Candy EVOT 11061D3/1-S Owner's manual

Candy EVOT 11061D3/1-S Owner's manual
EVOT 11061D3 MOSÓGÉP
H
B2
A
B1
V
C2
G
A
C1
p
PROGRAM ÉS HŐMÉRSÉKLET VÁLASZTÓ GOMB
Ezzel a gombbal kiválaszthatja a kívánt mosóprogramot. Ehhez a gombot addig
forgassa el (bármelyik irányban), amíg a program a vezetővonallal (p) egy állásba
kerül. A h őmérséklet választása a választott programtól függ. (Lásd a
Programtáblázatot).
B1 CENTRIFUGÁLÁS VÁLASZTÓ GOMB
B2 KÉSLELTETETT INDÍTÁS
C1 HIDEG MOSÁS GOMB
C2
AQUAPLUS
G
AJTÓ BIZTONSÁGI KIJE
H
INDÍTÁS / LEÁLLÁS GOMB
p
GOMBOK HELYZETJELZŐJE
V
FENNMARADÓ IDŐ KIJELZŐJE VAGY PROGRAMFÁZIS
PROGRAMTÁBLÁZAT EVOT 11061D3
program
mire való
Ellenálló színek előmosással
PAMUT
VEGYES
MŰSZÁLAS
FINOMRUHA
* Ellenálló színek
90º
60º
1100
1100
6
6
* Ellenálló színek
40º
1100
6
Kényes színek
30º
1100
6
Ellenálló színek
50º
display
3
Kényes színek
40º
display
3
Kényes színek
30º
display
3
Gyapjú
Kézimosás
30º
display
1
30º
display
1
Öblítések
display
Ürítés
EcoMix 20ºC
-
-
-
20º
display
6
Gyors 44
40º
display
3
Gyors 30
30º
display
2
Centrifugálás
FAJLAGOS
max.
centrifuga max. mosószertöltetek
sebesség Ruhatöltet I
Beállítható
II
kg.
hőmérséklet ºC rpm/min
1100
C opciógombok
* Pamuttisztítási mosógépprogram követelmények az EU 1015/2010 és 1061/2010 rendelkezései
Értelmében
60°C -os pamut mosóprogram
40°C -os pamut mosóprogram
Ezeket - az energia- és vízfelhasználás szempontjából egyaránt legtakarékosabb - mosóprogramokat
szennyezett pamut textíliák tisztítására ajánlott használni.
A programok megfelelnek a címkén feltüntetett ajánlott mosási h őmérsékleteknek: a feltüntetett hőmérséklet kis
mértékben eltérhet a mosási cikluson feltüntetett hőmérséklettől.
Ajánlások a mosószer különböző hőmérsékleten történő használatához
Erősen szennyezett fehér ruhák mosásakor a 60 °C-os vagy annál magasabb hőmérsékletű pamutprogramok
és normál (nagy teljesítményű) mosópor használatát javasoljuk, amely olyan fehérítőszereket is tartalmaz,
amelyek kitűnő eredményeket kínálnak közepes/magas hőmérsékleten.
40 °C és 60 °C hőmérséklet közötti mosás esetén az alkalmazott mosószer feleljen meg a textília típusának és
a szennyezettség mértékének.
A normál mosóporok a „fehér” vagy a színes színtartó, erősen szennyezett anyagokhoz, míg a folyékony
mosószerek vagy a „színvédő” mosóporok az enyhén szennyezett színes textíliákhoz alkalmasak.
A 40 °C alatti mosáshoz folyékony mosószerek vagy az alacsony hőmérsékletű mosásra alkalmas címkével
ellátott mosószerek használatát javasoljuk.
Gyapjú- vagy selyemmosáshoz kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz kifejlesztett mosószereket kell
használni.
Kérjük, hogy az adagolásra vonatkozóan tartsa be a mosószer csomagolásán található utasításokat.
centrifuga
Víz
Hátralévő
Program
mosás
mosásiid ő
Energy fogyaszt
sebesség
fogyaszt nedvesség
Pamut 60°C 6 kg / 3 kg 235min./145min.
0,79kWh /0,65kWh
49 l /34 l
60%
1100Rpm
Pamut 40°C
3 kg
135min.
0,51kWh
34 l
60%
3 kg
105min.
display
0,42kWh
58 l
Műszálas 40ºC
Gyapjú 30ºC
1 kg
45min.
display
0,28kWh
50 l
40%
Energiafogyasztása a kikapcsolt és a bekapcsolva hagyott üzemmód: 0,4 W / 0,5 W
FONTOS
-Mikor elömosási vagy elömosás és késletett beinditási programmot alkalmaz ne használjon folyékony
mosószert.
Programfázisok
mosás
öblítés
centrifugálás - szivattyúzás
A MOSÁSI CIKLUS ELŐKÉSZÍTÉSE
1.- A ruha behelyezése után csukja le a dob fedeleit és ellen őrizze, hogy jól zárnak.
2.- Töltse be a mosószert és az adalékokat anélkül, hogy a “MAX” jelzést meghaladná.
mosópor az I előmosáshoz
mosópor a II főmosáshoz
öblítő
A KÍVÁNT PROGRAMOK ÉS OPCIÓK KIVÁLASZTÁSA
3.- Az (A) programválasztót fordítsa a kívánt programig.
4.- Nyomja meg az opciógomb(oka)t (C1, C2, ) ha úgy kívánja.
.- A kívánt opciókat ajánlott a (H) programindító gomb megnyomása el őtt kiválasztani.
.- Vegye figyelembe, hogy amennyiben a mosási fázis az opció működési lépésén túlhaladt, az opció nem
lép működésbe
C1 hideg mosás gomb
Ha megnyomja ezt a gombot, akkor minden mosási ciklusra a víz melegítése nélkül kerül sor, de a többi
jellemző (vízszint, mosási idők, mosási ritmusok, stb.) nem változik.
A hideg vizes mosási programok nem színtartó ruhaneműk mosásához, valamint függönyök, ágytakarók,
különösen kényes szintetikus anyagok, kisméretű szőnyegek vagy kevéssé piszkos anyagok mosásához
javasoltak.
C2 aquaplus nyomógomb
A SENSOR ACTIVA SYSTEM-nek köszönhet ően ezt a gombot megnyomva az összes program és szövettípus
esetében beindítható egy speciális mosási ciklus, amely megóvja a szövetszálakat és a ruhákat hordó
személyek érzékeny bőrét.
A jóval nagyobb vízfelvétel, valamint az újfajta, dobforgatásos és vízfelvételi illetve vízürítési ciklusokkal
kombinált működés tökéletesen tiszta és kiöblített ruhát eredményez. A mosás során a mosószer tökéletes
oldása érdekében a vízszint megemelkedik, ami garantálja a mosás hatékonyságát. Öblítéskor is
megnövekedik a vízszint, hogy a szövetszálakban visszamaradó mosószermaradványokat eltüntesse.
Ez a funkció kifejezetten az érzékeny és finombőrű egyének számára lett kifejlesztve, akik esetében a
minimális mennyiségű mosószermaradvány is irritációt vagy allergiát okozhat.
Szintén ezt a funkciót tanácsos használni gyermekruhákhoz vagy kényes ruhaneműkhöz általánosságban
véve; különösen például fürdőruhák mosásához, amelyek hajlamosak a mosószert magukban visszatartani.
Ez az opció a gyapjúmosás esetében nem alkalmazható.
B1 centrifugálás választó gomb
E gomb segítségével be tudja állítani a végső centrifugálás kívánt sebességét, de minden esetben csak a
kiválasztott program által meghatározott sebességi határokon belül. A választható sebességeket a megfelel ő
kijelző mutatja. Ahhoz, hogy a centrifugálás funkciót teljesen kikapcsolja, tartsa benyomva a ( ) gombot, amíg
a három sebesség kijelző ki nem alszik.
A program bármely fázisában ki tudja választani a kívánt sebességet.
5.- A kívánt opciók kiválasztása után a program indítá sához nyomja meg az indítógombot (H). A mosógép
beindul és a fennmaradó idő kijelzők vagy programfázis
(V) egyike égve marad. Ez a kijelző a
mosóprogramig végéhez hiányzó hozzávetőleges időtartamot mutatja és a program haladtával változik.
Ha egy opciót kiválasztása után törölni kíván, elegendő a gombot újból megnyomnia (a kijelző elalszik).
B2 késleltetett beindítás gomb
A választott program beindítását késleltetni lehet, mellyel elérhető, hogy a mosógép csak 3, 6, vagy 9 óra
elteltével indul be. Ehhez a következőképpen kell eljárni:
- Válassza ki a kívánt programot az “A” programválasztó gombbal.
- A késleltetett beindítás gomb s egítségével beállíthatja a kijelzőn a késleltetés kívánt mértékét.
- Nyomja meg ezután a H indítás/leállítás gombot.
- Ezután a mosógép a kiválasztott idő eltelte után beindul.
- A program id őzített indításának a törléséhez nyomja meg ismét a (B2) gombot, amíg minden késleltető kijelző
ki nem alszik.
A ciklus végéig fennmaradó idő kijelzője vagy programfázis (V)
Az ezen jellemzővel felszerelt modelleken megjelenik a program végéig fennmaradó HOZZÁVETŐLEGES
időtartam percben vagy a válaszott program aktuális mosási fázisa. Az idő a választott hőmérséklet, a
környezet hőmérséklete, a hálózati víznyomás, valamint a ruha típusa és mennyisége függvényében változhat.
Ajtó biztonsági kijelző (G)
Mosóprogram beindulásakor a kijelző pislog, majd rövid idő elteltével állandóan égve marad. Ebben a
pillanatban az ajtó zárolt (BIZTOSÍTOTT AJTÓ).
Ez a kijelző a teljes mosóprogram alatt ég, tehát az ajtót nem lehet kinyitni.
A mosóprogram befejezése után a biztonsági készülékek kikapcsolnak és, miután a kijelző kialudt, ki lehet
nyitni a mosógép ajtaját.
Programok törlése és módosítása
A megkezdett programot az alábbi módon törölheti vagy módosíthatja:
- Helyezze a programállító gombot az OFF állásba. Ezzel törli a programot és beállíthatja az új programot.
- Állítsa be az új programot.
- Ismét nyomja meg a (H) gombot, amíg a programfázis egyik kijelzője ki nem gyullad.
A mosógép elvégzi a beállított új programot.
Programmegszakítás
A mosóprogramot pillanatnyilag szüneteltetheti, mellyel további ruhadarabokat rakhat be. Ehhez tegye a
következőt:
- Nyomja meg a (H) gombot, amíg kiválasztó gombok kijelzői és a programfázis kijelzője ki nem gyullad.
- Miután az ajtó biztonsági kijelzője elaludt, (kb. 2 perc), nyissa ki az ajtót és helyezze be a kívánt
ruhadarabokat.
- Zárja le a dob ajtajait és a külső tetőt.
- A (H) gomb megnyomására kigyullad a programfázis kijelz ője, és a mosógép a programnak megfelelően
működik tovább.
A program végén a programfázis kijelzői továbbra is világítanak, az ajtó biztonsági kijelzője pedig kialszik.
“A biztonság kedvéért a programválasztót fordítsa OFF állásba”, majd nyissa ki a mosógép ajtaját és a
dob fedőit a ruha kivételéhez.
05-06-15 / H- 43011220 HU
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement