Candy | COT 10071D/1-S | Candy COT 10071D-S, COT 10071D/1-S Ohjekirja

Candy COT 10071D-S, COT 10071D/1-S Ohjekirja
PESUKONE COT 10071D
A
C1
p
A
B1
C2
B2
G
V
H
OHJELMAN/LÄMPÖTILAN VALINTASÄÄDIN
Tällä valintasäätimellä voidaan valita haluttu pesuohjelma. Kierrä säädintä
(säädintä voidaan kiertää sekä myötä- että vastapäivään), kunnes ohjelman
merkintä osuu merkkipisteen (p) kohdalle. Lämpötilan valinta riippuu
valitusta ohjelmasta (Katso ohjelmataulukkoa).
B1
LINKOUKSEN VALINTAKYTKIN
B2
AJASTIMELLINEN ALOITUS –KYTKIN
C1
KYLMÄPESUKYTKIN
C2
AQUAPLUS-KYTKIN
G
KANNEN MERKKIVALO
H
KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-KYTKIN
p
SÄÄTIMIEN ASENNON ILMAISIN
V
JÄLJELLÄ OLEVAN AJAN TAI OHJELMAN VAIHEEN
NÄYTTÖ MERKKIVALOT
Ohjelmataulukko COT 10071D
Ohjelma
SEKOITTEET
TEKOKUIDUT
ARAT
TEKSTIILIT
linkousnopeus
rpm/min
Täyttömäärä
Korkein
mahdollinen
Kg.
Kestävät värit esipesulla
90º
1000
7




* kestävät värit
60º
1000
7




Ohjelma tekstiilityypille
PUUVILLAT
Pesuaineen Valintakytkimet
C
annostus
Korkein
mahd.
lämpötila
ºC
I II

* kestävät värit
40º
1000
7




Arat värit
30º
1000
7




Kestävät värit
50º
display
3




Arat värit
40º
display
3




Arat värit
30º
display
3




Villa
30º
display
1



Käsinpesu
30º
display
1



Huuhtelu
display
Linkous
1000


Tyhjennys
ERIKOISOHJELMAT EcoMix 20º
20º
display
7



Pikaohjelma 44
40º
display
3



Pikaohjelma 30
30º
display
2




* Puuvillan koepesuohjelmat asetuksen (EY) nro. 1015/2010 ja nro. 1061/2010 mukaisesti
PUUVILLAN PESUOHJELMA 60ºC lämpötilassa
PUUVILLAN PESUOHJELMA 40ºC lämpötilassa
Nämä ohjelmat on tarkoitettu normaaliin puuvillakuitujen pesuun ja ne ovat energian ja vedenkulutuksen
kannalta tehokkaimpia.
Nämä ohjelmat on kehitetty vaatteiden pesuohjeiden mukaisten lämpötilojen noudattamiseen; todellinen
veden lämpötila saattaa vaihdella hiukan pesuohjelmassa ilmoitetusta lämpötilasta.
Suosituksia pesuaineen käytöstä eri lämpötiloissa.
Erittäin likaisen valkopyykin pesemiseen suosittelemme puuvillaohjelmia 60 °C:ssa tai sitä korkeammassa
lämpötilassa ja tavallista jauhemaista pesuainetta. Se sisältää valkaisuaineita, jotka tuottavat
kohtalaisissa/korkeissa lämpötiloissa erinomaisen tuloksen.
40–60 °C:n pesuissa käytettävän pesuaineen on oltava sopivaa kankaan tyypin ja likaisuuden mukaan.
Tavalliset jauhemaiset pesuaineet sopivat valkopyykille ja värinsä hyvin pitävälle, erittäin likaiselle pyykille,
kun taas vain vähän likaiselle värilliselle pyykille sopivat nestemäiset pesuaineet tai "värejä suojaavat"
jauheet.
Alle 40 °C:n pesuun suosittelemme nestemäisten pesuaineiden tai matalan lämpötilan pesemiseen
erityisesti sopiviksi merkittyjen pesuaineiden käyttöä.
Käytä villan ja silkin pesemiseen vain näille kankaille erityisesti tarkoitettuja pesuaineita.
Noudata annostelussa pesuaineen pakkausmerkintöjen ohjeita.
Ohjelma
paino
aika
linkous
Puuvillat 60°c 7 kg / 3,5 kg 230min. /140min.
1000Rpm
3,5 kg
130min.
Puuvillat 40°c
Sekoitteet
3kg
105min
display
Tekokuidut 40ºC
1 kg
45min
display
Villa 30ºC
Virrankulutus
Vedenkuluusjäännöskosteutta
1,20kWh /0,93kWh
0,71kWh
55 l /35 l
35 l
62%
62%
0,49kWh
64 l
50%
0,28kWh
50 l
40%
Tehonkulutus off-tilassa ja päälle jätettynä-tilassa: 0,4 W / 0,5 W
Ohjelman vaiheet
pesu
huuhtelu
linko - tyhjennys
TÄRKEÄÄ
.- Älä käytä nestemäistä pesuainetta esipesun ja/tai ajastimellisen aloituksen sisältävien ohjelmien
yhteydessä.
PESUN VALMISTAMINEN
1.- Kun pyykki on pantu koneeseen, sulje rummun läpät huolellisesti.
2.- Annostele pesuaine ja mahdolliset muut aineet ylittämättä “MAX”-merkintää

esipesuaine I

pesuaine II

huuhteluaine
HALUTUN OHJELMAN JA TOIMINTOJEN VALINTA
3.- Kierrä ohjelman valintasäädin (A) halutun ohjelman kohdalle.
4.- Halutessasi paina tarvittavien toimintojen kytkimiä (C1, C2).
.- Valinnat on tehtävä mieluiten ennen, kuin painat ohjelman aloittavaa kytkintä (H).
.- Huomioi myös, että jos pesuohjelma on jo siinä vaiheessa, että toivottu toiminto on ohitettu, tämä ei
toimi.
C1 kylmäpesukytkin
Painettaessa tätä kytkintä pesukone suorittaa minkä tahansa pesuohjelman vettä lämmittämättä.
Pesuohjelman muut ominaisuudet eivät muutu (veden määrä, pesuaika, pesurytmi jne.).
Kylmässä vedessä pesua suositellaan, kun kyseessä on tekstiili, jonka värien kestävyydestä ei ole
varmuutta, tai kun puhdistettavana on verhot, peitot, erityisen arat tekokuidut, pienet matot tai vain vähän
likaiset tekstiilit.
C2 aquaplus-kytkin
Uuden SENSOR ACTIVA SYSTEM –toiminnon ansiosta painamalla kyseistä kytkintä valitset
erikoispesuohjelman, joka on mahdollinen kaikille ohjelmille ja tekstiilityypeille. Tämä ohjelma on
hellävarainen sekä tekstiilikuiduille, että pesukoneen käyttäjän herkälle iholle.
Huomattavasti runsaampi määrä vettä ja koneen uusi toimintatapa, joka yhdistää rummun pyörimisen sekä
veden oton, että sen poistamisen kanssa, mahdollistaa täydellisesti pestyn ja huuhdellun pyykin.
Pesuohjelma käyttää suurempaa määrää vettä, jotta pesuaine liukenisi täydellisesti veteen, ja jotta pesu olisi
tehokasta. Vesimäärää on lisätty myös huuhtelujen yhteydessä, jotta kuituihin ei jäisi pesuainetta.
Tämä toiminto on tarkoitettu erityisesti herkkäihoisille henkilöille, joille pienikin pyykkiin jäänyt pesuaine
saattaisi aiheuttaa ärsytystä tai jopa allergisen reaktion.
Tätä toimintoa suositellaan käytettäväksi myös lasten vaatteita ja arkoja tekstiilejä pestäessä, erityisesti
kylpyhuonetekstiilejä, joiden kuituihin jää helposti pesuainetta.
Tämä toiminto ei ole käytettävissä villavaatteille tarkoitetun ohjelman yhteydessä.
B1 linkouksen valintakytkin
Tätä kytkintä painamalla valitaan haluttu nopeus loppulinkoukselle, jonka on kuitenkin oltava valitulle
ohjelmalle sopiva. Nämä nopeudet on merkitty vastaavaan merkkivaloon. Jos haluat poistaa linkouksen
kokonaan, aseta nopeuden osoitin asentoon ( ). Pidä kytkin painettuna, kunnes kolme nopeutta osoittavaa
merkkivaloa sammuu.
Voit valita haluamasi nopeuden millä hetkellä hyvänsä ohjelmaa.
5.- Valittuasi haluamasi toiminnot kone alkaa toimia painamalla kytkintä (H), jolloin yksi jäljellä olevan ajan,
näyttö tai ohjelman vaiheen merkkivaloista (V) syttyy. Tämä valo ilmoittaa suunnilleen jäljellä olevan ajan
pesuohjelman loppuun, mutta muuttuu ohjelman edetessä.
Jos ohjelman jo alettua haluat peruuttaa sen, paina kytkintä uudelleen. (Merkkivalo sammuu).
B2 ajastimellinen aloitus –kytkin
Valitun ohjelman alkamista voidaan viivyttää, jolloin pesukone alkaa toimia joko 3, 6, tai 9 tunnin kuluttua.
Toimi seuraavalla tavalla:
- Valitse haluamasi ohjelma ohjelmanvalitsimella A.
- Paina ajastimellinen aloitus –kytkintä, kunnes valitsemasi viiveajan merkkivalo syttyy.
- Paina käynnistys/pysäytys-kytkintä H.
- Kone alkaa toimia valitsemasi ajan kuluttua.
Jos ohjelman ajastettu käynti halutaan poistaa, paina uudestaan nappia (B2) kunnes kaikki ajastusta
ilmaisevat valomerkit sammuu.
Jäljellä olevan ajan tai ohjelman vaiheen näyttö (V)
Malleissa, joissa on tämä toiminto, näyttöön ilmestyy minuuteissa suunnilleen se aika, joka on jäljellä
ohjelman loppuun, tai se vaihe, jossa valittu ohjelma sillä hetkellä on. Tämä aika voi vaihdella riippuen
valitusta lämpötilasta, huoneen lämmöstä, vedenpaineesta sekä pyykin tyypistä ja määrästä.
Kannen turvalukituksen merkkivalo (G)
Pesuohjelman alkaessa kannen merkkivalo vilkkuu, kunnes se hetkisen kuluttua jää pysyvästi palamaan.
Tällä hetkellä kansi lukkiutuu (TURVALUKITTU KANSI).
Tämä merkkivalo palaa koko pesuohjelman ajan, jolloin kantta on mahdoton avata.
Pesuohjelman päätyttyä turvamekanismit laukeavat ja merkkivalo sammuu, jolloin pesukoneen kansi
voidaan taas avata.
Ohjelman peruminen tai muuttaminen
Jos haluat muuttaa tai peruuttaa ohjeman sen aloittamisen jälkeen, toimi seuraavalla tavalla:
- Aseta ohjelmanvalintakytkin asentoon OFF. Silloin ohjelma on peruttu ja voit valita halutessasi uuden
ohjelman.
- Valitse uusi ohjelma.
- Paina uudestaan nappia (H) kunnes yksi ohjelman vaiheen valomerkeistä syttyy.
Pesukone suorittaa nyt valitun ohjelman.
Ohjelman keskeytys
Pesuohjelma voidaan myös halutessasi keskeyttää. Näin voit esimerkiksi lisätä pyykkiä koneeseen. Toimi
seuraavalla tavalla:
- Paina nappia (H) kunnes valinta nappien ja ohjelman vaiheen valomerkit syttyy.
- Kun kannen turvalukituksen merkkivalo on sammunut (arvioitu aika 2 minuuttia), avaa kansi ja lisää
haluamasi pyykki.
- Sulje huolellisesti sekä rummun läpät että kansi.
- Paina nappia (H), ohjelman vaiheen valomerkki syttyy ja pesukone jatkaa ohjelman toimitusta.
Ohjelman loputtua, kaikki ohjelman vaiheen valomerkit palavat ja oven lukituksen valomerkki sammuu.
Oman turvallisuutesi vuoksi käännä ohjelmanvalitsin OFF- asentoon ennen, kuin
avaat koneen kannen ja rummun läpät ottaaksesi puhtaan pyykin ulos.
13.05.14 / H- 46007832 FI
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising