyes égôfejek teljesítményében megmutatkozó különbségeket.
• Forraláshoz, hússütéshez és általában a gyors fôzéshez használja az erôs égôfejet.
• Lassú fôzéshez vagy szószok készítéséhez használja a középerôs égôfejet.
• Kis edényekhez és lassú fôzéshez használja a kis égôfejet.
• A CSEPEGTETÔTÁLCA: A csepegtetôtála
a grillezéskor keletkezô húslevet gyûjti össze.
A tálca a polcra helyezhetô vagy a polc alá
csúsztatható be.
Ha nem használjuk a grillt, a csepegtetôtálcát használat közben nem szabad a
sütôben tárolni.
Soha ne használja a csepegtetôtálcát sütôtálcaként. Ekkor füst keletkezik, zsír csapódik fel, és a sütô hamar elszennyezôdik.
Az égôfejek megfelelô használatához olyan edényeket válasszon, amelyek az
alábbi méreteknek felelnek meg: nagyon erôs: Ø22 cm, középerôs: Ø12 cm,
erôs: Ø16 cm, gyenge: Ø10 cm.
• A NYÁRS egy tüskével és egy fogantyúval, két villával és egy tüsketartóval van
ellátva.
A sütô használatakor minden felesleges eszközt ki kell venni belôle.
HASZNÁLAT: Mindegyik égôfej biztonsági hôelemmel van felszerelve. A hôelem
az égôfej gázellátásának automatikus megszakítását teszi lehetôvé, ha a láng véletlenül kialszik.
• Nyissa ki a gázcsapot.
• A szabályozó gombok melletti szimbólum jelzi, hogy melyik
égôfej ég.
• Nyomja be és fordítsa el a gombot a
helyzetbe, benyomva
tartva szikra keletkezik, amely meggyújtja az égôfejet. Néhány
másodpercig tartsa benyomva a szabályozó gombot a biztonsági berendezés oldásáig.
• A fôzési igényeknek megfelelôen állítsa be a lángot. Két helyzet között közbensô állás használata is lehetséges.
• A láng kikapcsolásához fordítsa vissza a szabályozó gombot a stop helyzetbe.
• A KAPCSOLÓÓRA
A kapcsolóóra a sütô 1 és 120 perc közötti mûködésérôl
gondoskodik, azonnali indítással és automatikus leállítással.
Az idô eltelte után a kapcsolóóra automatikusan kikapcsolja
a sütô áramellátását.
A sütô azonban programozás nélkül is használható. Ebben
az esetben fordítsa a szabályozógombot a kézi
állásba.
Megjegyzések: Az idô beállításához fordítsa el a szabályozó gombot jobbra a
120 perces jelig, majd pedig fordítsa vissza a kívánt idôpontig.
Megjegyzés: Áramkimaradás esetén az égôfej a gomb benyomásával és a
helyzetbe fordításával gyufával is meggyújtható.
10
11
A SÜTÔ HASZNÁLATA
NAGYON FONTOS: A sütô és a mosogató egyidejûleg nem használható.
A sütô használatához ki kell kapcsolnia a mosogatógépet.
FONTOS: Mindig tartsa távol a kisgyermekeket a mûködésben lévô Trio készüléktôl. Ha a Trio készülék fedéllel van ellátva, akkor a használat elôtt emelje azt
fel.
Hagyományos sütés
Grill
Nyárs
Nyárs + hagyományos sütés
Hômérséklet 65°C és 230°C között
Hômérséklet 230°C
Hômérséklet 230°C
Hômérséklet 230°C
• Fordítsa el a kapcsolóóra szabályozó gombját a Kézi állásba vagy egy programozási idôtartamra.
A hôfokszabályozó mûködését jelzôlámpa jelzi. A sütési idô alatt a
jelzôlámpa rendszeresen felgyullad és kialszik.
SÜTÉSI MÓDSZEREK
• Hagyományos sütés
: a felsô és az alsó fûtôelemeket egyszerre használjuk. Ez a módszer a hagyományos sütéshez, vörös húsok, marhasült, báránycomb, kenyér, leveles tészta készítéséhez használható. Körülbelül tíz percig
melegítse elô a sütôt, és helyezze a húst a polc közepére.
• Grill T
: a felsô fûtôelem használata. Eredményesen használható vegyes
grillételek, kebab és csôben sült ételek készítéséhez. Az elem felmelegedéséhez öt perces elômelegítés szükséges.
• Nyárs
: a felsô fûtôelem használata a nyárssal együtt, ami a hagyományos
sültek igazi ízét adja meg.
- Vegyen ki minden tartozékot a sütôbôl.
- Helyezze a csepegtetôtálcát a sütô aljára.
- Szúrja fel a megsütendô ételt, és helyezze középre a két villa közé.
- Illessze a tüskét a keretbe, és csúsztassa a keretet és a tüskét a második
szintre.
A tüske vége a hajtószerkezet nyílásába kerül.
- Illessze be a tüskét a hajtószerkezetbe.
• Nyárs és hagyományos sütés
: a nyárs és a hagyományos sütés egyidejû
alkalmazása. Sütéskor idômegtakarítást tesz lehetôvé. A polcot a sínekkel felfelé, és a sínekkel a tetô felé kell elhelyeznie, és rá kell tenni a csepegtetô tálcát
is.
HASZNÁLAT:
Fordítsa el a szabályozó gombot a kívánt sütési módra és állítsa be a hômérsékletet.
SÜTÉSI TANÁCSOK
HÚS
A sütés befejezése elôtt nem célszerû megsózni a húsokat, mert a só miatt kifröccsen a húsból a zsír.
Ezáltal beszennyezôdik a sütô és nagy füst keletkezik.
A fehér hús, a sertés, a borjú és a hal hidegen tehetõ be a sütôben. A sütési idô
hosszabb, mint az elômelegített sütô esetében, azonban a hús jobban átsül, mivel a hô hosszabb ideig hatol át rajta.
A VÖRÖS HÚSOK EREDMÉNYES SÜTÉSÉNEK AZ ALAPJA
A MEGFELELÔ ELÔMELEGÍTÉS.
SÜTEMÉNY, SÜLT TÉSZTA ÉS APRÓSÜTEMÉNYEK
Ne használjon fényes edényeket, mert azok visszaverik a hôt, és tönkretehetik a
süteményt. Ha a sütemény túl gyorsan barnul, takarja le zsírpapírral vagy alumíniumfóliával.
Figyelmeztetés! A fóliát fényes felével befelé kell használni. Ellenkezô esetben a
fényes felület visszaveri a hôt, és az nem hatol be a süteménybe.
Ne nyissa ki az ajtót a sütés elsô 20-25 percében: a piskótatészta, a szuflé, a briós stb. összeesik.
A sütemény állapotát úgy ellenôrizheti, hogy a közepébe kést vagy tût szúr. Ha a
penge simán és szárazon jön ki, akkor a sütemény kész, és a sütés befejezhetô.
Ha a kés nedves vagy tészta tapad rá, akkor folytassa a sütést, de kissé csökkentse a hômérsékletet, hogy a sütemény teteje ne égjen meg.
Az alábbi példák csak tájékoztató jellegûek. Tapasztalatai és ízlése szerint
az értékek megváltoztathatók.
Elômelegítési idôk: • 20 percig 210 és 230°C között • 15 percig 140 és 190°C
között • 10 percig 65 és 115°C között
12
13
MENNYISÉG
ÉTEL
Sütô hômérséklete,
C°
Polchelyzet alulról
A MOSOGATÓGÉP
Sütési idô, perc
Mûszaki adatok
HAL
1 kg
Pisztráng
200
1
15/25
Tõkehal
190
1
50
EN50242 szerinti mennyiség
Befogadóképesség (lábasok, edények)
Hálózati víznyomás (liter)
Teljesítmény
Mosogatószivattyú teljesítménye
Szárítószivattyú teljesítménye
Max. felvett teljesítmény
Víznyomás
Min. 0,08 - Max
Biztosíték (A)
HÚS
1-1,5 kg
Marhasült
190
1
90
1 kg
Borjúsült
150/160
1
120/150
2 kg
Borjúbecsinált
170/190
1
60/90
1-1,5 kg
Báránycomb
150/160
1
60/75
1-1,5 kg
Birkacomb
150/160
1
50/60
6
4 fô
3
1900 W
150 W
30 W
2050 W
0,8 MPa
10 A
A MOSOGATÓGÉP KEZELÔSZERVEI
A
B
C
D
BAROMFI
2 kg
Galamb
150/160
1
45
4 kg
Liba
160
1
240/270
2-2,5 kg
Kacsa
175
1
90/150
1-1,5 kg
Csirke
170
1
60/80
EGYÉB
Lasagne –Cannelloni
200
1
40
Szuflé
200
1
20
Vagdalt
200
1
20
Pizza
200
1
20
A
B
Programválasztó jelzôlámpák
Programválasztó gomb
C
D
A PROGRAM ÉS A SPECIÁLIS FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA
A mosogatógép és a sütô nem használható egyszerre.
Programbeállítás
Nyissa ki az ajtót és nyomja le a Be/Ki gombot. A 4 programválasztó jelzôlámpa
villogni kezd.
- A programválasztó gomb lenyomásával válassza ki a kívánt programot. A kiválasztott program jelzôlámpája bekapcsolódik (a HIDEG ÖBLÍTÉS program esetén
2 jelzôlámpa ég).
- Csukja be az ajtót (a hangjelzés után). A kiválasztott program automatikusan
megkezdôdik.
TÉSZTAFÉLÉK
Hajdina sütemény
175
1
40/50
Gyümölcstorta
180/190
1
20/30
Sütemény (kelt
tészta)
160
1
40/45
Habcsók
100
1
90
Leveles tészta
200
1
20
14
Programleírás
Be/ki gomb
15
FIGYELMEZTETÉS: A mosogatógép túlfolyásgátló biztonsági berendezéssel van
ellátva, amely rendellenesség esetén eltávolítja a felesleges vizet.
A MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATA
Az ajtó kinyitása
Fogja meg a fogantyút és húzza elôre. Az ajtó mûködés közben történô kinyitása
esetén az elektromos biztonsági berendezés automatikusan mindent kikapcsol. A
gép megfelelô mûködése érdekében az ajtót nem szabad a készülék használata
közben kinyitni.
Az ajtó becsukása
Helyezze a kosarat a mosogatógépbe. Ügyeljen arra, hogy a szórókar szabadon
forogjon, az evôeszközök, az edények vagy a lábasok ne akadályozzák a forgását.
Kis nyomást kifejtve tejesen csukja be az ajtót.
A program megszakítása
Nem ajánljuk, hogy a program futása közben kinyissa az ajtót, de különösen nem a
fô mosási fázisban és a végleges szárítás közben.
Az ajtó kinyitásakor azonban a készülék automatikusan leáll.
Az ajtó ismételt becsukásakor a program automatikusan folytatódik.
Ha egy folyamatban lévô programot szeretne törölni vagy módosítani, akkor a
következôképpen járjon el:
Nyissa ki az ajtót a „P” programválasztó gomb lenyomva tartásával, amíg mind a 4
jelzôlámpa villogni nem kezd. Az aktuális program törlôdik. Ezt követôen új mosogatási program állítható be.
Egy új program elindítása elôtt ellenôriznie kell, hogy van-e még mosogatószer az
adagolóban. Szükség esetén töltse fel az adagolót.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a szárítási fázis közben nyitja ki az ajtót, akkor szaggatott
hangjelzés hallható annak jelzésére, hogy a ciklus még nem fejezôdött be.
A program vége
A program végét hangjelzés jelzi. Az ajtó kinyitásakor a programválasztó jelzôlámpák villogni kezdenek. Engedje fel a Be/Ki gombot.
A hangjelzés kikapcsolása
A hangjelzés funkció a következôképpen kapcsolható ki:
- Nyomja le a Be/Ki gombot.
- Várja meg, amíg a programválasztó jelzôlámpák villogni kezdenek.
- 2 percen belül nyomja le és legalább 30 másodpercig tartsa lenyomva a programválasztó gombot (a programválasztó jelzôlámpák továbbra is villognak, és szaggatott hangjelzés hallható).
- Miután a bal oldalon lévô elsô két jelzôlámpa villogás nélkül folyamatosan égni
kezd és a hangjelzés megszûnik, engedje fel a gombot (a hangjelzés funkció aktív).
- Nyomja le ismét a programválasztó gombot, ekkor a bal oldalon lévô elsô két jelzôlámpa kialszik, és a másik két jelzôlámpa gyullad ki (a hangjelzés funkció inaktív).
- Hangjelzés igazolja vissza a beállítás befejezését.
- A hangjelzés funkció újabb beállításához ismételje meg az egész mûveletet.
16
Hibajelzések
Hibás mûködés esetén vagy ha egy program futása közben hibák keletkeznek, akkor
a kiválasztott ciklusnak megfelelô jelzôlámpa (a HIDEG ÖBLÍTÉS program esetén 2
jelzôlámpa) gyorsan villog, és bekapcsolódik a hangjelzés. Ebben az esetben
kapcsolja ki a mosogatógépet a Be/Ki gomb lenyomásával. Miután ellenôrizte, hogy
a bevezetô tömlô csapja nyitva van-e, az ürítôtömlô nem csavarodott-e meg, illetve
a szifon vagy a szûrôk nem tömôdtek-e el, indítsa újra a kiválasztott programot. Ha
a rendellenesség továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.
Fontos!
A túlfolyásgátló biztonsági berendezés megfelelô mûködése érdekében javasoljuk,
hogy használat közben nem mozgassa, illetve ne billentse meg a mosogatógépet.
Ha valami miatt el kell mozdítania a mosogatógépet, elôször várja meg a mosogatási ciklus befejezôdését, és ügyeljen arra, hogy ne maradjon víz a tartályban.
ELÔKÉSZÍTÔ MÛVELETEK ÉS A SZÛRÔEGYSÉG TISZTÍTÁSA
A szûrôrendszer az alábbiakból áll:
- központi szûrôcsésze, amely a nagyobb ételdarabokat fogja fel;
- lapos szûrô, amely folyamatosan szûri a mosogatóvizet;
- mikroszûrô, amely a lapos szûrô alatt van, és a kisebb ételdarabkákat fogja fel, ezáltal kitûnô öblítést biztosít.
A legjobb eredmények elérése érdekébe a szûrôegységek minden egyes mosogatás után ellenôrizni és tisztítani kell.
A szûrôegység kivételéhez fogja meg a fogóját, és emelje ki az egész egységet.
A könnyû tisztítás érdekében a központi csésze a tetôrészen nyugszik.
A mosogatógép öntisztító mikroszûrôvel van ellátva, amelyet csak 15 naponként
kell ellenôrizni.
Mindazonáltal célszerû minden mosogatás után ellenôrizni, hogy a központi csésze és a lapos szûrô nem tömôdött-e el.
Megjegyzés: A szûrôk megtisztítása után ügyeljen a helyes összeszerelésükre
(egyiket a másikba), és ellenôrizze, hogy a lapos szûrô tökéletesen illeszkedik-e
a mosogatógép aljába. A szûrôegység nem megfelelô illeszkedése kedvezôtlen
hatással van a készülék teljesítményére.
Fontos! Sose használja szûrô nélkül a mosogatógépet.
AZ EDÉNYEK BEHELYEZÉSE
A kosarat úgy alakítottuk ki, hogy könnyen feltölthetô legyen.
A jó minôségû mosogatás elérése érdekében, távolítsa el a hulladékot az edényekrôl (csontok, fogvájók, hús- és zöldségmaradékok), hogy elkerülje a szûrôk,
17
a vízelvezetõ és a mosogató szórófejek eldugulását, és ezáltal a mosogatási hatásfok csökkenését.
Figyelmeztetés!
Az hegyes és éles evõeszközök okozta sérülések elkerülése érdekében az evõeszközök fogantyújukkal felfelé is behelyezhetõk a gépbe.
HATSZEMÉLYES KÉSZLET BERAKÁSA (EN 50242)
A - 6 pohár
F - 6 lapos tányér
B - 6 süteményes tányér
G - 6 mélytányér
C - 6 csészealj
H - Közepes tál
D - Kis tál
I - Tálalóedény
E - 6 teás vagy kávés csésze
L - Evõeszköz
NÉGYSZEMÉLYES KÉSZLET ÉS LÁBASOK BERAKÁSA
Lábasok, salátás tálak, leveses tálak, fedõk stb. is betehetõk a kosárba.
Az evõeszközöket célszerû úgy elhelyezni az erre a
célra szolgáló kosárban, hogy fogantyújukkal felfelé
nézzenek. A keskeny fogantyújú evõeszközöket nyelükkel felfelé kell a kosárba tenni, nehogy lecsússzanak a kosár aljába, és megállítsák a forgókar mozgását. A fafülû és a gyantakötésû fedõket ne tegye be a
kosárba.
A MOSOGATÓSZER BETÖLTÉSE
Por alakú, folyékony vagy tabletta formájú, kifejezetten mosogatógépekhez
tervezett mosogatószert kell használni.
A nem megfelelõ mosogatószerek (pl. a kézi mosogatáshoz használt szerek) nem
tartalmazzák a gépi mosogatáshoz szükséges összetevõket, és megakadályozzák a mosogatógép megfelelõ mûködését.
Normál mosogatás
A mosogatószer-adagoló az ajtó belsejében található. Az adagoló fedelét minden mosogatás elõtt le kell
csukni. A fedél a pecek megnyomásával nyitható ki.
A mosogatási ciklusok végén a fedél mindig nyitva
van, és készen áll a mosogatógép következõ használatára.
A felhasználandó mosogatószer mennyisége az edények szennyezettségétõl és a mosogatás típusától
függ. Általában 15 g-os adagot javasolunk. Ha a víz
kemény, vagy ha az edények nagyon piszkosak, 25 g
mosogatószert kell betölteni. A mosogatószer adagolóba történõ betöltése után csukja le a fedelet, mivel
a mosogatószerek nem egyformák, és a mosogató18
szer dobozán lévõ utasítások eltérõek lehetnek. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a túl kevés mosogatószer nem tisztítja meg megfelelõen az edényeket, míg
a túl sok mosogatószer nem biztosít jobb eredményt,
hanem csak veszendõbe megy. Ne használjon túl
nagy mennyiségû mosogatószert, ezzel is védje a
környezetet a szennyezõdéstõl.
Intenzív mosás
Az intenzív mosogatóprogram használatakor még
egy második 15 g-os adagot is be kell tölteni (1 evõkanál mosogatószert). Ez a plusz adag az adagoló
ívelt részébe tehetõ a fedél lezárása után (lásd az ábrát).
AZ ÖBLÍTÕ-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
A “B” öblítõszer-adagoló a mosogatószer-adagolótól
jobbra helyezkedik el, befogadóképessége 130 ml.
Nyissa fel a fedelet és öntsön bele elegendõ folyadékot, amely több mosogatáshoz is elegendõ. Az adagolót nem szabad túltölteni. Csukja le a fedelet. Az
utolsó öblítési ciklusban automatikusan kiáramló
öblítõszer az edények gyors száradását segíti elõ, és
megakadályozza a foltképzõdést. Javasoljuk, hogy
mindig használjon öblítõszert.
Ellenõrizze az öblítõszer szintjét az adagoló közepén
található kémlelõnyíláson keresztül (A).
TELE
ÜRES
sötét
világos
AZ ÖBLÍTÕSZER BEÁLLÍTÁSA (1 és 6 között)
A “B” szabályozógomb a jelzõ alatt van, és kézzel állítható be; a “3” pozíció beállítását javasoljuk.
A víz keménysége a vízkövesedés vagy a szárazság alapján állapítható meg.
Ezért a legjobb eredmény elérése érdekében fontos a megfelelõ mennyiségû
öblítõszer beadagolása.
A mosogatás után:
• Ha csíkok jelennek meg az edényeken, akkor egy pozícióval csökkentse a mennyiséget.
• Ha fehéres foltok keletkeznek, akkor egy pozícióval növelje a mennyiséget.
19
A SÓ BETÖLTÉSE
A mosogatógép olyan vízlágyítóval van felszerelve, amely megtisztítja a vizet a
mésztôl, amely vízkövesedést okozhat és károsíthatja a mosogatógépet.
A mosogatógép alján sóadagoló található, amely a vízlágyító regenerálására szolgál. A vízlágyító egység szûrôelemét mosogatógépekhez elôirányzott sóval kell
feltölteni. A só tabletta vagy granulátum formájában szerezhetô be.
A vízlágyító beszabályozása az elektronikus programozókészülékkel
A vízlágyító 5 beállítási fokozatban max. 60°fH (francia osztályozás) vagy 33°dH
(német osztályozás) keménységi értékig képes kezelni a vizet.
A beállítási értékeket az alábbi táblázat tartalmazza:
Szint
A só betöltése céljából csavarozza le a tartály
zárósapkáját, majd töltse fel a tartályt. A mûvelet közben kis víztúlcsordulás következik be, ennek ellenére
folytassa a só betöltését, amíg az adagoló meg nem
telik. Tisztítsa meg a menetet a sómaradványtól, és
húzza meg újra a zárósapkát.
Ha nem kell a mosogatógépet azonnal használatba
venni, akkor állítsa be a Hideg öblítés programot
(„Eco+Rapid, 2 jelzôlámpa”), hogy a túlcsordult sóoldat kiürülhessen a mosogatótartályból.
A sóadagoló befogadóképessége 1,5 kg; a készülék
hatékony mûködése érdekében a sóadagolót a vízlágyító egység beállításának megfelelôen idôrôl idôre
fel kell tölteni.
Megjegyzés: Vizet kell a tartályba adagolni, amíg az túl nem csordul. Csak a
sótartály teljes feltöltése után telepítse a mosogatógépet.
A víz
keménységi
foka
A víz
keménységi
foka
°fH
(francia)
°dH
(német)
Regeneráló só
használata
A vízlágyító
beállítása
0
0–8
4
nem
jelzôlámpa 1
1
9–20
5–11
igen
jelzôlámpa 1
2
21–30
12–17
igen
jelzôlámpa 2
3
31–40
18–22
igen
jelzôlámpa 3
4
41–60
23–33
igen
jelzôlámpa 4
A vízlágyító egység gyárilag a 3. szintre van beállítva (3. jelzôlámpa), mivel ez
felel meg a legtöbb felhasználó igényének.
Szabályozza be a vízlágyító beállítását a víz keménységi fokának megfelelôen a
következôképpen: Nyissa ki az ajtót, nyomja le a Be/Ki gombot, 2 percen belül
nyomja le és legalább 10 másodpercig tartsa lenyomva a programválasztó
gombot. A bal oldalon lévô elsô három jelzôlámpa 3 másodpercre felgyullad.
A beállított vízlágyítóhoz kapcsolódó jelzôlámpa villogni kezd. A következô
gombnyomás a víz keménységi szintjét állítja be (lásd a táblázatot).
P1
P2
P3
P4
PR.
P1
P2
P5
N°1
N°2
N°3
JELZÔLÁMPÁK
N°4
PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB
Információk vizsgáló laboratóriumok részére
Általános program-összehasonlítás
Hivatkozás az EN 50242 szabványra:
1) Normál adag
2) Fényesség-beállítás: „4”
3) A mosogatószer mennyisége: 18 g a mosogatáshoz.
20
21
P3
P4
P5
6
32
120
90
80
Idôtartam
Hideg vízzel (perc)
HOGYAN ÉRHETÜNK EL JÓ MOSOGATÁSI EREDMÉNYEKET
1) Tegye az edényeket fejjel lefelé a gépbe.
2) Próbálja meg úgy elhelyezni az edényeket, hogy azok ne érjenek egymáshoz.
Megfelelô elhelyezésük esetén jobb eredmények érhetõk el.
3) Az edények gépbe helyezése elôtt távolítsa el az ételmaradékokat (csontokat,
héjakat, hús- és zöldségmaradékokat, kávézaccot, gyümölcshéjat, cigarettahamut stb.), amelyek eltömíthetik a kifolyónyílást és a mosogatókarok szórófejeit.
4) Az edények behelyezése után ellenôrizze, hogy a mosogatókar szabadon forog-e.
5) A nehezen oldódó ételdarabkákkal vagy ráégett étellel szennyezett edényeket
mosogatószeres vízbe kell áztatni.
6) Az ezüstedények mosogatása:
a) az ezüstnemût a használat után azonnal le kell öblíteni, különösen akkor,
ha majonézhez, tojáshoz, halhoz stb. használtuk;
b) ne permetezzen rá mosogatószert;
c) tartsa a többi fémtárgytól elkülönítve.
Második hideg öblítés
65°C
75°C
45°C
50°C
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • •
Elsô öblítés
Fômosás
A program tartalma
Öblítés öblítôszerrel
Hideg elômosás
Naponta egyszer – átlagosan szenynyezett edényekhez és a nap folyamán félretett edények
mosogatásához.
Naponta egyszer – erôsen szennyezett edényekhez és a nap folyamán
félretett edények mosogatásához.
Energiatakarékos program átlagosan
szennyezett edényekhez. Enzimes
mosogatószerrel használható.
Az étkezés után azonnal elmosogatandó edények gyors mosogatása.
Betölthetô 4/6 személyre szóló adag.
Rövid hideg elômosás olyan edényekhez, amelyeket a mosogatógépben tárol addig, amíg nem áll össze
egy teljes adag.
Normál
Intenzív
Eco
32 perces
gyors
Hideg
elômosás
A sóadagoló
ellenõrzése
Az öblítôadagoló
ellenôrzése
Tisztítsa meg a szûrôt
Mosogatószer
Áztatószer
MI A TEENDÔ, HA…
A mosogatás közben le akarja állítani a mosogatógépet, hogy további edényeket
tegyen bele. Nyissa ki az ajtót, tegye be az edényeket, majd csukja vissza az ajtót, és a gép automatikusan újraindul.
AMIT NE MOSOGASSUNK…
Ne feledje el, hogy nem lehet minden edényt gépben mosogatni. Javasoljuk,
hogy az alábbi eszközöket ne tegye mosogatógépbe: hôre lágyuló tárgyakat,
mûanyag vagy fanyelû evôeszközöket, fafogantyús fazekakat, alumíniumból, kristályból és ólomkristályból készült tárgyakat.
Bizonyos díszítések elhalványulhatnak. Ezért célszerû az egész adag gépbe helyezése elôtt csak egy tárgyat elmosogatni, hogy meggyôzôdjön arról, hogy a
többi ehhez hasonló nem halványodik el. Az is helyes, ha a nem rozsdamentes
fogóval ellátott ezüst evôeszközöket nem tesszük a mosogatógépbe, mert kémiai
reakció jöhet létre a részek között. Megjegyzés: Új cserépedények vagy evôeszközök vásárlásakor mindig gyôzôdjön meg arról, hogy alkalmasak-e a gépben
történô mosogatásra.
HASZNÁLAT UTÁN
Minden mosogatás után zárja el a vízcsapot, és nyomja a mosogatógép Be/Ki
gombját a Ki helyzetbe.
Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a mosogatógépet, az alábbi intézkedéseket javasoljuk:
Program
Leírás
•
Meleg elômosás
Ellenôrzô lista
NÉHÁNY GYAKORLATI TANÁCS
A mosogatóprogram teljes töltettel történô lefuttatása céljából körültekintôen töltse fel a gépet minden étkezés után, és ez edények behelyezése között végezzen
hideg elômosást a nagyobb ételmaradékok eltávolítása érdekében.
22
23
1
2
3
4
5
6
7
edények nélkül indítson be egy mosogatási programot;
húzza ki a csatlakozódugót;
zárja el a vízcsapot;
töltse fel az öblítôszer-adagolót,
hagyja kissé nyitva az ajtót;
hagyja tisztán a gép belsejét;
ha a gépet 0°C alatti hômérsékletû helyen hagyja, akkor a gépben maradt víz
megfagyhat.
Ezért a gép ismételt használatba vétele elôtt 24 órán keresztül tanácsos azt 0°C
fölötti hômérsékleten hagyni.
Az ejtôcsônek legalább 40 cm-re kell a padlószint fölött lennie, belsô átmérôje
pedig legalább 4 cm legyen. Célszerû egy bûzelzáró szifont is felszerelni (4. ábra, X).
Szükség esetén az elvezetô tömlô 2,6 m-ig meghosszabbítható, feltéve, hogy
magassága nem haladja meg a padlószint fölötti 85 cm-t. Ebben az esetben lépjen
kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.
A tömlô a mosogató oldalára is felakasztható (a vízbe azonban nem merülhet bele, nehogy a gép a mûködés közben visszaszívja a vizet a készülékbe).
VÍZBEKÖTÉS – VÍZELVEZETÉS
VÍZBEKÖTÉS:
A bevezetô és az elvezetõ tömlôk balra vagy jobbra vezethetôk el.
A mosogatógép hideg vagy meleg vízre egyaránt csatlakoztatható, amennyiben
a víz 60°C-nál nem melegebb.
A víznyomásnak 0,08 MPa és 0,8 MPa között kell
lennie. Ha a nyomás a minimális érték alatt van,
kérjen tanácsot szervizrészlegünktôl. A bevezetô
tömlôt úgy kell a csapra csatlakoztatni, hogy a vizet el lehessen zárni, amikor a gép használaton
kívül van (1. ábra). A mosogatógép bevezetô tömlõje 3/4”-os menetes csatlakozóval van felszerelve (2. ábra). Az “A” bevezetô tömlôt szorosan kell
csatlakoztatni a 3/4”-os “B” csaphoz.
A mosogatógép vízcsatlakoztatását kizárólag a
mellékelt csõvel szabad elvégezni. Ne használjon régi csövet.
Ellenôrizze, hogy a bevezetô és az elvezetô tömlôk nem csavarodnak-e meg.
Ha a bevezetô tömlôt meg kell hosszabbítani, akkor lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal.
Ha vízkôlerakódás vagy homok van a vízben, akkor megfelelõ szûrôt (cikkszám:
9226085) célszerû beszerezni a Szervizközpontból (3. ábra). A „D” szûrõt a „B”
csap és az „A” bevezetô tömlô között kell elhelyezni, eközben ne feledkezzen
meg a „C” alátét behelyezésérôl sem.
Ha a mosogatógépet új vagy hosszabb ideig nem használt csôvezetékre csatlakoztatja, akkor a bevezetô tömlô csatlakoztatása elôtt folyassa ki néhány percig a
vizet. Így nem kerül homok vagy por a szûrôbe, és nem következik be a szûrô eldugulása.
VÍZELVEZETÉS:
Ügyeljen arra, hogy az elvezetô tömlô ne csavarodjon meg a gép csatlakoztatásakor, hogy a víz szabadon távozhasson belôle (4. ábra, Y).
24
25
KISEBB HIBÁK KIJAVÍTÁSA
NE FELEDJE EL: A sütô és a mosogató egyidejûleg nem használható.
Ha nem mûködik a mosogatógép, akkor a Szervizközpont felhívása elôtt végezze
el az alábbi ellenôrzéseket.
1. A gép nem mûködik
2. A gép nem szívja be
a vizet
3. A gép nem ereszti le
a vizet
A dugó nincs bedugva a fali csatlakozóaljzatba
Dugja be a csatlakozódugót
Nem nyomta le az O/I gombot
Nyomja le a gombot
Az ajtó nyitva van
Csukja be az ajtót
Nincs áramellátás
Ellenôrizze a biztosítékot a dugóban, valamint az áramellátást
Lásd az 1. eset okait
Ellenôrizze
A vízcsap el van zárva
Nyissa ki a vízcsapot
A programválasztó nincs a megfelelô helyzetben
Fordítsa a programválasztót a megfelelô helyzetbe
A bevezetô tömlô megcsavarodott
Szüntesse meg a tömlô elcsavarodását
A bevezetô tömlô szûrôje eltömôdött
Tisztítsa meg a tömlô végén lévô szûrôt
Elszennyezõdött a szûrô
Tisztítsa meg a szûrôt
Az elvezetô tömlô megcsavarodott
Egyenesítse ki a tömlôt
Az elvezetô tömlô hosszabbító nincs megfelelõen
csatlakoztatva
Végezze el az elvezetô tömlô csatlakoztatására vonatkozó
utasításokat
A falon lévô elvezetô-csatlakozó nem felfelé, hanem lefelé néz Hívjon szakembert
4. A gép folyamatosan üríti a vizet Az elvezetô tömlô túl alacsonyan van
5. A szórókarok
nem forognak
Emelje a tömlôt legalább 40 cm-re a padlószint fölé
Túl sok a mosogatószer
Csökkentse a mosogatószer mennyiségét
Tárgyak akadályozzák a karok forgását
Ellenôrizze
A tányér- és csészeszûrô nagyon piszkos
Tisztítsa meg a tányér- és csészeszûrôt
6. Bekapcsolt elektronikus készülék
kijelzô nélkül: „Eco” és „No1”
A vízcsap el van zárva
jelzôlámpa ég, és
hangjelzés hallható
Lásd az 5. eset okát
7. A gép csak részben
mosogatta el
a berakott edényeket
8. Fehér foltok jelennek meg
edényeken
9. Mosogatás közben
zaj keletkezik
10. Az edények nem teljesen
szárazak
Kapcsolja ki a készüléket.
Nyissa ki a csapot.
Állítsa be újra a ciklust.
Ellenôrizze
A fazekak alját nem mosta le megfelelôen
A ráégett ételmaradékokat le kell áztatni
A fazekak széleit nem mosta le megfelelôen
Más helyzetbe tegye vissza a fazekakat
A szórókarok el vannak akadva
Vegye le a szórókarokat a gyûrûs anya jobbra csavarásával,
és mossa le folyóvíz alatt
Nem helyezte be megfelelôen az edényeket
Ne tegye túl közel egymáshoz az edényeket
Az elvezetô tömlô vége a vízben van
Az elvezetô tömlô vége nem érhet bele a kiáramló vízbe
Nem megfelelô mennyiségû mosogatószert mért ki;
a mosogatószer régi és kemény
Növelje a mennyiséget aszerint, hogy mennyire piszkosak az
edények, és cserélje ki a mosogatószert
A sóadagoló csapja nincs megfelelôen elzárva
Zárja el teljesen
A mosogatóprogram nem elég alapos
Válasszon erôteljesebb programot
A víz túl kemény
Ellenôrizze a só- és az öblítôszer-szintet, és szabályozza be a
mennyiséget. Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba
a Szervizközponttal.
Az edények egymáshoz koccannak
Helyezze el jobban az edényeket a kosárban
A forgó karok nekiütköznek az edényeknek
Helyezze el jobban az edényeket
Nem megfelelô a levegôáramlás
Hagyja nyitva a mosogatógép ajtaját a program végén,
hogy az edények maguktól megszáradjanak
26
A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA
A tisztítás elvégzése elôtt az alábbi lépéseket kell elvégeznie:
• Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, és várja meg a meleg részek
kihûlését.
• A készülék tisztításához ne használjon dörzsölô hatású tisztítószereket, fémbôl készült tisztító anyagot vagy éles tárgyakat.
• ZOMÁNCOZOTT RÉSZEK: Soha ne használjon dörzsszereket, súrolópárnákat vagy
éles tárgyakat, mert ezek véglegesen károsítják a zománcot. A készülék lehûlése után
egyszerûen csak tisztítsa meg szappanos vízzel és törölje szárazra.
• GÁZÉGÔK: A tisztításkor javasoljuk a zsír és a ráégett lerakódások eltávolítását ammónia alapú termékekkel vagy szokásos tisztítószerekkel. Közvetlenül a használat
után ne merítse az égôfej-sapkákat hideg vízbe, mert a hôsokk miatt a zománc megrepedhet. Ha a furatok eltömôdnek, kefélje át szappanos vízzel, majd ruhával törölje
szárazra.
Az égôfejek visszaszerelésekor ügyeljen arra, hogy az égôfej-sapkák és maguk az égôfejek szárazak legyenek, és megfelelôen illeszkedjenek a helyükre.
• Figyelmeztetés! Vigyázzon, hogy ne kerüljön víz az égôfejekbe.
• FEDÔLAP: A Trio készülék lehûlése után egyszerûen csak tisztítsa meg szappanos
vízzel és törölje szárazra. Felemelése elôtt vegyen le mindent a fedôlapról, nehogy lecsússzanak róla a rajta lévô tárgyak.
• SÜTÔVILÁGÍTÁS
• Az izzó és az izzófedél hôálló anyagból készült. 230 V~—E 14 alap – 15 W – Hômérséklet 300°C mini.
Izzócsere: Az izzócsere elvégzése elôtt kapcsolja le a sütôt az elektromos hálózatról. A
munka megkezdése elôtt várja meg amíg a sütô kihûl. A hibás izzó kicseréléséhez csavarozza ki az üvegfedelet, csavarozza ki az izzót, helyezzen be egy ugyanolyan típusú
új izzót, majd pedig csavarozza vissza az üvegfedelet.
• TARTOZÉKOK
Sütôpolc: Ne tisztítsa a sütôpolcot dörzsölô hatású szerrel. Használjon meleg, szappanos vízbe mártott rongyot. Öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra.
Csepegtetôtálca: Grillezés után vegye ki a csepegtetôtálcát a sütôbôl, és öntse a zsírt
egy tartályba. Szivacs és mosogatópor felhasználásával forró vízben mossa el és öblítse le a csepegtetôtálcát. Ha még mindig vannak rajta rátapadt ételmaradványok, áztassa szappanos vízbe. A csepegtetôtálca a mosogatógépben is tisztítható. Piszkos állapotban soha ne tegye vissza a csepegtetôtálcát a sütôbe.
• A SÜTÔAJTÓ ÜVEGE
A sütôajtó üvegét itatóspapírral célszerû letörölni minden sütési ciklus után. Erôs szenynyezôdés esetén az üveg szivaccsal és tisztítószerrel tisztítható.
• SÜTÔAJTÓ: A sütôajtó beszerelt állapotban és kiemelve is tisztítható.
Az ajtó kiemeléséhez végezze el az alábbi mûveleteket:
• Nyissa ki teljesen az ajtót.
• Oldja ki a kampókat.
• Kissé behajtva húzza felfelé az ajtót, amíg szabaddá nem válik.
Visszaszereléskor ügyeljen a csuklók megfelelô visszahelyezésére; az alattuk lévô
horony segít a csuklók helyes visszatételében.
Az ajtó tartóbakokra történô visszahelyezése után állítsa a csuklókat eredeti helyzetükbe.
27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising