Candy | CI640C | Candy CI640C Használati utasítás

Candy CI640C Használati utasítás
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Indukciós főzőlapok
1
CI 640C ÉS CI 62TP
TARTALOMJEGYZÉK
Biztonsági figyelmeztetések
Telepítés
Fontos biztonsági utasítások
A készülék működése és karbantartása
3
3
3
3
A készülék áttekintése
A termék áttekintése
Néhány szóban az indukciós főzésről
A megfelelő edények kiválasztása
7
7
8
9
A készülék használata
Az indukciós tűzhelylap használata
A gyorsító funkció használata
Rugalmas terület
A szabályozógombok lezárása
Speciális funkció
A kapcsolóóra használata
Főzési útmutató
Hőbeállítás
10
10
12
13
14
15
16
19
20
A készülék tisztítása
Gondozás és tisztítás
21
21
Hibaelhárítás
Ötletek és tippek
Hibakijelzés és ellenőrzés
22
22
23
Műszaki adatok
24
A készülék telepítése
25
2
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Biztonsága fontos számunkra. Kérjük, hogy a főzőlap használatba vétele előtt olvassa el
az alábbi tájékoztatót.
TELEPÍTÉS
Áramütés veszélye
• Bármilyen munka vagy karbantartás elvégzése előtt kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.
• A készüléket megfelelő földelő rendszerhez kell csatlakoztatni.
• Az otthoni elektromos hálózat módosítását csak szakképzett villanyszerelő végezheti.
• A fenti tanácsok betartásának elmulasztása áramütést vagy halált okozhat.
Vágásveszély
• Vigyázzon! A lap peremei élesek.
• A figyelmetlenség sérülést vagy vágást okozhat.
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
• A készülék telepítése vagy használata előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat.
• Soha ne helyezzen a készülékre gyúlékony anyagokat vagy termékeket.
• Kérjük, figyelmeztesse erre a készülék telepítését végző személyt is, mivel így csökkenthetnek a telepítési költségek.
• A veszélyek elkerülése érdekében a telepítési utasításoknak megfelelően kell a készüléket telepíteni.
• A készülék megfelelő telepítését és földelését csak szakember végezheti.
• A készüléket olyan áramkörre kell csatlakoztatni, amely szakaszolóval rendelkezik az
elektromos hálózatról történő teljes lekapcsolás érdekében.
• A készülék megfelelő telepítésének elmulasztása érvénytelenítheti a garanciát vagy
a reklamációkat.
A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE ÉS KARBANTARTÁSA
Áramütés veszélye
• Ne főzzön törött vagy repedt főzőlapon. Ha a főzőlap felülete törött vagy repedt,
azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról (a fali csatlakozónál), és hívjon szakképzett szerelőt.
• Tisztítás vagy karbantartás elvégzése előtt kapcsolja ki a főzőlapot a fali csatlakozónál.
• A fenti tanácsok betartásának elmulasztása áramütést vagy halált okozhat.
Egészségkárosító veszélyek
• A készülék megfelel az elektromágneses biztonsági előírásoknak.
3
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
• A pacemakerrel vagy más elektromos implantátummal (például inzulinpumpával) rendelkező személyeknek azonban ki kell kérniük kezelőorvosuk vagy az implantátumgyártó véleményét a készülék használata előtt, hogy az elektromágneses mező
nincs-e hatással az implantátumra.
• A fenti tanácsok betartásának elmulasztása halált okozhat.
Forró felület veszélye
• Használat közben a készülék hozzáférhető részei elég forróak lesznek ahhoz, hogy
égési sérüléseket okozzanak.
• Vigyázzon, hogy a felület lehűléséig ne érjen a testével, a ruházatával vagy a megfelelő edényektől eltérő tárgyakkal az indukciós üveghez.
• Ne helyezzen fémtárgyakat (kést, villát, kanalat és fedőt) a főzőfelületre, mert átforrósodhatnak.
• Tartsa távol a gyermekeket a készüléktől.
• A fazekak fogantyúi átforrósodhatnak. Vigyázzon, hogy a fazekak fogantyúi ne nyúljanak át más főzőzónák fölé. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne fogják meg a fogantyúkat.
• A fenti tanácsok betartásának elmulasztása égést és forrázást okozhat.
Vágásveszély
• A biztonsági fedél hátrahúzásakor szabaddá válik a főzőlap-kaparó rendkívül éles
pengéje. Használja nagyon óvatosan a kaparót, és mindig gyermekektől távol, biztonságos helyen tárolja.
• A figyelmetlenség sérülést vagy vágást okozhat.
Fontos biztonsági utasítások
• Használat közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. A túlforrás füstöt és a
zsír kifröccsenését okozza, amely lángra kaphat.
Soha
ne használja a készüléket munka- vagy tároló felületként.
•
• Soha ne hagyjon semmilyen tárgyat vagy edényt a készüléken.
• Ne hagyjon semmilyen mágnesezhető tárgyat (például hitelkártyát, memóriakártyát)
vagy elektronikus eszközt (például számítógépet, MP3 lejátszót) a készülék mellett,
mert hatással lehet rájuk az elektromágneses mező.
• Soha ne használja a készüléket a helyiség melegítésére vagy fűtésére.
• Használat után mindig kapcsolja ki a főzőzónákat és a főzőlapot a kézikönyvben leírtak szerint (például az érintőkapcsolók használatával). Az edények levételekor ne hagyatkozzon az edényérzékelő funkcióra a főzőzónák kikapcsolása tekintetében.
• Ne engedje, hogy a gyerekek felüljenek, felálljanak vagy felmásszanak a készülékre.
4
4
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
• Ne tároljon a készülék feletti szekrényekben olyan tárgyakat, amelyek felkelthetik a
gyerekek érdeklődését. A főzőlapra felmászó gyerekek súlyos sérüléseket szenvedhetnek.
• A készülék használata közben ne hagyja a gyerekeket egyedül vagy felügyelet nélkül
a készülék körül.
• Gyerekek vagy a készülék használatára egyedül nem képes személyek esetében megfelelő és felelősségteljes személynek kell irányítania őket. Az útmutatást adó személynek meg kell győződnie arról, hogy az érintettek saját maguk és környezetük veszélyeztetése nélkül tudják a készüléket használni.
• Ne próbálkozzon a készülék megjavításával vagy alkatrészeinek kicserélésével, ha erre
vonatkozóan nincs megfelelő utasítás a kézikönyvben. Minden más szervizmunkát
szakképzett szerelővel kell elvégeztetni.
• Gőzsugaras tisztítást ne alkalmazzon a tűzhelylapon.
• Ne tegyen vagy ne ejtsen nehéz tárgyakat a főzőlapra.
• Ne álljon fel a tűzhelylapra.
• Ne használjon egyenetlen peremű vagy kihúzható edényeket az indukciós üvegfelületen, mert megkarcolhatják az üveget.
• Ne használjon dörzsölő hatású vagy más erős koptató hatású tisztítószereket a főzőlap tisztításához, mert felkarcolhatják az indukciós üveglapot.
Ha
• megsérült a hálózati kábel, akkor a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak
vagy a gyártó hivatalos szervizének, vagy egy hasonlóan képzett személynek kell azt
kicserélnie.
• A készüléket háztartásokban és hasonló környezetekben történő használatra terveztük, például üzletek, irodák és más munkakörnyezetek személyzeti konyháiban;
– tanyaházakban;
– szállodák, motelek és más lakókörnyezetek ügyfelei által;
– „szoba reggelivel” típusú környezetekben.
FIGYELMEZTETÉS: A készülék és a hozzáférhető részei használat közben felmelegszenek.
A fűtőelemeket nem szabad megérinteni.
A 8 évnél fiatalabb gyerekeket – folyamatos felügyelet hiányában – távol kell tartani
a készüléktől.
A készüléket csak akkor használhatják 8 éven felüli gyerekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, ha felügyeletben részesülnek vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a készülék használatában rejlő veszélyeket.
Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.
5
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
FIGYELMEZTETÉS: A zsírral vagy olajjal végzett felügyelet nélküli sütés-főzés veszélyes
lehet és tüzet okozhat. SOHA ne próbálja meg vízzel eloltani a tüzet. Kapcsolja ki a
készüléket, majd pedig takarja le a lángot például egy fedővel vagy egy takaróval.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: ne tároljon semmit a főzőfelületeken.
FIGYELMEZTETÉS: Ha a felület repedt, kapcsolja ki a készüléket az áramütés veszélyének elkerülése érdekében, mivel az üvegkerámiából vagy hasonló anyagokból készült
tűzhelylap-felületek védik a feszültség alatt lévő alkatrészeket.
Gőztisztító nem használandó.
A készülék nem működtethető külső időkapcsolóval vagy külön távvezérlő rendszerrel.
6
A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE
Gratulálunk az új indukciós tűzhelylap megvásárlásához.
Javasoljuk, szánjon egy kis időt a Felhasználási / Telepítési kézikönyv elolvasására, hogy
tökéletesen megértse a készülék helyes telepítését és működtetését.
Kérjük, hogy a telepítéshez olvassa el a telepítéssel foglalkozó részt.
A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági utasításokat, és
őrizze meg a Felhasználási / Telepítési kézikönyvet, hogy a későbbiekben is rendelkezésére álljon.
A termék áttekintése
Felülnézet
1. max. 1800/2300 W-os zóna
2. max. 1800/2300 W-os zóna
3. max. 1200/1500 W-os zóna
4. max. 2300/2600 W-os zóna
5. max. 3000/3600 W-os zóna
6. Üveglap
7. Kapcsolólap
Kapcsolólap
1. Melegítő zóna választó gombok
2. Speciális funkció
3. Kapcsolóóra beállítás
4. Teljesítményszabályozó csuszka
5. Gyorsító gomb
6. Zárgomb
7. BE/KI kapcsoló
7
A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE
Néhány szóban az indukciós főzésről
Az indukciós főzés biztonságos, fejlett, hatékony és gazdaságos főzési mód. Az üvegfelület közvetlen hevítése helyett elektromágneses rezgésekkel működik, amelyek közvetlenül az edény alatt fejlesztenek hőt. Az üveg azért forrósodik át, mert történetesen
az edény melegíti fel.
fémedény
mágneses kör
kerámiaüveg lap
indukciós tekercs
indukált áram
Az új indukciós tűzhelylap használatba vétele előtt
• Olvassa el az útmutatót, különös tekintettel a „Biztonsági figyelmeztetések” című részre.
• Távolítsa el a védőréteget az indukciós tűzhelylapról.
Az érintőkapcsolók használata
• A szabályozógombok érintésre reagálnak, ezért nem kell nyomást kifejteni rájuk.
• Ne az ujjhegyét, hanem az ujjbegyét használja.
• Minden sikeres érintéskor sípoló hang hallható.
• Ügyeljen arra, hogy a szabályozógombok mindig tiszták és szárazak legyenek, és semmilyen tárgy (például edény vagy konyharuha) ne takarja el őket. Egy vékony vízréteg
is megnehezítheti a szabályozógombok működtetését.
8
A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE
A megfelelő edények kiválasztása
Csak indukciós főzésre alkalmas alaprésszel rendelkező edényeket használjon. Keresse az
indukciós főzést jelölő szimbólumot az edény alján vagy csomagolásán.
Mágnesteszt elvégzésével ellenőrizheti edényeinek alkalmasságát. Közelítsen egy mágnest
az edény aljához. Ha magához vonzza a mágnest, akkor az edény alkalmas az indukciós főzésre.
Ha nincs mágnese:
1. Öntsön egy kis vizet az ellenőrizendő edénybe.
2. Végezze el a „Főzés megkezdése” című részben ismertetett lépéseket.
3. Ha a jel nem villog a kijelzőn és a víz melegszik, akkor az edény használatra alkalmas.
A következő anyagokból készült edények nem alkalmasak a főzésre: tiszta rozsdamentes
acél, mágneses alaprész nélküli alumínium vagy rézedény, üveg, fa, porcelán, kerámia és cserépedény.
Ne használjon egyenetlen peremű vagy ívelt fenekű edényeket.
Ügyeljen arra, hogy az edény alja legyen sima, illeszkedjen jól az üvegre, és a főzőzóna
méretével azonos méretű legyen. Olyan edényeket használjon, amelyek átmérője megegyezik a kiválasztott zóna rajzolatával. Ha egy kicsivel még ennél is szélesebb az edény,
akkor az energiafelhasználás maximális hatásfokú lesz. Kisebb edény használata esetén
a hatásfok a vártnál gyengébb lesz. Előfordulhat, hogy a 140 mm-nél kisebb edényeket
nem érzékeli a tűzhelylap. Az edényt mindig a főzőzóna közepére kell helyezni.
Az edényeket mindig emelje le az indukciós tűzhelylapról – ne csúsztassa az edényeket,
mert összekarcolhatják az üveget.
9
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Az indukciós tűzhelylap használata
A főzés megkezdése
1. Érintse meg a
BE/KI gombot.
A bekapcsolás után a hangjelző egyszer sípol, az összes kijelzőn a „ – ” vagy a „ - - ”
jelzés látható, ami azt jelenti, hogy az indukciós tűzhelylap készenléti üzemmódba
került.
2. Tegyen egy megfelelő edényt a használni kívánt főzőzónára.
Ügyeljen arra, hogy az edény alja és a főzőzóna felülete tiszta és száraz legyen.
3. A melegítő zóna választó gomb megérintésekor felgyullad a gomb melletti jelzőlámpa.
4. Állítsa be a hőt a csuszka megérintésével.
Ha 1 percent belül nem választ hőmérséklet-beállítást, akkor az indukciós tűzhelylap
automatikusan kikapcsolódik. Ekkor újra kell kezdenie a műveletet az 1. lépéssel.
Főzés közben bármikor módosíthatja a hőmérséklet-beállítást.
jel villog váltakozva a hőmérséklet-beállítással
Ha a kijelzőn a
• nem a megfelelő főzőzónára helyezte az edényt, vagy
• az edény nem alkalmas indukciós főzésre, vagy
• az edény túl kicsi, vagy nincs a főzőzóna közepén.
Nem kezdődik el a melegítés, amíg nincs megfelelő edény a főzőzónán.
A kijelző 2 perc elteltével automatikusan kikapcsolódik, ha nincs megfelelő edény a
tűzhelylapon.
10
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
A főzés befejezése után
1. Érintse meg a kikapcsolni kívánt melegítő zóna választó gombot.
2. Kapcsolja ki a főzőzónát a csuszka alaphelyzetbe húzásával. Ellenőrizze, hogy a kijelzőn a „0” jelzés látható-e.
3. Kapcsolja ki az egész főzőlapot a BE/KI gomb megérintésével.
4. Vigyázzon a forró felületekkel
H betű jelzi, hogy melyik főzőzóna forró. A H betű akkor tűnik el, ha a felület biztonságos hőmérsékletűre lehűlt. Energiatakarékos funkcióként is használható, ha további
edényeket szeretne melegíteni. Használja a még meleg tűzhelylapot.
11
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
A gyorsító funkció használata
A gyorsító funkció bekapcsolása
1. Érintse meg a melegítő zóna választó gombot.
2. A gyorsító gomb megérintésekor a zónajelzőn a „b” betű látható, és a teljesítmény
eléri a maximális értéket.
A gyorsító funkció kikapcsolása
1. Érintse meg azt a melegítő zóna választó gombot, amelynek a gyorsító funkcióját ki
szeretné kapcsolni.
2. Érintse meg a gyorsító gombot a gyorsító funkció kikapcsolásához, ekkor a főzőzóna
az eredeti beállítási értékhez tér vissza.
• A főzőzóna 5 perc elteltével tér vissza az eredeti beállítási értékre.
• Ha az eredeti hőmérséklet-beállítás 0, akkor 5 perc elteltével tér vissza a 9-es értékre.
• Az 1. (2.) melegítő zóna csak akkor érheti el a 2-es max. teljesítményt, ha a 2. (1.) melegítő zóna gyorsítva van.
• A 3. (4.) melegítő zóna csak akkor érheti el a 2-es max. teljesítményt, ha a 4. (3.) melegítő zóna gyorsítva van.
12
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Rugalmas terület
• Ez a terület a főzési igények szerint bármikor egy zónaként vagy két különböző zónaként használható.
• A szabad terület két egymástól független induktorból áll, amelyek külön-külön vezérelhetők.
Nagy zónaként
1. A szabad terület egyetlen nagy zónaként történő aktiválásához egyszerűen csak
nyomja meg a hozzárendelt gombot.
2. Állítsa be a hőt a csuszka megérintésével.
3. Egy nagy zónaként történő használathoz a következőket javasoljuk:
Edény: 250 mm vagy 280 mm átmérőjű edény (szögletes vagy ovális edény is használható).
A fent említett három műveleten kívül más műveleteket nem javasolunk, mert az befolyásolhatja a készülék melegítését.
13
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Két önálló zónaként
A rugalmas terület két különböző zónaként történő használatához kétféle melegítés
közül választhat.
a) Helyezzen egy edényt a rugalmas zóna bal felső vagy a bal alsó oldalára.
b) Helyezzen két edényt a rugalmas zóna mindkét oldalára.
Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az edény 14 cm-nél nagyobb legyen.
A szabályozógombok lezárása
• A véletlenszerű használat megelőzése érdekében a szabályozógombok lezárhatóak
(például ha a gyerekek véletlenül bekapcsolnák a főzőzónákat).
• Amikor a szabályozógombok le vannak zárva, a BE/KI gomb kivételével az összes szabályozógomb hatástalan.
A szabályozógombok lezárása
Érintse meg a
zárgombot. A kapcsolóórán a „Lo” felirat látható.
14
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
A szabályozógombok feloldása
1. Ellenőrizze, hogy az indukciós tűzhelylap be van-e kapcsolva.
2. Érintse meg és egy kis ideig tartsa lenyomva a
zárgombot.
3. Ezt követően újra használható az indukciós tűzhelylap.
Amikor a tűzhelylap működése le van zárva, és a
BE/KI gomb kivételével az összes
szabályozógomb hatástalan, az indukciós tűzhelylap vészhelyzetben mindig kikapcsolható
a
BE/KI gombbal, azonban a következő műveletnél először fel kell oldania a tűzhelylap
lezárását.
Speciális funkció
Melegen tartás funkció
• Ez a funkció az étel melegen tartásához használható.
• A funkció mindegyik főzőzónában működik.
1. Érintse meg azt a melegítő zóna választó gombot, amelyet a melegen
tartáshoz szeretne használni.
2. A „melegen tartás” gomb megérintésekor a kijelzőn megjelenik a felirat, és a főzőzóna
a melegen tartás funkcióba lép.
Túlmelegedés elleni védelem
Egy beépített hőmérsékletérzékelő kíséri figyelemmel az indukciós tűzhelylapon belüli
hőmérsékletet. Túlságosan magas hőmérséklet érzékelésekor az indukciós tűzhelylap
működése automatikusan megszakad.
15
15
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Kisebb tárgyak érzékelése
Ha nem megfelelő méretű vagy nem mágneses edényt (például alumínium edényt)
vagy más kisebb tárgyat (például kést, villát, kulcsot) hagyunk a tűzhelylapon, akkor a
tűzhelylap 1 percen belül automatikusan készenléti üzemmódba lép. A ventilátor további 1 percig hűti az indukciós tűzhelylapot.
Automatikus kikapcsolás
Az automatikus kikapcsolás az indukciós tűzhelylap biztonsági védelmi funkciója. Automatikusan kikapcsolódik, ha Ön elfelejti kikapcsolni a készüléket. A különböző teljesítményszintek alapértelmezett működési időtartamait az alábbi táblázat tartalmazza.
Teljesítményszint
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Alapértelmezett időkapcsoló (óra)
8
8
8
4
4
4
2
2
2
Az edény levételekor az indukciós tűzhelylap azonnal befejezheti a melegítést, és 2 perc
elteltével automatikusan kikapcsolódik.
A pacemakert viselőknek ki kell kérniük kezelőorvosuk véleményét a készülék használata előtt.
A kapcsolóóra használata
A kapcsolóóra kétféleképpen használható:
• A kapcsolóóra percjelzőként használható. Ebben az esetben az óra nem kapcsolja ki
egyik főzőzónát sem a beállított idő elérésekor.
• Beállíthatja úgy is, hogy a beállított idő leteltekor egy vagy több főzőzóna kapcsolódjon ki.
• A kapcsolóóra maximum 99 percre állítható be.
A kapcsolóóra használata percjelzőként
Ha egy főzőzónát sem választ ki
1. Ellenőrizze, hogy a tűzhelylap be van-e kapcsolva.
Megjegyzés: a percjelző akkor is használható, ha egy főzőzónát sem választ ki.
A kapcsolóóra vagy gombjának megérintésekor „10” látható a kapcsolóóra kijelzőjén
16
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
2. Állítsa be az időt a vagy a gomb megérintésével.
Ötlet: Az idő 1 perccel történő csökkentéséhez vagy növeléséhez érintse meg egyszer
a vagy a gombot.
Az idő 10 perccel történő csökkentéséhez vagy növeléséhez tartsa lenyomva a vagy a gombot.
3. Állítsa be az időt a vagy a gomb
megérintésével, ekkor a beállítás 95 perc.
4. Az idő beállítása után azonnal megkezdődik a visszaszámlálás. A kijelzőn a hátralévő
idő látható.
5. A beállított idő leteltekor 30 másodpercig sípol a készülék,
a kapcsolóórán pedig a „ - - ” felirat látható.
A kapcsolóóra beállítása egy vagy több főzőzóna kikapcsolásához
Ha a kapcsolóóra egy zónához van beállítva:
1. Érintse meg azt a melegítő zóna választó gombot,
amelyet be szeretné állítani a kapcsolóórát.
2. A kapcsolóóra a vagy gombjának
megérintésekor „10” látható a kapcsolóóra kijelzőjén.
3. Állítsa be az időt a vagy a gomb megérintésével.
Ötlet: Az idő 1 perccel történő csökkentéséhez vagy növeléséhez érintse meg egyszer
a vagy a gombot.
Az idő 10 perccel történő csökkentéséhez vagy növeléséhez tartsa lenyomva a vagy a gombot.
17
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
4. Állítsa be az időt a vagy a gomb
megérintésével, ekkor a beállítás 95 perc.
5. Az idő beállítása után azonnal megkezdődik a visszaszámlálás. A kijelzőn a hátralévő
idő látható.
MEGJEGYZÉS: A teljesítményszint-jelző melletti piros pont világít, amely a kiválasztott
zónát jelzi.
6. A főzési idő leteltekor a megfelelő főzőzóna automatikusan kikapcsolódik.
A másik főzőzóna tovább működik, ha előzőleg bekapcsoltuk azt.
Ha a kapcsolóóra több zónához van beállítva
1. Ha egyszerre több főzőzónához állítjuk be az időt, akkor a megfelelő főzőzónák pontjai
világítanak. A percjelző a minimális időzítést mutatja. A megfelelő zóna pontja villog.
2. A visszaszámlálás befejeződésekor a megfelelő zóna
kikapcsolódik. Ezután az új minimális időzítést mutatja,
és a megfelelő zóna pontja villog.
A melegítő zóna választó gomb megérintésekor a megfelelő időmérés látható a kapcsolóóra kijelzőjén.
A kapcsolóóra kikapcsolása
1. Érintse meg azt a melegítő zóna választó gombot,
amelynél ki szeretné kapcsolni az időmérést.
2. Érintse meg egyszerre a és a gombot a kapcsolóóra „00” értékre állításához,
ekkor az időmérés kikapcsolódik, és a kapcsolóórán a „ - - ” jelzés látható.
18
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Főzési útmutató
Sütéskor legyen óvatos, mert az olaj és a zsír nagyon gyorsan felforrósodik, különösen a
PowerBoost gyorsító funkció használatakor. Rendkívül magas hőmérsékleten az olaj és a zsír
spontán módon meggyullad, ami komoly tűzveszélyt jelent.
Főzési ötletek
• Csökkentse a hőmérséklet-beállítást, ha az étel forrni kezd.
• Fedő használatával csökkenthető a főzési idő, és energia takarítható meg.
• A főzési idő lerövidítése érdekében csökkentse minél kisebbre a folyadék vagy a zsír
mennyiségét.
• Kezdje a főzést magas hőmérséklet-beállítási értékkel, majd pedig csökkentse, amikor
az étel már felmelegedett.
Főzés lassú tűzön, rizsfőzés
A lassú tűzön való főzés forráspont alatt, körülbelül 85°C hőmérsékleten történik, amikor időnként buborékok törnek fel a folyadék felszínére. Ez nagyon fontos a finom levesek és szószok esetében, mert az ízek az étel túlfőzése nélkül alakulnak ki. A tojásalapú
és a liszttel sűrített szószokat is forráspont alatt kell főzni.
Egyes műveletek esetében, például rizs főzésekor, a legkisebb beállításnál magasabb
beállítási érték alkalmazása válhat szükségessé ahhoz, hogy az étel megfelelően megfőjön az ajánlott időn belül.
Hússütés
Lédús, ízletes hús elkészítése:
1. A sütés megkezdése előtt hagyja állni a húst szobahőmérsékleten körülbelül 20 percig.
2. Melegítsen fel egy nehéz fenekű serpenyőt.
3. Kenje meg a hússzelet mindkét oldalát olajjal. Csöpögtessen egy kevés olajat a forró
serpenyőbe, majd pedig tegye bele a húst.
4. Sütés közben csak egyszer fordítsa meg a hússzeleteket. A pontos sütési idő a hússzelet vastagságától és attól függ, mennyire szeretné átsütni. Az időtartam oldalanként
2-8 perc között változhat. Nyomkodja meg a hússzeletet annak ellenőrzésére, menynyire sült át – minél tömörebbnek tűnik, annál jobban átsült.
5. Néhány percig hagyja a hússzeleteket egy meleg tányéron, hogy a felszolgálás előtt
még ízletesebbé váljon.
19
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Főzési útmutató
Sütés kevergetés közben
1. Válasszon egy indukciós főzésre alkalmas fenekű wok edényt vagy egy nagy serpenyőt.
2. Készítse elő a hozzávalókat. A keveréssel végzett sütést gyorsan kell végezni. Nagy
mennyiségű étel esetén több részletben végezze el a műveletet.
3. Melegítse elő a serpenyőt rövid ideig, és öntsön bele két evőkanál olajat.
4. Először készítse el a húst, majd tegye félre és tartsa melegen.
5. Állandó kevergetés közben készítse el a zöldségféléket. Amikor már melegek, de
még ropogósak, állítsa a főzőzónát alacsonyabb hőmérsékletre, tegye vissza a húst a
serpenyőbe, és adja hozzá a szószt.
6. Kevergesse óvatosan a hozzávalókat, hogy alaposan átmelegedjenek.
7. Azonnal felszolgálhatja az ételt.
Hőbeállítás
Az alábbi beállítási értékek csak tájékoztató jellegűek. A pontos beállítás több tényezőtől függ, ideértve az edényt és az elkészítendő étel mennyiségét. Az Önnek legjobban
megfelelő beállítási értékek megkereséséhez végezzen próbafőzéseket az indukciós
tűzhelylapon.
Hőbeállítás
Alkalmasság
1-2
• kis mennyiségű étel melegítése
• csokoládé, vaj és gyorsan odaégő ételek olvasztása
• főzés lassú tűzön
• lassú melegítés
3-4
• újramelegítés
• gyors felfőzés
• rizsfőzés
5-6
• palacsinta
7-8
• hirtelen sütés
• tésztafőzés
9/P
• sütés kevergetés közben
• hússütés
• levesfőzés forrásig
• vízforralás
20
A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA
Gondozás és tisztítás
Mit?
Hogyan?
Fontos!
Napi szennyeződés az
üvegen (ujjnyomok,
ételmaradékok,
ételnyomok, nem
cukros eredetű foltok
az üvegen)
1. Kapcsolja ki a tűzhelylap
áramellátását.
2. Használjon tűzhelylap-tisztítót,
amíg az üveg még meleg (de
nem forró!).
3. Öblítse le és törölje
szárazra tiszta ruhával vagy
papírtörlővel.
4. Kapcsolja vissza a tűzhelylap
áramellátását.
• A tűzhelylap áramellátásának
kikapcsolásakor nincs „forró felület”
jelzés, de a főzőzóna még forró lehet!
Legyen nagyon óvatos!
Az erős dörzsölőszerek, egyes nejlon
szivacsok és a dörzsölő hatású
tisztítószerek felkarcolhatják az
üveget. Olvassa el mindig a címkét,
hogy a tisztítószer vagy tisztítóanyag
alkalmas-e művelethez.
• Soha ne hagyjon tisztítószermaradványt a tűzhelylapon: a üveg
foltosodhat.
Túlforrás, olvasztás és
cukros anyag okozta
foltok az üvegen
Azonnal távolítsa el halkéssel,
indukciós üveglaphoz alkalmas
kaparókéssel vagy pengével, de
ügyeljen a forró főzőfelületekre:
1. Kapcsolja ki a tűzhelylap
áramellátását.
2. Tartsa a pengét vagy a
kaparóeszközt 30°-os szögben,
és kaparja a szennyeződést a
tűzhelylap hűvös részére.
3. Törölje le a szennyeződést
egy konyharuhával vagy
papírtörlővel.
4. Kövesse a napi
szennyeződéseknél leírt 2-4.
lépést.
• Amint lehet, távolítsa el a felületre
ráolvadt, cukros ételmaradványokat
vagy kifröccsent anyagokat. Ha ezek
a maradékok kihűlnek az üvegen,
nagyon nehezen távolíthatók el, sőt az
üvegfelületet is tartósan károsíthatják.
• Vágásveszély: a védőburkolat
hátrahúzásakor a kaparókés pengéje
nagyon éles. Használja nagyon
óvatosan a kaparót, és mindig
gyermekektől távol, biztonságos
helyen tárolja!
Kifolyt szennyeződések az érintőkapcsolókon
1. Kapcsolja ki a tűzhelylap
áramellátását.
2. Itassa fel a kifolyt anyagot.
3. Törölje le az érintőkapcsoló
területét egy puha, nedves
szivaccsal vagy törlőruhával.
4. Törölje teljesen szárazra
papírtörlővel.
5. Kapcsolja vissza a tűzhelylap
áramellátását.
• A tűzhelylap hangjelzést adhat
és kikapcsolódhat, illetve az
érintőkapcsolók hatástalanok
lehetnek, ha folyadék van rajtuk. A
tűzhelylap visszakapcsolása előtt
ellenőrizze, hogy az érintőkapcsoló
területe száraz-e.
21
HIBAELHÁRÍTÁS
Ötletek és tippek
Probléma
Az indukciós tűzhelylap
nem kapcsolható be.
Lehetséges ok
Nincs áramellátás.
Mi a teendő?
Ellenőrizze, hogy az indukciós tűzhelylap csatlakoztatva van-e a hálózatra, és
be van-e kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy nincs-e áramszünet az otthonában vagy a környéken. Ha mindent ellenőrzött, de a
probléma továbbra is fennáll, hívjon
szakképzett szerelőt.
Az érintőkapcsolók nem
működnek.
A kapcsolók le vannak zárva.
Szüntesse meg a kapcsolók lezárást.
Lásd „Az indukciós tűzhelylap használata” című részt.
Nehéz működtetni az érintőkapcsolókat.
Vékony vízréteg lehet a kapcsolókon, vagy a kapcsolók megérintésekor Ön az ujjhegyét használja.
Ügyeljen arra, hogy az érintőkapcsolók
szárazak legyenek, és a kapcsolók megérintésekor használja az ujjbegyét.
Az üveg megkarcolódott.
Durva peremű edény.
Használjon sima és lapos fenekű edényt.
Lásd „A megfelelő edények kiválasztása”
című részt.
Nem megfelelő, dörzsölő hatású
eszköz vagy szer használata.
Lásd a „Gondozás és tisztítás” című részt.
Egyes edények csattanó
vagy koppanó hangot
hallatnak.
Ezt az edény kialakítása okozhatja
(a különböző fémrétegek különbözőképpen rezegnek).
Ez normális jelenség, nem jelez hibát.
Az indukciós tűzhelylap
mély búgó hangot ad magas hőmérséklet-beállítás
esetén.
Ez az indukciós főzés sajátossága.
Ez normális jelenség, de a beállítási
érték csökkentésekor a búgás elhalkul
vagy teljesen megszűnik.
Ventilátorzaj hallható az
indukciós tűzhelylapból.
Az indukciós tűzhelylapba beépített hűtőventilátor bekapcsolódott az elektronikus alkatrészek
túlmelegedésének megelőzése
érdekében. A ventilátor az indukciós tűzhelylap kikapcsolása után
is tovább működhet.
Ez normális jelenség, beavatkozást nem
igényel. A ventilátor működése közben
ne kapcsolja ki a tűzhelylap áramellátását.
22
HIBAELHÁRÍTÁS
Ötletek és tippek
Probléma
Lehetséges ok
Mi a teendő?
Az edények nem melegszenek fel, és ez megjelenik a kijelzőn is.
Az indukciós tűzhelylap nem
érzékeli az edényt, mert az nem
alkalmas indukciós főzésre.
Használjon indukciós főzéshez alkalmas edényeket. Lásd „A megfelelő edények kiválasztása” című részt.
Az indukciós tűzhelylap nem érzékeli az edényt, mert az túl kicsi az adott főzőzónához, vagy
nincs megfelelően a főzőzóna
közepére állítva.
Állítsa középre az edényt, és ellenőrizze, hogy az alja megfelel-e a
főzőzóna méretének.
Műszaki hiba.
Kérjük, jegyezze fel a hibaüzenet betűit
és számait, szüntesse meg az indukciós
tűzhelylap áramellátását, és hívjon
szakképzett szerelőt.
Az indukciós tűzhelylap
vagy a főzőzóna váratlanul
kikapcsolódott, hangjelzés
hallható és hibaüzenet
jelenik meg a kijelzőn
(általában egy vagy két
számjeggyel váltakozva a
kapcsolóóra kijelzőjén).
Hibakijelzés és ellenőrzés
Rendellenesség esetén az indukciós tűzhelylap automatikusan belép a védelmi állapotba, és az alábbi megfelelő védelmi kódokat jelzi ki:
Probléma
Lehetséges ok
Mi a teendő?
F3-F8
Hőmérsékletérzékelő-hiba
Vegye fel a kapcsolatot a szállítóval.
F9-FE
IGBT hőmérsékletérzékelő-hiba
Vegye fel a kapcsolatot a szállítóval.
E1/E2
Rendellenes hálózati feszültség
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a
hálózati ellátás.
Az áramellátás helyreállása után
kapcsolja be a készüléket.
E3/E4
Rendellenes hőmérséklet
Ellenőrizze az edényt.
E5/E6
Nem megfelelő az indukciós
tűzhelylap hősugárzása
A tűzhelylap lehűlése után indítsa
újra.
A fentiekben az általános hibák megítélését és ellenőrzését ismertettük.
Kérjük, hogy a veszélyek és az indukciós tűzhelylap sérülésének elkerülése érdekében
ne szerelje szét a készüléket.
23
MŰSZAKI ADATOK
Műszaki adatok
Tűzhelylap
MC-IF7229B2C
Főzőzónák
4 zóna
Hálózati feszültség
220-240 V~
Beépített elektromos teljesítmény
7100 W
A termék mérete,
mélység × szélesség × magasság (mm)
590 × 520 × 60
Beépítési méretek, A x B (mm)
560 × 490
A súly és a méretek hozzávetőleges értékek. Mivel folyamatosan törekszünk termékeink
korszerűsítésére, a kivitelezés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Telepítés
A telepítés helyének kiválasztása
Az ábrán látható méreteknek megfelelően vágja ki a munkalapot.
A telepítéshez és a használathoz legalább 5 cm helyet kell hagyni a nyílás körül.
Ügyeljen arra, hogy a munkalap vastagsága legalább 30 mm legyen. Válasszon hőálló
munkalapot a tűzhelylap hősugárzása által okozott nagyobb alakváltozás elkerülése
érdekében. Az alábbi ábra szerint:
tömítés
L (mm)
W (mm)
H (mm)
D (mm)
A (mm)
B (mm)
X (mm)
590
520
60
56
560+4+1
490+4+1
min. 50
24
A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE
Minden körülmények között ügyeljen arra, hogy az indukciós tűzhelylap jól szellőzzön,
illetve a levegőbevezető és -kivezető nyílások ne tömődjenek el. Gondoskodjon arról,
hogy az indukciós tűzhelylap jó üzemállapotban legyen. Az alábbi ábra szerint:
Megjegyzés: A főzőlap és a főzőlap feletti szekrény közötti biztonságos távolság legalább 760 mm.
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D
E
760
min. 50
min. 20
Levegőbevezető
Levegőkivezető
5 mm
A tűzhelylap telepítése előtt ellenőrizze a következőket:
• a munkalap felülete szögletes és sima, és a szerkezeti elemek megfelelnek a helyszükségletnek;
• a munkalap hőálló anyagból készült;
• ha a tűzhelylapot sütő fölé telepítik, a sütőben van beépített hűtőventilátor;
• a telepítés megfelel a helyszükségletre vonatkozó követelményeknek, valamint a hatályos szabványoknak és előírásoknak;
• az elektromos hálózatról történő teljes lekapcsolást biztosító szakaszoló kapcsoló be
van építve a hálózatba, amelynek elhelyezkedése és felszerelése megfelel a helyi huzalozási szabályoknak és előírásoknak.
A szakaszoló kapcsolónak jóváhagyott típusúnak kell lennie, és 3 mm-es szikraközt
kell biztosítania mindegyik pólusnál (vagy mindegyik aktív [fázis]vezetékben, ha a helyi szabályok lehetővé teszik ezt a változatot);
25
A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE
• a telepített tűzhelylap esetében a szakaszoló kapcsoló könnyen hozzáférhető a felhasználó számára;
• a telepítéssel kapcsolatos kétségek esetén konzultáljon a helyi építési hatóságokkal,
és olvassa el a beépítési előírásokat;
• használjon hőálló és könnyen tisztítható felületeket (például kerámia burkolólapokat)
a tűzhelylap körüli falfelületeken.
A tűzhelylap telepítése után ellenőrizze a következőket:
• a hálózati kábelt nem lehet elérni a szekrényajtókon vagy a fiókokon keresztül;
• a friss levegő megfelelően áramlik be kívülről a tűzhelylap aljához;
• ha a tűzhelylap fiók vagy szekrénytér fölé van szerelve, akkor van hővédő réteg a tűzhelylap alja alatt;
• a szakaszoló kapcsoló könnyen hozzáférhető helyen van a felhasználó számára.
A rögzítőkeretek elhelyezése előtt
Az egységet stabil, sima felületre kell helyezni (használja a csomagolóanyagot). Ne fejtsen ki nyomást a tűzhelylapból kiálló kapcsolókra.
A keret helyzetének beállítása
Rögzítse a tűzhelylapot a munkalaphoz a tűzhelylap alján lévő 2 keret becsavarozásával
(lásd az ábrát).
Állítsa be a keret helyzetét, hogy igazodjon
keret
az asztallap vastagságához.
Óvintézkedések
1. Az indukciós főzőlapot szakképzett személynek vagy szerelőnek kell telepítenie.
Szakembereink az Önök rendelkezésére állnak. Kérjük, soha ne végezze önállóan ezt
a műveletet.
2. A tűzhelylapot nem szabad közvetlenül mosogatógép, hűtőszekrény, fagyasztószekrény, mosógép vagy ruhaszárító fölé telepíteni, mert a nedvesség károsíthatja a tűzhelylap elektronikus alkatrészeit.
3. Az indukciós főzőlapot úgy kell telepíteni, hogy a megbízhatóság érdekében jobb
legyen a hősugárzás.
26
A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE
4. A falnak és az asztalfelület feletti meleg zónának hőállónak kell lennie.
5. A sérülések elkerülése érdekében a rétegelt lemeznek és a ragasztónak hőállónak kell
lennie.
A tűzhelylap csatlakoztatása az elektromos hálózatra
A tűzhelylapot szakképzett szerelőnek kell az elektromos hálózatra csatlakoztatnia.
A tűzhelylap elektromos hálózatra történő csatlakoztatása előtt ellenőrizze a következőket:
1. az otthoni hálózat megfelel a tűzhelylap felvett teljesítményének;
2. a feszültség megfelel az adattáblán feltűntetett értéknek;
3. a hálózati kábel kibírja az adattáblán feltűntetett terhelést.
A tűzhelylap elektromos hálózatra történő csatlakoztatásához ne használjon adaptert, reduktort vagy elosztót, mert azok túlmelegedést és tüzet okozhatnak.
A hálózati kábel nem érintkezhet forró alkatrészekkel, és úgy kell elhelyezni, hogy hőmérséklete egyik pontban sem haladja meg a 75°C-ot.
Ellenőriztesse villanyszerelővel, hogy az otthoni hálózat alkalmas-e változtatások nélkül a
készülék használatára. Változtatásokat csak szakképzett villanyszerelő végezhet.
Az áramellátást a vonatkozó szabványok szerint vagy egypólusú megszakítóval kell biztosítani. A csatlakoztatás módját az alábbi ábra szemlélteti.
Blue = kék Grey = szürke Brown = barna Black = fekete Yellow/Green = sárga/zöld
• Ha a kábel sérült vagy ki kell cserélni, akkor a műveletet ügyfélszolgálati szakembernek megfelelő célszerszámokkal kell elvégeznie a balesetek elkerülése érdekében.
• Ha a készüléket közvetlenül a hálózatra csatlakoztatják, akkor többpólusú megszakítót kell telepíteni az érintkezők között minimum 3 mm távolsággal.
• A telepítőnek gondoskodnia kell a helyes elektromos csatlakoztatásról, a biztonsági
előírásoknak megfelelően.
• A kábel nem hajolhat meg vagy nem nyomódhat össze.
• A kábelt rendszeres időközönként ellenőrizni kell, cseréjét csak szakképzett szerelő
végezheti.
27
A készülék jelölése megfelel az elektromos és az elektronikus
berendezések hulladék-elhelyezéséről szóló 2002/96/EK európai
irányelvnek (WEEE). A termék megfelelő hulladék-elhelyezésével Ön
elősegíti a környezetre és az emberi egészségre kifejtett esetleges
káros hatások megelőzését, amelyeket a termék nem megfelelő hulladék-elhelyezése idézhet elő.
A terméken lévő szimbólum azt jelzi, hogy a termék háztartási hulladékként nem kezelhető. A készüléket arra kijelölt, elektromos és
elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyen kell leadni.
HULLADÉK-ELHELYEZÉS:
Ne helyezze el a terméket szelektálatlan kommunális hulladékként.
Speciális kezelés céljából
a hulladék elkülönített
gyűjtése szükséges.
A készülék különleges hulladék-elhelyezést igényel. A termék kezelésével, visszanyerésével és újrahasznosításával kapcsolatos további
információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a hulladékkezelő szolgálattal vagy azzal az üzlettel, ahol a
terméket vásárolta.
A termék kezelésével, visszanyerésével és újrahasznosításával kapcsolatos részletes információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a
helyi önkormányzattal, a hulladékkezelő szolgálattal vagy azzal az
üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba
a CANDY HOOVER Márkaszervizzel:
Központi hibabejelentés: +36 30 193 5757
E-mail: candyszerviz@tyukasz.hu
Alkatrész rendelés: www.joalkatresz.hu
Cím: H-6640 Csongrád, Zrínyi u. 2.
Telephely: H-6640 Csongrád, Kereszt u. 25.
Importőr:
Candy Hoover Hungary Kft. 1122 Budapest, Városmajor u. 13.
Tel.: (06/1) 798-4932 Fax: (06/1) 798-4926
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising