Candy | EVOT 10071D-S | Candy EVOT 10071D/1-S, EVOT 10071D-S User manual

Candy EVOT 10071D/1-S, EVOT 10071D-S User manual
STROJ ZA PRANJE RUBLJA EVOT 10071D
H
B2
A
B1
V
G
C2
C1
A
p
DUGME ZA BIRANJE PROGRAMA
Pomoću ovog dugmeta možete odabrati program pranja koji želite. Da biste to
postigli, vrtite dugme (možete ga vrtjeti u oba smjera) sve dok se program ne
podudari s linijom vođicom (p). Odabir tempereture ovisi o odabranom
programu. (Vidjeti tabelu s programima).
B1 BRZINA CENTRIFUGE
B2 ODGODA POČETKA PRANJA
C1 AQUAPLUS
C2 ZA PRANJE HLADNOM VODOM
G SVJETLO VRATA
H
UKLJUČENO/ISKLJUČENO
V INDIKATIVNA PILOT PROGRAM FAZA
Sustav pokazatelja na ekranu omogućuje Vam stalni uvid u podatke o stanju perilice
p
LINIJE VOĐICE
Tabela s programima mod. EVOT 10071D
program
PAMUK
MJEŠANE
SINTETET.
TKANINE
OSIJETLJIVE
TKANINE
POSEBNI
odabiranje program
temper.
reg. maks.
ºC
maks.
brzina.
centr
maks.
količina
rublja
u kg.
doziranje
praška
za pranje
I
II

tipke za razne
funkcije C
Postojane boje s predpranjem
90º
1000
7




* Postojane boje
60º
1000
7




* Nepostojane boje
40º
1000
7




Nepostojane boje
30º
1000
7




Nepostojane boje
50º
display
3




Nepostojane boje
40º
display
3




Nepostojane boje
30º
display
3




Vuna
30º
display
1



Ručno pranje
30º
display
1



Ispiranje
Centrifuga

display

1000
Pražnjenje
EcoMix 20ºC
20º
display
7



Express 44
40º
display
3



Express 30
30º
display
2




* Test pamučnih programa u skladu s (eu) br. 1015/2010 i br. 1061/2010
Program za pamuk pri temperaturi od 60ºC
Program za pamuk pri temperaturi od 40ºC
Ovi programi su pogodni za pranje normalno zaprljanog pamučnog platna, a najučinkovitiji su u smislu
kombiniranog korištenja vode i energije.
Ovi programi su razvijeni kako bi se zadovoljile temperature pranja navedene na etiketama odjeće, ali stvarna
temperatura vode može biti nešto drugačija od vrijednosti navedenih u ciklusu.
Preporuke za korištenje deterdženta na različitim temperaturama
Kada perete jako prljavo bijelo rublje, preporučujemo da koristite programe za pranje pamuka na 60° C ili više
i uobičajeni deterdžent koji sadrži sredstvo za izbjeljivanje.
Na taj način postići ćete odlične rezultate i na srednjim/visokim temperaturama.
Za pranje između 40° C i 60° C potrebno je koristiti deterdžent koji je prikladan za vrstu rublja koje se pere i
stupanj prljavštine.
Uobičajeni deterdženti u obliku praha prikladni su za bijelo ili rublje postojanih boja dok su tekući deterdženti ili
deterdženti u obliku praha koji "štite" boje prikladni za obojeno rublje s malim stupanjem prljavštine.
Za pranje na temperaturama ispod 40° C preporučujemo korištenje tekućih deterdženata ili deterdženata
posebno označenih kao prikladnih za pranje na nižim temperaturama.
Za pranje vune ili svile, koristite deterdžente posebno formulirane za takve vrste rublja.
Za točno doziranje deterdženta, molimo da pročitate upute koje se nalaze na ambalaži proizvoda.
Program
Pamuk 60°C
Pamuk 40°C
Mješane 40ºC
Vuna 30ºC
količina
približno
Potrošnja
vrtjeti
rublja
vrijeme
energije
7 kg / 3,5 kg 230min. /140min
1,20kWh /0,93kWh
1000Rpm
3,5 kg
130min.
0,71kWh
3 kg
105min.
1000Rpm
0,49kWh
1 kg
45min.
800Rpm
0,28kWh
Potrošnja energije u off-modu i stanju čekanja: 0,4 W / 0,5 W
Potrošnj Preostali
a vode
vlage
52l /35 l
62%
35l
62%
64l
50%
50l
40%
VAŽNO
.- Ne uporabljivati tečni deterdžent u programima s predpranjem, i/ili s odgođenim startom.
Faze programa
pranje
isprati
centrifuge - pražnjenje
PRIPREME ZA CIKLUS PRANJA
1.- Nakon ubacivanja rublja, zatvoriti poklopce bubnja i provjeriti da su oba dobro zatvorena.
2.- Sipati prašak za pranje i posebna dodatna sredstva; pazite da ne prekoračite gornju razinu “MAX”.

Prašak za predpranje I

Prašak za program pranja II

Omekšivač
IZBOR PROGRAMA I DRUGIH MOGUĆIH FUNKCIJA
3.- Vrtite dugme za odabir programa (A) sve do željenog programa.
4.- Nakon biranja programa pritisnite dugme ili tipke za druge moguće funkcije (C1,C2,).
.- Savjetujemo da odaberete funkcije koje želite prije nego pritisnete tipku za početak programa (H)
.- Imajte na umu da se izabrana funkcija neće primjeniti ukoliko je faza pranja prekoračila momenat
početka odabrane funkcije
C1 tipka aquaplus
Zahvaljujući novom sustavu SENSOR ACTIVA SYSTEM pritiskom na tipku je moguće relizirati osobit ciklus
pranja koji se može primljenjivati kod svih programa i za sve vrste tkanina. Ovaj sustav njeguje vlakna tkanine
i osjetljivu kožu lica koja ga uporabljuju.
Punjenjem stroja sa puno više vode i novim kombiniranim načinom djelovanja ciklusa obrtaja bubnja s
naizmeničnim uzimanjem i izbacivanjem vode, moguće je savršeno oprati i isprati rublje. Dodadavanjem veće
količine vode tijekom pranja, prašak se bolje otopi, te se time garantira učinkovitije pranje. Također se
povećava količina vode tijekom ispiranja radi otklanjanja viška praška za pranje sa vlakana .
Ova funkcija je osobito namjenjena osobama sa nježnom i osjetljivom kožom, kojima i najmanji ostatak praška
za pranje može nadražiti kožu ili uzrokovati alergiju.
Također se preporučuje uporaba ove funkcije za dječiju ili uopćenito osjetljivu robu, a osobito za pranje
ručnika i ogrtača za kupanje, čije vlakno lako zadržava prašak za pranje.
C2 tipka za pranje hladnom vodom
Pritiskom na ovu tipku se mogu obaviti svi ciklusi pranja a da pri tome ne dođe do zagrijavanja vode, dok sve
ostale osobenosti ostaju netaknute (razina vode, vrijeme, ritam pranja, itd.).
Programi za pranje hladnom vodom su preporučljivi za pranje sve vrste robe čije boje nisu postojane i za
pranje zavijesa, prekrivača, osobito osijetljivih sintetičkih vlakana, malih prostirki i slabo zaprljanih tkanina.
B1 brzina centrifuge
TIPKA ZA REGULIRANJE CENTRIFUGIRANJA (B)
Pritiskom na ovu tipku se može odabrati brzina konačnog centrifugiranja, ali samo u okviru razine brizna koje
su predviđene za odabrani program. Ove se brzine mogu vidjeti na odgovarajućem pilotnom svijetlu. Za
potpunu obustavu centrifugiranja, dovoljno je staviti digitalni pokazatelj brzine na (símbolo) .
Možete odabrati brzinu koju želite u bilo kom momentu tijekom rada programa.
5.- Nakon odabira željenih funkcija, pritisnite tipku uključeno H da bi program počeo sa radom. Stroj za pranje
rublja će početi sa realizacijom izabranog programa.
Ukoliko želite poništiti već odabranu funkciju, dovoljno je da iznova pritisnete tipku (kontrolno svijetlo će
se ugasiti).
B2 Tipka “odgoda početka pranja”
Moguće je odgoditi početak odabranog programa tako što se stroj za pranje rublja programira da otpočne sa
radom nakon 1, 3, 6, 9 ili 12 sati. U tom smislu je potrebno postupiti na slijedeći način:
- Odaberite program koji želite koristeći za to dugme za biranje programa A.
- Pritisnite tipku za odgodu početka programa sve dok se ne upali pilotno svijetlo za željenu odgodu .
- Pritisnite tipku H za uključeno/isključeno.
- Stroj za pranje rublje će početi s radom nakon odabranog vremena.
svjetlo trajanja ciklusa pranja (V)
Nakon što je odabran program pranja na ekranu će se automatski prikazati trajanje ciklusa, koje može varirati,
zavisno o odabranim opcijama.
Nakon što program pranja započne, stalno će Vam biti pruženi podaci o preostalom vremenu do kraja pranja.
svjetlo vrata (G)
Nakon što pritisnete tipku “START/PAUSE” svjetlo prvo trepti a zatim će prestati treptati i ostat će uključeno
sve do kraja pranja.
2 minute nakon završetka pranja svjetlo će se isključiti i tek tada možete otvoriti vrata perilice.
Poništiti - Promjeniti program
Ako želite poništiti ili promjeniti program koji je počeo s radom, postupite na slijedeći način:
- Stavite odabirač programa na poziciju OFF. Istog momenta ste program poništili i možete, ako to želite,
odabrati novi.
- Odaberite novi program.
- Pritisnite ponovo tipku (H).
Stroj za pranje će raditi po novom odabranom programu.
Stanka tijekom programa
Moguće je momentalno prekinuti program pranja. To Vam može poslužiti za ubacivanje dodatnog rublja, pa u
tom smislu, postupite kako slijedi:
- Pritisnite tipku (H) i držite je pritisnutu sve dok ne zažmigaju kontrolna svijetla tipke za odabiranje programa,
pokazatelja za preostalo vrijeme, i signalno svijetlo za početak rada,
- Kada sa signalno svijetlo za sigurna vrata (približno vrijeme dvije minute) ugasi, otvorite vrata i ubacite
dodatno rublje.
- Propisno zatvorite vrata bubnja i vanjski poklopac.
- Pritisnite tipku (H) i stroj će nastaviti s radom po odabranom programu.
Kad program završi, pojavit će se Tri LED, faza pranja na kontrolnoj tabli. Sačekajte da se ugasi signalno
svijetlo (G) za otvorena vrata (približno vrijeme dvije minute).
„Da biste izvadili rublje, okrenute dugme za odabiranje programa na poziciju OFF i
otvorite vrata stroja za pranje i poklopce bubnja“
09.05.14/ 46007824 HR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising