Candy | LBCTE103TVUN | Candy LBCTE103TVUN Ohjekirja

Candy LBCTE103TVUN Ohjekirja
FI
SISÄLLYSLUETTELO
JOHDANTO
sivu
Tämän ohjekirjan huolellinen lukeminen tarjoaa käytännöllisiä neuvoja pesukoneen käyttöön.
TAKUU ........................................................................................ 65
Tämä käyttöopas sisältää
kaiken sen tiedon, mitä
tarvitset
pesukoneen
jokapäiväiseen käyttöön.
Säilytä opaskirjanen tulevaa
tarvetta varten.
Asennus- ja Huolto-oppaissa
on hyödyllistä tietoa pesukoneesi
asentamisesta
ja
sen
huollosta. Ohjeet sisältävät
myös tietoa mahdollisista
ongelmatilanteista, neuvoja
pyykin lajittelemisesta pesua
varten, vaatteiden tuotemerkkien
selitykset ja vinkkejä sitkeiden
likatahrojen poistamisesta.
TEKNISET TIEDOT ..................................................................... 66
RUMMUN AVAAMINEN – PYYKIN ANNOSTELU ...................... 67
PESUAINEEN ANNOSTELU ...................................................... 68
AUTOMAATTINEN KAPASITEETIN VAIHTELU .......................... 69
OHJELMAN VALINTA .................................................................. 69
KÄYTTÖPANEELIN KUVAUS ..................................................... 70
OHJELMATAULUKKO ................................................................. 73
1.- KÄYTTÖPANEELI
2.- KANSI
3.- RUMPU
4.- PESUAINEEN TÄYTTÖLOKERO
5.- JALKALISTA
6.- SUODATIN
Otettaessa yhteyttä CANDY:yn tai sen huoltopisteisiin, tulee aina
mainita mallin numero (katso käyttöpaneeli) sekä rekisteröinti- ja
sarjanumerot, jotka sijaitsevat koneen etu- ja alaosassa olevassa
laatassa jalkalistan takana tai takuutodistuksessa. Toisin sanoen, on
mainittava kaikki viivoilla kehystetyllä alueella mainitut tiedot. Kyseisten
tietojen antaminen takaa nopeamman ja tehokkaamman palvelun.
63
Kiinnitä koneen mukana lähetetty,
valitsemallasi kielellä kirjoitettu
tarraetiketti
paneelin
näytön
takaosaan
työnnettävään
pidikkeeseen.
64
TAKUU
TEKNISET TIEDOT
1.
Koneen mukana toimitetaan takuutodistus
CTE 103 TV
Kapasiteetti, kuiva pyykki ........................................................ kg.
4,5
Jännite ........................................................................................ V.
230
Moottorin pesuteho .................................................................. W.
175
Moottorin linkousteho ............................................................... W.
340
Moottorin teho sähköpumpun käydessä .................................. W.
30
Vastuksen teho ......................................................................... W.
1.950
Maksimi kulutus ........................................................................ W.
2.200
Virtasulakkeen amppeerimäärä ................................................ A.
10
Hydraulisen piirin paine ......................................................... MPa
0,05 min.
0,8 max.
2.
Säilytä takuulomakkeen B-osa asianmukaisesti
täytettynä ja esitä se tarvittaessa huoltohenkilöille
yhdessä alkuperäisen, myyjän ostohetkellä
kirjoittaman laskun kanssa.
Linkouksen kierrosnopeus ........................................ r.p.m./min
1000
Vedenkulutus (Ohjelma 60 ºC) .................................................... l.
54
Energiankulutus (Ohjelma 60ºC)/4,5 kg. .............................. kWh
0,85
Käyttötehosuhteen luokka .............................................................
A
3.
Muista lähettää takuulomakkeen A-osa sen
asianmukaista leimaamista varten
myyntipäivän jälkeisten 15 päivän aikana.
65
66
RUMMUN AVAAMINEN
A
PESUAINEEN ANNOSTELU
1.
Nosta yläkantta A ja avaa se kokonaan. Avaa sen jälkeen
rumpu jatkossa esitetyllä tavalla:
• Osio I on tarkoitettu jauhemaiselle pesuaineelle esipesua varten. Suositeltu
määrä on 60 gr pesujauhetta (4,5 kilolle).
2.
Paina painiketta B ja pidä se alaspainettuna. Paina
ulompaa ovea C siten, että molemmat ovet, C ja D,
irtoavat kiinnityksestään.
PE
SU
ET KO
UO NE
SA EN
Pesuaineen täyttölokero on jaettu neljään eri osioon:
• Osio II on tarkoitettu jauhemaiselle pesuaineelle varsinaista pesua varten.
Suositeltu määrä on 120 gr pesujauhetta (4,5 kilolle).
• Osio
3.
Avaa sisempi ovi D./ Avaa ulompi ovi C. Työnnä pyykit
koneeseen.
EN
NE
KO NSI
U
S A
PE K
C
B
on tarkoitettu lipeälle. Suositeltu määrä on 7 cl.
• Osio
on tarkoitettu huuhteluaineille, hajusteille ja erityisille lisäaineille,
kuten tärkki, valkaisuaine, jne. Suositeltu määrä on 5 cl.
D
Pesuaineen täyttölokerossa on kaksi merkkiraitaa:
4.
Laske ulompi ovi C alas.
Laske sisempi ovi D alas siten, että sen uurre on täsmälleen
ulomman oven C
kiinnittimen kohdalla, ja anna ovien sulkeutua vapaasti.
PE
SU
ET KO
UO N
SA EEN
• SUOSITELTU MÄÄRÄ (alempi raita). Ilmaisee esipesuosion ja varsinaisen pesun
osion suositellut rajat.
• MAKSIMI. Ilmaisee enimmäismäärän, jota ei tule ylittää.
C
5.
Varmista, että molemmat kannet ovat kunnolla kiinnittyneitä
ja suljettuja.
D
PE
SU
ET KO
UO N
SA EEN
HUOM! RUMMUN SULKEMINEN TULEE SUORITTAA
ERITYISTÄ VAROVAISUUTTA NOUDATTAEN VAATTEIDEN
JA KONEEN VAURIOITUMISEN VÄLTTÄMISEKSI.
C
MAKSIMI
(pesu)
2 min.
D
EN
NE
KO SA
SU UO
PE ET
C
D
67
HUOM!
ERITYINEN
TURVALAITE
ESTÄÄ
KANNEN AVAAMISEN
VÄLITTÖMÄSTI PESUN
PÄÄTYTTYÄ.
KUN
LINKOUSVAIHE
ON
PÄÄTTYNYT, ODOTA 2
MINUUTTIA
ENNEN
KANNEN AVAAMISTA.
MAKSIMI
(esipesu)
MAKSIMI
(lipeä ja hajusteet)
SUOSITELTU
68
AUTOMAATTINEN KAPASITEETIN VAIHTELU
KÄYTTÖPANEELIN PAINIKKEET
CTE 103 TV
Tämä pesukone muuttaa automaattisesti veden määrän pyykin määrän mukaiseksi. Näin on
mahdollista käyttää kunkin tilanteen tarpeisiin soveltuvaa pesuohjelmaa myös energiankäytön
kannalta.
Tällä menetelmällä vähennetään veden ja sähkön kulutusta ja saavutetaan lyhyemmät pesuajat.
OHJELMAN VALINTA
OHJELMAA VALITESSASI VARMISTA, ETTÄ KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS –PAINIKE EI OLE
ALASPAINETTUNA.
Ohjelmaa valitessasi noudata seuraavia ohjeita:
• Ohjelma valitaan sille tarkoitetulla valitsimella (A). Katso lisäohjeita ohjelmataulukosta.
• Valitse haluamasi pesulämpötila lämpötilavalitsimesta.
• Valitse linkouksen kierrosnopeus vastaavalla valitsimella.
• Valitse painikkeiden mukaiset haluamasi vaihtoehdot.
69
Ohjelmanvalitsin ..........................................................................
A
Lämpötilanvalitsin .......................................................................
B
Linkouksen nopeutta säätävä valitsin .........................................
C
”Flot”-painike (rypistymistä estävä) .............................................
D
Tehohuuhtelupainike ...................................................................
E
Toimintavalo ................................................................................
G
Käynnistys – pysäytys –painike ..................................................
H
70
VALINTAPAINIKKEIDEN KÄYTTÖ
VALINTAPAINIKKEIDEN KÄYTTÖ
A. OHJELMANVALITSIN
D. ”FLOT”-PAINIKE (RYPISTYMISTÄ ESTÄVÄ)
Tätä kytkintä voidaan käyttää kaikissa ohjelmissa, paitsi “32 minuutin
ohjelmassa”.
Kun tämä kytkin on alaspainettuna, pesukone pysähtyy viimeisen huuhtelun
jälkeen jättäen pyykin likoamaan runsaaseen määrään vettä.
Jos ohjelman halutaan päättyvän pyykin linkoukseen, kytkintä on painettava
uudelleen poistaen se näin alaspainetusta asennosta.
Tällä valitsimella voit valita haluamasi pesuohjelman.
ÄLÄ KOSKAAN KÄÄNNÄ ohjelmavalitsinta vastapäivään,
vaan aina myötäpäivään, äläkä myöskään paina
käynnistyspainiketta (H) ennen ohjelman valinnan
suorittamista.
Jos valitun ohjelman käynnistyttyä haluat muuttaa valitsimen
asentoa tai valita toisen ohjelman, pysäytä kone painikkeesta
Käynnistys/Pysäytys, muuta ohjelmaa haluamallasi tavalla ja
paina kone uudelleen käyntiin.
Jos halutaan valita “voimakas linkous –ohjelma” (puuvilla), kytkin
ei saa olla alaspainettuna.
E. TEHOHUUHTELUPAINIKE
Tällä painikkeella vähäisimmätkin pesuaineen jäännökset saadaan poistettua
kuiduista huuhtelutoiminnossa käytetyn runsaamman vesimäärän ansiosta.
B. LÄMPÖTILANVALITSIN
Tällä valitsimella voit valita haluamasi pesulämpötilan.
G.
TOIMINTAVALO
Mikäli haluat pestä täysin kylmällä vedellä, käännä valitsinta
kunnes kylmänveden symbooli osuu merkkipisteen
kohdalle.
H.
KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS –PAINIKE
TÄTÄ VALITSINTA VOI KÄÄNTÄÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN
Ohjelmataulukossa kullekin pesutyypille annettua suositeltua
maksimilämpötilaa ei saa ylittää.
C. SLINKOUKSEN NOPEUTTA SÄÄTÄVÄ VALITSIN
Tällä valitsimella voit valita loppulinkouksen nopeuden.
Loppulinkous tapahtuu valitulla nopeudella kestäville kuiduille
tarkoitetuissa ohjelmissa.
Välilinkous sekä sekakuitujen, synteettisten ja arkojen kuitujen
loppulinkous tapahtuu 400 r.p.m. nopeudella.
Mikäli haluat että pesuohjelma toteutetaan ilman linkousta,
käännä valitsinta kunnes linkouksen poisto –merkki
osuu
merkkipisteen kohdalle.
VALITSINTA VOI KÄÄNTÄÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN
71
72
OHJELMATAULUKKO
TEKSTIILITYYPPI
PIKAOHJELMA
MAKSIMI- OHJELTÄYTTÖ- MANVAMÄÄRÄ
Kg LITSIN
OHJELMA
LÄMPÖTILAN
VALITSIN
Cº
PESUAINEEN KÄYTTÖ
I
II
2
32´
Kylmästä
50ºC:een
•
SYVÄPESU & ESIPESU
4,5
1
Kylmästä
90ºC:een
•
SYVÄPESU
4,5
2
KESTÄVÄT VÄRIT
4,5
ARAT VÄRIT
3,5
VALKAISUAINE
Orgaaniset tahrat
—
—
VOIMAKKAAT HUUHTELUT
—
—
VIIMEINEN HUUHTELU VOIMAKAS
—
—
VOIMAKAS LINKOUS
—
—
SEKOITTEET
2
5
Kylmästä
60ºC:een
•
•
KIRJOPYYKKI
2
6
Kylmästä
50ºC:een
•
•
TEKOKUIDUT
2
7
Kylmästä
40ºC:een
•
•
HELLÄVARAISET HUUHTELUT
—
—
—
—
HELLÄVARAINEN LINKOUS
—
—
HIENOPESU
1,5
8
Kylmästä
40ºC:een
KONEPESTÄVÄ VILLA
1
9
Kylmästä
40ºC:een
KÄSINPESU
1,5
10
Kylmästä
30ºC:een
HELLÄVARAISET HUUHTELUT
—
VIIMEINEN HUUHTELU HELLÄVARAINEN
—
32 minuutin pikaohjelma
VIIMEINEN HUUHTELU HELLÄVARAINEN
•
•
•
Kylmästä
90ºC:een
•
•
•
3
*
Kylmästä
60ºC:een
•
•
4
Kylmästä
40ºC:een
•
•
—
—
Z
TYHJENNYS
Veden poisto
—
•
•
•
32:N MINUUTIN PIKAPESUOHJELMA
32:n minuutin nopea ohjelma suorittaa 30:ssä minuutissa kokonaisen
pesuohjelman korkeintaan 2 kg:n pyykkimäärällä ja 50 asteen
lämpötilassa. Pesulämpötilaa voidaan vähentää käyttämällä
erikoisvalitsinta (valitsin B).
Suurin sallittu tämän ohjelman yhteydessä käytettävä pesuainemäärä
on ilmoitettu varusteisiin kuuluvassa annostelijassa 32´.
Pesuaine tulee annostella pesuaineen annostelulokeron esipesuosioon
(osio I).
32:n minuutin pikapesuohjelmaa voi käyttää tämän lisäksi myös
esipesuohjelmana silloin, kun pyykki on erityisen likaista ja
pikapesuohjelman jälkeen tulee valita haluttu varsinainen pesuohjelma.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
—
—
HELLÄVARAINEN LINKOUS
•
HUOMIOITAVIA SEIKKOJA:
1. Mikäli kyseessä on erityisen likainen pyykki, suosittelemme koneen kuormituksen
vähentämistä korkeintaan 3 kiloon.
2. Ohjelmissa 1-2 voidaan käyttää myös automaattista valkaisua, lisäämällä lipeää
annostelulaatikon osioon
.
3. Pesukone voi ottaa automaattisesti huuhteluainetta jokaisen pesujakson viimeisen
huuhtelukerran aikana.
—
Ohjelma , Normin EN 60456 mukaan.
*
Jokaisen ryhmän ensimmäiset ohjelmat ovat kestoltaan pidempiä ja takaavat näin tehokkaamman pesun
samassa lämpötilassa. Valitse jälkimmäiset ohjelmat, jos pyykki ei ole kovin likaista tai kyseessä on erityisen
arka tekstiili.
73
74
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising