Candy | LB CTD 125 | Candy LB CTD 125 Operating instrustions

Candy LB CTD 125 Operating instrustions
WASMACHINE CANDY CTD 125
B2
B1 S V
A
C1 C2 C3 C4 H G
p
A
PROGRAMMA - EN TEMPERATUURKIEZER
B1
KIEZER VOOR DE SNELHEID VAN HET CENTRIFUGEREN
B2
UITGESTELDE START
C1
VOOR INTENSIEF WASSEN
C2
MAKKELIJK STRIJKEN
C3
EXTRA SPOELGANG
C4
VOOR EXTRA SNEL WASSEN
G
CONTROLAMPJE DEUR
H
TOETS INWERKINGSTELLING / STOP
p
INDICATIE STAND VAN DE KNOPPEN
S
CONTROLELAMPJE STOP/EINDE CYCLUS
V
CONTROLELAMPJES VOOR RESTERENDE TIJD / PROGRAMMAFASE
5
R
Programmtabel mod. CTD 125
SPECIFIEKE
WAS
FIJNE WAS
GEMENGD/
SYNTHETISCH
KATOEN
programma
geschatte
duur
(min)
T ºC
programma voor
toeren- hoeveelh hoeveelheid wasmiddel
tallen bij eid max.
centrifug. kg
I
II
Witte was
140
90º
1200
5
Kleurecht met voorwas
160
60º
1200
5
*Kleurecht
135
60º
1200
5
Kleurecht
105
40º
1200
5
Fijne kleuren
100
30º
1200
5
Fijne kleuren
95
15º
1200
5
Kleurecht met voorwas
100
60º
800
2
Kleurecht
85
60º
800
2
Kleurecht
75
50º
800
2
Fijne kleuren
70
40º
800
2
Fijne kleuren
70
30º
800
2
Fijne kleuren
65
15º
800
2
fijne was
50
40º
400
1,5
wol
50
30º
800
1
wol
50
15º
800
1
handwas 30º
50
30º
800
2
spoelen
25
800
centrifugeren
9
1200
legen
MIX
&
WASH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toets C
•
•
•
•
•
•
5
R
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
mix&wash
snel 32
170
40º
1000
5
32
50º
800
2
•
•
•
•
* Programma naar de Norm EN 60456.
Technische gegevens mod. CTD 125
Voltage
230 V. /
50 Hz.
Vermogen Vermogen Vermogen Vermogen Maximum
v/d
v/d centri- motor v/d
v/d
opgenomen
wasmotor fugeermotor elektropomp weerstand vermogen
175 W.
400 W.
30 W.
1950 W.
2200 W.
Ampère
van de
netzekeringen
10 A.
Druk in het
hydraulisch
circuit
0,05-0,8
Mpa
Waterverbruik
* prog.
EN 60456
Energieverbruik
* prog.
EN 60456
45 L.
0,85 Kw/h.
VOORBEREIDING VAN DE WASCYCLUS
1.- Wanneer u de was eenmaal in de machine heeft gebracht, sluit dan de deksels van de
trommel en controleer of deze goed gesloten zijn.
2.- Voeg het wasmiddel en de toevoegels bij, zonder de indicatie “MAX” te overschrijden.
.- Zeep voor de voorwas I
.- Zeep voor het wasprogramma II
.- Bleekwater
.- Wasverzachter
KEUZE VAN DE PROGRAMMA´S EN GEWENSTE OPTIES
3.- De programmakiezer (A) omdraaien tot aan het gewenste programma.
4.- Druk, zo gewenst, de keuzetoets of de keuzetoetsen die u nodig heeft in (C1, C2, C3, C4).
C1 toets voor intensief wassen
Deze toets staat toe het water gedurende de hele wascyclus op de gekozen temperatuur
te handhaven. Deze werking gaat gepaard met een krachtiger rotatie en maakt het op deze
manier mogelijk optimale wasresultaten te bereiken voor zeer vuile kledingstukken. Deze
toets werkt alleen op het programma voor Katoen.
C2 toets “makkelijk strijken”
Met behulp van deze toets kunnen we, al naar gelang het gekozen programma en de aard
van het te wassen weefsel, het ontstaan van kreuken verminderen. Deze toets werkt als
volgt:
Gemengd, Synthetisch. Maakt de tussentijdse centrifugaalfases van de spoelingen overbodig.
Fijne was. Maakt de tussentijdse centrifugaalfases van de spoelingen overbodig en stopt
één keer voor de laatste, lichte centrifugaalfase.
Handwas, Wol ,Katoen, en Mix&wash. Stopt één keer voor de laatste centrifugaalfase.
Spoelingen. Maakt de tussentijdse centrifugaalfases van de spoelingen overbodig.
Voor het beëindigen van de cyclus op de programma´s voor Fijne was, Handwas , Mix&wash,
Katoen en Wol hoeft u alleen maar opnieuw de toets voor snel strijken in te drukken en
de wasmachine zal de overeenkomstige leeg- en centrifugaalfase verrichten.
Mocht u slechts alleen een leegfase zonder centrifugaalfase willen verrichten, annuleer
dan het lopende programma en kies het nieuwe programma voor het leeg laten lopen.
C3 toets voor extra spoelgang
Dankzij het elektronische systeem is het mogelijk toegang te hebben tot een nieuwe cyclus
voor speciale spoelgang.
De extra toevoeging van water, gecombineerd met de rotatiecyclussen van de trommel,
zorgen voor het verkrijgen van volmaakt gespoelde kledingstukken. Deze werkt op de
programma´s voor Katoen, Gemengd en Synthetisch wasgoed, Fijne was, Spoelingen, en
Mix&wash.
C4 toets voor extra snel wassen
Wanneer de toets is ingedrukt zal, met betrekking tot het gekozen wasprogramma en de
temperatuur daarvan, de duur van het gewenste programma tot maximaal 50 minuten
worden verlaagd. Deze toets werkt alleen op de programma´s voor Katoen, Synthetisch
en Gemengd wasgoed.
5.- Wanneer u dat wenst kunt u de snelheid voor het centrifugeren kiezen (B1)
B1 knop centrifugaalkiezer
Met deze knop kunt u de maximumsnelheid van de wascentrifugaalfase kiezen; dit echter
altijd binnen de limiet van de overeenstemmende snelheden met het gekozen programma
en het model van de wasmachine (zie programmatabel).
De knop kan in beide richtingen worden omgedraaid. U kunt op elk willekeurig moment
van het programma de gewenste snelheid kiezen.
6.- Druk, wanneer de gewenste opties voor de start van het programma reeds zijn gekozen,
de toets inwerkingstelling (H) in. De wasmachine zal gaan draaien en één van de controlelampjes
die de tijdsduur van de resterende tijd/ programmafase (V) aangeeft zal blijven branden. Dit
controlelampje zal u de geschatte tijd die ontbreekt voor het beëindigen van het wasprogramma
aangeven en zal, al naar gelang de voortgang van het programma, van aanduiding veranderen.
Vergewist u zich ervan dat, voordat u de toets van inwerkingstelling (H) gaat indrukken, het
controlelampje stop/einde cyclus brandt. Voor het geval dat het voortdurend blijft branden,
breng dan de programmakiezer op stand OFF en plaats de kiezer opnieuw op het gewenste
programma.
Mocht u een reeds gekozen optie willen annuleren dan hoeft u alleen maar opnieuw de
toets in te drukken (het indicatieve controlelampje zal uit gaan).
B2 knop uitgestelde start
De mogelijkheid bestaat de start van het gekozen programma uit te stellen waardoor we
kunnen bereiken dat de wasmachine begint te draaien nadat de gekozen tijd is verlopen.
Daarvoor dienen we tot de volgende handelingen over te gaan:
- De desbetreffende knop omdraaien tot aan de gewenste tijd die op het toetsenbord wordt
aangegeven (nooit tussen-posities).
- De star ttoets H indrukken; de controlelampjes zullen gaan knipperen.
- De wasmachine zal, na verloop van de gekozen tijd, beginnen te draaien.
Annuleren-programma´s veranderen
Wanneer u het reeds gestarte wasprogramma wilt veranderen of annuleren, ga dan op de
volgende wijze te werk:
- Druk de toets (H) in en houd deze ingedrukt totodat het controlelampje stop/einde cyclus
permanent blijft branden.Op dit moment heeft u het programma geannuleerd en kunt u,
indien gewenst, een nieuw programma kiezen.
- Kies een nieuw programma.
- Druk opnieuw de toets (H) in totdat één van de controlelampjes van de resterende tijd /
programmafase gaat branden.
- De wasmachine zal het nieuwgekozen programma uitvoeren.
Pauze programma
Het is mogelijk het wasprogramma tijdelijk stop te zetten; dit geeft u de kans meer wasgoed
toe te voegen. Daarvoor dient u tot de volgende handelingen over te gaan:
- Druk de toets (H) in en houd deze ingedrukt totdat de controlelampjes van de keuzetoetsen
en het desbetreffende controlelampje van het einde van de cyclus gaan knipperen.
- Wanneer het controlelampje voor de veiligheid van de deur uitgaat (duurt ongeveer 2
minuten), open dan de deur en voeg het gewenste wasgoed toe.
- Sluit op de juiste wijze de deur tjes van de trommel en de buitendeksel.
- Druk de toets (H) in: het controlelampje van de resterende tijd / programmafase zal gaan
branden en de wasmachine zal het programma voortzetten.
“Draai voor de veiligheid de programmakiezer tot op stand “OFF” en open de deur van
de wasmachine en de deksels van de trommel voor het verwijderen van het wasgoed.
09-04 / 46001791 NL
Wanneer het programma is beëindigd dan zal het controlelampje S (stop, einde cyclus) blijven
branden; tegelijkertijd zullen de controlelampjes van de resterende tijd / programmafase (V)
en dat voor de veiligheid van de deur (G) uitgaan.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising