Candy | LBCTL104TVSY | Candy LBCTL104TVSY Ohjekirja

Candy LBCTL104TVSY Ohjekirja
FI
JOHDANTO
Tämän ohjekirjan huolellinen lukeminen tarjoaa käytännöllisiä neuvoja pesukoneen käyttöön.
Tämä käyttöopas sisältää
kaiken sen tiedon, mitä
tarvitset
pesukoneen
jokapäiväiseen käyttöön.
Säilytä opaskirjanen tulevaa
tarvetta varten.
Asennus- ja Huolto-oppaissa
on
hyödyllistä
tietoa
pesukoneesi asentamisesta ja
sen huollosta. Ohjeet sisältävät
myös tietoa mahdollisista
ongelmatilanteista, neuvoja
pyykin lajittelemisesta pesua
varten, vaatteiden tuotemerkkien
selitykset ja vinkkejä sitkeiden
likatahrojen poistamisesta.
1.- KÄYTTÖPANEELI
2.- KANSI
3.- RUMPU
4.- PESUAINEEN TÄYTTÖLOKERO
5.- JALKALISTA
6.- ROSKALOUKKU
Otettaessa yhteyttä CANDY:yn tai sen huoltopisteisiin, tulee aina
mainita mallin numero (katso käyttöpaneeli) sekä rekisteröinti- ja
sarjanumerot, jotka sijaitsevat koneen etu- ja alaosassa olevassa
laatassa jalkalistan takana tai takuutodistuksessa. Toisin sanoen, on
mainittava kaikki viivoilla kehystetyllä alueella mainitut tiedot. Kyseisten
tietojen antaminen takaa nopeamman ja tehokkaamman palvelun.
99
SISÄLLYSLUETTELO
sivu
TAKUU ...................................................................................... 101
TEKNISET TIEDOT ................................................................... 102
RUMMUN AVAAMINEN – PYYKIN ANNOSTELU .................... 103
PESUAINEEN ANNOSTELU .................................................... 104
AUTOMATIIKKA ........................................................................ 105
OHJELMAN VALINTA ................................................................ 105
VALITSIMET JA KYTKIMET ...................................................... 106
OHJELMATAULUKKO .............................................................. 109
Kiinnitä koneen mukana lähetetty,
valitsemallasi kielellä kirjoitettu
tarraetiketti paneelin näytön
takaosaan
työnnettävään
pidikkeeseen.
100
TAKUU
1.
Koneen mukana toimitetaan takuutodistus
B
A
2.
Säilytä takuulomakkeen B-osa asianmukaisesti
täytettynä ja esitä se tarvittaessa huoltohenkilöille
yhdessä alkuperäisen, myyjän ostohetkellä
kirjoittaman ostokuitin kanssa.
101
TEKNISET TIEDOT
CTL 104 TV
Kapasiteetti, kuiva pyykki ......................................... kg.
4,5
Jännite ......................................................................... V.
230
Moottorin pesuteho .................................................... W.
175
Moottorin linkousteho ................................................ W.
340
Moottorin teho sähköpumpun käydessä .................... W.
30
Vastuksen teho .......................................................... W.
1.950
Maksimi kulutus ......................................................... W.
2.200
Virtasulakkeen amppeerimäärä .................................. A.
10
Tarvittava vedenpaine ........................................... MPa
0,05 min.
0,8 max.
Linkouksen kierrosnopeus .......................... r.p.m./min
1000
Vedenkulutus (Ohjelma 60 ºC) ..................................... l.
54
Energiankulutus (Ohjelma 60ºC)/4,5 kg. ............... kWh
0,85
Energiankulutusluokka ...................................................
A
102
RUMMUN AVAAMINEN
A
2.
Paina painiketta B ja pidä se alaspainettuna. Paina
ulompaa ovea C siten, että molemmat ovet, C ja D,
irtoavat kiinnityksestään.
PE
SU
ET KO
UO NE
SA EN
3.
Avaa sisempi ovi D./ Avaa ulompi ovi C. Työnnä pyykit
koneeseen.
C
EN
NE
O I
UK ANS
S
PE K
1.
Nosta yläkantta A ja avaa se kokonaan. Avaa sen
jälkeen rumpu jatkossa esitetyllä tavalla:
B
D
4.
Laske ulompi ovi C alas.
Laske sisempi ovi D alas siten, että sen uurre on täsmälleen
ulomman oven C kiinnittimen kohdalla, ja anna ovien
sulkeutua vapaasti.
PE
SU
ET KO
UO N
SA EEN
C
D
PE
SU
ET KO
UO N
SA EEN
5.
Varmista, että molemmat kannet ovat kunnolla kiinnittyneitä
ja suljettuja.
HUOM! RUMMUN SULKEMINEN TULEE SUORITTAA
ERITYISTÄ VAROVAISUUTTA NOUDATTAEN
VAATTEIDEN JA KONEEN VAURIOITUMISEN
VÄLTTÄMISEKSI.
C
2 min.
D
EN
NE
KO SA
SU UO
PE ET
C
D
103
HUOM!
ERITYINEN
TURVALAITE
ESTÄÄ
KANNEN AVAAMISEN
VÄLITTÖMÄSTI PESUN
PÄÄTYTTYÄ.
KUN
LINKOUSVAIHE
ON
PÄÄTTYNYT, ODOTA 2
MINUUTTIA
ENNEN
KANNEN AVAAMISTA.
PESUAINEEN ANNOSTELU
Pesuaineen täyttölokero on jaettu neljään eri osioon:
• Osio I on tarkoitettu jauhemaiselle pesuaineelle esipesua varten. Suositeltu
määrä on 60 gr pesujauhetta (4,5 kilolle).
• Osio II on tarkoitettu jauhemaiselle pesuaineelle varsinaista pesua varten.
Suositeltu määrä on 120 gr pesujauhetta (4,5 kilolle).
• Osio
on tarkoitettu valkaisuaineelle. Suositeltu määrä on 7 cl.
• Osio
on tarkoitettu huuhteluaineelle. Suositeltu määrä on 5 cl.
Pesuaineen täyttölokerossa on kaksi merkkiraitaa:
• SUOSITELTU MÄÄRÄ (alempi raita). Ilmaisee esipesuosion ja varsinaisen pesun
osion suositellut rajat.
• MAKSIMI. Ilmaisee enimmäismäärän, jota ei tule ylittää.
MAKSIMI
(pesu)
MAKSIMI
(esipesu)
MAKSIMI
(valkaisuaine)
SUOSITELTU
104
AUTOMATIIKKA
Tämä pesukone muuttaa automaattisesti veden määrän pyykin määrän mukaiseksi. Näin
on mahdollista käyttää kunkin tilanteen tarpeisiin soveltuvaa pesuohjelmaa myös
energiankäytön kannalta.
Tällä menetelmällä vähennetään veden ja sähkön kulutusta ja saavutetaan lyhyemmät
pesuajat.
OHJELMAN VALINTA
Ohjelmaa valitessasi noudata seuraavia ohjeita:
• Ohjelma valitaan sille tarkoitetulla valitsimella (A). Katso lisäohjeita
ohjelmataulukosta.
• Valitse linkouksen kierrosnopeus vastaavalla valitsimella.
• Valitse painikkeiden mukaiset haluamasi vaihtoehdot.
• Paina käynnistys/pysäytyskytkintä, kunnes yksi pesuohjelman vaihetta osoittavista
merkkivaloista syttyy näytössä.
• Koska kyseessä on elektroninen pesukone, yhden pesuohjelman vaihetta osoittavan
merkkivalon sytyttyä pesuohjelman alkua voidaan viivyttää korkeintaan yhdellä
minuutilla.
105
VALITSIMET JA KYTKIMET
CTL 104 TV
Pesuohjelman / lämpötilan valitsin ..............................................
A
Lämpötilan näyttö. ...........................................................
T
Pesuohjelman vaiheen näyttö. ........................................
t
Linkouksen valitsin ......................................................................
C
Pikaohjelmakytkin .......................................................................
D
Rypistymisen esto –kytkin ..........................................................
E
Erikoishuuhtelukytkin ..................................................................
F
Turvalukollisen luukun merkkivalo. .............................................
G
Käynnistys / pysäytyskytkin ........................................................
H
Pesuohjelma / lämpötilataulukko ................................................
P
Merkkipiste ..................................................................................
p
106
VALITSIMIEN KÄYTTÖ
A. PESUOHJELMAN/LÄMPÖTILAN VALITSIN
Tällä valitsimella voidaan valita haluttu pesuohjelma/
lämpötila. Valitsinta kierretään, kunnes ohjelma (numero tai
merkki) on merkkipisteen (p) kohdalla. Lämpötilan
valitseminen riippuu halutusta pesuohjelmasta.
Pesuohjelma valitaan levyssä näkyvästä pesuohjelma/
lämpötilataulukosta (P).
Jos pesuohjelman jo käynnistyttyä halutaan muuttaa
valitsimien asentoa tai valita jokin muu pesuohjelma,
on toimittava seuraavalla tavalla:
- Paina käynnistys/pysäytyskytkintä, kunnes ohjelman
päättymistä osoittava merkkivalo syttyy näytössä.
- Päästä kytkin vapaaksi, jolloin merkkivalo näytössä
sammuu hetkisen kuluttua.
- Valitse uusi pesuohjelma.
- Paina uudestaan käynnistys/pysäytyskytkintä, kunnes
yksi pesuohjelman vaihetta osoittavista merkkivaloista
syttyy näytössä.
- Pesukone pesee valitun pesuohjelman mukaan.
Jos pyykkiä halutaan lisätä koneeseen pesuohjelman
ollessa jo käynnissä, on toimittava seuraavalla tavalla:
- Paina käynnistys/pysäytyskytkintä, kunnes yksi
pesuohjelman vaihetta osoittavista merkkivaloista
alkaa vilkkua näytössä.
- Turvalukollisen luukun merkkivalon sammuttua luukku
voidaan avata ja koneeseen voidaan lisätä pyykkiä.
- Sulje rummun luukut ja itse koneen luukku huolellisesti.
- Paina kytkintä (käynnistys/pysäytys).
T. Lämpötilan näyttö
Näyttää lämpötilan, jota valittu pesuohjelma käyttää.
t. Pesuohjelman vaiheen näyttö
Näyttää koko pesuprosessin ajan,
missä vaiheessa valittu
kulloinkin on.
pesuohjelma
STOP - OHJELMA PÄÄTTYY
LOPPULINKOUS
HUUHTELUT
PESU
ESIPESU
START
107
VALITSIMIEN KÄYTTÖ
C. LINKOUKSEN VALITSIN
Tällä valitsimella voidaan valita linkouksen nopeus. Kierrä
valitsinta, kunnes haluamasi kierrosluku on merkkipisteen (p)
kohdalla.
Loppulinkous kestäville tekstiileille (PUUVILLA) tapahtuu
valitulla nopeudella.
Tekokuiduille
tarkoitetuissa
pesuohjelmissa
(TEKOKUITUOHJELMAT) välilinkoukset tapahtuvat
nopeudella 400 kierr.min. ja loppulinkous nopeudella 800
kierr.min..
AROILLE TEKSTIILEILLE tarkoitetussa pesuohjelmassa ei ole välilinkouksia ja loppulinkous
tapahtuu nopeudella 400 kierr.min.
VILLALLE tarkoitetuissa kahdessa pesuohjelmassa (30 ja Kylmä) ei ole välilinkousta ja
loppulinkous tapahtuu nopeudella 800 kierr.min.
Erikoisohjelmat:
Pesuohjelmassa 32' on yksi välilinkous, joka tapahtuu nopeudella 400 kierr.min.. Loppulinkouksen
nopeus on 800 kierr.min.
KÄSINPESUOHJELMASSA
ei ole välilinkousta, ja loppulinkous tapahtuu nopeudella 800
kierr.min.
Jos linkousta ei haluta lainkaan, linkouksen poisto -merkki
on asetettava merkkipisteen
kohdalle.
TÄTÄ VALITSINTA VOIDAAN KIERTÄÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN.
D. PIKAOHJELMAKYTKIN
Tämän kytkimen ollessa alaspainettuna pesuohjelman kesto lyhenee enimmillään
50 minuuttia riippuen valitusta pesuohjelmasta ja lämpötilasta. Pikaohjelmakytkintä
voidaan käyttää pestäessä 1-4,5 kiloa pyykkiä.
E. RYPISTYMISEN ESTO –KYTKIN
Tätä kytkintä voidaan käyttää kaikissa ohjelmissa, paitsi “32 minuutin
ohjelmassa”.
Painamalla tätä kytkintä voidaan ryppyjen muodostumista tekstiileihin
pesuohjelmien aikana vähentää minimiin. Tämä saavutetaan eri tavoin riippuen
valitusta ohjelmasta:
PUUVILLALLE tarkoitetuissa ohjelmissa kytkimen ollessa alaspainettuna pesukone pysähtyy
viimeisen huuhtelun jälkeen jättäen pyykin likoamaan veteen. Jos ohjelman halutaan päättyvän
pyykin linkoukseen, kytkintä on painettava uudelleen poistaen se näin alaspainetusta asennosta.
TEKOKUIDUILLE tarkoitetuissa ohjelmissa kytkimen ollessa alaspainettuna kone jättää
suorittamatta välilinkoukset, ja loppulinkous tapahtuu hitaalla tahdilla varmistaen näin tekstiilien
pysymisen kuohkeina.
HIENOPYYKKI, VILLALLE tarkoitetussa ohjelmassa ja KÄSINPESUOHJELMASSA kytkimen
ollessa alaspainettuna pesukone pysähtyy viimeisen huuhtelun jälkeen jättäen pyykin likoamaan
veteen.
Jos ohjelman halutaan päättyvän pyykin linkoukseen, kytkintä on painettava uudelleen poistaen
se näin alaspainetusta asennosta.
Jos halutaan valita “teholinkous” (puuvilla), kytkin ei saa olla alaspainettuna.
F. ERIKOISHUUHTELUKYTKIN
Kun pyykistä halutaan poistaa pieninkin mahdollinen pesuaineen jäänne, painetaan
tätä kytkintä. Näin huuhtelut tapahtuvat runsaammassa vedessä.
G.
H.
TURVALUKOLLISEN LUUKUN MERKKIVALO
KÄYNNISTYS / PYSÄYTYSKYTKIN
108
PESUOHJELMATAULUKKO
PESUOHJELMA
PYYKIN TYYPPI
L ºC
MAKS.
KG
PESUAINE
I
P
90º
VALKO-KIRJOPYYKKI
4,5
60º
KESTÄVÄT VÄRIT + ESIPESU
4,5
KESTÄVÄT VÄRIT
4,5
50º
KESTÄVÄT VÄRIT
3,5
40º
ARAT VÄRIT
3,5
60º
P
ARAT VÄRIT
3,5
TEHOLINKOUS
—
60º
KESTÄVÄT VÄRIT + ESIPESU
2
60º
KESTÄVÄT VÄRIT
2
50º
KESTÄVÄT VÄRIT
2
40º
ARAT VÄRIT
2
30º
ARAT VÄRIT
2
ARAT VÄRIT
2
VAROVAINEN LINKOUS
—
40º
HIENOPYYKKI
1,5
30º
VILLA
1
VILLA
1
VAROVAINEN LINKOUS
—
50º
PIKAOHJELMA 32 MINUUTIN
2
30º
KÄSINPESU
2
HUUHTELU
—
VAIN VEDEN POISTO
—
—
Pesuhjelma
*
•
•
II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
* EN 60456 -normin mukaan.
Pesuohjelmat on jaettu neljään ryhmään (PUUVILLA,
TEKOKUIDUT, HIENOPESUOHJELMAT ja ERIKOISOHJELMAT).
Jokaisessa ryhmässä ensimmäiset pesuohjelmat ovat
kestoltaan pidempiä ja takaavat näin tehokkaamman pesun.
Käytä jälkimmäisiä pesuohjelmia niissä tapauksissa, joissa
pyykki ei ole erityisen likaista, tai jos kyseessä on erityisen arka
tekstiili.
109
HUOMIOITAVAA:
1. Pestäessä erittäin likaisia tekstiilejä suosittelemme pyykin määrän vähentämistä
korkeintaan 3 kg:aan.
2. PUUVILLAPESUOHJELMIEN (VALKOPYYKKI 90 - KESTÄVÄT VÄRIT 60 ) yhteydessä
voidaan suorittaa automaattinen valkaisu lisäämällä valkaisuainetta pesuainelokeroon
.
3. Mikäli huuhteluainetta on annosteltu, pesukone käyttää sen automaattisesti viimeisessä
huuhtelussa kaikissa pesuohjelmissa.
PIKAOHJELMA 32 MINUUTTIA
32 minuutin pikaohjelmalla voidaan 32 minuutissa käydä läpi
täydellinen pesuohjelma pesten korkeintaan 2 kg pyykkiä 50 asteen
lämpötilassa.
Pesuaine on kaadettava varsinaiselle pesulle tarkoitettuun
pesuainelokeroon (lokero II).
32 minuutin pikaohjelmaa voidaan käyttää myös esipesuohjelmana,
kun pestävänä on erityisen likaisia tekstiilejä. Tämän jälkeen
ohjelmoidaan haluttu pesuohjelma.
110
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising