Candy | EVOGT 13072D-07 | Candy EVOGT 13072D-07 Руководство пользователя

Candy EVOGT 13072D-07 Руководство пользователя
КІР ЖУҒЫШ МАШИНА EVOGT 13072D
H
B2
G
B1
V
A
C2
C1
A
p
БАҒДАРЛАМА ТАҢДАҒЫШ
Қажетті кір жуу бағдарламасын таңдау үшін осы басқаруды пайдаланыңыз. Таңдағышты (оны екі
бағытта бұруға болады) бағдарлама бастапқы көрсеткішке (p) қарама-қарсы болатындай етіп
айналдырыңыз. Таңдалатын температура бағдарламаға байланысты болады. (Бағдарлама
кестесін қараңыз).
B1 АЙНАЛДЫРУ ЖЫЛДАМДЫҒЫН ТАҢДАҒЫШ
B2 БАСТАУДЫ ҚАЛДЫРУ
C1 СУЫҚ СУДА ЖУУ
C2 AQUAPLUS (СЕЗГІШ ПЕРНЕ)
G
ЕСІК ШАМЫ
H
БАСТАУ/КІДІРУ ПЕРНЕСІ
V
“САНДЫҚ” дисплейі
Дисплейдің көрсеткіш жүйесі машина күйі туралы тұрақты хабарлау
мүмкіндігін береді
p
БАҚЫЛАУ КҮЙІНІҢ КӨРСЕТКІШІ
“Ақырын басып ашу” кір жуу машинасына қауіпсіз жəне оңай жүктелу мүмкіндігін беретін жаңа
тежеу жүйесі болып табылады.
Əр шетіндегі екі буферінің көмегімен барабанды орталық пернесін ақырын басу арқылы 2
секундта ашылады
Programme table mod EVOGT 13072D
бағдарлама
МАҚТА
бағдарлама
шам.
уақыт
мин.
макс.
кір жуу ұнтағын
уақытш. айналдыру макс.
C опция пернелері
жүктеу
орнату жылдамдық жүк
I II
ай/м/мин
ºC
кг








7




7




Алдын ала жуылатын тұрақты түстер дисплей
* Тұрақты түстер
дисплей
90º
60º
1300
1300
7
7
* Тұрақты түстер
дисплей
40º
1300
Нəзік түстер
дисплей
30º
1300

Тұрақты түстер
дисплей
50º
1000
3




АРАЛАС
СИНТЕТИКА
Нəзік түстер
дисплей
40º
1000
3




Нəзік түстер
дисплей
30º
1000
3




НƏЗІК
Жүн
дисплей
30º
800
1



Қолмен жуу
дисплей
30º
800
1



АРНАЙЫ
Ақырын шаю
дисплей
1000
Ақырын айналдыру
дисплей
1300
дисплей


0
Бос
Mix&Wash
дисплей
40º
1000
7



Жылдам 44
дисплей
40º
1000
3



Жылдам 30
дисплей
30º
1000
2




*(ЕО) 1015/2010 e nº 1061/2010 реттеулеріне сəйкес мақта жуу бағдарламаларының талаптары
60°C Мақта жуу бағдарламасы
40°C Мақта жуу бағдарламасы
Бұл кір жуу бағдарламалары кірлеген мақта маталарына ұсынылған жəне қуат пайдалану тиімділігі мен
су тұтыну талаптарына аса тиімді болып табылады.
Бұл бағдарламалар жапсырмадағы ұсынылған кір жуу температураларына сəйкес келуге арналған:
көрсетілген температура кір жуу циклінде көрсетілгеннен аздап өзгеше болуы мүмкін.
Əртүрлі температураларда кір жуу құралын пайдалану ұсыныстары.
Қатты кірлеген ақ киімдерді жуу кезінде 60°C немесе одан жоғары температурадағы мақта
бағдарламасын жəне орташа/жоғары температураларда тамаша нəтиже беретін ағартқыш құралдардан
тұратын қалыпты кір жуу ұнтағын (ауыр режим) пайдалануды ұсынамыз.
40°C жəне 60°C аралығында жуу үшін пайдаланылатын кір жуу құралының түрі матаның түріне жəне
ластанудың деңгейіне сəйкес болуы керек.
Қарапайым ұнтақ "ақ" немесе түстері тұрақты киімдерге сəйкес, ал сұйық кір жуу құралдары немесе "түсті
қорғайтын" ұнтақтар ластану деңгейі төмен түрлі түсті маталар тиімді болады.
40°C төмен температурада жуу үшін сұйық кір жуу құралдарын немесе төмен температурада жууға
арналған кір жуу құралдарын пайдалануды ұсынамыз.
Жүн немесе жібекті жуу үшін осы маталарға арнайы жасалған кір жуу құралдарын ғана пайдаланыңыз.
Салынатын мөлшер үшін кір жуу құралы қорабындағы жапсырмада көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.
Бағдарлама
жүк
уақыт
айналдыру.
Қуаттұт.
Сутұт. Қалғанылғалдылық
Мақта 60°C
7 kg / 3,5 kg 230min. /140min
1,20kWh /0,93kWh 52l /35 l
50%
1300Rpm
3,5 kg
130min.
0,71kWh
35l
50%
Мақта 40Ԩ
Синтетика 40ºC
3 kg
105min.
1000Rpm
0,49kWh
64l
50%
Жүн 30ºC
1 kg
45min.
800Rpm
0,28kWh
50l
40%
Тоқтау жəне қалдыру режимінің қуат тұтынуы: 0,4Вт / 0,6Вт
МАҢЫЗДЫ:
- Алдын ала жуу цикліне жəне/немесе уақыты есептелген басталу опциясына ие бағдарламалар
үшін сұйық кір жуу құралын пайдаланбаңыз.
КІР ЖУУ ЦИКЛІН ДАЙЫНДАУ
1. - Кір жуу жүктелгеннен кейін барабан есіктері дұрыс жабылғандығын тексеріңіз.
2. - Максималды деңгей көрсеткішінен аспайтын кір жуу құралы мен қоспалар қосыңыз.

алдын ала жуу I үшін кір жуу құралы

жуу бағдарламасы II үшін кір жуу құралы

матаны қалпына келтіру құралы
ҚАЖЕТТІ БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН ОПЦИЯЛАРДЫ ТАҢДАУ
3.- Бағдарлама таңдағышты (A) қажетті бағдарламаға бұрыңыз.
4.- Пернені немесе кез келген қажетті опцияға арналған пернелерді басыңыз (C1, C2,).
.- Бағдарламаны бастау пернесін (H) басудан бұрын қажетті опцияларды таңдау ұсынылған.
.- Бағдарлама опция белсендірілген кезеңнен өтіп кеткен болса, опция орындалмайтынын
есте сақтаңыз.
C1 суық суда жуу пернесі
Бұл түймені басу арқылы əрбір бағдарламаны басқа сипаттамаларын (су деңгейі, уақыты, ырғағы т.б.)
өзгертпей суық суда жууға ауыстыруға болады.
Перделер, кіші кілемдер, қолдан жасалған нəзік маталар, түстері тұрақты емес киімдер осы жаңа
құрылғының көмегімен қауіпсіз жуылады.
C2 aquaplus (сезгіш перне)
SENSOR ACTIVA ЖҮЙЕСІНІҢ көмегімен пернені басу арқылы барлық бағдарламаларға жəне мата
түрлеріне қолданылатын, олардың талшықтарына жəне оларды пайдаланатын пайдаланушылардың
нəзік терілеріне күтім жасайтын арнайы кір жуу циклін жүргізуге болады.
Барабан айналдыру циклдерін жаңа біріккен əрекеттерімен бірге көбірек суды пайдалану жіне суды
ағызу киімдерді тамаша таза, шайылған күйде шығару мүмкіндігін береді. Тиімді жуу əрекетін
қамтамасыз ететін кір жуу құралын толықтай еріту үшін көбірек су пайдаланылады. Талшықтардағы кір
жуу құралының іздерін толықтай жою үшін шаю кезіндегі судың көлемі көбейтілген.
Бұл функция кір жуу құралының аз көлемінен тітіркенетін немесе аллергиясы бар терісі нəзік, сезімтал
адамдар үшін арнайы зерттелген.
Бұл функцияны балалардың киімдеріне жəне жалпы нəзік маталарға, əсіресе, кір жуу құралын сақтап
қалатын жуыну халаттары үшін пайдалану ұсынылған.
Бұл опция жүнге арналған бағдарлама үшін қол жетімді емес.
5.- Қажет болса, айналдыру жылдамдығын таңдаңыз (B1)
B1 айналдыру жылдамдығы
Бағдарлама таңдалғаннан кейін бағдарлама үшін рұқсат етілген максималды айналдыру жылдамдығы
дисплейде пайда болады. Айналдыру түймесін басу түймешік басылған сайын жылдамдықты 100 ай/м
азайтады. Рұқсат етілген минималды жылдамдық 400 ай/м немесе айналдыру түймешігін қайта-қайта
басу арқылы айналдыруды өткізіп жіберуге болады.
6.-Бағдарламаны бастау үшін опциялар таңдалғаннан кейін H пернесін басыңыз. Кір жуу машинасы
жұмыс істеуді бастайды. Таңдалған опциядан бас тартқыңыз келсе, пернені қайта басыңыз. (Бақылау
шамы өшіріледі.)
B2 Бастауды қалдыру түймесі
Бұл түйме циклді бастауды 24 сағатқа дейін қалдыру үшін кір жуу циклін алдын ала бағдарламалау
мүмкіндігін береді.
Бастауды қалдыру үшін келесі процедураларды пайдаланыңыз:
Қажетті бағдарламаны орнатыңыз.
Белсендіргеннен кейін түймені басып (дисплейде h00 көрінеді), 1 сағат қалдыру үшін оны қайта басыңыз
(дисплейде h01 пайда болады); қалдыруды алдын ала орнату түйме басылған сайын түймені басқан
кезде қалдыру нөлге қайта орнатылатын дисплейде h24 пайда болғанша 1 сағатқа көбейіп отырады.
“БАСТАУ/КІДІРУ” түймесін басу арқылы растаңыз (дисплейдегі шам жыпылықтай бастайды).
Кері есеп басталады жəне ол аяқталғанда бағдарлама автоматты түрде басталады.
Келесі əрекеттер арқылы бастауды қалдырудан бас тартуға болады:
Дисплейде таңдалған бағдарламаға арналған параметрлер көрсетілгенше түймені 5 секунд басып
тұрыңыз.
Бұл кезеңде "БАСТАУ/КІДІРУ" түймесін басу арқылы алдын таңдалған бағдарламаны бастауға жəне
таңдағышты ӨШІРУЛІ күйіне орнатып, басқа бағдарламаны таңдау арқылы процесті болдырмауға
болады.
цикл ұзақтығы (V)
Бағдарлама таңдалғанда дисплейде таңдалған опцияларға тəуелді əртүрлі болатын цикл ұзақтығы
автоматты түрде көрсетіледі.
Бағдарлама басталғаннан кейін сізге жууды аяқтауға дейінгі қалған уақыт тұрақты түрде хабарланып
тұрады.
есік шамы (G)
БАСТАУ/КІДІРУ түймесі басылғаннан кейін алдымен шам жыпылықтайды жəне жыпылықтау тоқтайды
жəне кір жуу аяқталғанға дейін қосулы күйде қалады.
Кір жуу аяқталған соң 2 минуттан кейін шам өшіп, есікті ашуға болатынын көрсетеді.
Бас тарту-өзгерту бағдарламалары
Бағдарламаны бастағаннан кейін оны өзгертіңіз немесе бас тартқыңыз келсе, келесі тəртіпте жалғастыру
керек
- Бағдарлама таңдағышын ӨШІРУ күйіне қойыңыз. Сол сəтте бағдарламадан бас тартасыз жəне
қаласаңыз, жаңасын таңдауға болады.
- Жаңа бағдарлама таңдаңыз.
- Пернені (H) қайта басыңыз.
Кір жуу машинасы жаңа таңдалған бағдарламаны орындайды.
Бағдарламаны кідіру
Қосымша жуу опцияларын қосу үшін кір жуу бағдарламасын əп-сəтте тоқтатуға болады жəне бұны
орындау үшін келесілерді орындаңыз:
- Опция пернесінің шамдары жыпылықтауды бастағанша (H) пернені басып тұрыңыз жəне қалған
уақытты көрсету дисплейі мен бақылау шамы жанады.
- Есікті құлыптау шамы өшірілгенде (шамамен 2 минуттан кейін) есікті ашып, қажетті жуу опциясын
қосыңыз.
- Барабанның есіктері мен сыртқы қақпақты дұрыс жабыңыз.
- H пернесін басыңыз жəне кір жуу машинасы бағдарламаны жалғастырады.
Бағдарлама аяқталғанда "СОҢЫ" хабары көрсеткіш дисплейінде пайда болады
Есік құлыптау шамы (G) өшірілгенге дейін күтіңіз (шамамен 2 минуттан кейін)
Кір жуу машинасының қақпағын жəне барабан есіктерін ашқаннан кейін "жуылған
киімдерді шығару үшін бағдарлама таңдағышын ӨШІРУЛІ күйіне орнатыңыз".
06.06.14 / H-46007850 KA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising