Candy | EVOGT 1206E2D/1- | Candy EVOGT 1206E2D/1-, EVOGT 1206E2D-S Instrukcja obsługi

Candy EVOGT 1206E2D/1-, EVOGT 1206E2D-S Instrukcja obsługi
PRALKA EVOGT 1206E2D
H
B2
G
B1
V
A
C2
C1
A
p
POKRĘTŁO WYBIERANIA PROGRAMÓW
Przy pomocy tego pokrętła można wybrać żądany program prania. W tym celu należy
ustawić pokrętło programatora tak, aby wskaźnik na nim wskazywał żądany program
(p). Obrót pokrętłem możliwy jest w obu kierunkach. Wybór temperatury będzie zależał
od wybranego programu (Zobacz tabelę programów).
B1 OBROTY WIRÓWKI
B2 OPÓŹNIONY START
C1 PRZYCISK PRANIA NA ZIMNO
C2 AQUAPLUS
G KONTROLKA DRZWICZEK
H
WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ (START/PAUZA)
V WYŚWIETLACZ “DIGIT”
System sygnalizacji wyświetlacza stale informuje nas o pracy pralki
p
WSKAŹNIK POZYCJI POKRĘTEŁ
"Gentle Touch Opening" to innowacyjny system zatrzymania bębna, pozwalający na bezpieczne i proste
załadowanie prania do pralki.Dzięki zastosowaniu dwóch resorów, umieszczonych po obydwu stronach urządzenia,
drzwiczki otwierają się zaledwie 2 sekundy po zatrzymaniu bębna, poprzez delikatne naciśnięcie środkowego
przycisku.
Tabela programów mod. EVOGT 1206E2D
program
BAWEŁNA
MIESZANE/
SYNTET.
DELIKATNE
SPECJALNEA
temp.
reg.
maks
ºC
czas
około
min.
Rodzaj tkaniny
Prędkość
wirowania
rpm/min
Ład.
maks
Kg.
Dozowanie środka
piorącego
I
II

Przyciski opcji C
Kolory odporne z praniem
wstępnym
* Kolory odporne
display
90º
1200
6




display
60º
1200
6




* Kolory odporne
display
40º
1200
6




Kolory delikatne
display
30º
1200
6




Kolory odporne
display
50º
1000
3




Kolory delikatne
display
40º
1000
3




Kolory delikatne
display
30º
1000
3




Welna do prania w pralce
display
30º
800
1



Pranie ręczne
display
30º
800
1





Płukania
display
1000
Odwirowanie
display
1200
Wypuszczanie
EcoMix 20ºC
display
20º
1000
6



Szybkie 44
display
40º
1000
3



Szybkie 30
display
30º
1000
2



display
0

* programy do prania bawełny zgodnie z (UE) nr 1015/2010 i nr 1061/2010
PROGRAM BAWEŁNA w temperaturze 60°C
PROGRAM BAWEŁNA w temperaturze 40°C
Programy te są przeznaczone do prania średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych i są najbardziej efektywne
pod względem łącznego zużycia wody i energii.
Programy te zostały opracowane tak, aby temperatury prania były dostosowane do temperatur podanych na
metkach ubrań; rzeczywista temperatura wody może nieznacznie różnić sie od podanej w cyklu prania.
Zalecenia dotyczące stosowania detergentów w zależności od temperatury prania.
Dla programów prania bawełny w temperaturach > = a 60°C dla odzieży białej wytrzymałej mocno
zabrudzonej zalecane jest stosowanie detergentu w proszku gdyż zawiera on wybielacze które przy
średnich i wysokich temperaturach są bardzo skuteczne.
o
o
Dla programów w temperaturach od 40 do 60 C wybór detergentu zależy od rodzaju tkaniny, kolorów
oraz stopnia zabrudzenia. Generalnie dla odzieży białej wytrzymałej mocno zabrudzonej zalecane jest
stosowanie detergentu w proszku do tkanin białych, dla odzieży kolorowej bez uporczywych plam
zalecane są natomiast płyny lub proszki przeznaczone do tkanin kolorowych.
o
Dla programów w niskiej temperaturze <40 C zalecane jest stosowanie detergentów w płynie lub proszku
przeznaczonych do niskich temeperatur.
Do prania wełny i jedwabiu należy stosować jedynie detergenty do tego przeznaczone.
Dozowanie detergentu powinno być zgodne z zaleceniami podanymi na opakowaniu przez producenta.
Program
ład.
Bawełna 60°C 6 kg / 3 kg
Bawełna 40°C
3 kg
Syntet. 40ºC
3 kg
Welna 30ºC
1 kg
temp. reg.
230min. /120min
130min.
105min.
45min.
prędkość
wirowania
1200Rpm
1000Rpm
800Rpm
Energia
0,90 /0,72kWh
0,56kWh
0,42kWh
0,28kWh
Zużycie
wody
49l /34 l
34l
58l
50l
pozostałość
wody
53%
53%
50%
40%
Zużycie energii w trybie wyłączenia i czuwania 0,4 / 0,6 W
WAŻNE
.- Nie stosować środka piorącego w płynie w programach z praniem wstępnym i/lub w przypadku
programowania czasu startu.
PRZYGOTOWANIE CYKLU PRANIA
1.- Po włożeniu prania należy zamknąć pokrywy bębna i sprawdzić, czy są dobrze zamknięte.
2.- Wsypać środek piorący i dodatki, nie przekraczając linii wskazującej “MAKS”.

proszek dla prania wstępnego I

proszek dla programu prania II

środek zmiękczający
WYBIERANIE PROGRAMÓW I POŻĄDANYCH OPCJI
3.- Obracać pokrętłem wybierania programów (A) aż do pożądanego programu.
4.- Zgodnie z życzeniem,można nacisnąć przycisk lub przyciski potrzebnych opcji (C1,C2,).
.- Zaleca się wybieranie żądanych opcji przed uruchomieniem programu (H).
.- Opcja nie zadziała, jeśli faza prania przeszła przez etap, gdy się ona aktywuje. Jeśli po wybraniu opcji
zechcemy ją anulować, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk (kontrolka zgaśnie)
C1 przycisk prania na zimno
Po wcisnięciu tego przycisku pralka wykonuje wszystkie fazy prania bez podgrzewania wody; pozostałe
ustawienia nie ulegają zmianie (poziom wody, czas, rytm prania, itp.).
Programy prania na zimno zalecane są w przypadku tkanin o nietrwałych kolorach, firan, narzut, wyjątkowo
delikatnych tkanin syntetycznych, dywaników lub tkanin mało zabrudzonych.
C2 przycisk aquaplus
Dzięki nowemu SENSOR ACTIVA SYSTEM, naciśnięcie przycisku umożliwia wykonanie specjalnego cyklu
prania we wszystkich programach i dla wszystkich rodzajów tkanin, dbającego o ich włókna i o delikatną skórę
ich użytkowników.
Pobieranie o wiele większej ilości wody i nowe działanie cyklów obracania się bębna w połączeniu z
pobieraniem i wypuszczaniem wody pozwala na otrzymanie doskonale wypranej i dokładnie wypłukanej
odzieży. Zwiększona ilość wody w cyklu prania, ma na celu zapewnienie całkowitego rozpuszczenia środka
piorącego, co gwarantuje skuteczne pranie. Zwiększono również ilość wody płukania, aby wyeliminować z
włókien wszelkie resztki środka piorącego.
Funkcja ta została specjalnie przestudiowana biorąc pod uwagę osoby o delikatnej i wrażliwej skórze, u których
najmniejsza nawet pozostałość środka piorącego może wywołać podrażnienie lub uczulenie.
Zaleca się również stosowanie tej funkcji do prania odzieży dziecięcej i delikatnej bielizny, zwłaszcza bielizny
toaletowej, włókna której mają tendencje do zatrzymywania środków piorących.
Opcja ta nie jest dostępna w programie prania wełny.
5.- Jeśli chcesz, przy pomocy przycisku B1 możesz wybrać prędkość wirowania.
B1 obroty wirówki
Po wybraniu programu na wyświetlaczu pokaże się maksymalna ustawiona prędkość wirowania.
Każde wciśnięcie przycisku wirówki zmniejsza prędkość wirowania o 100 obr/min. Minimalna prędkość
wirowania to 400 obr/min. Ewentualnie można wyłączyć wirowanie wciskąc kilkakrotnie przycisk wirówki
6.- Po wybraniu pożądanych opcji, aby zacząć program, naciśnij przycisk włączający H, pralka zacznie
wykonywać pożądany program.
Jeśli po wybraniu jakiejś opcji, zechcesz ją skasować, wystarczy nacisnąć ponownie przycisk (zgaśnie
odpowiednie światełko kontrolne).
B2 Przycisk “opóźniony start”
Przycisk ten pozwala zaprogramować cykl prania z opóźnieniem maksymalnie 24 godziny.
Aby zaprogramować opóźniony start należy:
Ustawić wybrany program.
Wcisnąć przycisk pierwszy raz, aby aktywować program ( na wyświetlaczu pokaże się napis h00), a następnie
wcisnąć przycisk jeszcze raz aby ustawić opóźnienie startu o jedną godzinę ( na wyświetlaczu pokaże się napis
h 01). Każde następne wciśnięcie przycisku wydłuża start o jedną godzinę , aż do 24 godzin, natomiast ostatnie
wciśnięcie tego przycisku wyzerowuje opóźniony start.
Potwierdzić ustawienie wciskając przycisk “START/PAUZA” (Kontrolka na wyświetlaczu zacznie migać) aby
rozpocząć odliczanie, po zakończeniu którego program włączy się automatycznie.
Można anulować ustawiony opóźniony start w następujący sposób:
Przytrzymać wciśnięty przycisk przez 5 sekund, aż na wyświetlaczu pokażą się parametry wybranego
programu. W tym momencie można uruchomić program poprzednio wybrany wciskając przycisk
“START/PAUZA” lub anulować operacje ustawiając pokrętło wyboru programów na pozycję OFF i ponownie
wybrać inny program.
długość cyklu (V)
W momencie ustawienia programu długość cyklu wyświetli się automatycznie. Długość ta jest różna w
zależności od wybranych opcji. Po rozpoczęciu cyklu pralka informuje na bieżąco o czasie pozostałym do
końca cyklu.
kontrolka drzwiczek (G)
Po wciśnięciu przycisku START/PAUZA na początku kontrolka drzwiczek miga a potem pali się nieprzerwanie
do końca cyklu prania. Po 2 minutach od zakończenia cyklu kontrolka gaśnie i w tedy można otworzyć
drzwiczki
Kasowanie-zmiana programu
Jeśli chcesz zmienić lub skasować już rozpoczęty program, należy postąpić w następujący sposób:
- Ustaw selektor programów w pozycji OFF. W tym momencie anulowałeś poprzedni program i jeśli chcesz,
możesz wybrać nowy.
- Wybierz nowy program.
- Ponownie nacisnąć i przytrzymać klawisz (H), aż zaświeci się jeden ze wskaźników fazy programu.
Przerwanie programu
Można zatrzymać chwilowo cykl prania, np. kiedy chcemy włożyć dodatkową bieliznę. W tym celu należy
postąpić w następujący sposób:
- Wcisnąć przycisk (H) i przytrzymać, aż zaczną migać kontrolki przycisków opcji: wskaźnika pozostałego
czasu oraz kontrolka rozpoczęcia cyklu prania.
- Kiedy zgaśnie kontrolka blokady drzwiczek (ok. 2 minut), można je otworzyć i włożyć dodatkową bieliznę.
- Zamknąć dokładnie drzwiczki bębna oraz pokrywę zewnętrznę.
- Wcisnąć przycisk (H) a pralka będzie kontynuować program.
Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawi sie wskaźnik END.
Należy zaczekać ok. 2 minuty, aż zgaśnie kontrolka blokady drzwiczek (G).
Aby wyjać bieliznę należy ustawić programator w pozycji OFF, otworzyć pralkę
a następnie bęben.
19.05.14 / H-46007813 PL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising