Candy | CTDF 1006-16S | Candy CTDF 1006-16S Εγχειρίδιο χρήστη

Candy CTDF 1006-16S Εγχειρίδιο χρήστη
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
CTDF 1006
H
V
G
A
B1
C1
A
B2
C2
p
ΚΟΜΒΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Αυτό το κομβίο επιτρέπει την επιλογή του προγράμματος της πλύσης. Γιά αυτό πρέπει να
γυρίσετε το κομβίο (προς τις δύο κατευθύνσεις) μέχρι να συμπίπτει το πρόγραμμα με την
οδηγητική γραμμή (p). Η επιλογή της θερμοκρασίας εξαρτάται από το επιλεχθέν
πρόγραμμα. (Βλέπετε πίνακα προγραμμάτων).
B1
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΡΟΦΩΝ
B2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΡΥΑΣ ΠΛΥΣΗΣ
C2 ΠΛΗΚΤΡΟ AQUAPLUS
G
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ
H
ΠΛΚΤΡΟ ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ
I
ΛΥΝΧΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
V
ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ
Οι ενδείξεις της οθόνης σας επιτρέπουν να είστε συνεχώς ενημερωμένοι για την κατάσταση
της συσκευής
p
ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ
Πίνακας προγραμμάτων Μοντέλο CTDF 1006
προσεγ.
χρονική
διαρκ.
(λεπτά)
ταχύτ.
στύψιμο
μέγιστο
φορτίο
ρούχων
σε kg
μέγιστη
θερμοκρ.
σε ºC
Λευκά
display
Ανθεκτικά χρώματα με πρόπλυση
display
90º
1000
6
60º
1000
6
* Ανθεκτικά χρώματα
display
60º
1000
Ανθεκτικά χρώματα
display
40º
Ευπαθή χρώματα
display
30º
Ανθεκτικά χρώματα
display
50º
Ευπαθή χρώματα
display
40º
Ευπαθή χρώματα
display
Ευπαθή
προγραμμα
προγραμμα για
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΜΕΙΚΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΕΥΠΑΘΗ
φορτίο
απορρυπαντι πλήκτρα
εκλογής C
κού
I
II







6




1000
6




1000
6




800
2




800
2




30º
800
2




display
40º
600
1,5



Μαλλινά
display
30º
800
1



Πλ. στο χέρι
display
30º
800
2



Ξέπλυμα
display
800
Στύψιμο
display
1000




display
Αδειασμα
ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Mix&wash
display
40º
800
6



Ταχύ 44
display
40º
800
3,5



Ταχύ 32
display
30º
800
2




* Πρόγραμμα που συνίσταται για πλύσεις χαμηλής θερμοκρασίας (χαμηλότερες από τη μέγιστη που εμφανίζει η οθόνη).
Το πρόγραμμα είναι ελεγμένο βάσει των προδιαγραφών CENELEC EN 60456, με επιλεγμένη τη μέγιστη επιλογή
Βαθμού Λερώματος.
Τεχνικα δεδομενα μοντ. CTDF 1006
Τάση δυκτίου
220-230V.
50Hz.
Ισχύς
πλύσης
Ισχύς
κινητήρα
στυψίματος
Ισχύς
κινητήρα
αντλίας
Ισχύς
θερμαντικο
ύ στοιχείου
Μέγιστη
απορροφούμενη
ισχύς
175 W.
340 W.
30 W.
1950 W.
2150 W.
Αμπέρ
ασφάλειας
δυκτίου Πίεση νερού
0,05-0,8
10 A.
Mpa
Κατανάλωσ Κατανάλωση
ενέργειας *
η νερού
προγ. EN
* προγ.
60456
EN 60456
58 L.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
.- Μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για προγράμματα με πρόπλυση και/ή με
προγραμματισμένη εκκίνηση
1,02 Kw.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΣΗΣ
1.- Μώλις τελειώσει η φόρτηση ρούχων, κλείστε τα καπάκια του τυμπάνου και ελέγξετε ότι είναι σωστά κλειστά.
2.- Βάλτε απορρυπαντυκό και προσθετικά, αλλά μην υπερβείτε την ένδειξη “MAX”.

Απορρυπαντυκό για πλύση Ι

Απορρυπαντυκό για πλύση ΙΙ

Μαλλαντικό
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ
3.- Γυρίστε το κομβίο επιλογής (Α) μέχρι το επιλεχθέν πρόγραμμα.
4.- Πιέστε το πλήκτρο ή τα πλήκτρα που επιθυμείτε (C1, C2 ).
.- Συνιστάται να διαλέξτε τις επιλογές που θέλετε πριν πιέστε το πλήκτρο έναρξης του προγράμματος (Η)
.- 'Εχετε υπόψη σας ότι αν η φάση πλύσης έχει υπερβεί το στάδιο λειτουργίας της επιλογής, τότε αυτή η
επιλογή δεν θα ενεργοποιηθεί
C1 πληκτρο κρυας πλυσης
Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο μπορούν να εκτελεστούν όλοι οι κύκλοι πλυσίματος χωρίς να πραγματοποιήσουν το
ζέσταμα του νερού ενώ παραμένουν χωρίς αλλαγές όλα τα άλλα χαρακτηριστικά (στάθμη νερού, χρόνοι, ρυθμοί
πλύσης, κτλ.)
Τα προγράμματα κρύας πλύσης συνιστούνται για την πλύση όλων εκείνων των ρούχων των οποίων τα
χρώματα δεν είναι ανθεκτικά αλλά και για την πλύση κουρτινών, κουβερλί, ιδιαιτέρως ευαίσθητων συνθετικών
ινών, μικρών χαλιών ή πολύ βρόμικων υφασμάτων.
C2 πληκτρο aquaplus
Χάρη στο νέο SENSOR ACTIVA SYSTEM, πιέζοντας το πλήκτρο μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια ειδική
πλύση που εφαρμόζεται σε όλα τα προγράμματα και τα είδη υφασμάτων, προσέχοντας τις ίνες τους και το
ευαίσθητο δέρμα αυτών που τα χρησιμοποιούν.
Η χρήση περισσοτέρου νερού και η νέα συνδυασμένη δράση κύκλων περιστροφής του τύμπανου με γέμισμα
και άδειασμα νερού, μας επιτρέπει να έχουμε εντελώς ξεβγαλμένα και καθαρά ρούχα. Αυξάνεται το νερό στην
πλύση για την τέλεια διάλυση του απορρυπαντικού, εξασφαλίζοντας μία αποτελεσματική δράση πλύσης.
Επίσης έχει αυξηθεί το νερό στο ξέβγαλμα για να εξαφανιστούν όλα τα ίχνη του απορρυπαντικού στις ίνες.
Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα άτομα με ευαίσθητο και ευπαθή δέρμα στα οποία ένα ελάχιστο
υπόλειμμα απορρυπαντικού μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή αλλεργία.
Επίσης συνιστάται αυτή η λειτουργία για τα παιδικά και γενικώς για τα ευαίσθητα ρούχα, ιδιαιτέρως για την
πλύση ρούχων μπάνιου, των οποίων οι ίνες έχουν την τάση να απορροφούν το απορρυπαντικό.
Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη στο μάλλινο πρόγραμμα.
5.- Εάν θέλετε, μπορείτε να κάνετε την εκλογή της ταχύτητας στυψίματος (B1)
B1 ταχυτητα στροφων
Μόλις επιλεχθεί το πρόγραμμα, ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός στροφών για το συγκεκριμένο πρόγραμμα
εμφανίζεται στην οθόνη. Πατώντας το πλήκτρο των στροφών θα μειώσει την ταχύτητα κατά 100 rpm κάθε
φορά. Ο ελάχιστος αριθμός στροφών είναι 400 rpm, ή μπορείτε να ακυρώσετε τις στροφές (στύψιμο) πατώντας
διαδοχικά το πλήκτρο των στροφών.
6.- Μόλις πραγματοποιηθούν οι επιλογές που θέλετε, για την έναρξη του προγράμματος, πιέστε το πλήκτρο
έναρξης σε λειτουργία H. Το πλυντήριο θα αρχίσει να πραγματοποιήσει το πρόγραμμα που θέλετε.
Στην περίπτωση που είναι ήδη επιλεγμένη μια επιλογή, και θέλετε να την ακυρώσει, αρκεί να
ξαναπιέσετε το πλήκτρο (τότε το φωτάκι ένδειξης σβύνεται).
B2 Πλήκτρο Μεταχρονολογημένης Εκκίνησης (DELAY START)
Αυτό το πλήκτρο σας επιτρέπει να επαναπρογραμματίσετε τον κύκλο πλύσης έτσι ώστε να καθυστερήσει η
εκκίνηση έως και 24 ώρες.
Για να καθυστερήσετε την έναρξη ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα.
Πατήστε το πλήκτρο μια φορά για να το ενεργοποιήσετε (εμφανίζεται h00 στην οθόνη) και στην συνέχεια
πατήστε το ξανά για να θέσετε μεταχρονολόγηση 1 ώρας (εμφανίζεται h01στην οθόνη). Η προκαθορισμένη
μεταχρονολόγηση αυξάνεται κατά 1 ώρα κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη h24,
σημείο από το οποίο και μετά ο μετρητής ξαναμηδενίζει.
Επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο “START/PAUSE” (η λυχνία στην οθόνη αρχίζει και αναβοσβήνει). Η
αντίστροφη μέτρηση ξεκινά και με την ολοκλήρωσή της το πρόγραμμα ενεργοποιείται αυτόματα.
Μπορείτε να ακυρώσετε την μεταχρονολογημένη έναρξη ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι η οθόνη να εμφανίσει τις ρυθμίσεις του
επιλεγμένου προγράμματος.
Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, απλά πατώντας το πλήκτρο
“START/PAUSE”, ή να το ακυρώσετε θέτοντας τον επιλογέα στη θέση OFF και στη συνέχεια να επιλέξετε ένα
διαφορετικό πρόγραμμα.
διαρκεια κυκλου πλυσης (V)
Όταν έχει επιλεχθεί ένα πρόγραμμα η οθόνη απεικονίζει αυτόματα τη διάρκεια του κύκλου πλύσης, που μπορεί
να διαφέρει κάθε φορά, ανάλογα με τις παραμέτρους που έχουν επιλεχθεί. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το
πρόγραμμα θα είστε συνεχώς ενήμεροι για τον εναπομείναντα χρόνο του κύκλου πλύσης.
διαρκεια κυκλου πλυσης (G)
Όταν έχει επιλεχθεί ένα πρόγραμμα η οθόνη απεικονίζει αυτόματα τη διάρκεια του κύκλου πλύσης, που μπορεί
να διαφέρει κάθε φορά, ανάλογα με τις παραμέτρους που έχουν επιλεχθεί. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το
πρόγραμμα θα είστε συνεχώς ενήμεροι για τον εναπομείναντα χρόνο του κύκλου πλύσης.
Ακύρωση-αλλαγή προγραμμάτων
Αν ενώ έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα θέλετε να το αλλάξετε ή να το ακυρώσετε, ενεργήστε με τον ακόλουθο
τρόπο:
- Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγραμμάτων σε θέση OFF. Αυτή την στιγμή έχετε ακυρώσει το
πρόγραμμα και μπορείτε εάν το επιθυμείτε να επιλέξετε ένα νέο.
- Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα.
- Πιέστε ξανά το πλήκτρο (H),
Το πλυντήριο θα πραγματοποιήσει τον νέο πρόγραμμα που επιλέξατε.
Παύση προγράμματος
Είναι δυνατόν να σταματήσετε στιγμιαία το πρόγραμμα πλύσης, αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να προσθέσετε
περισσότερα ρούχα και γι` αυτό ενεργήστε με τον ακόλουθο τρόπο:
- Πιέστε το πλήκτρο (H) και διατηρήστε το πατημένο μέχρι να αναβοσβήσουν οι φωτεινές ενδείξεις των
πλήκτρων επιλογής, της οθόνης που υποδεικνύει τον υπολειπόμενο χρόνο και της φωτεινής ένδειξης της
έναρξης.
- Όταν σβήσει η φωτεινή ένδειξη ασφάλειας της πόρτας (χρόνος περίπου 2 λεπτών), ανοίξτε την πόρτα και
προσθέστε τα ρούχα που επιθυμείτε.
- Κλείστε σωστά τις πόρτες του τύμπανου και το εξωτερικό καπάκι.
- Πιέστε το πλήκτρο (H) και το πλυντήριο θα συνεχίσει με το πρόγραμμα.
Όταν το πρόγραμμα θα έχει τελειώσει θα εμφανιστεί το “END” στην οθόνη.
Περιμένετε μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη (G) ασφάλειας της πόρτας (χρόνος περίπου 2 λεπτών).
“Για να βγάλετε τα ρούχα, στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγραμμάτων σε θέση OFF”, και ανοίξτε
την πόρτα του πλυντηρίου και τα καπάκια του τύμπανου.
08.03.10 / H- 46005807 EL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising