Candy | EVOGT 13062D3-S | Candy EVOGT 13062D3-S Εγχειρίδιο χρήστη

Candy EVOGT 13062D3-S Εγχειρίδιο χρήστη
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
H
EVOGT 13062D3
B2
G
B1
V
A
C2
A
C1
p
ΚΟΜΒΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Αυτό το κομβίο επιτρέπει την επιλογή του προγράμματος της πλύσης. Γιά αυτό πρέπει να
γυρίσετε το κομβίο (προς τις δύο κατευθύνσεις) μέχρι να συμπίπτει το πρόγραμμα με την
οδηγητική γραμμή (p). Η επιλογή της θερμοκρασίας εξαρτάται από το επιλεχθέν
πρόγραμμα. (Βλέπετε πίνακα προγραμμάτων).
B1
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΡΟΦΩΝ
B2 ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
C1 ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΡΥΑΣ ΠΛΥΣΗΣ
C2 ΠΛΗΚΤΡΟ AQUAPLUS
G
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ
H
ΠΛΚΤΡΟ ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ
V
ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ
Οι ενδείξεις της οθόνης σας επιτρέπουν να είστε συνεχώς ενημερωμένοι για την κατάσταση
της συσκευής
p
∆ΕΙΚΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ
Η “Slow Motion Technology” είναι ενα πρωτότυπο σύστημα πέδησης για μια ασφαλή και εύκολη φόρτωση
πλυντηρίου. Οι δύο αποσβεστήρες σε κάθε πλευρά, επιτρέπουν τη πρόσβαση στο τύμπανου σε 2
δευτερόλεπτα πιέζοντας απαλά το κεντρικό πλήκτρο.
Πίνακας προγραμμάτων Μοντέλο EVOGT 13062D3
προγραμμα
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΜΕΙΚΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΕΥΠΑΘΗ
προγραμμα για
προσεγ.
χρονική
διαρκ.
(λεπτά)
μέγιστη
θερμοκρ.
σε ºC
ταχύτ.
στύψιμο
μέγιστο
φορτίο
ρούχων
σε kg
φορτίο
απορρυπαντι πλήκτρα
κού
εκλογής C
I
II

Ανθεκτικά χρώματα με πρόπλυση
display
90º
1300
6




* Ανθεκτικά χρώματα
display
60º
1300
6




* Ανθεκτικά χρώματα
display
40º
1300
6




Ευπαθή χρώματα
display
30º
1300
6




Ανθεκτικά χρώματα
display
50º
1000
3




Ευπαθή χρώματα
display
40º
1000
3




Ευπαθή χρώματα
display
30º
1000
3




Μαλλινά
display
30º
800
1



Πλ. στο χέρι
display
30º
800
1



Ξέπλυμα
display
1000
Στύψιμο
display
1300
ΑΛΛΑ ΕΙ∆ΙΚΑ
Αδειασμα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EcoMix 20ºC
display


0
display
20º
1000
6



Ταχύ 44
display
40º
1000
3



Ταχύ 30
display
30º
1000
2




* ∆οκιμαστικά προγράμματα βαμβακερών σύμφωνα με την (EU) nº 1015/2010 και nº 1061/2010
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ σε θερμοκρασία 60°C
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ σε θερμοκρασία 40°C
Αυτά τα προγράμματα ενδείκνυνται για το πλύσιμο κανονικά λερωμένων βαμβακερών υφασμάτων και είναι τα
πιο αποτελεσματικά όσον αφορά την κατανάλωση νερού και ενέργειας.
Αυτά τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές θερμοκρασίας πλυσίματος που
αναφέρονται στις ετικέτες των ενδυμάτων. Η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να ποικίλει ελαφρά σε
σχέση με την αντίστοιχη του κύκλου πλυσίματος.
Οδηγίες χρήσης του απορρυπαντικού ανάλογα με την θερμοκρασία πλύσης.
Χρησιμοποιείτε κοινό απορρυπαντικό σε σκόνη (heavy-duty),για το πλύσιμο σε θερμοκρασία > = 60°C του
βαμβακερού ρουχισμού και λευκού ανθεκτικού, πολύ βρώμικου ρουχισμού. Αυτού του είδους τα
απορρυπαντικά περιέχουν λευκαντικό το οποίο έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε αυτές τις θερμοκρασίες .
ο
Για το πλύσιμο ρουχισμού σε θερμοκρασία μεταξύ 60 C και 40°C, η επιλογή του απορρυπαντικού πρέπει να
γίνει ανάλογα με το είδος του υφάσματος ,το χρωματισμό και το βαθμό της βρωμιάς. Σε γενικές γραμμές όταν
πρόκειται να πλύνετε ανθεκτικό και ιδιαίτερα βρώμικο ρουχισμό ,είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείτε κοινό
απορρυπαντικό σε σκόνη .Όταν πρόκειται να πλύνετε χρωματιστό ρουχισμό που δεν είναι ιδιαίτερα βρώμικος ,
είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά ή απορρυπαντικά σε σκόνη που όμως αναφέρουν ότι
δεν επηρεάζουν τα χρώματα και είναι κατάλληλα για το πλύσιμο χρωματιστού ρουχισμού.
Για το πλύσιμο ρουχισμού σε θερμοκρασία <40°C ενδείκνυται η χρήση υγρών απορρυπαντικών ή
απορρυπαντικών σε σκόνη κατάλληλων για το πλύσιμο σε χαμηλές θερμοκρασίες .
Για το πλύσιμο μάλλινων και μεταξωτών πρέπει να χρησιμοποιείτε τα ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα και
μεταξωτά που κυκλοφορούν στην αγορά .
Για την χρήση και την δοσολογία των απορρυπαντικών πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή
που αναγράφονται επάνω στις συσκευασίες.
κατανάλωση
Κατανάλωση υπόλοιπη
πρόγραμμα βάρος σε kg
ώρα
περιστροφή
ρεύματος
νερού
υγρασία
51%
0,79kWh /0,65kWh
49l /34 l
Βαμβάκια 60°C 6 kg / 3 kg 235min. /145min
1300Rpm
51%
3 kg
135min.
0,50kWh
34l
Βαμβάκια 40°C
50%
3 kg
105min.
1000Rpm
0,42kWh
58l
συνθετικα 40ºC
40%
1 kg
45min.
800Rpm
0,28kWh
50l
Μαλλινά 30ºC
Κατανάλωση ισχύος του εκτός λειτουργίας και της αριστεράς-για λειτουργία: 0,4 W / 0,6 W
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
.- Μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για προγράμματα με πρόπλυση και/ή με
προγραμματισμένη εκκίνηση
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΣΗΣ
1.- Μώλις τελειώσει η φόρτηση ρούχων, κλείστε τα καπάκια του τυμπάνου και ελέγξετε ότι είναι σωστά κλειστά.
2.- Βάλτε απορρυπαντυκό και προσθετικά, αλλά μην υπερβείτε την ένδειξη “MAX”.

Απορρυπαντυκό για πλύση Ι

Απορρυπαντυκό για πλύση ΙΙ

Μαλλαντικό
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ
3.- Γυρίστε το κομβίο επιλογής (Α) μέχρι το επιλεχθέν πρόγραμμα.
4.- Πιέστε το πλήκτρο ή τα πλήκτρα που επιθυμείτε (C1, C2,).
.- Συνιστάται να διαλέξτε τις επιλογές που θέλετε πριν πιέστε το πλήκτρο έναρξης του προγράμματος (Η)
.- 'Εχετε υπόψη σας ότι αν η φάση πλύσης έχει υπερβεί το στάδιο λειτουργίας της επιλογής, τότε αυτή η
επιλογή δεν θα ενεργοποιηθεί
C1 πληκτρο κρυας πλυσης
Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο μπορούν να εκτελεστούν όλοι οι κύκλοι πλυσίματος χωρίς να πραγματοποιήσουν το
ζέσταμα του νερού ενώ παραμένουν χωρίς αλλαγές όλα τα άλλα χαρακτηριστικά (στάθμη νερού, χρόνοι, ρυθμοί
πλύσης, κτλ.)
Τα προγράμματα κρύας πλύσης συνιστούνται για την πλύση όλων εκείνων των ρούχων των οποίων τα
χρώματα δεν είναι ανθεκτικά αλλά και για την πλύση κουρτινών, κουβερλί, ιδιαιτέρως ευαίσθητων συνθετικών
ινών, μικρών χαλιών ή πολύ βρόμικων υφασμάτων.
C2 πληκτρο aquaplus
Χάρη στο νέο SENSOR ACTIVA SYSTEM, πιέζοντας το πλήκτρο μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια ειδική
πλύση που εφαρμόζεται σε όλα τα προγράμματα και τα είδη υφασμάτων, προσέχοντας τις ίνες τους και το
ευαίσθητο δέρμα αυτών που τα χρησιμοποιούν.
Η χρήση περισσοτέρου νερού και η νέα συνδυασμένη δράση κύκλων περιστροφής του τύμπανου με γέμισμα
και άδειασμα νερού, μας επιτρέπει να έχουμε εντελώς ξεβγαλμένα και καθαρά ρούχα. Αυξάνεται το νερό στην
πλύση για την τέλεια διάλυση του απορρυπαντικού, εξασφαλίζοντας μία αποτελεσματική δράση πλύσης.
Επίσης έχει αυξηθεί το νερό στο ξέβγαλμα για να εξαφανιστούν όλα τα ίχνη του απορρυπαντικού στις ίνες.
Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί ειδικά για τα άτομα με ευαίσθητο και ευπαθή δέρμα στα οποία ένα ελάχιστο
υπόλειμμα απορρυπαντικού μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή αλλεργία.
Επίσης συνιστάται αυτή η λειτουργία για τα παιδικά και γενικώς για τα ευαίσθητα ρούχα, ιδιαιτέρως για την
πλύση ρούχων μπάνιου, των οποίων οι ίνες έχουν την τάση να απορροφούν το απορρυπαντικό.
Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη στο μάλλινο πρόγραμμα.
5.- Εάν θέλετε, μπορείτε να κάνετε την εκλογή της ταχύτητας στυψίματος (B1)
B1 ταχυτητα στροφων
Μόλις επιλεχθεί το πρόγραμμα, ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός στροφών για το συγκεκριμένο πρόγραμμα
εμφανίζεται στην οθόνη. Πατώντας το πλήκτρο των στροφών θα μειώσει την ταχύτητα κατά 100 rpm κάθε
φορά. Ο ελάχιστος αριθμός στροφών είναι 400 rpm, ή μπορείτε να ακυρώσετε τις στροφές (στύψιμο) πατώντας
διαδοχικά το πλήκτρο των στροφών.
6.- Μόλις πραγματοποιηθούν οι επιλογές που θέλετε, για την έναρξη του προγράμματος, πιέστε το πλήκτρο
έναρξης σε λειτουργία H. Το πλυντήριο θα αρχίσει να πραγματοποιήσει το πρόγραμμα που θέλετε.
Στην περίπτωση που είναι ήδη επιλεγμένη μια επιλογή, και θέλετε να την ακυρώσει, αρκεί να
ξαναπιέσετε το πλήκτρο (τότε το φωτάκι ένδειξης σβύνεται).
B2 Πλήκτρο Μεταχρονολογημένης Εκκίνησης (DELAY START)
Αυτό το πλήκτρο σας επιτρέπει να επαναπρογραμματίσετε τον κύκλο πλύσης έτσι ώστε να καθυστερήσει η
εκκίνηση έως και 24 ώρες.
Για να καθυστερήσετε την έναρξη ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα.
Πατήστε το πλήκτρο μια φορά για να το ενεργοποιήσετε (εμφανίζεται h00 στην οθόνη) και στην συνέχεια
πατήστε το ξανά για να θέσετε μεταχρονολόγηση 1 ώρας (εμφανίζεται h01στην οθόνη). Η προκαθορισμένη
μεταχρονολόγηση αυξάνεται κατά 1 ώρα κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη h24,
σημείο από το οποίο και μετά ο μετρητής ξαναμηδενίζει.
Επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο “START/PAUSE” (η λυχνία στην οθόνη αρχίζει και αναβοσβήνει). Η
αντίστροφη μέτρηση ξεκινά και με την ολοκλήρωσή της το πρόγραμμα ενεργοποιείται αυτόματα.
Μπορείτε να ακυρώσετε την μεταχρονολογημένη έναρξη ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι η οθόνη να εμφανίσει τις ρυθμίσεις του
επιλεγμένου προγράμματος.
Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, απλά πατώντας το πλήκτρο
“START/PAUSE”, ή να το ακυρώσετε θέτοντας τον επιλογέα στη θέση OFF και στη συνέχεια να επιλέξετε ένα
διαφορετικό πρόγραμμα.
διαρκεια κυκλου πλυσης (V)
Όταν έχει επιλεχθεί ένα πρόγραμμα η οθόνη απεικονίζει αυτόματα τη διάρκεια του κύκλου πλύσης, που μπορεί
να διαφέρει κάθε φορά, ανάλογα με τις παραμέτρους που έχουν επιλεχθεί. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το
πρόγραμμα θα είστε συνεχώς ενήμεροι για τον εναπομείναντα χρόνο του κύκλου πλύσης.
διαρκεια κυκλου πλυσης (G)
Όταν έχει επιλεχθεί ένα πρόγραμμα η οθόνη απεικονίζει αυτόματα τη διάρκεια του κύκλου πλύσης, που μπορεί
να διαφέρει κάθε φορά, ανάλογα με τις παραμέτρους που έχουν επιλεχθεί. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το
πρόγραμμα θα είστε συνεχώς ενήμεροι για τον εναπομείναντα χρόνο του κύκλου πλύσης.
Ακύρωση-αλλαγή προγραμμάτων
Αν ενώ έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα θέλετε να το αλλάξετε ή να το ακυρώσετε, ενεργήστε με τον ακόλουθο
τρόπο:
- Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγραμμάτων σε θέση OFF. Αυτή την στιγμή έχετε ακυρώσει το
πρόγραμμα και μπορείτε εάν το επιθυμείτε να επιλέξετε ένα νέο.
- Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα.
- Πιέστε ξανά το πλήκτρο (H),
Το πλυντήριο θα πραγματοποιήσει τον νέο πρόγραμμα που επιλέξατε.
Παύση προγράμματος
Είναι δυνατόν να σταματήσετε στιγμιαία το πρόγραμμα πλύσης, αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να προσθέσετε
περισσότερα ρούχα και γι` αυτό ενεργήστε με τον ακόλουθο τρόπο:
- Πιέστε το πλήκτρο (H) και διατηρήστε το πατημένο μέχρι να αναβοσβήσουν οι φωτεινές ενδείξεις των
πλήκτρων επιλογής, της οθόνης που υποδεικνύει τον υπολειπόμενο χρόνο και της φωτεινής ένδειξης της
έναρξης.
- Όταν σβήσει η φωτεινή ένδειξη ασφάλειας της πόρτας (χρόνος περίπου 2 λεπτών), ανοίξτε την πόρτα και
προσθέστε τα ρούχα που επιθυμείτε.
- Κλείστε σωστά τις πόρτες του τύμπανου και το εξωτερικό καπάκι.
- Πιέστε το πλήκτρο (H) και το πλυντήριο θα συνεχίσει με το πρόγραμμα.
Όταν το πρόγραμμα θα έχει τελειώσει θα εμφανιστεί το “END” στην οθόνη.
Περιμένετε μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη (G) ασφάλειας της πόρτας (χρόνος περίπου 2 λεπτών).
“Για να βγάλετε τα ρούχα, στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγραμμάτων σε θέση
OFF”, και ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου και τα καπάκια του τύμπανου.
19.05.14/ H-46007805 EL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising