Pocketbook | Touch Lux 3 | Pocketbook Touch Lux 3 handleiding

Pocketbook Touch Lux 3 handleiding
Handleiding
Inhoudsopgave
VEILIGHEIDSMAATREGELEN.................................... 6
UITERLIJK............................................................... 11
TECHNISCHE SPECIFICATIES................................... 12
AAN DE SLAG......................................................... 13
Accu opladen
13
Apparaatbeheer
15
Overzicht beginmenu
16
Meldingenvenster17
Bewegingen
18
Het schermtoetsenbord gebruiken
19
Voorverlichting
21
Verbinding maken met internet
21
MicroSD-kaart plaatsen
25
BOEKEN LEZEN...................................................... 26
Bewegingen in leesmodus
27
Leesmenu
28
Sociale netwerken en ReadRate
29
Inhoud
34
Bladwijzers
35
Woordenboek
36
Notities
37
Instellingen lezen
38
Koppelingen volgen
41
Bestanden laden
41
Bibliotheek
48
TOEPASSINGEN...................................................... 51
Boekwinkel
52
Browser
55
Standaard apps
57
Notities57
Rekenmachine57
Kalender en klok
57
Scribble58
Galerie59
Spelletjes
60
Klondike60
Sudoku60
Schaken60
Interactieve apps
61
RSS-nieuwsfeeds61
PocketBook Sync
62
Dropbox PocketBook
66
Send-to-PocketBook68
INSTELLINGEN....................................................... 73
Wi-Fi
73
Accounts en synchronisatie
75
Aanpassen
80
Talen
82
Datum/tijd
83
Onderhoud
84
Software
88
Over het apparaat
88
FIRMWARE-UPDATE............................................... 90
PROBLEEMOPLOSSING........................................... 94
KLANTONDERSTEUNING........................................ 96
NALEVING VAN INTERNATIONALE NORMEN......... 97
Veiligheidsmaatregelen
Lees deze sectie zorgvuldig voordat u het apparaat gaat gebruiken. Volg deze instructies om uw veiligheid te garanderen en de
levensduur van het apparaat te verlengen.
Richtlijnen voor opslag, transport en gebruik
De bedrijfstemperatuur ligt tussen 0 °C en 40 °C; stel het apparaat dus niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Leg
kabels nooit in de buurt van warmtebronnen. De kabelisolatie kan
beschadigen, wat tot brand of een elektrische schok kan leiden.
Probeer de volgende factoren te vermijden:
Elektrostatische Extreme mechani- Sterke elektromagladingen
netische velden
sche druk
Direct
zonlicht
UV- of elektromagnetische straling
Vloeistof of
vochtigheid
Vuur of rook
Onderhoud
Laat het apparaat niet voor langere tijd in een slecht
geventileerde ruimte, bijv. in een auto of een afgesloten
doos of verpakking.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
7
Laat het apparaat niet vallen en probeer het niet te buigen.
Bescherm het scherm tegen voorwerpen die krassen of
beschadigingen kunnen veroorzaken. Voor afdoende bescherming van het scherm bevelen we aan het apparaat in
een stevig beschermingshoesje te bewaren.
Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
Breng geen veranderingen aan de e-reader aan en maak deze
niet open.
Gebruik het apparaat niet met een beschadigde accu, een kapotte lader (gebarsten behuizing, slecht contact, kapotte voedingskabel). Als de accu is beschadigd (gescheurde behuizing, lekkage
van elektrolyt, vervorming enz.) dient deze door bevoegd personeel
te worden vervangen. Gebruik van zelfgemaakte of aangepaste
accu’s kan explosie veroorzaken en/of het apparaat beschadigen.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
8
Maak het scherm of de behuizing niet schoon met organische of
anorganische oplosmiddelen (bijv. benzeen enz.).
Gebruik een zachte doek om stof van de buitenkant van het
apparaat te verwijderen. Verwijder vuil met een paar druppels gedestilleerd water.
Maximaal vijf defecte pixels in het scherm zijn acceptabel en vormen
geen defect aan het scherm dat in aanmerking komt voor garantie.
Als het apparaat langere tijd niet is gebruikt, werkt de accuniveauindicator wellicht niet als de lader wordt aangesloten. Sluit in dat
geval de lader aan, laat het apparaat 1 uur opladen, koppel de
lader of USB-kabel vervolgens los en sluit deze weer aan. Het apparaat kan dan weer normaal worden gebruikt.
Neem vóór afloop van de garantieperiode contact op met het
dichtstbijzijnde goedgekeurde servicepunt om te laten beoordelen
of het apparaat nog veilig is.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
9
Bezoek voor gedetailleerde informatie over servicepunten in uw
regio de officiële website van PocketBook International: http://
www.pocketbook-int.com.
Aan radiofrequentie gerelateerde veiligheid
Het apparaat ontvangt en zendt radiogolven uit en kan met radioverkeer en elektronische apparatuur interfereren. Als u persoonlijke medische apparaten gebruikt (bijv. een pacemaker of
gehoorapparaat), neem dan contact op met de fabrikant om te
weten te komen of dergelijke medische apparaten wel of niet tegen externe RF-signalen zijn beveiligd.
Gebruik geen draadloze communicatie aan boord van vliegtuigen
en in ziekenhuizen – dit kan vliegtuigelektronica of medische apparatuur storen.
Benutting
Wanneer u zich op de verkeerde manier van dit apparaat ontdoet,
kan dit nadelige gevolgen hebben voor milieu en volksgezondheid.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
11
Volg de voor het apparaat specifieke verwijderingsvoorschriften
om dergelijke gevolgen te vermijden. Het recyclen van
deze materialen helpt natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Neem voor meer informatie over recyclen
contact op met de gemeente van uw woonplaats, uw
vuilnisophaalbedrijf, de winkel waar u het apparaat hebt gekocht
of een erkend servicepunt.
Weggooien van elektrische en elektronische componenten (deze
richtlijn is van kracht in de EU en andere Europese landen waar
sprake is van gescheiden afvalinzameling). Gooi in andere landen
accu’s in navolging van de lokale wetgeving weg.
Om explosiegevaar te vermijden, dient u zich niet van de accu te
ontdoen door deze te verbranden
Uiterlijk
1. Menu : terug naar het
beginmenu
2. Achteruit: in de leesmodus
gaat u hiermee naar de vorige pagina, in
de navigatiemodus gaat u hiermee naar
het vorige menu of de vorige pagina in
de lijst
3. Vooruit: hiermee gaat u naar
de volgende pagina
4. Menu : hiermee opent u een
contextmenu (indien beschikbaar). Druk
lang als u de verlichting aan de voorkant
wilt in-/uitschakelen (raadpleeg de sectie
Voorverlichting van de handleiding)
5. Micro-USB-poort: om het apparaat via een USB-kabel op
een pc of lader aan te sluiten
6. MicroSD-kaartsleuf: om een externe MicroSD/SDHCkaart (max. 32 GB) te installeren
7. Aan/Uit-knop: hiermee kunt u het apparaat in-/uitschakelen.
OPMERKING: u kunt de toetstoewijzing zelf configureren in Instellingen > Aanpassen > Toetstoewijzing. De toewijzing van toetsen voor navigatie en het omslaan van
pagina's is afhankelijk van de schermoriëntatie.
Technische specificaties
6-inch E Ink Carta™ capacitief multiScherm sensor scherm 1024 × 758, 212 dpi,
zwart-wit
Voorverlichting Ja
CPU 1000 MHz
RAM 256 MB
Opslag 4 GB *
Besturingssysteem Linux®
Micro-USB
Verbindingen
Wi-Fi (b/g/n)
Accu Li-Ion, 1500 mAh **
Sleuf voor
MicroSD/SDHC van max. 32 GB
geheugenkaart
PDF, EPUB (met DRM-beveiliging); TXT,
Bestandsindelin- FB2, FB2.zip, RTF, HTML, HTM, CHM,
gen van boeken DJVU, DOC, DOCX, TCR, PRC, TCR, MOBI,
ACSM
Bestandsindelingen van JPEG, BMP, PNG, TIFF
afbeeldingen
Afmetingen 174,4×114,6×8,3 mm
Gewicht 208 g
* De werkelijke interne opslagruimte kan afwijken, afhankelijk van de software-instellingen op uw apparaat.
** De hierboven genoemde levensduur van de accu kan afwijken, afhankelijk van de
gebruiksstand, verbindingen en instellingen.
Aan de slag
In dit hoofdstuk leert u hoe u het apparaat gereedmaakt
voor gebruik en leert u de belangrijkste besturingsfuncties
kennen.
ACCU OPLADEN
Om de levensduur van de accu te verlengen, wordt aangeraden om het apparaat de eerste keer uitgeschakeld 8 tot
12 uur op te laden.
U kunt de accu opladen met een USB-kabel die op (1) een
pc is aangesloten of (2) met een lader (optioneel) die op
een stopcontact is aangesloten.
1
2
1
2
AAAAAAAAAAA
11
Ga als volgt te werk als u de accu de eerste keer wilt
opladen:
• Sluit het apparaat met een USB-kabel aan op een
computer of op een lader. Het apparaat wordt ingeschakeld zodra het opladen begint.
• Als de accu volledig is opgeladen kunt u de kabel
losmaken van het apparaat, dat nu klaar is voor gebruik.
Als het apparaat is ingeschakeld wanneer u de kabel op
de pc aansluit, wordt een dialoogvenster geopend waarin
u wordt gevraagd een van de volgende twee acties te kiezen – Pc-verbinding of Opladen. Het opladen begint alleen
als de juiste modus is gekozen.
AAAAAAAAAAA
11
APPARAATBEHEER
Aanzetten
Druk op de Aan/Uit-knop. Wanneer het apparaat gereed is voor
gebruik, wordt het beginmenu of het laatst geopende boek weergegeven, afhankelijk van de instellingen.
Uitzetten
Houd de Aan/Uit-knop gedurende twee seconden ingedrukt tot het
apparaat wordt uitgeschakeld.
Vergrendeling
Ontgrendelen
U kunt het apparaat op drie manieren vergrendelen:
1. Druk op de Aan/Uit-knop.
2. Activeer Taakbeheer. Tik op het icoontje
om uw apparaat te vergrendelen.
3. U kunt de automatische toetsvergrendeling en uitschakeling
instellen: ga naar Instellingen > Energiebeheer > Apparaat uit na of Apparaat
vergrendelen na en geef op na hoeveel tijd van inactiviteit het toetsenbord
moet worden vergrendeld of het apparaat moet worden uitgeschakeld.
Druk op de Aan/Uit-knop.
Opnieuw
starten
Als het apparaat blijft hangen (niet meer reageert op toetsen of aanrakingen, moet u het apparaat (max. 30 seconden) de tijd geven om
opdrachten te verwerken. Als dat niet helpt, kunt u het apparaat opnieuw starten door 10 seconden de knop Aan/Uit ingedrukt te houden.
Taakbeheer
U kunt Taakbeheer op twee manieren activeren:
• door te tikken op het
in de meldingenbalk;
• door herhaaldelijk te drukken op de
Menu-knop
Taakbeheer geeft snel toegang tot bepaalde besturingsfuncties van
het apparaat:
• actieve applicaties afsluiten: druk op
naast de applicatie in de lijst.
•
Apparaat vergrendelen. Druk op de knop Aan/Uit
om te ontgrendelen.
•
Draadloze verbindingen weergeven.
•
Een momentopname maken
•
Het apparaat uitschakelen
AAAAAAAAAAA
OVERZICHT BEGINMENU
Tik om Kalender te openen
11
Veeg omlaag om een Meldingenvenster te openen
Recente boeken is
een lijst met onlangs
geopende boeken
Laatst gedownloade
boeken
Veeg omhoog om een
Toepassingensvenster
te openen
AAAAAAAAAAA
11
Meldingenvenster
Tik of veeg het icoontje
omlaag om een meldin-
genvenster te openen.
OPMERKING: U kunt ook een meldingenvenster openen door op de
Menu-knop te drukken.
Via een meldingenvenster heeft u snel toegang tot de configuratie van Wi-Fi en Voorverlichting, het synchroniseren
van netwerkdiensten, Taakbeheer, Instellingen van het apparaat en Zoeken.
Ook wordt er nieuws over ReadRate op weergegeven.
AAAAAAAAAAA
11
OPMERKING: om het nieuws over ReadRate te kunnen zien, moet u de
dienst eerst autoriseren. Ga daartoe naar Instellingen > Accounts en synchronisatie > ReadRate en Aanmelden om u aan te melden bij de dienst.
BEWEGINGEN
WAARSCHUWING! Het aanraakscherm van het apparaat is heel
gevoelig en kwetsbaar. Raak het daarom altijd voorzichtig aan en
bestuur het apparaat bij voorkeur met bewegingen.
Tikken
Hiermee opent u een element (boek, bestand, map,
toepassing of menuonderdeel).
Aanraken en vasthouden
Hiermee opent u een contextmenu van een element (indien beschikbaar).
AAAAAAAAAAA
11
Vegen
Hiermee slaat u pagina’s om van een boek of lijst
of verplaatst u een afbeelding: veeg uw vinger
over het scherm.
Snel vegen
Lijsten scrollen: beweeg uw vinger snel over het scherm.
Schalen
Hiermee verandert u de schaal van een
afbeelding: plaats twee vingers op het
scherm en beweeg ze naar elkaar toe om
uit te zoomen of beweeg ze uit elkaar om in te zoomen.
HET SCHERMTOETSENBORD GEBRUIKEN
Het schermtoetsenbord wordt gebruikt wanneer tekst
moet worden ingevoerd, bijvoorbeeld om te zoeken of om
netwerkverbindingsgegevens in te voeren.
AAAAAAAAAAA
22
Druk op een toets als u een symbool wilt typen.
Druk op de huidige taalknop als u naar een andere invoertaal wilt schakelen. Als u de taal aan de indeling van het
schermtoetsenbord wilt toevoegen, gaat u naar Instellingen > Talen > Toetsenbordindelingen.
1. Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters;
2. Tekst invoeren;
3. Het schermtoetsenbord sluiten;
4. Laatst ingevoerde symbool wissen;
5. Invoertaal wijzigen.
AAAAAAAAAAA
22
Wanneer u een wachtwoord typt (bijv. Wi-Fi-aanmeldgegevens) wordt het pictogram
in een tekstveld weerge-
geven. Raak dit aan als u de getypte tekens wilt bekijken.
VOORVERLICHTING
Houd de knop Menu een seconde ingedrukt als u de verlichting aan de voorkant wilt inschakelen.
U kunt de sterkte van de voorverlichting ook aanpassen
met de schuifregelaar in de meldingenbalk.
MIN
MAX
VERBINDING MAKEN MET INTERNET
Het
apparaat
kan
via
een
Wi-Fi-netwerk verbinding maken met internet. Als u een
toepassing opent waarvoor internettoegang nodig is (bijv.
Browser, RSS-nieuwsfeeds), wordt een lijst met beschikbare
AAAAAAAAAAA
22
Wi-Fi-verbindingen weergegeven. Als u een beveiligd netwerk selecteert, wordt u gevraagd de netwerksleutel in te
voeren met behulp van het schermtoetsenbord.
U kunt een verbinding vooraf configureren en een automatische verbinding instellen. Voer de volgende stappen
uit om verder te gaan:
1. Ga in de meldingenbalk naar Instellingen > Netwerk > Netwerktoegang;
2. Selecteer Aan bij het selectievakje Netwerktoegang,
waarna meer instellingen worden weergegeven: Automatische verbinding, Verbinding met verborgen netwerk en een
lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken.
OPMERKING Als er geen beschikbare netwerken zijn of als het
signaal zwak is, wordt Beschikbare netwerken niet weergegeven,
maar wordt in plaats daarvan Scannen — bezig met zoeken naar
schikbare netwerken weergegeven.
AAAAAAAAAAA
22
3. Als u een verbinding met een verborgen netwerk
wilt instellen, opent u Verbinding met verborgen netwerk
en voert u met behulp van het schermtoetsenbord in het
veld Netwerknaam (SSID) de SSID in.
4. Selecteer het beveiligingstype in de corresponderende lijst:
• Geen: voor een open netwerk;
• Eenvoudig (WEP): wanneer u deze optie kiest,
moet u WEP Verificatiewijze: Open systeem of Gedeelde sleutel opgeven. Het apparaat kan de verificatiewijze niet automatisch detecteren;
• WPA/WPA2 Enterprise: u moet gebruikersnaam,
wachtwoord en domein (indien nodig) opgeven;
• WPA/WPA2 PSK: u moet een netwerksleutel
(maximaal 64 tekens) invoeren.
5. Open Geavanceerde instellingen. Selecteer in de
betreffende sectie na hoeveel tijd van inactiviteit de verbinding moet worden verbroken.
AAAAAAAAAAA
22
6. Als u de netwerkinstellingen handmatig moet configureren, gaat u naar Geavanceerde instellingen en wijzigt u
Configuratie van IP-adres:
• DHCP: IP-adres automatisch ophalen (als DHCPserver is geconfigureerd);
• Handmatig (voor ervaren gebruikers): voer netwerkparameters handmatig in met behulp van het
schermtoetsenbord.
7. Als het netwerk waarmee u wilt verbinden een
proxyserver heeft, kunt u de parameters ervan in de sectie
Proxyconfiguratie opgeven.
8. Als u de netwerkconfiguratie wilt controleren en verbinding wilt maken met het netwerk, gaat u terug naar de sectie Verbinding met verborgen netwerk en drukt u op Verbinden.
OPMERKING Wi-Fi-verbinding kan worden gebruikt om verbinding te maken met een internetnetwerk. Het is niet mogelijk om
gegevens over te brengen via een Wi-Fi-verbinding. Het apparaat
kan worden verbonden met een Wi-Fi-toegangspunt waarop MACadresfiltering is toegepast.
AAAAAAAAAAA
22
MICROSD-KAART PLAATSEN
Het apparaat beschikt al over 4 GB intern geheugen, maar
u kunt dit uitbreiden door een MicroSD-kaart (tot 32 GB)
toe te voegen. Plaats deze in de sleuf (zie afbeelding) en
duw de kaart voorzichtig op zijn plaats.
Als u de kaart wilt verwijderen, drukt u voorzichtig op de
rand tot deze loskomt, en haalt u de kaart eruit.
LET OP! Als de SD-kaart vastzit, probeer deze er dan niet zelf uit te
halen, maar neem contact op met de Klantondersteuning.
Boeken lezen
In dit hoofdstuk leert u hoe u e-boeken leest en de software van de reader configureert om zo comfortabel mogelijk te lezen. Het apparaat ondersteunt de volgende boekindelingen: PDF, EPUB (met Adobe DRM-beveiliging); FB2,
FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC,
MOBI, ACSM.
Als u een boek wilt openen, tikt u op de sectie Recente boeken of Bibliotheek van de titel. Als u een boek eerder hebt
geopend, wordt het geopend op de laatst gelezen pagina.
In sommige boekindelingen (bijv. FB2 of ePub, worden de
pagina’s geteld nadat het boek in de e-readertoepassing
is geopend. Dit wordt aangegeven met het teken ‘…’ in
plaats van het aantal pagina’s in de statusbalk. Tijdens de
paginaberekening zijn niet alle functies beschikbaar.
Tik op het midden van het scherm of op de knop Menu als
u het leesmenu wilt openen.
BBBBBBBBBBBB
22
BEWEGINGEN IN LEESMODUS
Boek sluiten;
Een bladwijzer maken;
Verder bladeren;
Terug bladeren;
Wanneer u in het midden van het scherm
drukt, wordt het
Leesmenu geopend
Pagina’s omslaan
Schalen
BBBBBBBBBBBB
LEESMENU
Inhoud
22
Boeknaam: tik om de
boekinfo te bekijken
of het ReadRatemenu te openen
Terug
Zoeken
Bladwijzer
ReadRate-menu openen
Gebruik de schuifregelaar om naar de gewenste
pagina te gaan of tik op het paginanummer om
een andere bladzijde in te voeren
BBBBBBBBBBBB
22
SOCIALE NETWERKEN EN READRATE
Nu kunt u op uw Pocketbook gebruikmaken van sociale
netwerken: u kunt citaten uit boeken delen, opmerkingen
toevoegen, delen wat u aan het lezen bent of hebt gelezen, wat u leuk vond of niet. Met ReadRate kunt u ook de
gebeurtenissen van vrienden bekijken en informatie krijgen
over de meest populaire boeken.
U hebt een internetverbinding nodig om gebeurtenissen
naar sociale netwerken te versturen. U opent het ReadRate-menu door het pictogram
raken.
in het leesmenu aan te
BBBBBBBBBBBB
33
Leesstatus en boeken beoordelen
1. Tik op een van de opties (Nu aan het lezen, Gelezen,
Nog te lezen, Aanbevelen of Beoordelen met 1 tot 5 sterren).
2. Voer de gegevens (e-mailadres en wachtwoord) van een
van uw accounts in: in sociale netwerken of in de Boekwinkel.
3. Daarna wordt het ReadRate-profiel gemaakt en kunt
u accounts van andere sociale netwerken aan dit profiel koppelen. Na verificatie wordt het volgende venster weergegeven:
BBBBBBBBBBBB
33
4. Selecteer de sociale netwerken waarnaar u nieuws
wilt sturen: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter,
LinkedIn, Google+ – pictogrammen van de gekozen netwerken worden gemarkeerd.
5. Als het gekozen sociale netwerk niet aan het ReadRate-profiel was gekoppeld, wordt gevraagd of u dit wilt doen.
6. Bevestig uw keuze door op OK te drukken.
Alle acties worden standaard weergegeven in uw ReadRateprofiel en op de nieuwsregel van de gekozen sociale netwerken.
Nadat de status Nu aan het lezen, Gelezen of Nog te lezen is geactiveerd, veranderen de pictogrammen van kleur:
,
en
.
Aanbevelen
1. Tik op de optie Aanbevelen.
2. Begin nadat het scenario Leesstatus en boeken
beoordelen is uitgevoerd weer bij item2 .
BBBBBBBBBBBB
33
3. Kies een vriend uit een lijst of voer een e-mailadres
in om hem of haar een aanbeveling te sturen.
4. Schrijf er een boodschap bij en bevestig de verzending door op Aanbevelen te tikken.
Citaat delen
Ga als volgt te werk als u een citaat uit een boek wilt delen:
1. Wanneer u het scherm in het geopende boek lang
aanraakt, wordt een tekstselectiekader weergegeven.
2. Selecteer het citaat en druk op het pictogram Delen
.
3. Begin nadat het scenario Leesstatus en boeken
beoordelen is uitgevoerd weer bij item2.
BBBBBBBBBBBB
33
4. Alle acties van uw vrienden op ReadRate worden
weergegeven in het meldingenvenster van het apparaat:
5. U kunt een gebeurtenis Verwijderen of Openen.
Wanneer u het opent, worden de acties van alle nieuwe
vrienden op ReadRate weergegeven.
Als u uw accountgegevens van sociale netwerken voor
ReadRate wilt verwijderen, gaat u op uw PocketBook naar
Instellingen > Accounts en synchronisatie > ReadRate >
ReadRate-autorisatie verwijderen.
Als u de ReadRate-functionaliteit tijdelijk wilt uitschakelen,
kiest u Uit in Instellingen > Accounts en synchronisatie >
ReadRate > ReadRate-status. Daarna zijn alle ReadRateopties verborgen en niet beschikbaar.
BBBBBBBBBBBB
33
INHOUD
Als een boek een inhoudsopgave heeft, kunt u deze openen met de bijbehorende opdracht in het leesmenu.
De inhoudsopgave bevat drie bijlagen:
• Secties (de hoofdstukken van een boek);
• Bladwijzers (die u tijdens het lezen hebt toegevoegd);
• Notities (grafisch of tekst).
Als de inhoudsopgave uit meerdere niveaus bestaat, wordt
het hoogste niveau gemarkeerd met een plusteken. Raak het
aan om het niveau uit te vouwen. Het plusteken verandert in
een minteken. Raak het aan om het niveau dicht te vouwen.
Als u het menu van de inhoudsopgave wilt openen, houdt u
uw vinger op het scherm of drukt u op de toets
Vanuit dit
menu kunt u een item in de inhoudsopgave openen en notities en bladwijzers bewerken of verwijderen.Bovendien kunt
u alle items in de inhoudsopgave uitvouwen of dichtvouwen.
BBBBBBBBBBBB
33
BLADWIJZERS
Raak de rechterbovenhoek van het scherm aan als u een
bladwijzer wilt maken. Er wordt een ezelsoor weergegeven. U verwijdert een bladwijzer door dit pictogram aan te
raken en de verwijdering te bevestigen.
U kunt bladwijzers ook toevoegen en verwijderen met het
relevante item in het leesmenu. Alle bladwijzers worden in
de inhoudsopgave van het boek weergegeven.
BBBBBBBBBBBB
33
WOORDENBOEK
Raak een woord lang aan om een deelvenster te openen
waarin u de vertaling kunt zoeken in een van de geïnstalleerde woordenboeken of om een woord in Google te
zoeken. Nadat u de optie Woordenboek hebt geselecteerd,
wordt bovendien een venster geopend met de woordenboekvermelding van het geselecteerde woord. U kunt gebruikmaken van de volgende hulpmiddelen:
Soortgelijke woorden Dit venster vastmaweergeven/Terug naar ken aan boven-/
woordvertaling
onderkant van het
scherm
Schermtoetsenbord
om tekst voor vertaling te typen
Van woordenboek
veranderen
BBBBBBBBBBBB
33
NOTITIES
Met Notities kunt u favoriete boekfragmenten opslaan en
handgeschreven notities in de tekst invoegen. Alle notities
worden in de inhoudsopgave van het boek weergegeven.
U activeert de notitiemodus door in het leesmenu de optie
Notitie te selecteren.
NOTITIE De optie Handgeschreven notities is niet beschikbaar voor
DjVu-boeken.
BBBBBBBBBBBB
33
Wanneer u Notities gaat invoegen, wordt een venster met
scherminfo weergegeven. Alle notities zijn zichtbaar vanuit de
sectie Notities in het toepassingsvenster.
INSTELLINGEN LEZEN
U kunt de weergave van de boeken aanpassen aan uw
voorkeuren.
Boeken in tekstindeling
Voor boeken in tekstformaat (TXT, FB2, DOC etc.) kunt u de
volgende instellingen van de reader aanpassen: lettertype,
grootte lettertype, regelafstand, breedte van paginamarges, woordafbreking (aan/uit), codering.
Lettertype
Regeleinde
Hyphena- Codering
tion
Regelafstand
Breedte van paginamarges
BBBBBBBBBBBB
33
OPMERKING: U kunt de lettergrootte wijzigen met de schaalbeweging: beweeg twee vingers naar elkaar toe om de letters kleiner
te maken en beweeg ze van elkaar af om de letters groter te maken.
PDF en DjVu
U kunt alleen de schaal van de gehele pagina wijzigen (behalve in de modus Opnieuw plaatsen voor PDF).
Beweeg twee vingers naar elkaar toe om uit te zoomen
of beweeg ze uit elkaar om in te zoomen. U kunt ook een
vinger rechts op het scherm omhoog schuiven om in te
zoomen en omlaag om uit te zoomen.
BBBBBBBBBBBB
44
Onder Modus in het leesmenu kunt u pagina’s zoomen en
de weergavemodus selecteren:
1. Breedte aanpassen: hiermee kunt u de paginaschaal aan de schermbreedte aanpassen;
2. Volledige pagina: één pagina wordt geschaald;
3. Kolommen: om boeken met kolommen te lezen.
Gebruik de navigatieknoppen als u door de pagina wilt navigeren. Wanneer de onderkant van de pagina is bereikt,
wordt een pagina omgeslagen;
4. Opnieuw plaatsen: in deze modus wordt tekst zo
opgemaakt dat deze volledig in het scherm wordt weergegeven. De modus Opnieuw plaatsen wordt alleen ondersteund voor PDF-boeken. Sommige tabellen en afbeeldingen kunnen in de modus Opnieuw plaatsen niet worden
weergegeven;
5. Kantlijnen bijsnijden: hiermee kunt u de marges
minder breed of hoog maken. In de sectie Modus van het
leesmenu kunt u op
drukken als u het menu Marges bij-
snijden wilt uitbreiden:
• uit: marges bijsnijden uitschakelen;
BBBBBBBBBBBB
44
EPUB
Voor boeken in EPUB-formaat kunt u de volgende instellingen van de reader aanpassen: lettertype, grootte
lettertype,regelafstand, breedte van paginamarges.
KOPPELINGEN VOLGEN
Als u een voetnoot of interne of externe koppeling wilt
volgen, raakt u deze aan om de koppelingenmodus te activeren. U verlaat deze modus door de linkerbovenhoek van
het scherm aan te raken.
Als een koppeling naar een website leidt, wordt deze geopend in de browser van het apparaat. Druk in het browsermenu op Afsluiten als u naar de leesmodus wilt terugkeren.
BESTANDEN LADEN
Sluit het apparaat met behulp van een micro-USB-kabel
aan op de pc.
BBBBBBBBBBBB
44
OPMERKING Het apparaat moet ingeschakeld blijven tijdens de
overdracht van bestanden.
U wordt gevraagd een USB-modus te selecteren: Pc-verbinding of Opladen. Selecteer Pc-verbinding. Het besturingssysteem van de computer ziet de opslagruimte van
het apparaat als een verwisselbare schijf (of als twee schijven als een SD-kaart is geïnstalleerd). Nu kunt u bestanden
naar het apparaat of de SD-kaart kopiëren met de Verkenner of een ander programma voor bestandsbeheer.
LET OP! Kies nadat de bestanden zijn gekopieerd de optie Apparaat veilig verwijderen voordat u de kabel loskoppelt.
Beveiligde e-books downloaden (Adobe DRM)
Registratie op www.adobe.com is vereist om beveiligde ebooks te gebruiken (Aanmelden > Maak een Adobe-account).
Downloaden via *.acsm
1. Ga met uw browser naar www.adobe.com;
BBBBBBBBBBBB
44
OPMERKING: de huidige browserversie ondersteunt geen Flash Player.
2. Open Menu> Producten> Alle producten;
3. Volg in de alfabetische opgave van producten de
koppeling naar Digital Editions.
4. Open de koppeling Bezoek de eBook-voorbeeldbibliotheek onderaan de pagina om naar de bibliotheek te
gaan;
5. Kies een boek en klik op Item downloaden.
6. Een bestandsdownloadvenster verschijnt op het
scherm. De bestandsnaam moet bestaan uit de titel van
het boek en de bestandsextensie .acsm. Klik op Opslaan.
7. Nadat het bestand is opgeslagen op uw pc, wordt
een koppeling als URLLink.acsm weergegeven.
OPMERKING: op dezelfde manier kunt u een beveiligd boek
downloaden via een koppeling naar elke andere boekwinkel.
Doe het volgende om een beveiligd (DRM) boek te openen
op het apparaat:
BBBBBBBBBBBB
44
1. Kopieer het bestand met de koppeling naar een
boek (*.acsm) naar uw apparaat.
2. Open dit bestand op uw apparaat.
3. Volg de instructies op het scherm om uw apparaat
te activeren. Voer hiertoe met het schermtoetsenbord de
inlognaam en het wachtwoord van uw www.adobe.com
-account in op het activatieformulier. Daarna kunt u het
boek downloaden.
4. Download het boek. Nadat het downloaden is voltooid, is het gehele boek beschikbaar in de map Digital
Edition.
Het gedownloade boek is beveiligd (DRM) en kan niet worden geopend door een niet-geregistreerde gebruiker.
Boeken downloaden via de pc
1. Start het programma Adobe Digital Editions.
OPMERKING: Als u het apparaat voor de eerste keer aansluit op
uw pc, geeft Adobe Digital Editions de melding dat u het nieuwe
BBBBBBBBBBBB
44
apparaat moet activeren. Gebruik hiervoor de registratiegegevens
van www.adobe.com. Zolang het apparaat niet is geactiveerd, is
het onmogelijk om met Adobe Digital Editions een boek van pc
naar apparaat te kopiëren. Als u in het verleden registratiegegevens
hebt gebruikt om beveiligde boeken te openen op een apparaat
met een eerdere versie van de firmware dan 2.0.4, dan zult u bij
het vernieuwen van de softwareversie de registratiegegevens van
www.adobe.com nogmaals moeten invoeren om dergelijke boeken
weer te kunnen openen. De verificatie van Adobe Digital Edition
kan worden verwijderd in de sectie Instellingen > Service > De ADEverificatie verwijderen.
2. Selecteer het pictogram Ga naar weergave
Bibliotheek.
3. Tik op Alle items.
4. Kies een boek en kopieer dit naar uw apparaat.
BBBBBBBBBBBB
44
Uw apparaat synchroniseren met netwerkdiensten
U kunt ook bestanden uploaden naar het interne geheugen van het apparaat met persoonlijke accounts van de
netwerkdiensten PocketBook Sync, Send-to-PocketBook en
Dropbox.
Variant 1
• Open Instellingen > Accounts en synchronisatie;
• Selecteer de gewenste netwerkdienst (PocketBook
Sync, Send-to-PocketBook of Dropbox);
• Selecteer de synchronisatie-optie.
Variant 2
• Open Bibliotheek;
• Roep het contextmenu op van een map van de
dienst die u wilt synchroniseren met uw apparaat;
• Selecteer de synchronisatie-optie.
Zie de secties PocketBook Sync, Send-to-PocketBook en
Dropbox PocketBook voor meer informatie over het werken
BBBBBBBBBBBB
44
met netwerkdiensten. Lees meer over het configureren van
netwerkdiensten in de sectie Accounts en synchronisatie.
Bekijk de synchronisatiestatus in het meldingenvenster.
Tijdens
den
icoontje
het
van
uploaden
bestand
wordt
en
downloa-
een
bewegend
weergegeven in de statusbalk. Tik op het
icoontje om een venster te openen waarin de synchronisatiestatus van alle diensten wordt weergegeven.
Het icoontje in de statusbalk verandert in
als er zich tij-
dens het synchroniseren met een van de diensten een fout
voordoet. Als alle synchronisatieprocessen zonder fouten
zijn voltooid, verdwijnt het icoontje uit de statusbalk.
BBBBBBBBBBBB
44
BIBLIOTHEEK
Bibliotheek is de verkenner van het e-boek In het Bibliotheekmenu kunt u filteren, groeperen, sorteren, de vormgeving van de
groep wijzigen en zoekopdrachten ingeven.
1. Groeperingscriteria
Afhankelijk van de gekozen criteria worden
de boeken gegroepeerd op:
• Mappen;
• Alle boeken;
• Genres;
• Auteurs;
• Boekenplank: maak je eigen boekenplanken op
basis van je interesses en voorkeuren;
• Reeks;
• Bestandsindelingen.
De resultaten van de groeperingen kunnen worden weergegeven als oplopend (A-Z) of aflopend (Z-A).
BBBBBBBBBBBB
44
2. Sorteercriteria
• Op datum opening;
• Op datum toevoeging;
• Op titel;
• Op auteur.
3. Weergaven van boekenlijsten
Eenvoudig: in deze modus wordt het icoontje van de omslag
weergegeven.
Gedetailleerd: in deze modus vindt u extra informatie,
zoals auteur, titel, miniatuurweergaven, bestandsindeling
en -grootte en leespercentage.
Contextmenu...
...wordt geopend door lang aan te raken...
BBBBBBBBBBBB
55
...en hierin vindt u de volgende map- en bestandsbewerkingen:
• Boekinfo: korte informatie over boek/map;
• ReadRate;
• Aan boekenplank toevoegen;
• Bestand: bestandsopties:
• Kopiëren;
• Verplaatsen;
• Verwijderen;
• Selecteren: meerdere bestanden kiezen.
Toepassingen
In dit hoofdstuk leest u welke toepassingen zijn geïnstalleerd op uw apparaat.
In het beginmenu vindt u drie apps:
• Bibliotheek;
• Boekwinkel;
• Browser.
De overige apps zijn beschikbaar in de toepassingsbalk. Dit roept
u op door in het beginmenu op het
icoontje te tikken.
TTTTTTTTTTTT
55
BIBLIOTHEEK
Bibliotheek is de e-book bestandsmanager, waarmee u
kunt groeperen, sorteren, de vormgeving van de groep
kunt wijzigen en zoekopdrachten kunt uitvoeren. Meer
over deze app leest u bij Bibliotheek.
BOEKWINKEL
De toepassing Boekwinkel biedt een snelle en eenvoudige
manier om gelicentieerd inhoud van de Boekwinkel-portal
(http://www.bookland.com/) naar uw apparaat te downloaden. De internetverbinding moet actief zijn.
Als
u
zich
al
bij
de
portal
hebt
geregistreerd
http://www.bookland.com/, drukt u op Ik heb al een BookLand-account en controleert u of de aanmelding en het
wachtwoord correct in de instellingen van Boekwinkel zijn
ingevoerd.
TTTTTTTTTTTT
55
Voer uw accountgegevens bij Boekwinkel in via Instellingen > Accounts en synchronisatie in uw apparaat.
Als de verbinding met een account correct is ingesteld,
krijgt u toegang tot alle functies van een portal.
Afsluiten
Persoonlijke ruimte
TTTTTTTTTTTT
55
Druk op Persoonlijke ruimte als u de opties voor het werken met een persoonlijk account wilt weergeven:
• Saldo verhogen: verhoog het saldo op een BookLand-site of direct op het apparaat met een betaalkaart
(Visa, MasterCard, Maestro);
• Aankoopgeschiedenis: de lijst met producten die u
in de winkel hebt gekocht;
• Mijn kaarten: gebruikte betaalkaarten;
• Afsluiten.
Selecteer het boek en druk op Kopen om de producten te kopen. Kies de indeling waarin u een boek wilt downloaden en
druk op Kopen en downloaden op de pagina Uw aankoop.
Het gekochte bestand wordt in de map Bibliotheek > Downloads geplaatst en wordt weergegeven op het prikbord van
Laatste gebeurtenissen van het beginmenu.
OPMERKING Als er geen saldo op uw rekening staat, wordt gevraagd of u het saldo wilt aanvullen op een BookLand-site of direct
op het apparaat met een betaalkaart (Visa, MasterCard, Maestro).
TTTTTTTTTTTT
55
BROWSER
Dit is een toepassing voor het bekijken van webpagina’s. Wanneer u de browser start, wordt u gevraagd verbinding te maken met een van de beschikbare draadloze netwerken.
Als u een websiteadres wilt invoeren, raakt u de adresbalk
aan, typt u een adres met behulp van het schermtoetsenbord dat wordt weergegeven en drukt u op Enter. U kunt
een koppeling volgen door deze aan te raken. Als een
webpagina niet in het scherm past, kunt u er doorheen
scrollen: plaats uw vinger in het scherm en verplaats een
pagina. U kunt ook de schaal van een webpagina wijzigen
met zoombewegingen (twee vingers naar elkaar toe bewegen of spreiden). Met de hardwareknoppen
een pagina verticaal scrollen: met
met
/
kunt u
scrollt u omlaag en
scrollt u omhoog.
Browser ondersteunt meerdere vensters. U kunt dus een
nieuw venster voor het betreffende browsermenu openen
TTTTTTTTTTTT
55
en alle geopende vensters bekijken. Bovendien kunt u
vanuit het browsermenu een geschiedenis van bezochte
websites, downloads en favorieten bekijken, de schaal van
weergegeven webpagina’s wijzigen, een scherm draaien
en de browser configureren met de optie Instellingen. Onder Instellingen kunt u de geschiedenis en cookies wissen,
JavaScript en het laden van afbeeldingen in-/uitschakelen.
Raak het desbetreffende menuonderdeel aan als u de browser wilt
afsluiten.
TTTTTTTTTTTT
55
STANDAARD APPS
Notities
In deze sectie kunt u alle notities bekijken die u tijdens
het lezen hebt gemaakt. Wanneer u een notitie selecteert,
wordt het boek geopend op de plaats waar u de notitie
hebt gemaakt. Zie Notities voor meer informatie over het
maken en bewerken van notities.
Rekenmachine
De
grafische
rekenmachine
ondersteunt
diverse
wiskundige bewerkingen, zoals verschillende numerieke systemen, trigonometrische, logaritmische en logische bewerkingen en machtsverheffingen.
Kalender en klok
Hiermee opent u de kalender van de huidige maand en de
klok. Met navigatie
ren. Druk op de knop
/
kunt u door een kalender navigeom naar de huidige maand terug te
TTTTTTTTTTTT
55
keren. Meer informatie over de datum- en tijdinstelling leest
u in het hoofdstuk Datum/tijd van de handleiding.
Scribble
Tekentoepassing. Het tekengereedschap selecteert u in het
bedieningspaneel van de applicatie:
Tekst: selecteer plaats en afmeting van het tekstvak.
Tekst wordt met het schermtoetsenbord ingevoerd;
Lettertype: wijzig het lettertype en de grootte;
Potlood: voor het tekenen met dunne lijntjes;
Markeerstift: voor het trekken van dikke lijnen;;
Gum: voor het uitwissen van lijnen en tekst;
Terug: maakt de laatste bewerking ongedaan;
Huidige tekening/totaal aantal tekeningen: de huidige tekening bewerken;
Nieuw: met een nieuwe tekening beginnen;;
Tekening verwijderen;
Toepassing afsluiten.
TTTTTTTTTTTT
Raak het pictogram
55
aan als u een afbeelding wilt opslaan. De
huidige tekening wordt in de map Mijn tekeningen in de basismap van het apparaat opgeslagen. De toepassing Scribble wordt
ook gebruikt om grafische notities te bewerken.
Galerie
Hiermee opent u de Bibliotheek in de modus waarin u afbeeldingen kunt weergeven (die naar de map Galerie zijn gedownload). De geopende foto wordt in het volledige scherm weergegeven. Als u een foto als ‘Apparaat uit’-logo wilt instellen, wilt
draaien of informatie over de foto wilt weergeven, raakt u de
afbeelding in het volledige scherm aan om naar de bewerkingsmodus over te schakelen, en drukt u op het menupictogram
in de rechterbovenhoek van het scherm. In de bewerkingsmodus kunt u op een foto in-/uitzoomen met zoombewegingen en
het geselecteerde gebied als een logo instellen.
TTTTTTTTTTTT
66
SPELLETJES
Klondike
Klassiek patience.
Sudoku
Populaire Japanse puzzel. Druk op een lege cel om deze te
selecteren. Daarna kunt u in de geselecteerde cel een cijfer
invoeren of labels instellen - cijfers die in aanmerking kunnen komen voor die cel. U kiest de cijfers en labels in het
onderste selectievenster.
Schaken
U kunt tegen een vriend of tegen het apparaat spelen. Als
u tegen het apparaat speelt, kunt u uit 10 moeilijkheidsniveaus kiezen.
TTTTTTTTTTTT
66
INTERACTIEVE APPS
RSS-nieuwsfeeds
Toepassing voor het toevoegen en lezen van RSS-feeds.
Open RSS-setup om RSS-nieuwsfeeds toe te voegen. Selecteer de optie RSS-feed toevoegen. Voer met het schermtoetsenbord het adres van de feed in.
Als u de feed wilt verwijderen, selecteert u deze, opent u
het contextmenu en kiest u Verwijderen. U kunt ook op het
pictogram Prullenbak drukken
.
Als u de feed wilt bewerken, selecteert u deze, opent u het
contextmenu en kiest u Naam bewerken of URL bewerken.
Gebruik het schermtoetsenbord om de naam of het adres
van de RSS-feed te bewerken.
Selecteer Bijwerken in het toepassingsmenu als u de feed
wilt bijwerken. Bijgewerkte inhoud wordt aan het bestand
met de extensie .hrss toegevoegd en kan na het bijwerken
TTTTTTTTTTTT
66
worden gelezen. De downloadstatus wordt tijdens het bijwerken weergegeven. Na de update kan het bestand offline in de browser worden gelezen.
Als u de meest recente feeds wilt lezen, selecteert u de
optie Het laatste nieuws lezen in het toepassingsmenu. U
kunt de meest recent gedownloade RSS-feedupdates in de
browser openen.
Nieuwsarchief: met deze optie kunt u de voor de update
opgeslagen RSS-feeds lezen.
PocketBook Sync
Met de service PocketBook Sync kunt u alle boeken die u
in de boekwinkel hebt gekozen direct naar uw apparaat
downloaden (of zelfs naar meerdere apparaten).
PocketBook Sync is handig omdat u bestanden op voorhand
in de winkel kunt kiezen en deze op een moment dat het u
uitkomt naar uw apparaat kunt downloaden.
TTTTTTTTTTTT
66
Gebruik
OPMERKING: Voor een juiste werking van PocketBook Sync moeten
de tijd en datum op het apparaat correct zijn ingesteld (Instellingen >
Datum/Tijd).
Voer de volgende eenvoudige stappen uit als u PocketBook
Sync wilt gebruiken:
Registratie
1. Registreer u bij de portal van Boekwinkel. (Zo moet
u bij de portal www.bookland.com uw apparaat aan uw
account toevoegen door het serienummer van uw apparaat op de site in te voeren).
2. Autoriseer in PocketBook Sync. Ga daarvoor als volgt
te werk:
• start de toepassing PocketBook Sync en kies Autorisatie of kies Aanmelden in Instellingen van PocketBook Sync (Instellingen > Accounts en synchronisatie >
TTTTTTTTTTTT
66
PocketBook Sync). (Als de Wi-Fi-verbinding niet is geactiveerd, wordt een verbindingsverzoek gegenereerd.)
• Kies de winkel waarbij u bent geregistreerd in de
lijst met inhoudproviders en voer uw accountgegevens in.
Inhoud kiezen en naar uw apparaat verzenden
Kies de boeken in de Boekwinkel en stuur deze
naar het apparaat. (Zo moet u in de Boekwinkel
www.bookland.com inhoud kiezen in de sectie Items en
op Send-to-PocketBook drukken).
Inhoud downloaden naar het apparaat
Schakel de Wi-Fi-verbinding op uw apparaat in of kies Bijwerken in de toepassing PocketBook Sync. (Als de Wi-Fiverbinding niet is geactiveerd, wordt een verbindingsverzoek gegenereerd.)
Als Automatische verbinding in de instellingen van PocketBook Sync is gekozen, wordt Wi-Fi automatisch elk half uur
geactiveerd om op nieuwe koppelingen te controleren (als
TTTTTTTTTTTT
66
het apparaat niet is uitgeschakeld of in de slaapmodus staat.)
De lijst met downloads wordt automatisch in de wachtrij
geplaatst zodra er verbinding is gemaakt.
Als Automatisch downloaden in de instellingen van PocketBook Sync is gekozen, start het downloaden onmiddellijk. Als Op verzoek in de instellingen van PocketBook Sync
is gekozen, wordt een lijst weergegeven met titels die in
de sectie In wachtrij gereed staan om naar het apparaat
te worden gedownload. U moet één, enkele of alle items
in de lijst selecteren en vervolgens Downloaden kiezen. U
kunt ongewenste koppelingen verwijderen door op Verwijderen te klikken.
U ziet de voortgang van het downloaden en de gedownloade bestanden in de sectie Downloads. Gedownloade
bestanden worden verplaatst naar de downloadmap, de
locatie die in de instellingen van PocketBook Sync is gedefinieerd (standaard de map Downloads). Het gedownloade
TTTTTTTTTTTT
66
bestand wordt weergegeven op het prikbord met Laatste
gebeurtenissen in het beginmenu.
Dropbox PocketBook
Met de toepassing DropBox kunt u bestanden naar uw
apparaat downloaden die aan Dropbox zijn toegevoegd
vanaf een andere computer of een apparaat waarop de
app Dropbox is geïnstalleerd, of vanaf de Dropbox-website.
U hoeft daarvoor niets op uw PocketBook te installeren. U
hoeft alleen de service te machtigen.
Aan de slag met
1. Registreren bij de Dropbox-service (www.dropbox.
com);
2. Voer uw accountgegevens van Dropbox (e-mailadres en wachtwoord) op uw PocketBook-apparaat in
via Instellingen > Accounts en synchronisatie > Dropbox
> Aanmelden om u aan te melden bij Dropbox. (De WiFi-verbinding moet zijn ingeschakeld, anders wordt u gevraagd dit te doen);
TTTTTTTTTTTT
66
3. Wanneer u bent geautoriseerd, wordt de synchronisatiemap Dropbox PocketBook in de Bibliotheek van het
apparaat gemaakt. In uw Dropbox-account wordt de map
Toepassing > Dropbox PocketBook weergegeven en na
synchronisatie is deze ook toegankelijk vanaf andere apparaten met Dropbox.
OPMERKING De toepassing op uw apparaat heeft alleen toegang
tot bestanden in de map Toepassing > Dropbox PocketBook op
de server.
Synchroniseren
Automatisch:
1. Bestanden die zijn toegevoegd aan de map Toepassing > Dropbox PocketBook op de server en aan de
synchronisatiemap op het apparaat, worden automatisch gesynchroniseerd wanneer de internetverbinding is
ingeschakeld.
2. Alle gesynchroniseerde bestanden worden gedownload naar de synchronisatiemap in de Bibliotheek (dit
TTTTTTTTTTTT
66
is standaard de map Dropbox PocketBook, maar dat kunt
u wijzigen via Instellingen > Accounts en synchronisatie >
Dropbox > Synchronisatiemap).
Handmatig:
1. Als u alle inhoud in synchronisatiemappen wilt synchroniseren, kiest u in Instellingen de optie Accounts en
Synchronisatie > Dropbox > Nu synchroniseren of kiest u
in Bibliotheek de optie Nu synchroniseren in het contextmenu van de synchronisatiemap.
2. Na de synchronisatie zijn alle verkregen bestanden
ook beschikbaar in de synchronisatiemap van de Bibliotheek op het apparaat.
Send-to-PocketBook
Met de toepassing kunt u bestanden verzenden naar het
e-mailadres van uw apparaat. Verzonden boeken worden
automatisch naar uw apparaat gedownload als Wi-Fi is
ingeschakeld.
TTTTTTTTTTTT
66
Aan de slag met
1. Ga als volgt te werk als u zich wilt registreren voor
de Send-to-PocketBook-service:
• Start de toepassing:
• via Toepassingen > Send-to-PocketBook,
• of via Instellingen > Accounts en synchronisatie
> Send-to-PocketBook.
OPMERKING: De Wi-Fi-verbinding moet zijn ingeschakeld, anders
wordt u gevraagd dit te doen.
• Voer in de wizard uw contact-e-mailadres en het
wachtwoord in.
• Er wordt een e-mailbericht met de activeringskoppeling naar het opgegeven adres gestuurd. Volg deze koppeling
om het e-mailadres van uw apparaat te ontvangen (bijvoorbeeld gebruikersnaam@pbsync.com).
OPMERKING: Het contactadres wordt alleen gebruikt om de
toepassing te verifiëren en het serviceadres van het apparaat
TTTTTTTTTTTT
77
gebruikersnaam@pbsync.com wordt gebruikt om boeken naartoe
te sturen als u ze naar uw apparaat wilt downloaden.
2. Werk de registratiewizard op het apparaat bij nadat u de toepassing hebt geactiveerd. Daarna kunt u over
alle toepassingsfuncties beschikken en wordt de downloadmap voor ontvangen boeken, Send-to-PocketBook, in
de bibliotheek gemaakt.
Bestanden verkrijgen
Automatisch:
1. Bestanden die naar het service-e-mailadres van uw
apparaat worden verstuurd, worden automatisch gedownload naar de downloadmap in de apparaatbibliotheek, mits
er een internetverbinding is. Downloadmap is beschikbaar na
verificatie vanuit de volgende locaties:
• Toepassingen > Send-to-PocketBook;
• Instellingen > Accounts en synchronisatie > Sendto-PocketBook > Ga naar map in het contextmenu van de
downloadmap;
TTTTTTTTTTTT
77
• Bibliotheek - Send-to-PocketBook.
2. Standaard is Send-to-PocketBook de downloadmap, maar u kunt dit wijzigen tijdens de registratie of via
Instellingen > Accounts en synchronisatie > Send-to-PocketBook > Downloadmap.
Handmatig:
Als u de inhoud van de downloadmap wilt wijzigen, kiest u
in Instellingen de optie Accounts en synchronisatie > Sendto-PocketBook > Bestanden ontvangen of kiest u in Bibliotheek de optie Bestanden ontvangen in het contextmenu
van de downloadmap.
Ontvangen bestanden zijn ook beschikbaar in de downloadmap van de bibliotheek van het apparaat.
TTTTTTTTTTTT
77
De lijst met vertrouwde afzenders
Documenten kunnen naar het apparaat worden gedownload als ze afkomstig zijn van een adres dat voorkomt in de
‘witte lijst’ (lijst met vertrouwde afzenders).
Het adres dat bij de registratie is opgegeven, staat standaard in deze lijst.
Als het e-mailbericht dat naar uw apparaat wordt gestuurd
van een onbekend adres komt, ontvangt u een bericht met
de vraag of u deze afzender aan de ‘witte lijst’ wilt toevoegen. Na uw bevestiging kunt u bestanden ontvangen
van het adres dat u aan uw apparaat hebt toegevoegd. Zo
komt er geen spam op uw apparaat terecht.
Instellingen
In dit hoofdstuk leert u hoe u de interface en
softwarefuncties van het apparaat configureert voor een
zo comfortabel mogelijk gebruik. Selecteer de Instellingen
in het Meldingenvenster om het apparaat te configureren.
Alle wijzigingen worden toegepast wanneer u de sectie
verlaat.
Indien u problemen met de nieuwe instellingen ondervindt,
kunt u het apparaat in de veilige modus met de
fabrieksinstellingen starten. U start de veilige modus door
tijdens het opstarten van het apparaat de knop Achteruit
ingedrukt te houden.
WI-FI
In deze sectie kunt u de parameters voor de netwerkverbinding instellen.
IIIIIIIIIIII
77
Netwerktoegang: aan of uit. Na de activering van
de netwerktoegang worden de volgende instellingen
weergegeven:
• Automatische verbinding: aan of uit;
• Verbinding met verborgen netwerk: raadpleeg de
sectie Verbinding maken met internet in deze handleiding
voor meer informatie.
• Beschikbare netwerken: een lijst met beschikbare
netwerken. Kies een netwerk om de bijbehorende
parameters
weer
signaalsterkte,
te
geven:
beveiliging,
netwerknaam
IP-adres,
(SSID),
netwerkmasker,
hoofdgateway, DNS.
OPMERKING Als in plaats van Beschikbare netwerken de melding
Scannen wordt weergegeven, betekent dit dat het apparaat bezig
is met het zoeken naar beschikbare netwerken.
IIIIIIIIIIII
77
ACCOUNTS EN SYNCHRONISATIE
Boekwinkel: in deze sectie kunt u uw gebruikersnaam en
wachtwoord voor verificatie in de Boekwinkel invoeren.
PocketBook Sync: voor de service PocketBook Sync kunt
u de volgende instellingen opgeven:
• PocketBook Sync-status: Aan of Uit. De service
wordt na de registratie automatisch ingeschakeld. Als u
de service voor langere tijd niet gaat gebruiken, kunt u
deze uitschakelen om de prestaties van het apparaat te
optimaliseren.
• Verbinding maken: Automatisch (de verbinding
wordt automatisch elk half uur tot stand gebracht om te
controleren op nieuwe koppelingen (als het apparaat niet
is uitgeschakeld of in de slaapstand staat)) of Handmatig
(de verbinding wordt tot stand gebracht tijdens het bijwerken van de lijst met downloads of het kiezen van een
netwerkverbinding).
IIIIIIIIIIII
77
• Downloaden via Wi-Fi: Op aanvraag (u moet
de lijst verwerken voordat u kunt downloaden) of Automatisch (alle nieuwe bestanden worden automatisch
gedownload).
• Downloadmap: locatie van bestanden. De map
Downloads is standaard ingesteld. U kunt een andere map
kiezen of een nieuwe maken in het interne geheugen van
het apparaat of op de externe SD-kaart.
• Aanmelden/Afsluiten: als u zich nog niet hebt geregistreerd bij de toepassing, wordt een pagina weergegeven met een lijst met boekenwinkels waaruit u kunt kiezen
en voor registratie. Als u zich wel al hebt geregistreerd,
kunt u zich afmelden bij PocketBook Sync.
• Informatie over service: meer informatie over de
service.
Send-to-PocketBook: de volgende opties zijn beschikbaar:
• PocketBook-account: het e-mailadres van uw
account.
IIIIIIIIIIII
77
• Aanmelden/Afmelden: als u zich niet voor de toepassing hebt geregistreerd, voert u uw e-mailadres en
wachtwoord in om u te registreren. Als u zich wel hebt
geregistreerd, wordt het e-mailadres weergegeven, waarnaar u boeken kunt verzenden. U kunt zich afmelden bij
Send-to-PocketBook.
• Nu bestanden ontvangen: De inhoud van de
downloadmap wordt bijgewerkt. Controleer vóór het bijwerken of het apparaat is verbonden met internet.
• Bestanden automatisch ontvangen: Aan of Uit.
Bestanden die naar het apparaatadres gebruikersnaam@
pbsync.com zijn verzonden, worden automatisch bijgewerkt in de downloadmap, mits er een Wi-Fi-verbinding
is. U kunt het automatisch ontvangen van bestanden uitschakelen om de prestaties van het apparaat te verbeteren.
• Downloadmap: locatie van ontvangen bestanden.
De map Send-to-PocketBook is standaard ingesteld. U kunt
een andere map kiezen of een nieuwe maken in het interne geheugen van het apparaat of op de externe SD-kaart.
• Over de service: meer informatie over de service.
IIIIIIIIIIII
77
Dropbox: deze sectie bevat de volgende opties:
• Aanmelden/Afmelden: als u zich niet voor de toepassing hebt geregistreerd, voert u uw Dropbox-accountgegevens in om u te registreren. Als u zich wel al hebt
geregistreerd, kunt u zich afmelden bij Dropbox.
• Nu synchroniseren: bestanden in de synchronisatiemap en de Pocketbook-map op het apparaat worden
gesynchroniseerd. Controleer voordat u bestanden synchroniseert of het apparaat is verbonden met internet en
aan het juiste Dropbox-account is gekoppeld
• Autosync: zet automatische synchronisatie Aan of
Uitf. De service wordt na registratie automatisch ingeschakeld. Dat wil zeggen dat Dropbox bestanden automatisch
synchroniseert als de Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld. U
kunt het automatisch synchroniseren van bestanden uitschakelen om de prestaties van het apparaat te verbeteren.
• Syncmap: locatie van gesynchroniseerde bestanden. U kunt bestanden ook naar de synchronisatiemap verplaatsen als u ze wilt synchroniseren met de map Dropbox
Pocketbook op de server. De map Dropbox PocketBook is
IIIIIIIIIIII
77
standaard op het apparaat ingesteld. U kunt een andere
map kiezen of een nieuwe maken in het interne geheugen
van het apparaat of op de externe SD-kaart.
• Over de service: meer informatie over de service.
ReadRate: Deze sectie bevat de volgende opties:
• ReadRate-autorisatie verwijderen. Na verwijdering
worden alle bestanden van gebeurtenissen uit ReadRate
verwijderd. Meer informatie over ReadRate vindt u in de
sectie Sociale netwerken en ReadRate.
• ReadRate-status;
• ReadRate-autorisatie.
Adobe DRM
Als u zich wilt registreren, voert u uw Aanmelding (e-mailadres) en wachtwoord in. Wanneer u bent geregistreerd,
worden uw aanmelding en het item Adobe DRM-autorisatie verwijderen weergegeven. Na verwijdering zijn alle
documenten met DRM-beveiliging niet meer beschikbaar.
IIIIIIIIIIII
88
AANPASSEN
Opstartlogo: de afbeelding wordt weergegeven wanneer
het apparaat wordt opgestart. Logo’s worden opgeslagen
in de map systeem/logo in het interne geheugen. Kopieer
hier de afbeelding naartoe die u wilt zien tijdens het
opstarten.
LET OP! De map System is standaard verborgen. Wijzig de parameters op uw computer als u deze wilt weergeven.
‘Apparaat uit’-logo: de afbeelding wordt weergegeven
wanneer het apparaat is uitgeschakeld. U kunt een
voorblad van het laatst geopende boek instellen door
voorblad in te stellen.
Statusbalk in leesmodus: u kunt de weergave van de
statusbalk tijdens het lezen aan- of uitzetten.
Open bij het opstarten het laatst geopende boek of het
beginmenu.
IIIIIIIIIIII
88
OPMERKING U kunt vanuit de toepassing Galerie ook uw eigen
afbeelding als een logo instellen. Raadpleeg de sectie Galerie voor
meer informatie.
Volledige paginavernieuwing. Selecteer na hoeveel pagina’s het scherm volledig moet worden bijgewerkt. Het item
Altijd geeft de beste kwaliteit, maar verbruikt de meeste
energie. Een lagere frequentie kan tot gevolg hebben dat
er details van vorige pagina’s op een scherm blijven staan.
Toetstoewijzingen. In deze sectie kunt u hardwaretoetsen
opnieuw toewijzen. Als u de functie van een toets wilt
wijzigen, selecteert u de toets en de gewenste actie in de
lijst.
Met
Gebruikersprofielen
kunt
u
maximaal
6
gebruikersprofielen configureren (5 daarvan worden in het
interne geheugen opgeslagen en 1 op de MicroSD-kaart).
Elk profiel bevat de status van afzonderlijke boeken, laatst
geopende boeken, bladwijzers, notities, favorieten en
vooraf geconfigureerde netwerkverbindingen.
IIIIIIIIIIII
88
Als u een nieuw profiel wilt toevoegen, opent u het
corresponderende item. U wordt gevraagd een bestemming
in te stellen (lokaal geheugen of SD-kaart) en de naam in
te voeren met behulp van het schermtoetsenbord. Daarna
worden de hierboven genoemde parameters in dit profiel
opgeslagen.
U kunt een profiel activeren door het te openen. In het
contextmenu van het profiel kunt u de avatar wijzigen, de
naam van het profiel wijzigen of het profiel verwijderen.
TALEN
Taal. Selecteer de interfacetaal van het apparaat.
Toetsenbordindelingen. In deze sectie kunt u maximaal
3 toetsenbordindelingen toevoegen.
IIIIIIIIIIII
88
Beschikbare woordenboeken. In deze sectie kunt
u woordenboeken uitschakelen die u tijdens de vertaling of in de toepassing Woordenboek niet in de lijst wilt
weergeven.
DATUM/TIJD
In deze sectie kunt u de datum, tijd, tijdzone en klokindeling instellen. U kunt ook Tijd synchroniseren of Autotijdsynchronisatie instellen als u de tijd/datum van het netwerk wilt gebruiken.
ACCU SPAREN
Hier kunt u het accuniveau bekijken en parameters instellen
waarmee u de accu kunt sparen:
• Accu percentage;
• Automatische schermvergrendeling: stel de periode van inactiviteit in waarna het apparaat wordt vergrendeld: uit, 5 min, 10 min.
IIIIIIIIIIII
88
• Apparaat uit na: stel de periode van inactiviteit in
waarna het apparaat wordt uitgeschakeld: 10, 20, 30 of
60 minuten.
ONDERHOUD
USB-modus: stel in hoe het apparaat standaard een USBverbinding afhandelt: Pc-verbinding, Opladen of Vraag
tijdens verbinding.
Back-up & herstel
• Configuratie herstellen: selecteer in een lijst het
configuratiebestand dat u wilt herstellen.
• Configuratie back-uppen naar SD: met deze actie
maakt u een back-upmap op een externe MicroSD-kaart,
waarna alle systeeminstellingen daar worden opgeslagen.
U wordt gevraagd de bestandsnaam in te voeren met behulp van het schermtoetsenbord.
IIIIIIIIIIII
88
Bibliotheek
Deze sectie is bedoeld om de bibliotheekdatabase te
optimaliseren.
• Bibliotheekgegevensupdate: stel de parameters in
voor het bijwerken van de bibliotheekdatabas :
• Uit: database wordt niet bijgewerkt.
• Eenmaal: database wordt bijgewerkt nadat
u de sectie Configuratie hebt verlaten. Na het
bijwerken wordt de parameter gewijzigd in Uit.
• Automatisch:
database
wordt
bijgewerkt
telkens nadat een boek in de bibliotheek is geopend,
gekopieerd of verwijderd (inclusief overschakelen
naar MicroSD-kaart).
• Database
optimaliseren:
oude
databasevermeldingen worden verwijderd. Als u de
optimalisatie wilt uitvoeren, stelt u de parameter in
op Eenmaal en verlaat u de sectie Instellingen. Na de
optimalisatie wordt de parameter gewijzigd in Uit.
IIIIIIIIIIII
88
Privacy
• Configuraties met wachtwoord beveiligen: in deze
sectie kunt u uw instellingen met een wachtwoord beveiligen. Selecteer de sectie Wachtwoord instellen en voer het
wachtwoord in met behulp van het schermtoetsenbord.
Voortaan moet u telkens wanneer u naar de sectie Instellingen gaat uw wachtwoord invoeren. U kunt het wachtwoord
verwijderen of wijzigen door het daartoe bestemde item te
selecteren. Om verder te gaan, wordt u opnieuw naar uw
wachtwoord gevraagd.
• Diagnostiek en gebruik: de software verstrekt PocketBook informatie over bepaalde acties die de gebruiker
op het apparaat heeft uitgevoerd. Deze informatie wordt
gebruikt om het apparaat en de service aan gebruikers
verder te kunnen verbeteren. Het serienummer en andere
persoonlijke gegevens van de gebruiker worden niet opgeslagen. U kunt deze optie om statistische gegevens te verzamelen uitschakelen in de sectie Diagnostiek en gebruik.
IIIIIIIIIIII
88
Intern geheugen formatteren: met deze actie wist u alle
gegevens, behalve de systeembestanden.
WAARSCHUWING! Als u alle gegevens op het apparaat moet
wissen, gebruik dan alleen deze functie. Probeer niet het interne
geheugen van het apparaat via uw pc te formatteren.
SD-kaart formatteren: met deze actie wist u alle gegevens van de externe MicroSD-kaart.
Fabrieksinstellingen: hiermee herstelt u de standaardfabrieksinstellingen van het apparaat en wist u alle gebruikersinstellingen. Andere gegevens (zoals boeken, foto’s)
gaan niet verloren.
Demomodus: hiermee schakelt u over naar de demomodus
van het apparaat. Als u de demomodus wilt activeren, stelt u
het item Demomodus in op Aan.
IIIIIIIIIIII
88
SOFTWARE
Firmwareversie: de huidige versie van de firmware wordt
weergegeven;
Software-update: het apparaat zoekt als volgt naar updates: MicroSD-kaart (indien geïnstalleerd), intern geheugen en internet.
Auto-update: schakelt het automatisch zoeken naar updates in of uit.Apps van derden: licentie en informatie
over toepassingen van derden die op het apparaat worden
gebruikt.
OVER HET APPARAAT
De volgende informatie over het apparaat wordt
weergegeven:
Apparaatmodel (model, serienummer, hardwareplatform,
Wi-Fi MAC-adres),
IIIIIIIIIIII
88
Geheugen (operatief geheugen, totaal en beschikbaar intern geheugen en MicroSD-kaart),
Licentie : licentie en informatie over toepassingen van derden die op het apparaat worden gebruikt.
Firmware-update
WAARSCHUWING! Firmware-update is een belangrijke handeling,
waarmee de beheersoftware van het apparaat wordt gewijzigd.
In het geval hier een fout wordt gemaakt, kan het besturingsprogramma worden beschadigd en zal reparatie bij het servicepunt
nodig zijn. Voer de instructies in onderstaande procedure voor de
upgrade nauwgezet uit.
U kunt de firmware op twee manieren bijwerken.
Automatische update
U start een automatische software-update door Instellingen > Over het apparaat > Software > Software-update
te selecteren.
Het apparaat zal eerst de beschikbare updatebronnen als
volgt controleren:
• MicroSD-kaart (indien geïnstalleerd);
FFFFFFFFFFFFFFF
99
• Intern geheugen;
• Internet.
Als de standaard internetverbinding niet is ingesteld, wordt
u gevraagd verbinding te maken met een van de beschikbare draadloze netwerken.
U kunt automatische updates ook activeren door Instellingen > Over het apparaat > Software > Auto-update in te
schakelen. In dat geval maakt het apparaat alleen gebruik
van een Wi-Fi-verbinding.
Handmatige update
1. Ga naar de website www.pocketbook-int.com. Selecteer uw land.
2. Klik in het bovenste menu op de knop Support. Selecteer het hardwaremodel van uw apparaat.
3. Download de Firmware naar uw pc.
4. Pak de inhoud van het archiefbestand SWUPDATE.
BIN uit en kopieer deze naar de basismap van het interne
geheugen van het apparaat.
FFFFFFFFFFFFFFF
99
5. Schakel het apparaat uit door op de knop Aan/Uit
te drukken.
6. Houd de knoppen Achteruit en Vooruit tegelijkertijd
ingedrukt.
7. Schakel het apparaat in door op de knop Aan/Uit
te drukken. Houd de knoppen Achteruit en Vooruit tegelijkertijd ingedrukt tot het bericht Firmware bijwerken…
in het scherm wordt weergegeven.
8. Volg de instructies op het scherm met afbeeldingen: sluit USB-kabel aan op het apparaat en druk op
menutoets
OPMERKING: U kunt de versie van uw Firmware controleren
in Beginmenu > Instellingen > Over het apparaat > Software >
Firmwareversie
FFFFFFFFFFFFFFF
99
Probleemoplossing
Foutmelding
Oorzaak
Oplossing
Verwijder enkele bestanGeen bestand
den van het apparaat
SWUPDATE.BIN op de
en kopieer het bestand
Geen upgradebestand MicroSD-kaart gevonden.
SWUPDATE.BIN nogmaals
gevonden
Controleer of het benaar het apparaat.
stand in de basismap van
Herhaal de download van
de kaart staat.
www.pocketbook-int.com.
Verwijder enkele bestanBestand SWUPDATE.BIN den van het apparaat
Upgradebestand is
is beschadigd of er is
en kopieer het bestand
beschadigd of bestand niet voldoende ruimte
SWUPDATE.BIN nogmaals
is leeg
beschikbaar op de
naar het apparaat.
MicroSD-kaart.
Herhaal de download van
www.pocketbook-int.com.
Bestandsleesfout
Fout MicroSD-kaart
Probeer een andere
MicroSD-kaart
Fout. Op het apparaat
is een andere firmwareversie geïnstalleerd
In het interne geheugen
van het apparaat is
een firmwarebestand
van een oudere versie
opgeslagen.
Verwijder de oude versie
van het firmwarebestand
uit de basismap van het
interne geheugen van het
apparaat
Probleemoplossing
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Apparaat gaat niet aan of
gaat wel aan maar alleen
het logo wordt geladen
Accu is bijna leeg
Laad de accu op
Het boek is beschadigd
Als het boek in de online
winkel is gekocht, probeer
het dan opnieuw te downloaden. Als het boek wel
wordt geopend op uw pc
maar niet op het apparaat,
sla het boek dan op in een
andere bestandsindeling
(TXT, DOC, PDF).
Een boek wordt niet geopend - de melding Boek
is mogelijk beschadigd of
beveiligd verschijnt, of er
gebeurt helemaal niets.
HTML-boek wordt wel
geopend, maar wordt
verkeerd weergegeven.
HTML-bestanden bevatten niet-tekstelementen
(frames, JAVA-scripts,
Sommige pagina’s zijn
bijvoorbeeld leeg, een deel flash-objecten).
van de tekst ontbreekt,
enz.
Het boek wordt geopend,
maar er worden symbolen,
vraagtekens en dergeOnjuiste codering.
lijke in plaats van letters
weergegeven.
Soms (bijvoorbeeld wanneer beschadigde of te
Geen enkele toets
grote boeken worden
reageert.
gedownload) blijft het
apparaat hangen.
Sla de pagina op in de
TXT-indeling.
Schakel naar de leesmodus, selecteer Instellingen
en verander de codering.
Sluit de bevroren toepassing
door de toetsen / 1
tot 2 seconden tegelijkertijd ingedrukt te houden.
PPPPPPPPPPPPPPPPP
Probleem
99
Mogelijke oorzaak
Het apparaat staat in de
acculaadmodus.
Na verbinding met pc
worden schijven niet in de
Verkenner weergegeven.
Geen signaal in
verbindingskabel.
Bestandssysteem is
Bladwijzers, instellingen en beschadigd
huidige positie in bestand
kunnen niet worden
bewaard
Intern geheugen is vol.
Accu loopt te snel leeg.
Automatisch uitschakelen
staat uit.
Oplossing
Controleer de USB-modus
via de sectie Instellingen
van het beginmenu. Stel
deze optie in op Verbinding met pc of Vraag bij
verbinding.
Controleer de staat van
de USB-kabel en de
aansluitingen. Probeer de
USB-kabel aan te sluiten
op een andere poort
Sluit het apparaat aan op
een pc en controleer de
schijven. U gaat verder
door op Deze computer
te klikken, met de rechtermuisknop op de geselecteerde schijf te klikken en
vervolgens Eigenschappen
> Extra > Foutcontrole te
kiezen.
Verwijder boeken, afbeeldingen en/of muziekbestanden die u niet nodig
hebt.
Instellingen > Datum/Tijd
in beginmenu. Selecteer de
periode voor automatisch
uitschakelen in Apparaat
uit na…
Klantondersteuning
Gedetailleerde informatie over servicepunten in uw land
vindt u via onderstaande contactgegevens:
Česko
800-701-307
Deutschland
0-800-187-30-03
France
0805-080277
Polska
0-0-800-141-0112
Slovensko
0-800-606-676
USA/Canada
1-877-910-1520
Россия
8-800-100-6990
Україна
0-800-304-800
Казахстан
Беларусь
8-800-333-35-13
8-820-0011-02-62
საქართველო
995-706-777-360
www.pocketbook-int.com/support/
help@pocketbook-int.com
Naleving van internationale normen
Productnaam:
PocketBook Touch Lux 3
Modelnummer:
PocketBook 626 Plus
De EUT moet worden gevoed uit een USB-poort van een conforme begrensde stroombron van een PC of notebook.
De EUT moet worden gevoed door een adapter vanaf een conforme begrensde stroombron.
Uitgangsspanning: DC 5V 1A
Deze apparatuur is voorzien van het 0678-merk en kan overal in
de Europese Gemeenschap worden gebruikt.
Dit betekent conformiteit met R&TTE-richtlijn 1999/5/EC.
Frankrijk - 2,4 GHz voor Europees Frankrijk.
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
99
In alle departementen van Europees Frankrijk mogen frequenties
voor draadloos LAN zowel publiek als privaat onder de volgende
voorwaarden worden gebruikt:
• Gebruik binnenshuis: maximaal vermogen (EIRP*) van
100 mW voor de gehele frequentieband 2400-2483,5 MHz
• Gebruik buitenshuis: maximum vermogen (EIRP*) van
100 mW voor de frequentieband 2400-2454 MHz en met maximum vermogen (EIRP*) van 10 mW voor de frequentieband 24542483 MHz.
BELANGRIJK: Zonder toestemming aangebrachte veranderingen of aanpassingen aan dit product kunnen de conformiteit met EMC en draadloos schaden
en uw recht op bediening van dit product tenietdoen. Voor dit product is naleving van EMC aangetoond onder omstandigheden met gebruik van conforme
randapparaten en afgeschermde kabels tussen systeemcomponenten. Het is van
belang dat u conforme randapparaten en afgeschermde kabels tussen systeemcomponenten gebruikt om de kans op interferentie met radio's, televisies en
andere elektronische apparatuur te verkleinen.
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
99
Informatie over certificering (SAR)
Het apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan
radiogolven.
Uw apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen
om de door internationale richtlijnen aanbevolen grenzen voor
blootstelling aan radiogolven niet te overschrijden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke
organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en
gezondheidstoestand.
De blootstellingsrichtlijnen voor apparatuur worden uitgedrukt in
de als Specific Absorption Rate of SAR bekend staande meeteenheid. De SAR-grenswaarde in de ICNIRP-richtlijnen bedraagt 2,0
W/kg (watt/ kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel.
De tests voor SAR worden uitgevoerd in standaard bedieningsstanden, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden
het hoogst toegestane vermogen uitzendt. Het werkelijke SARniveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
111
liggen, omdat het apparaat is ontworpen om niet meer energie te
gebruiken dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk.
Deze apparatuur voldoet aan de aanbeveling van de Europese
Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling
van de bevolking aan elektromagnetische velden [1999/519/EC].
PocketBook International S.A.
Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Zwitserland
Tel. 0800-187-3003
Ontworpen door PocketBook International. Gemaakt in PRC
Bevat Reader® Mobile-technologie van Adobe Systems Incorporated
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising