Huawei | P smart+ 2019 | Huawei P smart+ 2019 handleiding

Huawei P smart+ 2019 handleiding
Gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
Spannende functies
Aanbevolen gebruikstips
Panoramamodus gebruiken om panoramische foto's te maken
Beheer uw telefoon
1
3
4
Nieuw apparaat
Configuratie van nieuw apparaat
7
Gebaren en besturing
Slimme herkenning
11
Navigatiebalk
Gebruik snelschakelaars om veelgebruikte functies snel in te
schakelen
Meldingenpaneel en statusbalk
Schermvergrendeling en -ontgrendeling
Startschermbeheer
12
Contacten zoeken
Contactbeheer
22
22
Basisbelfuncties
VoLTE
VoWi-Fi gebruiken voor een nieuwe belervaring
24
25
26
Basisberichtfuncties
27
Basisfuncties van de camera
Panoramamodus gebruiken om panoramische foto's te maken
Pro-modus
Lichtschilderijmodus
Meer opnamemodi
29
31
32
34
39
Fotobeheer
41
Startscherm
13
13
16
17
Contacten
Kiezen
Message
Camera
Galerij
Optimalisatie
Optimaliseren gebruiken
Het gebruik van mobiele data beheren
44
44
i
Inhoudsopgave
Slim energiebesparingsbeheer inschakelen om het energieverbruik
te optimaliseren
44
E-mailaccounts toevoegen
E-mailaccounts beheren
VIP-e-mailcontacten beheren
46
46
47
Door Agenda navigeren
48
De klok gebruiken
49
Beheer uw notities om uw administratie op orde te houden
51
E-mail
Agenda
Klok
Kladblok
Apparaatverbinding
Bluetooth
Huawei Share
52
54
Beveiliging en privacy
Ontgrendeling via gezichtsherkenning
Vingerafdruk
Locatievoorzieningen in- of uitschakelen
App-vergrendeling inschakelen
58
59
62
62
Back-up en herstel
Uw apparaat resetten
64
Wi-Fi en netwerk
Wi-Fi
Verbinding maken met internet
Uw mobiele netwerk delen met andere apparaten
65
68
68
Apps en meldingen
App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts tegelijk aan
71
Geluid en weergave
Modus 'Niet storen' configureren
Uw geluidsinstellingen configureren
Meer beeldscherminstellingen
72
72
73
Geheugenopruiming inschakelen
75
Opslag
Slimme assistentie
De functies van uw apparaat overal openen met het Navigatiedock
76
ii
Inhoudsopgave
Systeem
Toegankelijkheid
Algemene instellingen
77
78
Systeemupdate
Een online update uitvoeren
82
Juridische kennisgeving
Juridische kennisgeving
Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging
Hulp ontvangen
83
85
86
iii
Spannende functies
Aanbevolen gebruikstips
Uw gezichtsgegevens vastleggen om Ontgrendeling via gezichtsherkenning in
te schakelen
Met Ontgrendeling via gezichtsherkenning kunt u uw apparaat snel ontgrendelen door uw apparaat
voor uw gezicht te houden.
l
Ontgrendeling via gezichtsherkenning is niet beschikbaar als het wachtwoord voor
schermontgrendeling drie of meer achtereenvolgende dagen niet is ingevoerd, als uw apparaat
op afstand is vergrendeld of als het apparaat opnieuw is gestart.
l
Wanneer u Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruikt om uw apparaat te ontgrendelen,
houd uw ogen dan open, kijk recht naar uw apparaat en houd uw gezicht op een afstand van
20 cm (7,87 inch) tot 50 cm (19,69 inch) van uw apparaat. Om uw gezicht nauwkeurig te
scannen, dient u het gebruik van deze functie te vermijden wanneer u zich in een donkere
omgeving bevindt of in direct licht staat.
1
Open
Instellingen. Ga naar Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling en voer uw
vergrendelschermwachtwoord in.
Als u geen vergrendelschermwachtwoord hebt ingesteld, volg dan de instructies op het
beeldscherm om dit te doen. Ontgrendeling via gezichtsherkenning is alleen beschikbaar als de
ontgrendelingsmethode is ingesteld op Patroon, 4-cijferige pincode, Aangepaste pincode,
of Wachtwoord.
2
Als u Oppakken om te wekken inschakelen hebt geselecteerd, dan zal uw apparaat
inschakelen en uw gezicht herkennen om het scherm automatisch te ontgrendelen wanneer u het
apparaat oppakt en voor uw gezicht houdt. Deselecteer deze optie als u deze functie niet wilt
gebruiken. Tik op Gezicht vastleggen en volg de instructies op het beeldscherm om uw
gezichtsgegevens vast te leggen.
3
Ontgrendelingsmethoden en instellingen voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning:
l
Direct ontgrendelen: Schakel het scherm in. Uw apparaat herkent uw gezichtskenmerken en
ontgrendelt het scherm als deze overeenkomen met de opgeslagen gezichtskenmerken.
l
Vegen om te ontgrendelen: Schakel het scherm in. Nadat uw apparaat uw gezichtsgegevens
heeft herkend, kunt u met uw vinger over het vergrendelscherm vegen om uw apparaat te
ontgrendelen.
l
Weergave van slimme vergrendelscherm-meldingen: Als u Veeg om te ontgrendelen en
Slimme vergrendelscherm-meldingen hebt ingeschakeld, worden details over meldingen
niet op het vergrendelscherm weergegeven totdat uw apparaat uw gezichtskenmerken
herkent.
1
Spannende functies
l
Toegang tot App-vergrendeling: Als u Toegang tot App-vergrendeling inschakelt, kunt u
de functie Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruiken voor toegang tot apps en
vergrendelde apps.
Ontgrendeling via oppakken
Open
Instellingen, ga naar Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling. Wanneer u
gezichtsdata vastlegt, selecteert u Oppakken om te wekken inschakelen en stelt u de methode
voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning in op Direct ontgrendelen. Wanneer het instellen
voltooid is, kunt u uw Telefoonoppakken om het scherm te ontgrendelen, zonder wachtwoord of
vingerafdruk.
Als u Oppakken om te wekken inschakelen niet hebt geselecteerd wanneer u de gezichtsdata
vastlegt, kunt u deze functie later instellen: Open
Instellingen, ga naar Beveiliging & privacy >
Gezichtsontgrendeling en stel de methode voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning in op Direct
ontgrendelen. Open vervolgens
Instellingen, ga naar Slimme assistentie >
Bewegingscontrole > Oppakken en selecteer Apparaat uit de slaapstand halen.
De functies van uw apparaat overal openen met het Navigatiedock
U moet de navigatiebalk aan de onderkant van uw apparaat gebruik om een app af te sluiten of terug
te gaan naar het startscherm. U kunt de functie Navigatiedock inschakelen op uw apparaat om het
gebruik van navigatietoetsen te voorkomen en uw apparaat eenvoudig met één hand te bedienen.
Open
Instellingen. Ga naar Systeem > Systeemnavigatie > Navigatiedock en schakel
Navigatiedock in. Het Navigatiedock verschijnt op het scherm. U kunt het dok vervolgens naar de
gewenste locatie slepen. Het Navigatiedock kan de volgende acties uitvoeren:
l
Terug: Tik een keer op het Navigatiedock om een stap terug te gaan of tik er twee keer op om
twee stappen terug te gaan.
l
Start: Tik op het Navigatiedock en houd vast en laat vervolgens los om naar het startscherm te
gaan.
l
Achtergrond-apps bekijken: Tik op het Navigatiedock en houd vast en veeg vervolgens naar links
of rechts om apps te bekijken die op de achtergrond actief zijn.
Gebruik snelschakelaars om veelgebruikte functies snel in te schakelen
Wilt u mobiele gegevens of hotspot snel in- of uitschakelen? U kunt veelgebruikte functies inschakelen
met behulp van snelschakelaars.
2
Spannende functies
Snelkoppelingen
herschikken
Houd aangetikt om naar
instellingen te gaan
Tik op een
snelkoppelingsknop
om de betreffende
functie in te schakelen
Panoramamodus gebruiken om panoramische foto's te
maken
Panorama's bieden een grotere kijkhoek dan gewone foto's, zodat u weidse opnamen van
landschappen kunt maken.
De camera maakt meerdere foto's van objecten in ons gezichtsveld en combineert deze tot één foto
om een panoramafoto te maken.
Zoek een weidse open ruimte op enige afstand van het onderwerp en probeer achtergronden
met een egale kleur te vermijden wanneer u een panorama maakt.
1
Ga naar
2
Tik
3
aan om de opname te starten. Beweeg de
Houd uw Telefoon stabiel en tik vervolgens
Telefoon langzaam in de aangegeven richting. Houd het apparaat stabiel vast en zorg dat de pijl
op de middenlijn blijft.
4
Tik
aan als u klaar bent. De camera combineert de foto's automatisch om een panorama te
maken.
Camera > Meer > Panorama.
onderaan het scherm aan om de opnamerichting in te stellen.
3
Spannende functies
Beheer uw telefoon
App-vergrendeling inschakelen
Met App-vergrendeling kunt u een wachtwoord instellen voor uw belangrijke apps. Na het opnieuw
starten van uw apparaat of het ontgrendelen van het scherm krijgt u de vraag om uw Appvergrendelingswachtwoord in te vullen wanneer deze apps worden geopend. App-vergrendeling
vergroot de bescherming van uw persoonlijke gegevens en voorkomt onbevoegde toegang tot
belangrijke apps op uw apparaat.
App-vergrendeling inschakelen: Open
Instellingen. Ga naar Beveiliging & privacy > App-
vergrendeling. Wanneer u de App-vergrendeling voor de eerste keer inschakelt, stelt u het
wachtwoord en de wachtwoordbeveiligingsvraag in en voert u vervolgens de App-vergrendeling in.
Op het scherm voor App-vergrendeling schakelt u App-vergrendeling in voor de apps die u wilt
beveiligen. Wanneer u een vergrendelde app voor de eerste keer opent, moet u uw wachtwoord
invoeren. Als u uw wachtwoord bent vergeten, tikt u op Wachtwoord vergeten, voert u het
antwoord op de wachtwoordbeveiligingsvraag in en reset u uw wachtwoord. Als u
wachtwoordbeveiliging niet hebt ingesteld, is de optie Wachtwoord vergeten niet beschikbaar.
Als u voor het ontgrendelen van uw apparaat een vingerafdruk en gezichtsherkenning hebt
ingesteld en voor de eerste keer App-vergrendeling opent, dient u de instructies op het scherm te
volgen om uw vingerafdruk en gezicht te koppelen aan App-vergrendeling om uw apps
gemakkelijker te ontgrendelen.
Het wachtwoord voor App-vergrendeling en wachtwoordbeveiliging aanpassen: Tik op
in het scherm van App-vergrendeling en tik vervolgens op Wachtwoord wijzigen of
Wachtwoordbeveiliging wijzigen om het wachtwoord voor App-vergrendeling en
wachtwoordbeveiliging aan te passen.
Als u vijf keer achter elkaar het verkeerde wachtwoord invoert terwijl u inlogt op Appvergrendeling, blijft uw apparaat één minuut vergrendeld. Probeer het na één minuut opnieuw.
Als u nog eens drie keer achter elkaar het verkeerde wachtwoord invoert, moet u 10 minuten
wachten om opnieuw te proberen te ontgrendelen.
De achtergrond startscherm instellen
Geen zin in standaardachtergronden? Stel een foto die u leuk vindt in als de achtergrond startscherm
om uw startscherm te personaliseren.
Open
Instellingen en ga vervolgens naar Startscherm & achtergrond > Achtergrond. U hebt
de volgende mogelijkheden:
Een afbeelding instellen als achtergrond startscherm: Tik op Foto's of selecteer een vooraf
ingestelde achtergrond op uw apparaat en volg de instructies op het beeldscherm om
Vergrendelingsscherm, Startscherm of Beide te selecteren.
4
Spannende functies
Een foto uit Foto's instellen als uw achtergrond: Hebt u een geweldige foto die u als uw
achtergrond wilt instellen? Open in
Foto's de foto die u leuk vindt, ga naar
> Instellen als >
Achtergrond en volg de instructies op het beeldscherm om de foto in te stellen als achtergrond
startscherm.
Widgets op uw startscherm beheren
Wilt u snel widgets op uw startscherm beheren? U kunt widgets op uw startscherm toevoegen,
verplaatsen of verwijderen om uw startscherm op te schonen en gebruiksvriendelijker te maken.
Widgets toevoegen: Tik een leeg gedeelte van het startscherm aan en houd vast om de
bewerkingsmodus voor het startscherm te openen. Tik op Widgets, tik op een widget en houd deze
vast en sleep de widget naar een leeg gedeelte op het startscherm. U kunt ook de gewenste widget
aantikken.
Controleer of er voldoende ruimte leeg is op het startscherm om de widget te plaatsen. Als er niet
genoeg ruimte is, moet u een lege schermpagina toevoegen of wat ruimte op de huidige
startschermpagina vrijmaken.
Widgets verwijderen: Tik een widget aan op het startscherm en houd deze vast totdat uw apparaat
trilt en selecteer vervolgens Verwijderen.
Widgets verplaatsen: Tik een widget op het startscherm aan en houd de widget vast totdat uw
apparaat trilt. Sleep de widget naar een positie op het scherm.
5
Spannende functies
App-lade gebruiken om apps op te bergen
Wilt u uw apps op één locatie op uw startscherm opbergen, zodat uw startscherm er netter uitziet? U
kunt de app-lade op uw startscherm inschakelen om al uw apps op te bergen en ruimte op uw
startscherm vrij te maken.
Open
Instellingen, ga naar Startscherm & achtergrond > Startschermstijl en selecteer Lade.
Selecteer Standaard als u wilt terugschakelen naar het standaardstartscherm.
Een app-pictogram vanuit de app-lade toevoegen aan het startscherm: Tik nadat u de applade hebt ingeschakeld op
op het startscherm om de lijst met apps te openen. Tik in de lijst
met apps op het pictogram van een app die u wilt toevoegen en houd deze vast totdat uw
telefoon trilt; veeg deze naar de gewenste positie op het startscherm.
TalkBack inschakelen om de inhoud op het scherm te laten voorlezen
Uw apparaat leest hardop de inhoud op het scherm die u aanraakt, selecteert of activeert, zodat u
met uw apparaat kunt communiceren wanneer u de inhoud op het scherm niet duidelijk kunt lezen.
1
Open
Instellingen en ga naar Slimme assistentie > Toegankelijkheid > TalkBack >
om het scherm van de TalkBack-instellingen te openen.
2
Schakel TalkBack in en tik op OK. Als u TalkBack voor de eerste keer inschakelt, opent uw
apparaat een zelfstudie. U kunt de zelfstudie opnieuw beluisteren door op
scherm van de TalkBack-instellingen te openen en de zelfstudie te starten.
3
Tik op
aanraakt.
te tikken om het
en schakel Verkennen via aanraking in. Uw apparaat leest hardop de inhoud die u
Mogelijk hebt u per ongeluk TalkBack ingeschakeld. Om TalkBack uit te schakelen houd u de aanuitknop ingedrukt totdat uw apparaat trilt en vervolgens raakt u minimaal drie seconden met twee
vingers het scherm aan.
Geheugenopruiming inschakelen
Uw apparaat kan op den duur trager functioneren naarmate de vrije ruimte in het opslaggeheugen
afneemt. Gebruik Geheugenopruiming om opslagcapaciteit vrij te maken, de systeemprestaties te
verbeteren en om uw apparaat vlotter te laten functioneren.
Open
Optimalisatie en tik dan op Opschonen om geheugen op te schonen en het cache te
wissen om prestaties te optimaliseren met één toets. Als uw opslagruimte nog steeds laag is, voert u
een diepe opschoning uit om aanvullende opslagruimte vrij te maken.
6
Nieuw apparaat
Configuratie van nieuw apparaat
Verbinding maken met internet
Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
1
Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
2
3
Houd
aangeraakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
Schakel Wi-Fi in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw
locatie.
4
Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk
selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.
Verbinding maken met mobiele data
Voordat u mobiele gegevens gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw
provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen.
1
Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
2
Raak
aan om mobiele data in te schakelen.
Om op batterijverbruik te besparen en datagebruik te verminderen, schakelt u uw mobiele
dataverbinding uit wanneer u deze niet nodig hebt.
Uw gezichtsgegevens vastleggen om Ontgrendeling via gezichtsherkenning in
te schakelen
Met Ontgrendeling via gezichtsherkenning kunt u uw apparaat snel ontgrendelen door uw apparaat
voor uw gezicht te houden.
l
Ontgrendeling via gezichtsherkenning is niet beschikbaar als het wachtwoord voor
schermontgrendeling drie of meer achtereenvolgende dagen niet is ingevoerd, als uw apparaat
op afstand is vergrendeld of als het apparaat opnieuw is gestart.
l
Wanneer u Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruikt om uw apparaat te ontgrendelen,
houd uw ogen dan open, kijk recht naar uw apparaat en houd uw gezicht op een afstand van
20 cm (7,87 inch) tot 50 cm (19,69 inch) van uw apparaat. Om uw gezicht nauwkeurig te
scannen, dient u het gebruik van deze functie te vermijden wanneer u zich in een donkere
omgeving bevindt of in direct licht staat.
1
Open
Instellingen. Ga naar Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling en voer uw
vergrendelschermwachtwoord in.
7
Nieuw apparaat
Als u geen vergrendelschermwachtwoord hebt ingesteld, volg dan de instructies op het
beeldscherm om dit te doen. Ontgrendeling via gezichtsherkenning is alleen beschikbaar als de
ontgrendelingsmethode is ingesteld op Patroon, 4-cijferige pincode, Aangepaste pincode,
of Wachtwoord.
2
Als u Oppakken om te wekken inschakelen hebt geselecteerd, dan zal uw apparaat
inschakelen en uw gezicht herkennen om het scherm automatisch te ontgrendelen wanneer u het
apparaat oppakt en voor uw gezicht houdt. Deselecteer deze optie als u deze functie niet wilt
gebruiken. Tik op Gezicht vastleggen en volg de instructies op het beeldscherm om uw
gezichtsgegevens vast te leggen.
3
Ontgrendelingsmethoden en instellingen voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning:
l
Direct ontgrendelen: Schakel het scherm in. Uw apparaat herkent uw gezichtskenmerken en
ontgrendelt het scherm als deze overeenkomen met de opgeslagen gezichtskenmerken.
l
Vegen om te ontgrendelen: Schakel het scherm in. Nadat uw apparaat uw gezichtsgegevens
heeft herkend, kunt u met uw vinger over het vergrendelscherm vegen om uw apparaat te
ontgrendelen.
l
Weergave van slimme vergrendelscherm-meldingen: Als u Veeg om te ontgrendelen en
Slimme vergrendelscherm-meldingen hebt ingeschakeld, worden details over meldingen
niet op het vergrendelscherm weergegeven totdat uw apparaat uw gezichtskenmerken
herkent.
l
Toegang tot App-vergrendeling: Als u Toegang tot App-vergrendeling inschakelt, kunt u
de functie Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruiken voor toegang tot apps en
vergrendelde apps.
Ontgrendeling via oppakken
Open
Instellingen, ga naar Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling. Wanneer u
gezichtsdata vastlegt, selecteert u Oppakken om te wekken inschakelen en stelt u de methode
voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning in op Direct ontgrendelen. Wanneer het instellen
voltooid is, kunt u uw Telefoonoppakken om het scherm te ontgrendelen, zonder wachtwoord of
vingerafdruk.
Als u Oppakken om te wekken inschakelen niet hebt geselecteerd wanneer u de gezichtsdata
vastlegt, kunt u deze functie later instellen: Open
Instellingen, ga naar Beveiliging & privacy >
Gezichtsontgrendeling en stel de methode voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning in op Direct
ontgrendelen. Open vervolgens
Instellingen, ga naar Slimme assistentie >
Bewegingscontrole > Oppakken en selecteer Apparaat uit de slaapstand halen.
Vingerafdruk vastleggen
U kunt een vingerafdruk vastleggen op uw Telefoon en vervolgens uw vingerafdruk gebruiken om uw
scherm te ontgrendelen of zonder wachtwoord toegang te krijgen tot uw kluis of App-vergrendeling.
8
Nieuw apparaat
l
Ontgrendelen met een vingerafdruk is alleen beschikbaar als uw ontgrendelingsmethode is
ingesteld op Patroon, Pincode of Wachtwoord. U moet uw Telefoon met behulp van het
wachtwoord voor schermontgrendeling ontgrendelen nadat het apparaat opnieuw is opgestart
of als uw vingerafdruk niet herkend wordt.
l
Zorg er voordat u een vingerafdruk vastlegt voor dat uw vinger schoon en droog is.
1
Open
2
Ga naar Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer >
Ontgrendelingsmethode wijzigen, selecteer Patroon, 4-cijferige pincode, Aangepaste
pincode of Wachtwoord, en volg vervolgens de instructies op het beeldscherm om een
ontgrendelingswachtwoord in te stellen.
3
Zodra u een ontgrendelingswachtwoord hebt ingesteld, kunt u op Nieuwe vingerafdruk tikken
om een vingerafdruk vast te leggen.
4
Plaats uw vingertop op de vingerafdruksensor. Druk licht op de sensor tot uw apparaat trilt.
Herhaal deze stap met verschillende delen van uw vingertop.
5
Tik OK aan na voltooiing van het vastleggen.
Instellingen.
Plaats uw vingertop simpelweg op de vingerafdruksensor om het scherm te ontgrendelen.
Verbinding maken met Wi-Fi
Door met uw apparaat verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, kunt u effectief mobiele data
besparen.
Wees altijd voorzichtig wanneer u verbinding maakt met openbare Wi-Fi-netwerken om
potentiele beveiligingsrisico's (zoals ongeverifieerde toegang tot uw persoonlijke gegevens en
financiële informatie) te vermijden.
9
Nieuw apparaat
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk: Open
Instellingen, ga naar Draadloos en
netwerken > Wi-Fi en schakel Wi-Fi in. Tik een Wi-Fi-netwerk aan om toegang te krijgen en voer
indien nodig het netwerkwachtwoord in of voltooi de verificatie. U kunt ook naar de onderkant van
het menu scrollen, Netwerk toevoegen aantikken en de instructies op het beeldscherm volgen om
een netwerkhotspot toe te voegen door de naam van de hotspot en het wachtwoord in te voeren.
10
Gebaren en besturing
Slimme herkenning
Producten scannen
Als u een onbekend item tegenkomt, wilt u het kopen maar kunt u het niet vinden. Na het scannen
van goederen, kunt u de aankoopaanbevelingen krijgen voor gelijksoortige items. Dit is handig bij het
kopen van uw favoriete items.
Voor deze functie is een internetverbinding vereist. Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk om
onnodige datakosten te voorkomen.
1
Zodra uw apparaat ontgrendeld is, veegt u omlaag vanuit het midden van het startscherm en tikt u
op
2
voor het openen van HiVision.
Tik op het scherm HiVision op
om uw apparaat op een lijn te brengen met het item dat u
wilt kopen. Het systeem zal automatisch scannen en gelijksoortige items aanbevelen.
Scannen om voorwerpen direct te herkennen
Vind meer informatie over belangrijke bezienswaardigheden tijdens een reis of over favoriete
schilderijen in een tentoonstelling. Scan een foto met HiVision voor meer informatie.
HiVision geeft u relevante informatie om uw ervaringen te verbeteren. Instructies:
1
Zodra uw apparaat ontgrendeld is, veegt u vanuit het midden van het startscherm omlaag om het
algemene zoekvak weer te geven. Tik vervolgens op
2
om HiVision in te schakelen.
Tik op het scherm HiVision op
en omkader de kunst in de zoeker. HiVision zal de kunst
automatisch identificeren en geeft gedetailleerde informatiekaarten over de kunst weer.
QR-codes en streepjescodes lezen
Wilt u snel QR-code- en streepjescode-informatie lezen? Gebruik HiVision om snel QR-codes of
streepjescodes te lezen, aankoopinformatie te krijgen, contacten toe te voegen en meer, op basis van
resultaten.
Voor deze functie is een internetverbinding vereist. Maak verbinding met een Wi-Fi-netwerk om
onnodige datakosten te voorkomen.
QR-codes of streepjescodes scannen: Zodra uw apparaat ontgrendeld is, veegt u op het
startscherm omlaag en tikt u op
om HiVision te openen. Tik via het HiVision-scherm op
en
plaats de QR-code of streepjescode in het scankader om informatie te krijgen. Vanaf het scherm met
resultaten kunt u het volgende doen:
l
Tik op
om de informatie naar het klembord te kopiëren.
l
Als de QR-code contactinformatie bevat, tikt u op
om informatie aan uw Contacten toe te
voegen.
11
Startscherm
Navigatiebalk
De lay-out van uw navigatiebalk configureren
Met behulp van de navigatiebalk heeft u eenvoudig toegang tot het startscherm, kunt u teruggaan
naar de vorige pagina, een app afsluiten of recent gebruikte apps bekijken.
Als u de lay-out van uw navigatiebalk wilt configureren, opent u
Instellingen, gaat u vervolgens
naar Systeem > Systeemnavigatie > Navigatie met drie toetsen > Instellingen, selecteert u de
combinatie voor de navigatietoets en schakelt u Navigatietoetsen verbergen in of uit op basis van
uw gebruiksgewoontes.
l
Terug-toets: Tik op deze toets om terug te keren naar de vorige pagina of om een app af te
sluiten. Tik op deze toets om het schermtoetsenbord te sluiten tijdens tekstinvoer.
l
Start-toets: Tik op deze toets om naar het startscherm terug te keren. Houd deze toets
aangetikt om het pictogram Google Assistent weer te geven en veeg omhoog over het pictogram
om Google Assistent in te schakelen.
l
Recent-toets: Tik op deze toets om een lijst met recent gebruikte apps te openen. Tik op deze
toets en houd hem een paar seconden vast om de modus voor gesplitst scherm in te schakelen.
l
Meldingen-toets omlaag vegen: Tik op deze toets om het meldingenpaneel te openen.
De Recent-knop gebruiken om achtergrondapps te beheren
Als u snel wilt schakelen naar een recent gebruikte app, dan kunt u de Recent-knop gebruiken. Met
de Recent-knop kunt snel tussen diverse recent gebruikte apps schakelen. U kunt de knop ook
gebruiken om uw achtergrond-apps af te sluiten om uw apparaat sneller te maken.
12
Startscherm
Tik
aan. U kunt recent gebruikte achtergrond-apps bekijken, ernaar schakelen, afsluiten of
vergrendelen:
l
Recent gebruikte apps bekijken: Recent gebruikte apps worden op het scherm weergegeven en
u kunt ze bekijken door naar links of naar rechts te vegen.
l
Overschakelen naar een recent gebruikte app: Veeg naar links of naar rechts op het scherm om
de app te vinden die u wilt gebruiken en tik het tabblad van de app aan.
l
Een app sluiten: Veeg omhoog over het tabblad van een app om de app te sluiten.
l
Alle apps sluiten: Tik
aan om alle apps te sluiten.
Gebruik snelschakelaars om veelgebruikte functies snel
in te schakelen
Wilt u mobiele gegevens of hotspot snel in- of uitschakelen? U kunt veelgebruikte functies inschakelen
met behulp van snelschakelaars.
Snelkoppelingen
herschikken
Houd aangetikt om naar
instellingen te gaan
Tik op een
snelkoppelingsknop
om de betreffende
functie in te schakelen
Meldingenpaneel en statusbalk
Het meldingenpaneel openen om belangrijke informatie te ontvangen
Wilt u ervoor zorgen dat u alle belangrijke meldingen ontvangt? In de statusbalk van uw apparaat
kunt u realtime-informatie over meldingen en de werkingsstatus van uw apparaat bekijken.
Wanneer u een meldingsherinnering krijgt, kunt u het scherm aanzetten en vanaf de statusbalk naar
beneden vegen om de melding te bekijken. U kunt de instellingen voor meldingen en de statusbalk op
de volgende manieren openen:
13
Startscherm
Open het meldingenpaneel wanneer het scherm is ontgrendeld: Veeg in de statusbalk omlaag
om het meldingenpaneel te openen. U kunt snelkoppelingsschakelaars in- of uitschakelen of op
meldingen tikken om de gegevens te bekijken.
Wilt u in het meldingenpaneel en de statusbalk alleen het aantal meldingen zien of geen meldingen
weergeven? Tik
Instellingen aan en ga naar Meldingen > Meldingen & statusbalk >
Meldingsmethode. Selecteer vervolgens desgewenst Nummers of Geen.
App-meldingen uitschakelen
Is het irritant om allerlei push-meldingen van apps te ontvangen? U kunt de gespecificeerde melding
instellen en uitschakelen.
Open
Instellingen en . Tik op Meldingen. Vanaf hier kunt u:
l
Meldingen uit een app blokkeren: Selecteer de app en schakel dan Meldingen toestaan uit.
l
Meldingen uit alle apps blokkeren: Selecteer Groepsbeheer en schakel dan Alles uit.
Beschrijvingen van meldings- en statuspictogrammen
De pictogrammen op de statusbalk geven u een snel overzicht van de algehele status van uw
telefoon, waaronder de netwerkverbinding, batterijniveau en nieuwe berichten die u hebt ontvangen
toen uw telefoon in de stille modus stond.
Statuspictogrammen: Door de statuspictogrammen te bekijken, kunt u snel de status van uw
apparaat weten, zoals netwerkverbinding, signaalsterkte, batterijniveau, tijd, etc.
De pictogrammen voor de netwerkstatus kunnen per regio en provider verschillen.
Signaalsterkte
Geen signaal
4G+-netwerk verbonden
3G-netwerk verbonden
14
Startscherm
4G-netwerk verbonden
2G-netwerk verbonden
LTE
HSPA-netwerk verbonden
LTE
LTE-netwerk verbonden
LTE+-netwerk verbonden
NFC ingeschakeld
HSPA-+ netwerk verbonden
Vliegtuigmodus ingeschakeld
VoLTE beschikbaar
Wi-Fi-netwerk verbonden
Roamen
Locatiegegevens worden ontvangen
via GPS
Bluetooth ingeschakeld
Stille modus ingeschakeld
Wi-Fi-netwerk beschikbaar
Opladen
Trilstand ingeschakeld
Batterijniveau laag
Alarmen ingeschakeld
Geen simkaart gedetecteerd
Batterij volledig opgeladen
Koptelefoon aangesloten
Energiebesparende modus
ingeschakeld
Bedrade of draadloze projectie
actief
Prestatiemodus ingeschakeld
Supersnel laden
Snelladen
Oogcomfortmodus ingeschakeld
Modus Niet storen ingeschakeld
USB-kabel aangesloten
Gegevensbesparende modus
ingeschakeld
Hotspot ingeschakeld
Onstabiel signaal
“Selecteer om uitgesproken te
worden” ingeschakeld
Bluetooth-sterkte
Optimalisatie herinnering
Kan geen verbinding maken met een
oproep op het huidige netwerk
Scherm-tijdbeheer ingeschakeld
Meldingspictogrammen: Wanneer er een nieuw bericht, een nieuwe melding of een nieuwe
herinnering op uw apparaat is, wordt het relevante pictogram weergegeven in de statusbalk.
15
Startscherm
Gemiste oproepen
Nieuwe e-mails
Gegevens downloaden
Nieuwe voicemails
Gebeurtenisherinnering
Gegevens uploaden
Gegevens synchroniseren
Geheugen vol
Aanmeldings- of synchronisatieprobleem
VPN verbonden
Synchronisatie mislukt
Meer meldingen
Schermvergrendeling en -ontgrendeling
Een wachtwoord voor het vergrendelscherm instellen om uw privacy te
beschermen
Uw apparaat slaat veel gevoelige informatie, zoals persoonlijke foto's, contactgegevens en
bankierapps (bijvoorbeeld Alipay). Stel een wachtwoord in voor het vergrendelscherm, zodat u elke
keer een wachtwoord moet invullen als u uw apparaat ontgrendelt. Een wachtwoord voor het
vergrendelscherm helpt u om uw privé-informatie te beschermen als u uw apparaat kwijtraakt of als
deze wordt gebruikt door een ongeverifieerde gebruiker.
Een wachtwoord voor het vergrendelscherm instellen: Open
Instellingen, ga naar
Beveiliging & privacy > Vergrendelscherm-wachtwoord en stel het gewenste type wachtwoord
voor het vergrendelscherm in.
l
Een pincode instellen: Een pincode bestaat uit een reeks cijfers. U kunt snel en gemakkelijk een
pincode invullen om uw apparaat te ontgrendelen. Gebruik voor betere beveiliging een lange reeks
willekeurige cijfers als uw pincode. Ga naar Stel wachtwoord voor schermvergrendeling in en
volg de meldingen om een pincode in te stellen. U kunt ook Ontgrendelingsmethode wijzigen
aantikken en 4-cijferige pincode of Aangepaste pincode instellen.
l
Een patroon instellen: Ontgrendel uw apparaat door een vooraf ingesteld patroon op het scherm
te tekenen. Gebruik voor betere beveiliging een patroon met overlappende lijnsegmenten. Ga naar
Stel wachtwoord voor schermvergrendeling in > Ontgrendelingsmethode wijzigen >
Patroon en teken twee keer hetzelfde patroon. Het patroon moet minimaal 4 stippen met elkaar
verbinden.
l
Een wachtwoord instellen: Een wachtwoord dat uit cijfers, letters en speciale tekens bestaat, is
veiliger dan een pincode of patroon. Gebruik voor betere beveiliging een wachtwoord met 8 of
meer tekens, bestaande uit cijfers, letters en speciale tekens. Onthoud het wachtwoord om te
voorkomen dat u geen toegang meer tot uw apparaat hebt als u het vergeet. Ga naar Stel
wachtwoord voor schermvergrendeling in > Ontgrendelingsmethode wijzigen >
Wachtwoord en volg de meldingen om een wachtwoord in te stellen.
16
Startscherm
l
Uw apparaat ontgrendelen met een vingerafdruk: Uw apparaat ondersteunt
ontgrendeling met een vingerafdruk. Dit is de aanbevolen ontgrendelingsmethode. Het gebruik
van een vingerafdruk biedt een veilige en snelle manier om het apparaat te ontgrendelen. Tik
nadat u een wachtwoord voor het vergrendelscherm hebt ingesteld Vastleggen aan in het
dialoogvenster dat wordt geopend en volg de meldingen op het scherm om uw
vingerafdrukken te registreren.
l
Schakel het wachtwoord voor het vergrendelscherm om veiligheidsredenen niet uit:
Een wachtwoord voor het vergrendelscherm voorkomt ongeverifieerde toegang tot uw
apparaat. Selecteer omwille van de veiligheid van uw apparaat niet
Schermvergrendelingswachtwoord uitschakelen als de schermvergrendelingsmethode.
l
Regelmatige wachtwoordmeldingen helpen u om uw wachtwoord te onthouden: Als u
uw schermvergrendelingswachtwoord 3 dagen niet hebt ingevoerd, verplicht het systeem u om
het wachtwoord in te vullen om uw apparaat te ontgrendelen.
Het scherm vergrendelen om uw apparaat te beveiligen
Als u uw apparaat een bepaalde tijd niet gebruikt, zal het scherm worden uitgeschakeld en
vergrendeld. Zolang het scherm blijft ingeschakeld, kunt u uw apparaat gebruiken zonder dat u het
scherm hoeft te ontgrendelen. Vergrendel uw scherm als u uw apparaat niet gebruikt, zodat uw
privacy wordt beschermd en ongewenste invoer wordt voorkomen.
Stel een wachtwoord voor het vergrendelscherm in om uw privacy te helpen beschermen. U kunt
uw apparaat op de volgende manieren vergrendelen:
Het scherm direct vergrendelen met de aan-uitknop: Druk op elk gewenst moment op de aanuitknop om het scherm te vergrendelen.
Het scherm in één tik vergrendelen met een schermvergrendeling: Knijp op het startscherm
twee vingers naar elkaar om het bewerkingsscherm te openen. Tik op Widgets >
Schermvergrendeling en voeg de widget Schermvergrendeling toe aan uw startscherm. Deze
helpt u om slijtage van uw aan-uitknop te voorkomen. Tik nadat u de bewerkingsmodus voor het
startscherm hebt afgesloten op de widget Schermvergrendeling om uw scherm direct te
vergrendelen. Ga eerst naar de startschermpagina waar de widget Schermvergrendeling staat om
uw scherm op deze manier te vergrendelen.
Startschermbeheer
Pictogrammen op het startscherm beheren
Verplaats en verwijder app-pictogrammen uit het startscherm of organiseer ze in mappen, zodat uw
startscherm helemaal naar wens wordt georganiseerd.
Een app-pictogram of map verplaatsen: Tik in het startscherm op een app- of mappictogram,
houd het vast totdat uw apparaat trilt en sleep het vervolgens naar een andere positie op het
startscherm.
17
Startscherm
Een app-pictogram verwijderen: Tik in het startscherm op het pictogram van de app die u wilt
verwijderen en houd deze vast totdat uw apparaat trilt. Tik dan op Verwijderen om de app te
verwijderen.
Om te zorgen dat het systeem normaal functioneert, kunnen bepaalde vooraf geïnstalleerde
systeemapps niet worden verwijderd.
De lay-out van het startscherm vergrendelen: Open
Instellingen, ga naar Startscherm &
achtergrond > Startscherminstellingen en schakel Lay-out vergrendelen in.
Een map maken: Tik in het startscherm op het app-pictogram en houd het vast totdat uw apparaat
trilt. Sleep het pictogram vervolgens bovenop een ander app-pictogram. De twee pictogrammen
worden in een nieuwe map geplaatst.
Een map verwijderen: Open de map, tik op
, hef de selectie van alle apps op en tik dan op OK.
De map wordt verwijderd en alle app-pictogrammen in de map worden naar uw startscherm
verplaatst.
Een map hernoemen: Open de map en tik op de mapnaam om een nieuwe naam in te voeren.
App-pictogrammen toevoegen aan of verwijderen uit een map: Open de map en tik op
.
Selecteer de apps die u aan de map wilt toevoegen, hef de selectie op van de apps die u wilt
verwijderen en tik op OK.
18
Startscherm
Een andere manier om een app-pictogram uit een map te verwijderen, is het pictogram in de map
aangetikt te houden totdat uw apparaat trilt en het vervolgens naar een lege ruimte op het
startscherm te verslepen.
Uw startscherm beheren
Staan er te veel pictogrammen op uw startscherm? U kunt een nieuwe pagina aan uw startscherm
toevoegen en deze naar wens aanpassen.
Tik een leeg gedeelte van het startscherm aan en houd vast om de modus Bewerken van het
startscherm te openen. U kunt de volgende handelingen uitvoeren:
l
Een nieuwe schermpagina toevoegen: Tik
aan de linker- of rechterkant van het scherm aan
om een nieuwe schermpagina toe te voegen.
l
Een lege schermpagina verwijderen: Raak
aan om de pagina te verwijderen.
Schermpagina's met app-pictogrammen of widgets kunnen niet worden verwijderd.
l
De volgorde van schermpagina's wijzigen: Tik de schermpagina die u wilt verplaatsen aan en
houd deze vast. Sleep de pagina vervolgens naar de gewenste positie.
l
Een standaardpagina voor het startscherm instellen: Tik
aan in het bovenste deel van het
startscherm om de geselecteerde startschermpagina als uw standaardstartschermpagina in te
stellen.
De achtergrond startscherm instellen
Geen zin in standaardachtergronden? Stel een foto die u leuk vindt in als de achtergrond startscherm
om uw startscherm te personaliseren.
Open
Instellingen en ga vervolgens naar Startscherm & achtergrond > Achtergrond. U hebt
de volgende mogelijkheden:
Een afbeelding instellen als achtergrond startscherm: Tik op Foto's of selecteer een vooraf
ingestelde achtergrond op uw apparaat en volg de instructies op het beeldscherm om
Vergrendelingsscherm, Startscherm of Beide te selecteren.
Een foto uit Foto's instellen als uw achtergrond: Hebt u een geweldige foto die u als uw
achtergrond wilt instellen? Open in
Foto's de foto die u leuk vindt, ga naar
> Instellen als >
Achtergrond en volg de instructies op het beeldscherm om de foto in te stellen als achtergrond
startscherm.
Widgets op uw startscherm beheren
Wilt u snel widgets op uw startscherm beheren? U kunt widgets op uw startscherm toevoegen,
verplaatsen of verwijderen om uw startscherm op te schonen en gebruiksvriendelijker te maken.
Widgets toevoegen: Tik een leeg gedeelte van het startscherm aan en houd vast om de
bewerkingsmodus voor het startscherm te openen. Tik op Widgets, tik op een widget en houd deze
19
Startscherm
vast en sleep de widget naar een leeg gedeelte op het startscherm. U kunt ook de gewenste widget
aantikken.
Controleer of er voldoende ruimte leeg is op het startscherm om de widget te plaatsen. Als er niet
genoeg ruimte is, moet u een lege schermpagina toevoegen of wat ruimte op de huidige
startschermpagina vrijmaken.
Widgets verwijderen: Tik een widget aan op het startscherm en houd deze vast totdat uw apparaat
trilt en selecteer vervolgens Verwijderen.
Widgets verplaatsen: Tik een widget op het startscherm aan en houd de widget vast totdat uw
apparaat trilt. Sleep de widget naar een positie op het scherm.
App-lade gebruiken om apps op te bergen
Wilt u uw apps op één locatie op uw startscherm opbergen, zodat uw startscherm er netter uitziet? U
kunt de app-lade op uw startscherm inschakelen om al uw apps op te bergen en ruimte op uw
startscherm vrij te maken.
Open
Instellingen, ga naar Startscherm & achtergrond > Startschermstijl en selecteer Lade.
Selecteer Standaard als u wilt terugschakelen naar het standaardstartscherm.
20
Startscherm
Een app-pictogram vanuit de app-lade toevoegen aan het startscherm: Tik nadat u de applade hebt ingeschakeld op
op het startscherm om de lijst met apps te openen. Tik in de lijst
met apps op het pictogram van een app die u wilt toevoegen en houd deze vast totdat uw
telefoon trilt; veeg deze naar de gewenste positie op het startscherm.
21
Contacten
Contacten zoeken
Open
Contacten, in de contactenlijst kunt u de volgende zoekmethoden gebruiken:
Zorg dat uw apparaat alle contacten weergeeft, zodat u de meest nauwkeurige zoekresultaten
ziet. Ga op het scherm met de contactenlijst naar
> Instellingen > Weergavevoorkeuren,
en tik op Alle contacten.
l
Versleep de index aan de zijkant om snel door de lijst te bladeren.
l
Voer in de zoekbalk boven aan de contactenlijst de naam, initialen, het telefoonnummer of het emailadres van de contactpersoon in. Vervolgens worden de zoekresultaten onder de zoekbalk
weergegeven. U kunt ook meerdere trefwoorden voor uw zoekopdracht invoeren, zoals 'Jan
Amsterdam'. Het systeem zal dan snel alle overeenkomende contacten vinden.
Als er een fout optreedt terwijl u een contactpersoon zoekt, gaat u op het scherm met de
contactenlijst naar
> Instellingen > Contacten organiseren, en tikt u vervolgens op
Indexgegevens opnieuw aanmaken > OK.
Contactbeheer
Uw contacten beheren
De app Contacten biedt u tal van functies om uw contacten te beheren. U kunt uw contactenlijst
vereenvoudigen, ervoor kiezen om alleen contacten op uw apparaat of simkaart te bekijken en
eenvoudig veelgebruikte contacten vinden.
Dubbele contacten samenvoegen: Als er dubbele contacten in uw contactenlijst staan, kunt u de
functie Dubbele contacten samenvoegen gebruiken om deze samen te voegen. Ga in de
contactenlijst naar
> Instellingen > Contacten organiseren > Dubbele contacten
samenvoegen, selecteer de contacten die u wilt samenvoegen en tik vervolgens op Samenv..
Contacten weergeven voor verschillende accounts: Wilt u alleen contacten bekijken die op uw
apparaat of simkaart staan? Ga naar
> Instellingen > Weergavevoorkeuren en selecteer de
accounts die u wilt weergegeven. U kunt ook:
l
Eenvoudige lay-out inschakelen: Wilt u profielfoto's, bedrijven en functies verbergen in de
contactenlijst? Ga in het scherm met de contactenlijst naar
> Instellingen >
Weergavevoorkeuren en schakel Eenvoudige weergave in.
l
Opslagruimte voor contacten bekijken: Wilt u de opslagruimte voor uw contacten controleren?
Ga in de contactenlijst naar
> Instellingen > Weergavevoorkeuren. In het veld Accounts
kunt u de beschikbare opslagruimte en totale opslagruimte op uw apparaat of simkaart zien.
22
Contacten
Contacten toevoegen aan Favorieten: Bent u het beu om constant uw contacten te doorzoeken
naar een bepaald item? U kunt uw veelgebruikte contacten toevoegen aan uw favorieten voor snelle
en eenvoudige toegang. Tik vanuit de contactenlijst op het item dat u favoriet wilt maken en tik
vervolgens op Favorieten om het toe te voegen aan het scherm Favorieten.
Contacten importeren en exporteren
Als u overstapt naar een nieuw apparaat, moet u uw bestaande contacten overdragen.
Open
Contacten, ga naar
> Instellingen > Importeren/Exporteren en selecteer vervolgens
een van de volgende opties:
l
Contacten importeren: Selecteer Importeren uit opslag, Importeren via Bluetooth of
Importeren uit SimkaartSimkaart en volg de instructies op het beeldscherm.
l
Contacten exporteren: Selecteer Exporteren naar opslag, Exporteren naar SimkaartSimkaart
of Contacten delen en volg de instructies op het beeldscherm. .vcf-bestanden die via Exporteren
naar opslag worden geëxporteerd, worden standaard opgeslagen in de hoofdmap van de interne
opslag van uw apparaat. Open Bestanden om geëxporteerde bestanden te bekijken.
Contactgroepen beheren
Wilt u een bericht naar een groep collega's verzenden of een bijeenkomst organiseren? Slimme
groepen groepeert uw contacten automatisch op basis van bedrijf, plaats en laatste contactmoment,
zodat u snel een groepse-mail of groepsbericht kunt verzenden.
Een contactgroep maken: Tik in de groepslijst op
, vul de naam van de groep (zoals 'Familie' of
'Vrienden') in en tik vervolgens op OK. Volg de instructies op het scherm om contacten toe te voegen
en tik daarna op
.
Een bericht verzenden naar contacten in een slimme groep: Open een groep in het gedeelte
Groepen in de lijst met groepen en tik op
om een bericht te verzenden of op
om een e-mail
te verzenden.
Een groep bewerken: Selecteer in de lijst met groepen de groep die u wilt bewerken en tik op
om een contact toe te voegen of tik op
om Leden verwijderen, Groepsbeltoon, Groep
verwijderen of Hernoemen.
Een groep verwijderen: Tik in de lijst met groepen op een groep en houd deze vast. Tik daarna op
Verwijderen.
23
Kiezen
Basisbelfuncties
Bellen
Voer op het kiezerscherm van uw apparaat een deel van het telefoonnummer, de eerste letter van de
naam van de contactpersoon of de initialen van de contactpersoon in om een contactpersoon te
vinden.
Open
Telefoon. Voer in het kiezerscherm het telefoonnummer, de eerste letter van de naam van
de contactpersoon of de initialen van de contactpersoon (bijvoorbeeld "jl" voor John Lucas) in om een
contactpersoon te vinden. Tik in de lijst op de contactpersoon die u wilt bellen. Als u een apparaat
met dubbele simkaart gebruikt, tikt u op
of
om de oproep te plaatsen. Tik op
om op te
hangen.
U wordt gevraagd om recent gekopieerde telefoonnummers te plakken wanneer u het
kiezerscherm opent.
Op de aan-uitknop drukken om op te hangen: Als een nummer per ongeluk is gedraaid en het
oproepscherm is verborgen, kunt u nog steeds snel ophangen. De Aan/uit-knop beëindigt oproepfunctie hangt het gesprek op wanneer de aan/uit-knop wordt ingedrukt. Ga op het scherm Telefoon
naar
> Instellingen > Meer en schakel Aan/uit-knop beëindigt oproep in.
Noodoproepen plaatsen
Als uw apparaat in een noodgeval is ingeschakeld en bereik heeft, kunt u zelfs een noodoproep doen
als het scherm is vergrendeld of als er geen ontvangst is.
Op de functie voor noodoproepen zijn lokale regels en regels van uw internetprovider van
toepassing. Netwerk- of omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn op de prestaties van
noodoproepen. Vertrouw in noodgevallen niet op uw apparaat als enige communicatiemethode.
Open
en tik op
Telefoon of tik op Noodoproep in het vergrendelscherm. Voer een lokaal noodnummer in
. Met een sterke mobiele ontvangst en een internetverbinding met ingeschakelde
locatiediensten, kan uw locatie op uw apparaat ter referentie worden weergegeven.
Oproep doorschakelen inschakelen en nooit meer een oproep missen
Als u oproepen niet kunt opnemen, kunt u uw apparaat zo instellen dat oproepen naar een ander
nummer worden doorgeschakeld.
Sommige providers ondersteunen deze functie mogelijk niet.
Open
Telefoon, en ga naar
> Instellingen > Oproep doorschakelen. Als u een toestel met
een dubbele simkaart heeft, tik dan in het gedeelte SIM 1 of SIM 2 op Oproep doorschakelen en
selecteer de doorschakelmethode. Vul het nummer in waarnaar u uw oproepen wilt doorschakelen en
24
Kiezen
bevestig uw keuze. Als Oproep doorschakelen is ingeschakeld, zal uw toestel automatisch oproepen
die daarvoor in aanmerking komen doorschakelen naar het vooraf ingestelde nummer.
Telefoonlogboeken verwijderen
U kunt telefoonlogboeken die u niet langer nodig hebt verwijderen.
Open
Telefoon en tik op
om het toetsenblok te verbergen. U kunt nu een van de volgende
taken uitvoeren:
l
Eén regel verwijderen: Tik op een regel en houd deze vast. Tik vervolgens op Invoer
verwijderen.
l
Meerdere regels verwijderen: Ga naar
> Meerdere invoeren verwijderen, selecteer de
regels die u wilt verwijderen of Alles selecteren, tik vervolgens op
.
Internationale roaming activeren voor grenzeloze communicatie
Als u voor het werk of voor een vakantie naar het buitenland reist, kunt u bellen terwijl roaming op
uw apparaat actief is zonder dat u de landcode hoeft in te vullen.
1
Neem contact op met uw provider om de internationale oproep- of roamingservice in te
schakelen.
2
Open
Telefoon of
Contacten om te bellen.
VoLTE
VoLTE: Tegelijkertijd bellen en data gebruiken
Met VoLTE (Voice over LTE) kunnen gesprekken en dataservices gelijktijdig via hetzelfde 4G-netwerk
worden uitgevoerd, wat inhoudt dat u tijdens het voeren van gesprekken gebruik kan maken van
internet. VoLTE biedt u tevens kortere tijden om voor gesprekken verbinding te maken en hogere
kwaliteit voor telefoongesprekken of videogesprekken.
Beide simkaartsleuven van uw telefoon/tablet ondersteunen 4G, VoLTE, en VoWiFi, zodat u niet tussen
simkaarten heen en weer hoeft te schakelen.
l
Dubbele 4G: Beide simkaartsleuven van uw telefoon/tablet ondersteunen 4G.
l
Dubbele VoLTE: Beide simkaartsleuven van uw telefoon/tablet ondersteunen VoLTE, zodat u tijdens
het voeren van HD-gesprekken gebruik van het internet kan maken.
l
Dubbele VoWiFi: Beide simkaartsleuven van uw Telefoon ondersteunen VoWiFi, zodat u
gesprekken via Wi-Fi kunt voeren. U kunt zelfs in de Vliegmodus VoWiFi gebruiken om gesprekken
te voeren.
Sommige providers ondersteunen deze functie mogelijk niet.
25
Kiezen
VoLTE activeren om HD-gesprekken te voeren
l
Sommige providers ondersteunen deze functie mogelijk niet.
l
Alleen mobiele telefoons met dual sim bieden ondersteuning voor geactiveerde 4G, VoLTE en
VoWiFi voor beide simkaartsleuven.
Open
Instellingen en ga naar Draadloos en netwerken > Mobiel netwerk. In het
instellingengedeelte voor Sim 1 of 2 (mits ondersteund door uw provider) kunt u:
l
4G activeren: Schakel 4G in. De 4G-schakelaar is mogelijk niet beschikbaar voor uw apparaat
vanwege de instellingen van uw provider. Dit duidt aan dat het 4G-netwerk standaard is
ingeschakeld.
l
VoLTE-oproepen inschakelen: Schakel VoLTE-oproepen in.
l
Wi-Fi-bellen inschakelen: Schakel Oproepen via Wi-Fi in.
Nadat u het instellen hebt afgerond, selecteert u het contact dat u wilt bellen en tikt u
een video-oproep te plaatsen. U kunt ook
aan om
op het scherm aantikken tijdens een spraakoproep om
over te schakelen naar een video-oproep.
VoWi-Fi gebruiken voor een nieuwe belervaring
U kunt VoWi-Fi gebruiken voor spraak- en videogesprekken op een willekeurige locatie met een WiFi-netwerk – ook als het mobiele netwerk van de tablet geen bereik heeft.
Deze functie moet door uw provider worden ondersteund. Neem contact op met uw provider
voor meer informatie, inclusief kosten en toeslagen.
Open
Telefoon, ga naar
> Instellingen > Oproepen via Wi-Fi en activeer Oproepen via
Wi-Fi. Tik op Modus en volg de instructies op het scherm om het voorkeursnetwerk in te stellen.
26
Message
Basisberichtfuncties
Berichten verzenden
Tekstberichten bieden u een snelle en gemakkelijke manier om met vrienden, familie en collega's te
communiceren. Naast tekst kunt u ook smileys toevoegen of afbeeldingen en audiobestanden
invoegen om uw berichten te verrijken.
Een bericht verzenden: Open
Berichten. Tik op het scherm met de berichtenlijst op
selecteer contacten of groepen. Voer uw berichtinhoud in, tik op
voegen en tik vervolgens op
en
om andere typen inhoud toe te
om het bericht te verzenden.
Een conceptbericht opslaan: Tik op de
Terug-toets om een bericht op te slaan als concept.
Berichten beheren
Met de app Berichten kunt u gemakkelijk al uw berichten bijhouden.
Open
Berichten. Raak in de lijst met berichtenthreads de naam of het telefoonnummer van een
contactpersoon aan om de conversatiethread weer te geven.
Berichten beantwoorden: Plaats de inhoud van het bericht in het tekstvak en tik op
.
Een bericht archiveren: Maakt u zich zorgen dat u per ongeluk een belangrijk bericht verwijdert? Tik
op een bericht en houd vast en tik vervolgens op
om het bericht te archiveren.
Een bericht verwijderen: Bent u moe van de chaos die ontstaat door teveel berichten? Verwijder
onnodige gesprekken of berichten om uw berichtenlijst op te schonen. Als u gesprekken of berichten
wilt verwijderen, tikt u op de gesprekken of berichten om naar het bewerkingsscherm te gaan,
selecteert u het gesprek of bericht en tikt u op
. Verwijderde berichten kunnen niet worden
hersteld.
Berichten zoeken: Wilt u een bericht snel terugvinden? Vul de trefwoorden in de zoekbalk in het
scherm met de lijst met berichten in. Vervolgens worden de relevante berichten onder de zoekbalk
weergegeven.
Een contact blokkeren: Wilt u dat iemand u geen spamberichten meer stuurt? Tik op een bericht en
houd vast en tik vervolgens op
om het contact te blokkeren.
Spamberichten blokkeren
Bent u moe van het ontvangen van spamberichten? Schakel berichtblokkering in en ontvang nooit
meer spamberichten!
Open
Berichten.
27
Message
Gebruik het overlastfilter om het volgende te doen:
Berichten blokkeren: Tik op een bericht en houd vast en tik op
om berichten en oproepen van
dat nummer te blokkeren.
Berichten deblokkeren: Tik op
en tik op Geblokkeerde contacten. Tik op
aan het einde
van het telefoonnummer om het nummer te deblokkeren.
28
Camera
Basisfuncties van de camera
De basisfuncties van de camera gebruiken
Zorg dat u de basisfuncties van uw camera begrijpt, zodat u betere foto's kunt maken.
Standaard fotografiemodus: Open
Camera. Tik in de zoeker
aan om een foto te maken.
U kunt ook de volume lager-knop instellen als sluiterknop voor uw camera.
Een cameramodus selecteren: Open
Camera om een cameramodus op basis van uw wensen
te kiezen.
De belichting van uw camera aanpassen: Uw camera zal de belichting automatisch aanpassen op
basis van het omgevingslicht. Wanneer de belichting wordt verhoogd, worden de foto's helderder.
Wanneer de belichting wordt verlaagd, worden de foto's donkerder. U kunt de belichting handmatig
aanpassen in de zoeker door het scherm aan te tikken en het pictogram
omhoog of omlaag te
vegen.
Flits in- of uitschakelen: De flits wordt gebruikt voor extra belichting wanneer u foto's maakt in
omstandigheden met weinig licht. Tik in de zoeker
aan om één van de volgende flitsmodi te
selecteren:
l
Automatisch: De camera zal de flits automatisch in- of uitschakelen op basis van het
omgevingslicht.
l
Uit: Flits uitgeschakeld.
l
Aan: Flits ingeschakeld.
l
Continu aan: De flits is altijd ingeschakeld wanneer u de zoeker gebruikt.
Geolocatie inschakelen: Uw geografische locatie wordt geregistreerd wanneer u een foto maakt,
zodat u foto's kunt zoeken op basis van hun locatie. Tik in de zoeker
aan om het menu
Instellingen te openen en schakel GPS-tag in.
Camera gebruiken om video's op te nemen
U kunt de camera niet alleen gebruiken om foto's te maken, maar ook om video's in een hoge
resolutie en met geluid op te nemen.
Een video opnemen: Open
Camera > Video en tik op
Een foto maken tijdens een video-opname: U kunt op
om een video-opname te starten.
tikken om tijdens het opnemen van
een video een foto te maken.
Zaklantaarn inschakelen: Als u een video in een omgeving met weinig licht opneemt, kunt u op
tikken en
selecteren om de zaklantaarn in te schakelen.
29
Camera
Gebruik een cameraraster voor de compositie van uw foto's
Vermijd scheve en off-center-foto's. Gebruik de camerarasterfunctie om de perfecte foto te krijgen.
Ga naar
Camera >
om het scherm Instellingen te openen. Tik op Cameraraster en
selecteer het type raster of lijnen dat u wilt gebruiken.
Compositiemethode Regel van derden: Gebruik ofwel Raster ofwel Phi-raster. De vier snijpunten
in het raster zijn de focusgebieden van de foto. Plaats het onderwerp van uw foto voor een goede
compositie op een van de snijpunten.
Compositiemethode Gouden spiraal: Gebruik ofwel de Fibonacci-spiraal (links) ofwel Fibonaccispiraal (rechts) hulplijnen. Plaats het onderwerp van uw foto in het midden van de spiraal.
30
Camera
Panoramamodus gebruiken om panoramische foto's te
maken
Panorama's bieden een grotere kijkhoek dan gewone foto's, zodat u weidse opnamen van
landschappen kunt maken.
De camera maakt meerdere foto's van objecten in ons gezichtsveld en combineert deze tot één foto
om een panoramafoto te maken.
Zoek een weidse open ruimte op enige afstand van het onderwerp en probeer achtergronden
met een egale kleur te vermijden wanneer u een panorama maakt.
1
Ga naar
2
Tik
3
Houd uw Telefoon stabiel en tik vervolgens
aan om de opname te starten. Beweeg de
Telefoon langzaam in de aangegeven richting. Houd het apparaat stabiel vast en zorg dat de pijl
op de middenlijn blijft.
4
aan als u klaar bent. De camera combineert de foto's automatisch om een panorama te
Tik
maken.
Camera > Meer > Panorama.
onderaan het scherm aan om de opnamerichting in te stellen.
31
Camera
Pro-modus
De Pro-modus gebruiken om omgevingsfoto's maken
Wilt u uw omgevingsfoto's levendiger en interessanter maken? Gebruik de Pro-modus om unieke en
persoonlijke omgevingsfoto's te maken.
Open
Camera > Meer > Pro.
Een meetmodus selecteren op basis van het onderwerp: Tik in het Pro-modusscherm
aan
en selecteer een meetmodus.
Meetmodus
Toepassingsscenario
Matrix
Uitgestrekte landschappen en zeeën
Midden
Spot
Het onderwerp ligt in het midden van de foto en komt naar voren uit de
achtergrond.
Het onderwerp dat u wilt benadrukken in uw foto is relatief klein, zoals
een bloem of een boom.
De helderheid aanpassen aan de opnameomgeving:
l
De ISO aanpassen: Tik in het Pro-modusscherm
aan en veeg naar links of naar rechts over de
ISO-schuifbalk om de waarde aan te passen.
Om overmatige ruis te voorkomen, raden we u aan om de ISO onder 400 in te stellen. De
aanbevolen ISO bij daglicht is tussen 100 en 200 en boven 400 voor nachtomgevingen.
l
De sluitertijd aanpassen: Tik in het Pro-modusscherm
aan (sluitertijd) en veeg met de
schuifbalk de gewenste sluitertijd naar het midden.
De aanbevolen sluitertijd voor niet-bewegende scènes (zoals bergen) is tussen 1/80 en 1/125 en
korter (minder dan 1 seconde) voor bewegende onderwerpen (zoals golven). Gebruik voor de
beste resultaten een statief wanneer u bewegende onderwerpen vastlegt.
l
EV-compensatie aanpassen: Tik in het Pro-modusscherm &7 aan en veeg met de EV-schuifbalk
de gekozen waarde naar het midden.
32
Camera
AWB aanpassen: Tik in het Pro-modusscherm
"8#
aan en veeg met de AWB-schuifbalk de gekozen
waarde naar het midden.
l
Bij opnamen maken met zonlicht kiest u voor
. In een omgeving met zwak licht selecteert u
.
l
Tik
aan om de kleurtemperatuur aan te passen. Verhoog de K-waarde als u uw foto een
warme en nostalgische tint wilt geven. Selecteer een lagere K-waarde voor een koude, kalme
of futuristische tint.
De AF aanpassen aan het onderwerp: Tik in het Pro-modusscherm "' aan en veeg met de AFschuifbalk de gewenste modus naar het midden.
AF-modi
Toepassingsscenario
AF-S-modus
Niet-bewegende landschappen (zoals bergen).
AF-C-modus
Bewegende scènes (zoals stromend water en golven op zee).
MF-modus
Uitspringende objecten (zoals een close-up van een bloem).
Uw apparaat stabiel houden tijdens het maken van opnamen: Tik in het Pro-modusscherm
aan en schakel Horizontale waterpas in. Nadat u deze functie hebt ingeschakeld, ziet u twee
hulplijnen in de zoeker. De camera is horizontaal wanneer de stippellijn de ononderbroken lijn
overlapt.
l
In Pro-modus worden sommige instellingen mogelijk aangepast nadat u een instelling aanpast.
U kunt ze aanpassen op basis van uw behoeften.
l
De aanbevolen instellingen hierboven zijn alleen voor referentiedoeleinden. U kunt ze
aanpassen om basis van de daadwerkelijke situatie om zo het gewenste effect te bereiken.
De Pro-modus gebruiken om portretten te maken
Wilt u portretten maken die er professioneel uitzien? Met de Pro-modus kunt u de camera-instellingen
aanpassen om professionele portretten te maken.
Open
Camera > Meer > Pro.
Een meetmodus selecteren:
we raden de modus of
aan om portretten te maken.
Positioneer uw opnameonderwerp (bijvoorbeeld een gezicht) in het midden van de zoeker.
De helderheid aanpassen aan de opnameomgeving
l
De ISO aanpassen: Om overmatige ruis te voorkomen, raden we aan om de ISO laag in te stellen
wanneer u portretten maakt. U kunt de ISO aanpassen op basis van de opnameomgeving.
Opnameomgeving
Aanbevolen ISO
Buiten
Tussen 100 en 200
33
Camera
l
Binnen
Ongeveer 400
Nachtomgevingen
Tussen 400 en 800
Sluitertijd aanpassen: De sluitertijd moet lang zijn wanneer er weinig omgevingslicht is, en kort
wanneer er veel omgevingslicht is. De aanbevolen sluitertijd voor portretten zonder beweging is
tussen 1/80 en 1/125. Voor het vastleggen van bewegende onderwerpen selecteert u een sluitertijd
van 1/125 of hoger.
l
EV-compensatie aanpassen: U kunt de EV-compensatie verhogen als het licht op het onderwerp
of de achtergrond te zwak is, en verlagen als er te veel licht is.
AWB aanpassen: Selecteer AWB op basis van de lichtsituatie. Bij opnamen maken met zonlicht kiest
u voor
. In een omgeving met weinig licht, selecteert u
.
Scherpstelling aanpassen: Om een onderwerp beter te benadrukken, raden we u aan om portretten
met handmatige scherpstelling (MF) te maken. Tik in de zoeker het gedeelte aan dat u wilt
benadrukken, zoals het gezicht van het onderwerp.
l
In Pro-modus worden sommige instellingen mogelijk aangepast nadat u een instelling aanpast.
U kunt ze aanpassen op basis van uw behoeften.
l
De aanbevolen instellingen hierboven zijn alleen voor referentiedoeleinden. U kunt ze
aanpassen op basis van de daadwerkelijke situatie, om zo het gewenste effect te bereiken.
Lichtschilderijmodus
Lichtschilderij: leg lichtsporen vast
De Lichtschilderijmodus stelt automatisch een langere sluitertijd in, zodat lichtsporen met een langere
belichting worden vastgelegd. Deze modus levert verbluffende foto's op met een etherische kwaliteit.
De Lichtschilderijmodus biedt vier creatieve opnamemodi voor uiteenlopende onderwerpen en
lichtomstandigheden:
l
Verkeerssporen: Leg lichtsporen vast die werden gemaakt door nachtelijk autoverkeer.
l
Lichtgraffiti: Leg sporen vast die afkomstig zijn van een bewegende lichtbron in omstandigheden
met weinig licht.
l
Zijdeachtig water: Maak zijdeachtige foto's van watervallen en stromend water.
l
Sterrensporen: Maak geweldige foto's van sterrensporen in de nachtelijke lucht.
34
Camera
Achterlichtsporen gebruiken om stadslichten vast te leggen
Achterlichtsporen stelt u in staat om artistieke foto's te maken van achterlichten van auto's in het
donker.
l
Maak de foto op een afstand en iets boven uw onderwerp om de beste resultaten te behalen.
Zorg dat de koplampen van de auto niet recht op de camera zijn gericht, want daardoor kan de
foto overbelicht worden.
l
Plaats uw apparaat op een statief of een stevige ondergrond, zodat het niet beweegt tijdens de
belichting.
Open
Camera > Meer > Licht- schilderij > Verkeerssporen. Houd uw Telefoon stabiel en tik
vervolgens
aan om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker
weergegeven. Tik
aan als u klaar bent.
35
Camera
Lichtgraffiti gebruiken om lichtpatronen te maken
Lichtgraffiti stelt u in staat om patronen te maken of woorden te schrijven door met een lichtbron
voor de camera te bewegen.
l
Zoek een donkere locatie uit de buurt van andere lichtbronnen en zorg dat het silhouet van het
onderwerp niet zichtbaar is. Kies een lichtbron die helder genoeg is en een geschikte kleur
heeft, zoals een kleine zaklamp of glowstick.
l
Plaats uw apparaat op een statief of een stevige ondergrond, zodat het niet beweegt tijdens de
belichting.
Open
Camera > Meer > Licht- schilderij > Lichtgraffiti. Houd uw Telefoon stabiel en tik
vervolgens
aan om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker
weergegeven. Tik
aan als u klaar bent.
36
Camera
Rivieren en watervallen met zijdeachtig water vastleggen
De functie Zijdeachtig water stelt u in staat om zijdeachtige foto's van watervallen en rivieren te
maken.
l
Deze functie werkt het beste met een stroom of waterval met veel water.
l
Plaats uw apparaat op een statief of een stevige ondergrond, zodat het niet beweegt tijdens de
belichting.
Ga naar
Camera > Meer > Licht- schilderij > Zijdeachtig water. Houd uw apparaat stabiel en
tik vervolgens op
weergegeven. Tik op
om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker
als u klaar bent.
37
Camera
Sterrensporen gebruiken om de schoonheid van sterren vast te leggen
Met Sterrensporen kunt u de beweging van sterren in de nachtelijke hemel vastleggen.
l
Kies voor het beste resultaat een heldere nacht op een locatie zonder lichtvervuiling met een
onbelemmerd zicht op de hemel.
l
Plaats uw apparaat op een statief of een stevige ondergrond, zodat het niet beweegt tijdens de
belichting.
Ga naar
Camera > Meer > Licht- schilderij > Sterrensporen. Houd uw apparaat stabiel en tik
vervolgens op
om de opname te starten. Er wordt een voorbeeld van de foto in de zoeker
weergegeven. Tik op
als u klaar bent.
38
Camera
Meer opnamemodi
Tijdsverloop gebruiken om een korte video te maken
Gebruik de Tijdsverloopmodus om afbeeldingen over een lange tijdsperiode vast te leggen en deze
afbeeldingen in een korte video te condenseren. De natuur in zijn geheel vastleggen en bekijken:
bloemen die tot bloei komen, drijvende wolken of zelfs sterrenstaarten in de avondlucht.
l
Een tijdsverloopvideo doorlopend gedurende een lange tijd opnemen, verbruikt mogelijk veel
batterijvermogen en opslagruimte.
l
Plaats uw apparaat op een statief of een plat vlak om hem tijdens het opnemen stabiel te
houden.
l
Voordat u start, dient u ervoor te zorgen dat de omgeving goed is verlicht en dat het beeld is
scherpgesteld. Positioneer de camera zorgvuldig om relevante achtergrondvoorwerpen zoveel
mogelijk in beeld te krijgen.
1
Ga naar
Camera > Meer > Tijdsverloop en tik op
tijdsverloopvideo te starten.
2
Tik op
3
U kunt dan naar Foto's gaan om uw tijdsverloopvideo af te spelen.
om het opnemen van een
om de opname af te ronden.
39
Camera
Voor de beste en optimale resultaten worden de opname- en afspeelsnelheden automatisch
door het systeem aangepast.
Levende beelden maken
Maak uw foto's dynamischer en leuker door bewegende foto's te maken om de prachtige momenten
van het leven te verlengen.
Met Levende beelden kunt u een scène ongeveer 1 seconde voor of na het indrukken van de
sluiterknop opnemen. Bekijk bij het bladeren door foto's in de Galerij de statische foto of speel een
dynamisch effect van levende beelden en geluid af.
Levende beelden maken: Open
Camera, tik op
bovenaan het scherm en tik vervolgens op
om een levend beeld te maken.
Levende beelden bekijken: Levende beelden worden opgeslagen in Foto's in JPG-indeling. Ga naar
Foto's > Albums > Camera, tik op afbeeldingen met het pictogram
, en tik op
bovenaan de afbeelding om een dynamisch effect te bekijken. Het levende beeld stopt automatisch
nadat het volledig is afgespeeld. U kunt ook op het scherm tikken om het afspelen zelf te stoppen.
Levende beelden delen: Ga naar
wilt delen en tik vervolgens op
Foto's > Albums > Camera, tik op het levende beeld dat u
om een deelmethode te selecteren.
Levende beelden kunnen direct worden gedeeld via Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share en nog meer
methoden. Het ontvangende apparaat moet een Huawei-apparaat zijn dat het vastleggen van
levende beelden ondersteunt om het effect van levende beelden te kunnen afspelen. Wanneer u
levende beelden deelt via apps van derden of niet-compatibele apparaten, dan worden levende
beelden weergegeven als statische afbeeldingen.
40
Galerij
Fotobeheer
Foto's bewerken
Snijd uw foto’s in Galerij bij, roteer ze en pas er een verscheidenheid van effecten (zoals graffiti,
aangepaste watermerken en filters) op toe.
Open
Foto's, selecteer de foto die u wilt bewerken en tik vervolgens op
. Bewerk de foto op
de volgende manieren:
l
Draaien: Tik op
en sleep het hoekwiel naar de gewenste oriëntatie. U kunt ook op Kantelen
tikken om uw foto 90 graden te draaien of op Spiegelen tikken om uw foto om te draaien.
l
Bijsnijden: Tik op
en sleep het raster of de hoeken ervan om uw selectie te maken. U kunt ook
een vaste ratio selecteren en de hoeken van het raster verslepen om de foto bij te snijden.
l
Filtereffecten toevoegen: Tik op
l
Kleursplash: Tik op
om een filter te selecteren.
om de kleuren te selecteren die u wilt accentueren. Andere delen van de
foto zijn zwart-wit.
l
Vervagen: Tik op
, selecteer een vervagingsmodus en veeg de schuifbalk om de vervaging aan
te passen.
l
Foto-effecten aanpassen: Tik op
om de helderheid, het contrast, de verzadiging en andere
eigenschappen van een foto aan te passen.
l
Een portretfoto mooier maken: Schoonheid is voorzien voor portretten. Tik op
om functies
zoals Effen, Oneffenheden, smal gezicht en Ogen mooier maken toe te passen om een portret
aantrekkelijker te maken.
l
Korrelig maken: Tik op
om een mozaïekstijl en -formaat te selecteren om delen van een foto
te censureren.
l
Graffiti: Tik op
om een kwast en kleur te selecteren om graffiti aan te brengen.
l
Watermerken toevoegen: Tik op
om een watermerk (zoals Tijd, Locatie, Weer of Humeur)
te selecteren.
l
Een tekstelement toevoegen: Tik op
om een stijl en lettertypeformaat voor een element te
selecteren.
Foto's en video's bekijken en delen
Alle foto's en video's worden opgeslagen in de Galerij en kunnen worden bekeken op tijd, locatie of
album.
41
Galerij
Foto's in volledig scherm bekijken: Open
Foto's en tik op een foto om deze in de modus voor
volledig scherm te bekijken. Tik de foto opnieuw aan om het menu te verbergen. In de modus voor
volledig scherm kunt u:
l
Basisinformatie over een foto of video bekijken: Veeg omhoog op een foto of video om
basisinformatie te bekijken.
l
In- en uitzoomen: Spreid of knijp met twee vingers op het scherm om in en uit te zoomen. Als een
foto een hogere resolutie heeft dan de schermresolutie, dan kunt u twee vingers gebruiken om in te
zoomen. Zodra u uw vingers van het scherm haalt, kan de foto alleen worden vergroot tot
tweemaal de oorspronkelijke grootte.
l
Opname-instellingen bekijken: Tik op
en scroll naar beneden om details over de foto in het
pop-upvak te bekijken, inclusief ISO (gevoeligheid), EV (belichtingscompensatie) en resolutie.
> Hernoemen om een nieuwe naam in te voeren.
l
De foto hernoemen: Tik op
l
De foto instellen als een achtergrond op het beginscherm of als contactfoto: Ga naar
>
Instellen als en selecteer vervolgens Achtergrond of Foto van contact.
Een foto of video delen: Open
Foto's. Houd op het Foto's-tabblad een item ingedrukt om
toegang te krijgen tot het selectiescherm. Selecteer de items die u wilt delen, tik op
, selecteer
vervolgens een deelmethode en volg de stappen om het proces te voltooien.
Bekijken op basis van opnametijd: In het Foto's-tabblad worden foto's en video's op basis van het
moment dat ze werden gemaakt, weergegeven. Om tijdstempels weer te geven wanneer u door
foto's bladert in de modus Volledig scherm, gaat u naar
> Instellingen en schakelt u Tijd en
locatie weergeven in. Om te schakelen tussen dagelijkse en maandelijkse weergaven, scheid of
knijpt u twee vingers op het scherm.
Bekijken op basis van opnamelocatie: Foto's of video's die zijn gemaakt terwijl GPS-tag is
ingeschakeld (in Camera-instellingen) kunnen worden bekeken in de Kaartweergave. Op het Foto'stabblad tikt u op
. Foto's of video’s met locatiegegevens worden gemarkeerd op de kaart. Beweeg
twee vingers uit elkaar op het scherm om in te zoomen op de kaart en details weer te geven van de
opnamelocatie. Tik op een fotominiatuur om alle foto's en video's te bekijken die op de locatie zijn
gemaakt.
Weergeven op basis van album: U kunt foto's en video's per album bekijken. Sommige foto's en
video's worden in standaardalbums opgeslagen. Video's die met de camera zijn gemaakt, worden
bijvoorbeeld opgeslagen in het album Video's. Schermafbeeldingen en schermopnames worden
opgeslagen in het album Schermafbeeldingen.
Diavoorstellingen afspelen: Ga op het Foto's-tabblad naar
> Diavoorstelling om
diavoorstellingen af te spelen. Raak het scherm aan om het afspelen te pauzeren.
42
Galerij
Albums ordenen
Een album toevoegen: Tik op het tabblad Albums op Album toevoegen, geef het album een
naam en tik vervolgens op OK. Selecteer de foto’s of video's die u wilt toevoegen.
Foto's en video's verplaatsen: Verplaats foto's en video's vanuit verschillende albums naar
hetzelfde album zodat u ze eenvoudig kunt beheren en bekijken. Houd een foto of video die u wilt
verplaatsen ingedrukt totdat
wordt weergegeven en selecteer vervolgens alle foto's en video's
die u wilt verplaatsen. Tik op
om het gewenste album te selecteren. Zodra de items zijn
verplaatst, zijn ze niet meer beschikbaar in hun originele albums.
Foto's en video's aan favorieten toevoegen: Voeg foto's en video's aan favorieten toe om ze
gemakkelijker te bekijken. Open de foto of video die u wilt toevoegen aan het Mijn favorietenalbum en tik vervolgens op
een
. Favoriete foto's en video's blijven in hun originele albums en hebben
-pictogram op hun miniaturen.
Albums verbergen: Verberg albums die u niet aan anderen wilt laten zien om uw privacy te
garanderen. Ga in het tabblad Albums naar
> Albums verbergen en schakel de schakelaars in
voor de albums die u wilt verbergen.
Camera, Video's, Mijn favorieten en Schermafbeeldingen-albums kan niet worden
verborgen.
Foto's en video's verwijderen: Houd een foto of album ingedrukt totdat het
verschijnt. Selecteer de items die u wilt verwijderen en ga vervolgens naar
-pictogram
> Verwijderen.
Verwijderde foto's en video's blijven een tijdje in het Onlangs verwijderd-album voordat ze definitief
worden verwijderd. Dagen resterend voor verwijdering worden gemarkeerd op de foto's. Om een foto
of video permanent handmatig te verwijderen, houdt u de miniatuur ervan ingedrukt en gaat u naar
> Verwijderen.
Verwijderde foto's en video's herstellen: Houd in het album Onlangs verwijderd een foto of
video ingedrukt totdat het
-pictogram verschijnt. Selecteer de items die u wilt herstellen en tik op
om ze te herstellen naar hun oorspronkelijke albums. Als het oorspronkelijke album is verwijderd,
wordt er een nieuw album gemaakt.
43
Optimalisatie
Optimaliseren gebruiken
Heeft u gemerkt dat uw apparaat onlangs trager is geworden? Maakt u zich zorgen dat het misschien
kwetsbaar is voor malware en andere beveiligingsaanvallen? Gebruik Optimaliseren om uw apparaat
vlotter te laten functioneren en te beschermen tegen beveiligingsaanvallen.
Open
Optimalisatie en tik op OPTIMALISEREN. Uw apparaat optimaliseert automatisch de
algemene prestaties, beveiliging, batterijprestaties en apparaatbeheer. U kunt de optimalisatie-opties
ook personaliseren. Het systeem zal u aanraden Optimaliseren te gebruiken. Dat zal u helpen vlotter
te werken, te controleren op beveiligingsrisico's, het stroomverbruik te optimaliseren, en onbekende
en storende telefoonnummers in de gaten te houden en te blokkeren.
Het gebruik van mobiele data beheren
Beheer het gebruik van mobiele data en voorkom extra kosten.
Open
Optimalisatie en tik op Dataverbruik om gegevensgebruiksstatistieken te bekijken of
Slimme databesparing in te schakelen.
l
Verwijderen: Controleer de ranglijst gegevensgebruik van apps.
l
Apps in netwerk: Beheer toestemmingen voor internettoegang van elke app.
l
Slimme databesparing: Schakel de data-besparing in en selecteer de apps die tijdens uitvoering op
de achtergrond mobiele data mogen gebruiken.
Slim energiebesparingsbeheer inschakelen om het
energieverbruik te optimaliseren
Lege batterijen betekent meestal problemen. Met slim energiebesparingsbeheer kunt u de levensduur
van de batterij van uw apparaat effectief verlengen, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken
over een lege batterij.
Open
l
Optimalisatie en tik op
om het volgende uit te voeren:
Uitgebreide analyse en optimalisatie van het energieverbruik: Tik op Batterijverbruik om te
controleren of er problemen zijn met het energieverbruik en om automatisch optimalisaties uit te
voeren.
l
De energiebesparingsmodus of ultra-energiebesparingsmodus inschakelen: Schakel
Energiebesparingsmodus of Ultra-energiebesparingsmodus in. Kies een modus op basis van
het batterijniveau van uw apparaat om de levensduur van uw batterij te verlengen. Als
Energiebesparingsmodus eenmaal is ingeschakeld, wordt het pictogram
op de statusbalk
van uw apparaat weergegeven, afhankelijk van het batterijniveau. Energiebesparingsmodus
44
Optimalisatie
reduceert het stroomverbruik door de activiteiten van achtergrond-apps, visuele effecten en
geluiden te beperken. Ultra-energiebesparingsmodus voert een striktere controle op
achtergrond-apps uit, zodat u alle functies behalve Wi-Fi, mobiele data en andere gespecificeerde
functies kunt uitschakelen.
l
Details over het energieverbruik bekijken: Tik op Details van batterijgebruik. In het gedeelte
Details van batterijgebruik duiden de gekleurde balken onder de grafiek Bezig met opladen aan
dat uw apparaat bezig was met opladen. Openingen tussen de balken betekenen dat er niet werd
opgeladen. Deze functie verbruikt geen energie. Tik op Batterijverbruik om energie-intensieve
apps en hardware te bekijken.
l
Slimme resolutie inschakelen om energie te besparen: Slimme resolutie is een functie die de
resolutie van uw apparaat automatisch verlaagt om energie te besparen. Schakel Schermresolutie
in en selecteer Slimme resolutie. Uw apparaat past de schermresolutie automatisch aan op basis
van de lopende apps om stroom te besparen. Het inschakelen van slimme resolutie heeft mogelijk
invloed op de weergavekwaliteit. Als u geen hoge resolutie nodig hebt, kunt u de schermresolutie
ook handmatig instellen om energie te besparen.
l
Resterende batterijpercentage in de statusbalk weergeven: Schakel Batterijpercentage in
om het resterend batterijpercentage van uw apparaat in de statusbalk weer te geven.
Open voor meer informatie over de stroombesparingsinstellingen
Optimalisatie en tik op
>
Meer batterij-instellingen. Van hieruit kunt u het volgende doen:
Meldingen voor energie-intensieve apps inschakelen: Tik op Energie-intensieve apps om voor
deze apps te worden gewaarschuwd, zodat u ze zo nodig kunt uitschakelen.
Nadat Prestatiemodus is ingeschakeld, kunnen de apparaatprestaties worden verbeterd en
aangepast, afhankelijk van verschillende app-scenario's. Hierdoor verbetert uw gaming-ervaring
maar neemt ook het energieverbruik toe en kan uw apparaat warm worden.
45
E-mail
E-mailaccounts toevoegen
Voeg uw e-mailaccount toe aan uw Telefoon om op elk moment handig toegang te hebben tot uw email. Raadpleeg uw e-mailprovider als u tijdens het configureren van uw e-mail vragen heeft over
specifieke instellingen.
Een persoonlijk e-mailaccount toevoegen: Open
, selecteer een e-mailprovider of tik op
Overig, vul uw e-mailadres en uw wachtwoord in, tik vervolgens op Aanmelden en volg de
scherminstructies om uw account in te stellen. Uw systeem zal automatisch verbinding maken met de
server en de serverinstellingen controleren.
Een Exchange-account toevoegen: Exchange werd ontwikkeld door Microsoft en wordt door
bedrijven gebruikt als hun interne e-mailsysteem. Als u zakelijke e-mail Exchange-servers gebruikt,
kunt u zich op uw Telefoon aanmelden bij uw zakelijke e-mail. Ga naar
> Exchange, vul uw e-
mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord in, tik vervolgens op Aanmelden en volg de
scherminstructies om uw account in te stellen. Uw systeem zal automatisch verbinding maken met de
server en de serverinstellingen controleren.
Het systeem zal na de configuratie standaard het Postvak IN-scherm openen.
E-mailaccounts beheren
U kunt tegelijkertijd meerdere e-mailaccounts beheren op uw Huawei-apparaat.
Open
l
E-mail. U kunt:
E-mails controleren: Tik in het scherm Postvak IN op
en selecteer vervolgens een e-
mailaccount om de lijst met uw e-mails te bekijken. Veeg omlaag om de lijst met e-mails te
vernieuwen. Open een e-mail om deze te lezen, te beantwoorden, door te sturen of te verwijderen.
Veeg op het scherm naar links of rechts om de vorige of volgende e-mail te bekijken. U kunt
meerdere e-mails verwijderen door op een e-mail te tikken en deze vast te houden om naar het
beheerscherm voor e-mails te gaan. Selecteer vervolgens de e-mails en tik op
l
.
E-mails synchroniseren: Veeg in het scherm Postvak IN omlaag om de lijst met e-mails te
vernieuwen. Ga naar
> Instellingen, tik op een account en schakel vervolgens E-mail
synchroniseren in. U kunt automatisch synchroniseren door op Synchronisatieschema te tikken
en de synchronisatietijd te selecteren om de configuratie te voltooien.
l
E-mails doorzoeken: Tik in het overzichtsscherm met e-mails op de zoekbalk en voer een
trefwoord in, zoals het onderwerp van de e-mail of de inhoud.
l
Meerdere e-mailaccounts toevoegen: Ga naar
> Instellingen > Account toevoegen,
selecteer de serviceprovider voor uw e-mails en voer uw gegevens in.
46
E-mail
l
Tussen e-mailaccounts schakelen: Tik in het scherm met accounts op
en tik vervolgens op
de naam van het account waarnaar u wilt overschakelen.
l
E-mailaccounts configureren: Ga op het accountscherm naar
> Instellingen en selecteer
een account om Accountnaam, Standaardaccount en Account verwijderen in te stellen.
VIP-e-mailcontacten beheren
Bent u bang dat u te midden van alle e-mails een e-mail van een belangrijk contactpersoon mist? U
kunt belangrijke contacten aan de VIP-lijst toevoegen. Uw apparaat zal e-mails van VIP-contacten
automatisch verplaatsen naar het VIP-postvak.
Open
E-mail en ga naar
> Instellingen > VIP-contacten. Ga vanuit het scherm VIP-lijst
naar Toevoegen > Aanmaken of Toevoegen vanuit contacten.
VIP-contacten toevoegen of verwijderen: Tik op het scherm VIP-lijst op
of
om VIP-
contacten te beheren.
47
Agenda
Door Agenda navigeren
Wilt u uw drukke leven op orde brengen? Probeer de app Agenda te gebruiken op uw Huawei
Telefoon om uw dagelijkse planning te beheren.
Zoeken in afspraken
Naar vandaag gaan
Wissel van weergave
Afspraken op deze dag
Momenteel weergegeven dag
Vandaag
Weeknummer
Afspraken op de
weergegeven dag
Nieuwe afspraak toevoegen
Een afspraak maken: Open
Agenda, tik op
, en voer uw afspraakinformatie in, inclusief
titel, locatie en begin- en eindtijd. Ga naar Herinnering toevoegen om een herinnering in te stellen
voor uw afspraak en tik vervolgens op
.
Afspraken zoeken: Tik in de pagina Agenda op
en voer de trefwoorden van de afspraak in,
zoals titel of locatie.
Agenda configureren: Ga op de Agenda-pagina naar
> Instellingen om agendaweergave en
herinneringen aan te passen.
48
Klok
De klok gebruiken
Met vele krachtige functies en veel informatie heeft de klok veel te bieden. De klok kan worden
gebruikt als alarm, wereldklok, stopwatch of timer.
Bekijk de tijd over heel de wereld: Ga naar
Klok, tik op
in het Wereldklok-tab en voer
de naam van een stad in, of selecteer er een in de lijst met steden. Tik op
om de datum en tijd in
te stellen.
De tijd in twee verschillende regio's weergeven: Ga naar
Klok, dan naar
> Datum en
tijd in het WERELDKLOK-tab. Schakel Dubbele klok in, tik op Woonplaats en selecteer uw
woonplaats in de stedenlijst.
49
Klok
Tijd en datum in uw
geselecteerde stad
Datum en tijd van
het netwerk
Als de tijd in uw huidige regio hetzelfde is als in uw woonplaats zal het vergrendelscherm maar
een tijd weergeven.
50
Kladblok
Beheer uw notities om uw administratie op orde te
houden
Wilt u belangrijke notities delen of toevoegen aan favorieten? Beheer uw notities om uw administratie
op orde te houden.
Een notitie delen: Wilt u uw vergaderingsnotities verzenden naar uw collega? Open in de lijstpagina
van Alle notities of Alle to-do's de notitie die u wilt delen, tik vervolgens op
om een
deelmethode te selecteren en volg de instructies op het beeldscherm.
Een notitie toevoegen aan favorieten: Wilt u een notitie toevoegen aan favorieten, zodat u deze
later kunt raadplegen? Veeg in de lijstpagina van Alle notities naar links op een notitie en tik op
.
Als alternatief kunt u de notitie die u wilt toevoegen aan favorieten ook openen en vervolgens op
tikken.
Notities zoeken: Wilt u snel een notitie vinden? Tik op de zoekbalk in de lijstpagina van Alle notities
en voer de trefwoorden in de zoekbalk in. Als alternatief kunt u ook omlaag vegen in het startscherm
om de zoekbalk te openen en de trefwoorden invoeren in de zoekbalk.
Een to-do-lijst maken: Wilt u een boodschappenlijstje maken? Tik in de pagina Kladblok op
,
voer een item in en tik vervolgens op Opslaan. Voeg meerdere items toe om een to-do-lijst te maken.
Ga na het voltooien van een item naar de bewerkingspagina van Alle to-do's en selecteer
aan de linkerkant van het voltooide item.
Een handgeschreven notitie toevoegen: Wilt u snel uw tekening of geschreven tekst vastleggen?
Ga naar Notities >
, tik op
, schrijf uw notities op en tik op
om de notitie op te slaan. U
kunt schrijven en tekenen in Kladblok.
Tags toevoegen aan notities: Wilt u eenvoudig de categorieën van uw notities bekijken? Tik in de
bewerkingspagina van Alle notities op
en gebruik verschillend gekleurde tags om verschillende
inhoud te categoriseren voor een duidelijker overzicht van uw notities.
51
Apparaatverbinding
Bluetooth
Uw apparaat verbinden met Bluetooth-apparaten
Gebruik Bluetooth om uw apparaat te verbinden met Bluetooth-koptelefoons en Bluetooth-systemen
in auto’s om tijdens het rijden te navigeren of naar muziek te luisteren. U kunt uw apparaat ook
verbinden met Bluetooth-wearables om fitnessgegevens vast te leggen en te beheren. Het verbinden
van Bluetooth-apparaten met uw apparaat leidt niet tot een aanzienlijk hoger energieverbruik.
$0
)0
Bluetooth-protocollen die door Huawei-apparaten worden gebruikt en hun functies:
HFP, HSP
Bellen
A2DP
Muziek afspelen
AVRCP
Afspelen van muziek bedienen
OPP
Bestanden overdragen
PBAP
Contacten synchroniseren
MAP
Sms-berichten synchroniseren
52
Apparaatverbinding
HID
Bluetooth-toetsenborden en -muizen bedienen
PAN
Tethering
BLE
Koppelen met Bluetooth Low Energy-apparaten
(BLE)
Bluetooth inschakelen of uitschakelen: Veeg omlaag vanaf de statusbalk op het startscherm, open
het snelkoppelingenpaneel en tik vervolgens op
om Bluetooth in of uit te schakelen. Tik op
en houd vast om het scherm met Bluetooth-instellingen te openen.
Een Bluetooth-apparaat koppelen: Schakel Bluetooth in via het instellingenscherm van het
Bluetooth-apparaat. Controleer of het Bluetooth-apparaat is ingesteld op ‘zichtbaar’. Tik vanuit
Beschikbare apparaten op het apparaat waarmee u wilt koppelen en volg de instructies op het
beeldscherm om het koppelen te voltooien.
Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen: Schakel Bluetooth in via het instellingenscherm van het
Bluetooth-apparaat. Tik op
naast de naam van het gekoppelde apparaat en tik vervolgens op
Koppeling ongedaan maken.
De naam van het Bluetooth-apparaat wijzigen: Schakel in het scherm met Bluetooth-instellingen
Bluetooth in. Tik op Apparaatnaam, voer een nieuwe naam in voor het apparaat en tik vervolgens
op Opslaan.
Bluetooth-help bekijken: Tik in het scherm met Bluetooth-instellingen op
om informatie te
bekijken over het tot stand brengen van Bluetooth-verbindingen met Bluetooth-systemen in auto's,
koptelefoons, luidsprekers, wearables, telefoons, tablets en computers.
Bluetooth gebruiken om gegevens te delen
Verbind uw telefoon met een ander apparaat via Bluetooth om gegevens te delen, contacten te im- of
exporteren en internet-tethering in te stellen.
Bluetooth gebruiken om bestanden te verzenden: Zorg dat uw telefoon zich binnen het
Bluetooth-bereik van het andere apparaat bevindt (10 m of 32 voet). Vervolgens kunt u een
Bluetooth-verbinding tot stand brengen en multimediabestanden, webpagina's, contacten,
documenten en apps tussen de twee apparaten delen. Open
Bestanden, tik op het bestand dat u
wilt verzenden en houd het vast. Ga vervolgens naar Meer > Delen > Bluetooth. Volg de instructies
op het beeldscherm om Bluetooth in te schakelen. Tik, wanneer het andere apparaat wordt
gedetecteerd (Bluetooth moet zijn ingeschakeld en het apparaat moet zichtbaar zijn), op de naam van
het apparaat om een verbinding tot stand te brengen en te starten met het verzenden van bestanden.
Bestanden ontvangen via Bluetooth: Veeg omlaag vanaf de statusbalk op het startscherm, open
het snelkoppelingenpaneel en tik op
om Bluetooth in te schakelen. Tik op Accepteren in de
bestandsoverdrachtmelding om te starten met het ontvangen van de bestanden. Ontvangen
bestanden worden standaard opgeslagen in de map bluetooth in Bestanden.
53
Apparaatverbinding
Contacten importeren of exporteren via Bluetooth: Open
Contacten en ga naar
>
Instellingen > Importeren/Exporteren om de volgende handelingen uit te voeren:
l
Contacten importeren: Tik op Importeren via Bluetooth en volg de instructies op het
beeldscherm om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen met het andere apparaat. De
contacten van het andere apparaat worden vervolgens automatisch geïmporteerd op uw apparaat.
l
Contacten exporteren: Tik op Contacten delen, selecteer de contacten die u wilt delen, tik op
en selecteer Bluetooth. Volg de instructies op het beeldscherm om een Bluetooth-verbinding
tot stand te brengen met het andere apparaat. De geselecteerde contacten worden automatisch van
uw apparaat naar het andere apparaat geëxporteerd.
Huawei Share
Huawei Share: een betere manier om bestanden te delen
Hoe kan ik snel apps delen, foto's en bestanden overdragen tussen mijn apparaat en andere mobiele
apparaten of tussen mijn apparaat en computers? Met Huawei Share kunt u snel apps delen en
draadloos bestanden overdragen tussen uw telefoon, tablet en computer.
Huawei Share ondersteunt gegevensoverdrachten tussen de volgende apparaten:
l
Tussen mobiele telefoons en tablets: U kunt Huawei Share gebruiken om foto's en bestanden op uw
apparaat te delen met andere telefoons of tablets. Tik de foto's en bestanden aan die u wilt delen
en houd vast. Selecteer vervolgens Huawei Share uit de deeloptie voor een eenvoudige
deelprocedure waarbij geen mobiele data wordt verbruikt.
l
Tussen uw apparaat en computers (pc of Mac): U kunt Huawei Share gebruiken om foto's en
bestanden op uw apparaat te delen met uw computer en u kunt de foto's op uw apparaat ook
bewerken met een computer. Dankzij Huawei Share hebt u zelfs geen USB-kabel nodig voor
gegevensoverdracht tussen uw apparaat en computer.
Uw apparaat en computer moeten echter met hetzelfde netwerk verbonden zijn (bijvoorbeeld
met hetzelfde Wi-Fi-netwerk).
54
Apparaatverbinding
Huawei Share gebruiken om snel bestanden te delen tussen Huawei-apparaten
U kunt Huawei Share gebruiken om snel foto's, video's en andere bestanden over te dragen tussen
Huawei-apparaten. Huawei Share gebruikt Bluetooth om Huawei-apparaten in de omgeving te
detecteren en vervolgens Wi-Fi Direct om snel bestanden over te dragen zonder mobiele data te
gebruiken.
Huawei Share gebruikt Wi-Fi en Bluetooth om gegevens over te dragen. Als Huawei Share wordt
ingeschakeld, worden Wi-Fi en Bluetooth allebei automatisch ook ingeschakeld.
55
Apparaatverbinding
Huawei Share
Huawei Share gebruiken om bestanden te verzenden: Selecteer de bestanden die u wilt delen en
tik vervolgens op Delen. Selecteer het ontvangende apparaat uit de lijst van apparaten in de
omgeving en bevestig om bestanden te verzenden.
Huawei Share gebruiken om bestanden te ontvangen: Veeg in de statusbalk omlaag, open het
meldingenpaneel en tik vervolgens op
om Huawei Share in te schakelen. Tik op ACCEPTEREN
wanneer een bestandsoverdrachtmelding wordt weergegeven. Ontvangen bestanden worden
standaard opgeslagen in de map Huawei Share van Bestanden.
Er is geen bevestiging nodig als de twee Huawei-apparaten aangemeld zijn met dezelfde
HUAWEI-ID.
Bestanden overzetten tussen uw apparaat en een computer met behulp van
Huawei Share
Wilt u snel foto's en video's overbrengen van uw apparaat naar uw computer (Windows-pc of Mac)?
Met Huawei Share is het gemakkelijker dan ooit tevoren, zonder dat u zelfs maar een USB-kabel nodig
hebt.
Vanaf uw apparaat naar uw Windows-pc
1
Zorg om te beginnen dat uw apparaat is verbonden met hetzelfde netwerk (bijvoorbeeld hetzelfde
Wi-Fi-netwerk) als uw computer.
2
Open
Instellingen op uw apparaat, ga naar Apparaatverbinding > Huawei Share en
schakel dan Huawei Share en Computer delen in.
56
Apparaatverbinding
3
Op hetzelfde scherm controleert en noteert u de Weergegeven naam op computers. Tik dan op
Verificatie op computers om de gebruikersnaam en het wachtwoord te controleren en noteren.
4
Op uw Windows -pc gaat u naar Computer > Netwerk, dubbelklikt u op Weergegeven naam
op computers en voert u de in de vorige stap genoteerde gebruikersnaam en het wachtwoord in.
De mappen Interne opslag of Albums op uw apparaat kunnen vervolgens op uw computer worden
weergegeven.
De inhoud van deze mappen wordt niet automatisch op uw Windows-pc opgeslagen, maar
kan naar wens op uw computer worden geopend, gekopieerd en lokaal worden opgeslagen.
5
U kunt de bestanden of foto's in de Interne opslag of Albums ook op uw Windows-pc bewerken
en de wijzigingen worden automatisch naar uw apparaat gesynchroniseerd. Zo ook als u
bestanden of foto's op uw apparaat bewerkt, worden de wijzigingen naar uw computer
gesynchroniseerd.
Vanaf uw apparaat naar Mac
1
Zorg om te beginnen dat uw apparaat is verbonden met hetzelfde netwerk (bijvoorbeeld hetzelfde
Wi-Fi-netwerk) als uw computer.
2
Open
Instellingen op uw apparaat, ga naar Apparaatverbinding > Huawei Share en
schakel dan Huawei Share en Computer delen in.
3
Op hetzelfde scherm controleert en noteert u de Weergegeven naam op computers. Tik dan op
Verificatie op computers om de gebruikersnaam en het wachtwoord te controleren en noteren.
4
Ga op de Mac naar Zoeker > Ga naar\ > Netwerk, dubbelklik op Weergegeven naam op
computers, kies voor het registreren van een gebruikersaccount en voer de gebruikersnaam en
het wachtwoord in die/dat u in de vorige stap hebt genoteerd. De mappen Interne opslag of
Albums worden nu op uw Mac weergegeven.
De inhoud van deze mappen wordt niet automatisch op uw Mac opgeslagen, maar kan naar
wens op uw computer worden geopend, gekopieerd en lokaal worden opgeslagen.
5
U kunt de bestanden of foto's in de Interne opslag of Albums ook op uw Mac bewerken en de
wijzigingen worden automatisch naar uw apparaat gesynchroniseerd. Zo ook als u bestanden of
foto's op uw apparaat bewerkt, worden de wijzigingen naar uw Mac gesynchroniseerd.
Deze functie wordt ondersteund op Mac-computers waarop iOS 10.8 of later wordt uitgevoerd.
57
Beveiliging en privacy
Ontgrendeling via gezichtsherkenning
Uw gezichtsgegevens vastleggen om Ontgrendeling via gezichtsherkenning in
te schakelen
Met Ontgrendeling via gezichtsherkenning kunt u uw apparaat snel ontgrendelen door uw apparaat
voor uw gezicht te houden.
l
Ontgrendeling via gezichtsherkenning is niet beschikbaar als het wachtwoord voor
schermontgrendeling drie of meer achtereenvolgende dagen niet is ingevoerd, als uw apparaat
op afstand is vergrendeld of als het apparaat opnieuw is gestart.
l
Wanneer u Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruikt om uw apparaat te ontgrendelen,
houd uw ogen dan open, kijk recht naar uw apparaat en houd uw gezicht op een afstand van
20 cm (7,87 inch) tot 50 cm (19,69 inch) van uw apparaat. Om uw gezicht nauwkeurig te
scannen, dient u het gebruik van deze functie te vermijden wanneer u zich in een donkere
omgeving bevindt of in direct licht staat.
1
Open
Instellingen. Ga naar Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling en voer uw
vergrendelschermwachtwoord in.
Als u geen vergrendelschermwachtwoord hebt ingesteld, volg dan de instructies op het
beeldscherm om dit te doen. Ontgrendeling via gezichtsherkenning is alleen beschikbaar als de
ontgrendelingsmethode is ingesteld op Patroon, 4-cijferige pincode, Aangepaste pincode,
of Wachtwoord.
2
Als u Oppakken om te wekken inschakelen hebt geselecteerd, dan zal uw apparaat
inschakelen en uw gezicht herkennen om het scherm automatisch te ontgrendelen wanneer u het
apparaat oppakt en voor uw gezicht houdt. Deselecteer deze optie als u deze functie niet wilt
gebruiken. Tik op Gezicht vastleggen en volg de instructies op het beeldscherm om uw
gezichtsgegevens vast te leggen.
3
Ontgrendelingsmethoden en instellingen voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning:
l
Direct ontgrendelen: Schakel het scherm in. Uw apparaat herkent uw gezichtskenmerken en
ontgrendelt het scherm als deze overeenkomen met de opgeslagen gezichtskenmerken.
l
Vegen om te ontgrendelen: Schakel het scherm in. Nadat uw apparaat uw gezichtsgegevens
heeft herkend, kunt u met uw vinger over het vergrendelscherm vegen om uw apparaat te
ontgrendelen.
l
Weergave van slimme vergrendelscherm-meldingen: Als u Veeg om te ontgrendelen en
Slimme vergrendelscherm-meldingen hebt ingeschakeld, worden details over meldingen
niet op het vergrendelscherm weergegeven totdat uw apparaat uw gezichtskenmerken
herkent.
58
Beveiliging en privacy
l
Toegang tot App-vergrendeling: Als u Toegang tot App-vergrendeling inschakelt, kunt u
de functie Ontgrendeling via gezichtsherkenning gebruiken voor toegang tot apps en
vergrendelde apps.
Gezichtsdata verwijderen
Als u Ontgrendeling via gezichtsherkenning niet meer gebruikt of als u uw gezichtsdata opnieuw wilt
invoeren, kunt u de huidige gezichtsdata verwijderen.
Open
Instellingen, ga naar Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling, volg de instructies
op het beeldscherm en voer het vergrendelschermwachtwoord in. Tik vervolgens op
Gezichtsgegevens verwijderen en volg de instructies op het beeldscherm om uw huidige
gezichtsdata te verwijderen.
Ontgrendeling via oppakken
Open
Instellingen, ga naar Beveiliging & privacy > Gezichtsontgrendeling. Wanneer u
gezichtsdata vastlegt, selecteert u Oppakken om te wekken inschakelen en stelt u de methode
voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning in op Direct ontgrendelen. Wanneer het instellen
voltooid is, kunt u uw Telefoonoppakken om het scherm te ontgrendelen, zonder wachtwoord of
vingerafdruk.
Als u Oppakken om te wekken inschakelen niet hebt geselecteerd wanneer u de gezichtsdata
vastlegt, kunt u deze functie later instellen: Open
Instellingen, ga naar Beveiliging & privacy >
Gezichtsontgrendeling en stel de methode voor Ontgrendeling via gezichtsherkenning in op Direct
ontgrendelen. Open vervolgens
Instellingen, ga naar Slimme assistentie >
Bewegingscontrole > Oppakken en selecteer Apparaat uit de slaapstand halen.
Vingerafdruk
Vingerafdrukherkenning: snellere navigatie en verbeterde beveiliging
Met vingerafdrukherkenning kunt u niet alleen sneller uw telefoon/tablet ontgrendelen, maar beschikt
u ook over extra beveiliging van uw persoonlijke informatie.
U kunt uw vingerafdruk gebruiken voor:
l
Ontgrendeling van uw scherm met een enkele aanraking: Wilt u geen pincodes en patronen
invoeren om uw scherm te ontgrendelen? Gebruik uw vingerafdruk om uw scherm snel en veilig te
ontgrendelen met slechts een aanraking.
l
Uw privébestanden openen: Bent u bang dat u uw wachtwoord voor de Kluis of Appvergrendeling vergeet of dat uw wachtwoord in handen komt van die iemand die u niet vertrouwt?
Stel toegang met behulp van een vingerafdruk in voor de Kluis en App-vergrendeling zodat uw
bestanden en apps veilig zijn en alleen voor u toegankelijk zijn.
59
Beveiliging en privacy
Vingerafdruksnelkoppelingen gebruiken voor een snellere apparaatbesturing
Kunt u niet bij de sluiterknop om een foto te maken, of wilt u een snellere manier om een oproep te
beantwoorden of een alarm uit te schakelen? U kunt een van uw vingertoppen gebruiken om snel
foto's te maken en oproepen te beantwoorden met behulp van de vingerafdruksensor. Er is geen
vingerafdrukverificatie nodig.
Open
Instellingen en ga naar Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id. Van hieruit kunt u
vingerafdruksnelkoppelingen inschakelen voor de volgende functies:
l
Een foto of video maken: Tik in het zoekerscherm van de camera op de vingerafdruksensor en
houd vast om een foto of video te maken.
l
Een oproep beantwoorden: Tik op de vingerafdruksensor en houd vast om een oproep te
beantwoorden.
l
Een alarm uitschakelen: Tik op de vingerafdruksensor en houd vast om een alarm te dempen.
l
Meldingenpaneel weergeven: Wanneer uw scherm in de portretstand staat, veegt u omlaag over
de vingerafdruksensor om het meldingenpaneel weer te geven, tikt u twee keer om meldingen te
wissen en veegt u omhoog om het meldingenpaneel te sluiten.
l
Door foto's bladeren: Veeg naar links of naar rechts over de vingerafdruksensor wanneer u foto's
in de modus volledig scherm bekijkt om door uw foto's te bladeren.
60
Beveiliging en privacy
Vingerafdruk vastleggen
U kunt een vingerafdruk vastleggen op uw Telefoon en vervolgens uw vingerafdruk gebruiken om uw
scherm te ontgrendelen of zonder wachtwoord toegang te krijgen tot uw kluis of App-vergrendeling.
l
Ontgrendelen met een vingerafdruk is alleen beschikbaar als uw ontgrendelingsmethode is
ingesteld op Patroon, Pincode of Wachtwoord. U moet uw Telefoon met behulp van het
wachtwoord voor schermontgrendeling ontgrendelen nadat het apparaat opnieuw is opgestart
of als uw vingerafdruk niet herkend wordt.
l
Zorg er voordat u een vingerafdruk vastlegt voor dat uw vinger schoon en droog is.
1
Open
2
Ga naar Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer >
Ontgrendelingsmethode wijzigen, selecteer Patroon, 4-cijferige pincode, Aangepaste
pincode of Wachtwoord, en volg vervolgens de instructies op het beeldscherm om een
ontgrendelingswachtwoord in te stellen.
3
Zodra u een ontgrendelingswachtwoord hebt ingesteld, kunt u op Nieuwe vingerafdruk tikken
om een vingerafdruk vast te leggen.
4
Plaats uw vingertop op de vingerafdruksensor. Druk licht op de sensor tot uw apparaat trilt.
Herhaal deze stap met verschillende delen van uw vingertop.
5
Tik OK aan na voltooiing van het vastleggen.
Instellingen.
Plaats uw vingertop simpelweg op de vingerafdruksensor om het scherm te ontgrendelen.
Een vingerafdruk toevoegen of wijzigen
U kunt maximaal vijf vingerafdrukken op uw apparaat vastleggen. U kunt uw vingerafdrukken ook
verwijderen of hernoemen.
1
Open
2
Ga naar Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer.
3
Voer het wachtwoord voor schermontgrendeling in en volg vervolgens de instructies op het
beeldscherm in om het vingerafdrukconfiguratiescherm te openen.
4
In het gedeelte Lijst vingerafdrukken kunt u:
l
Instellingen.
Een nieuwe vingerafdruk vastleggen: Tik op Nieuwe vingerafdruk om een nieuwe
vingerafdruk vast te leggen.
l
Een vingerafdruk hernoemen of verwijderen: Tik op een eerder vastgelegde vingerafdruk
om deze te hernoemen of te verwijderen.
l
Een vingerafdruk identificeren: Tik op Vingerafdruk identificeren om vastgelegde
vingerafdrukken te identificeren en te markeren.
Een vingerafdruk gebruiken voor snelle toegang tot privé-informatie
Bent u het zat om steeds een wachtwoord te moeten invoeren voor toegang tot privé-informatie in
uw Kluis of tot een vergrendelde app? U kunt uw vingerafdruk gebruiken om snel toegang te krijgen
tot uw privé-informatie. De methode is eenvoudig en veilig.
61
Beveiliging en privacy
1
Open
2
Ga naar Beveiliging & privacy > Vingerafdruk-id > Vingerafdrukbeheer.
3
Voer het wachtwoord voor schermontgrendeling in en volg vervolgens de instructies op het
beeldscherm in om het vingerafdrukconfiguratiescherm te openen. Schakel Toegang tot kluis en
Toegang tot App-vergrendeling in en volg vervolgens de instructies op het beeldscherm om de
wachtwoorden in te voeren.
Instellingen.
Nu kunt u:
l
Een vingerafdruk gebruiken voor toegang tot de Kluis: Open
Bestanden en tik op Kluis,
u kunt vervolgens de Kluis openen met behulp van uw vingerafdruk.
l
Een vingerafdruk gebruiken voor toegang tot apps die zijn vergrendeld door Appvergrendeling: U kunt nu vergrendelde apps op uw startscherm openen met uw vingerafdruk.
Locatievoorzieningen in- of uitschakelen
Nadat apps toestemming voor locatie-informatie hebben, kunnen ze op elk gewenst moment uw
locatie ophalen. Als uw locatie-informatie door een schadelijke app wordt opgehaald, kunt u schade
of fraude riskeren. U kunt locatievoorzieningen naar wens in- of uitschakelen en de toegestane
machtigingen voor uw apps bewaken en beheren om uw privacy en beveiliging te waarborgen.
Locatievoorzieningen in- of uitschakelen: Open
Instellingen, ga naar Beveiliging & privacy
> Locatietoegang, en activeer of deactiveer Toegang tot mijn locatie. Als locatievoorzieningen zijn
ingeschakeld, kunt u ook de juiste modus voor de positiebepaling instellen. Als locatievoorzieningen
zijn uitgeschakeld, zal uw Telefoon los van vooraf geïnstalleerde software (zoals Zoek mijn Telefoon),
voorkomen dat alle apps en services uw locatie-informatie verzamelen en gebruiken. Het systeem zal
u vragen om locatievoorzieningen in te schakelen als u deze apps probeert te gebruiken.
l
Functies kunnen variëren, afhankelijk van uw provider.
l
Huawei gebruikt alleen locatiegegevens om u noodzakelijke functies en services te bieden, niet
om uw persoonlijke informatie te identificeren en te verzamelen.
Ondersteuning voor positiebepaling in gebouwen instellen: Open
Instellingen, ga naar
Beveiliging & privacy > Locatietoegang > Geavanceerde instellingen, en activeer of deactiveer
het scannen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten. Het scannen van Wi-Fi-netwerken en Bluetoothapparaten verbetert de nauwkeurigheid van positiebepalingen in gebouwen.
App-vergrendeling inschakelen
Met App-vergrendeling kunt u een wachtwoord instellen voor uw belangrijke apps. Na het opnieuw
starten van uw apparaat of het ontgrendelen van het scherm krijgt u de vraag om uw Appvergrendelingswachtwoord in te vullen wanneer deze apps worden geopend. App-vergrendeling
vergroot de bescherming van uw persoonlijke gegevens en voorkomt onbevoegde toegang tot
belangrijke apps op uw apparaat.
62
Beveiliging en privacy
App-vergrendeling inschakelen: Open
Instellingen. Ga naar Beveiliging & privacy > App-
vergrendeling. Wanneer u de App-vergrendeling voor de eerste keer inschakelt, stelt u het
wachtwoord en de wachtwoordbeveiligingsvraag in en voert u vervolgens de App-vergrendeling in.
Op het scherm voor App-vergrendeling schakelt u App-vergrendeling in voor de apps die u wilt
beveiligen. Wanneer u een vergrendelde app voor de eerste keer opent, moet u uw wachtwoord
invoeren. Als u uw wachtwoord bent vergeten, tikt u op Wachtwoord vergeten, voert u het
antwoord op de wachtwoordbeveiligingsvraag in en reset u uw wachtwoord. Als u
wachtwoordbeveiliging niet hebt ingesteld, is de optie Wachtwoord vergeten niet beschikbaar.
Als u voor het ontgrendelen van uw apparaat een vingerafdruk en gezichtsherkenning hebt
ingesteld en voor de eerste keer App-vergrendeling opent, dient u de instructies op het scherm te
volgen om uw vingerafdruk en gezicht te koppelen aan App-vergrendeling om uw apps
gemakkelijker te ontgrendelen.
Het wachtwoord voor App-vergrendeling en wachtwoordbeveiliging aanpassen: Tik op
in het scherm van App-vergrendeling en tik vervolgens op Wachtwoord wijzigen of
Wachtwoordbeveiliging wijzigen om het wachtwoord voor App-vergrendeling en
wachtwoordbeveiliging aan te passen.
Als u vijf keer achter elkaar het verkeerde wachtwoord invoert terwijl u inlogt op Appvergrendeling, blijft uw apparaat één minuut vergrendeld. Probeer het na één minuut opnieuw.
Als u nog eens drie keer achter elkaar het verkeerde wachtwoord invoert, moet u 10 minuten
wachten om opnieuw te proberen te ontgrendelen.
63
Back-up en herstel
Uw apparaat resetten
Als uw apparaat langzaam begint te worden door een langdurige ophoping van caches en
restbestanden, dan kunt u uw apparaat resetten om al deze gecachete bestanden volledig te wissen
en de fabrieksinstellingen van uw apparaat te herstellen.
Netwerkinstellingen resetten: Hiermee worden uw instellingen voor Wi-Fi, mobiele datanetwerk en
Bluetooth hersteld, inclusief hotspottethering en Bluetooth-koppelinformatie. Andere instellingen op
uw apparaat worden niet gewijzigd en er worden geen gegevens of bestanden verwijderd.
Open
Instellingen, ga naar Systeem > Reset > Netwerkinstellingen resetten, tik
Netwerkinstellingen resetten aan en volg de instructies op het beeldscherm om de instellingen te
resetten.
Alle instellingen herstellen: Hiermee worden de oorspronkelijke netwerkinstellingen,
vingerafdrukgegevens, gezichtsgegevens en de wachtwoorden voor het vergrendelscherm van uw
apparaat hersteld. De instellingen voor Vind mijn apparaat en HUAWEI-id worden niet gereset en
gegevens en bestanden worden niet verwijderd.
Open
Instellingen, ga naar Systeem > Reset > Alle instellingen resetten, tik Alle instellingen
resetten aan en volg de instructies op het beeldscherm om de instellingen te resetten.
Fabrieksinstellingen herstellen: Hiermee worden alle gegevens in het geheugen en de opslag van
uw apparaat verwijderd, waaronder uw accountinstellingen, systeeminstellingen, app-gegevens,
geïnstalleerde apps, muziek, afbeeldingen en documenten, en worden de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen van uw apparaat hersteld. Maak een gegevensback-up voordat u uw apparaat
herstelt naar de fabrieksinstellingen.
Open
Instellingen, ga naar Systeem > Reset > Telefoon resetten, tik Telefoon resetten aan,
vvoer het wachtwoord voor schermontgrendeling in (indien van toepassing) en volg de instructies op
het beeldscherm om de instellingen te resetten.
64
Wi-Fi en netwerk
Wi-Fi
Inleiding tot Wi-Fi+
Wi-Fi+ maakt op een slimme manier verbinding met Wi-Fi-netwerken om te besparen op mobiel
dataverbruik. Als uw apparaat een bekend of gratis Wi-Fi-netwerk detecteert, zal het automatisch WiFi inschakelen en verbinding met het netwerk maken. Uw apparaat zal tevens het optimale netwerk in
de buurt zoeken voor de best mogelijke internetverbinding.
Nadat u Wi-Fi+ hebt ingeschakeld, zal uw apparaat:
l
Automatisch het optimale netwerk selecteren en verbinding maken: Selecteer automatisch
Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, gratis netwerken of uw mobiele
gegevensnetwerk en maak verbinding op basis van de signaalsterkte op uw huidige locatie.
U kunt de verbindingsstatus bekijken door de pictogrammen te controleren in de statusbalk:
l
Het pictogram
geeft aan dat uw apparaat internetverbinding heeft via Wi-Fi.
l
Het pictogram
in de linkerbenedenhoek in de signaalbalk geeft aan dat uw apparaat
internetverbinding heeft via mobiele data.
65
Wi-Fi en netwerk
l
Automatisch Wi-Fi inschakelen: Afhankelijk van de Wi-Fi-netwerken waarmee u eerder
verbinding hebt gemaakt, zal Wi-Fi op specifieke locaties automatisch worden ingeschakeld. Dit
voorkomt dat uw apparaat constant naar nieuwe netwerken zoekt.
l
De kwaliteit van beschikbare netwerken onderzoeken: Evalueer beschikbare netwerkhotspots
en voorkom dat uw apparaat automatisch verbinding maakt met netwerken zonder
internetverbinding.
Verbinding maken met Wi-Fi
Door met uw apparaat verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk, kunt u effectief mobiele data
besparen.
Wees altijd voorzichtig wanneer u verbinding maakt met openbare Wi-Fi-netwerken om
potentiele beveiligingsrisico's (zoals ongeverifieerde toegang tot uw persoonlijke gegevens en
financiële informatie) te vermijden.
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk: Open
Instellingen, ga naar Draadloos en
netwerken > Wi-Fi en schakel Wi-Fi in. Tik een Wi-Fi-netwerk aan om toegang te krijgen en voer
indien nodig het netwerkwachtwoord in of voltooi de verificatie. U kunt ook naar de onderkant van
het menu scrollen, Netwerk toevoegen aantikken en de instructies op het beeldscherm volgen om
een netwerkhotspot toe te voegen door de naam van de hotspot en het wachtwoord in te voeren.
66
Wi-Fi en netwerk
Gegevens overdragen via Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct stelt u in staat om heel snel gegevens over te dragen tussen Huawei-apparaten. Wi-Fi
Direct is sneller dan Bluetooth. De apparaten hoeven niet met elkaar te worden gekoppeld. De functie
is ideaal voor het overdragen van grote bestanden over korte afstanden.
Bestanden verzenden via Wi-Fi Direct: Open
Bestanden, tik op een bestand dat u wilt
verzenden en houd het vast. Ga vervolgens naar Meer > Delen > Wi-Fi Direct. Als er een ander
apparaat wordt gedetecteerd, dient u op de naam ervan te tikken om de verbinding tot stand te
brengen en de bestandsoverdracht te starten.
Bestanden ontvangen via Wi-Fi Direct: Schakel Wi-Fi in. Tik in het scherm met Wi-Fi-instellingen
op
> Wi-Fi Direct om de detectie in te schakelen. Tik, wanneer u een melding van een
inkomend bestand ontvangt, op Accepteren om de overdacht te starten. Het ontvangen bestand
wordt standaard opgeslagen onder Bestanden in de map Wi-Fi Direct.
Wi-Fi+ in- of uitschakelen
Open
Instellingen, ga naar Draadloos en netwerken > Wi-Fi >
> Wi-Fi+ en selecteer of u
Wi-Fi+ wilt in- of uitschakelen.
67
Wi-Fi en netwerk
l
Nadat Wi-Fi+ is ingeschakeld, maakt uw telefoon/tablet automatisch verbinding met het beste
netwerk dat beschikbaar is.
l
Wi-Fi+ kan automatisch naar uw mobiele datanetwerk schakelen; dit is afhankelijk van de
sterkte van de Wi-Fi+ signalen in uw gebied. Houd er rekening mee dat het gebruik van
mobiele data om video's en andere grote bestanden te downloaden of bekijken, extra kosten
met zich kan meebrengen. Koop een geschikt data-abonnement om overmatige datakosten te
voorkomen.
l
Nadat Wi-Fi+ is ingeschakeld, zelfs als Wi-Fi handmatig is uitgeschakeld, kan het apparaat
automatisch overschakelen naar een Wi-Finetwerk wanneer een geschikt Wi-Fi-netwerk wordt
gevonden waarmee u eerder verbonden bent geweest.
Verbinding maken met internet
Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
1
Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
2
3
Houd
aangeraakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
Schakel Wi-Fi in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw
locatie.
4
Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk
selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.
Verbinding maken met mobiele data
Voordat u mobiele gegevens gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw
provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen.
1
Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
2
Raak
aan om mobiele data in te schakelen.
Om op batterijverbruik te besparen en datagebruik te verminderen, schakelt u uw mobiele
dataverbinding uit wanneer u deze niet nodig hebt.
Uw mobiele netwerk delen met andere apparaten
U kunt uw mobiele data met uw vrienden delen.
68
Wi-Fi en netwerk
-
Wi-Fi-hotspot gebruiken om mobiele data te delen: Open
Instellingen en ga naar
Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot > Draagbare Wi-Fi-hotspot >
Hotspot configureren. Stel de Wi-Fi hotspotnaam, het versleutelingstype en een wachtwoord in, tik
vervolgens op Opslaan en schakel de hotspot in om deze te gebruiken.
Datalimiet voor gedeelde mobiele data instellen: Ga naar Instellingen > Draadloos en
netwerken > Draagbare Wi-Fi-hotspot en tik op Datalimiet om de datalimiet voor een enkele
sessie in te stellen. Wanneer deze limiet wordt bereikt, zal uw apparaat de hotspot automatisch
uitschakelen.
Bluetooth gebruiken om mobiele data te delen: Sluit uw apparaat op een andere apparaat aan
met behulp van Bluetooth en schakel vervolgens Bluetooth-tethering in om uw mobiele data te delen.
Open
Instellingen, ga naar Draadloos en netwerken > Tethering en draagbare hotspot en
schakel Bluetooth-tethering in. Tik op het instellingenscherm van Bluetooth van het gekoppelde
apparaat op
naast het gekoppelde apparaat en schakel vervolgens Internettoegang in om een
internetverbinding tot stand te brengen en uw mobiele data te delen.
USB gebruiken om mobiele data te delen: Gebruik een USB-kabel om uw apparaat te verbinden
met uw computer. Open
Instellingen, ga naar Draadloos en netwerken > Tethering en
draagbare hotspot en schakel USB-tethering in om te beginnen met het delen van uw mobiele
data.
69
Wi-Fi en netwerk
Afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer moet u mogelijk
apparaatstuurprogramma's installeren of de relevante netwerkverbinding op uw computer tot
stand brengen voordat u deze functie kunt gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie de
handleiding van het besturingssysteem van uw computer.
70
Apps en meldingen
App-tweeling: Meld u op twee sociale media-accounts
tegelijk aan
Hebt u zich wel eens met twee accounts tegelijk willen aanmelden bij WeChat of Facebook op uw
Telefoon zonder constant om te hoeven schakelen? App-tweeling staat u toe om u aan te melden bij
twee Wechat- of Facebook-accounts tegelijk, waarmee u uw werk- en privéleven gescheiden kunt
houden.
De App-tweeling werkt met WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp en Messenger.
Download de nieuwste versies van deze apps voordat u deze functies gebruikt.
Open
Instellingen. Ga naar Apps > App-tweeling en schakel App-tweeling in voor de apps
waarvan u een tweeling wilt hebben.
Wanneer App-tweeling is ingeschakeld zullen er twee pictogrammen voor WeChat, QQ, LINE,
Facebook, Snapchat, WhatsApp of Messenger verschijnen op het startscherm. Dit betekent dat u zich
tegelijkertijd kunt aanmelden bij twee verschillende accounts tegelijk. Houd het tweeling-pictogram
aangetikt op het startscherm om de App-tweeling uit te schakelen.
71
Geluid en weergave
Modus 'Niet storen' configureren
De Niet storen-modus blokkeert oproepen van onbekende personen en informeert u alleen als u
oproepen en berichten van gekozen contacten ontvangt.
Open
Instellingen, ga naar Geluiden > Niet storen, schakel Niet storen in en tik dan op
Opties voor Niet storen om de volgende opties te selecteren:
l
Oproepen en berichten van belangrijke contacten toestaan: Selecteer Alleen
onderbrekingen met prioriteit en tik dan op Prioriteitsonderbrekingen definiëren om te
configureren welke contacten u mogen bellen of sms'en.
l
Wekkermeldingen toestaan: Selecteer Alleen alarmen om onderbrekingen door wekkers toe te
staan.
l
Alle onderbrekingen uitschakelen: Selecteer Helemaal niet storen om alle beltonen, trillingen
en wekkers uit te schakelen en te voorkomen dat het scherm wordt ingeschakeld voor
binnenkomende gesprekken, berichten en wekkers.
l
Sommige apps van derden blijven bellen wanneer prioriteitsonderbrekingen en wekkers in de
modus 'Niet storen' zijn toegestaan. Gebruik de instellingen in de app om meldingen van deze
apps te dempen.
Planningsregel: Voorkom onderbrekingen op bepaalde tijdstippen, zoals in het weekend of 's
avonds. Tik op Tijd om de tijdsperiode en herhaalcyclus in te stellen en schakel dan Tijd in.
Afspraakregel: Voorkom onderbrekingen tijdens bijeenkomsten of afspraken. Tik op Gebeurtenis
om de kalendernotities in te stellen en schakel dan Gebeurtenis in.
Uw geluidsinstellingen configureren
Als u films kijkt of games speelt, zal uw apparaat automatisch overschakelen naar stereogeluid om uw
audiobeleving te verbeteren. U kunt ook beltonen en audioherinneringen voor tal van verschillende
scenario's instellen.
Systeemvolume aanpassen: Druk op een volumeknop of verplaats de schuifbalk snel om het
mediavolume aan te passen. Tik op
om het geluidsinstellingen-scherm weer te geven. U kunt
vervolgens het beltoon-, media- en wekkervolume aanpassen.
U kunt het volume ook aanpassen via uw systeeminstellingen. Open
Instellingen, tik op
Geluiden en versleep de volumeschuifbalk om uw volume aan te passen.
Schakelen tussen geluid, trillen en stille modus: Veeg in de statusbalk omlaag en open het paneel
met snelkoppelingen. Tik op
om snel te schakelen tussen de modi Geluid, Stil en Trillen.
72
Geluid en weergave
Toetsenblok- en meldingstonen inschakelen: Open
Instellingen en ga naar Geluiden >
Meer geluidsinstellingen om toetsenblok- en meldingstonen in of uit te schakelen.
Uw apparaat in de Stille modus zetten: Schakel Stille modus in vanuit het scherm Geluiden.
Schakel Trillen in stille modus in nadat u Stille modus hebt ingeschakeld. Wanneer u nu een
inkomende oproep ontvangt, zal uw scherm oplichten en trilt uw apparaat.
Uw beltoon en meldingstoon aanpassen: Selecteer in het scherm Geluiden een aangepast
beltoon of gebruik de Meldingsgeluid.
Meer beeldscherminstellingen
Snelkoppelingen gebruiken om bij veelgebruikte functies te komen
Houd een app-pictogram aangetikt om een menu van veelgebruikte functies weer te geven voor
snelle toegang. U kunt ook een functie aangetikt houden en die naar uw startscherm slepen om een
snelkoppeling te maken.
Als u een app-pictogram aangetikt houdt en er geen snelkoppeling wordt aangemaakt,
ondersteunt de app startscherm-snelkoppelingen niet.
Snel toegang tot veelgebruikte app-functies: Houd een app-pictogram aangetikt op uw
startscherm en tik op een veelgebruikte functie om er toegang toe te krijgen. Elke app ondersteunt
maximaal vier veelgebruikte functies. Die zijn vooringesteld door de app en kunnen niet worden
gewijzigd. Om bijvoorbeeld een selfie te nemen, houdt u het camera-pictogram aangetikt en tikt u op
Selfie in het pop-upmenu.
Voeg snelkoppelingen toe aan uw startscherm: Houd een app-pictogram aangetikt op uw
startscherm om het menu te zien. Houd de gewenste functie aangetikt en sleep het naar uw
startscherm om een snelkoppeling aan te maken. U kunt bijvoorbeeld een snelkoppeling toevoegen
voor de selfie-functie van de camera zodat u sneller selfies kunt nemen.
Oogcomfortmodus inschakelen om inspanning voor uw ogen te voorkomen
Worden uw ogen vermoeid en pijnlijk nadat u een lange tijd naar uw apparaat hebt gekeken? Met
Oogcomfortmodus wordt blauw licht effectief verminderd en wordt het scherm aangepast naar
warmere kleuren, zodat oogvermoeidheid wordt verminderd en uw gezichtsvermogen wordt
beschermd.
Oogcomfortmodus inschakelen: Open
Instellingen, ga naar Weergave > Oogcomfort en
schakel Oogcomfort in. Het pictogram Oogcomfortmodus
wordt weergegeven in de statusbalk.
Zodra Oogcomfortmodus is ingeschakeld, wordt blauw licht gefilterd en krijgt het scherm een gele
tint.
Oogcomfortmodus snel in- of uitschakelen: Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het
meldingenpaneel te openen. Klap het snelkoppelingenpaneel uit vanaf het meldingenpaneel en
schakel
in of uit.
73
Geluid en weergave
Oogcomfortmodus op vaste tijden inschakelen: U kunt uw apparaat zo instellen dat
Oogcomfortmodus elke dag gedurende een vaste periode wordt ingeschakeld. Dit doet u door,
wanneer Oogcomfortmodus is uitgeschakeld,
Instellingen te openen, vervolgens naar
Weergave > Oogcomfort te gaan en Gepland in te schakelen. Stel vervolgens uw gewenste
Starttijd en Eindtijd in.
De kleurtemperatuur van Oogcomfortmodus aanpassen: Zodra Oogcomfortmodus is
ingeschakeld, wordt blauw licht gefilterd en krijgt het scherm een mild gele tint. U kunt de
kleurtemperatuur naar wens aanpassen. Nadat u Oogcomfort hebt ingeschakeld, kunt u de
schuifbalk voor de kleurtemperatuur aanpassen voor een koelere of warmere schermkleur.
l
Gun uw ogen tien minuten rust nadat u uw mobiele telefoon een half uur lang heeft gebruikt.
l
Terwijl u rust, kijkt u in de verte om uw oogspieren te ontspannen en oogmoeheid tegen te
gaan.
l
Door goede oogverzorgingsgewoontes kunt u uw gezichtsvermogen beschermen en
bijziendheid helpen voorkomen.
74
Opslag
Geheugenopruiming inschakelen
Uw apparaat kan op den duur trager functioneren naarmate de vrije ruimte in het opslaggeheugen
afneemt. Gebruik Geheugenopruiming om opslagcapaciteit vrij te maken, de systeemprestaties te
verbeteren en om uw apparaat vlotter te laten functioneren.
Open
Optimalisatie en tik dan op Opschonen om geheugen op te schonen en het cache te
wissen om prestaties te optimaliseren met één toets. Als uw opslagruimte nog steeds laag is, voert u
een diepe opschoning uit om aanvullende opslagruimte vrij te maken.
75
Slimme assistentie
De functies van uw apparaat overal openen met het
Navigatiedock
U moet de navigatiebalk aan de onderkant van uw apparaat gebruik om een app af te sluiten of terug
te gaan naar het startscherm. U kunt de functie Navigatiedock inschakelen op uw apparaat om het
gebruik van navigatietoetsen te voorkomen en uw apparaat eenvoudig met één hand te bedienen.
Open
Instellingen. Ga naar Systeem > Systeemnavigatie > Navigatiedock en schakel
Navigatiedock in. Het Navigatiedock verschijnt op het scherm. U kunt het dok vervolgens naar de
gewenste locatie slepen. Het Navigatiedock kan de volgende acties uitvoeren:
l
Terug: Tik een keer op het Navigatiedock om een stap terug te gaan of tik er twee keer op om
twee stappen terug te gaan.
l
Start: Tik op het Navigatiedock en houd vast en laat vervolgens los om naar het startscherm te
gaan.
l
Achtergrond-apps bekijken: Tik op het Navigatiedock en houd vast en veeg vervolgens naar links
of rechts om apps te bekijken die op de achtergrond actief zijn.
76
Systeem
Toegankelijkheid
TalkBack inschakelen om de inhoud op het scherm te laten voorlezen
Uw apparaat leest hardop de inhoud op het scherm die u aanraakt, selecteert of activeert, zodat u
met uw apparaat kunt communiceren wanneer u de inhoud op het scherm niet duidelijk kunt lezen.
1
Open
Instellingen en ga naar Slimme assistentie > Toegankelijkheid > TalkBack >
om het scherm van de TalkBack-instellingen te openen.
2
Schakel TalkBack in en tik op OK. Als u TalkBack voor de eerste keer inschakelt, opent uw
apparaat een zelfstudie. U kunt de zelfstudie opnieuw beluisteren door op
scherm van de TalkBack-instellingen te openen en de zelfstudie te starten.
3
Tik op
aanraakt.
te tikken om het
en schakel Verkennen via aanraking in. Uw apparaat leest hardop de inhoud die u
Mogelijk hebt u per ongeluk TalkBack ingeschakeld. Om TalkBack uit te schakelen houd u de aanuitknop ingedrukt totdat uw apparaat trilt en vervolgens raakt u minimaal drie seconden met twee
vingers het scherm aan.
TalkBack-gebaren leren
TalkBack gebruikt een speciale reeks gebaren. Als TalkBack is ingeschakeld, zijn deze gebaren nodig
om met uw apparaat te communiceren.
Om TalkBack uit te schakelen houd u de aan-uitknop ingedrukt totdat uw apparaat trilt en
vervolgens raakt u minimaal drie seconden met twee vingers het scherm aan.
Door het scherm navigeren: Veeg met twee vingers omhoog of omlaag om door de menulijsten te
scrollen. Veeg naar links of rechts om tussen pagina’s en schermen te wisselen.
Selecteer een item: Tik met één vinger op een item om het te selecteren (het wordt niet geopend).
Uw apparaat zal de inhoud van het geselecteerde item voorlezen.
77
Systeem
Open een item: Dubbeltik met één vinger op een deel van het scherm om uw selectie uit de vorige
stap te bevestigen.
Als u bijvoorbeeld Instellingen wilt openen, tikt u met één vinger één keer op het pictogram
Instellingen. Vervolgens tikt u twee keer ergens anders op het scherm.
Kleurcorrectie inschakelen
Met de kleurcorrectie kan uw apparaat tegen kleurenblindheid compenseren.
Als kleurcorrectie is ingeschakeld, kunnen gebruikers met normale kleurwaarneming sommige
kleuren mogelijk moeilijk zien.
Open
Instellingen, ga naar Slimme assistentie > Toegankelijkheid > Kleurcorrectie en
schakel Kleurcorrectie in. Tik op Correctiemodus om de gewenste kleurcorrectiemodus te
selecteren.
Algemene instellingen
Uw systeemtaal wijzigen
U kunt de systeemtaal op uw apparaat naar wens wijzigen.
78
Systeem
Open
Instellingen, ga naar Systeem > Taal & invoer > Taal en selecteer de taal die u wilt
gebruiken. Als de taal die u wilt gebruiken, niet wordt vermeld, tikt u op Een taal toevoegen om
naar aanvullende talen te zoeken.
In Een taal toevoegen > Toegevoegd duidt de weergegeven taal geen connectie tussen de taal en
regio aan. De systeeminterface wordt weergegeven in overeenstemming met de plaatselijke
gewoonten van de geselecteerde regio. Als u bijvoorbeeld Engels (Vietnam) toevoegt, wordt de taal
Engels, maar blijft de agenda maandag als eerste dag van de week weergeven, in overeenstemming
met de Vietnamese gewoonten, in plaats van dat zondag de eerste dag van de week is, zoals in het
Verenigd Koninkrijk of in de Verenigde Staten van Amerika gebruikelijk is.
De systeemdatum en -tijd instellen
Als u naar het buitenland reist of uw SIM-kaart verwisselt, geeft uw apparaat automatisch de datum
en tijd weer die door het lokale mobiele netwerk worden doorgegeven. U kunt de datum en tijd ook
handmatig aanpassen, de tijdsindeling wijzigen of een dubbele klok op uw vergrendelingsscherm.
instellen.
Open
l
Instellingen en ga naar Systeem > Datum en tijd. Vanaf hier kunt u:
De datum en tijd wijzigen: Schakel Automatisch instellen in om de datum en tijd van uw
apparaat te synchroniseren met die van uw mobiele netwerk. Schakel Automatisch instellen uit
om uw datum en tijd handmatig in te stellen.
l
De tijdzone wijzigen: Schakel Automatisch instellen in om de tijdzone van uw apparaat te
synchroniseren met die van uw mobiele netwerk. Schakel Automatisch instellen uit om uw
tijdzone handmatig in te stellen.
l
De tijdsindeling wijzigen: Schakel 24‑uur tijdformaat in om uw tijdsindeling op 24 uur in te
stellen. Schakel 24‑uur tijdformaat uit om uw tijdsindeling op 12 uur in te stellen.
l
Dubbele klok op uw vergrendelingsscherm weergeven: Wanneer u buiten uw thuisland roamt,
geeft uw apparaat automatisch de lokale datum en tijd weer die door het lokale mobiele netwerk
worden doorgegeven. Schakel Dubbele klok in en stel Woonplaats in om de dubbele klok op uw
vergrendelingsscherm. weer te geven. Eén klok geeft de lokale tijd weer en de andere klok de tijd in
uw thuisland.
79
Systeem
Tijd en datum in uw
geselecteerde stad
Datum en tijd van
het netwerk
Vanaf uw apparaat foto's en documenten afdrukken
Verbind uw apparaat via Wi-Fi met een printer om met gemak foto's en documenten af te drukken.
l
Met Mopria kunt u direct vanuit uw apparaat naar een Mopria-gecertificeerde printer
afdrukken. De printer maakt via Wi-Fi verbinding met uw apparaat.
l
Als uw printer niet Mopria-gecertificeerd is, neem dan contact op met de fabrikant van uw
printer om een plug-in voor uw model te krijgen.
1
Verbind uw apparaat en de printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
l
Maak verbinding met de hotspot van uw printer: Als uw printer een draadloze hotspot
heeft, volg dan de instructies in de handleiding van de printer om de hotspot in te schakelen
en een wachtwoord in te stellen. Open op uw apparaat
Instellingen en ga naar
Draadloos en netwerken > Wi-Fi. Schakel Wi-Fi in, selecteer de hotspot van de printer en
volg dan de instructies op het scherm om de verbinding tot stand te brengen.
l
Verbinden via Wi-Fi Direct: Als uw printer Wi-Fi Direct ondersteunt, volg dan de instructies in
de handleiding van de printer om deze functie in te schakelen. Open op uw apparaat
Instellingen en ga naar Draadloos en netwerken > Wi-Fi. Schakel Wi-Fi in, tik op
>
Wi-Fi Direct en selecteer uw printer in de lijst met gedetecteerde apparaten.
l
Verbinden met uw router: Schakel op uw printer Wi-Fi in en maak verbinding met uw router.
Open op uw apparaat
Instellingen en ga naar Draadloos en netwerken > Wi-Fi.
80
Systeem
Schakel Wi-Fi in, selecteer uw router en volg dan de instructies op het scherm om de
instellingen te voltooien.
2
Open
Instellingen. Ga naar Apparaatverbinding > Afdrukken > Standaard Printdienst en
controleer of Standaard Printdienst is ingeschakeld. Selecteer in de zoekresultaten een printer en
volg de instructies op het scherm om handmatig een printer toe te voegen.
3
U kunt nu direct vanuit uw apparaat:
l
Een afbeelding afdrukken: Ga naar Foto's. Open de afbeelding die u wilt afdrukken, ga
naar Meer > Afdrukken of als PDF exporteren en volg de instructies op het scherm om de
afbeelding naar de printer te verzenden.
l
Een webpagina afdrukken: Open in uw browser de webpagina die u wilt afdrukken,
selecteer dan de afdrukoptie in het menu.
l
Een document afdrukken: Open het document dat u wilt afdrukken en selecteer dan de
afdrukoptie in het menu.
l
Een aantekening afdrukken: Open op uw apparaat
Kladblok. Open de aantekening die
u wilt afdrukken, ga naar Afdrukken en volg de instructies op het scherm om de aantekening
naar de printer te verzenden.
De geheugen- en opslagstatus bekijken
Weet u niet zeker hoeveel geheugen en opslagruimte u nog over hebt nadat u uw Telefoon lange tijd
hebt gebruikt? U kunt de informatie over het geheugen en de opslagruimte van uw Telefoon bekijken
om uw geheugen- en opslaggebruik in de gaten te houden en te besluiten of u het geheugen moet
opschonen.
Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.
Open
Instellingen, en tik op Geheugen om het geheugengebruik te bekijken en tijdig meer
ruimte vrij te maken op basis van de beschikbare opslagruimte.
Ruimte opschonen (aanbevolen): Als u OPSCHONEN selecteert, kunt u de gebruiksgegevens van
apps bekijken. Op basis van het scanresultaat kunt u het systeem ook handmatig opschonen zoals
aanbevolen of items opgeven om op te schonen.
81
Systeemupdate
Een online update uitvoeren
Uw Telefoon geeft een melding om een systeemupdate te downloaden en te installeren wanneer een
nieuwe versie beschikbaar is. Met de online update-functie kunt u uw Telefoon snel en veilig updaten.
l
Zorg dat uw Telefoon een internetverbinding heeft voordat u de online update uitvoert. Voor
online update is een internetverbinding nodig. Update uw Telefoon via een Wi-Fi-netwerk om
te voorkomen dat u onnodige kosten moet betalen.
l
Zorg dat de batterij van uw Telefoon tijdens het updaten voor minstens 30% is opgeladen.
l
Voorkom het gebruik van onbevoegde software om firmware en systeemupdates te installeren.
Onbevoegde software kan ervoor zorgen dat uw Telefoon stopt met functioneren of uw
persoonlijke informatie vrijgeeft. Voor de beste resultaten adviseren wij u om uw systeem te
updaten met behulp van de online update-functie, of om uw Telefoon naar uw dichtstbijzijnde
servicecentrum van Huawei te brengen.
l
Maak altijd een back-up voordat u uw Telefoon update om de kans op dataverlies uit te sluiten.
l
Sommige apps van andere merken kunnen incompatibel zijn met de nieuwe versie van het
systeem (zoals apps om te gamen of voor online bankieren). Wacht totdat voor deze apps een
nieuwe versie beschikbaar komt.
1
Open
2
Ga naar Systeem > Software-update.
Instellingen.
Het updateproces kan enige tijd in beslag nemen. Probeer uw Telefoon tijdens het updaten niet te
gebruiken. Uw Telefoon zal automatisch opnieuw gestart worden wanneer de update voltooid is.
82
Juridische kennisgeving
Juridische kennisgeving
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Alle rechten voorbehouden.
Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te
reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies
Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").
Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke
licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op
geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen,
uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve
indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke
handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.
Handelsmerken en vergunningen
,
en
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies
Co., Ltd.
Android™ is een handelsmerk van Google Inc.
Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van
Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt
plaats onder licentie.
en
zijn geregistreerde handelsmerken van Qualcomm
Inc. (NASDAQ: QCOM).
Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het
eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.
Kennisgeving
Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven,
zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk
en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke
telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.
Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of
de accessoires die u hebt aangeschaft.
Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder
voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.
83
Juridische kennisgeving
Verklaring met betrekking tot software van derden
Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van
derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele garantie voor
software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die van deze
software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de
functies van de software en toepassingen van derden.
Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of
beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud
of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of
overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het
toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan
worden gesteld voor diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of
beëindiging van de inhoud of diensten van derden.
Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere
aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt
geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten,
afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder
incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van
software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.
Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android™. Huawei heeft de nodige wijzigingen
aan het platform aangebracht. Daarom ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden
ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software
van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke
compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.
UITSLUITING VAN GARANTIE
ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN
VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD
DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES
VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE
NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.
VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI
IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE,
INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS,
GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.
DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE
AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE
BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS
BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDNG ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR DE
KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.
84
Juridische kennisgeving
Import- en exportregelgeving
Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn
verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het
product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te
exporteren, te herexporteren of te importeren.
Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging
Het gebruik van bepaalde functies of applicaties van derden op uw apparaat kan ertoe leiden dat uw
persoonlijke gegevens en/of andere gegevens verloren raken of toegankelijk worden voor anderen.
Neem de volgende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen:
l
Bewaar uw apparaat op een veilige plek om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.
l
Vergrendel het scherm van uw apparaat en stel een wachtwoord of ontgrendelingspatroon in.
l
Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw SIM-kaart,
uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik
neemt, zorgt u dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdert.
l
Open geen sms- of e-mailberichten van vreemden, om te voorkomen dat uw apparaat geïnfecteerd
raakt met een virus.
l
Wanneer u uw apparaat gebruikt om te internetten, bezoekt u geen websites die een
beveiligingsrisico kunnen inhouden, om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden
gestolen.
l
Als u gebruikmaakt van diensten als draagbare Wi-Fi-hotspot of Bluetooth, stelt u voor deze
diensten een wachtwoord in om ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Schakel deze diensten uit
wanneer u ze niet gebruikt.
l
Installeer beveiligingssoftware op uw apparaat en scan regelmatig op virussen.
l
Gebruik alleen apps van derden uit een legitieme bron. Scan gedownloade apps van derden op
virussen.
l
Installeer beveiligingssoftware of -patches die worden uitgegeven door Huawei of geautoriseerde
app-leveranciers.
l
Het gebruik van ongeautoriseerde software van derden voor het updaten van uw apparaat kan uw
apparaat beschadigen of uw persoonlijke gegevens in gevaar brengen. Het wordt aanbevolen uw
apparaat te updaten met behulp van de online updatefunctie of door het downloaden van officiële
updatepakketten voor uw apparaatmodel van Huawei.
l
Sommige apps vereisen en verzenden informatie over uw locatie. Hierdoor zijn derden mogelijk in
staat om de gegevens over uw locatie te delen.
l
Bepaalde externe app-leveranciers kunnen detectie- en diagnostische gegevens van uw apparaat
verzamelen ter verbetering van hun producten en diensten.
85
Juridische kennisgeving
Hulp ontvangen
Lees de Snelstartgids die bij uw apparaat wordt meegeleverd.
Raak Instellingen > Systeem > Over telefoon > Juridische informatie aan om de juridische
informatie te lezen.
Bezoek http://consumer.huawei.com/en/ voor meer informatie.
86
Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product,
met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen
in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij expliciet of impliciet.
Opmerking: Onthoud de Google-account waarop uw telefoon het laatst heeft
ingelogd.
Tijdens een niet-vertrouwde herstelling naar fabrieksinstellingen of een
microSD-kaart gebaseerde update, vraagt het anti-diefstal-mechanisme van Google
u om de Google-account waarop uw telefoon het laatst heeft ingelogd, in te voeren
op het opstart-navigatiescherm voor identiteit-authenticatie. Uw telefoon kan enkel
goed inschakelen nadat de identiteit-authenticatie is gebeurd.
Surf naar http://consumer.huawei.com/en/support/hotline voor een recent bijgewerkt hotline- en e-mailadres in uw land of regio.
Model: POT-LX1T
EMUI 9.0.1_01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising