Apple | iPod nano | Apple iPod nano handleiding

Apple iPod nano handleiding
iPod nano
Gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
2
5
5
6
6
8
Hoofdstuk 1:  De iPod nano in één oogopslag
9
9
9
Hoofdstuk 2:  Aan de slag
11
11
14
14
16
18
18
20
Hoofdstuk 3:  Basiskenmerken
21
21
22
25
27
Hoofdstuk 4:  Synchroniseren met iTunes
28
28
32
33
36
40
Hoofdstuk 5:  Muziek en andere geluidsbestanden
42
42
Hoofdstuk 6:  FM-radio
Overzicht van de iPod nano
Accessoires
Het beginscherm
Statussymbolen
De vereisten
De iPod nano configureren
Multi-Touch gebruiken
Informatie over de iPod nano weergeven
De iPod nano aansluiten en loskoppelen
Informatie over de batterij
De indeling van het beginscherm aanpassen
Basisinstellingen
Alle instellingen herstellen
Synchronisatieoverzicht
De configuratiepanelen in iTunes
Materiaal automatisch of handmatig synchroniseren
Gekocht materiaal naar een andere computer kopiëren
Muziek afspelen
Podcasts, audioboeken en iTunes U-verzamelingen afspelen
Het volume regelen
Afspeellijsten aanmaken op de iPod nano
De Apple koptelefoon gebruiken
Luisteren naar FM-radio
44
45
47
48
De FM-radio afstemmen
Radioweergave onderbreken
Nummers van labels voorzien om met iTunes te synchroniseren
Uw radioregio instellen
49
49
51
Hoofdstuk 7:  Fitness
53
53
56
57
59
Hoofdstuk 8:  Foto's
61
61
63
64
Hoofdstuk 9:  Overige voorzieningen
67
67
67
70
70
Hoofdstuk 10:  Voorzieningen voor mensen met een beperking
71
71
77
Hoofdstuk 11:  Problemen oplossen en tips
78
78
Hoofdstuk 12:  Veilig gebruik en onderhoud
82
Hoofdstuk 13:  Meer informatie, service en ondersteuning
83
Regulatory Compliance Information
De iPod nano als stappenteller gebruiken
Nike + iPod gebruiken
Foto's synchroniseren
Foto's bekijken op de iPod nano
Diavoorstellingen afspelen op de iPod nano
Diavoorstellingen bekijken op een televisie die is aangesloten op de iPod nano
Gesproken memo's opnemen
De iPod nano als externe schijf gebruiken
Tijd bijhouden
Voorzieningen voor universele toegang
VoiceOver
Monogeluid
Wit op zwart
Algemene suggesties
De iPod-software bijwerken of herstellen
Belangrijke informatie over veiligheid en gebruik
Inhoudsopgave
3
De iPod nano in één oogopslag
1
Overzicht van de iPod nano
Volume Down
Sleep/Wake
Volume Up
Status bar
Menu and app icons
Multi-Touch screen
Dock connector
Earphone port
Clip
Druk op de knop voor de sluimerstand om het scherm van de iPod nano in of uit te
schakelen. Om de batterij te sparen, wordt het scherm zwart als u dit enige tijd niet
aanraakt.
Druk op de volume-omhoog-knop of de volume-omlaag-knop om het volume aan
te passen tijdens het luisteren naar muziek of andere soorten media. Ook kunt u met
deze knoppen het volume van meldingen en andere geluiden regelen.
5
Accessoires
Bij de iPod nano worden de volgende accessoires geleverd:
Apple Earphones
Apple Dock Connector to USB Cable
Met de Apple dockconnector-naar-USB-kabel kunt u de iPod nano op uw computer
aansluiten, materiaal synchroniseren en de batterij opladen. U kunt de kabel ook in
combinatie met de Apple USB-lichtnetadapter (afzonderlijk verkrijgbaar) gebruiken.
Met de Apple koptelefoon kunt u naar muziek, audioboeken en podcasts luisteren.
Daarnaast fungeert de koptelefoon als antenne zodat u naar de radio kunt luisteren.
Het beginscherm
Als u de iPod nano inschakelt, wordt het beginscherm weergegeven. De stippen
onder aan het scherm geven het aantal beginschermen aan. Wanneer u naar links
of naar rechts veegt, wordt de stip gemarkeerd waarmee het huidige scherm wordt
aangeduid.
Via de symbolen in het beginscherm kunt u naar muziek of podcasts luisteren, de
stopwatch of stappenteller starten of een andere functie gebruiken. Tik op een
symbool om het onderdeel te openen en maak vervolgens gebruik van bewegingen
om te navigeren (zie “Multi-Touch gebruiken” op pagina 11).
Dit zijn de symbolen in het beginscherm.
6
Hoofdstuk 1    De iPod nano in één oogopslag
Symbool
Functie
Afspeellijsten
Hiermee geeft u de afspeellijsten weer
die vanuit uw iTunes-bibliotheek zijn
gesynchroniseerd of op de iPod nano zijn
aangemaakt.
Huidig nummer
Hiermee gaat u direct naar het nummer
dat momenteel wordt afgespeeld.
Artiesten
Hiermee geeft u een overzicht weer
van de nummers die vanuit uw iTunesbibliotheek zijn gesynchroniseerd,
geordend op artiest.
Genius-mixen
Hiermee geeft u een overzicht weer van
de Genius-mixen die vanuit uw iTunesbibliotheek zijn gesynchroniseerd.
Radio
Hiermee opent u de FM-radiotuner
wanneer er een koptelefoon op de iPod
nano is aangesloten.
Podcasts
Hiermee geeft u een overzicht weer
van de podcasts die vanuit uw iTunesbibliotheek zijn gesynchroniseerd.
Foto's
Hiermee geeft u de foto's weer die vanaf
uw computer zijn gesynchroniseerd.
Instellingen
Hiermee opent u de instellingen voor de
iPod nano en een groot aantal functies.
Nummers
Hiermee geeft u een overzicht weer
van de nummers die vanuit uw iTunesbibliotheek zijn gesynchroniseerd, in
alfabetische volgorde.
Albums
Hiermee geeft u een overzicht weer
van de albums die vanuit uw iTunesbibliotheek zijn gesynchroniseerd, in
alfabetische volgorde.
Genres
Hiermee geeft u een overzicht weer
van de nummers die vanuit uw iTunesbibliotheek zijn gesynchroniseerd,
geordend op genre.
Componisten
Hiermee geeft u een overzicht weer
van de nummers die vanuit uw iTunesbibliotheek zijn gesynchroniseerd,
geordend op componist.
Hoofdstuk 1    De iPod nano in één oogopslag
7
Symbool
Functie
Fitness
Hiermee opent u de ingebouwde
stappenteller en uw work-outgeschiedenis,
alsook Nike + iPod-voorzieningen
(indien een Nike + iPod-ontvanger of
fitnessapparatuur die compatibel is
met Nike + iPod op de iPod nano is
aangesloten).
Klok
Hiermee opent u de klok, de stopwatch en
de timer.
Dictafoon
Hiermee opent u de regelaars voor
het opnemen en beheren van memo's
(indien een microfoon op de iPod nano is
aangesloten of als er gesproken memo's
op de iPod nano aanwezig zijn).
iTunes U
Hiermee geeft u een overzicht weer van
de iTunes U-verzamelingen die vanuit uw
iTunes-bibliotheek zijn gesynchroniseerd
(dit symbool wordt niet weergegeven als
u geen verzamelingen hebt).
Audioboeken
Hiermee geeft u een overzicht weer van
de audioboeken die vanuit uw iTunesbibliotheek zijn gesynchroniseerd (dit
symbool wordt niet weergegeven als u
geen audioboeken hebt).
U kunt de symbolen in het beginscherm naar wens rangschikken. Zie “De indeling van
het beginscherm aanpassen” op pagina 18.
Statussymbolen
De symbolen in de statusbalk boven in het scherm geven informatie weer over de
iPod nano.
Symbool
Betekenis
Geeft aan dat er een nummer, podcast, audioboek of iTunes U-aflevering wordt
afgespeeld.
Geeft aan dat een nummer, podcast, audioboek of iTunes U-aflevering is gepauzeerd.
Geeft aan dat de radio aanstaat.
Geeft aan dat de stappenteller is ingeschakeld en dat de stappen worden geteld.
Geeft de lading van de batterij of de oplaadstatus aan.
8
Hoofdstuk 1    De iPod nano in één oogopslag
Aan de slag
·
2
WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen, is het van belang dat u de instructies en
de veiligheidsinformatie in deze gebruikershandleiding doorneemt voordat u de
iPod nano in gebruik neemt.
De vereisten
Voor het gebruik van de iPod nano hebt u het volgende nodig:
ÂÂ Een Mac of pc met een USB 2.0-poort met hoog vermogen en een van de volgende
besturingssystemen:
ÂÂ Mac OS X versie 10.5.8 of hoger
ÂÂ Windows 7, Windows Vista of Windows XP Home of Professional (SP3)
ÂÂ Schermresolutie van 1024 x 768 of hoger op de computer
ÂÂ iTunes 10.0 of hoger (u kunt iTunes downloaden vanaf www.itunes.com/nl/
download)
ÂÂ QuickTime 7.6.2 of hoger
ÂÂ Een iTunes Store-account (voor aankopen bij de iTunes Store)
ÂÂ Een internetverbinding voor uw computer (breedband aanbevolen)
De iPod nano configureren
Voordat u de iPod nano kunt gebruiken, moet u het apparaat in iTunes configureren.
Tijdens de configuratie kunt u een iTunes Store-account aanmaken of een bestaande
account opgeven. (De iTunes Store is mogelijk niet in alle landen of regio's
beschikbaar.) iTunes toont en registreert ook het serienummer van uw iPod nano
wanneer deze is verbonden, zodat u dit altijd bij de hand hebt.
9
De iPod nano configureren
1 Download en installeer de nieuwste iTunes-versie vanaf www.itunes.com/nl/download.
2 Sluit de iPod nano aan op een USB 2.0-poort met hoog vermogen op uw Mac of pc
met behulp van de kabel die bij de iPod nano is geleverd.
3 Volg in iTunes de instructies op het scherm om de iPod nano te registeren en muziek
uit uw iTunes-bibliotheek met de iPod nano te synchroniseren.
Zie “iTunes-synchronisatie voor de eerste keer instellen” op pagina 21 voor hulp bij het
gebruik van de iPod nano-configuratie-assistent.
Wanneer de iPod nano wordt gesynchroniseerd met uw computer, wordt de melding
'Bezig met synchroniseren' op uw iPod nano weergegeven. Wanneer de synchronisatie
is voltooid, wordt de melding 'iPod-synchronisatie is voltooid' in iTunes weergegeven.
Zie Hoofdstuk 4, “Synchroniseren met iTunes,” op pagina 21 voor meer informatie over
het synchroniseren.
4 Laat de iPod nano gedurende drie uur aangesloten op de computer om de batterij
volledig op te laden.
U kunt de iPod nano loskoppelen voordat de batterij volledig is opgeladen en u kunt
de synchronisatie uitvoeren terwijl de batterij wordt opgeladen. Zie “Informatie over
de batterij” op pagina 16 voor meer informatie.
5 Koppel de kabel los van de iPod nano wanneer u deze wilt gaan gebruiken.
Koppel de iPod nano niet los als de melding 'Verbonden' of 'Synchroniseren' wordt
weergegeven. Om te voorkomen dat de bestanden op de iPod nano beschadigd
raken, moet u de iPod nano eerst verwijderen voordat u deze loskoppelt.
Zie “De iPod nano van de computer loskoppelen” op pagina 15 voor meer informatie
over het veilig loskoppelen van de iPod nano.
10
Hoofdstuk 2    Aan de slag
Basiskenmerken
3
Multi-Touch gebruiken
Dankzij het Multi-Touch-scherm kunt u met eenvoudige vingerbewegingen met de
iPod nano werken.
Tikken en dubbel tikken
Tik op een symbool om het te openen of om een onderdeel in een menu of lijst te
selecteren.
Tik snel dubbel op een foto om in te zoomen. Tik nogmaals snel dubbel om uit te
zoomen.
11
Vinger op het scherm of een onderdeel houden
Houd uw vinger op een willekeurige plek op het scherm (met uitzondering van een
symbool of regelaar) om terug te gaan naar het beginscherm. Houd uw vinger op een
symbool om de volgorde van de symbolen in de beginschermen te wijzigen. Wanneer
de symbolen gaan bewegen, sleept u ze naar de gewenste plek. Druk vervolgens op
de knop voor de sluimerstand om de wijzigingen te bewaren.
Vegen
Veeg naar links of naar rechts om naar het volgende of het vorige scherm te gaan.
Veeg over navigatiebalken of schuifknoppen om de bijbehorende regelaars te
verplaatsen.
Slepen
Sleep over navigatiebalken of schuifknoppen om de bijbehorende regelaars te
verplaatsen.
Omhoog of omlaag vegen
Veeg met uw vinger omhoog of omlaag om snel te scrollen. U kunt wachten tot het
scrollen stopt of tijdens het scrollen het scherm aanraken om het scrollen direct te
stoppen. Als u het scherm aanraakt, kiest of activeert u niets.
12
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
In sommige lijsten, zoals afspeellijsten, kunt u omlaag vegen om de
bewerkingsregelaars boven in het scherm weer te geven.
Draaien
U kunt het scherm draaien, zodat u een beter beeld hebt wanneer u de iPod nano op
iets vastklemt. Plaats twee vingers op het scherm en draai uw vingers in de gewenste
richting, totdat het scherm op de gewenste manier wordt weergegeven.
In het volgende overzicht vindt u meer regelaars en bewegingen voor de iPod nano.
Taak
Stappen
De sluimerstand of standbymodus van de
iPod nano uitschakelen
Druk op de knop voor de sluimerstand.
Het scherm uitschakelen
Druk op de knop voor de sluimerstand.
De verlichting inschakelen
Druk op een willekeurige knop of tik op het
scherm als de verlichting gedimd is.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
13
Taak
Stappen
De iPod nano opnieuw instellen (als deze niet
meer reageert)
Houd de knop voor de sluimerstand en de
volume-omlaag-knop ingedrukt totdat het
scherm zwart wordt. Na enkele seconden
verschijnt het Apple logo, gevolgd door het
beginscherm.
Een onderdeel kiezen
Tik op het onderdeel.
Naar het vorige scherm gaan
Veeg naar rechts.
Naar het volgende scherm gaan
Veeg naar links.
Naar het begin van een lijst gaan
Tik op de statusbalk boven in het scherm.
Informatie over een nummer, de artiest of de
albumnaam weergeven
Veeg naar links over de naam.
Rechtstreeks naar het beginscherm gaan
Veeg naar rechts of houd uw vinger op een
willekeurige plek (met uitzondering van een
symbool of regelaar).
De stappenteller gebruiken
Tik in het beginscherm achtereenvolgens op
'Fitness' en 'Stappenteller'.
Een memo opnemen
Sluit de Apple koptelefoon met
afstandsbediening en microfoon (afzonderlijk
verkrijgbaar) aan. Tik in het beginscherm op
'Dictafoon'.
Het serienummer van de iPod nano achterhalen Tik in het beginscherm achtereenvolgens op
'Instellingen' en op 'Info'. U kunt ook kijken op de
rand van de iPod nano-clip.
Informatie over de iPod nano weergeven
In 'Instellingen' vindt u de volgende informatie over uw iPod nano:
ÂÂ De capaciteit en de hoeveelheid beschikbare ruimte
ÂÂ Het aantal nummers en foto's
ÂÂ Het serienummer, het model en de softwareversie
ÂÂ Copyrightgegevens en juridische informatie
Informatie over de iPod nano weergeven
mm Tik in het beginscherm achtereenvolgens op 'Instellingen' en op 'Info'.
De iPod nano aansluiten en loskoppelen
U sluit de iPod nano op uw computer aan om bestanden te synchroniseren en de
batterij van de iPod nano op te laden. Het is mogelijk tegelijkertijd nummers te
synchroniseren en de batterij op te laden.
14
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
Belangrijk: De batterij wordt niet opgeladen als de computer zich in de sluimerstand
of de standbymodus bevindt.
De iPod nano op uw computer aansluiten
De nummers op de iPod nano worden automatisch gesynchroniseerd met de
nummers in iTunes wanneer u de speler op de computer aansluit, tenzij u in iTunes
andere synchronisatie-instellingen hebt geselecteerd.
De iPod nano op uw computer aansluiten
mm Sluit de meegeleverde Apple dockconnector-naar-USB-kabel aan op een USB 2.0-poort
met hoog vermogen op de computer. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op
de iPod nano.
Als u een iPod-dock gebruikt, kunt u het ene uiteinde van de kabel op een USB
2.0-poort met hoog vermogen op uw computer aansluiten, het andere uiteinde op het
dock aansluiten en de iPod nano vervolgens in het dock plaatsen.
Opmerking: De USB-poort op de meeste toetsenborden levert onvoldoende vermogen
om de iPod nano op te laden. Sluit de iPod nano aan op een USB 2.0-poort op uw
computer.
De iPod nano van de computer loskoppelen
U kunt de iPod nano veilig loskoppelen als het beginscherm op de iPod nano wordt
weergegeven of als de melding 'Loskoppelen toegestaan' wordt weergegeven. Als
de verlichting is uitgeschakeld, drukt u op de knop voor de sluimerstand om de
verlichting in te schakelen. Zo kunt u zien of het veilig is om de iPod nano los te
koppelen.
De iPod nano loskoppelen:
mm Koppel de kabel los van de iPod nano. Als de iPod nano zich in het dock bevindt, haalt
u de iPod nano uit het dock.
Koppel de iPod nano niet los als de melding 'Verbonden' of 'Synchroniseren' wordt
weergegeven. Om te voorkomen dat de bestanden op de iPod nano beschadigd
raken, moet u de iPod nano verwijderen voordat u deze loskoppelt.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
15
Als u de iPod nano per ongeluk hebt losgekoppeld zonder dat u de speler van het
bureaublad hebt verwijderd, sluit u de iPod nano opnieuw aan op uw computer en
voert u opnieuw een synchronisatie uit.
De iPod nano van het bureaublad verwijderen
mm Klik in iTunes op de verwijderknop (C) naast de iPod nano in de lijst met apparaten
aan de linkerzijde van het iTunes-venster.
Als u een Mac hebt, kunt u de iPod nano ook verwijderen door het symbool van de
iPod nano op het bureaublad naar de prullenmand te slepen.
Als u een Windows-computer hebt, kunt u de iPod nano ook verwijderen via Deze
computer in Windows Verkenner of door op het symbool voor het veilig verwijderen
van hardware in het systeemvak te klikken en vervolgens de iPod nano te selecteren.
Informatie over de batterij
De iPod nano heeft een interne batterij die niet kan worden verwijderd. De eerste keer
dat u de iPod nano gebruikt, kunt u de batterij het best ongeveer drie uur opladen of
wachten tot het batterijsymbool aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. Als de
iPod nano enige tijd niet is gebruikt, moet de batterij mogelijk worden opgeladen.
Opmerking: Ook als de iPod nano is uitgeschakeld, wordt de batterij gebruikt.
De batterij van de iPod nano wordt in ongeveer anderhalf uur tot tachtig procent
opgeladen. Als u de batterij volledig wilt opladen, moet u hiervoor ongeveer drie
uur rekenen. Als u de batterij van de iPod nano oplaadt tijdens het kopiëren van
bestanden, het afspelen van muziek, het luisteren naar de radio of het bekijken van
een diavoorstelling, duurt het opladen mogelijk langer.
De batterij opladen
U kunt de batterij van de iPod nano op twee manieren opladen:
ÂÂ Sluit de iPod nano op uw computer aan.
ÂÂ Gebruik de Apple USB-lichtnetadapter. Deze is afzonderlijk verkrijgbaar.
De batterij opladen via de computer
mm Sluit de iPod nano aan op een USB 2.0-poort op uw computer. De computer moet zijn
ingeschakeld en de sluimerstand moet zijn uitgeschakeld.
Belangrijk: Als op het display van de iPod nano de melding 'Sluit aan op voeding'
wordt weergegeven, moet de batterij worden opgeladen voordat er communicatie
mogelijk is tussen de iPod nano en uw computer. Zie “In het display van de iPod nano
wordt de melding 'Sluit aan op voeding' weergegeven” op pagina 73.
Als u de iPod nano wilt opladen wanneer u niet de beschikking over een computer
hebt, kunt u de Apple USB-lichtnetadapter aanschaffen.
16
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
De batterij met behulp van de Apple USB-lichtnetadapter opladen
1 Sluit de dockconnector-naar-USB-kabel aan op de Apple USB-lichtnetadapter.
2 Sluit het andere uiteinde van de dockconnector-naar-USB-kabel aan op de iPod nano.
3 Sluit de Apple USB-lichtnetadapter aan op een werkend stopcontact.
Apple USB Power Adapter
(your adapter may look different)
Dock Connector to USB Cable
De status van de batterij
Als de iPod nano niet op een voedingsbron is aangesloten, wordt de huidige lading
van de batterij bij benadering aangegeven door middel van het batterijsymbool in de
rechterbovenhoek van het iPod nano-display.
Battery less than 20% charged
Battery about halfway charged
Battery fully charged
Als de iPod nano op een voedingsbron is aangesloten, geeft het batterijsymbool aan
dat de batterij wordt opgeladen of volledig is opgeladen.
Battery charging (lightning bolt)
Battery fully charged (plug)
U kunt de iPod nano loskoppelen en gebruiken voordat de batterij volledig is
opgeladen.
Opmerking: Oplaadbare batterijen kunnen slechts een beperkt aantal malen worden
opgeladen en moeten uiteindelijk worden vervangen door een door Apple erkende
serviceaanbieder. De gebruiksduur van de batterij en het aantal malen dat de batterij
kan worden opgeladen, zijn afhankelijk van het gebruik en de instellingen. Ga voor
meer informatie naar www.apple.com/nl/batteries.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
17
De indeling van het beginscherm aanpassen
U kunt de volgorde van de symbolen in het beginscherm wijzigen zodat u de
onderdelen die u vaak gebruikt, gemakkelijk kunt terugvinden. Als u de iPod nano
bijvoorbeeld elke dag tijdens uw work-out gebruikt, kunt u het symbool 'Fitness' naar
het eerste beginscherm verplaatsen zodat u dit onderdeel gemakkelijk kunt openen. U
kunt ook een andere achtergrond voor het beginscherm instellen.
De volgorde van de symbolen in het beginscherm wijzigen
1 Houd uw vinger op het symbool dat u wilt verplaatsen tot de symbolen gaan
bewegen.
2 Sleep het symbool naar de nieuwe locatie.
Als u een symbool links of rechts het scherm af sleept, verplaatst u het naar een ander
beginscherm.
3 Druk op de knop voor de sluimerstand om uw wijzigingen te bewaren.
Basisinstellingen
U kunt de volgende algemene instellingen voor de iPod nano wijzigen:
ÂÂ Achtergrond
ÂÂ Helderheid
ÂÂ Taal
ÂÂ Datum en tijd
ÂÂ Radioregio's (zie “Uw radioregio instellen” op pagina 48)
ÂÂ Live-pauze (zie “Radioweergave onderbreken” op pagina 45)
ÂÂ Toegankelijkheid (zie “ Voorzieningen voor universele toegang” op pagina 67)
De achtergrondafbeelding instellen
1 Tik in het beginscherm achtereenvolgens op 'Instellingen' en op 'Algemeen'.
2 Tik op 'Achtergrond'.
3 Tik op het patroon dat u wilt gebruiken.
4 Tik op 'Stel in' (of tik op 'Annuleer' als u een ander patroon wilt selecteren).
5 Veeg naar rechts om terug te gaan naar het beginscherm.
18
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
De helderheid van het display instellen
1 Tik in het beginscherm achtereenvolgens op 'Instellingen' en op 'Algemeen'.
2 Tik op 'Helderheid'.
3 Sleep de schuifknop om de helderheid van het scherm aan te passen.
4 Tik op 'Standaardinstellingen' als u de oorspronkelijke instelling wilt herstellen.
5 Veeg naar rechts om terug te gaan naar het beginscherm.
De taal instellen
1 Tik in het beginscherm achtereenvolgens op 'Instellingen' en op 'Algemeen'.
2 Tik op 'Taal' en tik vervolgens op de taal die u wilt gebruiken.
Naast de taal die u selecteert, verschijnt een vinkje.
3 Tik op 'Gereed' en veeg vervolgens naar rechts om terug te gaan naar het
beginscherm.
De datum en tijd instellen
De datum en tijd worden automatisch ingesteld op basis van de computerklok
wanneer u de iPod nano aansluit. U kunt deze instellingen eventueel wijzigen.
De datum en tijd instellen
1 Tik in het beginscherm achtereenvolgens op 'Instellingen' en op 'Algemeen'.
2 Tik op 'Datum en tijd' en tik vervolgens op 'Datum' (of 'Tijd').
3 Draai de wieltjes totdat de juiste maand, de juiste dag en het juiste jaar (of het juiste
uur, de juiste minuten en eventueel de juiste 12-uursnotatie) in het midden worden
weergegeven.
4 Tik op 'Gereed'.
U kunt instellen dat op de iPod nano een klok moet worden weergegeven wanneer u
de sluimerstand van de iPod nano uitschakelt, zodat u snel kunt zien hoe laat het is.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
19
De klok weergeven wanneer de sluimerstand wordt uitgeschakeld
1 Tik in het beginscherm achtereenvolgens op 'Instellingen' en op 'Algemeen'.
2 Tik op 'Datum en tijd'.
3 Tik op de aan/uit-schakelaar naast 'Tijd bij activering' om de tijd weer te geven
wanneer de iPod nano wordt geactiveerd.
4 Tik op 'Wijzerplaat' en tik vervolgens op 'Wit' of 'Zwart' om aan te geven of de klok wit
of zwart moet zijn.
De 24-uursklok gebruiken
1 Tik in het beginscherm achtereenvolgens op 'Instellingen' en op 'Algemeen'.
2 Tik op 'Datum en tijd'.
3 Tik op de aan/uit-schakelaar naast '24-uursklok' om de 24-uursklok in te schakelen.
Alle instellingen herstellen
U kunt alle standaardinstellingen herstellen zonder dat dit van invloed is op het
materiaal dat u hebt gesynchroniseerd.
Alle instellingen herstellen
1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
2 Veeg omhoog en tik vervolgens op 'Reset Settings'.
3 Tik op 'Reset' (of op 'Cancel' als u de instellingen niet wilt herstellen).
4 Tik op uw taal en tik op 'Gereed'.
20
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
Synchroniseren met iTunes
4
Synchronisatieoverzicht
Bij het synchroniseren worden gegevens van uw computer naar de iPod nano
gekopieerd. Deze gegevens worden vervolgens synchroon gehouden doordat
aangebrachte wijzigingen over en weer worden gekopieerd. iTunes is het gratis
softwareprogramma waarmee u het materiaal op de iPod nano synchroniseert.
Muziek, audioboeken, podcasts, foto's en iTunes U-verzamelingen worden
gesynchroniseerd vanuit uw iTunes-bibliotheek. Als u nog geen materiaal in
uw iTunes-bibliotheek hebt staan, kunt u via de iTunes Store (niet in alle landen
beschikbaar) eenvoudig een voorvertoning van materiaal bekijken en dit downloaden
naar iTunes op uw computer. Voor meer informatie over iTunes en de iTunes Store
opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'.
Standaard wordt een synchronisatie uitgevoerd wanneer u de iPod nano op uw
computer aansluit. U kunt de synchronisatie-instellingen wijzigen als de iPod nano op
uw computer is aangesloten.
iTunes-synchronisatie voor de eerste keer instellen
1 Sluit de iPod nano op uw computer aan en open iTunes.
2 Geef een naam op voor de iPod nano.
De eerste keer dat u de iPod nano op de computer aansluit, moet u een naam
opgeven. Dit is de naam die wordt weergegeven in de lijst met apparaten aan de
linkerzijde van het iTunes-venster.
3 Selecteer de gewenste opties voor het automatisch synchroniseren van muziek en
foto's.
4 Kies de taal die u op de iPod nano wilt gebruiken uit het venstermenu.
U hoeft de taal alleen te selecteren wanneer u de iPod nano voor de eerste keer op de
computer aansluit of wanneer u de fabrieksinstellingen van de iPod herstelt.
5 Klik op 'Gereed'.
Als u hebt aangegeven dat nummers of foto's automatisch moeten worden
gesynchroniseerd, wordt het synchronisatieproces direct gestart.
21
De configuratiepanelen in iTunes
Wanneer u de iPod nano op uw computer aansluit en op het symbool van de speler
in de navigatiekolom aan de linkerzijde van het iTunes-venster klikt, worden de
configuratiepanelen in iTunes weergegeven. In de volgende gedeelten worden de
verschillende panelen voor de iPod nano in iTunes afzonderlijk beschreven. Voor meer
informatie opent u iTunes en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'.
Het paneel 'Overzicht'
In het paneel 'Overzicht' vindt u de naam en het serienummer van de aangesloten
iPod nano, alsook de softwareversie, de capaciteit en de structuur (Mac of Windows).
In het gedeelte 'Versie' kunt u controleren of er software-updates beschikbaar zijn en
deze installeren, en kunt u de oorspronkelijke instellingen van de iPod nano herstellen.
Selecteer de gewenste instellingen voor de volgende opties en klik op 'Pas toe' (Mac)
of 'Toepassen' (Windows) als u gereed bent:
ÂÂ 'Open iTunes bij aansluiten van deze iPod' (Mac) of 'iTunes openen bij aansluiten
van deze iPod' (Windows). Schakel dit aankruisvak in als u wilt dat iTunes wordt
geopend en de iPod nano automatisch wordt gesynchroniseerd wanneer u de
speler op de computer aansluit. Als u het apparaat handmatig wilt synchroniseren
door op de knop 'Synchroniseer' (Mac) of 'Synchroniseren' (Windows) in iTunes
te klikken, schakelt u dit aankruisvak niet in. Zie “Automatisch synchroniseren” op
pagina 25.
ÂÂ 'Synchroniseer alleen geselecteerde nummers' (Mac) of 'Alleen geselecteerde
nummers synchroniseren' (Windows). Schakel dit aankruisvak in als u alleen
onderdelen wilt synchroniseren die u in uw iTunes-bibliotheek hebt geselecteerd.
ÂÂ 'Zet nummers met hogere bitsnelheid om naar 128-kbps AAC' (Mac) of 'Nummers
met hogere bitsnelheid omzetten naar 128-kbps AAC' (Windows). Schakel dit
aankruisvak in als u wilt dat iTunes audiobestanden met een hogere bitsnelheid
tijdens de synchronisatie converteert naar de standaardaudiostructuur van iTunes.
ÂÂ 'Beheer muziek handmatig' (Mac) of 'Muziek handmatig beheren' (Windows).
Schakel dit aankruisvak in als u de opties voor automatische synchronisatie in
het paneel 'Muziek' wilt uitschakelen. Zie “De iPod nano handmatig beheren” op
pagina 26.
ÂÂ 'Activeer gebruik als schijf' (Mac) of 'Gebruik als schijf activeren' (Windows).
Schakel dit aankruisvak in als u de iPod nano wilt gebruiken als externe schijf
voor het bewaren van gegevensbestanden. Zie “De iPod nano als externe schijf
gebruiken” op pagina 63.
22
Hoofdstuk 4    Synchroniseren met iTunes
Het paneel 'Muziek'
Standaard wordt uw volledige iTunes-muziekbibliotheek, inclusief muziekvideo's,
gesynchroniseerd. Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is voor uw muziek of als u
slechts een gedeelte van uw bibliotheek wilt synchroniseren, kunt u in iTunes instellen
dat alleen de geselecteerde afspeellijsten, artiesten en genres met de iPod nano
moeten worden gesynchroniseerd.
Als u het aankruisvak 'Synchroniseer alleen geselecteerde nummers' (Mac) of 'Alleen
geselecteerde nummers synchroniseren' (Windows) in het paneel 'Samenvatting'
hebt ingeschakeld, worden alleen de onderdelen gesynchroniseerd die in het paneel
'Muziek' en in andere panelen zijn geselecteerd.
Selecteer de gewenste instellingen voor de volgende opties en klik op 'Pas toe' (Mac)
of 'Toepassen' (Windows) als u gereed bent:
ÂÂ 'Synchroniseer muziek' (Mac) of 'Muziek synchroniseren' (Windows). Schakel dit
aankruisvak uit als u geen muziek met de iPod nano wilt synchroniseren.
ÂÂ 'Gehele muziekbibliotheek'. Schakel dit aankruisvak in als u uw volledige
muziekbibliotheek wilt synchroniseren. Als uw bibliotheek niet volledig op de iPod
nano past, verschijnt hierover een melding.
ÂÂ 'Geselecteerde afspeellijsten, artiesten, albums en genres'. Schakel dit aankruisvak
in als u zelf het materiaal wilt selecteren dat moet worden gesynchroniseerd.
Als dit aankruisvak is ingeschakeld, kunt u in het paneel 'Muziek' de afspeellijsten,
artiesten, genres en albums selecteren die u wilt synchroniseren.
ÂÂ 'Inclusief muziekvideo's'. Schakel dit aankruisvak in als u muziekvideo's wilt
synchroniseren. U kunt alleen het geluid van muziekvideo's op de iPod nano
afspelen.
ÂÂ 'Vul vrije ruimte automatisch met nummers' (Mac) of 'Vrije ruimte automatisch
met nummers vullen' (Windows). Schakel dit aankruisvak in als u de vrije ruimte
wilt vullen met nummers die door iTunes worden gekozen. Dit aankruisvak wordt
alleen weergegeven als het aankruisvak 'Geselecteerde afspeellijsten, artiesten,
albums en genres' is ingeschakeld.
De panelen 'Podcasts' en 'iTunes U'
In deze panelen kunt u de podcasts en iTunes U-verzamelingen selecteren die u wilt
synchroniseren.
Selecteer de gewenste instellingen voor de volgende opties en klik op 'Synchroniseer'
(Mac) of 'Synchroniseren' (Windows) als u gereed bent:
ÂÂ 'Synchroniseer podcasts' (Mac) of 'Podcasts synchroniseren' (Windows) (of
'Synchroniseer iTunes U' (Mac) of 'iTunes U synchroniseren' (Windows)).
Schakel deze aankruisvakken in als u podcasts en iTunes U-verzamelingen wilt
synchroniseren.
Hoofdstuk 4    Synchroniseren met iTunes
23
ÂÂ 'Automatisch inclusief'. Schakel dit aankruisvak in als u podcasts en iTunes
U-verzamelingen automatisch met de iPod nano wilt synchroniseren wanneer u
deze aansluit op de computer. Selecteer de gewenste opties uit de venstermenu's
om aan te geven welke afleveringen of verzamelingen u wilt synchroniseren.
Het paneel 'Boeken'
U kunt audioboeken kopen en downloaden in de iTunes Store of via audible.com,
maar u kunt ook audioboeken importeren vanaf cd's en deze beluisteren op de iPod
nano.
Selecteer de gewenste instellingen voor de volgende opties en klik op 'Pas toe' (Mac)
of 'Toepassen' (Windows) als u gereed bent:
ÂÂ 'Synchroniseer audioboeken' (Mac) of 'Audioboeken synchroniseren' (Windows).
Schakel dit aankruisvak in als u audioboeken wilt synchroniseren.
ÂÂ 'Alle audioboeken'. Schakel dit aankruisvak in als u alle audioboeken in uw iTunes-
bibliotheek wilt synchroniseren.
ÂÂ 'Geselecteerde audioboeken'. Schakel dit aankruisvak in als u de audioboeken wilt
selecteren die moeten worden gesynchroniseerd.
Als dit aankruisvak is ingeschakeld, kunt u hoofdstukken of delen van audioboeken
selecteren. Daarnaast kunt u audioboeken in slimme afspeellijsten toevoegen, zoals
de audioboeken die u onlangs hebt toegevoegd.
Het paneel 'Foto's'
Met behulp van iTunes kunt u foto's synchroniseren met de iPod nano.
Stel de volgende opties in en klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows) als u
gereed bent:
ÂÂ 'Synchroniseer foto's uit' (Mac) of 'Foto's synchroniseren uit' (Windows). Schakel
dit aankruisvak in als u foto's van uw computer wilt synchroniseren. Kies vervolgens
de gewenste bron uit het venstermenu.
Als u 'iPhoto' als bron kiest, geeft u aan of u alle onderdelen in uw iPhotobibliotheek wilt synchroniseren of alleen de geselecteerde albums, gebeurtenissen
en gezichten.
Als u een map als bron kiest, selecteert u de gewenste map in het navigatievenster
dat verschijnt. De onderstaande aankruisvakken variëren, afhankelijk van het feit of
de map andere mappen bevat. U kunt alle mappen synchroniseren of de mappen
selecteren die u wilt synchroniseren.
ÂÂ 'Voeg foto's op ware resolutie toe' (Mac) of 'Foto's op ware resolutie toevoegen'
(Windows). Schakel dit aankruisvak in om hogeresolutiebestanden toe te voegen.
Nadat u hebt ingesteld dat de iPod nano als externe schijf wordt gebruikt, hebt
u toegang tot deze bestanden. Zie “De iPod nano als externe schijf gebruiken” op
pagina 63.
24
Hoofdstuk 4    Synchroniseren met iTunes
Zie “Foto's van uw computer kopiëren” op pagina 53 voor meer informatie.
Materiaal automatisch of handmatig synchroniseren
U kunt materiaal op twee manieren naar de iPod nano kopiëren:
ÂÂ Automatisch synchroniseren: Als u de iPod nano aansluit op uw computer, wordt de
iPod nano automatisch bijgewerkt met de onderdelen in uw iTunes-bibliotheek.
De iPod nano kan met slechts één computer tegelijk automatisch worden
gesynchroniseerd.
ÂÂ De iPod nano handmatig beheren: Als u de iPod nano op uw computer aansluit,
kunt u de onderdelen afzonderlijk naar de iPod nano slepen en afzonderlijk van
de iPod nano verwijderen. U kunt nummers vanaf meerdere computers kopiëren
zonder nummers van de iPod nano te wissen. Als u instelt dat u handmatig muziek
wilt beheren, moet u de iPod nano altijd verwijderen in iTunes voordat u de speler
van de computer loskoppelt.
Automatisch synchroniseren
Standaard wordt de iPod nano gesynchroniseerd wanneer u verbinding maakt
met iTunes. U kunt echter instellen dat de iPod nano niet wordt gesynchroniseerd,
bijvoorbeeld als u de iPod nano op een andere computer wilt aansluiten waarmee u
het apparaat niet wilt synchroniseren.
Belangrijk: De eerste keer dat u de iPod nano aansluit op een computer waarmee de
speler niet is gesynchroniseerd, wordt u gevraagd of u nummers automatisch wilt
synchroniseren. Als u hiermee akkoord gaat, worden alle nummers, audioboeken en
ander materiaal van de iPod nano verwijderd en vervangen door de nummers en
onderdelen die op deze computer staan.
Automatische synchronisatie van de iPod nano uitschakelen
mm Schakel op de tab 'Samenvatting' in iTunes het aankruisvak 'Open iTunes bij aansluiten
van deze iPod nano' (Mac) of 'iTunes openen bij aansluiten van deze iPod nano'
(Windows) uit. Klik vervolgens op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
U kunt nog wel handmatig synchroniseren door op de knop 'Synchroniseer' (Mac) of
'Synchroniseren' (Windows) te klikken.
Terwijl de muziek op de iPod nano wordt gesynchroniseerd met de muziek op
de computer, wordt de voortgang in het iTunes-statusvenster weergegeven
en wordt naast het symbool van de iPod nano in de lijst met apparaten een
synchronisatiesymbool weergegeven.
Als de speler is bijgewerkt, verschijnt in iTunes het volgende bericht: "De iPod is
bijgewerkt.". Een balk onder in het iTunes-venster geeft aan hoeveel schijfruimte door
het verschillende materiaal wordt verbruikt.
Hoofdstuk 4    Synchroniseren met iTunes
25
De iPod nano handmatig beheren
Als u de iPod nano handmatig beheert, kunt u afzonderlijke nummers en ander
materiaal toevoegen en verwijderen. U kunt ook materiaal van meerdere computers
naar de iPod nano kopiëren zonder dat de onderdelen die zich al op de iPod nano
bevinden worden verwijderd.
Als u op de iPod nano instelt dat u muziek handmatig wilt beheren, worden de opties
voor automatische synchronisatie in de panelen 'Muziek', 'Podcasts', 'iTunes U' en
'Foto's' uitgeschakeld. Het is niet mogelijk bepaalde onderdelen handmatig te beheren
terwijl u tegelijkertijd andere onderdelen automatisch synchroniseert. U kunt deze
instelling later wijzigen, zodat de iPod nano automatisch wordt bijgewerkt.
Opmerking: Als u materiaal handmatig beheert, werkt de Genius-functie niet. Zie
“Genius-mixen afspelen” op pagina 39.
In iTunes instellen dat materiaal handmatig wordt beheerd
1 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab
'Samenvatting'.
2 Selecteer in het gedeelte 'Opties' de optie 'Beheer muziek handmatig' (Mac) of 'Muziek
handmatig beheren' (Windows).
3 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Als u het materiaal op de iPod nano handmatig beheert, moet u de iPod nano altijd
uit iTunes verwijderen voordat u de speler loskoppelt. Zie “De iPod nano van het
bureaublad verwijderen” op pagina 16.
Een nummer of ander onderdeel handmatig kopiëren
1 Klik in iTunes aan de linkerzijde van het iTunes-venster op 'Muziek' of een ander
onderdeel onder 'Bibliotheek'.
2 Sleep een nummer of ander onderdeel naar de iPod nano in de lijst met apparaten.
Een nummer of ander onderdeel verwijderen van de iPod nano
1 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten.
2 Selecteer een nummer of ander onderdeel op de iPod nano en druk vervolgens op de
Delete- of Backspace-toets op het toetsenbord.
De nummers of onderdelen die u handmatig van de iPod nano verwijdert, worden niet
uit uw iTunes-bibliotheek verwijderd.
26
Hoofdstuk 4    Synchroniseren met iTunes
In iTunes opnieuw instellen dat materiaal automatisch wordt gesynchroniseerd
1 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab
'Samenvatting'.
2 Schakel 'Beheer muziek handmatig' (Mac) of 'Muziek handmatig beheren' (Windows)
uit.
3 Geef in de panelen 'Muziek' en 'Podcasts' de gewenste opties voor synchronisatie op.
4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows). De speler wordt automatisch
bijgewerkt.
Gekocht materiaal naar een andere computer kopiëren
Als u op een bepaalde computer materiaal in iTunes hebt gekocht, kunt u dit materiaal
vanaf de iPod nano naar een iTunes-bibliotheek op een andere computer kopiëren.
Om het materiaal af te kunnen spelen, moet de computer gemachtigd zijn om
materiaal uit uw iTunes Store-account af te spelen.
Een andere computer machtigen
mm Open iTunes op de andere computer en kies 'Store' > 'Machtig computer' (Mac) of
'Store' > 'Computer machtigen' (Windows).
Gekocht materiaal naar een andere computer kopiëren
1 Open iTunes op de andere computer en kies 'Store' > 'Machtig computer' (Mac) of
'Store' > 'Computer machtigen' (Windows).
2 Sluit de iPod nano op de zojuist gemachtigde computer aan.
3 Kies in iTunes 'Archief' > 'Zet aankopen van iPod over' (Mac) of 'Bestand' > 'Aankopen
overzetten van iPod' (Windows).
Hoofdstuk 4    Synchroniseren met iTunes
27
Muziek en andere
geluidsbestanden
5
Muziek afspelen
Op de iPod nano kunt u eenvoudig nummers zoeken en afspelen. Met behulp van
het Multi-Touch-scherm kunt u nummers herhalen, vooruitspoelen of in willekeurige
volgorde afspelen en kunt u afspeellijsten aanmaken.
Nummers zoeken
Op de iPod nano zijn nummers zo georganiseerd, dat u heel eenvoudig door de
nummers kunt bladeren. Als u op de symbolen in het beginscherm tikt, kunt u
nummers organiseren op:
ÂÂ Naam van de artiest
ÂÂ Titel van het album
ÂÂ Titel van het nummer
ÂÂ Genre
ÂÂ Componist
Bovendien kunt u nummers zoeken die zijn gegroepeerd in Genius-afspeellijsten en
Genius-mixen, en kunt u uw eigen afspeellijsten aanmaken in iTunes of op de iPod
nano.
U kunt door lijsten met nummers en albums bladeren door te vegen. Tik op de
menubalk boven in de lijst als u terug wilt gaan naar het begin van de lijst.
28
Als de lijst een index bevat en u met uw vinger omlaag door de index sleept, worden
de indexletters vergroot weergegeven. Als de gewenste letter in het beeld verschijnt,
haalt u uw vinger van het scherm.
Titels en namen die te lang zijn en niet in de lijst passen, worden afgekort. Veeg over
de titel om de volledige titel weer te geven. De tekst begint te scrollen, zodat u alle
tekst kunt lezen.
Nummers afspelen
Tijdens het afspelen van een nummer wordt de albumillustratie (indien deze
beschikbaar is) in het scherm 'Huidig nummer' weergegeven.
Een nummer afspelen
1 Tik op een symbool in het beginscherm ('Afspeellijst', 'Artiest', 'Genius-mixen',
'Nummers', 'Albums', 'Genres' of 'Componisten') om de bijbehorende lijst te openen.
2 Tik op het gewenste nummer om dit af te spelen. In een lange lijst veegt u omhoog of
omlaag om meer nummers weer te geven.
Als u op een groep (bijvoorbeeld 'Albums' of 'Componisten') hebt getikt, tikt u op het
gewenste onderdeel en tikt u vervolgens op het nummer om dit af te spelen.
Tijdens het luisteren naar muziek of ander audiomateriaal kunt u op de iPod nano
bladeren door muziek en ander materiaal, instellingen wijzigen en de volgorde
van symbolen wijzigen. In de statusbalk boven in andere schermen wordt het
afspeelsymbool ( ) of het pauzesymbool ( ) weergegeven. In het scherm 'Huidig
nummer' worden geen statussymbolen weergegeven.
Hoofdstuk 5    Muziek en andere geluidsbestanden
29
Regelaars voor het afspelen van nummers
Als u in het beginscherm op 'Huidig nummer' tikt, verschijnt de albumillustratie voor
het huidige nummer. De muziekregelaars verschijnen als u op de albumillustratie
tikt. Veeg naar links om de muziekregelaars in het volgende scherm weer te geven.
In het derde scherm worden de songteksten weergegeven (als u deze in iTunes hebt
toegevoegd).
De stippen onder aan het scherm geven het aantal beschikbare schermen aan.
In de volgende tabel ziet u wat u kunt doen met de muziekregelaars op de iPod nano.
Taak
Stappen
Het afspelen van een nummer onderbreken
Tik op
Een gepauzeerd nummer afspelen
Tik op . Om nummers en andere
audiobestanden te kunnen afspelen, moet de
iPod nano zijn losgekoppeld van de computer.
Een nummer opnieuw vanaf het begin afspelen Tik op
30
of koppel de koptelefoon los.
.
.
Het vorige nummer afspelen
Tik tweemaal op
Naar het volgende nummer gaan
Tik op
.
Een nummer vooruit- of terugspoelen
Houd
of
Nummers herhalen
.
Tik op
= alle nummers in het huidige album of de
huidige lijst herhalen.
= alleen het huidige nummer blijven
herhalen.
Een Genius-afspeellijst aanmaken
Speel een nummer af en tik vervolgens op
Nummers in willekeurige volgorde afspelen
Tik op
Naar een willekeurig punt in een nummer gaan
Sleep de afspeelkop over de navigatiebalk. Schuif
uw vinger omhoog om de scrubsnelheid te
verlagen zodat u het punt nauwkeuriger kunt
bepalen. De stappen worden kleiner naarmate u
uw vinger verder omhoog sleept.
Hoofdstuk 5    Muziek en andere geluidsbestanden
ingedrukt.
.
.
Nummers in willekeurige volgorde afspelen
U kunt nummers, albums of afspeellijsten in willekeurige volgorde afspelen en
instellen dat de iPod nano nummers in willekeurige volgorde afspeelt wanneer u de
speler schudt.
Alle nummers op de iPod nano in willekeurige volgorde afspelen en het afspelen
starten
mm Tik in het beginscherm van de iPod nano op 'Nummers' en tik vervolgens op 'Shuffle'
boven in de lijst 'Nummers'.
De iPod nano speelt nummers uit uw gehele muziekbibliotheek op de iPod nano
in willekeurige volgorde af. Hierbij worden audioboeken, podcasts en iTunes
U-verzamelingen overgeslagen.
Instellen dat nummers rechtstreeks vanuit het scherm 'Huidig nummer' in
willekeurige volgorde worden afgespeeld
1 Tik in het beginscherm op 'Huidig nummer' en tik vervolgens op de albumillustratie.
2 Veeg langs de onderzijde van het scherm naar links en tik op
.
Schudden om de nummers in willekeurige volgorde af te spelen
Als het scherm is ingeschakeld, kunt u naar een willekeurig volgend nummer gaan
door de iPod nano te schudden. Als het scherm is uitgeschakeld, drukt u vóór het
schudden op de knop voor de sluimerstand. De optie 'Schud voor shuffle' is standaard
ingeschakeld. U kunt de optie uitschakelen in 'Instellingen'.
'Schud voor Shuffle' uitschakelen
mm Tik in het beginscherm achtereenvolgens op 'Instellingen' en op 'Muziek'. Tik op
naast 'Schud voor shuffle'.
Hoofdstuk 5    Muziek en andere geluidsbestanden
31
Podcasts, audioboeken en iTunes U-verzamelingen afspelen
Podcasts zijn gratis programma's die u kunt downloaden via de iTunes Store.
De podcasts zijn geordend op programma, afleveringen van programma's en
hoofdstukken in afleveringen. Als u het afspelen van een podcast stopt en de podcast
later weer start, gaat de podcast verder vanaf het punt waarop u deze hebt gestopt.
iTunes U is een onderdeel van de iTunes Store waar onder andere gratis lezingen
en taallessen worden aangeboden die u op uw iPod nano kunt downloaden en
afspelen. Het iTunes U-materiaal is georganiseerd op verzameling, onderdelen binnen
een verzameling, auteur en aanbieder. Het iTunes U-symbool wordt alleen in het
beginscherm weergegeven als u iTunes U-materiaal vanuit uw iTunes-bibliotheek hebt
gesynchroniseerd.
Postcastuitzendingen en iTunes U-verzamelingen worden in alfabetische volgorde
weergegeven. Afleveringen worden in omgekeerd chronologische volgorde
weergegeven, zodat u de meest recente afleveringen als eerste kunt afspelen. Naast de
uitzendingen en afleveringen die u nog niet hebt afgespeeld, wordt een blauwe stip
weergegeven.
U kunt audioboeken aanschaffen en downloaden via de iTunes Store en deze op de
iPod nano beluisteren. Tijdens het luisteren naar de audioboeken die u via de iTunes
Store of via audible.com hebt aangeschaft, kunt u de afspeelsnelheid aanpassen zodat
audioboeken sneller of langzamer dan normaal worden afgespeeld.
Podcasts, audioboeken en iTunes U-verzamelingen afspelen
1 Tik in het beginscherm op 'Podcasts' (of 'iTunes U' of 'Audioboeken') en tik vervolgens
op een uitzending of titel.
2 Tik op de aflevering die u wilt afspelen of het hoofdstuk dat u wilt afspelen.
In het scherm 'Huidig nummer' wordt de podcast- of iTunes U-illustratie weergegeven
(indien beschikbaar).
3 Tik op het scherm 'Huidig nummer' om de afspeelregelaars weer te geven.
ÂÂ Tik op
om het afspelen te onderbreken en tik op
om het afspelen te hervatten.
Het afspelen van de podcast, het audioboek of de iTunes U-verzameling gaat verder
vanaf het punt waarop u het materiaal hebt gestopt. Voor audioboeken kunt u ook
op 'Hervat' in de lijst met hoofdstukken tikken.
32
Hoofdstuk 5    Muziek en andere geluidsbestanden
ÂÂ Tik op
of om naar het begin van het huidige hoofdstuk of naar het volgende
hoofdstuk in de podcast te gaan.
4 Veeg naar links om meer afspeelregelaars weer geven. In de volgende tabel vindt u
een beschrijving van deze regelaars.
Naar een bepaald punt in een podcast of iTunes Sleep de afspeelkop over de navigatiebalk. Schuif
U-verzameling gaan
uw vinger omhoog om de scrubsnelheid te
verlagen zodat u het punt nauwkeuriger kunt
bepalen. De stappen worden kleiner naarmate u
uw vinger verder omhoog sleept.
De laatste dertig seconden afspelen
Tik op
De afspeelsnelheid instellen
. Tik nogmaals om de snelheid te
Tik op
wijzigen.
= op dubbele snelheid afspelen.
= op normale snelheid afspelen.
= op halve snelheid afspelen.
.
Tik in het eerste scherm met regelaars op voor meer informatie over een podcast of
iTunes U-verzameling. Voor meer informatie over podcasts opent u iTunes en kiest u
'Help' > 'iTunes Help'. Zoek vervolgens op “podcasts”.
Het volume regelen
De volumeknoppen bevinden zich aan de bovenzijde van de iPod nano. Druk op de
volume-omhoog-knop of de volume-omlaag-knop om het volume aan te passen
tijdens het luisteren. In de volgende gedeelten leest u welke andere instellingen u
kunt wijzigen om het volume te begrenzen en de audiokwaliteit te verbeteren.
Een volumebegrenzing instellen
U kunt een begrenzing instellen voor het maximale volume van de iPod nano en
hieraan een toegangscode toewijzen, zodat de instelling niet zonder uw medeweten
kan worden gewijzigd.
Opmerking: Accessoires die u via de dockconnector aansluit, ondersteunen geen
volumebegrenzing.
Hoofdstuk 5    Muziek en andere geluidsbestanden
33
Een volumebegrenzing voor de iPod nano instellen
1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
2 Tik achtereenvolgens op 'Muziek' en 'Volumelimiet'.
De volumeregelaar geeft de huidige volumebegrenzing aan.
3 Sleep de schuifknop naar links om de begrenzing op een lager volume in te stellen of
naar rechts om de begrenzing op een hoger volume in te stellen.
Een toegangscode instellen om de volumebegrenzing te wijzigen
1 Nadat u het maximale volume hebt ingesteld, tikt u op 'Vergrendel volumelimiet'.
2 Voer in het scherm dat wordt weergegeven een code van vier cijfers in.
Als u op het verkeerde cijfer hebt getikt, tikt u op
cijfer.
en tikt u vervolgens op het juiste
Als u meerdere keren op
tikt, wist u alle cijfers en gaat u terug naar het scherm
'Volumelimiet' zonder een toegangscode in te stellen.
3 Wanneer u wordt gevraagd de code opnieuw in te voeren, tikt u nogmaals op de
cijfers.
Als u een code hebt ingesteld, moet u deze invoeren om de volumebegrenzing te
kunnen wijzigen of ongedaan te kunnen maken.
De volumebegrenzing ongedaan maken
1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
2 Tik achtereenvolgens op 'Muziek' en 'Volumelimiet'.
3 Sleep de schuifknop helemaal naar rechts.
34
Hoofdstuk 5    Muziek en andere geluidsbestanden
Als u een toegangscode hebt ingesteld, tikt u eerst op 'Ontgrendel volumebegrenzing',
voert u uw code in en verplaatst u hierna de schuifknop.
Als u de code niet meer weet, kunt u de iPod nano herstellen. Zie “De iPod-software
bijwerken of herstellen” op pagina 77.
Nummers met hetzelfde volume afspelen
Het volume van nummers en ander geluidsmateriaal varieert, afhankelijk van de
manier waarop het materiaal is opgenomen of gecodeerd. Het volumeniveau varieert
ook per koptelefoon.
U kunt in iTunes instellen dat het volume van nummers automatisch wordt aangepast,
zodat alle nummers met hetzelfde volume worden afgespeeld. Vervolgens kunt u
op de iPod nano instellen dat de volume-instellingen van iTunes moeten worden
gebruikt.
In iTunes instellen dat nummers met hetzelfde geluidsniveau worden afgespeeld
1 Open iTunes en kies 'iTunes' > 'Voorkeuren' (Mac) of 'Bewerken' > 'Voorkeuren'
(Windows).
2 Klik op 'Afspelen' en schakel het aankruisvak 'Geluidscontrole' in. Klik vervolgens op
'OK'.
Op de iPod nano instellen dat de iTunes-instellingen voor het volume worden
gebruikt
Als u de optie 'Geluidscontrole' in iTunes niet hebt ingeschakeld, heeft het activeren
van de geluidscontrole op de iPod nano geen invloed op het volume.
1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
2 Tik op 'Muziek'.
3 Tik op
naast 'Geluidscontrole' om de geluidscontrole in te schakelen.
De equalizer gebruiken
Met behulp van de equalizerinstellingen kunt u het geluid op de iPod nano
afstemmen op een bepaald muziekgenre of specifieke muziekstijl. Als u bijvoorbeeld
rockmuziek beter wilt laten klinken, stelt u de equalizer in op 'Rock'.
De equalizer instellen op de iPod nano
1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
2 Tik achtereenvolgens op 'Muziek' en 'EQ'.
3 Tik op een voorgedefinieerde equalizerinstelling (veeg omhoog om meer instellingen
weer te geven).
Hoofdstuk 5    Muziek en andere geluidsbestanden
35
Als u een equalizerinstelling hebt toegewezen aan een nummer in iTunes en de
equalizer van de iPod nano is uitgeschakeld, wordt het nummer afgespeeld met de
equalizerinstelling die in iTunes is geselecteerd. Voor meer informatie opent u iTunes
en kiest u 'Help' > 'iTunes Help'.
Geluid in- en uitfaden tussen nummers
U kunt de iPod nano zo instellen dat u het einde van een nummer laat uitfaden en het
begin van het volgende nummer laat infaden.
In- en uitfaden inschakelen
1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
2 Tik op 'Muziek' en tik vervolgens op
naast 'Geluid in/uitfaden'.
Afspeellijsten aanmaken op de iPod nano
U kunt uw eigen afspeellijsten aanmaken met nummers, podcasts en audioboeken of
u kunt Genius gebruiken om Genius-afspeellijsten aan te maken, zelfs wanneer de iPod
nano niet op uw computer is aangesloten.
De afspeellijsten die u op de iPod nano aanmaakt, worden automatisch met iTunes
gesynchroniseerd zodra u de speler op de computer aansluit.
Afspeellijsten aanmaken en wijzigen
Een afspeellijst aanmaken
1 Tik in het beginscherm op 'Afspeellijsten'.
2 Veeg omlaag en tik vervolgens op 'Voeg toe'.
3 Tik op een categorie ('Nummers', 'Albums', 'Podcasts', enzovoort) en tik op de
onderdelen die u wilt toevoegen.
Tik pas op 'Gereed' als u alle onderdelen hebt toegevoegd die u in de afspeellijst wilt
opnemen.
4 Veeg naar links om meer materiaal toe te voegen.
U kunt materiaal uit elke gewenste categorie toevoegen. Zo kunt u in één afspeellijst
podcasts met nummers combineren.
5 Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.
De nieuwe afspeellijst krijgt de naam 'Nieuwe afspeellijst 1' (of 'Nieuwe afspeellijst 2',
enzovoort). De volgende keer dat u de iPod nano met iTunes synchroniseert, kunt u
de titel in iTunes wijzigen. Als u daarna opnieuw een synchronisatie uitvoert, wordt de
titel van de afspeellijst op de iPod nano bijgewerkt.
Onderdelen uit een afspeellijst verwijderen
1 Tik op 'Afspeellijsten' en tik vervolgens op de afspeellijst die u wilt wijzigen.
36
Hoofdstuk 5    Muziek en andere geluidsbestanden
2 Veeg omlaag en tik vervolgens op 'Wijzig'.
3 Tik op naast het onderdeel dat u wilt verwijderen en tik op 'Verwijder' als deze knop
naast het onderdeel verschijnt.
4 Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.
Een afspeellijst verwijderen
1 Tik op 'Afspeellijsten'.
2 Veeg omlaag en tik vervolgens op 'Wijzig'.
3 Tik op naast de afspeellijst die u wilt verwijderen en tik vervolgens op 'Verwijder' als
deze knop naast de afspeellijst verschijnt.
Als u op de verkeerde afspeellijst hebt getikt, tikt u daarna op de afspeellijst die u wel
wilt verwijderen.
4 Tik op 'Verwijder' (of op 'Annuleer' als u de afspeellijst niet wilt verwijderen).
5 Tik als u klaar bent op 'Gereed' (of veeg naar rechts om terug te gaan naar het
beginscherm als u besluit de afspeellijst niet te verwijderen).
Nummers beoordelen om slimme afspeellijsten aan te maken
U kunt een waardering (van nul tot vijf sterren) aan een nummer toekennen om aan
te geven hoe goed u het nummer vindt. Aan de hand van deze informatie kunt u in
iTunes automatisch slimme afspeellijsten aanmaken.
Een beoordeling aan een nummer toekennen
1 Speel het nummer af.
2 Tik in het scherm 'Huidig nummer' op de albumillustratie.
3 Tik in de rechterbenedenhoek op de infoknop.
4 Tik op of sleep over de beoordelingssymbolen boven in het scherm (
het aantal sterren te selecteren.
) om
De beoordelingen die u aan nummers op de iPod nano toekent, worden naar iTunes
gekopieerd als u een synchronisatie uitvoert.
Hoofdstuk 5    Muziek en andere geluidsbestanden
37
Genius-afspeellijsten aanmaken
Een Genius-afspeellijst is een verzameling nummers die passen bij een nummer dat
u in uw bibliotheek hebt geselecteerd. U kunt Genius-afspeellijsten op de iPod nano
aanmaken en de Genius-afspeellijsten synchroniseren die u in iTunes aanmaakt.
Genius is een gratis dienst waarvoor u echter wel een iTunes Store-account nodig
hebt. Open iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help' voor meer informatie over het
configureren van Genius in iTunes.
Een Genius-afspeellijst aanmaken op de iPod nano
1 Tik op een nummer en tik vervolgens in het scherm 'Huidig nummer' op de
albumillustratie.
2 Veeg naar links en tik vervolgens op
.
De nieuwe afspeellijst wordt weergegeven. In de volgende gevallen wordt een bericht
weergegeven:
ÂÂ U hebt Genius niet ingeschakeld in iTunes.
ÂÂ Genius herkent het nummer niet dat u hebt geselecteerd.
ÂÂ Genius herkent het nummer wel, maar uw bibliotheek bevat niet ten minste tien
vergelijkbare nummers.
3 Veeg omhoog of omlaag om de nummers in de afspeellijst weer te geven.
4 Tik op 'Bewaar'.
De afspeellijst wordt bewaard met de naam van de artiest en de titel van het nummer
waarmee u de afspeellijst bent begonnen.
38
Hoofdstuk 5    Muziek en andere geluidsbestanden
Als u de afspeellijst op basis van hetzelfde nummer wilt wijzigen, tikt u op 'Werk
weergave bij'. Als u een bewaarde afspeellijst bijwerkt, wordt de bewaarde afspeellijst
door de nieuwe afspeellijst vervangen. U kunt de vervangen afspeellijst niet herstellen.
De Genius-afspeellijsten die u op de iPod nano hebt bewaard, worden weer met
iTunes gesynchroniseerd zodra u de iPod nano op uw computer aansluit.
Genius-mixen afspelen
In iTunes worden automatisch Genius-mixen samengesteld van nummers in uw
bibliotheek die goed bij elkaar passen. De Genius-mixen zijn zo samengesteld dat u de
muziek iedere keer weer anders beleeft.
Een Genius-mix afspelen
1 Tik op 'Genius-mixen'.
2 Veeg naar links of naar rechts om door de Genius-mixen te bladeren. Het aantal
stippen onder aan het scherm geeft aan hoeveel Genius-mixen op de iPod nano
aanwezig zijn.
3 Tik op
in de Genius-mix die u wilt afspelen.
Hoofdstuk 5    Muziek en andere geluidsbestanden
39
De Apple koptelefoon gebruiken
WAARSCHUWING: Als het volume van de koptelefoon te hoog wordt ingesteld, kan
uw gehoor permanent beschadigd raken. Als u langere tijd naar geluid met een
hoog volume luistert, kunt u hieraan wennen. Hierdoor lijkt het alsof het volume
op een normaal niveau is afgesteld, maar kan uw gehoor toch worden beschadigd.
Als u een piepend of fluitend geluid in uw oren hoort of als gesprekken dof klinken,
mag u het apparaat niet langer gebruiken en moet u uw gehoor laten controleren.
Hoe hoger het volume, hoe sneller uw gehoor beschadigd kan raken. Enkele tips om
gehoorbeschadiging te voorkomen:
ÂÂ Luister niet te lang via een koptelefoon naar geluid met een hoog volume.
ÂÂ Zet het volume niet hoger als het omgevingsgeluid toeneemt.
ÂÂ Zet het volume lager als u mensen bij u in de buurt niet kunt horen praten.
Zie “Een volumebegrenzing instellen” op pagina 33 voor meer informatie over het
instellen van een volumebegrenzing op de iPod nano.
De Apple koptelefoon die bij uw iPod nano is geleverd, kunt u aansluiten op de
koptelefoonpoort aan de onderzijde van de iPod nano. Plaats de oordopjes in uw oren
(zie afbeelding).
The earphone
cord is adjustable.
40
Hoofdstuk 5    Muziek en andere geluidsbestanden
Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon
De Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon (zoals hier afgebeeld)
is afzonderlijk verkrijgbaar. De koptelefoon is voorzien van een microfoon,
volumeknoppen en een geïntegreerde knop waarmee u het afspelen van audio kunt
regelen en de titel van het huidige nummer kunt horen.
Mic button
Als u de koptelefoon aansluit, kunt u naar muziek luisteren of een gesproken memo
opnemen met de ingebouwde microfoon. Met de selectieknop op de microfoon kunt
u het afspelen van muziek regelen en de titel van het huidige nummer horen.
Taak
Stappen
Het afspelen van een nummer onderbreken
Druk op de selectieknop. Druk nogmaals op de
knop om het afspelen te hervatten.
Naar het volgende nummer gaan
Druk twee keer snel op de selectieknop.
Naar het vorige nummer gaan
Druk drie keer snel op de selectieknop.
Vooruitspoelen
Druk tweemaal snel op de selectieknop en houd
de knop ingedrukt.
Terugspoelen
Druk driemaal snel op de selectieknop en houd
de knop ingedrukt.
Het volume aanpassen
Druk op de knop met het plusteken (+) of op de
knop met het minteken (–).
De titel van het huidige nummer horen
Druk op de selectieknop en houd deze een
seconde ingedrukt.
De titel van het nummer en de naam van de
artiest worden uitgesproken. Als u naar een
audioboek luistert, worden de titel en auteur van
het boek uitgesproken.
Als u de Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon of de in-earkoptelefoon met afstandsbediening en microfoon hebt, kunt u ook door de
afspeellijsten navigeren. Zie de documentatie bij deze accessoires voor meer
informatie.
Hoofdstuk 5    Muziek en andere geluidsbestanden
41
6
FM-radio
Luisteren naar FM-radio
De iPod nano gebruikt het snoer van de koptelefoon als radioantenne. Om
radiosignalen te ontvangen, moet u dus een koptelefoon aansluiten.
Als u afstemt op een station dat RDS (Radio Data System) ondersteunt, worden in het
display de titel van het nummer, de naam van de artiest en informatie over het station
weergegeven.
Belangrijk: De radiofrequenties die in dit hoofdstuk worden afgebeeld, dienen alleen
ter illustratie en zijn niet in alle regio's beschikbaar.
Tik in een willekeurig radiovenster op
om het Radio-menu weer te geven.
Naar de radio luisteren
1 Sluit de koptelefoon aan op de iPod nano en tik in het beginscherm op 'Radio'.
42
2 Tik op het scherm 'Huidig nummer' om de radioregelaars weer te geven en veeg
vervolgens naar links om de regelaars voor live-pauze weer te geven.
In de volgende tabel ziet u wat u kunt doen met de radioregelaars.
Taak
Stappen
Naar FM-radio luisteren
Tik in het beginscherm op 'Radio'. Om naar
de radio te kunnen luisteren, moet u een
koptelefoon aansluiten.
De radio uitschakelen
Tik op
Afstemmen op een FM-station
Tik op de frequentie van het radiostation en
tik op of om naar de favorieten te gaan
(als u favorieten hebt ingesteld). Als u geen
favorieten hebt ingesteld, hoort u het vorige of
het volgende beschikbare radiostation. Sleep de
radiotuner als u wilt afstemmen op een bepaald
station.
FM-stations zoeken
Als de radiotuner zichtbaar is, tikt u op of
om naar het volgende of vorige beschikbare
station te gaan. Als u stations als favorieten hebt
bewaard, kunt u hiermee door deze stations
bladeren.
FM-stations detecteren
Als de radiotuner zichtbaar is, houdt u uw vinger
op of totdat de tekst 'Detecteren' verschijnt.
Tik op een lege plek in het scherm om het
detecteren te stoppen. Tik vervolgens op om
naar het station te luisteren.
Een FM-station als favoriet bewaren
Zorg dat de radiotuner zichtbaar is en tik op
Radioweergave onderbreken en hervatten
Tik op 'Huidig nummer' of 'Radio', veeg over
de bovenzijde van het scherm naar links en
tik vervolgens op . Tik op om de radiouitzending te hervatten. Als u naar een ander
radiostation gaat, wordt de onderbroken radiouitzending gewist.
Schakelen tussen de radiotuner en het scherm
'Live-pauze'
Veeg in het midden van het scherm naar links.
Hoofdstuk 6    FM-radio
of koppel de koptelefoon los.
.
43
Een nummer op de radio van een label voorzien Tik in het scherm 'Huidig nummer' op . U
kunt alleen labels toekennen voor radiostations
die iTunes-labels ondersteunen. Voer een
synchronisatie met iTunes uit om de gelabelde
nummers te bekijken en aan te schaffen.
De FM-radio afstemmen
U kunt de FM-radio afstemmen door naar stations te bladeren of door beschikbare
stations te zoeken of te detecteren. Ook kunt u uw favoriete stations bewaren en
rechtstreeks op deze stations afstemmen. U begint door met de iPod nano naar lokale
stations te zoeken.
Opmerking: Voor een betere ontvangst moet u ervoor zorgen dat het snoer van de
koptelefoon niet in de knoop zit.
Lokale stations zoeken
1 Tik in het beginscherm op 'Radio'.
2 Tik op
.
3 Tik op 'Lokale stations'.
Op de iPod nano worden de beschikbare frequenties gedetecteerd, waarna de lokale
stations worden weergegeven.
4 Tik op naast een station om naar het station te luisteren zonder het menu te
sluiten. Als u op het station wilt afstemmen en vervolgens wilt teruggaan naar de
radioregelaars, tikt u op het station.
5 Tik wanneer u klaar bent op
om terug te gaan naar de radioregelaars.
Tik op 'Vernieuw' om de lijst bij te werken.
Een radiostation zoeken
1 Tik in het beginscherm op 'Radio' en veeg naar links om de radiotuner weer te geven.
2 Voer een van de volgende handelingen uit:
ÂÂ Om handmatig te bladeren, sleept u uw vinger over de radiotuner.
ÂÂ Om stations te zoeken, tikt u op
44
Hoofdstuk 6    FM-radio
of
.
Als u favoriete stations hebt ingesteld en op of
stations herkend, niet alle beschikbare stations.
tikt, worden alleen uw favoriete
ÂÂ Om beschikbare stations te detecteren, houdt u
of ingedrukt totdat de tekst
'Detecteren' in de statusbalk wordt weergegeven. Elk station wordt vijf seconden
afgespeeld voordat het volgende station wordt afgespeeld.
3 Om het detecteren te stoppen, tikt u op het scherm (zorg ervoor dat u niet op een
regelaar tikt).
Een station bewaren in 'Favorieten'
mm Stem af op het station dat u wilt bewaren en tik op
.
Favoriete stations worden in de radiotuner aangeduid met een geel driehoekje.
Wanneer u afstemt op een favoriet station, verandert in .
Een station verwijderen uit 'Favorieten'
1 Tik in een willekeurig radiovenster op om het Radio-menu weer te geven.
2 Tik op 'Favorieten'.
3 Veeg omlaag om de knop 'Wijzig' weer te geven en tik op deze knop.
4 Tik op naast het station dat u wilt verwijderen. Tik vervolgens op 'Verwijder' naast
het onderdeel.
Om de volledige lijst te wissen, tikt u op 'Wis alles'.
5 Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.
Om het huidige station uit 'Favorieten' te verwijderen, tikt u in het radiovenster op
.
Radioweergave onderbreken
U kunt een radio-uitzending onderbreken en binnen vijftien minuten vanaf hetzelfde
punt hervatten. U kunt de voortgangsbalk slepen als u de onderbroken uitzending
vanaf een willekeurig punt wilt hervatten of als u snel de live-uitzending weer wilt
volgen. De voortgangsbalk is volledig gevuld als de limiet van vijftien minuten is
verstreken. Elk programma dat u langer dan vijftien minuten hebt onderbroken, wordt
gewist om ruimte vrij te maken voor de huidige uitzending.
Een onderbroken radio-uitzending wordt in de volgende gevallen automatisch gewist:
ÂÂ U stemt af op een ander station.
ÂÂ U zet de iPod nano uit.
ÂÂ U speelt ander materiaal af of neemt een gesproken memo op.
ÂÂ De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.
ÂÂ U onderbreekt de radioweergave langer dan vijftien minuten zonder het afspelen te
hervatten.
Hoofdstuk 6    FM-radio
45
Live-radio onderbreken en hervatten
1 Tik terwijl de radio aanstaat op 'Huidig nummer' of 'Radio'.
2 Veeg naar links om de regelaars voor live-pauze in het laatste scherm weer te geven
en tik op .
Het symbool verandert in .
Als 'Live-pauze' is ingeschakeld, wordt met een geel driehoekje aangegeven op welk
punt de uitzending is onderbroken. De voortgangsbalk wordt verder gevuld en geeft
aan hoeveel tijd er is verstreken sinds u de weergave hebt onderbroken.
3 Als u de uitzending wilt hervatten, tikt u op zodat de uitzending wordt gestart
op het punt waar u deze hebt onderbroken. Voer vervolgens een van de volgende
handelingen uit:
ÂÂ Tik op
of
om met stappen van één minuut voor- of achteruit te spoelen.
ÂÂ Houd
of
ingedrukt om met stappen van tien seconden voor- of achteruit te
spoelen.
U kunt alleen door een onderbroken radio-uitzending navigeren als de voortgangsbalk
wordt weergegeven. Dit gaat niet als de radiotuner wordt weergegeven.
Voor de functie 'Live-pauze' wordt gebruikgemaakt van de batterij. U kunt 'Live-pauze'
uitschakelen om de batterij te sparen.
'Live-pauze' uitschakelen
1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
2 Tik op 'Algemeen'.
3 Tik op
46
naast 'Live-pauze' om de functie uit te schakelen.
Hoofdstuk 6    FM-radio
Nummers van labels voorzien om met iTunes te
synchroniseren
Als een radiostation toekenning van iTunes-labels ondersteunt, kunt u een label
toevoegen aan een nummer dat u op de radio hoort, zodat u dit nummer op een
later tijdstip kunt beluisteren en aanschaffen in de iTunes Store. Nummers die u van
een label kunt voorzien, worden in het scherm 'Huidig nummer' gemarkeerd met een
labelsymbool.
Een nummer van een label voorzien
mm Tik in de linkerbenedenhoek van het scherm 'Huidig nummer' op
.
De gelabelde nummers worden in het radiomenu onder 'Nummers met labels'
weergegeven. De volgende keer dat u de iPod nano met iTunes synchroniseert,
worden de gelabelde nummers gesynchroniseerd en van de iPod nano verwijderd.
Deze nummers verschijnen in iTunes, vanwaaruit u ze kunt beluisteren en kunt
aanschaffen in de iTunes Store.
Opmerking: Deze functie is mogelijk niet voor alle radiostations beschikbaar.
Gelabelde nummers beluisteren en aanschaffen in iTunes
1 Synchroniseer de iPod nano met uw computer.
2 Klik op de computer onder 'Store' aan de linkerzijde van het iTunes-venster op
'Gemerkt'.
3 Klik bij het gewenste nummer op de weergaveknop.
4 Om een deel van het nummer te beluisteren, klikt u dubbel op het nummer of klikt u
op de voorvertoningsknop. Om het nummer te kopen, klikt u op de knop 'Koop' (Mac)
of 'Kopen' (Windows).
Als het radiostation geen labels ondersteunt, kunt u ook een lijst bekijken met
de nummers waarnaar u recentelijk hebt geluisterd. Later kunt u deze informatie
gebruiken om het nummer te zoeken en aan te schaffen.
Recente nummers weergeven
mm Tik in een willekeurig radiovenster op
Hoofdstuk 6    FM-radio
en tik vervolgens op 'Recente nummers'.
47
Er verschijnt een scherm met de titel van het nummer, de artiest en het radiostation
waar u het nummer hebt gehoord.
Uw radioregio instellen
U kunt de iPod nano in een groot aantal landen gebruiken om FM-radiosignalen te
ontvangen. De iPod nano wordt geleverd met vijf vooraf ingestelde signaalfrequenties,
aangegeven per regio: Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Australië, Europa en Japan.
Een radioregio selecteren
1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
2 Tik achtereenvolgens op 'Algemeen' en 'Radioregio's'.
3 Tik op uw regio.
Naast de regio die u selecteert, verschijnt een vinkje.
De regio-instellingen worden bepaald door internationale radiostandaarden en
niet door de feitelijke geografische regio. Als u in een land woont dat niet wordt
weergegeven in het menu 'Radioregio's', selecteert u een regio die het meest
overeenkomt met de radiofrequentiespecificaties in uw land.
In de volgende tabel wordt het radiofrequentiebereik van elke regio in het
Radioregio's-menu aangegeven, inclusief de afstanden tussen de stations (aangegeven
met een ±-teken).
Belangrijk: De iPod nano is alleen bedoeld voor de ontvangst van openbare
uitzendingen. Het luisteren naar uitzendingen die niet bedoeld zijn voor het publiek is
in sommige landen verboden en kan tot strafvervolging leiden. Houd u aan de wet- en
regelgeving die geldt in de regio's waar u de iPod nano wilt gebruiken.
48
Radioregio
Radiofrequentiespecificaties
Noord- en Zuid-Amerika
87,5 - 107,9 MHz / ± 200 kHz
Azië
87,5 - 108,0 MHz / ± 100 kHz
Australië
87,5 - 107,9 MHz / ± 200 kHz
Europa
87,5 - 108,0 MHz / ± 100 kHz
Japan
76,0 - 90,0 MHz / ± 100 kHz
Hoofdstuk 6    FM-radio
Fitness
7
De iPod nano als stappenteller gebruiken
U kunt de iPod nano als stappenteller gebruiken om uw stappen te tellen en het
aantal verbrande calorieën tijdens een hardloop- of wandelsessie te berekenen,
waarna u de gegevens voor een bepaalde periode in een logbestand kunt vastleggen.
De iPod nano als stappenteller gebruiken
1 Tik in het beginscherm achtereenvolgens op 'Fitness' en op 'Stappenteller'.
2 De eerste keer dat u de stappenteller gebruikt, kunt u uw gewicht instellen met de
kiesschijf.
Tenzij uw gewicht verandert, hoeft u uw gewicht slechts één keer in te stellen.
3 Tik op 'Gereed'.
4 Tik op 'Start' om te beginnen met het tellen van uw stappen.
5 Klem de iPod nano voor een zo nauwkeurig mogelijk resultaat vast aan uw T-shirt of
broekzak.
6 Tik aan het eind van de sessie op 'Stop'.
49
Omdat de stappenteller in de achtergrond wordt uitgevoerd totdat u de functie
beëindigt, kunt u tijdens het tellen van de stappen gewoon naar muziek luisteren
en rondwandelen. Het stappentellersymbool verschijnt in de statusbalk zodat u kunt
zien dat de functie is ingeschakeld. De stappen die u na middernacht maakt, worden
automatisch meegenomen in de telling van de volgende dag. U kunt de stappenteller
dus continu ingeschakeld laten om een nauwkeurige dagtelling te krijgen.
Uw dagelijkse stappendoel instellen
1 Tik in het beginscherm achtereenvolgens op 'Instellingen' en op 'Stappenteller'.
2 Tik op 'Stappen per dag' en tik vervolgens op de aan/uit-schakelaar.
3 Stel met de kiesschijf het gewenste aantal stappen in.
4 Tik op 'Gereed'.
Start de stappenteller. Als de stappenteller niet is ingeschakeld wanneer u een
stappendoel instelt, wordt de stappenteller niet automatisch gestart.
De stappen voor de dag weergeven
mm Tik in het beginscherm achtereenvolgens op 'Fitness' en op 'Stappenteller'.
Boven in het scherm 'Stappenteller' wordt het totale aantal stappen weergegeven.
Als u door de lijst onder de knop 'Stop' veegt, kunt u de gegevens in het volgende
overzicht bekijken.
ÂÂ De totale tijd dat de stappenteller was ingeschakeld
ÂÂ Het aantal verbrande calorieën
ÂÂ Het totale aantal stappen per dag
ÂÂ Het totale aantal stappen per week
ÂÂ Het totale aantal stappen per maand
ÂÂ Het totale aantal stappen
ÂÂ Uw dagelijkse doel (indien ingesteld)
50
Hoofdstuk 7    Fitness
Geschiedenis van de stappenteller weergeven
mm Tik in het beginscherm achtereenvolgens op 'Fitness' en op 'Geschiedenis'.
U kunt in 'Totalen' de geschiedenis van de stappenteller in verschillende weergaven
bekijken. Daaronder worden de sessies op datum weergegeven, met vermelding
van onder andere de begin- en eindtijd en het aantal calorieën dat gedurende elke
periode is verbrand.
Voor een zo nauwkeurig mogelijk resultaat moet u uw exacte gewicht op de iPod
nano invoeren. Als uw gewicht verandert, moet u deze wijziging ook doorvoeren op
de iPod nano.
Het gewicht bijwerken
1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
2 Tik op 'Stappenteller' en vervolgens op 'Gewicht'.
3 Stel uw nieuwe gewicht in en tik op 'Gereed'.
Nike + iPod gebruiken
Als u een Nike + iPod Sport Kit (afzonderlijk verkrijgbaar) hebt, kan gesproken
feedback worden gegeven over uw snelheid, de afstand, de verstreken tijd en het
aantal verbrande calorieën tijdens een hardloop- of wandelsessie. Daarnaast kunt u
work-outgegevens op de iPod nano vastleggen.
Als u de iPod nano aansluit op een met Nike + iPod compatibel cardioapparaat, kunt
u de regelaars van de iPod nano op het apparaat weergeven en de work-outgegevens
op de iPod nano bewaren.
Nike + iPod configureren op de iPod nano
1 Sluit een Nike + iPod-ontvanger aan op de dockconnector van de iPod nano.
2 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
Hoofdstuk 7    Fitness
51
3 Tik op 'Nike+iPod' en breng de gewenste wijzigingen aan.
Raadpleeg de documentatie bij Nike + iPod voor informatie over het instellen en
gebruiken van Nike + iPod.
Als u uw stappenteller- en work-outgegevens naar de Nike+-website verstuurt, kunt
u onder andere een overzicht van uw prestaties bijhouden en wedstrijdjes met uw
vrienden houden. U hebt hiervoor een Nike+-account nodig, die u kunt configureren
wanneer u de iPod nano met uw computer synchroniseert.
Uw trainingsgegevens versturen naar Nike+
1 Koppel de Nike + iPod-ontvanger los van de iPod nano.
2 Sluit de iPod nano op uw computer aan en open iTunes.
3 Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op 'Verstuur' (Mac) of 'Versturen' (Windows) en
volg de instructies op het scherm om uw Nike+-account te configureren.
Nadat u uw account hebt geconfigureerd, verschijnt een nieuwe tab 'Nike + iPod' in
het iTunes-venster.
4 Klik op de tab 'Nike + iPod' en schakel het aankruisvak 'Verstuur work-outgegevens
automatisch naar Nike+' (Mac) of 'Work-outgegevens automatisch naar Nike+
versturen' (Windows) in als dit nog niet is ingeschakeld.
5 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Om uw gegevens te bekijken en voor anderen toegankelijk te maken op de Nikewebsite, klikt u op 'Bezoek nikeplus.com' (Mac) of 'Nikeplus.com bezoeken' (Windows)
in het paneel 'Nike + iPod' als de iPod nano is aangesloten op uw computer, of gaat u
naar www.nike.com en logt u in op uw account.
52
Hoofdstuk 7    Fitness
Foto's
8
Foto's synchroniseren
U kunt op de iPod nano foto's zetten, zodat u deze aan anderen kunt laten zien. U kunt
foto's van uw computer synchroniseren en ze als diavoorstelling op de iPod nano of
op uw tv afspelen.
Foto's van uw computer kopiëren
Als u een Mac met iPhoto 8.0 (onderdeel van iLife '09) of hoger hebt, kunt u uw foto's
per gebeurtenis of op gezicht bekijken. Als u een Mac of een Windows-computer hebt,
kunt u ook vanuit een map op de harde schijf foto's naar de iPod nano kopiëren.
De eerste keer dat u foto's naar de iPod nano kopieert, duurt de overdracht mogelijk
enige tijd, afhankelijk van de hoeveelheid foto's in uw fotobibliotheek.
Met iPhoto foto's vanaf een Mac synchroniseren met de iPod nano
1 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Foto's'.
2 Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer foto's' (Mac) of 'Foto's synchroniseren'
(Windows) in en kies vervolgens 'iPhoto' uit het venstermenu.
3 Geef aan of u alle foto's wilt synchroniseren of alleen geselecteerde foto's.
Als u de tweede optie kiest, klikt u op het venstermenu om uw keuze te
verfijnen. Selecteer vervolgens de albums, gebeurtenissen en gezichten die u wilt
synchroniseren.
4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Telkens wanneer u de iPod nano op de computer aansluit, worden de foto's
automatisch gesynchroniseerd.
Foto's vanuit een map op de harde schijf naar de iPod nano kopiëren
1 Sleep de afbeeldingen naar een map op uw computer.
Als u afbeeldingen in afzonderlijke fotoalbums op de iPod nano wilt weergeven, maakt
u in de map nieuwe mappen aan en sleept u de afbeeldingen vervolgens naar de
nieuwe mappen.
2 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Foto's'.
53
3 Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer foto's' (Mac) of 'Foto's synchroniseren'
(Windows) in.
4 Kies 'Kies map' (Mac) of 'Map kiezen' (Windows) uit het venstermenu en selecteer de
map met de afbeeldingen.
5 Selecteer 'Alle mappen' of 'Geselecteerde mappen'.
Als u de tweede optie hebt gekozen, moet u de mappen selecteren die u wilt
synchroniseren.
6 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Hogeresolutiebestanden naar de iPod nano kopiëren
Wanneer u foto's naar de iPod nano kopieert, wordt in iTunes de weergave
geoptimaliseerd. Bestanden met een hoge resolutie worden niet standaard
gekopieerd. Het kopiëren van hogeresolutiebestanden komt bijvoorbeeld van pas
wanneer u uw afbeeldingen van de ene computer naar de andere computer wilt
kopiëren. Dit is echter niet nodig om afbeeldingen op de iPod nano te kunnen
bekijken.
Hogeresolutiebestanden naar de iPod nano kopiëren
1 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Foto's'.
2 Schakel het aankruisvak 'Voeg foto's op ware resolutie toe' (Mac) of 'Foto's op ware
resolutie toevoegen' (Windows) in.
3 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
iTunes kopieert de foto's vervolgens op ware resolutie naar de map 'Photos' op
de iPod nano. Zie “Foto's op de iPod nano naar een computer kopiëren” voor meer
informatie over het ophalen van de foto's.
Foto's op de iPod nano naar een computer kopiëren
Als u hogeresolutiefoto's van de computer naar de iPod nano kopieert, worden ze
opgeslagen in de map 'Photos' op de iPod nano. Als u deze foto's naar een computer
wilt kopiëren, sluit u de iPod nano aan op de computer.
Foto's van de iPod nano naar een computer kopiëren
1 Sluit de iPod nano op de computer aan.
2 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab
'Samenvatting'.
3 Schakel in het gedeelte 'Opties' het aankruisvak 'Activeer gebruik als schijf' (Mac) of
'Gebruik als schijf activeren' (Windows) in.
4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Wanneer u de iPod nano als externe schijf gebruikt, verschijnt het schijfsymbool
van de iPod nano op het bureaublad van de Mac of als de volgende beschikbare
stationsletter in de Verkenner op een Windows-computer.
54
Hoofdstuk 8    Foto's
5 Sleep de beeldbestanden uit de map 'Photos' op de iPod nano naar het bureaublad of
naar een fotobewerkingsprogramma dat op de computer is geïnstalleerd.
U kunt ook gebruikmaken van een fotobewerkingsprogramma als iPhoto om foto's
uit de map 'Photos' op de iPod nano te kopiëren. Zie de documentatie die u bij het
programma hebt ontvangen voor meer informatie.
Foto's verwijderen van de iPod nano
Wanneer u de iPod als externe schijf gebruikt, kunt u hogeresolutiebestanden uit de
map 'Photos' op de iPod nano verwijderen.
Foto's uit de map 'Photos' op de iPod nano verwijderen
1 Sluit de iPod nano op de computer aan.
2 Navigeer naar de map 'Photos' op de iPod nano en verwijder de desbetreffende foto's.
3 Verwijder de iPod nano voordat u de speler loskoppelt.
U kunt de synchronisatie-instellingen wijzigen zodat alle foto's van de iPod nano
worden verwijderd, inclusief de hogeresolutiebestanden.
Alle foto's van de iPod nano verwijderen
1 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Foto's'.
2 Schakel het aankruisvak 'Synchroniseer foto's uit' (Mac) of 'Foto's synchroniseren uit'
(Windows) in
Het aankruisvak is al ingeschakeld en als u nogmaals op het aankruisvak klikt, wordt
de selectie ervan opgeheven. In dit geval verschijnt een dialoogvenster waarin u uw
keuze moet bevestigen.
3 Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op 'Verwijder foto's' (Mac) of 'Foto's
verwijderen' (Windows).
De foto's worden pas verwijderd als u op 'Pas toe' klikt. Als u zich bedenkt, schakelt
u het aankruisvak 'Synchroniseer foto's uit' (Mac) of 'Foto's synchroniseren uit'
(Windows) opnieuw in.
4 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Geselecteerde foto's verwijderen
1 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Foto's'.
2 Selecteer 'Geselecteerde albums, gebeurtenissen en gezichten'.
3 Maak de selectie ongedaan van de onderdelen die u van de iPod nano wilt
verwijderen en klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Hoofdstuk 8    Foto's
55
Foto's bekijken op de iPod nano
U kunt de foto's op de iPod nano afzonderlijk bekijken of als diavoorstelling afspelen.
Afzonderlijke foto's bekijken
Uw foto's worden gegroepeerd in albums zodat u op de iPod nano heel eenvoudig
door de foto's kunt bladeren. Als u iPhoto gebruikt, kunt u ook gebeurtenissen en
gezichten synchroniseren en vervolgens foto's per gebeurtenis en gezicht bekijken.
Wanneer u afzonderlijke foto's bekijkt, kunt u in- en uitzoomen en de foto waarop u
hebt ingezoomd bewegen om een specifiek gedeelte van de foto weer te geven.
Foto's bekijken op de iPod nano
1 Tik in het beginscherm op 'Foto's'.
2 Tik op een album of op een andere groep met foto's (u kunt omhoog of omlaag vegen
om alle albums weer te geven).
3 Veeg omhoog of omlaag om miniatuurafbeeldingen van uw foto's weer te geven. Tik
op een miniatuurafbeelding om de foto op volledige grootte weer te geven.
4 Om door alle foto's in het album te scrollen, veegt u naar links of naar rechts.
5 Tik op een foto om de regelaars weer te geven en tik op
miniatuurweergave.
om terug te gaan naar de
Tik dubbel op een foto om in te zoomen, zodat u meer details van de foto kunt
bekijken. Vervolgens kunt u de afbeelding slepen om het gewenste gedeelte in het
midden van het scherm weer te geven. Als u in iPhoto gebruikmaakt van de functie
'Gezichten', kunt u dubbel tikken om in te zoomen op het gezicht van de persoon op
de foto. Tik nogmaals dubbel om de foto weer op volledige grootte weer te geven.
Hieronder leest u op welke manieren u uw foto's kunt bekijken en wijzigen.
56
Hoofdstuk 8    Foto's
Taak
Stappen
Snel een foto zoeken in de miniatuurweergave
Veeg omhoog of omlaag.
Een miniatuurafbeelding op volledige grootte
weergeven
Tik op de miniatuurweergave van de foto.
Naar de volgende of vorige foto in een album
gaan
Tik op de foto in het album, veeg naar links of
rechts over de foto en tik vervolgens op of .
Een foto snel vergroten of verkleinen
Tik dubbel op de foto op volledige grootte om in
te zoomen. Tik nogmaals dubbel om weer uit te
zoomen.
Een ander gedeelte weergeven van een foto
waarop is ingezoomd
Sleep de foto over het scherm.
Teruggaan naar de miniatuurweergave van een
album
Tik op
Een album in een diavoorstelling weergeven
Tik op een foto in het album en tik vervolgens
op . Als muziek wordt afgespeeld, wordt deze
gebruikt als de soundtrack van de diavoorstelling.
.
Diavoorstellingen afspelen op de iPod nano
Op de iPod nano kunt u diavoorstellingen met overgangen afspelen. Voor de
standaarddiavoorstelling wordt de overgang 'Ken Burns' gebruikt. Indien gewenst kunt
u een ander overgangseffect opgeven, de weergaveduur van dia's instellen en andere
instellingen opgeven om een aangepaste diavoorstelling aan te maken.
Een diavoorstelling op de iPod nano afspelen
1 Tik in het beginscherm op 'Foto's'.
2 Tik op een album of tik op 'Alle foto's'.
3 Tik op de foto waarmee u de diavoorstelling wilt beginnen en tik nogmaals op de foto
om de regelaars weer te geven.
Hoofdstuk 8    Foto's
57
Als u op de verkeerde foto hebt getikt, tikt u op om terug te gaan naar de
miniatuurweergave van het album. Als u naar rechts veegt, gaat u met één foto
tegelijk terug.
4 Tik op
om de diavoorstelling te starten.
Tik op het scherm om de diavoorstelling te pauzeren en tik op om de
diavoorstelling te hervatten. Tik op om af te sluiten en terug te gaan naar het
album.
Om een soundtrack toe te voegen, speelt u een nummer of afspeellijst af voordat u de
diavoorstelling start.
Instellingen van de diavoorstelling wijzigen
1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
2 Tik op 'Foto's' en tik vervolgens op de onderstaande instellingen om de gewenste
wijzigingen aan te brengen.
ÂÂ Tijd per beeld
ÂÂ Herhaal
ÂÂ Shuffle foto's
ÂÂ Overgangen (deze kunnen alleen worden bekeken op een iPod nano, niet op een
tv)
ÂÂ Tv-signaal
58
Hoofdstuk 8    Foto's
Diavoorstellingen bekijken op een televisie die is
aangesloten op de iPod nano
Met een AV-kabel kunt u de iPod nano op uw televisie aansluiten en diavoorstellingen
van foto's afspelen.
Gebruik de Apple component AV-kabel of de Apple composite AV-kabel. Andere,
vergelijkbare RCA-kabels zijn mogelijk niet geschikt. U kunt de kabels aanschaffen bij
een Apple reseller bij u in de buurt of via www.apple.com/nl/ipodstore.
De iPod nano op uw tv aansluiten
1 Als u de Apple component AV-kabel gebruikt, sluit u de groene, blauwe en rode
videoconnectors aan op de component-video-invoerpoorten (Y, Pb en Pr) op uw
televisie.
Als u de Apple composite AV-kabel gebruikt, sluit u de gele videoconnector aan op de
invoerpoort van uw televisie. Uw televisie moet zijn voorzien van een RCA-videopoort
en -audiopoort.
2 Sluit de witte en rode audioconnectors aan op de analoge linker- en rechtergeluidsinvoerpoort op uw televisie.
3 Sluit de 30-pens connector aan op de iPod nano of het Universal Dock.
4 Sluit de USB-connector aan op de Apple USB-lichtnetadapter of op uw computer,
zodat de batterij van de iPod nano opgeladen blijft.
5 Schakel de iPod nano en uw televisie in om het afspelen te starten.
USB Power
Adapter
iPod
Left audio (white)
Video in (Y, Pb, Pr)
Right audio (red)
USB
connector
Television
30-pin connector
Als op de televisie een andere uitzendstandaard wordt gebruikt dan het land waarin u
de iPod nano hebt gekocht, moet u de instelling op de iPod nano mogelijk aanpassen
zodat deze overeenkomt met de instelling op de televisie.
Hoofdstuk 8    Foto's
59
De tv-uitzendstandaard wijzigen
1 Tik in het beginscherm achtereenvolgens op 'Instellingen' en op 'Foto's'.
2 Tik op 'Tv-signaal' en kies 'PAL' of 'NTSC'.
Als u niet zeker weet welke standaard u moet instellen, raadpleegt u de documentatie
die u bij de televisie hebt ontvangen.
Een diavoorstelling op uw televisie afspelen
1 Sluit de iPod nano op de televisie aan (zie pagina 59).
2 Schakel de televisie in en stel de weergave in op de invoerpoorten waarop de
iPod nano is aangesloten.
Raadpleeg de documentatie die u bij de televisie hebt ontvangen voor meer
informatie.
3 Gebruik de iPod nano om de diavoorstelling af te spelen en te bedienen.
Overgangen in diavoorstellingen kunnen alleen worden bekeken op de iPod nano, niet
op de televisie.
60
Hoofdstuk 8    Foto's
9
Overige voorzieningen
Gesproken memo's opnemen
U kunt gesproken memo's opnemen met behulp van de optionele Apple koptelefoon
met afstandsbediening en microfoon (verkrijgbaar via www.apple.com/nl/ipodstore).
Een gesproken memo opnemen
1 Sluit de Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon aan op de
koptelefoonpoort van de iPod nano.
2 Tik in het beginscherm op 'Gesproken memo's'.
Het opnamescherm verschijnt.
3 Tik op
om de opname te starten.
In de statusbalk wordt de verstreken tijd weergegeven.
4 Tik op
om de opname te onderbreken en tik op
om de opname te hervatten.
Als u de Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon gebruikt, drukt u op
de selectieknop op de microfoon om de opname te pauzeren of te hervatten.
5 Tik op
als de opname gereed is.
61
Een gesproken memo afspelen
1 Tik in het scherm 'Gesproken memo's' op
.
2 Tik op een opname en tik vervolgens op
naast de memo.
Uw opnamen worden weergegeven op datum en tijd. Indien gewenst kunt u uw
gesproken memo's van een label voorzien zodat u ze eenvoudiger kunt herkennen.
Een gesproken memo van een label voorzien
1 Tik in het scherm 'Gesproken memo's' op .
2 Tik op een opname in de lijst.
3 Tik op 'Label' en tik vervolgens op de gewenste optie.
U hebt de keuze uit 'Memo', 'Podcast', 'Interview', 'Lezing', 'Idee' en 'Vergadering'.
De opname wordt in de lijst weergegeven met het gekozen label, de datum en de tijd
van de opname.
Een gesproken memo verwijderen
1 Tik in het scherm 'Gesproken memo's' op
.
2 Tik op 'Wijzig'.
3 Tik op
naast de opname en tik vervolgens op 'Verwijder'.
4 Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.
Gesproken memo's met de computer synchroniseren
Als de iPod nano zo is ingesteld dat nummers automatisch worden gesynchroniseerd
(zie “Automatisch synchroniseren” op pagina 25), worden de gesproken memo's op de
iPod nano naar een afspeellijst met de naam 'Gesproken memo's' in iTunes verplaatst
(en verwijderd van de iPod nano) zodra u de iPod nano op uw computer aansluit.
62
Hoofdstuk 9    Overige voorzieningen
Gesproken memo's worden op de iPod nano in de M4A-structuur bewaard in een
map met de naam 'Recordings'. Als u de iPod nano als harde schijf gebruikt, kunt
u gesproken memo's vanuit de map kopiëren. Zie “De iPod nano als externe schijf
gebruiken” voor informatie over het gebruik van de iPod nano als externe schijf.
De iPod nano als externe schijf gebruiken
De iPod nano kan worden gebruikt als externe schijf om gegevensbestanden te
bewaren. Het schijfsymbool van de iPod nano verschijnt op het bureaublad van de
Mac of als de volgende beschikbare stationsletter in de Verkenner op een Windowscomputer. Om bestanden te kopiëren, sleept u ze van of naar de iPod nano.
In de externe-schijfmodus worden de nummers die u met iTunes hebt toegevoegd,
niet weergegeven. Bestanden die u via de Finder of Windows Verkenner naar de iPod
nano sleept, kunnen niet op de iPod nano worden afgespeeld.
De iPod nano als externe schijf gebruiken
1 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab
'Samenvatting'.
2 Schakel in het gedeelte 'Opties' het aankruisvak 'Activeer gebruik als schijf' (Mac) of
'Gebruik als schijf activeren' (Windows) in.
3 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Als u de iPod nano voornamelijk als externe schijf gebruikt, kunt u instellen dat iTunes
niet automatisch wordt geopend wanneer u de iPod nano op uw computer aansluit.
Voorkomen dat iTunes automatisch wordt geopend wanneer u de iPod nano op de
computer aansluit
1 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab
'Samenvatting'.
2 Schakel in het gedeelte 'Opties' het aankruisvak 'Open iTunes bij aansluiten van deze
iPod' (Mac) of 'iTunes openen bij aansluiten van deze iPod' (Windows) uit.
3 Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).
Hoofdstuk 9    Overige voorzieningen
63
Tijd bijhouden
Met behulp van de timer op de iPod nano kunt u de tijd bijhouden, aftellen naar een
gebeurtenis of de wekker instellen.
De stopwatch gebruiken
De iPod nano bevat een ingebouwde stopwatch waarmee u de tijdsduur van
gebeurtenissen kunt meten en tussentijden (zoals rondetijden) kunt bijhouden. Terwijl
u de stopwatch gebruikt, kunt u muziek of andere audiobestanden afspelen.
De stopwatch gebruiken
1 Tik in het beginscherm op 'Klok'.
2 Veeg naar links om de regelaars van de stopwatch weer te geven.
3 Tik op 'Start' om de stopwatch te starten.
ÂÂ Om rondetijden bij te houden, tikt u na elke ronde op 'Ronde'.
ÂÂ Om de stopwatch stop te zetten, tikt u op 'Stop'. Tik op 'Start' om verder te gaan.
ÂÂ Om de stopwatch opnieuw in te stellen, tikt u op 'Stel opnieuw in' wanneer de
stopwatch is stopgezet.
Bekijk de rondetijden voordat u een nieuwe sessie start. Als u op 'Stel opnieuw in' tikt,
worden de gegevens namelijk verwijderd.
Rondetijden bekijken
mm Tik op naast de tijd in de statusbalk.
De rondegegevens van de laatste sessie worden op de iPod nano bewaard.
64
Hoofdstuk 9    Overige voorzieningen
De timer gebruiken
Met de timer op de iPod nano kunt u de wekker zetten of een timer voor de
sluimerstand instellen waarmee de iPod nano automatisch wordt uitgeschakeld.
De iPod nano als wekker gebruiken
1 Tik in het beginscherm op 'Klok'.
2 Veeg tweemaal naar links om de regelaars van de timer weer te geven.
3 Veeg om de uren of minuten in te stellen en tik vervolgens op
.
4 Tik op een geluidssignaal en tik vervolgens op 'Stel in'.
5 Tik op 'Start' als de timer kan worden gestart.
Een wekker verwijderen
1 Tik in het beginscherm op 'Klok'.
2 Veeg tweemaal naar links om de regelaars van de timer weer te geven.
3 Tik op 'Stop'.
U kunt instellen dat de iPod nano automatisch wordt uitgeschakeld nadat muziek of
ander materiaal gedurende een opgegeven periode is afgespeeld.
Hoofdstuk 9    Overige voorzieningen
65
De timer van de sluimerstand instellen
1 Tik in het beginscherm op 'Klok'.
2 Veeg tweemaal naar links om de regelaars van de timer weer te geven.
3 Veeg om de uren of minuten in te stellen en tik vervolgens op
4 Tik op 'iPod in sluimerstand' en tik vervolgens op 'Stel in'.
5 Tik op 'Start' als de timer kan worden gestart.
66
Hoofdstuk 9    Overige voorzieningen
.
Voorzieningen voor mensen met
een beperking
10
Voorzieningen voor universele toegang
Dankzij de toegankelijkheidsvoorzieningen kunnen ook gebruikers met een visuele,
auditieve of motorische beperking de iPod nano gebruiken. Het gaat om de volgende
voorzieningen:
ÂÂ VoiceOver
ÂÂ Monogeluid
ÂÂ Wit op zwart
Ga voor meer informatie over voorzieningen voor mensen met een beperking op de
Mac en iPod nano naar www.apple.com/nl/accessibility.
VoiceOver
VoiceOver spreekt hardop uit wat er op het scherm gebeurt, zodat u de iPod nano
kunt gebruiken zonder op het scherm te hoeven kijken. VoiceOver gebruikt de taal die
in de toegankelijkheidsinstellingen van de iPod nano is opgegeven.
VoiceOver is voor veel talen beschikbaar, maar niet voor allemaal.
Wanneer u een onderdeel op het scherm selecteert, wordt de beschrijving van
het desbetreffende onderdeel uitgesproken. Het geselecteerde onderdeel wordt
gemarkeerd met een zwarte rechthoek, waarna de naam van het onderdeel wordt
uitgesproken of het onderdeel wordt beschreven. Deze rechthoek wordt ook wel de
VoiceOver-cursor genoemd.
Als u tekst selecteert, wordt de tekst uitgesproken. Als u een besturingselement
selecteert, zoals een knop of een schakelaar, geeft VoiceOver een beschrijving van
de handeling die hiermee wordt uitgevoerd, of instructies voor het gebruik ervan,
bijvoorbeeld 'tik dubbel om te openen'.
VoiceOver op de iPod nano configureren
1 Sluit de knoptelefoon aan op de iPod nano.
2 Tik in het beginscherm achtereenvolgens op 'Instellingen' en op 'Algemeen'.
3 Veeg omhoog en tik vervolgens op 'Toegankelijkheid'.
67
4 Veeg omhoog en stel de onderstaande opties in:
ÂÂ Spreek aanwijzingen uit: Hiermee wordt uitgelegd hoe u met het onderdeel in de
VoiceOver-cursor kunt werken. U kunt deze optie inschakelen om uzelf op weg te
helpen bij het gebruik van de iPod nano en deze optie later weer uitschakelen.
ÂÂ Spreeksnelheid: Hiermee verhoogt of verlaagt u de spreeksnelheid voor VoiceOver.
Deze instelling is niet van invloed op de spreeksnelheid voor audioboeken en
podcasts.
ÂÂ Taal: Hiermee stelt u de taal in voor VoiceOver. De taal die u instelt, moet
overeenkomen met de taal die voor de iPod nano is ingesteld.
5 Tik op 'VoiceOver' en tik vervolgens op de aan/uit-schakelaar om VoiceOver in te
schakelen.
Als dit de eerste keer is dat u VoiceOver op de iPod nano inschakelt, verschijnt er een
dialoogvenster.
6 Tik op 'OK' in het dialoogvenster en tik vervolgens ter bevestiging dubbel op 'OK'.
Als het venster niet zichtbaar is, verplaatst u uw vinger totdat 'Knop OK' wordt
uitgesproken. Tik vervolgens dubbel met één vinger.
Als u gedurende vijftien seconden niets doet, verdwijnt het dialoogvenster en wordt
VoiceOver uitgeschakeld.
Als VoiceOver is ingeschakeld, moet u andere bewegingen gebruiken om de iPod nano
te bedienen. Als u zich bedenkt en VoiceOver wilt uitschakelen, tikt u met twee vingers
dubbel om de schakelaar naar 'Uit' te verplaatsen. Als u uit het instellingenscherm
navigeert, moet u de VoiceOver-bewegingen gebruiken om terug te keren naar het
instellingenscherm en VoiceOver uit te schakelen.
68
Hoofdstuk 10    Voorzieningen voor mensen met een beperking
VoiceOver-bewegingen gebruiken om VoiceOver op de iPod nano uit te schakelen
1 Veeg met twee vingers naar rechts of naar links totdat 'Scherm twee van vier. Radio'
wordt uitgesproken.
Als de volgorde van de symbolen is gewijzigd of als er meer dan vier beginschermen
zijn, wordt mogelijk een andere tekst uitgesproken.
2 Verplaats één vinger over het scherm totdat 'Instellingen' wordt uitgesproken.
3 Tik dubbel om het instellingenscherm te openen.
4 Beweeg uw vinger omhoog of omlaag in het scherm totdat u 'Algemeen' ziet of hoort
en tik vervolgens dubbel.
5 Beweeg uw vinger omhoog of omlaag in het venster totdat u 'Toegankelijkheid' ziet of
hoort en tik vervolgens dubbel.
6 Beweeg uw vinger omhoog of omlaag in het scherm totdat u 'VoiceOver' ziet of hoort
en tik vervolgens dubbel.
7 Tik dubbel wanneer u hoort dat de VoiceOver-schakelaar is ingeschakeld.
'VoiceOver uit' wordt uitgesproken om de instelling te bevestigen. Nu kunt u de iPod
nano weer bedienen met behulp van de standaardbewegingen.
VoiceOver-bewegingen
Als VoiceOver is ingeschakeld, gebruikt u de bewegingen in het volgende overzicht
om de iPod nano te bedienen.
Taak
Stappen
De pagina vanaf het begin lezen
Veeg met twee vingers naar boven.
De pagina vanaf het huidige selectiepunt lezen
Veeg met twee vingers omlaag.
Gesproken tekst pauzeren of hervatten tijdens
het lezen van dialoogvensters en andere tekst
Tik met één vinger op het scherm.
Het onderdeel in de VoiceOver-cursor
selecteren
Tik met één vinger op het scherm.
Het onderdeel in de VoiceOver-cursor activeren
Tik dubbel met één vinger.
Eén pagina naar links scrollen
Veeg met twee vingers naar rechts.
Eén pagina naar rechts scrollen
Veeg met twee vingers naar links.
Eén pagina omhoog scrollen in een lijst of
menu
Veeg omlaag met één vinger.
Eén pagina omlaag scrollen in een lijst of menu
Veeg omhoog met één vinger.
De huidige bewerking starten of beëindigen
Tik met twee vingers.
De waarde van de geselecteerde regelaar
verhogen of verlagen
Veeg met één vinger omhoog om de waarde te
verhogen of veeg met één vinger omlaag om de
waarde te verlagen.
Hoofdstuk 10    Voorzieningen voor mensen met een beperking
69
Teruggaan naar het beginscherm
Tik dubbel met één vinger en houd deze vinger
op het scherm.
Monogeluid
Met monogeluid wordt het geluid van het linker- en rechterkanaal in een monosignaal
gecombineerd dat aan beide kanten van de koptelefoon wordt afgespeeld. Zo kunnen
gebruikers die aan één oor slechthorend zijn, beide kanalen met het andere oor horen.
Monogeluid in- of uitschakelen
1 Tik in het beginscherm achtereenvolgens op 'Instellingen' en op 'Algemeen'.
2 Tik op 'Toegankelijkheid'.
3 Tik op de aan/uit-schakelaar naast 'Monogeluid'.
Wit op zwart
Met de functie 'Wit op zwart' kunt u de kleuren op het scherm van de iPod nano
omkeren, wat het scherm gemakkelijker leesbaar kan maken. Als 'Wit op zwart' is
ingeschakeld, ziet het scherm eruit als een negatief van een foto.
'Wit op zwart' in- of uitschakelen
1 Tik in het beginscherm achtereenvolgens op 'Instellingen' en op 'Algemeen'.
2 Tik op 'Toegankelijkheid'.
3 Tik op de aan/uit-schakelaar naast 'Wit op zwart'.
70
Hoofdstuk 10    Voorzieningen voor mensen met een beperking
Problemen oplossen en tips
11
De meeste problemen met de iPod nano kunnen snel
worden opgelost aan de hand de aanwijzingen in dit
hoofdstuk.
De 5 stappen: Opnieuw instellen, opnieuw proberen, opnieuw
opstarten, opnieuw installeren, herstellen
Dit zijn de vijf algemene methoden om problemen met de iPod nano op te lossen.
Pas deze methoden een voor een toe totdat het probleem is opgelost. Als het
probleem niet wordt opgelost met een van de onderstaande methoden, vindt u
verderop in dit hoofdstuk oplossingen voor specifieke problemen.
ÂÂ De iPod nano opnieuw instellen. Zie “Algemene suggesties” hieronder.
ÂÂ Opnieuw proberen met een andere USB-poort als de iPod nano niet zichtbaar is in
iTunes.
ÂÂ Opnieuw opstarten van de computer en ervoor zorgen dat de meest recente
software-updates zijn geïnstalleerd.
ÂÂ Opnieuw installeren van de nieuwste versie van de iTunes-software (beschikbaar
op het internet).
ÂÂ De iPod nano herstellen. Zie “De iPod-software bijwerken of herstellen” op
pagina 77.
Algemene suggesties
De meeste problemen met de iPod nano kunnen worden opgelost door de speler
opnieuw in te stellen.
De iPod nano opnieuw instellen
mm Controleer eerst of de batterij van de iPod nano is opgeladen. Houd zowel de knop
voor de sluimerstand als de volume-omlaag-knop zes seconden ingedrukt, totdat het
Apple logo verschijnt.
71
De iPod nano wordt niet ingeschakeld of reageert niet
mm Mogelijk moet de batterij van de iPod nano worden opgeladen. Sluit de iPod nano op
een USB 2.0-poort op de computer of op een Apple USB-lichtnetadapter aan en laad
de batterij op. Controleer of in het display van de iPod nano een bliksemschicht wordt
weergegeven. Dit betekent dat de batterij van de iPod nano wordt opgeladen.
Opmerking: De USB-poort op de meeste toetsenborden levert onvoldoende vermogen
om de iPod nano op te laden. Sluit de iPod nano aan op een USB 2.0-poort op uw
computer.
mm Pas de vijf genoemde methoden een voor een toe totdat de iPod nano reageert.
U wilt de iPod nano loskoppelen terwijl de melding 'Verbonden' of 'Synchroniseren'
wordt weergegeven
mm Als de iPod nano bezig is met het synchroniseren van muziek, wacht u totdat de
bewerking is voltooid.
mm Vervolgens selecteert u de iPod nano in de lijst met apparaten van iTunes en klikt u op
de verwijderknop (C).
mm Als de iPod nano is verdwenen uit de lijst met apparaten van iTunes, kunt u de iPod
nano loskoppelen, ook als de melding 'Verbonden' of 'Synchroniseren' in het display
van de iPod nano wordt weergegeven.
mm Als de iPod nano niet verdwijnt uit de lijst met apparaten van iTunes, sleept u het
symbool van de iPod nano van het bureaublad naar de prullenmand als u een Mac
gebruikt. Als u een Windows-pc gebruikt, verwijdert u het apparaat via Deze computer
in Windows Verkenner of klikt u op het symbool voor het veilig verwijderen van
hardware in het systeemvak en selecteert u vervolgens de iPod nano. Als de melding
'Verbonden' of 'Synchroniseren' nog steeds wordt weergegeven, start u de computer
opnieuw op en verwijdert u nogmaals de iPod nano.
De iPod nano speelt geen muziek af
mm Controleer of de koptelefoon goed is aangesloten.
mm Controleer of het volume misschien te laag staat. Mogelijk is er een volumebegrenzing
ingesteld. U kunt deze instelling wijzigen of ongedaan maken via 'Instellingen'. Zie
“Een volumebegrenzing instellen” op pagina 33.
mm Controleer of u iTunes 10.0 of hoger hebt geïnstalleerd (ga naar www.itunes.com/nl/
download). Nummers die u met een eerdere versie van iTunes bij de iTunes Store hebt
aangeschaft, kunnen pas op de iPod nano worden afgespeeld nadat u iTunes hebt
bijgewerkt.
mm Als u het Universal Dock van Apple gebruikt, controleert u of u de iPod nano goed in
het dock hebt geplaatst en of alle kabels goed zijn aangesloten.
72
Hoofdstuk 11    Problemen oplossen en tips
Er gebeurt niets als de iPod nano op de computer wordt aangesloten
mm Controleer of u de meest recente versie van de iTunes-software hebt geïnstalleerd (ga
naar www.itunes.com/nl/download).
mm Sluit de speler op een andere USB-poort op de computer aan.
Opmerking: Het wordt aanbevolen de iPod nano op een USB 2.0-poort aan te sluiten.
USB 1.1 is beduidend trager dan USB 2.0. Als u een Windows-computer zonder USB
2.0-poort hebt, kunt u mogelijk een USB 2.0-kaart aanschaffen en installeren.
mm Mogelijk moet de iPod nano opnieuw worden ingesteld (zie pagina 71).
mm Als u de iPod nano met behulp van de Apple dockconnector-naar-USB-kabel op
een draagbare computer wilt aansluiten, moet u de computer op een stopcontact
aansluiten voordat u de iPod nano op de computer aansluit.
mm Controleer of u beschikt over de vereiste hardware en software. Zie “U wilt nogmaals
controleren of uw systeem aan de vereisten voldoet” op pagina 76.
mm Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten. Koppel de kabel aan beide uiteinden
los en controleer of er zich geen vreemde voorwerpen in de USB-poorten bevinden.
Sluit de kabel vervolgens weer aan Zorg ervoor dat u de kabelconnectors op de juiste
manier plaatst. De connectors passen maar op één manier.
mm Start de computer opnieuw op.
mm Als geen van deze suggesties helpt, moet u mogelijk de iPod nano-software herstellen.
Zie “De iPod-software bijwerken of herstellen” op pagina 77.
In het display van de iPod nano wordt de melding 'Sluit aan op voeding'
weergegeven
mm Deze melding verschijnt mogelijk als de iPod nano over onvoldoende stroom beschikt
en de batterij moet worden opgeladen voordat de iPod nano met uw computer kan
communiceren. Sluit de iPod nano op een USB 2.0-poort op uw computer aan om de
batterij op te laden.
Laat de iPod nano op de computer aangesloten totdat de melding is verdwenen en de
iPod nano in iTunes of de Finder wordt weergegeven. Afhankelijk van de lading van de
batterij kan het tot dertig minuten duren voordat de iPod nano is opgeladen en wordt
opgestart.
Met de optionele Apple USB-lichtnetadapter kunt u de iPod nano sneller opladen.
In het display van de iPod nano wordt de melding 'Herstel via iTunes' weergegeven
mm Controleer of u de meest recente versie van de iTunes-software op uw computer hebt
geïnstalleerd (u kunt deze downloaden vanaf www.itunes.com/nl/download).
mm Sluit de iPod nano op uw computer aan. Zodra iTunes is geopend, volgt u de
instructies in het scherm om de iPod nano te herstellen.
Hoofdstuk 11    Problemen oplossen en tips
73
mm Als het probleem zich nog steeds voordoet nadat u de iPod nano hebt hersteld, moet
de iPod nano mogelijk worden gerepareerd. U kunt op de website voor iPod-service
en -ondersteuning een reparatieaanvraag indienen. Ga hiervoor naar www.apple.com/
nl/support/ipod
Een nummer of ander onderdeel kan niet naar de iPod nano worden gekopieerd
mm Het bestand heeft mogelijk een structuur die niet door de iPod nano
wordt ondersteund. In de onderstaande lijst vindt u een overzicht van
audiobestandsstructuren die door de iPod nano worden ondersteund. (deze lijst bevat
ook ondersteunde structuren voor audioboeken en podcasts):
ÂÂ AAC (M4A, M4B, M4P, maximaal 320 kbps)
ÂÂ Apple Lossless (een gecomprimeerde structuur van hoge kwaliteit)
ÂÂ MP3 (maximaal 320 kbps)
ÂÂ MP3 VBR (Variable Bit Rate)
ÂÂ WAV
ÂÂ AA (gesproken materiaal van audible.com, structuur 2, 3 en 4)
ÂÂ AIFF
Een nummer dat is gecodeerd in de Apple Lossless-structuur is van cd-kwaliteit, maar
neemt slechts de helft van de opslagruimte in beslag van nummers die zijn gecodeerd
in de AIFF- of WAV-structuur. Wanneer het nummer in de AAC- of MP3-structuur is
gecodeerd, neemt het nog minder ruimte in beslag. Als u in iTunes nummers van
een cd importeert, worden deze nummers automatisch geconverteerd naar de AACstructuur.
Met iTunes voor Windows kunt u niet-beveiligde WMA-bestanden omzetten in de
AAC- of MP3-structuur. Dit kan handig zijn als uw muziekbibliotheek is gecodeerd in
de WMA-structuur.
De iPod nano ondersteunt geen MPEG Layer 1-, MPEG Layer 2- en WMAaudiobestanden. Ook structuur 1 van audible.com wordt niet ondersteund.
Als u een nummer in iTunes hebt dat niet wordt ondersteund door de iPod nano,
kunt u het nummer converteren naar een structuur die wel door de iPod nano wordt
ondersteund. Zie iTunes Help voor meer informatie.
Op de iPod nano wordt de melding 'Verbind met iTunes om Genius te activeren'
weergegeven
mm U hebt de Genius-functie niet in iTunes ingeschakeld of u hebt uw iPod nano niet
gesynchroniseerd nadat u deze functie in iTunes hebt ingeschakeld. Zie “Geniusafspeellijsten aanmaken” op pagina 38.
74
Hoofdstuk 11    Problemen oplossen en tips
Op de iPod nano wordt de melding 'Genius is niet beschikbaar voor het
geselecteerde nummer' weergegeven
mm Genius is ingeschakeld maar het lukt niet om een Genius-afspeellijst te maken van
het geselecteerde nummer. Er worden regelmatig nieuwe nummers aan de Geniusdatabase van de iTunes Store toegevoegd. Probeer het binnenkort opnieuw.
De iPod nano ontvangt geen radiosignalen
mm Controleer of de koptelefoon goed is aangesloten.
mm Kijk of het helpt om het snoer van de koptelefoon te bewegen en controleer of het
snoer niet in de knoop zit.
mm Ga naar een plek waar u een betere ontvangst hebt, bijvoorbeeld in de buurt van een
raam of buiten.
U hebt de iPod nano per ongeluk ingesteld op een taal die u niet begrijpt
U kunt de taal opnieuw instellen.
1 Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.
2 Tik op het derde menuonderdeel van boven ('Algemeen').
3 Veeg naar het eind van de lijst en tik op het laatste menuonderdeel ('Taal').
4 Tik op uw taal en tik vervolgens op de knop boven in het menu ('Gereed').
Indien gewenst kunt u ook alle instellingen herstellen (gesynchroniseerd materiaal
wordt hierbij niet verwijderd of gewijzigd). Tik op 'Instellingen' en tik op het laatste
onderdeel in het menu ('Herstel instellingen'). Tik vervolgens op de rode knop
('Herstel').
Als u het menuonderdeel 'Herstel instellingen' niet kunt vinden, kunt u de iPod nano
in de oorspronkelijke staat herstellen en de gewenste taal selecteren. Zie “De iPodsoftware bijwerken of herstellen” op pagina 77.
De iPod nano reageert niet en rondom de onderdelen in het scherm wordt een vak
weergegeven
mm Mogelijk is VoiceOver ingeschakeld. U kunt deze voorziening uitschakelen met behulp
van de VoiceOver-bewegingen (zie “VoiceOver-bewegingen gebruiken om VoiceOver
op de iPod nano uit te schakelen” op pagina 69.
De tekst op het scherm wordt uitgesproken op de iPod nano
mm Mogelijk is VoiceOver ingeschakeld. U kunt deze voorziening uitschakelen met behulp
van de VoiceOver-bewegingen (zie “VoiceOver-bewegingen gebruiken om VoiceOver
op de iPod nano uit te schakelen” op pagina 69.
Hoofdstuk 11    Problemen oplossen en tips
75
Er worden geen foto's weergegeven op de televisie
mm Gebruik een RCA-kabel die speciaal is ontworpen voor de iPod nano, zoals de Apple
component AV-kabel of Apple composite AV-kabel, om de iPod nano op de televisie
aan te sluiten. Andere, vergelijkbare RCA-kabels zijn niet geschikt.
mm Controleer of de televisie is ingesteld op de juiste invoerbron (zie hiervoor de
documentatie bij uw televisie).
mm Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten (zie “Diavoorstellingen bekijken op een
televisie die is aangesloten op de iPod nano” op pagina 59).
mm Controleer of het gele uiteinde van de Apple composite AV-kabel is aangesloten op de
videopoort van uw televisie.
mm Tik op 'Instellingen' > 'Foto's' en stel 'Tv-signaal' in op 'PAL' of 'NTSC', afhankelijk van
het type televisie dat u hebt. Probeer beide instellingen.
U wilt nogmaals controleren of uw systeem aan de vereisten voldoet
Voor het gebruik van de iPod nano hebt u het volgende nodig:
mm Een van de volgende configuraties:
ÂÂ Een Mac met een USB 2.0-poort
ÂÂ Een Windows-computer met een USB 2.0-poort of geïnstalleerde USB 2.0-kaart
mm Een van de volgende besturingssystemen:
ÂÂ Mac OS X versie 10.5.8 of hoger
ÂÂ Windows 7
ÂÂ Windows Vista
ÂÂ Windows XP Home of Professional met Service Pack 3 of hoger
mm iTunes 10.0 of hoger (u kunt iTunes downloaden vanaf www.itunes.com/nl/download)
Als uw Windows-computer geen USB 2.0-poort heeft, kunt u een USB 2.0-kaart
aanschaffen en installeren. Ga voor meer informatie over kabels en compatibele USBkaarten naar www.apple.com/nl/ipod.
Op de Mac is iPhoto 8.1 of hoger vereist om gebruik te kunnen maken van alle
fotovoorzieningen op de iPod nano. Deze software is optioneel. iPhoto is mogelijk al
op uw Mac geïnstalleerd en bevindt zich in dat geval in de map 'Programma's'.
U kunt zowel op de Mac als op een Windows-computer met de iPod nano digitale
foto's synchroniseren uit mappen op de harde schijf van uw computer.
76
Hoofdstuk 11    Problemen oplossen en tips
U wilt de iPod nano gebruiken op zowel een Mac als een Windows-computer
mm Als u de iPod nano gebruikt in combinatie met een Mac en de speler vervolgens op
een Windows-computer wilt aansluiten, moet u de iPod-software herstellen zodat deze
geschikt is voor de pc (zie “De iPod-software bijwerken of herstellen” op pagina 77).
Wanneer u de iPod-software herstelt, worden alle gegevens, inclusief alle nummers,
van de iPod nano gewist.
Belangrijk: Wanneer u de iPod-software herstelt, worden alle gegevens, inclusief
nummers, van de iPod nano gewist.
U kunt de iPod nano niet eerst op een Mac gebruiken en vervolgens op een Windowscomputer (of omgekeerd) zonder alle gegevens op de iPod nano te wissen.
De iPod-software bijwerken of herstellen
U kunt de iPod-software bijwerken of herstellen met iTunes. Aanbevolen wordt om
de software van de iPod nano bij te werken met de meest recente versie. U kunt de
software ook herstellen. Hierbij worden alle instellingen van de iPod nano weer op de
beginwaarden ingesteld.
ÂÂ Als u de software bijwerkt, is dit niet van invloed op uw instellingen en nummers.
ÂÂ Als u de software herstelt, worden alle gegevens van de iPod nano gewist, inclusief
nummers, video's, bestanden, foto's en alle overige gegevens. Alle instellingen van
de iPod nano worden hierbij weer op de beginwaarden ingesteld.
De iPod software bijwerken of herstellen:
1 Controleer of u een werkende internetverbinding hebt en of u de nieuwste versie
van iTunes op uw computer hebt geïnstalleerd (beschikbaar op www.itunes.com/nl/
download).
2 Sluit de iPod nano op uw computer aan.
3 Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab
'Samenvatting'.
In het gedeelte 'Versie' kunt u zien of de iPod nano up-to-date is of dat u een nieuwere
versie van de software moet installeren.
4 Klik op 'Werk bij' (Mac) of 'Bijwerken' (Windows) om de meest recente versie van de
software te installeren.
Belangrijk: Wanneer u de iPod-software herstelt, worden alle gegevens, inclusief
nummers, van de iPod nano gewist.
5 Klik, indien nodig, op 'Herstel' (Mac) of 'Herstellen' (Windows) om de beginwaarden
van de iPod nano opnieuw in te stellen (hierdoor worden alle gegevens op de iPod
nano gewist). Volg de instructies op het scherm om het herstelproces te voltooien.
Hoofdstuk 11    Problemen oplossen en tips
77
Veilig gebruik en onderhoud
±
12
Read all safety information below and operating instructions before using
iPod to avoid injury.
Bewaar deze veiligheidsinformatie en de iPod nano-gebruikershandleiding goed,
zodat u deze later nog eens kunt raadplegen. Als u de iPod nano-gebruikershandleiding
en de meest recente veiligheidsinformatie wilt downloaden, gaat u naar
support.apple.com/nl_NL/manuals/ipod.
Belangrijke informatie over veiligheid en gebruik
WAARSCHUWING: Als u de onderstaande veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit
leiden tot brand, een elektrische schok, ander letsel of schade.
De iPod nano meenemen en gebruiken De iPod nano bevat gevoelige onderdelen. U
mag de iPod nano nooit laten vallen, demonteren, openen, in elkaar drukken, buigen,
vervormen, doorboren, in een magnetron of versnipperaar plaatsen, verbranden of
beschilderen, en ook geen vreemde voorwerpen in de iPod nano duwen. Gebruik de
iPod nano niet als deze is beschadigd, bijvoorbeeld doordat hij is gebroken, doorboord
of is blootgesteld aan water.
De voorkant van de iPod nano is gemaakt van glas. Dit glas kan breken als de iPod
nano op een hard oppervlak valt, hard met een voorwerp in aanraking komt, in elkaar
wordt gedrukt of wordt gebogen of vervormd. Als het glas is versplinterd of gebroken,
mag u het gebroken glas niet aanraken of verwijderen. Gebruik de iPod nano pas weer
nadat het glas is vervangen door Apple of een door Apple erkende serviceaanbieder.
Glas dat is gebroken door verkeerd gebruik van de speler valt niet onder de garantie.
Als u krassen of slijtageplekken op de iPhone wilt voorkomen, kunt u gebruikmaken
van een van de vele afzonderlijk verkrijgbare hoesjes.
78
Blootstelling aan water en vochtige ruimten voorkomen Gebruik de iPod nano niet
in de regen of in de buurt van een wastafel of op vochtige locaties. Zorg dat u geen
voedsel of vloeistof op de iPod nano morst. Mocht de iPod nano nat worden, koppel
dan eerst alle kabels los en druk op de knop voor de sluimerstand om het scherm van
de iPod nano uit te schakelen voordat u de speler reinigt. Laat de speler daarna goed
drogen. Probeer de iPod nano niet te drogen met een externe warmtebron, zoals een
magnetron of een haardroger. Schade aan de iPod nano die is ontstaan door contact
met vloeistoffen, valt niet onder de garantie.
De batterij vervangen en de iPod nano repareren of aanpassen Probeer de
iPod nano nooit zelf te repareren. De iPod nano bevat geen onderdelen die u zelf kunt
repareren. Als de iPod nano in water terecht is gekomen, doorboord is of een zware
klap heeft ondergaan, mag u de speler pas weer gebruiken nadat u deze naar een
door Apple erkende serviceaanbieder hebt gebracht. Het demonteren van de iPod
nano kan schade veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt. Voor informatie
over service en reparatie kiest u 'iPod Help' uit het Help-menu in iTunes of gaat u naar
www.apple.com/nl/support/ipod. De oplaadbare batterij van de iPod nano mag alleen
worden vervangen door een door Apple erkende serviceaanbieder. Ga voor meer
informatie over batterijen naar www.apple.com/nl/batteries.
De iPod nano opladen Om de iPod nano op te laden, mag u alleen gebruikmaken van
de meegeleverde Apple dockconnector-naar-USB-kabel in combinatie met een Apple
USB-lichtnetadapter of een USB-poort op een ander apparaat met hoog vermogen die
voldoet aan de USB 2.0-norm, een ander Apple product dat is bedoeld voor gebruik
met de iPod, of een accessoire van een andere fabrikant met het logo “Made for iPod”
van Apple.
Als u uw iPod nano oplaadt met de Apple USB-lichtnetadapter (afzonderlijk
verkrijgbaar via www.apple.com/nl/ipodstore), controleert u eerst of de
wisselstroomstekker goed op de lichtnetadapter is aangesloten voordat u deze op
een stopcontact aansluit. Vervolgens sluit u de Apple USB-lichtnetadapter aan op
het stopcontact. Zorg dat uw handen droog zijn als u de Apple USB-lichtnetadapter
aansluit of loskoppelt. Gebruik alleen een Apple iPod-lichtnetadapter om uw iPod
nano op te laden.
De Apple USB-lichtnetadapter kan warm worden wanneer u deze gebruikt. Zorg
daarom voor voldoende ventilatie rond de Apple USB-lichtnetadapter en ga
voorzichtig met de adapter om.
Koppel de Apple USB-lichtnetadapter direct los als zich een van de volgende situaties
voordoet:
ÂÂ De voedingskabel of stekker is rafelig of beschadigd.
ÂÂ De adapter is blootgesteld aan regen, vloeistoffen of veel vocht.
ÂÂ De behuizing van de adapter is beschadigd.
ÂÂ U vermoedt dat de adapter onderhoud nodig heeft of moet worden gerepareerd.
Hoofdstuk 12    Veilig gebruik en onderhoud
79
ÂÂ U wilt de adapter reinigen.
Accessoires en opladers van andere fabrikanten Lees de veiligheidsinstructies van
alle producten en accessoires voordat u deze met de iPod nano gebruikt. Apple is niet
verantwoordelijk voor de werking of veiligheid van producten van andere fabrikanten.
Gehoorbeschadiging voorkomen Als het volume van de koptelefoon te hoog wordt
ingesteld, kan uw gehoor permanent beschadigd raken. Stel het volume daarom niet
te hoog in. Als u langere tijd naar geluid met een hoog volume luistert, kunt u hieraan
wennen. Hierdoor lijkt het alsof het volume op een normaal niveau is afgesteld, maar
kan uw gehoor toch worden beschadigd. Als u een piepend of fluitend geluid in uw
oren hoort of als gesprekken dof klinken, mag u het apparaat niet langer gebruiken en
moet u uw gehoor laten controleren. Hoe hoger het volume, hoe sneller uw gehoor
beschadigd kan raken. Enkele tips om gehoorbeschadiging te voorkomen:
ÂÂ Luister niet te lang via een koptelefoon naar geluid met een hoog volume.
ÂÂ Zet het volume niet hoger als het omgevingsgeluid toeneemt.
ÂÂ Zet het volume lager als u mensen bij u in de buurt niet kunt horen praten.
Zie “Een volumebegrenzing instellen” op pagina 33 voor meer informatie over het
instellen van een volumebegrenzing op de iPod nano.
Veilig deelnemen aan het verkeer Het gebruik van de iPod nano, met of zonder
koptelefoon (zelfs als u slechts met één oor luistert), tijdens het besturen van een
voertuig of tijdens het fietsen wordt afgeraden en is in bepaalde landen zelfs
verboden. Houd u aan de plaatselijke wet- en regelgeving ten aanzien van het gebruik
van mobiele apparaten, zoals de iPod nano, in het verkeer. Ook als u fietst, is het van
belang dat u uw volledige aandacht erbij houdt. U moet de iPod nano uitschakelen
als u hierdoor wordt afgeleid tijdens het besturen van een voertuig of tijdens het
uitvoeren van een taak die uw volle concentratie eist.
Attaques, tijdelijke bewusteloosheid en vermoeidheid van de ogen Een klein
percentage mensen kan tijdelijk het bewustzijn verliezen of een attaque krijgen (zelfs
als hen dit nooit eerder is overkomen) als ze worden blootgesteld aan flikkerende
lichten of lichtpatronen, zoals tijdens het spelen van spelletjes of het bekijken van
video's. Als u wel eens een attaque hebt gehad of tijdelijk buiten bewustzijn bent
geweest, of als dit voorkomt in uw familie, dient u eerst een arts te raadplegen voordat
u videogames speelt op een iPod nano (indien uw iPod hiervoor geschikt is). Staak
het gebruik van uw iPod en raadpleeg een arts als u last krijgt van een of meer van de
volgende symptomen: hoofdpijn, tijdelijke bewusteloosheid, attaques, stuiptrekkingen,
onwillekeurige trillingen van uw oogleden of -spieren, verlies van bewustzijn,
onwillekeurige bewegingen en desoriëntatie. Om het risico op hoofdpijn, tijdelijke
bewusteloosheid, attaques en vermoeidheid van de ogen te vermijden, moet u de
iPod nano op enige afstand van uw ogen houden, de iPod nano in een goed verlichte
ruimte gebruiken en regelmatig een pauze nemen.
80
Hoofdstuk 12    Veilig gebruik en onderhoud
Herhalingsoverbelasting Als u bepaalde handelingen vaak herhaalt op de iPod nano,
kunt u last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen.
Neem regelmatig een pauze. Staak het gebruik en raadpleeg een arts als u tijdens of
na intensief gebruik van de iPod nano pijn ervaart.
Training Laat u keuren door een arts voordat u aan een intensief trainingsprogramma
begint. Doe eerst een warming-up of rek- en strekoefeningen voordat u met een
trainingssessie begint. Houd uw volledige aandacht erbij tijdens de training. Verlaag
indien nodig het tempo, voordat u het apparaat aanpast tijdens het rennen. Stop
onmiddellijk met de training als u pijn hebt, zich flauwtjes, duizelig of uitgeput
voelt of buiten adem bent. Als u traint, stelt u zich bloot aan de risico's die met
lichaamsbeweging gepaard gaan, inclusief blessures die hieruit kunnen voortvloeien.
Connectors en poorten gebruikenProbeer nooit een connector in een poort te
duwen als deze niet lijkt te passen. Controleer of de poort niet wordt geblokkeerd
door een voorwerp. Als de connector niet past, gebruikt u waarschijnlijk de verkeerde
connector. Zorg ervoor dat u de juiste connector voor de poort gebruikt en dat u de
connector op de juiste manier in de poort steekt.
De buitenkant van de iPod reinigen Als u de iPod nano wilt reinigen, koppelt u alle
kabels van de iPod nano los en schakelt u het apparaat uit (druk op de knop voor de
sluimerstand). Gebruik een vochtige, zachte, pluisvrije doek. Zorg dat er geen vocht
in de openingen terechtkomt. Gebruik geen glasreinigers, multireinigers, spuitbussen,
oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen om de iPod nano te reinigen.
De iPod nano niet aan onaanvaardbare temperaturen blootstellen Gebruik de
iPod nano in een omgeving waar de temperatuur altijd tussen de 0 en 35 ºC ligt. In
een omgeving waarin de temperatuur lager is dan aanbevolen, is de speelduur van
de iPod nano mogelijk korter en kan het langer duren tot de batterij is opgeladen.
Als de temperatuur lager of hoger is dan aanbevolen, werkt de iPod nano mogelijk
tijdelijk niet naar behoren. Probeer extreme veranderingen in de temperatuur of
luchtvochtigheid te voorkomen tijdens het gebruik van de iPod nano; dergelijke
veranderingen kunnen namelijk tot condensvorming op of in de iPod nano leiden.
Bewaar de iPod nano in een omgeving waar de temperatuur tussen de -20 en 45
ºC ligt. Laat de iPod nano niet in uw auto liggen, aangezien de temperatuur in een
geparkeerde auto hoger kan zijn dan de hierboven aangegeven temperaturen.
Wanneer u de iPod nano gebruikt of de batterij oplaadt, wordt de iPod nano warm.
Dit is normaal. De buitenkant van de iPod nano fungeert als een koelvlak waarlangs
warmte die in de speler is ontstaan, wordt afgevoerd naar buiten.
De iPod nano weggooien Voor meer informatie over het weggooien van uw
iPod nano, waaronder informatie over belangrijke regelgeving, leest u “Gebruikte
batterijen” op pagina 84 en “Regulatory Compliance Information” op pagina 83.
Hoofdstuk 12    Veilig gebruik en onderhoud
81
Meer informatie, service en
ondersteuning
13
Hieronder ziet u waar u meer informatie kunt vinden over service en over de software
die u met de iPod gebruikt.
82
Meer informatie over
Stappen
Service en ondersteuning, discussieforums,
oefeningen en Apple softwaredownloads
Ga naar www.apple.com/nl/support/ipodnano.
iTunes
Open iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help'.
Voor online-oefeningen voor iTunes (uitsluitend
beschikbaar in bepaalde landen) gaat u naar
www.apple.com/nl/support/itunes.
iPhoto (in Mac OS X)
Open iPhoto en kies 'Help' > 'iPhoto Help'.
De meest recente informatie over de iPod nano
Registreer de iPod nano. Om de iPod nano te
registreren, installeert u iTunes op uw computer
en sluit u de iPod nano op de computer aan.
Het serienummer van de iPod nano
Kijk op de rand van de clip van de iPod nano of
tik op 'Instellingen' > 'Info' en veeg omlaag. U
kunt ook in iTunes (terwijl de iPod nano op de
computer is aangesloten) de iPod nano in de
lijst met apparaten selecteren en vervolgens op
'Overzicht' klikken.
Service en reparatie
Volg eerst de aanwijzingen in deze handleiding,
in het geïntegreerde helpsysteem en op het
internet. Ga vervolgens naar www.apple.com/nl/
support/ipodnano.
Regulatory Compliance Information
FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC
rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that
may cause undesired operation. See instructions if
interference to radio or TV reception is suspected.
Radio and TV Interference
This computer equipment generates, uses, and can
radiate radio-frequency energy. If it is not installed
and used properly—that is, in strict accordance with
Apple’s instructions—it may cause interference with
radio and TV reception.
This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital device in
accordance with the specifications in Part 15 of FCC
rules. These specifications are designed to provide
reasonable protection against such interference
in a residential installation. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a
particular installation.
You can determine whether your computer system
is causing interference by turning it off. If the
interference stops, it was probably caused by the
computer or one of the peripheral devices.
If your computer system does cause interference to
radio or TV reception, try to correct the interference
by using one or more of the following measures:
ÂÂ Turn the TV or radio antenna until the
interference stops.
ÂÂ Move the computer to one side or the other of
the TV or radio.
ÂÂ Move the computer farther away from the TV or
radio.
ÂÂ Plug the computer in to an outlet that is on a
different circuit from the TV or radio. (That is,
make certain the computer and the TV or radio
are on circuits controlled by different circuit
breakers or fuses.)
If necessary, consult an Apple Authorized Service
Provider or Apple. See the service and support
information that came with your Apple product.
Or, consult an experienced radio/TV technician for
additional suggestions.
This product was tested for EMC compliance under
conditions that included the use of Apple peripheral
devices and Apple shielded cables and connectors
between system components.
It is important that you use Apple peripheral
devices and shielded cables and connectors
between system components to reduce the
possibility of causing interference to radios, TV
sets, and other electronic devices. You can obtain
Apple peripheral devices and the proper shielded
cables and connectors through an Apple Authorized
Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact
the manufacturer or dealer for assistance.
Responsible party (contact for FCC matters only):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014
Industry Canada Statement
This Class B device meets all requirements of
the Canadian interference-causing equipment
regulations.
Cet appareil numérique de la classe B respecte
toutes les exigences du Règlement sur le matériel
brouilleur du Canada.
VCCI Class B Statement
Korea Class B Statement
Russia
European Community
Belangrijk: Changes or modifications to this product
not authorized by Apple Inc. could void the EMC
compliance and negate your authority to operate
the product.
83
Turkiye:
EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik
Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının
Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.
European Union—Disposal Information:
This symbol means that according to local laws
and regulations your product should be disposed
of separately from household waste. When this
product reaches its end of life, take it to a collection
point designated by local authorities. Some
collection points accept products for free. The
separate collection and recycling of your product
at the time of disposal will help conserve natural
resources and ensure that it is recycled in a manner
that protects human health and the environment.
Batterij vervangen
De oplaadbare batterij van de iPod nano mag
alleen worden vervangen door een erkende
serviceaanbieder. Voor meer informatie over het
vervangen van de batterij gaat u naar
www.apple.com/nl/support/ipod/service/battery
Gebruikte batterijen
U moet zich volgens de in uw woonplaats geldende
richtlijnen of regelgeving van de iPod ontdoen.
Omdat dit product een batterij bevat, mag het
niet samen met het huishoudelijk afval worden
weggegooid. Wanneer de iPod niet meer bruikbaar
is, neemt u contact op met Apple of de lokale
instanties voor meer informatie over recycling.
Ga voor informatie over het recyclingprogramma
van Apple naar www.apple.com/nl/recycling
Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte
nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses
Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend
der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.
Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden
ingeleverd bij de chemokar of in een speciale
batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca)
worden gedeponeerd.
Taiwan:
84
Union Européenne—informations sur l’élimination
Le symbole ci-dessus signifie que vous devez vous
débarasser de votre produit sans le mélanger
avec les ordures ménagères, selon les normes et
la législation de votre pays. Lorsque ce produit
n’est plus utilisable, portez-le dans un centre de
traitement des déchets agréé par les autorités
locales. Certains centres acceptent les produits
gratuitement. Le traitement et le recyclage séparé
de votre produit lors de son élimination aideront
à préserver les ressources naturelles et à protéger
l’environnement et la santé des êtres humains.
Europäische Union—Informationen zur Entsorgung
Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt
entsprechend den geltenden gesetzlichen
Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt
werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur
Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab.
Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur
Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden.
Durch das separate Sammeln und Recycling werden
die natürlichen Ressourcen geschont und es ist
sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle
Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und
Umwelt beachtet werden.
Unione Europea—informazioni per l’eliminazione
Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle
norme locali, il prodotto dovrebbe essere eliminato
separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il
prodotto diventa inutilizzabile, portarlo nel punto
di raccolta stabilito dalle autorità locali. Alcuni punti
di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La
raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al
momento dell’eliminazione aiutano a conservare
le risorse naturali e assicurano che venga riciclato
in maniera tale da salvaguardare la salute umana e
l’ambiente.
Europeiska unionen—uttjänta produkter Symbolen
ovan betyder att produkten enligt lokala lagar och
bestämmelser inte får kastas tillsammans med
hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste
den tas till en återvinningsstation som utsetts av
lokala myndigheter. Vissa återvinningsstationer tar
kostnadsfritt hand om uttjänta produkter. Genom
att låta den uttjänta produkten tas om hand för
återvinning hjälper du till att spara naturresurser
och skydda hälsa och miljö.
Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem
O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria
não devem ser descartadas no lixo doméstico.
Quando decidir descartar este produto e/ou sua
bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes
ambientais locais. Para informações sobre o
programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta
e telefone de informações, visite www.apple.com/
br/environment.
Apple en het milieu
Apple probeert zoveel mogelijk schadelijke
gevolgen voor het milieu door Apple activiteiten en
producten te beperken.
Ga voor meer informatie naar
www.apple.com/nl/environment
85
KK© 2010 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.
Apple, het Apple logo, iLife, iPhoto, iPod, iPod nano,
iTunes, Mac, Macintosh, Mac OS en het logo "Made
for iPod" zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn
gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
Finder, Multi-Touch en Shuffle zijn handelsmerken van
Apple Inc. iTunes Store is een dienstmerk van Apple Inc.,
dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere
landen. NIKE is een handelsmerk van NIKE, Inc. en zijn
partners en wordt in licentie gebruikt. Andere in deze
handleiding genoemde bedrijfs- of productnamen
kunnen handelsmerken van de desbetreffende
bedrijven zijn.
Nike + iPod Sport Kit valt onder een of meer van
de patentnummers 6.018.705, 6.052.654, 6.493.652,
6.298.314, 6.611.789, 6.876.947 en 6.882.955 in de
Verenigde Staten, hetzij alleen hetzij in combinatie met
een iPod-mediaspeler met Nike + iPod.
Producten van andere fabrikanten worden alleen
genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat deze
producten door Apple worden aanbevolen of door
Apple zijn goedgekeurd. Apple aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de
betrouwbaarheid van deze producten. Alle eventuele
afspraken, overeenkomsten en garantiebepalingen
komen rechtstreeks tot stand tussen de leverancier en
de gebruiker.
Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg
samengesteld. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor druk- of typefouten.
N019-1892/09-2010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising