Apple | iPod nano | Apple iPod nano handleiding

Apple iPod nano handleiding
iPod nano
Gebruikershandleiding
2
2
Inhoudsopgave
Voorwoord
4
De iPod nano
Hoofdstuk 1
6
6
7
11
14
14
18
Basiskenmerken van de iPod nano
De iPod nano in één oogopslag
De regelaars van de iPod nano gebruiken
De menu's van de iPod nano gebruiken
De regelaars van de iPod nano uitschakelen
De iPod nano aansluiten en loskoppelen
Informatie over de batterij van de iPod nano
Hoofdstuk 2
21
21
22
26
27
28
30
34
De iPod nano configureren
iTunes
Muziek importeren in uw iTunes-bibliotheek
Uw muziekbestanden ordenen
De Genius-functie in iTunes gebruiken
Video's kopen of huren en videopodcasts downloaden
Muziek toevoegen aan de iPod nano
Video's naar de iPod nano kopiëren
Hoofdstuk 3
38
38
43
44
48
49
49
Muziek afspelen
Muziek en andere audiobestanden afspelen
De Genius-functie op de iPod nano gebruiken
Nummers op de iPod nano in willekeurige volgorde afspelen
Podcasts bekijken of beluisteren
Luisteren naar audioboeken
Luisteren naar FM-radio
Hoofdstuk 4
50
50
51
Video's bekijken
Video's bekijken en beluisteren op een iPod nano
Video's bekijken op een televisie die is aangesloten op de iPod nano
Hoofdstuk 5
54
54
58
Fotovoorzieningen
Foto's importeren
Foto's bekijken
Hoofdstuk 6
61
61
62
67
69
69
70
71
Meer instellingen, extra functies en accessoires
De iPod nano als externe schijf gebruiken
Extra instellingen gebruiken
Gegevens van contactpersonen, agenda's en takenlijsten synchroniseren
Notities opslaan en bekijken
Gesproken memo's opnemen
Gesproken menu's gebruiken voor een betere toegankelijkheid
Accessoires voor de iPod nano
Hoofdstuk 7
73
73
79
Problemen oplossen en tips
Algemene suggesties
De iPod-software bijwerken of herstellen
Hoofdstuk 8
80
80
82
Veilig gebruik en onderhoud
Belangrijke wenken voor uw veiligheid
Belangrijke informatie over het gebruik
Hoofdstuk 9
84
Meer informatie, service en ondersteuning
Inhoudsopgave
3
Wij stellen het op prijs dat u een iPod nano hebt gekocht.
Met de iPod nano hebt u uw muziek-, video- en fotocollectie
altijd bij de hand.
Om de iPod nano te gebruiken, zet u eerst muziek, video's, foto's en andere bestanden
op de computer. Vervolgens kopieert u deze bestanden naar de iPod nano.
In deze handleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 De iPod nano instellen voor het afspelen van muziek, muziekvideo's, films,
tv-programma's, podcasts, audioboeken en ander materiaal
 De iPod nano gebruiken als een handzaam fotoalbum, een draagbare harde schijf,
wekker, gameconsole en dictafoon
 Video en foto's als diavoorstelling op uw tv bekijken
 Alle functies van de iPod nano optimaal benutten
4
Voorwoord
De iPod nano
Nieuwe functies van de iPod nano
 De Genius-functie, waarmee automatisch afspeellijsten worden samengesteld van
nummers in uw bibliotheek die goed bij elkaar passen
 Een bewegingssensor die het mogelijk maakt bepaalde functies uit te voeren door
de iPod nano te draaien of te schudden
 Foto's schermvullend liggend of staand bekijken
 Snel nummers zoeken op basis van het album of de artiest waarnaar u luistert
 Rechtstreeks toegang tot meer opties via het scherm 'Huidig nummer'
 Nieuwe opties voor gesproken opnamen
 Verbeterde toegankelijkheid dankzij gesproken menu's
Voorwoord De iPod nano
5
1
Basiskenmerken van de iPod nano
1
In dit hoofdstuk vindt u onder andere informatie over de
kenmerken van de iPod nano en de bediening van de
regelaars.
De iPod nano in één oogopslag
De iPod nano heeft de volgende regelaars:
Vergrendelknop
6
Menuknop
Click Wheel
Vorige nummer/
terugspoelen
Afspeel-/pauzeknop
Volgende nummer/
vooruitspoelen
Selectieknop
Dockaansluiting
Koptelefoonpoort
De regelaars van de iPod nano gebruiken
De regelaars van de iPod nano zijn eenvoudig te vinden en te gebruiken. Om de
iPod nano in te schakelen, drukt u op een willekeurige knop. Het hoofdmenu wordt
weergegeven.
Met behulp van het Click Wheel en de selectieknop kunt u tussen de menu's schakelen,
nummers afspelen, instellingen wijzigen en informatie weergeven. Om een
menuonderdeel te selecteren, beweegt u voorzichtig met uw duim over het
Click Wheel. Om het gewenste onderdeel te selecteren, drukt u op de selectieknop.
Om terug te gaan naar het vorige menu, drukt u op de menuknop op het Click Wheel.
In de volgende tabel ziet u wat u nog meer kunt doen met de iPod nano-regelaars.
Taak
Stappen
De iPod nano inschakelen
Druk op een willekeurige knop.
De iPod nano uitschakelen
Houd de afspeel-/pauzeknop (’) ingedrukt.
De verlichting inschakelen
Druk op een willekeurige knop of gebruik het Click Wheel.
De regelaars van de iPod nano
uitschakelen
(om te voorkomen dat u er per
ongeluk op drukt)
Zet de vergrendelknop in de vergrendelpositie (zodat u de oranje
markering ziet).
De iPod nano opnieuw
instellen
(als de speler niet meer
reageert)
Zet de vergrendelknop in de vergrendelpositie (HOLD) en weer
terug. Houd vervolgens de menuknop en de selectieknop
ongeveer zes seconden ingedrukt, totdat het Apple logo verschijnt.
Een menuoptie selecteren
Scrol naar het gewenste onderdeel en druk op de selectieknop.
Teruggaan naar het vorige
menu
Druk op de menuknop.
Rechtstreeks naar het
hoofdmenu gaan
Houd de menuknop ingedrukt.
Een nummer zoeken
Selecteer 'Muziek' in het hoofdmenu.
Een video zoeken
Selecteer 'Video's' in het hoofdmenu.
Hoofdstuk 1 Basiskenmerken van de iPod nano
7
Taak
Stappen
Een nummer of video afspelen
Selecteer het nummer of de video en druk op de selectieknop of
op de afspeel-/pauzeknop (’). Om nummers en video's te kunnen
afspelen, moet de iPod nano zijn losgekoppeld van de computer.
Het afspelen van een nummer
of video onderbreken
Druk op de afspeel-/pauzeknop (’) of koppel de koptelefoon los.
Het volume aanpassen
Open het scherm 'Huidig nummer' en pas het volume aan met
behulp van het Click Wheel.
Alle nummers van een
afspeellijst of album afspelen
Selecteer de afspeellijst of het album en druk op de afspeel-/
pauzeknop (’).
Alle nummers in willekeurige
volgorde afspelen
Selecteer 'Shuffle nummers' in het hoofdmenu. U kunt de volgorde
van nummers ook wijzigen door de iPod nano te schudden.
Het shufflen van nummers
Selecteer 'Instellingen' > 'Afspelen', selecteer 'Schudden' en
door de iPod nano te schudden selecteer vervolgens 'Shuffle' of 'Uit'.
in- of uitschakelen
8
Naar een bepaald punt in een
nummer of video gaan
Druk in het scherm 'Huidig nummer' op de selectieknop om de
navigatiebalk weer te geven (de huidige locatie wordt aangegeven
door een diamantsymbool in de navigatiebalk) en scrol vervolgens
naar het gewenste punt in het nummer of de video.
Naar het volgende nummer in
een podcast gaan of naar het
volgende hoofdstuk in een
audioboek gaan
Druk op de knop voor het volgende nummer (‘).
Een nummer of video opnieuw
afspelen
Druk op de knop voor het vorige nummer (]).
Het vorige nummer of het
vorige hoofdstuk in een
audioboek of podcast afspelen
Druk tweemaal op de knop voor het vorige nummer (]).
Een nummer vooruit- of
terugspoelen
Houd de knop voor het volgende nummer (‘) of de knop voor het
vorige nummer (]) ingedrukt.
Een Genius-afspeellijst
aanmaken
Speel een nummer af of selecteer een nummer en houd
vervolgens de selectieknop ingedrukt totdat een menu verschijnt.
Selecteer 'Start Genius' en druk vervolgens op de selectieknop.
('Start Genius' wordt alleen weergegeven als er Genius-gegevens
voor het nummer beschikbaar zijn.)
Een Genius-afspeellijst
bewaren
Maak een Genius-afspeellijst aan, selecteer 'Bewaar afspeellijst' en
druk vervolgens op de selectieknop.
Een bewaarde Geniusafspeellijst afspelen
Selecteer in het Afspeellijsten-menu een Genius-afspeellijst en druk
vervolgens op de afspeel-/pauzeknop (’).
Een nummer aan de On-TheGo-afspeellijst toevoegen
Speel een nummer af of selecteer een nummer en houd
vervolgens de selectieknop ingedrukt totdat een menu verschijnt.
Selecteer 'Voeg toe aan On-The-Go' en druk op de selectieknop.
Hoofdstuk 1 Basiskenmerken van de iPod nano
Taak
Stappen
Extra opties weergeven
Houd de selectieknop ingedrukt totdat een menu verschijnt.
Het serienummer van de
iPod nano achterhalen
Selecteer 'Instellingen' > 'Info' in het hoofdmenu en druk op de
selectieknop totdat het serienummer wordt weergegeven of kijk
op de achterkant van de iPod nano.
Muziek zoeken met Cover Flow
U kunt in uw muziekcollectie naar een album of nummer zoeken met behulp van
Cover Flow, een voorziening waarmee u snel op visuele wijze door uw bibliotheek
bladert. Uw albums worden in Cover Flow alfabetisch op artiestnaam weergegeven.
U kunt Cover Flow activeren via het hoofdmenu, een willekeurig muziekmenu of het
scherm 'Huidig nummer'.
Cover Flow gebruiken
1 Draai de iPod nano 90 graden naar links of rechts. Cover Flow wordt weergegeven.
2 Gebruik het Click Wheel om door uw albumillustraties te bladeren.
3 Selecteer een album en druk op de selectieknop.
4 Selecteer met behulp van het Click Wheel een nummer en druk vervolgens op de
selectieknop om het nummer af te spelen.
Hoofdstuk 1 Basiskenmerken van de iPod nano
9
U kunt in Cover Flow ook snel door uw albums bladeren door uw duim snel over het
Click Wheel te bewegen.
Opmerking: deze optie wordt niet in alle talen ondersteund.
Snel bladeren in Cover Flow
1 Beweeg uw duim snel over het Click Wheel, zodat er een letter van het alfabet in het
display wordt weergegeven.
2 Navigeer met behulp van het Click Wheel naar de eerste letter van de artiest die
u zoekt.
Albums van diverse artiesten of van artiesten met een naam die begint met een
symbool of een getal, worden na de letter 'Z' weergegeven.
3 Til uw duim even op om de normale bladerfunctie weer te activeren.
4 Selecteer een album en druk op de selectieknop.
5 Selecteer met behulp van het Click Wheel een nummer en druk vervolgens op de
selectieknop om het nummer af te spelen.
Snel door lange lijsten scrollen
U kunt snel door een lange lijst scrollen door uw duim snel over het Click Wheel te
bewegen.
Opmerking: deze optie wordt niet in alle talen ondersteund.
Snel door een lijst scrollen
1 Beweeg uw duim snel over het Click Wheel, zodat er een letter van het alfabet in het
display wordt weergegeven.
2 Navigeer met behulp van het Click Wheel naar de eerste letter van het onderdeel dat
u zoekt.
Onderdelen die beginnen met een symbool of een getal, worden na de letter 'Z'
weergegeven.
3 Til uw duim even op om de normale scrolfunctie te activeren.
4 Navigeer met behulp van het Click Wheel naar het gewenste onderdeel.
Zoeken naar muziek
U kunt op de iPod nano zoeken naar nummers, afspeellijsten, namen van albums of
artiesten, audiopodcasts en audioboeken. U kunt met de zoekfunctie niet zoeken in
video's, notities, agendaonderdelen, contactgegevens of songteksten.
Opmerking: deze optie wordt niet in alle talen ondersteund.
Muziek zoeken
1 Selecteer 'Zoek' in het Muziek-menu.
10
Hoofdstuk 1 Basiskenmerken van de iPod nano
2 Voer een zoekterm in door met het Click Wheel door de letters van het alfabet te
navigeren en een letter in te voeren door op de selectieknop te drukken.
De iPod nano begint met zoeken zodra de eerste letter is ingevoerd. De resultaten
worden in het display weergegeven. Als u bijvoorbeeld de letter 'b' invoert, geeft de
iPod nano alle muziekonderdelen weer die de letter 'b' bevatten. Als u 'ab' invoert,
geeft de iPod nano alle onderdelen weer die deze letterreeks bevatten.
Met de knop voor het volgende nummer kunt u een spatie invoeren.
Om het vorige teken te verwijderen, drukt u op de knop voor het vorige nummer.
3 Druk op de menuknop om de lijst met resultaten weer te geven en door de lijst te
navigeren.
Bij de onderdelen in de lijst wordt een symbool weergegeven om aan te geven om
welk type onderdeel het gaat: een nummer, video, artiest, album, audioboek of
podcast.
Druk op de selectieknop om terug te gaan naar de zoekfunctie (als 'Zoek' is
geselecteerd in het menu).
De menu's van de iPod nano gebruiken
Als u de iPod nano inschakelt, wordt het hoofdmenu weergegeven. Hierin kunt u
menuonderdelen selecteren om een bepaalde functie te gebruiken of naar een ander
menu te gaan. De symbolen boven in het display geven de status van de iPod nano
weer.
Afspeelsymbool
Batterijsymbool
Hangslotsymbool
Menunaam
Menuonderdelen
Voorvertoningspaneel
Symbool
Functie
Menunaam
De menunaam geeft de naam van het huidige menu weer.
Hangslotsymbool
Het hangslotsymbool verschijnt als de speler in de vergrendelpositie is geplaatst met behulp van de vergrendelknop (aan de
bovenkant van de iPod nano). Dit symbool geeft aan dat de
regelaars van de iPod nano zijn uitgeschakeld.
Hoofdstuk 1 Basiskenmerken van de iPod nano
11
Symbool
Functie
Afspeelsymbool
Het afspeelsymbool ( “) verschijnt wanneer een nummer, video
of ander onderdeel wordt afgespeeld. Als het pauzesymbool (1)
wordt weergegeven, is het afspelen stopgezet.
Batterijsymbool
Het batterijsymbool geeft aan hoe ver de batterij nog is opgeladen.
Menuonderdelen
Met het Click Wheel bladert u door de verschillende
menuonderdelen. Druk op de selectieknop om het gewenste
onderdeel te selecteren. Een pijltje naast een menuonderdeel geeft
aan dat er een submenu of subscherm beschikbaar is.
Voorvertoningspaneel
Hierin worden albumillustraties, foto's en andere onderdelen en
informatie weergegeven die te maken hebben met het
geselecteerde menuonderdeel.
Onderdelen toevoegen aan of verwijderen uit het hoofdmenu
U kunt veelgebruikte onderdelen aan het hoofdmenu van de iPod nano toevoegen.
U kunt bijvoorbeeld het onderdeel 'Nummers' aan het hoofdmenu toevoegen, zodat
u niet eerst 'Muziek' hoeft te selecteren voordat u 'Nummers' kunt selecteren.
Een onderdeel toevoegen aan of verwijderen uit het hoofdmenu
1 Selecteer 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Hoofdmenu'.
2 Selecteer de onderdelen die u in het hoofdmenu wilt weergeven. Een vinkje geeft aan
dat het onderdeel aan het hoofdmenu is toegevoegd.
Het voorvertoningspaneel uitschakelen
In het voorvertoningspaneel onder in het hoofdmenu worden albumillustraties,
miniaturen van foto's, de beschikbare geheugenruimte en andere gegevens
weergegeven. U kunt dit paneel uitschakelen, zodat er meer ruimte voor de
menuonderdelen beschikbaar is.
Het voorvertoningspaneel uitschakelen
m Selecteer 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Hoofdmenu' > 'Voorvertoning' en selecteer
vervolgens 'Uit'.
Om het voorvertoningspaneel weer in te schakelen, selecteert u 'Instellingen' >
'Algemeen' > 'Hoofdmenu' > 'Voorvertoning' en selecteert u vervolgens 'Aan'.
In het voorvertoningspaneel worden alleen illustraties voor een categorie weergegeven
als de iPod nano ten minste vier onderdelen met illustraties in die categorie bevat.
De tekstgrootte in menu's instellen
Op de iPod nano kan tekst in twee verschillende grootten worden weergegeven:
standaard en groot.
De tekstgrootte instellen
m Selecteer 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Tekstgrootte' en druk vervolgens op de
selectieknop om 'Standaard' of 'Groot' te selecteren.
12
Hoofdstuk 1 Basiskenmerken van de iPod nano
De taal instellen
De iPod nano kan op verschillende talen worden ingesteld.
De taal instellen
m Selecteer 'Instellingen' > 'Taal' en selecteer vervolgens een taal in de lijst.
De timer van de verlichting instellen
U kunt instellen dat de verlichting van het display gedurende een bepaalde tijd wordt
ingeschakeld als u op een knop drukt of het Click Wheel gebruikt. De standaardtijd is
tien seconden.
De timer van de verlichting instellen
m Selecteer 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Verlichting' en selecteer vervolgens de
gewenste tijd. Selecteer 'Altijd aan' om te voorkomen dat de verlichting wordt
uitgeschakeld (als u deze optie selecteert, neemt de gebruiksduur van de batterij af ).
De helderheid van het display instellen
U kunt de helderheid van het iPod nano-display met behulp van een schuifknop
aanpassen.
De helderheid van het display instellen
m Selecteer 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Helderheid' en verplaats de schuifknop met
behulp van het Click Wheel. Het display wordt donkerder als u de schuifknop naar links
beweegt en helderder als u de schuifknop naar rechts beweegt.
U kunt de helderheid ook aanpassen tijdens het afspelen van een diavoorstelling of
video. Om de schuifknop voor de helderheid te tonen of te verbergen, drukt u op de
selectieknop.
Het geluid van het Click Wheel uitschakelen
Wanneer u door de menuonderdelen bladert, hoort u via de koptelefoon en de interne
luidspreker van de iPod nano een klikkend geluid. U kunt het geluid van het Click Wheel
op de koptelefoon, de luidspreker of op beide apparaten eventueel uitschakelen.
Het geluid van het Click Wheel uitschakelen
m Selecteer 'Instellingen' > 'Algemeen' en stel 'Klik' in op 'Uit'.
Als u het geluid van het Click Wheel weer wilt inschakelen, stelt u 'Klik' in op
'Luidspreker', 'Koptelefoon' of 'Beide'.
Informatie over de iPod nano weergeven
U kunt informatie over de iPod nano weergeven, zoals de hoeveelheid beschikbare
ruimte, het aantal nummers, video's, foto's en andere onderdelen dat op uw speler
staat, het serienummer, het model en de softwareversie.
Hoofdstuk 1 Basiskenmerken van de iPod nano
13
Informatie over de iPod nano weergeven
m Selecteer 'Instellingen' > 'Info' en druk meerdere malen op de selectieknop om door de
schermen met informatie te navigeren.
Alle instellingen herstellen
U kunt de standaardwaarden van alle onderdelen in het Instellingen-menu herstellen.
Alle instellingen herstellen
m Selecteer 'Instellingen' > 'Herstel alle instellingen' en selecteer vervolgens 'Herstel'.
De regelaars van de iPod nano uitschakelen
Als u wilt voorkomen dat u de iPod nano per ongeluk inschakelt of op een knop drukt,
kunt u de regelaars uitschakelen met de vergrendelknop. Met de vergrendelknop
schakelt u alle regelaars van het Click Wheel uit. Bovendien schakelt u er alle functies
mee uit die door beweging worden geactiveerd, zoals schudden om de shufflefunctie
in te schakelen en roteren om Cover Flow te activeren of te beëindigen.
De regelaars van de iPod nano uitschakelen
m Zet de vergrendelknop in de vergrendelpositie (zodat u de oranje markering ziet).
Als u de regelaars tijdens het gebruik van de iPod nano uitschakelt, wordt het afspelen
van het nummer, de afspeellijst, de podcast of de video niet gestopt. Als u het afspelen
wilt stoppen of onderbreken, verschuift u de vergrendelknop om de regelaars weer in
te schakelen.
De iPod nano aansluiten en loskoppelen
Als u de iPod nano op de computer aansluit, kunt u muziek, video's, foto's en
bestanden toevoegen en de batterij opladen. Koppel de iPod nano los als u klaar bent.
Belangrijk: de batterij wordt niet opgeladen als de computer zich in de sluimerstand
bevindt.
14
Hoofdstuk 1 Basiskenmerken van de iPod nano
De iPod nano aansluiten
De iPod nano op uw computer aansluiten
m Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde iPod Dock Connector-naar-USB 2.0-kabel
aan op een USB 2.0-poort met hoog vermogen op uw computer en sluit het andere
uiteinde aan op de iPod nano.
Als u een iPod Dock gebruikt, kunt u het ene uiteinde van de kabel op een USB 2.0poort met hoog vermogen op uw computer aansluiten, het andere uiteinde op het
dock aansluiten en de iPod nano vervolgens in het dock plaatsen.
Opmerking: De USB-poort op de meeste toetsenborden levert onvoldoende stroom.
Sluit de iPod nano aan op een USB 2.0-poort op uw computer.
Standaard worden de nummers op de iPod nano automatisch gesynchroniseerd met
de nummers in iTunes wanneer u de speler op de computer aansluit. Nadat de
synchronisatie met iTunes is voltooid, kunt u de iPod nano loskoppelen. U kunt
nummers synchroniseren terwijl de batterij wordt opgeladen.
Als u de iPod nano op een andere computer aansluit en u hebt ingesteld dat
muziekbestanden automatisch worden gesynchroniseerd, verschijnt er een melding
in iTunes voordat er muziek wordt gesynchroniseerd. Als u op 'Ja' klikt, worden de
nummers en andere audiobestanden die al op uw iPod nano staan, gewist en
vervangen door de nummers en audiobestanden op de computer waarop de
iPod nano is aangesloten. Zie Hoofdstuk 2, “De iPod nano configureren”, op pagina 21
voor meer informatie over het kopiëren van muziek naar de iPod nano en het gebruik
van de iPod nano met meerdere computers.
De iPod nano loskoppelen
U mag de iPod nano tijdens het synchroniseren van muziek niet loskoppelen. U kunt
in het display van de iPod nano zien of u de iPod nano veilig kunt loskoppelen.
Hoofdstuk 1 Basiskenmerken van de iPod nano
15
Belangrijk: Koppel de iPod nano niet los als u de melding 'Verbonden' of
'Synchroniseren' ziet. Als u dit wel doet, kunnen bestanden op de iPod nano
beschadigd raken. Als een van deze meldingen wordt weergegeven, moet u de
iPod nano van het bureaublad verwijderen voordat u de speler van de computer
kunt loskoppelen.
Als een van deze meldingen wordt weergegeven, moet u de iPod nano van het
bureaublad verwijderen voordat u de speler van de computer kunt loskoppelen.
Als het hoofdmenu of een groot batterijsymbool wordt weergegeven,
kunt u de iPod nano veilig loskoppelen.
Wanneer u hebt ingesteld dat u nummers op de iPod nano handmatig wilt beheren
(zie “De iPod nano handmatig beheren” op pagina 32) of dat de iPod nano als schijf
wordt gebruikt (zie “De iPod nano als externe schijf gebruiken” op pagina 61), moet
u de iPod nano altijd van het bureaublad verwijderen voordat u de speler van de
computer loskoppelt.
16
Hoofdstuk 1 Basiskenmerken van de iPod nano
De iPod nano van het bureaublad verwijderen
m Klik in de lijst met apparaten in de bronnenlijst in iTunes op de verwijderknop (C) naast
de iPod nano.
U kunt de iPod nano veilig loskoppelen wanneer een van deze
berichten wordt weergegeven.
Als u een Mac hebt, kunt u de iPod nano ook verwijderen door het symbool van de
iPod nano op het bureaublad naar de prullenmand te slepen.
Als u een Windows-computer hebt, kunt u de iPod nano ook verwijderen via Deze
computer in Windows Verkenner of door op het symbool voor het veilig verwijderen
van hardware in het systeemvak te klikken en vervolgens de iPod nano te selecteren.
De iPod nano loskoppelen
1 Koppel de koptelefoon los als deze is aangesloten.
2 Koppel de kabel van de iPod nano los. Als de iPod nano zich in het dock bevindt, haalt
u de speler hier gewoon uit.
Hoofdstuk 1 Basiskenmerken van de iPod nano
17
Informatie over de batterij van de iPod nano
De iPod nano heeft een interne batterij die niet kan worden verwijderd. De eerste keer
dat u de iPod nano gebruikt, kunt u de batterij het best ongeveer drie uur opladen of
wachten tot het batterijsymbool in het display aangeeft dat de batterij volledig is
opgeladen. Als de iPod nano enige tijd niet is gebruikt, moet de batterij mogelijk
worden opgeladen.
Opmerking: ook als de iPod nano is uitgeschakeld, wordt de batterijlading gebruikt.
De batterij van de iPod nano wordt in ongeveer anderhalf uur tot tachtig procent
opgeladen. Als u de batterij volledig wilt opladen, moet u hiervoor ongeveer drie uur
rekenen. Als u de batterij van de iPod nano oplaadt tijdens het kopiëren van bestanden
of het afspelen van muziek, video's of een diavoorstelling, duurt het opladen mogelijk
langer.
De batterij van de iPod nano opladen
U kunt de batterij van de iPod nano op twee manieren opladen:
 Sluit de iPod nano op uw computer aan.
 Gebruik de Apple USB-lichtnetadapter. Deze is afzonderlijk verkrijgbaar.
De batterij opladen via de computer
m Sluit de iPod nano aan op een USB 2.0-poort op uw computer. De computer moet aan
staan en de sluimerstand moet zijn uitgeschakeld.
Als boven het batterijsymbool in het display van de iPod nano de tekst 'Opladen' wordt
weergegeven, wordt de batterij opgeladen. Als de tekst 'Opgeladen' wordt
weergegeven, is de batterij volledig opgeladen.
Als het grote batterijsymbool niet in het display wordt weergegeven, is de iPod nano
waarschijnlijk niet op een USB-poort met hoog vermogen aangesloten. Probeer in dat
geval een andere USB-poort op de computer.
18
Hoofdstuk 1 Basiskenmerken van de iPod nano
Belangrijk: als op het display van de iPod nano de melding 'Laden, even geduld...' of
'Sluit aan op voeding' wordt weergegeven, moet de batterij worden opgeladen
voordat er communicatie mogelijk is tussen de iPod nano en uw computer. Zie “In het
display van de iPod nano wordt de melding 'Sluit aan op voeding' weergegeven” op
pagina 75.
Als u de iPod nano wilt opladen wanneer u niet de beschikking over een computer
hebt, kunt u de USB-lichtnetadapter van Apple aanschaffen.
De batterij met behulp van de USB-lichtnetadapter van Apple opladen
1 Sluit de wisselstroomstekker aan op de lichtnetadapter (als dit nog niet is gebeurd).
2 Sluit het ene uiteinde van de iPod Dock Connector-naar-USB 2.0-kabel aan op de
lichtnetadapter en sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de iPod nano.
3 Sluit de lichtnetadapter vervolgens aan op een werkend stopcontact.
Wisselstroomstekker
(De stekker op uw lichtnetadapter ziet er mogelijk anders uit.)
iPod Dock Connector-naar-USB 2.0-kabel
USB-lichtnetadapter
WAARSCHUWING: zorg ervoor dat de wisselstroomstekker goed op de lichtnetadapter
is aangesloten voordat u deze op een stopcontact aansluit.
Hoofdstuk 1 Basiskenmerken van de iPod nano
19
De status van de batterij
Als de iPod nano niet op een voedingsbron is aangesloten, wordt de huidige lading
van de batterij bij benadering aangegeven door middel van het batterijsymbool in de
rechterbovenhoek van het iPod nano-display.
De batterij is voor minder dan 20 procent opgeladen.
De batterij is ongeveer voor de helft opgeladen.
De batterij is volledig opgeladen.
Als de iPod nano op een voedingsbron is aangesloten, geeft het batterijsymbool weer
dat de batterij wordt opgeladen of volledig is opgeladen.
De batterij wordt opgeladen (symbool van een bliksemschicht).
De batterij is volledig opgeladen (symbool van een stekker).
U kunt de iPod nano loskoppelen en gebruiken voordat de batterij volledig is
opgeladen.
Opmerking: Oplaadbare batterijen kunnen slechts een beperkt aantal malen worden
opgeladen en moeten uiteindelijk worden vervangen. De levensduur van de batterij en
het aantal malen dat de batterij kan worden opgeladen, zijn afhankelijk van het
gebruik en de instellingen. Ga voor informatie naar www.apple.com/nl/batteries.
De gebruiksduur van de batterij verlengen met behulp van de
energiestand
Met de energiestand kunt u de gebruiksduur van de batterij verlengen. Het display van
de iPod nano wordt dan uitgeschakeld als u geen gebruik maakt van de regelaars.
De energiestand in- of uitschakelen
m Selecteer 'Instellingen' > 'Afspelen' > 'Energiestand' en selecteer vervolgens 'Aan'
of 'Uit'.
20
Hoofdstuk 1 Basiskenmerken van de iPod nano
2
De iPod nano configureren
2
U kunt de iPod nano configureren met behulp van iTunes op
uw computer. Vervolgens kunt u muziek, videomateriaal,
podcasts, audioboeken, spellen en materiaal op andere
media importeren, kopen en ordenen. Ten slotte sluit u de
iPod nano op uw computer aan en synchroniseert u de speler
met uw iTunes-bibliotheek.
iTunes
iTunes is het softwareprogramma dat u voor de iPod nano gebruikt. Met iTunes kunt
u onder andere muziekbestanden, audioboeken en podcasts synchroniseren met de
iPod nano. Wanneer u de iPod nano op uw computer aansluit, wordt iTunes
automatisch geopend.
In deze handleiding leest u hoe u met iTunes nummers en andere geluids- en
videobestanden naar uw computer kopieert, afspeellijsten van uw favoriete nummers
aanmaakt en deze synchroniseert met de iPod nano, en hoe u de instellingen van de
iPod nano aanpast.
iTunes is bovendien voorzien van de nieuwe Genius-functie, waarmee u kant-en-klare
afspeellijsten aanmaakt van nummers uit uw iTunes-bibliotheek die goed bij elkaar
passen. U kunt de Genius-afspeellijsten die u in iTunes hebt aangemaakt, naar de
iPod nano kopiëren. U kunt ook op de iPod nano zelf Genius-afspeellijsten aanmaken.
Om de Genius-functie te kunnen gebruiken, hebt u iTunes 8.0 of hoger en een iTunes
Store-account nodig.
Maar iTunes heeft nog veel meer handige functies. Zo kunt u luisteren naar
radiozenders op het internet, video's en tv-programma's bekijken en nummers
beoordelen. Als u met de schijfeenheid in de computer cd's kunt branden, kunt
u bovendien uw eigen cd's branden die geschikt zijn voor de meeste cd-spelers.
Voor informatie over deze functies van iTunes opent u het programma en kiest
u 'Help' > 'iTunes Help'.
21
Als u iTunes 8.0 al op uw computer hebt geïnstalleerd en uw iTunes-bibliotheek hebt
ingesteld, kunt u verdergaan met het gedeelte “De iPod nano synchroniseren”. Zie voor
meer informatie over het instellen van de Genius-functie in iTunes het gedeelte “De
Genius-functie in iTunes gebruiken” op pagina 27.
Muziek importeren in uw iTunes-bibliotheek
Om naar muziek op uw iPod nano te kunnen luisteren, moet u die muziek eerst in
iTunes op uw computer importeren.
Drie manieren om muziek- en andere geluidsbestanden in iTunes te importeren:
 Muziek, audioboeken en video's kopen of podcasts downloaden via de iTunes Store
 Muziek- en andere geluidsbestanden importeren vanaf audio-cd's
 Muziek- en andere geluidsbestanden die al op de computer staan aan uw iTunesbibliotheek toevoegen
Via de iTunes Store nummers kopen en podcasts downloaden
Wanneer u een internetverbinding hebt, kunt u eenvoudig online nummers, albums,
audioboeken en video's kopen en downloaden via de iTunes Store. U kunt ook een
abonnement nemen op podcasts en deze vervolgens downloaden.
Om online muziek via de iTunes Store te kopen, moet u eerst in iTunes een Apple
account aanmaken. Vervolgens kunt u de gewenste nummers zoeken en kopen. Als u
al een Apple account hebt of over een AOL-account (America Online, alleen in
bepaalde landen beschikbaar) beschikt, kunt u met die account inloggen bij de
iTunes Store en nummers kopen.
U hebt geen iTunes Store-account nodig om podcasts te downloaden of een
abonnement te nemen op podcasts.
Aanmelden bij de iTunes Store
m Open iTunes en ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk:
 Als u al een iTunes-account hebt, kiest u 'Store' > 'Log in' (Mac) of 'Aanmelden'
(Windows).
22
Hoofdstuk 2 De iPod nano configureren
 Als u nog geen iTunes-account hebt, kiest u 'Store' > 'Maak account aan' (Mac) of
'Account aanmaken' (Windows) en volgt u de instructies op het scherm om een
Apple account aan te maken of om de gegevens van uw huidige Apple account of
AOL-account op te geven.
U kunt in de iTunes Store bladeren of zoeken naar een bepaald album, een bepaald
nummer of een bepaalde artiest. Hiervoor opent u iTunes en klikt u in de bronnenlijst
op 'iTunes Store'.
 Om te bladeren in de iTunes Store, kiest u een categorie (bijvoorbeeld 'Music') aan de
linkerzijde van het iTunes Store-venster. U kunt bijvoorbeeld een genre kiezen, naar
nieuwe nummers zoeken, op een van de weergegeven nummers klikken, de top 10
van nummers en albums bekijken of op 'Browse' klikken onder 'Quick Links' in het
iTunes Store-venster.
 Om te bladeren naar podcasts, klikt u op 'Podcasts' aan de linkerzijde van het iTunes
Store-venster.
 Om te zoeken in de iTunes Store, typt u de naam van een album, nummer, artiest of
componist in het zoekveld.
 Om uw zoekopdracht te verfijnen, typt u iets in het zoekveld, drukt u op de Returnof Enter-toets op het toetsenbord en klikt u vervolgens op koppelingen in de
zoekbalk bovenin de resultatenpagina. Als u bijvoorbeeld alleen naar nummers en
albums wilt zoeken, klikt u op 'Music'.
 Als u wilt zoeken op een combinatie van rubrieken, klikt u in het resultatenvenster
op 'Power Search'.
 Om terug te gaan naar de startpagina van de iTunes Store, klikt u op de thuisknop in
de statusregel boven in het venster.
Een nummer, album, muziekvideo of audioboek kopen
1 Selecteer 'iTunes Store' in de bronnenlijst in iTunes en zoek het onderdeel dat u wilt
kopen.
Als u zeker wilt weten of u het juiste artikel hebt geselecteerd, kunt u een deel ervan
beluisteren door er dubbel op te klikken. (Als uw netwerkverbinding langzamer is dan
128 kbps, kiest u 'iTunes' > 'Voorkeuren' (Mac) of 'Bewerken' > 'Voorkeuren' (Windows)
en schakelt u in het paneel 'Store' het aankruisvak 'Laad volledige voorvertoning
alvorens af te spelen' (Mac) of 'Volledig voorbeeld laden alvorens af te spelen'
(Windows) in.)
2 Op de Mac klikt u op 'Koop nummer', 'Koop album', 'Koop video' of 'Koop boek'. Op
een Windows-computer klikt u op 'Nummer kopen', 'Album kopen', 'Video kopen' of
'Boek kopen'.
Het nummer of onderdeel wordt naar de computer gedownload en het bedrag wordt
afgeboekt van de creditcard die u voor uw Apple account of AOL-account hebt
opgegeven.
Hoofdstuk 2 De iPod nano configureren
23
Een podcast downloaden of een abonnement nemen op een podcast
1 Klik op 'iTunes Store' in de bronnenlijst.
2 Klik op 'Podcasts' links in de startpagina van de iTunes Store.
3 Zoek naar de podcast die u wilt downloaden.
 Als u slechts één aflevering van een podcast wilt downloaden, klikt u op de knop
'Toon aflevering' (Mac) of 'Aflevering tonen' (Windows) naast de gewenste aflevering.
 Als u een abonnement op een podcast wilt nemen, klikt u op de knop 'Abonneer'
(Mac) of 'Abonneren' (Windows) naast de podcastaflevering. De meest recente
aflevering wordt vervolgens gedownload. Als er nieuwe afleveringen beschikbaar
zijn, worden deze automatisch naar iTunes gedownload zodra u een verbinding met
het internet hebt.
Zie voor meer informatie de gedeelten “Podcasts naar de iPod nano kopiëren” op
pagina 33 en “Podcasts bekijken of beluisteren” op pagina 48.
Nummers op de computer aan uw iTunes-bibliotheek toevoegen
Als zich nummers op uw computer bevinden met een bestandsstructuur die door
iTunes wordt ondersteund, kunt u de nummers eenvoudig aan iTunes toevoegen.
Nummers op de computer aan uw iTunes-bibliotheek toevoegen
m Sleep de map of de schijf met de geluidsbestanden naar de bibliotheek in de
bronnenlijst in iTunes (of kies 'Archief' > 'Voeg toe aan bibliotheek' (Mac) of 'Bestand' >
'Toevoegen aan bibliotheek' (Windows) en selecteer de map of de schijf ). Als de
bestandsstructuur van de nummers door iTunes wordt ondersteund, worden de
nummers automatisch aan uw iTunes-bibliotheek toegevoegd.
U kunt ook afzonderlijke nummers naar iTunes slepen.
Opmerking: Met iTunes voor Windows kunt u niet-beveiligde WMA-bestanden
omzetten in de AAC- of MP3-structuur. Dit is bijvoorbeeld handig als uw
muziekbibliotheek is gecodeerd in de WMA-structuur. Voor meer informatie opent u
iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'.
Muziek vanaf audio-cd's in iTunes importeren
Volg de onderstaande instructies om muziek vanaf een cd in iTunes te importeren.
Muziek vanaf een audio-cd in iTunes importeren
1 Plaats de cd in de computer en open iTunes.
Als u een verbinding met het internet hebt, zoekt iTunes op het internet naar de
namen van de nummers op de cd (indien beschikbaar) en geeft deze in het iTunesvenster weer.
24
Hoofdstuk 2 De iPod nano configureren
Als u geen verbinding met het internet hebt, kunt u een cd importeren en op een later
tijdstip (als u wel een internetverbinding hebt) 'Geavanceerd' > 'Haal cd-tracknamen
op' (Mac) of 'Cd-tracknamen ophalen' (Windows) kiezen. De tracknamen voor de
geïmporteerde cd's worden vervolgens in iTunes weergegeven.
Als de cd-tracknamen niet online beschikbaar zijn, kunt u de namen van de nummers
handmatig invoeren. Zie “Titels en andere informatie over nummers handmatig
invoeren” hieronder.
Nadat de informatie van alle nummers is ingevoerd, kunt u in iTunes of op de iPod
zoeken op titel, artiest, album en andere informatie.
2 Klik op het vinkje naast de nummers die u niet wilt importeren. Het vinkje wordt
verwijderd.
3 Klik op de knop 'Importeer cd' (Mac) of 'Cd importeren' (Windows). In het
weergavegebied boven in het iTunes-venster wordt aangegeven hoelang het
importeren van elk nummer duurt.
In iTunes worden nummers standaard afgespeeld terwijl ze worden geïmporteerd. Als
u veel nummers importeert, kunt u het afspelen van nummers het best onderbreken.
4 Klik op de verwijderknop (C) om de cd te verwijderen.
U kunt een cd pas verwijderen nadat het importeren is voltooid.
5 Herhaal deze stappen voor elke cd die nummers bevat die u wilt importeren.
Titels en andere informatie over nummers handmatig invoeren
Titels en andere informatie over nummers op een cd handmatig invoeren
1 Selecteer het eerste nummer op de cd en kies 'Archief' > 'Info' (Mac) of 'Bestand' >
'Info tonen' (Windows).
2 Klik op 'Info'.
3 Voer informatie over het nummer in.
4 Klik op 'Volgende' om informatie over het volgende nummer in te voeren.
5 Klik op 'OK' wanneer u klaar bent.
Songteksten toevoegen
U kunt de songtekst van een nummer in de plattetekststructuur aan iTunes toevoegen,
zodat u deze op de iPod nano kunt bekijken terwijl u het nummer afspeelt.
Een songtekst in iTunes invoeren
1 Selecteer een nummer en kies 'Archief' > 'Info' (Mac) of 'Bestand' > 'Info tonen'
(Windows).
2 Klik op 'Songtekst'.
3 Voer de songtekst in het tekstvak in.
4 Klik op 'Volgende' om de songtekst van het volgende nummer in te voeren.
Hoofdstuk 2 De iPod nano configureren
25
5 Klik op 'OK' wanneer u klaar bent.
Zie “Songteksten op de iPod nano bekijken” op pagina 40 voor meer informatie.
Albumillustraties toevoegen
Bij de muziek die u via de iTunes Store koopt, worden albumillustraties geleverd die u
op de iPod nano kunt weergeven. U kunt albumillustraties automatisch toevoegen voor
muziek die u van cd's hebt geïmporteerd, mits deze cd's in de iTunes Store verkrijgbaar
zijn. U kunt albumillustraties handmatig toevoegen als u deze illustraties op uw
computer hebt bewaard.
Albumillustraties automatisch toevoegen
m Kies 'Geavanceerd' > 'Haal albumillustraties op' (Mac) of 'Albumillustraties ophalen'
(Windows).
U hebt een iTunes Store-account nodig om albumillustraties automatisch te kunnen
toevoegen.
Albumillustraties handmatig aan iTunes toevoegen
1 Selecteer een nummer en kies 'Archief' > 'Info' (Mac) of 'Bestand' > 'Info tonen'
(Windows).
2 Klik op 'Illustratie'.
3 Klik op 'Voeg toe' (Mac) of 'Toevoegen' (Windows), navigeer naar het illustratiebestand
en klik op 'Kies' (Mac) of 'Kiezen' (Windows).
4 Pas de grootte van de illustratie met behulp van de schuifknop aan.
5 Klik op 'Volgende' om een illustratie voor het volgende nummer of album toe te
voegen.
6 Klik op 'OK' wanneer u klaar bent.
Zie “Albumillustraties op de iPod nano weergeven” op pagina 40 voor meer informatie.
Uw muziekbestanden ordenen
Met iTunes kunt u nummers en andere onderdelen in elke gewenste volgorde ordenen
in lijsten, die afspeellijsten worden genoemd. U kunt bijvoorbeeld een afspeellijst
aanmaken met nummers waarnaar u wilt luisteren tijdens het sporten of een
afspeellijst aanmaken voor een bepaalde gelegenheid.
U kunt ook slimme afspeellijsten aanmaken die automatisch worden bijgewerkt op
basis van de door u opgegeven voorwaarden. Als u in iTunes nummers toevoegt die
voldoen aan de voorwaarden, worden de nummers automatisch aan de slimme
afspeellijst toegevoegd.
26
Hoofdstuk 2 De iPod nano configureren
U kunt net zoveel afspeellijsten aanmaken als u wilt en elk nummer in uw iTunesbibliotheek gebruiken. De nummers die u aan een afspeellijst toevoegt of uit een
afspeellijst verwijdert, blijven gewoon in uw bibliotheek staan.
Een afspeellijst aanmaken in iTunes
1 Klik op de knop met het plusteken (+) of kies 'Archief' > 'Nieuwe afspeellijst' (Mac) of
'Bestand' > 'Nieuwe afspeellijst' (Windows).
2 Typ een naam voor de afspeellijst.
3 Klik op 'Muziek' in de bibliotheek en sleep vervolgens een nummer of ander onderdeel
naar de afspeellijst.
Om meerdere nummers tegelijk te selecteren, houdt u op een Mac de Shift- of de
Command-toets (x) ingedrukt en op een Windows-computer de Shift-toets of de
Control-toets, en klikt u vervolgens op de gewenste nummers.
Een slimme afspeellijst aanmaken
m Kies 'Archief' > 'Nieuwe slimme afspeellijst' (Mac) of 'Bestand' > 'Nieuwe slimme
afspeellijst' (Windows) en geef de voorwaarden voor de afspeellijst op.
Opmerking: zie “On-The-Go-afspeellijsten op de iPod nano aanmaken” op pagina 42
om een afspeellijst op de iPod nano aan te maken terwijl de iPod nano niet op uw
computer is aangesloten.
De Genius-functie in iTunes gebruiken
Met de Genius-functie worden automatisch afspeellijsten samengesteld van nummers
in uw bibliotheek die goed bij elkaar passen. Om de Genius-functie te kunnen
gebruiken, moet u deze eerst in iTunes instellen. Voor de Genius-functie worden geen
kosten in rekening gebracht. U hebt echter wel een iTunes Store-account nodig (als u
geen iTunes Store-account hebt, kunt deze instellen als u de Genius-functie inschakelt).
De Genius-functie instellen
1 Kies in iTunes 'Store' > 'Schakel Genius in' (Mac) of 'Genius inschakelen' (Windows)'.
2 Volg de instructies op het scherm.
Er wordt door iTunes anonieme informatie over uw bibliotheek verzameld, die
vergeleken wordt met alle nummers die via de iTunes Store verkrijgbaar zijn, plus de
bibliotheken van andere iTunes Store-klanten. De tijd die deze vergelijking kost, hangt
af van de omvang van uw bibliotheek, de snelheid van uw verbinding en andere
factoren.
3 Sluit de iPod nano op uw computer aan en synchroniseer de speler.
Vervolgens kunt u de Genius-functie op uw iPod nano gebruiken (zie pagina 43).
Een Genius-afspeellijst aanmaken in iTunes
1 Klik op 'Muziek' in de bibliotheek of selecteer een afspeellijst.
Hoofdstuk 2 De iPod nano configureren
27
2 Selecteer een nummer.
3 Klik op de knop 'Genius' onder in het iTunes-venster.
4 Als u het maximumaantal nummers voor de afspeellijst wilt wijzigen, kiest u een getal
uit het venstermenu.
5 Als u de afspeellijst wilt bewaren, klikt u op 'Bewaar afspeellijst' (Mac) of 'Afspeellijst
opslaan' (Windows). U kunt onderdelen toevoegen aan een bewaarde Geniusafspeellijst en eruit verwijderen. U kunt ook op 'Vernieuw' (Mac) of 'Vernieuwen'
(Windows) klikken om op basis van het oorspronkelijke nummer een nieuwe
afspeellijst aan te maken.
De Genius-afspeellijsten die u in iTunes hebt aangemaakt, kunt u net als andere iTunesafspeellijsten met de iPod nano synchroniseren. Zie “Geselecteerde afspeellijsten op de
iPod nano synchroniseren” op pagina 31.
Video's kopen of huren en videopodcasts downloaden
Om video's (films, tv-programma's en muziekvideo's) te kopen of films online te huren
via de iTunes Store (onderdeel van iTunes en alleen in bepaalde landen beschikbaar),
logt u met uw iTunes Store-account in, zoekt u de gewenste video's en koopt of huurt
u deze vervolgens.
De huurperiode van een film bedraagt dertig dagen nadat u de film hebt gehuurd of
24 uur nadat u het afspelen hebt gestart. Films waarvan de huurperiode is verlopen,
worden automatisch verwijderd.
Opmerking: Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op de Verenigde Staten.
De voorwaarden kunnen per land verschillen.
Video's zoeken in de iTunes Store
1 Open iTunes en selecteer 'iTunes Store' in de bronnenlijst.
2 Klik op een optie ('Movies', 'TV Shows' of 'Music Videos') aan de linkerzijde van het
iTunes Store-venster.
U vindt hier ook muziekvideo's die deel uitmaken van een album of andere aanbieding.
U kunt voorvertoningen van films of tv-programma's bekijken. Naast de video's in
iTunes en in de iTunes Store wordt een beeldschermsymbool ( ) weergegeven.
Een video kopen of huren
1 Selecteer 'iTunes Store' in de bronnenlijst in iTunes en zoek het onderdeel dat u wilt
kopen of huren.
28
Hoofdstuk 2 De iPod nano configureren
2 Op de Mac klikt u op 'Koop video', 'Koop aflevering', 'Buy Season', 'Koop film' of 'Rent
Movie'. Op een Windows-computer klikt u op 'Video kopen', 'Aflevering kopen', 'Buy
Season', 'Film kopen' of 'Rent Movie'.
Video's die u hebt gekocht, worden weergegeven wanneer u in de bronnenlijst 'Films'
of 'Tv-programma's' (onder 'Bibliotheek') of 'Aangeschaft' (onder 'Store') selecteert.
Video's die u hebt gehuurd, worden weergegeven wanneer u 'Gehuurde films' (onder
'Bibliotheek') selecteert.
Sommige menuonderdelen hebben nog andere opties. Zo kunt u voor tv-programma's
een seizoenspas kopen voor alle afleveringen.
Een videopodcast downloaden
Videopodcasts worden in de iTunes Store bij andere podcasts weergegeven. U kunt
een abonnement nemen op een videopodcast en deze downloaden, net zoals u dat
doet met andere podcasts. U hebt geen iTunes Store-account nodig om podcasts te
downloaden. Zie “Via de iTunes Store nummers kopen en podcasts downloaden” op
pagina 22.
Uw eigen video's converteren in een geschikte structuur voor de
iPod nano
U kunt andere videobestanden weergeven op de iPod nano, zoals video's die u hebt
gemaakt in iMovie op een Mac of video's die u hebt gedownload van het internet.
Hiertoe importeert u de video in iTunes, converteert u deze (indien nodig) naar een
geschikte structuur voor de iPod nano en kopieert u de video vervolgens naar de
iPod nano.
iTunes ondersteunt alle videostructuren die door QuickTime worden ondersteund.
Kies 'Help' > 'QuickTime Player Help' in de menubalk van QuickTime Player voor meer
informatie.
Een video in iTunes importeren
m Sleep het videobestand naar uw iTunes-bibliotheek.
Sommige video's zijn mogelijk direct gereed voor gebruik op de iPod nano nadat u ze
in iTunes hebt geïmporteerd. Als u een video naar de iPod nano kopieert (zie “Video's
automatisch synchroniseren” op pagina 35) en er een melding verschijnt dat de video
niet kan worden afgespeeld op de iPod nano, moet u de video eerst converteren naar
een geschikte structuur voor de iPod nano.
Een video converteren naar een geschikte structuur voor de iPod nano
1 Selecteer de video in uw iTunes-bibliotheek.
2 Kies 'Geavanceerd' > 'Converteer selectie voor iPod/iPhone' (Mac) of 'Selectie
converteren voor iPod/iPhone' (Windows).
Afhankelijk van de lengte en inhoud van een video kan het converteren naar een
geschikte structuur voor de iPod nano enkele minuten tot enkele uren duren.
Hoofdstuk 2 De iPod nano configureren
29
Als u een video converteert naar een geschikte structuur voor de iPod nano, blijft de
oorspronkelijke video in uw iTunes-bibliotheek behouden.
Raadpleeg voor meer informatie over het converteren van video's naar een geschikte
structuur voor de iPod nano www.info.apple.com/kbnum/n302758 (Engelstalig).
Muziek toevoegen aan de iPod nano
Nadat u uw muziek in iTunes hebt geïmporteerd en geordend, kunt u de nummers
eenvoudig naar de iPod nano kopiëren.
Als u wilt instellen op welke manier muziek van de computer naar de iPod nano wordt
gekopieerd, sluit u de iPod nano aan op de computer en gebruikt u de opties in het
iTunes-voorkeurenvenster om de instellingen van de iPod nano te wijzigen.
Drie manieren om met iTunes muziek naar de iPod nano te kopiëren:
 Alle nummers en afspeellijsten synchroniseren: Als u de iPod nano op de computer
aansluit, wordt deze automatisch bijgewerkt met de nummers en overige
onderdelen in uw iTunes-bibliotheek. Andere nummers op de iPod nano worden
verwijderd.
 Geselecteerde afspeellijsten synchroniseren: als u de iPod nano op de computer
aansluit, wordt de speler automatisch bijgewerkt met de nummers in afspeellijsten
die u in iTunes selecteert.
 Handmatig muziek naar de iPod nano kopiëren: Als u de iPod nano op de computer
aansluit, kunt u afzonderlijke nummers en afspeellijsten naar de iPod nano slepen en
afzonderlijke nummers en afspeellijsten van de iPod nano verwijderen. Met deze
methode kunt u nummers van verschillende computers naar de iPod nano kopiëren,
zonder dat bestaande nummers op de speler worden verwijderd. Als u instelt dat u
handmatig muziek wilt kopiëren, moet u de iPod nano altijd verwijderen in iTunes
voordat u de speler loskoppelt.
30
Hoofdstuk 2 De iPod nano configureren
Muziek automatisch synchroniseren
Standaard is ingesteld dat de iPod nano automatisch wordt gesynchroniseerd met alle
nummers en afspeellijsten wanneer u de speler op de computer aansluit. Dit is de
eenvoudigste manier om muziek naar de iPod nano te kopiëren. U hoeft de iPod nano
alleen maar op de computer aan te sluiten en de nummers, audioboeken, video's en
andere onderdelen worden automatisch gekopieerd. Vervolgens koppelt u de speler
weer los en kunt u op pad. De nummers die u aan iTunes hebt toegevoegd nadat u de
iPod nano de laatste keer op de computer hebt aangesloten, worden automatisch naar
de iPod nano gekopieerd. Als u nummers uit iTunes hebt verwijderd, worden deze ook
van de iPod nano verwijderd.
Muziek op de iPod nano synchroniseren
m Sluit de iPod nano op uw computer aan. Als u in iTunes hebt ingesteld dat de
iPod nano automatisch wordt gesynchroniseerd, begint de synchronisatie direct.
Belangrijk: De eerste keer dat u de iPod nano op een computer aansluit, verschijnt een
melding waarin u wordt gevraagd of u nummers automatisch wilt synchroniseren.
Als u hiermee akkoord gaat, worden alle nummers, audioboeken en video's van de
iPod nano verwijderd en vervangen door de nummers en onderdelen die op deze
computer staan. Als u niet akkoord gaat, kunt u handmatig nummers naar de
iPod nano kopiëren, zonder dat de nummers die al op de iPod nano staan worden
verwijderd.
Terwijl de muziek op de iPod nano wordt gesynchroniseerd met de muziek op de
computer, wordt de voortgang in het iTunes-statusvenster weergegeven en wordt
naast het symbool van de iPod nano in de bronnenlijst een synchronisatiesymbool
weergegeven.
Als de speler is bijgewerkt, verschijnt in iTunes het volgende bericht: "De iPod is
bijgewerkt.".
Geselecteerde afspeellijsten op de iPod nano synchroniseren
U kunt in iTunes instellen dat de iPod nano uitsluitend wordt gesynchroniseerd met
geselecteerde afspeellijsten. Dit is met name handig als u meer muziek in uw iTunesbibliotheek hebt dan er op de iPod nano past. In dit geval wordt alleen de muziek in de
geselecteerde afspeellijsten op de iPod nano gesynchroniseerd.
Instellen dat de nummers in geselecteerde afspeellijsten op de iPod nano worden
gesynchroniseerd
1 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst in iTunes en klik op de tab 'Muziek'.
2 Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer muziek' (Mac) of 'Muziek synchroniseren'
(Windows) in en selecteer vervolgens de optie 'Geselecteerde afspeellijsten'.
3 Selecteer de gewenste afspeellijsten.
Hoofdstuk 2 De iPod nano configureren
31
4 Om muziekvideo's toe te voegen en albumillustraties weer te geven, selecteert u de
desbetreffende optie.
5 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Als het aankruisvak 'Synchroniseer alleen geselecteerde nummers en video's' (Mac) of
'Alleen geselecteerde nummers en video's synchroniseren' (Windows) in het paneel
'Samenvatting' is ingeschakeld, worden alleen de onderdelen gesynchroniseerd die zijn
geselecteerd.
De iPod nano handmatig beheren
Het handmatig beheren van de iPod nano vanuit iTunes biedt u de meeste flexibiliteit
om muziek en video's op de iPod nano te beheren. U kunt afzonderlijke nummers
(inclusief muziekvideo's) en video's (inclusief films en tv-programma's) toevoegen en
verwijderen. Ook kunt u muziek en video's van meerdere computers naar de iPod nano
kopiëren, zonder dat bestaande onderdelen op de iPod nano worden verwijderd.
Als u video's en muziek op de iPod nano handmatig beheert, worden de opties
voor automatische synchronisatie uitgeschakeld in de panelen 'Muziek', 'Films' en
'Tv-programma's'. Het is niet mogelijk bepaalde onderdelen handmatig te beheren
terwijl u tegelijkertijd andere onderdelen automatisch synchroniseert.
Instellen dat muziek en video's handmatig op de iPod nano worden beheerd
1 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst in iTunes en klik op de tab 'Samenvatting'.
2 Selecteer in het gedeelte 'Opties' de optie 'Beheer muziek en video's handmatig' (Mac)
of 'Muziek en video's handmatig beheren' (Windows).
3 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Als u kiest voor handmatig bijwerken, moet u de iPod nano altijd verwijderen in iTunes
voordat u de speler loskoppelt.
Een nummer, video of ander onderdeel naar de iPod nano kopiëren
1 Klik in de bronnenlijst in iTunes op 'Muziek' of op een ander onderdeel in de
bibliotheek.
2 Sleep een nummer of ander onderdeel naar de iPod nano in de bronnenlijst.
Een nummer, video of ander onderdeel van de iPod nano verwijderen
1 Open iTunes en selecteer de iPod nano in de bronnenlijst.
2 Selecteer een nummer of ander onderdeel op de iPod nano en druk op de Delete- of
Backspace-toets op het toetsenbord.
De nummers of onderdelen die u handmatig van de iPod nano verwijdert, worden niet
uit uw iTunes-bibliotheek verwijderd.
32
Hoofdstuk 2 De iPod nano configureren
Een nieuwe afspeellijst op de iPod nano aanmaken
1 Selecteer in iTunes de iPod nano in de bronnenlijst en klik op de knop met het
plusteken (+) of kies 'Archief' > 'Nieuwe afspeellijst' (Mac) of 'Bestand' > 'Nieuwe
afspeellijst' (Windows).
2 Typ een naam voor de afspeellijst.
3 Klik in de bibliotheek bijvoorbeeld op 'Muziek' en sleep vervolgens nummers of andere
onderdelen naar de afspeellijst.
Nummers aan een afspeellijst op de iPod nano toevoegen of eruit verwijderen
m Sleep een nummer naar een afspeellijst op de iPod nano om het nummer toe te
voegen. Selecteer een nummer in een afspeellijst en druk op de Delete-toets of
Backspace-toets op het toetsenbord om het nummer te verwijderen.
Als u in iTunes hebt ingesteld dat u muziek handmatig beheert, kunt u deze instelling
later wijzigen, zodat de speler automatisch wordt bijgewerkt.
In iTunes instellen dat de muziek op de iPod nano automatisch wordt
gesynchroniseerd
1 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst in iTunes en klik op de tab 'Muziek'.
2 Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer muziek' (Mac) of 'Muziek synchroniseren'
(Windows) in en selecteer vervolgens de optie 'Alle nummers en afspeellijsten'.
3 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
De speler wordt automatisch bijgewerkt.
Als het aankruisvak 'Synchroniseer alleen geselecteerde nummers en video's' (Mac) of
'Alleen geselecteerde nummers en video's synchroniseren' (Windows) in het paneel
'Samenvatting' is ingeschakeld, worden alleen de onderdelen gesynchroniseerd die in
uw muziekbibliotheek en ander bibliotheken zijn geselecteerd.
Podcasts naar de iPod nano kopiëren
De opties die u instelt voor het kopiëren van podcasts naar de iPod nano staan geheel
los van de opties voor het kopiëren van nummers. De instellingen voor het kopiëren
van podcasts hebben geen invloed op de instellingen voor het bijwerken van nummers
en omgekeerd. U kunt in iTunes instellen dat alle of geselecteerde podcasts
automatisch worden gesynchroniseerd, maar u kunt ook handmatig podcasts naar de
iPod nano kopiëren.
Instellen dat podcasts op de iPod nano automatisch worden bijgewerkt
1 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst in iTunes en klik op de tab 'Podcasts'.
2 Schakel in het paneel 'Podcasts' het aankruisvak 'Synchroniseer ... afleveringen van'
(Mac) of 'Synchroniseren: ... afleveringen van' (Windows) in en kies het gewenste aantal
afleveringen uit het venstermenu.
Hoofdstuk 2 De iPod nano configureren
33
3 Selecteer 'Alle podcasts' of 'Geselecteerde podcasts'. Als u 'Geselecteerde podcasts' kiest,
moet u ook in de lijst de podcasts selecteren die u automatisch wilt synchroniseren.
4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Wanneer u hebt ingesteld dat podcasts op de iPod nano automatisch worden
gesynchroniseerd, wordt de iPod nano bijgewerkt zodra u de speler op de computer
aansluit.
Opmerking: als het aankruisvak 'Synchroniseer alleen geselecteerde nummers en
video's' (Mac) of 'Alleen geselecteerde nummers en video's synchroniseren' (Windows)
in het paneel 'Samenvatting' is ingeschakeld, worden alleen de onderdelen
gesynchroniseerd die in uw podcastbibliotheek en ander bibliotheken zijn
geselecteerd.
Podcasts handmatig beheren
1 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst in iTunes en klik op de tab 'Samenvatting'.
2 Schakel het aankruisvak 'Beheer muziek en video's handmatig' (Mac) of 'Muziek en
video's handmatig beheren' (Windows) in en klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen'
(Windows).
3 Selecteer in de bronnenlijst uw podcastbibliotheek en sleep de gewenste podcasts
naar de iPod nano.
Video's naar de iPod nano kopiëren
Het kopiëren van films en tv-programma's naar de iPod nano verloopt op vrijwel
dezelfde manier als het kopiëren van nummers. U kunt in iTunes instellen dat de
iPod nano automatisch wordt gesynchroniseerd met alle films en tv-programma's op
de computer wanneer u de iPod nano op de computer aansluit, of u kunt instellen dat
alleen geselecteerde afspeellijsten worden gesynchroniseerd. U kunt films en
tv-programma's ook handmatig beheren. Met deze methode kunt u video's van
verschillende computers naar de iPod nano kopiëren, zonder dat bestaande video's op
de speler worden verwijderd.
Opmerking: Muziekvideo's worden bij nummers onder het gedeelte 'Muziek' in uw
iTunes-bibliotheek weergegeven. Zie “Muziek toevoegen aan de iPod nano” op
pagina 30.
34
Hoofdstuk 2 De iPod nano configureren
Belangrijk: U kunt een gehuurde film op één apparaat tegelijk bekijken. Als u
bijvoorbeeld een film bij de iTunes Store huurt en naar de iPod nano kopieert, kunt u
de film alleen op de iPod nano bekijken. Als u de film weer naar iTunes kopieert, kunt u
de film alleen in iTunes en niet op de iPod nano bekijken. Op gehuurde films die u naar
de iPod nano kopieert, zijn alle standaardtijdslimieten van toepassing.
Video's automatisch synchroniseren
Standaard is ingesteld dat de iPod nano automatisch wordt gesynchroniseerd met alle
video's wanneer u de speler op de computer aansluit. Dit is de eenvoudigste manier
om video's naar de iPod nano te kopiëren. U hoeft de iPod nano alleen maar op de
computer aan te sluiten en de video's en andere onderdelen worden automatisch
gekopieerd. Vervolgens koppelt u de speler weer los en kunt u op pad. De video's die u
aan iTunes hebt toegevoegd nadat u de iPod nano de laatste keer op de computer
hebt aangesloten, worden automatisch naar de iPod nano gekopieerd. Als u video's uit
iTunes hebt verwijderd, worden deze ook van de iPod nano verwijderd.
U kunt instellen dat de iPod nano automatisch wordt gesynchroniseerd met de video's
wanneer u de speler op de computer aansluit.
De video's op de iPod nano synchroniseren
m Sluit de iPod nano op uw computer aan. Als in iTunes is ingesteld dat de iPod nano
automatisch wordt gesynchroniseerd, begint het synchroniseren direct.
Belangrijk: De eerste keer dat u de iPod nano opeen andere computer aansluit en u in
iTunes de optie voor automatische synchronisatie hebt ingesteld, wordt u gevraagd of
u nummers en video's automatisch wilt synchroniseren. Als u hiermee akkoord gaat,
worden alle nummers, video's en andere onderdelen van de iPod nano verwijderd en
vervangen door de nummers, video's en andere onderdelen die in de iTunesbibliotheek op de computer staan. Als u niet akkoord gaat, kunt u handmatig video's
naar de iPod nanokopiëren, zonder dat de video's die al op de iPod nano staan, worden
verwijderd.
In iTunes kunt u gekochte onderdelen via de iPod nano met een andere computer
synchroniseren. Raadpleeg voor meer informatie iTunes Help.
Terwijl de video's op de iPod nano worden gesynchroniseerd met de video's op de
computer, wordt de voortgang in het iTunes-statusvenster weergegeven en wordt het
symbool van de iPod nano in de bronnenlijst rood knipperend weergegeven.
Als de speler is bijgewerkt, verschijnt in iTunes het volgende bericht: "De iPod is
bijgewerkt.".
Hoofdstuk 2 De iPod nano configureren
35
Geselecteerde video's naar de iPod nano kopiëren
U kunt in iTunes instellen dat de iPod nano uitsluitend wordt gesynchroniseerd met
geselecteerde video's. Dit is met name handig als u meer video's in uw iTunesbibliotheek hebt dan er op de iPod nano passen. In dit geval worden alleen de video's
die u hebt geselecteerd met de iPod nano gesynchroniseerd. U kunt geselecteerde
video's of geselecteerde afspeellijsten die video's bevatten synchroniseren.
In iTunes instellen dat de iPod nano wordt gesynchroniseerd met nog niet bekeken
of geselecteerde films
1 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst in iTunes en klik op de tab 'Films'.
2 Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer films' (Mac) of 'Films synchroniseren'
(Windows) in.
3 Selecteer de gewenste films of afspeellijsten.
Onbekeken films: selecteer de optie '... onbekeken films' en kies het gewenste aantal uit
het venstermenu.
Geselecteerde films of afspeellijsten: selecteer de optie 'Geselecteerde ...', kies 'films' of
'afspeellijsten' uit het venstermenu en selecteer vervolgens de gewenste films of
afspeellijsten.
4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Als het aankruisvak 'Synchroniseer alleen geselecteerde nummers en video's' (Mac) of
'Alleen geselecteerde nummers en video's synchroniseren' (Windows) in het paneel
'Samenvatting' is ingeschakeld, worden alleen de films gesynchroniseerd die zijn
geselecteerd.
In iTunes instellen dat de iPod nano wordt gesynchroniseerd met de nieuwste
afleveringen of geselecteerde tv-programma's
1 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst in iTunes en klik op de tab 'Tv-programma's'.
2 Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer ... afleveringen van' (Mac) of 'Synchroniseren: ...
afleveringen van' (Windows) in en kies vervolgens het gewenste aantal afleveringen uit
het venstermenu.
3 Selecteer de optie 'Geselecteerde ...' en kies 'tv-programma's' of 'afspeellijsten' uit het
venstermenu.
4 Selecteer de films of afspeellijsten die u wilt synchroniseren.
5 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Als het aankruisvak 'Synchroniseer alleen geselecteerde nummers en video's' (Mac) of
'Alleen geselecteerde nummers en video's synchroniseren' (Windows) in het paneel
'Samenvatting' is ingeschakeld, worden alleen de tv-programma's gesynchroniseerd die
zijn geselecteerd.
36
Hoofdstuk 2 De iPod nano configureren
Video's handmatig beheren
Het handmatig beheren van de iPod nano vanuit iTunes biedt u de meeste flexibiliteit
om video's op de iPod nano te beheren. U kunt afzonderlijke films, tv-programma's en
andere onderdelen toevoegen en verwijderen. Ook kunt u video's van meerdere
computers naar de iPod nano kopiëren, zonder dat bestaande video's op de iPod nano
worden verwijderd. Zie “De iPod nano handmatig beheren” op pagina 32.
Als u in iTunes hebt ingesteld dat u films en tv-programma's handmatig wilt beheren,
kunt u deze instelling later wijzigen, zodat de speler automatisch wordt bijgewerkt met
alle films en tv-programma's. Als u in iTunes de optie voor automatische synchronisatie
instelt nadat u de iPod nano eerst handmatig hebt beheerd, worden de onderdelen op
de iPod nano die niet in uw iTunes-bibliotheek staan, verwijderd.
In iTunes instellen dat alle films op de iPod nano automatisch worden
gesynchroniseerd
1 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst in iTunes en klik op de tab 'Films'.
2 Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer films' (Mac) of 'Films synchroniseren' (Windows)
in en selecteer vervolgens 'Alle films'.
3 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Als het aankruisvak 'Synchroniseer alleen geselecteerde nummers en video's' (Mac) of
'Alleen geselecteerde nummers en video's synchroniseren' (Windows) in het paneel
'Samenvatting' is ingeschakeld, worden alleen de films gesynchroniseerd die zijn
geselecteerd.
In iTunes instellen dat alle tv-programma's op de iPod nano automatisch worden
gesynchroniseerd
1 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst in iTunes en klik op de tab 'Tv-programma's'.
2 Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer ... afleveringen van' (Mac) of 'Synchroniseren: ...
afleveringen van' (Windows) in en kies vervolgens 'alle' uit het venstermenu.
3 Selecteer de optie 'Alle tv-programma's'.
4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Als het aankruisvak 'Synchroniseer alleen geselecteerde nummers en video's' (Mac) of
'Alleen geselecteerde nummers en video's synchroniseren' (Windows) in het paneel
'Samenvatting' is ingeschakeld, worden alleen de films gesynchroniseerd die zijn
geselecteerd.
Videopodcasts naar de iPod nano kopiëren
U kunt videopodcasts op dezelfde wijze als andere podcasts naar de iPod nano
kopiëren (zie “Podcasts naar de iPod nano kopiëren” op pagina 33). Als een podcast
een videocomponent bevat, wordt de video afgespeeld wanneer u deze in het
Podcasts-menu selecteert.
Hoofdstuk 2 De iPod nano configureren
37
3
Muziek afspelen
3
Nadat u de iPod nano hebt ingesteld, kunt u luisteren naar
nummers, podcasts, audioboeken, radio en nog veel meer.
In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over het beluisteren
van audiobestanden terwijl u onderweg bent.
Muziek en andere audiobestanden afspelen
U kunt met behulp van het Click Wheel en de selectieknop een nummer of
muziekvideo zoeken.
Een nummer zoeken en het nummer afspelen
m Selecteer 'Muziek', zoek een nummer of muziekvideo en druk op de afspeel-/
pauzeknop.
Opmerking: Wanneer u muziekvideo's zoekt in het Muziek-menu, hoort u alleen
de muziek. Wanneer u muziekvideo's zoekt in het Video's-menu, ziet u daarnaast ook
de video.
38
Als een nummer wordt afgespeeld, wordt het scherm 'Huidig nummer' weergegeven.
In de tabel hieronder worden de onderdelen in het scherm 'Huidig nummer' op de
iPod nano beschreven.
Herhaalsymbool
Shufflesymbool
Albumillustratie
Nummerinformatie
(druk op de selectieknop om de
navigatiebalk, de Geniusschuifknop, de shuffleschuifknop,
nummerbeoordeling en
songteksten weer te geven)
Onderdeel in het scherm
'Huidig nummer'
Functie
Shufflesymbool (¡)
Dit symbool verschijnt als u hebt ingesteld dat de iPod nano
nummers of albums in willekeurige volgorde afspeelt.
Herhaalsymbool (⁄)
Dit symbool verschijnt als u hebt ingesteld dat alle nummers op de
iPod nano worden herhaald. Het symbool voor herhaling van één
nummer (!) wordt weergegeven als u hebt ingesteld dat één
nummer op de iPod nano wordt herhaald.
Albumillustratie
Hier wordt de albumillustratie weergegeven, indien aanwezig.
Nummerinformatie
Hier worden de titel van het nummer, de artiest en de albumtitel
weergegeven.
Voortgangsbalk van de tijd van Hier wordt de reeds verstreken en nog resterende tijd van het
het nummer
huidige nummer weergegeven.
Navigatiebalk
Hiermee kunt u snel naar een ander gedeelte van een nummer
gaan.
Genius-schuifknop
Hiermee maakt u op basis van het huidige nummer een Geniusafspeellijst aan (indien er Genius-gegevens voor het huidige
nummer beschikbaar zijn).
Shuffleschuifknop
Hiermee kunt u de volgorde van nummers of albums rechtstreeks
in het scherm 'Huidig nummer' wijzigen.
Nummerbeoordeling
Hier wordt uw beoordeling aan de hand van sterren weergegeven
(indien u een beoordeling hebt toegekend).
Songteksten
Hier worden de songteksten weergegeven van het nummer dat
wordt afgespeeld (alleen indien u de tekst hebt ingevoerd).
Het afspeelvolume wijzigen
m Als de voortgangsbalk wordt weergegeven, kunt u met behulp van het Click Wheel het
volume wijzigen.
Hoofdstuk 3 Muziek afspelen
39
Een ander gedeelte van een nummer beluisteren
1 Druk op de selectieknop totdat de navigatiebalk wordt weergegeven.
2 Verplaats het diamantje in de navigatiebalk met behulp van het Click Wheel.
Naar het vorige menu teruggaan
m Druk in een willekeurig scherm op de menuknop om naar het vorige menu terug te
gaan.
Songteksten op de iPod nano bekijken
Als u in iTunes de songtekst van een nummer invoert (zie “Songteksten toevoegen” op
pagina 25) en het nummer vervolgens naar de iPod nano kopieert, kunt u de songtekst
op de iPod nano weergeven. Er worden alleen songteksten weergegeven die u hebt
ingevoerd.
De songtekst op de iPod nano weergeven terwijl het nummer wordt afgespeeld
m Druk in het scherm 'Huidig nummer' op de selectieknop om de songtekst weer te
geven. Terwijl het nummer wordt afgespeeld, kunt u door de songtekst scrollen.
Een beoordeling aan nummers toekennen
U kunt een waardering (van 1 tot 5 sterren) aan een nummer toekennen om aan te
geven hoe goed u het nummer vindt. Aan de hand van deze informatie kunt u in
iTunes automatisch slimme afspeellijsten aanmaken.
Een beoordeling aan een nummer toekennen
1 Speel het nummer af.
2 Druk in het scherm 'Huidig nummer' op de selectieknop totdat de vijf
beoordelingssymbolen worden weergegeven.
3 Selecteer een beoordeling (een aantal sterren) met behulp van het Click Wheel.
Opmerking: u kunt geen beoordeling aan videopodcasts toekennen.
Albumillustraties op de iPod nano weergeven
Standaard worden albumillustraties door iTunes op de iPod nano weergegeven. Als er
voor een bepaald album een albumillustratie beschikbaar is, wordt deze op de
iPod nano in Cover Flow, in de albumlijst en tijdens het afspelen van het album
weergegeven.
In iTunes instellen dat op de iPod nano albumillustraties worden weergegeven
1 Sluit de iPod nano op uw computer aan.
2 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst in iTunes en klik op de tab 'Muziek'.
3 Schakel het aankruisvak 'Geef albumillustraties op deze iPod weer' (Mac) of
'Albumillustraties op deze iPod weergeven' (Windows) in.
40
Hoofdstuk 3 Muziek afspelen
Een albumillustratie op de iPod nano bekijken
m Houd de iPod nano horizontaal om Cover Flow te activeren of een nummer met een
albumillustratie af te spelen.
Voor meer informatie over albumillustraties opent u iTunes en kiest u 'Help' >
'iTunes Help'.
Extra menuonderdelen weergeven
Vanuit het scherm 'Huidig nummer' en bepaalde menu's hebt u toegang tot
verschillende menuonderdelen.
Extra menuonderdelen weergeven
m Houd de selectieknop ingedrukt totdat een menu verschijnt. Selecteer het gewenste
onderdeel en druk nogmaals op de selectieknop.
Nummers zoeken op album of artiest
Als u naar een nummer luistert, kunt u meer nummers van dezelfde artiest zoeken of
alle nummers van het huidige album zoeken.
Nummers zoeken op album
1 Houd in het scherm 'Huidig nummer' de selectieknop ingedrukt totdat een menu
verschijnt.
2 Selecteer 'Blader in album' en druk vervolgens op de selectieknop.
Alle nummers van het huidige album die u op uw iPod nano hebt staan, worden
weergegeven. U kunt een ander nummer selecteren of teruggaan naar het scherm
'Huidig nummer'.
Nummers zoeken op artiest
1 Houd in het scherm 'Huidig nummer' de selectieknop ingedrukt totdat een menu
verschijnt.
2 Selecteer 'Blader in artiest' en druk vervolgens op de selectieknop.
Alle nummers van deze artiest die u op uw iPod nano hebt staan, worden weergegeven.
U kunt een ander nummer selecteren of teruggaan naar het scherm 'Huidig nummer'.
Hoofdstuk 3 Muziek afspelen
41
On-The-Go-afspeellijsten op de iPod nano aanmaken
U kunt ook afspeellijsten aanmaken op de iPod nano als de iPod nano niet op de
computer is aangesloten. Dit worden On-The-Go-afspeellijsten genoemd.
Een On-The-Go-afspeellijst aanmaken
1 Selecteer een nummer en houd vervolgens de selectieknop ingedrukt totdat een menu
verschijnt.
2 Selecteer 'Voeg toe aan On-The-Go'.
3 Als u nog meer nummers wilt toevoegen, herhaalt u stap 1 en 2.
4 Selecteer 'Muziek' > 'Afspeellijsten' > 'On-The-Go' om de nummers in de lijst te
bekijken en af te spelen.
U kunt ook groepen met nummers toevoegen. Als u bijvoorbeeld een album wilt
toevoegen, markeert u de titel van het album. Houd de selectieknop ingedrukt totdat
een menu verschijnt en selecteer vervolgens 'Voeg toe aan On-The-Go'.
Een nummer in de On-The-Go-afspeellijst afspelen
m Selecteer 'Muziek' > 'Afspeellijsten' > 'On-The-Go' en selecteer vervolgens een nummer.
Een nummer uit de On-The-Go-afspeellijst verwijderen
1 Selecteer een nummer in de afspeellijst en houd vervolgens de selectieknop ingedrukt
totdat een menu verschijnt.
2 Selecteer 'Verwijder uit On-The-Go' en druk op de selectieknop.
De gehele On-The-Go-afspeellijst wissen
m Selecteer 'Muziek' > 'Afspeellijsten' > 'On-The-Go' > 'Wis afspeellijst' en klik op 'Wis'.
De On-The-Go-afspeellijst op de iPod nano bewaren
m Selecteer 'Muziek' > 'Afspeellijsten' > 'On-The-Go' > 'Bewaar afspeellijst'.
De eerste afspeellijst wordt bewaard als 'Afspeellijst 1' in het Afspeellijsten-menu.
De On-The-Go-afspeellijst wordt gewist. U kunt net zoveel afspeellijsten bewaren als
u wilt. Nadat u een afspeellijst hebt bewaard, kunt u geen nummers meer uit de lijst
verwijderen.
On-The-Go-afspeellijsten van de iPod nano naar uw computer kopiëren
m Als de iPod nano zo is ingesteld dat nummers automatisch worden bijgewerkt (zie
“Muziek automatisch synchroniseren” op pagina 31), worden de On-The-Goafspeellijsten die u aanmaakt automatisch naar iTunes gekopieerd als u de iPod nano
op uw computer aansluit. De nieuwe On-The-Go-afspeellijst wordt weergegeven in de
lijst met afspeellijsten in iTunes. U kunt de nieuwe afspeellijst een andere naam geven,
bewerken of verwijderen op dezelfde manier als elke andere afspeellijst.
42
Hoofdstuk 3 Muziek afspelen
De Genius-functie op de iPod nano gebruiken
Met behulp van de Genius-functie kunnen automatisch kant-en-klare afspeellijsten
worden aangemaakt van nummers die goed bij elkaar passen, zelfs als de iPod nano
niet op de computer is aangesloten. Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u
deze in de iTunes Store instellen en vervolgens uw iPod nano met iTunes
synchroniseren. U kunt ook in iTunes Genius-afspeellijsten aanmaken en deze
vervolgens naar de iPod nano kopiëren.
Zie “De Genius-functie in iTunes gebruiken” op pagina 27 voor informatie over de
manier waarop u Genius in iTunes instelt.
Een Genius-afspeellijst aanmaken op de iPod nano
1 Selecteer een nummer en houd vervolgens de selectieknop ingedrukt totdat een menu
verschijnt.
U kunt een nummer selecteren in een menu of afspeellijst, maar u kunt ook vanuit het
scherm 'Huidig nummer' beginnen.
2 Selecteer 'Start Genius' en druk op de selectieknop. De nieuwe afspeellijst wordt
weergegeven.
In de volgende situaties wordt 'Start Genius' niet weergegeven:
 U hebt de Genius-functie niet in iTunes ingesteld en de iPod nano daarna niet met
iTunes gesynchroniseerd.
 Genius herkent het nummer niet dat u hebt geselecteerd.
 Genius herkent het nummer wel, maar uw bibliotheek bevat niet minstens tien
vergelijkbare nummers.
3 Als u de afspeellijst wilt bewaren, klikt u op 'Bewaar afspeellijst' (Mac) of 'Afspeellijst
opslaan' (Windows).
De afspeellijst wordt bewaard, inclusief de titel van het nummer en de artiest van het
nummer waarmee u de afspeellijst bent begonnen.
4 Als u de afspeellijst op basis van hetzelfde nummer wilt wijzigen, selecteert u 'Werk
weergave bij'. Als u een bewaarde afspeellijst bijwerkt, wordt de bewaarde afspeellijst
door de nieuwe afspeellijst vervangen. U kunt de vervangen afspeellijst niet herstellen.
U kunt de Genius-functie ook vanuit het scherm 'Huidig nummer' starten door op de
selectieknop te drukken tot de Genius-schuifknop verschijnt. Verplaats de schuifknop
vervolgens met behulp van het Click Wheel naar rechts. De Genius-schuifknop wordt
niet weergegeven als het nummer dat wordt afgespeeld niet door Genius wordt
herkend.
De Genius-afspeellijsten die u op de iPod nano hebt bewaard, worden met iTunes
gesynchroniseerd zodra u de iPod nano op uw computer aansluit.
Hoofdstuk 3 Muziek afspelen
43
Een Genius-afspeellijst afspelen
m Selecteer 'Muziek' > 'Afspeellijsten' en selecteer de gewenste afspeellijst.
Nummers op de iPod nano in willekeurige volgorde afspelen
U kunt instellen dat de iPod nano nummers, albums of uw gehele bibliotheek in
willekeurige volgorde afspeelt.
Alle nummers op de iPod nano in willekeurige volgorde afspelen en het afspelen
starten
m Selecteer 'Shuffle nummers' in het hoofdmenu van de iPod nano.
De iPod nano speelt nummers uit uw gehele muziekbibliotheek in willekeurige
volgorde af. Hierbij worden audioboeken en podcasts overgeslagen.
De shufflefunctie instellen op 'Nummers' of 'Albums' op de iPod nano
1 Selecteer 'Instellingen' in het hoofdmenu van de iPod nano.
2 Stel 'Shuffle' in op 'Nummers' of 'Albums'.
Wanneer u instelt dat nummers op de iPod nano in willekeurige volgorde worden
afgespeeld door 'Instellingen' > 'Shuffle' te selecteren, speelt de iPod nano nummers
in de huidige lijst met nummers (bijvoorbeeld een album of een afspeellijst) in
willekeurige volgorde af.
Als u op de iPod nano de optie 'Shuffle' instelt op 'Albums', worden alle nummers van
een album in de vaste volgorde afgespeeld en wordt vervolgens een willekeurig ander
album geselecteerd waarvan de nummers in de vaste volgorde worden afgespeeld.
U kunt de shufflefunctie voor nummers op de iPod nano ook vanuit het scherm 'Huidig
nummer' instellen. Hiervoor klikt u op de selectieknop tot de shuffleschuifknop wordt
weergegeven en stelt u met behulp van het Click Wheel in of u nummers of albums in
willekeurige volgorde wilt afspelen.
44
Hoofdstuk 3 Muziek afspelen
De volgorde van nummers wijzigen terwijl een nummer wordt afgespeeld of het
afspelen is onderbroken
m Schud de iPod nano heen en weer. Er wordt een ander nummer afgespeeld.
Als u de speler schudt om de shufflefunctie in te schakelen, worden de shuffleinstellingen niet gewijzigd, ongeacht of u deze hebt gedefinieerd via 'Instellingen' >
'Shuffle' of met behulp van de shuffleschuifknop.
De functie voor schudden uitschakelen
m Selecteer 'Instellingen' > 'Afspelen' > 'Schudden' en selecteer vervolgens 'Uit'.
Als u de functie voor schudden weer wilt inschakelen, selecteert u 'Instellingen' >
'Afspelen' > 'Schudden' en selecteert u vervolgens 'Aan'.
De functie voor schudden is ook uitgeschakeld als de speler in de vergrendelpositie
is geplaatst of als het display is uitgeschakeld. Als de iPod nano is uitgeschakeld, kunt
u de speler niet inschakelen door te schudden.
Nummers op de iPod nano herhalen
U kunt instellen dat de iPod nano een nummer telkens herhaalt of de nummers in een
geselecteerde lijst herhaalt.
Instellen dat de iPod nano nummers herhaalt
m Selecteer 'Instellingen' in het hoofdmenu van de iPod nano.
 Om alle nummers in de lijst te herhalen, stelt u de optie 'Herhaal' in op 'Alle'.
 Om slechts één nummer telkens te herhalen, stelt u 'Herhaal' in op 'Eén'.
Hoofdstuk 3 Muziek afspelen
45
Het Muziek-menu aanpassen
U kunt net als bij het hoofdmenu onderdelen toevoegen aan of verwijderen uit het
Muziek-menu. U kunt bijvoorbeeld het onderdeel 'Compilaties' aan dit menu
toevoegen, zodat u eenvoudig compilaties van verschillende bronnen kunt selecteren.
Onderdelen toevoegen aan of verwijderen uit het Muziek-menu
1 Selecteer 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Muziekmenu'.
2 Selecteer de onderdelen die u in het Muziek-menu wilt weergeven. Een vinkje geeft
aan dat het onderdeel is toegevoegd. Selecteer 'Herstel menu' om de oorspronkelijke
instellingen van het Muziek-menu te herstellen.
Een volumebegrenzing instellen
U kunt een begrenzing instellen voor het maximale volume van de iPod nano en
hieraan een code toewijzen, zodat de instelling niet kan worden gewijzigd.
Een volumebegrenzing voor de iPod nano instellen
1 Selecteer 'Instellingen' > 'Afspelen' > 'Volumelimiet'.
De volumeregelaar geeft het huidige volume aan.
2 Selecteer met behulp van het Click Wheel de begrenzing van het maximale volume.
3 Druk op de selectieknop om de begrenzing voor het maximale volume in te stellen.
Een driehoekje op de volumebalk geeft het maximale volume aan.
Een code instellen waarmee het maximale volume kan worden gewijzigd
1 Nadat u het maximale volume hebt ingesteld, selecteert u met behulp van het Click
Wheel de vergrendeling en drukt u vervolgens op de selectieknop.
2 Voer in het scherm dat wordt weergegeven de gewenste code in.
U kunt als volgt een code invoeren:
 Gebruik het Click Wheel om een cijfer voor de eerste positie te selecteren. Druk op
de selectieknop om uw keuze te bevestigen en naar de volgende positie te gaan.
 Ga op dezelfde manier te werk om de resterende cijfers van de code in te stellen.
Met de knop voor het volgende nummer gaat u naar de volgende positie en met de
knop voor het vorige nummer gaat u naar de vorige positie. Druk op de selectieknop
als u zich op de laatste positie bevindt om de gehele code te bevestigen.
Het volume van nummers en ander geluidsmateriaal varieert, afhankelijk van de manier
waarop het materiaal is opgenomen of gecodeerd. Zie “Alle nummers met hetzelfde
volume afspelen” op pagina 47 voor informatie over het instellen van een relatief
volumeniveau in iTunes en op de iPod nano. Het volumeniveau varieert ook per
koptelefoon. Met uitzondering van de iPod Radio Remote ondersteunen accessoires die
op de iPod Dock Connector worden aangesloten geen volumebegrenzing.
46
Hoofdstuk 3 Muziek afspelen
Als u een code hebt ingesteld, moet u deze invoeren om de begrenzing van het
maximale volume te kunnen wijzigen of ongedaan te kunnen maken.
De begrenzing van het maximale volume wijzigen
1 Selecteer 'Instellingen' > 'Afspelen' > 'Volumelimiet'.
2 Als u een code hebt ingesteld, voert u deze in door de cijfers te selecteren met behulp
van het Click Wheel en vervolgens met de selectieknop te bevestigen.
3 Gebruik het Click Wheel om het maximale volume te wijzigen.
4 Druk op de afspeel-/pauzeknop om de wijziging te accepteren.
De begrenzing van het maximale volume ongedaan maken
1 Druk op de pauzeknop als u momenteel naar de iPod nano luistert.
2 Selecteer 'Instellingen' > 'Afspelen' > 'Volumelimiet'.
3 Als u een code hebt ingesteld, voert u deze in door de cijfers te selecteren met behulp
van het Click Wheel en vervolgens met de selectieknop te bevestigen.
4 Gebruik het Click Wheel om de volumebegrenzing te verplaatsen naar het maximale
niveau op de volumebalk. Hiermee verwijdert u de ingestelde volumebeperking.
5 Druk op de afspeel-/pauzeknop om de wijziging te accepteren.
Als u de code niet meer weet, kunt u de iPod nano herstellen. Zie “De iPod-software
bijwerken of herstellen” op pagina 79.
Alle nummers met hetzelfde volume afspelen
U kunt in iTunes instellen dat het volume van nummers automatisch wordt aangepast,
zodat alle nummers met hetzelfde volume worden afgespeeld. De volume-instellingen
van iTunes kunt u ook op de iPod nano gebruiken.
In iTunes instellen dat nummers met hetzelfde geluidsniveau worden afgespeeld
1 Open iTunes en kies 'iTunes' > 'Voorkeuren' (Mac) of 'Bewerken' > 'Voorkeuren'
(Windows).
2 Klik op 'Afspelen' en schakel het aankruisvak 'Geluidscontrole' in. Klik vervolgens
op 'OK'.
Op de iPod nano instellen dat de iTunes-instellingen voor het volume worden
gebruikt
m Selecteer 'Instellingen' en stel 'Geluidscontrole' in op 'Aan'.
Als u het aankruisvak 'Geluidscontrole' in iTunes niet hebt ingeschakeld, heeft het
activeren van de optie 'Geluidscontrole' op de iPod nano geen invloed op het volume.
Hoofdstuk 3 Muziek afspelen
47
De equalizer gebruiken
Met behulp van de equalizerinstellingen kunt u het geluid op de iPod nano afstemmen
op een bepaald muziekgenre of specifieke muziekstijl. Als u bijvoorbeeld rockmuziek
beter wilt laten klinken, stelt u de equalizer in op 'Rock'.
Het geluid op de iPod nano wijzigen met behulp van de equalizer
m Selecteer 'Instellingen' > 'Afspelen' > 'EQ' en selecteer vervolgens een
voorgedefinieerde equalizerinstelling.
Als u een equalizerinstelling hebt toegewezen aan een nummer in iTunes en de
equalizer van de iPod nano is uitgeschakeld, wordt het nummer afgespeeld met de
equalizerinstelling die in iTunes is geselecteerd. Raadpleeg voor meer informatie
iTunes Help.
Geluid in- en uitfaden tussen nummers
U kunt de iPod nano zo instellen dat u het einde van een nummer laat uitfaden en het
begin van het volgende nummer laat infaden.
In- en uitfaden inschakelen
m Selecteer 'Instellingen' > 'Afspelen' > 'Geluid in/uitfaden' en selecteer vervolgens 'Aan'.
Opmerking: als u het in- en uitfaden van geluid instelt, worden nummers die zijn
gegroepeerd om zonder onderbreking te worden afgespeeld, nog steeds als geheel
afgespeeld.
Podcasts bekijken of beluisteren
Podcasts zijn audio- of videoprogramma's die u bij de iTunes Store kunt downloaden.
U kunt audiopodcasts beluisteren en videopodcasts bekijken. De podcasts zijn
geordend op programma, afleveringen van programma's en hoofdstukken in
afleveringen. Als u het afspelen van een podcast onderbreekt en later voortzet, wordt
de podcast afgespeeld vanaf het punt waar u was gebleven.
Een podcast bekijken of beluisteren
1 Selecteer 'Podcasts' in het hoofdmenu en selecteer vervolgens een programma.
De podcasts worden in omgekeerd chronologische volgorde weergegeven, zodat u de
meest recente eerst kunt bekijken of beluisteren. Naast de uitzendingen en
afleveringen die u nog niet hebt bekeken of beluisterd, wordt een blauwe stip
weergegeven.
2 Selecteer de aflevering die u wilt afspelen.
48
Hoofdstuk 3 Muziek afspelen
In het scherm 'Huidig nummer' worden het programma, de aflevering en de datum
weergegeven. Bovendien kunt u in dit scherm zien hoeveel tijd al is verstreken en hoe
lang het programma nog duurt. Druk op de selectieknop voor meer informatie over de
podcast. Als de podcast illustraties bevat, wordt mogelijk ook een afbeelding
weergegeven. De illustraties in een podcast kunnen gedurende een aflevering worden
gewijzigd.
Als de podcast is ingedeeld in hoofdstukken, kunt u met de knoppen voor het
volgende en vorige nummer naar het volgende hoofdstuk of naar het begin van het
huidige hoofdstuk in de podcast gaan.
Voor meer informatie over podcasts opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'.
Zoek vervolgens op “podcasts”.
Luisteren naar audioboeken
Via de iTunes Store of audible.com kunt u audioboeken aanschaffen, downloaden en
op de iPod nano beluisteren.
Met iTunes kunt u audioboeken naar de iPod nano kopiëren. Dit gaat op dezelfde
manier als het kopiëren van nummers. Als u het afspelen van een audioboek op de
iPod nano onderbreekt en later verdergaat, wordt het bestand afgespeeld vanaf het
punt waar u was gebleven. Als de iPod nano is ingesteld op 'Shuffle', worden
audioboeken overgeslagen.
Als het audioboek waarnaar u luistert is ingedeeld in hoofdstukken, kunt u met de
knoppen voor het volgende en vorige nummer naar het volgende hoofdstuk of naar
het begin van het huidige hoofdstuk gaan.
U kunt audioboeken sneller of langzamer dan normaal laten afspelen.
De afspeelsnelheid van het audioboek instellen
m Selecteer 'Instellingen' > 'Afspelen' > 'Audioboeken' en selecteer een snelheid of houd
in het scherm 'Huidig nummer' de selectieknop ingedrukt.
Het instellen van de afspeelsnelheid is alleen van invloed op audioboeken die zijn
gekocht via de iTunes Store of audible.com.
Luisteren naar FM-radio
Met de optionele iPod Radio Remote voor de iPod nano kunt u naar radio-uitzendingen
luisteren. De iPod Radio Remote kan met behulp van een dockconnectorkabel op de
iPod nano worden aangesloten. Als u de iPod Radio Remote gebruikt, wordt in het
hoofdmenu van de iPod nano het onderdeel 'Radio' weergegeven. Raadpleeg voor
meer informatie de documentatie bij de iPod Radio Remote.
Hoofdstuk 3 Muziek afspelen
49
4
Video's bekijken
4
Met de iPod nano kunt u tv-programma's, films,
videopodcasts en nog veel meer bekijken. In dit hoofdstuk
vindt u meer informatie over het weergeven van video's op
uw iPod nano en uw televisie.
U kunt video's bekijken en beluisteren op de iPod nano. Met een optionele AV-kabel
van Apple (afzonderlijk verkrijgbaar via www.apple.com/nl/ipodstore) kunt u
bovendien de video's op uw iPod nano op een televisie weergeven.
Video's bekijken en beluisteren op een iPod nano
Video's die u naar de iPod nano hebt gekopieerd, worden in het Video's-menu
weergegeven. Muziekvideo's worden daarnaast ook in het Muziek-menu weergegeven.
Een video op de iPod nano bekijken
m Selecteer 'Video's' en scrol naar de gewenste video. Selecteer een video en druk op de
afspeel-/pauzeknop.
Als u de video wilt bekijken, houdt u de iPod nano horizontaal. Als u de iPod nano naar
links of rechts draait, wordt de weergave van de video aangepast.
Als u een video op de iPod nano afspeelt, ziet u beeld en hoort u geluid.
50
Een muziekvideo alleen beluisteren
m Selecteer 'Muziek' en scrol naar de gewenste muziekvideo.
Wanneer u de video afspeelt, hoort u de muziek maar worden de videobeelden niet
weergegeven.
Wanneer u een afspeellijst afspeelt die videopodcasts bevat, hoort u de podcasts, maar
worden er geen beelden weergegeven.
Een videopodcast bekijken
m Selecteer 'Podcasts' in het hoofdmenu en selecteer vervolgens een videopodcast.
Zie “Podcasts bekijken of beluisteren” op pagina 48 voor meer informatie.
Video's bekijken op een televisie die is aangesloten op de
iPod nano
Als u over een AV-kabel van Apple beschikt, kunt u video's bekijken op een televisie
die is aangesloten op de iPod nano. Hiervoor moet u de iPod nano eerst instellen om
video's weer te geven op een televisie en de iPod nano vervolgens aansluiten op de
televisie om de video af te spelen.
Opmerking: Gebruik de Apple component AV-kabel, Apple composite AV-kabel of
Apple AV Connection Kit. Andere, vergelijkbare RCA-kabels zijn mogelijk niet geschikt.
Deze kabels zijn verkrijgbaar via www.apple.com/nl/ipodstore.
De iPod nano instellen om video's af te spelen op de televisie
m Selecteer 'Video's' > 'Instellingen' en stel 'Tv-uitvoer' in op 'Vraag' of 'Aan'.
Als u 'Tv-uitvoer' instelt op 'Vraag', wordt u telkens als u een video wilt afspelen door
de iPod nano gevraagd of u deze op de televisie of op de iPod nano wilt afspelen.
U kunt ook instellen dat video's schermvullend of in breedbeeld worden weergegeven
of instellen dat video's op PAL- of NTSC-apparaten worden weergegeven.
Instellingen voor de televisie opgeven
m Selecteer 'Video's'> 'Instellingen' en volg de onderstaande instructies.
Taak
Stappen
Video op een televisie afspelen
Stel 'Tv-uitvoer' in op 'Vraag' of 'Aan'.
Video's afspelen op PAL- of
NTSC-televisies
Stel 'Tv-signaal' in op 'PAL' of 'NTSC'.
PAL en NTSC zijn uitzendstandaarden voor televisies. Mogelijk kan
uw televisie beide standaarden gebruiken, afhankelijk van het land
of de regio waarin u de televisie hebt aangeschaft. Als u niet zeker
weet welke standaard u voor uw televisie moet instellen,
raadpleegt u de documentatie die u bij de televisie hebt
ontvangen.
De weergaveverhouding van
het externe televisietoestel
Stel 'Tv-scherm' in op 'Breedbeeld' voor de verhouding 16:9 of op
'Standaard' voor de verhouding 4:3.
Hoofdstuk 4 Video's bekijken
51
Taak
Stappen
Video's schermvullend afspelen Stel 'Schermvullend' in op 'Aan'.
Als u 'Schermvullend' instelt op 'Uit', worden breedbeeldvideo's op
de iPod nano of op standaardtelevisieschermen (met de
verhouding 4:3) met zwarte balken weergegeven.
Alternatieve audio afspelen
Stel 'Alternatieve audio' in op 'Aan'.
Bijschriften weergeven
Stel 'Bijschriften' in op 'Aan'.
Ondertiteling weergeven
Stel 'Ondertiteling' in op 'Aan'.
De iPod nano op de televisie aansluiten met de component AV-kabel van Apple
1 Sluit de rode, groene en blauwe videoconnectors aan op de component-videoinvoerpoorten (Y, Pb en Pr) op uw televisie.
U kunt ook de composite AV-kabel van Apple gebruiken. In dat geval sluit u de gele
videoconnector aan op de video-invoerpoort op uw televisie. Uw televisie moet zijn
voorzien van een RCA-videopoort en -audiopoort.
2 Sluit de witte en rode audioconnectors respectievelijk op de linker en rechter analoge
geluidsinvoerpoort op uw televisie aan.
3 Sluit de iPod Dock Connector op de iPod nano of het Universal Dock aan.
4 Sluit de USB-connector aan op de USB-lichtnetadapter of op uw computer zodat de
batterij van de iPod nano opgeladen blijft.
5 Zet de iPod nano en uw televisie of ontvanger aan om het afspelen te starten.
Controleer of 'Tv-uitvoer' op de iPod nano is ingesteld op 'Aan'.
USB-lichtnetadapter
iPod
USBconnector
Linkergeluidspoort (wit)
Rechtergeluidspoort (rood)
Video-invoerpoorten
Televisie
Dockconnector
Opmerking: de poorten op uw televisie of ontvanger komen mogelijk niet overeen met
de poorten in de afbeelding.
52
Hoofdstuk 4 Video's bekijken
Een video op uw televisie afspelen
1 Sluit de iPod nano aan op uw televisie (zie bovenstaande instructies).
2 Zet de televisie aan en stel weergave in via de invoerpoorten die op de iPod nano zijn
aangesloten. Raadpleeg de documentatie die u bij de televisie hebt ontvangen voor
meer informatie.
3 Selecteer 'Video's' op de iPod nano en zoek de gewenste video.
Hoofdstuk 4 Video's bekijken
53
5
Fotovoorzieningen
5
U kunt de foto's van uw digitale camera op de computer
importeren en deze vervolgens naar de iPod nano kopiëren.
U kunt uw foto's op de iPod nano bekijken of als
diavoorstelling op een televisie afspelen. In dit hoofdstuk
leest u hoe u foto's importeert en weergeeft.
Foto's importeren
U kunt digitale foto's van een digitale camera op de computer importeren en deze
vervolgens naar de iPod nano kopiëren en op de speler bekijken. U kunt de iPod nano
ook op een televisie aansluiten en uw foto's als een diavoorstelling afspelen, compleet
met een muziekje.
Foto's van een camera op de computer importeren
U kunt foto's importeren van een digitale camera of een fotokaartlezer.
Met iPhoto foto's op een Mac importeren
1 Sluit de camera of fotokaartlezer op de computer aan. Open iPhoto (in de map
'Programma's') als het programma niet automatisch wordt geopend.
2 Klik op 'Importeer'.
De foto's van de camera worden in iPhoto geïmporteerd.
54
U kunt ook andere digitale afbeeldingen in iPhoto importeren, zoals afbeeldingen die u
van het internet hebt gedownload. Voor meer informatie over het importeren van en
werken met foto's en andere afbeeldingen opent u iPhoto en kiest u 'Help' >
'iPhoto Help'.
iPhoto kan worden aangeschaft als onderdeel van het iLife-pakket op
www.apple.com/nl/ilife. iPhoto is mogelijk al op de Mac geïnstalleerd (in de map
'Programma's').
Als u niet over iPhoto beschikt, kunt u met behulp van Fotolader foto's importeren.
Met Fotolader foto's op een Mac importeren
1 Sluit de camera of fotokaartlezer op de computer aan.
2 Open Fotolader (in de map 'Programma's') als het programma niet automatisch wordt
geopend.
3 Om bepaalde onderdelen te kiezen die u wilt importeren, kiest u 'Importeer een
aantal'. Als u alle onderdelen wilt importeren, kiest u 'Importeer alles'.
Foto's op een Windows-computer importeren
m Volg de instructies bij uw digitale camera of fotoprogramma.
Foto's van uw computer naar de iPod nano kopiëren
U kunt foto's vanuit een map op de harde schijf naar de iPod nano kopiëren. Als u een
Mac hebt waarop iPhoto 6 of hoger is geïnstalleerd, kunt u uw iPhoto-albums
automatisch synchroniseren. Als u een Windows-computer hebt waarop Adobe
Photoshop Album 2.0 of hoger of Adobe Photoshop Elements 4.0 of hoger is
geïnstalleerd, kunt u uw fotocollecties automatisch synchroniseren.
De eerste keer dat u foto's naar de iPod nano kopieert, duurt de overdracht mogelijk
enige tijd, afhankelijk van de hoeveelheid foto's in uw fotobibliotheek.
Foto's op de iPod nano synchroniseren met de foto's op uw Mac of Windowscomputer met behulp van een fotoprogramma
1 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst in iTunes en klik op de tab 'Foto's'.
2 Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer foto's uit' (Mac) of 'Foto's synchroniseren uit'
(Windows) in .
Hoofdstuk 5 Fotovoorzieningen
55
 Als u een Mac hebt, kiest u vervolgens 'iPhoto' uit het venstermenu.
 Als u een Windows-computer hebt, kiest u vervolgens 'Photoshop Album' of
'Photoshop Elements' uit het venstermenu.
Opmerking: In sommige versies van Photoshop Album en Photoshop Elements worden
collecties niet ondersteund. U kunt met deze versies wel al uw foto's kopiëren.
3 Als u alle foto's wilt kopiëren, selecteert u de optie 'Alle foto's en albums'. Als u uw
foto's wilt ordenen per gebeurtenis, selecteert u 'gebeurtenissen' en kiest u een optie
uit het venstermenu. Als u alleen foto's van bepaalde albums of collecties wilt kopiëren,
selecteert u de optie 'Geselecteerde albums'. Vervolgens selecteert u de gewenste
albums of collecties.
4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Telkens wanneer u de iPod nano op de computer aansluit, worden de foto's
automatisch gesynchroniseerd.
Foto's vanuit een map op de harde schijf naar de iPod nano kopiëren
1 Sleep de gewenste afbeeldingen naar een map op de computer.
Als u afbeeldingen in afzonderlijke fotoalbums op de iPod nano wilt weergeven, maakt
u in de map extra mappen aan en sleept u de afbeeldingen vervolgens naar de nieuwe
mappen.
2 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst in iTunes en klik op de tab 'Foto's'.
3 Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer foto's uit' (Mac) of 'Foto's synchroniseren uit'
(Windows) in.
4 Kies 'Kies map' (Mac) of 'Map kiezen' (Windows) uit het venstermenu en selecteer de
map met de afbeeldingen.
5 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Wanneer u foto's naar de iPod nano kopieert, wordt in iTunes de weergave
geoptimaliseerd. Bestanden met een hoge resolutie worden niet standaard gekopieerd.
Het kopiëren van hogeresolutiebestanden komt bijvoorbeeld van pas wanneer u uw
afbeeldingen van de ene computer naar de andere computer wilt kopiëren. Dit is
echter niet nodig om afbeeldingen met de hoogste kwaliteit op de iPod nano te
kunnen bekijken.
Hogeresolutiebestanden naar de iPod nano kopiëren
1 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst in iTunes en klik op de tab 'Foto's'.
2 Schakel het aankruisvak 'Voeg foto's op ware resolutie toe' (Mac) of 'Foto's op ware
resolutie toevoegen' (Windows) in.
3 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
iTunes kopieert de foto's vervolgens op ware resolutie naar de map 'Photos' op de
iPod nano.
56
Hoofdstuk 5 Fotovoorzieningen
Foto's van de iPod nano verwijderen
1 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst in iTunes en klik op de tab 'Foto's'.
2 Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer foto's uit' (Mac) of 'Foto's synchroniseren uit'
(Windows) in.
 Als u een Mac hebt, kiest u vervolgens 'iPhoto' uit het venstermenu.
 Als u een Windows-computer hebt, kiest u vervolgens 'Photoshop Album' of
'Photoshop Elements' uit het venstermenu.
3 Selecteer de optie 'Geselecteerde albums' en maak de selectie ongedaan van de
albums die u van de iPod nano wilt verwijderen.
4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Foto's op de iPod nano naar de computer kopiëren
Als u hogeresolutiefoto's van de computer naar de iPod nano kopieert via de hierboven
beschreven stappen, worden ze opgeslagen in de map 'Photos' op de iPod nano.
U kunt de iPod nano vervolgens op een computer aansluiten en de foto's naar de
computer kopiëren. Hiervoor moet de iPod nano als harde schijf worden gebruikt (zie
“De iPod nano als externe schijf gebruiken” op pagina 61).
Foto's van de iPod nano naar een computer kopiëren
1 Sluit de iPod nano op de computer aan.
2 Sleep de beeldbestanden uit de map 'Photos' of de map 'DCIM' op de iPod nano naar
het bureaublad of naar een fotobewerkingsprogramma dat op de computer is
geïnstalleerd.
U kunt ook gebruikmaken van een fotobewerkingsprogramma als iPhoto om foto's uit
de map 'Photos' te kopiëren. Raadpleeg de documentatie die u bij het programma
hebt ontvangen voor meer informatie.
Foto's uit de map 'Photos' op de iPod nano verwijderen
1 Sluit de iPod nano op de computer aan.
2 Navigeer naar de map 'Photos' op de iPod nano en verwijder de gewenste foto's.
Hoofdstuk 5 Fotovoorzieningen
57
Foto's bekijken
U kunt de foto's op de iPod nano handmatig bekijken of als een diavoorstelling
afspelen. Met een optionele AV-kabel van Apple (bijvoorbeeld de Apple component
AV-kabel) kunt u de iPod nano bovendien op uw televisie aansluiten en uw foto's als
een diavoorstelling afspelen, compleet met een muziekje.
Foto's op de iPod nano bekijken
Foto's op de iPod nano bekijken
1 Selecteer op de iPod nano 'Foto's' > 'Alle foto's'. U kunt ook 'Foto's' selecteren en een
fotoalbum selecteren om alleen de foto's in dat album te bekijken. Het kan even duren
voordat de miniaturen van de foto's zichtbaar zijn.
2 Selecteer de gewenste foto en druk op de selectieknop.
3 Als u foto's wilt bekijken, houdt u de iPod nano verticaal voor een staand formaat en
horizontaal voor een liggend formaat.
In elk scherm waarin u foto's bekijkt, kunt u met behulp van het Click Wheel door foto's
scrollen (als u een diavoorstelling bekijkt, regelt u met het Click Wheel alleen het
muziekvolume). Met de knoppen voor het volgende en het vorige nummer kunt u naar
het volgende of vorige scherm met foto's gaan. Als u de knop voor het volgende of het
vorige nummer ingedrukt houdt, gaat u naar de eerste of laatste foto in de bibliotheek
of het album.
Diavoorstellingen bekijken
U kunt een diavoorstelling, eventueel inclusief muziek en overgangen, op de iPod nano
bekijken. Met een optionele AV-kabel van Apple kunt u de diavoorstelling bovendien
op uw televisie bekijken.
58
Hoofdstuk 5 Fotovoorzieningen
Instellingen voor de diavoorstelling opgeven
m Selecteer 'Foto's' > 'Instellingen' en volg de onderstaande instructies.
Taak
Stappen
De weergaveduur voor dia's
instellen
Selecteer 'Tijd per beeld' en stel een tijd in.
Instellen welke muziek tijdens
de diavoorstelling wordt
afgespeeld
Selecteer 'Muziek' en selecteer een afspeellijst of 'Huidig nummer'.
Als u iPhoto gebruikt, kunt u 'Uit iPhoto' selecteren om de
muziekinstelling van iPhoto te kopiëren. Alleen de nummers die u
naar de iPod nano hebt gekopieerd, worden afgespeeld.
Foto's herhalen
Stel 'Herhaal' in op 'Aan'.
Foto's in willekeurige volgorde
weergeven
Stel 'Shuffle foto's' in op 'Aan'.
Overgangen tussen foto's
weergeven
Selecteer 'Overgangen' en selecteer een type overgang.
Diavoorstellingen op de
iPod nano afspelen
Stel 'Tv-uitvoer' in op 'Vraag' of 'Uit'.
Diavoorstellingen op de
televisie afspelen
Stel 'Tv-uitvoer' in op 'Vraag' of 'Aan'.
Als u 'Tv-uitvoer' instelt op 'Vraag', wordt u telkens wanneer u een
diavoorstelling start gevraagd of u deze op de televisie of op de
iPod nano wilt afspelen.
Foto's weergeven op een PALof NTSC-televisie
Stel 'Tv-signaal' in op 'PAL' of 'NTSC'.
PAL en NTSC zijn uitzendstandaarden voor televisies. Mogelijk kan
uw televisie beide standaarden gebruiken, afhankelijk van het land
of de regio waarin u de televisie hebt aangeschaft. Als u niet zeker
weet welke standaard u voor uw televisie moet instellen,
raadpleegt u de documentatie die u bij de televisie hebt
ontvangen.
Een diavoorstelling op de iPod nano afspelen
m Selecteer een foto, album of filmrol en druk op de afspeel-/pauzeknop. U kunt ook een
schermvullende foto selecteren en vervolgens op de selectieknop drukken. Om het
afspelen te onderbreken, drukt u nogmaals op de afspeel-/pauzeknop. Om naar de
volgende of vorige foto te gaan, drukt u op de knop voor het volgende of het vorige
nummer.
Als u een diavoorstelling bekijkt, kunt u met behulp van het Click Wheel alleen het
muziekvolume regelen. U kunt tijdens een diavoorstelling met het Click Wheel niet
naar andere foto's scrollen.
De iPod nano op uw televisie aansluiten
1 Sluit de optionele Apple component AV-kabel of composite AV-kabel aan op de
iPod nano.
Gebruik de Apple component AV-kabel, Apple composite AV-kabel of Apple AV
Connection Kit. Andere, vergelijkbare RCA-kabels zijn niet geschikt. Deze kabels zijn
verkrijgbaar via www.apple.com/nl/ipodstore.
Hoofdstuk 5 Fotovoorzieningen
59
2 Sluit de video- en audioconnectors aan op de poorten op uw televisie (zie pagina 52
voor een afbeelding).
Uw televisie moet zijn voorzien van een RCA-videopoort en -audiopoort.
Een diavoorstelling op uw televisie afspelen
1 Sluit de iPod nano aan op uw televisie (zie bovenstaande instructies).
2 Zet de televisie aan en stel weergave in via de invoerpoorten die op de iPod nano zijn
aangesloten. Raadpleeg de documentatie die u bij de televisie hebt ontvangen voor
meer informatie.
3 Selecteer een foto of album op de iPod nano en druk op de afspeel-/pauzeknop. U kunt
ook een schermvullende foto selecteren en vervolgens op de selectieknop drukken.
Om het afspelen te onderbreken, drukt u nogmaals op de afspeel-/pauzeknop. Om
naar de volgende of vorige foto te gaan, drukt u op de knop voor het volgende of het
vorige nummer.
Als u een afspeellijst hebt geselecteerd via 'Foto's' > 'Instellingen' > 'Muziek', wordt de
afspeellijst automatisch afgespeeld zodra u de diavoorstelling start. De foto's worden
op de televisie weergegeven volgens de instellingen die u hebt opgegeven via
'Diavoorstelling' > 'Instellingen'.
60
Hoofdstuk 5 Fotovoorzieningen
6
Meer instellingen, extra functies
en accessoires
6
De iPod nano kan veel meer dan alleen muziek afspelen. En u
kunt er veel meer mee doen dan alleen naar muziek luisteren.
In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over de extra functies van de iPod nano,
bijvoorbeeld om de speler als externe schijf of als wekker te gebruiken, de sluimerstand
te programmeren, games te spelen, te kijken hoe laat het is in andere landen, notities
weer te geven en gegevens van contactpersonen, agenda's en takenlijsten te
synchroniseren. U leest hier hoe u de iPod nano gebruikt als stopwatch, hoe u het
schermslot activeert en welke accessoires er beschikbaar zijn voor de iPod nano.
De iPod nano als externe schijf gebruiken
De iPod nano kan worden gebruikt als een externe schijf om gegevensbestanden te
bewaren.
Nummers die u via iTunes toevoegt, zijn in de Macintosh Finder of Windows Verkenner
niet zichtbaar. Muziekbestanden die u via de Finder of Windows Verkenner naar de
iPod nano kopieert, kunnen niet op de iPod nano worden afgespeeld.
De iPod nano als externe schijf gebruiken
1 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst in iTunes en klik op de tab 'Samenvatting'.
2 Selecteer in het gedeelte 'Opties' het aankruisvak 'Activeer gebruik als schijf' (Mac) of
'Gebruik als schijf activeren' (Windows) in.
3 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Wanneer u de iPod nano als externe schijf gebruikt, verschijnt het schijfsymbool van de
iPod nano op het bureaublad van de Mac of in de vorm van de volgende beschikbare
stationsletter in Windows Verkenner op een Windows-computer.
Opmerking: U kunt ook op de tab 'Samenvatting' klikken en in het gedeelte 'Opties' het
aankruisvak 'Beheer muziek en video's handmatig' (Mac) of 'Muziek en video's
handmatig beheren' (Windows) inschakelen om de iPod nano als externe schijf te
gebruiken. Om bestanden te kopiëren, sleept u ze van en naar de iPod nano.
61
Als u de iPod nano voornamelijk als externe schijf gebruikt, kunt u instellen dat iTunes
niet automatisch wordt geopend wanneer u de iPod nano op uw computer aansluit.
Voorkomen dat iTunes automatisch wordt geopend wanneer u de iPod nano op de
computer aansluit
1 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst in iTunes en klik op de tab 'Samenvatting'.
2 Schakel in het gedeelte 'Opties' het aankruisvak 'Open iTunes bij aansluiten van deze
iPod' (Mac) of 'iTunes openen bij aansluiten van deze iPod' (Windows) uit.
3 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Extra instellingen gebruiken
U kunt op de iPod nano de datum en tijd, klokken voor verschillende tijdzones, de
wekker en de sluimerstand instellen. Ook kunt u de iPod nano als stopwatch gebruiken,
er spelletjes mee spelen en het display van de iPod nano beveiligen met een slot.
De datum en tijd instellen en weergeven
De datum en tijd worden automatisch ingesteld op basis van de computerklok
wanneer u de iPod nano aansluit. U kunt deze instellingen eventueel wijzigen.
Opties voor de datum en tijd instellen
1 Selecteer 'Instellingen' > 'Datum en tijd'.
2 Selecteer een of meer van de volgende opties.
Taak
Stappen
De datum instellen
Selecteer 'Datum'. Wijzig de geselecteerde waarde met behulp van
het Click Wheel. Druk op de selectieknop om naar de volgende
waarde te gaan.
De tijd instellen
Selecteer 'Tijd'. Wijzig de geselecteerde waarde met behulp van het
Click Wheel. Druk op de selectieknop om naar de volgende waarde
te gaan.
De tijdzone opgeven
Selecteer 'Tijdzone' en selecteer met behulp van het Click Wheel
een stad in een andere tijdzone.
De tijd weergeven met de
24-uursklok
Selecteer '24-uurs klok' en druk op de selectieknop om de
24-uursklok in of uit te schakelen.
De tijd in de titelbalk
weergeven
Selecteer 'Tijd in titel' en druk op de selectieknop om deze optie in
of uit te schakelen.
Klokken voor andere tijdzones toevoegen
Een klok voor een andere tijdzone toevoegen
1 Selecteer 'Extra's' > 'Wereldklok'.
2 Druk in het scherm 'Wereldklok' op de selectieknop en selecteer 'Voeg toe'.
3 Selecteer een regio en vervolgens een plaats.
62
Hoofdstuk 6 Meer instellingen, extra functies en accessoires
De klokken die u toevoegt, worden weergegeven in een lijst. De klok die u als laatste
hebt toegevoegd, staat onder in de lijst.
Een klok verwijderen
1 Selecteer 'Extra's' > 'Wereldklok'.
2 Selecteer de gewenste klok.
3 Druk op de selectieknop.
4 Selecteer 'Wis'.
De wekker instellen
U kunt de wekker instellen voor elke klok op de iPod nano.
De iPod nano als wekker gebruiken
1 Selecteer 'Extra's' > 'Herinneringen'.
2 Selecteer 'Maak nieuwe' en selecteer een of meer van de volgende opties.
Taak
Stappen
De wekker inschakelen
Selecteer 'Wekker' en selecteer vervolgens 'Aan'.
De datum instellen
Selecteer 'Datum'. Wijzig de geselecteerde waarde met behulp van
het Click Wheel. Druk op de selectieknop om naar de volgende
waarde te gaan.
De tijd instellen
Selecteer 'Tijd'. Wijzig de geselecteerde waarde met behulp van het
Click Wheel. Druk op de selectieknop om naar de volgende waarde
te gaan.
Een herhalingsoptie instellen
Selecteer 'Herhaal' en kies een optie (bijvoorbeeld 'Weekdagen').
Een geluid selecteren
Selecteer 'Meldingen' of een afspeellijst. Als u 'Meldingen'
selecteert, selecteert u vervolgens 'Piep' om het geluidssignaal via
de interne luidspreker te laten horen. Als u een afspeellijst
selecteert, moet u luidsprekers of een koptelefoon op de iPod nano
aansluiten om de wekker te kunnen horen.
Een naam voor de wekker
instellen
Selecteer 'Label' en selecteer een optie (bijvoorbeeld 'Wakker
worden').
Als u activiteiten waarvoor een wekker is ingesteld synchroniseert met de iPod nano,
worden de activiteiten in het Herinneringen-menu weergegeven.
Een wekker verwijderen
1 Selecteer 'Extra's' > 'Herinneringen'.
2 Selecteer de wekker en selecteer vervolgens 'Wis'.
De timer van de sluimerstand instellen
U kunt instellen dat de iPod nano automatisch wordt uitgeschakeld nadat muziek of
ander materiaal gedurende een bepaalde periode is afgespeeld.
Hoofdstuk 6 Meer instellingen, extra functies en accessoires
63
De timer van de sluimerstand instellen
1 Selecteer 'Extra's' > 'Herinneringen'.
2 Selecteer 'Timer sluimerstand' en stel in hoe lang op de iPod nano muziek moet
worden afgespeeld.
De stopwatch gebruiken
Tijdens het sporten kunt u de stopwatch gebruiken om de totale tijd en, indien van
toepassing, de rondetijden bij te houden. Terwijl u de stopwatch gebruikt, kunt u
muziek afspelen.
De stopwatch gebruiken
1 Selecteer 'Extra's' > 'Stopwatch'.
2 Druk op de afspeel-/pauzeknop om de timer te starten.
3 Druk op de selectieknop om rondetijden vast te leggen. De twee meest recente
rondetijden worden boven de totale tijd weergegeven. Alle rondetijden worden in het
logbestand vastgelegd.
4 Druk op de afspeel-/pauzeknop om het vastleggen van de totale tijd te onderbreken.
Druk op de afspeel-/pauzeknop om de tijdmeting weer te hervatten.
Als u een nieuwe stopwatchsessie wilt starten, drukt u op de menuknop en selecteert
u 'Nieuwe timer'.
Een vastgelegde stopwatchsessie bekijken of verwijderen
1 Selecteer 'Extra's' > 'Stopwatch'.
Het huidige logbestand en een lijst met opgeslagen sessies wordt weergegeven.
2 Selecteer een logbestand om de details ervan te bekijken.
Op de iPod nano worden sessies van de stopwatch bewaard, inclusief de datum, tijd en
rondegegevens. U kunt de datum en tijd zien waarop de sessie is begonnen, de totale
tijd van de sessie weergeven, de snelste en traagste ronde bekijken en de gemiddelde
rondetijd en de laatste rondetijden controleren.
3 Druk op de selectieknop en selecteer 'Verwijder logbestand' om een geselecteerd
logbestand te verwijderen, of selecteer 'Wis logbestanden' om alle huidige
logbestanden te verwijderen.
Spellen spelen
De iPod nano bevat al drie spellen: Klondike, Maze en Vortex.
Een spel spelen
m Selecteer 'Extra's' > 'Spellen' en selecteer een spel.
Als u een spel selecteert dat voor een eerdere versie van de iPod nano is gemaakt,
wordt eerst weergegeven hoe u de regelaars van de iPod nano kunt gebruiken voor
het spelen van het spel.
64
Hoofdstuk 6 Meer instellingen, extra functies en accessoires
Via de iTunes Store (uitsluitend in bepaalde landen beschikbaar) kunt u extra spellen
kopen om op de iPod nano te spelen. Nadat u spellen in iTunes hebt gekocht, kunt u
de spellen automatisch of handmatig naar de iPod nano kopiëren.
Een groot aantal spellen kunt u zowel in de modus voor staand formaat als in de
modus voor liggend formaat spelen.
Een spel kopen
1 Open iTunes en selecteer 'iTunes Store' in de bronnenlijst.
2 Klik in de lijst 'iTunes STORE' op 'iPod Games'.
3 Selecteer het gewenste spel en klik op 'Koop spel' (Mac) of 'Spel kopen' (Windows).
Spellen automatisch synchroniseren met de iPod nano
1 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst van iTunes en klik op de tab 'Games'.
2 Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer games' (Mac) of 'Games synchroniseren'
(Windows) in.
3 Kies 'Alle games' of 'Geselecteerde games'. Als u 'Geselecteerde games' kiest, moet u
ook de games selecteren die u wilt synchroniseren.
4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Het schermslot van de iPod nano activeren
U kunt een code instellen om te voorkomen dat iemand anders uw iPod nano zonder
uw toestemming kan gebruiken. Wanneer u het slot activeert van uw iPod nano terwijl
deze niet op een computer is aangesloten, moet u een code invoeren om het slot uit te
schakelen en de speler weer te kunnen gebruiken.
Het schermslot is niet hetzelfde als de vergrendelknop. Met de vergrendelknop kunt u
alleen voorkomen dat u per ongeluk op een van de knoppen van de iPod nano drukt.
Met een code voorkomt u dat iemand anders uw iPod nano kan gebruiken.
Een code voor de iPod nano instellen
1 Selecteer 'Extra's' > 'Schermslot'.
2 Voer in het scherm 'Nieuwe toegangscode' een code in.
 Gebruik het Click Wheel om een cijfer voor de eerste positie te selecteren. Druk op
de selectieknop om uw keuze te bevestigen en naar de volgende positie te gaan.
 Ga op dezelfde manier te werk om de resterende cijfers van de code in te stellen.
Met de knop voor het volgende nummer gaat u naar de volgende positie en met de
knop voor het vorige nummer gaat u naar de vorige positie. Druk op de selectieknop
als u zich op de laatste positie bevindt.
3 Voer in het bevestigingsscherm de code in om deze te bevestigen of druk op de
menuknop om dit scherm te verlaten zonder het schermslot te activeren.
Hoofdstuk 6 Meer instellingen, extra functies en accessoires
65
Wanneer u hiermee klaar bent, gaat u terug naar het scherm 'Schermslot' waarin u het
display kunt beveiligen of de code opnieuw kunt instellen. Om terug te gaan naar het
vorige scherm zonder het schermslot te activeren, drukt u op de menuknop.
Het schermslot van de iPod nano activeren
m Selecteer 'Extra's' > 'Schermslot' > 'Vergrendel'.
Als u zojuist de code hebt ingesteld, is 'Vergrendel' al geselecteerd in het display.
U hoeft dan alleen maar op de selectieknop te drukken om het schermslot van de iPod
te activeren.
Als het display is vergrendeld, wordt een hangslotsymbool weergegeven.
U kunt het Schermslot-menu aan het hoofdmenu toevoegen, zodat u het display van
de iPod nano snel kunt beveiligen. Zie “Onderdelen toevoegen aan of verwijderen uit
het hoofdmenu” op pagina 12.
Wanneer het hangslotsymbool in het display wordt weergegeven, kunt u het
schermslot van de iPod nano op twee manieren uitschakelen:
 Druk op de selectieknop om de code op de iPod nano in te voeren. Met behulp van
het Click Wheel kunt u de nummers selecteren. Druk vervolgens op de selectieknop
om de nummers te bevestigen. Als u de verkeerde code invoert, blijft het schermslot
geactiveerd. U dient in dit geval de code opnieuw in te voeren.
 Als u de iPod nano aansluit op de computer waarop u de speler gewoonlijk aansluit,
wordt het slot van de iPod nano automatisch uitgeschakeld.
Opmerking: Als u met deze methoden het slot van de iPod nano toch niet kunt
uitschakelen, kunt u de software van de iPod nano herstellen. Zie “De iPod-software
bijwerken of herstellen” op pagina 79.
Een eerder ingestelde code wijzigen
1 Selecteer 'Extra's' > 'Schermslot' > 'Opnieuw'.
2 Voer in het scherm 'Voer toegangscode in' de huidige code in.
3 Voer in het scherm 'Nieuwe toegangscode' een nieuwe code in en bevestig deze.
Als u de huidige code niet meer weet, kunt u de code alleen nog maar wissen en een
nieuwe code invoeren door de iPod nano-software te herstellen. Zie “De iPod-software
bijwerken of herstellen” op pagina 79.
66
Hoofdstuk 6 Meer instellingen, extra functies en accessoires
Gegevens van contactpersonen, agenda's en takenlijsten
synchroniseren
U kunt gegevens van contactpersonen, agendagegevens en takenlijsten opslaan op de
iPod nano, zodat u deze informatie onderweg altijd bij de hand hebt.
Met iTunes kunt u de gegevens van contactpersonen en agendagegevens op de
iPod nano synchroniseren met Adresboek en iCal.
Als u Windows XP gebruikt en u de gegevens van uw contactpersonen bewaart in
Windows Adresboek of Microsoft Outlook 2003 of een nieuwere versie, kunt u iTunes
gebruiken om de adresboekgegevens te synchroniseren met de iPod nano. Als u een
agenda bijhoudt met Microsoft Outlook 2003 of een nieuwere versie, kunt u ook de
agendagegevens synchroniseren.
Gegevens van contactpersonen of agendagegevens synchroniseren met Mac OS X
versie 4.11 of hoger
1 Sluit de iPod nano op de computer aan.
2 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst in iTunes en klik op de tab 'Adressen'.
3 Voer een van de volgende stappen uit:
 Om gegevens van contactpersonen te synchroniseren, schakelt u in het paneel
'Adressen' het aankruisvak 'Synchroniseer Adresboek-contactgegevens' in.
Vervolgens kiest u een van de volgende opties:
 Om alle gegevens van contactpersonen automatisch te synchroniseren, selecteert
u 'Alle contactgegevens'.
 Om geselecteerde groepen met contactgegevens automatisch te synchroniseren,
selecteert u 'Geselecteerde groepen' en kiest u vervolgens de gewenste groepen.
 Om foto's van contactpersonen naar de iPod nano te kopiëren, schakelt u het
aankruisvak 'Inclusief foto's' in.
Als u vervolgens op 'Pas toe' klikt, werkt iTunes de contactgegevens op de iPod nano
bij met de opgegeven gegevens uit Adresboek.
 Als u uw agenda's wilt synchroniseren, schakelt u in het gedeelte 'Agenda's' het
aankruisvak 'Synchroniseer iCal-agenda's' in. Vervolgens kiest u een van de volgende
opties:
 Om alle agenda's automatisch te synchroniseren, kiest u 'Alle agenda's'.
 Om geselecteerde agenda's automatisch te synchroniseren, kiest u 'Geselecteerde
agenda's' en kiest u vervolgens de gewenste agenda's.
Als u vervolgens op 'Pas toe' klikt, worden de agenda's op uw iPod nano automatisch
bijgewerkt met de opgegeven agenda's.
Hoofdstuk 6 Meer instellingen, extra functies en accessoires
67
Gegevens van contactpersonen of agenda's synchroniseren met Windows
Adresboek of Microsoft Outlook voor Windows
1 Sluit de iPod nano op de computer aan.
2 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst in iTunes en klik op de tab 'Adressen'.
3 Voer een van de volgende stappen uit:
 Om contactgegevens te synchroniseren, schakelt u in het paneel 'Adressen' het
aankruisvak 'Contactgegevens synchroniseren uit' in en kiest u 'Windows-adresboek'
of 'Microsoft Outlook' uit het venstermenu. Vervolgens selecteert u de
contactgegevens die u wilt synchroniseren.
 Om agenda's in Microsoft Outlook te synchroniseren, schakelt u in het gedeelte
'Agenda's' het aankruisvak 'Agenda's uit Microsoft Outlook synchroniseren' in.
4 Klik op 'Toepassen'.
U kunt contactgegevens en agendagegevens ook handmatig naar de iPod nano
kopiëren. Hiervoor moet de iPod nano als harde schijf worden gebruikt (zie “De
iPod nano als externe schijf gebruiken” op pagina 61).
Contactgegevens handmatig toevoegen
1 Sluit de iPod nano op de computer aan en open uw e-mailprogramma of het
programma waarin u alle adresgegevens bewaart. U kunt contactgegevens toevoegen
vanuit programma's als Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage en
Eudora.
2 Sleep adresgegevens uit het adresboek van het programma naar de map 'Contacts' op
de iPod nano.
In sommige gevallen moet u de gegevens van contactpersonen exporteren, waarna
u het geëxporteerde bestand of de geëxporteerde bestanden naar de map 'Contacts'
kunt slepen. Raadpleeg de documentatie bij uw e-mailprogramma of het programma
waarin u adresgegevens bijhoudt.
Afspraken en andere activiteiten uit uw agenda handmatig toevoegen
1 Exporteer activiteiten vanuit een agendaprogramma dat gebruikmaakt van de
standaardstructuur van iCal (met de bestandsextensie .ics) of de vCal-structuur (met de
bestandsextensie .vcs).
2 Sleep de bestanden naar de map 'Calendars' op de iPod nano.
Om takenlijsten handmatig naar de iPod nano te kopiëren, bewaart u ze in een
agendabestand met de extensie .ics of .vcs.
Gegevens van contactpersonen op de iPod nano bekijken
m Selecteer 'Extra's' > 'Adresboek'.
68
Hoofdstuk 6 Meer instellingen, extra functies en accessoires
Contactpersonen sorteren op voornaam of achternaam
m Selecteer 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Sorteer op' en selecteer vervolgens 'Voor'
of 'Achter'.
Een activiteit bekijken
m Selecteer 'Extra's' > 'Agenda's' > 'Alle agenda's' en selecteer een agenda.
Een takenlijst bekijken
m Selecteer 'Extra's' > 'Agenda's' > 'Taken'.
Notities opslaan en bekijken
U kunt notities op de iPod nano bewaren en bekijken. Hiervoor moet de speler als
externe schijf worden gebruikt (zie “De iPod nano als externe schijf gebruiken” op
pagina 61).
1 Bewaar een document als tekstbestand (.txt) in een tekstverwerkingsprogramma.
2 Plaats het bestand in de map 'Notes' op de iPod nano.
Notities weergeven
m Selecteer 'Extra's' > 'Notities'.
Gesproken memo's opnemen
U kunt gesproken memo's opnemen met behulp van een optionele microfoon die
compatibel is met de iPod nano (verkrijgbaar via www.apple.com/nl/ipodstore). U kunt
tijdens de opname hoofdstukmarkeringen instellen. Ook kunt u gesproken memo's op
de iPod nano bewaren en met uw computer synchroniseren, en labels aan gesproken
memo's toevoegen.
Gesproken memo's kunnen maximaal twee uur lang zijn. Als u meer dan twee uur
opneemt, start de iPod nano automatisch een nieuwe gesproken memo om de
opname voort te zetten.
Een gesproken memo opnemen
1 Sluit een microfoon aan op de dockaansluiting van uw iPod nano.
In het hoofdmenu wordt het onderdeel 'Gesproken memo's' weergegeven.
2 Als u de opname wilt starten, selecteert u 'Gesproken memo's' > 'Start opname'.
3 Houd de microfoon enkele centimeters van uw mond en begin te spreken. Als u de
opname wilt onderbreken, drukt u op de menuknop.
Selecteer 'Hervat' om de opname voort te zetten.
4 Nadat u de opname hebt gemaakt, drukt u op de menuknop en selecteert u 'Stop en
bewaar'. Bewaarde opnamen worden gesorteerd op datum en tijd.
Hoofdstuk 6 Meer instellingen, extra functies en accessoires
69
Hoofdstukmarkeringen instellen
m Als u een hoofdstukmarkering wilt invoegen, drukt u tijdens de opname op het
gewenste moment op de selectieknop.
Tijdens het afspelen kunt u rechtstreeks naar het volgende hoofdstuk gaan door op de
knop voor het volgende nummer te drukken. Druk eenmaal op de knop voor het
vorige nummer om naar het begin van het huidige hoofdstuk te gaan. Druk tweemaal
op deze knop om naar het begin van het vorige hoofdstuk te gaan.
Een gesproken memo van een label voorzien
1 Selecteer 'Gesproken memo's' > 'Opnames' en selecteer een bewaarde opname.
2 Selecteer 'Label' en selecteer vervolgens een label voor de opname.
U hebt de keuze uit 'Podcast', 'Interview', 'Lezing', 'Idee', 'Vergadering' en 'Memo'. Als u
een label uit een opname wilt verwijderen, selecteert u 'Geen'.
Een gesproken memo afspelen
m Selecteer in het hoofdmenu de optie 'Gesproken memo's' en selecteer de gewenste
opname.
Het menuonderdeel 'Gesproken memo's' verschijnt alleen nadat u een keer een
microfoon op de iPod nano hebt aangesloten.
Gesproken memo's met de computer synchroniseren
Gesproken memo's worden op de iPod in de WAV-structuur bewaard in een map met
de naam 'Recordings'. Als u de iPod nano als harde schijf gebruikt, kunt u gesproken
memo's uit de map slepen om ze te kopiëren.
Als de iPod nano zo is ingesteld dat nummers automatisch worden gesynchroniseerd
(zie “Muziek automatisch synchroniseren” op pagina 31), worden de gesproken memo's
die u op de iPod nano hebt opgenomen automatisch naar een album in iTunes
gekopieerd (en verwijderd van de iPod nano) zodra u de iPod nano op uw computer
aansluit. De nieuwe afspeellijst met gesproken memo's wordt weergegeven in de
bronnenlijst in iTunes.
Gesproken menu's gebruiken voor een betere
toegankelijkheid
De iPod nano is voorzien van optionele gesproken menu's, waardoor gebruikers met
een visuele beperking eenvoudiger door de verschillende menu's kunnen navigeren.
In iTunes worden voor gesproken menu's stemmen gebruikt die deel uitmaken van het
besturingssysteem van uw computer of die u van een andere fabrikant hebt gekocht.
Niet alle stemmen uit computerbesturingssystemen of van andere fabrikanten zijn
compatibel met gesproken menu's. Ook worden niet alle talen ondersteund.
70
Hoofdstuk 6 Meer instellingen, extra functies en accessoires
U kunt gesproken menu's op de iPod nano pas activeren nadat u deze menu's in iTunes
hebt ingeschakeld.
Gesproken menu's in iTunes inschakelen
1 Sluit de iPod nano op uw computer aan.
2 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst in iTunes en klik op de tab 'Samenvatting'.
3 Schakel het aankruisvak 'Schakel gesproken menu's in voor toegankelijkheid' (Mac) of
'Gesproken menu's inschakelen voor toegankelijkheid' (Windows) in.
Als u in Mac OS X VoiceOver in het paneel 'Universele toegang' in Systeemvoorkeuren
hebt ingeschakeld, is dit aankruisvak standaard ingeschakeld.
4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Nadat de iPod nano met iTunes is gesynchroniseerd, zijn de gesproken menu's op uw
iPod nano ingeschakeld en geactiveerd. De synchronisatie van de iPod nano duurt
langer als gesproken menu's zijn ingeschakeld.
Gesproken menu's op de iPod nano uitschakelen
m Selecteer 'Instellingen' > 'Gesproken menu's' en selecteer vervolgens 'Uit'.
Als u gesproken menu's weer wilt inschakelen, selecteert u 'Instellingen' >
'Algemeen' > 'Gesproken menu's' en selecteert u vervolgens 'Aan'.
Opmerking: het menuonderdeel 'Gesproken menu's' verschijnt alleen in het
Instellingen-menu van de iPod nano nadat u deze functie in iTunes hebt ingeschakeld.
Accessoires voor de iPod nano
De iPod nano wordt geleverd met een aantal accessoires. Daarnaast zijn vele extra
accessoires verkrijgbaar. Ga naar www.apple.com/nl/ipodstore voor een overzicht van
alle accessoires voor de iPod nano.
Beschikbare accessoires:
 Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon
 Apple In-Ear Headphones met afstandsbediening en microfoon
 Nike + iPod Sport Kit
 Apple Universal Dock
 Apple component AV-kabel
 Apple composite AV-kabel
 Apple AV Connection Kit (set om de speler aan te sluiten op een televisie of stereoinstallatie)
 Apple USB Power Adapter (lichtnetadapter)
 Apple USB/FireWire Adapter
 iPod In-Ear Headphones (koptelefoon met oordopjes)
Hoofdstuk 6 Meer instellingen, extra functies en accessoires
71
Â
Â
Â
Â
Â
iPod Radio Remote
World Travel Adapter Kit (internationale reisstekker)
iPod Socks
iPod-koptelefoon
Accessoires van andere fabrikanten, zoals luidsprekers, koptelefoons, hoesjes,
autoradioadapters en lichtnetadapters
De koptelefoon gebruiken die bij de iPod nano wordt geleverd
m Sluit de koptelefoon aan op de koptelefoonpoort. Plaats de oordopjes in uw oren
(zie afbeelding).
De koptelefoonkabel
kan worden aangepast.
WAARSCHUWING: Als het volume van de koptelefoon te hoog wordt ingesteld, kan
uw gehoor beschadigd raken. Als u langere tijd naar geluid met een hoog volume
luistert, kunt u hieraan wennen. Hierdoor lijkt het alsof het volume op een normaal
niveau is afgesteld, maar kan uw gehoor toch worden beschadigd. Als u last krijgt
van piepende oren of als u anderen slecht kunt verstaan, stopt u met luisteren en laat
u uw gehoor onderzoeken. Hoe hoger het volume, hoe sneller uw gehoor beschadigd
kan raken. Enkele tips om gehoorbeschadiging te voorkomen:
 Luister niet te lang via een koptelefoon naar geluid met een hoog volume.
 Zet het volume niet hoger als het omgevingsgeluid toeneemt.
 Zet het volume lager als u mensen vlakbij u niet kunt horen praten.
Zie “Een volumebegrenzing instellen” op pagina 46 voor meer informatie over het
instellen van een begrenzing voor het maximale volume op de iPod.
72
Hoofdstuk 6 Meer instellingen, extra functies en accessoires
7
Problemen oplossen en tips
7
De meeste problemen met de iPod nano kunnen snel worden
opgelost aan de hand de aanwijzingen in dit hoofdstuk.
De 5 stappen: opnieuw instellen, opnieuw proberen, opnieuw
opstarten, opnieuw installeren, herstellen
Dit zijn de vijf algemene methoden om problemen met de iPod nano op te lossen.
Pas deze methoden een voor een toe totdat het probleem is opgelost. Als het
probleem niet wordt opgelost met een van de onderstaande methoden, vindt u
verderop in dit hoofdstuk oplossingen voor specifieke problemen.
 Opnieuw instellen van de iPod nano. Zie “Algemene suggesties,” hieronder.
 Opnieuw proberen met een andere USB-poort als de iPod nano niet zichtbaar is in
iTunes.
 Opnieuw opstarten van de computer en ervoor zorgen dat de meest recente
software-updates zijn geïnstalleerd.
 Opnieuw installeren van de nieuwste versie van de iTunes-software (beschikbaar op
het internet).
 Herstellen van de iPod nano. Zie “De iPod-software bijwerken of herstellen” op
pagina 79.
Algemene suggesties
De meeste problemen met de iPod nano kunnen worden opgelost door de speler
opnieuw in te stellen. Controleer eerst of de batterij van de iPod nano is opgeladen.
De iPod nano opnieuw instellen
1 Zet de vergrendelknop in de vergrendelpositie (HOLD) en weer terug.
2 Houd de menu- en selectieknop minstens zes seconden ingedrukt, totdat het Apple
logo verschijnt.
De iPod nano wordt niet ingeschakeld of reageert niet
 Controleer of de vergrendelknop zich niet in de vergrendelpositie (HOLD) bevindt.
73
 Mogelijk moet de batterij van de iPod nano worden opgeladen. Sluit de iPod nano
op de computer of op een USB-lichtnetadapter van Apple aan en laad de batterij op.
Controleer of in het display van de iPod nano een bliksemschicht wordt
weergegeven. Dit betekent dat de batterij van de iPod nano wordt opgeladen.
Sluit de iPod nano op een USB 2.0-poort op uw computer aan om de batterij op te
laden.
 Pas de vijf genoemde methoden een voor een toe totdat de iPod nano reageert.
U wilt de iPod nano loskoppelen terwijl de melding 'Verbonden' of 'Synchroniseren'
wordt weergegeven
 Als de iPod nano bezig is met het synchroniseren van muziek, wacht u totdat de
bewerking is voltooid.
 Vervolgens selecteert u de iPod nano in de bronnenlijst van iTunes en klikt u op de
verwijderknop (C).
 Als de iPod nano is verdwenen uit de lijst met apparaten in de bronnenlijst van
iTunes, kunt u de iPod nano loskoppelen, ook als de melding 'Verbonden' of
'Synchroniseren' in het display van de iPod nano wordt weergegeven.
 Als de iPod nano niet verdwijnt uit de lijst met apparaten in de bronnenlijst van
iTunes, sleept u het symbool van de iPod nano van het bureaublad naar de
prullenmand (Mac), of verwijdert u het apparaat via Deze computer in Windows
Verkenner of klikt u op het symbool voor het veilig verwijderen van hardware in het
systeemvak en selecteert u vervolgens de iPod nano (Windows). Als de melding
'Verbonden' of 'Synchroniseren' nog steeds wordt weergegeven, start u de computer
opnieuw op en verwijdert u nogmaals de iPod nano.
De iPod nano speelt geen muziek af
 Controleer of de vergrendelknop zich niet in de vergrendelpositie (HOLD) bevindt.
 Controleer of de koptelefoon goed is aangesloten.
 Controleer of het volume misschien te laag staat. Mogelijk is er een
volumebegrenzing ingesteld. U kunt deze instelling wijzigen of ongedaan maken via
'Instellingen' > 'Volumelimiet'. Zie “Een volumebegrenzing instellen” op pagina 46.
 Het kan ook zijn dat de iPod nano in de pauzestand staat. Druk op de afspeel-/
pauzeknop.
 Controleer of u iTunes 8.0 of hoger gebruikt (ga naar www.apple.com/nl/ipod/start).
Nummers die u met een eerdere versie van iTunes bij de iTunes Store hebt
aangeschaft, kunnen pas op de iPod nano worden afgespeeld nadat u iTunes hebt
bijgewerkt.
 Als u het iPod Universal Dock gebruikt, controleert u of u de iPod nano goed in het
dock hebt geplaatst en of alle kabels goed zijn aangesloten.
74
Hoofdstuk 7 Problemen oplossen en tips
Er gebeurt niets als de iPod nano op de computer wordt aangesloten
 Controleer of u de meest recente versie van de iTunes-software hebt geïnstalleerd
(ga naar www.apple.com/nl/ipod/start).
 Sluit de speler op een andere USB-poort op de computer aan.
Opmerking: Het wordt aanbevolen de iPod nano op een USB 2.0-poort aan te sluiten.
USB 1.1 is beduidend trager dan USB 2.0. Als u een Windows-computer zonder
USB 2.0-poort hebt, kunt u mogelijk een USB 2.0-kaart aanschaffen en installeren.
Ga voor meer informatie naar www.apple.com/nl/ipod.
 Mogelijk moet u de iPod nano opnieuw instellen (zie pagina 73).
 Als u de iPod nano met behulp van de iPod Dock Connector-naar-USB 2.0-kabel op
een draagbare computer of laptopcomputer wilt aansluiten, moet u de computer op
een stopcontact aansluiten voordat u de iPod nano op de computer aansluit.
 Controleer of u beschikt over de vereiste hardware en software. Zie “U wilt nogmaals
controleren of uw systeem aan de vereisten voldoet” op pagina 78.
 Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten. Koppel de kabel aan beide uiteinden
los en controleer of er zich geen vreemde voorwerpen in de USB-poorten bevinden.
Sluit de kabel vervolgens weer stevig aan. Zorg ervoor dat u de kabelconnectors op
de juiste manier plaatst. De connectors passen maar op één manier.
 Start de computer opnieuw op.
 Als geen van deze suggesties helpt, moet u mogelijk de iPod nano-software
herstellen. Zie “De iPod-software bijwerken of herstellen” op pagina 79.
In het display van de iPod nano wordt de melding 'Sluit aan op voeding'
weergegeven
Deze melding verschijnt mogelijk als de iPod nano over onvoldoende stroom beschikt
en de batterij moet worden opgeladen voordat de iPod nano met uw computer kan
communiceren. Sluit de iPod nano op een USB 2.0-poort op uw computer aan om de
batterij op te laden.
Laat de iPod nano op de computer aangesloten totdat de melding is verdwenen en de
iPod nano in iTunes of de Finder wordt weergegeven. Afhankelijk van de lading van de
batterij kan het tot dertig minuten duren voordat de iPod nano is opgeladen en wordt
opgestart.
Met de optionele USB-lichtnetadapter van Apple kunt u de iPod nano sneller opladen.
In het display van de iPod nano wordt de melding 'Herstel via iTunes' weergegeven
 Controleer of u de meest recente versie van iTunes op uw computer hebt
geïnstalleerd (u kunt deze downloaden vanaf www.apple.com/nl/ipod/start).
 Sluit de iPod nano op de computer aan. Zodra iTunes is geopend, volgt u de
instructies op het scherm om de iPod nano te herstellen.
Hoofdstuk 7 Problemen oplossen en tips
75
 Als het probleem zich nog steeds voordoet nadat u de iPod nano hebt hersteld,
moet de iPod nano mogelijk worden gerepareerd. U kunt op de website voor iPodservice en -ondersteuning een reparatieaanvraag indienen. Ga hiervoor naar
www.apple.com/nl/support/ipod.
De synchronisatie van nummers of gegevens via USB 2.0 verloopt traag
 Als u een groot aantal nummers of een grote hoeveelheid gegevens synchroniseert
via USB 2.0 en de batterij van de iPod nano bijna leeg is, verloopt de synchronisatie
trager om de batterijlading van de iPod nano te sparen.
 Om de gegevens sneller te synchroniseren, kunt u de synchronisatie onderbreken en
de iPod nano op de computer aangesloten laten, of de speler op de optionele iPod
USB 2.0-lichtnetadapter aansluiten om de speler op te laden. Laat de iPod nano
ongeveer één uur opladen en hervat vervolgens de synchronisatie van uw muziek of
gegevens.
Een nummer of ander onderdeel kan niet naar de iPod nano worden gekopieerd
Het nummer heeft mogelijk een structuur die niet door de iPod nano wordt
ondersteund. In de onderstaande lijst vindt u een overzicht van
audiobestandsstructuren die door de iPod nano worden ondersteund. Deze lijst bevat
ook ondersteunde structuren voor audioboeken en podcasts.
 AAC (M4A, M4B, M4P, maximaal 320 kbps)
 Apple Lossless (een gecomprimeerde structuur van hoge kwaliteit)
 MP3 (maximaal 320 kbps)
 MP3 VBR (Variable Bit Rate)
 WAV
 AA (gesproken materiaal van audible.com, structuur 2, 3 en 4)
 AIFF
Een nummer dat is gecodeerd in de Apple Lossless-structuur is van cd-kwaliteit, terwijl
slechts de helft van de opslagruimte nodig is van nummers die zijn gecodeerd in de
AIFF- of WAV-structuur. Wanneer het nummer in de AAC- of MP3-structuur is gecodeerd,
neemt het nog minder ruimte in beslag. Als u in iTunes nummers van een cd importeert,
worden deze nummers automatisch geconverteerd naar de AAC-structuur.
Met iTunes voor Windows kunt u niet-beveiligde WMA-bestanden omzetten in de AACof MP3-structuur. Dit is bijvoorbeeld handig als uw muziekbibliotheek is gecodeerd in
de WMA-structuur.
De iPod nano ondersteunt geen WMA-, MPEG Layer 1- en MPEG Layer 2audiobestanden. Structuur 1 van audible.com wordt evenmin ondersteund.
Als u een nummer in iTunes hebt dat niet door de iPod nano wordt ondersteund, kunt
u het nummer converteren naar een structuur die wel door de iPod nano wordt
ondersteund. Raadpleeg voor meer informatie iTunes Help.
76
Hoofdstuk 7 Problemen oplossen en tips
Op de iPod nano wordt de melding 'Genius is niet beschikbaar voor dit nummer'
weergegeven
U hebt de Genius-functie niet in iTunes ingesteld of u hebt uw iPod nano niet
gesynchroniseerd nadat u deze functie in iTunes hebt ingesteld. Zie “De Genius-functie
in iTunes gebruiken” op pagina 27.
Op de iPod nano wordt de melding 'Genius is niet beschikbaar voor selectie'
weergegeven
U hebt de Genius-functie geactiveerd, maar het nummer dat u hebt geselecteerd voor
het aanmaken van een Genius-afspeellijst wordt niet herkend. Er worden voortdurend
nieuwe nummers aan de Genius-database van de iTunes Store toegevoegd. Probeer
het binnenkort opnieuw.
U hebt de iPod nano per ongeluk ingesteld op een taal die u niet begrijpt
U kunt de taal als volgt opnieuw instellen:
1 Houd de menuknop ingedrukt totdat het hoofdmenu wordt weergegeven.
2 Selecteer het zesde menuonderdeel ('Instellingen').
3 Selecteer het laatste menuonderdeel ('Herstel alle instellingen').
4 Selecteer het eerste menuonderdeel ('Herstel') en selecteer een taal.
Alle andere instellingen van de iPod nano, zoals nummerherhaling, worden ook
hersteld.
Opmerking: Als u onderdelen aan het hoofdmenu van de iPod nano hebt toegevoegd
of eruit hebt verwijderd (zie “Onderdelen toevoegen aan of verwijderen uit het
hoofdmenu” op pagina 12), is het Instellingen-menu mogelijk verplaatst. Als u het
menuonderdeel 'Herstel alle instellingen' niet kunt vinden, kunt u de iPod nano in de
oorspronkelijke staat herstellen en de gewenste taal selecteren. Zie “De iPod-software
bijwerken of herstellen” op pagina 79.
Er worden geen video's of foto's weergegeven op de televisie
 U moet een RCA-kabel gebruiken die speciaal is ontworpen voor de iPod nano, zoals
de component AV-kabel of composite AV-kabel van Apple, om de iPod nano op de
televisie aan te sluiten. Andere, vergelijkbare RCA-kabels zijn niet geschikt.
 Controleer of de televisie is ingesteld voor het afspelen van beelden via de juiste
invoerbron (raadpleeg de documentatie bij uw televisie voor meer informatie).
 Controleer of alle kabels juist zijn aangesloten (zie “Video's bekijken op een televisie
die is aangesloten op de iPod nano” op pagina 51).
 Controleer of het gele uiteinde van de composite AV-kabel van Apple is aangesloten
op de videopoort van uw televisie.
Hoofdstuk 7 Problemen oplossen en tips
77
 Als u een video wilt bekijken, selecteert u 'Video's' > 'Instellingen' en stelt u 'Tvuitvoer' in op 'Aan'. Probeer het vervolgens opnieuw. Als u een diavoorstelling wilt
bekijken, selecteert u 'Foto's' > 'Instellingen' en stelt u 'Tv-uitvoer' in op 'Aan'.
Probeer het vervolgens opnieuw.
 Als dit niet werkt, selecteert u 'Video's' > 'Instellingen' (voor video's) of 'Foto's' >
'Instellingen' (voor diavoorstellingen) en stelt u 'Tv-signaal' in op 'PAL' of 'NTSC',
afhankelijk van het type televisie dat u hebt. Probeer beide instellingen.
U wilt nogmaals controleren of uw systeem aan de vereisten voldoet
Voor het gebruik van de iPod nano gelden de volgende systeemvereisten:
 Een van de volgende configuraties:
 Een Mac met een USB 2.0-poort
 Een Windows-computer met een USB 2.0-poort of geïnstalleerde USB 2.0-kaart
 Een van de volgende besturingssystemen:
 Mac OS X versie 10.4.11 of hoger
 Windows Vista
 Windows XP Home of Professional met Service Pack 3 of hoger
 iTunes 8.0 of hoger (u kunt iTunes downloaden vanaf www.apple.com/nl/ipod/start)
Als uw Windows-computer geen USB 2.0-poort heeft, kunt u een USB 2.0-kaart
aanschaffen en installeren. Ga voor meer informatie over kabels en compatibele
USB-kaarten naar www.apple.com/nl/ipod.
Op de Mac wordt iPhoto 6 of hoger aanbevolen voor het kopiëren van foto's en albums
naar de iPod nano. Deze software is optioneel. iPhoto is mogelijk al op uw Mac
geïnstalleerd. Om te controleren of dit het geval is, opent u de map 'Programma's'.
Op een Windows-computer kunt u met de iPod nano automatisch fotocollecties
synchroniseren uit Adobe Photoshop Album 2.0 of hoger en Adobe Photoshop
Elements 4.0 of hoger. Deze programma's zijn verkrijgbaar via www.adobe.com.
Deze software is optioneel.
U kunt zowel op de Mac als op een Windows-computer met de iPod nano digitale
foto's synchroniseren uit mappen op de harde schijf van uw computer.
U wilt de iPod nano gebruiken op zowel een Mac als een Windows-computer
Als u de iPod nano gebruikt in combinatie met een Mac en de speler vervolgens op
een Windows-computer wilt aansluiten, moet u de iPod-software herstellen zodat deze
geschikt is voor de pc (zie “De iPod-software bijwerken of herstellen” op pagina 79).
Wanneer u de iPod-software herstelt, worden alle gegevens, inclusief alle nummers,
van de iPod nano gewist.
U kunt de iPod nano niet eerst op een Mac gebruiken en vervolgens op een Windowscomputer (of omgekeerd) zonder alle gegevens op de iPod nano te wissen.
78
Hoofdstuk 7 Problemen oplossen en tips
U kunt het schermslot van de iPod nano niet meer uitschakelen
Als u de iPod nano op de computer aansluit die u gewoonlijk gebruikt, wordt het
schermslot van de iPod nano normaal gesproken automatisch uitgeschakeld. Als de
computer waarmee u de iPod nano gewoonlijk gebruikt niet beschikbaar is, kunt u de
iPod nano op een andere computer aansluiten en de iPod-software herstellen met
iTunes. Raadpleeg het volgende gedeelte voor meer informatie.
Als u de code van het schermslot wilt wijzigen en u niet meer weet wat de huidige
code is, moet u de iPod-software herstellen en een nieuwe code instellen.
De iPod-software bijwerken of herstellen
U kunt de iPod-software bijwerken of herstellen met iTunes. Het wordt aanbevolen de
software van de iPod nano altijd bij te werken met de meest recente versie. U kunt de
software ook herstellen. Hierbij worden alle instellingen van de iPod nano weer op de
beginwaarden ingesteld.
 Als u de software wilt bijwerken, wordt de software bijgewerkt zonder dat dit van
invloed is op uw instellingen en nummers.
 Als u de software wilt herstellen, worden alle gegevens van de iPod nano gewist,
inclusief nummers, video's, bestanden, gegevens van contactpersonen, foto's,
agendagegevens en alle overige gegevens. Alle instellingen van de iPod nano
worden hierbij weer op de beginwaarden ingesteld.
De iPod nano bijwerken of herstellen
1 Controleer of u een werkende internetverbinding hebt en of u de meest recente versie
van iTunes op uw computer hebt geïnstalleerd (beschikbaar op www.apple.com/nl/
ipod/start).
2 Sluit de iPod nano op de computer aan.
3 Selecteer de iPod nano in de bronnenlijst in iTunes en klik op de tab 'Samenvatting'.
In het gedeelte 'Versie' kunt u zien of de iPod nano up-to-date is of dat u een nieuwere
versie van de software moet installeren.
4 Klik op 'Werk bij' (Mac) of 'Bijwerken' (Windows) om de meest recente versie van de
software te installeren.
5 Klik, indien nodig, op 'Herstel' (Mac) of 'Herstellen' (Windows) om de beginwaarden van
de iPod nano opnieuw in te stellen (hierdoor worden alle gegevens op de iPod nano
gewist). Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien.
Hoofdstuk 7 Problemen oplossen en tips
79
8
Veilig gebruik en onderhoud
8
Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over een veilig
gebruik van de Apple iPod.
±
Lees, voordat u de iPod in gebruik neemt, eerst de onderstaande
veiligheidsinformatie en bedieningsinstructies om letsel te voorkomen.
Het wordt aanbevolen de handleiding iPod-veiligheidsinstructies en de
overzichtshandleiding van uw iPod goed te bewaren, zodat u deze later nog eens kunt
nalezen.
Belangrijke wenken voor uw veiligheid
WAARSCHUWING: als u de onderstaande veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit
leiden tot brand, een elektrische schok, ander letsel of schade.
De iPod gebruiken U mag de iPod nooit buigen, laten vallen, in elkaar drukken,
doorboren, verbranden of openmaken.
Blootstelling aan water en vochtige ruimten voorkomen Gebruik de iPod niet in de
regen of in de buurt van wastafels of op vochtige locaties. Zorg dat u geen voedsel of
vloeistof op de iPod morst. Mocht de iPod toch nat worden, koppel dan eerst alle
kabels los, schakel de iPod uit en zet de vergrendelknop (indien aanwezig) in de
vergrendelpositie voordat u de speler reinigt. Laat de speler daarna goed drogen.
De iPod repareren Probeer de iPod nooit zelf te repareren. De iPod bevat geen
onderdelen die u zelf kunt vervangen. Voor informatie over service en reparatie kiest u
'iPod Help' uit het Help-menu in iTunes of gaat u naar www.apple.com/nl/support/
ipod. De oplaadbare batterij van de iPod mag alleen worden vervangen door een door
Apple erkende serviceaanbieder. Raadpleeg voor meer informatie over batterijen
www.apple.com/nl/batteries.
80
De (afzonderlijk verkrijgbare) Apple USB-lichtnetadapter gebruiken Als u uw iPod
oplaadt met de Apple USB-lichtnetadapter (afzonderlijk verkrijgbaar via
www.apple.com/nl/ipodstore), controleert u eerst of de wisselstroomstekker goed op
de lichtnetadapter is aangesloten voordat u deze op een stopcontact aansluit.
Vervolgens sluit u de Apple USB-lichtnetadapter aan op het stopcontact. Zorg dat uw
handen droog zijn als u de Apple USB-lichtnetadapter aansluit of loskoppelt. Gebruik
alleen een iPod-lichtnetadapter van Apple om uw iPod op te laden.
De iPod USB-lichtnetadapter kan warm worden wanneer u deze gebruikt. Zorg daarom
voor voldoende ventilatie rond de iPod USB-lichtnetadapter en ga voorzichtig met de
adapter om.
Koppel de iPod USB-lichtnetadapter direct los als zich een van de volgende situaties
voordoet:
 De voedingskabel of stekker is rafelig of beschadigd.
 De adapter is blootgesteld aan regen, vloeistoffen of veel vocht.
 De behuizing van de adapter is beschadigd.
 U vermoedt dat de adapter onderhoud nodig heeft of moet worden gerepareerd.
 U wilt de adapter reinigen.
Gehoorbeschadiging voorkomen Als het volume van de koptelefoon te hoog wordt
ingesteld, kan uw gehoor beschadigd raken. Stel het volume daarom niet te hoog in.
Als u langere tijd naar geluid met een hoog volume luistert, kunt u hieraan wennen.
Hierdoor lijkt het alsof het volume op een normaal niveau is afgesteld, maar kan uw
gehoor toch worden beschadigd. Als u last krijgt van piepende oren of als u anderen
slecht kunt verstaan, stopt u met luisteren en laat u uw gehoor onderzoeken. Hoe
hoger het volume, hoe sneller uw gehoor beschadigd kan raken. Enkele tips om
gehoorbeschadiging te voorkomen:
 Luister niet te lang via een koptelefoon naar geluid met een hoog volume.
 Zet het volume niet hoger als het omgevingsgeluid toeneemt.
 Zet het volume lager als u mensen vlakbij u niet kunt horen praten.
Zie “Een volumebegrenzing instellen” op pagina 46 voor meer informatie over het
instellen van een begrenzing van het maximale volume op de iPod.
Veilig gebruik van de koptelefoon Het gebruik van een koptelefoon tijdens het
besturen van een voertuig wordt afgeraden en is in bepaalde landen zelfs verboden.
Het is van belang dat u uw volledige aandacht op het verkeer blijft richten. U moet de
iPod uitschakelen als u hierdoor wordt afgeleid tijdens het besturen van een voertuig
of tijdens het uitvoeren van een taak die uw volle concentratie eist.
Hoofdstuk 8 Veilig gebruik en onderhoud
81
Attaques, tijdelijke bewusteloosheid en vermoeidheid van de ogen voorkomen Als
u wel eens een attaque hebt gehad of tijdelijk buiten bewustzijn bent geweest, of als
dit voorkomt in uw familie, dient u eerst een arts te raadplegen voordat u videogames
speelt op een iPod (indien uw iPod hiervoor geschikt is). Staak het gebruik van uw iPod
en raadpleeg een arts als u last krijgt van een of meer van de volgende
symptomen: stuiptrekkingen, onwillekeurige trillingen van uw oogleden of -spieren,
verlies van bewustzijn, onwillekeurige bewegingen en desoriëntatie. Als u een video
bekijkt of een spelletje op uw iPod speelt (indien uw iPod hiervoor geschikt is), dient u
regelmatig te pauzeren om vermoeide ogen te voorkomen.
Belangrijke informatie over het gebruik
ATTENTIE: als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot beschadiging van de
iPod of andere apparaten.
De iPod meenemen De iPod bevat gevoelige onderdelen, zoals een harde schijf. U
mag uw iPod nooit buigen, laten vallen of in elkaar drukken. Als u krassen op de iPod
wilt voorkomen, kunt u gebruikmaken van een van de vele afzonderlijk verkrijgbare
hoesjes.
Connectors en poorten Probeer nooit een connector in een poort te duwen als deze
niet lijkt te passen. Controleer of de poort niet wordt geblokkeerd door een voorwerp.
Als de connector niet past, gebruikt u waarschijnlijk de verkeerde connector. Zorg
ervoor dat u de juiste connector voor de poort gebruikt en dat u de connector op de
juiste manier in de poort steekt.
De iPod niet aan onaanvaardbare temperaturen blootstellen Gebruik de iPod in een
omgeving waar de temperatuur tussen de 0 en 35 ºC ligt. Als u de iPod in een
omgeving gebruikt of bewaart waar de temperatuur lager is dan aanbevolen, is de
speelduur van de speler mogelijk tijdelijk korter.
Bewaar de iPod in een omgeving waar de temperatuur tussen de -20 en 45 ºC ligt. Laat
de iPod niet in uw auto liggen, aangezien de temperatuur in een geparkeerde auto
hoger kan zijn dan de hierboven aangegeven temperaturen.
Wanneer u de iPod gebruikt of de batterij oplaadt, wordt de iPod warm. Dit is normaal.
De buitenkant van de iPod fungeert als een koelvlak waarlangs warmte die in de speler
is ontstaan, wordt afgevoerd naar buiten.
De buitenkant van de iPod reinigen Voordat u de iPod reinigt, koppelt u alle kabels
los, schakelt u de iPod uit en zet u de vergrendelknop (indien aanwezig) in de
vergrendelpositie. Gebruik een vochtige, zachte, pluisvrije doek. Zorg dat er geen vocht
in de openingen terechtkomt. Gebruik geen glasreinigers, multireinigers, spuitbussen,
oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen om de iPod te reinigen.
82
Hoofdstuk 8 Veilig gebruik en onderhoud
U van uw iPod ontdoen Voor informatie over het weggooien van uw iPod, waaronder
informatie over belangrijke regelgeving, raadpleegt u “Regulatory Compliance
Information” op pagina 85.
Hoofdstuk 8 Veilig gebruik en onderhoud
83
9
Meer informatie, service en
ondersteuning
9
U vindt meer informatie over het gebruik van de iPod nano in
het geïntegreerde helpsysteem en op het internet.
In de volgende tabel ziet u waar u meer informatie kunt vinden over service en de
software die u met de iPod gebruikt.
Meer informatie over
Stappen
Service en ondersteuning,
Ga naar www.apple.com/nl/support/ipodnano.
discussieforums, oefeningen en
Apple softwaredownloads
84
iTunes
Open iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help'.
Ga voor online iTunes-oefeningen (uitsluitend beschikbaar in
bepaalde landen) naarwww.apple.com/nl/support/itunes.
iPhoto (in Mac OS X)
Open iPhoto en kies 'Help' > 'iPhoto Help'.
iCal (in Mac OS X)
Open iCal en kies 'Help' > 'iCal Help'.
De iPod nano
Ga naar www.apple.com/nl/ipodnano.
Registratie van de iPod nano
Installeer iTunes op uw computer en sluit de iPod nano op de
computer aan.
Het serienummer van de
iPod nano
Kijk op de achterkant van de iPod nano, of selecteer 'Instellingen' >
'Info' en druk op de selectieknop. U kunt ook in iTunes (terwijl de
iPod nano op de computer is aangesloten) de iPod nano in de
bronnenlijst selecteren en vervolgens op de tab 'Instellingen'
klikken.
Service en reparatie
Volg eerst de aanwijzingen in deze handleiding, in het
geïntegreerde helpsysteem en op het internet. Komt u er dan nog
niet uit, ga dan naar www.apple.com/nl/support/ipodnano/service.
Regulatory Compliance Information
FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation. See instructions if interference
to radio or TV reception is suspected.
Radio and TV Interference
This computer equipment generates, uses, and can
radiate radio-frequency energy. If it is not installed
and used properly—that is, in strict accordance with
Apple’s instructions—it may cause interference with
radio and TV reception.
If necessary, consult an Apple Authorized Service
Provider or Apple. See the service and support
information that came with your Apple product.
Or, consult an experienced radio/TV technician for
additional suggestions.
Important: Changes or modifications to this product
not authorized by Apple Inc. could void the EMC
compliance and negate your authority to operate
the product.
This product was tested for EMC compliance under
conditions that included the use of Apple peripheral
devices and Apple shielded cables and connectors
between system components.
This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital device in
accordance with the specifications in Part 15 of FCC
rules. These specifications are designed to provide
reasonable protection against such interference in
a residential installation. However, there is no
guarantee that interference will not occur in
a particular installation.
It is important that you use Apple peripheral devices
and shielded cables and connectors between system
components to reduce the possibility of causing
interference to radios, TV sets, and other electronic
devices. You can obtain Apple peripheral devices and
the proper shielded cables and connectors through
an Apple Authorized Reseller. For non-Apple
peripheral devices, contact the manufacturer or
dealer for assistance.
You can determine whether your computer system is
causing interference by turning it off. If the
interference stops, it was probably caused by the
computer or one of the peripheral devices.
Responsible party (contact for FCC matters only):
Apple Inc. Corporate Compliance
1Infinite Loop, M/S 26-A
Cupertino, CA 95014-2084
If your computer system does cause interference to
radio or TV reception, try to correct the interference
by using one or more of the following measures:
 Turn the TV or radio antenna until the interference
stops.
 Move the computer to one side or the other of the
TV or radio.
 Move the computer farther away from the TV or
radio.
 Plug the computer in to an outlet that is on a
different circuit from the TV or radio. (That is, make
certain the computer and the TV or radio are on
circuits controlled by different circuit breakers or
fuses.)
Industry Canada Statement
This Class B device meets all requirements of the
Canadian interference-causing equipment
regulations.
Cet appareil numérique de la classe B respecte
toutes les exigences du Règlement sur le matériel
brouilleur du Canada.
VCCI Class B Statement
Korea Class B Statement
(૶ૺૺဧઠધබ
85
Russia
Nederland: gebruikte batterijen kunnen worden
ingeleverd bij de chemokar of in een speciale
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca)
worden gedeponeerd.
Europese Unie
China:
Taiwan:
Europese Unie — Gescheiden inzameling:
Bovenstaand symbool geeft aan dat dit product
volgens de lokale regelgeving niet samen met
huishoudelijk afval mag worden weggegooid.
Wanneer dit product niet meer bruikbaar is, brengt u
het naar een hiertoe door de lokale autoriteiten
aangewezen inzamelingspunt. Sommige
inzamelingspunten vragen hiervoor geen
vergoeding. Het apart inzamelen en recyclen van uw
product betekent dat natuurlijke hulpbronnen niet
onnodig worden aangesproken en dat het product
zodanig wordt gerecycled dat het milieu en de
gezondheid van de mens worden beschermd.
Batterij vervangen
Apple en het milieu
De oplaadbare batterij van de iPod nano mag alleen
worden vervangen door een erkende
serviceaanbieder. Voor meer informatie over het
vervangen van de batterij gaat u naar
www.apple.com/support/ipod/service/battery.
Apple probeert zoveel mogelijk schadelijke gevolgen
voor het milieu door Apple activiteiten en producten
te beperken.
Ga voor meer informatie naar
www.apple.com/nl/environment.
Gebruikte batterijen
U moet zich volgens de in uw woonplaats geldende
richtlijnen of regelgeving van de iPod ontdoen.
Omdat dit product een batterij bevat, mag het niet
samen met het huishoudelijk afval worden
weggegooid. Wanneer de iPod niet meer bruikbaar
is, neemt u contact op met Apple of de lokale
instanties voor meer informatie over recycling.
Ga voor informatie over het recyclingprogramma
van Apple naar
www.apple.com/nl/environment/recycling.
Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte
nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses
Gerät am Ende seines Lebenszyklus entsprechend
den maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.
© 2008 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo,
FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iPod Socks, iTunes, Mac, Macintosh en
Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de
Verenigde Staten en andere landen. Finder, het FireWire-logo en
Shuffle zijn handelsmerken van Apple Inc. iTunes Store is een
dienstmerk van Apple Inc., dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten
en andere landen. NIKE is een handelsmerk van NIKE, Inc. en zijn
partners en wordt in licentie gebruikt. Andere in deze handleiding
genoemde bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken van de
desbetreffende bedrijven zijn.
Producten van andere fabrikanten worden alleen genoemd ter
informatie. Dit betekent niet dat deze producten door Apple worden
aanbevolen of door Apple zijn goedgekeurd. Apple aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid van
deze producten. Alle eventuele afspraken, overeenkomsten en
garantiebepalingen komen rechtstreeks tot stand tussen de
leverancier en de gebruiker. Deze handleiding is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor druk- of typefouten.
Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, bevat
technologie voor auteursrechtenbescherming waarop bepaalde
86
Amerikaanse patenten en andere intellectueeleigendomsrechten van
Macrovision Corporation en anderen van toepassing zijn. Het gebruik
van deze technologie voor auteursrechtenbescherming moet worden
goedgekeurd door Macrovision Corporation en is uitsluitend bedoeld
voor thuisgebruik en andere toepassingen met een beperkt aantal
kijkers, tenzij anders overeengekomen met Macrovision Corporation.
Het is niet toegestaan deze technologie te decompileren of van
ontwerp te herleiden.
Voor patentnummers 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 en 4.907.093 is in
de Verenigde Staten licentie verleend voor gebruik met een beperkt
aantal kijkers.
N019-1343/2008-09
87
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising