Candy | EVOT 10051D/1-S | Candy EVOT 10051D/1-S Instrukcja obsługi

Candy EVOT 10051D/1-S Instrukcja obsługi
PRALKA
EVOT 10051D
H
B2
A
B1
V
C2
G
C1
A
p
POKRĘTŁO WYBIERANIA PROGRAMÓW I TEMPERATUR
Przy pomocy tego pokrętła można wybrać żądany program prania. W tym celu
należy ustawić pokrętło programatora tak, aby wskaźnik na nim wskazywał
żądany program (p). Obrót pokrętłem możliwy jest w obu kierunkach. Wybór
temperatury
będzie zależał od wybranego programu (Zobacz
tabelę
programów).
B1
PRZYCISK WYBIERANIA WIROWANIA
B2
PRZYCISK „OPÓŹNIENIE STARTU”
C1
PRZYCISK PRANIA NA ZIMNO
C2
AQUAPLUS
G
KONTROLKA DRZWICZEK
H
PRZYCISK WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ
p
WSKAŹNIK POZYCJI POKRĘTEŁ
V
KONTROLKA POZOSTAŁEGO CZASU LUB FAZY PROGRAMU
Tabela programów mod. EVOT 10051D
program
BAWEŁNA
MIESZANE/
SYNTET.
DELIKATNE
SPECJALNEA
Dozowanie środka
temp.
Przyciski opcji C
Prędkość Ład.
piorącego
reg.
wirowania maks
maks
rpm/min
Kg.
I
II
ºC
Rodzaj tkaniny
Kolory odporne z praniem wstępnym
90º
* Kolory odporne
60º
1000
1000
* Kolory odporne
40º
1000
Kolory delikatne
30º
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1000
5
5
5
•
•
•
•
•
Kolory odporne
50º
Display
2,5
•
•
•
•
Kolory delikatne
40º
Display
2,5
•
•
•
•
Kolory delikatne
30º
Display
2,5
•
•
•
•
30º
Display
1
•
•
•
30º
Display
1
•
•
•
Welna do prania w pralce
Pranie ręczne
Płukania
-
Display
-
Odwirowanie
-
1000
-
Wypuszczanie
EcoMix 20ºC
-
-
-
20º
Display
5
•
•
•
Szybkie 44
40º
Display
3
•
•
•
Szybkie 30
30º
Display
2
•
•
•
•
•
•
* programy do prania bawełny zgodnie z (UE) nr 1015/2010 i nr 1061/2010
PROGRAM BAWEŁNA w temperaturze 60°C
PROGRAM BAWEŁNA w temperaturze 40°C
Programy te są przeznaczone do prania średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych i są najbardziej
efektywne pod względem łącznego zużycia wody i energii.
Programy te zostały opracowane tak, aby temperatury prania były dostosowane do temperatur podanych na
metkach ubrań; rzeczywista temperatura wody może nieznacznie różnić sie od podanej w cyklu prania.
Zalecenia dotyczące stosowania detergentów w zależności od temperatury prania.
Dla programów prania bawełny w temperaturach > = a 60°C dla odzieży białej wytrzymałej mocno
zabrudzonej zalecane jest stosowanie detergentu w proszku gdyż zawiera on wybielacze które przy
średnich i wysokich temperaturach są bardzo skuteczne.
Dla programów w temperaturach od 40o do 60oC wybór detergentu zależy od rodzaju tkaniny, kolorów
oraz stopnia zabrudzenia. Generalnie dla odzieży białej wytrzymałej mocno zabrudzonej zalecane jest
stosowanie detergentu w proszku do tkanin białych, dla odzieży kolorowej bez uporczywych plam
zalecane są natomiast płyny lub proszki przeznaczone do tkanin kolorowych.
Dla programów w niskiej temperaturze <40oC zalecane jest stosowanie detergentów w płynie lub
proszku przeznaczonych do niskich temeperatur.
Do prania wełny i jedwabiu należy stosować jedynie detergenty do tego przeznaczone.
Dozowanie detergentu powinno być zgodne z zaleceniami podanymi na opakowaniu przez producenta.
Program
ład.
Bawełna 60°C 5 kg / 2,5 kg
Bawełna 40°C
2,5 kg
Syntet. 40ºC
2,5 kg
Welna 30ºC
1 kg
temp. reg.
Min.
160 / 120
130
105
45
prędkość
wirowania
1000Rpm
display
display
Energia
Zużycie
wody
pozostałość
wody
0,90 kWh / 0,65 kWh
0,55 kWh
0,35 kWh
0,28 kWh
45 l / 30 l
30 l
51 l
50 l
62%
62%
50%
40%
Zużycie energii w trybie wyłączenia i czuwania: 0,4 W / 0,5 W
Fazy programu
pranie
płukanie
wirowanie – spuszczanie wody
WAŻNE
.- Nie stosować środka piorącego w płynie w programach z praniem wstępnym i/lub w przypadku
programowania czasu startu.
PRZYGOTOWANIE CYKLU PRANIA
1. Po włożeniu prania należy zamknąć pokrywy bębna i sprawdzić, czy są dobrze zamknięte.
2. Wsypać środek piorący i dodatki, nie przekraczając linii wskazującej “MAX”.
•
proszek dla prania wstępnego I
•
proszek dla programu prania II
•
środek zmiękczający
WYBIERANIE PROGRAMÓW I ŻĄDANYCH OPCJI
3. Obracać pokrętłem wybierania programów (A) aż do żądanego programu.
4. Zgodnie z życzeniem, można nacisnąć przycisk lub przyciski potrzebnych opcji (C1, C2 )
- Zaleca się wybieranie żądanych opcji przed uruchomieniem programu (H).
- Opcja nie zadziała, jeśli faza prania przeszła przez etap, gdy się ona aktywuje. Jeśli po wybraniu opcji
zechcemy ją anulować, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk (kontrolka zgaśnie)
C1 przycisk prania na zimno
Po wcisnięciu tego przycisku pralka wykonuje wszystkie fazy prania bez podgrzewania wody; pozostałe
ustawienia nie ulegają zmianie (poziom wody, czas, rytm prania, itp.).
Programy prania na zimno zalecane są w przypadku tkanin o nietrwałych kolorach, firan, narzut, wyjątkowo
delikatnych tkanin syntetycznych, dywaników lub tkanin mało zabrudzonych.
C2 przycisk aquaplus
Dzięki nowemu SENSOR ACTIVA SYSTEM, naciśnięcie przycisku umożliwia wykonanie specjalnego cyklu
prania we wszystkich programach i dla wszystkich rodzajów tkanin, dbającego o ich włókna i o delikatną
skórę ich użytkowników.
Pobieranie o wiele większej ilości wody i nowe działanie cyklów obracania się bębna w połączeniu z
pobieraniem i wypuszczaniem wody pozwala na otrzymanie doskonale wypranej i dokładnie wypłukanej
odzieży. Zwiększona ilość wody w cyklu prania, ma na celu zapewnienie całkowitego rozpuszczenia środka
piorącego, co gwarantuje skuteczne pranie. Zwiększono również ilość wody płukania, aby wyeliminować z
włókien wszelkie resztki środka piorącego.
Funkcja ta została specjalnie przestudiowana biorąc pod uwagę osoby o delikatnej i wrażliwej skórze, u
których najmniejsza nawet pozostałość środka piorącego może wywołać podrażnienie lub uczulenie.
Zaleca się również stosowanie tej funkcji do prania odzieży dziecięcej i delikatnej bielizny, zwłaszcza
bielizny toaletowej, włókna której mają tendencje do zatrzymywania środków piorących.
Opcja ta nie jest dostępna w programie prania wełny.
B1 przycisk wybierania wirowania
Naciskając ten przycisk można wybrać pożądaną prędkość końcowego wirowania, ale zawsze w zakresie
prędkości wybranego programu. Prędkości te pokazane są we właściwym światełku kontrolnym. Aby
całkowicie skasować wirowanie ( ), naciskać ten przycisk aż do zgaśnięcia trzech światełek wskazujących
prędkość.
Pożądaną prędkość można wybrać w dowolnym momencie programu.
5. Po wybraniu żądanych opcji, aby rozpocząć program należy nacisnąć przycisk uruchamiający pralkę (H).
Pralka zacznie pracować i zaświeci się jedna z kontrolek czasu pozostałego do końca (V). Kontrolka ta
pokazuje przybliżony czas pozostały do zakończenia programu prania i będzie się zmieniać w miarę
posuwania się programu do przodu.
Jeśli po wybraniu opcji chce się ją anulować, wystarczy nacisnąć ponownie przycisk (zgaśnie kontrolka
opcji).
B2 przycisk „opóźnienie startu”
Możliwe jest opóźnienie rozpoczęcia wybranego programu tak, aby pralka zaczęła pracować po upływie 3,
6, lub 9 godzin. W tym celu należy postąpić następująco:
- Wybrać pożądany program przy pomocy pokrętła wybierania programów A.
- Naciskać przycisk opóźnionego startu, aż zaświeci się światełko kontrolne wskazujące pożądane przez
nas opóźnienie.
- Nacisnąć przycisk H włączyć/wyłączyć
- Pralka zacznie pracować po upływie wybranego czasu.
- jeśli chcemy anulować opóźnione rozpoczęcie programu, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk
(B), aż zgasną wskaźniki opóźnienia.
Wyświetlacz czasu pozostałego do końca cyklu (V)
W okienku tym wyświetlany będzie ORIENTACYJNY czas w minutach pozostały do zakończenia programu.
Czas ten może się zmieniać w zależności od wybranej temperatury prania, temperatury otoczenia, ciśnienia
wody w sieci, rodzaju i ilości pranych rzeczy.
Kontrolka zabezpieczenia drzwiczek (G)
Po rozpoczęciu programu prania, kontrolka drzwiczek miga i po chwili zaczyna się świecić światłem stałym.
Od tego momentu drzwiczki są zablokowane (DRZWICZKI ZABEZPIECZONE).
Podczas całego programu prania, kontrolka ta będzie się świeciła i otwarcie drzwiczek będzie niemożliwe.
Po zakończeniu programu prania, wyłączy się zabezpieczenie i kontrolka zgaśnie. Od tego momentu można
będzie otworzyć drzwiczki pralki.
Kasowanie-zmiana programu
Jeśli chcesz zmienić lub skasować już rozpoczęty program, należy postąpić w następujący sposób:
- Ustaw selektor programów w pozycji OFF. W tym momencie anulowałeś poprzedni program i jeśli hcesz,
możesz wybrać nowy.
- Wybierz nowy program.
- Ponownie nacisnąć i przytrzymać klawisz (H), aż zaświeci się jeden ze wskaźników fazy programu.
Przerwa w programie
Możliwe jest chwilowe zatrzymanie programu prania w celu, na przykład, dołożenia rzeczy do prania i, aby
to uczynić, należy:
- Nacisnąć i przytrzymać klawisz (H), aż zaświecą się wskaźniki klawiszy opcji oraz klawisz fazy programu.
- Gdy zgaśnie kontrolka zabezpieczenia drzwiczek po upływie około 2 minut, otwórz drzwiczki i dodaj resztę
prania.
- Zamknij dobrze drzwiczki bębna i zewnętrzną pokrywę.
- Nacisnąć klawisz (H) - zaświeci się wskaźnik fazy programu i pralka będzie kontynuować program.
Pod koniec programu świecić się będą wszystkie wskaźniki fazy programu, a zgaśnie wskaźnik
zabezpieczenia drzwi.
Dla bezpieczeństwa, po zakończeniu cyklu należy ustawić pokrętło
wyboru programów w pozycji OFF.
20-04-15 / H 43010568 PL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising