Honor | 10 Lite | Honor 10 Lite handleiding

Honor 10 Lite handleiding
Gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
Spannende functies
Aanbevolen gebruikstips
Beheer uw telefoon
1
3
Nieuw apparaat
Configuratie van nieuw apparaat
6
Startscherm
Navigatiebalk
Sneltoetsen gebruiken om snel veelgebruikte functies in te
schakelen.
Meldingenpaneel en statusbalk
Schermvergrendeling en -ontgrendeling
Startschermbeheer
10
Contacten zoeken
Contactbeheer
20
20
Basisbelfuncties
VoLTE
VoWi-Fi gebruiken voor een nieuwe belervaring
23
24
25
Basisberichtfuncties
26
Basisfuncties van de camera
Pro-modus
Lichtschilderijmodus
Meer opnamemodi
28
30
32
37
Fotobeheer
40
11
12
15
16
Contacten
Kiezen
Message
Camera
Galerij
Telefoonbeheer
Optimalisatie met één druk op de knop gebruiken
Het gebruik van mobiele data beheren
44
44
E-mailaccounts toevoegen
E-mailaccounts beheren
VIP-e-mailcontacten beheren
45
45
46
E-mail
i
Inhoudsopgave
Agenda
Door Agenda navigeren
47
De klok gebruiken
48
Beheer uw notities om uw administratie op orde te houden
50
Klok
Kladblok
Apparaatverbinding
Bluetooth
NFC
Huawei Share
51
53
56
Beveiliging en privacy
Ontgrendeling via gezichtsherkenning
Vingerafdruk
Locatievoorzieningen in- of uitschakelen
App-vergrendeling inschakelen
Uitgebreide dataprotectie:Verdedig je privacy
60
61
64
64
65
Back-up en herstel
Uw apparaat resetten
67
Wi-Fi en netwerk
Wi-Fi
Verbinding maken met internet
Uw mobiele netwerk delen met andere apparaten
68
71
71
Apps en meldingen
App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan
74
Geluid en weergave
Niet storen-modus configureren
Uw geluidsinstellingen configureren
Meer beeldscherminstellingen
75
75
76
Schijfopschoning activeren
77
Opslag
Slimme assistentie
Functies van uw telefoon overal openen met het navigatiedok
78
Toegankelijkheid
Algemene instellingen
79
81
Systeem
ii
Inhoudsopgave
Systeemupdate
Een online update uitvoeren
84
Juridische kennisgeving
Juridische kennisgeving
Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging
Hulp ontvangen
85
87
88
iii
Spannende functies
Aanbevolen gebruikstips
Uw gezichtsgegevens vastleggen om Ontgrendeling via gezichtsherkenning in
te schakelen
Met Ontgrendeling via gezichtsherkenning kunt u uw apparaat snel ontgrendelen door uw apparaat
voor uw gezicht te houden.
l
Ontgrendeling via gezichtsherkenning is niet beschikbaar als het wachtwoord voor
schermontgrendeling drie of meer achtereenvolgende dagen niet is ingevoerd, als uw apparaat
op afstand is vergrendeld of als het apparaat opnieuw is gestart.
l
Wanneer u Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruikt om uw apparaat te ontgrendelen,
houd uw ogen dan open, kijk recht naar uw apparaat en houd uw gezicht op een afstand van
20 cm (7,87 inch) tot 50 cm (19,69 inch) van uw apparaat. Om uw gezicht nauwkeurig te
scannen, dient u het gebruik van deze functie te vermijden wanneer u zich in een donkere
omgeving bevindt of in direct licht staat.
1
Open
Instellingen. Ga naar Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling en voer uw
vergrendelschermwachtwoord in.
Als u geen vergrendelschermwachtwoord hebt ingesteld, volg dan de instructies op het
beeldscherm om dit te doen. Ontgrendeling via gezichtsherkenning is alleen beschikbaar als de
ontgrendelingsmethode is ingesteld op Patroon, 4-cijferige pincode, Aangepaste pincode,
of Wachtwoord.
2
Als u Oppakken om te wekken inschakelen hebt geselecteerd, dan zal uw apparaat
inschakelen en uw gezicht herkennen om het scherm automatisch te ontgrendelen wanneer u het
apparaat oppakt en voor uw gezicht houdt. Deselecteer deze optie als u deze functie niet wilt
gebruiken. Tik op Gezicht vastleggen en volg de instructies op het beeldscherm om uw
gezichtsgegevens vast te leggen.
3
Ontgrendelingsmethoden en instellingen voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning:
l
Direct ontgrendelen: Schakel het scherm in. Uw apparaat herkent uw gezichtskenmerken en
ontgrendelt het scherm als deze overeenkomen met de opgeslagen gezichtskenmerken.
l
Vegen om te ontgrendelen: Schakel het scherm in. Nadat uw apparaat uw gezichtsgegevens
heeft herkend, kunt u met uw vinger over het vergrendelscherm vegen om uw apparaat te
ontgrendelen.
l
Weergave van slimme vergrendelscherm-meldingen: Als u Veeg om te ontgrendelen en
Slimme vergrendelscherm-meldingen hebt ingeschakeld, worden details over meldingen
niet op het vergrendelscherm weergegeven totdat uw apparaat uw gezichtskenmerken
herkent.
1
Spannende functies
l
Toegang tot App-vergrendeling: Als u Toegang tot App-vergrendeling inschakelt, kunt u
de functie Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruiken voor toegang tot apps en
vergrendelde apps.
Ontgrendeling via oppakken
Open
Instellingen, ga naar Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling. Wanneer u
gezichtsdata vastlegt, selecteert u Oppakken om te wekken inschakelen en stelt u de methode
voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning in op Direct ontgrendelen. Wanneer het instellen
voltooid is, kunt u uw Telefoonoppakken om het scherm te ontgrendelen, zonder wachtwoord of
vingerafdruk.
Als u Oppakken om te wekken inschakelen niet hebt geselecteerd wanneer u de gezichtsdata
vastlegt, kunt u deze functie later instellen: Open
Instellingen, ga naar Beveiliging & privacy >
Gezichtsontgrendeling en stel de methode voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning in op Direct
ontgrendelen. Open vervolgens
Instellingen, ga naar Slimme assistentie >
Bewegingscontrole > Oppakken en selecteer Apparaat uit de slaapstand halen.
Functies van uw telefoon overal openen met het navigatiedok
U moet de navigatiebalk aan de onderkant van uw telefoon gebruik om een app af te sluiten of terug
te gaan naar het startscherm. U kunt de functie Navigatiedok inschakelen op uw telefoon om het
gebruik van navigatietoetsen te voorkomen en uw apparaat eenvoudig met één hand te bedienen.
Open
Instellingen. Ga naar Systeem > Systeemnavigatie > Navigatiedock en schakel
Navigatiedock in. Het Navigatiedok verschijnt op het scherm. U kunt het dok vervolgens naar de
gewenste locatie slepen. Het Navigatiedok kan de volgende acties uitvoeren:
l
Terug: Tik een keer op het Navigatiedok om een stap terug te gaan of tik er twee keer op om twee
stappen terug te gaan.
l
Start: Tik op het Navigatiedok en houd vast en laat vervolgens los om naar het startscherm te gaan.
l
Achtergrond-apps bekijken: Tik op het Navigatiedok en houd vast en veeg vervolgens naar links
of rechts om apps te bekijken die op de achtergrond actief zijn.
Sneltoetsen gebruiken om snel veelgebruikte functies in te schakelen.
Wilt u mobiele data of Wi-Fi snel in- en uitschakelen? Veeg omlaag vanuit de statusbalk en open het
snelkoppelingenpaneel, tik dan op de overeenkomstige snelkoppelingsknop om de functie in of uit te
schakelen. Houd een snelkoppelingsknop aangetikt om naar de instellingenpagina van de functie te
gaan.
2
Spannende functies
Snelkoppelingen
herschikken
Tik op een
snelkoppelingsknop
om de betreffende
functie in te schakelen
Houd aangetikt om naar
instellingen te gaan
Beheer uw telefoon
App-vergrendeling inschakelen
Met App-vergrendeling kunt u een wachtwoord instellen voor WeChat, Alipay en andere belangrijke
apps. Na het opnieuw starten van uw apparaat of het ontgrendelen van het scherm krijgt u de vraag
om uw wachtwoord voor App-vergrendeling in te vullen wanneer u de app voor de eerste keer opent.
App-vergrendeling vergroot de bescherming van uw persoonlijke gegevens en voorkomt onbevoegde
toegang tot belangrijke apps op uw apparaat.
App-vergrendeling inschakelen: Open
Instellingen. Ga naar Beveiliging & privacy > App-
vergrendeling. Wanneer u de app voor de eerste keer opent, volgt u de instructies op het
beeldscherm om het wachtwoord in te stellen en App-vergrendeling te openen. Bij volgende keren
dat u de app opent, kunt u direct het wachtwoord voor App-vergrendeling invoeren. Op het scherm
voor App-vergrendeling schakelt u App-vergrendeling in voor de apps die u wilt beveiligen. Wanneer
u een vergrendelde app voor de eerste keer opent, moet u uw wachtwoord invoeren in het tekstvak.
Als u het wachtwoord bent vergeten, tikt u Wachtwoord vergeten aan, voert u het antwoord in het
vraagvak voor wachtwoordbeveiliging in en reset u het wachtwoord. Als u wachtwoordbeveiliging
niet hebt ingesteld, is de optie Wachtwoord vergeten niet beschikbaar.
Als u voor het ontgrendelen van uw apparaat een vingerafdruk en gezichtsherkenning hebt
ingesteld en voor de eerste keer App-vergrendeling opent, kunt u de scherminstructies volgen om
uw vingerafdruk en gezichtsherkenning te koppelen aan App-vergrendeling om uw apps
gemakkelijker te openen.
Het wachtwoord voor App-vergrendeling en wachtwoordbeveiliging aanpassen: Tik
aan
in het scherm van App-vergrendeling en tik vervolgens Wachtwoord wijzigen of
Wachtwoordbeveiliging wijzigen aan om het wachtwoord voor App-vergrendeling en
wachtwoordbeveiliging aan te passen.
De achtergrond startscherm instellen
Geen zin in standaardachtergronden? Stel een foto die u leuk vindt in als de achtergrond startscherm
om uw startscherm te personaliseren.
Open
Instellingen en ga vervolgens naar Startscherm & achtergrond > Achtergrond. U hebt
de volgende mogelijkheden:
3
Spannende functies
Een afbeelding instellen als achtergrond startscherm: Tik op Foto's of selecteer een vooraf
ingestelde achtergrond op uw apparaat en volg de instructies op het beeldscherm om
Vergrendelingsscherm, Startscherm of Beide te selecteren.
Een foto uit Foto's instellen als uw achtergrond: Hebt u een geweldige foto die u als uw
achtergrond wilt instellen? Open in
Foto's de foto die u leuk vindt, ga naar
> Instellen als >
Achtergrond en volg de instructies op het beeldscherm om de foto in te stellen als achtergrond
startscherm.
Widgets op uw startscherm beheren
Wilt u snel widgets op uw startscherm beheren? U kunt widgets op uw startscherm toevoegen,
verplaatsen of verwijderen om uw startscherm op te schonen en gebruiksvriendelijker te maken.
Widgets toevoegen: Tik een leeg gedeelte van het startscherm aan en houd vast om de
bewerkingsmodus voor het startscherm te openen. Tik op Widgets, tik op een widget en houd deze
vast en sleep de widget naar een leeg gedeelte op het startscherm. U kunt ook de gewenste widget
aantikken.
Controleer of er voldoende ruimte leeg is op het startscherm om de widget te plaatsen. Als er niet
genoeg ruimte is, moet u een lege schermpagina toevoegen of wat ruimte op de huidige
startschermpagina vrijmaken.
Widgets verwijderen: Tik een widget aan op het startscherm en houd deze vast totdat uw apparaat
trilt en selecteer vervolgens Verwijderen.
4
Spannende functies
Widgets verplaatsen: Tik een widget op het startscherm aan en houd de widget vast totdat uw
apparaat trilt. Sleep de widget naar een positie op het scherm.
App-lade gebruiken om apps op te bergen
Wilt u uw apps op één locatie op uw startscherm opbergen, zodat uw startscherm er netter uitziet? U
kunt de app-lade op uw startscherm inschakelen om al uw apps op te bergen en ruimte op uw
startscherm vrij te maken.
Open
Instellingen, ga naar Startscherm & achtergrond > Startschermstijl en selecteer Lade.
Selecteer Standaard als u wilt terugschakelen naar het standaardstartscherm.
Een app-pictogram vanuit de app-lade toevoegen aan het startscherm: Tik nadat u de applade hebt ingeschakeld op
op het startscherm om de lijst met apps te openen. Tik in de lijst
met apps op het pictogram van een app die u wilt toevoegen en houd deze vast totdat uw
telefoon trilt; veeg deze naar de gewenste positie op het startscherm.
TalkBack inschakelen om de inhoud op het scherm te laten voorlezen
TalkBack leest inhoud die u op het scherm aanraakt, selecteert of activeert hardop voor. Het is een
handig hulpmiddel dat gebruikers met een visuele beperking helpt om hun apparaat te gebruiken.
1
Open
Instellingen en ga naar Slimme assistentie > Toegankelijkheid > TalkBack >
om het scherm met instellingen voor TalkBack te openen.
2
Schakel TalkBack in en tik op OK. Als u TalkBack voor de eerste keer inschakelt, opent uw
te tikken, het
apparaat een zelfstudie. U kunt de zelfstudie opnieuw beluisteren door op
scherm met instellingen voor TalkBack te openen en de zelfstudie vervolgens opnieuw te starten.
3
Tik op
en schakel Verkennen via aanraking in. Als Verkennen via aanraking is
ingeschakeld, zal uw apparaat de inhoud die u aanraakt voorlezen.
Waarom leest mijn apparaat plotseling inhoud van het scherm voor? Hoe kan ik deze functie
uitschakelen? Mogelijk hebt u per ongeluk TalkBack ingeschakeld. U kunt TalkBack uitschakelen door
de aan-uitknop ingedrukt te houden totdat uw apparaat trilt en vervolgens minimaal drie seconden
met twee vingers het scherm aan te raken.
Schijfopschoning activeren
Uw Telefoon kan op den duur trager functioneren naarmate de vrije ruimte in het opslaggeheugen
afneemt. U kunt het geheugen opschonen om opslagcapaciteit vrij te maken, de systeemprestaties te
verbeteren en om uw Telefoon vlotter te laten functioneren.
Open
Telefoonbeheer, tik op OPSCHONEN, en schoon het geheugen op en wis het
cachegeheugen op basis van de scanresultaten om uw toestel beter te laten presteren. Als de vrije
opslagruimte hierna nog steeds beperkt is, kunt u de opslagruimte grondiger laten opschonen om
meer opslagcapaciteit vrij te maken op basis van scanresultaten en aanbevelingen voor het
opschonen.
5
Nieuw apparaat
Configuratie van nieuw apparaat
Verbinding maken met internet
Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
1
Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
2
3
Houd
aangeraakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
Schakel Wi-Fi in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw
locatie.
4
Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk
selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.
Verbinding maken met mobiele data
Voordat u mobiele gegevens gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw
provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen.
1
Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
2
Raak
aan om mobiele data in te schakelen.
Wanneer u geen toegang tot internet nodig hebt, schakel mobiele data dan uit om
batterijstroom te besparen en dataverbruik te verminderen.
Uw gezichtsgegevens vastleggen om Ontgrendeling via gezichtsherkenning in
te schakelen
Met Ontgrendeling via gezichtsherkenning kunt u uw apparaat snel ontgrendelen door uw apparaat
voor uw gezicht te houden.
l
Ontgrendeling via gezichtsherkenning is niet beschikbaar als het wachtwoord voor
schermontgrendeling drie of meer achtereenvolgende dagen niet is ingevoerd, als uw apparaat
op afstand is vergrendeld of als het apparaat opnieuw is gestart.
l
Wanneer u Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruikt om uw apparaat te ontgrendelen,
houd uw ogen dan open, kijk recht naar uw apparaat en houd uw gezicht op een afstand van
20 cm (7,87 inch) tot 50 cm (19,69 inch) van uw apparaat. Om uw gezicht nauwkeurig te
scannen, dient u het gebruik van deze functie te vermijden wanneer u zich in een donkere
omgeving bevindt of in direct licht staat.
1
Instellingen. Ga naar Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling en voer uw
Open
vergrendelschermwachtwoord in.
6
Nieuw apparaat
Als u geen vergrendelschermwachtwoord hebt ingesteld, volg dan de instructies op het
beeldscherm om dit te doen. Ontgrendeling via gezichtsherkenning is alleen beschikbaar als de
ontgrendelingsmethode is ingesteld op Patroon, 4-cijferige pincode, Aangepaste pincode,
of Wachtwoord.
2
Als u Oppakken om te wekken inschakelen hebt geselecteerd, dan zal uw apparaat
inschakelen en uw gezicht herkennen om het scherm automatisch te ontgrendelen wanneer u het
apparaat oppakt en voor uw gezicht houdt. Deselecteer deze optie als u deze functie niet wilt
gebruiken. Tik op Gezicht vastleggen en volg de instructies op het beeldscherm om uw
gezichtsgegevens vast te leggen.
3
Ontgrendelingsmethoden en instellingen voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning:
l
Direct ontgrendelen: Schakel het scherm in. Uw apparaat herkent uw gezichtskenmerken en
ontgrendelt het scherm als deze overeenkomen met de opgeslagen gezichtskenmerken.
l
Vegen om te ontgrendelen: Schakel het scherm in. Nadat uw apparaat uw gezichtsgegevens
heeft herkend, kunt u met uw vinger over het vergrendelscherm vegen om uw apparaat te
ontgrendelen.
l
Weergave van slimme vergrendelscherm-meldingen: Als u Veeg om te ontgrendelen en
Slimme vergrendelscherm-meldingen hebt ingeschakeld, worden details over meldingen
niet op het vergrendelscherm weergegeven totdat uw apparaat uw gezichtskenmerken
herkent.
l
Toegang tot App-vergrendeling: Als u Toegang tot App-vergrendeling inschakelt, kunt u
de functie Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruiken voor toegang tot apps en
vergrendelde apps.
Ontgrendeling via oppakken
Open
Instellingen, ga naar Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling. Wanneer u
gezichtsdata vastlegt, selecteert u Oppakken om te wekken inschakelen en stelt u de methode
voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning in op Direct ontgrendelen. Wanneer het instellen
voltooid is, kunt u uw Telefoonoppakken om het scherm te ontgrendelen, zonder wachtwoord of
vingerafdruk.
Als u Oppakken om te wekken inschakelen niet hebt geselecteerd wanneer u de gezichtsdata
vastlegt, kunt u deze functie later instellen: Open
Instellingen, ga naar Beveiliging & privacy >
Gezichtsontgrendeling en stel de methode voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning in op Direct
ontgrendelen. Open vervolgens
Instellingen, ga naar Slimme assistentie >
Bewegingscontrole > Oppakken en selecteer Apparaat uit de slaapstand halen.
Vingerafdruk vastleggen
U kunt een vingerafdruk vastleggen op uw Telefoon en vervolgens uw vingerafdruk gebruiken om uw
scherm te ontgrendelen of zonder wachtwoord toegang te krijgen tot uw kluis of App-vergrendeling.
7
Nieuw apparaat
l
Ontgrendelen met een vingerafdruk is alleen beschikbaar als uw ontgrendelingsmethode is
ingesteld op Patroon, Pincode of Wachtwoord. U moet uw Telefoon met behulp van het
wachtwoord voor schermontgrendeling ontgrendelen nadat het apparaat opnieuw is opgestart
of als uw vingerafdruk niet herkend wordt.
l
Zorg er voordat u een vingerafdruk vastlegt voor dat uw vinger schoon en droog is.
1
Open
2
Ga naar Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer >
Ontgrendelingsmethode wijzigen, selecteer Patroon, 4-cijferige pincode, Aangepaste
pincode of Wachtwoord, en volg vervolgens de instructies op het beeldscherm om een
ontgrendelingswachtwoord in te stellen.
3
Zodra u een ontgrendelingswachtwoord hebt ingesteld, kunt u op Nieuwe vingerafdruk tikken
om een vingerafdruk vast te leggen.
4
Plaats uw vingertop op de vingerafdruksensor. Druk licht op de sensor tot uw apparaat trilt.
Herhaal deze stap met verschillende delen van uw vingertop.
5
Tik OK aan na voltooiing van het vastleggen.
Instellingen.
Plaats uw vingertop simpelweg op de vingerafdruksensor om het scherm te ontgrendelen.
Verbinding maken met Wi-Fi
Door met uw apparaat verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, kunt u effectief mobiele data
besparen.
Wees altijd voorzichtig wanneer u verbinding maakt met openbare Wi-Fi-netwerken om
potentiele beveiligingsrisico's (zoals ongeverifieerde toegang tot uw persoonlijke gegevens en
financiële informatie) te vermijden.
8
Nieuw apparaat
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk: Open
Instellingen, ga naar Draadloos en
netwerken > Wi-Fi en schakel Wi-Fi in. Tik een Wi-Fi-netwerk aan om toegang te krijgen en voer
indien nodig het netwerkwachtwoord in of voltooi de verificatie. U kunt ook naar de onderkant van
het menu scrollen, Netwerk toevoegen aantikken en de instructies op het beeldscherm volgen om
een netwerkhotspot toe te voegen door de naam van de hotspot en het wachtwoord in te voeren.
9
Startscherm
Navigatiebalk
Navigeren met gebaren
Wilt u voorkomen dat uw scherm wordt geblokkeerd door navigatietoetsen, maar wilt u nog wel
eenvoudig kunnen navigeren? Probeer dan eens Gebaren. Met Gebaren kunt u snel terugkeren naar
een vorig menu, schakelen naar het startscherm en recente taken bekijken.
Open
Instellingen, ga naar Systeem > Systeemnavigatie en selecteer Gebaren. U hebt de
volgende mogelijkheden:
l
Terugkeren naar het vorige menu: Veeg vanaf de linker- of rechterkant van het scherm naar het
midden.
l
Terugkeren naar het startscherm: Veeg omhoog vanaf het midden van de onderkant van het
scherm.
l
Recente taken bekijken: Veeg omhoog vanaf het midden van de onderkant van het scherm en
houd vast.
l
HiVoice en HiVision inschakelen: Schakel Veeg omhoog vanuit de onderste hoeken voor
HiVoice en HiVision in. Veeg omhoog vanaf de onderste hoeken van het scherm om HiVoice en
HiVision in te schakelen.
De lay-out van de navigatiebalk configureren
Met de navigatiebalk hebt u toegang tot het startscherm, kunt u terug naar de vorige pagina, kunt u
een app verlaten of kunt u recent gebruikte apps bekijken.
Ga naar
Instellingen om de lay-out van uw navigatiebalk te configureren. Ga naar Systeem >
Systeemnavigatie > Navigatie met drie toetsen > Instellingen en selecteer een knopcombinatie
voor uw navigatiebalk en schakel Navigatietoetsen verbergen in of uit op basis van uw
gebruiksgewoonten.
10
Startscherm
Terug-toets: Tik aan om naar de vorige pagina te gaan of om een app te verlaten. Tik aan om
l
het toetsenbord op het scherm tijdens tekstinvoer te sluiten.
Start-toets: Tik aan om terug te keren naar het startscherm. Houd aangetikt om het HiVoice-
l
pictogram weer te geven en veeg omhoog op het pictogram om de HiVoice-functies in te
schakelen.
Recent-toets: Tik aan om een lijst recent gebruikte apps te openen. Houd aangetikt om
l
gesplitst-schermmodus in te schakelen.
Meldingenpaneel-toets: Tik aan om het meldingenpaneel te openen.
l
De Recent-knop gebruiken om achtergrondapps te beheren
Als u snel wilt schakelen naar een recent gebruikte app, dan kunt u de Recent-knop gebruiken. Met
de Recent-knop kunt snel tussen diverse recent gebruikte apps schakelen. U kunt de knop ook
gebruiken om uw achtergrond-apps af te sluiten om uw apparaat sneller te maken.
Tik
aan. U kunt recent gebruikte achtergrond-apps bekijken, ernaar schakelen, afsluiten of
vergrendelen:
l
Recent gebruikte apps bekijken: Recent gebruikte apps worden op het scherm weergegeven en
u kunt ze bekijken door naar links of naar rechts te vegen.
l
Overschakelen naar een recent gebruikte app: Veeg naar links of naar rechts op het scherm om
de app te vinden die u wilt gebruiken en tik het tabblad van de app aan.
l
Een app sluiten: Veeg omhoog over het tabblad van een app om de app te sluiten.
l
Alle apps sluiten: Tik
aan om alle apps te sluiten.
Sneltoetsen gebruiken om snel veelgebruikte functies
in te schakelen.
Wilt u mobiele data of Wi-Fi snel in- en uitschakelen? Veeg omlaag vanuit de statusbalk en open het
snelkoppelingenpaneel, tik dan op de overeenkomstige snelkoppelingsknop om de functie in of uit te
11
Startscherm
schakelen. Houd een snelkoppelingsknop aangetikt om naar de instellingenpagina van de functie te
gaan.
Snelkoppelingen
herschikken
Tik op een
snelkoppelingsknop
om de betreffende
functie in te schakelen
Houd aangetikt om naar
instellingen te gaan
Meldingenpaneel en statusbalk
Beschrijvingen van meldings- en statuspictogrammen
De pictogrammen in de statusbalk geven u een snel overzicht van de algehele status van uw telefoon,
waaronder de netwerkverbinding, batterijniveau en nieuwe berichten die u hebt ontvangen toen uw
telefoon in de stille modus stond.
Statuspictogrammen: Door de statuspictogrammen te controleren, kunt u snel de status van uw
apparaat weten, zoals netwerkverbinding, signaalsterkte, batterijniveau, tijd enz.
De pictogrammen voor de netwerkstatus kunnen per regio en provider verschillen.
Signaalsterkte
Geen bereik.
4G+-netwerk verbonden
3G-netwerk verbonden
4G-netwerk verbonden
HSPA-netwerk verbonden
2G-netwerk verbonden
LTE
LTE+-netwerk verbonden
Verbonden met HSPA+-netwerk
(Evolved High Speed Packet Access)
VoLTE beschikbaar
Roaming
LTE
Verbonden met LTE-netwerk (Long
Term Evolution)
NFC ingeschakeld
Vliegtuigmodus ingeschakeld
Wi-Fi-netwerk verbonden
Locatiegegevens worden
ontvangen via gps
Bluetooth ingeschakeld
Stille modus ingeschakeld
Wi-Fi-netwerk gevonden
Opladen
12
Startscherm
Trilstand ingeschakeld
Batterijniveau laag
Alarm ingeschakeld
Geen simkaart gedetecteerd
Batterij volledig opgeladen
Koptelefoon aangesloten
Alleen de HRY-LX1 heeft ondersteuning voor NFC. Houd het NFC-gedeelte dicht bij andere
apparaten of objecten wanneer u de NFC-functie gebruikt.
Meldingspictogrammen: Waar u een nieuw bericht, een nieuwe melding of een nieuwe herinnering
op uw telefoon hebt ontvangen, wordt het bijbehorende pictogrammen weergegeven in uw
statusbalk.
Gemiste oproep
Nieuwe e-mails
Gegevens downloaden
Nieuwe voicemail
Herinnering aan een afspraak
Gegevens uploaden
Gegevens synchroniseren
Telefoongeheugen vol
Aanmeldings- of synchronisatieprobleem
VPN verbonden
Synchronisatie mislukt
Meer meldingen
Het meldingenpaneel openen om belangrijke informatie te ontvangen
Wilt u ervoor zorgen dat u geen belangrijke meldingen mist? In de statusbalk van uw Telefoon kunt u
realtime-informatie over meldingen en de werkingsstatus van uw apparaat bekijken.
Wanneer u een meldingsherinnering krijgt, kunt u het scherm aanzetten en vanaf de statusbalk
omlaag vegen om de melding te bekijken. U kunt de instellingen voor meldingen en de statusbalk op
de volgende manieren openen:
Het meldingenpaneel openen wanneer het scherm is ontgrendeld: Veeg omlaag vanaf de
statusbalk om het meldingenpaneel te openen. U kunt snelkoppelingsschakelaars in- of uitschakelen
of op meldingen tikken om de details te bekijken.
13
Startscherm
Wilt u in de meldingen- en statusbalk alleen het aantal meldingen zien of geen meldingen weergeven?
Tik op
Instellingen, en ga naar Meldingen > Meer instellingen voor meldingen >
Meldingsmethode. Selecteer vervolgens Nummers of Geen naar wens.
Storende meldingen van apps uitschakelen
Vindt u het vervelend om zo veel verschillende meldingen van apps te ontvangen? U kunt meldingen
van apps instellen en uitschakelen om te voorkomen dat dit gebeurt.
Open
l
Instellingen en ga naar Meldingen. U heeft de volgende mogelijkheden:
Voorkomen dat alle apps push-meldingen sturen: Tik op Groepsbeheer en schakel vervolgens
Alles uit.
Aangepaste meldingen
Geen fan van de standaardherinneringen voor meldingen? U kunt uw herinneringen voor meldingen
zo aanpassen dat u de meldingen krijgt op de door u gewenste manier.
Open
Instellingen en ga vervolgens naar Meldingen > Meer instellingen voor meldingen.
Vanaf hier kunt u:
l
Scherm aanzetten bij meldingen inschakelen: Schakel Scherm aanzetten bij meldingen in.
Wanneer het scherm van uw telefoon is uitgeschakeld, wordt het scherm weer ingeschakeld
wanneer een melding wordt ontvangen.
l
Knipperend meldingslampje instellen: Schakel Knipperend meldingslampje in en het
meldingslampje zal beginnen te knipperen wanneer u nieuwe meldingen ontvangt.
l
Meldingsmethode instellen: Tik Meldingsmethode aan. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u
Pictogrammen, Nummers of Geen selecteren.
14
Startscherm
Schermvergrendeling en -ontgrendeling
Een wachtwoord voor het vergrendelscherm instellen om uw privacy te
beschermen
Uw apparaat slaat veel gevoelige informatie, zoals persoonlijke foto's, contactgegevens en
bankierapps (bijvoorbeeld Alipay). Stel een wachtwoord in voor het vergrendelscherm, zodat u elke
keer een wachtwoord moet invullen als u uw apparaat ontgrendelt. Een wachtwoord voor het
vergrendelscherm helpt u om uw privé-informatie te beschermen als u uw apparaat kwijtraakt of als
deze wordt gebruikt door een ongeverifieerde gebruiker.
Een wachtwoord voor het vergrendelscherm instellen: Open
Instellingen, ga naar
Beveiliging & privacy > Vergrendelscherm-wachtwoord en stel het gewenste type wachtwoord
voor het vergrendelscherm in.
l
Een pincode instellen: Een pincode bestaat uit een reeks cijfers. U kunt snel en gemakkelijk een
pincode invullen om uw apparaat te ontgrendelen. Gebruik voor betere beveiliging een lange reeks
willekeurige cijfers als uw pincode. Ga naar Stel wachtwoord voor schermvergrendeling in en
volg de meldingen om een pincode in te stellen. U kunt ook Ontgrendelingsmethode wijzigen
aantikken en 4-cijferige pincode of Aangepaste pincode instellen.
l
Een patroon instellen: Ontgrendel uw apparaat door een vooraf ingesteld patroon op het scherm
te tekenen. Gebruik voor betere beveiliging een patroon met overlappende lijnsegmenten. Ga naar
Stel wachtwoord voor schermvergrendeling in > Ontgrendelingsmethode wijzigen >
Patroon en teken twee keer hetzelfde patroon. Het patroon moet minimaal 4 stippen met elkaar
verbinden.
l
Een wachtwoord instellen: Een wachtwoord dat uit cijfers, letters en speciale tekens bestaat, is
veiliger dan een pincode of patroon. Gebruik voor betere beveiliging een wachtwoord met 8 of
meer tekens, bestaande uit cijfers, letters en speciale tekens. Onthoud het wachtwoord om te
voorkomen dat u geen toegang meer tot uw apparaat hebt als u het vergeet. Ga naar Stel
wachtwoord voor schermvergrendeling in > Ontgrendelingsmethode wijzigen >
Wachtwoord en volg de meldingen om een wachtwoord in te stellen.
l
Uw apparaat ontgrendelen met een smartband: Als uw apparaat ontgrendeling met een
smartband ondersteunt, zal het scherm automatisch oplichten als de band binnen 80 cm van uw
apparaat komt. Uw apparaat wordt direct ontgrendeld als u over het scherm veegt. Tik Slim
ontgrendelen aan en volg de meldingen op het scherm om de configuratie te voltooien.
15
Startscherm
l
Uw apparaat ontgrendelen met een vingerafdruk: Uw apparaat ondersteunt
ontgrendeling met een vingerafdruk. Dit is de aanbevolen ontgrendelingsmethode. Het gebruik
van een vingerafdruk biedt een veilige en snelle manier om het apparaat te ontgrendelen. Tik
nadat u een wachtwoord voor het vergrendelscherm hebt ingesteld Vastleggen aan in het
dialoogvenster dat wordt geopend en volg de meldingen op het scherm om uw
vingerafdrukken te registreren.
l
Schakel het wachtwoord voor het vergrendelscherm om veiligheidsredenen niet uit:
Een wachtwoord voor het vergrendelscherm voorkomt ongeverifieerde toegang tot uw
apparaat. Selecteer omwille van de veiligheid van uw apparaat niet
Schermvergrendelingswachtwoord uitschakelen als de schermvergrendelingsmethode.
l
Regelmatige wachtwoordmeldingen helpen u om uw wachtwoord te onthouden: Als u
uw schermvergrendelingswachtwoord 3 dagen niet hebt ingevoerd, verplicht het systeem u om
het wachtwoord in te vullen om uw apparaat te ontgrendelen.
Het scherm vergrendelen om uw apparaat te beveiligen
Als u uw apparaat een bepaalde tijd niet gebruikt, zal het scherm worden uitgeschakeld en
vergrendeld. Zolang het scherm blijft ingeschakeld, kunt u uw apparaat gebruiken zonder dat u het
scherm hoeft te ontgrendelen. Vergrendel uw scherm als u uw apparaat niet gebruikt, zodat uw
privacy wordt beschermd en ongewenste invoer wordt voorkomen.
Stel een wachtwoord voor het vergrendelscherm in om uw privacy te helpen beschermen. U kunt
uw apparaat op de volgende manieren vergrendelen:
Het scherm direct vergrendelen met de aan-uitknop: Druk op elk gewenst moment op de aanuitknop om het scherm te vergrendelen.
Het scherm in één tik vergrendelen met een schermvergrendeling: Knijp op het startscherm
twee vingers naar elkaar om het bewerkingsscherm te openen. Tik op Widgets >
Schermvergrendeling en voeg de widget Schermvergrendeling toe aan uw startscherm. Deze
helpt u om slijtage van uw aan-uitknop te voorkomen. Tik nadat u de bewerkingsmodus voor het
startscherm hebt afgesloten op de widget Schermvergrendeling om uw scherm direct te
vergrendelen. Ga eerst naar de startschermpagina waar de widget Schermvergrendeling staat om
uw scherm op deze manier te vergrendelen.
Startschermbeheer
Pictogrammen op het startscherm beheren
Is uw startscherm bezaaid met app-pictogrammen? U kunt pictogrammen op het startscherm
verplaatsen of verwijderen of ze sorteren en naar mappen verplaatsen om het gebruik te
vereenvoudigen.
Een pictogram op het startscherm verplaatsen: Tik in het startscherm op het pictogram van een
app en houd deze vast totdat uw apparaat trilt. Verplaats de app vervolgens naar een andere positie
op het startscherm.
16
Startscherm
Een app verwijderen: Tik in het startscherm op het pictogram van een app die u wilt verwijderen en
houd deze vast totdat uw apparaat trilt. Tik vervolgens op Verwijderen. Volg de meldingen op het
beeldscherm om de app te verwijderen.
Om te zorgen dat het systeem normaal functioneert, kunnen bepaalde vooraf geïnstalleerde
systeemapps niet worden verwijderd.
Een map maken: Tik in het startscherm op het pictogram van een app en houd deze vast totdat uw
apparaat trilt. Sleep het pictogram vervolgens op een ander pictogram. De twee pictogrammen
worden nu in een nieuwe map geplaatst.
Een map verwijderen: Open de map, tik op
, deselecteer alle apps en tik vervolgens op OK. De
map wordt automatisch verwijderd en alle pictogrammen van de apps in de map worden naar uw
startscherm verplaatst.
Een map hernoemen: Open de map, tik op de naam van de map en voer een nieuwe naam in.
Pictogrammen van apps toevoegen aan of verwijderen uit een map: Open de map, tik op
,
selecteer of deselecteer apps en tik vervolgens op OK. De geselecteerde pictogrammen van de apps
worden automatisch aan de map toegevoegd, terwijl de gedeselecteerde apps uit de map worden
verwijderd.
U kunt het pictogram van een app ook uit een map verwijderen door op het pictogram in de map
te tikken en het pictogram vast te houden totdat uw apparaat trilt. U kunt het pictogram nu naar
het startscherm slepen om het uit de map te verwijderen.
17
Startscherm
Uw startscherm beheren
Staan er te veel pictogrammen op uw startscherm? U kunt een nieuwe pagina aan uw startscherm
toevoegen en deze naar wens aanpassen.
Tik een leeg gedeelte van het startscherm aan en houd vast om de modus Bewerken van het
startscherm te openen. U kunt de volgende handelingen uitvoeren:
l
Een nieuwe schermpagina toevoegen: Tik
aan de linker- of rechterkant van het scherm aan
om een nieuwe schermpagina toe te voegen.
l
Een lege schermpagina verwijderen: Raak
aan om de pagina te verwijderen.
Schermpagina's met app-pictogrammen of widgets kunnen niet worden verwijderd.
l
De volgorde van schermpagina's wijzigen: Tik de schermpagina die u wilt verplaatsen aan en
houd deze vast. Sleep de pagina vervolgens naar de gewenste positie.
l
Een standaardpagina voor het startscherm instellen: Tik
aan in het bovenste deel van het
startscherm om de geselecteerde startschermpagina als uw standaardstartschermpagina in te
stellen.
De achtergrond startscherm instellen
Geen zin in standaardachtergronden? Stel een foto die u leuk vindt in als de achtergrond startscherm
om uw startscherm te personaliseren.
Open
Instellingen en ga vervolgens naar Startscherm & achtergrond > Achtergrond. U hebt
de volgende mogelijkheden:
Een afbeelding instellen als achtergrond startscherm: Tik op Foto's of selecteer een vooraf
ingestelde achtergrond op uw apparaat en volg de instructies op het beeldscherm om
Vergrendelingsscherm, Startscherm of Beide te selecteren.
Een foto uit Foto's instellen als uw achtergrond: Hebt u een geweldige foto die u als uw
achtergrond wilt instellen? Open in
Foto's de foto die u leuk vindt, ga naar
> Instellen als >
Achtergrond en volg de instructies op het beeldscherm om de foto in te stellen als achtergrond
startscherm.
Widgets op uw startscherm beheren
Wilt u snel widgets op uw startscherm beheren? U kunt widgets op uw startscherm toevoegen,
verplaatsen of verwijderen om uw startscherm op te schonen en gebruiksvriendelijker te maken.
Widgets toevoegen: Tik een leeg gedeelte van het startscherm aan en houd vast om de
bewerkingsmodus voor het startscherm te openen. Tik op Widgets, tik op een widget en houd deze
vast en sleep de widget naar een leeg gedeelte op het startscherm. U kunt ook de gewenste widget
aantikken.
18
Startscherm
Controleer of er voldoende ruimte leeg is op het startscherm om de widget te plaatsen. Als er niet
genoeg ruimte is, moet u een lege schermpagina toevoegen of wat ruimte op de huidige
startschermpagina vrijmaken.
Widgets verwijderen: Tik een widget aan op het startscherm en houd deze vast totdat uw apparaat
trilt en selecteer vervolgens Verwijderen.
Widgets verplaatsen: Tik een widget op het startscherm aan en houd de widget vast totdat uw
apparaat trilt. Sleep de widget naar een positie op het scherm.
App-lade gebruiken om apps op te bergen
Wilt u uw apps op één locatie op uw startscherm opbergen, zodat uw startscherm er netter uitziet? U
kunt de app-lade op uw startscherm inschakelen om al uw apps op te bergen en ruimte op uw
startscherm vrij te maken.
Open
Instellingen, ga naar Startscherm & achtergrond > Startschermstijl en selecteer Lade.
Selecteer Standaard als u wilt terugschakelen naar het standaardstartscherm.
Een app-pictogram vanuit de app-lade toevoegen aan het startscherm: Tik nadat u de applade hebt ingeschakeld op
op het startscherm om de lijst met apps te openen. Tik in de lijst
met apps op het pictogram van een app die u wilt toevoegen en houd deze vast totdat uw
telefoon trilt; veeg deze naar de gewenste positie op het startscherm.
19
Contacten
Contacten zoeken
Open
Contacten, in de contactenlijst kunt u de volgende zoekmethoden gebruiken:
Zorg dat uw apparaat alle contacten weergeeft, zodat u de meest nauwkeurige zoekresultaten
ziet. Ga op het scherm met de contactenlijst naar
> Instellingen > Weergavevoorkeuren,
en tik op Alle contacten.
l
Versleep de index aan de zijkant om snel door de lijst te bladeren.
l
Voer in de zoekbalk boven aan de contactenlijst de naam, initialen, het telefoonnummer of het emailadres van de contactpersoon in. Vervolgens worden de zoekresultaten onder de zoekbalk
weergegeven. U kunt ook meerdere trefwoorden voor uw zoekopdracht invoeren, zoals 'Jan
Amsterdam'. Het systeem zal dan snel alle overeenkomende contacten vinden.
Als er een fout optreedt terwijl u een contactpersoon zoekt, gaat u op het scherm met de
contactenlijst naar
> Instellingen > Contacten organiseren, en tikt u vervolgens op
Indexgegevens opnieuw aanmaken > OK.
Contactbeheer
Contacten importeren en exporteren
Als u overstapt naar een nieuw apparaat, moet u uw bestaande contacten overdragen.
Open
Contacten, ga naar
> Instellingen > Importeren/Exporteren en selecteer vervolgens
een van de volgende opties:
l
Contacten importeren: Selecteer Importeren uit opslag, Importeren via Bluetooth of
Importeren uit Simkaart en volg de instructies op het beeldscherm.
l
Contacten exporteren: Selecteer Exporteren naar opslag, Exporteren naar Simkaart of
Contacten delen en volg de instructies op het beeldscherm. .vcf-bestanden die via Exporteren
naar opslag worden geëxporteerd, worden standaard opgeslagen in de hoofdmap van de interne
opslag van uw apparaat. Open Bestanden om geëxporteerde bestanden te bekijken.
Uw contacten beheren
De app Contacten biedt u tal van functies om uw contacten te beheren. U kunt uw contactenlijst
vereenvoudigen, ervoor kiezen om alleen contacten op uw apparaat of simkaart te bekijken en
eenvoudig veelgebruikte contacten vinden.
Dubbele contacten samenvoegen: Als er dubbele contacten in uw contactenlijst staan, kunt u de
functie Dubbele contacten samenvoegen gebruiken om deze samen te voegen. Ga in de
contactenlijst naar
> Instellingen > Contacten organiseren > Dubbele contacten
samenvoegen, selecteer de contacten die u wilt samenvoegen en tik vervolgens op Samenv..
20
Contacten
Contacten weergeven voor verschillende accounts: Wilt u alleen contacten bekijken die op uw
apparaat of simkaart staan? Ga naar
> Instellingen > Weergavevoorkeuren en selecteer de
accounts die u wilt weergegeven. U kunt ook:
l
Eenvoudige lay-out inschakelen: Wilt u profielfoto's, bedrijven en functies verbergen in de
contactenlijst? Ga in het scherm met de contactenlijst naar
> Instellingen >
Weergavevoorkeuren en schakel Eenvoudige weergave in.
l
Opslagruimte voor contacten bekijken: Wilt u de opslagruimte voor uw contacten controleren?
Ga in de contactenlijst naar
> Instellingen > Weergavevoorkeuren. In het veld Accounts
kunt u de beschikbare opslagruimte en totale opslagruimte op uw apparaat of simkaart zien.
Contacten toevoegen aan Favorieten: Bent u het beu om constant uw contacten te doorzoeken
naar een bepaald item? U kunt uw veelgebruikte contacten toevoegen aan uw favorieten voor snelle
en eenvoudige toegang. Tik vanuit de contactenlijst op het item dat u favoriet wilt maken en tik
vervolgens op Favoriet om het toe te voegen aan het scherm Favorieten.
Contactgroepen beheren
Wilt u een bericht naar een groep collega's verzenden of een bijeenkomst organiseren? Slimme
groepen groepeert uw contacten automatisch op basis van bedrijf, plaats en laatste contactmoment,
zodat u snel een groepse-mail of groepsbericht kunt verzenden.
Een contactgroep maken: Tik in de groepslijst op
, vul de naam van de groep (zoals 'Familie' of
'Vrienden') in en tik vervolgens op OK. Volg de instructies op het scherm om contacten toe te voegen
en tik daarna op
.
Een bericht verzenden naar contacten in een slimme groep: Open een groep in het gedeelte
Groepen in de lijst met groepen en tik op
om een bericht te verzenden of op
om een e-mail
te verzenden.
Een groep bewerken: Selecteer in de lijst met groepen de groep die u wilt bewerken en tik op
om een contact toe te voegen of tik op
om Leden verwijderen, Groepsbeltoon, Groep
verwijderen of Hernoemen.
Een groep verwijderen: Tik in de lijst met groepen op een groep en houd deze vast. Tik daarna op
Verwijderen.
Contacten toevoegen aan de zwarte lijst
U kunt contacten aan de zwarte lijst toevoegen om te voorkomen dat u wordt lastiggevallen of spamoproepen ontvangt.
Open
Contacten, tik op de contactpersoon die u aan de zwarte lijst wilt toevoegen en ga
vervolgens naar
> Aan zwarte lijst toevoegen. Uw apparaat zal alle oproepen en berichten van
contacten op de zwarte lijst blokkeren.
21
Contacten
Contacten op de zwarte lijst bekijken: Open
Telefoonbeheer, ga naar Geblokkeerd en tik
vervolgens op Zwarte lijst om de zwarte lijst te bekijken.
Een contact van de zwarte lijst verwijderen: Open
Contacten, tik op de contactpersoon die u
wilt verwijderen van de zwarte lijst en ga vervolgens naar
> Verwijderen van zwarte lijst.
Oproep- en berichtgegevens wissen
Gebruik Sporen wissen om oproep- en berichtgegevens van een contact te wissen om uw privacy te
beschermen.
Open
Contacten, selecteer een contact en ga naar
> Spoor wissen > Wissen. Alle oproep-
en berichtgegevens voor het contact zullen worden gewist.
22
Kiezen
Basisbelfuncties
Bellen
Voer op het scherm met beltoetsen een deel van het telefoonnummer of de eerste letter of pinyininitialen van de naam van de contactpersoon in. Uw apparaat zoekt automatisch de relevante
contacten.
Open
Telefoon. Voer op het scherm met de beltoetsen het telefoonnummer of de eerste letter of
pinyin-initialen van de naam van de contactpersoon in (voer bijvoorbeeld 'hwkf' in voor de
klantenservice van Huawei). Uw apparaat zoekt automatisch naar het overeenkomstige nummer in uw
contacten en belgeschiedenis. Tik in de lijst op de contactpersoon die u wilt bellen. Als u een apparaat
of
met dual sim hebt, tik dan op
om te bellen. U kunt de status van uw contactpersoon op
uw scherm zien (bijvoorbeeld of de telefoon overgaat of oproep doorschakelen is ingeschakeld). Tik
op
om op te hangen.
Wanneer u een telefoonnummer kopieert dat u wilt opbellen, vraagt het systeem u om het
nummer te plakken wanneer u het scherm met beltoetsen opent.
Op de aan/uit-knop drukken om op te hangen: Hebt u per ongeluk het verkeerde nummer
gebeld, het belscherm verborgen en wilt u snel ophangen? U kunt Aan/uit-knop beëindigt oproep
instellen. Ga op het scherm Telefoon naar
> Instellingen > Meer en schakel Aan/uit-knop
beëindigt oproep in om snel oproepen te beëindigen.
Noodoproepen plaatsen
Als uw apparaat in een noodgeval is ingeschakeld en bereik heeft, kunt u zelfs een noodoproep
plaatsen als het scherm is vergrendeld of als er geen mobiel ontvangst is.
Op de functie voor noodoproepen zijn lokale regels en regels van de internetprovider van
toepassing. Netwerkproblemen of storingen in de omgeving kunnen tot mislukte noodoproepen
leiden. Vertrouw in noodgevallen niet op uw apparaat als enige manier van communicatie.
Open
Telefoon of tik Noodoproep aan op het vergrendelscherm. Voer met de beltoetsen het
lokale noodnummer in en tik
aan. Als u goede mobiele ontvangst hebt op uw locatie, uw
apparaat met het internet is verbonden en uw locatieservices zijn ingeschakeld, wordt uw locatie
opgehaald en op uw scherm weergegeven ter informatie.
Oproep doorschakelen inschakelen en nooit meer een oproep missen
Als u oproepen niet kunt opnemen, kunt u uw apparaat zo instellen dat oproepen naar een ander
nummer worden doorgeschakeld.
Sommige providers ondersteunen deze functie mogelijk niet.
23
Kiezen
Open
Telefoon, en ga naar
> Instellingen > Oproep doorschakelen. Als u een toestel met
een dubbele simkaart heeft, tik dan in het gedeelte SIM 1 of SIM 2 op Oproep doorschakelen en
selecteer de doorschakelmethode. Vul het nummer in waarnaar u uw oproepen wilt doorschakelen en
bevestig uw keuze. Als Oproep doorschakelen is ingeschakeld, zal uw toestel automatisch oproepen
die daarvoor in aanmerking komen doorschakelen naar het vooraf ingestelde nummer.
Telefoonlogboeken verwijderen
U kunt telefoonlogboeken die u niet langer nodig hebt verwijderen.
Open
Telefoon en tik op
om het toetsenblok te verbergen. U kunt nu een van de volgende
taken uitvoeren:
l
Eén regel verwijderen: Tik op een regel en houd deze vast. Tik vervolgens op Invoer
verwijderen.
l
Meerdere regels verwijderen: Ga naar
> Meerdere invoeren verwijderen, selecteer de
regels die u wilt verwijderen of Alles selecteren, tik vervolgens op
.
Internationale roaming activeren voor grenzeloze communicatie
Als u voor het werk of voor een vakantie naar het buitenland reist, kunt u bellen terwijl roaming op
uw Telefoon actief is zonder dat u de landcode hoeft in te vullen.
Deze functie moet door de provider worden ondersteund. Zorg dat roaming of internationale
roaming voor uw simkaart is ingeschakeld. Neem contact op met uw provider voor meer
informatie.
Open
Telefoon of
Contacten om te bellen.
VoLTE
VoLTE: Tegelijkertijd bellen en data gebruiken
Met VoLTE (Voice over LTE) kunnen gesprekken en dataservices gelijktijdig via hetzelfde 4G-netwerk
worden uitgevoerd, wat inhoudt dat u tijdens het voeren van gesprekken gebruik kan maken van
internet. VoLTE biedt u tevens kortere tijden om voor gesprekken verbinding te maken en hogere
kwaliteit voor telefoongesprekken of videogesprekken.
Beide simkaartsleuven van uw telefoon/tablet ondersteunen 4G, VoLTE, en VoWiFi, zodat u niet tussen
simkaarten heen en weer hoeft te schakelen.
l
Dubbele 4G: Beide simkaartsleuven van uw telefoon/tablet ondersteunen 4G.
l
Dubbele VoLTE: Beide simkaartsleuven van uw telefoon/tablet ondersteunen VoLTE, zodat u tijdens
het voeren van HD-gesprekken gebruik van het internet kan maken.
l
Dubbele VoWiFi: Beide simkaartsleuven van uw Telefoon ondersteunen VoWiFi, zodat u
gesprekken via Wi-Fi kunt voeren. U kunt zelfs in de Vliegmodus VoWiFi gebruiken om gesprekken
te voeren.
24
Kiezen
Sommige providers ondersteunen deze functie mogelijk niet.
VoLTE activeren om HD-gesprekken te voeren
l
Sommige providers ondersteunen deze functie mogelijk niet.
l
Alleen mobiele telefoons met dual sim bieden ondersteuning voor geactiveerde 4G, VoLTE en
VoWiFi voor beide simkaartsleuven.
Open
Instellingen en ga naar Draadloos en netwerken > Mobiel netwerk. In het
instellingengedeelte voor Sim 1 of 2 (mits ondersteund door uw provider) kunt u:
l
4G activeren: Schakel 4G in. Vanwege provider-specifieke aanpassingen, kan het zijn dat een 4Gschakelaar ontbreekt op uw apparaat. Dit duidt erop dat 4G al is ingeschakeld en niet handmatig
ingeschakeld hoeft te worden.
l
VoLTE-oproepen inschakelen: Schakel VoLTE-oproepen in.
l
Wi-Fi-bellen inschakelen: Schakel Oproepen via Wi-Fi in.
Nadat u het instellen hebt afgerond, selecteert u het contact dat u wilt bellen en tikt u
een video-oproep te plaatsen. U kunt ook
aan om
op het scherm aantikken tijdens een spraakoproep om
over te schakelen naar een video-oproep.
VoWi-Fi gebruiken voor een nieuwe belervaring
U kunt VoWi-Fi gebruiken voor spraak- en videogesprekken op een willekeurige locatie met een WiFi-netwerk – ook als het mobiele netwerk van de tablet geen bereik heeft.
Deze functie moet door uw provider worden ondersteund. Neem contact op met uw provider
voor meer informatie, inclusief kosten en toeslagen.
Open
Telefoon, ga naar
> Instellingen > Oproepen via Wi-Fi en activeer Bellen via Wi-
Fi. Tik op Modus en volg de instructies op het scherm om het voorkeursnetwerk in te stellen.
25
Message
Basisberichtfuncties
Berichten beheren
Met de app Berichten kunt u gemakkelijk al uw berichten bijhouden.
Open
Berichten. Raak in de lijst met berichtenthreads de naam of het telefoonnummer van een
contactpersoon aan om de conversatiethread weer te geven.
Berichten beantwoorden: Plaats de inhoud van het bericht in het tekstvak en tik op
.
Een bericht archiveren: Maakt u zich zorgen dat u per ongeluk een belangrijk bericht verwijdert? Tik
op een bericht en houd vast en tik vervolgens op
om het bericht te archiveren.
Een bericht verwijderen: Bent u moe van de chaos die ontstaat door teveel berichten? Verwijder
onnodige gesprekken of berichten om uw berichtenlijst op te schonen. Als u gesprekken of berichten
wilt verwijderen, tikt u op de gesprekken of berichten om naar het bewerkingsscherm te gaan,
selecteert u het gesprek of bericht en tikt u op
. Verwijderde berichten kunnen niet worden
hersteld.
Berichten zoeken: Wilt u een bericht snel terugvinden? Vul de trefwoorden in de zoekbalk in het
scherm met de lijst met berichten in. Vervolgens worden de relevante berichten onder de zoekbalk
weergegeven.
Een contact blokkeren: Wilt u dat iemand u geen spamberichten meer stuurt? Tik op een bericht en
houd vast en tik vervolgens op
om het contact te blokkeren.
Spamberichten blokkeren
Bent u moe van het ontvangen van spamberichten? Schakel berichtblokkering in en ontvang nooit
meer spamberichten!
Open
Berichten.
Gebruik het overlastfilter om het volgende te doen:
Berichten blokkeren: Tik op een bericht en houd vast en tik op
om berichten en oproepen van
dat nummer te blokkeren.
Berichten deblokkeren: Tik op
en tik op Geblokkeerde contacten. Tik op
aan het einde
van het telefoonnummer om het nummer te deblokkeren.
Regels instellen voor automatisch downloaden van mms-berichten
Stel regels in voor het automatisch downloaden van mms-berichten om duur verbruik van mobiele
data te voorkomen.
26
Message
Open
Berichten en tik op
. Ga naar Instellingen > Geavanceerd.
U kunt hier het volgende configureren:
Of mms-berichten automatisch worden opgehaald: Schakel Mms Automatisch downloaden
uit om te voorkomen dat automatisch mms-berichten naar uw apparaat worden gedownload.
Of mms-berichten automatisch worden opgehaald tijdens roaming: Schakel Mms autom.
downloaden tijdens roaming uit om te voorkomen dat automatisch mms-berichten naar uw
apparaat worden gedownload tijdens roaming.
27
Camera
Basisfuncties van de camera
De basisfuncties van de camera gebruiken
Zorg dat u de basisfuncties van uw camera begrijpt, zodat u betere foto's kunt maken.
Standaard fotografiemodus: Open
Camera. Tik in de zoeker
aan om een foto te maken.
U kunt ook de volume lager-knop instellen als sluiterknop voor uw camera.
Een cameramodus selecteren: Open
Camera om een cameramodus op basis van uw wensen
te kiezen.
De belichting van uw camera aanpassen: Uw camera zal de belichting automatisch aanpassen op
basis van het omgevingslicht. Wanneer de belichting wordt verhoogd, worden de foto's helderder.
Wanneer de belichting wordt verlaagd, worden de foto's donkerder. U kunt de belichting handmatig
omhoog of omlaag te
aanpassen in de zoeker door het scherm aan te tikken en het pictogram
vegen.
Flits in- of uitschakelen: De flits wordt gebruikt voor extra belichting wanneer u foto's maakt in
omstandigheden met weinig licht. Tik in de zoeker
aan om één van de volgende flitsmodi te
selecteren:
l
Automatisch: De camera zal de flits automatisch in- of uitschakelen op basis van het
omgevingslicht.
l
Uit: Flits uitgeschakeld.
l
Aan: Flits ingeschakeld.
l
Continu aan: De flits is altijd ingeschakeld wanneer u de zoeker gebruikt.
Geolocatie inschakelen: Uw geografische locatie wordt geregistreerd wanneer u een foto maakt,
zodat u foto's kunt zoeken op basis van hun locatie. Tik in de zoeker
aan om het menu
Instellingen te openen en schakel GPS-tag in.
Camera-instellingen aanpassen
U kunt in het scherm 'Instellingen' van de camera tal van camera-instellingen, -modi en -specificaties
aan uw wensen aanpassen.
Automatisch lachende gezichten fotograferen: Schakel Glimlach opnemen in onder
Instellingen. De camera zal nu automatisch een foto maken wanneer deze een lachend gezicht in de
zoeker detecteert.
Fotografie dempen: Schakel in het Instellingen scherm Dempen in.
28
Camera
Ondersteunend raster gebruiken voor de compositie van uw foto's
Vindt u het ooit vervelend dat uw foto's scheef staan of dat het onderwerp niet in het midden staat?
U kunt de ondersteunende camerarasterfunctie gebruiken om de perfecte foto te krijgen.
Open
Camera en tip op
om Instellingen te openen om een ondersteunend raster te
selecteren. Tik vervolgens op Cameraraster en selecteer het type raster of lijnen dat u wilt gebruiken.
Compositiemethode Regel van derden: Gebruik Raster of Phi-raster. De vier snijpunten in het
raster zijn de focusgebieden van een foto. Plaats het onderwerp van uw foto voor een goede
compositie op een van de snijpunten.
Compositiemethode Gouden spiraal: Gebruik Fibonacci-spiraal (links) of Fibonacci-spiraal
(rechts). Plaats het onderwerp van uw foto in het midden van de spiraal.
29
Camera
Pro-modus
De Pro-modus gebruiken om omgevingsfoto's maken
Wilt u uw omgevingsfoto's levendiger en interessanter maken? Gebruik de Pro-modus om unieke en
persoonlijke omgevingsfoto's te maken.
Open
Camera > Meer > Pro.
Een meetmodus selecteren op basis van het onderwerp: Tik in het Pro-modusscherm
aan
en selecteer een meetmodus.
Meetmodus
Toepassingsscenario
Matrix
Uitgestrekte landschappen en zeeën
Midden
Spot
Het onderwerp ligt in het midden van de foto en komt naar voren uit de
achtergrond.
Het onderwerp dat u wilt benadrukken in uw foto is relatief klein, zoals
een bloem of een boom.
De helderheid aanpassen aan de opnameomgeving:
l
De ISO aanpassen: Tik in het Pro-modusscherm
ISO-schuifbalk om de waarde aan te passen.
aan en veeg naar links of naar rechts over de
30
Camera
Om overmatige ruis te voorkomen, raden we u aan om de ISO onder 400 in te stellen. De
aanbevolen ISO bij daglicht is tussen 100 en 200 en boven 400 voor nachtomgevingen.
l
De sluitertijd aanpassen: Tik in het Pro-modusscherm
aan (sluitertijd) en veeg met de
schuifbalk de gewenste sluitertijd naar het midden.
De aanbevolen sluitertijd voor niet-bewegende scènes (zoals bergen) is tussen 1/80 en 1/125 en
korter (minder dan 1 seconde) voor bewegende onderwerpen (zoals golven). Gebruik voor de
beste resultaten een statief wanneer u bewegende onderwerpen vastlegt.
l
EV-compensatie aanpassen: Tik in het Pro-modusscherm &7 aan en veeg met de EV-schuifbalk
de gekozen waarde naar het midden.
AWB aanpassen: Tik in het Pro-modusscherm
"8#
aan en veeg met de AWB-schuifbalk de gekozen
waarde naar het midden.
l
Bij opnamen maken met zonlicht kiest u voor
. In een omgeving met zwak licht selecteert u
.
l
Tik
aan om de kleurtemperatuur aan te passen. Verhoog de K-waarde als u uw foto een
warme en nostalgische tint wilt geven. Selecteer een lagere K-waarde voor een koude, kalme
of futuristische tint.
De AF aanpassen aan het onderwerp: Tik in het Pro-modusscherm "' aan en veeg met de AFschuifbalk de gewenste modus naar het midden.
AF-modi
Toepassingsscenario
AF-S-modus
Niet-bewegende landschappen (zoals bergen).
AF-C-modus
Bewegende scènes (zoals stromend water en golven op zee).
MF-modus
Uitspringende objecten (zoals een close-up van een bloem).
Uw apparaat stabiel houden tijdens het maken van opnamen: Tik in het Pro-modusscherm
aan en schakel Horizontale waterpas in. Nadat u deze functie hebt ingeschakeld, ziet u twee
hulplijnen in de zoeker. De camera is horizontaal wanneer de stippellijn de ononderbroken lijn
overlapt.
l
In Pro-modus worden sommige instellingen mogelijk aangepast nadat u een instelling aanpast.
U kunt ze aanpassen op basis van uw behoeften.
l
De aanbevolen instellingen hierboven zijn alleen voor referentiedoeleinden. U kunt ze
aanpassen om basis van de daadwerkelijke situatie om zo het gewenste effect te bereiken.
De Pro-modus gebruiken om portretten te maken
Wilt u portretten maken die er professioneel uitzien? Met de Pro-modus kunt u de camera-instellingen
aanpassen om professionele portretten te maken.
Open
Camera > Meer > Pro.
31
Camera
Een meetmodus selecteren:
we raden de modus of
aan om portretten te maken.
Positioneer uw opnameonderwerp (bijvoorbeeld een gezicht) in het midden van de zoeker.
De helderheid aanpassen aan de opnameomgeving
l
De ISO aanpassen: Om overmatige ruis te voorkomen, raden we aan om de ISO laag in te stellen
wanneer u portretten maakt. U kunt de ISO aanpassen op basis van de opnameomgeving.
l
Opnameomgeving
Aanbevolen ISO
Buiten
Tussen 100 en 200
Binnen
Ongeveer 400
Nachtomgevingen
Tussen 400 en 800
Sluitertijd aanpassen: De sluitertijd moet lang zijn wanneer er weinig omgevingslicht is, en kort
wanneer er veel omgevingslicht is. De aanbevolen sluitertijd voor portretten zonder beweging is
tussen 1/80 en 1/125. Voor het vastleggen van bewegende onderwerpen selecteert u een sluitertijd
van 1/125 of hoger.
l
EV-compensatie aanpassen: U kunt de EV-compensatie verhogen als het licht op het onderwerp
of de achtergrond te zwak is, en verlagen als er te veel licht is.
AWB aanpassen: Selecteer AWB op basis van de lichtsituatie. Bij opnamen maken met zonlicht kiest
u voor
. In een omgeving met weinig licht, selecteert u
.
Scherpstelling aanpassen: Om een onderwerp beter te benadrukken, raden we u aan om portretten
met handmatige scherpstelling (MF) te maken. Tik in de zoeker het gedeelte aan dat u wilt
benadrukken, zoals het gezicht van het onderwerp.
l
In Pro-modus worden sommige instellingen mogelijk aangepast nadat u een instelling aanpast.
U kunt ze aanpassen op basis van uw behoeften.
l
De aanbevolen instellingen hierboven zijn alleen voor referentiedoeleinden. U kunt ze
aanpassen op basis van de daadwerkelijke situatie, om zo het gewenste effect te bereiken.
Lichtschilderijmodus
Lichtschilderij: leg lichtsporen vast
De Lichtschilderijmodus stelt automatisch een langere sluitertijd in, zodat lichtsporen met een langere
belichting worden vastgelegd. Deze modus levert verbluffende foto's op met een etherische kwaliteit.
De Lichtschilderijmodus biedt vier creatieve opnamemodi voor uiteenlopende onderwerpen en
lichtomstandigheden:
l
Verkeerssporen: Leg lichtsporen vast die werden gemaakt door nachtelijk autoverkeer.
l
Lichtgraffiti: Leg sporen vast die afkomstig zijn van een bewegende lichtbron in omstandigheden
met weinig licht.
l
Zijdeachtig water: Maak zijdeachtige foto's van watervallen en stromend water.
l
Sterrensporen: Maak geweldige foto's van sterrensporen in de nachtelijke lucht.
32
Camera
Achterlichtsporen gebruiken om stadslichten vast te leggen
Achterlichtsporen stelt u in staat om artistieke foto's te maken van achterlichten van auto's in het
donker.
l
Maak de foto op een afstand en iets boven uw onderwerp om de beste resultaten te behalen.
Zorg dat de koplampen van de auto niet recht op de camera zijn gericht, want daardoor kan de
foto overbelicht worden.
l
Plaats uw apparaat op een statief of een stevige ondergrond, zodat het niet beweegt tijdens de
belichting.
Open
Camera > Meer > Licht- schilderij > Verkeerssporen. Houd uw Telefoon stabiel en tik
vervolgens
aan om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker
weergegeven. Tik
aan als u klaar bent.
33
Camera
Lichtgraffiti gebruiken om lichtpatronen te maken
Lichtgraffiti stelt u in staat om patronen te maken of woorden te schrijven door met een lichtbron
voor de camera te bewegen.
l
Zoek een donkere locatie uit de buurt van andere lichtbronnen en zorg dat het silhouet van het
onderwerp niet zichtbaar is. Kies een lichtbron die helder genoeg is en een geschikte kleur
heeft, zoals een kleine zaklamp of glowstick.
l
Plaats uw apparaat op een statief of een stevige ondergrond, zodat het niet beweegt tijdens de
belichting.
Open
Camera > Meer > Licht- schilderij > Lichtgraffiti. Houd uw Telefoon stabiel en tik
vervolgens
aan om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker
weergegeven. Tik
aan als u klaar bent.
34
Camera
Zijdeachtig water gebruiken om rivieren en watervallen vast te leggen
Zijdeachtig water stelt u in staat om zijdezachte foto's van watervallen en rivieren te maken.
l
Zoek voor het beste resultaat een stroom of waterval met veel water.
l
Plaats uw apparaat op een statief of een stevige ondergrond, zodat het niet beweegt tijdens de
belichting.
1
Open
2
Houd uw Telefoon stabiel en tik vervolgens
3
Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik
Camera > Meer > Licht- schilderij > Zijdeachtig water.
aan om de opname te starten.
aan als u klaar bent.
35
Camera
Sterrensporen gebruiken om de schoonheid van sterren vast te leggen
Met Sterrensporen kunt u uw camera gebruiken om de beweging van sterren in de nachtelijke lucht
vast te leggen.
l
Kies voor de beste resultaten een locatie zonder lichtvervuiling en een onbelemmerd zicht op
de lucht in een heldere nacht.
l
Plaats uw apparaat op een statief of een stevige ondergrond, zodat het niet beweegt tijdens de
belichting.
1
Open
2
Houd uw Telefoon stabiel en tik vervolgens
3
Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker weergegeven. Tik
Camera > Meer > Licht- schilderij > Sterrensporen.
aan om de opname te starten.
aan als u klaar bent.
36
Camera
Meer opnamemodi
Tijdsverloop gebruiken om een korte video te maken
U kunt de Tijdsverloopmodus gebruiken om over een lange periode foto's vast te leggen en ze samen
te voegen in een korte video. Zo legt u bloeiende bloemen, wolken, stadsverkeer en bewegende
sterren vast.
l
Zorg ervoor dat de tijdsverloopopname niet te lang wordt, aangezien de opname veel
batterijvermogen en opslagruimte verbruikt.
l
Gebruik een stevig statief om uw apparaat tijdens de tijdsverloopopname stabiel te houden.
1
Voordat u de opname start, dient u ervoor te zorgen dat de omgeving goed is verlicht en dat het
beeld is scherpgesteld. Positioneer de camera zodanig dat onnodige achtergrondobjecten buiten
beeld blijven.
2
Open
3
Tik
4
Ga naar Foto's om uw tijdsverloopopname af te spelen.
De afspeelsnelheid wordt door het systeem bepaald, om een goed resultaat te garanderen. U
Camera > Meer > Tijdsverloop. Tik
aan om de opname te starten.
aan om de opname af te ronden.
kunt de opname- of afspeelsnelheid niet handmatig aanpassen.
37
Camera
Levende beelden maken
Wilt u uw foto's interessanter en dynamischer maken? Maak een levend beeld en geniet langer van
prachtige momenten.
Met Levende beelden kunt u een scène ongeveer 1 seconde voor of na het indrukken van de
sluiterknop opnemen. Wanneer u in de Galerij door deze foto's bladert, kunt u niet alleen de statische
foto zien die u hebt gemaakt toen u op de sluiterknop drukte, maar ook de dynamische foto met
geluid afspelen.
Levende beelden maken: Open
Camera, tik boven in uw scherm op
en tik vervolgens op
om een beeld te maken.
Levende beelden bekijken: Het opgenomen levende beeld wordt opgeslagen in de Foto's in JPGindeling. Ga naar
boven in het beeld op
Foto's > Albums > Camera. Tik op beelden met het pictogram
en tik
om het dynamische effect te bekijken. Het levende beeld stopt
automatisch nadat het volledig is afgespeeld. U kunt ook op het scherm tikken om het afspelen zelf te
stoppen.
Levende beelden delen: Ga naar
tik vervolgens op
Foto's > Albums, tik op het levende beeld dat u wilt delen,
, selecteer een deelmethode en volg de instructies op het beeldscherm om het
delen te voltooien.
38
Camera
Levende beelden kunnen direct worden gedeeld via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share en nog meer
methoden. Het ontvangende apparaat moet een Huawei-apparaat zijn dat het vastleggen van
levende beelden ondersteunt om de bewegende foto-effecten te kunnen afspelen. Wanneer u
levende beelden deelt via apps van derden of niet-ondersteunde apparaten, dan worden levende
beelden weergegeven als statische afbeeldingen.
39
Galerij
Fotobeheer
Foto's bewerken
Wilt u een net gemaakte foto bewerken om hem nog beter te maken? U kunt de bewerkingsfuncties
van de Galerij gebruiken om uw foto's bij te snijden en te roteren en om diverse effecten (zoals
graffiti, gepersonaliseerde watermerken en filters) op uw foto's toe te passen zodat ze nog meer
opvallen.
Ga naar
Foto's, selecteer de foto die u wilt bewerken en tik op
om het
fotobewerkingsscherm te openen. U kunt de volgende functies gebruiken om uw foto's te bewerken:
l
Een foto roteren: Tik op
en veeg met de hoekdraaiknop om de rotatiehoek van de foto aan te
passen. U kunt ook op Kantelen of Spiegelen tikken om uw foto 90 graden te roteren of hem om
te draaien.
l
Een foto bijsnijden: Tik op
en versleep het raster of de hoeken ervan om uw selectie te
maken. U kunt ook een vaste bijsnijdratio selecteren en de hoeken van het raster verslepen om de
foto bij te snijden.
l
Filtereffecten toevoegen: Tik op
l
Kleurbehoud: Tik op
en selecteer een filtereffect.
en volg de instructies op het beeldscherm om de kleuren die u wilt
behouden te selecteren. De gedeelten die u hebt geselecteerd voor kleurbehoud worden
gemarkeerd.
l
Een foto vervagen: Tik op
, selecteer een vervaagmodus en versleep de schuifbalk om de mate
van vervagen aan te passen.
l
Foto-effecten aanpassen: Tik op
om de helderheid, het contrast, de verzadiging en andere
parameters van de foto aan te passen.
l
Een portretfoto mooier maken: Wanneer het systeem een portretfoto detecteert, zal het u
automatisch de Schoonheid-functie aanbieden. U kunt
aantikken in het
fotobewerkingsscherm om functies toe te passen zoals Effen, Oneffenheden, smal gezicht en
Ogen mooier maken om uw portretfoto mooier te maken.
l
Een fotomozaïek maken: Tik op
en selecteer een mozaïekstijl en -afmeting om een
fotomozaïek te maken.
l
Graffiti op foto's: Tik op
en selecteer een kwast en kleur om graffiti aan te brengen op foto's.
l
Watermerken toevoegen: Tik op
en selecteer een watermerk (zoals Tijd, Locatie, Weer of
Humeur) om uw foto's te personaliseren.
40
Galerij
l
Een tag toevoegen: Tik op
en selecteer een annotatiestijl en lettertype om uw foto's te
verrijken.
Foto's en video's bekijken en delen
Wanneer u oude foto's of video's bekijkt, kan dit de meest dierbare momenten naar boven brengen.
Uw foto's en video's worden opgeslagen in de Galerij van uw apparaat. U kunt ze bekijken op basis
van tijd, locatie of album.
Foto's op volledig scherm bekijken: Open
Foto's en tik een foto aan om deze in de modus
voor volledig scherm te bekijken. Tik de foto opnieuw aan om het menu te verbergen. Als u foto's in
het volledige scherm bekijkt, kunt u:
l
In- of uitzoomen op een foto: Plaats twee vingers op het scherm en beweeg ze uit elkaar om op
de foto in te zoomen of knijp ze samen om uit te zoomen. Als een foto een hogere resolutie heeft
dan de schermresolutie, dan kunt u de foto maximaal twee maal vergroten door met uw vingers op
de foto in te zoomen en uw vingers vervolgens van het scherm te halen.
l
Opnameparameters bekijken: U kunt
aantikken en in het detailvenster omhoog of omlaag
vegen om de ISO-waarde (gevoeligheid), EV (belichtingscompensatie), resolutie en andere
gedetailleerde opnameparameters van de foto te bekijken.
l
Een foto hernoemen: Ga naar
l
Foto als contactfoto of achtergrond van het startscherm instellen: Ga naar
> Hernoemen en voer een nieuwe naam in.
> Instellen
als en stel de foto in als een Achtergrond of Foto van contact.
Een foto of video delen: Open
Foto's, houd een item ingedrukt om het selectiescherm te
openen en selecteer de items die u wilt delen. Tik vervolgens
aan om de deelmethode te
selecteren en volg de instructies op het beeldscherm om het deelproces te voltooien.
Bekijken op basis van opnametijd: In het tabblad Foto's worden foto's en video's op basis van
hun opnametijd weergegeven. Ga naar
> Instellingen en schakel Tijd en locatie weergeven in
om opnametijden weer te geven wanneer u foto's op volledig scherm bekijkt. Onder het tabblad
Foto's kunt u twee vingers uit elkaar bewegen of samenknijpen om in of uit te zoomen op het
scherm en te schakelen tussen weergave op dag en weergave op maand.
Bekijken op basis van opnamelocatie: Indien foto's en video's zijn gemaakt terwijl GPS-tag was
ingeschakeld in het instellingenmenu Camera, dan kunt u ze bekijken in de kaartmodus. Tik
aan in
het tabblad Foto's. Vervolgens worden de foto's of video's met locatie-informatie gemarkeerd op de
bijbehorende opnamelocaties op de kaart. U kunt ook twee vingers uit elkaar bewegen op het scherm
om in te zoomen op de kaart en details weer te geven van de opnamelocatie. Tik de fotominiatuur
aan om alle foto's en video's te bekijken die op die locatie zijn gemaakt.
Weergeven op basis van album: Via het tabblad Albums kunt u foto's en video's bekijken op basis
van album. Sommige foto's en video's worden opgeslagen in standaardalbums die door het systeem
zijn bepaald. Video's die met de camera zijn gemaakt, worden bijvoorbeeld opgeslagen in het album
41
Galerij
Video's. Schermafbeeldingen en schermopnamen worden opgeslagen in het album
Schermafbeeldingen.
Diavoorstellingen afspelen: Tik
> Diavoorstelling aan in het tabblad Foto's. Het systeem
speelt nu automatisch een diavoorstelling met foto's af. Tik het scherm aan om het afspelen te
stoppen.
Fotoalbums ordenen
Foto's of video's toevoegen aan een nieuw album: Tik in het tabblad Albums Album
toevoegen aan, voer een naam in voor het album in en tik vervolgens OK aan. Selecteer een foto of
video en voeg het geselecteerde item aan een nieuw album toe.
Foto's en video's verplaatsen: U kunt foto's en video's vanuit verschillende locaties naar hetzelfde
album verplaatsen zodat ze samen te beheren en te bekijken zijn. Nadat u het relevante album hebt
geopend, tikt u een foto of video aan houdt u deze vast tot het pictogram
Selecteer vervolgens de foto's en video's die u wilt verplaatsen. Tik
wordt weergegeven.
aan en selecteer het album
waar u de items naar wilt verplaatsen. Zodra de items zijn verplaatst, zijn ze niet meer beschikbaar op
de oorspronkelijke locaties.
Foto's en video's favoriet maken: Wilt u uw favoriete foto's en video's apart opslaan? U kunt uw
speciale foto's en video's favoriet maken zodat u ze eenvoudig kunt bekijken. Open de foto of video
die u favoriet wilt maken en tik
aan om het item in het album Mijn favorieten op te slaan. De
items die u favoriet maakt, blijven beschikbaar op hun oorspronkelijke locaties. Er verschijnt echter
een pictogram
op de miniaturen.
Albums zoals Camera, Video's, Mijn favorieten en Schermafbeeldingen kunnen niet worden
aangepast.
Albums verbergen: Hebt u belangrijke persoonlijke albums waarvan u niet wilt dat iemand anders ze
ziet? U kunt deze albums verbergen om uw persoonlijke privacy te waarborgen. Ga in het tabblad
Albums naar
> Albums verbergen en schakel de schakelaars in voor de albums die u wilt
verbergen.
Albums zoals Camera, Video's, Mijn favorieten en Schermafbeeldingen kunnen niet worden
verborgen.
Foto's en video's verwijderen: Houd een foto of album ingedrukt totdat het pictogram
selecteer de bestanden die u wilt verwijderen en ga vervolgens naar
,
> Verwijderen. Verwijderde
foto's en video's blijven in het album Onlangs verwijderd, samen met een tag waarmee het aantal
dagen tot de dag waarop zij permanent wordt verwijderd, wordt aangegeven. Als u een foto of video
permanent wilt verwijderen voordat deze vervalt, selecteer u vanuit Onlangs verwijderd de foto of
video die u permanent wilt verwijderen en gaat u naar
> Verwijderen.
42
Galerij
Verwijderde foto's en video's herstellen: Ga naar het album Onlangs verwijderd, houd een foto
of video ingedrukt totdat het pictogram
verschijnt, selecteer de items die u wilt herstellen en tik
aan om ze te herstellen naar hun oorspronkelijke albums. Als het oorspronkelijke album is
verwijderd, maakt het systeem een nieuw album voor u.
43
Telefoonbeheer
Optimalisatie met één druk op de knop gebruiken
Hebt u gemerkt dat uw Telefoon onlangs trager is geworden? Maakt u zich zorgen dat uw apparaat
misschien kwetsbaar is voor malware en andere beveiligingsrisico's? Gebruik optimalisatie met één
druk op de knop om uw Telefoon vlotter te laten functioneren en te beschermen tegen
beveiligingsrisico's.
Open
Telefoonbeheer, en tik op OPTIMALISEREN. U Telefoon voert automatisch algemene
prestatie-optimalisatie, beveiligingsoptimalisatie, optimalisatie van batterijprestaties en
apparaatbeheeroptimalisatie uit. U kunt de optimalisatieopties aanpassen. Het systeem raadt u echter
aan om een handmatige optimalisatie met één druk op de knop uit te voeren om de snelheid van het
systeem te verhogen, te controleren op beveiligingsrisico's, het energieverbruik te optimaliseren en
onbekende telefoonnummers en vervelende oproepen te monitoren en blokkeren.
Het gebruik van mobiele data beheren
Beheer het gebruik van mobiele data en voorkom extra kosten.
Open
Telefoonbeheer en tik Dataverbruik aan om statistieken voor dataverbruik weer te geven
of om Slimme databesparing in te schakelen.
l
Verwijderen: Controleer het datagebruik van afzonderlijke apps.
l
Apps in netwerk: Beheer toestemmingen voor internettoegang van elke app.
l
Slimme databesparing: Schakel de Databesparingsmodus in (voorkomt dat achtergrond-apps
mobiele data gebruiken) en selecteer de apps die onbeperkte datatoegang hebben.
44
E-mail
E-mailaccounts toevoegen
Voeg uw e-mailaccount toe aan uw Telefoon om op elk moment handig toegang te hebben tot uw email. Raadpleeg uw e-mailprovider als u tijdens het configureren van uw e-mail vragen heeft over
specifieke instellingen.
Een persoonlijk e-mailaccount toevoegen: Open
, selecteer een e-mailprovider of tik op
Overig, vul uw e-mailadres en uw wachtwoord in, tik vervolgens op Aanmelden en volg de
scherminstructies om uw account in te stellen. Uw systeem zal automatisch verbinding maken met de
server en de serverinstellingen controleren.
Een Exchange-account toevoegen: Exchange werd ontwikkeld door Microsoft en wordt door
bedrijven gebruikt als hun interne e-mailsysteem. Als u zakelijke e-mail Exchange-servers gebruikt,
kunt u zich op uw Telefoon aanmelden bij uw zakelijke e-mail. Ga naar
> Exchange, vul uw e-
mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord in, tik vervolgens op Aanmelden en volg de
scherminstructies om uw account in te stellen. Uw systeem zal automatisch verbinding maken met de
server en de serverinstellingen controleren.
Het systeem zal na de configuratie standaard het Postvak IN-scherm openen.
E-mailaccounts beheren
U kunt tegelijkertijd meerdere e-mailaccounts beheren op uw Huawei-apparaat.
Open
l
E-mail. U kunt:
E-mails controleren: Tik in het scherm Postvak IN op
en selecteer vervolgens een e-
mailaccount om de lijst met uw e-mails te bekijken. Veeg omlaag om de lijst met e-mails te
vernieuwen. Open een e-mail om deze te lezen, te beantwoorden, door te sturen of te verwijderen.
Veeg op het scherm naar links of rechts om de vorige of volgende e-mail te bekijken. U kunt
meerdere e-mails verwijderen door op een e-mail te tikken en deze vast te houden om naar het
beheerscherm voor e-mails te gaan. Selecteer vervolgens de e-mails en tik op
l
.
E-mails synchroniseren: Veeg in het scherm Postvak IN omlaag om de lijst met e-mails te
vernieuwen. Ga naar
> Instellingen, tik op een account en schakel vervolgens E-mail
synchroniseren in. U kunt automatisch synchroniseren door op Synchronisatieschema te tikken
en de synchronisatietijd te selecteren om de configuratie te voltooien.
l
E-mails doorzoeken: Tik in het overzichtsscherm met e-mails op de zoekbalk en voer een
trefwoord in, zoals het onderwerp van de e-mail of de inhoud.
l
Meerdere e-mailaccounts toevoegen: Ga naar
> Instellingen > Account toevoegen,
selecteer de serviceprovider voor uw e-mails en voer uw gegevens in.
45
E-mail
l
Tussen e-mailaccounts schakelen: Tik in het scherm met accounts op
en tik vervolgens op
de naam van het account waarnaar u wilt overschakelen.
l
E-mailaccounts configureren: Ga op het accountscherm naar
> Instellingen en selecteer
een account om Accountnaam, Standaardaccount en Account verwijderen in te stellen.
VIP-e-mailcontacten beheren
Bent u bang dat u te midden van alle e-mails een e-mail van een belangrijk contactpersoon mist? U
kunt belangrijke contacten aan de VIP-lijst toevoegen. Uw apparaat zal e-mails van VIP-contacten
automatisch verplaatsen naar het VIP-postvak.
Open
E-mail en ga naar
> Instellingen > VIP-contacten. Ga vanuit het scherm VIP-lijst
naar Toevoegen > Aanmaken of Toevoegen vanuit contacten.
VIP-contacten toevoegen of verwijderen: Tik op het scherm VIP-lijst op
of
om VIP-
contacten te beheren.
46
Agenda
Door Agenda navigeren
Wilt u uw drukke leven op orde brengen? Probeer de app Agenda te gebruiken op uw Huawei
Telefoon om uw dagelijkse planning te beheren.
Zoeken in afspraken
Naar vandaag gaan
Wissel van weergave
Afspraken op deze dag
Momenteel weergegeven dag
Vandaag
Weeknummer
Afspraken op de
weergegeven dag
Nieuwe afspraak toevoegen
Een afspraak maken: Open
Agenda, tik op
, en voer uw afspraakinformatie in, inclusief
titel, locatie en begin- en eindtijd. Ga naar Herinnering toevoegen om een herinnering in te stellen
voor uw afspraak en tik vervolgens op
.
Afspraken zoeken: Tik in de pagina Agenda op
en voer de trefwoorden van de afspraak in,
zoals titel of locatie.
Agenda configureren: Ga op de Agenda-pagina naar
> Instellingen om agendaweergave en
herinneringen aan te passen.
47
Klok
De klok gebruiken
Met vele krachtige functies en veel informatie heeft de klok veel te bieden. De klok kan worden
gebruikt als alarm, wereldklok, stopwatch of timer.
Bekijk de tijd over heel de wereld: Ga naar
Klok, tik op
in het Wereldklok-tab en voer
de naam van een stad in, of selecteer er een in de lijst met steden. Tik op
om de datum en tijd in
te stellen.
De tijd in twee verschillende regio's weergeven: Ga naar
Klok, dan naar
> Datum en
tijd in het WERELDKLOK-tab. Schakel Dubbele klok in, tik op Woonplaats en selecteer uw
woonplaats in de stedenlijst.
48
Klok
Tijd en datum in uw
geselecteerde stad
Datum en tijd van
het netwerk
Als de tijd in uw huidige regio hetzelfde is als in uw woonplaats zal het vergrendelscherm maar
een tijd weergeven.
49
Kladblok
Beheer uw notities om uw administratie op orde te
houden
Wilt u belangrijke notities delen of toevoegen aan favorieten? Beheer uw notities om uw administratie
op orde te houden.
Een notitie delen: Wilt u uw vergaderingsnotities verzenden naar uw collega? Open in de lijstpagina
van Alle notities of Alle to-do\'s de notitie die u wilt delen, tik vervolgens op
om een
deelmethode te selecteren en volg de instructies op het beeldscherm.
Een notitie toevoegen aan favorieten: Wilt u een notitie toevoegen aan favorieten, zodat u deze
later kunt raadplegen? Veeg in de lijstpagina van Alle notities naar links op een notitie en tik op
.
Als alternatief kunt u de notitie die u wilt toevoegen aan favorieten ook openen en vervolgens op
tikken.
Een notitie verwijderen: Wil u een verouderde notitie verwijderen? Veeg in de lijstpagina van Alle
notities of Alle to-do\'s naar links op een notitie en tik vervolgens op
. Als alternatief kunt u een
notitie ook aantikken en vasthouden om de opties te bekijken. Selecteer vervolgens de notitie(s) die u
wilt verwijderen en tik op
.
Notities zoeken: Wilt u snel een notitie vinden? Tik op de zoekbalk in de lijstpagina van Alle notities
en voer de trefwoorden in de zoekbalk in. Als alternatief kunt u ook omlaag vegen in het startscherm
om de zoekbalk te openen en de trefwoorden invoeren in de zoekbalk.
Een to-do-lijst maken: Wilt u een boodschappenlijstje maken? Tik in de pagina Kladblok op
,
voer een item in en tik vervolgens op Opslaan. Voeg meerdere items toe om een to-do-lijst te maken.
Ga na het voltooien van een item naar de bewerkingspagina van Alle to-do\'s en selecteer
aan de linkerkant van het voltooide item.
Een handgeschreven notitie toevoegen: Wilt u snel uw tekening of geschreven tekst vastleggen?
Ga naar Notities >
, tik op
, schrijf uw notities op en tik op
om de notitie op te slaan. U
kunt schrijven en tekenen in Kladblok.
Tags toevoegen aan notities: Wilt u eenvoudig de categorieën van uw notities bekijken? Tik in de
bewerkingspagina van Alle notities op
en gebruik verschillend gekleurde tags om verschillende
inhoud te categoriseren voor een duidelijker overzicht van uw notities.
50
Apparaatverbinding
Bluetooth
Uw apparaat verbinden met Bluetooth-apparaten
Gebruik Bluetooth om uw apparaat te verbinden met Bluetooth-koptelefoons en Bluetooth-systemen
in auto’s om tijdens het rijden te navigeren of naar muziek te luisteren. U kunt uw apparaat ook
verbinden met Bluetooth-wearables om fitnessgegevens vast te leggen en te beheren. Het verbinden
van Bluetooth-apparaten met uw apparaat leidt niet tot een aanzienlijk hoger energieverbruik.
$0
)0
Bluetooth-protocollen die door Huawei-apparaten worden gebruikt en hun functies:
HFP, HSP
Bellen
A2DP
Muziek afspelen
AVRCP
Afspelen van muziek bedienen
OPP
Bestanden overdragen
PBAP
Contacten synchroniseren
MAP
Sms-berichten synchroniseren
51
Apparaatverbinding
HID
Bluetooth-toetsenborden en -muizen bedienen
PAN
Tethering
BLE
Koppelen met Bluetooth Low Energy-apparaten
(BLE)
Bluetooth inschakelen of uitschakelen: Veeg omlaag vanaf de statusbalk op het startscherm, open
het snelkoppelingenpaneel en tik vervolgens op
om Bluetooth in of uit te schakelen. Tik op
en houd vast om het scherm met Bluetooth-instellingen te openen.
Een Bluetooth-apparaat koppelen: Schakel Bluetooth in via het instellingenscherm van het
Bluetooth-apparaat. Controleer of het Bluetooth-apparaat is ingesteld op ‘zichtbaar’. Tik vanuit
Beschikbare apparaten op het apparaat waarmee u wilt koppelen en volg de instructies op het
beeldscherm om het koppelen te voltooien.
Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen: Schakel Bluetooth in via het instellingenscherm van het
Bluetooth-apparaat. Tik op
naast de naam van het gekoppelde apparaat en tik vervolgens op
Koppeling ongedaan maken.
De naam van het Bluetooth-apparaat wijzigen: Schakel in het scherm met Bluetooth-instellingen
Bluetooth in. Tik op Apparaatnaam, voer een nieuwe naam in voor het apparaat en tik vervolgens
op Opslaan.
Bluetooth-help bekijken: Tik in het scherm met Bluetooth-instellingen op
om informatie te
bekijken over het tot stand brengen van Bluetooth-verbindingen met Bluetooth-systemen in auto's,
koptelefoons, luidsprekers, wearables, telefoons, tablets en computers.
Bluetooth gebruiken om gegevens te delen
Verbind uw telefoon met een ander apparaat via Bluetooth om gegevens te delen, contacten te im- of
exporteren en internet-tethering in te stellen.
Bluetooth gebruiken om bestanden te verzenden: Zorg dat uw telefoon zich binnen het
Bluetooth-bereik van het andere apparaat bevindt (10 m of 32 voet). Vervolgens kunt u een
Bluetooth-verbinding tot stand brengen en multimediabestanden, webpagina's, contacten,
documenten en apps tussen de twee apparaten delen. Open
Bestanden, tik op het bestand dat u
wilt verzenden en houd het vast. Ga vervolgens naar Meer > Delen > Bluetooth. Volg de instructies
op het beeldscherm om Bluetooth in te schakelen. Tik, wanneer het andere apparaat wordt
gedetecteerd (Bluetooth moet zijn ingeschakeld en het apparaat moet zichtbaar zijn), op de naam van
het apparaat om een verbinding tot stand te brengen en te starten met het verzenden van bestanden.
Bestanden ontvangen via Bluetooth: Veeg omlaag vanaf de statusbalk op het startscherm, open
het snelkoppelingenpaneel en tik op
om Bluetooth in te schakelen. Tik op Accepteren in de
bestandsoverdrachtmelding om te starten met het ontvangen van de bestanden. Ontvangen
bestanden worden standaard opgeslagen in de map bluetooth in Bestanden.
52
Apparaatverbinding
Contacten importeren of exporteren via Bluetooth: Open
Contacten en ga naar
>
Instellingen > Importeren/Exporteren om de volgende handelingen uit te voeren:
l
Contacten importeren: Tik op Importeren via Bluetooth en volg de instructies op het
beeldscherm om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen met het andere apparaat. De
contacten van het andere apparaat worden vervolgens automatisch geïmporteerd op uw apparaat.
l
Contacten exporteren: Tik op Contacten delen, selecteer de contacten die u wilt delen, tik op
en selecteer Bluetooth. Volg de instructies op het beeldscherm om een Bluetooth-verbinding
tot stand te brengen met het andere apparaat. De geselecteerde contacten worden automatisch van
uw apparaat naar het andere apparaat geëxporteerd.
NFC
NFC: Gegevens over korte afstanden versturen
NFC (Near Field Communication) is een technologie die draadloze communicatie op korte afstand
mogelijk maakt. Via de punt-naar-punt-modus van NFC kunnen twee apparaten in realtime gegevens
versturen wanneer ze maximaal 10 cm van elkaar verwijderd zijn. Via deze methode kunnen snel
foto's, netwerken en apps worden gedeeld. Met de NFC-lees/schrijfmodus kunt u productinformatie
in NFC-tags controleren. In de NFC-kaartemulatiemodus kunt u uw toestel als een bankpas laten
functioneren om snel en gemakkelijk te kunnen betalen.
Alleen de HRY-LX1 heeft ondersteuning voor NFC. Houd het NFC-gedeelte dicht bij andere
apparaten of objecten wanneer u de NFC-functie gebruikt.
53
Apparaatverbinding
NFC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NFC gebruiken om snel gegevens te delen
Met NFC kunt u zonder ingewikkelde koppeling snel gegevens tussen twee apparaten delen. Plaats de
NFC-detectiezones van beide apparaten dicht bij elkaar waarna u bestanden en andere gegevens snel
kunt overzetten tussen de twee apparaten waarop NFC is ingeschakeld.
Alleen de HRY-LX1 heeft ondersteuning voor NFC. Houd het NFC-gedeelte dicht bij andere
apparaten of objecten wanneer u de NFC-functie gebruikt.
54
Apparaatverbinding
NFC
NFC gebruiken om gegevens te verzenden: Open
Instellingen, tik vervolgens op
Apparaatverbinding > NFC en schakel NFC en Huawei Beam in. Selecteer de bestanden die u wilt
verzenden en tik op Delen > Huawei Beam. Zorg dat uw telefoon/tablet ontgrendeld is en het
scherm is ingeschakeld. Breng de NFC-detectiezones van beide toestellen dicht bij elkaar in de buurt.
Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht, laat het verzendende apparaat een audioboodschap
horen en wordt het gedeelde scherm geminimaliseerd. Tik op het scherm van het verzendende
apparaat om de bestanden te gaan verzenden.
Bestanden ontvangen via NFC: Open
Instellingen, tik vervolgens op Apparaatverbinding en
schakel NFC en Huawei Beam in. Zorg dat uw telefoon/tablet ontgrendeld is en het scherm is
ingeschakeld. Breng de NFC-detectiezones van beide toestellen dicht bij elkaar in de buurt. Het
verzendende apparaat laat een audioboodschap horen wanneer een verbinding tot stand is gebracht.
Wacht na het horen van de boodschap tot de bestandsoverdracht is voltooid. Ontvangen bestanden
worden standaard opgeslagen in de map Beam van uw Bestanden.
Als op het NFC-scherm een optie aanwezig is om Lezen en schrijven/P2P in te schakelen, zorg
dan dat die ook actief is. Afhankelijk van uw provider kunnen de functies variëren.
NFC gebruiken om snel verbinding te maken tussen apparaten
Plaats de NFC-detectiezones van uw twee apparaten dicht bij elkaar om snel een bluetooth- of Wi-Fiverbinding tot stand te brengen. U kunt deze methode ook gebruiken om een Wi-Fi Direct-verbinding
tot stand te brengen of om een Wi-Fi-hotspot te delen zonder naar apparaten te zoeken, te koppelen
en handmatig informatie over de verbinding in te vullen.
55
Apparaatverbinding
Alleen de HRY-LX1 heeft ondersteuning voor NFC. Houd het NFC-gedeelte dicht bij andere
apparaten of objecten wanneer u de NFC-functie gebruikt.
NFC
Wanneer u bijvoorbeeld Bluetooth-apparaten koppelt, dan schakelt u NFC, Huawei Beam en
Bluetooth op beide apparaten in. Open het Bluetooth-koppelingsscherm op beide apparaten en plaats
de NFC-detectiezones van de apparaten dicht bij elkaar. Volg de instructies op het beeldscherm en tik
op het scherm van het verzendende apparaat om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen
wanneer het verzendende apparaat een audioboodschap laat horen en het scherm van het
verzendende apparaat klein wordt.
Als op het NFC-scherm een Lezen en schrijven/P2P-schakelaar aanwezig is, zorg dan dat die
ook actief is. Functies kunnen variëren, afhankelijk van uw provider.
Huawei Share
Huawei Share: een betere manier om bestanden te delen
Hoe kan ik snel apps delen, foto's en bestanden overdragen tussen mijn apparaat en andere mobiele
apparaten of tussen mijn apparaat en computers? Met Huawei Share kunt u snel apps delen en
draadloos bestanden overdragen tussen uw telefoon, tablet en computer.
Huawei Share ondersteunt gegevensoverdrachten tussen de volgende apparaten:
l
Tussen mobiele telefoons en tablets: U kunt Huawei Share gebruiken om foto's en bestanden op uw
apparaat te delen met andere telefoons of tablets. Tik de foto's en bestanden aan die u wilt delen
56
Apparaatverbinding
en houd vast. Selecteer vervolgens Huawei Share uit de deeloptie voor een eenvoudige
deelprocedure waarbij geen mobiele data wordt verbruikt.
l
Tussen uw apparaat en computers (pc of Mac): U kunt Huawei Share gebruiken om foto's en
bestanden op uw apparaat te delen met uw computer en u kunt de foto's op uw apparaat ook
bewerken met een computer. Dankzij Huawei Share hebt u zelfs geen USB-kabel nodig voor
gegevensoverdracht tussen uw apparaat en computer.
Uw apparaat en computer moeten echter met hetzelfde netwerk verbonden zijn (bijvoorbeeld
met hetzelfde Wi-Fi-netwerk).
Huawei Share gebruiken om snel bestanden te delen tussen Huawei-apparaten
U kunt Huawei Share gebruiken om snel foto's, video's en andere bestanden over te dragen tussen
Huawei-apparaten. Huawei Share gebruikt Bluetooth om Huawei-apparaten in de omgeving te
detecteren en vervolgens Wi-Fi Direct om snel bestanden over te dragen zonder mobiele data te
gebruiken.
Huawei Share gebruikt Wi-Fi en Bluetooth om gegevens over te dragen. Als Huawei Share wordt
ingeschakeld, worden Wi-Fi en Bluetooth allebei automatisch ook ingeschakeld.
57
Apparaatverbinding
Huawei Share
Huawei Share gebruiken om bestanden te verzenden: Selecteer de bestanden die u wilt delen en
tik vervolgens op Delen. Selecteer het ontvangende apparaat uit de lijst van apparaten in de
omgeving en bevestig om bestanden te verzenden.
Huawei Share gebruiken om bestanden te ontvangen: Veeg in de statusbalk omlaag, open het
meldingenpaneel en tik vervolgens op
om Huawei Share in te schakelen. Tik op Accepteren
wanneer een bestandsoverdrachtmelding wordt weergegeven. Ontvangen bestanden worden
standaard opgeslagen in de map Huawei Share van Bestanden.
Er is geen bevestiging nodig als de twee Huawei-apparaten aangemeld zijn met dezelfde
HUAWEI-ID.
Bestanden overzetten tussen uw telefoon/tablet en computer met behulp van
Huawei Share
Met Huawei Share kunt u eenvoudig foto's en bestanden van uw telefoon/tablet delen naar uw
computer (pc/Mac) zonder gebruik te maken van een USB-kabel.
l
Huawei Share gebruikt Wi-Fi en Bluetooth om gegevens over te dragen. Als Huawei Share
wordt ingeschakeld, worden Wi-Fi en Bluetooth ook automatisch ingeschakeld.
l
Zorg er tijdens de gegevensoverdracht voor dat uw telefoon/tablet en computer met hetzelfde
netwerk verbonden zijn (bijvoorbeeld met hetzelfde Wi-Fi-netwerk).
Bestanden op uw telefoon/tablet delen met een pc
58
Apparaatverbinding
1
Open
Instellingen, tik vervolgens op Apparaatverbinding > Huawei Share om Huawei
Share in te schakelen. Noteer Weergegeven naam op computers.
2
Open op uw pc de netwerkmap en dubbelklik op Weergegeven naam op computers.
3
Voer vervolgens het wachtwoord in. U kunt het wachtwoord bekijken onder Apparaatverbinding
> Huawei Share > Verificatie op computers.
4
Bekijk uw albums of interne opslag.
Bestanden op uw telefoon/tablet delen met een Mac-computer
1
Instellingen, tik vervolgens op Apparaatverbinding > Huawei Share om Huawei
Open
Share in te schakelen. Noteer Weergegeven naam op computers.
2
Open Finder op uw Mac-computer en dubbelklik op de genoteerde Weergegeven naam op
computers.
3
Kies om een nieuwe gebruiker te registreren en voer vervolgens de gebruikersnaam en het
wachtwoord in. U kunt het wachtwoord vervolgens bekijken onder Apparaatverbinding >
Huawei Share > Verificatie op computers.
4
Bekijk uw albums of interne opslag.
Huawei Share gebruiken voor afdrukken met één tik
Hoe druk ik snel reisfoto's, werkbestanden en het huiswerk van kinderen af met mijn apparaat?
Huawei Share biedt u het gemak van afdrukken met één tik. De printers in de buurt die HUAWEI
Discover Protocol (HDP) ondersteunen, kunnen eenvoudig worden geïdentificeerd door uw apparaat,
zodat u gebruik kunt maken van het gebruiksvriendelijke afdrukken met één tik.
De functie voor het afdrukken met één tik van Huawei Share is handig en gebruiksvriendelijk. U hoeft
alleen maar het bestand te selecteren dat u wilt afdrukken en vervolgens Delen aan te tikken. De
printers in de buurt die HUAWEI Discover Protocol (HDP) ondersteunen, kunnen eenvoudig worden
geïdentificeerd door uw apparaat. Tik de naam van de printer aan, wijzig instellingen in het
voorbeeldscherm en tik AFDRUKKEN aan.
l
Huawei Share biedt nu ondersteuning voor het afdrukken met één tik van afbeeldingen en
PDF-bestanden.
l
Huawei Share biedt nu ondersteuning voor afdrukken met één tik op alle Mopriagecertificeerde printers. Controleer regelmatig of er nieuwe updates zijn met ondersteuning
voor extra printermodellen.
59
Beveiliging en privacy
Ontgrendeling via gezichtsherkenning
Uw gezichtsgegevens vastleggen om Ontgrendeling via gezichtsherkenning in
te schakelen
Met Ontgrendeling via gezichtsherkenning kunt u uw apparaat snel ontgrendelen door uw apparaat
voor uw gezicht te houden.
l
Ontgrendeling via gezichtsherkenning is niet beschikbaar als het wachtwoord voor
schermontgrendeling drie of meer achtereenvolgende dagen niet is ingevoerd, als uw apparaat
op afstand is vergrendeld of als het apparaat opnieuw is gestart.
l
Wanneer u Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruikt om uw apparaat te ontgrendelen,
houd uw ogen dan open, kijk recht naar uw apparaat en houd uw gezicht op een afstand van
20 cm (7,87 inch) tot 50 cm (19,69 inch) van uw apparaat. Om uw gezicht nauwkeurig te
scannen, dient u het gebruik van deze functie te vermijden wanneer u zich in een donkere
omgeving bevindt of in direct licht staat.
1
Open
Instellingen. Ga naar Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling en voer uw
vergrendelschermwachtwoord in.
Als u geen vergrendelschermwachtwoord hebt ingesteld, volg dan de instructies op het
beeldscherm om dit te doen. Ontgrendeling via gezichtsherkenning is alleen beschikbaar als de
ontgrendelingsmethode is ingesteld op Patroon, 4-cijferige pincode, Aangepaste pincode,
of Wachtwoord.
2
Als u Oppakken om te wekken inschakelen hebt geselecteerd, dan zal uw apparaat
inschakelen en uw gezicht herkennen om het scherm automatisch te ontgrendelen wanneer u het
apparaat oppakt en voor uw gezicht houdt. Deselecteer deze optie als u deze functie niet wilt
gebruiken. Tik op Gezicht vastleggen en volg de instructies op het beeldscherm om uw
gezichtsgegevens vast te leggen.
3
Ontgrendelingsmethoden en instellingen voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning:
l
Direct ontgrendelen: Schakel het scherm in. Uw apparaat herkent uw gezichtskenmerken en
ontgrendelt het scherm als deze overeenkomen met de opgeslagen gezichtskenmerken.
l
Vegen om te ontgrendelen: Schakel het scherm in. Nadat uw apparaat uw gezichtsgegevens
heeft herkend, kunt u met uw vinger over het vergrendelscherm vegen om uw apparaat te
ontgrendelen.
l
Weergave van slimme vergrendelscherm-meldingen: Als u Veeg om te ontgrendelen en
Slimme vergrendelscherm-meldingen hebt ingeschakeld, worden details over meldingen
niet op het vergrendelscherm weergegeven totdat uw apparaat uw gezichtskenmerken
herkent.
60
Beveiliging en privacy
l
Toegang tot App-vergrendeling: Als u Toegang tot App-vergrendeling inschakelt, kunt u
de functie Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruiken voor toegang tot apps en
vergrendelde apps.
Gezichtsdata verwijderen
Als u Ontgrendeling via gezichtsherkenning niet meer gebruikt of als u uw gezichtsdata opnieuw wilt
invoeren, kunt u de huidige gezichtsdata verwijderen.
Open
Instellingen, ga naar Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling, volg de instructies
op het beeldscherm en voer het vergrendelschermwachtwoord in. Tik vervolgens op
Gezichtsgegevens verwijderen en volg de instructies op het beeldscherm om uw huidige
gezichtsdata te verwijderen.
Ontgrendeling via oppakken
Open
Instellingen, ga naar Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling. Wanneer u
gezichtsdata vastlegt, selecteert u Oppakken om te wekken inschakelen en stelt u de methode
voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning in op Direct ontgrendelen. Wanneer het instellen
voltooid is, kunt u uw Telefoonoppakken om het scherm te ontgrendelen, zonder wachtwoord of
vingerafdruk.
Als u Oppakken om te wekken inschakelen niet hebt geselecteerd wanneer u de gezichtsdata
vastlegt, kunt u deze functie later instellen: Open
Instellingen, ga naar Beveiliging & privacy >
Gezichtsontgrendeling en stel de methode voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning in op Direct
ontgrendelen. Open vervolgens
Instellingen, ga naar Slimme assistentie >
Bewegingscontrole > Oppakken en selecteer Apparaat uit de slaapstand halen.
Vingerafdruk
Vingerafdrukherkenning: snellere navigatie en verbeterde beveiliging
Met vingerafdrukherkenning kunt u niet alleen sneller uw telefoon/tablet ontgrendelen, maar beschikt
u ook over extra beveiliging van uw persoonlijke informatie.
U kunt uw vingerafdruk gebruiken voor:
l
Ontgrendeling van uw scherm met een enkele aanraking: Wilt u geen pincodes en patronen
invoeren om uw scherm te ontgrendelen? Gebruik uw vingerafdruk om uw scherm snel en veilig te
ontgrendelen met slechts een aanraking.
l
Uw privébestanden openen: Bent u bang dat u uw wachtwoord voor de Kluis of Appvergrendeling vergeet of dat uw wachtwoord in handen komt van die iemand die u niet vertrouwt?
Stel toegang met behulp van een vingerafdruk in voor de Kluis en App-vergrendeling zodat uw
bestanden en apps veilig zijn en alleen voor u toegankelijk zijn.
61
Beveiliging en privacy
Vingerafdruksnelkoppelingen gebruiken voor een snellere apparaatbesturing
Kunt u niet bij de sluiterknop om een foto te maken, of wilt u een snellere manier om een oproep te
beantwoorden of een alarm uit te schakelen? U kunt een van uw vingertoppen gebruiken om snel
foto's te maken en oproepen te beantwoorden met behulp van de vingerafdruksensor. Er is geen
vingerafdrukverificatie nodig.
Open
Instellingen en ga naar Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id. Van hieruit kunt u
vingerafdruksnelkoppelingen inschakelen voor de volgende functies:
l
Een foto of video maken: Tik in het zoekerscherm van de camera op de vingerafdruksensor en
houd vast om een foto of video te maken.
l
Een oproep beantwoorden: Tik op de vingerafdruksensor en houd vast om een oproep te
beantwoorden.
l
Een alarm uitschakelen: Tik op de vingerafdruksensor en houd vast om een alarm te dempen.
l
Meldingenpaneel weergeven: Wanneer uw scherm in de portretstand staat, veegt u omlaag over
de vingerafdruksensor om het meldingenpaneel weer te geven, tikt u twee keer om meldingen te
wissen en veegt u omhoog om het meldingenpaneel te sluiten.
l
Door foto's bladeren: Veeg naar links of naar rechts over de vingerafdruksensor wanneer u foto's
in de modus volledig scherm bekijkt om door uw foto's te bladeren.
62
Beveiliging en privacy
Vingerafdruk vastleggen
U kunt een vingerafdruk vastleggen op uw Telefoon en vervolgens uw vingerafdruk gebruiken om uw
scherm te ontgrendelen of zonder wachtwoord toegang te krijgen tot uw kluis of App-vergrendeling.
l
Ontgrendelen met een vingerafdruk is alleen beschikbaar als uw ontgrendelingsmethode is
ingesteld op Patroon, Pincode of Wachtwoord. U moet uw Telefoon met behulp van het
wachtwoord voor schermontgrendeling ontgrendelen nadat het apparaat opnieuw is opgestart
of als uw vingerafdruk niet herkend wordt.
l
Zorg er voordat u een vingerafdruk vastlegt voor dat uw vinger schoon en droog is.
1
Open
2
Ga naar Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer >
Ontgrendelingsmethode wijzigen, selecteer Patroon, 4-cijferige pincode, Aangepaste
pincode of Wachtwoord, en volg vervolgens de instructies op het beeldscherm om een
ontgrendelingswachtwoord in te stellen.
3
Zodra u een ontgrendelingswachtwoord hebt ingesteld, kunt u op Nieuwe vingerafdruk tikken
om een vingerafdruk vast te leggen.
4
Plaats uw vingertop op de vingerafdruksensor. Druk licht op de sensor tot uw apparaat trilt.
Herhaal deze stap met verschillende delen van uw vingertop.
5
Tik OK aan na voltooiing van het vastleggen.
Instellingen.
Plaats uw vingertop simpelweg op de vingerafdruksensor om het scherm te ontgrendelen.
Een vingerafdruk toevoegen of wijzigen
U kunt maximaal vijf vingerafdrukken op uw apparaat vastleggen. U kunt uw vingerafdrukken ook
verwijderen of hernoemen.
1
Open
2
Ga naar Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer.
3
Voer het wachtwoord voor schermontgrendeling in en volg vervolgens de instructies op het
beeldscherm in om het vingerafdrukconfiguratiescherm te openen.
4
In het gedeelte Lijst vingerafdrukken kunt u:
l
Instellingen.
Een nieuwe vingerafdruk vastleggen: Tik op Nieuwe vingerafdruk om een nieuwe
vingerafdruk vast te leggen.
l
Een vingerafdruk hernoemen of verwijderen: Tik op een eerder vastgelegde vingerafdruk
om deze te hernoemen of te verwijderen.
l
Een vingerafdruk identificeren: Tik op Vingerafdruk identificeren om vastgelegde
vingerafdrukken te identificeren en te markeren.
Een vingerafdruk gebruiken voor snelle toegang tot privé-informatie
Bent u het zat om steeds een wachtwoord te moeten invoeren voor toegang tot privé-informatie in
uw Kluis of tot een vergrendelde app? U kunt uw vingerafdruk gebruiken om snel toegang te krijgen
tot uw privé-informatie. De methode is eenvoudig en veilig.
63
Beveiliging en privacy
1
Open
2
Ga naar Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer.
3
Voer het wachtwoord voor schermontgrendeling in en volg vervolgens de instructies op het
beeldscherm in om het vingerafdrukconfiguratiescherm te openen. Schakel Toegang tot kluis en
Toegang tot App-vergrendeling in en volg vervolgens de instructies op het beeldscherm om de
wachtwoorden in te voeren.
Instellingen.
Nu kunt u:
l
Een vingerafdruk gebruiken voor toegang tot de Kluis: Open
Bestanden en tik op Kluis,
u kunt vervolgens de Kluis openen met behulp van uw vingerafdruk.
l
Een vingerafdruk gebruiken voor toegang tot apps die zijn vergrendeld door Appvergrendeling: U kunt nu vergrendelde apps op uw startscherm openen met uw vingerafdruk.
Locatievoorzieningen in- of uitschakelen
Nadat apps toestemming voor locatie-informatie hebben, kunnen ze op elk gewenst moment uw
locatie ophalen. Als uw locatie-informatie door een schadelijke app wordt opgehaald, kunt u schade
of fraude riskeren. U kunt locatievoorzieningen naar wens in- of uitschakelen en de toegestane
machtigingen voor uw apps bewaken en beheren om uw privacy en beveiliging te waarborgen.
Locatievoorzieningen in- of uitschakelen: Open
Instellingen, ga naar Beveiliging & privacy
> Locatietoegang, en activeer of deactiveer Toegang tot mijn locatie. Als locatievoorzieningen zijn
ingeschakeld, kunt u ook de juiste modus voor de positiebepaling instellen. Als locatievoorzieningen
zijn uitgeschakeld, zal uw Telefoon los van vooraf geïnstalleerde software (zoals Zoek mijn Telefoon),
voorkomen dat alle apps en services uw locatie-informatie verzamelen en gebruiken. Het systeem zal
u vragen om locatievoorzieningen in te schakelen als u deze apps probeert te gebruiken.
l
Functies kunnen variëren, afhankelijk van uw provider.
l
Huawei gebruikt alleen locatiegegevens om u noodzakelijke functies en services te bieden, niet
om uw persoonlijke informatie te identificeren en te verzamelen.
Ondersteuning voor positiebepaling in gebouwen instellen: Open
Instellingen, ga naar
Beveiliging & privacy > Locatietoegang > Geavanceerde instellingen, en activeer of deactiveer
het scannen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten. Het scannen van Wi-Fi-netwerken en Bluetoothapparaten verbetert de nauwkeurigheid van positiebepalingen in gebouwen.
App-vergrendeling inschakelen
Met App-vergrendeling kunt u een wachtwoord instellen voor WeChat, Alipay en andere belangrijke
apps. Na het opnieuw starten van uw apparaat of het ontgrendelen van het scherm krijgt u de vraag
om uw wachtwoord voor App-vergrendeling in te vullen wanneer u de app voor de eerste keer opent.
App-vergrendeling vergroot de bescherming van uw persoonlijke gegevens en voorkomt onbevoegde
toegang tot belangrijke apps op uw apparaat.
64
Beveiliging en privacy
App-vergrendeling inschakelen: Open
Instellingen. Ga naar Beveiliging & privacy > App-
vergrendeling. Wanneer u de app voor de eerste keer opent, volgt u de instructies op het
beeldscherm om het wachtwoord in te stellen en App-vergrendeling te openen. Bij volgende keren
dat u de app opent, kunt u direct het wachtwoord voor App-vergrendeling invoeren. Op het scherm
voor App-vergrendeling schakelt u App-vergrendeling in voor de apps die u wilt beveiligen. Wanneer
u een vergrendelde app voor de eerste keer opent, moet u uw wachtwoord invoeren in het tekstvak.
Als u het wachtwoord bent vergeten, tikt u Wachtwoord vergeten aan, voert u het antwoord in het
vraagvak voor wachtwoordbeveiliging in en reset u het wachtwoord. Als u wachtwoordbeveiliging
niet hebt ingesteld, is de optie Wachtwoord vergeten niet beschikbaar.
Als u voor het ontgrendelen van uw apparaat een vingerafdruk en gezichtsherkenning hebt
ingesteld en voor de eerste keer App-vergrendeling opent, kunt u de scherminstructies volgen om
uw vingerafdruk en gezichtsherkenning te koppelen aan App-vergrendeling om uw apps
gemakkelijker te openen.
Het wachtwoord voor App-vergrendeling en wachtwoordbeveiliging aanpassen: Tik
aan
in het scherm van App-vergrendeling en tik vervolgens Wachtwoord wijzigen of
Wachtwoordbeveiliging wijzigen aan om het wachtwoord voor App-vergrendeling en
wachtwoordbeveiliging aan te passen.
Uitgebreide dataprotectie:Verdedig je privacy
Wilt je voorkomen dat je foto's, bankgegevens, of andere persoonlijke gegevens op straat kunnen
komen te liggen als je je apparaat kwijtraakt, of als je apparaat Telefoon wordt gestolen?Huawei's
Telefoonzijn nu voorzien van beveiligingschips, naast de gecombineerde bescherming die wordt
geboden door de trusted root key en het wachtwoord op het openingsscherm.Je gegevens genieten
de hoogste mate van beveiliging, ongeacht of ze op je -geheugenkaart of in het interne geheugen
staan opgeslagen.
Sterkere versleuteling en veiligheidsmaatregelen:HuaweiTelefoon's zijn voorzien van een
hardwaresleutel die niet kan worden gebruikt voor het ontsleutelen van gegevens, zonder de
Telefoon.Op basis van de vertrouwde root key zijn de versleutelde componenten ingebouwd in de
geheugenbesturingschip zodat de hardware de gegevens nog beter kan beschermen.Dit werkt samen
met je vergrendelschermwachtwoord om je persoonlijke gegevens te beschermen.Als je gebruik
maakt van PrivateSpace, Multi-user, versleutelde bestanden op je -geheugenkaart, of andere functies
voor het versleutelen van foto's, persoonlijke informatie, of andere persoonlijke gegevens, dan
kunnen je gegevens alleen worden ontsleuteld als iemand tegelijkertijd de trusted root key, het
wachtwoord van het vergendelingsscherm, en de beveiligingschip weet te kraken.Niet alle apparaten
ondersteunen geheugenkaarten.
65
Beveiliging en privacy
66
Back-up en herstel
Uw apparaat resetten
Als uw apparaat langzaam begint te worden door een langdurige ophoping van caches en
restbestanden, dan kunt u uw apparaat resetten om al deze gecachete bestanden volledig te wissen
en de fabrieksinstellingen van uw apparaat te herstellen.
Netwerkinstellingen resetten: Hiermee worden uw instellingen voor Wi-Fi, mobiele datanetwerk en
Bluetooth hersteld, inclusief hotspottethering en Bluetooth-koppelinformatie. Andere instellingen op
uw apparaat worden niet gewijzigd en er worden geen gegevens of bestanden verwijderd.
Open
Instellingen, ga naar Systeem > Reset > Netwerkinstellingen resetten, tik
Netwerkinstellingen resetten aan en volg de instructies op het beeldscherm om de instellingen te
resetten.
Alle instellingen herstellen: Hiermee worden de oorspronkelijke netwerkinstellingen,
vingerafdrukgegevens, gezichtsgegevens en de wachtwoorden voor het vergrendelscherm van uw
apparaat hersteld. De instellingen voor Vind mijn apparaat en HUAWEI-id worden niet gereset en
gegevens en bestanden worden niet verwijderd.
Open
Instellingen, ga naar Systeem > Reset > Alle instellingen resetten, tik Alle instellingen
resetten aan en volg de instructies op het beeldscherm om de instellingen te resetten.
Fabrieksinstellingen herstellen: Hiermee worden alle gegevens in het geheugen en de opslag van
uw apparaat verwijderd, waaronder uw accountinstellingen, systeeminstellingen, app-gegevens,
geïnstalleerde apps, muziek, afbeeldingen en documenten, en worden de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen van uw apparaat hersteld. Maak een gegevensback-up voordat u uw apparaat
herstelt naar de fabrieksinstellingen.
Open
Instellingen, ga naar Systeem > Reset > Telefoon resetten, tik Telefoon resetten aan,
vvoer het wachtwoord voor schermontgrendeling in (indien van toepassing) en volg de instructies op
het beeldscherm om de instellingen te resetten.
67
Wi-Fi en netwerk
Wi-Fi
Wi-Fi+: uw slimme connectiviteitsassistent
Wi-Fi+ maakt op een slimme manier verbinding met Wi-Fi-netwerken om te besparen op mobiel
dataverbruik. Als Wi-Fi+ is ingeschakeld en uw apparaat vindt een bekend of gratis Wi-Fi-netwerk,
dan wordt Wi-Fi automatisch ingeschakeld en wordt er verbinding gemaakt met het netwerk. Uw
apparaat zal tevens het optimale netwerk in de buurt zoeken voor de best mogelijke
internetverbinding.
Als Wi-Fi+ is ingeschakeld, doet uw apparaat het volgende:
l
Automatisch het optimale netwerk selecteren en verbinding maken: Uw apparaat selecteert
automatisch Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, gratis netwerken of uw
mobiele datanetwerk en maakt verbinding op basis van de signaalsterkte op uw huidige locatie.
68
Wi-Fi en netwerk
U kunt de pictogrammen in de statusbalk controleren om te zien of u mobiele data of Wi-Fi
gebruikt:
l
Het pictogram
geeft aan dat uw telefoon/tablet internetverbinding heeft via Wi-Fi.
l
Het pictogram
in de hoek linksonder in de signaalbalk geeft aan dat uw telefoon/tablet
internetverbinding heeft via mobiele data.
l
Automatisch Wi-Fi in- en uitschakelen: Afhankelijk van de Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder
verbinding hebt gemaakt, zal Wi-Fi op specifieke locaties automatisch worden in- of uitgeschakeld.
Dit voorkomt dat uw apparaat constant naar nieuwe netwerken zoekt.
l
De kwaliteit van beschikbare netwerken onderzoeken: Evalueer beschikbare netwerkhotspots
en voorkom dat uw apparaat automatisch verbinding maakt met netwerken zonder
internetverbinding.
Verbinding maken met Wi-Fi
Door met uw apparaat verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, kunt u effectief mobiele data
besparen.
Wees altijd voorzichtig wanneer u verbinding maakt met openbare Wi-Fi-netwerken om
potentiele beveiligingsrisico's (zoals ongeverifieerde toegang tot uw persoonlijke gegevens en
financiële informatie) te vermijden.
69
Wi-Fi en netwerk
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk: Open
Instellingen, ga naar Draadloos en
netwerken > Wi-Fi en schakel Wi-Fi in. Tik een Wi-Fi-netwerk aan om toegang te krijgen en voer
indien nodig het netwerkwachtwoord in of voltooi de verificatie. U kunt ook naar de onderkant van
het menu scrollen, Netwerk toevoegen aantikken en de instructies op het beeldscherm volgen om
een netwerkhotspot toe te voegen door de naam van de hotspot en het wachtwoord in te voeren.
Gegevens overdragen via Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct stelt u in staat om heel snel gegevens over te dragen tussen Huawei-apparaten. Wi-Fi
Direct is sneller dan Bluetooth. De apparaten hoeven niet met elkaar te worden gekoppeld. De functie
is ideaal voor het overdragen van grote bestanden over korte afstanden.
Bestanden verzenden via Wi-Fi Direct: Open
Bestanden, tik op een bestand dat u wilt
verzenden en houd het vast. Ga vervolgens naar Meer > Delen > Wi-Fi Direct. Als er een ander
apparaat wordt gedetecteerd, dient u op de naam ervan te tikken om de verbinding tot stand te
brengen en de bestandsoverdracht te starten.
Bestanden ontvangen via Wi-Fi Direct: Schakel Wi-Fi in. Tik in het scherm met Wi-Fi-instellingen
op
> Wi-Fi Direct om de detectie in te schakelen. Tik, wanneer u een melding van een
inkomend bestand ontvangt, op Accepteren om de overdacht te starten. Het ontvangen bestand
wordt standaard opgeslagen onder Bestanden in de map Wi-Fi Direct.
70
Wi-Fi en netwerk
Verbinding maken met internet
Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
1
Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
2
3
Houd
aangeraakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
Schakel Wi-Fi in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw
locatie.
4
Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk
selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.
Verbinding maken met mobiele data
Voordat u mobiele gegevens gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw
provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen.
1
Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
2
Raak
aan om mobiele data in te schakelen.
Wanneer u geen toegang tot internet nodig hebt, schakel mobiele data dan uit om
batterijstroom te besparen en dataverbruik te verminderen.
Uw mobiele netwerk delen met andere apparaten
Hebt u aan het einde van de maand nog mobiele data over? Die kunt u delen met uw vrienden.
71
Wi-Fi en netwerk
-
U kunt een Wi-Fi-hotspot of Bluetooth gebruiken om uw mobiele data te delen met andere
apparaten.
Wi-Fi-hotspot gebruiken om mobiele data te delen: Open
Instellingen en ga naar
Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot > Draagbare Wi-Fi-hotspot >
Hotspot configureren. Stel de netwerknaam, het versleutelingstype en een wachtwoord voor de WiFi-hotspot in, tik vervolgens op Opslaan en schakel de hotspot in om deze te gebruiken.
Bent u bang dat andere apparaten onbeperkte toegang hebben tot uw hotspot-data? Tik
in het scherm Draagbare Wi-Fi-hotspot op Datalimiet om de datalimiet voor een enkele sessie
in te stellen. Als de limiet voor het delen van data wordt bereikt, zal uw apparaat de hotspot
automatisch uitschakelen.
Bluetooth gebruiken om mobiele data te delen: Breng een Bluetooth-verbinding tot stand tussen
de apparaten voordat u Bluetooth gebruikt om uw mobiele data te delen. Open
Instellingen, ga
naar Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot en schakel Bluetoothtethering in. Tik in het scherm Bluetooth van het gekoppelde apparaat op
naast het
gekoppelde apparaat en schakel Internettoegang in om een internetverbinding te stand te brengen
en uw mobiele data te delen.
USB gebruiken om mobiele data te delen: Gebruik een USB-kabel om uw apparaat te verbinden
met uw computer. Open
Instellingen, ga naar Draadloos en netwerken > Tethering en
draagbare hotspot en schakel USB-tethering in om te starten met het delen van uw mobiele data.
72
Wi-Fi en netwerk
Afhankelijk van het besturingssysteem moet u mogelijk stuurprogramma's installeren of de
relevante netwerkverbinding op uw computer tot stand brengen voordat u deze functie kunt
gebruiken. Raadpleeg de handleiding voor het besturingssysteem van uw computer voor meer
informatie.
73
Apps en meldingen
App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts
tegelijk aan
Hebt u zich wel eens met twee accounts tegelijk willen aanmelden bij WeChat of Facebook op uw
Telefoon zonder constant om te hoeven schakelen? App-tweeling staat u toe om u aan te melden bij
twee Wechat- of Facebook-accounts tegelijk, waarmee u uw werk- en privéleven gescheiden kunt
houden.
De App-tweeling werkt met WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp en Messenger.
Download de nieuwste versies van deze apps voordat u deze functies gebruikt.
Open
Instellingen. Ga naar Apps > App-tweeling en schakel App-tweeling in voor de apps
waarvan u een tweeling wilt hebben.
Wanneer App-tweeling is ingeschakeld zullen er twee pictogrammen voor WeChat, QQ, LINE,
Facebook, Snapchat, WhatsApp of Messenger verschijnen op het startscherm. Dit betekent dat u zich
tegelijkertijd kunt aanmelden bij twee verschillende accounts tegelijk. Houd het tweeling-pictogram
aangetikt op het startscherm om de App-tweeling uit te schakelen.
74
Geluid en weergave
Niet storen-modus configureren
De Niet storen-modus blokkeert oproepen van onbekende personen en informeert u alleen als u
oproepen en berichten van gekozen contacten ontvangt.
Open
Instellingen en ga naar Geluiden > Niet storen. Schakel de schakelaar Niet storen in, tik
vervolgens op Niet storen-modus en selecteer een van de volgende opties:
l
Oproepen en berichten van belangrijke contacten toestaan: Selecteer Alleen
onderbrekingen met prioriteit en tik vervolgens op Prioriteitsonderbrekingen definiëren om
te configureren welke contacten u kunnen bellen of een bericht kunnen sturen.
l
Wekkergeluiden toestaan: Selecteer Alleen alarmen om alleen wekkergeluiden toe te staan.
l
Alle onderbrekingen uitschakelen: Selecteer Niet onderbreken om beltonen en trillingen uit te
schakelen en om te voorkomen dat het scherm wordt ingeschakeld voor inkomende oproepen,
berichten en alarmen.
l
Sommige apps van derden blijven mogelijk geluid maken wanneer de Niet storen-modus is
ingeschakeld. Configureer de instellingen in de app om meldingen van deze apps te dempen.
Tijdregel: Voorkom onderbrekingen op bepaalde tijdstippen, zoals in het weekend of 's avonds. Tik
op Tijd om de tijdperiode en de herhalingsinterval te configureren en schakel vervolgens de
schakelaar Tijd in.
Afspraakregel: Voorkom onderbrekingen tijdens bijeenkomsten of afspraken. Tik op Gebeurtenis
om de Niet storen-modus in te schakelen tijdens agenda-afspraken.
Uw geluidsinstellingen configureren
Als u films kijkt of games speelt, zal uw apparaat automatisch overschakelen naar stereogeluid om uw
audiobeleving te verbeteren. U kunt ook beltonen en audioherinneringen voor tal van verschillende
scenario's instellen.
Systeemvolume aanpassen: Druk op een volumeknop of verplaats de schuifbalk snel om het
mediavolume aan te passen. Tik op
om het geluidsinstellingen-scherm weer te geven. U kunt
vervolgens het beltoon-, media- en wekkervolume aanpassen.
U kunt het volume ook aanpassen via uw systeeminstellingen. Open
Instellingen, tik op
Geluiden en versleep de volumeschuifbalk om uw volume aan te passen.
Schakelen tussen geluid, trillen en stille modus: Veeg in de statusbalk omlaag en open het paneel
met snelkoppelingen. Tik op
om snel te schakelen tussen de modi Geluid, Stil en Trillen.
Toetsenblok- en meldingstonen inschakelen: Open
Instellingen en ga naar Geluiden >
Meer geluidsinstellingen om toetsenblok- en meldingstonen in of uit te schakelen.
75
Geluid en weergave
Uw apparaat in de Stille modus zetten: Schakel Stille modus in vanuit het scherm Geluiden.
Schakel Trillen in stille modus in nadat u Stille modus hebt ingeschakeld. Wanneer u nu een
inkomende oproep ontvangt, zal uw scherm oplichten en trilt uw apparaat.
Uw beltoon en meldingstoon aanpassen: Selecteer in het scherm Geluiden een aangepast
beltoon of gebruik de Melding.
Meer beeldscherminstellingen
Snelkoppelingen gebruiken om bij veelgebruikte functies te komen
Houd een app-pictogram aangetikt om een menu van veelgebruikte functies weer te geven voor
snelle toegang. U kunt ook een functie aangetikt houden en die naar uw startscherm slepen om een
snelkoppeling te maken.
Als u een app-pictogram aangetikt houdt en er geen snelkoppeling wordt aangemaakt,
ondersteunt de app startscherm-snelkoppelingen niet.
Snel toegang tot veelgebruikte app-functies: Houd een app-pictogram aangetikt op uw
startscherm en tik op een veelgebruikte functie om er toegang toe te krijgen. Elke app ondersteunt
maximaal vier veelgebruikte functies. Die zijn vooringesteld door de app en kunnen niet worden
gewijzigd. Om bijvoorbeeld een selfie te nemen, houdt u het camera-pictogram aangetikt en tikt u op
Selfie in het pop-upmenu.
Voeg snelkoppelingen toe aan uw startscherm: Houd een app-pictogram aangetikt op uw
startscherm om het menu te zien. Houd de gewenste functie aangetikt en sleep het naar uw
startscherm om een snelkoppeling aan te maken. U kunt bijvoorbeeld een snelkoppeling toevoegen
voor de selfie-functie van de camera zodat u sneller selfies kunt nemen.
76
Opslag
Schijfopschoning activeren
Uw Telefoon kan op den duur trager functioneren naarmate de vrije ruimte in het opslaggeheugen
afneemt. U kunt het geheugen opschonen om opslagcapaciteit vrij te maken, de systeemprestaties te
verbeteren en om uw Telefoon vlotter te laten functioneren.
Open
Telefoonbeheer, tik op OPSCHONEN, en schoon het geheugen op en wis het
cachegeheugen op basis van de scanresultaten om uw toestel beter te laten presteren. Als de vrije
opslagruimte hierna nog steeds beperkt is, kunt u de opslagruimte grondiger laten opschonen om
meer opslagcapaciteit vrij te maken op basis van scanresultaten en aanbevelingen voor het
opschonen.
77
Slimme assistentie
Functies van uw telefoon overal openen met het
navigatiedok
U moet de navigatiebalk aan de onderkant van uw telefoon gebruik om een app af te sluiten of terug
te gaan naar het startscherm. U kunt de functie Navigatiedok inschakelen op uw telefoon om het
gebruik van navigatietoetsen te voorkomen en uw apparaat eenvoudig met één hand te bedienen.
Open
Instellingen. Ga naar Systeem > Systeemnavigatie > Navigatiedock en schakel
Navigatiedock in. Het Navigatiedok verschijnt op het scherm. U kunt het dok vervolgens naar de
gewenste locatie slepen. Het Navigatiedok kan de volgende acties uitvoeren:
l
Terug: Tik een keer op het Navigatiedok om een stap terug te gaan of tik er twee keer op om twee
stappen terug te gaan.
l
Start: Tik op het Navigatiedok en houd vast en laat vervolgens los om naar het startscherm te gaan.
l
Achtergrond-apps bekijken: Tik op het Navigatiedok en houd vast en veeg vervolgens naar links
of rechts om apps te bekijken die op de achtergrond actief zijn.
78
Systeem
Toegankelijkheid
TalkBack inschakelen om de inhoud op het scherm te laten voorlezen
TalkBack leest inhoud die u op het scherm aanraakt, selecteert of activeert hardop voor. Het is een
handig hulpmiddel dat gebruikers met een visuele beperking helpt om hun apparaat te gebruiken.
1
Instellingen en ga naar Slimme assistentie > Toegankelijkheid > TalkBack >
Open
om het scherm met instellingen voor TalkBack te openen.
2
Schakel TalkBack in en tik op OK. Als u TalkBack voor de eerste keer inschakelt, opent uw
te tikken, het
apparaat een zelfstudie. U kunt de zelfstudie opnieuw beluisteren door op
scherm met instellingen voor TalkBack te openen en de zelfstudie vervolgens opnieuw te starten.
3
Tik op
en schakel Verkennen via aanraking in. Als Verkennen via aanraking is
ingeschakeld, zal uw apparaat de inhoud die u aanraakt voorlezen.
Waarom leest mijn apparaat plotseling inhoud van het scherm voor? Hoe kan ik deze functie
uitschakelen? Mogelijk hebt u per ongeluk TalkBack ingeschakeld. U kunt TalkBack uitschakelen door
de aan-uitknop ingedrukt te houden totdat uw apparaat trilt en vervolgens minimaal drie seconden
met twee vingers het scherm aan te raken.
TalkBack-gebaren leren
TalkBack gebruikt een speciale reeks gebaren om het apparaat te bedienen. Als TalkBack is
ingeschakeld, zijn deze gebaren nodig om met het apparaat te interacteren.
Als u TalkBack per ongeluk inschakelt, kunt u de functie uitschakelen door de aan-uitknop
ingedrukt te houden totdat uw apparaat trilt. Raak vervolgens minimaal drie seconden met twee
vingers het scherm aan.
Door het scherm navigeren: Veeg met twee vingers omhoog of omlaag om door menulijsten te
schuiven. Veeg naar links of rechts om tussen schermen te wisselen.
79
Systeem
Een item selecteren: Tik met één vinger op een item om het te selecteren (het wordt niet geopend).
Uw apparaat zal de inhoud van het geselecteerde item voorlezen.
Een item openen: Dubbeltik met één vinger op een deel van het scherm om uw selectie uit de vorige
stap te bevestigen.
Als u bijvoorbeeld Instellingen wilt openen, tikt u met één vinger één keer op het pictogram van
Instellingen. Vervolgens tikt u twee keer ergens anders op het scherm.
Kleurcorrectie inschakelen
De instelling voor kleurcorrectie stelt uw apparaat in staat om de effecten van kleurenblindheid te
compenseren.
Als kleurcorrectie is ingeschakeld, kunnen gebruikers met normale kleurwaarneming sommige
kleuren mogelijk moeilijk zien.
Open
Instellingen, ga naar Slimme assistentie > Toegankelijkheid > Kleurcorrectie en
schakel Kleurcorrectie in. Tik op Correctiemodus om de vereiste kleurcorrectiemodus te selecteren.
80
Systeem
Algemene instellingen
De systeemtaal wijzigen
Wilt u de systeemtaal van uw apparaat wijzigen? Dit kan met gemak worden gedaan.
Open
Instellingen, ga naar Systeem > Taal & invoer > Taal en selecteer uw systeemtaal. Als u
uw taal niet kunt vinden in de lijst, tik dan op Een taal toevoegen om uw taal toe te voegen.
Systeemtijd en datum instellen
Als u op reis gaat naar het buitenland of uw simkaart wijzigt, zal uw apparaat automatisch de tijd en
datum van het lokale mobiele netwerk weergeven. U kunt de tijd en datum ook handmatig
aanpassen, de tijdsweergave wijzigen of dubbele klok instellen op uw vergrendelscherm.
Open
l
Instellingen en ga naar Systeem > Datum en tijd. Vanuit hier kunt u:
De tijd en datum wijzigen: Schakel Automatisch instellen in om de tijd en datum van uw
apparaat te synchroniseren met uw mobiele netwerk. Schakel Automatisch instellen uit om uw
tijd en datum handmatig in te stellen.
l
Uw tijdzone wijzigen: Schakel Automatisch instellen in om de tijdzone van uw apparaat te
synchroniseren met uw mobiele netwerk. Schakel Automatisch instellen uit om uw tijdzone
handmatig in te stellen.
l
De tijdsweergave wijzigen: Schakel 24-uur tijdformaat in om uw tijdsweergave op 24 uur in te
stellen. Schakel 24‑uursnotatie uit om uw tijdsweergave op 12 uur in te stellen.
l
Dubbele klok instellen op uw vergrendelscherm: Als u in het buitenland bent zal uw apparaat
automatisch de lokale tijd en datum van het lokale mobiele netwerk weergeven. U kunt Dubbele
klok inschakelen en Woonplaats instellen om een dubbele klok weer te geven op uw
vergrendelscherm: een die de lokale tijd weergeeft en een die de tijd in uw thuisland aangeeft.
81
Systeem
Tijd en datum in uw
geselecteerde stad
Datum en tijd van
het netwerk
Vanaf uw apparaat foto's en documenten afdrukken
Verbind uw apparaat via Wi-Fi met een printer om met gemak foto's en documenten af te drukken.
l
Met Mopria kunt u direct vanuit uw apparaat naar een Mopria-gecertificeerde printer
afdrukken. De printer maakt via Wi-Fi verbinding met uw apparaat.
l
Als uw printer niet Mopria-gecertificeerd is, neem dan contact op met de fabrikant van uw
printer om een plug-in voor uw model te krijgen.
1
Verbind uw apparaat en de printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
l
Maak verbinding met de hotspot van uw printer: Als uw printer een draadloze hotspot
heeft, volg dan de instructies in de handleiding van de printer om de hotspot in te schakelen
en een wachtwoord in te stellen. Open op uw apparaat
Instellingen en ga naar
Draadloos en netwerken > Wi-Fi. Schakel Wi-Fi in, selecteer de hotspot van de printer en
volg dan de instructies op het scherm om de verbinding tot stand te brengen.
l
Verbinden via Wi-Fi Direct: Als uw printer Wi-Fi Direct ondersteunt, volg dan de instructies in
de handleiding van de printer om deze functie in te schakelen. Open op uw apparaat
Instellingen en ga naar Draadloos en netwerken > Wi-Fi. Schakel Wi-Fi in, tik op
>
Wi-Fi Direct en selecteer uw printer in de lijst met gedetecteerde apparaten.
l
Verbinden met uw router: Schakel op uw printer Wi-Fi in en maak verbinding met uw router.
Open op uw apparaat
Instellingen en ga naar Draadloos en netwerken > Wi-Fi.
82
Systeem
Schakel Wi-Fi in, selecteer uw router en volg dan de instructies op het scherm om de
instellingen te voltooien.
2
Open
Instellingen. Ga naar Apparaatverbinding > Afdrukken > Standaard Printdienst en
controleer of Standaard Printdienst is ingeschakeld. Selecteer in de zoekresultaten een printer en
volg de instructies op het scherm om handmatig een printer toe te voegen.
3
U kunt nu direct vanuit uw apparaat:
l
Een afbeelding afdrukken: Ga naar Foto's. Open de afbeelding die u wilt afdrukken, ga
naar Meer > Afdrukken of als PDF exporteren en volg de instructies op het scherm om de
afbeelding naar de printer te verzenden.
l
Een webpagina afdrukken: Open in uw browser de webpagina die u wilt afdrukken,
selecteer dan de afdrukoptie in het menu.
l
Een document afdrukken: Open het document dat u wilt afdrukken en selecteer dan de
afdrukoptie in het menu.
l
Een aantekening afdrukken: Open
Kladblok. Open de aantekening die u wilt
afdrukken, ga naar Afdrukken en volg de instructies op het scherm om de aantekening naar
de printer te verzenden.
De geheugen- en opslagstatus bekijken
Weet u niet zeker hoeveel geheugen en opslagruimte u nog over hebt nadat u uw Telefoon lange tijd
hebt gebruikt? U kunt de informatie over het geheugen en de opslagruimte van uw Telefoon bekijken
om uw geheugen- en opslaggebruik in de gaten te houden en te besluiten of u het geheugen moet
opschonen.
Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.
Open
Instellingen, en tik op Geheugen om het geheugengebruik te bekijken en tijdig meer
ruimte vrij te maken op basis van de beschikbare opslagruimte.
Ruimte opschonen (aanbevolen): Als u OPSCHONEN selecteert, kunt u de gebruiksgegevens van
apps bekijken. Op basis van het scanresultaat kunt u het systeem ook handmatig opschonen zoals
aanbevolen of items opgeven om op te schonen.
83
Systeemupdate
Een online update uitvoeren
Uw Telefoon geeft een melding om een systeemupdate te downloaden en te installeren wanneer een
nieuwe versie beschikbaar is. Met de online update-functie kunt u uw Telefoon snel en veilig updaten.
l
Zorg dat uw Telefoon een internetverbinding heeft voordat u de online update uitvoert. Voor
online update is een internetverbinding nodig. Update uw Telefoon via een Wi-Fi-netwerk om
te voorkomen dat u onnodige kosten moet betalen.
l
Zorg dat de batterij van uw Telefoon tijdens het updaten voor minstens 30% is opgeladen.
l
Voorkom het gebruik van onbevoegde software om firmware en systeemupdates te installeren.
Onbevoegde software kan ervoor zorgen dat uw Telefoon stopt met functioneren of uw
persoonlijke informatie vrijgeeft. Voor de beste resultaten adviseren wij u om uw systeem te
updaten met behulp van de online update-functie, of om uw Telefoon naar uw dichtstbijzijnde
servicecentrum van Huawei te brengen.
l
Maak altijd een back-up voordat u uw Telefoon update om de kans op dataverlies uit te sluiten.
l
Sommige apps van andere merken kunnen incompatibel zijn met de nieuwe versie van het
systeem (zoals apps om te gamen of voor online bankieren). Wacht totdat voor deze apps een
nieuwe versie beschikbaar komt.
1
Open
2
Ga naar Systeem > Software-update.
Instellingen.
Het updateproces kan enige tijd in beslag nemen. Probeer uw Telefoon tijdens het updaten niet te
gebruiken. Uw Telefoon zal automatisch opnieuw gestart worden wanneer de update voltooid is.
84
Juridische kennisgeving
Juridische kennisgeving
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Alle rechten voorbehouden.
Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te
reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies
Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").
Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke
licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op
geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen,
uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve
indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke
handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.
Handelsmerken en vergunningen
,
,
en
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei
Technologies Co., Ltd.
Android™ is een handelsmerk van Google Inc.
Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt
plaats onder licentie.
en
zijn geregistreerde handelsmerken van Qualcomm
Inc. (NASDAQ: QCOM).
Het N-merk is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de
Verenigde Staten en andere landen.
Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het
eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.
Kennisgeving
Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven,
zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk
en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke
telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.
Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of
de accessoires die u hebt aangeschaft.
85
Juridische kennisgeving
Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder
voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.
Verklaring met betrekking tot software van derden
Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van
derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele garantie voor
software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die van deze
software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de
functies van de software en toepassingen van derden.
Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of
beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud
of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of
overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het
toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan
worden gesteld voor diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of
beëindiging van de inhoud of diensten van derden.
Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere
aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt
geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten,
afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder
incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van
software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.
Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android™. Huawei heeft de nodige wijzigingen
aan het platform aangebracht. Daarom ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden
ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software
van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke
compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.
UITSLUITING VAN GARANTIE
ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN
VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD
DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES
VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE
NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.
VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI
IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE,
INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS,
GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.
DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE
AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE
BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS
86
Juridische kennisgeving
BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDNG ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR DE
KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.
Import- en exportregelgeving
Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn
verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het
product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te
exporteren, te herexporteren of te importeren.
Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging
Het gebruik van bepaalde functies of applicaties van derden op uw apparaat kan ertoe leiden dat uw
persoonlijke gegevens en/of andere gegevens verloren raken of toegankelijk worden voor anderen.
Neem de volgende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen:
l
Bewaar uw apparaat op een veilige plek om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.
l
Vergrendel het scherm van uw apparaat en stel een wachtwoord of ontgrendelingspatroon in.
l
Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw SIM-kaart,
uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik
neemt, zorgt u dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdert.
l
Open geen sms- of e-mailberichten van vreemden, om te voorkomen dat uw apparaat geïnfecteerd
raakt met een virus.
l
Wanneer u uw apparaat gebruikt om te internetten, bezoekt u geen websites die een
beveiligingsrisico kunnen inhouden, om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden
gestolen.
l
Als u gebruikmaakt van diensten als draagbare Wi-Fi-hotspot of Bluetooth, stelt u voor deze
diensten een wachtwoord in om ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Schakel deze diensten uit
wanneer u ze niet gebruikt.
l
Installeer beveiligingssoftware op uw apparaat en scan regelmatig op virussen.
l
Gebruik alleen apps van derden uit een legitieme bron. Scan gedownloade apps van derden op
virussen.
l
Installeer beveiligingssoftware of -patches die worden uitgegeven door Huawei of geautoriseerde
app-leveranciers.
l
Het gebruik van ongeautoriseerde software van derden voor het updaten van uw apparaat kan uw
apparaat beschadigen of uw persoonlijke gegevens in gevaar brengen. Het wordt aanbevolen uw
apparaat te updaten met behulp van de online updatefunctie of door het downloaden van officiële
updatepakketten voor uw apparaatmodel van Huawei.
l
Sommige apps vereisen en verzenden informatie over uw locatie. Hierdoor zijn derden mogelijk in
staat om de gegevens over uw locatie te delen.
l
Bepaalde externe app-leveranciers kunnen detectie- en diagnostische gegevens van uw apparaat
verzamelen ter verbetering van hun producten en diensten.
87
Juridische kennisgeving
Hulp ontvangen
Lees de Snelstartgids die bij uw apparaat wordt meegeleverd.
Raak Instellingen > Systeem > Over telefoon > Juridische informatie aan om de juridische
informatie te lezen.
Bezoek http://consumer.huawei.com/en/ voor meer informatie.
88
Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product,
met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de schermindeling,
kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze
handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij expliciet of impliciet.
Opmerking: Onthoud de Google-account waarop uw telefoon het laatst heeft ingelogd.
Tijdens een niet-vertrouwde herstelling naar fabrieksinstellingen of een microSD-kaart
gebaseerde update, vraagt het anti-diefstal-mechanisme van Google u om de
Google-account waarop uw telefoon het laatst heeft ingelogd, in te voeren op het
opstart-navigatiescherm voor identiteit-authenticatie. Uw telefoon kan enkel goed
inschakelen nadat de identiteit-authenticatie is gebeurd.
The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the
United States and in other countries.
Surf naar http://consumer.huawei.com/en/support/hotline voor een recent bijgewerkt
hotline- en e-mailadres in uw land of regio.
Model: HRY-LX1
EMUI 9.0.1_01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising