Candy | LB CTS 83 T | Candy LB CTS 83 T Ohjekirja

Candy LB CTS 83 T Ohjekirja
FI
JOHDANTO
Tämän ohjekirjan huolellinen lukeminen tarjoaa käytännöllisiä neuvoja pesukoneen käyttöön.
Tämä käyttöopas sisältää
kaiken sen tiedon, mitä
tarvitset
pesukoneen
jokapäiväiseen käyttöön.
Säilytä opaskirjanen tulevaa
tarvetta varten.
Asennusja
Huoltooppaissa on hyödyllistä tietoa
pesukoneesi asentamisesta
ja sen huollosta. Ohjeet
sisältävät myös tietoa
m a h d o l l i s i s t a
ongelmatilanteista, neuvoja
pyykin lajittelemisesta pesua
varten,
vaatteiden
tuotemerkkien selitykset ja
vinkkejä
sitkeiden
likatahrojen poistamisesta.
1.- KÄYTTÖPANEELI
2.- KANSI
3.- RUMPU
4.- PESUAINEEN TÄYTTÖLOKERO
5.- JALKALISTA
6.- SUODATIN
Otettaessa yhteyttä CANDY:yn tai sen huoltopisteisiin, tulee aina
mainita mallin numero (katso käyttöpaneeli) sekä rekisteröinti- ja
sarjanumerot, jotka sijaitsevat koneen etu- ja alaosassa olevassa
laatassa jalkalistan takana tai takuutodistuksessa. Toisin sanoen, on
mainittava kaikki viivoilla kehystetyllä alueella mainitut tiedot. Kyseisten
tietojen antaminen takaa nopeamman ja tehokkaamman palvelun.
75
SISÄLLYSLUETTELO
sivu
TAKUU ........................................................................................ 77
TEKNISET TIEDOT ..................................................................... 78
RUMMUN AVAAMINEN – PYYKIN ANNOSTELU ...................... 79
PESUAINEEN ANNOSTELU ...................................................... 80
AUTOMAATTINEN KAPASITEETIN VAIHTELU ......................... 81
OHJELMAN VALINTA .................................................................. 81
KÄYTTÖPANEELIN KUVAUS .................................................... 82
OHJELMATAULUKKO ................................................................ 84
Kiinnitä koneen mukana lähetetty,
valitsemallasi kielellä kirjoitettu
tarraetiketti paneelin näytön
takaosaan
työnnettävään
pidikkeeseen.
76
TAKUU
1.
Koneen mukana toimitetaan takuutodistus
B
A
2.
Säilytä takuulomakkeen B-osa asianmukaisesti
täytettynä ja esitä se tarvittaessa huoltohenkilöille
yhdessä alkuperäisen, myyjän ostohetkellä
kirjoittaman laskun kanssa.
3.
Muista lähettää takuulomakkeen A-osa sen
asianmukaista leimaamista varten
myyntipäivän jälkeisten 15 päivän aikana.
77
TEKNISET TIEDOT
CTS 83 T
Kapasiteetti, kuiva pyykki ........................................................... kg.
4,5
Jännite ......................................................................................... V.
230
Moottorin pesuteho ..................................................................... W.
175
Moottorin linkousteho .................................................................. W.
300
Moottorin teho sähköpumpun käydessä ..................................... W.
30
Vastuksen teho ........................................................................... W.
1.950
Maksimi kulutus .......................................................................... W.
2.200
Virtasulakkeen amppeerimäärä ................................................... A.
10
Hydraulisen piirin paine .......................................................... MPa
0,05 min.
0,8 max.
Linkouksen kierrosnopeus ........................................... r.p.m./min
800
Vedenkulutus (Ohjelma 60 ºC) ...................................................... l.
69
Energiankulutus (Ohjelma 60ºC)/4,5 kg. ................................ kWh
1,03
Käyttötehosuhteen luokka ...............................................................
B
78
RUMMUN AVAAMINEN
A
2.
Paina painiketta B ja pidä se alaspainettuna. Paina
ulompaa ovea C siten, että molemmat ovet, C ja D,
irtoavat kiinnityksestään.
PE
SU
ET KO
UO NE
SA EN
3.
Avaa sisempi ovi D./ Avaa ulompi ovi C. Työnnä pyykit
koneeseen.
C
EN
NE
O I
UK ANS
S
PE K
1.
Nosta yläkantta A ja avaa se kokonaan. Avaa sen
jälkeen rumpu jatkossa esitetyllä tavalla:
B
D
4.
Laske ulompi ovi C alas.
Laske sisempi ovi D alas siten, että sen uurre on täsmälleen
ulomman oven C
kiinnittimen kohdalla, ja anna ovien sulkeutua vapaasti.
PE
SU
ET KO
UO N
SA EEN
C
5.
Varmista, että molemmat kannet ovat kunnolla kiinnittyneitä
ja suljettuja.
D
PE
SU
ET KO
UO NE
SA EN
HUOM! RUMMUN SULKEMINEN TULEE SUORITTAA
ERITYISTÄ
VAROVAISUUTTA NOUDATTAEN
VAATTEIDEN JA KONEEN VAURIOITUMISEN
VÄLTTÄMISEKSI.
C
2 min.
D
EN
NE
KO SA
SU UO
PE ET
C
D
79
HUOM!
ERITYINEN
TURVALAITE ESTÄÄ
KANNEN AVAAMISEN
VÄLITTÖMÄSTI PESUN
PÄÄTYTTYÄ.
KUN
LINKOUSVAIHE
ON
PÄÄTTYNYT, ODOTA 2
MINUUTTIA
ENNEN
KANNEN AVAAMISTA.
PESUAINEEN ANNOSTELU
Pesuaineen täyttölokero on jaettu neljään eri osioon:
• Osio I on tarkoitettu jauhemaiselle pesuaineelle esipesua varten. Suositeltu
määrä on 60 gr pesujauhetta (4,5 kilolle).
• Osio II on tarkoitettu jauhemaiselle pesuaineelle varsinaista pesua varten.
Suositeltu määrä on 120 gr pesujauhetta (4,5 kilolle).
• Osio
on tarkoitettu lipeälle. Suositeltu määrä on 7 cl.
• Osio
on tarkoitettu huuhteluaineille, hajusteille ja erityisille lisäaineille,
kuten tärkki, valkaisuaine, jne. Suositeltu määrä on 5 cl.
Pesuaineen täyttölokerossa on kaksi merkkiraitaa:
• SUOSITELTU MÄÄRÄ (alempi raita). Ilmaisee esipesuosion ja varsinaisen pesun
osion suositellut rajat.
• MAKSIMI. Ilmaisee enimmäismäärän, jota ei tule ylittää.
MAKSIMI
(pesu)
MAKSIMI
(esipesu)
MAKSIMI
(lipeä ja hajusteet)
SUOSITELTU
80
AUTOMAATTINEN KAPASITEETIN VAIHTELU
Tämä pesukone muuttaa automaattisesti veden määrän pyykin määrän mukaiseksi. Näin
on mahdollista käyttää kunkin tilanteen tarpeisiin soveltuvaa pesuohjelmaa myös
energiankäytön kannalta.
Tällä menetelmällä vähennetään veden ja sähkön kulutusta ja saavutetaan lyhyemmät
pesuajat.
OHJELMAN VALINTA
OHJELMAA VALITESSASI VARMISTA, ETTÄ KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS –PAINIKE EI OLE
ALASPAINETTUNA.
Ohjelmaa valitessasi noudata seuraavia ohjeita:
• Ohjelma valitaan sille tarkoitetulla valitsimella (A). Katso lisäohjeita
ohjelmataulukosta.
• Valitse haluamasi pesulämpötila lämpötilavalitsimesta.
• Valitse painikkeiden mukaiset haluamasi vaihtoehdot.
81
KÄYTTÖPANEELIN PAINIKKEET
CTS 83 T
Ohjelmanvalitsin .........................................................................
A
Lämpötilanvalitsin .......................................................................
B
Linkouksen nopeuden vaihtelu-painike 800/400 .........................
D
Tehohuuhtelupainike ...................................................................
E
Toimintavalo ................................................................................
G
Käynnistys – pysäytys –painike ..................................................
H
82
VALINTAPAINIKKEIDEN KÄYTTÖ
A. OHJELMANVALITSIN
Tällä valitsimella voit valita haluamasi pesuohjelman.
ÄLÄ KOSKAAN KÄÄNNÄ ohjelmavalitsinta vastapäivään,
vaan aina myötäpäivään, äläkä myöskään paina
käynnistyspainiketta (H) ennen ohjelman valinnan
suorittamista.
Jos valitun ohjelman käynnistyttyä haluat muuttaa valitsimen
asentoa tai valita toisen ohjelman, pysäytä kone
painikkeesta Käynnistys/Pysäytys, muuta ohjelmaa
haluamallasi tavalla ja paina kone uudelleen käyntiin.
B. LÄMPÖTILANVALITSIN
Tällä valitsimella voit valita haluamasi pesulämpötilan.
Mikäli haluat pestä täysin kylmällä vedellä, käännä valitsinta
kunnes kylmänveden symbooli osuu merkkipisteen
kohdalle.
TÄTÄ VALITSINTA VOI KÄÄNTÄÄ MOLEMPIIN
SUUNTIIN
Ohjelmataulukossa kullekin pesutyypille annettua
suositeltua maksimilämpötilaa ei saa ylittää.
˙
D. LINKOUKSEN NOPEUDEN VAIHTELU-PAINIKE 800/400
Tätä painiketta painamalla viimeisen huuhtelun jälken tapahtuva
linkous suoritetaan 400 kierroksella minuutissa normaalin 800 r.p.m.
nopeuden sijasta. HUOMAUTUS: Sekakuiduille, synteettisille ja aroille
kuiduille tarkoitetuissa pesuohjelmissa linkous tapahtuu aina 400 r.p.m.
nopeudella.
E.
TEHOHUUHTELUPAINIKE
Tällä painikkeella vähäisimmätkin pesuaineen jäännökset saadaan poistettua
kuiduista huuhtelutoiminnossa käytetyn runsaamman vesimäärän ansiosta.
G.
TOIMINTAVALO
H.
KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS –PAINIKE
83
OHJELMATAULUKKO
TEKSTIILITYYPPI
PIKAOHJELMA
MAKSIMI- OHJELTÄYTTÖ- MANVAMÄÄRÄ
Kg LITSIN
OHJELMA
LÄMPÖTILAN
VALITSIN
Cº
PESUAINEEN KÄYTTÖ
I
II
2
32´
Kylmästä
50ºC:een
•
SYVÄPESU & ESIPESU
4,5
1
Kylmästä
90ºC:een
•
SYVÄPESU
4,5
2
*
KESTÄVÄT VÄRIT
4,5
ARAT VÄRIT
3,5
VALKAISUAINE
Orgaaniset tahrat
—
—
VOIMAKKAAT HUUHTELUT
—
—
VIIMEINEN HUUHTELU VOIMAKAS
—
—
VOIMAKAS LINKOUS
—
—
SEKOITTEET
2
5
Kylmästä
60ºC:een
•
•
KIRJOPYYKKI
2
6
Kylmästä
50ºC:een
•
•
TEKOKUIDUT
2
7
Kylmästä
40ºC:een
•
•
HELLÄVARAISET HUUHTELUT
—
—
—
—
HELLÄVARAINEN LINKOUS
—
—
HIENOPESU
1,5
8
Kylmästä
40ºC:een
KONEPESTÄVÄ VILLA
1
9
Kylmästä
40ºC:een
KÄSINPESU
1,5
10
Kylmästä
30ºC:een
HELLÄVARAISET HUUHTELUT
—
VIIMEINEN HUUHTELU HELLÄVARAINEN
—
—
HELLÄVARAINEN LINKOUS
—
—
TYHJENNYS
Veden poisto
—
32 minuutin pikaohjelma
VIIMEINEN HUUHTELU HELLÄVARAINEN
•
•
•
Kylmästä
90ºC:een
•
•
•
3
Kylmästä
60ºC:een
•
•
4
Kylmästä
40ºC:een
•
•
—
Z
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
—
Ohjelma , Normin EN 60456 mukaan.
*
Jokaisen ryhmän ensimmäiset ohjelmat ovat kestoltaan pidempiä ja takaavat näin tehokkaamman pesun samassa
lämpötilassa. Valitse jälkimmäiset ohjelmat, jos pyykki ei ole kovin likaista tai kyseessä on erityisen arka tekstiili.
84
HUOMIOITAVIA SEIKKOJA:
1. Mikäli kyseessä on erityisen likainen pyykki, suosittelemme koneen kuormituksen
vähentämistä korkeintaan 3 kiloon.
2. Ohjelmissa 1-2 voidaan käyttää myös automaattista valkaisua, lisäämällä lipeää
annostelulaatikon osioon
.
3. Pesukone voi ottaa automaattisesti huuhteluainetta jokaisen pesujakson viimeisen
huuhtelukerran aikana.
32:N MINUUTIN PIKAPESUOHJELMA
32:n minuutin nopea ohjelma suorittaa 30:ssä minuutissa
kokonaisen pesuohjelman korkeintaan 2 kg:n
pyykkimäärällä ja 50 asteen lämpötilassa. Pesulämpötilaa
voidaan vähentää käyttämällä erikoisvalitsinta (valitsin B).
Suurin sallittu tämän ohjelman yhteydessä käytettävä
pesuainemäärä on ilmoitettu varusteisiin kuuluvassa
annostelijassa 32´.
Pesuaine tulee annostella pesuaineen annostelulokeron
esipesuosioon (osio I).
32:n minuutin pikapesuohjelmaa voi käyttää tämän lisäksi
myös esipesuohjelmana silloin, kun pyykki on erityisen
likaista ja pikapesuohjelman jälkeen tulee valita haluttu
varsinainen pesuohjelma.
85
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising