Candy | LB CTA 125 | Candy LB CTA 125 Operating instrustions

Candy LB CTA 125 Operating instrustions
NL
INLEIDING
INHOUDSOPGAVE
pag
Lees aandachtig de informatie in deze handleiding door: zij bevat een aantal praktische
raadgevingen opdat u uw wasmachine optimaal zou kunnen benutten.
GARANTIE ................................................................................. 65
TECHNISCHE GEGEVENS ........................................................ 66
Deze «Gebruiksaanwijzing»
bevat alle inlichtingen over het
dagelijkse gebruik van uw
apparaat. Bewaar haar voor
verdere raadplegingen.
Hierbij gaat eveneens een
«Handleiding voor de
installatie en het onderhoud»
opdat u hem zou raadplegen
bij de installatie en het
onderhoud van uw apparaat,
evenals bij pannes, wanneer u
raad wil over het sorteren van
de kledingstukken voor u
gaat wassen, symbolen
gebruikt bij de etikettering van
de kledingstukken en de
behandeling van weerbarstige
vlekken.
OPENMAKEN TROMMEL – LADEN WASGOED ...................... 67
ZEEPBAKJE OPVULLEN ........................................................... 68
ACTIEF SYSTEEM ...................................................................... 69
ACOUSTIC COMFORT ............................................................... 69
AUTOMATISCH WISSELENDE CAPACITEIT ............................ 69
PROGRAMMA KIEZEN ............................................................... 69
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL .................................... 70
TABEL MET PROGRAMMA’S .................................................... 73
1.- PANEEL
2.- DEKSEL
3.- TROMMEL
4.- ZEEPBAKJE
5.- PLINT
6.- FILTER
7.- WIELKARRETJE
Wanneer u de Technische Dienst contacteert, vermeld dan steeds
het model (staat ook vermeld op het bedieningspaneel), het plaat- en
serienummer dat vermeld staat op het kaartje onderaan de voorkant
van de wasmachine nadat u de plint heeft verwijderd of op het
garantiebewijs. Kortom, alles wat op de tabel voorkomt.
Als u deze informatie verstrekt zal u sneller en beter bijstand worden
verleend.
63
Plaats het zelfklevend etiket dat u
hierbij wordt geleverd in uw taal op het
houdertje dat in de gleuf past achterop
het venster van het paneel.
64
GARANTIE
TECHNISCHE GEGEVENS
1.
Het apparaat gaat vergezeld van een Garantiebewijs.
B
A
CTA 125 S
Capaciteit voor droge kleren ..................................................... kg.
4,5
Voltage ........................................................................................ V.
230
Vermogen v/d wasmotor ............................................................ W.
125
Vermogen v/d centrifugeermotor ............................................... W.
340
Vermogen motor v/d elektropomp .............................................. W.
30
Vermogen v/d weerstand ........................................................... W.
1.850
Maximum opgenomen vermogen .............................................. W.
2.200
Ampère van de netzekeringen .................................................... A.
10
Druk in het hydraulisch circuit ................................................ MPa
0,05 min.
0,8 max.
2.
Het B-luik dient u, degelijk ingevuld, te bewaren om
het voor te leggen aan de Technische Dienst wanneer
u zijn tussenkomst nodig heeft, samen met de
wettelijke factuur die de verkoper u overhandigt op
het moment van de aankoop.
Toerentallen bij centrifugeren ..................................... t.p.m./min
1200
Waterverbruik (programma 60º C) ............................................. lit.
57
Energieverbruik (Programma 60º C) ..................................... kWh
0,85
Energieklasse .................................................................................
A
3.
Vergeet niet het A-luik van het Garantiebewijs terug
te sturen binnen de twee weken vanaf de
aankoopdatum, om het te laten geldig verklaren.
65
66
OPENMAKEN VAN DE TROMMEL
A
F
LA RE
VA NT
DO E
RA
RA
C
DO
VA
PA
TA
1.
Licht de bovendeur A op en doe ze helemaal open. Maak
vervolgens de trommel open zoals hierna wordt aangeduid:
Het zeepbakje is verdeeld in 4 compartimenten:
• Compartiment I dient voor de poederzeep voor de voorwas. De aanbevolen
hoeveelheid zeep bedraagt 60 gr. (voor 4,5 Kg.).
2.
Druk op het klepje B en hou het ingedrukt.
Druk op het voorste deurtje C, zodat beide deuren C en D
van elkaar loskomen.
• Compartiment II dient voor de poederzeep voor de hoofdwas. De aanbevolen
hoeveelheid zeep bedraagt 120 gr. (voor 4,5 Kg.).
3.
• Compartiment
dient voor de wasverzachter, parfums en speciale additieven
zoals stijfsel, blauwsel, enz. De aanbevolen hoeveelheid bedraagt 50 c.c.
Open het achterste deurtje D / Open het voorste deurtje C.
Stop de kleren in de trommel.
B
LA
ZEEPBAKJE VULLEN
• Compartiment
70 c.c.
dient voor het bleekwater. De aanbevolen hoeveelheid bedraagt
In het zeepbakje zijn twee maatstreepjes voorzien:
D
4.
Sluit het voorste deurtje C.
Sluit het achterste deurtje D zodat de gleuf perfect in het
haakje van het voorste deurtje C past en laat beide
deurtjes los.
LA FRE
VA N
DO TE
RA
C
D
• AANBEVOLEN (onderste streepje). Duidt de aanbevolen hoeveelheid aan in de
compartimenten voor de voor- en hoofdwas.
• MAX. Duidt de maximum hoeveelhied aan die niet mag worden overschreden.
5.
Vergewis u ervan dat beide deksels perfect in elkaar haken
en dicht zijn.
OPGELET:
HET IS BELANGRIJK DAT HET SLUITEN VAN DE
TROMMEL ZORGVULDIG GEBEURT OM MOGELIJKE
BESCHADIGING VAN DE KLEREN EN VAN DE
MACHINE TE VERMIJDEN.
LA FRE
VA NT
DO E
RA
C
MAXIMUM
(hoofdwas)
2 min.
D
TE A
EN OR
FR AD
V
LA
C
D
67
OPGELET:
Een speciale veiligheid
verhindert dat het deksel
meteen na de was kan
worden opengemaakt. Na
het beëindigen van de
centrifugeerfase dient u
2 minuten te wachten
alvorens het deksel open
te maken.
MAXIMUM
(voorwas)
MAXIMUM
(bleekwater en parfums)
AANBEVOLEN
68
ACTIEF SYSTEEM
BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL
Het Actief systeem is doeltreffend dankzij zijn capaciteit om de volledige kracht van het water
te benutten. Tijdens de wassende fases wordt het water dat zich in de trommel bevindt door
een pomp naar een spuit gestuwd die, gelegen aan de binnenkant van de trommel een krachtige
waterstraal over de kleren spuit. Deze handeling, samen met een verhoogde draaisnelheid
tot 100 toeren per minuut, garandeert een optimale waskwaliteit en meer diepgaande
spoelingen.
C
F
H
B
A
G
E
ACOUSTIC COMFORT
D
Dit bestaat in een geluidsisolerend systeem dat voorziet in het gebruik van klankabsorberende
panelen die strategisch worden geplaatst om de delen die het meeste lawaai maken (motor,
pomp, enz.) perfect te isoleren.
Programma-keuzeknop ..............................................................
A
Temperatuur-keuzeknop .............................................................
B
Regelknop voor de centrifugeersnelheid ....................................
C
Flot-Toets (om rimpelvorming te vermijden) ...............................
D
Superspoeling-Toets ...................................................................
E
PROGRAMMAKEUZE
Supersnelle-Toets .......................................................................
F
ZORG ERVOOR DAT WANNEER U EEN PROGRAMMA KIEST DE AAN/UIT-TOETS NIET
INGEDRUKT IS.
Controlelampje bij werking ..........................................................
G
Aan/Uit-toets ...............................................................................
H
AUTOMATISCH WISSELENDE CAPACITEIT
Deze wasmachine past automatisch de waterhoeveelheid aan aan de hoeveelheid kleren. Zo
verkrijgt men zelfs vanuit energetisch oogpunt een «persoonlijke» was.
Dit systeem zorgt voor een verminderd gebruik van water en energie en een gevoelige
vermindering van de wastijd.
Ga als volgt te werk om uw keuze te maken:
• Het programma wordt gekozen met behulp van de overeenkomstige knop (A).
Raadpleeg daartoe het programma-overzicht.
• Kies de wastemperatuur uit met behulp van de overeenkomstige knop.
• Kies het toerental voor het centrifugeren met behulp van de overeenkomstige knop.
• Kies uit de verschillende mogelijkheden die de toetsen u bieden.
69
70
GEBRUIK VAN DE KEUZEKNOPPEN
GEBRUIK VAN DE KEUZEKNOPPEN
A. PROGRAMMA-KEUZEKNOP
D. FLOT-TOETS (Om rimpelvorming te vermijden)
Aan de hand van deze knop zal u het gewenste
wasprogramma kunnen uitkiezen. Druk daartoe in het midden
op de knop om hem naar buiten te trekken en draai hem
rond totdat het programma (nummer of symbool)
overeenstemt met het richtpunt. Nadat u uw keuze heeft
gemaakt drukt u opnieuw op de knop.
DRAAI DE KNOP NOOIT tegen de wijzers van de klok in,
maar wel met de klok mee. Druk ook nooit op de Aan/UitToets (H) voor u een programma heeft gekozen.
Als u tijdens het verloop van het programma de stand ervan
wil wijzigen of een ander programma wil uitkiezen, zet dan
de Aan/Uit-toets af, en zet hem opnieuw aan nadat u de
wijziging heeft doorgevoerd.
E. SUPERSPOELING-TOETS
Bij het indrukken van deze toets wordt het allerminste restje zeep uit de weefsels
verwijderd omdat de spoelingen met een grotere hoeveelheid water gebeuren.
F. SUPERSNELLE TOETS
B. TEMPERATUUR-KEUZEKNOP
TC
De Flot-toets werkt alleen bij de programma´s 5-6-7-8-9-10 voor gemengde,
synthetische en uiterst delicate weefsels.
Wanneer deze toets is ingedrukt blijft de machine stilstaan op de laatste
spoelbeurt van bovenvermelde programma´s. De kleren blijven op een hoog
waterpeil in de week staan.
Om deze programma´s te beëindigen met een centrifugeerbeurt van de kleren,
drukt u de toets opnieuw in om hem naar buiten te trekken.
Aan de hand van deze knop zal u de gewenste
wastemperatuur kunnen uitkiezen. Druk daartoe in het midden
op de knop om hem naar buiten te trekken en draai rond
hem totdat de gekozen temperatuur overeenstemt met het
richtpunt. Nadat u uw keuze heeft gemaakt drukt u opnieuw
op de knop.
Wilt u wassen zonder het water warm te maken, laat dan
het teken voor koud water
samenvallen met het
richtpunt.
DE KNOP KAN IN BEIDE RICHTINGEN WORDEN
GEDRAAID.
Overschrijd nooit de aanbevolen maximum temperatuur die
voorkomt in het programma-overzicht voor elk soort was.
Bij het indrukken van deze toets wordt de duur van de wasprogramma’s van
deze wasmachine beperkt tot een maximum van 50 minuten, afhankelijk van
het programma en de gekozen temperatuur voor het wassen. De supersnelle
toets kan worden gebruikt voor wassen van 1 tot 4,5 Kg.
G.
CONTROLELAMPJE BIJ WERKING
KLEUR GROEN: IN WERKING GESTELD
KLEUR ROOD: WERKINGSTIJD
OPGELET: Het lampje heeft twee kleuren. Wordt de
aan/uit-toets ingedrukt, dan licht het groene lampje op.
Na ongeveer 1 minuut verandert de kleur van het
lampje in rood, wat betekent dat het apparaat begint
te werken.
De wachttijd is te wijten aan de beveiligingssystemen
van de positioneerder van de deurtjes om de trommel
open te maken en het blokkeersysteem voor het
openen van het bovenste deurtje.
C. REGELKNOP VOOR DE CENTRIFUGEERSNELHEID
Aan de hand van deze knop zal u de snelheid van de laatste
centrifugeerbeurt kunnen uitkiezen. Druk daartoe in het
midden op de knop om hem naar buiten te trekken en draai
rond hem totdat de gekozen temperatuur overeenstemt met
het richtpunt. Nadat u uw keuze heeft gemaakt drukt u
opnieuw op de knop.
De laatste centrifugeerbeurt gebeurt op de gekozen snelheid
bij de programma’s voor sterke weefsels.
De centrifugeerbeurt halverwege en de laatste
centrifugeerbeurt bij de programma’s voor gemengde,
synthetische en delicate weefsels gebeurt aan 400 t.p.m.
Wenst u dat het wasprogramma verloopt zonder
centrifugeren, laat dan het teken voor niet-centrifugeren
samenvallen met het richtpunt.
DE KNOP KAN IN BEIDE RICHTINGEN WORDEN
GEDRAAID.
71
H.
AAN/UIT-TOETS
72
PROGRAMMA-OVERZICHT
MAX.
KIES
LADING
PROkg.
GR.
PROGRAMMA VOOR
WEEFSEL
1
KIES
TEMP.
ºC
ZEEPBAKJE
I
Van koud
naar…90º
•
•
•
Van koud
naar…60º
•
•
•
Van koud
naar…50º
Van koud
naar…40º
•
•
•
•
ZEER VUIL
Lakens, kleurvaste en witte tafellakens, servetten,
ondergoed
4,5
NORMAAL VUIL
Lakens, kleurvaste en witte tafellakens, servetten,
ondergoed
4,5
Katoen, gemengd
sterk
Gematigd vuile bonte was
3,5
3
Katoen, gemengd
Niet kleurvaste bonte was, spijkerbroeken
3,5
4
Bleekwater
Organische vlekken
—
—
Energiek spoelen
4,5
—
•
Wasverzachter
Energiek centrifugeren
4,5
—
•
ZEER VUIL
Hemden, lakens, kleertjes van pasgeborenen, witgoed
2
5
NORMAAL VUIL
Hemden, blouses, kleurvaste rokken
2
Allerlei lichtbevuilde kleren
*
Katoen, linnen
STERKE WEEFSELS
II
2
•
Katoen
ZEER DELICATE WEEFSELS
GEMENGDE SYNTHETISCHE WEEFSELS
Katoen, linnen
Gemengd
synthetisch
Synthetisch
(Rayon, acryl)
•
•
6
Van koud
naar…50º
•
•
2
7
•
•
WEINIG BEVUILD
2
8
Van koud
naar…40º
Van koud
naar…40º
•
•
Delicaat spoelen
2
—
•
Wasverzachter
Zacht centrifugeren
—
—
•
Voor kleren die niet
moeten worden
gecentrifugeerd
Leegpompen
Wollen kleren
WOL
«machinewasbaar»
Synthetisch
(rayon, acryl)
*
1
Z
—
9
Van koud
naar…40º
•
•
Van koud
naar…30º
•
•
*
Gordijnen, rokken, blouses, hemden
1,5
10
Delicaat spoelen
Gemengd,
synthetisch,
delicaat
Wasverzachter
Zacht centrifugeren
SNEL PROGRAMMA
Programma
•
Van koud
naar…60º
Delicaat
synthetisch
Gemengd,
synthetisch,
delicaat
Supersnelle cyclus van 32´
IN ACHT TE NEMEN OPMERKINGEN
1. Bij zeer vuile kleren verdient het aanbeveling de lading te beperken tot maximum 3 kg.
2. In de programma’s 1-2 kan automatisch worden gebleekt. Vul daarvoor het bakje
met bleekwater.
3. De wasmachine is erop voorzien om in alle programma’s automatisch wasverzachter
op te nemen tijdens de laatste spoelbeurt.
1,5
—
•
—
—
•
2
32´
Van koud
naar…50º
SNEL PROGRAMMA VAN 32 MINUTEN
Het snelle programma van 32 minuten biedt de mogelijkheid in 30
minuten een volledige wascyclus uit te voeren voor maximaal 2 kg
was en bij een temperatuur van 50º C. Het is mogelijk de
wastemperatuur te verlagen en als het speciale programma wordt
gebruikt (programmator B) moet de zeep in het bakje voor voorwas
(verdeelbakje I) worden geladen.
De maximale hoeveelheid wasmiddel die u kunt gebruiken voor dit
programma wordt vermeld op de meter met sterkte 32´.
Het snelle programma van 32 minuten kan bovendien worden gebruikt
als cyclus voor de voorwas bij bijzonder vuile wassen, waarna u het
gewenste hoofdprogramma uitkiest.
•
* overeenkomstig EN-norm 60456
De eerste programma’s van elke groep duren langer, en garanderen bijgevolg een betere waskwaliteit bij
eenzelfde temperatuur. Is het wasgoed niet erg bevuild of betreft het uiterst delicate weefsels, kies dan
voor de volgende programma’s.
73
74
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising