Candy | LB CTA 125 | Candy LB CTA 125 Ohjekirja

Candy LB CTA 125 Ohjekirja
FI
SISÄLLYSLUETTELO
JOHDANTO
sivu
Tämän ohjekirjan huolellinen lukeminen tarjoaa käytännöllisiä neuvoja pesukoneen käyttöön.
TAKUU ...................................................................................... 113
Tämä käyttöopas sisältää
kaiken sen tiedon, mitä
tarvitset
pesukoneen
jokapäiväiseen käyttöön.
Säilytä opaskirjanen tulevaa
tarvetta varten.
Asennus- ja Huolto-oppaissa
on
hyödyllistä
tietoa
pesukoneesi asentamisesta ja
sen huollosta. Ohjeet sisältävät
myös tietoa mahdollisista
ongelmatilanteista, neuvoja
pyykin lajittelemisesta pesua
varten, vaatteiden tuotemerkkien
selitykset ja vinkkejä sitkeiden
likatahrojen poistamisesta.
TEKNISET TIEDOT ................................................................... 114
RUMMUN AVAAMINEN – PYYKIN ANNOSTELU .................... 115
PESUAINEEN ANNOSTELU .................................................... 116
ACTIVA – MENETELMÄ ............................................................ 117
ACOUSTIC COMFORT ............................................................. 117
AUTOMAATTINEN KAPASITEETIN VAIHTELU ....................... 117
OHJELMAN VALINTA ................................................................ 117
KÄYTTÖPANEELIN KUVAUS ................................................... 118
OHJELMATAULUKKO .............................................................. 121
1.- KÄYTTÖPANEELI
2.- KANSI
3.- RUMPU
4.- PESUAINEEN TÄYTTÖLOKERO
5.- JALKALISTA
6.- SUODATIN
7.- PYÖRILLÄ VARUSTETTU ALUSTA
Otettaessa yhteyttä CANDY:yn tai sen huoltopisteisiin, tulee aina
mainita mallin numero (katso käyttöpaneeli) sekä rekisteröinti- ja
sarjanumerot, jotka sijaitsevat koneen etu- ja alaosassa olevassa
laatassa jalkalistan takana tai takuutodistuksessa. Toisin sanoen, on
mainittava kaikki viivoilla kehystetyllä alueella mainitut tiedot. Kyseisten
tietojen antaminen takaa nopeamman ja tehokkaamman palvelun.
111
Kiinnitä koneen mukana lähetetty,
valitsemallasi kielellä kirjoitettu
tarraetiketti paneelin näytön
takaosaan
työnnettävään
pidikkeeseen.
112
TAKUU
TEKNISET TIEDOT
1.
Koneen mukana toimitetaan takuutodistus
B
A
CTA 125 S
Kapasiteetti, kuiva pyykki ........................................................... kg.
4,5
Jännite ......................................................................................... V.
230
Moottorin pesuteho ..................................................................... W.
125
Moottorin linkousteho .................................................................. W.
340
Moottorin teho sähköpumpun käydessä ..................................... W.
30
Vastuksen teho ........................................................................... W.
1.850
Maksimi kulutus .......................................................................... W.
2.200
Virtasulakkeen amppeerimäärä ................................................... A.
10
Hydraulisen piirin paine .......................................................... MPa
0,05 min.
0,8 maks.
2.
Säilytä takuulomakkeen B-osa asianmukaisesti
täytettynä ja esitä se tarvittaessa huoltohenkilöille
yhdessä alkuperäisen, myyjän ostohetkellä
kirjoittaman laskun kanssa.
Linkouksen kierrosnopeus ........................................... r.p.m./min
1200
Vedenkulutus (Ohjelma 60 ºC) ...................................................... l.
57
Energiankulutus (Ohjelma 60ºC) ............................................ kWh
0,85
Käyttötehosuhteen luokka ...............................................................
A
3.
Muista lähettää takuulomakkeen A-osa sen
asianmukaista leimaamista varten
myyntipäivän jälkeisten 15 päivän aikana.
113
114
RUMMUN AVAAMINEN
A
PESUAINEEN ANNOSTELU
1.
Nosta yläkantta A ja avaa se kokonaan. Avaa sen jälkeen
rumpu jatkossa esitetyllä tavalla:
• Osio I on tarkoitettu jauhemaiselle pesuaineelle esipesua varten. Suositeltu
määrä on 60 gr pesujauhetta (4,5 kilolle).
2.
Paina painiketta B ja pidä se alaspainettuna. Paina
ulompaa ovea C siten, että molemmat ovet, C ja D,
irtoavat kiinnityksestään.
PE
SU
ET KO
UO NE
SA EN
Pesuaineen täyttölokero on jaettu neljään eri osioon:
• Osio II on tarkoitettu jauhemaiselle pesuaineelle varsinaista pesua varten.
Suositeltu määrä on 120 gr pesujauhetta (4,5 kilolle).
• Osio
3.
Avaa sisempi ovi D./ Avaa ulompi ovi C. Työnnä pyykit
koneeseen.
EN
NE
KO NSI
U
S A
PE K
C
B
on tarkoitettu lipeälle. Suositeltu määrä on 70 cm3.
• Osio
on tarkoitettu huuhteluaineille, hajusteille ja erityisille lisäaineille,
kuten tärkki, valkaisuaine, jne. Suositeltu määrä on 50 cm3.
D
Pesuaineen täyttölokerossa on kaksi merkkiraitaa:
4.
Laske ulompi ovi C alas.
Laske sisempi ovi D alas siten, että sen uurre on täsmälleen
ulomman oven C
kiinnittimen kohdalla, ja anna ovien sulkeutua vapaasti.
PE
SU
ET KO
UO N
SA EEN
• SUOSITELTU MÄÄRÄ (alempi raita). Ilmaisee esipesuosion ja varsinaisen pesun
osion suositellut rajat.
• MAKSIMI. Ilmaisee enimmäismäärän, jota ei tule ylittää.
C
5.
Varmista, että molemmat kannet ovat kunnolla kiinnittyneitä
ja suljettuja.
D
PE
SU
ET KO
UO N
SA EEN
HUOM! RUMMUN SULKEMINEN TULEE SUORITTAA
ERITYISTÄ
VAROVAISUUTTA
NOUDATTAEN
VAATTEIDEN JA KONEEN VAURIOITUMISEN
VÄLTTÄMISEKSI.
C
2 min.
D
EN
NE
KO SA
SU UO
PE ET
C
D
115
HUOM!
ERITYINEN
TURVALAITE
ESTÄÄ
KANNEN AVAAMISEN
VÄLITTÖMÄSTI PESUN
PÄÄTYTTYÄ.
KUN
LINKOUSVAIHE
ON
PÄÄTTYNYT, ODOTA 2
MINUUTTIA
ENNEN
KANNEN AVAAMISTA.
MAKSIMI
(pesu)
MAKSIMI
(esipesu)
MAKSIMI
(lipeä ja hajusteet)
SUOSITELTU
116
KÄYTTÖPANEELIN PAINIKKEET
ACTIVA – MENETELMÄ
Activa – menetelmän tehokkuus johtuu sen kyvystä käyttää hyödykseen koko veden
voimakkuus. Eri pesuvaiheiden aikana rummussa oleva vesi pumpataan rummun sisäpuolella
sijaitsevaan injektoriin, joka puolestaan suihkuttaa rummussa olevaan pyykkiin voimakkaan
vesisuihkun. Tämä toiminto yhdessä jopa 100 r.p.m. rotaationopeuden kanssa takaavat
parhaan mahdollisen pesutehon ja paremman huuhtelun.
C
F
ACOUSTIC COMFORT
Koneeseen sisältyy äänieristysjärjestelmä, joka koostuu ääntä absorboivista paneeleista, jotka
on sijoitettu strategisesti eniten melua tuottavien elementtien eristämiseksi (moottori, pumppu,
jne.).
H
B
A
G
E
D
AUTOMAATTINEN KAPASITEETIN VAIHTELU
Tämä pesukone muuttaa automaattisesti veden määrän pyykin määrän mukaiseksi. Näin on
mahdollista käyttää kunkin tilanteen tarpeisiin soveltuvaa pesuohjelmaa myös energiankäytön
kannalta.
Tällä menetelmällä vähennetään veden ja sähkön kulutusta ja saavutetaan lyhyemmät
pesuajat.
Ohjelmanvalitsin .........................................................................
A
Lämpötilanvalitsin .......................................................................
B
Linkouksen nopeutta säätävä valitsin .........................................
C
”Flot”-painike (rypistymistä estävä) .............................................
D
OHJELMAN VALINTA
Tehohuuhtelupainike ...................................................................
E
OHJELMAA VALITESSASI VARMISTA, ETTÄ KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS –PAINIKE EI OLE
ALASPAINETTUNA.
Nopean pesun -painike ...............................................................
F
Ohjelmaa valitessasi noudata seuraavia ohjeita:
• Ohjelma valitaan sille tarkoitetulla valitsimella (A). Katso lisäohjeita ohjelmataulukosta.
• Valitse haluamasi pesulämpötila lämpötilavalitsimesta.
• Valitse linkouksen kierrosnopeus vastaavalla valitsimella.
• Valitse painikkeiden mukaiset haluamasi vaihtoehdot.
Toimintavalo ................................................................................
G
Käynnistys – pysäytys –painike ..................................................
H
117
118
VALINTAPAINIKKEIDEN KÄYTTÖ
VALINTAPAINIKKEIDEN KÄYTTÖ
A. OHJELMANVALITSIN
D. ”FLOT”-PAINIKE (rypistymistä estävä)
”Flot”-painike toimii vain sekakuiduille, synteettisille ja erittäin aroille kuiduille
tarkoitetuissa ohjelmissa. (5-6-7-8-9-10).
Kun painike on alaspainettuna, kone pysähtyy viimeisen huuhtelun kohdalla
edellä mainituissa ohjelmissa ja pyykki jää likoamaan rummussa olevaan veteen.
Näiden ohjelmien loppuunsaattamiseksi linkoamalla paina uudelleen painiketta
sen vapauttamiseksi.
Tällä valitsimella voit valita haluamasi pesuohjelman. Paina
valitsinta ja käännä sitä kunnes ohjelmatunnus (numero tai
symboli) osuu merkkipisteen kohdalle.
ÄLÄ KOSKAAN KÄÄNNÄ ohjelmavalitsinta vastapäivään,
vaan aina myötäpäivään, äläkä myöskään paina
käynnistyspainiketta (H) ennen ohjelman valinnan
suorittamista.
Jos valitun ohjelman käynnistyttyä haluat muuttaa valitsimen
asentoa tai valita toisen ohjelman, pysäytä kone painikkeesta
Käynnistys/Pysäytys, muuta ohjelmaa haluamallasi tavalla
ja paina kone uudelleen käyntiin.
Tällä painikkeella vähäisimmätkin pesuaineen jäännökset saadaan poistettua
kuiduista huuhtelutoiminnossa käytetyn runsaamman vesimäärän ansiosta.
F. NOPEAN PESUN -PAINIKE
B. LÄMPÖTILANVALITSIN
TC
E. TEHOHUUHTELUPAINIKE
Tällä painikkeella koneen pesuohjelmien kesto vähenee aina korkeintaan 50
minuuttiin, valitun pesuohjelman ja lämpötilan mukaan. Nopean pesun painiketta
voidaan käyttää 1-4,5 kg pyykkimäärille.
Tällä valitsimella voit valita haluamasi pesulämpötilan. Paina
valitsinta ja käännä sitä kunnes haluttu lämpötila osuu
merkkipisteen kohdalle.
Mikäli haluat pestä täysin kylmällä vedellä, käännä valitsinta
kunnes kylmänveden symbooli osuu merkkipisteen
kohdalle.
G.
TÄTÄ VALITSINTA VOI KÄÄNTÄÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN
VIHREÄ VÄRI: KÄYNNISTYS
PUNAINEN VÄRI: KÄYTTÖOHJELMA
Ohjelmataulukossa kullekin pesutyypille annettua suositeltua
maksimilämpötilaa ei saa ylittää.
HUOM: Merkkivalossa on kaksi eri väriä.
Painettaessa käynnistys/pysäytys näppäintä
syttyy vihreä merkkivalo. Viimeistään minuutin
kuluttua merkkivalo muuttuu punaiseksi osoittaen,
että kone on aloittanut toimintansa.
Odotusaika johtuu koneen rummun avauskansien
turvamekanismista sekä päällikannen lukituksesta.
C. LINKOUKSEN NOPEUTTA SÄÄTÄVÄ VALITSIN
Tällä valitsimella voit valita loppulinkouksen nopeuden. Paina
valitsinta ja käännä sitä kunnes haluttu kierrosluku osuu
merkkipisteen kohdalle.
Loppulinkous tapahtuu valitulla nopeudella kestäville kuiduille
tarkoitetuissa ohjelmissa.
Välilinkous sekä sekakuitujen, synteettisten ja arkojen kuitujen
loppulinkous tapahtuu 400 r.p.m. nopeudella.
Mikäli haluat että pesuohjelma toteutetaan ilman linkousta,
käännä valitsinta kunnes linkouksen poisto –merkki
osuu
merkkipisteen kohdalle.
TOIMINTAVALO
H.
KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS –PAINIKE
VALITSINTA VOI KÄÄNTÄÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN
119
120
OHJELMATAULUKKO
KESTÄVÄT KUIDUT:
KANGASTYYPPi
Puuvilla,
pellava
ERITTÁIN LIKAINEN
Lakanat, kestävän väriset ja valkoiset pöytäliinat,
lautasliinat, alusvaatteet
4,5
ERITTÁIN LIKAINEN
Lakanat, kestävän väriset ja valkoiset pöytäliinat,
lautasliinat, alusvaatteet
4,5
Kestävät värit
3,5
Puuvilla, kestävät
sekakuidut
Puuvilla,
sekakuidut
Puuvilla
Puuvilla,
pellava
SYNTEETTISET SEKAKUIDUT
Kestävät
sekakui.
ERITTÄIN ARAT KUIDUT
MAKSTÄ
VALIT. VAL.
YTTÖ
OHJELKG
Cº
MA
PESUOHJELMA
TARKOITETTU:
Synteett.
(Rayon,
akryyli)
1
PESUAINEEN TÄYTTÖ
I
Kylmästä
II
•
•
•
•
•
•
…90º
*
2
Kylmästä
…60º
3
Kylmästä
•
•
•
•
…50º
Kylmästä
4
Vain vähän likaiset—arat värit
3,5
Orgaaniset tahrat
—
—
TEHOHUUHTELUT
4,5
—
•
HUUHTELUAINE
TEHOLINKOUS
4,5
—
•
ERITTÄIN LIKAISET
Paidat, lakanat, vauvanvaatteet, valkopyykki
2
NORMAALI LIKAISUUS
Paidat, puserot, kestävät värilliset
hameet
2
ARAT VÄRIT
2
5
*
6
…40º
•
Kylmästä
•
•
•
•
•
•
•
•
…60º
Kylmästä
7
Kylmästä
…40º
Kylmästä
VAIN VÄHÄN LIKAISET
2
8
…40º
VAROVAINEN HUUHTELU
HUUHTELUAINE
VAROVAINEN LINKOUS
Ei tarvita
linkousta
TYHJENNYS
Villa
VILLA
Konepestävä
Synteett.
(rayon, akryyli)
Sekakui.
arat
synteett.
NOPEA OHJELMA
Ohjelma
•
32:N MINUUTIN PIKAPESUOHJELMA
32:n minuutin nopea ohjelma suorittaa 30:ssä minuutissa kokonaisen
pesuohjelman korkeintaan 2 kg:n pyykkimäärällä ja 50 asteen
lämpötilassa. Pesulämpötilaa voidaan vähentää käyttämällä
erikoisvalitsinta (valitsin B).
Suurin sallittu tämän ohjelman yhteydessä käytettävä pesuainemäärä
on ilmoitettu varusteisiin kuuluvassa annostelijassa 32´.
Pesuaine tulee annostella pesuaineen annostelulokeron
esipesuosioon (osio I).
32:n minuutin pikapesuohjelmaa voi käyttää tämän lisäksi myös
esipesuohjelmana silloin, kun pyykki on erityisen likaista ja
pikapesuohjelman jälkeen tulee valita haluttu varsinainen pesuohjelma.
…50º
Synteett.
arat
Sekakui.
arat
synteett.
HUOMIOITAVIA SEIKKOJA:
1. Mikäli kyseessä on erityisen likainen pyykki, suosittelemme koneen kuormituksen
vähentämistä korkeintaan 3 kiloon.
2. Ohjelmissa 1-2 voidaan käyttää myös automaattista valkaisua, lisäämällä lipeää
annostelulaatikon osioon
.
3. Pesukone voi ottaa automaattisesti huuhteluainetta jokaisen pesujakson viimeisen
huuhtelukerran aikana.
2
—
•
—
—
•
1
Z
—
9
Kylmästä
*
…40º
Kylmästä
10
•
•
•
Verhot, hameet, puserot, paidat
1,5
VAROVAINEN HUUHTELU
1,5
—
•
HUUHTELUAINE
VAROVAINEN LINKOUS
—
—
•
32´ Erikoisnopea ohjelma
2
32´
…30º
•
Kylmästä
…50º
•
* EN 60456 normin mukaan.
Jokaisessa ohjelmaryhmässä ryhmän ensimmäiset ohjelmat ovat kestoltaan pisimpiä, ja näin ollen
myös takaavat paremman pesutehokkuuden samassa lämpötilassa. Valitse jokin näitä seuraavista
ohjelmista silloin, kun vaatteet eivät ole kovin likaisia tai ovat erityisen hienokuituisia.
121
122
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising