Candy | LB CTD 125 | Candy LB CTD 125 Ohjekirja

Candy LB CTD 125 Ohjekirja
FI
JOHDANTO
Tämän ohjekirjan huolellinen lukeminen tarjoaa käytännöllisiä neuvoja pesukoneen käyttöön.
Tämä käyttöopas sisältää
kaiken sen tiedon, mitä
tarvitset
pesukoneen
jokapäiväiseen käyttöön.
Säilytä opaskirjanen tulevaa
tarvetta varten.
Asennus- ja Huolto-oppaissa
on hyödyllistä tietoa pesukoneesi
asentamisesta
ja
sen
huollosta. Ohjeet sisältävät
myös tietoa mahdollisista
ongelmatilanteista, neuvoja
pyykin lajittelemisesta pesua
varten, vaatteiden tuotemerkkien
selitykset ja vinkkejä sitkeiden
likatahrojen poistamisesta.
1.- KÄYTTÖPANEELI
2.- KANSI
3.- RUMPU
4.- PESUAINEEN TÄYTTÖLOKERO
5.- JALKALISTA
6.- ROSKALOUKKU
7.- PYÖRILLÄ VARUSTETTU ALUSTA
Otettaessa yhteyttä CANDY:yn tai sen huoltopisteisiin, tulee aina
mainita mallin numero (katso käyttöpaneeli) sekä rekisteröintija sarjanumerot, jotka sijaitsevat koneen etu- ja alaosassa
olevassa laatassa jalkalistan takana tai takuutodistuksessa. Toisin
sanoen, on mainittava kaikki viivoilla kehystetyllä alueella mainitut
tiedot. Kyseisten tietojen antaminen takaa nopeamman ja
tehokkaamman palvelun.
129
SISÄLLYSLUETTELO
sivu
TAKUU ...................................................................................... 131
TEKNISET TIEDOT ................................................................... 132
RUMMUN AVAAMINEN – PYYKIN ANNOSTELU ..................... 133
PESUAINEEN ANNOSTELU .................................................... 134
FUZZY LOGIC - JOUSTAVA AUTOMAATTINENELEKTRONINEN SUORITUSKYKY ......................................... 135
OHJELMAN VALINTA ................................................................ 135
VALITSIMET JA KYTKIMET ...................................................... 136
OHJELMATAULUKKO ................................................................ 140
Aseta koneen mukana seuraava
«ohjelmalista» vastaavan kielen
kohdalle paneelin näytön taempaan
uurteeseen.
130
TAKUU
1.
Koneen mukana toimitetaan takuutodistus
A
2.
Säilytä takuulomakkeen A-osa asianmukaisesti
täytettynä ja esitä se tarvittaessa huoltohenkilöille
yhdessä alkuperäisen, myyjän ostohetkellä
kirjoittaman ostokuitin kanssa.
SERVICE
131
TEKNISET TIEDOT
CTD 125
Kapasiteetti, kuiva pyykki ...................................................... kg.
Jännite ..................................................................................... V.
Moottorin pesuteho ................................................................. W.
Moottorin linkousteho .............................................................. W.
Moottorin teho sähköpumpun käydessä ................................. W.
Vastuksen teho ....................................................................... W.
Maksimi kulutus ...................................................................... W.
Virtasulakkeen amppeerimäärä .............................................. A.
Tarvittava vedenpaine ......................................................... MPa
Linkouksen kierrosnopeus ...................................... r.p.m./min
Vedenkulutus (Ohjelma 60 ºC) .................................................. l.
Energiankulutus (Ohjelma 60ºC)/5 kg. .............................. kWh
Energiankulutusluokka ................................................................
132
5
230
125
400
30
1.950
2.200
10
0,05 min.
0,8 max.
1200
45
0,95
A
RUMMUN AVAAMINEN
1.
Nosta yläkantta A ja avaa se kokonaan. Avaa sen
jälkeen rumpu jatkossa esitetyllä tavalla:
N
ONEE
PESUK SA
ETUO
N
ONEE
PESUK SA
ETUO
3.
Avaa rummunluukku D. Avaa rummunluukku C. Pane
pyykki koneeseen.
4.
Laske rummunluukku C alas.
Laske rummunluukku D alas siten, että sen uurteet ovat
täsmälleen ulomman rummunluukun C kiinnittimien
kohdalla, ja anna rummunluukkujen sulkeutua vapaasti.
N
ONEE
PESUK SA
ETUO
5.
Varmista, että molemmat rummunluukut ovat kunnolla
kiinnittyneinä ja suljettuja.
HUOM!
RUMPU ON SULJETTAVA VAROVASTI PYYKIN JA
KONEEN VAURIOITUMISEN VÄLTTÄMISEKSI.
2
MINUUTTIA
N
ONEE
PESUK SA
ETUO
PESUKONEEN
KANSI
2.
Aseta käsi rummunluukulle D. Paina rummunluukkua C
siten, että molemmat rummunluukut, C ja D, avautuvat
kiinnityksestään.
133
HUOM! ERITYINEN
TURVALAITE ESTÄÄ
KANNEN AVAAMISEN
VÄLITTÖMÄSTI PESUN
PÄÄTYTTYÄ.
KUN
LINKOUSVAIHE ON
PÄÄTTYNYT, ODOTA 2
MINUUTTIA ENNEN
KANNEN AVAAMISTA.
PESUAINEEN ANNOSTELU
Pesuaineen täyttölokero on jaettu neljään eri osioon:
• Osio I on tarkoitettu jauhemaiselle pesuaineelle esipesua varten. Suositeltu
määrä on 60 gr pesujauhetta (5 kilolle).
• Osio II on tarkoitettu jauhemaiselle pesuaineelle varsinaista pesua varten.
Suositeltu määrä on 120 gr pesujauhetta (5 kilolle).
• Osio
on tarkoitettu valkaisuaineelle. Suositeltu määrä on 7 cl.
• Osio
on tarkoitettu huuhteluaineelle. Suositeltu määrä on 5 cl.
Pesuaineen täyttölokerossa on kaksi merkkiraitaa:
• SUOSITELTU MÄÄRÄ (alempi raita). Ilmaisee esipesuosion ja varsinaisen pesun
osion suositellut rajat.
• MAKSIMI. Ilmaisee enimmäismäärän, jota ei tule ylittää.
MAKSIMI
(pesu)
MAKSIMI
(esipesu)
MAKSIMI
(valkaisuaine)
SUOSITELTU
Huomio: JOS HALUAT VALITA ESIPESUN SISÄLTÄVÄN OHJELMAN,
SUOSITTELEMME JAUHEMAISEN PESUAINEEN KÄYTTÖÄ.
134
FUZZY LOGIC - JOUSTAVA AUTOMAATTINEN-ELEKTRONINEN
SUORITUSKYKY
Tässä pesukoneessa on automaattisesti kaikki pesuvaiheet käsittelevä elektroninen
järjestelmä, jonka tarkoituksena on saavuttaa poikkeuksellisen loistavia pesutuloksia
säästäen samalla huomattavasti aikaa ja rahaa.
Kun ohjelma on valittu, pesukone sovittaa siihen parhaalla mahdollisella tavalla
seuraavat perusasiat huomioiden pyykin määrän ja tekstiilien tyypin:
- veden määrä ja energian kulutus
- pesuohjelman kesto
- rummun kierrosten rytmi
- huuhteluiden tehokkuus
Lisäksi pesukone:
- huomioi vaahdon ilmestymisen ja lisää tarpeen tullen huuhteluveden määrää
- säännöstelee linkouksen nopeutta riippuen pyykin asettautumisesta koneessa
estäen näin mekaanisen epätasapainon mahdollisen syntymisen.
ESIMERKKI PESUOHJELMAN VALITSEMISESTA PUUVILLALLE 60°
TÄYTTÖMÄÄRÄ
MAKSIMITÄYTTÖMÄÄRÄ
(5 KG)*
PUOLITÄYTTÖMÄÄRÄ
ALHAINEN
TÄYTTÖMÄÄRÄ
ETU VERRATTUNA 5 KG:N
TÄYTTÖMÄÄRÄÄN
ETU VERRATTUNA 5 KG:N
TÄYTTÖMÄÄRÄÄN
NOIN
NOIN
ENERGIA
kWh
0,95
5%
30%
PESUAIKA
MIN.
135
20%
30%
45
20%
50%
VETTÄ
LITRAA
Ohjelman vaatima aika on ARVIOITU aika.
OHJELMAN VALINTA
Ohjelma valitaan seuraavalla tavalla:
• Kierrä valitsin (A) halutun ohjelman/lämpötilan kohdalle (katso ohjelma/lämpötilataulukkoa).
• Valitse haluamasi linkouskierrosluku kyseessä olevalla valitsimella.
• Valitse eri lisätoimintovaihtoehdoista painamalla kyseessä olevia kytkimiä.
• Pidä käynnistys/pysäytys-kytkintä alaspainettuna, kunnes yksi pesuvaiheen
merkkivaloista syttyy palamaan.
• Tämä pesukone on elektroninen. Kun ohjelma on valittu ja “KÄYNNISTYS”-kytkin
painettu alas, jäljellä olevan pesuajan merkkivalo syttyy palamaan (esimerkiksi
“KÄYNNISTYS”). Tästä hetkestä lukien on odotettava korkeintaan 1 (yksi) minuutti,
jotta pesukone lähtisi automaattisesti käyntiin.
135
SÄÄTIMIEN SELITYKSET
CTD 125
Ohjelman/lämpötilan valintasäädin ............................................
A
Pesuvaiheen merkkivalot ...........................................................
t
Linkouksen valintasäädin ...........................................................
C
Ajastuksen valintasäädin ............................................................
T
Pesuajan lyhennys –kytkin. ........................................................
D
5 x huuhtelu –kytkin. ...................................................................
E
Rypistymisen esto –kytkin ..........................................................
F
Tehopesu –kytkin ........................................................................
I
Oviluukun turvalukituksen merkkivalo ........................................
G
Käynnistys/pysäytys-kytkin. .......................................................
H
Merkkipiste .................................................................................
p
136
VALINTASÄÄTIMIEN KÄYTTÖ
A. OHJELMAN/LÄMPÖTILAN VALINTASÄÄDIN
SÄÄDINTÄ VOIDAAN KIERTÄÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN
Tällä valintasäätimellä voidaan valita haluttu pesuohjelma/
lämpötila. Kierrä säädintä, kunnes ohjelman merkintä (numero
tai tunnusmerkki) osuu merkkipisteen (p) kohdalle. Lämpötilan
valinta riippuu valitusta ohjelmasta.Jos ohjelman jo alettua haluat
muuttaa tai vaihtaa sitä, toimi seuraavalla tavalla:
- Pidä käynnistys/pysäytys-kytkintä alaspainettuna, kunnes yksi
pesuvaiheen merkkivaloista syttyy palamaan.
- Päästä kytkin jälleen vapaaksi; merkkivalo sammuu välittömästi.
- Valitse uusi ohjelma.
- Pidä käynnistys/pysäytys-kytkintä jälleen alaspainettuna, kunnes
yksi pesuvaiheen merkkivaloista syttyy taas palamaan.
- Pesukone suorittaa uudelleen valitun ohjelman.
Jos haluat lisätä pyykkiä koneen jo ollessa käynnissä, toimi seuraavalla tavalla:
- Paina käynnistys/pysäytys-kytkintä, kunnes yksi pesuvaiheen merkkivaloista alkaa vilkkua.
- Oviluukun turvalukituksen merkkivalon sammuttua voit avata luukun ja lisätä pyykkiä
koneeseen.
- Sulje huolellisesti sekä rummunluukun läpät että oviluukku.
- Paina käynnistys/pysäytys-kytkintä.
t. PESUVAIHEEN MERKKIVALOT
Valitun ohjelman meneillään oleva vaihe on nähtävissä koko
ohjelman ajan.
C. LINKOUKSEN VALINTASÄÄDIN
SÄÄDINTÄ VOIDAAN KIERTÄÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN
Säädintä kiertäen voidaan kierrosnopeutta vähentää ja linkous
voidaan jopa poistaa kokonaisuudessaa (asento ).
HUOMIO: KONEESSA ON ELEKTRONINEN JÄRJESTELMÄ,
JOKA ESTÄÄ LINKOUKSEN ALKAMISEN PYYKIN OLLESSA
EPÄTASAPAINOISESTI ASETTUNEENA RUMMUSSA, JA
JOKA MYÖS VÄHENTÄÄ TÄRINÄÄ JA MELUA PESUN
AIKANA.
137
VALINTASÄÄTIMIEN KÄYTTÖ
T. AJASTUKSEN VALINTASÄÄDIN
SÄÄDINTÄ VOIDAAN KIERTÄÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN
Tällä valintasäätimellä voidaan siirtää ohjelman alkamista 1-12 tuntia
eteenpäin.
Jos ohjelman alkamista halutaan viivästyttää 1 tai 2 tunnilla,
valitsin on kierrettävä yläasentoon ja tämän jälkeen taas haluttuun
asentoon.
HUOMIO:
Sillä hetkellä, kun AJASTUS on ohjelmoitu, PESUVAIHEEN merkkivalot vilkkuvat.
Siinä tapauksessa, että sähkövirta jostain syystä katkeaa pesukoneen ollessa käynnissä,
AJASTUKSEN aikaan on lisättävä sähkökatkoksen ajan pituinen lisäaika.
Jos haluat perua AJASTUKSEN, kierrä AJASTUKSEN valintasäädin asentoon
. Paina
tämän jälkeen käynnistys/pysäytys-kytkintä.
D. PESUAJAN LYHENNYS –KYTKIN
Tämän kytkimen ollessa alaspainettuna ohjelman pituus lyhenee jopa
50 minuutilla valitusta ohjelmasta ja lämpötilasta riippuen.
Pesuohjelman lyhennys –kytkintä käytettäessä pestävän pyykin
määrä voi vaihdella 2-5 kg.(Tätä kytkintä voidaan käyttää vain
puuvillalle ja sekoitteille/tekokuiduille tarkoitettujen ohjelmien
yhteydessä.)
E. 5 x HUUHTELU –KYTKIN
5 x huuhtelu -kytkimellä on mahdollista valita erikoishuuhteluvaihe.
Runsaampi vesimäärä ja toiminto, jossa rumpu pyörii vuorotellen
vedellä täyttyen ja vedestä tyhjentyen sekä suorittaa välilinkouksia,
takaavat täydellisen huuhtelun eri tekstiileille.
Tämä kytkin on suunniteltu eritysesti niille ihmisille, joiden
herkälle iholle pienikin määrä valkaisuainetta sisältävää
pesuainetta saattaisi aiheuttaa ärsytystä tai allergiaa.
Tämän kytkimen käyttö on suositeltavaa myös pestäessä
lastenvaatteita tai erittäin likaista pyykkiä, joka vaatii
puhdistuakseen enemmän valkaisuainetta sisältävää
pesuainetta. Se sopii myös hyvin tekstiileille, joiden kuituihin
jää helposti valkaisuainetta sisältävää pesuainetta.
138
VALINTASÄÄTIMIEN KÄYTTÖ
F.RYPISTYMISEN ESTO –KYTKIN
Tämän kytkimen avulla ryppyjen muodostumista voidaan vähentää
riippuen valitusta ohjelmasta ja pestävän tekstiilin tyypistä.
SEKOITTEET:
- veden kylmentyminen tapahtuu asteittain, jotta lämpötilaerot eivät
olisi yhtäkkisiä
- tyhjennys tapahtuu ilman rummun pyörimistä
- yksi hellävaraisen linkouksen vaihe, jotta tekstiilien kuidut pysyisivät mahdollisimman
kuohkeina
ARAT TEKSTIILIT (PAITSI VILLA):
- Pesukone käy läpi edellä mainitut vaiheet ja pysähtyy viimeisen huuhtelun jälkeen rumpu
täynnä vettä
VILLA:
- Pesukone pysähtyy rumpu täynnä vettä
Kestäville tekstiileille (puuvilla), aroille tekstiileille ja villalle tarkoitetut ohjelmat päätetään
seuraavalla tavalla:
1.- Päästä vapaaksi rypistymisen esto –kytkin, jotta ohjelma päättyisi tyhjennykseen ja
linkoukseen.
2.- Tai suorita pelkkä tyhjennys:
- Pysäytä pesukone käynnistyskytkimestä.
- Kierrä ohjelmanvalintasäädin OFF-asentoon.
- Valitse ohjelma
.
- Odota viisi sekuntia.
- Pane pesukone käyntiin.
I. TEHOPESU–KYTKIN
Tätä kytkintä voidaan käyttää vain puuvillalle tarkoitetun ohjelman
yhteydessä. Sen avulla veden lämpötila saadaan pysymään
valitunlaisena koko pesuohjelman ajan.Tämä toiminto yhdistettynä
voimakkaampaan mekaaniseen toimintaan takaa optimaaliset
pesutulokset jopa erittäin likaisissa tekstiileissä.
G.
TURVALUKITUN OVILUUKUN MERKKIVALO
H.
KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-KYTKIN
139
PUUVILLA
OHJELMA
P
ARAT
TEKSTIILIT
MIX
&
WASH
OHJELMA
PESUAINEEN
KÄYTTÖ
I
VALKOPYYKKI
5
140
60º
KESTÄVÄT VÄRIT ESIPESULLA
5
160
KESTÄVÄT VÄRIT
5
135
40º
KESTÄVÄT VÄRIT
5
105
30º
ARAT VÄRIT
5
100
•
•
•
•
•
ARAT VÄRIT
(pesu kylmässä vedessä 15°C)
5
95
60º
KESTÄVÄT VÄRIT ESIPESULLA
2
100
60º
KESTÄVÄT VÄRIT
2
85
50º
KESTÄVÄT VÄRIT
2
75
40º
ARAT VÄRIT
2
70
30º
ARAT VÄRIT
2
ARAT VÄRIT
(pesu kylmässä vedessä 15°C)
40º
30º
VILLA – WOOLMARK-MERKKI (pesu
kylmässä vedessä 15°C)
*
KYTKIN
II
90º
60º
P
ERIKOISOHJELMAT
ºC
MAKSIMITTÄYTTÖMÄÄRÄ
Kg
ARVIOITU
KESTOAIKA
(min.)
OHJELMATAULUKKO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
70
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
65
•
•
•
•
•
ARAT TEKSTIILIT
1,5
50
1
50
•
•
•
•
•
•
•
VILLA – WOOLMARK-MERKKI
1
50
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30º
KÄSINPESU
1
50
—
HUUHTELU
—
—
—
LINKOUS
—
—
—
TYHJENNYS
—
—
40º
MIX & WASH
5
170
50º
32 MIN. PIKAOHJELMA
2
32
•
•
•
Ohjelma
, Normin EN 60456 mukaan.
Ohjelman vaatima aika on ARVIOITU aika.
*
Ohjelmat on jaettu neljään ryhmään (PUUVILLA, TEKOKUIDUT, ARAT
TEKSTIILIT JA ERIKOISOHJELMAT). Jokaisen ryhmän ensimmäiset
ohjelmat ovat kestoltaan pidempiä ja takaavat näin tehokkaamman
pesun. Valitse jälkimmäiset ohjelmat, jos pyykki ei ole kovin likaista
tai kyseessä on erityisen arka tekstiili.
140
ERIKOISOHJELMAT
KÄSINPESU
Pesukoneessa on myös käsinpesuohjelma. Tämä ohjelma pesee käsin pestäväksi tarkoitetun
pyykin käyden läpi täydellisen pesuohjelman. Ohjelman lämpötila on 30°C, ja se päättyy 3
huuhteluun ja yhteen linkousvaiheeseen, jotka on erityisesti kehitetty erittäin aroille tekstiileille.
“HUUHTELUN” ERIKOISOHJELMA
Ohjelma huuhtelee pyykin kolmeen kertaan ja linkoaa sen nopeudella 800 kierr.min. (nopeutta
on myös mahdollista muuttaa pienemmäksi tai linkous voidaan poistaa kokonaan). Se sopii minkä
tahansa tekstiilin huuhteluun, esimerkiksi käsin suoritetun pesun päätteeksi.
“VOIMAKKAAN LINKOUKSEN” ERIKOISOHJELMA
Ohjelma linkoaa nopeudella 1200 kierr.min. (nopeutta on myös mahdollista muuttaa
pienemmäksi).
PELKKÄ TYHJENNYS
Ohjelma suorittaa veden poiston.
MIX
&
WASH
MIX & WASH
«MIX & WASH»-ohjelmalla voidaan pestä samaan aikaan erilaisia tekstiilejä.
- kun kyseessä on uusi värillinen tekstiili, ensimmäisen pesun on tapahduttava
ehdottomasti erikseen
- väriä päästäviä tekstiilejä ei tule milloinkaan sekoittaa
32 MINUUTIN PIKAOHJELMA
32 minuutin pikaohjelmalla voidaan käydä 32 minuutissa läpi täydellinen pesuohjelma korkeintaan
2 kg:lle pyykkiä 50°C:ssa.
Pesuainetta on tällöin pantava pesuainekaukaloon (kaukalon osasto II), ja pesuaineen
maksimimäärä on noin 1/4 suositellusta määrästä (korkeintaan 35 g.).
32 minuutin pikaohjelmaa voidaan käyttää myös esipesuna, jos kyseessä on erityisen likainen
pyykki. Tämän jälkeen valitaan haluttu pääohjelma.
HUOMIOITAVAA
1.Jos kyseessä on erityisen likainen pyykki, on suositeltavaa vähentää pyykin määrää niin, että
maksimitäyttömäärä on 3 kg.
2.PUUVILLALLE tarkoitettujen ohjelmien (VALKOPYYKKI 90°C – KESTÄVÄT VÄRIT 60°C)
yhteydessä voidaan suorittaa automaattinen valkaisu lisäämällä valkaisuainetta kaukaloon
.
3. Pesukone on rakennettu niin, että se käyttää automaattisesti huuhteluainetta viimeisen huuhtelun
yhteydessä kaikissa pesuohjelmissa.
141
142
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising