Motorola | Moto G6 | Motorola Moto G6 handleiding

Motorola Moto G6 handleiding
nl
lees mij
Let op: lees voordat u uw telefoon gebruikt de
informatie betreffende veiligheid, regelgeving
en juridische aspecten die bij het product is
geleverd.
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:22
9
Dit product voldoet aan de geldende nationale
en internationale richtlijnen voor blootstelling aan
radiofrequentiestraling (SAR-richtlijn) mits het op een
normale manier bij het hoofd wordt gehouden en er
tijdens gebruik op het lichaam een afstand tot het lichaam
van 0,5 cm wordt aangehouden. In deze SAR-richtlijn is een ruime
veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van mensen te kunnen
waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand.
Om de SAR-waarden voor uw telefoon weer te geven, gaat u naar
https://motorola.com/sar. Om extra SAR-informatie op uw telefoon
te bekijken, veeg omhoog > Instellingen > Systeem > Juridische
informatie > RF-informatie. O
m de informatie op internet te bekijken,
gaat u naar www.motorola.com/rfhealth.
^
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:22
10
In het kort
We gaan aan de slag. We helpen u bij het
opstarten en vertellen u waar u meer informatie
over uw telefoon en de geweldige functies vindt.
Luidspreker
Camera
voorkant
Camera's
achterkant
Sim- en
microSD-kaart
sleuven
Flits
Volumeknoppen
Aan/uit-knop
Indrukken:
scherm
aan/uit.
Ingedrukt
houden:
telefoon
aan/uit.
Vingerafdruksensor
Microfoon
USB-C/oplader
Headsetaansluiting
1
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:22
1
De kaarten plaatsen
Uw telefoon ondersteunt mogelijk het gebruik
van twee simkaarten.
Let op: controleer of uw simkaart het juiste
formaat heeft en knip niet in uw simkaart.
Nano SIM
Plaats de nanosimkaart
Steek het
simgereedschap in
het gaatje op het
simkaartvak om het
te openen.
en de geheugenkaarten.
Plaats de simkaart(en) met
de gouden contactpunten
naar beneden. Plaats een
optionele microSD-kaart
(afzonderlijk verkocht).
Eén simkaart:
Sim
Twee simkaarten:
Sim
1
Sim
2
Duw het kaartvak terug in uw telefoon.
Let op: wees
voorzichtig en
voorkom dat het
simkaartvak
wordt verbogen.
2
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:23
2
Afronden
Sluit uw oplader aan om uw telefoon volledig op
te laden en schakel daarna het apparaat in. Volg
de aanwijzingen op het scherm om aan de slag
te gaan.
Volg de aanwijzingen om telefoons met twee
simkaarten in te stellen.
Opmerking: uw telefoon wordt geleverd met
een TurboPower™-oplader voor de snelste
oplaadsnelheden. Gebruik van andere opladers
wordt niet aanbevolen.
Laad het apparaat op.
Laad uw telefoon
vóór gebruik
helemaal op met de
meegeleverde lader.
Schakel het apparaat in.
Houd de aan/uit-knop
ingedrukt totdat het
scherm wordt
geactiveerd.
3
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:23
3
Bediening met één druk op de
knop
Stel de vingerafdruksensor in, opdat u met één
druk op de knop door uw telefoon kunt navigeren
en deze kunt ontgrendelen en vergrendelen.
• Vingerafdruk en vergrendelscherm: veeg
omhoog
>
Instellingen > Beveiliging
en locatie.
• Navigatie met één knop: veeg omhoog
Moto > Moto Acties.
>
• Aankopen: u heeft NFC nodig om
online aankopen te doen. Als u wilt weten
of uw telefoon dit heeft, gaat u naar
Instellingen > Verbonden apparaten.
Opmerking: aankopen in een winkel is niet in
alle gebieden beschikbaar (NFC en een mobiele
betaalapp zijn vereist).
Recent
Schuif naar
rechts.
Terug
Schuif naar
links.
Start-/ontgrendelscherm
Druk in.
Scherm vergrendelen
Houd ingedrukt.
4
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:23
4
Handige apps
Als u zover bent, kunt u deze apps uitproberen
om te zien wat u allemaal kunt doen met uw
nieuwe telefoon.
Druk op: veeg omhoog
vanaf het
beginscherm om al uw apps te zien.
• Moto: ontdek de speciale functies die zijn
ontworpen om u tijd te besparen en uw
dagelijkse taken eenvoudiger te maken. Bekijk
de weergaveopties, acties die uw telefoon kan
doen en meer.
• Camera: uw camera maakt haarscherpe,
heldere foto's en video's, maar dat is niet alles.
Bekijk functies zoals diepte ingeschakeld,
panorama en specifieke kleur.
• Play Muziek: muziek streamen, kopen, opslaan
of afspelen. Luister naar een afspeellijst en
maak afspeellijsten wanneer u maar wilt. En
met Moto Display kunt u het afspelen regelen
zelfs wanneer uw telefoon vergrendeld is.
• Chrome: ga online om te winkelen, zoeken,
leren of gewoon een beetje te surfen.
• Gmail: maak verbinding met al uw
e-mailaccounts en beheer ze op één makkelijke
plek.
• Duo: maak en ontvang video- of audiooproepen via wifi zodra wifi beschikbaar is.
Opmerking: het is mogelijk dat uw telefoon niet
alle functies ondersteunt.
5
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:23
5
Help en meer
Vind antwoorden, updates en informatie:
• Hier vindt u hulp: veeg omhoog
>
Help bij het apparaat voor informatie
over het gebruik van uw telefoon en waar u
ondersteuning krijgt.
• Vind alles voor uw apparaat: download
software, gebruikershandleidingen en meer via
www.motorola.com/mymotog.
• Download apps: tik op
Play Store om apps
te zoeken en downloaden.
• Doe mee: vind ons op YouTube™, Facebook™
en Twitter.
Waar is mijn juridische,
veiligheids- en regelgevende
informatie?
Om u beter toegang tot deze belangrijke
informatie te geven, hebben we het materiaal
via het instellingenmenu op de telefoon
en op internet toegankelijk gemaakt.
Controleer dit materiaal voordat u uw
apparaat gebruikt. Om het materiaal op een
verbonden telefoon te openen, gaat u naar
Instellingen > Systeem > Juridische informatie,
en selecteert u een onderwerp. Om het
materiaal op internet te openen, gaat nu naar
www.motorola.com/device-legal.
6
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:23
6
Accuveiligheid
Lees eerst de meegeleverde belangrijke informatie over veiligheid en
juridische zaken voordat u uw mobiele apparaat voor de eerste keer in
elkaar zet, oplaadt of gebruikt.
Probeer uw mobiele apparaat opnieuw op te starten als het niet meer
reageert. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het scherm wordt
uitgeschakeld. Hierna wordt uw apparaat opnieuw opgestart.
Voor uw veiligheid mag de accu van uw mobiele apparaat uitsluitend
worden verwijderd door een servicecentrum of onafhankelijke bevoegde
deskundige dat/die door Motorola is goedgekeurd. Verwijder of vervang
de accu niet zelf. De accu kan dan beschadigd raken, er kan brand
ontstaan of u kunt letsel oplopen. Plet of buig uw mobiele apparaat niet
en stel het niet bloot aan hitte of vocht. Dit kan de accu beschadigen en
brandwonden of letsel veroorzaken. Probeer uw mobiele apparaat niet te
drogen in een magnetron, oven of met een föhn.
Waarschuwing voor een te hoog
volume
Luister niet langere tijd naar geluid bij een hoog volume om
mogelijke gehoorschade te voorkomen.
Verwijderen en recyclen
Draag uw steentje bij. Gooi uw mobiele apparaten of elektrische
accessoires (zoals acculaders, headsets en accu's) nooit weg bij
het huisvuil. Verpakkingen en handleidingen moet u weggooien
volgens de regels voor inzamelen en recyclen van de lokale of regionale
overheid. Meer informatie over door Motorola goedgekeurde nationale
recyclingprogramma's en over Motorola's eigen activiteiten op dit gebied
vindt u op: www.motorola.com/recycling.
Gebruik
Deze telefoon biedt ondersteuning voor gegevensintensieve apps en
services, dus zorg dat uw gegevensabonnement aan uw eisen voldoet.
Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. Bepaalde
apps en functies zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar.
Wettelijke informatie
Om het wettelijke id (zoals FCC ID) voor dit apparaat op de telefoon
weer te geven, gaat u naar Instellingen > Systeem > Wettelijke
informatie of gaat u naar www.motorola.com/device-legal.
Garantie
Dit product valt onder de Beperkte garantie van Motorola.
Om deze garantie op uw telefoon weer te geven, gaat u naar
Instellingen > Systeem > Juridische informatie > Garantie, of gaat
u naar www.motorola.com/device-legal. U kunt een kopie van deze
7
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:23
7
garantie aanvragen door contact op te nemen met Motorola op: Motorola
Mobility LLC, Attention Customer Service--Warranty Request, 222 West
Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, VS.
Arbitrage en onttrekking
Tenzij bij wet verboden, zullen eventuele geschillen of vorderingen
die voortkomen uit of verband houden met een product van Motorola
worden opgelost via bindende arbitrage, in plaats van voor de
rechtbank, tenzij u arbitrage afwijst. Om arbitrage af te wijzen, stuurt
u binnen 30 dagen na aankoop een schriftelijke afwijzing, waarin u
het adres, telefoonnummer en het apparaat- en serienummer van het
apparaat vermeldt, naar: Motorola Mobility LLC, 222 West Merchandise
Mart Plaza, Suite 1800, t.a.v. Arbitration Provision Opt-Out, Chicago,
IL 60654, VS, of arbitrat@motorola.com, en laat u Motorola weten
dat u deze arbitragebepaling afwijst. Voor meer informatie over
deze arbitragebepaling gaat u op uw telefoon naar Instellingen >
Systeem > Juridische informatie > Arbitrage en onttrekking, of gaat u
naar www.motorola.com/device-legal.
Juridische disclaimers
Sommige functies, services en apps zijn afhankelijk van het netwerk en
zijn mogelijk niet in alle gebieden beschikbaar. Aanvullende voorwaarden
en/of kosten zijn mogelijk van toepassing. Neem voor meer informatie
contact op met uw serviceprovider. Alle functies, functionaliteit en andere
productspecificaties, evenals de informatie in deze handleiding, zijn
gebaseerd op de laatst beschikbare informatie en worden op het moment
dat de handleiding is gedrukt, beschouwd als nauwkeurig. Motorola
behoudt zich het recht voor om informatie of specificaties te corrigeren
of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen.
Copyright en handelsmerken
MOTOROLA, het logo met gestileerde M, MOTO en de MOTO-merkreeks
zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Motorola
Trademark Holdings, LLC. LENOVO is een handelsmerk van Lenovo.
Google, Android, Google Play en overige merken zijn handelsmerken
van Google Inc. microSD Logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories. Alle overige product- en servicenamen zijn eigendom van
de respectieve eigenaren.
© 2018 Motorola Mobility LLC. Alle rechten voorbehouden.
Product-id: moto g6 (Model XT1925-5)
Handleidingnummer: HQ60113801000-A
Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com
8
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:23
8
fr
lisez-moi
Attention : avant d'utiliser votre téléphone,
veuillez lire les informations légales et de
sécurité fournies avec votre produit.
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:23
9
Ce produit est conforme à la norme nationale ou
internationale d'exposition aux radiofréquences (norme
DAS) applicable lorsque le produit est utilisé dans des
conditions normales contre votre tête ou, lorsqu'il est porté,
à une distance de 0,5 cm de votre corps. Cette norme prévoit
des marges de sécurité raisonnables destinées à garantir la protection
de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur état de santé.
Pour connaître les valeurs DAS de votre téléphone, rendez-vous
à l'adresse https://motorola.com/sar. Pour afficher d'autres
informations DAS sur votre téléphone, faites glisser vers le haut,
^ légales >
puis appuyez sur Paramètres > Système > Informations
Informationssur les radiofréquences. Pour consulter les informations sur
Internet, rendez-vous à l'adresse www.motorola.com/rfhealth.
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:23
10
Aperçu rapide
C'est parti ! Nous allons vous guider tout au
long du démarrage et vous indiquer où trouver
plus d'informations sur votre téléphone et ses
fonctions.
Haut-parleur
Appareil
photo avant
Appareils
photo arrière
Logements
pour cartes SIM
et microSD
Flash
Boutons
de volume
Bouton
Marche-Arrêt
Appui court :
activer/désactiver
l'écran.
Appui long :
allumer/éteindre
le téléphone.
Capteur
d'empreintes
digitales
Microphone
Prise casque
Chargeur/USB-C
1
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:23
1
Insertion des cartes
Votre téléphone peut prendre en charge
l'utilisation de deux cartes SIM.
Attention : assurez-vous que la taille des
cartes SIM est adaptée et ne les découpez pas.
Nano SIM
Insérez la carte nano SIM et la carte mémoire.
Insérez l'outil pour
carte SIM dans le trou
du logement pour
l'extraire.
Insérez la ou les cartes SIM,
contacts dorés vers le bas.
Insérez une carte microSD
(vendue séparément)
en option.
Une carte SIM :
SIM
Deux cartes SIM :
SIM
1
SIM
2
Réinsérez le logement dans votre téléphone.
Attention : manipulez
le logement avec soin
pour éviter de le plier.
2
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:23
2
Finalisation
Connectez le chargeur pour charger entièrement
votre téléphone, puis mettez celui-ci sous tension.
Suivez les invites à l'écran pour commencer.
Pour les téléphones utilisant deux cartes
SIM, suivez les instructions de configuration
correspondantes.
Remarque : votre téléphone est fourni avec un
chargeur TurboPower™ pour des vitesses de
chargement les plus rapides. L'utilisation d'autres
chargeurs n'est pas recommandée.
Chargez la batterie.
Avant d'utiliser votre
téléphone, chargez
entièrement la
batterie à l'aide du
chargeur fourni.
Allumez le téléphone.
Appuyez de manière
prolongée sur le bouton
Marche-Arrêt jusqu'à ce
que l'écran s'allume.
3
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:24
3
Contrôle d'une simple pression
Configurez le capteur d'empreintes digitales pour
effectuer des opérations de verrouillage ou de
déverrouillage et naviguez sur votre téléphone
d'une simple pression.
• Empreinte digitale et déverrouillage de l'écran :
faites défiler vers le haut, puis appuyez sur
Paramètres > Sécurité et localisation.
• Navigation à un doigt : faites défiler vers le
haut, puis appuyez sur
Moto > Gestes Moto.
• Achats : vous aurez besoin de NFC pour effectuer
des achats en magasin. Pour savoir si votre
téléphone dispose de cette fonction, accédez
à
Paramètres > Appareils connectés.
Remarque : les achats en magasin ne sont pas
disponibles dans toutes les régions (la fonction NFC
et une application de paiement mobile sont requises).
Retour
Faites
glisser vers
la gauche.
Récent
Faites
glisser vers
la droite.
Accueil/Déverrouillage de l'écran
Appuyez.
Verrouillage de l'écran
Appuyez longuement.
4
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:24
4
Applications utiles
Lorsque vous avez votre appareil bien en main,
essayez les applications ci-dessous pour vous
familiariser encore davantage avec votre nouveau
téléphone.
Trouver la fonction : faites défiler
vers le haut
depuis l'écran d'accueil pour afficher toutes vos
applications.
• Moto : découvrez les fonctionnalités
spécifiques destinées à vous faire gagner du
temps et simplifier votre journée. Examinez
les options d'affichage, les actions de votre
téléphone, etc.
• Appareil photo : votre appareil photo prend des
photos et des vidéos claires et nettes, mais ce
n'est pas tout. Découvrez ses fonctionnalités,
comme le mode profondeur activé, panorama et
couleur d'accompagnement.
• Play Musique : diffuser, acheter, enregistrer ou
écouter. Écoutez et créez des playlists à tout
moment. Et grâce à Écran Moto, vous pouvez
contrôler la lecture même lorsque votre
téléphone est verrouillé.
• Chrome : accédez à Internet pour faire du
shopping, effectuer des recherches, vous
instruire ou simplement surfer.
• Gmail : connectez-vous à tous vos comptes de
messagerie et gérez-les tous au même endroit.
• Duo : passez et recevez des appels audio ou
vidéo via Wi-Fi lorsque disponible.
Remarque : certaines fonctionnalités peuvent ne
pas être prises en charge sur votre téléphone.
5
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:24
5
Aide et plus
Obtenez des réponses, des mises à jour et des infos :
• Aide : faites défiler
vers le haut, puis
appuyez sur
Aide appareil pour apprendre
à utiliser votre téléphone et obtenir de l'aide.
• Plus de ressources : découvrez des logiciels,
des guides de l'utilisateur, etc. à l'adresse
www.motorola.com/mymotog.
• Obtenir des applications : appuyez sur
Play Store pour parcourir et télécharger
des applications.
• Rejoignez la conversation : retrouvez-nous
sur YouTube™, Facebook™ et Twitter.
Où puis-je trouver mes
informations légales,
réglementaires et de sécurité ?
Pour vous permettre d'accéder plus facilement
à ces informations importantes, nous avons
mis cette documentation à votre disposition à
partir du menu Paramètres du téléphone et sur
Internet. Consultez ces documents avant d'utiliser
votre appareil. Pour accéder à la documentation
à partir d'un téléphone connecté, appuyez sur
Paramètres > Système > Informations légales,
puis sélectionnez une rubrique. Pour accéder aux
documents sur Internet, rendez-vous à l'adresse
www.motorola.com/device-legal.
6
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:24
6
Sécurité de la batterie
Avant d'assembler, de charger ou d'utiliser votre appareil mobile pour la
première fois, lisez attentivement les règles de sécurité et les informations
légales fournies avec votre appareil.
Si votre appareil mobile ne répond plus, essayez de le redémarrer : appuyez
de manière prolongée sur le bouton Marche-Arrêt jusqu'à ce que l'écran
s'éteigne et que l'appareil redémarre.
Pour votre sécurité, la batterie de votre appareil mobile ne doit être
démontée que par un agent d'un centre de réparation agréé Motorola ou un
professionnel indépendant qualifié. N'essayez pas de retirer ou de remplacer
la batterie vous-même, car vous risquez de l'endommager, de vous brûler ou
de vous blesser. Ne détruisez pas votre appareil mobile, ne le tordez pas et
ne l'exposez pas à la chaleur ou à un liquide. Vous risqueriez d'endommager
la batterie, de vous brûler ou de vous blesser. N'essayez pas de sécher votre
appareil mobile dans un four à micro-ondes, un four conventionnel ou un
sèche-linge.
Avertissement relatif à un
volume sonore élevé
Pour éviter d'endommager votre audition, n'écoutez pas votre
musique à un volume élevé pendant de longues périodes.
Mise au rebut et recyclage
Participez au recyclage ! Ne jetez aucun appareil mobile ou
accessoire électrique, tel qu’un chargeur, des écouteurs ou une
batterie, dans votre poubelle. L'emballage du produit et les manuels
doivent être mis au rebut conformément aux systèmes de collecte et de
recyclage mis en place dans votre pays. Pour obtenir des informations sur les
systèmes de recyclage nationaux agréés et sur les programmes de recyclage
de Motorola, consultez la page www.motorola.com/recycling.
Utilisation
Les applications et services pris en charge par ce téléphone peuvent utiliser
un volume de données important. Par conséquent, assurez-vous que votre
forfait répond à vos besoins. Pour plus de détails, adressez-vous à votre
opérateur. Certaines applications et fonctionnalités peuvent ne pas être
disponibles dans tous les pays.
Réglementations
Pour afficher les identifications réglementaires (telles que l'ID FCC) de cet
appareil, accédez à Paramètres > Système > Réglementations ou rendez-vous à
l'adresse www.motorola.com/device-legal.
Garantie
Ce produit est couvert par la garantie limitée de Motorola. Pour consulter la
garantie sur votre téléphone, accédez à Paramètres > Système > Informations
légales > Garantie ou rendez-vous à l'adresse www.motorola.com/device-legal.
Vous pouvez également obtenir une copie de la garantie en contactant
Motorola à l'adresse : Motorola Mobility LLC, Attention Customer Service-7
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:24
7
Warranty Request, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago,
IL 60654.
Arbitrage et droit de rejet
Sous réserve des interdictions légales en vigueur, toute controverse ou
réclamation découlant de ou liée à tout produit Motorola sera réglée par
arbitrage exécutoire et non devant un tribunal, sauf si vous exercez un
droit de rejet. Pour exercer votre droit de rejet, envoyez un avis écrit de
rejet, dans les 30 jours qui suivent la date d'achat, en indiquant vos nom,
adresse et numéro de téléphone, spécifiant l'appareil, le numéro de série
et indiquant à Motorola que vous rejetez cette clause d'arbitrage. Cet avis
doit être envoyé à : Motorola Mobility LLC, 222 West Merchandise Mart
Plaza, Suite 1800, Attn: Arbitration Provision Opt-Out, Chicago, IL 60654
ou à arbitrat@motorola.com. Pour plus d'informations sur cette clause
d'arbitrage, accédez depuis votre téléphone à Paramètres > Système >
Informations légales > Arbitrage et droit de rejet ou rendez-vous à
l'adresse www.motorola.com/device-legal.
Exclusions de responsabilité
Certains services, fonctions et applications dépendent du réseau et peuvent
ne pas être disponibles dans toutes les régions. Des conditions d'utilisation
et frais spécifiques peuvent s'appliquer. Pour plus de détails, adressez-vous à
votre opérateur. Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et
informations indiquées dans ce guide d'utilisation sont mises à jour et étaient
exactes au moment de la mise sous presse. Motorola se réserve le droit de
corriger ou modifier ces informations sans préavis, ni obligation.
Droits d'auteur et marques
commerciales
MOTOROLA, le logo M stylisé, MOTO et l'ensemble des marques MOTO sont
des marques commerciales ou marques déposées de Motorola Trademark
Holdings, LLC. LENOVO est une marque commerciale de Lenovo. Google
Android, Google Play et les autres marques sont des marques commerciales
de Google Inc. Le logo microSD est une marque commerciale de SD-3C,
LLC. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le
symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
Les autres noms de produits et de services appartiennent à leurs
propriétaires respectifs.
© 2018 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.
ID du produit : moto g6 (modèle XT1925-5)
Référence du manuel : HQ60113801000-A
Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com
8
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:24
8
HQ60113801000-A
motorola.com
Printed in China
Moto g6_GSG_Nordics Country Group_sv fi da no nl fr_HQ60113801000A.indb
2018-01-25 14:32:24
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising