Nokia | 3.1 Plus | Nokia 3.1 Plus handleiding

Nokia 3.1 Plus handleiding
Nokia 3.1 Plus
Gebruikershandleiding
Uitgave 2019-01-11 nl-NL
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Over deze gebruikershandleiding
Belangrijk: Lees de gedeelten 'Voor uw veiligheid' en 'Product- en veiligheidsinformatie' in
de gedrukte gebruikershandleiding of op www.nokia.com/support voordat u het apparaat
in gebruik neemt, voor belangrijke informatie over een veilig gebruik van uw apparaat en
batterij. Lees de gedrukte handleiding om aan de slag te gaan met uw nieuwe apparaat.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
2
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Inhoudsopgave
Over deze gebruikershandleiding
2
Aan de slag
6
Houd uw telefoon up-to-date
6
Toetsen en onderdelen
6
De simkaart en geheugenkaart plaatsen of verwijderen
7
Uw telefoon opladen
9
Uw telefoon inschakelen en instellen
9
Instellingen voor dubbele simkaarten
10
Vingerafdruk-ID instellen
11
Uw telefoon vergrendelen of ontgrendelen
12
Het aanraakscherm gebruiken
12
Basisprincipes
16
Uw telefoon personaliseren
16
Een app openen en sluiten
16
Meldingen
17
Het volume regelen
18
Schermopnamen
19
Levensduur van de batterij
19
Op kosten voor gegevensroaming besparen
21
Tekst schrijven
22
Datum en tijd
24
Klok en alarm
25
Calculator
26
Toegankelijkheid
27
Contact maken met uw familie en vrienden
28
Oproepen
28
Contacten
28
Berichten verzenden en ontvangen
29
E-mail
30
Sociaal worden
31
Camera
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
33
3
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Basisprincipes van de camera
33
Een video opnemen
34
Uw camera gebruiken als een professional
34
Leuke dingen doen met de camera
35
Uw foto's en video's opslaan op een geheugenkaart
36
Uw foto's en video's
36
Internet en verbindingen
38
Wifi activeren
38
Een mobiele internetverbinding gebruiken
38
Op het web browsen
39
Een verbinding sluiten
41
Bluetooth®
42
NFC
44
VPN
46
Muziek en video's
47
Muziek
47
Video's
48
FM-radio
48
Uw dag indelen
51
Agenda
51
Notities
52
Kaarten
53
Vind plaatsen en gebruik een routebeschrijving
53
Kaarten downloaden en bijwerken
54
Locatieservices gebruiken
54
Apps en diensten
Google Play
56
56
Software-updates en back-ups
58
Uw telefoonsoftware bijwerken
58
Een back-up van uw gegevens maken
58
Oorspronkelijke instellingen herstellen en persoonlijke inhoud van uw
telefoon verwijderen
59
Opslagruimte
59
Uw telefoon beschermen
62
Uw telefoon beschermen met uw vingerafdruk
62
De pincode van uw simkaart wijzigen
62
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
4
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Toegangscodes
Product- en veiligheidsinformatie
63
66
Voor uw veiligheid
66
Netwerkdiensten en kosten
69
Noodoproepen
70
Uw apparaat onderhouden
70
Recycling
71
Symbool van een doorgestreepte container
72
Informatie over de batterij en de lader
72
Kleine kinderen
74
Medische apparatuur
74
Geïmplanteerde medische apparaten
75
Gehoor
75
Uw apparaat tegen schadelijke inhoud beschermen
75
Voertuigen
76
Omgevingen met mogelijk explosiegevaar
76
Informatie over certificatie (SAR)
77
Over Digital Rights Management (DRM)
78
Copyrights en andere vermeldingen
78
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
5
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Aan de slag
Houd uw telefoon up-to-date
UW TELEFOONSOFTWARE
Houd uw telefoon up-to-date en installeer de beschikbare software-updates om
nieuwe en verbeterde functies voor uw telefoon te krijgen. Met software-updates
kunt u ook de prestaties van uw telefoon verbeteren.
Toetsen en onderdelen
Verken uw nieuwe telefoon.
UW TELEFOON
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
6
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor de volgende modellen: TA-1104,
TA-1113, TA-1115, TA-1118 en TA-1125.
1. Vingerafdruksensor
2. Flitser
3. Camera
4. Headsetaansluiting
5. Simkaart- en geheugenkaartsleuven
6. Camera voorzijde
7. Luistergedeelte
8. Omgevingslichtsensor
9. Volumetoetsen
10. Aan/uit-/blokkeringstoets
11. USB-aansluiting
12. Microfoon
13. Luidspreker
Sommige accessoires die in deze gebruikershandleiding worden genoemd, zoals een
lader, headset of gegevenskabel zijn mogelijk apart verkrijgbaar.
ONDERDELEN EN AANSLUITINGEN, MAGNETISME
Sluit niet aan op producten die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het
apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de audio-aansluiting. Als u
externe apparaten of externe headsets aansluit op de audioaansluiting die niet zijn
goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het
geluidsniveau.
Bepaalde onderdelen van het apparaat zijn magnetisch. Metaalhoudende materialen
kunnen door dit apparaat worden aangetrokken. Houd creditcards en andere
magnetische opslagmedia niet gedurende langere tijd in de buurt van het apparaat,
aangezien de kaarten hierdoor kunnen worden beschadigd.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
7
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
De simkaart en geheugenkaart plaatsen of verwijderen
DE SIMKAART EN GEHEUGENKAART PLAATSEN
1. Open de simkaart- en geheugenkaarthouder: duw de pin van de kaarthouder in de
opening en schuif de houder naar buiten.
2. Plaats een nanosimkaart en een geheugenkaart in de houder met de contacten
naar beneden gericht.¹
3. Als u een tweede simkaart hebt, opent u de simkaarthouder: duw de pin van de
kaarthouder in de opening en schuif de houder naar buiten.
4. Draai de houder ondersteboven en plaats een nanosimkaart in de houder met de
contacten naar boven gericht.
5. Draai de houder weer om.
6. Schuif de houders terug in de sleuven.
Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die zijn goedgekeurd voor gebruik met
dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen,
evenals de gegevens op de kaart.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
8
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
SIMKAART EN GEHEUGENKAART VERWIJDEREN
1. Open de simkaart- en geheugenkaarthouder: duw de pin van de kaarthouder in de
opening en schuif de houder naar buiten.
2. Verwijder de kaarten.
3. Als u een tweede simkaart hebt, opent u de simkaarthouder: duw de pin van de
kaarthouder in de opening en schuif de houder naar buiten.
4. Verwijder de tweede simkaart.
5. Schuif de houders terug in de sleuven.
Belangrijk: verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze door een app wordt gebruikt.
Daardoor zou de geheugenkaart en het apparaat evenals de gegevens op de kaart kunnen
beschadigen.
¹
Gebruik uitsluitend originele nanosimkaarten. Als u een incompatibele simkaart gebruikt, kan de kaart of het apparaat schade
oplopen en kunnen de gegevens op de kaart beschadigd raken.
Uw telefoon opladen
DE BATTERIJ OPLADEN
1. Steek een compatibele lader in een stopcontact.
2. Sluit de kabel aan op uw telefoon.
Uw telefoon ondersteunt de USB micro-B-kabel. U kunt uw telefoon ook opladen
vanaf een computer met een USB-kabel, maar het opladen kan dan langer duren.
Als de batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren voordat de
batterij-indicator wordt weergegeven.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
9
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Uw telefoon inschakelen en instellen
Wanneer u de telefoon de eerste keer inschakelt, leidt uw telefoon u door de
configuratie van uw netwerkverbindingen en telefooninstellingen.
UW TELEFOON INSCHAKELEN
1. Als u de telefoon wilt inschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt tot de
telefoon trilt.
2. Wanneer de telefoon is ingeschakeld, kiest u de taal en regio.
3. Volg de instructies die op uw telefoon worden weergegeven.
GEGEVENS VANAF UW VORIGE TELEFOON OVERBRENGEN
U kunt gegevens vanaf een oude telefoon via uw Google-account op uw nieuwe
telefoon overzetten.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw oude telefoon als u een back-up wilt
maken van de gegevens op uw oude telefoon naar uw Google-account.
1. Tik op Instellingen > Gebruikers en accounts > Account toevoegen > Google .
2. Selecteer welke gegevens u op uw nieuwe telefoon wilt terugzetten. Het
synchroniseren wordt automatisch gestart wanneer uw telefoon is verbonden
met internet.
APP-INSTELLINGEN VAN UW VORIGE ANDROID-TELEFOON TERUGZETTEN
Als uw vorige apparaat een Android-apparaat is en back-ups naar uw Googleaccount hierop ingeschakeld zijn, kunt u uw app-instellingen en Wifi-wachtwoorden
terugzetten.
1. Tik op Instellingen > Systeem > Back-up .
2. Stel Back-up naar Google Drive in op Aan .
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
10
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Instellingen voor dubbele simkaarten
Als u een variant met dubbele simkaarten hebt, kunt u twee simkaarten in uw
telefoon hebben, bijvoorbeeld één voor uw werk en één voor privégebruik.
KIEZEN WELKE SIMKAART U WILT GEBRUIKEN
Bij het bellen kunt u bijvoorbeeld kiezen welke simkaart u wilt gebruiken door op de
bijbehorende knop SIM 1 of SIM 2 te tikken nadat u het nummer hebt gekozen.
Uw telefoon geeft de netwerkstatus voor beide simkaarten apart weer. Beide
simkaarten zijn tegelijkertijd beschikbaar wanneer het apparaat niet wordt gebruikt,
maar wanneer één simkaart actief is, bijvoorbeeld om een oproep te plaatsen, is de
andere mogelijk niet beschikbaar.
UW SIMKAARTEN BEHEREN
Wilt u niet dat werk uw vrije tijd verstoort? Of hebt u op één simkaart een
goedkopere gegevensverbinding? U kunt beslissen welke simkaart u wilt gebruiken.
Tik op Instellingen > Netwerk en internet > Simkaarten .
DE NAAM VAN EEN SIMKAART WIJZIGEN
Tik op de simkaart waarvan u de naam wilt wijzigen en typ de gewenste naam.
SELECTEREN WELKE SIMKAART U VOOR OPROEPEN OF EEN
GEGEVENSVERBINDING GEBRUIKT
Tik onder Voorkeurssimkaart voor op de instelling die u wilt wijzigen en selecteer de
simkaart.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
11
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Vingerafdruk-ID instellen
U kunt uw telefoon met één vinger ontgrendelen. Stel een vingerafdruk-ID in voor
extra veiligheid.
EEN VINGERAFDRUK TOEVOEGEN
1. Tik op Instellingen > Beveiliging en locatie > Vingerafdruk . Als u geen
schermvergrendeling op uw telefoon hebt ingesteld, tik dan op
Schermvergrendeling instellen .
2. Selecteer de ontgrendelingsmethode die u als back-up wilt gebruiken voor het
vergrendelingsscherm en volg de instructies op uw telefoon.
Uw telefoon vergrendelen of ontgrendelen
UW TELEFOON VERGRENDELEN
Als u wilt voorkomen dat u per ongeluk iemand belt wanneer de telefoon in uw zak
of tas zit, kunt u de toetsen en het scherm vergrendelen.
Als u de toetsen en het scherm wilt vergrendelen, drukt u op de aan/uit-toets.
DE TOETSEN EN HET SCHERM ONTGRENDELEN
Druk op de aan/uit-toets en veeg omhoog over het scherm. Geef aanvullende
referenties op als u hierom wordt gevraagd.
Het aanraakscherm gebruiken
Belangrijk: Voorkom krassen op het aanraakscherm. Gebruik nooit een pen, potlood
of ander scherp voorwerp op het aanraakscherm.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
12
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
TIKKEN EN VASTHOUDEN OM EEN ITEM TE SLEPEN
Plaats uw vinger een paar seconden op het item en schuif uw vinger over het
scherm.
VEGEN
Plaats uw vinger op het scherm en schuif uw vinger in de gewenste richting.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
13
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
DOOR EEN LANGE LIJST OF EEN MENU BLADEREN
Schuif snel met uw vinger al vegend omhoog of omlaag over het scherm en til uw
vinger op. Tik op het scherm om het bladeren te stoppen.
IN- OF UITZOOMEN
Plaats twee vingers op een item, bijvoorbeeld een kaart, foto of webpagina, en
schuif uw vingers uit elkaar of naar elkaar toe.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
14
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
DE SCHERMORIËNTATIE VERGRENDELEN
Het scherm draait automatisch als u de telefoon 90 graden draait.
Als u het scherm in de staande modus wilt vergrendelen, veegt u vanaf de
bovenkant van het scherm omlaag en tikt u op Automatische rotatie om over te
schakelen naar Portret .
DE NAVIGATIETOETSEN GEBRUIKEN
Tik op de toets Overzicht check_box_outline_blank om te zien welke apps u hebt geopend.
Als u naar een andere app wilt overschakelen, tikt u op de gewenste app. Tik op het
pictogram Sluiten close naast een app om de app te sluiten.
Als u wilt teruggaan naar het vorige venster, tikt u op de toets Vorige . Uw
telefoon onthoudt alle apps en websites die u hebt bezocht sinds de laatste keer
dat uw scherm werd vergrendeld.
Als u naar het startscherm wilt gaan, tikt u op de toets Startpagina panorama_fish_eye. De app
waarin u zich bevond, blijft op de achtergrond geopend.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
15
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Basisprincipes
Uw telefoon personaliseren
Ontdek hoe u het startscherm personaliseert en hoe u beltonen wijzigt.
DE ACHTERGROND WIJZIGEN
Tik op Instellingen > Weergave > Achtergrond .
DE BELTOON VAN UW TELEFOON WIJZIGEN
1. Tik op Instellingen > Geluid .
2. Tik op SIM1 Beltoon telefoon of SIM2 Beltoon telefoon om de beltoon voor de
respectievelijke simkaarten te selecteren.
HET MELDINGSGELUID VOOR BERICHTEN WIJZIGEN
Tik op Instellingen > Geluid > Geavanceerd > Standaard meldingsgeluid .
Een app openen en sluiten
EEN APP OPENEN
Tik op het pictogram van een app op het startscherm als u de app wilt openen. Als u
een van de apps wilt openen die op de achtergrond worden uitgevoerd, tikt u op check_box_outline_blank
en selecteert u de app.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
16
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
EEN APP SLUITEN
Tik op check_box_outline_blank en vervolgens op close in de app die u wilt sluiten.
AL UW APPS WEERGEVEN
Veeg op het startscherm omhoog vanaf de onderkant van het scherm om al uw apps
weer te geven.
Meldingen
Blijf op de hoogte van wat er op uw telefoon gaande is met meldingen.
HET MELDINGENPANEEL GEBRUIKEN
Zodra u nieuwe meldingen ontvangt, zoals berichten of gemiste oproepen, worden
een indicatorpictogrammen weergegeven op de statusbalk boven aan het scherm.
Als u meer informatie over de meldingen wilt weergeven, sleept u de statusbalk
omlaag. Veeg omhoog op het scherm om deze informatieweergave te sluiten.
U opent het meldingenpaneel door de statusbalk omlaag te slepen. U sluit het
meldingenpaneel door omhoog te vegen op het scherm.
Als u de instellingen voor meldingen van een app wilt wijzigen, tik dan op
Instellingen > Apps en meldingen > Meldingen > App-meldingen en tik op de
naam van de app om de app-instellingen te openen. U kunt de meldingen in- of
uitschakelen voor elke afzonderlijke app. Als u wilt zien welke apps geen meldingen
mogen verzenden, tikt u op Alle apps > Apps: uitgeschakeld .
Als u meldingsstippen wilt weergeven, tikt u op Instellingen > Apps en meldingen >
Meldingen , en schakelt u Meldingsstipjes toestaan in. Op het app-pictogram wordt een
kleine stip weergegeven als er een melding is waarop u nog niet hebt gereageerd. Tik op
het pictogram en houd dit vast om de beschikbare opties weer te geven. U kunt de
melding openen door erop te tikken, of de melding verwijderen door te vegen.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
17
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
DE PICTOGRAMMEN VAN SNELLE INSTELLINGEN GEBRUIKEN
Tik op de pictogrammen van Snelle instellingen in het meldingenpaneel om functies
te activeren. Sleep het menu omlaag om meer pictogrammen weer te geven.
Als u de pictogrammen anders wilt indelen, tikt u op mode_edit, tikt u op een pictogram en
houdt u dit vast en sleept u het pictogram naar een andere locatie.
Het volume regelen
HET VOLUME WIJZIGEN
Als u in omgevingen met veel lawaai uw telefoon niet goed hoort overgaan, of als
oproepen te hard zijn, kunt u het volume aanpassen met behulp van de
volumetoetsen aan de zijkant van uw telefoon.
Sluit niet aan op producten die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het
apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de audio-aansluiting. Als u
externe apparaten of externe headsets aansluit op de audioaansluiting die niet zijn
goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het
geluidsniveau.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
18
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
HET VOLUME VOOR MEDIA EN APPS WIJZIGEN
Druk op een volumetoets aan de zijkant van uw telefoon om de volumestatusbalk
weer te geven, tik op keyboard_arrow_down en sleep de schuifregelaar op de volumebalk voor media en
apps naar links of naar rechts.
HET GELUID VAN UW TELEFOON DEMPEN
Als u het geluid van uw telefoon wilt dempen, houdt u de toets Volume omlaag
ingedrukt en drukt u vervolgens opnieuw op de toets. Bij de eerste keer drukken
stelt u de telefoon in op trillen en bij de tweede keer dempt u het geluid.
Tip:Wilt u de telefoon niet in de stille modus houden, maar kunt u nu niet beantwoorden?
Als u het geluid van een inkomende oproep wilt dempen, drukt u op de toets Volume
omlaag. U kunt ook instellen dat de beltoon wordt gedempt zodra u de telefoon oppakt: tik
op Instellingen > Systeem > Gebaren > Volume dempen bij oppakken en schakel dit in.
Als u een inkomende oproep wilt kunnen weigeren door de telefoon om te draaien, tik dan
op Instellingen > Systeem > Gebaren > Omdraaien om oproep te weigeren en schakel
dit in.
Schermopnamen
EEN SCHERMOPNAME MAKEN
Als u een schermopname wilt maken, opent u het meldingenpaneel en sleept u de
statusbalk naar beneden. Tap Schermafbeelding . U kunt vastgelegde afbeeldingen
bekijken in Foto's .
U kunt geen schermafbeelding maken als u bepaalde apps en functies gebruikt.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
19
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Levensduur van de batterij
Haal alles uit uw telefoon, maar profiteer ook van een maximale levensduur van de
batterij. U kunt enkele stappen ondernemen om energie te besparen op uw
telefoon.
DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ VERLENGEN
U bespaart als volgt energie:
1. Laad de batterij altijd volledig op.
2. Schakel onnodige geluiden uit, zoals
aanraakgeluiden. Tik op Instellingen
> Geluid > Geavanceerd , en
selecteer onder Andere geluiden en
trillingen welke geluiden u wilt horen.
3. Gebruik een bedrade hoofdtelefoon
in plaats van de luidspreker.
4. Stel het telefoonscherm zo in dat het
na een korte tijd wordt uitgeschakeld.
Tik op Instellingen > Weergave >
Geavanceerd > Slaapstand en
selecteer de tijdsduur.
5. Tik op Instellingen > Weergave >
Helderheidsniveau . Als u de
helderheid wilt aanpassen, versleept
u de schuifregelaar voor het
helderheidsniveau. Zorg ervoor dat
Aanpasbare helderheid is
uitgeschakeld.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
6. Voorkom dat apps op de
achtergrond worden uitgevoerd: Tik
op check_box_outline_blank en sluit de apps die u niet
nodig hebt.
7. Schakel Beheer van activiteiten op
de achtergrond in. De meldingen
van sommige apps of e-mails
kunnen mogelijk niet onmiddellijk
worden opgehaald. U kunt de
levensduur van de accu beheren
door apps toe te voegen aan of te
verwijderen uit de witte lijst. Tik op
Instellingen > Accu > Beheer van
activiteiten op de achtergrond .
8. U schakelt energiebesparing als
volgt in: Tik op Instellingen > Accu
en stel Accubesparing in op Aan .
9. Maak selectief gebruik van
locatieservices: Schakel de
locatieservices uit wanneer u die
niet nodig hebt. Tik op Instellingen
> Beveiliging en locatie en stel
Locatie in op Aan .
10. Maak selectief gebruik van
netwerkverbindingen:
Schakel Bluetooth alleen in wanneer
dat nodig is.
Gebruik een Wifi-verbinding in plaats
van een mobiele internetverbinding
om verbinding te maken met
20
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
internet.
Stop het scannen van uw telefoon
naar beschikbare draadloze
netwerken. Tik op Instellingen >
Netwerk en internet en stel Wifi in
op Uit .
Als u naar muziek luistert of uw
telefoon anderszins gebruikt, maar
niet wilt bellen of worden gebeld,
schakelt u de vliegtuigmodus in. Tik
op Instellingen > Netwerk en
internet > Vliegtuigmodus .
In de vliegtuigmodus worden verbindingen met mobiele netwerken verbroken en
worden de draadloze functies van uw apparaat uitgeschakeld.
Op kosten voor gegevensroaming besparen
U kunt de kosten van gegevensroaming verminderen en besparen op uw
telefoonrekening door de instellingen voor mobiele gegevens te wijzigen. Wijzig de
instellingen voor wifi en mobiele netwerken zodat u de optimale
verbindingsmethode gebruikt.
Gegevensroaming betekent dat u uw telefoon gebruikt om gegevens te ontvangen
via netwerken die uw netwerkserviceprovider niet in eigendom heeft of beheert.
Verbinding maken met internet tijdens roaming kan de kosten aanzienlijk verhogen,
vooral wanneer u in het buitenland bent.
Het gebruik van de Wifi-verbinding is over het algemeen veel sneller en minder duur
dan een mobiele internetverbinding. Als er een Wifi-verbinding en een mobiele
internetverbinding beschikbaar is, gebruikt uw telefoon de Wifi-verbinding.
VERBINDING MAKEN MET EEN WIFI-NETWERK
1. Tik op Instellingen > Netwerk en internet > Wifi .
2. Zorg ervoor dat de optie voor Wifi-netwerkverbindingen is ingesteld op Aan .
3. Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
21
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
DE MOBIELE INTERNETVERBINDING SLUITEN
Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm, tik op network_cell Mobiele gegevens en
schakel Mobiele gegevens uit.
Tip:Als u uw gegevensgebruik wilt bewaken, tikt u op Instellingen > Netwerk en internet >
Gegevensgebruik .
GEGEVENSROAMING STOPPEN
Tik op Instellingen > Netwerk en internet > Mobiele netwerken en schakel
Roaming uit.
Tekst schrijven
Ontdek hoe u snel en efficiënt tekst kunt schrijven met het toetsenbord van uw
telefoon.
HET SCHERMTOETSENBORD GEBRUIKEN
Schrijven met een schermtoetsenbord is eenvoudig. U kunt het toetsenbord
gebruiken wanneer u de telefoon in staande of liggende modus gebruikt. De
toetsenbordindeling kan in verschillende apps en talen variëren.
Als u het schermtoetsenbord wilt openen, tikt u op een tekstvak.
SCHAKELEN TUSSEN HOOFDLETTERS EN KLEINE LETTERS
Tik op de shift-toets. Als u de hoofdlettermodus wilt inschakelen, dubbeltikt u op de
toets. Als u wilt terugkeren naar de normale modus, tikt u nogmaals op de shifttoets.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
22
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
EEN GETAL OF SPECIAAL TEKEN INVOEREN
Tik op de toets voor cijfers en symbolen. Sommige toetsen voor speciale tekens
geven meer symbolen weer. Als u meer symbolen wilt zien, tikt u op een symbool of
speciaal teken en houdt u het vast.
EMOJI'S INVOEGEN
Tik op de emoji-toets en selecteer de emoji.
TEKST KOPIËREN OF PLAKKEN
Tik op een woord en houd het vast, sleep de markeringen voor en achter het woord
om het gedeelte dat u wilt kopiëren te markeren en tik op KOPIËREN . Als u de tekst
wilt plakken, tikt waar u de tekst wilt plakken en selecteert u PLAKKEN .
EEN ACCENT TOEVOEGEN AAN EEN TEKEN
Tik op het teken, houd het vast en tik op het accent of het teken met het accent, als
dit wordt ondersteund door uw toetsenbord.
EEN TEKEN WISSEN
Tik op de backspace-toets.
DE CURSOR VERPLAATSEN
Als u een woord dat u zojuist hebt geschreven wilt bewerken, tikt u op het woord en
sleept u de cursor naar de gewenste plaats.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
23
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
TOETSENBORDWOORDSUGGESTIES GEBRUIKEN
Uw telefoon geeft suggesties voor woorden terwijl u schrijft, zodat u sneller en
nauwkeuriger kunt schrijven. Woordsuggesties zijn mogelijk niet beschikbaar in alle
talen.
Wanneer u een woord begint te schrijven, worden er mogelijke woorden voorgesteld
op uw telefoon. Wanneer het gewenste woord op de suggestiebalk wordt
weergegeven, selecteert u het. Tik op de suggestie en houd deze vast als u meer
suggesties wilt weergeven.
Tip: Als het voorgestelde woord vet wordt weergegeven, gebruikt uw telefoon dit
automatisch om het woord dat u hebt geschreven te vervangen. Als het woord fout is, tikt
u erop en houdt u het vast om een paar andere suggesties te bekijken.
Als u niet wilt dat het toetsenbord tijdens het typen woorden voorstelt, schakelt u de
tekstcorrectie uit. Tik op Instellingen > Systeem > Talen en invoer > Virtueel
toetsenbord . Selecteer het toetsenbord dat u gewoonlijk gebruikt. Tik op Tekstcorrectie
en schakel de tekstcorrectiemethoden die u niet wilt gebruiken.
EEN WOORD CORRIGEREN
Als u merkt dat u een woord fout hebt geschreven, tikt u erop om suggesties voor
het corrigeren van het woord te bekijken.
DE SPELLINGCONTROLE UITSCHAKELEN
Tik op Instellingen > Systeem > Talen en invoer > Geavanceerd >
Spellingcontrole , en stel Spellingcontrole in op Uit .
Datum en tijd
Houd de tijd in de gaten. Ontdek hoe u uw telefoon als klok en als wekker gebruikt
en hoe u afspraken, taken en planningen up-to-date houdt.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
24
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
DATUM EN TIJD INSTELLEN
Tik op Instellingen > Systeem > Datum en tijd .
DE TIJD EN DATUM AUTOMATISCH BIJWERKEN
U kunt de telefoon zo instellen dat de tijd, datum en tijdzone automatisch worden
bijgewerkt. Automatisch bijwerken is een netwerkdienst en is, afhankelijk van uw
regio of netwerkserviceprovider, mogelijk niet beschikbaar.
1. Tik op Instellingen > Systeem > Datum en tijd .
2. Schakel Autom. tijd en datum in.
3. Schakel Automatische tijdzone in.
DE KLOK INSTELLEN OP DE 24-UURS NOTATIE
Tik op Instellingen > Systeem > Datum en tijd en schakel 24-uurs klok gebruiken
in.
Klok en alarm
Uw klok is er niet alleen voor alarmen. Ontdek wat u er nog meer mee kunt doen.
DE AFTELTIMER GEBRUIKEN
Nooit meer overkoken. Gebruik de afteltimer om uw kooktijden in te stellen.
1. Tik op Klok >  Timer .
2. Stel de duur van de timer in.
DE STOPWATCH GEBRUIKEN
Gebruik de stopwatch om te zien hoe u zich op de trimbaan kunt verbeteren.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
25
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Tik op Klok > timer Stopwatch .
EEN ALARM INSTELLEN
U kunt uw telefoon gebruiken als wekker.
1. Tik op Klok > access_alarm Alarm .
2. Tik op add_circle als u een alarm wilt toevoegen.
3. Tik op het gewenste alarm als u dit wilt wijzigen. Als u wilt dat het alarm op
bepaalde datums wordt herhaald, schakelt u Herhalen in en markeert u de dagen
van de week.
EEN ALARM SNOOZEN
Als u nog niet wilt opstaan, veegt u het alarm naar links wanneer het alarmsignaal
klinkt. Als u de duur van het snoozen wilt aanpassen, tikt u op Klok > more_vert >
Instellingen > Snoozeduur en selecteert u de gewenste duur.
EEN ALARM UITSCHAKELEN
Veeg het alarm naar rechts wanneer het alarmsignaal klinkt.
EEN ALARM VERWIJDEREN
Tik op Klok > access_alarm Alarm . Selecteer het alarm en tik op delete Delete .
Calculator
Vergeet uw zakcalculator: uw telefoon heeft er een.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
26
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
DE CALCULATOR GEBRUIKEN
Tik op Calculator .
Als u de geavanceerde calculator wilt gebruiken, veegt u de balk naar links vanaf de
rechterkant van het scherm.
Toegankelijkheid
U kunt verschillende instellingen wijzigen om het gebruik van uw telefoon
eenvoudiger te maken.
DE TEKENGROOTTE VERGROTEN OF VERKLEINEN
Wilt u grotere letters op uw telefoon gebruiken?
1. Tik op Instellingen > Toegankelijkheid .
2. Tik op Tekengrootte . Als u de tekens groter of kleiner wilt maken, versleept u de
schuifregelaar voor de tekengrootte.
DE WEERGAVEGROOTTE VERGROTEN OF VERKLEINEN
Wilt u de items op uw scherm groter of kleiner maken?
1. Tik op Instellingen > Toegankelijkheid .
2. Tik op Weergavegrootte en versleep de schuifregelaar voor weergavegrootte om
de weergavegrootte aan te passen.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
27
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Contact maken met uw familie en vrienden
Oproepen
EEN OPROEP PLAATSEN
1. Tik op phone.
2. Typ een nummer of tik op group en selecteer het contact dat u wilt bellen.
3. Tik op phone. Als er een tweede simkaart is geplaatst, tikt u op het bijbehorende
pictogram om een oproep te plaatsen vanaf een specifieke simkaart.
EEN OPROEP BEANTWOORDEN
Wanneer de telefoon gaat, veegt u omhoog om op te nemen.
Tip:Wilt u de telefoon niet in de stille modus houden, maar kunt u nu niet beantwoorden?
Als u het geluid van een inkomende oproep wilt dempen, drukt u op de toets Volume
omlaag. U kunt ook instellen dat de beltoon wordt gedempt zodra u de telefoon oppakt: tik
op Instellingen > Systeem > Gebaren > Volume dempen bij oppakken en schakel dit in.
Als u een inkomende oproep wilt kunnen weigeren door de telefoon om te draaien, tik dan
op Instellingen > Systeem > Gebaren > Omdraaien om oproep te weigeren en schakel
dit in.
EEN OPROEP WEIGEREN
Veeg omlaag om een oproep te weigeren.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
28
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Contacten
De telefoonnummers van familie en vrienden opslaan en organiseren.
EEN CONTACT OPSLAAN UIT DE OPROEPGESCHIEDENIS
1. Tik in Telefoon op schedule om de oproepgeschiedenis weer te geven.
2. Tik op het nummer dat u wilt opslaan.
3. Selecteer de optie Nieuw contact maken of Toevoegen aan een contact .
4. Typ de contactinformatie en tik op Opslaan .
EEN CONTACT TOEVOEGEN
1. Tik op Contacten > add_circle.
2. Geef de informatie op.
3. Tik op Opslaan .
EEN CONTACT BEWERKEN
1. Tik op Contacten en tik op het contact dat u wilt bewerken.
2. Tik op edit.
3. Bewerk de informatie.
4. Tik op Opslaan .
EEN CONTACT ZOEKEN
1. Tik op Contacten .
2. Tik op search.
CONTACTEN IMPORTEREN OF EXPORTEREN
Tik op Contacten > menu > settings Instellingen > Importeren of Exporteren .
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
29
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Berichten verzenden en ontvangen
Houd contact met uw vrienden en familie via tekstberichten.
EEN BERICHT VERZENDEN
1. Tik op Berichten .
2. Tik op add_circle.
3. Als u een ontvanger wilt toevoegen, typt u een nummer in het vak van de
ontvanger. Als u een contact wilt toevoegen, begint u met het typen van de naam
van het contact en tikt u op het contact.
4. Tik op done nadat u alle ontvangers hebt gekozen.
5. Schrijf uw bericht in het tekstvak.
6. Tik op send.
Tip:Als u een foto met een bericht wilt meesturen, tik dan op Foto's , tik op de foto die u
wilt delen en tik op share. Selecteer Berichten .
EEN BERICHT LEZEN
1. Tik op Berichten .
2. Tik op het bericht dat u wilt lezen. U kunt ook een bericht lezen vanuit het
meldingenpaneel. Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden en tik
op het bericht.
EEN BERICHT BEANTWOORDEN
1. Tik op Berichten .
2. Tik op het bericht dat u wilt beantwoorden.
3. Schrijf uw antwoord in het tekstvak onder het bericht en tik op send.
E-mail
Met uw telefoon kunt u e-mail lezen en beantwoorden als u onderweg bent.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
30
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
EEN E-MAILACCOUNT TOEVOEGEN
Wanneer u de Gmail-app voor het eerst gebruikt, wordt u gevraagd uw emailaccount in te stellen.
1. Tik op Gmail .
2. U kunt het adres selecteren dat is gekoppeld aan uw Google-account of op Emailadres toevoegen tikken.
3. Tik op NAAR GMAIL GAAN nadat u alle accounts hebt toegevoegd.
EEN E-MAILACCOUNT VERWIJDEREN
1. Tik op Instellingen > Gebruikers en accounts .
2. Tik op de account die u wilt verwijderen en op Account verwijderen .
E-MAIL VERZENDEN
1. Tik op Gmail .
2. Tik op create.
3. Typ een adres in het vak Aan of tik op more_vert > Contacten selecteren .
4. Typ het onderwerp van het bericht en de berichttekst.
5. Tik op send.
E-MAIL LEZEN EN BEANTWOORDEN
1. Tik op Gmail .
2. Tik op het bericht dat u wilt lezen.
3. Tik op reply als u het bericht wilt beantwoorden of tik op more_vert Allen beantwoorden .
E-MAIL VERWIJDEREN
1. Tik op Gmail .
2. Tik op het bericht dat u wilt verwijderen tik op delete.
3. Als u meerdere berichten wilt verwijderen, tikt u op de cirkel met de initiaal van de
ontvanger om berichten te selecteren en tikt u op delete.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
31
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Sociaal worden
Wilt u contact maken met de mensen die voor u belangrijk zijn en dingen met hen
delen? Met sociale apps kunt u op de hoogte blijven van wat uw vrienden doen.
SOCIALE APPS
Als contact wilt houden met familie en vrienden, meldt u zich aan bij de diensten
voor instant messaging, delen en sociale netwerken. Selecteer de service die u wilt
gebruiken op uw startscherm. Sociale apps zijn verkrijgbaar in de Google Play Store .
De beschikbare diensten kunnen verschillen.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
32
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Camera
Basisprincipes van de camera
Waarom zou u een aparte camera meenemen als uw telefoon over alle functies
beschikt om herinneringen vast te leggen? Met de camera van uw telefoon kunt u
eenvoudig foto's maken of video's opnemen.
EEN FOTO MAKEN
Maak scherpe en levendige foto's. Leg de mooiste momenten vast in uw fotoalbum.
1. Tik op Camera .
2. Richt uw camera en stel scherp.
3. Tik op panorama_fish_eye.
EEN SELFIE MAKEN
Hebt u die perfecte selfie nodig? Gebruik de camera aan de voorzijde van uw
telefoon om er een te maken.
1. Tik op Camera >  om over te schakelen naar de camera aan de voorzijde.
2. Tik op panorama_fish_eye.
EEN BOTHIE MAKEN
Naast perfecte selfies kunt u ook een gesplitst-schermfoto maken met de camera
van uw telefoon. Gebruik de camera's aan de voorzijde en de achterzijde gelijktijdig.
1. Tik op Camera en vervolgens op .
2. Tik op  Tweezijdig om een gesplitst-schermfoto te maken. Als u een beeld-inbeeld-foto wilt maken, tikt u op .
3. Richt uw camera en stel scherp.
4. Tik op panorama_fish_eye.
5. Tik op  Enkelzijdig om terug te gaan naar het volledige scherm.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
33
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Tip: Als u een beeld-in-beeld-foto maakt of een beeld-in-beeld-video opneemt en u het
kleinere beeld wilt verplaatsen, tikt u op het kleinere beeld, houdt u het vast en sleept u
het naar de gewenste plaats.
PANORAMAFOTO'S MAKEN
1. Tik op Camera .
2. Veeg om Panorama te vinden naar rechts onder de zoeker van de camera en tik
erop.
3. Tik op panorama_fish_eye en volg de instructies op uw telefoon.
FOTO'S MAKEN MET EEN TIMER
Wilt u ook op de foto die u maakt? Probeer de timer uit.
1. Tik op Camera > .
2. Selecteer de tijdsduur en tik op panorama_fish_eye.
Een video opnemen
EEN VIDEO OPNEMEN
Als u naar de video-opnamemodus wilt overschakelen, veegt u naar links.
EEN BOTHIE-VIDEO OPNEMEN
U kunt een gesplitst-schermvideo opnemen met uw telefoon. Gebruik de camera's
aan de voorzijde en de achterzijde gelijktijdig.
1. Tik op Camera .
2. Als u de camera in de video-opnamemodus wilt zetten, veegt u naar links. Tik op
.
3. Tik op  Tweezijdig om een gesplitst-schermvideo op te nemen. Als u een
beeld-in-beeld-video wilt opnemen, tikt u op  P-I-P .
4. Tik op  om de opname te starten.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
34
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Uw camera gebruiken als een professional
DE CAMERA INSTELLEN OP HANDMATIG MODUS
Tik op Camera > Handleiding .
MODUS BOKEH GEBRUIKEN
Als u het scherpstelgebied van uw foto wilt kunnen wijzigen nadat u de foto hebt
genomen, gebruikt u de modus Bokeh wanneer u een foto maakt.
1. Tik op Camera > Bokeh .
2. Richt uw camera, stel scherp en tik op panorama_fish_eye.
3. Selecteer in de rechterbenedenhoek de foto die u zojuist hebt gemaakt.
4. Tik op  > Bokeh-editor om uw foto te bewerken.
DE BESTE BELICHTING KIEZEN
Als u de belichtingsinstellingen wilt wijzigen, tikt u in de handmatige modus op iso en
kiest u de instelling.
HOOGWAARDIGE FOTO'S MAKEN
Tik in de Camera-app op menu > Resolutie en stel de gewenste resolutie in.
Leuke dingen doen met de camera
Zin in iets leuks? Probeer dan de verschillende animojis. Ziet u er niet op uw best
uit? Gebruik dan een filter om een beautyfoto te maken.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
35
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
ANIMOJIS GEBRUIKEN
Tik op Camera > .
Als u een animoji-foto van een vriend wilt maken, richt u de camera op zijn of haar
gezicht, selecteert u een dier en tikt u op panorama_fish_eye.
Als u een animoji-foto van uzelf wilt maken, tikt u op , selecteert u een dier en
tikt u op panorama_fish_eye.
Tik voor artistieke foto's op palette en kies uit de mogelijkheden.
EEN BEAUTYFOTO MAKEN
Zelfs na een lange nacht kunt u er toch op uw best uitzien. Maak een selfie met het
beautyfilter.
1. Tik op Camera > .
2. Tik op  > Beauty aan en versleep de schuifregelaar naar wens.
3. Tik op panorama_fish_eye.
Uw foto's en video's opslaan op een geheugenkaart
Als er een geheugenkaart in uw telefoon is geplaatst en uw telefoongeheugen vol
raakt, slaat u de foto's die u maakt en de video's die u opneemt op een
geheugenkaart op.
Tip: Neem voor de beste videokwaliteit video's in uw telefoongeheugen op. Als u video's
op de geheugenkaart opneemt, raden we u aan een snelle 4-128 GB microSD-kaart van
een bekende fabrikant te gebruiken.
DE LOCATIE VAN OPSLAGEN FOTO'S EN VIDEO'S WIJZIGEN
1. Tik op Camera .
2. Tik op menu > Gegevensopslag .
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
36
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Uw foto's en video's
FOTO'S EN VIDEO'S OP UW TELEFOON BEKIJKEN
Wilt u die belangrijke momenten nog eens beleven? Bekijk de foto's en video's op uw
telefoon.
Tik op Foto's .
UW FOTO'S EN VIDEO'S NAAR UW COMPUTER KOPIËREN
Wilt u uw foto's en video's op een groter scherm bekijken? Verplaats ze naar uw
computer.
U kunt het bestandsbeheer van uw computer gebruiken om uw foto's en video's
naar de computer te kopiëren of te verplaatsen.
Sluit de telefoon aan op een computer met een compatibele USB-kabel. Open het
meldingenpaneel en tik op de USB-melding om het type USB-aansluiting in te
stellen.
UW FOTO'S EN VIDEO'S DELEN
U kunt uw foto's en video's snel en eenvoudig delen zodat uw vrienden en familie
deze kunnen bekijken.
1. Tik in Foto's op de foto die u wilt delen en tik op share.
2. Selecteer hoe u de foto of video wilt delen.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
37
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Internet en verbindingen
Wifi activeren
Het gebruik van de Wifi-verbinding is over het algemeen veel sneller en minder duur
dan een mobiele internetverbinding. Als er een Wifi-verbinding en een mobiele
internetverbinding beschikbaar is, gebruikt uw telefoon de Wifi-verbinding.
WIFI INSCHAKELEN
1. Tik op Instellingen > Netwerk en internet > Wifi .
2. Stel Wifi in op Aan .
3. Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.
Uw Wifi-verbinding is actief wanneer network_wifi wordt weergegeven op de statusbalk boven
in het scherm.
Belangrijk: Schakel encryptie in om de beveiliging van uw Wifi-verbinding te
vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang
tot uw gegevens.
Tip: Als u locaties wilt bijhouden wanneer er geen satellietsignalen beschikbaar zijn,
bijvoorbeeld wanneer u zich binnenshuis of tussen hoge gebouwen bevindt, schakelt u Wifi
in om de nauwkeurigheid van de positiebepaling te verbeteren.
¹
Let op: In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van Wifi. In de EU mag 5150–5350 MHz Wifi
bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt en in de Verenigde Staten en Canada mag 5,15–5,25 GHz Wifi uitsluitend
binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.Belangrijk: Schakel encryptie
in om de beveiliging van uw Wifi-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde
toegang tot uw gegevens.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
38
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Een mobiele internetverbinding gebruiken
DE MOBIELE INTERNETVERBINDING SLUITEN
Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm, tik op network_cell Mobiele gegevens en
schakel Mobiele gegevens uit.
DE MOBIELE INTERNETVERBINDING INSCHAKELEN
Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm, tik op network_cell Mobiele gegevens en
schakel Mobiele gegevens in.
EEN MOBIELE INTERNETVERBINDING GEBRUIKEN TIJDENS ROAMING
Tik op Instellingen > Netwerk en internet > Mobiele netwerken en stel Roaming
in op Aan .¹
Tip:Als u uw gegevensgebruik wilt bewaken, tikt u op Instellingen > Netwerk en internet >
Gegevensgebruik .
¹ Verbinding maken met internet tijdens roaming kan de kosten aanzienlijk verhogen, vooral wanneer u in het buitenland bent.
Op het web browsen
UW TELEFOON GEBRUIKEN OM UW COMPUTER MET INTERNET TE
VERBINDEN
U kunt onderweg heel eenvoudig internet op uw laptop gebruiken. Verander uw
telefoon in een Wifi-hotspot en gebruik uw mobiele internetverbinding om toegang
tot internet te krijgen met uw laptop of ander apparaat.
1. Tik op Instellingen > Netwerk en internet > Hotspot en tethering .
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
39
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
2. Schakel Wifi-hotspot in om uw mobiele internetverbinding te delen via Wifi,
gebruik USB-tethering om een USB-verbinding te gebruiken, of gebruik
Bluetooth-tethering als u Bluetooth wilt gebruiken.
Het andere apparaat gebruikt gegevens van uw abonnement, wat kan leiden tot
kosten voor gegevensverkeer. Neem voor informatie over beschikbaarheid en
kosten contact op met uw netwerkserviceprovider.
BEGINNEN MET BROWSEN
U hebt geen computer nodig. U kunt heel eenvoudig op internet browsen op uw
telefoon. Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek uw favoriete websites. U kunt
de browser op uw telefoon gebruiken om webpagina's op internet te bekijken.
1. Tik op Chrome .
2. Typ een webadres en tik op arrow_forward.
Tip: Als de netwerkserviceprovider geen vast bedrag in rekening brengt voor
gegevensoverdracht, kunt u een Wifi-netwerk gebruiken om verbinding te maken met
internet en gegevenskosten te besparen.
EEN NIEUW TABBLAD OPENEN
Als u meerdere websites tegelijkertijd wilt bezoeken, kunt u nieuwe tabbladen in de
browser openen en tussen de tabbladen schakelen.
Doe het volgende in Chrome:
1. Tik op het vak naast de adresbalk.
2. Tik op add_box.
SCHAKELEN TUSSEN TABBLADEN
Doe het volgende in Chrome:
1. Tik op het vak naast de adresbalk.
2. Tik op het gewenste tabblad.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
40
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
EEN TABBLAD SLUITEN
Doe het volgende in Chrome:
1. Tik op het vak naast de adresbalk.
2. Tik op X op het tabblad dat u wilt sluiten.
ZOEKEN OP HET WEB
Verken het web en de buitenwereld met Google Zoeken. U kunt het toetsenbord
gebruiken om uw trefwoorden te schrijven.
Doe het volgende in Chrome:
1. Tik op de zoekbalk.
2. Schrijf uw zoekwoord in het zoekvak.
3. Tik op arrow_forward.
U kunt ook een trefwoord uit de voorgestelde overeenkomsten selecteren.
UW ABONNEMENT EFFICIËNT GEBRUIKEN
Als u zich zorgen maakt over de kosten van uw gegevensgebruik, kan de telefoon
voorkomen dat bepaalde apps gegevens verzenden of ontvangen wanneer ze op de
achtergrond worden uitgevoerd.
1. Tik op Instellingen > Netwerk en internet > data_usage Gegevensgebruik >
Databesparing .
2. Stel Databesparing in op Aan .
Een verbinding sluiten
INTERNETVERBINDINGEN SLUITEN
Verleng de gebruiksduur van uw batterij door internetverbindingen te sluiten die op
de achtergrond geopend zijn. U kunt dat doen zonder apps te sluiten.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
41
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
1. Tik op Instellingen > Netwerk en internet > Wifi .
2. Stel Wifi in op Uit .
DE MOBIELE INTERNETVERBINDING SLUITEN
Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm, tik op network_cell Mobiele gegevens en
schakel Mobiele gegevens uit.
DE VLIEGTUIGMODUS INSCHAKELEN
1. Tik op Instellingen > Netwerk en internet .
2. Schakel Vliegtuigmodus in.
In de vliegtuigmodus worden verbindingen met mobiele netwerken verbroken en
worden de draadloze functies van uw apparaat uitgeschakeld. Volg de instructies en
veiligheidsvoorschriften van bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij en alle
toepasselijke wet- en regelgeving. Wanneer dit is toegestaan, kunt u verbinding
maken met een Wifi-netwerk om bijvoorbeeld op internet te surfen, of kunt u in de
vliegtuigmodus delen via Bluetooth inschakelen.
Bluetooth®
U kunt een draadloze verbinding maken met andere compatibele apparaten, zoals
telefoons, computers, headsets en carkits. U kunt ook uw foto's naar compatibele
telefoons of uw computer verzenden.
VERBINDING MAKEN MET EEN BLUETOOTH-ACCESSOIRE
U kunt uw telefoon verbinden met een groot aantal handige Bluetooth-apparaten.
Met een draadloze headset (apart verkrijgbaar) kunt u bijvoorbeeld handsfree via de
telefoon spreken. U kunt tijdens een oproep doorgaan met wat u aan het doen was,
bijvoorbeeld werken op uw computer. Een telefoon verbinden met een Bluetoothapparaat noemen we koppelen.
1. Tik op Instellingen > Verbonden apparaten > Bluetooth .
2. Stel Bluetooth in op Aan .
3. Zorg ervoor dat het andere apparaat is ingeschakeld. U moet mogelijk het
koppelingsproces vanaf het andere apparaat starten. Raadpleeg voor details de
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
42
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
gebruikershandleiding van het andere apparaat.
4. Als u uw telefoon en het apparaat wilt koppelen, tikt u in de lijst met ontdekte
Bluetooth-apparaten op het apparaat.
5. Mogelijk moet u een code invoeren. Raadpleeg voor details de
gebruikershandleiding van het andere apparaat.
Omdat de draadloze Bluetooth-technologie op radiogolven is gebaseerd, hoeven
Bluetooth-apparaten zich niet in het zicht te bevinden. De afstand tussen
Bluetooth-apparaten mag echter niet meer dan 10 meter zijn. De verbinding kan
hierbij wel hinder ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische
apparaten.
Gekoppelde apparaten kunnen verbinding maken met uw telefoon wanneer
Bluetooth is ingeschakeld. Andere apparaten kunnen uw telefoon alleen detecteren
als de weergave met Bluetooth-instellingen is geopend.
Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen
verbindingsverzoeken. Op die manier kunt u uw telefoon beschermen tegen
schadelijke inhoud.
EEN KOPPELING VERWIJDEREN
Als u het apparaat dat is gekoppeld aan uw telefoon niet langer hebt, kunt u de
koppeling verwijderen.
1. Tik op Instellingen > Verbonden apparaten > Bluetooth .
2. Tik op settings naast de naam van een apparaat.
3. Tik op Vergeten .
VIA BLUETOOTH EEN VERBINDING MAKEN MET DE TELEFOON VAN EEN
VRIEND(IN)
U kunt Bluetooth gebruiken om een draadloze verbinding met de telefoon van een
vriend(in) te maken om foto's en nog veel meer te delen.
1. Tik op Instellingen > Verbonden apparaten > Bluetooth .
2. Zorg ervoor dat Bluetooth op beide telefoons is ingeschakeld.
3. Zorg ervoor dat beide telefoons voor elkaar zichtbaar zijn. U moet zich in de
Bluetooth-instellingenweergave bevinden om uw telefoon voor andere telefoons
zichtbaar te laten zijn.
4. U kunt de Bluetooth-telefoons zien die zich binnen het bereik bevinden. Tik op de
telefoon waarmee u een verbinding wilt maken.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
43
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
5. Als de andere telefoon een code nodig heeft, voert u de code in of accepteert u
deze. Tik op Koppelen .
De code wordt alleen gebruikt als u de eerste keer ergens een verbinding mee
maakt.
UW INHOUD VIA BLUETOOTH VERZENDEN
Wanneer u inhoud wilt delen of foto's naar een vriend(in) wilt verzenden, kunt u
Bluetooth gebruiken om deze naar compatibele apparaten te verzenden.
U kunt meer dan één Bluetooth-verbinding tegelijkertijd gebruiken. U kunt
bijvoorbeeld tijdens het gebruik van een Bluetooth-headset nog steeds iets naar
andere apparaten verzenden.
1. Tik op Instellingen > Verbonden apparaten > Bluetooth .
2. Stel Bluetooth in op Aan .
3. Ga naar de inhoud die u wilt verzenden en tik op share > Bluetooth .
4. Tik op het apparaat waarmee u een verbinding wilt maken. U kunt de Bluetoothapparaten zien die zich binnen het bereik bevinden.
5. Als het andere apparaat een code nodig heeft, voert u deze in. De code, die u zelf
kunt maken, moet op beide apparaten worden ingevoerd. Sommige apparaten
hebben een vaste code. Raadpleeg voor details de gebruikershandleiding van het
andere apparaat.
De locatie van de ontvangen bestanden is afhankelijk van de andere apparaten.
Raadpleeg voor details de gebruikershandleiding van het andere apparaat.
NFC
Verken de wereld om u heen. Als uw telefoon NFC (Near Field Communication)
ondersteunt, kunt op accessoires tikken om ermee te verbinden en op tags tikken
om iemand te bellen of een website te openen.
AAN DE SLAG MET NFC
Schakel de NFC-functie op uw telefoon in en begin met tikken om zaken te delen of
apparaten te verbinden. Tik op Instellingen > Verbonden apparaten om te zien of
uw telefoon NFC ondersteunt.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
44
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Met NFC kunt u:
- Verbinding maken met compatibele Bluetooth-accessoires die NFC ondersteunen,
zoals een headset of een draadloze luidspreker.
- Op tags tikken om meer inhoud op te halen voor uw telefoon of om toegang te
krijgen tot online diensten.
- Met uw telefoon betalen als dat wordt ondersteund door uw
netwerkserviceprovider.
Het NFC-gebied bevindt zich aan de achterkant van uw telefoon. Tik met het NFCgebied op andere telefoons, accessoires, tags of lezers.
1. Tik op Instellingen > Verbonden apparaten > NFC .
2. Stel NFC in op Aan .
Voordat u NFC gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het scherm en de toetsen zijn
ontgrendeld.
NFC-TAGS LEZEN
NFC-tags kunnen ook informatie bevatten zoals een webadres, een
telefoonnummer of een visitekaartje. De informatie is slechts een tik verwijderd.
Tik op de tag met het NFC-gebied van uw telefoon als u een tag wilt lezen.
Let op: Betaal- en ticketapps en -diensten worden verstrekt door derde partijen. HMD
Global doet biedt geen enkele garantie en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor
dergelijke apps of diensten, zoals ondersteuning, functionaliteit, transacties of geldelijk
verlies. Na reparatie van uw apparaat moet u mogelijk de kaarten die u hebt toegevoegd
opnieuw installeren en activeren, evenals de betaal- of ticketapp.
VERBINDING MAKEN MET EEN BLUETOOTH-ACCESSOIRE MET NFC
Geen handen vrij? Gebruik een headset. Of waarom luistert u niet naar muziek met
uw draadloze luidsprekers? U hoeft alleen met uw telefoon op de compatibele
accessoire te tikken.
1. Tik op het NFC-gebied van de accessoire met het NFC-gebied van uw telefoon.¹
2. Volg de instructies op het scherm.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
45
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
DE VERBINDING MET DE VERBONDEN ACCESSOIRE VERBREKEN
Als uw telefoon niet langer verbonden hoeft te zijn met de accessoire, kunt u de
verbinding met een accessoire verbreken.
Tik nogmaals op het NFC-gebied op de accessoire.
Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de accessoire.
¹
Accessoires zijn apart verkrijgbaar. De beschikbaarheid van accessoires verschilt per regio.
VPN
U hebt een VPN-verbinding (Virtual Private Network) nodig om toegang tot uw
zakelijke bronnen zoals intranet of zakelijke e-mail te krijgen, of u kunt een VPNdienst voor persoonlijke doeleinden gebruiken.
Neem voor details over uw VPN-configuratie contact op met de IT-beheerder van uw
bedrijf of ga naar de website van uw VPN-dienst voor aanvullende informatie.
EEN BEVEILIGDE VPN-VERBINDING GEBRUIKEN
1. Tik op Instellingen > Netwerk en internet > VPN .
2. Als u een VPN-profiel wilt toevoegen, tikt u op add.
3. Typ de profielgegevens zoals die zijn opgegeven door uw IT-beheerder of VPNdienst.
EEN VPN-PROFIEL BEWERKEN
1. Tik op settings naast een profielnaam.
2. Wijzig de gegevens naar wens.
EEN VPN-PROFIEL VERWIJDEREN
1. Tik op settings naast een profielnaam.
2. Tik op VPN VERGETEN .
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
46
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Muziek en video's
Muziek
Luister overal waar u bent naar uw favoriete muziek.
MUZIEK AFSPELEN
1. Tik op Muziek afspelen > menu > Muziekbibliotheek .
2. Tik op de artiest, het album, de track, het genre of de afspeellijst die u wilt
afspelen.
AFSPELEN ONDERBREKEN OF HERVATTEN
Tik op pause om het afspelen te onderbreken en op play_arrow om het afspelen te hervatten.
Tip:Als u tracks in willekeurige volgorde wilt afspelen, tikt u op shuffle.
EEN AFSPEELLIJST MAKEN
Rangschik uw tracks in afspeellijsten zodat u naar muziek kunt luisteren die bij uw
stemming past.
1. Tik tijdens weergave van een track op more_vert > Toevoegen aan afspeellijst .
2. Als u een track aan uw nieuwe afspeellijst wilt toevoegen, tikt u op NIEUWE
AFSPEELLIJST . Als u een track wilt toevoegen aan een bestaande afspeellijst,
selecteert u de afspeellijst in de lijst.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
47
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
TRACKS AAN UW TELEFOON TOEVOEGEN
Als u muziek of video's op uw computer hebt opgeslagen, maar vanaf uw telefoon
toegang tot deze muziek en video's wilt hebben, gebruikt u een USB-kabel om de
media tussen uw telefoon en uw computer te synchroniseren.
1. Sluit de telefoon aan op een compatibele computer met een USB-kabel.
2. Open bestandsbeheer op uw computer, zoals Windows Verkenner of macOS
Finder, sleep uw tracks en video's naar uw telefoon en zet ze neer.
Video's
Neem uw favoriete media mee terwijl u onderweg bent. Bekijk video's waar u ook
bent.
EEN VIDEO AFSPELEN
Tik op Foto's en vervolgens op de video die u wilt afspelen.
Tip:Als u het afspelen wilt onderbreken, tikt u op pause. Als u het afspelen wilt hervatten, tikt u
op play_arrow.
EEN VIDEO SNEL VOORUIT- OF TERUGSPOELEN.
Sleep de schuifregelaar onder aan het scherm naar links of rechts als u een video
vooruit wilt spoelen of terug wilt spoelen.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
48
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
FM-radio
NAAR FM-RADIO LUISTEREN
Geniet onderweg van uw favoriete radiozenders.
1. Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op
de telefoon. De headset fungeert als antenne.¹
2. Nadat u de headset hebt verbonden, tikt u op FM-radio .
3. Als u de radio wilt in- of uitschakelen, tikt u op power_settings_new.
Probleemoplossingstip: Als de radio niet werkt, controleert u of de headset correct is
aangesloten.
NAAR DE VOLGENDE OF VORIGE ZENDER GAAN
Tik op fast_forward of fast_rewind.
EEN RADIOZENDER OPSLAAN
Wilt u later opnieuw naar een radiozender luisteren? Sla de zender op.
Als u de zender waarnaar u luistert wilt opslaan, tikt u op star_border.
UW LIJST MET OPGESLAGEN ZENDERS WEERGEVEN
Tik op keyboard_arrow_down > Lijst met favorieten .
EEN ZENDER UIT UW FAVORIETEN VERWIJDEREN
Tik op star_border terwijl u naar een zender luistert.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
49
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Tip:Als u naar een radiozender wilt luisteren via de luidsprekers van de telefoon, tikt u op
more_vert Luidspreker aan . Houd de headset aangesloten.
¹ De headset is mogelijk apart verkrijgbaar.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
50
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Uw dag indelen
Agenda
Houd uw tijd bij: ontdek hoe u uw afspraken, taken en planningen up-to-date houdt.
AGENDA'S BEHEREN
Tik op Agenda > dehaze en selecteer het agendatype dat u wilt weergeven.
Agenda's worden automatisch toegevoegd wanneer u een account toevoegt aan uw
telefoon. Als u een nieuw account met een agenda wilt toevoegen, gaat u naar het
menu Apps en tikt u op Instellingen > Gebruikers en accounts > Account
toevoegen .
EEN GEBEURTENIS TOEVOEGEN
Als u een afspraak of een gebeurtenis wilt onthouden, voegt u deze aan uw agenda
toe.
1. Tik in Agenda op add en selecteer het type vermelding.
2. Voer de gewenste details in en stel de tijd in.
3. Als u een gebeurtenis op bepaalde dagen wilt laten herhalen, tikt u op Meer
opties > Wordt niet herhaald en selecteert u hoe vaak de gebeurtenis moet
worden herhaald.
4. Als u het tijdstip van de herinnering wilt bewerken, tik dan op de herinnertijd en
selecteer de gewenste tijd.
Tip:Als u een gebeurtenis wilt bewerken, tikt u op de gebeurtenis en op mode_edit en bewerkt u de
details.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
51
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
EEN AFSPRAAK VERWIJDEREN
1. Tik op de gebeurtenis.
2. Tik op more_vert > Delete .
Notities
EEN NOTITIE MAKEN
Notities op papier raken gemakkelijk zoek. Noteer ze in plaats daarvan met de app
Keep . Op die manier hebt u uw notities altijd bij u.
1. Tik op Keep > Take a note (Een notitie maken).
2. Schrijf een notitie.
Uw notities worden automatisch opgeslagen.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
52
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Kaarten
Vind plaatsen en gebruik een routebeschrijving
EEN PLEK VINDEN
Met Google Maps kunt u specifieke locaties en bedrijven zoeken.
1. Tik op Maps .
2. Schrijf in de zoekbalk trefwoorden zoals een adres of plaatsnaam.
3. Selecteer tijdens het schrijven een item in de lijst met voorgestelde
woordovereenkomsten of tik op search om te zoeken.
De locatie wordt op de kaart weergegeven. Als geen zoekresultaten worden
gevonden, controleert u of de spelling van de trefwoorden correct is.
UW HUIDIGE LOCATIE BEKIJKEN
Tik op Maps > my_location.
RESTAURANTS EN ANDERE INTERESSANTE PLAATSEN IN DE BUURT
ZOEKEN
Tik op Maps en op de zoekbalk en selecteer een categorie.
ROUTEBESCHRIJVING NAAR EEN PLAATS GEBRUIKEN
Download routebeschrijvingen voor wandelen, autorijden of het openbaar vervoer.
Gebruik uw huidige locatie of een andere plaats als beginpunt.
1. Tik op Maps en typ uw bestemming in de zoekbalk.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
53
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
2. Tik op Routebeschrijving . Het gemarkeerde pictogram geeft het vervoermiddel
aan, bijvoorbeeld directions_car. Als u het vervoermiddel wilt wijzigen, selecteert u het
gewenste vervoermiddel onder de zoekbalk.
3. Als u niet wilt dat het beginpunt uw huidige locatie is, tikt u op Uw locatie en
zoekt u naar een ander beginpunt.
4. Tik op Starten om het navigeren te starten.
De route wordt op de kaart weergegeven, samen met een schatting van hoe lang
het duurt om daar te komen. Als u een gedetailleerde routebeschrijving wilt
bekijken, veegt u omhoog vanaf de onderkant van het scherm.
Kaarten downloaden en bijwerken
EEN KAART DOWNLOADEN
Sla nieuwe kaarten op uw telefoon op voordat u op reis gaat, zodat u de kaarten
onderweg kunt gebruiken zonder verbinding met internet te maken.
1. Tik op Maps > menu > Offline kaarten > Selecteer je eigen kaart .
2. Selecteer het gebied op de kaart en tik op Downloaden .
EEN BESTAANDE KAART BIJWERKEN
1. Tik op Kaarten > menu > Offline kaarten en tik op de naam van de kaart.
2. Tik op UPDATEN .
U kunt de telefoon ook zo instellen dat kaarten automatisch worden bijgewerkt. Tik op
Kaarten > menu > Offline kaarten > settings en stel Offline kaarten automatisch updaten en
Offline kaarten automatisch downloaden in op Aan .
EEN KAART VERWIJDEREN
1. Tik op Kaarten > dehaze > Offline kaarten en tik op de naam van de kaart.
2. Tik op DELETE .
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
54
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Locatieservices gebruiken
Met Kaarten kunt u nagaan waar u bent en de locatie toevoegen aan de foto's die u
maakt. Locatiegegevens kunnen aan een foto of video worden toegevoegd als uw
locatie via satelliet- of netwerktechnologie kan worden bepaald. Als u een foto of
video deelt die locatiegegevens bevat, kunnen de locatiegegevens aan degenen die
de foto of video bekijken worden getoond. Sommige apps kunnen u aan de hand van
uw locatiegegevens een groter aanbod aan diensten leveren.
LOCATIESERVICES INSCHAKELEN
Uw telefoon toont uw locatie op de kaart met behulp van een
positiebepalingssysteem via een satelliet, Wifi of netwerkgebaseerde (cel-id)
positiebepaling.
De beschikbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de locatiegegevens hangen
af van bijvoorbeeld uw locatie, omgeving en bronnen van derden, en zijn mogelijk
beperkt. Locatiegegevens zijn mogelijk niet beschikbaar in gebouwen of onder de
grond. Ga naar http://www.nokia.com/phones/privacy voor het privacybeleid van
HMD Global en meer informatie over privacy en positiebepaling.
Sommige positiebepalingssystemen via satellieten moeten mogelijk kleine
hoeveelheden gegevens via het mobiele netwerk overbrengen. Als u
gegevenskosten wilt vermijden wanneer u bijvoorbeeld op reis bent, kunt u de
mobiele internetverbinding in uw telefooninstellingen uitschakelen.
Wifi-positiebepaling verbetert de nauwkeurigheid van de positiebepaling wanneer er
geen satellietsignalen beschikbaar zijn, met name wanneer u zich binnenshuis of
tussen hoge gebouwen bevindt. Als u ergens bent waar het gebruik van Wifi beperkt
is, kunt u Wifi in uw telefooninstellingen uitschakelen.
Tik op Instellingen > Beveiliging en locatie en schakel Locatie in.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
55
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Apps en diensten
Google Play
U kunt uw Android-telefoon echt optimaal benutten met Google Play, waar apps,
muziek, films en boeken voor uw entertainment in overvloed aanwezig zijn. U hebt
alleen een Google-account nodig.
EEN GOOGLE-ACCOUNT TOEVOEGEN AAN UW TELEFOON
1. Tik op Instellingen > Gebruikers en accounts > Account toevoegen > Google .
Bevestig de vergrendelingsmethode van uw apparaat als hierom wordt gevraagd.
2. Typ de aanmeldingsgegevens van uw Google-account en tik op Volgende of tik
op Account maken om een nieuw account te maken.
3. Volg de instructies op uw telefoon.
APPS DOWNLOADEN
Profiteer optimaal van de mogelijkheden van uw telefoon: er wachten duizenden
apps in de Google Play Store die u daarbij kunnen helpen.¹
1. Tik op Play Store .
2. Tik op de zoekbalk en zoek naar apps of selecteer apps uit uw aanbevelingen.
3. Tik in de beschrijving van de app op Installeren om de app te downloaden en te
installeren.
Als u uw apps wilt weergeven, gaat u naar het startscherm en veegt u omhoog vanaf
de onderkant van het scherm.
APPS BIJWERKEN
Werk uw Play Store -apps bij, zodat u over de nieuwste functies en foutcorrecties
beschikt.
1. Tik op Play store > menu > Mijn apps en games en kijk of er updates beschikbaar
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
56
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
zijn.
2. Tik op de app waarvoor een update beschikbaar is en tik op UPDATEN .
U kunt ook alle apps tegelijk bijwerken. Tik in Mijn apps en games op ALLES
UPDATEN .
GEDOWNLOADE APPS VERWIJDEREN
Tik op Play Store > menu > Mijn apps en games , kies een app die u wilt verwijderen en
tik op VERWIJDEREN .
MUZIEK, FILMS OF BOEKEN DOWNLOADEN MET GOOGLE PLAY
Met Google Play krijgt u toegang tot miljoenen tracks en duizenden films en boeken.
Tik op Muziek , Films of Boeken voor meer informatie.
¹ U moet een Google-account toevoegen aan uw telefoon als u Google Play-services wilt gebruiken. Mogelijk kunnen er kosten
in rekening worden gebracht voor bepaalde inhoud in Google Play. Als u een betaalmethode wilt toevoegen, tikt u op Play
Store > Menu > Account > Betaalmethoden . Zorg dat u toestemming hebt van de eigenaar van de betaalmethode wanneer
u inhoud koopt op Google Play.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
57
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Software-updates en back-ups
Uw telefoonsoftware bijwerken
Zorg dat u up-to-date blijft. Werk uw telefoonsoftware en apps draadloos bij om
nieuwe en verbeterde functies voor uw telefoon te krijgen. Via software-updates
kunt u ook de prestaties van uw telefoon verbeteren.
BESCHIKBARE UPDATES INSTALLEREN
Tik op Instellingen > Systeem > Systeemupdate > Controleren op update om te
controleren of er updates beschikbaar zijn.
Als u een melding ontvangt dat er een update beschikbaar is, volgt u gewoon de
instructies die op uw telefoon worden weergegeven. Als uw telefoon geheugen te
kort komt, moet u mogelijk apps, foto's en andere zaken naar de geheugenkaart
verplaatsen.
Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat
niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie
voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.
Voordat u begint met de update, sluit u een lader aan of controleer u of de batterij
van het apparaat voldoende stroom heeft en maakt u een verbinding met Wifi. De
updatepakketten kunnen namelijk veel mobiele gegevens verbruiken.
Een back-up van uw gegevens maken
Gebruik de back-upfunctie van uw telefoon als u uw gegevens wilt veiligstellen. Van
de gegevens op uw apparaat (zoals Wifi-wachtwoorden en de oproepgeschiedenis)
en app-gegevens (zoals instellingen en bestanden die door apps worden
opgeslagen) wordt een externe back-up gemaakt.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
58
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
AUTOMATISCHE BACK-UPS INSCHAKELEN
Tik op Instellingen > Systeem en schakel Back-up in.
Oorspronkelijke instellingen herstellen en persoonlijke
inhoud van uw telefoon verwijderen
Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar als uw telefoon niet goed meer werkt, kunt
u de instellingen terugzetten. Of als u een nieuwe telefoon koopt of om een andere
reden uw oude telefoon weg wilt doen of wilt recyclen, kunt u uw persoonlijke
gegevens en inhoud als volgt verwijderen. U bent zelf verantwoordelijk voor het
verwijderen van al uw persoonlijke inhoud.
UW TELEFOON RESETTEN
1. Tik op Instellingen > Systeem > Resetopties > Alle gegevens wissen
(fabrieksinstellingen) .
2. Volg de instructies die op uw telefoon worden weergegeven.
Opslagruimte
Als u wilt controleren hoeveel geheugen er beschikbaar is, tikt u op Instellingen >
Opslagruimte .
HET BESCHIKBARE GEHEUGEN OP UW TELEFOON CONTROLEREN
Als het telefoongeheugen bijna vol is, moet u eerst controleren op en items
verwijderen die u niet meer nodig hebt zoals:
- Sms-, multimedia- en e-mailberichten
- Contactitems en -gegevens
- Apps
- Muziek, foto's of video's
U kunt de bestanden ook naar de geheugenkaart verplaatsen in plaats van deze te
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
59
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
verwijderen.
De kwaliteit van uw geheugenkaart kan de prestaties van uw telefoon behoorlijk
beïnvloeden. Gebruik een snelle kaart van 4-128 GB van een bekende fabrikant om
optimaal van uw telefoon gebruik te kunnen maken.
Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die zijn goedgekeurd voor gebruik met
dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen,
evenals de gegevens op de kaart.
Als u wilt controleren hoeveel geheugen er beschikbaar is en hoe dit wordt gebruikt,
tikt u op Instellingen > Opslagruimte .
GEDOWNLOADE APPS VERWIJDEREN
Tik op Play Store > menu > Mijn apps en games , kies een app die u wilt verwijderen en
tik op VERWIJDEREN .
EEN APP UITSCHAKELEN
Sommige apps die vooraf op uw apparaat geïnstalleerd zijn, kunt u niet verwijderen.
Maar u kunt ze wel uitschakelen, waarna ze worden verborgen in de lijst met apps op
uw apparaat. Een uitgeschakelde app kunt u later desgewenst weer toevoegen aan
uw apparaat.
1. Tik op Instellingen > Apps en meldingen .
2. Tik op App-info .
3. Tik op de naam van de app.
4. Tik op Uitschakelen . Mogelijk kunt u niet alle apps uitschakelen.
Als een geïnstalleerde app afhankelijk is van een verwijderde app, werkt de
geïnstalleerde app mogelijk niet meer. Raadpleeg de gebruikersdocumentatie van de
geïnstalleerde app voor details.
EEN UITGESCHAKELDE APP WEER TOEVOEGEN
U kunt een uitgeschakelde app weer toevoegen aan de lijst met apps.
1. Tik op Instellingen > Apps en meldingen .
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
60
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
2. Tik op App-info .
3. Tik op Alle apps > Uitgeschakelde apps .
4. Tik op de naam van de app.
5. Tik op Inschakelen .
INHOUD KOPIËREN TUSSEN UW TELEFOON EN COMPUTER
U kunt foto's, video's en andere inhoud die u hebt gemaakt tussen uw telefoon en
computer kopiëren voor weergave of opslag.
1. Sluit uw telefoon met een compatibele USB-kabel aan op een compatibele
computer.
2. Open bestandsbeheer op uw computer en blader naar uw telefoon.
3. Sleep items vanaf uw telefoon naar de computer of vanaf uw computer naar de
telefoon en zet ze neer.
Zorg ervoor dat u de bestanden in de juiste mappen op uw telefoon plaatst, anders
kunt u ze mogelijk niet zien.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
61
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Uw telefoon beschermen
Uw telefoon beschermen met uw vingerafdruk
U kunt uw telefoon met één vinger ontgrendelen. Stel een vingerafdruk-ID in voor
extra veiligheid.
EEN VINGERAFDRUK TOEVOEGEN
1. Tik op Instellingen > Beveiliging en locatie > Vingerafdruk . Als u geen
schermvergrendeling op uw telefoon hebt ingesteld, tik dan op
Schermvergrendeling instellen .
2. Selecteer de ontgrendelingsmethode die u als back-up wilt gebruiken voor het
vergrendelingsscherm en volg de instructies op uw telefoon.
UW TELEFOON ONTGRENDELEN MET UW VINGER
Plaats de vinger die u hebt geregistreerd op de sensor.
Als er een fout optreedt in de vingerafdruksensor en u kunt geen andere
ontgrendelingsmethode gebruiken om de telefoon te herstellen of resetten, is extra
service nodig. Het is mogelijk dat extra kosten in rekening worden gebracht en dat
alle persoonlijke gegevens op uw telefoon worden verwijderd. Neem voor meer
informatie contact op met het dichtstbijzijnde servicepunt voor uw telefoon of de
leverancier van uw telefoon.
De pincode van uw simkaart wijzigen
Als uw simkaart is geleverd met standaardpincode voor de simkaart, kunt u deze
wijzigen in een veiligere code. Niet alle netwerkserviceproviders ondersteunen dit.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
62
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
DE PINCODE VAN UW SIMKAART SELECTEREN
U kunt zelf kiezen welke cijfers u wilt gebruiken voor de pincode van uw simkaart. De
pincode voor de simkaart kan 4 tot 8 tekens lang zijn.
1. Tik op Instellingen > Beveiliging en locatie > Simkaartvergrendeling .
2. Tik op Pincode voor simkaart wijzigen onder de geselecteerde simkaart.
Tip:Als u uw simkaart niet met een pincode wilt beveiligen, stelt u Simkaart vergrendelen
in op Uit en voert u de huidige pincode in.
Toegangscodes
Ontdek waar de verschillende codes op uw telefoon voor zijn.
PIN- OF PIN2-CODE
Pin- of pin2-codes hebben 4-8 cijfers.
Met deze codes wordt uw simkaart beveiligd tegen onbevoegd gebruik. Voor
bepaalde functies is ook een pincode vereist. U kunt uw telefoon zo instellen, dat
naar de pincode wordt gevraagd wanneer u deze inschakelt.
Als u de codes vergeet of deze niet bij uw kaart zijn geleverd, neemt u contact op
met uw netwerkserviceprovider.
Als u de code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, moet u de code deblokkeren
met de puk- of puk2-code.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
63
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
PUK- OF PUK2-CODES
Puk- of puk2-codes zijn nodig om een pin- of pin2-code te deblokkeren.
Neem contact op met uw netwerkserviceprovider als de codes niet bij uw simkaart
zijn geleverd.
VERGRENDELINGSCODE
Ook wel beveiligingscode of wachtwoord genoemd.
De vergrendelingscode helpt u om uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik te
beveiligen. U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt gevraagd naar de
vergrendelingscode die u opgeeft. Houd de code geheim en bewaar deze op een
veilige plaats (niet bij de telefoon).
Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig.
Het is mogelijk dat extra kosten in rekening worden gebracht en dat alle persoonlijke
gegevens op uw telefoon worden verwijderd.
Neem voor meer informatie contact op met het dichtstbijzijnde servicepunt voor uw
telefoon of de leverancier van uw telefoon.
IMEI-CODE
De IMEI-code wordt gebruikt voor het identificeren van telefoons in het netwerk. U
moet het nummer mogelijk ook aan uw servicepunt of aan de leverancier van uw
telefoon geven.
Als u uw IMEI-nummer wilt weergeven, kiest u *#06# .
De IMEI-code van uw telefoon staat ook op uw telefoon of op de simkaarthouder,
afhankelijk van het model van uw telefoon. Als uw telefoon een verwijderbare
achterklep heeft, vindt u de IMEI-code onder de klep.
De IMEI-code wordt ook weergegeven op de oorspronkelijke verpakking van uw
telefoon.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
64
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
UW TELEFOON VINDEN OF VERGRENDELEN
U kunt bij verlies van uw telefoon deze op afstand vinden, vergrendelen of wissen als
u bent aangemeld bij een Google-account. Op telefoons die zijn gekoppeld aan een
Google-account, is de optie Vind mijn apparaat standaard ingeschakeld.
Om de functie Vind mijn apparaat te kunnen gebruiken, moet uw verloren telefoon:
ingeschakeld zijn
aangemeld zijn bij een Google-account
verbonden zijn met mobiel internet of met Wifi
zichtbaar zijn op Google Play
Locatie zijn ingeschakeld
Vind mijn apparaat zijn ingeschakeld
Wanneer Vind mijn apparaat verbinding maakt met uw telefoon, ziet u de locatie van
uw telefoon en wordt er een melding verstuurd naar de telefoon.
1. Open android.com/find op een computer, tablet of telefoon die verbonden is met
internet en meld u aan bij uw Google-account.
2. Als u meer dan een telefoon hebt, klikt u op de verloren telefoon boven aan in het
scherm.
3. Kijk op de kaart waar de telefoon zich bevindt. De locatie is bij benadering en niet
precies zijn.
Als uw apparaat niet kan worden gevonden, toont Vind mijn apparaat de laatst
bekende locatie van uw telefoon, indien beschikbaar. Als u uw telefoon wilt
vergrendelen of wissen, volgt u de instructies op de website.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
65
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Product- en veiligheidsinformatie
Voor uw veiligheid
Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk
zijn of in strijd zijn met lokale wet- en regelgeving. Lees voor meer informatie de
volledige gebruikershandleiding.
SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN
GEBRUIKSVERBOD GELDT
Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is
toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in
vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij
brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle
instructies op in gebieden waar een gebruiksverbod geldt.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
66
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG
Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het
voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben
terwijl u rijdt.
STORING
Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van
het apparaat negatief beïnvloeden.
BEVOEGDE SERVICE
Dit product mag alleen door bevoegd personeel worden geïnstalleerd of
gerepareerd.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
67
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES
Gebruik alleen batterijen, laders en andere accessoires die door HMD Global Oy zijn
goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten
aan.
HOUD HET APPARAAT DROOG
Als uw apparaat waterbestendig is, raadpleegt u de IP-code voor uitgebreide uitleg.
GLAZEN ONDERDELEN
Het apparaat en/of het scherm is van glas gemaakt. Dit glas kan breken als het
apparaat op een hard oppervlak valt of als er veel kracht op wordt uitgeoefend. Als
het glas breekt, moet u de glazen onderdelen van het apparaat niet aanraken of
proberen het gebroken glas uit het apparaat te verwijderen. Gebruik het apparaat
niet totdat het glazen onderdeel door bevoegd personeel vervangen is.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
68
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
GEHOORSCHADE VOORKOMEN
Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te
voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat dicht bij uw oor houdt terwijl
de luidspreker wordt gebruikt.
SAR
Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer
het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een
afstand van minimaal 5 mm van het lichaam bevindt. De specifieke maximale SARwaarden kunt u vinden in het gedeelte Informatie over certificatie (SAR) van deze
gebruikershandleiding. Ga voor meer informatie naar www.sar-tick.com.
Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of
andere vorm van apparaathouder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal
bevatten en moet er minimaal voor bovengenoemde afstand van het lichaam
worden gezorgd. Onthoud dat mobiele apparaten, zelfs als u geen spraakoproep
plaatst, mogelijk zenden.
Netwerkdiensten en kosten
Voor het gebruik van sommige functies en diensten of het downloaden van inhoud
inclusief gratis items is verbinding met een netwerk vereist. Hierdoor worden
mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor
gegevensverkeer. Mogelijk moet u zich ook abonneren op sommige functies.
Belangrijk: 4G/LTE wordt misschien niet ondersteund door uw netwerkserviceprovider of
de serviceprovider die u tijdens het reizen gebruikt. In die gevallen kunt u mogelijk geen
oproepen plaatsen of ontvangen, berichten verzenden of ontvangen, of een mobiele
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
69
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
internetverbinding gebruiken. Het wordt aanbevolen de hoogste verbindingssnelheid van
4G naar 3G te wijzigen, om ervoor te zorgen dat uw apparaat moeiteloos werkt, wanneer er
geen volledige 4G/LTE-dienst beschikbaar is. U doet dit als volgt: tik op het startscherm op
Instellingen > Netwerk en internet > Mobiele netwerken en stel Voorkeursnetwerktype
in op 3G .
Let op: In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van Wifi. In de EU
mag 5150–5350 MHz Wifi bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt en in de
Verenigde Staten en Canada mag 5,15–5,25 GHz Wifi uitsluitend binnenshuis worden
gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.Neem contact
op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie.
Noodoproepen
Belangrijk: Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd.
Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van
essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.
Voordat u de oproep plaatst:
- Schakel de telefoon in.
- Als het scherm en de toetsen van de telefoon zijn vergrendeld, ontgrendelt u deze.
- Ga naar een plek waar de signaalsterkte voldoende is.
Tik op het startscherm op phone.
1. Voer het officiële alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt.
Alarmnummers verschillen per locatie.
2. Tik op phone.
3. Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig de oproep pas
als u hiervoor toestemming hebt gekregen.
Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
- Plaats een simkaart in de telefoon. Als u geen simkaart hebt, tikt u op het
startscherm op Noodgeval .
- Als uw telefoon om een pincode vraagt, tikt u op Noodgeval .
- Schakel de oproepbeperkingen in uw telefoon, zoals het blokkeren van oproepen,
vaste nummers of een beperkte groep gebruikers uit.
- Als het mobiele netwerk niet beschikbaar is, kunt u ook proberen een
internetoproep te plaatsten als u toegang tot internet hebt.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
70
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Uw apparaat onderhouden
Behandel uw apparaat, batterij, lader en accessoires met zorg. Met de volgende
suggesties houdt u uw apparaat in werkende staat.
Houd het apparaat droog. Neerslag,
vochtigheid en allerlei soorten
vloeistoffen of vocht kunnen
mineralen bevatten die corrosie van
elektronische schakelingen
veroorzaken.
Gebruik of bewaar het apparaat niet
op stoffige of vuile plaatsen.
Bewaar het apparaat niet bij zeer
hoge temperaturen. Hoge
temperaturen kunnen schade
veroorzaken aan het apparaat of de
batterij.
Bewaar het apparaat niet bij zeer lage
temperaturen. Wanneer het apparaat
weer opwarmt tot de normale
temperatuur, kan binnen in het
apparaat vocht ontstaan waardoor
het beschadigd kan raken.
Open het apparaat niet op een
andere manier dan in de
gebruikershandleiding wordt
voorgeschreven.
Niet-goedgekeurde aanpassingen
kunnen het apparaat beschadigen en
kunnen in strijd zijn met de
regelgeving met betrekking tot
radioapparaten.
Laat het apparaat niet vallen en stoot
of schud niet met het apparaat of de
batterij. Een ruwe behandeling kan
het beschadigen.
Het oppervlak van het apparaat mag
alleen worden gereinigd met een
zachte, schone, droge doek.
Verf het apparaat niet. Verf kan een
correcte werking belemmeren.
Houd het apparaat uit de buurt van
magneten en magneetvelden.
Zorg ervoor dat uw belangrijke
gegevens veilig worden opgeborgen:
bewaar deze op minstens twee
afzonderlijke plaatsen, bijvoorbeeld
op uw apparaat, geheugenkaart of
computer, of noteer belangrijke
informatie.
Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit
normaal. Het apparaat kan automatisch trager worden, apps sluiten, het laden
uitschakelen en indien nodig zichzelf uitschakelen om te voorkomen dat het te warm
wordt. Als het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het
dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
71
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Recycling
Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal
altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het
ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik
van materialen. Elektrische en elektronische producten bevatten veel kwetsbare
materialen, waaronder metalen (zoals koper, aluminium, staal en magnesium) en
kostbare metalen (zoals goud, zilver en palladium). Alle materialen van het apparaat
kunnen worden hergebruikt als materiaal en energie.
Symbool van een doorgestreepte container
SYMBOOL VAN EEN DOORGESTREEPTE CONTAINER
Het symbool van een doorgestreepte container op uw product, in de documentatie
of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten en
batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten
worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil: neem ze
mee voor recycling. Voor meer informatie over het dichtstbijzijnde recyclepunt
raadpleegt u de milieudienst van uw plaatselijke overheid.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
72
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Informatie over de batterij en de lader
INFORMATIE OVER DE BATTERIJ EN DE LADER
Raadpleeg de handleiding Aan de slag om na te gaan of uw telefoon is uitgerust met
een verwijderbare batterij of niet.
Apparaten met een verwijderbare batterij
Gebruik uw apparaat alleen met een originele oplaadbare batterij. De batterij kan
honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt
slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan
normaal, moet u de batterij vervangen.
Apparaten met een batterij die niet kan worden verwijderd
Probeer de batterij niet te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat
beschadigen. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt om
de batterij te laten vervangen.
De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop
van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk
korter zijn dan normaal, brengt u het apparaat naar het dichtstbijzijnde bevoegde
servicepunt om de batterij te laten vervangen.
Laad uw apparaat op met de meegeleverde lader. Het type stekker van de lader kan
verschillen. De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de mogelijkheden van het
apparaat.
VEILIGHEIDSINFORMATIE OVER DE BATTERIJ EN DE LADER
Nadat uw apparaat is opgeladen, koppelt u de lader los van het apparaat en haalt u
de stekker van de lader uit het stopcontact. Let op: het apparaat mag niet langer
dan 12 uur continu worden opgeladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt
gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.
Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C voor optimale
prestaties. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de
batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
73
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
tijd onbruikbaar zijn.
Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Houd u aan de
lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen
niet weg met het huishoudafval.
U mag batterijen nooit ontmantelen, erin snijden, verbuigen, doorboren of
anderszins beschadigen. Als een batterij lekt, moet u de vloeistof niet in aanraking
laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid
en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken. Wijzig de batterij niet,
probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan
en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen
ontploffen als deze beschadigd raken.
Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist
gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde of incompatibele batterijen of laders kan
het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de
goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader
beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt of de leverancier van
uw telefoon brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een
beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis. Laad uw apparaat
niet op tijdens een onweersbui.
Daarnaast is het volgende van toepassing als uw apparaat een verwijderbare batterij
heeft:
- Schakel het apparaat altijd uit en koppel deze los van de lader voordat u de batterij
verwijdert. Als u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken,
niet aan het snoer.
- Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in
aanraking komt met de metalen strips op de batterij. Dit kan schade veroorzaken
aan de batterij of het andere voorwerp.
Kleine kinderen
Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen
bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
74
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Medische apparatuur
Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het
functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig
beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast
te stellen of het voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.
Geïmplanteerde medische apparaten
Om mogelijke storing te voorkomen, raden fabrikanten van geïmplanteerde
medische apparatuur aan om altijd een afstand van minimaal 15,3 centimeter aan te
houden tussen het draadloze apparaat en de medische apparatuur. Personen met
dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:
Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het
medische apparaat.
Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam
dan de kant waar het medische apparaat zit.
Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er
een storing plaatsvindt.
Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.
Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een
geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.
Gehoor
Waarschuwing: Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van
buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw
veiligheid in gevaar kan brengen.
Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten
veroorzaken.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
75
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Uw apparaat tegen schadelijke inhoud beschermen
Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud.
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:
Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke
software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op
internet of downloaden van inhoud. Sta geen verbindingen toe met Bluetoothapparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en
die adequate beveiliging en bescherming bieden.
Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele
aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirustoepassing tegelijk. Het
gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben
op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden
opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. HMD Global onderschrijft deze sites
niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.
Voertuigen
Radiosignalen kunnen elektronische systemen in voertuigen beïnvloeden die
verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn. Raadpleeg voor meer
informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.
Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd.
Ondeskundige installatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken.
Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed
bevestigd is en naar behoren functioneert. Bewaar of vervoer geen brandbare of
explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende
onderdelen of accessoires. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de
ruimte vóór de airbag.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
76
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Omgevingen met mogelijk explosiegevaar
Schakel het apparaat uit als u zich in mogelijk explosieve omgevingen bevindt, zoals
vlakbij benzinestations. Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken die kan
resulteren in letsel of de dood. Let op beperkingen in gebieden met brandstof,
chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd.
Omgevingen met een explosiegevaar zijn mogelijk niet altijd duidelijk aangegeven.
Dit zijn meestal omgevingen waar u wordt aangeraden uw motor uit te schakelen,
het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van
chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes
bevat. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden
(zoals propaan of butaan) of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden
gebruikt.
Informatie over certificatie (SAR)
Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.
Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om de
limiet voor blootstelling aan radiogolven niet te overschrijden (elektromagnetische
radiofrequentievelden), aanbevolen door internationale richtlijnen van de
onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP. Deze richtlijnen omvatten
belangrijke veiligheidsmarges die bedoeld zijn om de bescherming van alle personen
te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.
De richtlijnen voor blootstelling zijn gebaseerd op de SAR (Specific Absorption Rate).
Dit is een uitdrukking voor de hoeveelheid radiofrequentie-energie (RF) die in het
hoofd of op het lichaam beland wanneer het apparaat aan het zenden is. De ICNIRP
SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 W/kg gemiddeld over 10 gram
lichaamsweefsel.
SAR-tests worden uitgevoerd met het apparaat in standaard gebruiksposities,
waarbij het in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau uitzendt.
Raadpleeg www.nokia.com/phones/sar voor de maximum SAR-waarde van het
apparaat.
Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen bij
gebruik tegen het hoofd of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter uit de
buurt van het lichaam wordt gehouden. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
77
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
gedragen in een draagtasje, riemclip of andere vorm van apparaathouder, moeten
deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet er minimaal voor
bovengenoemde afstand van het lichaam worden gezorgd.
Voor het verzenden van gegevens of berichten is een goede verbinding met het
netwerk nodig. Het verzenden wordt mogelijk vertraagd tot een dergelijke
verbinding beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam
totdat het verzenden is beëindigd.
Tijdens algemeen gebruik liggen de SAR-waarden gewoonlijk beduidend lager dan de
hierboven weergegeven waarden. Dit komt doordat het stroomverbruik van uw
mobiele telefoon automatisch wordt verlaagd wanneer er geen volledige energie
voor de oproep nodig is. Dit is bedoeld voor systeemefficiëntie en het minimaliseren
van storingen op het netwerk. Hoe lager het uitgangsvermogen, des te lager de
SAR-waarde.
Apparaatmodellen hebben mogelijk verschillende versies en meer dan een waarde.
In de loop der tijd kunnen component- en ontwerpwijzigingen worden doorgevoerd
en kunnen bepaalde wijzigingen de SAR-waarden beïnvloeden.
Ga voor meer informatie naar www.sar-tick.com. Onthoud dat mobiele apparaten,
zelfs als u geen spraakoproep plaatst, mogelijk zenden.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat huidige
wetenschappelijke gegevens niet aangeven dat er speciale voorzorgsmaatregelen
nodig zijn bij het gebruik van mobiele apparaten. Als u geïnteresseerd bent in het
verminderen van uw blootstelling, raden ze aan uw gebruik te beperken of een
handsfree kit te gebruiken om het apparaat uit de buurt van uw hoofd en lichaam te
houden. Ga voor meer informatie, uitleg en discussies over blootstelling aan
radiosignalen naar de website van het WHO www.who.int/peh-emf/en.
Over Digital Rights Management (DRM)
Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale
gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.
Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud
kopieert, wijzigt of overdraagt.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
78
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
Copyrights en andere vermeldingen
COPYRIGHTS EN ANDERE VERMELDINGEN
De beschikbaarheid van producten, functies, apps en diensten kan per regio
verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of uw
serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software
die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere
landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.
De inhoud van dit document wordt 'zonder enige vorm van garantie' verstrekt.
Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven
betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document,
hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot
impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een
bepaald doel. HMD Global behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder
voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.
Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal HMD
Global of een van zijn licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn
voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of
indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.
Reproductie, overdracht of distributie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit
document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HMD
Global is verboden. HMD Global voert een beleid dat gericht is op voortdurende
ontwikkeling. HMD Global behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit
document worden beschreven.
HMD Global doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen
verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van
derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een applicatie te gebruiken
erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt.
Het downloaden van kaarten, spelletjes, muziek en video's, en het uploaden van
afbeeldingen en video's kan leiden tot de overdracht van grote hoeveelheden
gegevens. Uw serviceprovider kan kosten voor gegevensoverdracht in rekening
brengen. De beschikbaarheid van bepaalde producten, diensten en functies kan per
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
79
Nokia 3.1 Plus Gebruikershandleiding
regio verschillen. Neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie en de
beschikbaarheid van taalopties.
Bepaalde functies, functionaliteit en productspecificaties kunnen afhankelijk zijn van
een netwerk. Hiervoor kunnen extra voorwaarden gelden of extra kosten in rekening
worden gebracht.
Alle informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
HMD Global Oy is de exclusieve licentiehouder van het merk Nokia voor telefoons en
tablets. Nokia is een gedeponeerd handelsmerk van Nokia Corporation.
Op het gebruik van het apparaat is het privacybeleid van HMD Global van
toepassing. Dit beleid is beschikbaar op http://www.nokia.com/phones/privacy.
Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn het eigendom van Bluetooth
SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door HMD Global is onder licentie.
Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
© 2019 HMD Global Oy. Alle rechten voorbehouden.
80
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising