Candy | CTD12662-07 S | Candy CTD12662-07 S Manual de utilizare

Candy CTD12662-07 S Manual de utilizare
MAŞINA DE SPĂLAT CTD 12662
B1
G
A
D
C1 C2
V
B2
I
B3 C3
C4
A
H
p
SELECTOR DE PROGRAM
Cu selectorul de program puteţi alege programul de spălare dorit, pentru
aceasta rotiţi-l (îl puteţi roti în ambele direcţii) până cînd programul coincide
cu linia ghid (p). Selectarea temperaturii depinde de programul ales (a se
vedea tabelul de programe).
B1
VITEZA DE CENTRIFUGARE
B2
START ÎNTÂRZIAT
B3
TEMPERATURA DE SPĂLARE
C1
ÎNMUIERE
C2
AQUAPLUS
C3
CĂLCARE RAPIDĂ
C4
GRAD DE MURDĂRIRE
G
INDICATOR BLOCARE UŞĂ - PORNIRE PROGRAM
H
PORNIRE / OPRIRE
I
INDICATOR KG. DETECTOR
D
INDICATOR START ÎNTÂRZIAT
V
AFIŞAJ “DIGITAL”
Sistemul de afişare cu indicatoare permite informarea constantă asupra stării maşinii de spălat
p
INDICATOR AL POZIŢIILOR FUNCŢIILOR
Tabelul de programe CTD 12662
programul
MIX. SINTET.
DELICATE
SPECIALE
timp.
reg.
máx. ºC
viteza
stoar.
máx.
haine
máx.
kg
display
90º
1200
6







display
60º
1200
6







display
60º
800
2







program pentru
Albe
BUMBAC
*
Culori rezistente
Culori rezistente
adăugarea
detergentului
I
II
timpul
aprox.
min.
butoane de opţiune C
Delicat
display
40º
600
1,5



Lână
display
40º
800
1



Spălare de mână 30º
display
30º
800
2


Clătire
display
800
Stoarcere
display
1200
Evacuare
Mix&wash (M&W)






display
display
40º
800
6


14’
30º
800
2



30’
40º
800
2



44’
40º
800
3,5



Rapid 14'
* Program recomandat pentru spălări la temperatură scăzută (mai mică decât maximul afişat).
Program testat în concordanţă cu CENELEC EN 60456 cu gradul maxim de murdărire selectat.
Date tehnice CTD 12662
Voltaj reţea
220-230V.
50Hz.
Putere
spălare
Putere
centrifug.
Putere
motor
Putere
rezistenţă
Put. Max.
absorbită
Amperi
reţea
175 W.
340 W.
30 W.
1950 W.
2150 W.
10 A.
Presiunea
apei
0,05-0,8
Mpa
Consum
de apă
*prog.
EN 60456
Consum
de energie
*prog.
EN 60456
49 L.
1,02 Kw.
IMPORTANT!
.- Nu utilizaţi detergent lichid pentru programele cu înmuiere şi / sau cu pornire întârziată.
PREPARAREA CICLULUI DE SPĂLARE
1.- După introducerea hainelor, închideţi capacele tamburului şi asiguraţi-vă că sînt închise.
2.- Introduceţi detergentul şi aditivul fără a trece de indicatorul “MAX”.
- săpun pentru înmuiat I
- săpun pentru programa de spălare II
- balsam
SELECTAREA PROGRAMELOR ŞI OPŢIUNILOR DORITE
3.- Rotiţi selectorul de programe A până la programul dorit.
4.- La dorinţă puteţi să alegeţi şi temperatura de spălare prin intermediul butonului B3
B3 temperatura de spălare
Atunci când se selectează un program, se indică automat temperatura de spălare recomandată, aprinzându-se pilotul
indicator corespunzător.
Se va putea scade sau creşte această temperatură, apăsând butonul (B3).
Observaţie: Temperatura trebuie să fie ajustată înainte de a selecta GRADUL DE MURDĂRIRE.
5.- Dacă doriţi, apăsaţi butonul sau butoanele opţiunilor necesare (C1, C2, C3, C4)
.- Se recomandă să selectaţi opţiunile dorite înainte de a apăsa butonul de începere a programului H.
.- Trebuie să ţineţi cont de faptul că dacă faza de spălare a superat momentul de funcţionare a opţiunii aceasta nu
va acţiona.
C1 butonul înmuiere
Opţiunea este foarte utilă îndeosebi pentru articolele foarte murdare. Efectuează o spălare adiţională înainte de
spălarea de bază. Este activă numai în programele Bumbac, Mixt şi Sintetice.
Această opţiune trebuie să fie selectată înainte de apăsarea butonului de pornire H.
C2 butonul aquaplus
Datorită noului SENSOR ACTIVA SYSTEM, apăsând acest buton este posibilă efectuarea unui ciclu special de
spălare pentru toate programele şi tipurile de ţesături protejând fibra lor şi în acest mod şi pielea delicată a
utilizatorilor.
Utilizarea unui volum mai mare de apă împreună cu noua acţiune combinată a ciclurilor de rotaţie a tamburului cu
încărcarea şi evacuarea unei cantităţi mai mari de apă permite obţinerea unor haine spălate şi clătite perfect. Volumul
de apă se măreşte pentru a obţine dizolvarea în întregime a detergentului, asigurând o spălare eficace. De
asemenea, s-a mărit volumul apei în clătiri pentru a elimina detergentul care ar putea rămâne între fibre.
Această funcţie este prevăzută în special pentru persoanele cu pielea delicată şi sensibilă, cărora o cantitate minimă
de detergent rămasă între fibre le poate cauza iritaţii sau alergie.
Se recomandă utilizarea acestei funcţii pentru hainele pentru copii şi pentru cele delicate în general, în special pentru
spălarea rufelor de baie, deoarece fibrele lor au tendinţa de a reţine detergentul.
Această opţiune nu este disponibilă în programul lână.
C3 butonul călcat rapid
Cu ajutorul acestui buton putem să reducem formarea cutelor, în dependenţă de programul selectat şi de ţesătura
care se spală. Acţionează de forma următoare:
Mixt, Sintetice Elimină stoarcerile intermediare din procesele de clătire, stoarcerea finală fiind suavă.
Delicat Elimină stoarcerile intermediare din procesele de clătire şi efectuează o oprire înainte de stoarcerea finală,
ultima fiind suavă.
Spălare de mână, Lână, Bumbac şi Mix&wash Efectuează o oprire înainte de stoarcerea finală.
Pentru terminarea ciclului în programele delicat, lână, spălare de mână, bumbac, şi mix&wash este de ajuns
apăsarea din nou a butonului călcat rapid şi maşina va efectua evacuarea şi stoarcerea corespunzătoare.
Clătiri Elimină stoarcerile intermediare din procesele de clătire, stoarcerea finală fiind suavă.
Dacă doriţi să efectuaţi numai o singură evacuare fără stoarcere, anulaţi programul în curs şi selectaţi programul de
evacuare.
C4 buton “grad de murdărire”
Cu ajutorul acestui buton (activ doar pentru programele BUMBAC şi ŢESĂTURI MIXTE) puteţi selecta unul din cele 3
niveluri de intensitate a spălării, în funcţie de cât de murdare sunt rufele.
După ce au fost selectate programul şi temperatura de spălare, indicatorul pentru gradul de murdărire este setat
automat la minim; apăsaţi butonul pentru a mări nivelul iar setările pentru durata programului vor fi ajustate
corespunzător.
Atunci când este selectat programul dorit, indicatorul corespunzător se va aprinde pentru a indica gradul minim posibil
de murdărire.
Selectarea unui grad mai mare de murdărire cu ajutorul butonului special va duce la aprinderea indicatorului
respectiv.
Observaţie: Gradul de murdărire poate varia automat, în funcţie de temperatura selectată.
Rapid 14’
Prin selectarea acestui program şi apăsarea butonului C4, se va putea schimba durata de timp a spălării şi se va
putea alege unul dintre cele 3 programe rapide existente (14’-30’-44’).
6.- Dacă doriţi puteţi să alegeţi viteza de stoarcere la apăsarea butonului (B1)
B1 viteza de centrifugare
După ce a fost selectat programul, viteza maximă de centrifugare permisă pentru programul respectiv va apare pe
afişaj. Apăsarea butonului pentru selectarea vitezei de centrifugare va reduce viteza cu câte 100 rpm de fiecare dată
când este apăsat. Viteza minimă permisă este de 400 rpm sau se poate trece peste selecţia vitezei prin apăsarea
acestui buton în mod repetat.
7.- Odată ce sânt selectate opţiunile dorite, pentru a începe programul, apăsaţi butonul de pornire H ,maşina va
efectua programul dorit. Dacă după selectarea unei opţiuni doriţi să o anulaţi, este de ajuns să apăsaţi din nou
butonul (se va stinge pilotul indicativ).
B2 buton “start întârziat”
Acest buton permite setarea programului de spălare să înceapă cu o întârziere de maxim 24 de ore.
Pentru a întârzia pornirea programului, utilizaţi procedura următoare:
Setaţi programul dorit.
Apăsaţi butonul o dată (pe afişaj va apare mesajul h00) apoi apăsaţi din nou pentru a seta o întârziere de 1 oră (pe
afişaj va apare mesajul h01); intârzierea presetată măreşte timpul cu câte 1 oră de fiecare dată când este apăsat
butonul, până când pe afişaj apare mesajul h24, moment în care la o altă apăsare a butonului, se va porni de la zero.
Confirmaţi cu ajutorul butonului “START/PAUSE” (indicatoarele luminoase de pe afişaj vor începe să clipească).
Numărătoarea va începe iar la finalizarea acesteia, programul va porni automat.
Este posibil să anulaţi pornirea întârziată prin realizarea următoarelor acţiuni:
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul timp de 5 secunde până când pe afişaj vor apare setările pentru programul selectat.
În acest moment puteţi porni programul selectat anterior cu ajutorul butonului “START/PAUSE” sau să anulaţi
procesul prin setarea butonului selector pe poziţia OFF sau prin selectarea unui alt program.
Calcularea timpului programului – durata ciclului (V)
Atunci când se alege un program, display-ul va indica automat durata ciclului care va putea varia în funcţie de
opţiunile selectate.
În primele 4 minute ale ciclului de spălare, la programele bumbac şi mixte, maşina de spălat calculează durata
programului luând în considerare cantitatea de haine introdusă în cilindrul rotitor (pilotul I „modulul Kg” detector). În
acest timp piloţii display-ului se rotesc, iar la fiecare 5 secunde se va observa durata maximă a programului. După
aceste prime 4 minute, se va observa durata ciclului care va fi actualizată în permanenţă până la sfârşitul
programului.
Pilotul uşii asigurate – becul care indică începerea programului (G)
Se va aprinde la apăsarea butonului ÎNCEPERE.
După apăsarea butonului ÎNCEPUT/PAUZĂ, în primul rând lumina va pâlpâi şi apoi va rămâne aprinsă până la
sfârşitul spălării.
După 2 minute de la terminarea spălării, beculeţul se va stinge pentru a arăta că se poate deschide uşa.
Anularea – schimbarea programelor
Dacă odată început programul doriţi să-l schimbaţi sau anulaţi efectuaţi următoarele:
- situaţi selectorul de programe în poziţia OFF. În acest moment Dvs. aţi anulat programul şi, dacă doriţi, puteţi să alegeţi
altul nou.
- alegeţi noul program.
- apăsaţi din nou butonul (H).
Maşina de spălat va realiza noul program ales.
Program în pauză
Este posibilă oprirea pentru un moment programul de spălare, de exemplu pentru a adăuga mai multe haine, şi
pentru aceasta efectuaţi următoarele:
- Apăsaţi butonul (H) şi ţineţi-l apăsat până când vor pâlpâi piloţii butoanelor de opţiune, şi display-ul care
indică timpul rămas V.
- cînd se va stinge pilotul uşii sigure (timpul aproximativ 2 minute), deschideţi uşa şi adăugaţi hainele dorite.
- închideţi corect uşile tamburului şi cea exterioară.
- pulsaţi butonul (H), şi maşina de spălat va continua programul.
Cînd programul s-a terminat va apărea “END” pe ecranul indicativ.
Aşteptaţi pînă se va stinge pilotul (G) siguranţei porţii (timpul aproximativ 2 minute).
“Pentru a scoate hainele, rotiţi selectorul de programe în poziţia OFF”, şi deschideţi uşa maşinii de spălat şi
cele ale tamburului.
18.05.10/ H-46005878 RO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising