Huawei | P30 lite | Huawei P30 lite handleiding

Huawei P30 lite handleiding
Gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
Spannende functies
De functies van uw apparaat overal openen met het Navigatiedock
Beheer uw telefoon
1
1
Nieuw apparaat
Vingerafdruk vastleggen
6
Gebaren en besturing
Slimme herkenning
Gesplitst-scherm
7
8
Startscherm
Navigatiebalk
Meldingenpaneel en statusbalk
Schermvergrendeling en -ontgrendeling
Ga terug naar de basis met de Eenvoudige modus
Startschermbeheer
10
11
13
14
15
Uw contacten beheren
18
Basisbelfuncties
VoLTE
19
19
Basisfuncties van de camera
Modus Grote sluiteropening gebruiken om de onderwerpen van uw
foto's te markeren
Levende beelden maken
21
Albums met hoogtepunten aanpassen
23
24
Contacten
Kiezen
Camera
21
22
Galerij
Fotobeheer
Optimalisatie
Het gebruik van mobiele data beheren
26
Gebruik Automatisch opstarten om ongewenste app-activiteiten te
voorkomen
26
Door Agenda navigeren
27
Agenda
Voorzieningen
i
Inhoudsopgave
Uw schermtijd bekijken
De geluidsrecorder gebruiken om audionotities te maken
Uw apparaat resetten
28
28
28
HUAWEI-ID en meerdere gebruikers
Meerdere gebruikers instellen en gebruiken
30
Apparaatverbinding
Bluetooth gebruiken om gegevens te delen
NFC
Gegevens overzetten tussen uw telefoon/tablet en computer
Huawei Share
32
32
36
37
Beveiliging en privacy
Vingerafdruk
Locatievoorzieningen in- of uitschakelen
PrivateSpace
App-vergrendeling inschakelen
Wachtwoordkluis gebruiken
39
40
40
43
43
Wi-Fi en netwerk
Wi-Fi
45
Apps en meldingen
App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan
App-toestemmingen aanpassen om uw apparaat naar wens te
gebruiken
46
46
Geluid en weergave
Modus 'Niet storen' configureren
Oogcomfortmodus inschakelen om inspanning voor uw ogen te
voorkomen
47
47
Opslag
Geheugenopruiming inschakelen
49
Slimme assistentie
De functies van uw apparaat overal openen met het Navigatiedock
50
Toegankelijkheid
51
51
Systeem
Algemene instellingen
Systeemupdate
Het apparaatsysteem online bijwerken
53
Juridische kennisgeving
ii
Inhoudsopgave
Juridische kennisgeving
Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging
Hulp ontvangen
54
56
57
iii
Spannende functies
De functies van uw apparaat overal openen met het
Navigatiedock
U moet de navigatiebalk aan de onderkant van uw apparaat gebruik om een app af te sluiten of terug
te gaan naar het startscherm. U kunt de functie Navigatiedock inschakelen op uw apparaat om het
gebruik van navigatietoetsen te voorkomen en uw apparaat eenvoudig met één hand te bedienen.
Open
Instellingen. Ga naar Systeem > Systeemnavigatie > Navigatiedock en schakel
Navigatiedock in. Het Navigatiedock verschijnt op het scherm. U kunt het dok vervolgens naar de
gewenste locatie slepen. Het Navigatiedock kan de volgende acties uitvoeren:
l
Terug: Tik een keer op het Navigatiedock om een stap terug te gaan of tik er twee keer op om
twee stappen terug te gaan.
l
Start: Tik op het Navigatiedock en houd vast en laat vervolgens los om naar het startscherm te
gaan.
l
Achtergrond-apps bekijken: Tik op het Navigatiedock en houd vast en veeg vervolgens naar links
of rechts om apps te bekijken die op de achtergrond actief zijn.
Beheer uw telefoon
Wachtwoordkluis gebruiken
Wachtwoordkluis slaat uw wachtwoorden op en vult ze in, zodat u zich eenvoudiger en veiliger kunt
aanmelden bij apps op uw apparaat.
Wachtwoordkluis in- of uitschakelen: Wachtwoordkluis is standaard ingeschakeld. Nadat u uw
apparaat hebt bijgewerkt, kunt u Wachtwoordkluis inschakelen door de volgende handelingen uit te
voeren:
1
Voer het wachtwoord van het vergrendelingsscherm in om toegang te krijgen tot de
Wachtwoordkluis-instellingen. Open
Keychain.
Instellingen en ga naar Beveiliging & privacy >
2
Voer het vergrendelschermwachtwoord in om het scherm Keychain te openen.
3
Schakel Keychain in. Wanneer u zich de eerste keer aanmeldt bij de app of na het afmelden,
selecteert u OPSLAAN en worden uw gebruikersnaam en wachtwoord opgeslagen. De volgende
keer dat u inlogt, gebruikt u de methode die u hebt gekozen, bijvoorbeeld Ontgrendeling via
gezichtsherkenning, om automatisch uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen om u aan te
melden bij de app.
4
Schakel Instellingen voor automatisch invullen in of uit voor individuele apps. Als de functie
voor automatisch invullen is ingeschakeld voor een app, kunt u uw gezicht, vingerafdruk of
vergrendelschermwachtwoord gebruiken om het wachtwoord in te vullen wanneer u zich
1
Spannende functies
aanmeldt. Als deze functie is uitgeschakeld, moeten uw gebruikersnaam en wachtwoord
handmatig worden ingevoerd.
Wachtwoordkluis werkt niet bij bepaalde apps, vanwege versiebeperkingen.
App-vergrendeling inschakelen
Met App-vergrendeling kunt u een wachtwoord instellen voor uw belangrijke apps. Na het opnieuw
starten van uw apparaat of het ontgrendelen van het scherm krijgt u de vraag om uw Appvergrendelingswachtwoord in te vullen wanneer deze apps worden geopend. App-vergrendeling
vergroot de bescherming van uw persoonlijke gegevens en voorkomt onbevoegde toegang tot
belangrijke apps op uw apparaat.
App-vergrendeling inschakelen: Open
Instellingen. Ga naar Beveiliging & privacy > App-
vergrendeling. Wanneer u voor het eerst toegang krijgt tot App-vergrendeling, selecteert u
Vergrendelscherm-wachtwoord of Aangepaste pincode als uw App-vergrendelingverificatiewachtwoord. Voer uw wachtwoord in zoals gevraagd en schakel op het Appvergrendeling-scherm de schakelaar in voor de apps die u wilt vergrendelen.
Uw wachtwoord van App-vergrendeling instellen: Tik op
op het App-vergrendeling-
scherm en tik vervolgens op Wachtwoordtype. Selecteer Vergrendelscherm-wachtwoord of
Aangepaste pincode.
PrivateSpace inschakelen
Maakt u zich zorgen dat mogelijk gênante informatie zichtbaar wordt voor uw vrienden en collega's
als u ze foto's of andere content op uw telefoon/tablet laat zien? Met PrivateSpace kunt u
persoonlijke informatie op een verborgen locatie in uw toestel opslaan die alleen via uw vingerafdruk
of een wachtwoord bereikbaar is.
U kunt maximaal drie gebruikers toevoegen aan uw telefoon/tablet en PrivateSpace in uw
Gebruikers. Als u al drie gebruikers hebt toegevoegd onder Instellingen > Gebruikers &
accounts > Gebruikers > Gebruiker toevoegen, dan kunt u geen gebruikers meer toevoegen
aan PrivateSpace.
PrivateSpace inschakelen: Als u PrivateSpace voor de eerste keer gebruikt, opent u
Instellingen, gaat u naar Beveiliging & privacy > PrivateSpace > Inschakelen en volgt u de
instructies op het beeldscherm om uw PrivateSpace aan te maken.
U kunt slechts één PrivateSpace aanmaken.
Snel wisselen tussen MainSpace en PrivateSpace: Vanuit het vergrendelscherm kunt u met
behulp van uw vingerafdruk of een wachtwoord snel tussen locaties wisselen. Nadat uw telefoon/
tablet opnieuw wordt opgestart, moet u eerst de MainSpace openen met behulp van uw
wachtwoord. Vervolgens kunt u vanaf het vergrendelscherm tussen beide locaties wisselen.
2
Spannende functies
PrivateSpace openen: U kunt vanaf het vergrendelscherm rechtstreeks uw PrivateSpace openen met
behulp van uw vingerafdruk of wachtwoord. U kunt ook
Instellingen open in MainSpace en naar
Beveiliging & privacy > PrivateSpace > Aanmelden gaan om uw PrivateSpace te openen.
PrivateSpace afsluiten: Wanneer u uw PrivateSpace verlaat, wordt alle systeemgeheugen
vrijgegeven dat door de PrivateSpace gebruikt wordt. U kunt op elk gewenst moment naar uw
PrivateSpace terugkeren. Open
Instellingen om PrivateSpace af te sluiten en ga naar Beveiliging
& privacy > PrivateSpace > Sluiten.
PrivateSpace verwijderen: Als u uw PrivateSpace verwijdert, worden alle apps en data die in uw
PrivateSpace zijn opgeslagen permanent verwijderd en kunnen deze data niet meer worden hersteld.
U kunt uw PrivateSpace op de volgende manieren verwijderen:
l
Open
Instellingen vanuit MainSpace, ga vervolgens naar Beveiliging & privacy >
PrivateSpace en tik op
l
Open
> PrivateSpace verwijderen.
Instellingen van uit PrivateSpace, ga vervolgens naar Beveiliging & privacy >
PrivateSpace > Verwijderen.
De achtergrond startscherm instellen
Geen zin in standaardachtergronden? Stel een foto die u leuk vindt in als de achtergrond startscherm
om uw startscherm te personaliseren.
Open
Instellingen en ga vervolgens naar Startscherm & achtergrond > Achtergrond. U hebt
de volgende mogelijkheden:
Een afbeelding instellen als achtergrond startscherm: Tik op Foto's of selecteer een vooraf
ingestelde achtergrond op uw apparaat en volg de instructies op het beeldscherm om
Vergrendelingsscherm, Startscherm of Beide te selecteren.
Een foto uit Foto's instellen als uw achtergrond: Hebt u een geweldige foto die u als uw
achtergrond wilt instellen? Open in
Foto's de foto die u leuk vindt, ga naar
> Instellen als >
Achtergrond en volg de instructies op het beeldscherm om de foto in te stellen als achtergrond
startscherm.
Widgets op uw startscherm beheren
Wilt u snel widgets zoals schermvergrendeling, weer, kladblok, klok, contacten of agenda aan uw
startscherm toevoegen? U kunt widgets op uw startscherm toevoegen, verplaatsen of verwijderen om
uw startscherm op te schonen en uw gebruikservaring gemakkelijker te maken.
Widgets toevoegen: Knijp met uw vingers op het startscherm naar binnen om de bewerkingsmodus
voor het startscherm te openen. Tik op Widgets, tik op een widget, houd deze vast en sleep de
widget naar een leeg gedeelte op het startscherm. U kunt ook de gewenste widget aantikken.
3
Spannende functies
Controleer of er voldoende ruimte op het startscherm leeg is om de widget te plaatsen. Als er niet
genoeg ruimte is, moet u een lege schermpagina toevoegen of wat ruimte op de huidige
startschermpagina vrijmaken.
Widgets verwijderen: Tik een widget op het startscherm aan, houd deze vast totdat uw apparaat
trilt en selecteer vervolgens Verwijderen.
Widgets verplaatsen: Tik een widget op het startscherm aan en houd deze vast totdat uw apparaat
trilt. Sleep de widget naar de gewenste positie op het scherm.
App-lade gebruiken om apps op te bergen
Wilt u uw apps op één locatie op uw startscherm opbergen, zodat uw startscherm er netter uitziet? U
kunt de app-lade op uw startscherm inschakelen om al uw apps op te bergen en ruimte op uw
startscherm vrij te maken.
Open
Instellingen, ga naar Startscherm & achtergrond > Startschermstijl en selecteer Lade.
Selecteer Standaard als u wilt terugschakelen naar het standaardstartscherm.
Een app-pictogram vanuit de app-lade toevoegen aan het startscherm: Tik nadat u de applade hebt ingeschakeld op
op het startscherm om de lijst met apps te openen. Tik in de lijst
met apps op het pictogram van een app die u wilt toevoegen en houd deze vast totdat uw
telefoon trilt; veeg deze naar de gewenste positie op het startscherm.
4
Spannende functies
Geheugenopruiming inschakelen
Uw apparaat kan op den duur trager functioneren naarmate de vrije ruimte in het opslaggeheugen
afneemt. Gebruik Geheugenopruiming om opslagcapaciteit vrij te maken, de systeemprestaties te
verbeteren en om uw apparaat vlotter te laten functioneren.
Open
Optimalisatie en tik dan op Opschonen om geheugen op te schonen en het cache te
wissen om prestaties te optimaliseren. Als uw opslagruimte nog steeds laag is, voert u een diepe
opschoning uit om aanvullende opslagruimte vrij te maken.
5
Nieuw apparaat
Vingerafdruk vastleggen
U kunt een vingerafdruk vastleggen op uw Telefoon en vervolgens uw vingerafdruk gebruiken om uw
scherm te ontgrendelen of zonder wachtwoord toegang te krijgen tot uw kluis of App-vergrendeling.
l
Ontgrendelen met een vingerafdruk is alleen beschikbaar als uw ontgrendelingsmethode is
ingesteld op Patroon, Pincode of Wachtwoord. U moet uw Telefoon met behulp van het
wachtwoord voor schermontgrendeling ontgrendelen nadat het apparaat opnieuw is opgestart
of als uw vingerafdruk niet herkend wordt.
l
Zorg er voordat u een vingerafdruk vastlegt voor dat uw vinger schoon en droog is.
1
Open
2
Ga naar Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer >
Ontgrendelingsmethode wijzigen, selecteer Patroon, 4-cijferige pincode, Aangepaste
pincode of Wachtwoord, en volg vervolgens de instructies op het beeldscherm om een
ontgrendelingswachtwoord in te stellen.
3
Zodra u een ontgrendelingswachtwoord hebt ingesteld, kunt u op Nieuwe vingerafdruk tikken
om een vingerafdruk vast te leggen.
4
Plaats uw vingertop op de vingerafdruksensor. Druk licht op de sensor tot uw apparaat trilt.
Herhaal deze stap met verschillende delen van uw vingertop.
5
Tik OK aan na voltooiing van het vastleggen.
Instellingen.
Plaats uw vingertop simpelweg op de vingerafdruksensor om het scherm te ontgrendelen.
6
Gebaren en besturing
Slimme herkenning
QR-codes en streepjescodes lezen
1
Veeg op het startscherm omlaag en tik op
2
Tik op
3
Vanaf het scherm met resultaten kunt u het volgende doen:
l
om HiVision te openen.
en plaats de QR-code of streepjescode in het scankader om informatie te krijgen.
Tik op
om de informatie naar het klembord te kopiëren en naar wens ergens anders te
plakken.
l
Indien de QR-code contactinformatie bevat, tikt u op
om informatie aan uw Contacten
toe te voegen.
Scannen om moeiteloos te vertalen
HiVision kan u helpen om snel buitenlandse tekst te vertalen.
l
Voor deze functie is een internetverbinding vereist. Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk om
onnodige datakosten te voorkomen.
l
Deze vertaalfuncties ondersteunt momenteel Chinees, Engels, Japans, Koreaans, Frans,
Russisch, Spaans, Italiaans, Duits en Portugees.
1
Zodra uw apparaat ontgrendeld is, veegt u vanuit het midden van het startscherm omlaag en tikt u
op
voor het openen van HiVision.
2
Op het scherm HiVision tikt u op
, selecteert u de bron- en doeltaal, omkadert u de tekst in
de zoeker en wacht u totdat deze wordt vertaald.
3
U kunt op
tikken om de vertaling te kopiëren en naar wens ergens te plakken.
Producten scannen
Als u een onbekend item tegenkomt, wilt u het kopen maar kunt u het niet vinden. Na het scannen
van goederen, kunt u de aankoopaanbevelingen krijgen voor gelijksoortige items. Dit is handig bij het
kopen van uw favoriete items.
Voor deze functie is een internetverbinding vereist. Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk om
onnodige datakosten te voorkomen.
1
Zodra uw apparaat ontgrendeld is, veegt u vanuit het midden van het startscherm omlaag en tikt u
op
2
voor het openen van HiVision.
Tik via het HiVision-scherm op
schermafdruk te maken.
. U kunt dan winkelen door een product te scannen of een
7
Gebaren en besturing
l
Een schermafdruk maken om iets te kopen: Omkader het artikel in de zoeker en tik vervolgens
op
om een schermafdruk te maken. Het systeem zal het artikel automatisch herkennen en
gelijksoortige artikelen aanbevelen.
l
Het product scannen om het te kopen: Omkader het artikel in de zoeker. Het systeem zal het
artikel automatisch scannen en gelijksoortige artikelen aanbevelen.
Scannen om voorwerpen direct te herkennen
Vind meer informatie over belangrijke bezienswaardigheden tijdens een reis of over favoriete
schilderijen in een tentoonstelling. Scan een foto met HiVision voor meer informatie.
HiVision geeft u relevante informatie om uw ervaringen te verbeteren. Instructies:
1
Zodra uw apparaat ontgrendeld is, veegt u vanuit het midden van het startscherm omlaag om het
algemene zoekvak weer te geven. Tik vervolgens op
2
om HiVision in te schakelen.
Tik op het scherm HiVision op
en omkader de kunst in de zoeker. HiVision zal de kunst
automatisch identificeren en geeft gedetailleerde informatiekaarten over de kunst weer.
Voedsel scannen om informatie over calorieën te krijgen
Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe gezonde maaltijden kunt selecteren zodat u slank blijft? Scan het
voedsel om informatie te krijgen over het gewicht, de calorieën en de voedingsstoffen met HiVision.
Voor deze functie is een internetverbinding vereist. Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk om
onnodige datakosten te voorkomen.
Voer de volgende stappen uit om het te proberen:
1
Zodra uw apparaat ontgrendeld is, veegt u vanuit het midden van het startscherm omlaag en tikt u
op
2
voor het openen van HiVision.
Tik op het HiVision scherm op
en zorg ervoor dat het voedsel in het kader is gecentreerd. Er
wordt informatie over gewicht, calorieën en voedingsstoffen weergegeven.
Gesplitst-scherm
Modus voor gesplitst-scherm inschakelen
Met de modus voor gesplitst-scherm kunt u gemakkelijker multitasken door uw scherm in twee
vensters te verdelen en twee verschillende apps tegelijkertijd weer te geven en te gebruiken.
Niet alle apparaten of apps ondersteunen de modus voor gesplitst-scherm. Sommige apps kunnen
niet goed worden uitgevoerd in deze modus.
Uw knokkel gebruiken om de modus voor gesplitst-scherm in te schakelen: Open een
compatibele app, tik met uw knokkel op het scherm en teken een lijn over het midden. Teken een
horizontale lijn wanneer het scherm in de portretmodus staat en een verticale lijn in de
landschapsmodus.
8
Gebaren en besturing
De Recent-toets gebruiken om de modus voor gesplitst-scherm in te schakelen: Open een
compatibele app en houd dan
aangetikt.
Bij apparaten met een navigatieknop aan de voorkant is de navigatiebalk standaard
uitgeschakeld. Ga naar Instellingen > Systeem > Telefoonnavigatie > Navigatie met drie
toetsen > Instellingen als u de virtuele navigatiebalk wilt inschakelen. Na het inschakelen van de
virtuele navigatiebalk wordt de navigatietoets aan de voorkant uitgeschakeld en reageert niet
meer als u hem aangetikt houdt of erover veegt.
bovenaan een app gebruiken om de modus voor gesplitst-scherm in te schakelen: Als u
Navigatie met drie toetsen gebruikt, tikt u op
in de navigatiebalk om het scherm met recente
taken te openen. Als u Gebaren gebruikt, veegt u vanaf de onderkant van het scherm omhoog en
stopt u uw vinger om het scherm met recente taken te openen. Selecteer een compatibele app en tik
op
aan de bovenkant van de app.
Drie vingers gebruiken om de modus voor gesplitst-scherm in te schakelen: Open een
compatibele app en veeg met drie vingers op het scherm omhoog. Zorg dat u niet vanaf de hele
onderkant van het scherm omhoog veegt.
Intelligent gesplitst-scherm: Als u een sms-bericht of app-melding ontvangt terwijl u een video op
volledig scherm bekijkt, wordt er een banner weergegeven met de mogelijkheid om het scherm te
splitsen.
Modus voor gesplitst scherm afsluiten
De modus voor gesplitst scherm afsluiten.
Tik op
en selecteer
om de modus voor gesplitst scherm af te sluiten.
9
Startscherm
Navigatiebalk
De lay-out van uw navigatiebalk configureren
Met behulp van de navigatiebalk heeft u eenvoudig toegang tot het startscherm, kunt u teruggaan
naar de vorige pagina, een app afsluiten of recent gebruikte apps bekijken.
Als u de lay-out van uw navigatiebalk wilt configureren, opent u
Instellingen, gaat u vervolgens
naar Systeem > Systeemnavigatie > Navigatie met drie toetsen > Instellingen, selecteert u de
combinatie voor de navigatietoets en schakelt u Navigatietoetsen verbergen in of uit op basis van
uw gebruiksgewoontes.
Terug-toets: Tik op deze toets om terug te keren naar de vorige pagina of om een app af te
l
sluiten. Tik op deze toets om het schermtoetsenbord te sluiten tijdens tekstinvoer.
l
Start-toets: Tik op deze toets om naar het startscherm terug te keren.
l
Recent-toets: Tik op deze toets om een lijst met recent gebruikte apps te openen. Tik op deze
toets en houd hem een paar seconden vast om de modus voor gesplitst scherm in te schakelen.
Meldingen-toets omlaag vegen: Tik op deze toets om het meldingenpaneel te openen.
l
Navigeren met gebaren
Navigeer met gebaren om snel naar het vorige scherm terug te keren, naar het startscherm terug te
keren of recente taken weer te geven.
Open
Instellingen, ga naar Systeem > Systeemnavigatie en selecteer Gebaren. Vanaf hier
kunt u:
l
Terugkeren naar het vorige scherm: Veeg vanaf één kant van het scherm naar binnen.
l
Terugkeren naar het startscherm: Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog.
10
Startscherm
l
Recente taken bekijken: Veeg vanaf de onderkant van het scherm naar boven en houd vast. Veeg
vanuit het voorbeeld van een app omhoog om de app te sluiten of tik op
om alle apps te
sluiten.
l
Google Assistant inschakelen: Tik op Instellingen en schakel Google Assistent in.. Veeg vanaf
een onderhoek van het scherm omhoog om Google Assistent in te schakelen.
Meldingenpaneel en statusbalk
Beschrijvingen van meldings- en statuspictogrammen
De pictogrammen op de statusbalk geven u een snel overzicht van de algehele status van uw
telefoon, waaronder de netwerkverbinding, batterijniveau en nieuwe berichten die u hebt ontvangen
toen uw telefoon in de stille modus stond.
Statuspictogrammen: Door de statuspictogrammen te bekijken, kunt u snel de status van uw
apparaat weten, zoals netwerkverbinding, signaalsterkte, batterijniveau, tijd, etc.
De pictogrammen voor de netwerkstatus kunnen per regio en provider verschillen.
Signaalsterkte
Geen signaal
4G+-netwerk verbonden
3G-netwerk verbonden
4G-netwerk verbonden
HSPA-netwerk verbonden
2G-netwerk verbonden
LTE
LTE
LTE-netwerk verbonden
LTE+-netwerk verbonden
NFC ingeschakeld
HSPA-+ netwerk verbonden
Vliegtuigmodus ingeschakeld
VoLTE beschikbaar
Wi-Fi-netwerk verbonden
Roamen
Locatiegegevens worden ontvangen
via GPS
Bluetooth ingeschakeld
Stille modus ingeschakeld
Wi-Fi-netwerk beschikbaar
Opladen
Trilstand ingeschakeld
Batterijniveau laag
Alarmen ingeschakeld
Geen simkaart gedetecteerd
Batterij volledig opgeladen
Koptelefoon aangesloten
11
Startscherm
Energiebesparende modus
ingeschakeld
Bedrade of draadloze projectie
actief
Prestatiemodus ingeschakeld
Supersnel laden
Snelladen
Oogcomfortmodus ingeschakeld
Modus Niet storen ingeschakeld
USB-kabel aangesloten
Gegevensbesparende modus
ingeschakeld
Hotspot ingeschakeld
Onstabiel signaal
“Selecteer om uitgesproken te
worden” ingeschakeld
Bluetooth-sterkte
Optimalisatie herinnering
Kan geen verbinding maken met een
oproep op het huidige netwerk
Scherm-tijdbeheer ingeschakeld
Meldingspictogrammen: Wanneer er een nieuw bericht, een nieuwe melding of een nieuwe
herinnering op uw apparaat is, wordt het relevante pictogram weergegeven in de statusbalk.
Gemiste oproepen
Nieuwe e-mails
Gegevens downloaden
Nieuwe voicemails
Gebeurtenisherinnering
Gegevens uploaden
Gegevens synchroniseren
Geheugen vol
Aanmeldings- of synchronisatieprobleem
VPN verbonden
Synchronisatie mislukt
Meer meldingen
App-meldingen uitschakelen
Open
Instellingen, en tik op Meldingen. Vanaf hier kunt u:
l
Meldingen uit een app blokkeren: Selecteer de app en schakel dan Meldingen toestaan uit.
l
Meldingen uit meerdere apps blokkeren: Tik op Groepsbeheer en schakel Alles uit.
Als u meldingen uit een app wilt blokkeren, kunt u ook langs de statusbalk omlaag vegen om het
meldingenpaneel te openen. Houd een appmelding aangetikt en schakel dan Meldingen
toestaan uit.
12
Startscherm
Meldingsinstellingen aanpassen
De meldingsinstellingen aanpassen om uw apparaat te gebruiken zoals u dat wilt.
Open
Instellingen en ga naar Meldingen > Meer instellingen voor meldingen. Vanaf hier
kunt u:
l
Scherm aanzetten bij meldingen inschakelen: Schakel Scherm aanzetten bij meldingen in om
het scherm in te stellen om aan te gaan wanneer er meldingen worden ontvangen.
Schermvergrendeling en -ontgrendeling
Een wachtwoord voor het vergrendelscherm instellen om uw privacy te
beschermen
Uw apparaat slaat veel gevoelige informatie, zoals persoonlijke foto's, contactgegevens en
bankierapps (bijvoorbeeld Alipay). Stel een wachtwoord in voor het vergrendelscherm, zodat u elke
keer een wachtwoord moet invullen als u uw apparaat ontgrendelt. Een wachtwoord voor het
vergrendelscherm helpt u om uw privé-informatie te beschermen als u uw apparaat kwijtraakt of als
deze wordt gebruikt door een ongeverifieerde gebruiker.
Een wachtwoord voor het vergrendelscherm instellen: Open
Instellingen, ga naar
Beveiliging & privacy > Vergrendelscherm-wachtwoord en stel het gewenste type wachtwoord
voor het vergrendelscherm in.
l
Een pincode instellen: Een pincode bestaat uit een reeks cijfers. U kunt snel en gemakkelijk een
pincode invullen om uw apparaat te ontgrendelen. Gebruik voor betere beveiliging een lange reeks
willekeurige cijfers als uw pincode. Ga naar Stel wachtwoord voor schermvergrendeling in en
volg de meldingen om een pincode in te stellen. U kunt ook Ontgrendelingsmethode wijzigen
aantikken en 4-cijferige pincode of Aangepaste pincode instellen.
l
Een patroon instellen: Ontgrendel uw apparaat door een vooraf ingesteld patroon op het scherm
te tekenen. Gebruik voor betere beveiliging een patroon met overlappende lijnsegmenten. Ga naar
Stel wachtwoord voor schermvergrendeling in > Ontgrendelingsmethode wijzigen >
Patroon en teken twee keer hetzelfde patroon. Het patroon moet minimaal 4 stippen met elkaar
verbinden.
l
Een wachtwoord instellen: Een wachtwoord dat uit cijfers, letters en speciale tekens bestaat, is
veiliger dan een pincode of patroon. Gebruik voor betere beveiliging een wachtwoord met 8 of
meer tekens, bestaande uit cijfers, letters en speciale tekens. Onthoud het wachtwoord om te
voorkomen dat u geen toegang meer tot uw apparaat hebt als u het vergeet. Ga naar Stel
wachtwoord voor schermvergrendeling in > Ontgrendelingsmethode wijzigen >
Wachtwoord en volg de meldingen om een wachtwoord in te stellen.
l
Uw apparaat ontgrendelen met een smartband: Als uw apparaat ontgrendeling met een
smartband ondersteunt, zal het scherm automatisch oplichten als de band binnen 80 cm van uw
13
Startscherm
apparaat komt. Uw apparaat wordt direct ontgrendeld als u over het scherm veegt. Tik Slim
ontgrendelen aan en volg de meldingen op het scherm om de configuratie te voltooien.
l
Uw apparaat ontgrendelen met een vingerafdruk: Uw apparaat ondersteunt
ontgrendeling met een vingerafdruk. Dit is de aanbevolen ontgrendelingsmethode. Het gebruik
van een vingerafdruk biedt een veilige en snelle manier om het apparaat te ontgrendelen. Tik
nadat u een wachtwoord voor het vergrendelscherm hebt ingesteld Vastleggen aan in het
dialoogvenster dat wordt geopend en volg de meldingen op het scherm om uw
vingerafdrukken te registreren.
l
Schakel het wachtwoord voor het vergrendelscherm om veiligheidsredenen niet uit:
Een wachtwoord voor het vergrendelscherm voorkomt ongeverifieerde toegang tot uw
apparaat. Selecteer omwille van de veiligheid van uw apparaat niet
Schermvergrendelingswachtwoord uitschakelen als de schermvergrendelingsmethode.
l
Regelmatige wachtwoordmeldingen helpen u om uw wachtwoord te onthouden: Als u
uw schermvergrendelingswachtwoord 3 dagen niet hebt ingevoerd, verplicht het systeem u om
het wachtwoord in te vullen om uw apparaat te ontgrendelen.
Het scherm vergrendelen om uw apparaat te beveiligen
Als u uw apparaat een bepaalde tijd niet gebruikt, zal het scherm worden uitgeschakeld en
vergrendeld. Zolang het scherm blijft ingeschakeld, kunt u uw apparaat gebruiken zonder dat u het
scherm hoeft te ontgrendelen. Vergrendel uw scherm als u uw apparaat niet gebruikt, zodat uw
privacy wordt beschermd en ongewenste invoer wordt voorkomen.
Stel een wachtwoord voor het vergrendelscherm in om uw privacy te helpen beschermen. U kunt
uw apparaat op de volgende manieren vergrendelen:
Het scherm direct vergrendelen met de aan-uitknop: Druk op elk gewenst moment op de aanuitknop om het scherm te vergrendelen.
Het scherm in één tik vergrendelen met een schermvergrendeling: Knijp op het startscherm
twee vingers naar elkaar om het bewerkingsscherm te openen. Tik op Widgets >
Schermvergrendeling en voeg de widget Schermvergrendeling toe aan uw startscherm. Deze
helpt u om slijtage van uw aan-uitknop te voorkomen. Tik nadat u de bewerkingsmodus voor het
startscherm hebt afgesloten op de widget Schermvergrendeling om uw scherm direct te
vergrendelen. Ga eerst naar de startschermpagina waar de widget Schermvergrendeling staat om
uw scherm op deze manier te vergrendelen.
Ga terug naar de basis met de Eenvoudige modus
Ziet uw startscherm er rommelig uit met app-pictogrammen en kleine tekst? De Eenvoudige modus
maximaliseert het systeemvolume en toont grotere pictogrammen en lettertypen op het startscherm,
waardoor een meer beknopte lay-out wordt aangenomen die gemakkelijk te navigeren is.
Open
Instellingen, ga naar Systeem > Eenvoudige modus en tik op Inschakelen.
In de Eenvoudige modus kunt u:
14
Startscherm
l
Pictogrammen op het startscherm bewerken: Houd een pictogram ingedrukt om bepaalde nietsysteemapps te slepen of te verwijderen.
l
Eenvoudige modus afsluiten: Tik op Instellingen en selecteer Eenvoudige modus afsluiten.
In Eenvoudige modus gaat u naar Instellingen > Meer instellingen > Systeem > Reset > Alle
instellingen resetten. U wordt doorgestuurd naar het standaardstartscherm van het systeem en
al uw instellingen in Eenvoudige modus worden gereset.
Startschermbeheer
Pictogrammen op het startscherm beheren
Een app-pictogram of map verplaatsen: Tik in het startscherm op een app- of mappictogram,
houd het vast totdat uw apparaat trilt en sleep het vervolgens naar een andere positie op het
startscherm.
Een app-pictogram verwijderen: Tik in het startscherm op het pictogram van de app die u wilt
verwijderen en houd dat vast totdat uw apparaat trilt. Tik dan op Verwijderen.
Om te zorgen dat het systeem normaal functioneert, kunnen bepaalde vooraf geïnstalleerde
systeemapps niet worden verwijderd.
De lay-out van het startscherm vergrendelen: Open
Instellingen, ga naar Startscherm &
achtergrond > Startscherminstellingen en schakel Lay-out vergrendelen in.
Een map maken: Tik in het startscherm op het app-pictogram en houd het vast totdat uw apparaat
trilt. Sleep het pictogram vervolgens bovenop een ander app-pictogram. De twee pictogrammen
worden in een nieuwe map geplaatst.
Een map verwijderen: Open een map, tik op
, deselecteer alle apps en tik vervolgens op OK. De
map wordt verwijderd en alle app-pictogrammen in de map worden naar uw startscherm verplaatst.
Een map hernoemen: Open een map en tik op de mapnaam om een nieuwe naam in te voeren.
App-pictogrammen toevoegen aan of verwijderen uit een map: Open een map en tik op
.
Selecteer de apps die u aan de map wilt toevoegen, hef de selectie op van de apps die u wilt
verwijderen en tik op OK.
Een andere manier om een app-pictogram uit een map te verwijderen, is het pictogram in de map
aangetikt te houden totdat uw apparaat trilt en het vervolgens naar een lege ruimte op het
startscherm te verslepen.
De achtergrond startscherm instellen
Geen zin in standaardachtergronden? Stel een foto die u leuk vindt in als de achtergrond startscherm
om uw startscherm te personaliseren.
Open
Instellingen en ga vervolgens naar Startscherm & achtergrond > Achtergrond. U hebt
de volgende mogelijkheden:
15
Startscherm
Een afbeelding instellen als achtergrond startscherm: Tik op Foto's of selecteer een vooraf
ingestelde achtergrond op uw apparaat en volg de instructies op het beeldscherm om
Vergrendelingsscherm, Startscherm of Beide te selecteren.
Een foto uit Foto's instellen als uw achtergrond: Hebt u een geweldige foto die u als uw
achtergrond wilt instellen? Open in
Foto's de foto die u leuk vindt, ga naar
> Instellen als >
Achtergrond en volg de instructies op het beeldscherm om de foto in te stellen als achtergrond
startscherm.
Widgets op uw startscherm beheren
Wilt u snel widgets zoals schermvergrendeling, weer, kladblok, klok, contacten of agenda aan uw
startscherm toevoegen? U kunt widgets op uw startscherm toevoegen, verplaatsen of verwijderen om
uw startscherm op te schonen en uw gebruikservaring gemakkelijker te maken.
Widgets toevoegen: Knijp met uw vingers op het startscherm naar binnen om de bewerkingsmodus
voor het startscherm te openen. Tik op Widgets, tik op een widget, houd deze vast en sleep de
widget naar een leeg gedeelte op het startscherm. U kunt ook de gewenste widget aantikken.
Controleer of er voldoende ruimte op het startscherm leeg is om de widget te plaatsen. Als er niet
genoeg ruimte is, moet u een lege schermpagina toevoegen of wat ruimte op de huidige
startschermpagina vrijmaken.
Widgets verwijderen: Tik een widget op het startscherm aan, houd deze vast totdat uw apparaat
trilt en selecteer vervolgens Verwijderen.
16
Startscherm
Widgets verplaatsen: Tik een widget op het startscherm aan en houd deze vast totdat uw apparaat
trilt. Sleep de widget naar de gewenste positie op het scherm.
App-lade gebruiken om apps op te bergen
Wilt u uw apps op één locatie op uw startscherm opbergen, zodat uw startscherm er netter uitziet? U
kunt de app-lade op uw startscherm inschakelen om al uw apps op te bergen en ruimte op uw
startscherm vrij te maken.
Open
Instellingen, ga naar Startscherm & achtergrond > Startschermstijl en selecteer Lade.
Selecteer Standaard als u wilt terugschakelen naar het standaardstartscherm.
Een app-pictogram vanuit de app-lade toevoegen aan het startscherm: Tik nadat u de applade hebt ingeschakeld op
op het startscherm om de lijst met apps te openen. Tik in de lijst
met apps op het pictogram van een app die u wilt toevoegen en houd deze vast totdat uw
telefoon trilt; veeg deze naar de gewenste positie op het startscherm.
17
Contacten
Uw contacten beheren
De app Contacten omvat tal van functies om uw contacten te beheren. Vereenvoudig uw
contactenlijst door contacten alleen op uw apparaat of simkaart te bekijken. Voeg contactpersonen
toe aan Favorieten om ze gemakkelijk te vinden.
Dubbele contacten samenvoegen: Gebruik de Dubbele contacten samenvoegen-functie om
dubbele contacten samen te voegen. Ga vanaf het scherm met de contactenlijst naar
>
Instellingen > Contacten organiseren > Dubbele contacten samenvoegen. Selecteer de
contactpersonen die u wilt samenvoegen en tik op Samenv..
Contacten weergeven voor verschillende accounts: Ga in het scherm met de contactenlijst naar
> Instellingen > Weergavevoorkeuren, en selecteer de accounts waarvan u de
contactpersonen wilt weergeven. U kunt ook:
l
Eenvoudige weergave inschakelen: Ga naar
> Instellingen > Weergavevoorkeuren en
schakel Eenvoudige weergave in.
l
Opslagruimte voor contacten bekijken: Ga naar
> Instellingen > Weergavevoorkeuren.
Het Accounts-gebied toont de totale en beschikbare opslagruimte op uw simkaart.
Contactpersonen verwijderen: Houd in het scherm met de contactenlijst het te verwijderen item
ingedrukt en tik vervolgens op Verwijderen. Als u contactpersonen in groepen wilt verwijderen, gaat
u naar
> Instellingen > Contacten organiseren > Meerdere contacten verwijderen,
selecteert u de items die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op
.
18
Kiezen
Basisbelfuncties
Oproep doorschakelen inschakelen en nooit meer een oproep missen
Als u oproepen niet kunt opnemen, kunt u uw apparaat zo instellen dat oproepen naar een ander
nummer worden doorgeschakeld.
Sommige providers ondersteunen deze functie mogelijk niet.
Open
Telefoon, en ga naar
> Instellingen > Oproep doorschakelen. Als u een toestel met
een dubbele simkaart heeft, tik dan in het gedeelte SIM 1 of SIM 2 op Oproep doorschakelen en
selecteer de doorschakelmethode. Vul het nummer in waarnaar u uw oproepen wilt doorschakelen en
bevestig uw keuze. Als Oproep doorschakelen is ingeschakeld, zal uw toestel automatisch oproepen
die daarvoor in aanmerking komen doorschakelen naar het vooraf ingestelde nummer.
Internationale roaming activeren voor grenzeloze communicatie
Als u voor het werk of voor een vakantie naar het buitenland reist, kunt u bellen terwijl roaming op
uw apparaat actief is zonder dat u de landcode hoeft in te vullen.
1
Neem contact op met uw provider om de internationale oproep- of roamingservice in te
schakelen.
2
Open
Telefoon of
Contacten om te bellen.
VoLTE
VoLTE: Tegelijkertijd bellen en data gebruiken
Met VoLTE (Voice over LTE) kunnen gesprekken en dataservices gelijktijdig via hetzelfde 4G-netwerk
worden uitgevoerd, wat inhoudt dat u tijdens het voeren van gesprekken gebruik kan maken van
internet. VoLTE biedt u tevens kortere tijden om voor gesprekken verbinding te maken en hogere
kwaliteit voor telefoongesprekken of videogesprekken.
Beide simkaartsleuven van uw telefoon/tablet ondersteunen 4G, VoLTE, en VoWiFi, zodat u niet tussen
simkaarten heen en weer hoeft te schakelen.
l
Dubbele 4G: Beide simkaartsleuven van uw telefoon/tablet ondersteunen 4G.
l
Dubbele VoLTE: Beide simkaartsleuven van uw telefoon/tablet ondersteunen VoLTE, zodat u tijdens
het voeren van HD-gesprekken gebruik van het internet kan maken.
l
Dubbele VoWiFi: Beide simkaartsleuven van uw Telefoon ondersteunen VoWiFi, zodat u
gesprekken via Wi-Fi kunt voeren. U kunt zelfs in de Vliegmodus VoWiFi gebruiken om gesprekken
te voeren.
Sommige providers ondersteunen deze functie mogelijk niet.
19
Kiezen
VoLTE activeren om HD-gesprekken te voeren
l
Sommige providers ondersteunen deze functie mogelijk niet.
l
Alleen mobiele telefoons met dual sim bieden ondersteuning voor geactiveerde 4G, VoLTE en
VoWiFi voor beide simkaartsleuven.
Open
Instellingen en ga naar Draadloos en netwerken > Mobiel netwerk. In het
instellingengedeelte voor Sim 1 of 2 (mits ondersteund door uw provider) kunt u:
l
4G activeren: Schakel 4G in. De 4G-schakelaar is mogelijk niet beschikbaar voor uw apparaat
vanwege de instellingen van uw provider. Dit duidt aan dat het 4G-netwerk standaard is
ingeschakeld.
l
VoLTE-oproepen inschakelen: Schakel VoLTE-oproepen in.
l
Wi-Fi-bellen inschakelen: Schakel Oproepen via Wi-Fi in.
Nadat u het instellen hebt afgerond, selecteert u het contact dat u wilt bellen en tikt u
een video-oproep te plaatsen. U kunt ook
aan om
op het scherm aantikken tijdens een spraakoproep om
over te schakelen naar een video-oproep.
20
Camera
Basisfuncties van de camera
Camera-instellingen aanpassen
Open
Camera en tik op
om toegang te krijgen tot het Instellingen-scherm. Vanaf hier kunt
u:
l
De cameraresolutie aanpassen: Tik op Resolutie en selecteer de gewenste resolutie.
Deze functie is niet beschikbaar in sommige modi.
l
Locatietag inschakelen: Schakel Locatietag in om uw locatie in foto's te taggen.
l
Watermerken toevoegen: Schakel Watermerken toevoegen in om uw apparaat automatisch
een watermerk te laten toevoegen aan foto's en video's.
l
Sluitergeluid uitschakelen: Schakel Dempen in.
l
Glimlach vastleggen: Schakel Glimlach opnemen in. De camera maakt automatisch een foto
wanneer deze in de zoeker een glimlach detecteert.
l
Foto's in RAW-indeling opslaan: De RAW-indeling registreert meer details en stelt u in staat om
naverwerking uit te voeren. Ga in de Pro-modus naar
> Resolutie om RAW-formaat in te
schakelen. Wanneer u nu een foto maakt, wordt deze opgeslagen in de RAW-indeling en in de
standaardindeling en opgeslagen in een speciale map in Foto's.
Foto's in de RAW-indeling nemen meer opslagruimte in dan foto's in de standaardindeling.
Modus Grote sluiteropening gebruiken om de
onderwerpen van uw foto's te markeren
Met de modus Grote sluiteropening worden foto's gemaakt met een oppervlakkige velddiepte. Zo
wordt een onscherpe achtergrond gecreëerd waardoor er meer nadruk ligt op het onderwerp van de
foto.
Een foto met grote sluiteropening maken: Ga naar
Camera > Diafragma. Tik tijdens de
opname het scherm aan om een brandpunt te selecteren en tik vervolgens
aan om de foto te
maken.
l
Voor optimale resultaten dient het onderwerp niet meer dan 2 meter van de camera verwijderd
te zijn.
l
Tik
aan en veeg over de schuifbalk naar links of rechts om de lensopening aan te passen.
Hoe kleiner de lensopeningwaarde, hoe onscherper de achtergrond zal zijn.
21
Camera
Levende beelden maken
Maak uw foto's dynamischer en leuker door bewegende foto's te maken om de prachtige momenten
van het leven te verlengen.
Met Levende beelden kunt u een scène ongeveer 1 seconde voor of na het indrukken van de
sluiterknop opnemen. Bekijk bij het bladeren door foto's in de Galerij de statische foto of speel een
dynamisch effect van levende beelden en geluid af.
Levende beelden maken: Open
Camera, ga naar Meer > Levend beeld, tik vervolgens op
om een levend beeld te maken.
Levende beelden bekijken: Levende beelden worden opgeslagen in Foto's in JPG-indeling. Ga naar
Foto's > Albums > Camera, tik op afbeeldingen met het pictogram
, en tik op
bovenaan de afbeelding om een dynamisch effect te bekijken. Het levende beeld stopt automatisch
nadat het volledig is afgespeeld. U kunt ook op het scherm tikken om het afspelen zelf te stoppen.
Levende beelden delen: Ga naar
wilt delen en tik vervolgens op
Foto's > Albums > Camera, tik op het levende beeld dat u
om een deelmethode te selecteren.
Levende beelden kunnen direct worden gedeeld via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share en nog meer
methoden. Het ontvangende apparaat moet een Huawei-apparaat zijn dat het vastleggen van
levende beelden ondersteunt om het effect van levende beelden te kunnen afspelen. Wanneer u
levende beelden deelt via apps van derden of niet-compatibele apparaten, dan worden levende
beelden weergegeven als statische afbeeldingen.
22
Galerij
Albums met hoogtepunten aanpassen
Hoogtepunten maakt albums op basis van tijd- en locatiegegevens en genereert een korte videoclip,
zodat u direct de goede tijden kunt herbeleven. U kunt een aangepast Hoogtepuntenalbum maken
door uw favoriete foto's en video's te kiezen en vervolgens een videosjabloon en de
achtergrondmuziek te selecteren.
l
Om Hoogtepunten te gebruiken, opent u Camera, tikt u op
en schakelt u Locatietag in.
l
Controleer of uw apparaat met het internet is verbonden.
l
Hoogtepuntenalbums worden automatisch gemaakt wanneer uw apparaat wordt opgeladen,
het scherm uitgeschakeld is en de batterij minstens 50% opgeladen is. Dit proces kan enige tijd
in beslag nemen. Hoogtepuntenalbums worden niet gemaakt als er zich minder dan 10 foto's
of video's in Foto's bevinden.
Open
Foto's. Tik op het tabblad Hoogtepunten op het album met hoogtepunten dat u wilt
bekijken of bewerken. Daarna kunt u het volgende doen:
l
Hoogtepunten afspelen of bewerken: Tik op
om de video af te spelen. Tik tijdens het
afspelen op de video om een vooraf ingesteld sjabloon aan de onderkant van het scherm te
selecteren. Om nog meer aan te passen, zoals het wijzigen van de achtergrondmuziek of filters, tikt
u op
bovenaan het scherm. Tik op
om op te slaan en op
om te exporteren. Deel wat
u hebt gemaakt met uw vrienden.
Geëxporteerde hoogtepuntenclips worden opgeslagen onder Foto's > Albums > Video's.
l
Foto's en video's toevoegen aan of verwijderen uit Hoogtepunten: Om een foto of video toe
te voegen, tikt u op
, selecteert u een foto of video en tikt u vervolgens op
of video te verwijderen, houd u een foto of video aangetikt, tikt u op
. Om een foto
en tikt u vervolgens op
Verplaatsen.
Alleen video's in MP4-indeling kunnen aan Hoogtepunten worden toegevoegd.
l
Foto's en video's van Hoogtepunten delen: Houd een foto of video in het album aangetikt, tik
op
, selecteer een deelmethode en volg de stappen om het proces te voltooien.
l
Het album hernoemen: Ga naar
> Hernoemen om een nieuwe naam in te voeren.
l
Het album verwijderen: Ga naar
> Verwijderen en tik op Verwijderen.
23
Galerij
Fotobeheer
Fotoherkenning helpt u uw foto's intelligent te sorteren
Duurt het sorteren van uw foto's te lang? Lukt het niet om de foto te vinden waarnaar u op zoek
bent? Met fotoherkenning kunnen uw foto's automatisch naar categorieën worden gesorteerd, zoals
portretten, locaties, landschappen en voeding in de Galerij, zodat u snel kunt vinden waarnaar u op
zoek bent.
Intelligent foto's sorteren: Galerij sorteert de foto's automatisch naar categorieën, zoals portretten,
locaties, landschappen en voeding, zodat u snel kunt vinden waarnaar u op zoek bent.
Samenvoegen van foto's aanpassen: Nadat Galerij automatisch verschillende portretalbums voor u
heeft samengevoegd, kunt u de albumnamen van de portretten handmatig wijzigen en de relatie
instellen (bijvoorbeeld 'Baby' en 'Mama'). Nadat het instellen in voltooid, kunt u de verschillende
fotoalbums op naam bekijken. U kunt ook naar een foto zoeken door in de zoekbalk van de Galerij
naar de naam en relatie te zoeken.
Groepsfoto's samenvoegen in albums: Als de categorieën door de Galerij intelligent zijn
geïdentificeerd, kunt u de aangemaakte albums een naam geven. Als er meer dan 10 groepsfoto's
zijn, dan worden deze door de Galerij geclusterd en wordt er een groepsfotoalbum aangemaakt.
Albums ordenen
Een album toevoegen: Tik op het tabblad Albums op Album toevoegen, geef het album een
naam en tik vervolgens op OK. Selecteer de foto’s of video's die u wilt toevoegen.
Foto's en video's verplaatsen: Verplaats foto's en video's vanuit verschillende albums naar
hetzelfde album zodat u ze eenvoudig kunt beheren en bekijken. Houd een foto of video die u wilt
verplaatsen ingedrukt totdat
wordt weergegeven en selecteer vervolgens alle foto's en video's
die u wilt verplaatsen. Tik op
om het gewenste album te selecteren. Zodra de items zijn
verplaatst, zijn ze niet meer beschikbaar in hun originele albums.
Foto's en video's aan favorieten toevoegen: Voeg foto's en video's aan favorieten toe om ze
gemakkelijker te bekijken. Open de foto of video die u wilt toevoegen aan het Mijn favorietenalbum en tik vervolgens op
een
. Favoriete foto's en video's blijven in hun originele albums en hebben
-pictogram op hun miniaturen.
Foto's en video's verwijderen: Houd een foto of album ingedrukt totdat het
verschijnt. Selecteer de items die u wilt verwijderen en ga vervolgens naar
-pictogram
> Verwijderen.
Verwijderde foto's en video's blijven een tijdje in het Onlangs verwijderd-album voordat ze definitief
worden verwijderd. Dagen resterend voor verwijdering worden gemarkeerd op de foto's. Om een foto
of video permanent handmatig te verwijderen, houdt u de miniatuur ervan ingedrukt en gaat u naar
> Verwijderen.
24
Galerij
Verwijderde foto's en video's herstellen: Houd in het album Onlangs verwijderd een foto of
video ingedrukt totdat het
-pictogram verschijnt. Selecteer de items die u wilt herstellen en tik op
om ze te herstellen naar hun oorspronkelijke albums. Als het oorspronkelijke album is verwijderd,
wordt er een nieuw album gemaakt.
25
Optimalisatie
Het gebruik van mobiele data beheren
Beheer het gebruik van mobiele data en voorkom extra kosten.
Open
Optimalisatie en tik op Dataverbruik om gegevensgebruiksstatistieken te bekijken of
Slimme databesparing in te schakelen.
l
Verwijderen: Controleer de ranglijst gegevensgebruik van apps.
l
Apps in netwerk: Beheer toestemmingen voor internettoegang van elke app.
l
Slimme databesparing: Schakel de data-besparing in en selecteer de apps die tijdens uitvoering op
de achtergrond mobiele data mogen gebruiken.
Gebruik Automatisch opstarten om ongewenste appactiviteiten te voorkomen
Bent u bang dat apps van derden stiekem worden uitgevoerd, systeembronnen gebruiken en stroom
verbruiken op de achtergrond? Gebruik Automatisch opstarten om u te helpen ongewenste appactiviteiten te identificeren en verhinderen.
Open
l
Optimalisatie, tik op
> App-opstartbeheer en u kunt:
Automatisch apps beheren: Schakel Alles automatisch beheren in of schakel de schakelaars
voor afzonderlijke apps in. Het systeem analyseert automatisch het gebruik van apps en verhindert
het automatisch starten, secundair starten en op de achtergrond uitvoeren van apps.
l
Handmatig apps beheren: Als u Alles automatisch beheren niet hebt ingeschakeld, tik dan op
de schakelaar van een gewenste app en schakel automatisch starten, secundair starten en op de
achtergrond uitvoeren dienovereenkomstig in of uit.
l
Opstartgegevens bekijken: Ga naar
> Opstartverslagen om voor elke app de gedetailleerde
geschiedenis van het opstarten te bekijken.
26
Agenda
Door Agenda navigeren
Wilt u uw drukke leven op orde brengen? Probeer de app Agenda te gebruiken op uw Huawei
Telefoon om uw dagelijkse planning te beheren.
Een afspraak maken: Open
Agenda, tik op
, en voer uw afspraakinformatie in, inclusief
titel, locatie en begin- en eindtijd. Ga naar Herinnering toevoegen om een herinnering in te stellen
voor uw afspraak en tik vervolgens op
.
Afspraken zoeken: Tik in de pagina Agenda op
en voer de trefwoorden van de afspraak in,
zoals titel of locatie.
Agenda configureren: Ga op de Agenda-pagina naar
> Instellingen om agendaweergave en
herinneringen aan te passen.
Controleer de exacte locatie van de bestemming: Open
Agenda. Tik in een weergave of
schema op een afspraak waarvan de bestemming is ingesteld om de exacte locatie-informatie over de
afspraak te bekijken.
Weer opzoeken: Open
Agendaen tik op een afspraak in een weergave of schema om het weer
op de dag van de afspraak te bekijken.
Controleer deelnemers aan een conferentie: Open
Agenda en tik op de herinnering van de
conferentie om de deelnemers te bekijken.
27
Voorzieningen
Uw schermtijd bekijken
Met Digitale balans kunt u het appgebruik bekijken en uw schermtijd beheren om uw apparaat op
een gezondere manier te gebruiken.
Open
Instellingen en ga naar Digitale balans > Meer om uw apparaatgebruik te bekijken.
De schermtijd van vandaag bekijken: Tik op Vandaag om uw Schermtijd, Appgebruik,
Ontgrendelingen te bekijken.
De schermtijd van de afgelopen zeven dagen bekijken: Tik op Laatste zeven dagen om uw
Schermtijd, Appgebruik, Ontgrendelingen te bekijken.
De geluidsrecorder gebruiken om audionotities te
maken
Hebt u ook wel eens dat gevoel dat u onvoldoende tijd hebt om belangrijke notities te maken tijdens
een vergadering? Moet u na een les of vraaggesprek een hele stapel aantekeningen rangschikken?
Met Geluidsrecorder kunt u audiobestanden opnemen die u later gemakkelijk kunt afspelen.
Open
Geluidsrecorder en tik op
belangrijke punten tags toevoegen. Tik
om het opnemen te starten. Tijdens de opname kunt u op
aan om de opname te beëindigen en het audiobestand
op te slaan.
Nadat de opname is voltooid, kunt u de volgende acties uitvoeren:
l
Opname afspelen vanaf een tag: In de lijst met opnamebestanden een opname om naar het
afspeelscherm te gaan. Vervolgens kunt u op het afspeelscherm een tag kiezen die u hebt
toegevoegd en de opname vanaf dat punt afspelen.
l
Opnamen beheren: Houd een opname aangetikt voor opties zoals het delen en verwijderen van de
opname.
Tik in de lijst met opnamebestanden een opnamebestand aan, houd het bestand vast en tik
vervolgens op
> Details om de opslaglocatie van het bestand te bekijken.
Uw apparaat resetten
Als uw apparaat langzaam begint te worden door een langdurige ophoping van caches en
restbestanden, dan kunt u uw apparaat resetten om al deze gecachete bestanden volledig te wissen
en de fabrieksinstellingen van uw apparaat te herstellen.
28
Voorzieningen
Netwerkinstellingen resetten: Hiermee worden uw instellingen voor Wi-Fi, mobiele datanetwerk en
Bluetooth hersteld, inclusief hotspottethering en Bluetooth-koppelinformatie. Andere instellingen op
uw apparaat worden niet gewijzigd en er worden geen gegevens of bestanden verwijderd.
Open
Instellingen, ga naar Systeem > Reset > Netwerkinstellingen resetten, tik
Netwerkinstellingen resetten aan en volg de instructies op het beeldscherm om de instellingen te
resetten.
Alle instellingen herstellen: Hiermee worden de oorspronkelijke netwerkinstellingen,
vingerafdrukgegevens, gezichtsgegevens en de wachtwoorden voor het vergrendelscherm van uw
apparaat hersteld. De instellingen voor Vind mijn apparaat en HUAWEI-id worden niet gereset en
gegevens en bestanden worden niet verwijderd.
Open
Instellingen, ga naar Systeem > Reset > Alle instellingen resetten, tik Alle instellingen
resetten aan en volg de instructies op het beeldscherm om de instellingen te resetten.
Fabrieksinstellingen herstellen: Hiermee worden alle gegevens in het geheugen en de opslag van
uw apparaat verwijderd, waaronder uw accountinstellingen, systeeminstellingen, app-gegevens,
geïnstalleerde apps, muziek, afbeeldingen en documenten, en worden de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen van uw apparaat hersteld. Maak een gegevensback-up voordat u uw apparaat
herstelt naar de fabrieksinstellingen.
Open
Instellingen, ga naar Systeem > Reset > Telefoon resetten, tik Telefoon resetten aan,
vvoer het wachtwoord voor schermontgrendeling in (indien van toepassing) en volg de instructies op
het beeldscherm om de instellingen te resetten.
29
HUAWEI-ID en meerdere gebruikers
Meerdere gebruikers instellen en gebruiken
Wilt u meer dan één gebruikersaccount op uw telefoon instellen om werk en privé gescheiden te
houden? U kunt meerdere gebruikers aan uw telefoon toevoegen en met één tik van gebruiker
wisselen.
Gebruikers of gasten toevoegen
Er kunnen maximaal drie gebruikers en één gast worden toegevoegd.
Een gebruiker toevoegen: Tik op
Instellingen en ga naar Gebruikers & accounts >
Gebruikers. Tik op Gebruiker toevoegen, voer een naam in voor de gebruiker en tik op
TOEVOEGEN. Nadat u een nieuwe gebruiker hebt toegevoegd, kunt u naar de nieuwe gebruiker
gaan en de instructies op het beeldscherm volgen om de accountinstellingen van de gebruiker te
configureren.
Een gast toevoegen: Tik op
Instellingen en ga naar Gebruikers & accounts > Gebruikers. Tik
op Gast toevoegen > TOEVOEGEN om een gast aan te maken.
Een gebruikersaccountnaam en profielfoto instellen: Nadat u een gebruiker hebt toegevoegd,
kunt u een gebruikersaccountnaam en een profielfoto voor de gebruiker instellen. Ga hiervoor naar de
betreffende gebruiker en tik op
. Volg de instructies op het beeldscherm om de gebruikersnaam en
de profielfoto te wijzigen.
Zorg dat een gebruiker kan bellen, berichten verzenden en oproepgegevens kan delen: De
basisoproepfuncties kunnen nog steeds worden gebruikt nadat u naar een andere gebruikersmodus
schakelt. De toegevoegde nieuwe gebruiker kan bellen, berichten verzenden en oproepgegevens
delen met de eigenaar van de telefoon. De gastgebruiker kan bellen en oproepgegevens delen met de
eigenaar van de telefoon. Meld u hiervoor aan met de account van de eigenaar en tik op
Instellingen en ga vervolgens naar Gebruikers & accounts > Gebruikers. Selecteer de gewenste
gebruiker en tik op Voor bellen, sms'en en communicatiegeschiedenis delen.
Gebruikers of gasten verwijderen
Selecteer één van de volgende methoden om een gebruiker te verwijderen:
l
Meld u aan met de account van de eigenaar en tik op
Instellingen en ga vervolgens naar
Gebruikers & accounts > Gebruikers. Selecteer de gewenste gebruiker en tik op Gebruiker
verwijderen > Verwijderen.
l
Meld u aan met de account van de eigenaar en veeg de statusbalk omlaag en ga vervolgens naar
> Meer instellingen. Selecteer de gewenste gebruiker en tik op Gebruiker verwijderen >
Verwijderen.
30
HUAWEI-ID en meerdere gebruikers
Tik op
Instellingen om een gast te verwijderen. Ga naar Gebruikers & accounts > Gebruikers,
en tik vervolgens op Gast > Gastgebruiker verwijderen > VERWIJDEREN.
Schakelen tussen de modi Account van de eigenaar, Gebruiker en Gast
Selecteer één van de volgende methoden om te schakelen tussen de modi Account van de gebruiker,
Gebruiker en Gast:
l
Veeg de statusbalk omlaag en tik op
. Tik vervolgens op de profielfoto van de gewenste
gebruiker.
l
Tik op
Instellingen en ga naar Gebruikers & accounts > Gebruikers. Tik vervolgens op de
gebruikersnaam of profielfoto van de gewenste gebruiker.
U wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren om het scherm te ontgrendelen wanneer u van
een andere gebruiker terugschakelt naar de eigenaar.
31
Apparaatverbinding
Bluetooth gebruiken om gegevens te delen
Verbind uw telefoon met een ander apparaat via Bluetooth om gegevens te delen, contacten te im- of
exporteren en internet-tethering in te stellen.
Bluetooth gebruiken om bestanden te verzenden: Zorg dat uw telefoon zich binnen het
Bluetooth-bereik van het andere apparaat bevindt (10 m of 32 voet). Vervolgens kunt u een
Bluetooth-verbinding tot stand brengen en multimediabestanden, webpagina's, contacten,
documenten en apps tussen de twee apparaten delen. Open
Bestanden, tik op het bestand dat u
wilt verzenden en houd het vast. Ga vervolgens naar Meer > Delen > Bluetooth. Volg de instructies
op het beeldscherm om Bluetooth in te schakelen. Tik, wanneer het andere apparaat wordt
gedetecteerd (Bluetooth moet zijn ingeschakeld en het apparaat moet zichtbaar zijn), op de naam van
het apparaat om een verbinding tot stand te brengen en te starten met het verzenden van bestanden.
Bestanden ontvangen via Bluetooth: Veeg omlaag vanaf de statusbalk op het startscherm, open
het snelkoppelingenpaneel en tik op
om Bluetooth in te schakelen. Tik op Accepteren in de
bestandsoverdrachtmelding om te starten met het ontvangen van de bestanden. Ontvangen
bestanden worden standaard opgeslagen in de map bluetooth in Bestanden.
Contacten importeren of exporteren via Bluetooth: Open
Contacten en ga naar
>
Instellingen > Importeren/Exporteren om de volgende handelingen uit te voeren:
l
Contacten importeren: Tik op Importeren via Bluetooth en volg de instructies op het
beeldscherm om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen met het andere apparaat. De
contacten van het andere apparaat worden vervolgens automatisch geïmporteerd op uw apparaat.
l
Contacten exporteren: Tik op Contacten delen, selecteer de contacten die u wilt delen, tik op
en selecteer Bluetooth. Volg de instructies op het beeldscherm om een Bluetooth-verbinding
tot stand te brengen met het andere apparaat. De geselecteerde contacten worden automatisch van
uw apparaat naar het andere apparaat geëxporteerd.
NFC
Inleiding tot NFC
Near Field Communication (NFC) is een technologie die draadloze communicatie op korte afstand
mogelijk maakt. Met de contactloze communicatie van NFC kunnen twee apparaten in realtime
gegevens versturen wanneer ze maximaal 10 cm (4 inch) van elkaar verwijderd zijn. Naast
gegevensoverdracht kunt u met NFC ook apps delen, transportkaarten opwaarderen, saldo's
controleren en betalingen doen.
32
Apparaatverbinding
NFC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NFC kan worden gebruikt in meerdere situaties met verschillende vereisten en methoden.
Punt-naar-punt-modus: Draagt over een kleine afstand gegevens tussen twee voor NFC
ingeschakelde apparaten over. Koppelen is niet nodig en er wordt een extra veilige verbinding tot
stand gebracht.
l
Beide apparaten moeten NFC ondersteunen.
l
Tijdens het versturen van gegevens moeten de apparaten zich binnen een afstand van
maximaal 10 cm (4 inch) van elkaar bevinden.
l
Het scherm moet aan en ontgrendeld zijn voor het gebruik van NFC.
Scenario's
l
Bestanden overbrengen (zoals afbeeldingen, apps en contacten).
l
Snel een verbinding tussen apparaten tot stand brengen (zoals Bluetooth-koppeling of het delen van
een hotspot).
Lees/schrijfmodus: Ondersteunt het lezen en schrijven van NFC-tags.
l
Passen en producten moeten het lezen en schrijven van NFC-tags ondersteunen.
l
Lezen en schrijven/P2P moet in het scherm NFC-instellingen (indien beschikbaar) zijn
ingeschakeld. Afhankelijk van uw provider kan deze functie variëren.
Scenario's
l
Gebruik top-up-apps voor het opwaarderen van zowel fysieke als geëmuleerde transportkaarten, en
om saldo's te controleren.
33
Apparaatverbinding
l
Bekijk productinformatie met NFC-tags.
Bankpasemulatiemodus: Hiermee kan uw apparaat als smartcard fungeren, voor toegang tot
mobiele kaartjes voor openbaar vervoer, mobiele betalingen en toegangsdeuren.
l
Simkaartemulatie: Neem eerst contact op met uw mobiele provider om een simkaart te
verkrijgen die NFC ondersteunt.
l
eSE-emulatie:
l
Voor Huawei Pay ingeschakelde bankpassen: Voor QuickPass-betalingen op een voor
QuickPass ingeschakeld POS-apparaat voegt u een bankpas aan Huawei Pay toe, die
QuickPass ondersteunt.
l
Door Huawei Pay ondersteunde transportkaarten: Er moet een virtuele transportkaart
aan Huawei Pay worden toegevoegd.
l
HCE-emulatie: Bijvoorbeeld UnionPay Cloud QuickPass. Download eerst de app voor uw
bankpas en koppel die kaart dan aan de app. Neem voor meer informatie contact op met het
klantenservicecentrum van uw bank. Schakel vervolgens NFC in en configureer een specifieke
bank-app als standaard betaalapp in NFC terwijl u het scherm aan en ontgrendeld houdt. Om
Cloud QuickPass-betalingen te doen, moeten uw kaart en het POS-apparaat QuickPass
ondersteunen.
Scenario's
l
Simkaartemulatie: Hiermee kan de simkaart die door uw provider aan u is verleend, als
transportkaart fungeren.
l
eSE-emulatie: Hiermee kan het in NFC ingebouwde beveiligingselement betalingen mogelijk maken
(zoals in Huawei Pay).
l
HCE-emulatie: Hiermee kan uw apparaat als voor QuickPass ingeschakelde bankpas fungeren door
uw apparaat te koppelen aan een fysieke bankpas in een bank-app.
Niet alle apparaten ondersteunen NFC.
NFC gebruiken om snel gegevens te delen
Met NFC kunt u zonder ingewikkelde koppeling snel gegevens tussen twee apparaten delen. Plaats de
NFC-detectiezones van beide apparaten dicht bij elkaar waarna u bestanden en andere gegevens snel
kunt overzetten tussen de twee apparaten waarop NFC is ingeschakeld.
34
Apparaatverbinding
NFC
NFC gebruiken om gegevens te verzenden: Open
Instellingen, tik vervolgens op
Apparaatverbinding en schakel NFC en Huawei Beam in. Selecteer de bestanden die u wilt
verzenden en tik op Delen > Huawei Beam. Zorg dat uw telefoon/tablet ontgrendeld is en het
scherm is ingeschakeld. Breng de NFC-detectiezones van beide toestellen dicht bij elkaar in de buurt.
Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht, laat het verzendende apparaat een audioboodschap
horen en wordt het gedeelde scherm geminimaliseerd. Tik op het scherm van het verzendende
apparaat om de bestanden te gaan verzenden.
Bestanden ontvangen via NFC: Open
Instellingen, tik vervolgens op Apparaatverbinding en
schakel NFC en Huawei Beam in. Zorg dat uw telefoon/tablet ontgrendeld is en het scherm is
ingeschakeld. Breng de NFC-detectiezones van beide toestellen dicht bij elkaar in de buurt. Het
verzendende apparaat laat een audioboodschap horen wanneer een verbinding tot stand is gebracht.
Wacht na het horen van de boodschap tot de bestandsoverdracht is voltooid. Ontvangen bestanden
worden standaard opgeslagen in de map Beam van uw Bestanden.
l
Als op het NFC-scherm een optie aanwezig is om Lezen en schrijven/P2P in te schakelen, zorg
dan dat die ook actief is. Afhankelijk van uw provider kunnen de functies variëren.
l
Niet alle apparaten ondersteunen NFC.
35
Apparaatverbinding
Gegevens overzetten tussen uw telefoon/tablet en
computer
Gebruik een USB-kabel om uw telefoon/tablet op uw computer aan te sluiten en gegevens over te
zetten.
USB-verbindingsmethode selecteren
Gebruik een USB-kabel om uw telefoon/tablet op de computer aan te sluiten; vervolgens kunt u een
standaardverbindingsmethode selecteren. U kunt foto's en bestanden overzetten tussen uw telefoon/
tablet en computer of uw telefoon/tablet opladen via de USB-verbinding met uw computer.
Veeg van de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen, tik vervolgens op Instellingen >
Raak aan voor meer opties en selecteer een methode om apparaat en computer met elkaar te
verbinden.
l
Foto's overdragen: Foto's overzetten tussen uw telefoon/tablet en computer.
l
Bestanden overdragen: Bestanden overzetten tussen uw telefoon/tablet en computer.
l
Alleen opladen: Uw telefoon/tablet opladen met alleen een USB-kabel.
l
MIDI-invoer: Uw telefoon/tablet gebruiken als MIDI-invoerapparaat en muziek afspelen op uw
computer.
Gegevensoverdracht via een USB-poort
Verbind uw telefoon/tablet met behulp van een USB-kabel met uw computer om gegevens over te
dragen en andere taken uit te voeren.
l
Bestanden overzetten: Media Transfer Protocol (MTP) is een type overdrachtsprotocol voor
mediabestanden. Met deze verbindingsmethode kunt u bestanden overzetten tussen uw telefoon/
tablet en computer. Installeer eerst Windows Media Player 11 of hoger op uw computer.
Veeg in de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en stel vervolgens uw USBverbindingsmethode in op Bestanden overdragen. Uw computer installeert automatisch de
benodigde drivers. Klik nadat de installatie is voltooid op het pictogram van de nieuwe schijf met de
naam telefoon/tablet op de computer om de bestanden op uw telefoon/tablet te bekijken. U kunt
Windows Media Player gebruiken om de mediabestanden op uw telefoon/tablet te bekijken.
l
Foto's overzetten: Picture Transfer Protocol (PTP) is een protocol waarmee u foto's kunt
overzetten. Met deze verbindingsmethode kunt u foto's uploaden en delen tussen uw telefoon/
tablet en computer.
Veeg in de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en stel vervolgens uw USBverbindingsmethode in op Foto's overdragen. Uw computer installeert automatisch de benodigde
drivers. Klik nadat de installatie is voltooid op het pictogram van de nieuwe schijf met de naam
telefoon/tablet op de computer om de foto's op uw telefoon/tablet te bekijken.
l
MIDI-gegevens overzetten naar uw telefoon: MIDI (Musical Instrument Digital Interface) is een
standaardaudio-indeling voor het composeren van muziek die is vastgelegd door producenten van
elektronische instrumenten.
36
Apparaatverbinding
Veeg in de statusbalk omlaag om het meldingenpaneel te openen en stel vervolgens uw USBverbindingsmethode in op MIDI-invoer. U kunt vervolgens uw telefoon/tablet gebruiken om MIDIberichten te ontvangen en te verwerken die door andere apparaten worden verzonden.
Huawei Share
Huawei Share gebruiken om snel bestanden te delen tussen Huawei-apparaten
U kunt Huawei Share gebruiken om snel foto's, video's en andere bestanden over te dragen tussen
Huawei-apparaten. Huawei Share gebruikt Bluetooth om Huawei-apparaten in de omgeving te
detecteren en vervolgens Wi-Fi Direct om snel bestanden over te dragen zonder mobiele data te
gebruiken.
Huawei Share gebruikt Wi-Fi en Bluetooth om gegevens over te dragen. Als Huawei Share wordt
ingeschakeld, worden Wi-Fi en Bluetooth allebei automatisch ook ingeschakeld.
Huawei Share gebruiken om bestanden te verzenden: Selecteer de bestanden die u wilt delen en
tik vervolgens op Delen. Selecteer het ontvangende apparaat uit de lijst van apparaten in de
omgeving en bevestig om bestanden te verzenden.
Huawei Share gebruiken om bestanden te ontvangen: Veeg in de statusbalk omlaag, open het
meldingenpaneel en tik vervolgens op
om Huawei Share in te schakelen. Tik op ACCEPTEREN
wanneer een bestandsoverdrachtmelding wordt weergegeven. Ontvangen bestanden worden
standaard opgeslagen in de map Huawei Share van Bestanden.
Er is geen bevestiging nodig als de twee Huawei-apparaten aangemeld zijn met dezelfde
HUAWEI-ID.
Bestanden overzetten tussen uw apparaat en een computer met behulp van
Huawei Share
Wilt u snel foto's en video's overbrengen van uw apparaat naar uw computer (Windows-pc of Mac)?
Met Huawei Share is het gemakkelijker dan ooit tevoren, zonder dat u zelfs maar een USB-kabel nodig
hebt.
Vanaf uw apparaat naar uw Windows-pc
1
Zorg om te beginnen dat uw apparaat is verbonden met hetzelfde netwerk (bijvoorbeeld hetzelfde
Wi-Fi-netwerk) als uw computer.
2
Open
Instellingen op uw apparaat, ga naar Apparaatverbinding > Huawei Share en
schakel dan Huawei Share en Computer delen in.
3
Op hetzelfde scherm controleert en noteert u de Weergegeven naam op computers. Tik dan op
Verificatie op computers om de gebruikersnaam en het wachtwoord te controleren en noteren.
4
Op uw Windows-pc gaat u naar Computer > Network, dubbelklikt u op Weergegeven naam
op computers en voert u de in de vorige stap genoteerde gebruikersnaam en het wachtwoord in.
De mappen Interne opslag of Albums op uw apparaat kunnen vervolgens op uw computer worden
weergegeven.
37
Apparaatverbinding
De inhoud van deze mappen wordt niet automatisch op uw Windows-pc opgeslagen, maar
kan naar wens op uw computer worden geopend, gekopieerd en lokaal worden opgeslagen.
5
U kunt de bestanden of foto's in de Interne opslag of Albums ook op uw Windows-pc bewerken
en de wijzigingen worden automatisch naar uw apparaat gesynchroniseerd. Zo ook als u
bestanden of foto's op uw apparaat bewerkt, worden de wijzigingen naar uw computer
gesynchroniseerd.
Vanaf uw apparaat naar Mac
1
Zorg om te beginnen dat uw apparaat is verbonden met hetzelfde netwerk (bijvoorbeeld hetzelfde
Wi-Fi-netwerk) als uw computer.
2
Open
Instellingen op uw apparaat, ga naar Apparaatverbinding > Huawei Share en
schakel dan Huawei Share en Computer delen in.
3
Op hetzelfde scherm controleert en noteert u de Weergegeven naam op computers. Tik dan op
Verificatie op computers om de gebruikersnaam en het wachtwoord te controleren en noteren.
4
Ga op de Mac naar Finder > Go to > Network, dubbelklik op Weergegeven naam op
computers, kies voor het registreren van een gebruikersaccount en voer de gebruikersnaam en
het wachtwoord in die/dat u in de vorige stap hebt genoteerd. De mappen Interne opslag of
Albums worden nu op uw Mac weergegeven.
De inhoud van deze mappen wordt niet automatisch op uw Mac opgeslagen, maar kan naar
wens op uw computer worden geopend, gekopieerd en lokaal worden opgeslagen.
5
U kunt de bestanden of foto's in de Interne opslag of Albums ook op uw Mac bewerken en de
wijzigingen worden automatisch naar uw apparaat gesynchroniseerd. Zo ook als u bestanden of
foto's op uw apparaat bewerkt, worden de wijzigingen naar uw Mac gesynchroniseerd.
Deze functie wordt ondersteund op Mac-computers waarop iOS 10.8 of later wordt uitgevoerd.
38
Beveiliging en privacy
Vingerafdruk
Vingerafdruk vastleggen
U kunt een vingerafdruk vastleggen op uw Telefoon en vervolgens uw vingerafdruk gebruiken om uw
scherm te ontgrendelen of zonder wachtwoord toegang te krijgen tot uw kluis of App-vergrendeling.
l
Ontgrendelen met een vingerafdruk is alleen beschikbaar als uw ontgrendelingsmethode is
ingesteld op Patroon, Pincode of Wachtwoord. U moet uw Telefoon met behulp van het
wachtwoord voor schermontgrendeling ontgrendelen nadat het apparaat opnieuw is opgestart
of als uw vingerafdruk niet herkend wordt.
l
Zorg er voordat u een vingerafdruk vastlegt voor dat uw vinger schoon en droog is.
1
Open
2
Ga naar Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer >
Ontgrendelingsmethode wijzigen, selecteer Patroon, 4-cijferige pincode, Aangepaste
pincode of Wachtwoord, en volg vervolgens de instructies op het beeldscherm om een
ontgrendelingswachtwoord in te stellen.
3
Zodra u een ontgrendelingswachtwoord hebt ingesteld, kunt u op Nieuwe vingerafdruk tikken
om een vingerafdruk vast te leggen.
4
Plaats uw vingertop op de vingerafdruksensor. Druk licht op de sensor tot uw apparaat trilt.
Herhaal deze stap met verschillende delen van uw vingertop.
5
Tik OK aan na voltooiing van het vastleggen.
Instellingen.
Plaats uw vingertop simpelweg op de vingerafdruksensor om het scherm te ontgrendelen.
Een vingerafdruk toevoegen of wijzigen
U kunt maximaal vijf vingerafdrukken op uw apparaat vastleggen. U kunt uw vingerafdrukken ook
verwijderen of hernoemen.
1
Open
2
Ga naar Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer.
3
In het gedeelte Lijst vingerafdrukken kunt u:
l
Instellingen.
Een nieuwe vingerafdruk vastleggen: Tik op Nieuwe vingerafdruk om een nieuwe
vingerafdruk vast te leggen.
l
Een vingerafdruk hernoemen of verwijderen: Tik op een eerder vastgelegde vingerafdruk
om deze te hernoemen of te verwijderen.
l
Een vingerafdruk identificeren: Tik op Vingerafdruk identificeren om vastgelegde
vingerafdrukken te identificeren en te markeren.
39
Beveiliging en privacy
Een vingerafdruk gebruiken voor snelle toegang tot privé-informatie
Bent u het zat om steeds een wachtwoord te moeten invoeren voor toegang tot privé-informatie in
uw Kluis of tot een vergrendelde app? U kunt uw vingerafdruk gebruiken om snel toegang te krijgen
tot uw privé-informatie. De methode is eenvoudig en veilig.
1
Open
2
Ga naar Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer.
Instellingen.
Nu kunt u:
l
Een vingerafdruk gebruiken voor toegang tot de Kluis: Open
Bestanden en tik op Kluis,
u kunt vervolgens de Kluis openen met behulp van uw vingerafdruk.
l
Een vingerafdruk gebruiken voor toegang tot apps die zijn vergrendeld door Appvergrendeling: U kunt nu vergrendelde apps op uw startscherm openen met uw vingerafdruk.
Locatievoorzieningen in- of uitschakelen
Nadat apps toestemming voor locatie-informatie hebben, kunnen ze op elk gewenst moment uw
locatie ophalen. Als uw locatie-informatie door een schadelijke app wordt opgehaald, kunt u schade
of fraude riskeren. U kunt locatievoorzieningen naar wens in- of uitschakelen en de toegestane
machtigingen voor uw apps bewaken en beheren om uw privacy en beveiliging te waarborgen.
Locatievoorzieningen in- of uitschakelen: Open
Instellingen, ga naar Beveiliging & privacy
> Locatietoegang, en activeer of deactiveer Toegang tot mijn locatie. Als locatievoorzieningen zijn
ingeschakeld, kunt u ook de juiste modus voor de positiebepaling instellen. Als locatievoorzieningen
zijn uitgeschakeld, zal uw Telefoon los van vooraf geïnstalleerde software (zoals Zoek mijn Telefoon),
voorkomen dat alle apps en services uw locatie-informatie verzamelen en gebruiken. Het systeem zal
u vragen om locatievoorzieningen in te schakelen als u deze apps probeert te gebruiken.
l
Functies kunnen variëren, afhankelijk van uw provider.
l
Huawei gebruikt alleen locatiegegevens om u noodzakelijke functies en services te bieden, niet
om uw persoonlijke informatie te identificeren en te verzamelen.
Ondersteuning voor positiebepaling in gebouwen instellen: Open
Instellingen, ga naar
Beveiliging & privacy > Locatietoegang > Geavanceerde instellingen, en activeer of deactiveer
het scannen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten. Het scannen van Wi-Fi-netwerken en Bluetoothapparaten verbetert de nauwkeurigheid van positiebepalingen in gebouwen.
PrivateSpace
PrivateSpace inschakelen
Maakt u zich zorgen dat mogelijk gênante informatie zichtbaar wordt voor uw vrienden en collega's
als u ze foto's of andere content op uw telefoon/tablet laat zien? Met PrivateSpace kunt u
40
Beveiliging en privacy
persoonlijke informatie op een verborgen locatie in uw toestel opslaan die alleen via uw vingerafdruk
of een wachtwoord bereikbaar is.
U kunt maximaal drie gebruikers toevoegen aan uw telefoon/tablet en PrivateSpace in uw
Gebruikers. Als u al drie gebruikers hebt toegevoegd onder Instellingen > Gebruikers &
accounts > Gebruikers > Gebruiker toevoegen, dan kunt u geen gebruikers meer toevoegen
aan PrivateSpace.
PrivateSpace inschakelen: Als u PrivateSpace voor de eerste keer gebruikt, opent u
Instellingen, gaat u naar Beveiliging & privacy > PrivateSpace > Inschakelen en volgt u de
instructies op het beeldscherm om uw PrivateSpace aan te maken.
U kunt slechts één PrivateSpace aanmaken.
Snel wisselen tussen MainSpace en PrivateSpace: Vanuit het vergrendelscherm kunt u met
behulp van uw vingerafdruk of een wachtwoord snel tussen locaties wisselen. Nadat uw telefoon/
tablet opnieuw wordt opgestart, moet u eerst de MainSpace openen met behulp van uw
wachtwoord. Vervolgens kunt u vanaf het vergrendelscherm tussen beide locaties wisselen.
PrivateSpace openen: U kunt vanaf het vergrendelscherm rechtstreeks uw PrivateSpace openen met
behulp van uw vingerafdruk of wachtwoord. U kunt ook
Instellingen open in MainSpace en naar
Beveiliging & privacy > PrivateSpace > Aanmelden gaan om uw PrivateSpace te openen.
PrivateSpace afsluiten: Wanneer u uw PrivateSpace verlaat, wordt alle systeemgeheugen
vrijgegeven dat door de PrivateSpace gebruikt wordt. U kunt op elk gewenst moment naar uw
PrivateSpace terugkeren. Open
Instellingen om PrivateSpace af te sluiten en ga naar Beveiliging
& privacy > PrivateSpace > Sluiten.
PrivateSpace verwijderen: Als u uw PrivateSpace verwijdert, worden alle apps en data die in uw
PrivateSpace zijn opgeslagen permanent verwijderd en kunnen deze data niet meer worden hersteld.
U kunt uw PrivateSpace op de volgende manieren verwijderen:
l
Open
Instellingen vanuit MainSpace, ga vervolgens naar Beveiliging & privacy >
PrivateSpace en tik op
l
Open
> PrivateSpace verwijderen.
Instellingen van uit PrivateSpace, ga vervolgens naar Beveiliging & privacy >
PrivateSpace > Verwijderen.
De ingang naar uw PrivateSpace verbergen
Wilt u alle sporen van uw PrivateSpace verbergen? U kunt de toegang tot uw PrivateSpace in
MainSpace verbergen.
Nadat u PrivateSpace ingaat, kunt u vanuit
Instellingen naar Beveiliging & privacy >
PrivateSpace gaan en Verberg PrivateSpace inschakelen. Nadat u de ingang naar uw PrivateSpace
hebt verborgen, kunt u de ruimte alleen ingaan door uw vingerafdruk of wachtwoord te gebruiken
vanuit het vergrendelingsscherm.
41
Beveiliging en privacy
Bestanden overzetten tussen PrivateSpace en MainSpace
Zet snel privéfoto's, muziek of video's over tussen uw PrivateSpace en uw MainSpace.
1
In PrivateSpace opent u
2
Tik op MainSpace naar PrivateSpace of PrivateSpace naar MainSpace.
3
Volg de instructies op het scherm om bestanden te selecteren en ze over te zetten naar de
doellocatie.
Bestanden die op uw apparaat of NM-kaart zijn opgeslagen, kunnen worden overgedragen
Instellingen en gaat u naar Beveiliging & privacy > PrivateSpace.
van uw MainSpace naar uw PrivateSpace. Alleen bestanden die lokaal op uw apparaat zijn
opgeslagen, kunnen van uw PrivateSpace naar uw MainSpace worden overgebracht. U kunt
geen bestanden tussen uw PrivateSpace en MainSpace overzetten die in de cloud zijn
opgeslagen. Niet alle apparaten ondersteunen nanogeheugenkaarten (NM).
Overgedragen afbeeldingsbestanden worden standaard opgeslagen in Foto's > Albums > Shared
images en videobestanden worden opgeslagen in Foto's > Albums > Shared videos.
Uw PrivateSpace-gegevens overzetten naar uw nieuwe apparaat
U kunt uw PrivateSpace klonen om snel uw privébestanden naar een ander apparaat over te zetten.
l
Voordat u uw gegevens overzet, moet u ervoor zorgen dat er op het nieuwe apparaat
voldoende opslagruimte overblijft.
l
U kunt de volgende gegevens overzetten tussen apparaten: afbeeldingen, audiobestanden en
videobestanden.
1
Open PrivateSpace op uw nieuwe apparaat en open
Instellingen. Ga naar Beveiliging &
privacy > PrivateSpace > Space Clone > Dit is de nieuwe telefoon om een QR-code te
genereren.
2
Open PrivateSpace op uw oude apparaat en open
Instellingen. Ga naar Beveiliging &
privacy > PrivateSpace > Space Clone > Dit is de oude telefoon. Volg de instructies op het
beeldscherm om de QR-code die op uw nieuwe apparaat wordt getoond, te scannen. Sluit anders
uw oude apparaat handmatig aan op de Wi-Fi-hotspot van uw nieuwe apparaat. Als een
verbinding tot stand is gebracht, selecteert u gegevens en zet u deze van uw oude apparaat over
naar uw nieuwe apparaat.
U kunt de bestandsoverdracht tijdens de overdracht altijd annuleren en verdergaan wanneer u
weer een verbinding tot stand hebt gebracht.
Uw PrivateSpace-wachtwoord resetten
Te veel wachtwoorden om te onthouden? Kan ik mijn PrivateSpace niet openen zonder een
wachtwoord? Stel een beveiligingsvraag in, zodat u wanneer u uw PrivateSpace-wachtwoord vergeet,
de beveiligingsvraag kunt beantwoorden om snel uw PrivateSpace-wachtwoord te resetten.
De beveiligingsvraagfunctie inschakelen: Ga naar uw PrivateSpace, open
Instellingen en ga
naar Beveiliging & privacy > PrivateSpace. Tik op Wachtwoordbeveiliging en volg de instructies
42
Beveiliging en privacy
op het scherm voor het invoeren van uw wachtwoorden voor uw MainSpace en PrivateSpace om het
scherm met de beveiligingsvraag voor het wachtwoord te openen.
Uw beveiligingsvraag instellen: Tik op de beveiligingsvraag en selecteer een van de vooringestelde
beveiligingsvragen of maak zelf een vraag aan. Geef het antwoord op de beveiligingsvraag op en tik
op Voltooien om de beveiligingsvraagfunctie in te schakelen.
Als u de beveiligingsvraagfunctie hebt ingeschakeld, kunt u de beveiligingsvraag en het antwoord
daarop ook wijzigen.
Uw PrivateSpace-wachtwoord wijzigen: Ga naar uw MainSpace, open
naar Beveiliging & privacy > PrivateSpace. Tik op
Instellingen en ga
> Wachtwoord resetten. Volg de
instructies op het scherm om uw MainSpace-wachtwoord en het antwoord op de beveiligingsvraag in
te voeren. Vervolgens stelt u uw PrivateSpace-wachtwoord in.
U kunt het PrivateSpace-wachtwoord alleen resetten in MainSpace nadat u de beveiligingsvraag
voor het wachtwoord in uw PrivateSpace hebt ingesteld.
Wanneer de toegang tot uw PrivateSpace verborgen is en u het scherm om PrivateSpace
te resetten niet kunt openen, gaat u als volgt te werk: Ga naar MainSpace en open
Instellingen. Ga naar Beveiliging & privacy > Aanvullende instellingen > Alle instellingen
weergeven en tik op OK om de toegang tot PrivateSpace weer te geven.
App-vergrendeling inschakelen
Met App-vergrendeling kunt u een wachtwoord instellen voor uw belangrijke apps. Na het opnieuw
starten van uw apparaat of het ontgrendelen van het scherm krijgt u de vraag om uw Appvergrendelingswachtwoord in te vullen wanneer deze apps worden geopend. App-vergrendeling
vergroot de bescherming van uw persoonlijke gegevens en voorkomt onbevoegde toegang tot
belangrijke apps op uw apparaat.
App-vergrendeling inschakelen: Open
Instellingen. Ga naar Beveiliging & privacy > App-
vergrendeling. Wanneer u voor het eerst toegang krijgt tot App-vergrendeling, selecteert u
Vergrendelscherm-wachtwoord of Aangepaste pincode als uw App-vergrendelingverificatiewachtwoord. Voer uw wachtwoord in zoals gevraagd en schakel op het Appvergrendeling-scherm de schakelaar in voor de apps die u wilt vergrendelen.
Uw wachtwoord van App-vergrendeling instellen: Tik op
op het App-vergrendeling-
scherm en tik vervolgens op Wachtwoordtype. Selecteer Vergrendelscherm-wachtwoord of
Aangepaste pincode.
Wachtwoordkluis gebruiken
Wachtwoordkluis slaat uw wachtwoorden op en vult ze in, zodat u zich eenvoudiger en veiliger kunt
aanmelden bij apps op uw apparaat.
43
Beveiliging en privacy
Wachtwoordkluis in- of uitschakelen: Wachtwoordkluis is standaard ingeschakeld. Nadat u uw
apparaat hebt bijgewerkt, kunt u Wachtwoordkluis inschakelen door de volgende handelingen uit te
voeren:
1
Voer het wachtwoord van het vergrendelingsscherm in om toegang te krijgen tot de
Wachtwoordkluis-instellingen. Open
Keychain.
Instellingen en ga naar Beveiliging & privacy >
2
Voer het vergrendelschermwachtwoord in om het scherm Keychain te openen.
3
Schakel Keychain in. Wanneer u zich de eerste keer aanmeldt bij de app of na het afmelden,
selecteert u OPSLAAN en worden uw gebruikersnaam en wachtwoord opgeslagen. De volgende
keer dat u inlogt, gebruikt u de methode die u hebt gekozen, bijvoorbeeld Ontgrendeling via
gezichtsherkenning, om automatisch uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen om u aan te
melden bij de app.
4
Schakel Instellingen voor automatisch invullen in of uit voor individuele apps. Als de functie
voor automatisch invullen is ingeschakeld voor een app, kunt u uw gezicht, vingerafdruk of
vergrendelschermwachtwoord gebruiken om het wachtwoord in te vullen wanneer u zich
aanmeldt. Als deze functie is uitgeschakeld, moeten uw gebruikersnaam en wachtwoord
handmatig worden ingevoerd.
Wachtwoordkluis werkt niet bij bepaalde apps, vanwege versiebeperkingen.
44
Wi-Fi en netwerk
Wi-Fi
Een Wi-Fi-netwerk met Wi-Fi-brug delen
Met Wi-Fi-brug kunt u uw thuis-Wi-Fi met vrienden en gasten delen zonder dat u het wachtwoord
aan hen hoeft te geven.
Wi-Fi-brug inschakelen: Open
Instellingen, ga naar Draadloos en netwerken > Persoonlijke
hotspot > Meer en schakel Wi-Fi-brug in.
Wi-Fi-brug instellen: Tik op Wi-Fi-brug instellen om een tijdelijke naam en wachtwoord voor het
gedeelde Wi-Fi-netwerk te bekijken of in te stellen.
Als u de tijdelijke naam en het wachtwoord aan uw vrienden of gasten hebt gegeven, kunnen zij
verbinding met het netwerk maken totdat de functie wordt uitgeschakeld.
Er kunnen tot 4 apparaten tegelijkertijd met uw thuis-Wi-Fi worden verbonden via Wi-Fi-brug.
Wi-Fi+ in- of uitschakelen
Open
Instellingen, ga naar Draadloos en netwerken > Wi-Fi >
> Wi-Fi+ en selecteer of u
Wi-Fi+ wilt in- of uitschakelen.
l
Nadat Wi-Fi+ is ingeschakeld, maakt uw telefoon/tablet automatisch verbinding met het beste
netwerk dat beschikbaar is.
l
Wi-Fi+ kan automatisch naar uw mobiele datanetwerk schakelen; dit is afhankelijk van de
sterkte van de Wi-Fi+ signalen in uw gebied. Houd er rekening mee dat het gebruik van
mobiele data om video's en andere grote bestanden te downloaden of bekijken, extra kosten
met zich kan meebrengen. Koop een geschikt data-abonnement om overmatige datakosten te
voorkomen.
l
Nadat Wi-Fi+ is ingeschakeld, zelfs als Wi-Fi handmatig is uitgeschakeld, kan het apparaat
automatisch overschakelen naar een Wi-Finetwerk wanneer een geschikt Wi-Fi-netwerk wordt
gevonden waarmee u eerder verbonden bent geweest.
45
Apps en meldingen
App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts
tegelijk aan
Hebt u zich wel eens met twee accounts tegelijk willen aanmelden bij WeChat of Facebook op uw
Telefoon zonder constant om te hoeven schakelen? App-tweeling staat u toe om u aan te melden bij
twee Wechat- of Facebook-accounts tegelijk, waarmee u uw werk- en privéleven gescheiden kunt
houden.
De App-tweeling werkt met WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp en Messenger.
Download de nieuwste versies van deze apps voordat u deze functies gebruikt.
Open
Instellingen. Ga naar Apps > App-tweeling en schakel App-tweeling in voor de apps
waarvan u een tweeling wilt hebben.
Wanneer App-tweeling is ingeschakeld zullen er twee pictogrammen voor WeChat, QQ, LINE,
Facebook, Snapchat, WhatsApp of Messenger verschijnen op het startscherm. Dit betekent dat u zich
tegelijkertijd kunt aanmelden bij twee verschillende accounts tegelijk. Houd het tweeling-pictogram
aangetikt op het startscherm om de App-tweeling uit te schakelen.
App-toestemmingen aanpassen om uw apparaat naar
wens te gebruiken
Bent u bang dat apps van derden te veel belangrijke toestemmingen krijgen en uw persoonlijke
informatie bekend maken? U kunt de toestemmingen van elke app bekijken en ongewenste
toestemmingen weigeren.
Als u een toestemming uitschakelt, dan kan dat ertoe leiden dat een app niet meer functioneert
of niet meer beschikbaar is. Als de locatie-toestemming voor een kaart-app bijvoorbeeld is
uitgeschakeld, dan kan de app u geen locatie- en navigatieservices bieden.
App-toestemmingen instellen: Wilt u ongewenste toestemmingen weigeren? Open
Instellingen, ga naar Apps > Apps, selecteer de app en tik op Toestemmingen op het scherm Appinfo. Schakel vervolgens de ongewenste toestemmingen in of uit.
Toestemmingen controleren en wijzigen: Wilt u controleren voor welke apps belangrijke
toestemmingen zijn toegestaan? Open
Instellingen, tik op Apps > Toestemmingen, selecteer
de toestemming die u wilt bekijken en tik op de schakelaar naast een app om de toestemming voor
die app te verstrekken of te weigeren.
46
Geluid en weergave
Modus 'Niet storen' configureren
De Niet storen-modus blokkeert oproepen van onbekende personen en informeert u alleen als u
oproepen en berichten van gekozen contacten ontvangt.
Open
Instellingen en ga dan naar Geluiden > Niet storen om het volgende te doen:
l
Niet storen: Tik op Niet storen om deze functie onmiddellijk in of uit te schakelen.
l
Planningsregel: Voorkom onderbrekingen op bepaalde tijdstippen, zoals in het weekend of 's
avonds. Tik op Gepland om de tijdsperiode en herhalingscyclus in te stellen.
l
Oproepen van belangrijke contacten toestaan: Selecteer Oproepen en dan Alleen
contactpersonen of Alleen favorieten.
l
Berichten van belangrijke contacten toestaan: Selecteer Berichten en dan Alleen
contactpersonen of Alleen favorieten.
l
Herhaalde oproepen laten rinkelen: Herhaalde oproepen is standaard ingeschakeld. Uw
apparaat rinkelt wanneer hetzelfde telefoonnummer binnen 3 minuten meer dan één keer belt.
Oogcomfortmodus inschakelen om inspanning voor uw
ogen te voorkomen
Worden uw ogen vermoeid en pijnlijk nadat u een lange tijd naar uw apparaat hebt gekeken? Met
Oogcomfortmodus wordt blauw licht effectief verminderd en wordt het scherm aangepast naar
warmere kleuren, zodat oogvermoeidheid wordt verminderd en uw gezichtsvermogen wordt
beschermd.
Oogcomfortmodus inschakelen: Open
Instellingen, ga naar Weergave > Oogcomfort en
schakel Oogcomfort in. Het pictogram Oogcomfortmodus
wordt weergegeven in de statusbalk.
Zodra Oogcomfortmodus is ingeschakeld, wordt blauw licht gefilterd en krijgt het scherm een gele
tint.
Oogcomfortmodus snel in- of uitschakelen: Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het
meldingenpaneel te openen. Klap het snelkoppelingenpaneel uit vanaf het meldingenpaneel en
schakel
in of uit.
Oogcomfortmodus op vaste tijden inschakelen: U kunt uw apparaat zo instellen dat
Oogcomfortmodus elke dag gedurende een vaste periode wordt ingeschakeld. Dit doet u door,
wanneer Oogcomfortmodus is uitgeschakeld,
Instellingen te openen, vervolgens naar
Weergave > Oogcomfort te gaan en Gepland in te schakelen. Stel vervolgens uw gewenste
Starttijd en Eindtijd in.
47
Geluid en weergave
De kleurtemperatuur van Oogcomfortmodus aanpassen: Zodra Oogcomfortmodus is
ingeschakeld, wordt blauw licht gefilterd en krijgt het scherm een mild gele tint. U kunt de
kleurtemperatuur naar wens aanpassen. Nadat u Oogcomfort hebt ingeschakeld, kunt u de
schuifbalk voor de kleurtemperatuur aanpassen voor een koelere of warmere schermkleur.
l
Gun uw ogen tien minuten rust nadat u uw mobiele telefoon een half uur lang heeft gebruikt.
l
Terwijl u rust, kijkt u in de verte om uw oogspieren te ontspannen en oogmoeheid tegen te
gaan.
l
Door goede oogverzorgingsgewoontes kunt u uw gezichtsvermogen beschermen en
bijziendheid helpen voorkomen.
48
Opslag
Geheugenopruiming inschakelen
Uw apparaat kan op den duur trager functioneren naarmate de vrije ruimte in het opslaggeheugen
afneemt. Gebruik Geheugenopruiming om opslagcapaciteit vrij te maken, de systeemprestaties te
verbeteren en om uw apparaat vlotter te laten functioneren.
Open
Optimalisatie en tik dan op Opschonen om geheugen op te schonen en het cache te
wissen om prestaties te optimaliseren. Als uw opslagruimte nog steeds laag is, voert u een diepe
opschoning uit om aanvullende opslagruimte vrij te maken.
49
Slimme assistentie
De functies van uw apparaat overal openen met het
Navigatiedock
U moet de navigatiebalk aan de onderkant van uw apparaat gebruik om een app af te sluiten of terug
te gaan naar het startscherm. U kunt de functie Navigatiedock inschakelen op uw apparaat om het
gebruik van navigatietoetsen te voorkomen en uw apparaat eenvoudig met één hand te bedienen.
Open
Instellingen. Ga naar Systeem > Systeemnavigatie > Navigatiedock en schakel
Navigatiedock in. Het Navigatiedock verschijnt op het scherm. U kunt het dok vervolgens naar de
gewenste locatie slepen. Het Navigatiedock kan de volgende acties uitvoeren:
l
Terug: Tik een keer op het Navigatiedock om een stap terug te gaan of tik er twee keer op om
twee stappen terug te gaan.
l
Start: Tik op het Navigatiedock en houd vast en laat vervolgens los om naar het startscherm te
gaan.
l
Achtergrond-apps bekijken: Tik op het Navigatiedock en houd vast en veeg vervolgens naar links
of rechts om apps te bekijken die op de achtergrond actief zijn.
50
Systeem
Toegankelijkheid
Kleurcorrectie inschakelen
Met de kleurcorrectie kan uw apparaat tegen kleurenblindheid compenseren.
Als kleurcorrectie is ingeschakeld, kunnen gebruikers met normale kleurwaarneming sommige
kleuren mogelijk moeilijk zien.
Open
Instellingen, ga naar Slimme assistentie > Toegankelijkheid > Kleurcorrectie en
schakel Kleurcorrectie in. Tik op Correctiemodus om de gewenste kleurcorrectiemodus te
selecteren.
Selecteer voor spraak gebruiken
Schakel Selecteer voor spraak in om geselecteerde scherminhoud hardop voor te laten lezen.
Open
Instellingen, ga naar Slimme assistentie > Toegankelijkheid > Select voor spraak,
schakel Selecteer voor spraak in en tik op OK. Het pictogram
wordt in de rechteronderhoek
van uw scherm weergegeven. U kunt ook:
Tekst op afbeeldingen lezen: Tik op Meer instellingen en schakel dan Tekst op afbeeldingen
lezen in.
Als u Selecteer voor spraak wilt gebruiken, tikt u op het pictogram
en tikt u vervolgens op
tekst of afbeeldingen met tekst op uw scherm om de inhoud hardop te laten voorlezen.
U moet de methode voor navigatie met drie toetsen gebruiken om te zorgen dat deze functie
werkt.
Algemene instellingen
Uw systeemtaal wijzigen
U kunt de systeemtaal op uw apparaat naar wens wijzigen.
Open
Instellingen, ga naar Systeem > Taal & invoer > Taal en regio en selecteer de taal die u
wilt gebruiken. Als de taal die u wilt gebruiken, niet wordt vermeld, tikt u op Een taal toevoegen om
naar aanvullende talen te zoeken. U kunt ook op Regio tikken om het land/de regio te selecteren. De
systeeminterface wordt weergegeven in overeenstemming met de plaatselijke gewoonten van de
geselecteerde regio.
De geheugen- en opslagstatus bekijken
Weet u niet zeker hoeveel geheugen en opslagruimte u nog over hebt nadat u uw Telefoon lange tijd
hebt gebruikt? U kunt de informatie over het geheugen en de opslagruimte van uw Telefoon bekijken
51
Systeem
om uw geheugen- en opslaggebruik in de gaten te houden en te besluiten of u het geheugen moet
opschonen.
Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.
Open
Instellingen, en tik op Opslag om het geheugengebruik te bekijken en tijdig meer ruimte
vrij te maken op basis van de beschikbare opslagruimte.
Ruimte opschonen (aanbevolen): Als u OPSCHONEN selecteert, kunt u de gebruiksgegevens van
apps bekijken. Op basis van het scanresultaat kunt u het systeem ook handmatig opschonen zoals
aanbevolen of items opgeven om op te schonen.
52
Systeemupdate
Het apparaatsysteem online bijwerken
l
Voordat u de update installeert, moet u uw apparaat met het internet verbinden. Online
updates verbruiken mobiele data, dus het wordt aanbevolen dat u een Wi-Fi-netwerk gebruikt.
l
Zorg dat het batterijniveau tijdens de update boven 30% blijft.
l
Het gebruik van ongeautoriseerde software van derden voor het updaten van uw apparaat kan
uw apparaat beschadigen of uw persoonlijke gegevens in gevaar brengen. Wij adviseren u om
uw apparaat online bij te werken of uw apparaat samen met het aankoopbewijs mee te nemen
naar een geautoriseerd Huawei-klantenservicecentrum voor updates.
l
Maak een back-up van belangrijke gegevens voordat u uw apparaat bijwerkt.
l
Na de update zijn bepaalde apps van derden, zoals e-bankieren en game-apps, mogelijk niet
meer compatibel met het nieuwe systeem. Werk dit soort apps van derden regelmatig bij om
compatibiliteitsproblemen op te lossen.
1
Open
2
Ga naar Systeem > Software-update. Wanneer er door het systeem een nieuwe versie wordt
gevonden, gaat u naar Nieuwe versie > DOWNLOADEN EN INSTALLEREN.
Instellingen.
Ga naar
en schakel Automatisch downloaden via Wi-Fi uit om systeemupdates uit te
schakelen.
Apparaatupdates kunnen even duren. Voer geen bewerkingen uit tijdens de update. Na een update
wordt uw apparaat automatisch opnieuw gestart.
53
Juridische kennisgeving
Juridische kennisgeving
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Alle rechten voorbehouden.
Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te
reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies
Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").
Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke
licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op
geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen,
uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve
indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke
handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.
Handelsmerken en vergunningen
,
en
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies
Co., Ltd.
Android™ is een handelsmerk van Google Inc.
Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt
plaats onder licentie.
Het N-merk is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de
Verenigde Staten en andere landen.
Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het
eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.
Kennisgeving
Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven,
zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk
en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke
telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.
Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of
de accessoires die u hebt aangeschaft.
Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder
voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.
54
Juridische kennisgeving
Verklaring met betrekking tot software van derden
Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van
derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele garantie voor
software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die van deze
software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de
functies van de software en toepassingen van derden.
Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of
beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud
of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of
overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het
toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan
worden gesteld voor diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of
beëindiging van de inhoud of diensten van derden.
Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere
aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt
geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten,
afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder
incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van
software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.
Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android™. Huawei heeft de nodige wijzigingen
aan het platform aangebracht. Daarom ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden
ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software
van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke
compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.
UITSLUITING VAN GARANTIE
ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN
VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD
DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES
VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE
NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.
VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI
IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE,
INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS,
GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.
DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE
AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE
BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS
BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDNG ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR DE
KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.
55
Juridische kennisgeving
Import- en exportregelgeving
Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn
verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het
product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te
exporteren, te herexporteren of te importeren.
Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging
Het gebruik van bepaalde functies of applicaties van derden op uw apparaat kan ertoe leiden dat uw
persoonlijke gegevens en/of andere gegevens verloren raken of toegankelijk worden voor anderen.
Neem de volgende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen:
l
Bewaar uw apparaat op een veilige plek om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.
l
Vergrendel het scherm van uw apparaat en stel een wachtwoord of ontgrendelingspatroon in.
l
Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw SIM-kaart,
uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik
neemt, zorgt u dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdert.
l
Open geen sms- of e-mailberichten van vreemden, om te voorkomen dat uw apparaat geïnfecteerd
raakt met een virus.
l
Wanneer u uw apparaat gebruikt om te internetten, bezoekt u geen websites die een
beveiligingsrisico kunnen inhouden, om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden
gestolen.
l
Als u gebruikmaakt van diensten als draagbare Wi-Fi-hotspot of Bluetooth, stelt u voor deze
diensten een wachtwoord in om ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Schakel deze diensten uit
wanneer u ze niet gebruikt.
l
Installeer beveiligingssoftware op uw apparaat en scan regelmatig op virussen.
l
Gebruik alleen apps van derden uit een legitieme bron. Scan gedownloade apps van derden op
virussen.
l
Installeer beveiligingssoftware of -patches die worden uitgegeven door Huawei of geautoriseerde
app-leveranciers.
l
Het gebruik van ongeautoriseerde software van derden voor het updaten van uw apparaat kan uw
apparaat beschadigen of uw persoonlijke gegevens in gevaar brengen. Het wordt aanbevolen uw
apparaat te updaten met behulp van de online updatefunctie of door het downloaden van officiële
updatepakketten voor uw apparaatmodel van Huawei.
l
Sommige apps vereisen en verzenden informatie over uw locatie. Hierdoor zijn derden mogelijk in
staat om de gegevens over uw locatie te delen.
l
Bepaalde externe app-leveranciers kunnen detectie- en diagnostische gegevens van uw apparaat
verzamelen ter verbetering van hun producten en diensten.
56
Juridische kennisgeving
Hulp ontvangen
Lees de Snelstartgids die bij uw apparaat wordt meegeleverd.
Raak Instellingen > Systeem > Over telefoon > Juridische informatie aan om de juridische
informatie te lezen.
Bezoek http://consumer.huawei.com/en/ voor meer informatie.
57
Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product,
met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de
schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en
aanbevelingen in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij
expliciet of impliciet.
Surf naar http://consumer.huawei.com/en/support/hotline voor een recent
bijgewerkt hotline- en e-mailadres in uw land of regio.
Model: MAR-LX1A
EMUI 9.1_01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising