Candy | LBCTD133SY86 | Candy LBCTD133SY86 Ohjekirja

Candy LBCTD133SY86 Ohjekirja
PESUKONE CANDY CTD 133
B2
B1
V S
A
p
C1
C2 C3 C4 H G
p
A
OHJELMAN/LÄMPÖTILAN VALINTASÄÄDIN
B1
LINKOUSNOPEUDEN VALINTASÄÄDIN
B2
AJASTIMELLINEN ALOITUS -SÄÄDIN
C1
VOIMAKAS PESU
C2
HELPPO SILITYS
C3
ERIKOISHUUHTELU
C4
PIKAOHJELMAKYTKIN
G
KANNEN MERKKIVALO
H
KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-KYTKIN
p
SÄÄTIMIEN ASENNON ILMAISIN
S
STOP/OHJELMAN LOPPU –MERKKIVALO
V
JÄLJELLÄ OLEVAN AJAN TAI OHJELMAN VAIHEEN
NÄYTTÖ MERKKIVALOT
5
R
Ohjelmataulukko mod. CTD 133
ERIKOIS-OHJELMAT
DARAT
TEKST-IILIT
SEKOITTEET /
TEKOKUIDUT
PUUVILLAT
ohjelma
ohjelma
tekstiilityypille
arvioitu Korkein
mahd.
aika lämpötila
(min.)
ºC
Korkein
mahd.
linkousnopeus
Täyttömäärä
Korkein
mahdollinen
Kg
puuvillat
Valkopyykki
140
90º
1300
5
puuvillat
Kestävät värit esipesulla
160
60º
1300
5
puuvillat
*Kestävät värit
135
60º
1300
5
puuvillat
Arat värit
105
40º
1300
5
puuvillat
Arat värit
100
30º
1300
5
puuvillat
Arat värit
95
15º
1300
5
Sekoitteet / Tekokuidut Kestävät värit esipesulla
100
60º
800
2,0
Sekoitteet / Tekokuidut Kestävät värit
85
60º
800
Sekoitteet / Tekokuidut Kestävät värit
75
50º
800
2,0
Sekoitteet / Tekokuidut Arat värit
70
40º
800
2,0
Sekoitteet / Tekokuidut Arat värit
70
30º
800
2,0
Sekoitteet / Tekokuidut Arat värit
65
15º
800
2,0
arat 40º
Arat tekstiilit
50
40º
400
1,5
villa 30º
villa Woolmark-merkki
50
30º
800
1,0
villa15º
villa Woolmark-merkki
50
15º
800
1,0
erikoisohjelmat
käsinpesu
50
30º
800
2,0
erikoisohjelmat
huuhtelu
25
800
erikoisohjelmat
linkous
9
1300
erikoisohjelmat
erikoisohjelmat
erikoisohjelmat
tyhjennys
mix&wash
pikaohjelma 29
Pesuaineen annostus
I
•
•
C-valintakytkimet
II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
R
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
170
40º
800
5
32
40º
800
2
•
•
•
•
* Ohjelma Normin EN 60456 mukaan.
Tekniset tiedot mod. CTD 133
Verkkojännite
230 V. /
50 Hz.
PumppuLinkouksen moottorin Vastuksen
Pesuteho
teho
teho
teho
175 W.
400 W.
30 W.
1950 W.
VedenEnergianVerkon
kulutus
kulutus
Maksimi- sulakkeiden
* prog.
* prog.
syöttöteho ampeerit Vedenpaine EN 60456 EN 60456
2200 W.
10 A.
0,05-0,8
Mpa
45 L.
0,85 Kw/h.
PESUN VALMISTAMINEN
1.- Kun pyykki on pantu koneeseen, sulje rummun läpät huolellisesti.
2.- Annostele pesuaine ja mahdolliset muut aineet ylittämättä “MAX”-merkintää
• esipesuaine I
• pesuaine II
• valkaisuaine
• huuhteluaine
HALUTUN OHJELMAN JA TOIMINTOJEN VALINTA
3.- Kierrä ohjelman valintasäädin (A) halutun ohjelman kohdalle.
4.- Halutessasi paina tarvittavien toimintojen kytkimiä (C1, C2, C3, C4).
C1 voimakas pesu -kytkin
Tätä kytkintä painamalla veden lämpötila pysyy koko pesun ajan valitun korkuisena.
Tämän lisäksi kone pesee pyykin ravistellen sitä voimakkaammin taaten näin optimaaliset
pesutulokset erittäin likaisellekin pyykille. Tätä kytkintä voidaan käyttää ainoastaan puuvillalle
tarkoitetun ohjelman yhteydessä.
C2 helppo silitys -kytkin
Painamalla tätä kytkintä voidaan ryppyjen muodostumista tekstiileihin vähentää riippuen
valitusta ohjelmasta ja pestävän tekstiilin tyypistä. Kytkin toimii seuraavalla tavalla:
Tekokuidut. Poistaa huuhtelujen väliset linkoukset.
Arat tekstiilit. Poistaa huuhtelujen väliset linkoukset ja pysähtyy ennen hellävaraista
loppulinkousta.
Villa. Poistaa huuhtelujen väliset linkoukset ja pysähtyy ennen loppulinkousta.
Käsinpesu. Pysähtyy ennen loppulinkousta.
Huuhtelut. Poistaa huuhtelujen väliset linkoukset.
Aroille tekstiileille, Käsinpesu ja villalle tarkoitetut ohjelmat saatetaan loppuun painamalla
pikasilityskytkintä, jolloin kone tyhjentää veden ja linkoaa normaalilla tavalla.
Jos haluat tyhjentää veden linkoamatta, peruuta käynnissä oleva ohjelma ja valitse uusi
tyhjennysohjelma.
C3 erikoishuuhtelukytkin
Uuden, huuhtelukytkimeen vaikuttavan elektronisen järjestelmän ansiosta on mahdollista
valita erikoishuuhteluvaihe. Runsas määrä vettä ja toimintayhdistelmä, jossa rumpu pyörii
jaksoittain, takaavat täydellisen huuhtelun eri tekstiileille. Tätä toimintoa voidaan käyttää
puuvillalle, sekoitteille, tekokuiduille ja aroille tekstiileille tarkoitettujen ohjelmien sekä
huuhtelu-, Sport- ja AA40-ohjelmien yhteydessä.
C4 pikaohjelmakytkin
Tämän kytkimen ollessa alaspainettuna ohjelman pituus lyhenee jopa 50 minuutilla valitusta
ohjelmasta ja lämpötilasta riippuen. Tätä kytkintä voidaan käyttää ainoastaan puuvillalle,
tekokuiduille ja sekoitteille tarkoitettujen ohjelmien yhteydessä.
5.- Voit valita haluamasi linkousnopeuden (B1)
B1 linkouksen valintasäädin
Tällä säätimellä voit valita pesuohjelman suurimman linkousnopeuden, jonka on kuitenkin
oltava valitulle ohjelmalle sopivien linkousnopeuksien sekä kyseessä olevan pesukonemallin
puitteissa. (Katso ohjelmataulukkoa.)
Säädintä voidaan kiertää sekä myötä- että vastapäivään. Voit valita haluamasi
linkousnopeuden millä hetkellä tahansa ohjelmaa.
6.- Valittuasi haluamasi toiminnot kone alkaa toimia painamalla kytkintä (H), jolloin yksi jäljellä
olevan ajan, näyttö tai ohjelman vaiheen merkkivaloista (V) syttyy. Tämä valo ilmoittaa
suunnilleen jäljellä olevan ajan pesuohjelman loppuun, mutta muuttuu ohjelman edetessä.
Varmista ennen käynnistyskytkimen (H) painamista, että stop/ohjelman loppu-merkkivalo
vilkkuu. Jos se palaa pysyvästi, käännä ohjelmanvalintasäädin ensin OFF-asentoon ja valitse
tämän jälkeen haluamasi ohjelma uudelleen.
Jos ohjelman jo alettua haluat peruuttaa sen, paina kytkintä uudelleen. (Merkkivalo
sammuu.)
B2. ajastimellinen aloitus -säädin
Valitun ohjelman alkamista voidaan viivästyttää niin, että pesukone alkaa toimia halutun
ajan kuluttua. Toimi seuraavasti:
- Kierrä kyseessä olevaa säädintä halutun ajan kohdalle (ei koskaan lukujen välille).
- Paina käynnistyskytkintä H; merkkivalot alkavat vilkkua.
- Pesukone alkaa toimia valitun ajan kuluttua.
Ohjelmien peruuttaminen – muuttaminen
Jos ohjelman jo alettua haluat muuttaa sitä tai peruuttaa sen, toimi seuraavalla tavalla:
- Paina kytkintä (H) ja pidä sitä alaspainettuna, kunnes Stop/ohjelman loppu –merkkivalo
syttyy ja jää palamaan. Näin ohjelma on tullut peruutetuksi ja voit halutessasi valita uuden.
- Valitse uusi ohjelma.
- Paina uudestaan kytkintä (H), kunnes yksi jäljellä olevan pesuajan näyttö tai ohjelman
vaiheen merkkivaloista syttyy palamaan.
- Pesukone suorittaa uudelleen valitun ohjelman.
Ohjelman keskeytys
Pesuohjelma voidaan myös halutessasi keskeyttää. Näin voit esimerkiksi lisätä pyykkiä
koneeseen. Toimi seuraavalla tavalla:
- Paina kytkintä (H) ja pidä sitä alaspainettuna, kunnes valintakytkinten merkkivalot ja jäljellä
olevan pesuajan näyttö tai ohjelman vaiheen merkkivalo alkavat vilkkua.
- Kun kannen turvalukituksen merkkivalo on sammunut (arvioitu aika 2 minuuttia, ja 5
minuuttia, jos koneessa on STOP&LOAD-toiminto), avaa kansi ja lisää haluamasi pyykki.
- Sulje huolellisesti sekä rummun läpät että kansi.
- Paina kytkintä (H). Jäljellä olevan pesuajan näyttö tai ohjelman vaiheen merkkivalo syttyy
palamaan, ja kone jatkaa ohjelman suorittamista.
Ohjelman loputtua merkkivalo S jää palamaan (Stop, ohjelman loppu) samalla, kun jäljellä
olevan ajan näyttö tai ohjelman vaiheen merkkivalo (V) ja kannen turvalukituksen merkkivalo
(G) sammuvat.
07-04 / 46001800 / FI
Oman turvallisuutesi vuoksi käännä ohjelmanvalitsin OFF-asentoon ennen, kuin avaat
koneen kannen ja rummun läpät ottaaksesi puhtaan pyykin ulos.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising