Candy | LB CTS 83 T | Candy LB CTS 83 T Brugermanual

Candy LB CTS 83 T Brugermanual
DA
INTRODUKTION
Læs omhyggeligt nærværende brugsanvisning, som indholder nyttige råd der kan hjælpe
Dem til at udnytte Deres vaskemaskine på bedst mulige måde.
Denne “Brugsanvisning”
indeholder alt hvad De har
brug for i den daglige brug af
vaskemaskinen. Gem den til
eventuel senere konsultering.
Der vedlægges ligeledes en
“Instalationsog
Vedligeholdelsesbog” til brug
for installationen og senere
vedligeholdelse af maskinen.
Bogen indeholder ligeledes råd
i tilfælde af havari samt
opdeling af tøj, etikette
symboler i tekstiler samt en
oversigt over fjernelse af
vanskelige pletter.
1.- KONTROLPANEL
2.- DÆKSEL
3.- TROMLE
4.- SÆBESKÅL
5.- SOKKEL
6.- FILTER
Ved kontakt med CANDY TEKNISK SERVICE beder vi Dem angive
model (se kontrolpanelet) samt maskinnummer og serie nummer,
information der findes på skiltet på forsiden af vaskemaskinen, som
ses når soklen er trukket ud. Den samme information figurerer i
garantibeviset. Når De giver denne komplette information får De en
bedre og hurtige service.
27
INDHOLD
side
GARANTI .................................................................................... 29
TEKNISKE DATA ......................................................................... 30
ÅBNING AF TROMLEN - INDLÆGNING AF TØJ ...................... 31
PÅFYLDNING AF VASKEPULVER ............................................ 32
AUTOMATISK REGULERET KAPACITET .................................. 33
PROGRAMVALG ......................................................................... 33
BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ KONTROLPANELET ....... 34
PROGRAMLISTE ....................................................................... 36
Anbring den vedlagt, selvklæbende
etikette, på det ønskede sprog, i
holderen som indføres i rillen på
bagsiden af panelet.
28
GARANTI
1.
Et garantibevis følger med vaskemaskinen.
B
A
2.
B-delen af garantibeviset udfyldes og gemmes til
fremvisning til tilfælde af Teknisk Service sammen
med lovmæssig korrekt købsfaktura.
3.
Glem ikke at tilbagesende del-A af Garantibeviset
for korrekt registrering senest 15 dage efter køb.
29
TEKNISKE DATA
CTS 83 T
Kapacitet tørt tøj ........................................................................ kg.
4,5
Spænding .................................................................................... V.
230
Strømstyrke vaskemotor ............................................................. W.
175
Strømstyrke centrifuge motor ..................................................... W.
300
Strømstyrke elektropumpemotor ................................................ W.
30
Strømstyrke modstand ................................................................ W.
1.950
Maksimum absorberet strømstyrke ............................................ W.
2.200
Net sikring .................................................................................... A.
10
Tryk i det hydrauliske kredsløb ............................................... MPa
0,05 min.
0,8 max.
Centrifugering ......................................... omdrejninger/minut
800
Vandforbrug (program 60° C) .................................................. liter
69
Energiforbrug (program 60° C)/4,5 kg. ................................... kWh
1,03
Energimæssig effektivitet .................................................... klasse
B
30
ÅBNING AF TROMLEN
A
1.
Løft dækpladen A og luk den helt op. Derefter lukkes
tromlen op som nedenfor beskrevet:
2.
Tryk på låsestangen B, og hold den indtrykket medens
forreste lem C trykkes ned, således at den kommer fri af
baglemmen D.
VA FO
SK RS
EM ID
AS E
KI
NE
C
KP
LA
DE
3.
Luk baglemmen D op./ Luk forlemmen C op. Læg tøjet i
tromlen.
DÆ
B
D
4.
Luk forlemmen C ned.
Luk baglemmen D ned således at rillen i D passer
perfekt ind i falsen på forlemmen C og giv slip.
VA F
SK OR
EM SID
AS E
KI
NE
C
D
VA F
SK OR
EM SID
AS E
KI
NE
5.
Kontroller at de to lemmme i vasketromlen passer sammen
og lukker perfekt.
OBS.:
DET ER VIGTIGT AT LUKKE VASKETROMLEN
FORSIGTIGT FOR AT UNDGÅ AT TØJ ELLER
VASKEMASKINE LIDER SKADE.
C
2 min.
D
E
E
ID KIN
RS AS
FO EM
SK
VA
C
D
31
BEMÆRK:
Vaskemaskinen
er
udstyret
med
en
sikkerhedsblokering der
gør det umuligt at åbne
maskinen efter sidste
centrifugering inden der er
forløbet 2 minutter.
PÅFYLDNING AF VASKEPULVER
Sæbeskålen er delt i 4 rum:
• Rum I, til vaskepulver for forvask. Anbefalet mængde er 60 g vaskepulver (til 4.5
kg).
• Rum II, til vaskepulver for hovedvask. Anbefalet mængde 120 g vaskepulver (til
4.5 kg).
• Rum
er til klor. Anbefalet mængde 7 cl.
• Rum
er til skyllemiddel, perfumerings produkter eller special produkter såsom
stivelse, blånelse etc. Anbefalet mængde 5 cl.
Sæbeskålen har to streger der angiver:
• ANBEFALET (underste streg) Angiver det anbefalede niveau i rummene for forvask
og hovedvask.
• MAX. Angiver maksimum niveau som ikke må overstiges.
MAKSIMUM fyldning
(Hovedvask)
MAKSIMUM fyldning
(Forvask)
MAKSIMUM fyldning
(KLOR OG PERFUMERING)
ANBEFALET fyldning
32
AUTOMATISK REGULERET KAPACITET
Denne vaskemaskine tilpasser automatisk vandniveauet til mængden af tøj. På denne måde
opnås en “persontilpasset” vask, endda også energimæssigt.
Dette system medfører en reduktion af vand- og energiforbruget og ligeledes en betydelig
reduktion af vasketiden.
VALG AF PROGRAM
FØR VALG AF PROGRAM SKAL DET KONTROLLES AT START/STOP KNAPPEN IKKE
ER INDTRYKKET.
Valg program som følger:
• Programmet vælges ved brug knappen (A). Se Programlisten.
• Vælg vasketemperatur.
• Vælg de forskellige muligheder ved hælp af tilsvarende knapper.
33
BESKRIVELSE AF KONTROLPANELETS KNAPPER
CTS 83 T
Programvælger ...........................................................................
A
Temperaturvælger .......................................................................
B
Variation af centrifugering 800/400 .............................................
D
Super-skyl knap ..........................................................................
E
Kontrollys for funktion .................................................................
G
Start/stop knap ............................................................................
H
34
BRUG AF PROGRAM KNAPPERNE
A.
PROGRAMVÆLGER KNAP
Med denne knap vælges det ønskede vaskeprogram.
DREJ ALDRIG knappen i retning modsat uret, men altid
med urets visere og tryk ikke på Startknappen (H) før valg
af program.
Såfremt De ønsker at ændre indstilling eller vælge et andet
program efter start af et program, bruges Start/Stop
knappen, og efter at have indført den ønskede ændring
trykkens igen på Start/Stop.
B.
TEMPERATURVÆLGER
Med denne knap vælges den ønskede vasketemperatur.
Hvis de ønsker at vaske uden at opvarme vandet, placeres
mærket for “koldt”
ud for kontrolpunktet.
DENNE KNAP KAN DREJES I BEGGE RETNINGER.
Vi råder Dem til ikke at overstige den i Programskemaet
anbefalede maksimum temperatur for hver type vask.
D. VARIATION AF CENTRIFUGERING 800/400
Ved indtrykning af denne knap udføres centrifugeringen efter den sidste
skylning ved 400 omdrejninger per minut i stedet for 800 omdrejninger per
minut.
OBS: Den centrifugering der er inkluderet i programmerne for blandede,
syntetiske og sarte stoffer er altid på 400 omdrejninger per minut.
E.
SUPER-SKYL KNAP
Når denne knap trykkes ind fjernes absolut alle rester af vaskepulver i tøjet,
idet skylningerne foretages med mere vand.
G.
KONTROLLYS FOR FUNKTION
H.
START/STOP KNAPPROGRAMOVERSIGT
35
PROGRAM TABEL
TYPE STOF
HURTIGT PROGRAM
Max. PROvægt GRAMKg vælger
PROGRAM BEREGNET TIL
TEMP.
vælger
Cº
I
•
2
32´
Fra koldt
til…50º
INTENSIV & FORVASK
4,5
1
Fra koldt
til…90º
INTENSIV
4,5
2
Fra koldt
til…90º
VASKEÆGTE FARVER
4,5
3
*
Fra koldt
til…60º
Fra koldt
SARTE FARVER
3,5
4
KLOR
Pletter af organisk art
—
—
KRAFTIGE SKYLNINGER
—
—
SIDSTE SKYLNING KRAFTIG
—
—
—
—
Ekstra hurtig cyklus 32 minutter
KRAFTIG CENTRIFUGERING
til…40º
BLANDEDE STOFFER
2
5
Fra koldt
til…60º
FARVEDE STOFFER
2
6
Fra koldt
til…50º
SYNTETISKE
2
7
Fra koldt
til…40º
LETTE SKYLNINGER
—
—
SIDSTE SKYLNING LET
—
—
LET CENTRIFUGERING
—
—
SKÅNSOM VASK
1,5
8
ULD TIL MASKINVASK
1
9
HÅNDVASK
1,5
SKÅNSOMME SKYLNINGER
—
SIDSTE SKYLNING SKÅNSOM
—
SKÅNSOM CENTRIFUGERING
—
10
Fra koldt
til…40º
Fra koldt
til…40º
Fra koldt
til…30º
—
—
VASKEMIDDEL
•
II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
—
Z
TØMNING
Udtømning af vand
—
—
Program , i henhold til Norm EN 60456.
*
I hver programgruppe er de første programmer af længst varighed og garanterer således en mere effektiv vask ved
samme temperatur. Vælg et af de efterfølgende programmer såfremt tøjet kun er let snavset eller meget sart.
36
OBSERVER VENLIGST
1. Såfremt tøjet er meget snavsert anbefales det kun at fylde maskinen med ca. 3 kg.
2. Ved brug programmerne 1, 2 kan tøjet bleges automatisk ved tilsætning af klor i det dertil
indrettede rum i sæbeskålen
.
3. Vaskemaskinen tilsætter automatisk blødgøringsmiddel («stryg-let») til sidste skylning i
alle vaskeprogrammerne.
MEGET HURTIGT PROGRAM - 32 MINUTTER
Med dette program kan en komplet vaskecyklus udføres på
30 minutter med maksimum 2 kg tøj ved 50° C.
Vasketemperaturen kan formindskes med temperatur
vælgeren (temperaturvælger). Største mændge vaskepulver
der må bruges i dette program er angivet i måleglasset
32´der følger med vaskemaskinen. Vaskepulver skal
placeres i rummet til forvask (rum I).
Det hurtige program på 32 minutter kan også bruges som
forvask i tilfælde af meget snavsede stoffer, efterfulgt af et
normalt program.
37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising