Candy | EVOT 10071D-S | Candy EVOT 10071D/1-S, EVOT 10071D-S User manual

Candy EVOT 10071D/1-S, EVOT 10071D-S User manual
ПРАЛЬНА МАШИНА EVOT 10071D
H
B2
A
B1
V
G
C2
A
C1
p
РЕГУЛЯТОР ВИБОРУ ПРОГРАМ/ТЕМПЕРАТУРИ
З допомогою цього регулятора Ви зможете обрати відповідну програму
прання, для чого слід повернути його (це можна зробити у обидва
напрямки) поки індикаторна риска (p) не відповідатиме бажаній програмі.
Вибір температури залежить від обраної програми. (Див. Таблицю
програм).
B1 КНОПКА ВИБІР ЦЕНТРИФУҐУВАННЯ
B2
КНОПКА ЗАТРИМАНОГО ПОЧАТКУ
C1 КЛАВІША «ХОЛОДНЕ ПРАННЯ»
C2 AQUAPLUS
G
ІНДИКАТОР БЛОКУВАННЯ ДВЕРЦЯТ
H
КНОПКА ХІД/СТОП
p
ІНДИКАТОРНА РИСКА
V
ФАЗИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Таблиця програм для пральної машини модель EVOT 10071D
програма
вибір тканини
Міцні кольори з попереднім
пранням
* Міцні кольори
ТКАНИНИ З
* Міцні кольори
БАВОВНИ
Делікатні кольори
Міцні кольори
СУМІШ
Делікатні кольори
СИНТЕТИЧНІ
Делікатні кольори
ДЕЛІКАТНІ
Використання
Завантаження
регуляторів
максимальна
прального
вибору
вибір
максимальна
порошку
можливостей С
температурного швидкість о Завантаження
режиму
обертання
одягу
I II
ºC
rpm/min
(кг)
90º
1000
7




60º
1000
7




40º
1000
7




30º
1000
7




50º
display
3




40º
display
3




30º
display
me.
display
3




1



display
me
display
1



Вовна
30º
Ручне прання
30º
виполіскування
центрифуґування
СПЕЦІАЛЬНІ
звільнення від води
ПРОГРАМИ EcoMix 20ºC



1000
20º
display
7



Швидка програма 44
40º
display
3



Швидка програма 30
30º
display
2




*Програми прання бавовняних тканин згiдно з (ЄС) nº 1015/2010 і nº 1061/2010
ПРОГРАМА БАВОВНЯНИХ ТКАНИН температура 60°C
ПРОГРАМА БАВОВНЯНИХ ТКАНИН температура 40°C
Ці програми призначені для прання бавовняних тканин середньої забрудненості. Вони також дуже
ефективні з точки зору витрати води і енергії.
Ці програми були розроблені відповідно до рекомендованих температур прання, вказаних на виробах.
Реальна температура води може злегка відрізнятися від температури, вказаної в програмі.
Рекомендації щодо використання миючого засобу при різних температурах.
При пранні сильно забруднених білих речей, ми рекомендуємо використовувати програму «Прання
бавовняних речей при 60°C» або пральний порошок, який містить відбілюючі елементи.
При пранні при температурі від 40°C до 60°C слід використовувати порошок відповідний до рівня
забруднення та типу тканин.
Звичайні пральні порошки підходять для білих та кольорових речей з сильним забрудненням, в той час,
як рідкі пральні порошки та «захищаючі колір», підходять для не сильно забруднених кольорових речей.
При пранні при температурі нижче 40°C, ми рекомендуємо використовувати рідкі пральні порошки,
марковані як спеціально призначені для прання при низьких температурах.
При пранні шерсті та шовку використовуйте пральний порошок спеціально розроблений для даного типу
тканин.При дозуванні слідуйте інструкціям вказаним на упаковці.
Завантаження приблизний
споживання залишки
програма
швидкість
енергія
одягу
час
води
вологи
бавовни 60°C
7 kg / 3 kg 230min. /140min
1,20kWh /0,93kWh
52l /35l
62%
1000Rpm
бавовни 40°C
3 kg
130min.
0,71kWh
35 l
62%
синтетичні 40ºC
3 kg
105min
display
0,49kWh
64 l
50%
Вовна 30ºC
1 kg
45min
display
0,28kWh
50 l
40%
Споживана потужність вимкненому стані і лівих в робочому режимі: 0,4 Вт / 0,5 Вт
УВАГА
- Не користуватись рідинними відбілювачами у програмах з попереднім пранням та/чи у програмах
з попередньо запрограмованим часом початку роботи.
Фази виконання програми
прання
обполоскування
центрифуґування - спорожнення
ПІДГОТОВКА ЦИКЛУ ПРАННЯ
1.- Надійно зачиніть дверці барабану після завантаження одягу.
2.- Додайте пральний порошок та інші пральні речовини, не заходячи за індикаторну риску максимального рівню.

пральний порошок для попереднього прання І

пральний порошок для основного прання ІІ

пом'якшувач тканин
ВИБІР ПРОГРАМ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ
3.- Оберіть бажану програму за допомогою регулятору (А).
4.- Натисніть кнопку чи кнопки обираємих можливостей (C1, C2,).
.- Рекомендується обрати бажані можливості до натиснення кнопки початку виконання програми (H).
.- Майте на увазі, що якщо процес прання вже пройшов етап виконання можливості, то вона не буде реалізована.
C1 клавіша «холодне прання»
Якщо ця клавіша вже натиснута, усі етапи прання проходять без нагрівання води, при цьому всі програмні установки
(рівень води, темп, час прання, тощо) залишаються незмінними. Програми холодного прання рекомендуються для
прання одягу з нестійкою фарбою, а також для прання завісок, покривал, лагідних синтетичних тканин, маленьких
килимів, слабо забрудненого одягу.
C2 кнопка aquaplus
Завдяки новій SENSOR ACTIVA SYSTEM, натискуючи цю кнопку можна здійснити спеціальний пральний цикл, що
може бути застосований до всіх програм та типів тканин, дбаючи про волокно останніх та ніжну шкіру тих, хто
використовує пральну машину.
Використання значно більшого об'єму води та нової можливості використання циклів повертання барабану з
заповненням його водою та спорожнянням його від води, дозволяє отримувати одяг повністю чистим та добре
виполосканим. Кількість води збільшується для того, щоб отримувати повне розчинення прального порошку, що
ґарантує ефективне прання. Крім того, з більшою кількістю води при виполіскуванні виводяться будь-які залишки
прального порошку у волокні тканин.
Ця можливість є особливо дослідженою для осіб з ніжною та вразливою шкірою, у яких навіть дуже невелика
кількість прального порошку, може викликати подразнення чи алерґію.
Цю можливість також радиться використовувати для прання дитячого чи взагалі делікатного одягу, особливо для
прання банного одягу, у якому волокна прихильні затримувати залишки порошку.
Ця можливість відсутня у програмі вовна.
B1 кнопка вибір центрифуґування
З допомогою цієї кнопки обирається бажана кінцева швидкість центрифуґування, але тільки з інтервалу швидкостей,
дозволеного програмою. Дозволені швидкості
вказуються на відповідному регуляторі. Щоб уникнути
центрифуґування, досить залишити індикатор швидкості на позиції ( ). Тримати натиснутою кнопку доки погаснуть
всі три контрольні лампи швидкості.
Ви можете обрати бажану швидкість у будь-який момент виконання програми.
5.- Після вибору можливостей, для початку виконання програми, натисніть кнопку ходу (Н). Пральна машина почне
працювати і увімкнеться один з світлових індикаторів часу (V). Цей індикатор вказує приблизний час, що
залишається до кінця виконання програми прання, його показник буде змінюватись разом з виконаними фазами
програми. Для відміни обраної програми досить натиснути знов кнопку обраної можливості (світловий індикатор
вимкнеться).
B2 кнопка затриманого початку
Існує можливість затримати на деякий час початок виконання обраної програми, таким чином, що пральна машина
почне її виконання через 3, 6, чи 9 годин. Для цього треба зробити слідуюче:
- Виберіть бажану програму з допомогою регулятору вибору програм A.
-Тримайте кнопку затриманного початку натиснутою, доки не висвітлиться світловий індикатор обраної затримки.
- Натисніть кнопку Н хід/стоп.
- Пральна машина почне працювати через обраний проміжок часу.
Якщо ви бажаєте зупинити програму пуску пральної машини у призначений час, натисніть кнопку (В2) та тримайте її
натиснутою, доки не вимкнуться всі індикатори затриманого пуску.
Свтловий індикатор часу, що залишається, чи фази виконання програми (V).
У моделях, що мають цей індикатор, вказується приблизний час у хвилинах, що залишається до завершення
програми, чи фаза, на якої знаходиться обрана програма прання. Цей час може змінюватись у залежності від
обраної температури, температури середовища, тиску води у мережі водопостачання, типу та кількості одягу.
Світловий індикатор надійності замикання дверці (G).
Після початку виконання програми прання світловий індикатор надійного замикання мигкотить, а потім, через
короткий проміжок часу, починає світитися постійно. З цього моменту дверці заблоковані (НАДІЙНЕ ЗАМИКАННЯ).
Під час виконання прграми прання цей світловий індикатор буде світитися, дверці будуть заблоковані.
По закінченню виконання програми прання, дверці розблокуються, світловий індикатор вимкнеться, після чого можна
буде відкрити дверці барабану.
Скасування та зміна програм
Якщо після початку виконання програми, Ви схочите змінити або скасувати її, то слід виконати слідуючі дії:
- Переведіть важіль вибору програм у положення OFF. Цим Ви скасовуєте діючу програму і можете знов, за
бажанням, обрати нову.
- Оберіть нову програму.
- Знов натисніть кнопку (Н), доки не висвітлиться один з двох індикаторів дійсноі фази програми.
Пральна машина почне виконувати новообрану програму.
Перерва у виконанні програми
Існує можливість перервати виконання програми прання, що може бути викоритано для того, щоб довантажити одяг;
щоб перервати виконання прграми зробіть слідуюче:
- Натисніть кнопку (Н), доки не висвітлятьсь індикатори кнопок вибору програми та індикатор, що позначає фазу
програми.
- Коли згасне світловий індикатор надійного замикання дверці (приблизний час 2 хвилини), відкрити дверці та
завантажити додатковий одяг за бажанням.
- Закрийте надійно дверці барабану та зовнішню кришку.
- Натиснить кнопку (Н), тоді висвітлиться індикатор кнопки фази програми та пральна машина продовжуватиме
виконання програми.
Після закінчення виконання програми всі індикатори фаз програми залишаться висвітленими та вимкнеться
індикатор блокування надійної дверки барабану.
З міркувань безпеки, після завершення виконання програми, переведіть регулятор
вибору програм у положення OFF, відкрийте дверці пральної машини та кришки
барабану і вийміть одяг.
12.05.14/ H-46007828 UK
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising