Candy | PV640SNISR | Candy PV750SNISR, PV640SNISR מדריך למשתמש

Candy PV750SNISR, PV640SNISR מדריך למשתמש
PV 640 SN
PV 750 SN
www.candy-israel.co.il
074-7576603/5
4 ..................................................................................
6 ...................................................................................
7 .....................................................................................
8 ...............................................................................................
8 ..............................................................................
9 ....................................................................................
" 25-40
.2
.(4
)
.
.100°C
" 150
" 55
)
.
.(4
.(3
.
.
.
,
( "
)
.
(
-
)
" 10
)
1
–
" 60
.5
"
,
.
,
300
" 75
.
"
,
.
.
"
" 70
,
.
,
,
/
:
.
.
,
.
,
.
" 3
,
,
.
.
.
.
" 10-
(
/
)
,
;
.
H05V2V2-F
. " 1.5x3
:
:
,
.
.
.
.
7
.
2
.
.
,
)
:
,
('
,
)
)
,
.
,
-
.
,
,
:(6
.
.
.
"1/2
.
.
,
"1/2
-
.A
.B
.C
"1/2
C
-
,
.
.
.
:
.('
:
.1
.2
.3
.
,
,
.
,
.
.
.
,
:
.
.
.
,(
.
0
.
.
,
.
.
,
)
,
,
5
.
.
,
,
.
( " )
12-18
18-24
24-26
24-28
24-28
- AUX
- SR
-R
- UR
– QC
.
,
.
,
.
,
.
.
.
:
.
.
.
.
.
"
.
.
.
.
,
,
,
.
.
.
,
.
.
.
-
" ,
.
.
.
2
5
2
1
4
5
QC/2R/2SR
UR/2R/2SR
2R / 2SR
PLV7S
PLV7S
PLV6S
-
-
-
1
-
-
-
1
-
2
2
2
2
2
2
/
12
12
.
8.5
873
/
873
/
618
/
3
3
3
220-240V/ 5060HZ
15W
220-240V/ 5060HZ
15W
220-240V/ 5060HZ
15W
745 x 510
745 x 510
595 x 510
/
( " 50 AUX)
135 ,QC)
( "
,UR)
( " 110
75 ,SR)
( "
100 ,R)
( "
( "
)
28-30 G30
( " )
/
G30/ G31
37 /28-30
( "
)
0.50
0.66
0.80
0.94
0.99
(
0.23
0.36
0.53
1.20
1.75
-
)
1.00
1.75
2.50
3.50
4.00
- AUX
- SR
-R
- UR
– QC
‫* פתיחה והתקנה ע"י טכנאי גז מוסמך בלבד‪.‬‬
‫* שירות ואחריות מותנים בפתיחה ראשונית של המוצר ע"י טכנאי מוסמך‪.‬‬
‫* התקנה ובדיקת גז כרוכה בתשלום‪.‬‬
‫‪074-7576603/5‬‬
‫‪04-6737570‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising