Candy | CTS 100 SY | Candy CTS 100 SY Ohjekirja

Candy CTS 100 SY Ohjekirja
FI
JOHDANTO
Tämän ohjekirjan huolellinen lukeminen tarjoaa käytännöllisiä neuvoja pesukoneen käyttöön.
Tämä käyttöopas sisältää
kaiken sen tiedon, mitä
tarvitset
pesukoneen
jokapäiväiseen käyttöön.
Säilytä
opaskirjanen
tulevaa tarvetta varten.
Asennus- ja Huoltooppaissa on hyödyllistä
tietoa
pesukoneesi
asentamisesta ja sen
huollosta. Ohjeet sisältävät
myös tietoa mahdollisista
ongelmatilanteista, neuvoja
pyykin lajittelemisesta
pesua varten, vaatteiden
tuotemerkkien selitykset ja
vinkkejä
sitkeiden
likatahrojen poistamisesta.
1.- KÄYTTÖPANEELI
2.- KANSI
3.- RUMPU
4.- PESUAINEEN TÄYTTÖLOKERO
5.- JALKALISTA
6.- ROSKALOUKKU
Otettaessa yhteyttä CANDY:yn tai sen huoltopisteisiin, tulee aina
mainita mallin numero (katso käyttöpaneeli) sekä rekisteröinti- ja
sarjanumerot, jotka sijaitsevat koneen etu- ja alaosassa olevassa
laatassa jalkalistan takana tai takuutodistuksessa. Toisin sanoen, on
mainittava kaikki viivoilla kehystetyllä alueella mainitut tiedot. Kyseisten
tietojen antaminen takaa nopeamman ja tehokkaamman palvelun.
40
SISÄLLYSLUETTELO
sivu
TAKUU ........................................................................................ 41
TEKNISET TIEDOT ..................................................................... 42
RUMMUN AVAAMINEN – PYYKIN ANNOSTELU ........................ 43
PESUAINEEN ANNOSTELU ...................................................... 44
FUZZY LOGIC - JOUSTAVA AUTOMAATTINENELEKTRONINEN SUORITUSKYKY ........................................... 45
OHJELMAN VALINTA .................................................................. 45
VALITSIMET JA KYTKIMET ....................................................... 46
OHJELMATAULUKKO ................................................................. 49
41
TAKUU
1.
Koneen mukana toimitetaan takuutodistus
A
2.
Säilytä takuulomakkeen A-osa asianmukaisesti
täytettynä ja esitä se tarvittaessa huoltohenkilöille
yhdessä alkuperäisen, myyjän ostohetkellä
kirjoittaman ostokuitin kanssa.
SERVICE
42
TEKNISET TIEDOT
CTS 100
Kapasiteetti, kuiva pyykki ...................................................... kg.
Jännite ..................................................................................... V.
Moottorin pesuteho ................................................................. W.
Moottorin linkousteho .............................................................. W.
Moottorin teho sähköpumpun käydessä ................................. W.
Vastuksen teho ....................................................................... W.
Maksimi kulutus ...................................................................... W.
Virtasulakkeen amppeerimäärä .............................................. A.
Tarvittava vedenpaine ......................................................... MPa
Linkouksen kierrosnopeus ...................................... r.p.m./min
Vedenkulutus ............................................................................ l.
Energiankulutus (Ohjelma 60ºC)/5 kg. .............................. kWh
Energiankulutusluokka ................................................................
43
5
230
175
340
30
1.950
2.200
10
0,05 min.
0,8 max.
1000
45
0,95
A
RUMMUN AVAAMINEN
1.
Nosta yläkantta A ja avaa se kokonaan. Avaa sen
jälkeen rumpu jatkossa esitetyllä tavalla:
N
ONEE
PESUK SA
ETUO
N
ONEE
PESUK SA
ETUO
3.
Avaa rummunluukku D. Avaa rummunluukku C. Pane
pyykki koneeseen.
4.
Laske rummunluukku C alas.
Laske rummunluukku D alas siten, että sen uurteet ovat
täsmälleen ulomman rummunluukun C kiinnittimien
kohdalla, ja anna rummunluukkujen sulkeutua vapaasti.
N
ONEE
PESUK SA
ETUO
5.
Varmista, että molemmat rummunluukut ovat kunnolla
kiinnittyneinä ja suljettuja.
HUOM!
RUMPU ON SULJETTAVA VAROVASTI PYYKIN JA
KONEEN VAURIOITUMISEN VÄLTTÄMISEKSI.
2
MINUUTTIA
N
ONEE
PESUK SA
ETUO
PESUKONEEN
KANSI
2.
Aseta käsi rummunluukulle D. Paina rummunluukkua C
siten, että molemmat rummunluukut, C ja D, avautuvat
kiinnityksestään.
44
HUOM! ERITYINEN
TURVALAITE ESTÄÄ
KANNEN AVAAMISEN
VÄLITTÖMÄSTI PESUN
PÄÄTYTTYÄ.
KUN
LINKOUSVAIHE ON
PÄÄTTYNYT, ODOTA 2
MINUUTTIA ENNEN
KANNEN AVAAMISTA.
PESUAINEEN ANNOSTELU
Pesuaineen täyttölokero on jaettu neljään eri osioon:
• Osio I on tarkoitettu jauhemaiselle pesuaineelle esipesua varten. Suositeltu
määrä on 60 gr pesujauhetta (5 kilolle).
• Osio II on tarkoitettu jauhemaiselle pesuaineelle varsinaista pesua varten.
Suositeltu määrä on 120 gr pesujauhetta (5 kilolle).
• Osio
on tarkoitettu valkaisuaineelle. Suositeltu määrä on 7 cl.
• Osio
on tarkoitettu huuhteluaineelle. Suositeltu määrä on 5 cl.
Pesuaineen täyttölokerossa on kaksi merkkiraitaa:
• SUOSITELTU MÄÄRÄ (alempi raita). Ilmaisee esipesuosion ja varsinaisen pesun
osion suositellut rajat.
• MAKSIMI. Ilmaisee enimmäismäärän, jota ei tule ylittää.
MAKSIMI
(pesu)
MAKSIMI
(esipesu)
MAKSIMI
(valkaisuaine)
SUOSITELTU
Huomio: JOS HALUAT VALITA ESIPESUN SISÄLTÄVÄN OHJELMAN,
SUOSITTELEMME JAUHEMAISEN PESUAINEEN KÄYTTÖÄ.
45
FUZZY LOGIC - JOUSTAVA AUTOMAATTINEN-ELEKTRONINEN
SUORITUSKYKY
Tässä pesukoneessa on automaattisesti kaikki pesuvaiheet käsittelevä elektroninen
järjestelmä, jonka tarkoituksena on saavuttaa poikkeuksellisen loistavia pesutuloksia
säästäen samalla huomattavasti aikaa ja rahaa.
Kun ohjelma on valittu, pesukone sovittaa siihen parhaalla mahdollisella tavalla
seuraavat perusasiat huomioiden pyykin määrän ja tekstiilien tyypin:
- veden määrä ja energian kulutus
- pesuohjelman kesto
- rummun kierrosten rytmi
- huuhteluiden tehokkuus
Lisäksi pesukone:
- huomioi vaahdon ilmestymisen ja lisää tarpeen tullen huuhteluveden määrää
- säännöstelee linkouksen nopeutta riippuen pyykin asettautumisesta koneessa
estäen näin mekaanisen epätasapainon mahdollisen syntymisen.
ESIMERKKI PESUOHJELMAN VALITSEMISESTA PUUVILLALLE 60°
TÄYTTÖMÄÄRÄ
MAKSIMITÄYTTÖMÄÄRÄ
(5 KG)*
PUOLITÄYTTÖMÄÄRÄ
ALHAINEN
TÄYTTÖMÄÄRÄ
ETU VERRATTUNA 5 KG:N
TÄYTTÖMÄÄRÄÄN
ETU VERRATTUNA 5 KG:N
TÄYTTÖMÄÄRÄÄN
NOIN
NOIN
ENERGIA
kWh
0,95
5%
30%
PESUAIKA
MIN.
134
20%
30%
45
20%
50%
VETTÄ
LITRAA
Ohjelman vaatima aika on ARVIOITU aika.
OHJELMAN VALINTA
OHJELMAA VALITESSASI VARMISTA, ETTÄ KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS –PAINIKE EI
OLE ALASPAINETTUNA.
Ohjelmaa valitessasi noudata seuraavia ohjeita:
• Ohjelma valitaan sille tarkoitetulla valitsimella (A). Katso lisäohjeita
ohjelmataulukosta.
• Valitse haluamasi pesulämpötila lämpötilavalitsimesta.
• Valitse painikkeiden mukaiset haluamasi vaihtoehdot.
46
VALINTASÄÄTIMIEN KÄYTTÖ
CTS 100
Ohjelmanvalitsin ..........................................................................
A
Lämpötilanvalitsin .......................................................................
B
Linkouksen nopeuden vaihtelu-painike 1000/500 .......................
D
Tehohuuhtelu-kytkin ....................................................................
E
Käynnistys/pysäytys-kytkin. ........................................................
H
Merkkipiste .................................................................................
p
47
VALINTASÄÄTIMIEN KÄYTTÖ
A. OHJELMANVALITSIN
Tällä valitsimella voidaan valita haluttu pesuohjelma.
Valitsinta kierretään, kunnes ohjelma (numero tai merkki)
on merkkipisteen (p) kohdalla.
ÄLÄ KOSKAAN KÄÄNNÄ ohjelmavalitsinta vastapäivään,
vaan aina myötäpäivään, äläkä myöskään paina
käynnistyspainiketta (H) ennen ohjelman valinnan
suorittamista.
Jos valitun ohjelman käynnistyttyä haluat muuttaa valitsimen
asentoa tai valita toisen ohjelman, pysäytä kone
painikkeesta Käynnistys/Pysäytys, muuta ohjelmaa
haluamallasi tavalla ja paina kone uudelleen käyntiin.
B. LÄMPÖTILANVALITSIN
TÄTÄ VALITSINTA VOI KÄÄNTÄÄ MOLEMPIIN
SUUNTIIN
Tällä valitsimella voit valita haluamasi pesulämpötilan.
Mikäli haluat pestä täysin kylmällä vedellä, käännä valitsinta
kunnes kylmänveden symbooli osuu merkkipisteen
kohdalle.
Ohjelmataulukossa kullekin pesutyypille annettua
suositeltua maksimilämpötilaa ei saa ylittää.
D.
LINKOUKSEN NOPEUDEN VAIHTELU-PAINIKE 1000/500
Tätä painiketta painamalla viimeisen huuhtelun jälken
tapahtuva linkous suoritetaan 500 kierroksella minuutissa
normaalin 1000 r.p.m. nopeuden sijasta.
HUOMAUTUS: Sekakuiduille, synteettisille ja aroille
kuiduille tarkoitetuissa pesuohjelmissa linkous tapahtuu aina
500 r.p.m. nopeudella.
48
VALINTASÄÄTIMIEN KÄYTTÖ
E. TEHOHUUHTELU-KYTKIN
Kun pyykistä halutaan poistaa pieninkin mahdollinen pesuaineen
jäänne, painetaan tätä kytkintä. Näin huuhtelut tapahtuvat
runsaammassa vedessä.
H.
KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-KYTKIN
49
OHJELMATAULUKKO
PUUVILLA
I
•
Kylmästä
90ºC:een
Kylmästä
90ºC:een
Kylmästä
60ºC:een
Kylmästä
40ºC:een
•
SYVÄPESU & ESIPESU
5
170
1
SYVÄPESU
5
140
2
KESTÄVÄT VÄRIT
5
134
3
ARAT VÄRIT
3,5
82
4
VALKAISUAINE
Orgaaniset tahrat
—
54
—
VOIMAKKAAT HUUHTELUT
—
30
—
VOIMAKAS LINKOUS
—
7
—
SEKOITTEET
2
95
5
KIRJOPYYKKI
2
86
6
TEKOKUIDUT
2
72
7
HELLÄVARAISET HUUHTELUT
—
43
—
4
HIENOPESU
1,5
63
VILLA-WOOLMARK-MERKKI
1
54
HELLÄVARAINEN LINKOUS
PESUAINEEN
KÄYTTÖ
32´ Kylmästä
50ºC:een
32
*
TEKOKUIDUT
LÄMPÖTILAN
VALITSIN
Cº
2
32 minuutin pikaohjelma
PIKAOHJELMA
ARAT TEKST-IILIT
MAKSIMITTÄYTTÖMÄÄRÄ
Kg
ARVIOITU
KESTOAIKA
(min.)
OHJELMANVALITSIN.
OHJELMA
TEKSTIILITYYPPI
CTS 100
Kylmästä
60ºC:een
Kylmästä
50ºC:een
Kylmästä
40ºC:een
KYTKIN
II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
—
•
•
•
•
•
•
—
Kylmästä
40ºC:een
Kylmästä
9
40ºC:een
Kylmästä
10
30ºC:een
8
KÄSINPESU
1,5
48
HELLÄVARAISET HUUHTELUT
—
34
—
HELLÄVARAINEN LINKOUS
—
4
—
TYHJENNYS
Veden poisto
—
—
—
•
•
•
Ohjelma
, Normin EN 60456 mukaan.
Ohjelman vaatima aika on ARVIOITU aika.
*
Jokaisen ryhmän ensimmäiset ohjelmat ovat kestoltaan pidempiä
ja takaavat näin tehokkaamman pesun. Valitse jälkimmäiset
ohjelmat, jos pyykki ei ole kovin likaista tai kyseessä on erityisen
arka tekstiili.
50
HUOMIOITAVAA
1.Jos kyseessä on erityisen likainen pyykki, on suositeltavaa vähentää pyykin määrää
niin, että maksimitäyttömäärä on 3 kg.
2.PUUVILLALLE tarkoitettujen ohjelmien (1-2- ) yhteydessä voidaan suorittaa
automaattinen valkaisu lisäämällä valkaisuainetta kaukaloon
.
3. Pesukone on rakennettu niin, että se käyttää automaattisesti huuhteluainetta viimeisen
huuhtelun yhteydessä kaikissa pesuohjelmissa.
32 MINUUTIN PIKAOHJELMA
32 minuutin pikaohjelmalla voidaan käydä 32 minuutissa läpi
täydellinen pesuohjelma korkeintaan 2 kg:le pyykkiä
50°C:ssa.
Pesuainetta on tällöin pantava pesuainekaukaloon (kaukalon
osasto I), ja pesuaineen maksimimäärä on noin 1/4
suositellusta määrästä (korkeintaan 35 g.).
32 minuutin pikaohjelmaa voidaan käyttää myös esipesuna,
jos kyseessä on erityisen likainen pyykki. Tämän jälkeen
valitaan haluttu pääohjelma.
51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising