Candy | EVOGT H12072D3-S | Candy EVOGT H12072D3-S Használati utasítás

Candy EVOGT H12072D3-S Használati utasítás
MOSÓGÉP – EVOGT H12072D3
H
B2
G
V
A
B1
C2
C1
A
p
PROGRAMVÁLASZTÓ
A kívánt mosóprogram kiválasztására szolgál. Fordítsa el a (mindkét irányban
elfordítható) gombot úgy, hogy a kívánt program egy vonalba kerüljön az
alapjellel (p). A kiválasztott hőmérséklet a programtól függ. Lásd a
Programtáblázatot).
B1 CENTRIFUGA SEBESSÉG VÁLASZTÓGOMB
B2
KÉSLELTETETT INDÍTÁS
C1
HIDEG MOSÁS
C2 AQUAPLUS (ÉRZÉKENY GOMB)
G
AJTÓZÁR LÁMPA
H
START/SZÜNET GOMB
V
p
DIGITÁLIS KIJELZŐ
A kijelző rendszer folyamatos tájékoztatást ad a gép aktuális
helyzetéről.
VEZÉRLŐ HELYZETJELZŐ
"Gentle Touch Opening” olyan innovatív fékező rendszer, amely a mosógép biztonságos és
egyszerű feltöltését teszi lehetővé. Az oldalt lévő két ütközőnek köszönhetően a középső gomb finom
megnyomásával 2 másodpercen belül kinyitható a dob.
Programtáblázat – EVOGT H12072D3
Program
PAMUT
Program az alábbiakhoz
Idő (kb.)
perc
SPECIÁLIS
Max.
adag
kg
Mosópor adag
I
II
•
Opció
gombok C
Színtartó, előmosás
kijelző
90º
1200
7
•
•
•
•
* Színtartó
kijelző
60º
1200
7
•
•
•
•
* Színtartó
kijelző
40º
1200
7
•
•
•
•
Finom színes
kijelző
30º
1200
7
•
•
•
•
Színtartó
kijelző
50º
1000
3
•
•
•
•
kijelző
40º
1000
3
•
•
•
•
kijelző
30º
1000
3
•
•
•
•
Finom színes
KEVERT
SZINTETIKUS Finom színes
FINOM
ANYAGOK
Max.
hőmérsé Centrifugál
klet
ási
beállítás sebesség
ºC
ford/perc
kijelző
30º
800
1
•
•
•
kijelző
30º
800
1
•
•
•
Finom öblítés
kijelző
-
1000
-
Finom centrifugázás
kijelző
-
1200
-
Gyapjú
Kézi mosás
•
•
Üres
kijelző
-
0
-
EcoMix 20ºC
kijelző
20º
1000
7
•
•
•
Gyors 44
kijelző
40º
1000
3
•
•
•
Gyors 30
kijelző
30º
1000
2
•
•
•
•
* A pamutmosó programmal szemben támasztott követelmények megfelelnek az 1015/2010 és az
1061/2010 számú EU rendeletnek
60°C -os pamutmosó program
40°C -os pamutmosó program
Ezeket a mosóprogramokat pamutból készült szennyezett anyagokhoz javasoljuk. Az energiatakarékosság és a
vízfogyasztás szempontjából ezek a leghatékonyabb programok.
Ezeket a programokat úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljenek a címkén megadott, ajánlott mosási hőmérsékleti
értékeknek: a megadott hőmérséklet kissé eltérhet a mosási ciklusnál megjelölt értéktől.
Ajánlások a mosószer különböző hőmérsékleten történő használatához
Erősen szennyezett fehér ruhák mosásakor a 60°C-os vagy annál magasabb hőmérsékletű pamutprogramok
és normál (nagy teljesítményű) mosópor használatát javasoljuk, amely olyan fehérítőszereket is tartalmaz,
amelyek kitűnő eredményeket kínálnak közepes/magas hőmérsékleten.
40°C és 60°C hőmérséklet közötti mosás esetén az alkalmazott mosószer feleljen meg a textília típusának és a
szennyezettség mértékének.
A normál mosóporok a „fehér” vagy a színes színtartó, erősen szennyezett anyagokhoz, míg a folyékony
mosószerek vagy a „színvédő” mosóporok az enyhén szennyezett színes textíliákhoz alkalmasak.
A 40°C alatti mosáshoz folyékony mosószerek vagy az alacsony hőmérsékletű mosásra alkalmas címkével
ellátott mosószerek használatát javasoljuk.
Gyapjú- vagy selyemmosáshoz kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz kifejlesztett mosószereket kell
használni.
Kérjük, hogy az adagolásra vonatkozóan tartsa be a mosószer csomagolásán található utasításokat.
Program
Adag
Idő
Pamut 60°C
Pamut 40°C
Szintetikus 40°C
Gyapjú 30°C
7 kg / 3,5 kg
3,5 kg
3 kg
1 kg
255 perc / 185 perc
175 perc
105 perc
45 perc
Centrifugálás
1200 ford/perc
1000 ford/perc
800 ford/perc
Energiatakarékos
Víztakarékos
Maradó
nedvesség
0,89 kWh / 0,79 kWh
0,65 kWh
0,49 kWh
0,28 kWh
52 l / 35 l
35 l
64 l
50 l
53%
53%
50%
40%
Energiafogyasztás kikapcsolt és tartás üzemmódban: 0,4 W / 0,6 W
FONTOS!
- Ne használjon folyékony mosószert előmosási ciklussal és/vagy időzített
indítással kombinált programokhoz.
A MOSÁSI CIKLUS ELŐKÉSZÍTÉSE
1. A ruha betöltése után gondoskodjon a dob ajtajának megfelelő bezárásáról.
2. A mosószert és az adalékokat ne töltse túl a maximum szintjelzőn.
•
mosószer előmosáshoz – I
•
mosószer főmosáshoz – II
•
öblítőszer
A KÍVÁNT PROGRAMOK ÉS OPCIÓK KIVÁLASZTÁSA
3. Fordítsa a programválasztó gombot (A) a kívánt programra.
4. Nyomja le a kívánt opciógombot vagy gombokat (C1, C2).
- Célszerű a kívánt opciókat a programindító gomb (H) lenyomása előtt kiválasztani.
- Ne feledje, hogy ha a program már túlhaladt az opcióaktiválási ponton, akkor az adott opció
már nem alkalmazható.
C1 hideg mosás gomb
Ezt a gombot lenyomva minden programot hideg mosóprogrammá alakíthatunk át a többi jellemző (vízszint,
időtartam, ritmus stb.) megváltoztatása nélkül.
Ennek az új készüléknek köszönhetően biztonságosan moshatók a függönyök, a kisméretű szőnyegek, a finom
kézi szőttesek és a nem színtartó ruhadarabok.
C2 aquaplus (érzékeny gomb)
Az új SENSOR ACTIVA SYSTEM rendszernek köszönhetően a gomb lenyomásával olyan különleges mosási
ciklus futtatható le, amely valamennyi programhoz és szövettípushoz használható, és amely védi a
szövetszálakat és a ruhákat viselők érzékeny bőrét.
A sokkal több víz használata, illetve a dob forgási ciklusai, a vízfelvétel és vízürítés új, kombinált hatása révén
tökéletesen tiszta, kiöblített ruhadarabokat kapunk. A gép több vizet használ a mosáshoz, hogy teljesen kioldja
a mosószert, ezáltal eredményes mosóhatást ér el. Az öblítővíz mennyisége is növekedett, hogy a
mosószernek nyoma sem maradjon a szövetszálak között.
Ezt a funkciót kifejezetten az olyan érzékeny bőrű emberek számára alakítottuk ki, akik a legkisebb
mosószermaradványtól is bőrirritációt vagy allergiát kaphatnak.
Ezt a funkciót a gyerekruhák és más, finom anyagból készült ruhaneműk, különösen fürdőköpenyek
mosásához is javasoljuk, amelyek hajlamosak magukban tartani a mosószert.
A gyapjúmosó program esetében ez az opció nem használható.
5. Szükség esetén válassza ki a centrifuga sebességét (B1).
B1 centrifuga sebesség
A program kiválasztása után az adott programhoz megengedett maximális centrifugálási sebesség jelenik meg
a kijelzőn. A centrifuga-gomb minden egyes lenyomásával 100 fordulat/perc értékkel csökkenthető a
centrifugálási sebesség. A megengedett minimális centrifugálási sebesség 400 fordulat/perc, de a centrifugagomb ismételt lenyomásával a centrifugálási művelet ki is hagyható.
6. Az opciók kiválasztását követően nyomja meg a H gombot a program elindításához. A mosógép megkezdi
működését. Ha törölni szeretné a kiválasztott programot, nyomja le ismét a gombot. (A jelzőlámpa kialszik.)
B2 késleltetett indítás gomb
Ez a gomb a mosási ciklus előzetes beprogramozását teszi lehetővé, ezáltal a ciklus kezdete legfeljebb 24
órával késleltethető.
Az indítás késleltetése az alábbi eljárással végezhető el:
Állítsa be a kívánt programot.
Az aktiváláshoz nyomja meg egyszer a gombot (a kijelzőn a h00 felirat jelentik meg), majd pedig nyomja meg
még egyszer az 1 órás késleltetés beállításához (a kijelzőn a h01 felirat jelenik meg. Az előre beállított
késleltetési idő a gomb minden egyes lenyomásával 1 órával növekszik, amíg a h24 felirat jelenik meg a
kijelzőn. Ezt követően a gomb lenyomása nullára állítja vissza a késleltetési időt.
Nyugtázza a beállítást a „START/SZÜNET” gomb lenyomásával (a kijelzőn lévő lámpa villogni kezd).
Megkezdődik a visszaszámlálás, amelynek befejeződésekor a program automatikusan elindul.
A késleltetett indítás az alábbi módon törölhető:
Nyomja le és 5 másodpercig tartsa lenyomva a gombot, amíg a kijelző a kiválasztott program beállításait
mutatja.
Ebben a fázisban beindítható az előzőleg kiválasztott program a „START/SZÜNET” gomb lenyomásával, vagy
törölhető a folyamat a választógomb KI helyzetbe állításával és egy másik program kiválasztásával.
ciklusidő (V)
A program kiválasztásakor a kijelző automatikusan mutatja a ciklus időtartamát, amely a választott opcióktól
függően változhat.
A program beindulása után a gép folyamatos tájékoztatást ad a mosás végéig hátralévő időről.
ajtózár lámpa (G)
A „START/SZÜNET” gomb lenyomása után a lámpa először villog, majd pedig folyamatosan ég, és a mosás
végéig égve marad.
A mosás vége után 2 perccel a lámpa kialszik, ami azt jelzi, hogy ki lehet nyitni a mosógép ajtaját.
A programok törlése, módosítása
Ha már elindított egy programot, de módosítani vagy törölni szeretné azt, akkor a következőképpen kell
eljárnia:
- Állítsa a programválasztó gombot a KI helyzetbe. Ezzel törölte a programot, és ha szeretne,
kiválaszthat egy másik programot.
- Válassza ki az új programot.
- Nyomja le ismét a (H) gombot.
A mosógép az újonnan kiválasztott programot hajtja végre.
A program szüneteltetése
A mosóprogram ideiglenesen leállítható, hogy további ruhadarabokat tegyünk a gépbe. Ehhez a
következőképpen kell eljárni:
- Tartsa lenyomva a (H) gombot, amíg az opciógombok lámpái villogni kezdenek, és felgyullad a hátralévő időt
mutató kijelző és a jelzőlámpák.
- Ha kialszik az ajtózár lámpa (körülbelül 2 perc elteltével), nyissa ki az ajtót és tegye be a kimaradt
ruhadarabot.
- Csukja be a dobajtót és a külső fedelet.
- Nyomja meg a H gombot, ekkor a mosógép folytatja a megkezdett programot.
A program befejeződésekor az „END” szó jelenik meg a kijelzőn.
Várja meg, amíg az ajtózár lámpa (G) kialszik (körülbelül 2 perc elteltével).
A kimosott ruhák kivételéhez állítsa a programválasztó gombot a KI helyzetbe a
mosógép fedelének és a dob ajtóinak kinyitása előtt.
12-12-15 / H-43012813 HU
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising