Candy | LB CTS 60 T | Candy LB CTS 60 T Ohjekirja

Candy LB CTS 60 T Ohjekirja
FI
SISÄLLYSLUETTELO
JOHDANTO
sivu
Tämän ohjekirjan huolellinen lukeminen tarjoaa käytännöllisiä neuvoja pesukoneen käyttöön.
TAKUU ........................................................................................ 65
Tämä käyttöopas sisältää kaiken
sen tiedon, mitä tarvitset
pesukoneen jokapäiväiseen
käyttöön. Säilytä opaskirjanen
tulevaa tarvetta varten.
TEKNISET TIEDOT ..................................................................... 66
RUMMUN AVAAMINEN – PYYKIN ANNOSTELU ...................... 67
PESUAINEEN ANNOSTELU ...................................................... 68
Asennus- ja Huolto-oppaissa
on
hyödyllistä
tietoa
pesukoneesi asentamisesta ja
sen huollosta. Ohjeet sisältävät
myös tietoa mahdollisista
ongelmatilanteista, neuvoja
pyykin lajittelemisesta pesua
varten, vaatteiden tuotemerkkien
selitykset ja vinkkejä sitkeiden
likatahrojen poistamisesta.
AUTOMAATTINEN KAPASITEETIN VAIHTELU ......................... 69
OHJELMAN VALINTA .................................................................. 69
KÄYTTÖPANEELIN KUVAUS .................................................... 70
OHJELMATAULUKKO ................................................................ 73
1.- KÄYTTÖPANEELI
2.- KANSI
3.- RUMPU
4.- PESUAINEEN TÄYTTÖLOKERO
5.- JALKALISTA
6.- SUODATIN
Otettaessa yhteyttä CANDY:yn tai sen huoltopisteisiin, tulee aina
mainita mallin numero (katso käyttöpaneeli) sekä rekisteröinti- ja
sarjanumerot, jotka sijaitsevat koneen etu- ja alaosassa olevassa
laatassa jalkalistan takana tai takuutodistuksessa. Toisin sanoen, on
mainittava kaikki viivoilla kehystetyllä alueella mainitut tiedot. Kyseisten
tietojen antaminen takaa nopeamman ja tehokkaamman palvelun.
63
Kiinnitä koneen mukana lähetetty,
valitsemallasi kielellä kirjoitettu
tarraetiketti paneelin näytön
takaosaan
työnnettävään
pidikkeeseen.
64
TAKUU
TEKNISET TIEDOT
1.
Koneen mukana toimitetaan takuutodistus
B
A
CTS 60T
Kapasiteetti, kuiva pyykki .............................................................. kg.
4,5
Jännite ............................................................................................. V.
230
Moottorin pesuteho ........................................................................ W.
360
Moottorin linkousteho ..................................................................... W.
560
Moottorin teho sähköpumpun käydessä ........................................ W.
30
Vastuksen teho .............................................................................. W.
1.850
Maksimi kulutus ............................................................................. W.
2.300
Virtasulakkeen amppeerimäärä ...................................................... A.
10
Hydraulisen piirin paine .............................................................. MPa
0,05 min.
0,8 max.
2.
Säilytä takuulomakkeen B-osa asianmukaisesti
täytettynä ja esitä se tarvittaessa huoltohenkilöille
yhdessä alkuperäisen, myyjän ostohetkellä
kirjoittaman laskun kanssa.
Linkouksen kierrosnopeus .............................................. r.p.m./min
600
Vedenkulutus (Ohjelma 60 ºC) ......................................................... l.
74
Energiankulutus (Ohjelma 60ºC) ............................................... kWh
1,21
Käyttötehosuhteen luokka. .................................................................
C
3.
Muista lähettää takuulomakkeen A-osa sen
asianmukaista leimaamista varten
myyntipäivän jälkeisten 15 päivän aikana.
65
66
RUMMUN AVAAMINEN
A
PESUAINEEN ANNOSTELU
1.
Nosta yläkantta A ja avaa se kokonaan. Avaa sen jälkeen
rumpu jatkossa esitetyllä tavalla:
• Osio I on tarkoitettu jauhemaiselle pesuaineelle esipesua varten. Suositeltu
määrä on 60 gr pesujauhetta (4,5 kilolle).
2.
Paina painiketta B ja pidä se alaspainettuna. Paina
ulompaa ovea C siten, että molemmat ovet, C ja D,
irtoavat kiinnityksestään.
PE
ET SUK
UO O
SA NE
EN
Pesuaineen täyttölokero on jaettu neljään eri osioon:
• Osio II on tarkoitettu jauhemaiselle pesuaineelle varsinaista pesua varten.
Suositeltu määrä on 120 gr pesujauhetta (4,5 kilolle).
• Osio
3.
Avaa sisempi ovi D./ Avaa ulompi ovi C. Työnnä pyykit
koneeseen.
EN
NE
O
UK I
S
PE ANS
K
C
B
on tarkoitettu lipeälle. Suositeltu määrä on 7 cl.
• Osio
on tarkoitettu huuhteluaineille, hajusteille ja erityisille lisäaineille,
kuten tärkki, valkaisuaine, jne. Suositeltu määrä on 5 cl.
D
Pesuaineen täyttölokerossa on kaksi merkkiraitaa:
PE
ET SU
UO KO
SA NE
EN
4.
Laske ulompi ovi C alas.
Laske sisempi ovi D alas siten, että sen uurre on täsmälleen
ulomman oven C
kiinnittimen kohdalla, ja anna ovien sulkeutua vapaasti.
• SUOSITELTU MÄÄRÄ (alempi raita). Ilmaisee esipesuosion ja varsinaisen pesun
osion suositellut rajat.
• MAKSIMI. Ilmaisee enimmäismäärän, jota ei tule ylittää.
C
5.
Varmista, että molemmat kannet ovat kunnolla kiinnittyneitä
ja suljettuja.
D
PE
ET SU
UO KO
SA NE
EN
HUOM! RUMMUN SULKEMINEN TULEE SUORITTAA
ERITYISTÄ
VAROVAISUUTTA
NOUDATTAEN
VAATTEIDEN JA KONEEN VAURIOITUMISEN
VÄLTTÄMISEKSI.
C
2 min.
D
EN
NE
KO
SU SA
PE UO
ET
C
D
67
HUOM!
ERITYINEN
TURVALAITE
ESTÄÄ
KANNEN AVAAMISEN
VÄLITTÖMÄSTI PESUN
PÄÄTYTTYÄ.
KUN
LINKOUSVAIHE
ON
PÄÄTTYNYT, ODOTA 2
MINUUTTIA
ENNEN
KANNEN AVAAMISTA.
MAKSIMI
(pesu)
MAKSIMI
(esipesu)
MAKSIMI
(lipeä ja hajusteet)
SUOSITELTU
68
AUTOMAATTINEN KAPASITEETIN VAIHTELU
KÄYTTÖPANEELIN PAINIKKEET
Tämä pesukone muuttaa automaattisesti veden määrän pyykin määrän mukaiseksi. Näin on
mahdollista käyttää kunkin tilanteen tarpeisiin soveltuvaa pesuohjelmaa myös energiankäytön
kannalta.
Tällä menetelmällä vähennetään veden ja sähkön kulutusta ja saavutetaan lyhyemmät
pesuajat.
OHJELMAN VALINTA
OHJELMAA VALITTAESSA TULEE VARMISTAA, ETTÄ KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS –
PAINIKE EI OLE ALASPAINETTUNA.
Ohjelma valitaan seuraavalla tavalla:
• Ohjelma valitaan sille tarkoitetulla valitsimella (A). Valikoi haluamasi ohjelma
ohjelmataulukosta.
• Valitse pesulämpötila asianmukaisella valitsimella.
• Valikoi painikkeiden mukaiset eri vaihtoehdot.
69
Ohjelmanvalitsin .........................................................................
A
Lämpötilanvalitsin .......................................................................
B
Linkouksen valintapainike ...........................................................
D
Puolitäyttö ...................................................................................
E
Toimintavalo ................................................................................
G
Käynnistys – pysäytys –painike ..................................................
H
70
VALINTAPAINIKKEIDEN KÄYTTÖ
VALINTAPAINIKKEIDEN KÄYTTÖ
A. OHJELMANVALITSIN
D. LINKOUKSEN VALINTAPAINIKE
Tällä valitsimella voit valita haluamasi pesuohjelman. Paina
valitsinta ja käännä sitä kunnes ohjelmatunnus (numero tai
symboli) osuu merkkipisteen kohdalle.
ÄLÄ KOSKAAN KÄÄNNÄ ohjelmavalitsinta vastapäivään,
vaan aina myötäpäivään, äläkä myöskään paina
käynnistyspainiketta (H) ennen ohjelman valinnan
suorittamista.
Tätä painiketta painamalla kone suorittaa koko pesuohjelman käyttämättä
linkoustoimintoa.
Tämän painikkeen käyttämistä suositellaan erikoiskuiduille.
E. PUOLITÄYTTÖPAINIKE
Mikäli valikoitu pyykki on painoltaan vähäistä, käytettävän veden määrää voidaan
vähentää painamalla puolitäyttöpainiketta
, jonka avulla säästyy vettä,
pesuainetta ja sähköä. Pesuaineen määrää tulee vähentää samassa suhteessa
pyyki määrän kanssa.
Jos valitun ohjelman käynnistyttyä haluat muuttaa valitsimen
asentoa tai valita toisen ohjelman, pysäytä kone painikkeesta
Käynnistys/Pysäytys, muuta ohjelmaa haluamallasi tavalla
ja paina kone uudelleen käyntiin.
B. LÄMPÖTILANVALITSIN
Tällä valitsimella voit valita haluamasi pesulämpötilan. Paina
valitsinta ja käännä sitä kunnes haluttu lämpötila osuu
merkkipisteen kohdalle.
TC
HUOMAUTUS: ÄLÄ KÄYTÄ PUOLITÄYTTÖPAINIKETTA
PESTESSÄSI PUHDASTA UUTTA VILLAA TAI ERITTÄIN ARKOJA
KUITUJA.
G.
H.
TOIMINTAVALO
KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS –PAINIKE
Mikäli haluat pestä täysin kylmällä vedellä, käännä valitsinta
kunnes kylmänveden symbooli osuu merkkipisteen
kohdalle.
TÄTÄ VALITSINTA VOI KÄÄNTÄÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN
Ohjelmataulukossa kullekin pesutyypille annettua suositeltua
maksimilämpötilaa ei saa ylittää.
71
72
OHJELMATAULUKKO
KESTÄVÄT KUIDUT:
KANGASTYYPPi
Puuvilla,
pellava
Puuvilla, kestävät
sekakuidut
Puuvilla,
sekakuidut
Puuvilla
Puuvilla,
pellava
SYNTEETTISET SEKAKUIDUT
ERITTÁIN LIKAINEN
Lakanat, kestävän väriset ja valkoiset pöytäliinat,
lautasliinat, alusvaatteet
4,5
NORMAALI LIKAISUUS
Lakanat, kestävän väriset ja valkoiset pöytäliinat,
lautasliinat, alusvaatteet
4,5
Keskimääräisen likaiset kirjavat
3,5
II
•
•
•
•
•
•
•
3
Kylmästä
•
•
•
…90º
4
Kylmästä
LIPEÄ
Orgaaniset tahrat
—
—
Tehohuuhtelut
Huuhteluaine
—
—
—
—
Teholinkous
2
Synteett.
arat
Kaiken tyyppiset vain vähän likaiset vaatteet
5
•
…40º
Kylmästä
•
•
HUOMIOITAVIA SEIKKOJA:
1. Mikäli kyseessä on erityisen likainen pyykki, suosittelemme koneen kuormituksen
vähentämistä korkeintaan 3 kiloon.
2. Ohjelmissa 5-6-7-8-9-10 pesukone pysähtyy huuhtelun päätyttyä ennen veden poistumista
rummusta. Näin vaatteet eivät rypisty.
Pesuohjelma tulee viedä loppuun valitsemalla ohjelma Z, tyhjennys.
Toinen vaihtoehto on valita ohjelma
, kevyt linkous.
Pysäytä kone KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS –painikkeella ennen lisäohjelman
valitsemista.
•
3. Ohjelmissa 1-2-3 voidaan käyttää myös automaattista valkaisua, lisäämällä lipeää
annostelulaatikon osioon
.
•
4. Ohjelmiin 1-5-9 kuuluu myös esipesu
5. Pesukone voi ottaa automaattisesti huuhteluainetta jokaisen pesujakson viimeisen
huuhtelukerran aikana.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
…60º
2
6
*
Kylmästä
7
Kylmästä
…60º
…50º
Kylmästä
8
VAIN VÄHÄN LIKAISET
2
Varovaiset huuhtelut
—
—
•
Huuhteluaine
Varovainen linkous
—
—
•
Varovainen linkous
…40º
—
—
Tyhjennys
Synteett.
(rayon, akryyli)
Verhot, hameet, puserot, paidat
Villa
VILLA
Konepestävä
1,5
Z
—
9
Kylmästä
•
•
•
•
•
…40º
1
Varovainen huuhtelu
Ohjelma
Kylmästä
3,5
NORMAALI LIKAISUUS
Paidat, puserot, kestävät värilliset
hameet
Sekakui.
arat
synteett.
2
*
Värjäävät kirjavat, farmari-kankaat
Synteett.
(Rayon,
akryyli)
Ei tarvita
linkousta
Kylmästä
I
…60º
2
Sekakui.
arat
synteett.
1
PESUAINEEN TÄYTTÖ
…90º
ERITTÄIN LIKAISET
Paidat, lakanat, vauvanvaatteet, valkopyykki
Kestävät
sekakui.
ERITTÄIN ARAT KUIDUT
MAKSTÄ VALIT. VAL.
YTTÖ OHJELCº
KG
MA
PESUOHJELMA
TARKOITETTU:
10
*
Kylmästä
…40º
—
—
•
Huuhteluaine
Varovainen linkous
—
—
•
Varovainen linkous
—
—
* EN 60456 normin mukaan.
Jokaisessa ohjelmaryhmässä ryhmän ensimmäiset ohjelmat ovat kestoltaan pisimpiä, ja näin ollen
myös takaavat paremman pesutehokkuuden samassa lämpötilassa. Valitse jokin näitä seuraavista
ohjelmista silloin, kun vaatteet eivät ole kovin likaisia tai ovat erityisen hienokuituisia.
73
74
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising