CAT | B35 | CAT B35 handleiding

CAT B35 handleiding
Cat® B35
Gebruikershandleiding
1
LEES VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
2
•
Lees deze handleiding en de aangeraden veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door om het correcte gebruik van dit
apparaat te verzekeren.
•
Voorkom slaan, gooien, verpletteren, doorboren of buigen van het apparaat ondanks zijn robuuste aard.
•
Zet het apparaat niet aan onder omstandigheden waarin het gebruik van apparaten is verboden, of in situaties waarin
het apparaat interferentie of gevaar kan veroorzaken.
•
Gebruik het apparaat niet onder het rijden.
•
Volg altijd de regels met betrekking tot gebruik van apparaten in ziekenhuizen en medische faciliteiten en schakel het
apparaat uit in de buurt van medische apparatuur.
•
Schakel het apparaat uit of activeer de vliegtuigmodus wanneer u in een vliegtuig zit, omdat het interferentie met
de besturingsapparatuur van het vliegtuig kan veroorzaken.
•
Schakel het apparaat uit in de buurt van zeer nauwkeurige elektronische apparaten, omdat het hun prestaties
kan beïnvloeden.
•
Probeer uw apparaat of de accessoires niet te demonteren. Alleen gekwalificeerd personeel moet deze onderhouden
of repareren, indien nodig.
•
Plaats het apparaat of zijn accessoires niet in containers met een sterk elektromagnetisch veld.
•
Plaats geen magnetische opslagmedia in de buurt van het apparaat. Straling van dit apparaat kan de hierop opgeslagen
informatie wissen.
•
Gebruik het apparaat niet in omgevingen met ontvlambare gassen, zoals benzinestations, en leg het apparaat ook niet
in locaties met hoge temperaturen.
•
Houd het apparaat en zijn accessoires uit de buurt van jonge kinderen. Laat kinderen niet het apparaat zonder
toezicht gebruiken.
•
Gebruik alleen goedgekeurde laders om het risico op explosies te voorkomen.
•
Volg wet- en regelgeving inzake het gebruik van draadloze apparaten en respecteer de privacy en wettelijke rechten
van anderen.
•
Patiënten met medische implantaten (hart, gewrichten, enz.) dienen het apparaat 15 cm van de implantaat en aan de
andere kant van het implantaat te houden.
•
Volg de relevante instructies van deze handleiding precies als u de USB-stroomkabel gebruikt omdat anders schade aan
uw apparaat of computer kan ontstaan.
WETTELIJKE KENNISGEVING
© 2018 Caterpillar.
CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, hun respectievelijke logo‘s, ‘Caterpillar Yellow’, de ‘Power Edge’-handelskenmerken,
evenals hierin gebruikte zakelijke en productidentiteit, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder
toestemming worden gebruikt. www.cat.com / www.caterpillar.com
Bullitt Mobile Ltd. is een licentiehouder van Caterpillar Inc.
BULLITT en handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Geen enkel deel van dit document mag op enige wijze of in enige vorm worden gereproduceerd of overgebracht
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Caterpillar Inc.
Het in deze handleiding beschreven product kan auteursrechtelijk beschermde software en mogelijke licenties
bevatten. Klanten mogen op geen enkele wijze de genoemde software of hardware reproduceren, distribueren,
aanpassen, decompileren, uit elkaar halen, ontcijferen, extraheren, reverse-engineren, leasen, toewijzen of
sublicentiëren, tenzij dergelijke beperkingen verboden zijn door de van toepassing zijnde wetgeving of dergelijke
handelingen zijn goedgekeurd door de desbetreffende houders van het auteursrecht onder de licenties.
Het woordmerk en logo’s van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken die het eigendom zijn van
Bluetooth SIG Inc. en gebruik van dergelijke merken door de Bullitt Group Ltd is onder licentie. Alle andere
externe handelsmerken en -namen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
KENNISGEVING
Sommige functies van het hierin beschreven product en accessoires zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software
en de capaciteit en instellingen van het lokale netwerk. Mogelijk zijn deze niet geactiveerd of beperkt door lokale
netwerkoperators of netwerkproviders. Daarom kunnen de in deze handleiding opgenomen beschrijvingen niet
exact overeenkomen met het gekochte product of accessoires.
De fabrikant behoudt zich het recht voor om de in deze handleiding opgenomen informatie of specificaties zonder
voorafgaande kennisgeving of verplichting te wijzigen of aan te passen.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de legitimiteit en kwaliteit van producten die u via dit apparaat uploadt of
downloadt, waaronder tekst, afbeeldingen, muziek, films en externe software met auteursrechtelijke bescherming.
Alle gevolgen die voortvloeien uit de installatie of het gebruik van de genoemde producten op dit apparaat, zijn uw
verantwoordelijkheid.
IMPORT- EN EXPORTREGELGEVING
Klanten moeten voldoen aan alle toepasselijke export- of importwetgeving en -regelgeving. Klanten moeten alle
noodzakelijke overheidsgoedkeuringen en -licenties krijgen om het in deze handleiding genoemde product te
exporteren, te herexporteren of te importeren, inclusief de software en technische gegevens.
3
INHOUD
WELKOM BIJ DE CAT B35
6
ROBUUSTE REFERENTIES
6
WAT IN DE DOOS ZIT
7
HOOFDFUNCTIES
7
AAN DE SLAG
8
NANOSIMKAART INSTALLEREN
8
GEHEUGENKAART INSTALLEREN
8
BATTERIJ OPLADEN
9
BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT TOEKOMSTIG GEBRUIK VAN DE BATTERIJ
9
UW APPARAAT AAN/UIT ZETTEN
9
STARTSCHERM
10
APPLICATIEBLAD
10
GOOGLE ASSISTANT
10
SCHERM VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN
10
KAIOS-ACCOUNT
11
KAISTORE
11
MELDINGENPANEEL
11
ACHTERGRONDEN
13
MEDIA NAAR EN VANAF UW APPARAAT OVERZETTEN
13
VLIEGTUIGMODUS GEBRUIKEN
13
BELLEN
14
CONTACTEN
15
SMS EN MMS
16
WIFI
17
BLUETOOTH
17
FOTO´S NEMEN EN VIDEO´S OPNEMEN
18
AFBEELDINGEN WIJZIGEN
19
MUZIEK
20
NAAR FM-RADIO LUISTEREN
20
ANDERE APPLICATIES GEBRUIKEN
20
E-MAIL
20
INTERNETBROWSER
21
AGENDA
21
KLOK
21
4
REKENMACHINE
22
APPARAAT BEHEREN
22
UW BELTOON INSTELLEN
22
SNELTOETSEN
23
TELEFOONDIENSTEN INSTELLEN
23
APPARAAT BESCHERMEN
23
APPARAAT RESETTEN
24
HARDWARE RESETTEN
24
BIJLAGE
25
PREVENTIE VAN GEHOORVERLIES
28
NALEVING CE SAR
28
AFVOER- EN RECYCLINGINFORMATIE
28
B35 SPECIFICATIE
30
CONFORMITEITSVERKLARING
31
5
WELKOM BIJ DE CAT® B35
De echt robuuste Cat B35 mobiele telefoon is gebouwd om uitdagende omstandigheden aan te kunnen, waarmee
u elke dag te maken hebt op uw werk en in uw vrije tijd. De Cat B35 zit vol met zeer stevige functies, heeft een
batterij die langer meegaat en laat u niet in de steek.
Uw nieuwe mobiele telefoon is gecertificeerd volgens de sectorstandaard voor robuustheid en water- en
stofbestendigheid.
Het is valbestending op beton vanaf een indrukwekkende hoogte van 1,8 meter, waterdicht tot op een diepte
van 1,2 meter tot en met 35 minuten en stevig genoeg om thermische schokken en lastige zoute sproeinevel.
Het zit vol met handige functies om u het meeste van uw dag te laten maken en zijn batterij met grote capaciteit
en uitbreidbare opslag tot en met 32 GB garanderen dat niet wordt ingeleverd op prestaties.
ROBUUSTE REFERENTIES
UW APPARAAT LATEN VALLEN:
•
Doen: Gebruik uw apparaat tot op een hoogte van 1,8 meter; het is valbestendig tot op deze hoogte.
•
Niet doen: Met kracht gooien of meer dan 1,8 meter laten vallen; het is duurzaam, maar niet onverwoestbaar.
WATERBESTENDIGHEID:
•
Doen: Gebruik uw apparaat in vochtige of natte omstandigheden. Verzeker dat alle onderdelen en afdekkingen goed
zijn gesloten voor gebruik in het water. Het apparaat kan een diepte van 1,2 meter tot en met 35 minuten weerstaan.
•
Niet doen: Langer dan 35 minuten op 1,2 meter diepte of dieper dan 1,2 meter proberen te gebruiken.
STOFVAST EN KRASVAST:
•
Doen: Gebruik uw apparaat in vieze, stoffige omgevingen. De Cat B35 is IP68 gecertificeerd, een industriestandaard
voor duurzaamheid.
EXTREME TEMPERATUREN:
6
•
Wel doen: Uw apparaat binnen het temperatuurbereik van -25 ºC tot + 55 ºC gebruiken. Het kan ook extreme
temperatuurveranderingen aan: zeer snel van koud naar heet of vice versa.
•
Niet doen: Buiten het werkingsbereik van -25 ºC tot + 55 ºC gebruiken.
WAT IN DE DOOS ZIT
•
•
•
Apparaat
Beknopte handleiding
USB-stroomkabel en oplaadadapter
1. OORTELEFOON
2. ZAKLAMP
3. AFDEKKING SIM-/SD-KAART
4. LINKERSOFTKEY
5. BEL-/ANTWOORDTOETS
6. TOETSENBORDVERGRENDELING
7. RECHTERSOFTKEY
8.NAVIGATIETOETS/ZAKLAMP
AAN/UIT
9. OK/GOOGLE ASSISTANT-TOETS*
10.AAN/UIT-/TERUG-/OPHANGTOETS
11. STILLEMODUS-/SHIFTTOETS
12. LUIDSPREKER
13. CAMERA
14. USB-POORT
15. KOPTELEFOONAANSLUITING
16. SLEUTELKOORDGAT*
*Afhankelijk van variant,
sommige apparaten kunnen geen
microfoonicoon hebben.
HOOFDFUNCTIES
AAN/UIT-TOETS
• Indrukken en ingedrukt houden om het apparaat in te schakelen.
• Indrukken en ingedrukt houden om de uitschakelopties (uitschakelen/opnieuw starten) te openen wanneer het
apparaat aan staat.
• Druk een keer om het scherm te activeren wanneer het apparaat niet actief is.
NAVIGATIETOETS
• Gebruik de multidirectionele navigatietoets om door menu's te bladeren.
• Druk de navigatietoets (omhoog)
in en houd deze 3 seconden ingedrukt om de zaklamp aan/uit te zetten.
LINKER- EN RECHTERSOFTKEYS
• Deze knoppen komen overeen met de opties die aan de onderkant van het scherm worden getoond (links en rechts).
• De functie van deze knoppen zal veranderen afhankelijk van het menu.
OK-KNOP
• Indrukken om een selectie te maken.
• Indrukken en ingedrukt houden gedurende 3 seconden om Google Assistant te activeren.
7
AAN DE SLAG
NANOSIMKAART INSTALLEREN
1.
2.
3.
4.
Plaats uw apparaat op een plat, schoon oppervlakte met het scherm omhoog.
Verwijder de afdekking van de sim-/SD-kaart en gebruik vervolgens uw vingertop om de sim-/SD-kaarthouder eruit
te trekken.
Plaats de nanosimkaart in de simkaart1-/simkaart2-houder met de gouden pinnen omhoog.
Schuif de sim-/SD-kaarthouder zorgvuldig terug in de sim-/SD-kaartgleuf.
OPMERKING:
• Verzeker dat de simkaart veilig in de simkaarthouder zit, voordat u deze erin schuift.
• Duw de simkaarthouder terug erin totdat deze veilig vastzit en verzeker dat de simkaartafdekking volledig is gesloten.
APPARAAT MET ENKELE SIMKAART:
Ondersteunt 1x simkaart en 1x microSD-kaart.
APPARAAT MET DUBBELE SIMKAART:
Ondersteunt 1x simkaart en 1x microSD-kaart of 2x simkaarten.
OPMERKING:
Wanneer 2 simkaarten worden gebruikt, ondersteunt de hoofdsimkaart 4G-, 3G- en 2G-verbindingen, terwijl de secondaire
simkaart alleen 2G-verbindingen ondersteunt.
GEHEUGENKAART INSTALLEREN
1.
2.
3.
4.
Plaats uw apparaat op een plat, schoon oppervlakte met het scherm omhoog.
Verwijder de afdekking van de sim-/SD-kaart en gebruik vervolgens uw vingertop om de sim-/SD-kaarthouder eruit te trekken.
Plaats de microSD-kaart in de SD-kaarthouder met de gouden pinnen omhoog.
Schuif de sim-/SD-kaarthouder zorgvuldig terug in de sim-/SD-kaartgleuf.
OPMERKING:
• Forceer de microSD-kaart niet omdat dit de geheugenkaart of gleuf kan beschadigen.
• Wanneer u de microSD-kaart erin steekt, zal uw plaats voor de tweede simkaart bezet zijn en u zult geen tweede
simkaart kunnen installeren.
8
BATTERIJ OPLADEN
Voordat u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u de batterij opladen.
1.
Sluit de USB-stroomkabel op de oplaadadapter aan.
Gebruik alleen door Cat® phone goedgekeurde opladers en kabels. Niet goedgekeurde apparatuur kan schade
veroorzaken aan het apparaat of de batterijen laten exploderen.
2.
Open de USB-poortafdekking en sluit de USB-stroomkabel aan op de USB-poort.
Wees voorzichtig om niet te veel kracht te gebruiken wanneer de USB-kabel erin steekt. Eventuele schade veroorzaakt
door de aansluiting incorrect erin te steken wordt niet gedekt door de garantie.
3. Steek de oplader in een stopcontact.
4.
anneer het opladen afgerond is, verwijder de USB-kabel uit het apparaat en koppel vervolgens de stroomadapter
W
los van het stopcontact. Sluit de USB-poortafdekking op het apparaat.
OPMERKING:
• Laat het apparaat niet op het stopcontact aangesloten zitten als het volledig opgeladen is.
BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET
TOEKOMSTIGE GEBRUIK VAN DE BATTERIJ
Indien de batterij helemaal leeg is, gaat uw apparaat misschien niet direct aan nadat het opladen begint. Laat de batterij een paar
minuten opladen voordat u deze probeert in te schakelen. De oplaadanimatie op het scherm wordt dan mogelijk niet getoond.
Wanneer het batterijniveau laag is, zal uw apparaat een bericht tonen. Wanneer de batterij bijna helemaal leeg is,
schakelt uw apparaat zich automatisch uit. De tijd die nodig is om de batterij op te laden, hangt af van de leeftijd en
omgevingstemperatuur.
UW APPARAAT AAN-/UITZETTEN
INSCHAKELEN
•
Druk op Aan/uit
en houd deze ingedrukt.
De eerste keer dat u uw telefoon inschakelt, zult u een welkomstscherm zien. Selecteer uw voorkeurstaal om door te gaan
met de configuratie.
OPMERKING:
• Een wifi- of gegevensverbinding is vereist voor toegang tot bepaalde diensten. U kunt de configuratie overslaan en deze
een andere keer afronden. Een KaiOS-account is vereist om sommige KaiOS-diensten op dit apparaat te gebruiken.
9
UITSCHAKELEN
1.
2.
Druk op Aan/uit en houd deze ingedrukt.
Selecteer Uitschakelen.
STARTSCHERM
Het startscherm is het startpunt waarvandaan u toegang hebt tot de functies van uw apparaat. Hiervandaan heeft u toegang
tot berichten, contacten, applicatieblad en Google Assistant.
Zo ziet uw startscherm eruit:
APPLICATIEBLAD
Druk vanuit het startscherm op OK om het applicatieblad
om de applicatie van uw keuze te selecteren.
weer te geven. Gebruik de multidirectionele navigatietoets
U kunt op de rechtersoftkey (opties) drukken om te kiezen uit:
•
•
•
•
Bewegen: Laat u de appiconen verplaatsen. Selecteer een applicatie, druk op rechtersoftkey (opties), selecteer
‘Bewegen’ en gebruik vervolgens de navigatietoets om zijn positie te verplaatsen. Selecteer INSTELLEN om de positie
vast te zetten.
Lijstoverzicht: Selecteer om appiconen in een lijst te bekijken.
Enkelvoudig overzicht: Selecteer om grote appiconen te zien.
Rasteroverzicht: Selecteer om terug te gaan naar het standaardrasteroverzicht voor appiconen.
GOOGLE ASSISTANT
Druk op de telefoon OK in en houd deze 3 seconden ingedrukt. Google Assistant zal reageren en u online laten zoeken.
SCHERM VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN
HET SCHERM VERGRENDELEN
10
1. Indien uw apparaat aan staat, druk op en houd deze 3 seconden ingedrukt om het scherm te ont-/vergrendelen. U zult
nog steeds berichten en oproepen ontvangen indien het scherm vergrendeld is.
2. Indien het apparaat een bepaalde periode inactief is, zal het scherm automatisch worden vergrendeld.
• Om de tijdsduur hiervan aan te passen, selecteer > Instellingen.
•
•
Gebruik navigatietoets (links) en (rechts) om tussen de instellingtabbladen te wisselen.
Selecteer tabblad Personalisatie > Beeldscherm > Schermtime-out om de tijdsduur in te stellen.
HET SCHERM ONTGRENDELEN
Druk op Aan/uit om het scherm te activeren. Indien u een schermvergrendeling heeft ingesteld, zal een bericht verschijnen
om het scherm te ontgrendelen.
Zie voor meer details ‘Het apparaat beschermen met een schermvergrendeling’ op pagina 23.
OPMERKING:
• Wanneer de automatische schermvergrendeling is uitgeschakeld, druk op
te ontgrendelen.
en houd deze ingedrukt om het scherm
KAIOS-ACCOUNT
Log in op uw KaiOS-account om de antidiefstalfunctie te configureren. Hiermee kunt u uw telefoon vergrendelen en
wissen op afstand als deze gestolen of verloren is.
ACCOUNTS AANMAKEN
Gebruik de meldingen om een KaiOS-account aan te maken of, als u er al een heeft, log in.
1.
2.
Selecteer > Instellingen
> tabblad Account > KaiOS-account > Account aanmaken.
Accepteer de algemene voorwaarden van de KaiOS-account en volg de instructies op het scherm.
OPMERKING:
• In sommige gevallen moeten accountdetails worden opgevraagd bij uw netwerkbeheerder. U moet bijvoorbeeld het
domein of serveradres van het account weten.
KAISTORE
KaiStore geeft u toegang tot externe applicaties en laat u deze downloaden.
U moet uw KaiOS-account configureren voor toegang tot de App Store.
MELDINGENPANEEL
MELDINGEN EN STATUSINFORMATIE
De statusbalk verschijnt aan de bovenkant van elk scherm. Deze geeft meldingsiconen, zoals gemiste oproepen of ontvangen
berichten (links) en telefoonstatusiconen, zoals batterijstatus (rechts), samen met de huidige tijd weer.
STATUSICONEN
Meldingiconen
11
Statusiconen
MELDINGICONEN
4G
Verbonden met 4G mobiel netwerk
Trilmodus
H
Verbonden met 3G mobiel netwerk
Batterijstatus, batterij is vol
Verbonden met GPRS mobiel netwerk
Batterij is aan het opladen
Roamen
Vliegtuigmodus
Signaalsterkte mobiel netwerk simkaart 1
Verbonden met wifinetwerk
Signaalsterkte mobiel netwerk simkaart 2
VoWifi ingeschakeld
Zwak signaal mobiel netwerk simkaart 1
VoLTE ingeschakeld
Zwak signaal mobiel netwerk simkaart 2
Bluetooth aan
USB aangesloten
Nieuw e-mailbericht
Gemiste oproep
Nieuw tekstbericht
Luidsprekermodus
Aankomende gebeurtenis
Handsetmodus
Alarm is ingesteld
Koptelefoon is aangesloten
Gegevens worden gesynchroniseerd
Microfoon van telefoon is gedempt
Probleem net inloggen of synchroniseren
Gegevens aan het downloaden
Herinnering melding
12
MELDINGENPANEEL
Het meldingenpaneel geeft meldingen weer als u oproepen hebt gemist, nieuwe berichten hebt ontvangen of aankomende
gebeurtenissen hebt.
MELDINGENPANEEL OPENEN
1.
2.
3.
Druk op linkersoftkey (meldingen) voor het startscherm.
Gebruik navigatietoets (omhoog) en (omlaag) om te bladeren en een melding te selecteren.
Selecteer OK voor meer details.
ACHTERGRONDEN
UW ACHTERGROND VERANDEREN
1.
2.
3.
Selecteer > Instellingen
> tabblad Personalisatie > Beeldscherm > Achtergronden.
Druk op OK en kies afbeeldingen uit de camera, achtergronden of galerij om als achtergrond in te stellen.
Selecteer een afbeelding en druk vervolgens op rechtersoftkey (opslaan).
MEDIA NAAR EN VANAF UW APPARAAT OVERZETTEN
Zet uw favoriete muziek en afbeeldingen tussen uw apparaat en computer over.
1.
2.
Sluit uw apparaat op een computer aan met de USB-stroomkabel.
Selecteer
> Instellingen
> Opslag > USB-opslag > Ingeschakeld.
Uw apparaat wordt weergegeven als een verwijderbaar apparaat, waarbij de interne opslag van de telefoon wordt
weergegeven. Indien een geheugenkaart is geplaatst, zijn de microSD-kaartdetails ook zichtbaar. Kopieer de gekozen
bestanden naar het apparaat (zie voor gedetailleerde instructies MUZIEK NAAR UW APPARAAT KOPIËREN op p. 20).
VLIEGTUIGMODUS GEBRUIKEN
Sommige locaties kunnen van u eisen dat u gegevensverbindingen uitschakelt. U kunt uw apparaat in de vliegtuigmodus
zetten in plaats van uitzetten.
1.
2.
3.
Druk vanuit het startscherm op navigatietoets (omhoog) om het vliegtuigmodusmenu te tonen.
Druk op OK om het menu te selecteren.
Druk op de navigatietoets (omhoog) of (omlaag) om Aan/uit te selecteren en druk op OK om te selecteren.
OPMERKING:
• De vliegtuigmodus zal al uw netwerkgegevens-, wifi- en andere verbindingen verbreken.
• U kunt ook via
> Instellingen > Netwerk en verbindingen > Vliegtuigmodus deze openen.
13
BELLEN
Er is meer dan een manier om te bellen. U kunt:
BELLEN MET HET TOETSENBORD
Kies vanuit het startscherm een telefoonnummer met het toetsenbord en kies vervolgens BELLEN of druk op Bellen
.
Tip: Uw apparaat ondersteunt de functie SmartDial. Als u een nummer op het toetsenbord invoert, zoekt deze automatisch
in uw contacten en lijstopties naar contacten die overeenkomen met het nummer.
BELLEN VANUIT CONTACTEN
1.
2.
3.
4.
Selecteer
> Contacten om de lijst met contacten te zien.
Gebruik navigatietoets (omhoog) en (omlaag) om een contact te selecteren.
Selecteer het telefoonnummer van het contact.
Selecteer BELLEN.
BELLEN VANUIT DE BELGESCHIEDENIS
1.
2.
3.
4.
Selecteer
> Belgeschiedenis .
Gebruik de navigatietoets (rechts) en (links) om tussen tabbladen te schakelen en de laatste oproepen die u heeft
gemaakt, ontvangen en gemist, weer te geven.
Gebruik de navigatietoets (omlaag) en (omhoog) om een contact uit de lijst te selecteren.
Selecteer Bellen om het contact te bellen.
TELEFOONOPROEPEN BEANTWOORDEN EN WEIGEREN
Wanneer u een telefoonoproep ontvangt, toont het scherm met binnenkomende oproepen de identiteit van de beller,
indien beschikbaar.
1.
2.
Om een oproep te beantwoorden, druk op Beantwoorden of linkersoftkey (beantwoorden).
Om een oproep te weigeren, druk op Ophangen
of rechtersoftkey (weigeren).
OPMERKING:
• Druk
om naar het startscherm terug te gaan.
TELEFOONOPROEPEN BEËINDIGEN
Druk tijdens een telefoongesprek op
om op te hangen.
TELEFONISCHE VERGADERING
U kunt een derde oproepverbinding tijdens een oproep aanmaken.
1.
2.
3.
4.
Druk tijdens uw oproep met de eerste deelnemer op rechtersoftkey (opties) > selecteer Oproep toevoegen.
U kunt of het telefoonnummer van de derde deelnemer invoeren of drukken op de rechtersoftkey (contacten) om een
contact uit uw lijst met contacten te selecteren. De eerste oproep wordt automatisch in de wacht gezet.
Druk om een telefonische vergadering aan te maken, op de rechtersoftkey (opties) > Oproepen samenvoegen.
Druk om de telefonische vergadering te beëindigen, op
.
OPMERKING:
• Deze functie is afhankelijk van het netwerk.
14
TUSSEN TELEFOONGESPREKKEN SCHAKELEN
Indien u een nieuwe oproep ontvangt tijdens een lopend gesprek, kunt u deze beantwoorden en tussen beide schakelen.
1.
2.
3.
4.
Indien tijdens een gesprek een andere oproep binnenkomt, hoort u een dubbele piep en de belleridentificatie wordt
bovenaan het scherm getoond. Druk om deze oproep te beantwoorden, op de rechtersoftkey (opties) > Beantwoorden.
Uw huidige oproep wordt in de wacht gezet en u wordt verbonden met de andere oproep.
Druk om tussen oproepen te wisselen, op rechtersoftkey (opties) > Oproepen wisselen.
U kunt ook het gesprek dat in de wacht staat, beëindigen door Oproep in wacht beëindigen in hetzelfde menu
te selecteren.
CONTACTEN
Met de applicatie Contacten kunt u informatie over uw contacten opslaan en beheren.
CONTACTENAPPLICATIE OPENEN
Wanneer u het apparaat configureert, zal Contacten een bericht weergeven die aangeeft hoe u contacten kunt toevoegen.
Om de app te openen:
•
Selecteer
> Contacten
.
OPMERKING:
• Uw contacten worden alfabetisch weergegeven in een scrolllijst.
CONTACTEN IMPORTEREN EN EXPORTEREN
Uw contacten importeren:
1.
2.
3.
4.
Open Contacten.
Druk op navigatietoets (omlaag) en druk vervolgens op rechtersoftkey (opties).
Selecteer Instellingen > Contacten importeren.
Selecteer de bron (geheugenkaart/Gmail of Outlook).
Uw contacten exporteren:
1.
2.
3.
4.
Open Contacten.
Druk op navigatietoets (omlaag) en druk vervolgens op rechtersoftkey (opties).
Selecteer Instellingen > Contacten exporteren.
Selecteer een bestemming (geheugenkaart/Bluetooth).
NIEUWE CONTACTEN TOEVOEGEN
1.
2.
3.
Druk in uw lijst met contacten op linkersoftkey (nieuw).
Voer naam, telefoonnummer en e-mailadres (optioneel) van het contact in.
Selecteer OPSLAAN.
OPMERKING:
• Nieuwe contacten worden standaard in het geheugen van uw telefoon opgeslagen.
CONTACTEN AAN FAVORIETEN TOEVOEGEN
1.
2.
3.
4.
15
Markeer in de lijst het contact dat u aan Favorieten wilt toevoegen.
Selecteer deze en druk vervolgens op rechtersoftkey (opslaan).
Selecteer Als favoriet toevoegen (
zal verschijnen bij de naam van het contact).
De lijst Favoriete contacten list is nu aangemaakt in Contacten.
CONTACTEN ZOEKEN
1.
2.
Selecteer in de lijst met contacten het zoekvak.
Begin de naam van een contact in te voeren en diegene met de overeenkomende namen verschijnen eronder.
CONTACTEN WIJZIGEN
U kunt altijd veranderingen doorvoeren aan de informatie die u voor een contact hebt opgeslagen.
1.
2.
3.
Selecteer in uw lijst met contacten het contact dat u wilt wijzigen.
Druk op rechtersoftkey (opties) > Wijzigen.
Wijzig de contactinformatie en selecteer vervolgens OPSLAAN. Selecteer om eventuele wijzigingen te annuleren,
linkersoftkey (annuleren).
CONTACTEN VERWIJDEREN
1.
2.
Selecteer in uw lijst met contacten het contact dat u wilt verwijderen.
Rechtersoftkey (opties) > Verwijderen > rechtersoftkey (verwijderen) om te bevestigen.
SMS EN MMS
BERICHTENAPP OPENEN
Om de berichtenapp te openen:
• Selecteer > Berichten
.
• Druk vanuit het startscherm op navigatietoets (links).
TEKSTBERICHTEN AANMAKEN EN VERZENDEN
U kunt een nieuw tekstbericht aanmaken of een lopende berichtenreeks te openen.
1.
2.
3.
4.
5.
Druk vanuit Berichten op linkersoftkey (nieuw) om een niet tekstbericht aan te maken.
Voer een telefoonnummer of de naam van een contact in het veld Aan in of druk op rechtersoftkey (toevoegen) om
een telefoonnummer uit de contactenlijst toe te voegen. Wanneer u typt, probeert SmartDial om dit te koppelen aan
de contacten in het apparaat. Selecteer de voorgestelde ontvanger of ga door met typen.
Druk op navigatietoets (omlaag) om naar het sms-veld te gaan en uw bericht op te stellen.
Wanneer uw bericht klaar voor verzending is, druk op linkersoftkey (verzenden).
Indien u een bestaande berichtenreeks wilt openen, selecteer deze simpelweg en druk op OK.
OPMERKING:
• Als u verdere berichten bekijkt en verzendt, wordt een berichtenreeks aangemaakt.
MULTIMEDIABERICHTEN AANMAKEN EN VERZENDEN
1.
2.
3.
4.
5.
16
Druk vanuit Berichten op linkersoftkey (nieuw) om een niet tekstbericht aan te maken.
Begin een telefoonnummer of de naam van een contact in te voeren in het veld Aan in of druk op rechtersoftkey
(toevoegen) om een telefoonnummer uit de contactenlijst toe te voegen.
Druk op navigatietoets (omlaag) om naar het sms-veld te gaan en uw bericht op te stellen.
Druk op rechtersoftkey (opties) > Bijlage toevoegen om het soort media te selecteren die u bij het bericht wilt
voegen.
Selecteer het bij te voegen bestand en druk vervolgens op linkersoftkey (verzenden).
BERICHTEN OPENEN EN BEANTWOORDEN
1.
2.
3.
Selecteer een tekst- of multimediaberichtenreeks in de berichtenlijst om deze te openen.
Stel uw bericht op in het sms-veld.
Zodra u klaar bent, druk op linkersoftkey (verzenden).
BERICHTENINSTELLINGEN PERSONALISEREN
Druk in de berichtenlijst op rechtersoftkey (opties) > Instellingen.
Kies uit:
• Sms: Bezorgbevestiging instellen (aan/uit).
• MMS: Automatisch berichten ophalen instellen (uit/aan inclusief roamen/aan behalve bij roamen).
• WAP-pushberichten: WAP-pushberichten instellen (aan/uit).
• Nummer sms-centrum: Nummer sms-centrum instellen.
• Draadloze noodwaarschuwingen: Stel de draadloze noodwaarschuwingen in.
WI-FI®
Toegang tot draadloze toegangspunten (hotspots) is vereist om wifi op uw apparaat te gebruiken.
WIFI INSCHAKELEN EN VERBINDING MAKEN MET EEN DRAADLOOS NETWERK
1.
2.
3.
4.
Selecteer
> Instellingen
> tabblad Netwerk en verbindingen.
Selecteer Wifi > Aan.
Blader naar beneden naar de lijst Beschikbare netwerken en kies de wifi waarmee u verbinding wilt maken.
Indien u een open netwerk selecteert, maakt het apparaat automatisch verbinding. Indien u een beveiligd netwerk voor
de eerste keer selecteert, moet u het wachtwoord invoeren en vervolgens drukken op rechtersoftkey (verbinden).
OPMERKING:
• U wordt niet opnieuw gevraagd om een wachtwoord van een beveiligd netwerk opnieuw in te voeren, wanneer
u opnieuw verbinding maakt, tenzij het apparaat is gereset of het wifiwachtwoord is veranderd.
• Obstakels die het wifisignaal blokkeren, verzwakken het signaal.
BLUETOOTH®
Bluetooth maakt draadloos verbinding met andere Bluetoothapparaten, zodat u bestanden met uw vrienden kunt delen,
handsfree kunt bellen met een Bluetoothkoptelefoon of zelfs foto's van uw apparaat naar een computer kunt overzetten.
Indien u Bluetooth gebruikt, denk eraan om binnen 10 meter afstand van het Bluetoothapparaat te blijven, waarmee u verbinding
wilt maken. Let erop dat obstakels, zoals muren of andere elektronische apparatuur, de Bluetoothverbinding kunnen verstoren.
BLUETOOTH AANZETTEN
1.
2.
3.
Selecteer
> Instellingen .
Gebruik navigatietoets (rechts) en (links) om het tabblad Netwerk en verbindingen.
Selecteer Bluetooth > Aan. Het Bluetoothicoon verschijnt in de statusbalk.
BLUETOOTH-APPARATEN PAREN EN VERBINDEN
17
Bluetooth laat u:
• Handsfree Bluetoothapparaten gebruiken.
• Mono- of stereokoptelefoons met Bluetooth gebruiken.
• Op afstand bedienen wat via de Bluetoothkoptelefoon speelt.
Voordat u Bluetooth gebruikt, moet u uw apparaat met een ander Bluetoothapparaat paren:
1.
2.
3.
4.
Verzeker dat de Bluetoothfunctie op uw apparaat is ingeschakeld en ingesteld op Voor iedereen zichtbaar.
Selecteer Apparaten in de buurt. De Cat B35 zal naar Bluetoothapparaten binnen zijn bereik zoeken.
Selecteer het apparaat waarmee u wilt paren uit de lijst.
Volg de scherminstructies om de verbinding af te ronden.
OPMERKING:
• Zodra een koppeling is gemaakt, hoeft u geen wachtwoord meer in te voeren als u weer verbinding maakt
met dat apparaat.
• U kunt op rechtersoftkey (opnieuw scannen) drukken om te zoeken naar apparaten in de buurt.
BESTANDEN VIA BLUETOOTH VERZENDEN
U kunt uw afbeeldingen, video´s of muziekbestanden delen met familie en vrienden via Bluetooth.
1.
2.
Selecteer het bestand dat u wilt verzenden.
Rechtersoftkey (opties) > Delen > Bluetooth > selecteer een gepaard apparaat.
VERBINDING VERBREKEN MET OF ONTKOPPELEN VAN BLUETOOTH-APPARATEN
Bluetoothverbinding verbreken:
1.
2.
3.
Selecteer
> Instellingen
.
Gebruik navigatietoets (rechts) en (links) om het tabblad Netwerk en verbindingen.
Bluetooth > Uit.
Bluetoothapparaat ontkoppelen:
1.
2.
3.
Selecteer > Instellingen
.
Gebruik navigatietoets (rechts) en (links) om het tabblad Netwerk en verbindingen.
B
luetooth > Gepaarde apparaten > selecteer het apparaat dat u wilt ontkoppelen > Rechtersoftkey (vergeten) >
Rechtersoftkey (vergeten) nog een keer.
FOTO´S NEMEN EN VIDEO´S OPNEMEN
U kunt uw Cat B35 gebruiken om foto's en video's te maken en te delen.
UW CAMERA OPENEN
Om de app Camera te openen:
•
•
Selecteer > Camera .
Druk vanuit het startscherm op navigatietoets (rechts).
Druk op Terug
om de app Camera te sluiten.
FOTO´S NEMEN EN VIDEO'S OPNEMEN
1.
2.
3.
4.
18
Selecteer > Camera .
Gebruik navigatietoets (links) en (rechts) om te schakelen tussen de foto- en videomodus.
Gebruik navigatietoets (omhoog) en (omlaag) om in en uit te zoomen.
Selecteer
om een foto te nemen of
een video op te nemen.
OPMERKING:
Druk op rechtersoftkey (opties) en gebruik vervolgens navigatietoets (links) en (rechts) om te schakelen tussen cameraen video-instellingen.
FOTO’S BEKIJKEN
Bekijk in fotomodus uw foto’s in de app Camera door te drukken op rechtersoftkey (opties) > tabblad Galerij > KLAAR.
•
•
Selecteer een foto om deze in de modus volledig scherm te bekijken. Gebruik navigatietoets (links) en (rechts)
om elke foto te bekijken.
Druk om te zoomen, op linkersoftkey (zoom) en vervolgens op rechtersoftkey (inzoomen). Druk om uit te zoomen,
op linkersoftkey (uitzoomen).
OPMERKING:
• U kunt vanuit het startscherm uw foto's bekijken door
> Galerij
te kiezen.
VIDEO'S BEKIJKEN
Bekijk in videomodus uw video’s in de app Camera door te drukken op rechtersoftkey (opties) > tabblad Video > KLAAR.
•
•
Selecteer een video en druk vervolgens op om deze af te spelen.
Druk op Terug
om terug te gaan naar de videolijst en de linkersoftkey (camera) om terug te keren naar de
cameraweergave.
OPMERKING:
• U kunt vanuit het startscherm uw video’s bekijken door
> Video
te selecteren.
AFBEELDINGEN WIJZIGEN
BLOOTSTELLING AANPASSEN
1.
2.
3.
Wanneer u een foto bekijkt in de Galerij, druk op rechtersoftkey (opties) > Wijzigen >
Gebruik de navigatietoets (links) en (rechts) om de helderheid aan te passen.
Druk op KLAAR om op te slaan.
.
AFBEELDING DRAAIEN
1.
2.
3.
Wanneer u een foto bekijkt in de Galerij, druk op rechtersoftkey (opties) > Wijzigen >
Rechtersoftkey (draaien) om de afbeelding te draaien.
Druk op KLAAR om op te slaan.
.
AFBEELDING BIJSNIJDEN
1.
2.
3.
4.
5.
Wanneer u een foto bekijkt in de Galerij, druk op rechtersoftkey (opties) > Wijzigen > .
Gebruik de navigatietoets (links) en (rechts) om de afmetingen te selecteren en selecteer vervolgens OK.
Gebruik de navigatietoets (links), (rechts), (omhoog) of (omlaag) om een deel van de bij te snijden afbeelding
en druk op OK.
Selecteer rechtersoftkey (opslaan) om uw bijgesneden afbeelding op te slaan.
Selecteer om de wijzigingen te annuleren, linkersoftkey (annuleren) > Verwerpen.
FILTERS TOEPASSEN
1.
2.
3.
Wanneer u een foto bekijkt in de Galerij, druk op rechtersoftkey (opties) > Wijzigen >
Gebruik de navigatietoets (links) en (rechts) om de gewenste filter te selecteren.
Druk op KLAAR om op te slaan.
.
AUTOMATISCHE CORRECTIE AFBEELDINGEN
1.
2.
3.
Wanneer u een foto bekijkt in de Galerij, druk op rechtersoftkey (opties) > Wijzigen >
Gebruik de navigatietoets (links) en (rechts) om te kiezen tussen Aan en Uit.
Druk op KLAAR om op te slaan.
.
FOTO’S DELEN
Selecteer een foto die u wilt delen, gebruik vervolgens rechtersoftkey (opties) > Delen om de deelapplicatie die u wilt
gebruiken, te selecteren.
19
MUZIEK
Muziekbestanden kunnen van een computer naar uw Cat B35 worden overgezet, zodat u naar muziek kunt luisteren waar
u ook bent.
Verzeker dat USB-opslag is ingeschakeld (Instellingen > tabblad Opslag > USB-opslag > Ingeschakeld).
MUZIEK NAAR UW APPARAAT KOPIËREN
1.
2.
3.
4.
5.
Sluit uw apparaat op een computer aan met de USB-kabel.
Navigeer op de computer naar het USB-stuurprogramma en open het.
Maak een map aan in de hoofddirectory van uw apparaat (bijvoorbeeld Muziek).
Kopieer uw muziek van de computer naar de nieuwe map.
Om uw apparaat veilig van de computer te verwijderen, wacht tot de muziek helemaal gekopieerd is en werp vervolgens
de schijf uit zoals vereist door het besturingssysteem van uw computer. Ontkoppel de USB-kabel.
NAAR FM-RADIO LUISTEREN
U kunt naar FM-radiostations luisteren in de applicatie FM-radio.
FM-RADIO AFSTELLEN
•
•
•
Sluit de koptelefoon op de audioaansluiting aan voordat u de applicatie opent.
Selecteer
> FM-radio
> INSCHAKELEN .
Druk op rechtersoftkey (scannen) wanneer gevraagd om voor alle beschikbare stations te scannen.
Handmatig en automatisch scannen:
•
•
ebruik vanuit het startscherm voor FM-radio navigatietoets (links) en (rechts) om handmatig een frequentie fijn te
G
stellen.
Druk op linkersoftkey (stations) > Rechtersoftkey (opties) > Stations scannen om radiostations automatisch te
scannen.
OPMERKING:
•
•
•
•
Druk om alle beschikbare stations te bekijken, op linkersoftkey (stations).
Selecteer om het huidige radiostation aan uw favorieten toe te voegen, rechtersoftkey (opties) > Aan favorieten
toevoegen.
U kunt in opties ook het volume en Naar luidspreker schakelen.
Druk om de FM-radio uit te schakelen, op Terug > UITSCHAKELEN.
ANDERE APPLICATIES GEBRUIKEN
E-MAIL
Volg de instructies op het scherm om uw e-mailaccount te configureren.
TUSSEN ACCOUNTS WISSELEN
1.
2.
20
Selecteer > E-mail
.
Druk op rechtersoftkey (opties) > Instellingen.
E-MAILS AANMAKEN EN VERZENDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Selecteer > E-mail
.
Druk op linkersoftkey (opstellen).
Type het e-mailadres van de ontvanger handmatig in of druk op rechtersoftkey (contact toevoegen) om een e-mailadres
uit uw lijst met contacten toe te voegen. Om een e-mail naar meerdere ontvangers te sturen, scheid de e-mailadressen
met spaties.
Om andere ontvangers in Cc of Bcc te zetten, ga naar beneden naar het onderwerp- of berichtveld en druk op
rechtersoftkey (opties) > Cc toevoegen of Bcc toevoegen.
Om een bijlage toe te voegen rechtersoftkey (opties) > Bijlage toevoegen.
Druk op linkersoftkey (verzenden) om uw e-mail te verzenden.
E-MAIL BEANTWOORDEN OF DOORSTUREN
1.
2.
3.
Selecteer de e-mail in het postvakscherm.
Druk om te reageren op de e-mail, op linkersoftkey (beantwoorden).
Druk om de e-mail door te sturen, op rechtersoftkey (opties) > Doorsturen.
E-MAIL ZOEKEN
Selecteer vanuit het postvakscherm rechtersoftkey (opties) > Zoeken.
INTERNETBROWSER
1.
2.
3.
Selecteer om uw browser te openen,
> Browser
.
Druk op linkersoftkey (zoeken), voer het online adres in en druk op GAAN.
Druk om de browser te sluiten, op rechtersoftkey (opties) > Sluiten.
AGENDA
Gebruik Agenda om evenementen, vergaderingen en afspraken aan te maken en te beheren. Afhankelijk van uw
synchronisatie-instellingen blijft de agenda op het apparaat gesynchroniseerd met de agenda online.
AGENDA OPENEN
Selecteer
> Agenda
.
EVENEMENTEN AANMAKEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Selecteer AGENDA en druk vervolgens op linkersoftkey (toevoegen) om een evenement toe te voegen.
Voer de naam en locatie van het evenement in.
Indien een tijdsperiode voor uw evenement is, selecteer de begin- en einddatum en tijd.
Indien dit een speciale gebeurtenis is, zoals een verjaardag of een dagvullend evenement, vink het vakje Gehele
dag aan.
Stel de tijd van het evenement in, stel een herinnering in en voeg vervolgens optionele aantekeningen toe.
Zodra alle informatie is ingevoerd, druk op rechtersoftkey (opslaan).
OPMERKING:
• U kunt de details van het evenement wijzigen of een nieuwe herinnering instellen door deze te selecteren en te drukken
op rechtersoftkey (wijzigen). Sla vervolgens uw veranderingen op met rechtersoftkey (opslaan).
KLOK
U kunt een nieuw alarm instellen of een bestaand alarm aanpassen en de timer en stopwatch gebruiken:
•
21
Selecteer
> Klok >
om alle bovenstaande onderdelen te openen.
REKENMACHINE
Uw Cat B35 is uitgerust met een standaardrekenmachine.
Selecteer
•
•
> Rekenmachine
om de app te openen.
Gebruik het cijfertoetsenbord om gegevens in te voeren en het functietoetsenbord om wiskundige functies te selecteren.
Gebruik linkersoftkey (wissen) om een cijfer te wissen of rechtersoftkey (alles wissen) om alle cijfers te wissen.
APPARAAT BEHEREN
Selecteer om uw apparaat te configureren,
> Instellingen
.
DATUM EN TIJD INSTELLEN
Wanneer u voor het eerst uw apparaat aanzet, is er een optie om de datum en tijd automatisch bij te werken door de door
uw netwerk gehanteerde gebruiken.
OPMERKING:
U kunt de datum, tijd en tijdzone niet handmatig instellen als u de automatische optie gebruikt.
Om handmatig de tijd- en datuminstellingen aan te passen:
1.
2.
3.
4.
5.
Instellingen > tabblad Personalisatie > Datum en tijd.
Selecteer Datum, voeg de correcte datum toe en selecteer OPSLAAN.
Selecteer Tijd, voeg de correcte tijd toe en selecteer SELECTEREN.
Selecteer Tijdzone, selecteer de juiste tijdzone uit de lijst en SELECTEREN.
Selecteer Tijdweergave en schakel de tijdweergave als 12/24-uur in of uit.
BEELDSCHERMINSTELLINGEN AANPASSEN
Om uw apparaat te configureren, selecteer > Instellingen
> tabblad Personalisatie > Beeldscherm > Helderheid.
Gebruik navigatietoets (links) en (rechts) om de schermhelderheid aan te passen.
Helderheidsinstellingen worden automatisch opgeslagen als u de optie verlaat.
TIJD VOORDAT HET SCHERM UIT GAAT, AANPASSEN
Indien uw apparaat een tijd niet wordt gebruikt, gaat het scherm uit om batterijstroom te besparen. U kunt een langere of
kortere wachttijd instellen:
6.
7.
Selecteer > Instellingen
> tabblad Personalisatie > Beeldscherm > Schermtime-out.
Selecteer de duur dat uw scherm actief is voordat het uit gaat.
OPMERKING:
Wanneer uw apparaat niet actief is, druk op Aan/uit om het scherm te activeren.
UW BELTOON INSTELLEN
BELTOON VERANDEREN
1.
2.
3.
22
Selecteer in Instellingen Geluid > Tonen > Beltonen.
Een voorbeeld van elke beltoon wordt afgespeeld als u de navigatietoets (omhoog) en (omlaag) gebruikt om
te navigeren.
Gebruik SELECTEREN om uw beltoon te kiezen.
BELTOONVOLUME AANPASSEN
U kunt het beltoonvolume aanpassen in Instellingen.
1.
2.
Selecteer
> Instellingen
> tabblad Personalisatie > Geluid > Volume.
Gebruik navigatietoets (links) en (rechts) om de volumes te selecteren die nodig zijn voor media, beltonen en
waarschuwingen en uw alarm.
STILLE MODUS INSCHAKELEN
1.
2.
Ontgrendel het toetsenbord indien in slaapstand.
Druk stille modus
in en houd deze ingedrukt om alle geluiden te dempen met uitzondering van media en alarmen.
APPARAAT INSTELLEN OP TRILLEN VOOR BINNENKOMENDE OPROEPEN
•
Selecteer in Instellingen tabblad Personalisatie > Geluid > Tonen > Trillen om Aan/Uit te selecteren.
SNELTOETSEN
U kunt vanuit het startscherm de sneltoetsen gebruiken om eenvoudig naar bepaalde nuttige functies te springen:
Indrukken en ingedrukt houden:
• Numerieke toetsen Toegang voorgeprogrammeerde telefoonnummers
• Navigatietoets (omhoog) Zaklamp aan/uit
•
Het toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen
•
Geluiden dempen
Een keer indrukken:
• Navigatietoets (links) - Berichtenapp openen
• Navigatietoets (rechts) - Camera-app openen
• Navigatietoets (omhoog) - Instellingen openen
• Navigatietoets (omlaag) - Volume aanpassen
TELEFOONDIENSTEN INSTELLEN
GEGEVENSROAMING INSCHAKELEN
1.
2.
Selecteer Instellingen > tabblad Netwerk en verbindingen > Mobiel netwerk en data > Gegevensroaming.
Zet gegevensroaming aan.
OPMERKING:
Onthoud dat de toegang tot gegevensdiensten tijdens het roamen kan leiden tot aanzienlijke extra kosten. Controleer bij uw
netwerkprovider naar de gegevensroamingskosten.
GEGEVENSDIENST UITSCHAKELEN
1.
2.
Selecteer Instellingen >tabblad Netwerk en verbindingen > Mobiel netwerk en data > Gegevensverbinding.
Selecteer Uit.
APPARAAT BESCHERMEN
APPARAAT BESCHERMEN MET SCHERMVERGRENDELING
U kunt de schermvergrendelingsmethode kiezen om de gegevens op uw Cat B35 veilig houden.
23
•
Automatische vergrendeling toetsenbord: Wanneer het scherm uit gaat, wordt het vergrendeld (druk op en houd
deze ingedrukt om te ontgrendelen).
Selecteer Instellingen > tabblad Personalisatie > Beeldscherm > Automatische vergrendeling toetsenbord om
aan/uit te selecteren.
•
Schermvergrendeling: Wanneer het scherm uit gaat, is een viercijferig wachtwoord nodig om te ontgrendelen.
Selecteer Instellingen > tabblad Privacy en veiligheid > Schermvergrendeling om opties te selecteren.
OPMERKING:
Drie keer het verkeerde wachtwoord zorgt ervoor dat de simkaart wordt vergrendeld.
APPARAAT RESETTEN
FABRIEKSGEGEVENS HERSTELLEN
Als u de fabrieksgegevens herstelt, wordt uw apparaat teruggezet naar de instellingen die in de fabriek werden geconfigureerd.
Al uw persoonlijke gegevens van de interne apparaatopslag, inclusief accountinformatie, systeem- en applicatie-instellingen
en eventuele gedownloade applicaties worden gewist.
Uw apparaat resetten verwijdert geen gedownloade updates van systeemsoftware of bestanden op een microSD-kaart, zoals
muziek of foto's.
1.
2.
Selecteer Instellingen > tabblad Apparaat > Apparaatinformatie > Telefoon resetten.
Druk op rechtersoftkey (resetten) om uw apparaat terug te zetten naar fabrieksinstellingen en start opnieuw. Gebruik
linkersoftkey (annuleren) om te annuleren.
HARDWARE RESETTEN
De Cat B35 heeft een interne batterij en daarom kan hardware niet worden gereset door deze eenvoudigweg te verwijderen.
U moet misschien de hardware resetten als uw apparaat niet wordt opgeladen wanneer het op een stopcontact is aangesloten.
Druk op Aan/uit
en houd deze ingedrukt totdat uw apparaat wordt uitgeschakeld (15 seconden). Negeer het
uitschakelmenu. Uw telefoon zal automatisch opnieuw worden opgestart.
24
BIJLAGE
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Deze bijlage bevat belangrijke informatie met betrekking tot de bediening van dit apparaat. Het bevat ook informatie over
veilig gebruik van het apparaat. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.
WATERBESTENDIG OMHULSEL
USB- en audioaansluitingafdekkingen moeten stevig dicht zitten om te verzekeren dat het apparaat waterdicht is.
GEBRUIK UW APPARAAT NIET ONDER DE VOLGENDE OMSTANDIGHEDEN:
Schakel het apparaat uit wanneer u zich in een situatie bevindt, waarin gebruik verboden is. Bijvoorbeeld:
•
Ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen: Dit is om mogelijke interferentie met gevoelige medische apparatuur
te voorkomen.
•
Medisch apparaat: Raadpleeg uw arts en de fabrikant van het apparaat om te bepalen of het gebruik van uw
apparaat kan interfereren met het gebruik van uw medische apparaat. Volg regels en regelgeving van ziekenhuizen en
gezondheidszorginstellingen.
•
Fabrikanten van pacemakers raden een minimumafstand van 15 cm aan tussen een apparaat en een pacemaker om
mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen. Als u een pacemaker heeft, dient u het apparaat aan de
tegenovergestelde zijde van de pacemaker te gebruiken en mag u deze niet in uw borstzak stoppen.
•
Vliegtuigen: Informeer bij het personeel van de vliegtuigmaatschappij over het gebruik van draadloze apparatuur aan
boord van het vliegtuig. Indien uw apparaat een ‘vliegtuigmodus’ heeft, moet deze worden ingeschakeld voordat u aan
boord van een vliegtuig gaat.
•
Auto's: Vanwege de mogelijk interferentie met elektronische apparatuur verbieden sommige voertuigfabrikanten het
gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij een externe antenne in de installatie aanwezig is.
•
Andere apparaten: Gebruik uw apparaat niet op een plek waar het schade kan veroorzaken of interfereren met andere
elektronische apparaten.
•
Ontstekers en gebieden met explosieven: Schakel uw apparaat of draadloze apparaat uit wanneer u in een gebied
waarin met explosieven wordt gewerkt, of gebieden waarin wordt verzocht om ‘tweewegsradio’s’ of ‘elektronische
apparaten’ uit te schakelen om interferentie met de werkzaamheden met explosieven te voorkomen.
•
Mogelijk explosieve atmosferen: Schakel het apparaat uit in een gebied met een mogelijk explosieve atmosfeer en volg
alle borden en aanwijzingen. Gebieden die een mogelijk explosieve atmosfeer hebben, omvatten de gebieden waar
u normaliter geadviseerd wordt om uw voertuig uit te schakelen. Het veroorzaken van vonken in dergelijke gebieden
kan tot een explosie of brand leiden, met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg. Schakel uw apparaat niet in
op tanklocaties zoals benzinestations. Neem de beperkingen in acht met betrekking tot gebruik van radioapparatuur
in benzinedepots, -opslag en -distributielocaties en chemische fabrieken. Neem bovendien de restricties in acht waar
ontploffingswerkzaamheden gaande zijn. Voordat u het apparaat gebruikt, moet u uitkijken voor gebieden die mogelijk
explosieve atmosferen hebben die vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven zijn. Dergelijke locaties zijn onder meer
gebieden onder het dek van boten, chemische overslag- of opslagfaciliteiten en gebieden waar de lucht chemicaliën
of deeltjes bevat, zoals korrels, stof of metaalpoeder. Vraag de fabrikanten van voertuigen die LPG (zoals propaan of
butaan) gebruiken, of dit apparaat veilig gebruikt kan worden in de nabijheid van het voertuig.
VERKEERSVEILIGHEID
Neem tijdens het gebruik van dit apparaat lokale wet- en regelgeving in acht. U dient bovendien de volgende aanwijzingen
te volgen als u het apparaat gebruikt terwijl u een voertuig bestuurt:
25
•
Concentreer u op het rijden. Veilig rijden is uw belangrijkste verantwoordelijkheid.
•
Bel niet met het apparaat tijdens het rijden. Gebruik handsfree accessoires.
•
Als u een oproep wilt maken of beantwoorden, parkeer het voertuig aan de kant van de weg voordat u het apparaat gebruikt.
•
RF-signalen kunnen invloed hebben op de elektronische systemen van motorvoertuigen. Raadpleeg de fabrikant van het
voertuig voor meer informatie.
•
Plaats het apparaat niet bovenop de airbag of in het gebied in een motorvoertuig waar de airbag kan ontploffen. Indien de
airbag zou worden opgeblazen, zou het apparaat met sterke kracht worden gelanceerd en serieus letsel kunnen veroorzaken.
•
Indien u met het vliegtuig reist, zet uw apparaat in vliegtuigmodus. Het gebruik van draadloze apparaten in een vliegtuig
kan gevaar voor de bediening van het vliegtuig veroorzaken en het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Het kan
bovendien in strijd met de wet zijn.
WERKOMGEVING
•
Gebruik dit apparaat niet en laad het niet op in een stoffige, vochtige en vuile omgeving of een omgeving met magnetische
velden. Dit kan anders tot een storing in het circuit leiden.
•
Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties als het apparaat nabij uw oor gebruikt wordt of op een afstand van 1,0 cm
van uw lichaam. Zorg ervoor dat accessoires, zoals een apparaatomhulsel en -houder, niet zijn samengesteld uit metalen
onderdelen. Houd uw apparaat 1,0 cm van uw lichaam om aan de hiervoor genoemde eis te voldoen.
•
Gebruik uw apparaat niet tijdens het opladen op een stormachtige dag met onweer om gevaar veroorzaakt door bliksem
te voorkomen.
•
Raak de antenne niet aan tijdens het bellen. Het aanraken van de antenne heeft invloed op de kwaliteit van het gesprek
en resulteert in een hoger stroomverbruik. Hierdoor kan de beltijd en de standby-tijd verminderen.
•
Terwijl u het apparaat gebruikt, volg de lokale wet- en regelgeving en respecteer de privacy en wettelijke rechten van anderen.
•
Houd de omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 40 °C terwijl het apparaat opgeladen wordt. Houd de omgevingstemperatuur
tussen -25 °C en 55 °C als het apparaat op batterijstroom draait.
PREVENTIE VAN GEHOORVERLIES
Het gebruik van een koptelefoon op hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Om het risico van schade aan het gehoor te
verminderen, moet u het volume van de koptelefoon verlagen tot een veilig en comfortabel niveau.
VEILIGHEID VAN KINDEREN
Voldoe alle veiligheidsmaatregelen ten aanzien van kinderen. Het is vanwege het verstikkingsgevaar gevaarlijk om een kind
met uw apparaat of accessoires te laten spelen (inclusief onderdelen die van het apparaat los kunnen raken). Houd kleine
kinderen uit de buurt van het apparaat en de accessoires.
ACCESSOIRES
Kies alleen batterijen, opladers en accessoires die door de fabrikant van het apparaat goedgekeurd zijn voor gebruik met dit
model. Het gebruik van een andere soort oplader of accessoire kan leiden tot vervallen van de garantie voor het apparaat,
kan in strijd zijn met lokale regels of wetgeving en kan gevaarlijk zijn. Neem contact op met de verkoper van uw apparaat te
verzekeren voor informatie over de beschikbaarheid van goedgekeurde batterijen, opladers en accessoires in de omgeving.
BATTERIJ EN OPLADER
26
•
Trek de oplader uit het stopcontact en het apparaat als deze niet gebruikt wordt.
•
De batterij kan honderden keren opgeladen en ontladen worden voordat deze versleten is.
•
Gebruik de wisselstroomvoeding die in de specificaties van de oplader staat. Een onjuist voltage kan brand of verkeerd
functioneren van de oplader veroorzaken.
•
Als elektrolyt uit de batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de elektrolyt niet in contact komt met huid en ogen. Als de
elektrolyt in contact komt met uw huid of in uw ogen spat, moet u uw huid of ogen onmiddellijk wassen met schoon
water en een dokter raadplegen.
•
Als de batterij vervormt, de kleur verandert of als de batterij extreem warm wordt, moet u onmiddellijk het apparaat niet
langer gebruiken. Anders kan de batterij gaan lekken of oververhit raken of er kan zich een explosie of brand voordoen.
•
Als de USB-stroomkabel beschadigd is (de kabel is bijvoorbeeld gebroken) of als de stekker los zit, moet u onmiddellijk
de kabel niet langer gebruiken. Anders bestaat het risico op een elektrische schok, kortsluiting van de oplader of brand.
•
Verbrand dit apparaat niet omdat het kan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als ze beschadigd zijn
•
Pas het apparaat niet aan en herfabriceer het niet, probeer geen vreemde voorwerpen in het apparaat te steken, dompel
het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen en stel het niet hieraan bloot, stel het apparaat niet bloot aan
vuur, ontploffingen of andere gevaren.
•
Laat het apparaat niet vallen. Als het apparaat valt, met name op een harde ondergrond, en u vermoedt dat de het
apparaat beschadigd is, neem het voor inspectie naar een gekwalificeerde onderhoudslocatie. Onjuist gebruik kan
brand, explosie of ander gevaren veroorzaken.
•
Voer gebruikte apparaten onmiddellijk af conform de lokale regelgeving.
•
Het apparaat dient alleen aangesloten te worden op producten die het USB-IF-logo dragen of voldoen aan het USB-IFnalevingsprogramma.
•
Verzeker bij het opladen dat de oplader in een stopcontact zit dat in de buurt van het apparaat is. De oplader moet
makkelijk te bereiken zijn.
•
De USB-stroomkabel wordt beschouwd als een apart apparaat naast de laadadapter,
•
Uitgangsvermogen van de lader 5V 1A.
WAARSCHUWING - EXPLOSIEGEVAAR ALS BATTERIJ VERVANGEN WORDT DOOR EEN VERKEERD TYPE.
VOER GEBRUIKTE BATTERIJEN AF CONFORM DE AANWIJZINGEN.
REINIGING EN ONDERHOUD
27
•
De oplader is niet waterdicht. Houd deze droog. Bescherm de oplader tegen water en damp. Raak de oplader niet aan
met natte handen, anders kan er kortsluiting of storing van het apparaat en kunt u een elektrische schok krijgen.
•
Plaats het apparaat en de oplader niet op locaties waar deze beschadigd kunnen worden door een botsing. Anders kan
het resulteren in een lekkende batterij, een verkeerd functionerend apparaat, oververhitting brand of explosies.
•
Plaats geen magnetische opslagmedia zoals magnetische kaarten en diskettes nabij het apparaat. Straling van dit
apparaat kan de hierop opgeslagen informatie wissen.
•
Plaats uw apparaat en oplader niet op een locatie met extreem hoge of lage temperaturen. Dit kan tot een ondeugdelijke
werking leiden en resulteren in brand of een explosie. Als de temperatuur lager is dan 0 °C, kan dit invloed hebben op
de prestatie van de batterij.
•
Plaats geen scherpe metalen voorwerpen (zoals spelden) nabij de oortelefoon. De oortelefoon kan deze objecten
aantrekken waardoor u gewond kan raken.
•
Voordat u het apparaat schoonmaakt of een onderhoudsbeurt uitvoert, moet u het apparaat uitschakelen en van de
oplader ontkoppelen.
•
Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen, poeder of andere chemische middelen (zoals alcohol of benzeen) om
het apparaat en de oplader schoon te maken. Anders kunnen onderdelen van het apparaat beschadigd worden of kan er
brand ontstaan. U kunt het apparaat schoonmaken met een vochtige en zachte antistatische doek.
•
Haal het apparaat of accessoires niet uit elkaar. Anders zal de garantie van het apparaat en accessoires vervallen en de
fabrikant is niet aansprakelijk om de schade te vergoeden.
•
Als het scherm van het apparaat gebroken is door een botsing met een hard voorwerp, raak het gebroken deel niet aan
noch probeer het te verwijderen. Stop in dit geval direct met het gebruik van het apparaat en neem contact op met een
bevoegde onderhoudslocatie.
U kunt het volgende doen om het stralingsblootstellingsniveau te verminderen:
• Gebruik de mobiele telefoon daar waar er goede ontvangst is
• Gebruik een handsfreeset
• Zwangere vrouwen dienen de mobiele telefoon uit de buurt van hun buik te houden
• Gebruik de mobiele telefoon uit de buurt van geslachtsdelen
PREVENTIE VAN GEHOORVERLIES
Om gehoorverlies te voorkomen, dient het volume van de koptelefoon gedurende lange periodes niet hoog te zijn.
NALEVING CE SAR
Dit apparaat voldoet aan de Europese eisen (1999/519/EG) inzake de beperking van de blootstelling van de bevolking aan
elektromagnetische velden om de gezondheid te beschermen.
De beperkingen zijn onderdeel van uitgebreide aanbevelingen voor de bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen zijn
ontwikkeld en gecontroleerd door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door regelmatige en grondige evaluaties
van wetenschappelijke onderzoeken. De meeteenheid voor de door de Europese Raad aangeraden limiet voor mobiele
apparaten is de ‘Specific Absorption Rate’ (SAR) en het SAR-limiet is 2,0 W/kg gemiddeld over 10 gram weefsel. Het voldoet
aan de eisen van de internationale commissie inzake niet-ioniserende radiatiebescherming (ICNIRP).
Het apparaat is voor gebruik op het lichaam getest en voldeed het aan de blootstellingsrichtlijnen van ICNIRP en de Europese
standaard EN 62209-2 voor gebruik met bijbehorende accessoires. Gebruik van andere accessoires die metalen bevatten,
maakt de naleving van de blootstellingsrichtlijnen van ICNIRP onzeker.
SAR is gemeten met het apparaat op 5 mm afstand van het lichaam, terwijl het het hoogste gecertificeerde outputniveau
uitzond in alle frequentiebereiken van het apparaat.
De hoogste gerapporteerde SAR-waarden onder de CE-regelgeving voor de telefoon worden hieronder opgesomd:
SAR hoofd: 0,955 W/kg, SAR lichaam: 1,880 W/kg
Om het niveau van de blootstelling aan RF-straling te verminderen, gebruik een handsfree accessoire of andere, soortgelijke
opties om het apparaat uit de buurt van uw hoofd en lichaam te houden. Het apparaat moet 5 mm van het lichaam af worden
gedragen om te verzekeren dat het blootstellingsniveau op of onder de geteste niveaus blijft. Kies de riemklemmen, houders
of andere op het lichaam gedragen accessoires die geen metalen onderdelen bevatten, om het gebruik op deze manier te
ondersteunen. Omhulsels met metalen onderdelen kunnen de RF-prestatie van het apparaat veranderen, inclusief de naleving
met de RF-blootstellingsrichtlijnen op een manier die niet getest of gecertificeerd is. Gebruik van dergelijke accessoires moet
daarom worden vermeden.
AFVOER- EN RECYCLINGINFORMATIE
Dit symbool op het apparaat (en bijgesloten batterijen) geeft aan dat zij niet afgevoerd mogen worden als
normaal huishoudelijk afval. Voer het apparaat of batterijen niet af als ongesorteerd afval. Het apparaat
(en eventuele batterijen) dient aan het einde van de levensduur ingeleverd te worden bij een gecertificeerde
inzamellocatie voor recycling of correcte verwijdering.
Voor meer gedetailleerde informatie over recycling van het apparaat of batterijen kunt u contact opnemen met uw lokale
overheid, het afvalbedrijf of de winkel waar u het apparaat gekocht hebt.
De afvoer van dit apparaat is onderhevig aan de AEEA-richtlijn (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) van de
Europese Unie. De reden waarom afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en batterijen van ander afval
gescheiden moeten worden, is om de mogelijke milieu-impact van gevaarlijke stoffen op de volksgezondheid te minimaliseren.
28
VERMINDERING VAN SCHADELIJKE STOFFEN
Dit apparaat voldoet aan de EU-verordening met betrekking tot de registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten
aanzien van chemische stoffen (REACH) (Verordening nr. 1907/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad) en de
EU-richtlijn ten aanzien van de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) (Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement
en de Raad). Voor meer informatie over de REACH-naleving van het apparaat kunt u de website www.catphones.com/
certification bezoeken. Aangeraden wordt om de website regelmatig te bezoeken voor actuele informatie.
NALEVING EU-REGELGEVING
De fabrikant van het apparaat verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen
van Richtlijn 2014/53/EU. Voor de conformiteitsverklaring bezoek de website: www.catphones.com/support/b35-support/
OPMERKING:
Volg de nationale, lokale regelgeving in de locatie waar het apparaat zal worden gebruikt. Dit apparaat kan worden beperkt
in gebruik in sommige of alle lidstaten van de Europese Unie (EU).
Frequentiebanden waarbinnen de radioapparatuur functioneert:
Bedrijfsmodus
Gebruiksfrequentiebereik
Maximale zendkracht (geleid) dBm
GSM900
880-915 925-960 MHZ
33,5
GSM1800
1710-1785 1805-1880 MHZ
31
WDMA-band I
1920-1980 2110-2170 MHZ
23
WDMA-band V
824-829 869-894 MHZ
24
WDMA-band VIII
880-915 925-960 MHZ
24
LTE-band I
1920-1980 2110-2170 MHZ
23,5
LTE-band III
1710-1785 1805-1880 MHZ
23,5
LTE-band VII
2500-2570 2620-2690 MHZ
21,5
LTE-band VIII
880-915 925-960 MHZ
23,5
LTE-band XX
832-862 791-821 MHZ
23,5
Bedrijfsmodus
Gebruiksfrequentiebereik
Maximale zendkracht (EIRP) dBm
WLAN b
2,4-2,48 GHZ
17,62
WLAN g
2,4-2,48 GHZ
14,13
WLAN n
2,4-2,48 GHZ
13,21
Bluetooth
2,4-2,48 GHZ
8,93
Bedrijfsmodus
Gebruiksfrequentiebereik
Ondersteuning
GLONASS
1559-1610 MHZ
JA
GPS
1559-1610 MHZ
JA
FM
87,5-108 MHZ
JA
Sommige banden kunnen niet in alle landen of gebieden beschikbaar zijn. Neem contact op met de lokale provider voor
meer informatie.
Maximaal radiofrequentievermogen dat in de frequentiebanden wordt uitgezonden, waarbinnen de radioapparatuur
functioneert:
Het maximale vermogen voor alle banden is minder dan de hoogste grenswaarde gespecificeerd in de bijbehorende
geharmoniseerde standaard.
De nominale limieten voor frequentiebanden en zendvermogen zijn voor deze radioapparatuur de volgende:
29
Dienst
Vermogensniveau
GSM 900
GSM 1800
33,5 dB
31 dB
B35 SPECIFICATIE
ITEM
SPECIFICATIES
Bestuurssysteem
KaiOS V2.5
Processor
Qualcomm MSM8905 Dual cores
Geheugen
512 MB RAM
4 GB ROM
(Uitbreidbaar via microSD-kaart naar 32 GB)
Mobiel netwerk
ROW SKU-banden:
•
LTE-banden: 1, 3, 7, 8, 20
•
3G-banden: 1, 2, 5, 8
•
GSM-banden: 850, 900, 1800, 1900
•
LTE Cat 4 (DL 150 Mbps/UL 50 Mbps)
•
HSPA Cat 24 (DL 42 Mbps/UL 11 Mbps)
•
GSM/GPRS/EDGE
•
VoLTE, VoWiFi
Beeldscherm
2.4’ TFT, 240*320, QVGA
Camera
2 M alleen achtercamera
Verbinding
Audioaansluiting: 3,5 mm
Bluetooth: 4.1
WIFI: 802.11b/g/n (2,4 G)
USB: micro-USB 2.0
Soort simkaart: Versie met dubbele simkaart is nanosimkaart+nanosimkaart
Versie met enkele simkaart is nanosimkaart+microSD-kaart
GPS: GLONASS,GPS, aGPS
Batterij
Lithiumpolymere batterij 2300 mAH
Overig
IP-beschermingsgraad: IP68
Val: 1,8 m
Afmetingen
139 x 60,6 x 13,9 mm
Gewicht
125 g
* Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.
30
CONFORMITEITSVERKLARING
Conformiteitsverklaring
Producent:
Naam: Bullitt Mobile Limited
Adres: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Verenigd Koninkrijk
Radioapparatuur:
Model: B35
Beschrijving: Mobiele telefoon
Radiogerelateerde hardwareversie: 1.0
Radiogerelateerde softwareversie: LTE_0208120.0_B35
Meegeleverde accessoires en componenten: USB-kabel, adapter, batterij, oortelefoon
Wij, Bullitt Mobile Limited, verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat het hierboven beschreven product
conform de relevante harmonisatiewetgeving van de Europese Unie is:
Radioapparatuurrichtlijn (2014/53/EU), RoHS-richtlijn (2011/65/EU) en door de Commissie gedelegeerde
Richtlijn (EU)2015/863
De volgende geharmoniseerde standaarden en/of andere relevante standaarden zijn toegepast:
1. Gezondheid en veiligheid (artikel 3, lid 1, letter a, van de Radioapparatuurrichtlijn)
 EN 62311:2008
 EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
 EN 50360 :2017/EN 62209-1 :2016
 EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 EN 50332-1:2013/EN 50332-2:2013
2. Elektromagnetische compatibiliteit (artikel 3, lid 1, letter b, van de Radioapparatuurrichtlijn)
 Concept ETSI EN 301 489-1 V2.2.0,
 Definitief concept ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
 Concept ETSI EN 301 489-17 V3.2.0
 Concept ETSI EN 301 489-19 V2.1.0
 Concept ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
3. Radiospectrumgebruik (artikel 3, lid 2, van de Radioapparatuurrichtlijn)
 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
 ETSI EN 300 328 V2.1.1
 ETSI EN 301 511 V12.5.1
 ETSI EN 303 413 V1.1.1
 Definitief concept ETSI EN 303 345 V1.1.7
De aangemelde instantie (naam: CETECOM GMBH, identificatienummer: 0680) heeft de conformiteitsbeoordeling
uitgevoerd overeenkomstig Bijlage III van de Radioapparatuurrichtlijn en het EU-type onderzoekscertificaat (ref.nr.:
M18-0546-01-TEC).
Getekend voor en namens: Bullitt Mobile Limited
Plaats: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Verenigd Koninkrijk, Datum: 18 juli 2018
Naam: Wayne Huang, functie: Directeur ODM-management, Handtekening:
31
© 2018 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, hun respectievelijke logo‘s, ‘Caterpillar Yellow’, de ‘Power Edge’-handelskenmerken,
evenals hierin gebruikte zakelijke en productidentiteit, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder
toestemming worden gebruikt.
www.cat.com / www.caterpillar.com
Bullitt Mobile Ltd. is een licentiehouder van Caterpillar Inc.
BULLITT en handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising