Candy | LB CTL 84 TV | Candy LB CTL 84 TV, LBCTL124TVSY Ohjekirja

Candy LB CTL 84 TV, LBCTL124TVSY Ohjekirja
FI
SISÄLLYSLUETTELO
JOHDANTO
sivu
Tämän ohjekirjan huolellinen lukeminen tarjoaa käytännöllisiä neuvoja pesukoneen käyttöön.
TAKUU ........................................................................................ 41
Tämä käyttöopas sisältää
kaiken sen tiedon, mitä
tarvitset
pesukoneen
jokapäiväiseen käyttöön.
Säilytä opaskirjanen tulevaa
tarvetta varten.
Asennus- ja Huolto-oppaissa
on
hyödyllistä
tietoa
pesukoneesi asentamisesta ja
sen huollosta. Ohjeet sisältävät
myös tietoa mahdollisista
ongelmatilanteista, neuvoja
pyykin lajittelemisesta pesua
varten, vaatteiden tuotemerkkien
selitykset ja vinkkejä sitkeiden
likatahrojen poistamisesta.
TEKNISET TIEDOT ..................................................................... 42
RUMMUN AVAAMINEN – PYYKIN ANNOSTELU ...................... 43
PESUAINEEN ANNOSTELU ...................................................... 44
ACTIVA-MENETELMÄ (Mod. CTA 126 TV) ................................ 45
FUZZY LOGIC (AUTOMATIIKKA) ..................................................... 45
OHJELMAN VALINTA .................................................................. 45
VALITSIMET JA KYTKIMET ........................................................ 46
OHJELMATAULUKKO ................................................................. 49
1.- KÄYTTÖPANEELI
2.- KANSI
3.- RUMPU
4.- PESUAINEEN TÄYTTÖLOKERO
5.- JALKALISTA
6.- ROSKALOUKKU
Otettaessa yhteyttä CANDY:yn tai sen huoltopisteisiin, tulee aina
mainita mallin numero (katso käyttöpaneeli) sekä rekisteröinti- ja
sarjanumerot, jotka sijaitsevat koneen etu- ja alaosassa olevassa
laatassa jalkalistan takana tai takuutodistuksessa. Toisin sanoen, on
mainittava kaikki viivoilla kehystetyllä alueella mainitut tiedot. Kyseisten
tietojen antaminen takaa nopeamman ja tehokkaamman palvelun.
39
Kiinnitä koneen mukana lähetetty,
valitsemallasi kielellä kirjoitettu
tarraetiketti paneelin näytön
takaosaan
työnnettävään
pidikkeeseen.
40
TAKUU
1.
Koneen mukana toimitetaan takuutodistus
B
A
2.
Säilytä takuulomakkeen B-osa asianmukaisesti
täytettynä ja esitä se tarvittaessa huoltohenkilöille
yhdessä alkuperäisen, myyjän ostohetkellä
kirjoittaman ostokuitin kanssa.
41
TEKNISET TIEDOT
CTA 126 TV
CTL 84 TV CTL 124 TV
Kapasiteetti, kuiva pyykki ........................................... kg.
4,5
4,5
4,5
Jännite .......................................................................... V.
230
230
230
Moottorin pesuteho ..................................................... W.
125
175
125
Moottorin linkousteho .................................................. W.
400
300
400
Moottorin teho sähköpumpun käydessä ..................... W.
30
30
30
Vastuksen teho ............................................................ W.
1.935
1.935
1.935
Maksimi kulutus ........................................................... W.
2.200
2.200
2.200
Virtasulakkeen amppeerimäärä .................................. A.
10
10
10
Tarvittava vedenpaine ............................................. MPa
0,05 min.
0,05 min. 0,05 min.
0,8 max.
0,8 max. 0,8 max.
Linkouksen kierrosnopeus .......................... r.p.m./min
1200
850
1200
Vedenkulutus (Ohjelma 60 ºC) ...................................... l.
48
54
54
Energiankulutus (Ohjelma 60ºC)/4,5 kg. ................. kWh
0,85
0,85
0,85
Energiankulutusluokka .....................................................
A
A
A
42
RUMMUN AVAAMINEN
A
1.
Nosta yläkantta A ja avaa se kokonaan. Avaa sen jälkeen
rumpu jatkossa esitetyllä tavalla:
3.
Avaa sisempi ovi D./ Avaa ulompi ovi C. Työnnä pyykit
koneeseen.
C
B
Pesuaineen täyttölokero on jaettu neljään eri osioon:
• Osio I on tarkoitettu jauhemaiselle pesuaineelle esipesua varten. Suositeltu
määrä on 60 gr pesujauhetta (4,5 kilolle).
2.
Paina painiketta B ja pidä se alaspainettuna. Paina
ulompaa ovea C siten, että molemmat ovet, C ja D,
irtoavat kiinnityksestään.
PE
SU
ET KO
UO NE
SA EN
EN
NE
KO NSI
U
S A
PE K
PESUAINEEN ANNOSTELU
D
• Osio II on tarkoitettu jauhemaiselle pesuaineelle varsinaista pesua varten.
Suositeltu määrä on 120 gr pesujauhetta (4,5 kilolle).
• Osio
on tarkoitettu valkaisuaineelle. Suositeltu määrä on 7 cl.
• Osio
on tarkoitettu huuhteluaineelle. Suositeltu määrä on 5 cl.
Pesuaineen täyttölokerossa on kaksi merkkiraitaa:
4.
Laske ulompi ovi C alas.
Laske sisempi ovi D alas siten, että sen uurre on täsmälleen
ulomman oven C kiinnittimen kohdalla, ja anna ovien
sulkeutua vapaasti.
PE
SU
ET KO
UO N
SA EEN
• SUOSITELTU MÄÄRÄ (alempi raita). Ilmaisee esipesuosion ja varsinaisen pesun
osion suositellut rajat.
• MAKSIMI. Ilmaisee enimmäismäärän, jota ei tule ylittää.
C
5.
Varmista, että molemmat kannet ovat kunnolla kiinnittyneitä
ja suljettuja.
D
PE
SU
ET KO
UO N
SA EEN
HUOM! RUMMUN SULKEMINEN TULEE SUORITTAA
ERITYISTÄ
VAROVAISUUTTA
NOUDATTAEN
VAATTEIDEN JA KONEEN VAURIOITUMISEN
VÄLTTÄMISEKSI.
C
2 min.
D
EN
NE
KO SA
SU UO
PE ET
C
D
43
HUOM!
ERITYINEN
TURVALAITE
ESTÄÄ
KANNEN AVAAMISEN
VÄLITTÖMÄSTI PESUN
PÄÄTYTTYÄ.
KUN
LINKOUSVAIHE
ON
PÄÄTTYNYT, ODOTA 2
MINUUTTIA
ENNEN
KANNEN AVAAMISTA.
MAKSIMI
(pesu)
MAKSIMI
(esipesu)
MAKSIMI
(valkaisuaine)
SUOSITELTU
44
VALITSIMET JA KYTKIMET
ACTIVA – MENETELMÄ
CTA 126 TV
CTL 84 TV
CTL 124 TV
(Mod. CTA 126 TV)
Activa – menetelmän tehokkuus johtuu sen kyvystä käyttää hyödykseen koko veden
voimakkuus. Eri pesuvaiheiden aikana rummussa oleva vesi pumpataan rummun sisäpuolella
sijaitsevaan injektoriin, joka puolestaan suihkuttaa rummussa olevaan pyykkiin voimakkaan
vesisuihkun. Tämä toiminto yhdessä jopa 100 r.p.m. rotaationopeuden kanssa takaavat parhaan
mahdollisen pesutehon ja paremman huuhtelun.
(AUTOMATIIKKA)
Tämä pesukone muuttaa automaattisesti veden määrän pyykin määrän mukaiseksi. Näin on
mahdollista käyttää kunkin tilanteen tarpeisiin soveltuvaa pesuohjelmaa myös energiankäytön
kannalta.
Tällä menetelmällä vähennetään veden ja sähkön kulutusta ja saavutetaan lyhyemmät
pesuajat.
OHJELMAN VALINTA
Ohjelmaa valitessasi noudata seuraavia ohjeita:
• Ohjelma valitaan sille tarkoitetulla valitsimella (A). Katso lisäohjeita ohjelmataulukosta.
• Valitse linkouksen kierrosnopeus vastaavalla valitsimella.
• Valitse painikkeiden mukaiset haluamasi vaihtoehdot.
• Paina käynnistys/pysäytyskytkintä, kunnes yksi pesuohjelman vaihetta osoittavista
merkkivaloista syttyy näytössä.
• Koska kyseessä on elektroninen pesukone, yhden pesuohjelman vaihetta osoittavan
merkkivalon sytyttyä pesuohjelman alkua voidaan viivyttää korkeintaan yhdellä
minuutilla.
45
Pesuohjelman / lämpötilan valitsin ..............................................
A
Lämpötilan näyttö. ...........................................................
T
Pesuohjelman vaiheen näyttö. ........................................
t
Linkouksen valitsin ......................................................................
C
Pikaohjelmakytkin .......................................................................
D
Rypistymisen esto –kytkin ..........................................................
E
Erikoishuuhtelukytkin ..................................................................
F
Turvalukollisen luukun merkkivalo. ..............................................
G
Käynnistys / pysäytyskytkin ........................................................
H
Pesuohjelma / lämpötilataulukko ................................................
P
Merkkipiste ..................................................................................
p
46
VALITSIMIEN KÄYTTÖ
VALITSIMIEN KÄYTTÖ
A. PESUOHJELMAN/LÄMPÖTILAN VALITSIN
Tällä valitsimella voidaan valita haluttu pesuohjelma/lämpötila.
Valitsinta kierretään, kunnes ohjelma (numero tai merkki) on
merkkipisteen (p) kohdalla. Lämpötilan valitseminen riippuu
halutusta pesuohjelmasta.
Pesuohjelma valitaan levyssä näkyvästä pesuohjelma/
lämpötilataulukosta (P).
Jos pesuohjelman jo käynnistyttyä halutaan muuttaa
valitsimien asentoa tai valita jokin muu pesuohjelma, on
toimittava seuraavalla tavalla:
- Paina käynnistys/pysäytyskytkintä, kunnes ohjelman
päättymistä osoittava merkkivalo syttyy näytössä.
- Päästä kytkin vapaaksi, jolloin merkkivalo näytössä
sammuu hetkisen kuluttua.
- Valitse uusi pesuohjelma.
- Paina uudestaan käynnistys/pysäytyskytkintä, kunnes
yksi pesuohjelman vaihetta osoittavista merkkivaloista
syttyy näytössä.
- Pesukone pesee valitun pesuohjelman mukaan.
Jos pyykkiä halutaan lisätä koneeseen pesuohjelman
ollessa jo käynnissä, on toimittava seuraavalla tavalla:
- Paina käynnistys/pysäytyskytkintä, kunnes yksi
pesuohjelman vaihetta osoittavista merkkivaloista alkaa
vilkkua näytössä.
- Turvalukollisen luukun merkkivalon sammuttua luukku
voidaan avata ja koneeseen voidaan lisätä pyykkiä.
- Sulje rummun luukut ja itse koneen luukku huolellisesti.
- Paina kytkintä (käynnistys/pysäytys).
C. LINKOUKSEN VALITSIN
Tällä valitsimella voidaan valita linkouksen nopeus. Kierrä
valitsinta, kunnes haluamasi kierrosluku on merkkipisteen (p)
kohdalla.
Loppulinkous kestäville tekstiileille (PUUVILLA) tapahtuu
valitulla nopeudella.
Tekokuiduille
tarkoitetuissa
pesuohjelmissa
(TEKOKUITUOHJELMAT) välilinkoukset tapahtuvat
nopeudella 400 kierr.min. ja loppulinkous nopeudella 800
kierr.min..
AROILLE TEKSTIILEILLE tarkoitetussa pesuohjelmassa ei ole välilinkouksia ja loppulinkous
tapahtuu nopeudella 400 kierr.min.
VILLALLE tarkoitetuissa kahdessa pesuohjelmassa (30 ja Kylmä) ei ole välilinkousta ja
loppulinkous tapahtuu nopeudella 800 kierr.min.
Erikoisohjelmat:
Pesuohjelmassa 32' on yksi välilinkous, joka tapahtuu nopeudella 400 kierr.min..
Loppulinkouksen nopeus on 800 kierr.min.
KÄSINPESUOHJELMASSA
ei ole välilinkousta, ja loppulinkous tapahtuu nopeudella
800 kierr.min.
Jos linkousta ei haluta lainkaan, linkouksen poisto -merkki
on asetettava merkkipisteen
kohdalle.
TÄTÄ VALITSINTA VOIDAAN KIERTÄÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN.
D. PIKAOHJELMAKYTKIN
Tämän kytkimen ollessa alaspainettuna pesuohjelman kesto lyhenee
enimmillään 50 minuuttia riippuen valitusta pesuohjelmasta ja lämpötilasta.
Pikaohjelmakytkintä voidaan käyttää pestäessä 1-4,5 kiloa pyykkiä.
E. RYPISTYMISEN ESTO –KYTKIN
Tätä kytkintä voidaan käyttää kaikissa ohjelmissa, paitsi “32 minuutin
ohjelmassa”.
Painamalla tätä kytkintä voidaan ryppyjen muodostumista tekstiileihin
pesuohjelmien aikana vähentää minimiin. Tämä saavutetaan eri tavoin riippuen
valitusta ohjelmasta:
PUUVILLALLE tarkoitetuissa ohjelmissa kytkimen ollessa alaspainettuna
pesukone pysähtyy viimeisen huuhtelun jälkeen jättäen pyykin likoamaan veteen.
Jos ohjelman halutaan päättyvän pyykin linkoukseen, kytkintä on painettava
uudelleen poistaen se näin alaspainetusta asennosta.
TEKOKUIDUILLE tarkoitetuissa ohjelmissa kytkimen ollessa alaspainettuna
kone jättää suorittamatta välilinkoukset, ja loppulinkous tapahtuu hitaalla tahdilla
varmistaen näin tekstiilien pysymisen kuohkeina.
HIENOPYYKKI,
VILLALLE
tarkoitetussa
ohjelmassa
ja
KÄSINPESUOHJELMASSA kytkimen ollessa alaspainettuna pesukone
pysähtyy viimeisen huuhtelun jälkeen jättäen pyykin likoamaan veteen.
Jos ohjelman halutaan päättyvän pyykin linkoukseen, kytkintä on painettava
uudelleen poistaen se näin alaspainetusta asennosta.
T. Lämpötilan näyttö
Näyttää lämpötilan, jota valittu pesuohjelma käyttää.
t. Pesuohjelman vaiheen näyttö
Näyttää koko pesuprosessin ajan,
missä vaiheessa valittu pesuohjelma
kulloinkin on.
STOP - OHJELMA PÄÄTTYY
LOPPULINKOUS
Jos halutaan valita “teholinkous” (puuvilla), kytkin ei saa olla
alaspainettuna.
HUUHTELUT
F. ERIKOISHUUHTELUKYTKIN
Kun pyykistä halutaan poistaa pieninkin mahdollinen pesuaineen jäänne,
painetaan tätä kytkintä. Näin huuhtelut tapahtuvat runsaammassa vedessä.
PESU
G.
H.
ESIPESU
START
47
TURVALUKOLLISEN LUUKUN MERKKIVALO
KÄYNNISTYS / PYSÄYTYSKYTKIN
48
PESUOHJELMATAULUKKO
PESUOHJELMA
L ºC
PYYKIN TYYPPI
MAKS.
KG
PESUAINE
I
P
90º
VALKO-KIRJOPYYKKI
4,5
60º
KESTÄVÄT VÄRIT + ESIPESU
4,5
KESTÄVÄT VÄRIT
4,5
50º
KESTÄVÄT VÄRIT
3,5
40º
ARAT VÄRIT
3,5
60º
P
ARAT VÄRIT
3,5
TEHOLINKOUS
—
60º
KESTÄVÄT VÄRIT + ESIPESU
2
60º
KESTÄVÄT VÄRIT
2
50º
KESTÄVÄT VÄRIT
2
40º
ARAT VÄRIT
2
30º
ARAT VÄRIT
2
ARAT VÄRIT
2
VAROVAINEN LINKOUS
—
40º
HIENOPYYKKI
1,5
30º
VILLA
1
VILLA
1
VAROVAINEN LINKOUS
—
50º
PIKAOHJELMA 32 MINUUTIN
2
30º
KÄSINPESU
2
HUUHTELU
—
VAIN VEDEN POISTO
—
—
Pesuhjelma
*
•
•
II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HUOMIOITAVAA:
1. Pestäessä erittäin likaisia tekstiilejä suosittelemme pyykin määrän vähentämistä korkeintaan
3 kg:aan.
2. PUUVILLAPESUOHJELMIEN (VALKOPYYKKI 90 - KESTÄVÄT VÄRIT 60 ) yhteydessä
voidaan suorittaa automaattinen valkaisu lisäämällä valkaisuainetta pesuainelokeroon .
3. Mikäli huuhteluainetta on annosteltu, pesukone käyttää sen automaattisesti viimeisessä
huuhtelussa kaikissa pesuohjelmissa.
4. Pesuohjelman kestoaika saattaa vaihdella (olla pidempi tai lyhyempi) riippuen valitusta
lämpötilasta, pyykin määrästä ja laadusta, koneen asennukseen liittyvistä seikoista (veden
lämpötila, konetta ympäröivän ilman lämpötila, vedenpaine, jne).
PIKAOHJELMA 32 MINUUTTIA
32 minuutin pikaohjelmalla voidaan 32 minuutissa käydä läpi
täydellinen pesuohjelma pesten korkeintaan 2 kg pyykkiä 50 asteen
lämpötilassa.
Pesuaine on kaadettava varsinaiselle pesulle tarkoitettuun
pesuainelokeroon (lokero II).
32 minuutin pikaohjelmaa voidaan käyttää myös esipesuohjelmana,
kun pestävänä on erityisen likaisia tekstiilejä. Tämän jälkeen
ohjelmoidaan haluttu pesuohjelma.
* EN 60456 -normin mukaan.
Pesuohjelmat on jaettu neljään ryhmään (PUUVILLA,
TEKOKUIDUT, HIENOPESUOHJELMAT ja ERIKOISOHJELMAT).
Jokaisessa ryhmässä ensimmäiset pesuohjelmat ovat
kestoltaan pidempiä ja takaavat näin tehokkaamman pesun.
Käytä jälkimmäisiä pesuohjelmia niissä tapauksissa, joissa
pyykki ei ole erityisen likaista, tai jos kyseessä on erityisen arka
tekstiili.
49
50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising