Candy | CDB 134-SY | Candy CDB 134-SY Εγχειρίδιο χρήστη

Candy CDB 134-SY Εγχειρίδιο χρήστη
Πλυντήριο-στεγνωτήριο ρούχων CDB 134
Συγχαρητήρια για την επιλογή σας,
Είστε ένας επιλεκτικός πελάτης που δεν συµβιβάζεται έχετε επιλέξει ότι καλύτερο.
Η Candy είναι πολύ υπερήφανη για την συσκευή που επιλέξατε ,είναι µια συσκευή που
προέκυψε µετά από µακροχρόνια έρευνα αγοράς σε απευθείας επαφή µε τους καταναλωτές.
Το πλυντήριο στεγνωτήριο ρούχων που επιλέξατε χαρακτηρίζεται για την εξαιρετική
ποιότητα ,την αξιοπιστία και τις υψηλές επιδόσεις.
Η Candy διαθέτει µια µεγάλη γκάµα οικιακών συσκευών :
Πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων ,στεγνωτήρια ,κουζίνες, φούρνους
µικροκυµάτων ,φούρνους και εστίες µαγειρέµατος ,ψυγεία και καταψύκτες.
Απευθυνθείτε στην Candy Hellas τµήµα Μarketing τηλέφωνο 2106845750 και ζητήστε να
σας αποστείλουν τον κατάλογο µε όλα τα προϊόντα Candy ή επισκεφθείτε το site της
εταιρείας στο www.candy.gr για να ενηµερωθείτε για τα προϊόντα της εταιρείας µας.
∆ιαβάστε µε προσοχή τις οδηγίες που περιέχει αυτό το εγχειρίδιο γιατί αφορούν στην
ασφαλή εγκατάσταση της συσκευής ,την χρήση ,την συντήρηση και µερικές συµβουλές για
την βέλτιστη αξιοποίηση της συσκευής που αγοράσατε.
Φυλάξτε επιµελώς το εγχειρίδιο για να το συµβουλεύστε κάθε φορά που θα παραστεί η
ανάγκη.
Περιεχόµενα
Εισαγωγή
Οδηγίες για την παραλαβή της συσκευής
Εγγύηση
Οδηγίες ασφαλούς χρήσης
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
Περιγραφή του χειριστηρίου
Πίνακας προγραµµάτων
Επιλογή προγράµµατος
Θήκη απορρυπαντικού
Το προιόν
Πλύση
Στέγνωµα
Αυτόµατος κύκλος πλύσης –στεγνώµατος
Καθαρισµός και συντήρηση ρουτίνας
Εντοπισµός βλαβών.
1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Παραλαµβάνοντας την συσκευή βεβαιωθείτε ότι συνοδεύεται :
A) Από τις οδηγίες χρήσεως
Β) Το πιστοποιητικό εγγύησης
C) Τις τάπες
D) Την στήριξη U του σωλήνα αποχέτευσης
E) Την θήκη για το υγρό απορρυπαντικό ή το λευκαντικό
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει ορατές ζηµιές ,σε αντίθετη περίπτωση
απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΓΓΥΗΣΗ
Η συσκευή συνοδεύεται από το πιστοποιητικό εγγύησης που σας επιτρέπει να κάνετε χρήση
των υπηρεσιών Τεχνικής υποστήριξης χωρίς οικονοµική επιβάρυνση.
GIAS SERVICE
Τηλνο : 80110505050
Κλήση µε αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΕΠΕΙ :
Να την αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύµατος
• Να κλείσετε την παροχή νερού
• Ολες οι συσκευές Candy είναι εφοδιασµένες µε γείωση
• Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο οποίο θα
συνδέσετε την συσκευή διαθέτει επαρκή γείωση ,σε αντίθετη
περίπτωση ζητήστε την βοήθεια τεχνικού.
• CE Η συσκευή αυτή πληροί την υπάριθµ./ 89/336/CEE οδηγία όπως
αυτή ισχύει τον χρόνο παραγωγής της συσκευής.
• Μην ακουµπάτε την συσκευή µε βρεγµένα ή υγρά χέρια ή πόδια.
• Αποφεύγετε την χρήση παλαντέζας σε χώρους που χρησιµεύουν για
λουτρό ή ντουσιέρα.
•
•
•
•
2
ΠΡΟΣΟΧΗ :
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟΥΣ 90ο C.
Πριν ανοίξετε την πόρτα βεβαιωθείτε ότι στο εσωτερικό του κάδου
δεν υπάρχει νερό.
Μην χρησιµοποιείτε πολύπριζα ή αντάπτορες
Μην αφήνετε τα παιδιά ή άτοµα µε ειδικές ανάγκες να χρησιµοποιούν
την συσκευή χωρίς την επίβλεψη σας.
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην τραβάτε το καλώδιο ή την συσκευή όταν θέλετε να την
αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική παροχή.
Μην µεταφέρετε την συσκευή στηριζόµενη στο συρτάρι του
απορρυπαντικού ή την πόρτα .
Κατά την µεταφορά µην στηρίζετε την συσκευή στο καροτσάκι από
την µεριά της πόρτας.
Σηµαντικό !
Εφόσον η συσκευή θα εγκατασταθεί επάνω σε δάπεδο καλυµµένο µε
µοκέτα φροντίστε να µην παρεµποδίζεται ο εξαερισµός της
συσκευής από τις διόδους εξαερισµού που βρίσκονται στην βάση
της συσκευής.
Η συσκευή πρέπει να µετακινείται από δύο άτοµα βλέπε εικονίδιο.
Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας πρέπει να διακόψετε την
λειτουργία της συσκευής,να την αποσυνδέσετε από την παροχή
ρεύµατος ,να κλείσετε τον διακόπτη νερού και να καλέσετε το
πλησιέστερο Κέντρο Τεχνικής υποστήριξης Gias Service..Μην
δοκιµάσετε να αποκαταστήσετε τη βλάβη µόνοι σας .
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας εµφανίσει φθορές
,φροντίστε να το αντικαταστήσετε µε αντίστοιχο καλώδιο που θα
προµηθευτείτε από τα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης Gias Service .
KΕΦΑΛΑΙΟ 4
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα
Κατανάλωση νερού
Aποροφούµενη ισχύς
Κατανάλωση ενέργειας
Αmpere ασφάλειας
δικτύου τροφοδοσίας
Ισχύς στεγνώµατος
Πίεση δικτύου νερού
Tάση
3
kg
l
σ.α.λ
ΜPa
V
Πλύση
6
6-15
2150
1,8
1300
min 0,05
max 0,8
230
Στέγνωµα
4
-
KEΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μεταφέρετε την συσκευή στο χώρο εγκατάστασης αφού αφαιρέσετε την βάση
στήριξης της συσκευασίας.
Κόψτε τα κλιπς στήριξης του σωλήνα
Ξεβιδώστε την κεντρική βίδα (Α)
Και τις 4 πλευρικές βίδες (Β) και αφαιρέστε την δοκό στήριξης (C )
Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τους δύο πίρους (D) µε αυτό το τρόπο θα πέσουν
στο εσωτερικό της συσκευής δύο στερεωτικοί πλαστικοί δοκοί (χρησιµεύουν
ώστε να µην µετακινείτε ο κάδος κατά την µεταφορά)
Γείρετε την συσκευή προς τα εµπρός και αφαιρέστε τους δύο πλαστικούς
δοκούς τραβώντας τους προς το δάπεδο.
Κλείστε τις οπές µε τις τάπες που θα βρείτε µέσα στο σακουλάκι µε τις
οδηγίες χρήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τα υλικά συσκευασίας !
Εγκυµονούν κίνδυνο ατυχήµατος !
Tοποθετείστε στην βάση της συσκευής το φίλο πολυρουεθάνης.
Συνδέστε την συσκευή µε την παροχή νερού χρησιµοποιώντας καινούργιες
σωλήνες ,µην χρησιµοποιήσετε τις προγενέστερες σωλήνες.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην ανοίξετε την βρύση
Πλησιάστε την συσκευή κοντά στο τοίχο χωρίς να τσακίσετε τις σωλήνες και
συνδέστε την σωλήνα αποχέτευσης στο σηµείο αποχέτευσης το οποίο πρέπει
να απέχει από το δάπεδο τουλάχιστον 50cm και να έχει διάµετρο µεγαλύτερη
από εκείνη του σωλήνα αποχέτευσης της συσκευής.Για να στερεώσετε τη
σωλήνα αποχέτευσης χρησιµοποιείστε την πλαστική στήριξη σχήµατος U που
συνοδεύει την συσκευή.
Ρυθµίστε τα 4 ποδαράκια της συσκευής προκειµένου να την ευθυγραµµίσετε
µε το δάπεδο.
Α) περιστρέψτε προς τα δεξιά την ροδέλα για να στερεώσετε την βίδα του
ποδαριού στήριξης.
Β) Περιστρέψτε το ποδαράκι προς τα δεξιά ή αριστερά ώστε να εφάπτεται µε
την βάση της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι στην θέση OFF και η πόρτα της
συσκευής κλειστή,
Τοποθετείστε το φις στην πρίζα.
Φροντίστε ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιµη και µετά την
εγκατάσταση της συσκευής .
4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Πλήκτρο ανοίγµατος πόρτας
Φωτεινή ένδειξη ασφαλισµένης πόρτας
Πλήκτρο έναρξης/διακοπής λειτουργίας
Πλήκτρο µετάθεσης έναρξης λειτουργίας
Πλήκτρο ρύθµισης στροφών στυψίµατος
Πλήκτρο έντονου ξεβγάλµατος
Πλήκτρο αναδεύσεων για αποφυγή ζαρώµατος;
Επιλογέας θερµοκρασίας πλύσης
Επιλογέας θερµοκρασίας στεγνώµατος
Φωτεινή ένδειξη εναποµένοντος χρόνου λειτουργίας
Φωτεινές ενδείξεις ενεργοποιηµένων πλήκτρων
Επιλογέας προγραµµάτων πλύσης και ΣΤΟΠ
Ένδειξη στεγνώµατος
Συρτάρι απορρυπαντικού
Α
Β
C
D
Ε
F
G
H
I
L
M
N
O
P
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
Πλήκτρο ανοίγµατος πόρτας
Προσοχή ένας ειδικός µηχανισµός ασφάλειας αποτρέπει το άνοιγµα της πόρτας αµέσως
µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος . Η πόρτα ανοίγει 2 λεπτά µετά την
ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης ή στεγνώµατος.
Φωτεινή ένδειξη ασφάλισης πόρτας
Η ένδειξη ανάβει όταν η πόρτα είναι σωστά κλεισµένη και η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία. Πιέζοντας το πλήκτρο έναρξης /διακοπής λειτουργίας η φωτεινή ένδειξη στην
αρχή αναβοσβήνει και µε τά σταθεροποιείται.
Εάν η πόρτα δεν είναι σωστά κλεισµένη η φωτεινή ένδειξη θα συνεχίσει να αναβοσβήνει .
Ελέξτε την πόρτα και κλείστε την στερεά.
Ένας µηχανισµός ασφαλείας παρεµποδίζει το άνοιγµα της πόρτας αµέσως µετά την
ολοκλήρωση του κύκλου λειτουργίας. Περιµένετε δύο λεπτά ,η φωτεινή ένδειξη ασφάλειας
της πόρτας θα σβήσει περιστρέψτε τον επιλογέα στην θέση OFF και ανοίξτε την πόρτα.
Πλήκτρο έναρξης /διακοπής λειτουργίας.
Επιλέξετε το πρόγραµµα λειτουργίας, περιµένετε , η φωτεινή ένδειξη STOP θα αρχίσει
να αναβοσβήνει.. πιέστε το πλήκτρο έναρξης λειτουργίας (AVVIO).
Πιέζοντας το πλήκτρο θα ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης που έχετε επιλέξει µε την βοήθεια του
επιλογέα προγράµµατος ενώ θα ανάψει και η αντίστοιχη λυχνία.
5
Σηµείωση : Πιέστε το πλήκτρο start για να ξεκινήσει το πρόγραµµα. Το πρόγραµµα θα
ξεκινήσει µετά από λίγα λεπτά.
ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ.
Μετά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε µόνο τις
επιλογές που γίνονται µε την βοήθεια των πλήκτρων µε εξαίρεση εκείνου της πρόπλυσης.
Κρατήστε πιεσµένο το πλήκτρο έναρξης/ διακοπής λειτουργίας (AVVIO/PAUSA) για 2
δευτερόλεπτα, όταν αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι λυχνίες σηµαίνει ότι η συσκευή βρίσκεται
εν στάση, πραγµατοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε και ξαναπιέστε το πλήκτρο
(AVVIO/PAUSA).
Εάν θέλετε να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε ρούχα µέσα στο πλυντήριο περιµένετε 2 λεπτά
έως ότου απενεργοποιηθεί ο µηχανισµός ασφάλειας της πόρτας .Ανοίξτε την πόρτα και µετά
κλείστε την πιέζοντας εκ νέου το πλήκτρο (AVVIO/PAUSA),η συσκευή θα συνεχίσει το
κύκλο πλύσης από το σηµείο που έγινε η διακοπή λειτουργίας.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η ακύρωση του προγράµµατος µπορεί να γίνει οποτεδήποτε περιστρέφοντας τον επιλογέα
στην θέση OFF.
H ενεργοποίηση των πλήκτρων που αντιστοιχούν στις πρόσθετες επιλογές λειτουργίας
πρέπει να γίνει πριν πιέσετε το πλήκτρο έναρξης λειτουργίας AVVIO.
ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Με αυτό το πλήκτρο σας δίνετε η δυνατότητα µετάθεσης της έναρξης λειτουργίας της
συσκευής µετά από 3,6,9 ώρες. Για να µεταθέσετε την έναρξη λειτουργίας της συσκευής
πρέπει:
Να επιλέξετε το πρόγραµµα που θέλετε (η ένδειξη STOP θα αρχίσει να αναβοσβήνει).
Να πιέσετε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην µετάθεση έναρξης λειτουργίας(κάθε φορά
που πιέζετε η έναρξη µετατίθεται κατά 3,6η9 ώρες αντίστοιχα).
Πιέστε το πλήκτρο START η λυχνία µε την ένδειξη της ώρας που αντιστοιχεί στην ώρα
µετάθεσης λειτουργίας που επιλέξατε θα ανάψει ,η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί
αυτόµατα µόλις παρέλθει ο χρόνος που έχετε επιλέξει.
Για να ακυρώσετε την µετάθεση έναρξης λειτουργίας πρέπει :
Να πιέσετε επανειληµµένα το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην µετάθεση έναρξης λειτουργίας
ο προγραµµατισµός έχει ακυρωθεί όταν η ένδειξη STOP αρχίσει να αναβοσβήνει.
Πιέστε το πλήκτρο Start για να ξεκινήσει η λειτουργία της συσκευής αµέσως ή περιστρέψτε
τον επιλογέα µέχρι την ένδειξη OFF για να ακυρώσετε κάθε προγραµµατισµό.
ΠΛΗΚΤΡΟ 1300/600
Το πλυντήριο πραγµατοποιεί τον κύκλο στυψίµατος µε δυνατότητα αύξησης του αριθµού
στροφών ανά λεπτό ,πιέζοντας το πλήκτρο ο αριθµός των στροφών περιορίζεται στο
ελάχιστο.
ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΒΑΘΥ ΞΕΒΓΑΛΜΑ
Με την βοήθεια του ηλεκτρονικού µηχανισµού πιέζοντας αυτό το πλήκτρο µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε ένα ειδικό κύκλο ξεβγάλµατος. Η προσθήκη µεγαλύτερης ποσότητας
νερού σε συνδυασµό µε την εναλλαγή περιστροφών του κάδου και αδειάσµατος και
συµπλήρωσης του νερού εξασφαλίζει ρούχα εντελώς καθαρά χωρίς υπολείµµατα
απορρυπαντικού.
6
Αυτό το πρόγραµµα ενδείκνυται για τα µωρουδιακά και για τα ρούχα όσων υποφέρουν από
αλλεργίες ή και για κύκλους µε ιδιαίτερα βρώµικα ρούχα όπου χρησιµοποιήθηκε µεγαλύτερη
ποσότητα απορρυπαντικού.
Αυτό το πλήκτρο δεν ενεργοποιείται στα προγράµµατα για µάλλινα.
ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΖΑΡΩΜΑΤΟΣ
Με την ενεργοποίηση αυτού του πλήκτρου και σε συνδυασµό µε το κυρίως πρόγραµµα και
το είδος των ρούχων σας δίνετε η δυνατότητα να µειώσετε στο ελάχιστο το σχηµατισµό
τσαλακώµατος στα ρούχα.
Ιδιαίτερα για τα ανάµικτα συνθετικά ρούχα η σταδιακή ψύξη του νερού και η απουσία
περιστροφής του κάδου όταν αδειάζει το νερό και το στύψιµο µε χαµηλή ταχύτητα
εξασφαλίζουν ρούχα ατσαλάκωτα.
Για τα ευαίσθητα ρούχα µε εξαίρεση τα µάλλινα ο κύκλος είναι όµοιος µε εκείνο των
συνθετικών µε πρόσθετη διαφορά την παραµονή των ρούχων µέσα στο νερό µετά το
τελευταίο ξέβγαλµα.
Στο πρόγραµµα για µάλλινα αυτή η επιλογή προσφέρει την δυνατότητα παραµονής των
ρούχων µέσα στο νερό προκειµένου να χαλαρώσουν οι ίνες.
Κατά την διάρκεια της παραµονής των ρούχων µέσα στο νερό η φωτεινή ένδειξη
αναβοσβήνει καταγράφοντας ότι η συσκευή έχει διακόψει την λειτουργία της.
Για να ολοκληρώσετε το κύκλο στα ευαίσθητα και τα µάλλινα έχετε τις πιο κάτω επιλογές :
-να απελευθερώσετε το πλήκτρο ώστε να ολοκληρωθεί ο κύκλος.
Για να αδειάσετε το νερό
Περιστρέφετε το επιλογέα στην θέση OFF
_επιλέγετε το πρόγραµµα µε την ένδειξη εκκένωσης του νερού
_πιέζετε εκ νέου το πλήκτρο AVVIO/PAUSA
7
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Ο ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΦΙ∆ΡΟΜΟΣ
Η συσκευή αυτή διαθέτει αυτό τον µηχανισµό που σας επιτρέπει να ρυθµίσετε την
θερµοκρασία λειτουργίας. Στον πίνακα προγραµµάτων αναγράφεται η µέγιστη ενδεδειγµένη
ανά πρόγραµµα θερµοκρασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Ο ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΦΙ∆ΡΟΜΟΣ
Με αυτό τον επιλογέα δίδεται η δυνατότητα επιλογής ενός προγράµµατος στεγνώµατος ή
ρύθµισης της διάρκειας του κύκλου στεγτνώµατος,(µέγιστη διάρκεια :120 λεπτά
συµπεριλαµβανοµένων των 10 λεπτών ψύξης )
Εάν η επιλογή του προγράµµατος στεγνώµατος ή της διάρκειας στεγνώµατος γίνει
ταυτόχρονα µε τον προγραµµατισµό της πλύσης η συσκευή αυτόµατα µετά το πέρας του
κύκλου πλύσης θα ξεκινήσει και τον κύκλο στεγνώµατος των ρούχων.
Εάν το πρόγραµµα πλύσης που έχει επιλεγεί δεν µπορεί να συνδυασθεί µε το πρόγραµµα
στεγνώµατος (ευαίσθητα ρούχα,µάλλινα µόνο άδειασµα του κάδου) η συσκευή µετά την
ολοκλήρωση του κύκλου της πλύσης δεν θα προχωρήσει στον κύκλο στεγνώµατος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου στεγνώµατος πρέπει να επαναφέρετε
τον επιλογέα στην θέση που αντιστοιχεί στην ένδειξη µε τον διαγραµµένο ήλιο.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Για µικρά φορτία (µικρότερα του 1 kg) ή για ρούχα λίγο υγρά επιλέξτε το πρόγραµµα
στεγνώµατος 30’ .
Το πλυντήριο διακόπτει αυτόµατα την λειτουργία όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος που
αντιστοιχεί στην ρύθµιση ή το πρόγραµµα που έχει επιλεγεί.
Για την σωστή λειτουργία της συσκευής δεν πρέπει να διακόπτετε ποτέ την λειτουργία
στεγνώµατος παρά µόνο εάν είναι πραγµατικά απαραίτητο.
Aυτόµατα προγράµµατα : Επιλέγοντας ένα από τα τρία προγράµµατα που ακολουθούν το
πλυντήριο στεγνωτήριο θα υπολογίσει από µόνο του και ανάλογα µε το είδος του
στεγνώµατος και το φορτίο την διάρκεια λειτουργίας.
Πιέζοντας το πλήκτρο για βαθύ στέγνωµα (ενδείκνυται για πετσέτες,µπουρνούζια και µεγάλα
φορτία)
Πρόγραµµα στεγνώµατος για φύλαξη
Πρόγραµµα στεγνώµατος έτοιµα για σιδέρωµα
Σηµαντικό!
Κατά την διάρκεια του στεγνώµατος σας δίδετε η δυνατότητα διακοπής του κύκλου
τοποθετώντας τον επιλογέα στην θέση µε την ένδειξη ☼,επειδή ο κύκλος διακόπτεται και δεν
έχει πραγµατοποιηθεί η φάση της ψύξης πρέπει να κάνετε πολύ προσοχή γιατί τα ρούχα θα
είναι πολύ ζεστά. Σκόπιµο είναι για αυτό το λόγο να πραγµατοποιήσετε τον κύκλο ψύξης
φέροντας τον επιλογέα στην θέση µε την ένδειξη περιστρέφοντας προς τα δεξιά .
Όταν το πλυντήριο λειτουργεί ως στεγνωτήριο ,δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του
προγράµµατος έστω και αν επιλέξετε µε τον επιλογέα ένα διαφορετικό πρόγραµµα.
Προγράµµατα µε συγκεκριµένη χρονική διάρκεια.
120’-60΄-30’
8
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για να επιλέξετε πρόγραµµα µε συγκεκριµένη διάρκεια
λειτουργίας. Κατά την διάρκεια λειτουργίας υπάρχει η δυνατότητα µείωσης της διάρκειας
του χρόνου του προγράµµατος τοποθετώντας τον επιλογέα στην θέση µε την ένδειξη
☼,επειδή ο κύκλος διακόπτεται και δεν έχει πραγµατοποιηθεί η φάση της ψύξης πρέπει να
κάνετε πολύ προσοχή γιατί τα ρούχα θα είναι πολύ ζεστά. Σκόπιµο είναι για αυτό το λόγο να
πραγµατοποιήσετε τον κύκλο ψύξης φέροντας τον επιλογέα στην θέση µε την ένδειξη
περιστρέφοντας προς τα δεξιά .Ενόσω το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία δεν υπάρχει η
δυνατότητα αύξησης της διάρκειας του προγράµµατος έστω και εάν επιλέξετε µε τον
επιλογέα διαφορετικό πρόγραµµα.
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΝΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για να διαχειριστείτε καλύτερα το χρόνο σας ,το πρόγραµµα µέσω ενός συστήµατος µε led
σας πληροφορεί αδιάκοπα για τον εναποµένοντα χρόνο λειτουργίας της συσκευής.
Οταν ανάβει η ένδειξη που αντιστοιχεί στο START εναποµένουν περισσότερα από 60’
λεπτά λειτουργίας.
Ενδειξη 60’ υπόλοιπο χρόνου λειτουργίας λιγότερο από 15’ λεπτά
Ενδειξη 30’ υπόλοιπο χρόνου λειτουργίας λιγότερο από 15’ λεπτά
Ενδειξη 15 υπόλοιπο χρόνου λειτουργίας λιγότερο από 15’ λεπτά
EΠΙΛΟΓΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ OFF
O επιλογέας αυτός έχει αµφίδροµη περιστροφή. Μερικά δεύτερα µετά από
την επιλογή ενός προγράµµατος η φωτεινή ένδειξη stop αρχίζει να
αναβοσβήνει. Για να σβήσετε την φωτεινή ένδειξη stop πρέπει να
περιστρέψετε τον επιλογέα στην θέση OFF
Οι φωτεινές ενδείξεις που αντιστοιχούν σε κάθε πλήκτρο ανάβουν µόνο εφόσον
αυτά έχουν ενεργοποιηθεί.
Πιέστε το πλήκτρο Avvio/Pausa(Εναρξη /διακοπή λειτουργίας) για να ξεκινήσει ο
κύκλος λειτουργίας. Ενόσω ο κύκλος πραγµατοποιείται ο επιλογέας παραµένει
σταθερός στο σηµείο που αντιστοιχεί στο πρόγραµµα που έχει επιλεγεί . Στο τέλος
του κύκλου διακόψτε την λειτουργία της συσκευής επαναφέροντας τον επιλογέα στην
θέση OFF.
Σηµείωση : Μετά το πέρας κάθε κύκλου και πριν επιλέξετε ένα νέο κύκλο
πρέπει να επαναφέρετε τον επιλογέα στην θέση OFF.
ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ.
Όταν ανάβει σηµαίνει πως η συσκευή εξελίσσει ένα πρόγραµµα στεγνώµατος.
9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Θέση
ρύθµισης
επιλογέα
kg
oC
Λευκά
90ο C
6
90ο
●
●
Ανεξήτηλα χρωµατιστά µε
πρόπλυση
Ανεξήτηλα χρωµατιστά
Ανεξήτηλα χρωµατιστά
Ευαίσθητα χρωµατιστά
Στέγνωµα
60ο C P
6
60ο
60 C**
40ο C
30ο C
Ανεξήτηλα χρωµατιστά µε
πρόπλυση
ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ανθεκτικά υφάσµατα
Βαµβακερά,λινά κλπ
Bαµβακερά,µικτά
ανθεκτικά
Bαµβακερά -Μικτά
Βαµβακερά
Υφάσµατα µικτά &
συνθετικά -Ανθεκτικά
Μικτά
βαµβακερά+συνθετικά
Συνθετικά (ΝylonPerlon)µικτά
βαµβακερά
Μικτά,ευαίσθητα
συνθετικά
Μικτά
Ευαίσθητα υφάσµατα
Μάλλινα ,Συνθετικά
(Nylon,Trevira,Acrylic)
Απορρυπαντικό
ΙΙ
●
●
6
6
6
4
ο
60
60ο
30ο
-
●
●
●
●
●
●
60ο C P
3
60ο
●
●
Ανεξήτηλα χρωµατιστά
60ο C
3
60ο
●
●
Ανεξήτηλα χρωµατιστά
ο
50 C
3
50
ο
●
●
Ευαίσθητα χρωµατιστά
40ο C
6
40ο
●
●
Ευαίσθητα χρωµατιστά
30ο C
6
30ο
●
●
2
-
40ο C**
1,5
40ο
●
●
ο
●
●
●
●
t
●
ο
Στέγνωµα
Ευαίσθητα
Μάλλινα που πλένονται στο
πλυντήριο
Πλύσιµο στο χέρι
ο
30 C
1
30
30ο C
1
30ο
*Ξέβγαλµα βαµβακερών
ΕΙ∆ΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
*Ξέβγαλµα συνθετικών
10
Ι
●
*΄Εντονο στύψιµο
*Εκκένωση νερού
*Πρόγραµµα για χρωµατιστά
*Πρόγραµµα εξπρές 32’
40ο C
6
40ο
●
2
50ο
●
●
●
●
Σηµειώσεις Μειώστε το φορτίο µέχρι 3 κg αν τα ρούχα που πρόκειται να πλύνετε είναι
ιδιαίτερα βρώµικα.
** Πρόγραµµα που ενδείκνυται και για χαµηλές θερµοκρασίες. Πρόγραµµα αναφοράς
κατα CENELEC ΕΝ 60456
Με τον θερµοστάτη µπορείτε να επιλέξετε θερµοκρασίες λειτουργίας µικρότερες από
την µέγιστη τυπική θερµοκρασία κάθε προγράµµατος.Προσοχή εφόσον ο επιλογέας
βρίσκεται στην θέση µε την ένδειξη * το πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί µε κρύο νερό.
Οταν µερικά από τα ρούχα έχουν λεκέδες που απαιτούν τη χρήση λευκαντικού µπορείτε
να πραγµατοποιήσετε ένα γρήγορο πρόγραµµα λεύκανσης πριν από το κυρίως
πρόγραµµα.Τοποθετείστε την θήκη µε την ένδειξη ΙΙ στο συρτάρι του απορρυπαντικού
και βάλτε το λευκαντικό ..τρέξτε το πρόγραµµα Ξέβγλαµα για βαµβακερά. Μόλις
τελειώσει αυτός ο κύκλος προσθέστε στα ρούχα τα υπόλοιπα ρούχα που θέλετε να
πλύνετε επιλέγοντας το πρόγραµµα που εσείς θέλετε.
Ειδικά προγράµµατα που ολοκληρώνονται µε κύκλο στεγνώµατος.
11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πλυντήριο διαθέτει 4 κατηγορίες προγραµµάτων που αντιστοιχούν σε διαφορετικά είδη
υφάσµατος και ένταση βρωµιάς των ρούχων που πρόκειται να πλυθούν.(Συµβουλευθείτε τον
πίνακα προγραµµάτων).
1.- ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
Τα προγράµµατα αυτά αναπτύσσουν την µέγιστη ένταση καθαρισµού και ξεβγάλµατος µε
ενδιάµεσους κύκλους περιδίνησης. Το στύψιµο στο τέλος του κύκλου γίνεται µε τον µέγιστο
αριθµό στροφών ανά λεπτό.
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
Πρόγραµµα στεγνώµατος για βαµβακερά ,πετσέτες,λινά κλπ
2.-ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ κ’ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
Ο συνδυασµός ρυθµού περιστροφής του κάδου και ποσότητας νερού, εξασφαλίζουν την
ποιότητα καθαρισµού των ρούχων.
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ
Πρόγραµµα στεγνώµατος για συνθετικά και ανάµεικτα (βαµβάκι+συνθετικές ίνες)
3.- Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
Πρόκειται για µια νέα προσέγγιση πλυσίµατος που εναλλάσσει φάσεις λειτουργίας µε φάσεις
αναµονής, ο τρόπος αυτός πλυσίµατος ενδείκνυται για ευαίσθητα υφάσµατα όπως τα
µάλλινα.Πλύση και ξέβγαλµα πραγµατοποιούνται µε µεγάλες ποσότητες νερού προκειµένου
να εξασφαλιστεί ο βαθύς καθαρισµός των ρούχων.
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « Πλύσιµο στο χέρι»
Η συσκευή διαθέτει και ένα ειδικό ιδιαίτερα απαλό κύκλο που αποκαλείται «πλύσιµο στο
χέρι»Με αυτό το πρόγραµµα ρούχα ιδιαίτερα ευαίσθητα µπορεί να πλυθούν στο πλυντήριο.Η
µέγιστη θερµοκρασία σε αυτό τον κύκλο δεν ξεπερνά τους 30ο C ενώ ο κύκλος
ολοκληρώνεται µε τρία ξεβγάλµατα και ένα απαλό στύψιµο.
4.- ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ
Με αυτό το πρόγραµµα τα ρούχα ξεβγάζονται 3 φορές ενώ το στύψιµο γίνεται στην µέγιστη
ταχύτητα περιστροφής του κάδου. Ενδείκνυται για το ξέβγαλµα όλων των ρούχων ακόµα και
γι ατο ξέβγαλµα ρούχων που πλύθηκαν στο χέρι.Το πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιείται και για
την λεύκανση των ρούχων πριν από την πλύση (βλέπε πίνακα προγραµµάτων)
ΕΙ∆ΙΚΟ ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΩΝ
Με αυτό το πρόγραµµα τα ρούχα ξεβγάζονται 3 φορές ενώ το στύψιµο γίνεται µε µεσαία
ταχύτητα περιστροφής του κάδου σ.α.λ
12
ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΟ ΣΤΥΨΙΜΟ
Με αυτό το πρόγραµµα πραγµατοποιείται ένας κύκλος στυψίµατος στην µέγιστη
προβλεπόµενη ταχύτητα περιστροφής (σ.α.λ)
ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Με αυτό το πρόγραµµα εκκενώνεται το νερό από την συσκευή χωρίς να ακολουθήσει κύκλος
στυψίµατος.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MIX & WASH
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα αποκλειστική ευρεσιτεχνία Candy που παρουσιάζει δύο (2)
σηµαντικά πλεονεκτήµατα
Την δυνατότητα ταυτόχρονου πλυσίµατος χρωµατιστών ρούχων που δεν ξεβάφουν .
Την πραγµατοποίηση σηµαντικής εξοικονόµησης ενέργειας
Το πρόγραµµα αυτό πραγµατοποιείται στους 40ο C γίνεται µε εναλλαγή φάσεων δυναµικών
(περιστροφή κάδου) και στατικών (µούλιασµα των ρούχων). Για αυτό το λόγο έχει
µεγαλύτερη διάρκεια ,σχεδόν 3 ώρες ενώ η µέγιστη κατανάλωση ενέργειας σε πλήρες φορτίο
είναι µόνο 850w /h.
Προσοχή !
Τα χρωµατιστά πρέπει να πλένονται ξεχωριστά την πρώτη φορά.
Σε κάθε περίπτωση µην δοκιµάσετε να πλύνετε ταυτόχρονα ρούχα που ξεβάφουν.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΠΡΕΣ 32λεπτών
Με αυτό το πρόγραµµα µπορείτε να πλύνετε 2kg ρούχα σε 30 περίπου λεπτά γιατί η συσκευή
πραγµατοποιεί ένα πλήρη κύκλο πλυσίµατος στους 50ο C. Σε αυτό το πρόγραµµα πρέπει να
χρησιµοποιήσετε 20% µικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού εκείνης που αναφέρεται από
τον κατασκευαστή επάνω στην συσκευασία του απορρυπαντικού.
13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
Το συρτάρι του απορρυπαντικού είναι χωρισµένο σε 3 θήκες.
Η θήκη µε την ένδειξη Ι χρησιµεύει για το απορρυπαντικό της πρόπλυσης.
Η θήκη µε την ένδειξη χρησιµεύει για το µαλακτικό
Η θήκη µε την ένδειξη ΙΙ χρησιµεύει για το απορρυπαντικό της πλύσης
Εφόσον θέλετε να χρησιµοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό πρέπει να τοποθετήσετε την ειδική
υποδοχή στην θήκη απορρυπαντικού µε την ένδειξη ΙΙ Με αυτό το τρόπο το υγρό
απορρυπαντικό θα διοχετευθεί την προβλεπόµενη από το πρόγραµµα στιγµή.
Εάν θέλετε να λευκάνετε τα ρούχα πρέπει να τρέξετε το πρόγραµµα ξεβγάλµατα και να
τοποθετήσετε την υποδοχή για υγρό απορρυπαντικό πάντα στην θήκη µε την ένδειξη ΙΙ .
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μερικά απορρυπαντικά απορροφώνται δύσκολα σε ατή την περίπτωση
είναι καλύτερα να τοποθετούνται µέσα σε ειδική θήκη απευθείας µέσα στον κάδο.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Στην θήκη µε την µαργαρίτα πρέπει να τοποθετούνται µόνο υγρά
προιόντα. Η απορρόφηση του µαλακτικού ,κόλλας κα γίνεται στο τελευταίο ξέβγαλµα
κάθε κύκλου.
14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Αν πρόκειται να πλύνετε χαλάκια, καλύµµατα και άλλα βαριά ρούχα είναι καλύτερα να µην
τα στύψετε όπως δεν πρέπει να στεγνώσετε ρούχα που είναι γεµισµένα (παπλώµατα) µε
ρινίσµατα από καουτσούκ,ή πολύ ευαίσθητα ρούχα όπως µάλλινα ή µεταξωτά. Μάλλινα
εσώρουχα ή ρούχα µπορούν να πλυθούν µόνον εφόσον αναφέρεται ρητά στην ετικέτα του
κατασκευαστή (πλένεται στο πλυντήριο).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν ξεχωρίζετε τα ρούχα που πρόκειται να τοποθετηθούν στο πλυντήριο βεβαιωθείτε πώς :
• Στα ρούχα για πλύσιµο δεν υπάρχουν µεταλλικά αντικείµενα
(παραµάνες,νοµίσµατα, καρφίτσες κλπ)
• Κουµπώστε τις φόδρες, κλείστε τα φερµουάρ,στερεώστε τις κόπιτσες, κουµπώστε
τα κουµπιά,δέστε τις µακριές ζώνες από τις ρόµπες
• Αφαιρέστε τους γάντζους από τις κουρτίνες
• ∆ιαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες του κατασκευαστή και ακολουθείστε τις οδηγίες
• Εάν εντοπίσετε ανθεκτικούς λεκέδες δοκιµάστε να τις αφαιρέσετε µε ειδικό
απορρυπαντικό ή µε κρέµα καθαρισµού.
15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Σύντοµες συµβουλές για την καλύτερη αξιοποίηση της συσκευής µε σεβασµό και φροντίδα
για το περιβάλλον
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΦΟΡΤΙΟ.
Γεµίστε την συσκευή µε φορτίο αντίστοιχο της χωρητικότητας του ,µε αυτό το τρόπο
καταναλώνετε έως και 50% λιγότερη ενέργεια από εκείνη που θα καταναλώνατε αν κάνατε
δύο µισά φορτία.
ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΠΛΥΣΗ
Η πρόπλυση είναι αναγκαία µόνο όταν τα ρούχα είναι πάρα πολύ λερωµένα. Αποφεύγοντας
το πρόγραµµα της πρόπλυσης εξοικονοµείτε από 5 έως και 15% ενέρεγια.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η Ι∆ΑΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΛΥΣΗΣ
Η χρήση αφαιρετικών λεκέδων πριν από το πλύσιµο σας δίνει την δυνατότητα να πλέντε µε
θερµοκρασίες που δεν ξεπερνούν τους 60ο C καταναλώνοντας έως και 50% λιγότερη
ενέργεια.
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Στίψτε σε πολλές στροφές ώστε να αποµακρυνθεί η µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα νερού από
τα ρούχα.
ΠΛΥΣΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΦΟΡΤΙΟ.
Αυτό το πλυντήριο έχει την δυνατότητα να προσαρµόσει τις καταναλώσεις νερού ανάλογα
µε το είδος και την ποσότητα των ρούχων που πρόκειται να πλυθούν.Με αυτό το τρόπο σας
δίνεται η δυνατότητα να προσαρµόσετε στα µέτρα σας και τις ενεργειακές καταναλώσεις.
Με αυτό το τρόπο µειώνεται αισθητά τόσο η κατανάλωση όσο και η διάρκεια του εκάστοτε
προγράµµατος.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τοποθετείτε τα ιδιαίτερα ευαίσθητα ρούχα µέσα σε ένα σακούλι.
Ας υποθέσουµε ότι τα ρούχα που πρόκειται να πλυθούν είναι βαµβακερά και ιδιαίτερα
βρώµικα (εάν έχουν λεκέδες αφαιρέστε τους µε το ειδικό αφαιρετικό λεκέδων)
Μην τοποθετείτε µέσα στο πλυντήριο µόνο πετσέτες γιατί απορροφούν πολύ νερό και
καταπονούν το πλυντήριο.
• Ανοίξτε το συρτάρι απορρυπαντικού
• Τοποθετείστε στην θήκη απορρυπαντικού ΙΙ 120 γρ απορρυπαντικού
• Τοποθετείστε 50γρ µαλακτικού στην θήκη µε τη µαργαρίτα .
• Κλείστε το συρτάρι
• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση του νερού είναι ανοικτή
• Και ότι η αποχέτευση είναι σωστά τοποθετηµένη
• Βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας στεγνώµατος είναι στην θέση µε τον διαγραµµένο
ήλιο,διαφορετικά µετά το κύκλο της πλύσης θα ακολουθήσει κύκλος στεγνώµατος.
16
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Mε την βοήθεια του πίνακα προγραµµάτων ή των περιγραφών που υπάρχουν επάνω στην
συσκευή επιλέξτε το πρόγραµµα που σας εξυπηρετεί. Το πρόγραµµα θα το επιλέξετε
περιστρέφοντας τον επιλογέα προγράµµατος ώστε η ένδειξη του επιλογέα να συµπέσει µε
τον αριθµό που αντιστοιχεί στο πρόγραµµα επιλογής σας.(Μετά από λίγο θα αρχίσει να
αναβοσβήνει η ένδειξη που αντιστοιχεί στο πρόγραµµα) Πιέστε το πλήκτρο
Εναρξης/∆ιακοπής λειτουργίας (AVVIO/PAUSA) για να ξεκινήσει το πρόγραµµα.
Καθόλη την διάρκεια του κύκλου ο επιλογέας παραµένει σταθερός στο σηµείο ένδειξης του
προγράµµατος που τρέχει.
Προσοχή : Εάν κατά την διάρκεια λειτουργίας διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας η
συσκευή αποµνηµονεύει την φάση του προγράµµατος σε εξέλιξη και µε την επαναφορά της
παροχής το πρόγραµµα θα ξεκινήσει από το σηµείο που σταµάτησε.
Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος θα ανάψει η ένδειξη ολοκλήρωσης του κύκλου.
Περιµένετε να σβήσει η ένδειξη ασφάλειας της πόρτας για να αδειάσετε την συσκευή (ο
µηχανισµός ασφάλειας απενεργοποιείται 2 λεπτά µετά την ολοκλήρωση του κύκλου)
Περιστρέψτε τον επιλογέα στην θέση OFF για να θέσετε εκτός λειτουργίας την συσκευή.
Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τ αρούχα.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ
ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ
ΥΛΕΣ Η ΑΠΟ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΤΕ
ΡΟΥΧΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΥΘΕΙ ΜΕ ΝΕΡΟ ,ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΣΤΗΜΕΝΑ .
ΠΡΟΣΟΧΗ.
Οι οδηγίες που ακολουθούν είναι ενδεικτικές .Με την χρήση της συσκευής θα
εξοικειωθείτε προκειµένου να προσαρµόσετε το κύκλο στεγνώµατος στις ανάγκες σας.
Είναι σκόπιµο τις πρώτες φορές λειτουργίας να επιλέγετε µικρότερη θερµοκρασία από
αυτή που αναγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.Μην στεγνώνετε συχνά ρούχα που αφήνουν
χνούδι,προκειµένου να µην κλείσουν οι αεραγωγοί. Η συσκευή στεγνώνει τα ρούχα
χωρίς την παραγωγή υδρατµών στον περιβάλλοντα χώρο.
Ένα δυνατό κύµα ζεστού αέρα καλύπτει τα υγρά ρούχα και εξατµίζει τον αέρα . Οι υδρατµοί
οδηγούνται στο κύκλωµα αποχέτευσης. Όλο το κύκλωµα είναι αεροστεγές ώστε να µην
εκπέµπονται υδρατµοί στον περιβάλλοντα χώρο.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ.ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΨΥΞΗΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
Η συσκευή στεγνώνει ρούχα που πριν έχετε στύψει.
Με το πλυντήριο στεγνωτήριο µπορεί να πραγµατοποιήσετε δύο είδη στεγνώµατος:
Στέγνωµα βαµβακερών ρούχων,λινων κλπ
Στέγνωµα µικτών (συνθετικό-βαµβάκι ) και συνθετικών ρούχων.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ/ΛΙΝΩΝ/ΠΕΤΣΕΤΩΝ.
Σωστός τρόπος στεγνώµατος
Ανοίξτε την πόρτα
Τοποθετείστε µέχρι 4 kg ρούχα.Εάν τα ρούχα είναι µεγάλων διαστάσεων(σεντόνια) η πολύ
απορροφητικά (πετσέτες) είναι σκόπιµο να µειώσετε το φορτίο.
Κλείστε την πόρτα
Περιστρέψτε τον επιλογέα µέχρι την ένδειξη ☼☼ για βαµβακερά
Εάν θέλετε τα ρούχα να στεγνώσουν τόσο ώστε να τα τοποθετήσετε για φύλαξη αµέσως µετά
τον κύκλο στεγνώµατος περιστρέψτε τον επιλογέα µέχρι την ένδειξη µε την κρεµάστρα
Εάν θέλετε ρούχα έτοιµα για σιδέρωµα επιλέξτε το πρόγραµµα που έχει ένδειξη ένα σίδερο.
∆ιαφορετικά µπορείτε να ρυθµίσετε την συσκευή επιλέγοντας µόνο την διάρκεια
λειτουργίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΜΗΝ ΕΡΧΕΣΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ!
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης παροχής νερού είναι ανοικτός
Και ο µηχανισµός αποχέτευσης σωστά τοποθετηµένος.
18
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΤΕ ΜΑΛΛΙΝΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟ, ΡΟΥΧΙΣΜΟ ΜΕ
ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΠΟ ΠΟΥΠΟΥΛΟ, Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΡΟΥΧΑ.ΕΑΝ ΤΑ ΡΟΥΧΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΤΕ ∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΙ∆ΕΡΩΜΑ ΜΕΙΩΣΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟ ΤΣΑΛΑΚΩΜΑ.
Πιέστε το πλήκτρο START
Οι λυχνίες διάρκειας λειτουργίας θα εµφανίσουν το χρόνο που αποµένει για την ολοκλήρωση
του κύκλου όταν θα εµφανισθεί η ένδειξη STOP
Kαθόλη την διάρκεια του κύκλου ο επιλογέας θα παραµείνει σταθερός στην ένδειξη ☼☼
Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη STOP
Για να ανοίξετε την πόρτα πρέπει ν α περιµένετε µέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη του
µηχανισµού ασφάλειας της πόρτας
Περιστρέψτε τον επιλογέα µέχρι την ένδειξη µε τον διαγεγραµµένο ήλιο
Περιστρέψτε τον επιλογέα στην θέση OFF
Ανοιξτε την πόρτα και αφαιρέστε τα ρούχα από την συσκευή.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εξαιρετικά στεγνά
Έτοιµα για φύλαξη
΄Ετοιµα για σιδέρωµα
19
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
Μinimun
Μaximun
φορτίο:1 kg
φορτίο:4 kg
Από 30’
Έως 160’
Από 30’
Έως 150’
Από 30’
Έως 130’
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
Μinimun
Μaximun
φορτίο:1 kg φορτίο:2 kg
Από30’
Εως 130’
Από30’
Εως 110’
Από30’
Εως 70’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ-ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΠΛΥΣΗΣ-ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΑ 4 kg.
Πριν τοποθετήσετε τα ρούχα µέσα στην συσκευή συµβουλευθείτε τον πίνακα προγραµµάτων
Για να επιλέξετε το πρόγραµµα λειτουργίας πρέπει να περιστρέψετε τον επιλογέα προς τα
δεξιά µέχρις ότου ο δείκτης προγράµµατος συµπέσει µε τον αριθµό που αντιστοιχεί στο
πρόγραµµα που έχετε επιλέξει.
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι ανοικτή
Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνα αποχέτευσης βρίσκεται στερεωµένη στη θέση της.
Συµβουλευθείτε το πίνακα προγραµµάτων για να επιλέξετε το πρόγραµµα ανάλογα µε το
είδος υφάσµατος.
Εάν θέλετε ρούχα στεγνά και έτοιµα για φύλαξη πρέπει να επιλέξετε το πρόγραµµα που έχει
ένδειξη την κρεµάστρα
Εάν θέλετε ρούχα στεγνά και έτοιµα για σιδέρωµα πρέπει να επιλέξετε το πρόγραµµα που
έχει ένδειξη το σίδερο.
Εάν θέλετε να προγραµµατίσετε την διάρκεια λειτουργίας της συσκευής περιστρέψτε τον
επιλογέα µέχρι την θέση που αντιστοιχεί στην επιθυµητή διάρκεια λειτουργίας.
Πιέστε το πλήκτρο έναρξης λειτουργίας (ΑVVIO) για να ξεκινήσει το πρόγραµµα..
Στην συνέχεια η συσκευή θα πραγµατοποιήσει τον κύκλο στεγνώµατος
Με την ολοκλήρωση του κύκλου θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη STOP
Για να ανοίξετε την πόρτα πρέπει να περιµένετε 2 λεπτά ,χρόνο αναγκαίο για την
απενεργοποίηση του µηχανισµού ασφάλειας.
Περιστρέψτε τον επιλογέα µέχρι την ένδειξη µε τον διαγεγραµµένο ήλιο
Περιστρέψτε τον επιλογέα στην θέση OFF
Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τα ρούχα από την συσκευή κλείστε τον διακόπτη παροχής
του νερού.
20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ
Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες του πλυντηρίου στεγνωτηρίου µε ένα υγρό
πανί , µην χρησιµοποιείτε αλκοολ,διαλυτικά ή καθαριστικά που λειαίνουν .
Το πλυντήριο στεγνωτήριο έχει ανάγκη από πολύ λίγη φροντίδα συντήρησης.
Καθαρίστε τις θήκες απορρυπαντικού
Συντήρηση για µεγάλη περίοδο µη λειτουργίας της συσκευής ή µεταφοράς της
Καθαρισµός της θήκης απορρυπαντικού
Παρότι δεν είναι αναγκαίο είναι χρήσιµο να καθαρίζετε σε τακτά χρονικά διαστήµατα την
θήκη απορρυπαντικού.
Αφαιρέστε το συρταράκι µε τις θήκες πιέζοντας το ελαφρά.
Τοποθετείστε το κάτω από την βρύση νερού
Τοποθετείστε το συρταράκι στην θέση του πιέζοντας το ελαφρά.
Συντήρηση για µεγάλη περίοδο µη λειτουργίας ή µεταφορά της συσκευής.
Εάν πρόκειται να µεταφέρετε την συσκευή ή να µην την χρησιµοποιήσετε για µεγάλο
χρονικό διάστηµα πρέπει να την αδειάσετε από κάθε υπόλοιπο νερού.
Αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή νερού,απελευθερώστε τη σωλήνα αποχέτευσης
και ακουµπήστε την σε µια λεκάνη έως ότου βγει όλο το νερό.
Επαναφέρετε τα πιο πάνω στην θέση τους.
21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΒΛΑΒΗ
ΑΙΤΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η πρίζα παροχής δεν έχει
Συνδέστε την πρίζα παροχής
συνδεθεί
Ο διακόπτης παροχής είναι Ανεβάστε τον διακόπτη παροχής
κατεβασµένος
ηλεκτρικής ενέργειας
1.-∆εν λειτουργεί κανένα
∆ιακοπή ηλεκτρικής
πρόγραµµα
Ελέγξτε
παροχής
Καµένες ασφάλειες
Ελέγξτε
Ανοικτή πόρτα
Κλείστε καλά την πόρτα
Βλέπε 1
Ελέξτε
Κλειστή η παροχή νερού
Ανοίξτε την παροχή νερού
2.-∆εν τραβάει νερό
Ο χρονοδιακόπτης δεν
είναι σωστά
Τοποθετείστε τον χρονοδιακόπτη σωστά
τοποθετηµένος
Σωλήνα αποχέτευσης
3.- ∆εν αποχετεύει το νερό
Ισιώστε την σωλήνα αποχέτευσης
τσακισµένη
Απώλεια νερού από την
4.-Παρουσία νερού στο
τσιµούχα που βρίσκεται
Αντικαταστήστε την τσιµούχα και
δάπεδο γύρω από το
στην σύνδεση της
σφίξτε στερεά το ρακόρ συνδεσης
πλυντήριο
συσκευής µε την παροχή
Το πλυντήριο δεν έχει
Περιµένετε µερικά λεπτά έως ότου η
αδειάσει το νερό
συσκευή αδειάσει ο νερό
Το πλήκτρο ακύρωσης
5.-∆εν στύβει
κύκλου στυψίµατος είναι
Ενεργοποιείστε το πλήκτρο
πιεσµένο(για µερικά
µοντέλα)
Η συσκευή δεν είναι
Ρυθµίστε τα ποδαράκια για να
εντελώς ευθυγραµµισµένη ευθυγραµµίσετε τη συσκευή
6.-Εντονοι κραδασµοί
∆εν έχετε αφαιρέσει τις
Αφαιρέστε τις δοκούς στήριξης
κατά την φάση στυψίµατος δοκούς στήριξης
Ανοµοιογενής κατανοµή
Τοποθετείστε οµοιόµορφα το φορτίο.
του φορτίου
Σηµείωση :
Η συσκευή είναι εφοδιασµένη µε ένα ηλεκτρονικό µηχανισµό που δεν επιτρέπει την
πραγµατοποίηση του κύκλου στυψίµατος όταν το φορτίο δεν έχει κατανεµηθεί οµοιόµορφα. Με
αυτό το τρόπο µειώνονται οι κραδασµοί ,εξασφαλίζεται η αθόρυβη λειτουργία της συσκευής και η
µακρόχρονη λειτουργία της.
22
Προσοχή ! Η χρήση οικολογικών απορρυπαντικών που δεν περιέχουν φωσφορικά άλατα
µπορεί να παρουσιάσει τα ακόλουθα :
• -Το νερό ξεβγάλµατος είναι πιο θολό ,χωρίς αυτό να επηρεάζει την
αποτελεσµατικότητα του
• Η παρουσία άσπρης σκόνης στα ρούχα στο τέλος της πλύσης δεν καταστρέφει τα
υφάσµατα ούτε τα χρωµατ΄ατους.
• Η εµφάνιση αφρού σαπουνάδας στο τελευταίο ξέβγαλµα δεν σηµαίνει απαραίτητα
κακό ξέβγαλµα
• Τα απιονισµένα στοιχεία που υπάρχουν στην σύνθεση των απορρυπαντικών
συµβαίνει να αποµακρύνονται δύσκολα από τα ρούχα ,η παρουσία τους έστω και σε
ελάχιστη ποσότητα παράγει αφρό.Σε αυτή την περίπτωση η επανάληψη του κύκλου
ξεβγάλµατος δεν βοηθά σε τίποτα.
• Στην περίπτωση που η συσκευή σας εµφανίσει κάποια βλάβη πριν καλέσετε το
κέντρο τεχνικής υποστήριξης Gias Service πραγµατοποιείστε τους ελέγχους που
αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα.
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising